HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE 2012-2014 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 HEVOOSELLA VAAN KOULUTUSHANKE LOPPURAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttajat 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 3. Yhteenveto hankkeesta 4. Hankkeen tavoitteet 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet Aikataulu Henkilöresurssit Ohjausryhmä Kustannukset ja rahoitus Koulutusten järjestäminen käytännössä Tiedotus ja viestintä Raportointi ja seuranta Toteutusoletukset ja riskit 6. Ohjausryhmän arvio Hevoosella vaan - koulutushankkeesta 7. Yhteistyökumppanit 8. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Palautetta osallistujilta 9. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 10. Allekirjoittajat ja päiväys

3 1. Hankkeen toteuttajat Sedu Aikuiskoulutus, hankkeen hallinnointi ProAgria Etelä-Pohjanmaa, tuensiirtosopimuksella 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Hevoosella vaan koulutushanke Hankkeen numero Diaarinumero 952/ Yhteenveto hankkeesta Koulutushankkeen toteutusaikana on järjestetty erityyppisiä hevosalan koulutustilaisuuksia ja lyhytkursseja pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet eteläpohjalaiset hevosalan harrastajat, ravi- ja ratsutoimijat, hevosten kasvattajat, sekä alan yrittäjät ja kehittäjät maaseudulla. Koulutusten aiheet pääpiirteittäin: Jalostus ja kasvatus Ratsastus, raviurheilu, työhevoset ja hevosmatkailu Ruokinta, terveys ja hevosen ensiapu Liiketoiminta ja yrittäjätaidot Rehuntuotanto Tallirakentaminen, olosuhteet ja ympäristöasiat Hevosen omistaminen ja hevoskauppa Turvallisuusasiat Hevosen lopettaminen ja loppusijoitus Hevosen liha

4 4. Hankkeen tavoitteet Projektin tarkoitus on ollut eteläpohjalaisen hevososaamisen edistäminen kautta linjan. Tavoitteita yleisellä tasolla: Hevosalan toimijoiden tietotaidon lisääminen Uusien säännösten ja määräysten tietoon saattaminen Turvallisuusajattelun lisääntyminen, työergonomia Ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisääminen Hevosalan yrittäjyystaitojen edistäminen Hevosyrittäjien työssä jaksaminen, lomitus ja työllistämisasiat Hevosen lihan käytön edistäminen Vakiintuvien hevosalan koulutus- ja neuvontamallien aikaansaaminen Hankkeen tavoitteena oli järjestää 2-4 lyhytkoulutusta kuukausittain ja lisäksi kaksi kotimaahan ja kolme ulkomaille suuntautuvaa opintomatkaa. Keskimääräiseksi osallistujamääräksi arvioitiin 15 henkilöä/koulutustilaisuus tai matka. Hankkeen laajoina tuloksina odotetaan Hevostalouden kehittymisedellytysten parantumista Lisääntyneitä yhteistyöverkostoja Uusia tehokkaampia toimintatapoja Alan imagon ja arvostuksen nousua Etelä-Pohjanmaalla Vahvaa osaamisen kehittämismotivaatiota Hankkeen aikana on arvioitu myös alueellisen hevosalan ammatillisen koulutuksen ja neuvonnan tarpeita. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaalla olisi mahdollisuus suorittaa hevosalan ammattitutkintoja tai niiden osia. Neuvonnan saralla tavoitteena on saada yhä useampi aloittava tai jo toimiva hevostila käyttämään asiantuntijapalveluja toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä.

5 5. Hankkeen toteutus Toimenpiteet Hankkeessa on järjestetty monipuolisesti erityyppisiä hevosalan koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet on järjestetty pääosin ilta- ja viikonloppukoulutuksina. Päiväaikaan ovat ajoittuneet lähinnä yrittäjille suunnatut koulutustilaisuudet. Koulutusten pituudet ovat vaihdelleet kolmesta tunnista (esim. iltakurssit) kolme päivää (18h) kestäviin koulutuksiin. Koulutus on ollut luonteeltaan yleiskoulutusta. Useat koulutustilaisuudet ovat sisältäneet teoriaosuuden lisäksi myös käytännön harjoittelua hevosten kanssa. Kaiken kaikkiaan Hevoosella vaan - koulutushankkeen aikana on järjestetty 84 koulutustilaisuutta, opintomatkat mukaan lukien yhteensä 102 koulutuspäivää. Opintomatkoja on tehty viisi, kaksi kotimaassa ja kolme ulkomaille. Osallistumiskertoja on yhteensä 1939 kappaletta. Keskiarvoksi saadaan 23,1 osallistujaa/koulutus. Hankesuunnitelmaan kirjattu 15 osallistujaa/koulutus tavoite ylittyy reilusti. Kertaalleen laskettuna hankkeen koulutuksiin on osallistunut 1009 henkilöä. Oppilastyöpäiviä hankkeen aikana on kertynyt yhteensä 1247, tavoitteen ollessa 925. Opintopisteitä on hankkeen päättyessä koossa 16,84, tavoitteen ollessa 17. Vajaus opintopisteissä johtuu harraste- ja kilpahevosen ruokintaa käsittelevän koulutuksen peruuntumisesta Kurikassa. Tarkoituksena oli pitää peräkkäisinä iltoina kaksi samansisältöistä koulutusta, Kurikassa ja Seinäjoella. Kurikan koulutukseen ilmoittautui mukaan vain kaksi henkeä, joten tilaisuus peruttiin ja Kurikkaan ilmoittautuneet osallistuivat seuraavana iltana Seinäjoella järjestettyyn tilaisuuteen. Suurin osa hankkeen tilaisuuksiin osallistuneista on ollut yli 25 -vuotiaita naisia. Monet heistä ovat aloittaneet hevosharrastuksen uudelleen pitkän tauon jälkeen. Osallistujien ikä- ja sukupuolijakauma selviää alla olevasta kaaviosta.

6 Osallistujamäärät ovat vaihdelleet suuresti koulutusten aiheista riippuen, pienin ryhmä on ollut 4 henkeä (tallien paloturvallisuus koulutus Kauhavalla) ja suurin osallistujamäärä saavutettiin ravihevosen valmennuksen suunnittelua ja kilpailuttamista käsittelevässä iltatilaisuudessa Seinäjoella. Siellä osallistujalistaan nimensä oli kirjoittanut 214 henkeä. Hankkeen suosituimpia ja toivotuimpia aiheita ovat olleet hevosen terveydenhoitoon, ruokintaan, käsittelyyn ja hyvinvointiin liittyvät aiheet, sekä käytännönläheiset koulutukset, kuten kengitys, satulansovitus, hevoshieronta, sekä erityyppiset valmennustilaisuudet. Erityisesti hevosalan yrittäjille/yritystoimintaa suunnitteleville suunnattuihin koulutuksiin on hankkeen aikana kirjattu 380 osallistumiskertaa. Koulutuksia on järjestetty seuraavilla paikkakunnilla: Alavus, Alajärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Karijoki, Kurikka, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Ähtäri

7 Koulutusten otsikot ja aiheet (suluissa osallistujien määrä aihetta käsitteleviin koulutuksiin yhteensä) Yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville Tallin/talliympäristön rakentaminen (71) - hevostallien tilavaatimukset, tallien toiminnallinen suunnittelu, työtä helpottavat talliratkaisut Hevosyrityksen markkinointi (12) - internet -markkinoinnin perusteet, hyvän kotisivun tunnusmerkit ja pahimmat virheet,, kotisivujen suunnittelu, kotisivujen luominen, domain-nimen -osoitteen varaaminen ja asennus, sosiaalisen median hyödyntäminen Hevosyrityksen asiakaspalvelu (58) - hevosyrittäjä asiakaspalvelijana, asiakkaan kohtaaminen ja kohtelu, yrityksen markkinointi ja palvelu, asiakaspalveluosaamisen kehittäminen, markkinatutkimuksen merkitys, asiakaspalaute, reklamaatiot, haastavat asiakaspalvelutilanteet Hevosyrityksen verotus (21) - hevostalouden verotus eri tulonlähteissä, arvonlisävero hevosalan eri toimintamuodoissa Hevosyritys työnantajana (34) - henkilöjohtamisen haasteet, rekrytointi, perehdyttäminen, työehtosopimukset, työsopimukset ja palkanmaksu Hevosyrityksen perustaminen (36) - yritystoiminnan perusteet, yrityksen perustaminen, tuet, kannattavuuden arviointi, markkinoinnin mahdollisuudet ja merkitys Hevosyrityksen tuotteistaminen (14) - erikoistuminen, tuotteistaminen Hevosyrityksen tuet/kannattavuuden teemapäivä (50) - tukimahdollisuudet, investoinnit, hankkeet, kilpailukeinot ja kannattavuussuunnittelu, riskien hallinta Kuntouttava hevostoiminta (39) - ratsastusterapia kokonaisvaltaisena kuntoutusmuotona, ratsastusterapia fysioterapeutin näkökulmasta, asiakkaan ja palvelun ostajan puheenvuorot, hevosavusteinen psykoterapia, syrjäytyminen ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta lastensuojelussa Tallien paloturvallisuus (39) - lainsäädännön vaatimukset, hevostallin sähkölaitteet ja niiden paloturvallisuus, tulityöt talliympäristössä, turvallisuusautomatiikka, vakuuttaminen Turvallisuuskoulutus (6) - asiakasturvallisuus, turvallisuuteen liittyviä käsitteitä, kokonaislaadun ulottuvuudet turvallisuus osana kokonaislaatua, yrityksen markkinointi ja asiakkailta kerättävät ja heille annettavat ennakkotiedot, turvallisuusasiakirja, riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu, vuokraus ja alihankinta, elintarviketurvallisuus, ratsastuspalvelut, yleisötilaisuudet, luvat, ilmoitukset ja vakuutukset

8 Hevosen terveys ja hyvinvointi Kengitys (56) - kengityksen perusteet, kengän irrotus ja kiinnitys, käytännön harjoittelua Tamman astutus ja varsominen (53) - tamma valmistelu astutuskauteen, tiinehtymiseen vaikuttavat tekijät, astutus, siemennys, oriasema, kotisiemennys, oriaseman käytännöt, tiineysajan hoito ja liikunta, varsomiseen valmistautuminen, varsominen, terveen varsan tuntomerkit, tavallisimmat ongelmat, varsan ensimmäinen kuukausi Hevosen vaihtoehtoishoidot (10) - vaihtoehtoja lääkehoidoille, akupunktio, refleksologia, homeopatia, magneettiterapia Hevoshieronta (32) - hevosen anatomia ja lihashuolto, käytännön harjoittelua Tiineen tamman ruokinta ja hoito (25) - tiineen ja imettävän tamman ruokinta ja hoito Vieroitetun varsan ruokinta ja hoito (25) - kasvavan varsan ruokinta, varsan vieroitus Hevosen terveys/kaviot (9) - vaihtoehtona kengättömyys, vuoludemonstraatio Kilpa/harrastehevosen ruokinta (26) - hevosen ruokinnan perusteet, heinäanalyysin tulkinta, yleisimmät virheet hevosen ruokinnassa, kaviokuume, hiilihydraattiyliherkän hevosen ruokinta, kilpahevosen ruokinnan erityispiirteet Hevosen hyvinvointi (47) - hevostallien ja tuettavan rakentamisen tilavaatimukset, hyvinvoinnin haasteet eri hevosryhmillä kaikkina vuodenaikoina, uuden eläinsuojelulain valmistelu, hevosten hyvinvointia alentavat tekijät, tilavaatimusten asetusmuutos, tallien valvontakäytännöt Etelä-Pohjanmaalla Hevosen perushoito (4) - hevosen perustarpeet ja hyvinvointi, tilavaatimukset pähkinänkuoressa, päivittäiset/vuosittaiset tallirutiinit, hevosen kiinni sitominen, taluttaminen ja loimitus Teemana hevosheinä (61) - heinäruokinnan perusteet, korjuuajan ja -olosuhteiden vaikutus heinän ravintoarvoihin, nurmen perustaminen, lajikevalinnat ja lannoitus, korjuu ja paalaus, hygieenisen laadun maksimoiminen (kuiva- ja säilöheinä), muovit, latokuivurit, tuhoeläinten torjunta, paalien säilytys, urakointikäytännöt ja -sopimukset Hevosen ensiapu (35) - tavallisimpien sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito

9 Hevosen anatomia (13) - hevosen rakenne, luusto ja sisäelimet, lihasten ja luuston toiminta hevosen liikkuessa Hevosen hampaat ja kuolaimet (38) - erilaiset kuolaimet, hevosten hammashuollon uudet tuulet Ähkyt ja ruoansulatuselimistö (29) - pikkuvarsojen sairaudet, eri-ikäisten hevosten ähkyt ja ruoansulatuselimistö Raviurheilu Monté (25) - raviratsastus (ravilähtö ratsastamalla) teoriassa ja käytännössä, varusteet, monté hevosen valinta, kilpailutilanteet Vastuuvalmentajakoulutus (15) - hevosen kilpailuttamiseen liittyvät vastuut ja velvollisuudet Ravihevosen/ponin valmennus (90) - perustietoa ravihevosen/ponin valmentamisesta Hevosella ajaminen (27) - valjastuksen ja ajamisen alkeet Ravihevosen valmennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen (214) - varsasta kilpahevoseksi, ravihevosen valmennuksen suunnittelu ja kilpailuttaminen, urheiluhevosen yleisimmät vammat ja niiden ennaltaehkäisy, ajatuksia vaihtoehtoisista valmennusmenetelmistä, kengättä kilpaileminen Ravihevonen ratsastuskäytössä (66) - ratsastamalla treenaamisen hyödyt ja mahdolliset haitat, käytännön vinkkejä laukkatyöskentelyyn ja hevosen kokonaisvaltaiseen valmentamiseen, ravihevosen mahdollisen ratsukoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Varsan opetus (27) - varsan opettaminen valjaisiin ja ajamiseen sekä ratsuvarsan irtohypytys Ravihevosen kimppaomistaminen (11) - kimpan vetäjän rooli, taloudenhoito, kirjanpito ja verotus, kimpan tiedotus, pelisäännöt

10 Ratsastus Suomenhevosen valmennus/kouluratsastus (35) - koulutuksen eteneminen, nuoren suomenhevosratsun valmistelu laatuarvosteluun, tavallisimmat ongelmat, vinkkejä esim. laukan laadun parantamiseen Suomenhevosen valmennus/esteratsastus (112) - koulutuksen eteneminen, nuoren suomenhevosratsun valmistelu laatuarvosteluun, tavallisimmat ongelmat, vinkkejä esim. laukan laadun parantamiseen, esimerkkejä puomi- ja esteharjoituksista Satulan sovitus (74) - sopivan satulan valinta ja sovitus teoriassa ja käytännössä Pelon hallinta/kilpailujännitys (76) - fyysinen ja psyykkinen pelko, pelonhallinnan menetelmät, paineensietokyvyn kasvattaminen, mielikuvaharjoittelu Ratsun valmennusohjelma/fysiologia (11) - Valmennuksen ja levon vaikutus hevoseen, kilpailuihin valmistava harjoittelu, hevosen lihaksiston kehittäminen Ratsastajan kehonhallinta (39) - ratsastuspilates, ratsastajan ryhti, istunnan toiminnallisuus ja avuilla vaikuttaminen, istuntademonstraatiot Työhevoset Työhevospäivä (21) luvun työhevonen. Vinkkejä ja käytännön kokemuksia mm. juhlakyydityksistä ja esiintymistilanteista, hevosen soveltuvuus työajoon, varusteet, hevosvoimien hyödyntäminen nykyaikaisen tilan askareissa, valjastus ja kyntäminen teoriassa ja käytännössä Varsan ajo-opetus (21) - varsan ajo-opetus työajoakin silmälläpitäen, teoriaa ja käytäntöä

11 Yleistä Hevonen liikenteessä (19) - jokamiehenoikeudet ja hevonen, hevosen totuttaminen liikenteeseen, toiminta ongelmatilanteissa, hevosreitit Etelä-Pohjanmaalla Hevosen käsittely (13) - hevosen käsittely ja koulutus, maasta käsittelyn demonstraatio Hevosen omistaminen (7) - hevosen hoidon, terveyden ja ruokinnan perusteet, sopivan hevosen ja varusteiden hankinta, kustannukset, vastuut, sopimukset Suomenhevosten kantakirjaaminen (21) - suomenhevosen jalostussuunnat, oriin kantakirjaus (työ-, juoksija-, ratsu- ja pienhevossuunnat), tamman kantakirjaus, kantakirjaustilaisuuden kulku Hevosvarusteiden korjaus/valmistus (18) - varustepakin valmistus ja jouhikorut Nahka- ja valjastyöt (10) - varusteiden kunnon arviointi, hoito ja säilytys, varusteiden korjauksen perusteet Hevosjalostus (36) - jalostusvalinnat, ominaisuuksien periytyminen Hevosen liha (34) - hevosen lopettaminen/teurastaminen eläinsuojelun näkökulmasta, lääke- ja rehukirjanpito, hevosen teurastus ja ketjuinformaatio, hevosen lihan markkinat ja käyttömahdollisuudet, hevosen lihan ominaisuudet Hevoskaupan ABC (17) - hevoskaupan erityispiirteet, hevoskaupan osapuolet, avoin kauppa ja koeaika, hevoskaupan lainsäädäntö, hevosen ostaminen ulkomailta, kimppaomistaminen, virhe hevosessa/hevoskaupassa, kauppakirjat, tallipaikkasopimukset, ylläpitosopimukset Hevosen kuljettaminen (8) - eläinkuljetuksen määräykset, eläinten aiheuttama poikkeama kuljetusten aikana, ensiapuvalmius, riskien kartoittaminen, varautumissuunnitelma, tutustuminen kuljetuskalustoon ja sen varusteisiin, turvavarusteet, kiinnityspisteet ja - tavat, toiminta onnettomuustilanteessa

12 Hevosen juoksuttaminen ja jalkasuojat (26) - käytännön vinkkejä liinassa juoksuttamiseen ja suojien valintaan, juoksutusdemonstraatio Hevosen valmistelu kilpailuihin/näyttelyihin (16) - harjan nyppiminen ja letitys Klippaus (10) - klippauksen soveltuvuus eri hevosryhmille, klipperin käyttö ja huolto, hevosen totuttaminen klippaamiseen, mallit ja rajaukset, käytännön harjoittelua Kilpahevosen hoitajana (12) - hevosenhoitajan vastuu ja tehtävät, hevosen hoito ja ruokinta kilpailupaikalla/kuljetuksessa, turvallisuus, hoitajana ulkomailla, työluvat, palkkaus Opintomatkat Kaksi kotimaan opintomatkaa (24), teemoina tallirakentaminen ja erikoistuneet hevosyritykset Opintomatka Ruotsiin (11), raviväen opintomatka Opintomatka Hollanti-Saksa (17), teemoina Green Care, kuntouttava hevostoiminta ja hevoskasvatus Opintomatka Saksa-Sveitsi (18), hevosalan yrittäjille suunnattu ammattimatka Opintomatkojen raportit löytyvät osoitteesta -> Hevoosella vaan ja -> kehitystoiminta-> hankkeet

13 Aikataulu Hankkeen toteutusaika Henkilöresurssit Hankkeessa on toiminut kaksi päätoimista projektihenkilöä, jotka ovat yhdessä vastanneet koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä toimineet omaa erityisosaamista sivunneissa tilaisuuksissa myös kouluttajina. Projektipäällikön vastuualueeseen on lisäksi kuulunut raportointi. Suunnittelutyöhön ja kouluttajien valintaan on saatu arvokasta apua myös hankkeen ohjausryhmän jäseniltä. Projektihenkilöt: Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen, Sedu Aikuiskoulutus Kouluttaja Nanne Korpivaara, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

14 Ohjausryhmä Ohjausryhmän kokoonpano: o o o o o o o o o o o Ala-Nikkola Tommi, ravivalmentaja, Ilmajoki Harmanen Tapio, eläinlääkäri, Kurikka Hiipakka Heli, hevoshieroja, hevoskasvattaja, Ilmajoki Immonen Pertti, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto Koivusalo Jari, talliyrittäjä, Seinäjoki Kurhela Jouko, ravivalmentaja, Alavus Leino Merja, puheenjohtaja, Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaosto Mäkimantila Hanna, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan Ely-Keskus Nevala Annika, ratsastuskouluyrittäjä, Seinäjoki Talvilahti Arja, palvelupäällikkö, ProAgria Etelä-Pohjanmaa Vuorenmaa Tarmo, aikuiskoulutuspäällikkö, Sedu Aikuiskoulutus Kustannukset ja rahoitus EU + valtio EU Valtio Julkinen rahoitus yht Yksityinen rahoitus Hyväksytty rahoitus yht Kokonaisrahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta Sedu Aikuiskoulutuksen osuus oli euroa ja tuensiirrolla ProAgria Etelä-Pohjanmaan euroa. Hankkeen rahoituksesta 10 % oli yksityistä rahoitusta, joka koottiin osallistumismaksujen muodossa. Kustannuslajien väliset ylitykset ja alitukset ovat kokonaisuuteen peilattuna kohtuullisia ja niillä ei ole ollut vaikutusta hankkeen luonteeseen.

15 Koulutusten järjestäminen käytännössä Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehty koulutuskalenteri on toiminut hyvänä runkona järjestelyjen ajoittamisessa, vaikkakin joitain koulutuksia on toteutettu alkuperäisestä aikataulusta poiketen. Näinkin tiivistahtisen hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin suunnitelman, jotta kouluttajat ja koulutuspaikat saadaan lyötyä lukkoon riittävän ajoissa. Tapana on ollut alustavan koulutuskalenterin julkaiseminen puolivuosittain. Tarkat ohjelmat on pyritty saamaan markkinointiin viimeistään 5-8 viikkoa ennen tilaisuutta. Koulutuksiin ilmoittautuminen on tapahtunut suoraan hankevetäjille joko sähköpostilla tai puhelimitse. Jos koulutuksen tai opintomatkan osallistujamäärää on rajoitettu, on ilmoittautumiset ohjattu vain toiselle hankevetäjälle. Viime vuonna käyttöön otettu Google Drive -pilvipalvelu on tosin helpottanut ilmoittautumisten kirjaamista. Molemmat hankevetäjät ovat pystyneet seuraamaan ilmoittautumisten määrää riippumatta työpisteen sijainnista. Samaiseen palveluun on voitu tallentaa myös raportteja ja pöytäkirjoja ja sinne tallennetut koulutusmateriaalien linkit on voitu jakaa osallistujille myös sähköisesti.

16 Tiedotus ja viestintä Hankkeen koulutuksia on markkinoitu pääosin Sedu Aikuiskoulutuksen, ProAgria Etelä-Pohjanmaan, Seinäjoen Ravikeskuksen ja SRL:n Pohjanmaan aluejaoston nettisivuilla, sekä sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeen osallistujien yhteystiedoista kootussa osoitteistossa on yli 1000 sähköpostiosoitetta. Hevoosella vaan Facebook - ryhmässä on 822 jäsentä ja se on osoittautunut erinomaiseksi avuksi markkinoinnissa. Kaikkien koulutusten mainokset ovat olleet esillä myös Seinäjoen ravikeskuksen totohallin seinillä, sekä ajoittain paikallisten maatalous- ja hevostarvikekauppojen seinillä. Yrittäjille suunnattujen koulutusten ohjelmat on lisäksi lähetetty maapostitse maakunnan hevosyrittäjille. Tiedotuksen kannalta haastavinta on ollut tiedon saaminen iäkkäämmille hevostoimijoille, joille internetin käyttö saattaa olla vierasta. Tässä ei kaikilta osin onnistuttu edes hankkeen loppuvaiheessa, huolimatta lisääntyneestä lehtiilmoittelusta. Kehitysajatuksena olisi tiiviimpi yhteydenpito paikallisten hevosyhdistysten yhteyshenkilöihin. Hankkeen koulutuksia, erityisesti ravipuolen tilaisuuksia on markkinoitu seuraavissa lehdissä: Ilkka, Hevosurheilu, Ykköset, Epari, ProAgrian Itua asiakaslehti, Allsport Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Totolehti, Nikula News. Lehtiartikkeleita: Järviseudun sanomat : Kauhavan kaupunki on mukana monessa Itua-lehti 11/12: Hevosyrittäjät nettimarkkinointia oppimassa AllSport Sanomat 1/2013: Hevoskuume vie ajan, rahat ja voimat AllSport Sanomat : Mielikuvien avulla huippusuoritukseen Hevosurheilu : Farmarin hevososastolla harjat hulmuavat Ilkka : Ravivalmentajanakin työskennellyt olympiavoittaja Toni Nieminen piipahti Seinäjoella luennoimassa hevosyrittäjille positiivisen ajattelun merkityksestä Itua-lehti 3/13: Harjat hulmuavat Farmarissa AllSport Sanomat : Syötävän hyvä urheilukaveri Itua- lehti 1/14: Jouhista koruiksi, Upea maneesi pystyyn tiimityönä Länsi-Media : Täyttä laukkaa lautaselle Hevosurheilu pääkirjoitus : Maailma asiakkaan silmin Itua-lehti 3/14: Irtokenkäkurssilta käytännön vinkkejä, Hevosen terveyden avaimet Ilkka : Seinäjoella kokoonnutaan hevosten merkeissä

17 Raportointi ja seuranta Jokaisen maksatuksen yhteydessä on rahoittajalle toimitettu raportti, jossa on tarkasteltu kyseisen maksatuskauden toimenpiteitä, resursseja, kustannuksia ja rahoitusta suhteessa hankesuunnitelmaan. Toteutusoletukset ja riskit Hankkeen toteutusaikana ilmeni joitakin muutostarpeita hyväksytyn muutosanomuksen myötä kalenteriin lisättiin seuraavat, paljon toivotut tai aiemmin suosituiksi osoittautuneet koulutustilaisuudet: Hevosheinän viljelyn ABC Hevosen tavallisimmat sairaudet ja ensiapu Ravihevosen kimppaomistaminen Kengityksen perusteet Hevosella ajamisen ja valjastuksen perusteet Vastaavasti hankkeen loppuaikana käsiteltiin lyhyemmin seuraavia, jo kertaalleen ruodittuja aiheita: Suomenhevosten kouluratsastusvalmennus Hevosyrityksen asiakaspalvelu Hevosyrityksen tuet/kannattavuuden teemapäivä Hevosyrityksen perustaminen Kuntouttava hevonen Muutosanomus laadittiin siten, että alkuperäisessä hankesuunnitelmassa hyväksytyt opintopisteet ja koulutusten tuntimäärät pysyivät ennallaan. Koulutukset ovat lähes poikkeuksetta pystytty järjestämään sovitusti. Yksi tilaisuus on peruuntunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi ja kaksi tilaisuutta on jouduttu siirtämään toiseen ajankohtaan kouluttajan sairastuttua.

18 6. Ohjausryhmän arvio Hevoosella vaan - koulutushankkeesta Hevoosella vaan -koulutushankkeen viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin Seinäjoen Ravikeskuksessa. Ohjausryhmä totesi hankkeen tavoitteiden toteutuneen. Hankkeen koulutukset saivat ohjausryhmän jäseniltä kiittävää palautetta. Hankkeen positiivinen vaikutus koko Etelä-Pohjanmaan hevossektoriin on ollut ohjausryhmän mukaan merkittävä. Hevoshieroja Heli Hiipakka kertoi omien asiakkaidensa osallistuneen hankkeen koulutustilaisuuksiin. Asiakkaat ovat kokeneet koulutukset hyödyllisiksi. Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaoston puheenjohtajana toimiva Merja Leino totesi, että hankkeen monipuolinen koulutustarjonta on huomioitu myös Suomen Ratsastajainliitossa. Leino summasi, että näin suuren hankkeen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman tämänkaltaisia resursseja. Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Pertti Immonen kiitteli hyvin toiminutta yhteistyökuviota. Koulutustilaisuuksien järjestäminen hankkeen tiimoilta on osaltaan vähentänyt myös Hevosjalostusliiton työtaakkaa. Ravivalmentaja Tommi Ala-Nikkola totesi koulutukselle olevan edelleen tarvetta. Erityisesti aloittelevat hevosten omistajat ja harrastajat tarvitsevat tietoa hevosen perushoidosta. Hevosten hyvinvoinnin ja alan turvallisuusasioiden kehittäminen palvelee Ala-Nikkolan mukaan koko hevosalaa. Ravivalmentaja Jouko Kurhela (sähköpostiviesti ohjausryhmän kokouksen jälkeen): Hankkeesta on tullut positiivista palautetta ja lisää kaivattaisiin tämmöisiä projekteja - tästä on hyötyä joka ikäluokalle.

19 7. Yhteistyökumppanit Tärkeimpänä yhteistyökumppanina hankkeen toteutuksessa ja markkinoinnissa on toiminut Etelä- Pohjanmaan Hevosjalostusliitto/Seinäjoen Ravikeskus ja Poniravikoulu. Hevosjalostusliiton mukanaolo hankkeessa on mahdollistanut Seinäjoen Ravikeskuksen tarkoituksenmukaisten tilojen käytön koulutuksissa, sekä koulutusten markkinoinnin Hevosjalostusliiton omien kanavien kautta. Hyvänä markkinointiapuna on toiminut myös Suomen Ratsastajainliiton Pohjanmaan aluejaosto, joka on tiedottanut ahkerasti hankkeen tapahtumista omilla sivuillaan. Etenkin suomenhevosille suunnattujen valmennus tilaisuuksien järjestämisessä on yhteistyötä tehty suomenhevosten ratsastuskäyttöä edistävän SuoRa ry:n Pohjanmaan aluekerhon kanssa. Käytännönläheisten koulutustilaisuuksien järjestäminen olisi ollut mahdotonta ilman maakunnan hevosyrittäjiä, jotka ovat vuokranneet hankkeen käyttöön omia tilojaan (tallit, maneesit, kentät, parkkipaikat, taukotilat ja joskus jopa hevoset) ja auttaneet moninaisissa järjestelytehtävissä. Yhteistyötä on tehty seuraavien hankkeiden kanssa: Green Care Etelä-Pohjanmaa (Sedu Aikuiskoulutus), Hevospisnes -hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat -kehittämishanke (ProAgria Etelä-Pohjanmaa), Raviliiga (Hippolis), Hevosyritys huippukuntoon (Hämeen Ammattikorkeakoulu) Muut yhteistyökumppanit (yritykset, yhteisöt ja henkilöt, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon vapaaehtoispohjalta): Alavuden Ratsastuskoulu, Aristall, Asianajotoimisto Ylikraka/Antti Linna, Big Mamas Ranch, Bird Mountain Farm, Brodda Stuteri (Ruotsi), Carolinenhof (Saksa), Eläinsairaala Animagi, Eläintautien torjuntayhdistys/pirjo Kortesniemi, Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat, Gestüt Hofgut Albführen (Saksa), Hahtolan Liha Oy, Hallands Djursjukhus (Ruotsi) Hannoveraner Verband/Kati Siebricht (Saksa), Heidi Salo, Helena Koskentalo, Hessi Talli/Heidi Sinda, Hevostietokeskus, Hevosurheilu-lehti, Hippolis ry, Hotel Freund (Saksa), IENA( Sveitsi), Ilmajoen Ratsastajat ry, Jenni Autio, Jori Turja, Ravintola Juurella/Jani Unkeri, Karijoen kunta, Katja Kauppinen, Kauhavan Ravirata, Kauppilan Talli, K-Maatalous/Arto Tervahauta Oy, Koivusalon Talli, Kojolan Ratsutalli, Kumpulan tila, Kylämäen Hevostila/Juha Kylämäki, Kyrönlahden Ratsutila, Lakeuden elämysliikunta/hannu Salo, Lakeuden Laatuheinärengas/Ilkka Kojola, Lakeuden Ravinuoret, Lantelan Ratsastustalli, Latikan talli, Liisa Lähdesmäki, Luomajärven Hevoskievari, Lähitapiola/Juhani Savolainen, Manunkylän Ratsutalli, Marjaana Ala-Viuhkola (Ruotsi), Mela/Heikki Mäkirintala, Mikko Ukonmäki, MikonMajan Ratsastuskoulu, Petra Maurer, Pferdeparadies Sonnenburg (Sveitsi), Power Parkin Hevoskeskus, Ratsastus- ja valmennustalli Polestar, Ratsastuskoulu Cavallo, Ratsastuskoulu Kipinä, Rintasen Talli, SeAmk, Seinäjoen Poniravikoulu, Seppo Heinonen, SinTakt (Sveitsi), Suomen Hippos ry, Suomenhevosliitto, SuoRaPohjanmaa, Suupohjan Maatalousoppilaitos, T:mi Sanna Lahdensuo, Talli Linna/Juha Linna, Talli Länsimäki/Juha Länsimäki, Talli Råbacka/Fredrika Nyberg, Turvaässät/Marko Haanpää, Tusan Tila/Anne Tusa, Ulla Nivukoski, Veijo Heiskanen (Ruotsi), Vombs Nygård/Lutfi Kolgjini AG (Ruotsi), Ypäjän Hevosopisto, Åbyn Ravikeskus (Ruotsi)

20 8. Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeen tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen ja jopa ylittyneen sekä tarjottujen kurssien, että osallistujamäärien suhteen. Haastavinta on ollut ammattimaisesti toimivien ravivalmentajien houkutteleminen etenkin liiketoimintaosaamista sivuaviin koulutustilaisuuksiin. Syynä lienee alan työvoimavaltaisuudesta johtuva aikapula. Hankkeen tuloksia ja vaikutuksia kartoitettiin myös koulutuksiin osallistuneille lähetetyllä webropol-kyselyllä. Kyselyyn vastasi 126 henkeä. Suurin osa vastaajista oli yli 35-vuotiaita hevosalan harrastajia. Valtaosa vastaajista on osallistunut Hevoosella vaan koulutushankkeen tilaisuuksiin 1-5 kertaa. Tämän lisäksi kyselyssä kartoitettiin osallistujien toiveita tulevaisuuden lyhytkurssien/koulutusten osalta. Webropol kyselyyn vastanneista 111 on kokenut hankkeen koulutuksista olleen hyötyä omassa toiminnassaan/harrastuksessaan ja 115 kokee koulutushankkeen edistäneen eteläpohjalaista hevososaamista. Kaaviossa toivottuja lyhytkurssien koulutusaiheita. Lukumääräisesti toivotuimmat aiheet suurimpina. Webropol kyselyn vastausten perusteella maakunnassa olisi kiinnostusta suorittaa myös hevosalan ammattitutkintoja tai niiden osia. Myös asiantuntijapalvelut ja pienryhmissä tapahtuva koulutus kiinnostavat.

21 Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan osoitteessa / projektit ->Hevoosella vaan ja -> kehitystoiminta -> hankkeet Poimintoja kyselystä: Oletko kiinnostunut Etelä-Pohjanmaalla mahdollisesti toteutettavasta ammatillisesta hevosalan koulutuksesta tai täydennyskoulutuksesta? Millaisista ammatti/erikoisammattitutkinnoista olet kiinnostunut?

22 Millaisista asiantuntijapalveluista olet kiinnostunut? En ole kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut Yhteensä Kes Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Toimivan talliympäristön suunnittelu Rakennussuunnittel u Sukupolvenvaihdosja omistajanvaihdokse t , , , ,41 Tilipalvelut ,51 Maisema ja ympäristösuunnittel u ,76 Muu, mikä? ,45 Yhteensä ,72 Hevosyrittäjä, olisitko kiinnostunut kehittämään toimintaasi yhdessä muiden alan yrittäjien kanssa pienryhmissä? En ole kiinnostunut Melko kiinnostunut Erittäin kiinnostunut Yhteensä Kes Opintomatkat ,41 Yritysvierailut ,49 Pienryhmäkoulutuks et (aiheina mm. yrittäjän työssä jaksaminen, sopimukset kannattavuus) ,31 Yhteensä ,4

23 Sedu Aikuiskoulutuksen Ilmajoen yksikössä on helmikuusta 2015 alkaen mahdollista suorittaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon osana myös hevosen hoitamiseen liittyviä opintoja. Valmisteilla on myös ammattitutkintoon johtavaa hevosalan koulutusta. Palautetta osallistujilta Koulutustilaisuuksien yhteydessä osallistujilta on kerätty kirjallista palautetta ja kehitysehdotuksia. Lisäksi hankkeen Facebook sivu on toimittanut myös palautefoorumin virkaa. Tässä joitain poimintoja matkan varrelta. Kuntouttava hevostoiminta : Tiedollisesti, taidollisesti ja loogisesti hyvin koottu koulutuspäivä ja hanke. Oikeasti Hevoosella vaan - koulutushanke pitäisi saada valtakunnalliseksi. Hevosyrityksen asiakaspalvelu : Innostava luennoitsija. Tärkeää vaihtaa mielipiteitä ja keskustella muiden kanssa. Hyviä asioita asiakaspalvelusta, laittaa miettimään miten parantaa omaa asiakaspalveluaan. Pienillä asioilla saa paljon aikaan. Kiitos järjestetyistä kursseista. Toivottavasti seuraavilla kursseilla on vielä enemmän hevosyrittäjiä. Saataisiin enemmän keskustelua aikaan. Vertaistukea, kokemuksia, verkostoitumista. Hevosväen veropäivä : Tarpeellinen aihe. Kannatti tulla. Kyllä E-P:llä ihan oikeasti osataan. Voisivat tuolla pohjoisemmassa ottaa mallia. Tullahan varmasti toistekki. Facebook : Tykkäsin koulutuksesta tosi paljon, kiitokset myös Annelle (Niemi), joka opetti todella hyvin. Näillä eväillä on hyvä valmistautua tulevaan astutuskauteen. Facebook : On teillä hieno projekti! Kateellisena täällä Satakunnassa lueskelen. Facebook : Kiitos taas tämän päivän koulutustilaisuudesta! Nimim. ruusuja hyvistä kursseista. Tallirakentamisen te ta : Hyvä koulutusehtoo, hyvään aikaan ja paljon tietoa, uutta ja kertausta. Erittäin hyviä asiantuntijoita, selkeät materiaalit. Voimia järkkäilyihin, mahtavaa, asiantuntevaa touhua, ei muuta kuin lisää vaan! Hampaat ja kuolaimet : Tosi kivoja ja hyödyllisiä nämä teidän koulutukset, toivottavasti saadaan pysyvyyttä koulutusten ja kurssien tarjontaan. Älkää vaan lopettako! Facebook : Pohjanmaalla toteutettavien Heko ja Hevoosella vaan hankkeiden myötä tämä täti on päässyt mukaan ikimuistoisille matkoille ja saanut osallistua erilaisiin loistavasti järjestettyihin koulutuksiin, kuten tänäkin iltana Kojolan ratsutallilla (Hevoshieronnan ABC); uskokaa tai älkää, mutta sieltä se hevosia pelkäävä täti löysi itsensä ihan vieraan hepan karsinasta, venyttelemästä kyseisen hepan jalkoja. Suuret kiitokset ihanille hankkeille ja hankevetäjille kuin myös lukuisille yhteistyökumppaneille, jotka tämän illan kaltaiset koulutukset mahdollistavat ja päästävät vähän tällaiset kokemattomammatkin käpäilemään niitä omia heppojaan toivottavasti saamme nauttia näistä vielä jatkossakin! Hevoskaupan kiemurat ja sopimusten solmut : Kiitos hyvästä luennosta. Paljon mietittävää. Teillä on ollut monipuolisia koulutuksia, luentoja ja matkoja. Tuoneet paljon virikkeitä hevosihmisille Pohjanmaalla.

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma

Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Esittelyssä MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Hevosalan kehittämisohjelma Julkaistu 12.10.2012 Hevosalan yhteistyöseminaarissa Ypäjällä Hevostalouden tulevaisuuden näkymiä ja kehittämiskohteita Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Hevosen omistamisen kehittämishanke

Hevosen omistamisen kehittämishanke Hevosen omistamisen kehittämishanke Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen kehittämishanke. Mukana ovat mm. Suomen Hippos,

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016

NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 NIIHAMA RIDING KESÄKAUDEN RATSASTUS- JA HOITOKURSSIT 2016 Ratsastuskurssit Vko 26 alkeiskurssi 27.6-1.7.2016 Opettaja Heidi Kivi HINTA 195 Tehoalkeet: Onko nyt aika nousta ratsaille? Hyvä startti esimerkiksi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

RAVIURHEILIJAN POLKU Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset

RAVIURHEILIJAN POLKU Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset RAVIURHEILIJAN POLKU Suomen Hippoksen lisenssikoulutukset Ravihevosen valmennuksen perusteet Ravihevosen valmennuksen perusteet kurssilla käydään läpi perusasioita niin raviurheilusta lajina, kuin itse

Lisätiedot

Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Anne Laitinen

Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Anne Laitinen Hippoliksen Hevosklusteri-hanke Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry 19.5.2010 Anne Laitinen Hippolis Perustettu lokakuussa 2007, 2009 oli toinen toimintavuosi Perustajajäseninä hevosalan keskeiset toimijat:

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälitys Koulutus- ja tiedonvälitys Savonlinna 25.5.2015 Mikkeli 27.5.2015 Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen Etelä-Savon ELY-keskus Maaseutupalvelut yksikkö M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet

Lisätiedot

Helmikuu 2014. Pohjanmaan alueranking 2013

Helmikuu 2014. Pohjanmaan alueranking 2013 Helmikuu 2014 Pohjanmaan alueranking 2013 Esteratsastus Seniorit: 1. Koivula Kitty - Freezia 2608 MYRA 40 2. Mäki-Opas Virpi - Orphee de Mazure LehRa 37,5 3. Sorvari Matti - Vanilla Sky EPUR 37 Sorvari

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia

Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Tulevaisuuden suomenhevonen yhteiskunnan muutoksen vaikutuksia Markku Saastamoinen Luonnonvarakeskus Luke Suomenhevosen jalostusohjesäännön uudistaminen, Tampere 9.5.2015 Yhteiskunnan muutos hevostalouden

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Huhtikuu Kouluratsastuksen hallimestaruus IR/Ilmajoki

Huhtikuu Kouluratsastuksen hallimestaruus IR/Ilmajoki Huhtikuu 2014 Kouluratsastuksen hallimestaruus 12.-13.4. IR/Ilmajoki Ponit 1) Eveliina Havinen - Captain Hook, Järvi 2) Anni Laulaja - Malika, EPUR 3) Fia-Lisa Furu - Condor-H, KSUR Suomenhevoset 1) Hanna

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.

HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma. Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria. HEVOSTEN POHJOIS-POHJANMAA Hevostalouden kehittämisohjelma Projektipäällikkö Heini Iinatti, Pro Agria Oulu p. 0405551674, heini.iinatti@proagria.fi Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 7/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta pohjoissavo Lisätietoja antavat Ylä-Savon Kehitys Oy Projektipäällikkö Jari Parkkonen jari.parkkonen@yla-savo.fi +358 40 841

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA Lähtenyt liikkumaan hanke (2009 2011) TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös (12.6.2008) pysyviin liikunta- ja painonhallintamuutoksiin tähtäävät mallit opiskeluyhteisöissä Kansallinen liikuntaohjelma

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvointikortti-koulutus ja sykettätyöhön.fi - työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1

TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva. Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät Irene Roos 1 TTS tutkii ja kehittää Green Care - Vihreä Hoiva Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 20. 21.1.2012 Irene Roos 1 Green Care Green Care on uusi palvelumuoto, jolla on paljon menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN

MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN Mahdollisuuksien hevonen -hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa www.suomifinland100.fi Miksi? Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla koko

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 20.4.2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 1.4.2015 31.7.2016 Omatoiminen varautuminen nouseva

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA Seurantatietojen tavoitteiden saavuttaminen kertoo hankkeen onnistumisesta. Tuensaaja sitoutuu toimittamaan seurantatiedot myönteisen tukipäätöksen saatuaan.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti.

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti. Hoivakas Pohjois-Karjala loppuevaluointikysely Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: 16.5.2011 Ohjelman nimi: Hoivakas Pohjois-Karjala, loppuarviointi Tekijän nimi ja yhteystiedot: Pietari Sipponen/Osuuskunta

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kurikan Ratsastajat ry Jäsentiedote, toukokuu 2012. Jee, kesä lähestyy!

Kurikan Ratsastajat ry Jäsentiedote, toukokuu 2012. Jee, kesä lähestyy! Kurikan Ratsastajat ry Jäsentiedote, toukokuu 2012 Jee, kesä lähestyy!...ja samalla kaikenlaiset kivat tapahtumat! Myllykylässä on kisakausi käynnistynyt junnujen järjestämillä estekisoilla ja nyt jännitetään,

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov

Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov Hevostalouden perustutkinto 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäopppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä ja opinnäyte vähintään Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS 2013. Koulutus Kilpailut Elämykset www.hevosopisto.fi. Täyttä hevoselämää.

AIKUISKOULUTUS 2013. Koulutus Kilpailut Elämykset www.hevosopisto.fi. Täyttä hevoselämää. AIKUISKOULUTUS 2013 YPÄJÄN HEVOSOPISTON AIKUISKOULUTUS HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 ov Näyttötutkintoon valmistava monimuotokoulutus (kesto kaksi vuotta) Hevostenhoitaja Ratsastuksenohjaaja (kv. I taso)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013

Paloturvallisuusviikko 2012. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 Paloturvallisuusviikko 2012 Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 2012 Raportti 21.5.2013 SM026:00/2012 Paloturvallisuusviikko keksitään Pohjoismaisen pelastustoimesta vastaavat

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Mitä toivon saavani teemaillasta itselleni ja omaan työhöni? (etukäteiskysymys) Avoimin mielin : ) Ajankohtaiskatsauksen

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot