Espoon Merenkävijät ry 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Merenkävijät ry 1 (7) 12.04.15"

Transkriptio

1 Espoon Merenkävijät ry 1 (7) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ EMK:n toimintaa kehitettiin usean toimikunnan alueella vuoden 2014 aikana. Hallintotoimikunnassa laskutus siirrettiin kirjanpidossammekin käytettyyn ProCountorin taloushallintojärjestelmään. Jäsenmaksulaskutus siirtyi ensimmäisenä ja muut laskutettavat maksut vuoden mittaan. Melkein koko jäsenistölle laskut lähtevät nyt sähköpostilla. 900 jäsenen laskutuksen siirtäminen toiseen järjestelmään vaati ponnisteluja onnistuakseen. Rahastonhoitajan ja Tuffe Peldànin uutteralla avustuksella laskutus saatiin toimimaan sujuvasti. Toinen mittava uudistus oli kotisivujen uudistaminen. Minna Lavinkosken ansiokkaalla avustuksella saimme nykyaikaistettua sivut ja niiden selaamisen sopivaksi mobiililaitteille. Uudet sivut ovat olleet toiminnassa lokakuusta lähtien. Vuosikirja ilmestyi syyskuun lopulla. Tavanomaisen toiminnan lisäksi junioritoimikunta järjesti lähikoulujen 1-3. luokkalaisille jollapurjehduskokeilun toukokuun alussa yhdessä SPV:n ja ESF:n kanssa. Neljän päivän tapahtumaan osallistui yli 350 lasta. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja EMK järjestää tapahtuman omin voimin myös vuonna Syksyllä 2014 hallitus päätti yhdistää juniori- ja kilpailutoimikunnat vuoden 2015 alusta lähtien. Aloite oli tullut toimikunnilta. Uuden toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin vuoden 2015 alusta syyskokouksessa varakommodoriksi valittu Kari Hokka. Hallitus kiittää kunniajäsen Sepoo Hartikaista lämpimästi kilpailutoimikunnan puheenjohtajakaudesta. Seppo Hartikainen jatkaa edelleen Suursaari Race toimikunnassa. Es-veneen puheenjohtajaksi hänet valittiin Es-vene on espoolaisten venekerhojen yhteistyöelin. Kunniajäsen arkkitehti Harto Helpisen suunnittelema Gräsanojan suulle rakennettava Kanavapuistohanke on otettu Espoon kaupungin puolella mielenkiinnolla vastaan. Ehdotuksessa hanke tehtäisiin kolmivaiheisena: Kanavapuiston esirakentaminen tehdään satama-altaan osittaisen korjausruoppauksen massoilla. Ruoppauksen jälkeen asennetaan nykyiseen B-laituriin uusi aisoitettu pistolaituri purjeveneille. Viimeisessä vaiheessa uusi pienvenesatama rakennetaan Kanavapuiston yhteyteen. EMK:lle parhaiten sopisi hallintamalli, jossa EMK:n kustannus olisi pistolaiturin hankkiminen, laituripaikkatulot jäisivät EMK:lle, mutta vesialueesta jouduttaisiin maksamaan vuokraa kaupungille. Projektin suunnitteluun kaupunki on perustanut kaksi työryhmää; ruoppauksen suunnittelu ja satama-asia. Tilanteen eteenpäin vieminen on kaupungin puolella. Toteutuessaan B-altaan syväysongelma poistuisi ja samalla saataisiin 50 kpl lisää purjevenepaikkoja. EMK seuraa tilannetta ja hankkeen edistymistä. Vaikka oman seuramme kehittäminen on ollut hyvin nousujohteista, 2014 esiin tullut Espoon kaupungin suunnitelma pienentää huomattavasti Suomenojan talvisäilytysaluetta oli suuri takaisku espoolaisveneilijöille. Jäsenemme tuntevat suurta huolta siitä, missä tuleva veneiden talvisäilytysalue tulee sijaitsemaan. Kaupungin päätös siirtää veneiden talvitelakointi Ämmäsmäkeen tuntuu kohtuuttomalta. Es-vene on tehnyt kovasti työtä veneilijöiden puolesta kaupungin päättäjiin päin, jotta suunnitelma ei toteutuisi suunnitellulla tavalla ja että siihen löydettäisiin toinen ratkaisu. Tällä hetkellä tilanne on hieman valoisampi. Päätös on palautettu takaisin kaupungin hallituksen käsiteltäväksi valtuuston äänestyksessä helmikuussa Perinteinen seuratoiminta alkoi tammikuussa juniorien teoriatunneilla. Ensimmäinen jäsentiedote ja kesän venepaikkamaksut postitettiin jäsenille helmikuussa. Vuoden aikana toimikunnat hoitivat tehtävänsä itsenäisesti ja moitteettomasti. Marraskuussa toiminnantarkastajan kutsumana toimikuntien puheenjohta-

2 Espoon Merenkävijät ry 2 (7) jat kokoontuivat klubille keskustelemaan toimikuntiensa tulevista näkymistä ja kehittämisestä. Klubiemännät Irene Pölkki ja Merja Tjurin huolehtivat esimerkillisesti klubitilan ja saunan siisteydestä koko vuoden. Toimintavuosi päättyi EMK:n klubi-iltaan. Syyskokouksen henkilövaalia varten hallitus perusti edellisvuoden tapaan vaalityöryhmän, jonka tehtävänä oli muodostaa ennakkoon vastaanotetuista ehdokkaista ehdotus syyskokoukselle. Työryhmään kuuluivat varakommodori Esko Pelkonen, hallituksen jäsenet Jussi Erhola ja Minna Lavinkoski. Ehdotuksia ei saapunut toimistoon etukäteen määräaikaan mennessä. Uusi hallitus valittiin syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti. Kevät- ja syyskokouksissa hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Seuran kevätkokouksessa kiertopalkinto Sluuppi luovutettiin Minna Lavinkoskelle hänen seuran hyväksi tekemästään työstä EMK:n juhlajulkaisujen laatimisessa ja etenkin 50-juhlakirjan toimittamisesta sekä kotisivujen suunnittelusta. Vuoden viimeisessä klubi-illassa muistettiin kunniajäsentämme Matti Töyryä hänen täytettyään 85 vuotta. Jäseniä vuoden 2014 lopussa oli 904 joista kunniajäseniä 6, vakinaisjäseniä 6, vuosijäseniä 494, puolisojäseniä 141, nuorisojäseniä 54, juniorijäseniä 194, 1 yhteisöjäsen sekä yhteistyöjäseniä 8. Nousua tapahtui juniorijäsenien kohdalla. Aikuisjäsenien lukumäärä laski hieman. TURVALLISUUSASIAT Huoltorakennuksen juniori- ja kilpailutoimikunnan huoltotilan ikkuna rikottiin syyskuun lopussa ilkivaltaisesti. Sisällä tilassa ei kuitenkaan näkynyt vahinkoja. EMK teki asiasta rikosilmoituksen ja haki vakuutuskorvausta ikkunavahingosta. Muita turvallisuuteen liittyviä merkittäviä asioita vuoden 2014 aikana ei tapahtunut. VARSINAINEN TOIMINTA Kevätkokous pidettiin 7.4., läsnä 35 jäsentä ja syyskokous , 27 jäsentä. Kokouspaikkana oli EMK:n kerhopaviljonki. HALLINTO JA TALOUS Hallituksen kokoonpano: Kommodori Pekka Nurmi, varakommodori Esko Pelkonen; jäsenet Anton Donner, Jussi Erhola, Mauri Johansson, Minna Lavinkoski, Saara Leino ja Gunnar Lundqvist. Hallituksen kokouksia pidettiin 10. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Markus Smeds ja sihteerinä Ursula Maksimow. Rekisterin ylläpidon hoiti sihteeri. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsentiedotteella 6 kertaa vuoden aikana. Seuran verkkosivujen uudistuksen myötä siirtyi sivujen päivitys kunkin toimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Tilintarkastajana toimi Heidi Vierros ja toiminnantarkastajana Heikki Solin. Yhdistyksen talous säilyi vakaana. Kokonaiskassavirrat ja niiden vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti ja maksuvalmius oli koko tilikautena hyvä. Seuran jäseniltä perittiin maksuja seuraavasti: Liittymismaksu vuosijäseneltä 850,-

3 Espoon Merenkävijät ry 3 (7) Liittymismaksu puolisojäseneltä 50,- Liittymismaksu yhteisöjäseneltä 1700,- Jäsenmaksu vuosijäseneltä 80,- Jäsenmaksu puolisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu nuorisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu juniorijäseneltä 15,- Jäsenmaksu yhteisöjäseneltä 350,- Venerekisteri- ja katsastusmaksu 20,- Mastovajamaksu 20,- Mastotelinemaksu 5,- Rantavarastomaksu kylmä koppi 385,- Rantavarasto kylmä koppi ½ 193,- Rantavarastomaksu puolilämmin koppi 550,- Rantavarasto puolilämmin koppi ½ 275,- TOIMIKUNNAT SATAMATOIMIKUNTA Toimikunta suoritti normaalit laiturien huoltotoimenpiteet kevään ja kesän aikana. Kokouksia pidettiin 3 kpl, joista yksi oli Suomenojan talvisäilytyspaikkojen merkitseminen. Venepaikkojen lukumäärä pysyi samana 245. Kaksi paikkaa oli tilapäiskäytössä. Maaliskuun lopulla hallitus vahvisti kesän laituripaikkajaon. Venepaikkatilanne ei helpottunut 2014, tilanne oli samankaltainen kuin edellisinä vuosina, vapautuvia paikkoja oli huomattavasti vähemmän kuin anojia. Laituripaikkamaksuja korotettiin kaupungin korotuksen mukaisesti. Laituri-isäntinä toimivat: B1 Raimo Suonpää, B2 Jani Tukia, B3 Jukka Sallinen, F Kari Pakarinen, I ja J Thorbjörn Koivisto. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin, Haukilahden talvisäilytysalueen paikkajärjestelyistä vastasi Stig Oriander ja satamamestarina toimi Esko Pelkonen. Vierassatamatoiminta Yöpymisiä seuran vierasvenepaikoilla kirjattiin kauden aikana neljäkymmentä kappaletta. Vierailijoita oli puolet vähemmän edellisvuoteen verrattuna alkukesän huonon sään takia. Vartiointi Vartiointivaraukset suoritettiin tottuneesti sähköisen varauskalenterin kautta. Kuluneena kautena jatkettiin käytäntöä, että myös muut satamassa toimivat veneseurat osallistuivat yhteiseen vartiointiin. Ongelma-aikoina käytettiin vartiointiliikkeen palveluksia entiseen tapaan, esim. juhannuksena ja koulujen päättymisten aikaan. Vartiovuoron tekemättä jättämisestä sakkomaksu oli 250 euroa. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin. Talvitelakointi

4 Espoon Merenkävijät ry 4 (7) Talvitelakointipaikkoja varattiin Suomenojalla 139 paikkaa ja Haukilahdessa noin 50 pienvenepaikkaa, näistä Suomenojalla jäi käyttämättä muutama ja Haukilahdessa yli puolet. Paikat jaettiin ilmoittautumisten perusteella. Paikkojen jaossa pyrittiin huomioimaan veneiden koot siten, että kaikille jäisi riittävästi tilaa. Suomenojalla järjestettiin pukkitalkoot syksyllä. Keväällä osa pukeista siirrettiin EMK:n toimesta ja laskutettiin jäseniltä jälkikäteen. Emk:n Suomenojan mastotelineessä oli säilytyksessä 12 mastoa. Talvipaikkojen hinnat pysyivät vuoden 2013 tasolla. Mastovajassa oli syksyllä lähes kaikki säilytyspaikat käytössä. Mastovajanpaikkajaosta vastasi Jussi Erhola. KILPAILUTOIMIKUNTA Kilpailutoimikunnan puheenjohtajan toimi Seppo Hartikainen ja kilpailupäällikköinä Tomi Hakola sekä Ari Peltomäki. Uutena kilpailupäällikkönä toimintaan tuli mukaan Petri Sane. Jari ja Irene Kotiranta toimivat myös kilpailupäälliköinä juniorikilpailuissa. Junioritoimikunta, juniorit ja ohjaajat auttoivat kilpailujen järjestämisessä. Kilpailutoimikunnan pitkään jatkunut pula kilpailujen järjestäjistä ratkaistiin yhdistämällä kilpailu- ja junioritoimikunta. Kauden kilpailut toteutettiin melkein suunnitellusti. Espoo GP jouduttiin kuitenkin peruuttamaan Melges24-SM, Fundanything Tomi Hakola 2. sija 6.9. FG Trophy, Joviane Timo Siurola 1. sija. EMK järjesti jälleen muiden seurojen kanssa perinteiset kilpailut Suursaari Race, jossa EMK sijoittui hyvin: Lys-3, Happy Ours Albin Nova, Thomas Skogström 3. ORC-1, Tyyne IMX 40, Akseli Sajaniemi 7. ORC-2, Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Keskiviikkokisassa, Westhouse-Cup, purjehdittiin kaikki 12 kisaa. Isossa luokassa EMK menestyi hienosti: Blux, First 36.7 Jari Selin 2. Tyyne IMX 40, Mikko Sajaniemi 3. Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Pieni luokka: Tyyne+ NF 30, Kaarlo Vennervirta 3. Syysseilaus muuttui Gulf of Finland Race nimelle. Kisan järjestelyvastuu jaetaan siten, että joka toinen vuosi pääjärjestelyt hoitaa Merenkävijät ja joka toinen vuosi EMK. Vuonna 2014 kisan järjestelyistä vastasi Merenkävijät Särkällä ja vuonna 2015 EMK Haukilahdessa. Kalev Jahtklubin kanssa järjestettiin perinteisesti elokuussa Tallklippan-Pirita Race kutsukilpailu. JUNIORITOIMIKUNTA Junioritoiminta jatkoi kasvuaan myös kaudella Harjoituksia ja leirejä oli runsaasti edellisten vuosien tapaan ja purjehduskoulu pyöri kesä- ja elokuussa. Purjehduskoulun osallistujamäärä lähes tuplaantui (140 oppilasta), kun ryhmäkokoja kasvatettiin. Iltapurjehdusharjoituksiin osallistui 68 junioria. Seura

5 Espoon Merenkävijät ry 5 (7) järjesti keväällä yhdessä ESF:n ja SPV:n kanssa koululaisille purjehduksen tutustumispäivät. Nelipäiväisessä tapahtumassa purjehdukseen kävi tutustumassa yli 350 koululaista. Kausi 2014 alkoi jo perinteiseen tapaan teoriailloilla tammikuussa ja Espanjan vesileirillä maaliskuussa. Haukilahdessa purjehdittiin maaliskuun toiselta viikolta marraskuun loppuun. Iltaharjoituksia järjestettiin optimistijollaryhmien lisäksi, zoom8-jollilla sekä 29er- ja E-jollaluokassa. Syyslukukauden alettua kokoontui Toppelundin koulun purjehdusiltapäiväkerho EMK:lla. Syksyllä aloitettiin myös junioreiden säännölliset fysiikkatreenit sekä fyysisen kunnon testaus. Aktiivisimmille junnuille kertyy noin 130 treenipäivää ja valmentajille sekä ohjaajille yli 100 ribipäivää. Seura järjesti optimistijollaluokan ranking- ja kadettikilpailun, optimistijollien joukkuekilpailun sekä zoom8- ja 29er-luokan kilpailun. EMK:n Sara Ståhlberg oli zoom8 luokan ranking-sarjassa kokonaistuloksissa 3. Veera Hokka oli mukana voittamassa jo toisen kerran peräkkäin zoom8-luokan joukkuemmkultaa Tanskassa. Elsa Talvitie oli puolestaan optimistijollien kadettisarjan kokonaistuloksissa 6. ja samalla paras tyttö. Huima saavutus vasta 9-vuotiaalta purjehtijalta. EMK:n optarimestaruuden voitti Julius Donner ja zoom8 mestaruuden Sara Ståhlberg. Seura hankki zoom8-ryhmän käyttöön kolme käytettyä jollaa, toisen ribi/jolla himmeli trailerin sekä viidennen kumiveneen. Kalusto mahdollistaa nyt kaikkien ryhmien harjoittelun. Ohjaajia oli mukana 11 ja yksi valmentaja. Kaksi ohjaajaa on valmentajakurssilla. Seura järjesti 158 iltaharjoitusta ja 4 omaa leiriä. Vuoden juniorivalmentajaksi valittiin Katri Kotiranta. EMK:n junioritoiminta on kasvanut tasaisesti. Kiitos taas ohjaajille ja vanhemmille kaikesta tuesta ja avusta. Kiitos myös koko seuralle myötämielisestä suhtautumisesta junioripurjehdukseen. KATSASTUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan kuului 17 aktiivista katsastajaa ja puheenjohtajana toimi Arto Lietoila. Runkokatsastuksista pääosa hoidettiin kahtena lauantaina Suomenojalla: ja Muuten runkokatsastukset tehtiin perinteisesti siten, että veneenomistaja sopi asian suoraan jonkun katsastajan kanssa. Katsastusvaraukset Haukilahdessa tehtiin edellisellä kaudella käyttöön otetulla, Hinetin luomalla nettivarausjärjestelmällä. Systeemi toimi hyvin, ja vain joitakin pieniä kauneusvirheitä jäi korjattavaksi kaudelle 2015.Katsastuksen raportoinnissa sovellettiin uutta prosessia: katsastajat ilmoittivat toimistoon katsastetut veneet heti katsastuksen päätyttyä. Palaute tästä oli positiivinen. EMK:n omat katsastajat suorittivat seuran veneiden katsastukset lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, jotka katsastettiin muissa SPV:n jäsenseuroissa. Katsastukset etenivät sujuvasti. Osa EMK:n rekisterissä olevista veneistä oli kesän yli telakalla eikä niitä katsastettu. Venekanta on pysynyt lähes ennallaan edellisvuosiin verrattuna. Vuoden lopussa venerekisterissä oli 164 purjevenettä, 2 moottoripurjehtijaa ja 112 moottorivenettä, yhteensä 278 alusta. KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

6 Espoon Merenkävijät ry 6 (7) Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anton Donner. Saari-isäntä Osmo Luostarinen ja varaisäntä Gunnar Lundqvist huolehtivat Tallklippanin kunnossapidosta. Muutostöiden suunnittelusta ja rakennuslupa-asioista vastasi Harto Helpinen. Vedaholmen Haukilahti Kiinteistöissä suoritettiin normaaleja huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä järjestettiin siivoustalkoot. Valmisteltiin junioreiden pukutilojen muutossuunnitelmat ja haettiin rakennuslupa. Uutena projektina käynnistettiin ravintola- ja junioritilojen laajennus suunnittelu vanhojen varastokoppien jatkoksi, jollaplatan läheisyyteen. Mastovaja maalattiin talkoilla. Kevään aikana 4:lle kopin vuokraajalle osoitettiin uudet tilat vanhasta huoltorakennuksesta. Vanhat vuokrasopimukset korvattiin uusilla sopimuksilla. Jaetun kopin vuokraajille tehtiin molemmille omat vuokrasopimukset. Vuokrakauden alkamispäivämääräksi merkittiin 1.6. Tallklippan Saarelle hankittiin uusi kevytponttonilaituri ja muutamia uusia poijuja. Laituri asennettiin, tehdyn kyselyn perusteella, rannansuuntaiseksi. Laiturille kiinnitettiin Reijon valmistamat penkit. Sukeltajat tarkistivat poijujen kettingit ja kevättalkoiden yhteydessä uusittiin syöpyneet kettingit. Saunaan asennettiin aurinkopaneelilla toimiva sähkövalaistus. Tulevan perhesaunan pilariperustukset muurattiin. Myöhemmin syksyllä uusi laituri hinattiin suojaan Haukilahden satamaan. Tallklippanilla järjestettiin perinteiset kevät- ja syystalkoot. Talkoisiin osallistui ilahduttavan runsaasti jäseniä. MATKA- JA RETKITOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Pekka Iho, jäseninä Kaija Kirmo, Lasse Kirmo ja Paul Maksimow Matka tehtiin syyskuuta Joonianmeren saaristoon Kreikassa. Mukaan lähti kuusi venekuntaa joissa seilasi 40 innokasta purjehtijaa. Lennot ja veneitten vuokrauksen hoiti meille OnSail matkatoimisto. Veneet olivat Jeanneau sekä Beneteau Oceanis jahteja kooltaan jalan pituisia. Matkaan lähdettiin lauantaina Finnairin (Aurinkomatkat) suoralla lennolla Prevezaan, josta jatkettiin bussilla Lefkasin marinassa odottaville veneille. Kipparikokous pidettiin sunnuntaiaamuna ja ensimmäiseksi kohteeksi valittiin pieni Spartakorin satama Meganisis-saarella. Maanantain kohde oli Kalamos kyläsatama saman nimisessä saaressa. Tiistaiaamuna purjehdittiin Ithakan saaren itärannalla sijaitsevaan Vathiin. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaa kohti Eufimiaa Kefalonian saarelle. Viimeinen vieras satama, ennen paluuta kotisatamaan Lefkakseen, oli Fiskardo. Viimeisenä purjehduspäivänä perjantaina veneiden tuli olla tankattuina Lefkasin marinassa klo 17 mennessä. Yöpyminen vielä veneissä ja lauantaina oli lähtö paluulennolle. Matka oli onnistunut hienosti. Kevätkokouksessa hyväksyttiin uusi matkakilpailu ja sen säännöt. Kilpailuun voivat osallistua EMK:n rekisterissä olevat purje- ja moottoriveneet. Kilpailun voittaja on yhden kesän aikana yhtäjaksoisesti eniten merimaileja kerännyt vene lähtien kotisatamasta ja palaten kotisatamaan Haukilahteen. Heikki Solin lahjoitti kilpailun kiertopalkinnoksi Matkakannun, joka luovutettiin pikkujoulussa voittajalle s/y Odelle, kipparina Seppo Hartikainen, 1626 mpk. KOULUTUSTOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Koskinen ja pätevyyskoordinaattorina Lasse Kirmo.

7 Espoon Merenkävijät ry 7 (7) Koulutustoimikunta järjesti jäsenille kaksi koulutustilaisuutta Paviljongilla. Ensimmäinen koulutusilta pidettiin tammikuussa Aihe oli biopolttoaineet. Te lan luennoitsijana toimi pääasiantuntija Seppo Mikkonen Nesteoil Oyj, Teknologiakeskuksesta. Aihe kiinnosti kuulijoita ja herätti vilkkaan keskustelun. Tilaisuuteen osallistui 26 kuulijaa. Toinen koulutusilta pidettiin Vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson piti mielenkiintoisen te lan aiheena riskien hallinta äärimmäisissä olosuhteissa. Nuo äärimmäiset olosuhteet hän, jos kuka tuntee ja tilaisuus keräsikin 46 kuulijaa. Veikka kertoi riskien hallinnasta ja itsensä voittamisesta lähinnä vuorikiipeilijän näkökulmasta, mutta kyllä selviä yhtymäkohtia myös veneilyyn oli tunnistettavissa. Veikka isännöi myös Kallbådan majakkaa Porkkalassa, jonne toivotti EMK:n purjehtijat tervetulleiksi alkavalla purjehduskaudella. KERHO- JA OHJELMATOIMIKUNTA Kerhotoimikunta on muuttanut muotoaan. Uudeksi kerhoemännäksi vuoden alusta nimettiin Johanna Lehtinen-Schnabel. Johanna vastaa juhlien ohjelmasta. Juhlajulkaisuista vastaa Minna Lavinkoski. Seuran lippu nostettiin salkoon Vapun päivänä, jonka jälkeen siirryttiin perinteiselle vappulounaalle Paviljonkiin. Rapujuhlat järjestettiin kokeilumielessä elokuussa 16.8.Tallklippanilla. Saaren ensimmäiset EMK:n rapujuhlat onnistuivat loistavasti sään onneksi suosiessa juhlijoita. Rapupöytä oli katettu uudelle ponttonilaiturille. Lippu laskettiin vartiointikauden päättyessä. Pikkujoulujuhlassa jaettiin harrastusmerkit, EMK:n kilpailukiertopalkinnot, Westhouse Claritas malja sekä EMK:n ansiomerkit. Musiikkiesityksistä vastasi juniorijäsen Leon Schnabel esittämällä hienosti oman sävellyksen Sturm sellolle. Lisäksi kuultiin Jörg Fabian Schnabelin esitys klarinetilla. Johanna toimi itse säestäjänä. Juhla päättyi yhdessä joululauluja laulaen. KLUBITOIMINTA Klubi-isäntänä jatkoi edelleen Paul Maksimow. Klubi-iltojen tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mukavia ja hyödyllisiä kokoontumisia yhteisten, mielenkiintoisten teemojen parissa hienoissa tiloissamme. Klubi-iltoja pidettiin 5 kpl. Illan aluksi oli tarjolla sauna ja jokaisen Klubi-illan avasi kerhon jäsenen alustus. Mukaan kuului myös ravintolalta tilattu maittava iltapala edulliseen jäsenhintaan. Klubi-illat päättyivät kunniajäsenemme Ilkka Liukkosen esitykseen S/Y Melina maailman merillä Äärimmäisen mielenkiintoinen esitelmä koostui kahdesta osasta Melinan purjehdus maailman ympäri valmistautuminen, varustelu ja projektin hallinta sekä toisesta osasta - kokemuksia maailman meriltä ja upeista kohteista. Osallistujamäärä oli klubi-iltojen ennätys 80 kuulijaa ja tilaisuus pidettiinkin poikkeuksellisesti ravintolasalin puolella. Tavanomaisten klubi-iltojen osallistujamäärä oli jäsenen paikkeilla. EMK:N JÄSENYYDET Espoon Merenkävijät ry on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura. EMK on myös Espoon Meripelastajat ry:n ryhmäjäsen ja osallistuu espoolaisten venekerhojen yhteistyöelimeen ollen tätä kautta myös Uudenmaan Virkistysyhdistyksen jäsen. EMK on myös Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen ja Suomen Optimistijollaliiton jäsen sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Es-veneen jäsen.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2014 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

201 5 1 VIMPPELI 2015

201 5 1 VIMPPELI 2015 2 01 5 1 Eduskuntavaalit pidetty ja uutta hallitusta rakennellaan maahamme, valitettavasti yhtään Imatralaista edustajaa ei saatu Arkadianmäelle. Jäät lähtivät tänä keväänä aikaisin ja purret ja purjehtijat

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 4 2011

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 4 2011 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 4 2011 Julkaisija: HUMALLAHDEN VENEKERHO - HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Käyntiosoite: Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Toimintakertomus vuodelta 2013 Vantaa-Seura on kaikille avoin ja koko Vantaalla toimiva kotiseutuyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1961 nimellä Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 1 2011

HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 1 2011 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 1 2011 Julkaisija: HUMALLAHDEN VENEKERHO - HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry Käyntiosoite: Rajasaarenpenger 6 00250 Helsinki Puhelin: (09) 409 550 Tiedotuslehti:

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

E-jolla Bulletiini 2015

E-jolla Bulletiini 2015 E-jolla Bulletiini 2015 1 Jäsenmaksu 35 Eräpäivä 31.3.2015 Vuoden 2015 jäsenmaksun maksaminen Tili: FI47 2400 1800 0122 21 1Ilmoita seuraavat asiat maksulomakkeen viestikenttään 1. Nimi 2. Osoite 3. Syntymäaika

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f.

Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF r.f. 2006 1 Segelföreningen i Björneborg - BSF r.f. grundad/perustettu 26.1.1856 Medlemsantal 1.1.2006 568 medlemmar Registrerade segelbåtar 57 motorbåtar 47 Jäsenmäärä

Lisätiedot

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 Puheenjohtajan palsta Tämän otsikon lanseerasin syksyllä 2012, kun olimme saaneet strategiatyön valmiiksi vuosille 2012-2017. Olemme toimineet

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2/2014 sivu 5 sivu 6 sivu 16 sivu 22 Sanna Kervinen Kisat ja tapahtumat Juniorit Linksien lumoa PÄÄKIRJOITUS Tuusulassa 9.11.2014 Mennyt

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 Kevätkokous ja Mestari-ilta 8. huhtikuuta Tervetuloa! Sisältää yhdistyksen TOIMINTAKERTOMUKSEN 2012 SISÄLTÖ 4 13 Kutsu Kevätkokoukseen ja Huhtikuun

Lisätiedot

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero.

Ruudullanne on nyt lehden toinen numero. P U H E E 2 Toydogs 2/2015 ilmestyy viikolla 22. Deadline 15.5.2015. Puheenjohtaja Jussi Liimatainen Vuorimiehenkatu 18 D 42 00140 Helsinki puh. 040-8339285 e-mail: puheenjohtaja (at) toydogs.net Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 1 YLEISTÄ...3 SISÄLTÖ ALUEELLINEN TOIMINTA... 26 LIITON NIMEÄMÄT HENKILÖT... 50 HALLINTO...5 Valtuusto...6 Liittohallitus...6

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 5 1.1. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.2.

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY

ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHO RY 1986 2006 Koonnut: Eila Vuorenranta 2/41 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTAMINEN...3 KENNEL KERHON PERUSTAVA KOKOUS...4 YLEISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA...6 ITÄ-HÄMEEN KOIRAKERHON SÄÄNNÖT...9 TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot