HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE LOPPURAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttajat 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 3. Yhteenveto hankkeesta 4. Hankkeen tavoitteet 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Henkilöresurssit Ohjausryhmä Kustannukset ja rahoitus Koulutusten järjestäminen käytännössä Tiedotus ja viestintä Raportointi ja seuranta Toteutusoletukset ja riskit 6. Ohjausryhmän arvio Hevoosella vaan - koulutushankkeesta 7. Yhteistyökumppanit 8. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Palautetta osallistujilta 9. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 10. Allekirjoittajat ja päiväys

3 1. Hankkeen toteuttajat Sedu Aikuiskoulutus, hankkeen hallinnointi ProAgria Etelä-Pohjanmaa, tuensiirtosopimuksella 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hevoosella vaan koulutushanke Hankkeen numero Diaarinumero 952/ Yhteenveto hankkeesta Koulutushankkeen toteutusaikana on järjestetty erityyppisiä hevosalan koulutustilaisuuksia ja lyhytkursseja pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet eteläpohjalaiset hevosalan harrastajat, ravi- ja ratsutoimijat, hevosten kasvattajat, sekä alan yrittäjät ja kehittäjät maaseudulla. Koulutusten aiheet pääpiirteittäin: Jalostus ja kasvatus Ratsastus, raviurheilu, työhevoset ja hevosmatkailu Ruokinta, terveys ja hevosen ensiapu Liiketoiminta ja yrittäjätaidot Rehuntuotanto Tallirakentaminen, olosuhteet ja ympäristöasiat Hevosen omistaminen ja hevoskauppa Turvallisuusasiat Hevosen lopettaminen ja loppusijoitus Hevosen liha

4 4. Hankkeen tavoitteet Projektin tarkoitus on ollut eteläpohjalaisen hevososaamisen edistäminen kautta linjan. Tavoitteita yleisellä tasolla: Hevosalan toimijoiden tietotaidon lisääminen Uusien säännösten ja määräysten tietoon saattaminen Turvallisuusajattelun lisääntyminen, työergonomia Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisääminen Hevosalan yrittäjyystaitojen edistäminen Hevosyrittäjien työssä jaksaminen, lomitus ja työllistämisasiat Hevosen lihan käytön edistäminen Vakiintuvien hevosalan koulutus- ja neuvontamallien aikaansaaminen Hankkeen tavoitteena oli järjestää 2-4 lyhytkoulutusta kuukausittain ja lisäksi kaksi kotimaahan ja kolme ulkomaille suuntautuvaa opintomatkaa. Keskimääräiseksi osallistujamääräksi arvioitiin 15 henkilöä/koulutustilaisuus tai matka. Hankkeen laajoina tuloksina odotetaan Hevostalouden kehittymisedellytysten parantumista Lisääntyneitä yhteistyöverkostoja Uusia tehokkaampia toimintatapoja Alan imagon ja arvostuksen nousua Etelä-Pohjanmaalla Vahvaa osaamisen kehittämismotivaatiota Hankkeen aikana on arvioitu myös alueellisen hevosalan ammatillisen koulutuksen ja neuvonnan tarpeita. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaalla olisi mahdollisuus suorittaa hevosalan ammattitutkintoja tai niiden osia. Neuvonnan saralla tavoitteena on saada yhä useampi aloittava tai jo toimiva hevostila käyttämään asiantuntijapalveluja toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä.

5 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet Hankkeessa on järjestetty monipuolisesti erityyppisiä hevosalan koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet on järjestetty pääosin ilta- ja viikonloppukoulutuksina. Päiväaikaan ovat ajoittuneet lähinnä yrittäjille suunnatut koulutustilaisuudet. Koulutusten pituudet ovat vaihdelleet kolmesta tunnista (esim. iltakurssit) kolme päivää (18h) kestäviin koulutuksiin. Koulutus on ollut luonteeltaan yleiskoulutusta. Useat koulutustilaisuudet ovat sisältäneet teoriaosuuden lisäksi myös käytännön harjoittelua hevosten kanssa. Kaiken kaikkiaan Hevoosella vaan - koulutushankkeen aikana on järjestetty 84 koulutustilaisuutta, opintomatkat mukaan lukien yhteensä 102 koulutuspäivää. Opintomatkoja on tehty viisi, kaksi kotimaassa ja kolme ulkomaille. Osallistumiskertoja on yhteensä 1939 kappaletta. Keskiarvoksi saadaan 23,1 osallistujaa/koulutus. Hankesuunnitelmaan kirjattu 15 osallistujaa/koulutus tavoite ylittyy reilusti. Kertaalleen laskettuna hankkeen koulutuksiin on osallistunut 1009 henkilöä. Oppilastyöpäiviä hankkeen aikana on kertynyt yhteensä 1247, tavoitteen ollessa 925. Opintopisteitä on hankkeen päättyessä koossa 16,84, tavoitteen ollessa 17. Vajaus opintopisteissä johtuu harraste- ja kilpahevosen ruokintaa käsittelevän koulutuksen peruuntumisesta Kurikassa. Tarkoituksena oli pitää peräkkäisinä iltoina kaksi samansisältöistä koulutusta, Kurikassa ja Seinäjoella. Kurikan koulutukseen ilmoittautui mukaan vain kaksi henkeä, joten tilaisuus peruttiin ja Kurikkaan ilmoittautuneet osallistuivat seuraavana iltana Seinäjoella järjestettyyn tilaisuuteen. Suurin osa hankkeen tilaisuuksiin osallistuneista on ollut yli 25 -vuotiaita naisia. Monet heistä ovat aloittaneet hevosharrastuksen uudelleen pitkän tauon jälkeen. Osallistujien ikä- ja sukupuolijakauma selviää alla olevasta kaaviosta.

6 Osallistujamäärät ovat vaihdelleet suuresti koulutusten aiheista riippuen, pienin ryhmä on ollut 4 henkeä (tallien paloturvallisuus koulutus Kauhavalla) ja suurin osallistujamäärä saavutettiin ravihevosen valmennuksen suunnittelua ja kilpailuttamista käsittelevässä iltatilaisuudessa Seinäjoella. Siellä osallistujalistaan nimensä oli kirjoittanut 214 henkeä. Hankkeen suosituimpia ja toivotuimpia aiheita ovat olleet hevosen terveydenhoitoon, ruokintaan, käsittelyyn ja hyvinvointiin liittyvät aiheet, sekä käytännönläheiset koulutukset, kuten kengitys, satulansovitus, hevoshieronta, sekä erityyppiset valmennustilaisuudet. Erityisesti hevosalan yrittäjille/yritystoimintaa suunnitteleville suunnattuihin koulutuksiin on hankkeen aikana kirjattu 380 osallistumiskertaa. Koulutuksia on järjestetty seuraavilla paikkakunnilla: Alavus, Alajärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Karijoki, Kurikka, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Ähtäri

7 Koulutusten otsikot ja aiheet (suluissa osallistujien määrä aihetta käsitteleviin koulutuksiin yhteensä) Yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville Tallin/talliympäristön rakentaminen (71) - hevostallien tilavaatimukset, tallien toiminnallinen suunnittelu, työtä helpottavat talliratkaisut Hevosyrityksen markkinointi (12) - internet -markkinoinnin perusteet, hyvän kotisivun tunnusmerkit ja pahimmat virheet,, kotisivujen suunnittelu, kotisivujen luominen, domain-nimen -osoitteen varaaminen ja asennus, sosiaalisen median hyödyntäminen Hevosyrityksen asiakaspalvelu (58) - hevosyrittäjä asiakaspalvelijana, asiakkaan kohtaaminen ja kohtelu, yrityksen markkinointi ja palvelu, asiakaspalveluosaamisen kehittäminen, markkinatutkimuksen merkitys, asiakaspalaute, reklamaatiot, haastavat asiakaspalvelutilanteet Hevosyrityksen verotus (21) - hevostalouden verotus eri tulonlähteissä, arvonlisävero hevosalan eri toimintamuodoissa Hevosyritys työnantajana (34) - henkilöjohtamisen haasteet, rekrytointi, perehdyttäminen, työehtosopimukset, työsopimukset ja palkanmaksu Hevosyrityksen perustaminen (36) - yritystoiminnan perusteet, yrityksen perustaminen, tuet, kannattavuuden arviointi, markkinoinnin mahdollisuudet ja merkitys Hevosyrityksen tuotteistaminen (14) - erikoistuminen, tuotteistaminen Hevosyrityksen tuet/kannattavuuden teemapäivä (50) - tukimahdollisuudet, investoinnit, hankkeet, kilpailukeinot ja kannattavuussuunnittelu, riskien hallinta Kuntouttava hevostoiminta (39) - ratsastusterapia kokonaisvaltaisena kuntoutusmuotona, ratsastusterapia fysioterapeutin näkökulmasta, asiakkaan ja palvelun ostajan puheenvuorot, hevosavusteinen psykoterapia, syrjäytyminen ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelussa Tallien paloturvallisuus (39) - lainsäädännön vaatimukset, hevostallin sähkölaitteet ja niiden paloturvallisuus, tulityöt talliympäristössä, turvallisuusautomatiikka, vakuuttaminen Turvallisuuskoulutus (6) - asiakasturvallisuus, turvallisuuteen liittyviä käsitteitä, kokonaislaadun ulottuvuudet turvallisuus osana kokonaislaatua, yrityksen markkinointi ja asiakkailta kerättävät ja heille annettavat ennakkotiedot, turvallisuusasiakirja, riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu, vuokraus ja alihankinta, elintarviketurvallisuus, ratsastuspalvelut, yleisötilaisuudet, luvat, ilmoitukset ja vakuutukset

8 Hevosen terveys ja hyvinvointi Kengitys (56) - kengityksen perusteet, kengän irrotus ja kiinnitys, käytännön harjoittelua Tamman astutus ja varsominen (53) - tamma valmistelu astutuskauteen, tiinehtymiseen vaikuttavat tekijät, astutus, siemennys, oriasema, kotisiemennys, oriaseman käytännöt, tiineysajan hoito ja liikunta, varsomiseen valmistautuminen, varsominen, terveen varsan tuntomerkit, tavallisimmat ongelmat, varsan ensimmäinen kuukausi Hevosen vaihtoehtoishoidot (10) - vaihtoehtoja lääkehoidoille, akupunktio, refleksologia, homeopatia, magneettiterapia Hevoshieronta (32) - hevosen anatomia ja lihashuolto, käytännön harjoittelua Tiineen tamman ruokinta ja hoito (25) - tiineen ja imettävän tamman ruokinta ja hoito Vieroitetun varsan ruokinta ja hoito (25) - kasvavan varsan ruokinta, varsan vieroitus Hevosen terveys/kaviot (9) - vaihtoehtona kengättömyys, vuoludemonstraatio Kilpa/harrastehevosen ruokinta (26) - hevosen ruokinnan perusteet, heinäanalyysin tulkinta, yleisimmät virheet hevosen ruokinnassa, kaviokuume, hiilihydraattiyliherkän hevosen ruokinta, kilpahevosen ruokinnan erityispiirteet Hevosen hyvinvointi (47) - hevostallien ja tuettavan rakentamisen tilavaatimukset, hyvinvoinnin haasteet eri hevosryhmillä kaikkina vuodenaikoina, uuden eläinsuojelulain valmistelu, hevosten hyvinvointia alentavat tekijät, tilavaatimusten asetusmuutos, tallien valvontakäytännöt Etelä-Pohjanmaalla Hevosen perushoito (4) - hevosen perustarpeet ja hyvinvointi, tilavaatimukset pähkinänkuoressa, päivittäiset/vuosittaiset tallirutiinit, hevosen kiinni sitominen, taluttaminen ja loimitus Teemana hevosheinä (61) - heinäruokinnan perusteet, korjuuajan ja -olosuhteiden vaikutus heinän ravintoarvoihin, nurmen perustaminen, lajikevalinnat ja lannoitus, korjuu ja paalaus, hygieenisen laadun maksimoiminen (kuiva- ja säilöheinä), muovit, latokuivurit, tuhoeläinten torjunta, paalien säilytys, urakointikäytännöt ja -sopimukset Hevosen ensiapu (35) - tavallisimpien sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito

9 Hevosen anatomia (13) - hevosen rakenne, luusto ja sisäelimet, lihasten ja luuston toiminta hevosen liikkuessa Hevosen hampaat ja kuolaimet (38) - erilaiset kuolaimet, hevosten hammashuollon uudet tuulet Ähkyt ja ruoansulatuselimistö (29) - pikkuvarsojen sairaudet, eri-ikäisten hevosten ähkyt ja ruoansulatuselimistö Raviurheilu Monté (25) - raviratsastus (ravilähtö ratsastamalla) teoriassa ja käytännössä, varusteet, monté hevosen valinta, kilpailutilanteet Vastuuvalmentajakoulutus (15) - hevosen kilpailuttamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet Ravihevosen/ponin valmennus (90) - perustietoa ravihevosen/ponin valmentamisesta Hevosella ajaminen (27) - valjastuksen ja ajamisen alkeet Ravihevosen valmennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen (214) - varsasta kilpahevoseksi, ravihevosen valmennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen, urheiluhevosen yleisimmät vammat ja niiden ennaltaehkäisy, ajatuksia vaihtoehtoisista valmennusmenetelmistä, kengättä kilpaileminen Ravihevonen ratsastuskäytössä (66) - ratsastamalla treenaamisen hyödyt ja mahdolliset haitat, käytännön vinkkejä laukkatyöskentelyyn ja hevosen kokonaisvaltaiseen valmentamiseen, ravihevosen mahdollisen ratsukoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Varsan opetus (27) - varsan opettaminen valjaisiin ja ajamiseen sekä ratsuvarsan irtohypytys Ravihevosen kimppaomistaminen (11) - kimpan vetäjän rooli, taloudenhoito, kirjanpito ja verotus, kimpan tiedotus, pelisäännöt

10 Ratsastus Suomenhevosen valmennus/kouluratsastus (35) - koulutuksen eteneminen, nuoren suomenhevosratsun valmistelu laatuarvosteluun, tavallisimmat ongelmat, vinkkejä esim. laukan laadun parantamiseen Suomenhevosen valmennus/esteratsastus (112) - koulutuksen eteneminen, nuoren suomenhevosratsun valmistelu laatuarvosteluun, tavallisimmat ongelmat, vinkkejä esim. laukan laadun parantamiseen, esimerkkejä puomi- ja esteharjoituksista Satulan sovitus (74) - sopivan satulan valinta ja sovitus teoriassa ja käytännössä Pelon hallinta/kilpailujännitys (76) - fyysinen ja psyykkinen pelko, pelonhallinnan menetelmät, paineensietokyvyn kasvattaminen, mielikuvaharjoittelu Ratsun valmennusohjelma/fysiologia (11) - Valmennuksen ja levon vaikutus hevoseen, kilpailuihin valmistava harjoittelu, hevosen lihaksiston kehittäminen Ratsastajan kehonhallinta (39) - ratsastuspilates, ratsastajan ryhti, istunnan toiminnallisuus ja avuilla vaikuttaminen, istuntademonstraatiot Työhevoset Työhevospäivä (21) luvun työhevonen. Vinkkejä ja käytännön kokemuksia mm. juhlakyydityksistä ja esiintymistilanteista, hevosen soveltuvuus työajoon, varusteet, hevosvoimien hyödyntäminen nykyaikaisen tilan askareissa, valjastus ja kyntäminen teoriassa ja käytännössä Varsan ajo-opetus (21) - varsan ajo-opetus työajoakin silmälläpitäen, teoriaa ja käytäntöä

11 Yleistä Hevonen liikenteessä (19) - jokamiehenoikeudet ja hevonen, hevosen totuttaminen liikenteeseen, toiminta ongelmatilanteissa, hevosreitit Etelä-Pohjanmaalla Hevosen käsittely (13) - hevosen käsittely ja koulutus, maasta käsittelyn demonstraatio Hevosen omistaminen (7) - hevosen hoidon, terveyden ja ruokinnan perusteet, sopivan hevosen ja varusteiden hankinta, kustannukset, vastuut, sopimukset Suomenhevosten kantakirjaaminen (21) - suomenhevosen jalostussuunnat, oriin kantakirjaus (työ-, juoksija-, ratsu- ja pienhevossuunnat), tamman kantakirjaus, kantakirjaustilaisuuden kulku Hevosvarusteiden korjaus/valmistus (18) - varustepakin valmistus ja jouhikorut Nahka- ja valjastyöt (10) - varusteiden kunnon arviointi, hoito ja säilytys, varusteiden korjauksen perusteet Hevosjalostus (36) - jalostusvalinnat, ominaisuuksien periytyminen Hevosen liha (34) - hevosen lopettaminen/teurastaminen eläinsuojelun näkökulmasta, lääke- ja rehukirjanpito, hevosen teurastus ja ketjuinformaatio, hevosen lihan markkinat ja käyttömahdollisuudet, hevosen lihan ominaisuudet Hevoskaupan ABC (17) - hevoskaupan erityispiirteet, hevoskaupan osapuolet, avoin kauppa ja koeaika, hevoskaupan lainsäädäntö, hevosen ostaminen ulkomailta, kimppaomistaminen, virhe hevosessa/hevoskaupassa, kauppakirjat, tallipaikkasopimukset, ylläpitosopimukset Hevosen kuljettaminen (8) - eläinkuljetuksen määräykset, eläinten aiheuttama poikkeama kuljetusten aikana, ensiapuvalmius, riskien kartoittaminen, varautumissuunnitelma, tutustuminen kuljetuskalustoon ja sen varusteisiin, turvavarusteet, kiinnityspisteet ja - tavat, toiminta onnettomuustilanteessa

12 Hevosen juoksuttaminen ja jalkasuojat (26) - käytännön vinkkejä liinassa juoksuttamiseen ja suojien valintaan, juoksutusdemonstraatio Hevosen valmistelu kilpailuihin/näyttelyihin (16) - harjan nyppiminen ja letitys Klippaus (10) - klippauksen soveltuvuus eri hevosryhmille, klipperin käyttö ja huolto, hevosen totuttaminen klippaamiseen, mallit ja rajaukset, käytännön harjoittelua Kilpahevosen hoitajana (12) - hevosenhoitajan vastuu ja tehtävät, hevosen hoito ja ruokinta kilpailupaikalla/kuljetuksessa, turvallisuus, hoitajana ulkomailla, työluvat, palkkaus Opintomatkat Kaksi kotimaan opintomatkaa (24), teemoina tallirakentaminen ja erikoistuneet hevosyritykset Opintomatka Ruotsiin (11), raviväen opintomatka Opintomatka Hollanti-Saksa (17), teemoina Green Care, kuntouttava hevostoiminta ja hevoskasvatus Opintomatka Saksa-Sveitsi (18), hevosalan yrittäjille suunnattu ammattimatka Opintomatkojen raportit löytyvät osoitteesta -> Hevoosella vaan ja -> kehitystoiminta-> hankkeet

13 Aikataulu Hankkeen toteutusaika Henkilöresurssit Hankkeessa on toiminut kaksi päätoimista projektihenkilöä, jotka ovat yhdessä vastanneet koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä toimineet omaa erityisosaamista sivunneissa tilaisuuksissa myös kouluttajina. Projektipäällikön vastuualueeseen on lisäksi kuulunut raportointi. Suunnittelutyöhön ja kouluttajien valintaan on saatu arvokasta apua myös hankkeen ohjausryhmän jäseniltä. Projektihenkilöt: Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen, Sedu Aikuiskoulutus Kouluttaja Nanne Korpivaara, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

14 Ohjausryhmä Ohjausryhmän kokoonpano: o o o o o o o o o o o Ala-Nikkola Tommi, ravivalmentaja, Ilmajoki Harmanen Tapio, eläinlääkäri, Kurikka Hiipakka Heli, hevoshieroja, hevoskasvattaja, Ilmajoki Immonen Pertti, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto Koivusalo Jari, talliyrittäjä, Seinäjoki Kurhela Jouko, ravivalmentaja, Alavus Leino Merja, puheenjohtaja, Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaosto Mäkimantila Hanna, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus Nevala Annika, ratsastuskouluyrittäjä, Seinäjoki Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Vuorenmaa Tarmo, aikuiskoulutuspäällikkö, Sedu Aikuiskoulutus Kustannukset ja rahoitus EU + valtio EU Valtio Julkinen rahoitus yht Yksityinen rahoitus Hyväksytty rahoitus yht Kokonaisrahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta Sedu Aikuiskoulutuksen osuus oli euroa ja tuensiirrolla ProAgria Etelä-Pohjanmaan euroa. Hankkeen rahoituksesta 10 % oli yksityistä rahoitusta, joka koottiin osallistumismaksujen muodossa. Kustannuslajien väliset ylitykset ja alitukset ovat kokonaisuuteen peilattuna kohtuullisia ja niillä ei ole ollut vaikutusta hankkeen luonteeseen.

15 Koulutusten järjestäminen käytännössä Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehty koulutuskalenteri on toiminut hyvänä runkona järjestelyjen ajoittamisessa, vaikkakin joitain koulutuksia on toteutettu alkuperäisestä aikataulusta poiketen. Näinkin tiivistahtisen hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin suunnitelman, jotta kouluttajat ja koulutuspaikat saadaan lyötyä lukkoon riittävän ajoissa. Tapana on ollut alustavan koulutuskalenterin julkaiseminen puolivuosittain. Tarkat ohjelmat on pyritty saamaan markkinointiin viimeistään 5-8 viikkoa ennen tilaisuutta. Koulutuksiin ilmoittautuminen on tapahtunut suoraan hankevetäjille joko sähköpostilla tai puhelimitse. Jos koulutuksen tai opintomatkan osallistujamäärää on rajoitettu, on ilmoittautumiset ohjattu vain toiselle hankevetäjälle. Viime vuonna käyttöön otettu Google Drive -pilvipalvelu on tosin helpottanut ilmoittautumisten kirjaamista. Molemmat hankevetäjät ovat pystyneet seuraamaan ilmoittautumisten määrää riippumatta työpisteen sijainnista. Samaiseen palveluun on voitu tallentaa myös raportteja ja pöytäkirjoja ja sinne tallennetut koulutusmateriaalien linkit on voitu jakaa osallistujille myös sähköisesti.

16 Tiedotus ja viestintä Hankkeen koulutuksia on markkinoitu pääosin Sedu Aikuiskoulutuksen, ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Seinäjoen Ravikeskuksen ja SRL:n Pohjanmaan aluejaoston nettisivuilla, sekä sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen osallistujien yhteystiedoista kootussa osoitteistossa on yli 1000 sähköpostiosoitetta. Hevoosella vaan Facebook - ryhmässä on 822 jäsentä ja se on osoittautunut erinomaiseksi avuksi markkinoinnissa. Kaikkien koulutusten mainokset ovat olleet esillä myös Seinäjoen ravikeskuksen totohallin seinillä, sekä ajoittain paikallisten maatalous- ja hevostarvikekauppojen seinillä. Yrittäjille suunnattujen koulutusten ohjelmat on lisäksi lähetetty maapostitse maakunnan hevosyrittäjille. Tiedotuksen kannalta haastavinta on ollut tiedon saaminen iäkkäämmille hevostoimijoille, joille internetin käyttö saattaa olla vierasta. Tässä ei kaikilta osin onnistuttu edes hankkeen loppuvaiheessa, huolimatta lisääntyneestä lehtiilmoittelusta. Kehitysajatuksena olisi tiiviimpi yhteydenpito paikallisten hevosyhdistysten yhteyshenkilöihin. Hankkeen koulutuksia, erityisesti ravipuolen tilaisuuksia on markkinoitu seuraavissa lehdissä: Ilkka, Hevosurheilu, Ykköset, Epari, ProAgrian Itua asiakaslehti, Allsport Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Totolehti, Nikula News. Lehtiartikkeleita: Järviseudun sanomat : Kauhavan kaupunki on mukana monessa Itua-lehti 11/12: Hevosyrittäjät nettimarkkinointia oppimassa AllSport Sanomat 1/2013: Hevoskuume vie ajan, rahat ja voimat AllSport Sanomat : Mielikuvien avulla huippusuoritukseen Hevosurheilu : Farmarin hevososastolla harjat hulmuavat Ilkka : Ravivalmentajanakin työskennellyt olympiavoittaja Toni Nieminen piipahti Seinäjoella luennoimassa hevosyrittäjille positiivisen ajattelun merkityksestä Itua-lehti 3/13: Harjat hulmuavat Farmarissa AllSport Sanomat : Syötävän hyvä urheilukaveri Itua- lehti 1/14: Jouhista koruiksi, Upea maneesi pystyyn tiimityönä Länsi-Media : Täyttä laukkaa lautaselle Hevosurheilu pääkirjoitus : Maailma asiakkaan silmin Itua-lehti 3/14: Irtokenkäkurssilta käytännön vinkkejä, Hevosen terveyden avaimet Ilkka : Seinäjoella kokoonnutaan hevosten merkeissä

17 Raportointi ja seuranta Jokaisen maksatuksen yhteydessä on rahoittajalle toimitettu raportti, jossa on tarkasteltu kyseisen maksatuskauden toimenpiteitä, resursseja, kustannuksia ja rahoitusta suhteessa hankesuunnitelmaan. Toteutusoletukset ja riskit Hankkeen toteutusaikana ilmeni joitakin muutostarpeita hyväksytyn muutosanomuksen myötä kalenteriin lisättiin seuraavat, paljon toivotut tai aiemmin suosituiksi osoittautuneet koulutustilaisuudet: Hevosheinän viljelyn ABC Hevosen tavallisimmat sairaudet ja ensiapu Ravihevosen kimppaomistaminen Kengityksen perusteet Hevosella ajamisen ja valjastuksen perusteet Vastaavasti hankkeen loppuaikana käsiteltiin lyhyemmin seuraavia, jo kertaalleen ruodittuja aiheita: Suomenhevosten kouluratsastusvalmennus Hevosyrityksen asiakaspalvelu Hevosyrityksen tuet/kannattavuuden teemapäivä Hevosyrityksen perustaminen Kuntouttava hevonen Muutosanomus laadittiin siten, että alkuperäisessä hankesuunnitelmassa hyväksytyt opintopisteet ja koulutusten tuntimäärät pysyivät ennallaan. Koulutukset ovat lähes poikkeuksetta pystytty järjestämään sovitusti. Yksi tilaisuus on peruuntunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi ja kaksi tilaisuutta on jouduttu siirtämään toiseen ajankohtaan kouluttajan sairastuttua.

18 6. Ohjausryhmän arvio Hevoosella vaan - koulutushankkeesta Hevoosella vaan -koulutushankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin Seinäjoen Ravikeskuksessa. Ohjausryhmä totesi hankkeen tavoitteiden toteutuneen. Hankkeen koulutukset saivat ohjausryhmän jäseniltä kiittävää palautetta. Hankkeen positiivinen vaikutus koko Etelä-Pohjanmaan hevossektoriin on ollut ohjausryhmän mukaan merkittävä. Hevoshieroja Heli Hiipakka kertoi omien asiakkaidensa osallistuneen hankkeen koulutustilaisuuksiin. Asiakkaat ovat kokeneet koulutukset hyödyllisiksi. Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaoston puheenjohtajana toimiva Merja Leino totesi, että hankkeen monipuolinen koulutustarjonta on huomioitu myös Suomen Ratsastajainliitossa. Leino summasi, että näin suuren hankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman tämänkaltaisia resursseja. Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Pertti Immonen kiitteli hyvin toiminutta yhteistyökuviota. Koulutustilaisuuksien järjestäminen hankkeen tiimoilta on osaltaan vähentänyt myös Hevosjalostusliiton työtaakkaa. Ravivalmentaja Tommi Ala-Nikkola totesi koulutukselle olevan edelleen tarvetta. Erityisesti aloittelevat hevosten omistajat ja harrastajat tarvitsevat tietoa hevosen perushoidosta. Hevosten hyvinvoinnin ja alan turvallisuusasioiden kehittäminen palvelee Ala-Nikkolan mukaan koko hevosalaa. Ravivalmentaja Jouko Kurhela (sähköpostiviesti ohjausryhmän kokouksen jälkeen): Hankkeesta on tullut positiivista palautetta ja lisää kaivattaisiin tämmöisiä projekteja - tästä on hyötyä joka ikäluokalle.

19 7. Yhteistyökumppanit Tärkeimpänä yhteistyökumppanina hankkeen toteutuksessa ja markkinoinnissa on toiminut Etelä- Pohjanmaan Hevosjalostusliitto/Seinäjoen Ravikeskus ja Poniravikoulu. Hevosjalostusliiton mukanaolo hankkeessa on mahdollistanut Seinäjoen Ravikeskuksen tarkoituksenmukaisten tilojen käytön koulutuksissa, sekä koulutusten markkinoinnin Hevosjalostusliiton omien kanavien kautta. Hyvänä markkinointiapuna on toiminut myös Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaosto, joka on tiedottanut ahkerasti hankkeen tapahtumista omilla sivuillaan. Etenkin suomenhevosille suunnattujen valmennus tilaisuuksien järjestämisessä on yhteistyötä tehty suomenhevosten ratsastuskäyttöä edistävän SuoRa ry:n Pohjanmaan aluekerhon kanssa. Käytännönläheisten koulutustilaisuuksien järjestäminen olisi ollut mahdotonta ilman maakunnan hevosyrittäjiä, jotka ovat vuokranneet hankkeen käyttöön omia tilojaan (tallit, maneesit, kentät, parkkipaikat, taukotilat ja joskus jopa hevoset) ja auttaneet moninaisissa järjestelytehtävissä. Yhteistyötä on tehty seuraavien hankkeiden kanssa: Green Care Etelä-Pohjanmaa (Sedu Aikuiskoulutus), Hevospisnes -hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat -kehittämishanke (ProAgria Etelä-Pohjanmaa), Raviliiga (Hippolis), Hevosyritys huippukuntoon (Hämeen Ammattikorkeakoulu) Muut yhteistyökumppanit (yritykset, yhteisöt ja henkilöt, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon vapaaehtoispohjalta): Alavuden Ratsastuskoulu, Aristall, Asianajotoimisto Ylikraka/Antti Linna, Big Mamas Ranch, Bird Mountain Farm, Brodda Stuteri (Ruotsi), Carolinenhof (Saksa), Eläinsairaala Animagi, Eläintautien torjuntayhdistys/pirjo Kortesniemi, Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat, Gestüt Hofgut Albführen (Saksa), Hahtolan Liha Oy, Hallands Djursjukhus (Ruotsi) Hannoveraner Verband/Kati Siebricht (Saksa), Heidi Salo, Helena Koskentalo, Hessi Talli/Heidi Sinda, Hevostietokeskus, Hevosurheilu-lehti, Hippolis ry, Hotel Freund (Saksa), IENA( Sveitsi), Ilmajoen Ratsastajat ry, Jenni Autio, Jori Turja, Ravintola Juurella/Jani Unkeri, Karijoen kunta, Katja Kauppinen, Kauhavan Ravirata, Kauppilan Talli, K-Maatalous/Arto Tervahauta Oy, Koivusalon Talli, Kojolan Ratsutalli, Kumpulan tila, Kylämäen Hevostila/Juha Kylämäki, Kyrönlahden Ratsutila, Lakeuden elämysliikunta/hannu Salo, Lakeuden Laatuheinärengas/Ilkka Kojola, Lakeuden Ravinuoret, Lantelan Ratsastustalli, Latikan talli, Liisa Lähdesmäki, Luomajärven Hevoskievari, Lähitapiola/Juhani Savolainen, Manunkylän Ratsutalli, Marjaana Ala-Viuhkola (Ruotsi), Mela/Heikki Mäkirintala, Mikko Ukonmäki, MikonMajan Ratsastuskoulu, Petra Maurer, Pferdeparadies Sonnenburg (Sveitsi), Power Parkin Hevoskeskus, Ratsastus- ja valmennustalli Polestar, Ratsastuskoulu Cavallo, Ratsastuskoulu Kipinä, Rintasen Talli, SeAmk, Seinäjoen Poniravikoulu, Seppo Heinonen, SinTakt (Sveitsi), Suomen Hippos ry, Suomenhevosliitto, SuoRaPohjanmaa, Suupohjan Maatalousoppilaitos, T:mi Sanna Lahdensuo, Talli Linna/Juha Linna, Talli Länsimäki/Juha Länsimäki, Talli Råbacka/Fredrika Nyberg, Turvaässät/Marko Haanpää, Tusan Tila/Anne Tusa, Ulla Nivukoski, Veijo Heiskanen (Ruotsi), Vombs Nygård/Lutfi Kolgjini AG (Ruotsi), Ypäjän Hevosopisto, Åbyn Ravikeskus (Ruotsi)

20 8. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen ja jopa ylittyneen sekä tarjottujen kurssien, että osallistujamäärien suhteen. Haastavinta on ollut ammattimaisesti toimivien ravivalmentajien houkutteleminen etenkin liiketoimintaosaamista sivuaviin koulutustilaisuuksiin. Syynä lienee alan työvoimavaltaisuudesta johtuva aikapula. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia kartoitettiin myös koulutuksiin osallistuneille lähetetyllä webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 126 henkeä. Suurin osa vastaajista oli yli 35-vuotiaita hevosalan harrastajia. Valtaosa vastaajista on osallistunut Hevoosella vaan koulutushankkeen tilaisuuksiin 1-5 kertaa. Tämän lisäksi kyselyssä kartoitettiin osallistujien toiveita tulevaisuuden lyhytkurssien/koulutusten osalta. Webropol kyselyyn vastanneista 111 on kokenut hankkeen koulutuksista olleen hyötyä omassa toiminnassaan/harrastuksessaan ja 115 kokee koulutushankkeen edistäneen eteläpohjalaista hevososaamista. Kaaviossa toivottuja lyhytkurssien koulutusaiheita. Lukumääräisesti toivotuimmat aiheet suurimpina. Webropol kyselyn vastausten perusteella maakunnassa olisi kiinnostusta suorittaa myös hevosalan ammattitutkintoja tai niiden osia. Myös asiantuntijapalvelut ja pienryhmissä tapahtuva koulutus kiinnostavat.

21 Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan osoitteessa / projektit ->Hevoosella vaan ja -> kehitystoiminta -> hankkeet Poimintoja kyselystä: Oletko kiinnostunut Etelä-Pohjanmaalla mahdollisesti toteutettavasta ammatillisesta hevosalan koulutuksesta tai täydennyskoulutuksesta? Millaisista ammatti/erikoisammattitutkinnoista olet kiinnostunut?

22 Millaisista asiantuntijapalveluista olet kiinnostunut? En ole kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut Yhteensä Kes Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Toimivan talliympäristön suunnittelu Rakennussuunnittel u Sukupolvenvaihdosja omistajanvaihdokse t , , , ,41 Tilipalvelut ,51 Maisema ja ympäristösuunnittel u ,76 Muu, mikä? ,45 Yhteensä ,72 Hevosyrittäjä, olisitko kiinnostunut kehittämään toimintaasi yhdessä muiden alan yrittäjien kanssa pienryhmissä? En ole kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut Yhteensä Kes Opintomatkat ,41 Yritysvierailut ,49 Pienryhmäkoulutuks et (aiheina mm. yrittäjän työssä jaksaminen, sopimukset kannattavuus) ,31 Yhteensä ,4

23 Sedu Aikuiskoulutuksen Ilmajoen yksikössä on helmikuusta 2015 alkaen mahdollista suorittaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon osana myös hevosen hoitamiseen liittyviä opintoja. Valmisteilla on myös ammattitutkintoon johtavaa hevosalan koulutusta. Palautetta osallistujilta Koulutustilaisuuksien yhteydessä osallistujilta on kerätty kirjallista palautetta ja kehitysehdotuksia. Lisäksi hankkeen Facebook sivu on toimittanut myös palautefoorumin virkaa. Tässä joitain poimintoja matkan varrelta. Kuntouttava hevostoiminta : Tiedollisesti, taidollisesti ja loogisesti hyvin koottu koulutuspäivä ja hanke. Oikeasti Hevoosella vaan - koulutushanke pitäisi saada valtakunnalliseksi. Hevosyrityksen asiakaspalvelu : Innostava luennoitsija. Tärkeää vaihtaa mielipiteitä ja keskustella muiden kanssa. Hyviä asioita asiakaspalvelusta, laittaa miettimään miten parantaa omaa asiakaspalveluaan. Pienillä asioilla saa paljon aikaan. Kiitos järjestetyistä kursseista. Toivottavasti seuraavilla kursseilla on vielä enemmän hevosyrittäjiä. Saataisiin enemmän keskustelua aikaan. Vertaistukea, kokemuksia, verkostoitumista. Hevosväen veropäivä : Tarpeellinen aihe. Kannatti tulla. Kyllä E-P:llä ihan oikeasti osataan. Voisivat tuolla pohjoisemmassa ottaa mallia. Tullahan varmasti toistekki. Facebook : Tykkäsin koulutuksesta tosi paljon, kiitokset myös Annelle (Niemi), joka opetti todella hyvin. Näillä eväillä on hyvä valmistautua tulevaan astutuskauteen. Facebook : On teillä hieno projekti! Kateellisena täällä Satakunnassa lueskelen. Facebook : Kiitos taas tämän päivän koulutustilaisuudesta! Nimim. ruusuja hyvistä kursseista. Tallirakentamisen te ta : Hyvä koulutusehtoo, hyvään aikaan ja paljon tietoa, uutta ja kertausta. Erittäin hyviä asiantuntijoita, selkeät materiaalit. Voimia järkkäilyihin, mahtavaa, asiantuntevaa touhua, ei muuta kuin lisää vaan! Hampaat ja kuolaimet : Tosi kivoja ja hyödyllisiä nämä teidän koulutukset, toivottavasti saadaan pysyvyyttä koulutusten ja kurssien tarjontaan. Älkää vaan lopettako! Facebook : Pohjanmaalla toteutettavien Heko ja Hevoosella vaan hankkeiden myötä tämä täti on päässyt mukaan ikimuistoisille matkoille ja saanut osallistua erilaisiin loistavasti järjestettyihin koulutuksiin, kuten tänäkin iltana Kojolan ratsutallilla (Hevoshieronnan ABC); uskokaa tai älkää, mutta sieltä se hevosia pelkäävä täti löysi itsensä ihan vieraan hepan karsinasta, venyttelemästä kyseisen hepan jalkoja. Suuret kiitokset ihanille hankkeille ja hankevetäjille kuin myös lukuisille yhteistyökumppaneille, jotka tämän illan kaltaiset koulutukset mahdollistavat ja päästävät vähän tällaiset kokemattomammatkin käpäilemään niitä omia heppojaan toivottavasti saamme nauttia näistä vielä jatkossakin! Hevoskaupan kiemurat ja sopimusten solmut : Kiitos hyvästä luennosta. Paljon mietittävää. Teillä on ollut monipuolisia koulutuksia, luentoja ja matkoja. Tuoneet paljon virikkeitä hevosihmisille Pohjanmaalla.

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma

Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma Mahdollisuuksien hevonen Hevosalan kehittämisohjelma 2 Hevosalan kehittämisohjelma Hevosala Suomessa merkityksellisempää kuin ehkä tiedätkään. Hevosala vaikuttaa Suomen 75 500 hevosta tarvitsevat rehuntuotantoa

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE OPINTOMATKA HOLLANTI SAKSA 24. 27.10.2013 MATKARAPORTTI

HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE OPINTOMATKA HOLLANTI SAKSA 24. 27.10.2013 MATKARAPORTTI HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE OPINTOMATKA HOLLANTI SAKSA 24. 27.10.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin ja Saksaan Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjestivät Hevoosella vaan koulutushankeen

Lisätiedot

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä

ei ole mahdollisuutta ostaa suuria määriä heiniä yhdellä kertaa ei ole varastoja missä pikkupaalit säilyisivät hyvänä - Jeannette Borén 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. ESISELVITYKSEN TARKOITUS... 5 3. VIITEKEHYS... 6 3.1. Hevosen ruokinta... 6 3.1.1. Kuiva heinä... 7 3.1.2 Säilöheinä... 8 4. LAATUHEINÄRENGAS, AKTIIVISTEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

info 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa

info 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa 7 hevoset Vapaa-ajassa ja urheilussa Minna Martin-Päivä Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan kumppanina ja liikuttajana. Hevosten kanssa moni on löytänyt itselleen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6

1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 4 3 TAVOITTEET... 5 4 HANKKEEN AIKAINEN TOIMINTA... 6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKE- JA HANKEORGANISAATIO... 3 1.1 Hankkeen nimi... 3 1.2 Hankkeen tunnisteet... 3 1.3 Hankkeen rahoittajat... 3 1.4 Hankeorganisaatio... 3 1.5 Hankeaika... 4 2 HANKKEIDEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot