Espoon Merenkävijät ry 1 (7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Merenkävijät ry 1 (7) 12.04.15"

Transkriptio

1 Espoon Merenkävijät ry 1 (7) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ EMK:n toimintaa kehitettiin usean toimikunnan alueella vuoden 2014 aikana. Hallintotoimikunnassa laskutus siirrettiin kirjanpidossammekin käytettyyn ProCountorin taloushallintojärjestelmään. Jäsenmaksulaskutus siirtyi ensimmäisenä ja muut laskutettavat maksut vuoden mittaan. Melkein koko jäsenistölle laskut lähtevät nyt sähköpostilla. 900 jäsenen laskutuksen siirtäminen toiseen järjestelmään vaati ponnisteluja onnistuakseen. Rahastonhoitajan ja Tuffe Peldànin uutteralla avustuksella laskutus saatiin toimimaan sujuvasti. Toinen mittava uudistus oli kotisivujen uudistaminen. Minna Lavinkosken ansiokkaalla avustuksella saimme nykyaikaistettua sivut ja niiden selaamisen sopivaksi mobiililaitteille. Uudet sivut ovat olleet toiminnassa lokakuusta lähtien. Vuosikirja ilmestyi syyskuun lopulla. Tavanomaisen toiminnan lisäksi junioritoimikunta järjesti lähikoulujen 1-3. luokkalaisille jollapurjehduskokeilun toukokuun alussa yhdessä SPV:n ja ESF:n kanssa. Neljän päivän tapahtumaan osallistui yli 350 lasta. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja EMK järjestää tapahtuman omin voimin myös vuonna Syksyllä 2014 hallitus päätti yhdistää juniori- ja kilpailutoimikunnat vuoden 2015 alusta lähtien. Aloite oli tullut toimikunnilta. Uuden toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin vuoden 2015 alusta syyskokouksessa varakommodoriksi valittu Kari Hokka. Hallitus kiittää kunniajäsen Sepoo Hartikaista lämpimästi kilpailutoimikunnan puheenjohtajakaudesta. Seppo Hartikainen jatkaa edelleen Suursaari Race toimikunnassa. Es-veneen puheenjohtajaksi hänet valittiin Es-vene on espoolaisten venekerhojen yhteistyöelin. Kunniajäsen arkkitehti Harto Helpisen suunnittelema Gräsanojan suulle rakennettava Kanavapuistohanke on otettu Espoon kaupungin puolella mielenkiinnolla vastaan. Ehdotuksessa hanke tehtäisiin kolmivaiheisena: Kanavapuiston esirakentaminen tehdään satama-altaan osittaisen korjausruoppauksen massoilla. Ruoppauksen jälkeen asennetaan nykyiseen B-laituriin uusi aisoitettu pistolaituri purjeveneille. Viimeisessä vaiheessa uusi pienvenesatama rakennetaan Kanavapuiston yhteyteen. EMK:lle parhaiten sopisi hallintamalli, jossa EMK:n kustannus olisi pistolaiturin hankkiminen, laituripaikkatulot jäisivät EMK:lle, mutta vesialueesta jouduttaisiin maksamaan vuokraa kaupungille. Projektin suunnitteluun kaupunki on perustanut kaksi työryhmää; ruoppauksen suunnittelu ja satama-asia. Tilanteen eteenpäin vieminen on kaupungin puolella. Toteutuessaan B-altaan syväysongelma poistuisi ja samalla saataisiin 50 kpl lisää purjevenepaikkoja. EMK seuraa tilannetta ja hankkeen edistymistä. Vaikka oman seuramme kehittäminen on ollut hyvin nousujohteista, 2014 esiin tullut Espoon kaupungin suunnitelma pienentää huomattavasti Suomenojan talvisäilytysaluetta oli suuri takaisku espoolaisveneilijöille. Jäsenemme tuntevat suurta huolta siitä, missä tuleva veneiden talvisäilytysalue tulee sijaitsemaan. Kaupungin päätös siirtää veneiden talvitelakointi Ämmäsmäkeen tuntuu kohtuuttomalta. Es-vene on tehnyt kovasti työtä veneilijöiden puolesta kaupungin päättäjiin päin, jotta suunnitelma ei toteutuisi suunnitellulla tavalla ja että siihen löydettäisiin toinen ratkaisu. Tällä hetkellä tilanne on hieman valoisampi. Päätös on palautettu takaisin kaupungin hallituksen käsiteltäväksi valtuuston äänestyksessä helmikuussa Perinteinen seuratoiminta alkoi tammikuussa juniorien teoriatunneilla. Ensimmäinen jäsentiedote ja kesän venepaikkamaksut postitettiin jäsenille helmikuussa. Vuoden aikana toimikunnat hoitivat tehtävänsä itsenäisesti ja moitteettomasti. Marraskuussa toiminnantarkastajan kutsumana toimikuntien puheenjohta-

2 Espoon Merenkävijät ry 2 (7) jat kokoontuivat klubille keskustelemaan toimikuntiensa tulevista näkymistä ja kehittämisestä. Klubiemännät Irene Pölkki ja Merja Tjurin huolehtivat esimerkillisesti klubitilan ja saunan siisteydestä koko vuoden. Toimintavuosi päättyi EMK:n klubi-iltaan. Syyskokouksen henkilövaalia varten hallitus perusti edellisvuoden tapaan vaalityöryhmän, jonka tehtävänä oli muodostaa ennakkoon vastaanotetuista ehdokkaista ehdotus syyskokoukselle. Työryhmään kuuluivat varakommodori Esko Pelkonen, hallituksen jäsenet Jussi Erhola ja Minna Lavinkoski. Ehdotuksia ei saapunut toimistoon etukäteen määräaikaan mennessä. Uusi hallitus valittiin syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti. Kevät- ja syyskokouksissa hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Seuran kevätkokouksessa kiertopalkinto Sluuppi luovutettiin Minna Lavinkoskelle hänen seuran hyväksi tekemästään työstä EMK:n juhlajulkaisujen laatimisessa ja etenkin 50-juhlakirjan toimittamisesta sekä kotisivujen suunnittelusta. Vuoden viimeisessä klubi-illassa muistettiin kunniajäsentämme Matti Töyryä hänen täytettyään 85 vuotta. Jäseniä vuoden 2014 lopussa oli 904 joista kunniajäseniä 6, vakinaisjäseniä 6, vuosijäseniä 494, puolisojäseniä 141, nuorisojäseniä 54, juniorijäseniä 194, 1 yhteisöjäsen sekä yhteistyöjäseniä 8. Nousua tapahtui juniorijäsenien kohdalla. Aikuisjäsenien lukumäärä laski hieman. TURVALLISUUSASIAT Huoltorakennuksen juniori- ja kilpailutoimikunnan huoltotilan ikkuna rikottiin syyskuun lopussa ilkivaltaisesti. Sisällä tilassa ei kuitenkaan näkynyt vahinkoja. EMK teki asiasta rikosilmoituksen ja haki vakuutuskorvausta ikkunavahingosta. Muita turvallisuuteen liittyviä merkittäviä asioita vuoden 2014 aikana ei tapahtunut. VARSINAINEN TOIMINTA Kevätkokous pidettiin 7.4., läsnä 35 jäsentä ja syyskokous , 27 jäsentä. Kokouspaikkana oli EMK:n kerhopaviljonki. HALLINTO JA TALOUS Hallituksen kokoonpano: Kommodori Pekka Nurmi, varakommodori Esko Pelkonen; jäsenet Anton Donner, Jussi Erhola, Mauri Johansson, Minna Lavinkoski, Saara Leino ja Gunnar Lundqvist. Hallituksen kokouksia pidettiin 10. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Markus Smeds ja sihteerinä Ursula Maksimow. Rekisterin ylläpidon hoiti sihteeri. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsentiedotteella 6 kertaa vuoden aikana. Seuran verkkosivujen uudistuksen myötä siirtyi sivujen päivitys kunkin toimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Tilintarkastajana toimi Heidi Vierros ja toiminnantarkastajana Heikki Solin. Yhdistyksen talous säilyi vakaana. Kokonaiskassavirrat ja niiden vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti ja maksuvalmius oli koko tilikautena hyvä. Seuran jäseniltä perittiin maksuja seuraavasti: Liittymismaksu vuosijäseneltä 850,-

3 Espoon Merenkävijät ry 3 (7) Liittymismaksu puolisojäseneltä 50,- Liittymismaksu yhteisöjäseneltä 1700,- Jäsenmaksu vuosijäseneltä 80,- Jäsenmaksu puolisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu nuorisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu juniorijäseneltä 15,- Jäsenmaksu yhteisöjäseneltä 350,- Venerekisteri- ja katsastusmaksu 20,- Mastovajamaksu 20,- Mastotelinemaksu 5,- Rantavarastomaksu kylmä koppi 385,- Rantavarasto kylmä koppi ½ 193,- Rantavarastomaksu puolilämmin koppi 550,- Rantavarasto puolilämmin koppi ½ 275,- TOIMIKUNNAT SATAMATOIMIKUNTA Toimikunta suoritti normaalit laiturien huoltotoimenpiteet kevään ja kesän aikana. Kokouksia pidettiin 3 kpl, joista yksi oli Suomenojan talvisäilytyspaikkojen merkitseminen. Venepaikkojen lukumäärä pysyi samana 245. Kaksi paikkaa oli tilapäiskäytössä. Maaliskuun lopulla hallitus vahvisti kesän laituripaikkajaon. Venepaikkatilanne ei helpottunut 2014, tilanne oli samankaltainen kuin edellisinä vuosina, vapautuvia paikkoja oli huomattavasti vähemmän kuin anojia. Laituripaikkamaksuja korotettiin kaupungin korotuksen mukaisesti. Laituri-isäntinä toimivat: B1 Raimo Suonpää, B2 Jani Tukia, B3 Jukka Sallinen, F Kari Pakarinen, I ja J Thorbjörn Koivisto. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin, Haukilahden talvisäilytysalueen paikkajärjestelyistä vastasi Stig Oriander ja satamamestarina toimi Esko Pelkonen. Vierassatamatoiminta Yöpymisiä seuran vierasvenepaikoilla kirjattiin kauden aikana neljäkymmentä kappaletta. Vierailijoita oli puolet vähemmän edellisvuoteen verrattuna alkukesän huonon sään takia. Vartiointi Vartiointivaraukset suoritettiin tottuneesti sähköisen varauskalenterin kautta. Kuluneena kautena jatkettiin käytäntöä, että myös muut satamassa toimivat veneseurat osallistuivat yhteiseen vartiointiin. Ongelma-aikoina käytettiin vartiointiliikkeen palveluksia entiseen tapaan, esim. juhannuksena ja koulujen päättymisten aikaan. Vartiovuoron tekemättä jättämisestä sakkomaksu oli 250 euroa. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin. Talvitelakointi

4 Espoon Merenkävijät ry 4 (7) Talvitelakointipaikkoja varattiin Suomenojalla 139 paikkaa ja Haukilahdessa noin 50 pienvenepaikkaa, näistä Suomenojalla jäi käyttämättä muutama ja Haukilahdessa yli puolet. Paikat jaettiin ilmoittautumisten perusteella. Paikkojen jaossa pyrittiin huomioimaan veneiden koot siten, että kaikille jäisi riittävästi tilaa. Suomenojalla järjestettiin pukkitalkoot syksyllä. Keväällä osa pukeista siirrettiin EMK:n toimesta ja laskutettiin jäseniltä jälkikäteen. Emk:n Suomenojan mastotelineessä oli säilytyksessä 12 mastoa. Talvipaikkojen hinnat pysyivät vuoden 2013 tasolla. Mastovajassa oli syksyllä lähes kaikki säilytyspaikat käytössä. Mastovajanpaikkajaosta vastasi Jussi Erhola. KILPAILUTOIMIKUNTA Kilpailutoimikunnan puheenjohtajan toimi Seppo Hartikainen ja kilpailupäällikköinä Tomi Hakola sekä Ari Peltomäki. Uutena kilpailupäällikkönä toimintaan tuli mukaan Petri Sane. Jari ja Irene Kotiranta toimivat myös kilpailupäälliköinä juniorikilpailuissa. Junioritoimikunta, juniorit ja ohjaajat auttoivat kilpailujen järjestämisessä. Kilpailutoimikunnan pitkään jatkunut pula kilpailujen järjestäjistä ratkaistiin yhdistämällä kilpailu- ja junioritoimikunta. Kauden kilpailut toteutettiin melkein suunnitellusti. Espoo GP jouduttiin kuitenkin peruuttamaan Melges24-SM, Fundanything Tomi Hakola 2. sija 6.9. FG Trophy, Joviane Timo Siurola 1. sija. EMK järjesti jälleen muiden seurojen kanssa perinteiset kilpailut Suursaari Race, jossa EMK sijoittui hyvin: Lys-3, Happy Ours Albin Nova, Thomas Skogström 3. ORC-1, Tyyne IMX 40, Akseli Sajaniemi 7. ORC-2, Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Keskiviikkokisassa, Westhouse-Cup, purjehdittiin kaikki 12 kisaa. Isossa luokassa EMK menestyi hienosti: Blux, First 36.7 Jari Selin 2. Tyyne IMX 40, Mikko Sajaniemi 3. Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Pieni luokka: Tyyne+ NF 30, Kaarlo Vennervirta 3. Syysseilaus muuttui Gulf of Finland Race nimelle. Kisan järjestelyvastuu jaetaan siten, että joka toinen vuosi pääjärjestelyt hoitaa Merenkävijät ja joka toinen vuosi EMK. Vuonna 2014 kisan järjestelyistä vastasi Merenkävijät Särkällä ja vuonna 2015 EMK Haukilahdessa. Kalev Jahtklubin kanssa järjestettiin perinteisesti elokuussa Tallklippan-Pirita Race kutsukilpailu. JUNIORITOIMIKUNTA Junioritoiminta jatkoi kasvuaan myös kaudella Harjoituksia ja leirejä oli runsaasti edellisten vuosien tapaan ja purjehduskoulu pyöri kesä- ja elokuussa. Purjehduskoulun osallistujamäärä lähes tuplaantui (140 oppilasta), kun ryhmäkokoja kasvatettiin. Iltapurjehdusharjoituksiin osallistui 68 junioria. Seura

5 Espoon Merenkävijät ry 5 (7) järjesti keväällä yhdessä ESF:n ja SPV:n kanssa koululaisille purjehduksen tutustumispäivät. Nelipäiväisessä tapahtumassa purjehdukseen kävi tutustumassa yli 350 koululaista. Kausi 2014 alkoi jo perinteiseen tapaan teoriailloilla tammikuussa ja Espanjan vesileirillä maaliskuussa. Haukilahdessa purjehdittiin maaliskuun toiselta viikolta marraskuun loppuun. Iltaharjoituksia järjestettiin optimistijollaryhmien lisäksi, zoom8-jollilla sekä 29er- ja E-jollaluokassa. Syyslukukauden alettua kokoontui Toppelundin koulun purjehdusiltapäiväkerho EMK:lla. Syksyllä aloitettiin myös junioreiden säännölliset fysiikkatreenit sekä fyysisen kunnon testaus. Aktiivisimmille junnuille kertyy noin 130 treenipäivää ja valmentajille sekä ohjaajille yli 100 ribipäivää. Seura järjesti optimistijollaluokan ranking- ja kadettikilpailun, optimistijollien joukkuekilpailun sekä zoom8- ja 29er-luokan kilpailun. EMK:n Sara Ståhlberg oli zoom8 luokan ranking-sarjassa kokonaistuloksissa 3. Veera Hokka oli mukana voittamassa jo toisen kerran peräkkäin zoom8-luokan joukkuemmkultaa Tanskassa. Elsa Talvitie oli puolestaan optimistijollien kadettisarjan kokonaistuloksissa 6. ja samalla paras tyttö. Huima saavutus vasta 9-vuotiaalta purjehtijalta. EMK:n optarimestaruuden voitti Julius Donner ja zoom8 mestaruuden Sara Ståhlberg. Seura hankki zoom8-ryhmän käyttöön kolme käytettyä jollaa, toisen ribi/jolla himmeli trailerin sekä viidennen kumiveneen. Kalusto mahdollistaa nyt kaikkien ryhmien harjoittelun. Ohjaajia oli mukana 11 ja yksi valmentaja. Kaksi ohjaajaa on valmentajakurssilla. Seura järjesti 158 iltaharjoitusta ja 4 omaa leiriä. Vuoden juniorivalmentajaksi valittiin Katri Kotiranta. EMK:n junioritoiminta on kasvanut tasaisesti. Kiitos taas ohjaajille ja vanhemmille kaikesta tuesta ja avusta. Kiitos myös koko seuralle myötämielisestä suhtautumisesta junioripurjehdukseen. KATSASTUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan kuului 17 aktiivista katsastajaa ja puheenjohtajana toimi Arto Lietoila. Runkokatsastuksista pääosa hoidettiin kahtena lauantaina Suomenojalla: ja Muuten runkokatsastukset tehtiin perinteisesti siten, että veneenomistaja sopi asian suoraan jonkun katsastajan kanssa. Katsastusvaraukset Haukilahdessa tehtiin edellisellä kaudella käyttöön otetulla, Hinetin luomalla nettivarausjärjestelmällä. Systeemi toimi hyvin, ja vain joitakin pieniä kauneusvirheitä jäi korjattavaksi kaudelle 2015.Katsastuksen raportoinnissa sovellettiin uutta prosessia: katsastajat ilmoittivat toimistoon katsastetut veneet heti katsastuksen päätyttyä. Palaute tästä oli positiivinen. EMK:n omat katsastajat suorittivat seuran veneiden katsastukset lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, jotka katsastettiin muissa SPV:n jäsenseuroissa. Katsastukset etenivät sujuvasti. Osa EMK:n rekisterissä olevista veneistä oli kesän yli telakalla eikä niitä katsastettu. Venekanta on pysynyt lähes ennallaan edellisvuosiin verrattuna. Vuoden lopussa venerekisterissä oli 164 purjevenettä, 2 moottoripurjehtijaa ja 112 moottorivenettä, yhteensä 278 alusta. KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

6 Espoon Merenkävijät ry 6 (7) Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anton Donner. Saari-isäntä Osmo Luostarinen ja varaisäntä Gunnar Lundqvist huolehtivat Tallklippanin kunnossapidosta. Muutostöiden suunnittelusta ja rakennuslupa-asioista vastasi Harto Helpinen. Vedaholmen Haukilahti Kiinteistöissä suoritettiin normaaleja huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä järjestettiin siivoustalkoot. Valmisteltiin junioreiden pukutilojen muutossuunnitelmat ja haettiin rakennuslupa. Uutena projektina käynnistettiin ravintola- ja junioritilojen laajennus suunnittelu vanhojen varastokoppien jatkoksi, jollaplatan läheisyyteen. Mastovaja maalattiin talkoilla. Kevään aikana 4:lle kopin vuokraajalle osoitettiin uudet tilat vanhasta huoltorakennuksesta. Vanhat vuokrasopimukset korvattiin uusilla sopimuksilla. Jaetun kopin vuokraajille tehtiin molemmille omat vuokrasopimukset. Vuokrakauden alkamispäivämääräksi merkittiin 1.6. Tallklippan Saarelle hankittiin uusi kevytponttonilaituri ja muutamia uusia poijuja. Laituri asennettiin, tehdyn kyselyn perusteella, rannansuuntaiseksi. Laiturille kiinnitettiin Reijon valmistamat penkit. Sukeltajat tarkistivat poijujen kettingit ja kevättalkoiden yhteydessä uusittiin syöpyneet kettingit. Saunaan asennettiin aurinkopaneelilla toimiva sähkövalaistus. Tulevan perhesaunan pilariperustukset muurattiin. Myöhemmin syksyllä uusi laituri hinattiin suojaan Haukilahden satamaan. Tallklippanilla järjestettiin perinteiset kevät- ja syystalkoot. Talkoisiin osallistui ilahduttavan runsaasti jäseniä. MATKA- JA RETKITOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Pekka Iho, jäseninä Kaija Kirmo, Lasse Kirmo ja Paul Maksimow Matka tehtiin syyskuuta Joonianmeren saaristoon Kreikassa. Mukaan lähti kuusi venekuntaa joissa seilasi 40 innokasta purjehtijaa. Lennot ja veneitten vuokrauksen hoiti meille OnSail matkatoimisto. Veneet olivat Jeanneau sekä Beneteau Oceanis jahteja kooltaan jalan pituisia. Matkaan lähdettiin lauantaina Finnairin (Aurinkomatkat) suoralla lennolla Prevezaan, josta jatkettiin bussilla Lefkasin marinassa odottaville veneille. Kipparikokous pidettiin sunnuntaiaamuna ja ensimmäiseksi kohteeksi valittiin pieni Spartakorin satama Meganisis-saarella. Maanantain kohde oli Kalamos kyläsatama saman nimisessä saaressa. Tiistaiaamuna purjehdittiin Ithakan saaren itärannalla sijaitsevaan Vathiin. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaa kohti Eufimiaa Kefalonian saarelle. Viimeinen vieras satama, ennen paluuta kotisatamaan Lefkakseen, oli Fiskardo. Viimeisenä purjehduspäivänä perjantaina veneiden tuli olla tankattuina Lefkasin marinassa klo 17 mennessä. Yöpyminen vielä veneissä ja lauantaina oli lähtö paluulennolle. Matka oli onnistunut hienosti. Kevätkokouksessa hyväksyttiin uusi matkakilpailu ja sen säännöt. Kilpailuun voivat osallistua EMK:n rekisterissä olevat purje- ja moottoriveneet. Kilpailun voittaja on yhden kesän aikana yhtäjaksoisesti eniten merimaileja kerännyt vene lähtien kotisatamasta ja palaten kotisatamaan Haukilahteen. Heikki Solin lahjoitti kilpailun kiertopalkinnoksi Matkakannun, joka luovutettiin pikkujoulussa voittajalle s/y Odelle, kipparina Seppo Hartikainen, 1626 mpk. KOULUTUSTOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Koskinen ja pätevyyskoordinaattorina Lasse Kirmo.

7 Espoon Merenkävijät ry 7 (7) Koulutustoimikunta järjesti jäsenille kaksi koulutustilaisuutta Paviljongilla. Ensimmäinen koulutusilta pidettiin tammikuussa Aihe oli biopolttoaineet. Te lan luennoitsijana toimi pääasiantuntija Seppo Mikkonen Nesteoil Oyj, Teknologiakeskuksesta. Aihe kiinnosti kuulijoita ja herätti vilkkaan keskustelun. Tilaisuuteen osallistui 26 kuulijaa. Toinen koulutusilta pidettiin Vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson piti mielenkiintoisen te lan aiheena riskien hallinta äärimmäisissä olosuhteissa. Nuo äärimmäiset olosuhteet hän, jos kuka tuntee ja tilaisuus keräsikin 46 kuulijaa. Veikka kertoi riskien hallinnasta ja itsensä voittamisesta lähinnä vuorikiipeilijän näkökulmasta, mutta kyllä selviä yhtymäkohtia myös veneilyyn oli tunnistettavissa. Veikka isännöi myös Kallbådan majakkaa Porkkalassa, jonne toivotti EMK:n purjehtijat tervetulleiksi alkavalla purjehduskaudella. KERHO- JA OHJELMATOIMIKUNTA Kerhotoimikunta on muuttanut muotoaan. Uudeksi kerhoemännäksi vuoden alusta nimettiin Johanna Lehtinen-Schnabel. Johanna vastaa juhlien ohjelmasta. Juhlajulkaisuista vastaa Minna Lavinkoski. Seuran lippu nostettiin salkoon Vapun päivänä, jonka jälkeen siirryttiin perinteiselle vappulounaalle Paviljonkiin. Rapujuhlat järjestettiin kokeilumielessä elokuussa 16.8.Tallklippanilla. Saaren ensimmäiset EMK:n rapujuhlat onnistuivat loistavasti sään onneksi suosiessa juhlijoita. Rapupöytä oli katettu uudelle ponttonilaiturille. Lippu laskettiin vartiointikauden päättyessä. Pikkujoulujuhlassa jaettiin harrastusmerkit, EMK:n kilpailukiertopalkinnot, Westhouse Claritas malja sekä EMK:n ansiomerkit. Musiikkiesityksistä vastasi juniorijäsen Leon Schnabel esittämällä hienosti oman sävellyksen Sturm sellolle. Lisäksi kuultiin Jörg Fabian Schnabelin esitys klarinetilla. Johanna toimi itse säestäjänä. Juhla päättyi yhdessä joululauluja laulaen. KLUBITOIMINTA Klubi-isäntänä jatkoi edelleen Paul Maksimow. Klubi-iltojen tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mukavia ja hyödyllisiä kokoontumisia yhteisten, mielenkiintoisten teemojen parissa hienoissa tiloissamme. Klubi-iltoja pidettiin 5 kpl. Illan aluksi oli tarjolla sauna ja jokaisen Klubi-illan avasi kerhon jäsenen alustus. Mukaan kuului myös ravintolalta tilattu maittava iltapala edulliseen jäsenhintaan. Klubi-illat päättyivät kunniajäsenemme Ilkka Liukkosen esitykseen S/Y Melina maailman merillä Äärimmäisen mielenkiintoinen esitelmä koostui kahdesta osasta Melinan purjehdus maailman ympäri valmistautuminen, varustelu ja projektin hallinta sekä toisesta osasta - kokemuksia maailman meriltä ja upeista kohteista. Osallistujamäärä oli klubi-iltojen ennätys 80 kuulijaa ja tilaisuus pidettiinkin poikkeuksellisesti ravintolasalin puolella. Tavanomaisten klubi-iltojen osallistujamäärä oli jäsenen paikkeilla. EMK:N JÄSENYYDET Espoon Merenkävijät ry on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura. EMK on myös Espoon Meripelastajat ry:n ryhmäjäsen ja osallistuu espoolaisten venekerhojen yhteistyöelimeen ollen tätä kautta myös Uudenmaan Virkistysyhdistyksen jäsen. EMK on myös Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen ja Suomen Optimistijollaliiton jäsen sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Es-veneen jäsen.

JÄSENTIEDOTE 1/2015 1(4) EMK Espoon Merenkävijät ry 21.1.2015 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2015!

JÄSENTIEDOTE 1/2015 1(4) EMK Espoon Merenkävijät ry 21.1.2015 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2015! JÄSENTIEDOTE 1/2015 1(4) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2015! Leuto talvi antaa toiveita, että pääsemme aloittamaan veneilykauden jälleen hyvissä ajoin keväällä. Espoon kaupunki laittaa sähköt päälle Suomenojan

Lisätiedot

02.02.2014 2 TALLKLIPPANIN LAITURIHANKE JÄSENKYSELY - KÄYTÄ MAHDOLLISUUTTASI VAIKUTTAA!

02.02.2014 2 TALLKLIPPANIN LAITURIHANKE JÄSENKYSELY - KÄYTÄ MAHDOLLISUUTTASI VAIKUTTAA! JÄSENTIEDOTE 1/2014 1(5) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2014! Venemessujen lähestyminen herättää viimeistään innokkaimmissa veneilijöissämme ajatukset kohti kevättä ja uutta veneilykesää. Samoin kerhotoimintamme

Lisätiedot

14.3.2016. Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen:

14.3.2016. Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: JÄSENTIEDOTE 2/2016 1 1 KEVÄTKOKOUS :n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: Aika Ma 11.4.2016 klo 19.00 Paikka Kerhopaviljonki Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

EMK:n Montenegron eskaaderille on vielä veneitä vapaana. Aiheesta tarkemmin alla tiedotteessa.

EMK:n Montenegron eskaaderille on vielä veneitä vapaana. Aiheesta tarkemmin alla tiedotteessa. JÄSENTIEDOTE 1/2016 1(5) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2016! Vuoden lopussa syyskokous valitsi seuramme uudeksi kommodoriksi Heikki Solinin. Kommodorin tervehdys jäsenille on liitteenä. Espoon kaupunki laittaa

Lisätiedot

Haukilahden venekerhon toimintaohje

Haukilahden venekerhon toimintaohje Haukilahden venekerhon toimintaohje versio 0.3 Toimintaohjeen tarkoitus - saatesanat Toimintaohjeeseen on koottu kerhon toimintaan liittyviä käytäntöjä, jotta kerhon toiminta olisi kuvatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen:

Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: JÄSENTIEDOTE 2/2017 1 1 KEVÄTKOKOUS :n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: Aika To 20.4.2017 klo 19.00 Paikka Kerhopaviljonki Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Veneakkujen latausviikonloppu Suomenojalla pe-su Klubi-ilta keskiviikkona 8.2. klo 18.30: Tukholman saariston satamat

Veneakkujen latausviikonloppu Suomenojalla pe-su Klubi-ilta keskiviikkona 8.2. klo 18.30: Tukholman saariston satamat JÄSENTIEDOTE 1/2017 1(5) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Espoon kaupunki laittaa sähköt päälle Suomenojan telakointialueelle viikonlopuksi 27.-29.1.2017 perjantaista sunnuntaihin. Tänä aikana on mahdollista

Lisätiedot

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 Kausi 2015 aloitettiin tammikuussa, kun vietimme jo perinteeksi muodostunutta junnutalvipäivää Hiihtoputkessa ja Uudenkaupungin uimahallissa seitsemättä kertaa. Ohjelma oli perinteinen,

Lisätiedot

1 (12) Linlon veneilijät ry

1 (12) Linlon veneilijät ry 1 (12) Linlon veneilijät ry Tasekirja 31.12.2008 2 (12) Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 Tase...6 Tuloslaskelma...7 Budjetti 2008...9 Hallituksen allekirjoitukset...11 Tilinpäätösmerkintä...12 Toimintakertomus

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 48. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2010: Riku Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA. Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi.

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA. Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi. ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 49. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2011: Lasse Virtanen,

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT 1. JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT JÄSENMAKSUT VUOSIJÄSEN 105 VUOSIJÄSEN, YLI 65 VUOTTA 53 VUOSIJÄSEN, PUOLISO 53 VUOSIJÄSEN, 19 27 VUOTTA 53 JUNIORIJÄSEN, ALLE 19 VUOTTA 25 MIEHISTÖJÄSEN 105 LIITTYMISMAKSUT

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2009 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 47. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2009: Teemu Mykkänen,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos

Espoon Urheilijat ry Judojaos Espoon Urheilijat ry Judojaos Toimintakertomus 2012 1 Sisällysluettelo 1 HALLINTO... 3 1.1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 3 1.2 HALLITUS... 3 1.3 JUDON TOIMIJAT... 3 1.4 JÄSENISTÖ... 3 2 SEURAN TOIMINTA... 4

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2014 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Talvisäilytysmaksut ja korjaus talvisäilytyshinnastoon Veneiden

Lisätiedot

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014 UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2014 Kausi 2014 aloitettiin tammikuussa kun vietimme jo perinteeksi muodostunutta junnutalvipäivää Hiihtoputkessa ja Uudenkaupungin uimahallissa kuudetta kertaa. Ohjelmassa oli mm.

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Imatran Purjehdusseura ry. MUISTIO 1. (5) SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Aika: La 24.10.2015 Paikka: Imatran Kylpylän Messi-kabinetti, Imatra 1. Kokouksen avaus :n puheenjohtaja Sauli Väisänen avasi

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen

5. Yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2014 Aika: 10.1.2014 klo 18.00 Paikka: Tampere, Messukylänkatu 23, Munkkimiesten kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Susanne Viljanmaa Aino Oura Marjo Westerlund Mika Selkamo

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015

VUOSIKOKOUSMATERIAALI. Kevätkokous 2015 Espoo Ringside Golf ERG ry Nurmikartanontie 5 02920 Espoo VUOSIKOKOUSMATERIAALI Kevätkokous 2015 26.4.2015 Espoo Ringside Golf klubitalo, osoitteessa Nurmikartanontie 5, 02920 Espoo Sisältää: Kokouskutsu

Lisätiedot

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs

Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 24.1.2015 klo 17.00 Paikka: Tampere, Media 54 saunatila iso, Satakunnankatu 18 A, 5.krs Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Aino Oura Petri Immonen Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Penttala totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi Suomen frisbeegolfliiton kotisivuilla Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Penttala totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi Suomen frisbeegolfliiton kotisivuilla Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Suomen frisbeegolfliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous Sunnuntai 22.10.2017, klo 15 Kuntoutuskeskus Kiipula, auditorio, Kiipulantie 507, 14200 Turenki. Kokouksessa noudatetaan yleistä työjärjestystä.

Lisätiedot

Espoon Urheilijat ry Judojaos

Espoon Urheilijat ry Judojaos Espoon Urheilijat ry Judojaos Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 HALLINTO... 3 1.1 YHDISTYKSEN KOKOUKSET... 3 1.2 HALLITUS... 3 1.3 JUDON TOIMIJAT... 3 1.4 JÄSENISTÖ... 3 2 SEURAN TOIMINTA... 4

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 1 (5) Rekisteröity PRH:ssa 4.9.2015 SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Svk, Klobben, Soukanlahdentie 15 Katso alempaa Espoon Merikoulun kurssien sisällöt

Svk, Klobben, Soukanlahdentie 15 Katso alempaa Espoon Merikoulun kurssien sisällöt EMK:N KOULUTUSTOIMIKUNTA KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 EMK KOULUTUS KLUBI-ILLAT 2017 TAMMIKUU KOULUTUSPAIKAT: EMK PAVILJONKI, RAVINTOLASALI, MELSTENINTIE 12, ESPOO EMK KLUBIHUONEISTO SKV SOUKAN VENEKERHO,

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS (muutokset punaisella)

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS (muutokset punaisella) SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS (muutokset punaisella) 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Pursiseura ry ja sen kotipaikka on Turku. 2. TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, ylläpitää

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET GULF OF FINLAND 2017 9-10.9.2017 ESPOON MERENKÄVIJÄT & MERENKÄVIJÄT PURJEHDUSOHJEET First 31.7 & FE-83 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä (PKS). 1.2 Kielten ristiriitatapauksessa

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 I VALTAKIRJOJEN TARKASTUS klo 11:30 12:00 II LOUNAS klo 12:00 13:00 III LIITON SYYSKOKOUS klo 13:00 sääntöjen 12 :n mukaisten asioiden käsittely: 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Turun Pursiseuran tavoitteena on olla aktiivinen toimija ja liikuttaja tarjoamalla mahdollisuuksia koko perheelle kuntoliikunnasta huippu-urheiluun. Seuratoiminnan runko muodostuu

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET GULF OF FINLAND 2015 12-13.9.2015 ESPOON MERENKÄVIJÄT & MERENKÄVIJÄT PURJEHDUSOHJEET First 31.7 & X-99 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä. 1.2 Kielten ristiriitatapauksessa

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2014 BS Zhik Zoom8 Ranking-kilpailu Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS), Aika: 10. 11. toukokuuta 2014 KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu on

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

ÄNNÄ 3/2010. Näsijärven Purjehdusseura Näsijärvi Segelsällskap ry.

ÄNNÄ 3/2010. Näsijärven Purjehdusseura Näsijärvi Segelsällskap ry. ÄNNÄ 3/2010 Näsijärven Purjehdusseura Näsijärvi Segelsällskap ry. M - ITELLA OYJ Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta. pyydetään palauttamaan osoitteella: Jänissaarenkatu 14, 33410 Tampere NÄSIJÄRVEN PURJEHDUSSEURA

Lisätiedot

Kausi alkaa perinteiseen tapaan lipunnostolla Seuramajalla vapunpäivänä 1.5. klo 10. Tervetuloa!

Kausi alkaa perinteiseen tapaan lipunnostolla Seuramajalla vapunpäivänä 1.5. klo 10. Tervetuloa! KEMIN PURJEHDUSSEURA RY SEURATIEDOTE 1/-10 HUHTIKUU 2010 Kausi alkaa perinteiseen tapaan lipunnostolla Seuramajalla vapunpäivänä 1.5. klo 10. Tervetuloa! ISOJEN VENEIDEN NOSTO Isojen veneiden nostopäivä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET Keskiviikkokilpailu 2015 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2015 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen

Lisätiedot

Merenkulkija 2/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 2/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 2/2015 Sisältö: Johtokunta vuodelle 2015 ja muut yhteystiedot Kommodorin palsta Vuoden 2015 tärkeät päivämäärät Vartiointi 2014 EI veneiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA 1 (3) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2013, SEN 79. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 1 Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 www.palomies.fi Pöytäkirja Yhdistyksen kevätkokous 28.4.17 Yhdistyksen kevätkokous Aika: 28.4.17 klo 18 alkaen Paikka: Café Pannu, Hallituskatu, 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY

SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY SÄÄNNÖT, REKISTERÖITY 22.3.2011 1/5 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Saunaseura ry, kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus Seuran tarkoituksena on suomalaisten saunaperinteiden vaaliminen, saunan tuntemuksen syventäminen

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 (6) KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 KERHON TOIMIHENKILÖT 1.1 Hallitus Kari Kotirinta Jukka Saarinen Tapio Hautaluoma Pentti Kaukoranta Antti Salmi Antti Virtanen Kristiina Lanki puheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. RAISION VENESEURA Raision Veneseura ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Raision Veneseura ry ja sen kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Yhdistyksen perustavat kokoukset pidettiin 12.10.1970 ja 18.10.1970

Lisätiedot

Gulf of Finland Race 2015

Gulf of Finland Race 2015 Gulf of Finland Race 2015 Purjehdusohje ORC1+ORC2 Osallistuvat veneet: ORC1-luokka omana luokkanaan ja ORC2-luokka johon on lisätty kilpailuun ilmoittautuneet ORC3-luokan veneet. 1. JÄRJESTÄVÄT SEURAT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS SÄKYLÄN VAPAAEHTOISEN PALOKUNNAN TOIMINNASTA VUODELTA 2012, SEN 78. TOIMINTAVUODELTA YLEISTÄ Palokuntamme toiminta on ollut toimintakertomusvuoden aikana vilkasta. Yhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 14.3. ja ylimääräisessä kokouksessa 10.6.1996. 1 Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pursiseura ry., epävirallisesti lyhennettynä SPS, ja sen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2015 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Talvisäilytysmaksut Veneiden merkintä ja talvisäilytys Suomenojan

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2011. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2011. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2011 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Eskaaderi Elisaareen Alustodistukset Sähkönkäyttö talviaikana Seuramme varastotilat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2016

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2016 Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2016 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2016 Vuosikirjamateriaalia Suomenojan sähköt päällä tammikuun viimeisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot