Espoon Merenkävijät ry 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon Merenkävijät ry 1 (7) 12.04.15"

Transkriptio

1 Espoon Merenkävijät ry 1 (7) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ EMK:n toimintaa kehitettiin usean toimikunnan alueella vuoden 2014 aikana. Hallintotoimikunnassa laskutus siirrettiin kirjanpidossammekin käytettyyn ProCountorin taloushallintojärjestelmään. Jäsenmaksulaskutus siirtyi ensimmäisenä ja muut laskutettavat maksut vuoden mittaan. Melkein koko jäsenistölle laskut lähtevät nyt sähköpostilla. 900 jäsenen laskutuksen siirtäminen toiseen järjestelmään vaati ponnisteluja onnistuakseen. Rahastonhoitajan ja Tuffe Peldànin uutteralla avustuksella laskutus saatiin toimimaan sujuvasti. Toinen mittava uudistus oli kotisivujen uudistaminen. Minna Lavinkosken ansiokkaalla avustuksella saimme nykyaikaistettua sivut ja niiden selaamisen sopivaksi mobiililaitteille. Uudet sivut ovat olleet toiminnassa lokakuusta lähtien. Vuosikirja ilmestyi syyskuun lopulla. Tavanomaisen toiminnan lisäksi junioritoimikunta järjesti lähikoulujen 1-3. luokkalaisille jollapurjehduskokeilun toukokuun alussa yhdessä SPV:n ja ESF:n kanssa. Neljän päivän tapahtumaan osallistui yli 350 lasta. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja EMK järjestää tapahtuman omin voimin myös vuonna Syksyllä 2014 hallitus päätti yhdistää juniori- ja kilpailutoimikunnat vuoden 2015 alusta lähtien. Aloite oli tullut toimikunnilta. Uuden toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin vuoden 2015 alusta syyskokouksessa varakommodoriksi valittu Kari Hokka. Hallitus kiittää kunniajäsen Sepoo Hartikaista lämpimästi kilpailutoimikunnan puheenjohtajakaudesta. Seppo Hartikainen jatkaa edelleen Suursaari Race toimikunnassa. Es-veneen puheenjohtajaksi hänet valittiin Es-vene on espoolaisten venekerhojen yhteistyöelin. Kunniajäsen arkkitehti Harto Helpisen suunnittelema Gräsanojan suulle rakennettava Kanavapuistohanke on otettu Espoon kaupungin puolella mielenkiinnolla vastaan. Ehdotuksessa hanke tehtäisiin kolmivaiheisena: Kanavapuiston esirakentaminen tehdään satama-altaan osittaisen korjausruoppauksen massoilla. Ruoppauksen jälkeen asennetaan nykyiseen B-laituriin uusi aisoitettu pistolaituri purjeveneille. Viimeisessä vaiheessa uusi pienvenesatama rakennetaan Kanavapuiston yhteyteen. EMK:lle parhaiten sopisi hallintamalli, jossa EMK:n kustannus olisi pistolaiturin hankkiminen, laituripaikkatulot jäisivät EMK:lle, mutta vesialueesta jouduttaisiin maksamaan vuokraa kaupungille. Projektin suunnitteluun kaupunki on perustanut kaksi työryhmää; ruoppauksen suunnittelu ja satama-asia. Tilanteen eteenpäin vieminen on kaupungin puolella. Toteutuessaan B-altaan syväysongelma poistuisi ja samalla saataisiin 50 kpl lisää purjevenepaikkoja. EMK seuraa tilannetta ja hankkeen edistymistä. Vaikka oman seuramme kehittäminen on ollut hyvin nousujohteista, 2014 esiin tullut Espoon kaupungin suunnitelma pienentää huomattavasti Suomenojan talvisäilytysaluetta oli suuri takaisku espoolaisveneilijöille. Jäsenemme tuntevat suurta huolta siitä, missä tuleva veneiden talvisäilytysalue tulee sijaitsemaan. Kaupungin päätös siirtää veneiden talvitelakointi Ämmäsmäkeen tuntuu kohtuuttomalta. Es-vene on tehnyt kovasti työtä veneilijöiden puolesta kaupungin päättäjiin päin, jotta suunnitelma ei toteutuisi suunnitellulla tavalla ja että siihen löydettäisiin toinen ratkaisu. Tällä hetkellä tilanne on hieman valoisampi. Päätös on palautettu takaisin kaupungin hallituksen käsiteltäväksi valtuuston äänestyksessä helmikuussa Perinteinen seuratoiminta alkoi tammikuussa juniorien teoriatunneilla. Ensimmäinen jäsentiedote ja kesän venepaikkamaksut postitettiin jäsenille helmikuussa. Vuoden aikana toimikunnat hoitivat tehtävänsä itsenäisesti ja moitteettomasti. Marraskuussa toiminnantarkastajan kutsumana toimikuntien puheenjohta-

2 Espoon Merenkävijät ry 2 (7) jat kokoontuivat klubille keskustelemaan toimikuntiensa tulevista näkymistä ja kehittämisestä. Klubiemännät Irene Pölkki ja Merja Tjurin huolehtivat esimerkillisesti klubitilan ja saunan siisteydestä koko vuoden. Toimintavuosi päättyi EMK:n klubi-iltaan. Syyskokouksen henkilövaalia varten hallitus perusti edellisvuoden tapaan vaalityöryhmän, jonka tehtävänä oli muodostaa ennakkoon vastaanotetuista ehdokkaista ehdotus syyskokoukselle. Työryhmään kuuluivat varakommodori Esko Pelkonen, hallituksen jäsenet Jussi Erhola ja Minna Lavinkoski. Ehdotuksia ei saapunut toimistoon etukäteen määräaikaan mennessä. Uusi hallitus valittiin syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti. Kevät- ja syyskokouksissa hyväksyttiin sääntömääräiset asiat. Seuran kevätkokouksessa kiertopalkinto Sluuppi luovutettiin Minna Lavinkoskelle hänen seuran hyväksi tekemästään työstä EMK:n juhlajulkaisujen laatimisessa ja etenkin 50-juhlakirjan toimittamisesta sekä kotisivujen suunnittelusta. Vuoden viimeisessä klubi-illassa muistettiin kunniajäsentämme Matti Töyryä hänen täytettyään 85 vuotta. Jäseniä vuoden 2014 lopussa oli 904 joista kunniajäseniä 6, vakinaisjäseniä 6, vuosijäseniä 494, puolisojäseniä 141, nuorisojäseniä 54, juniorijäseniä 194, 1 yhteisöjäsen sekä yhteistyöjäseniä 8. Nousua tapahtui juniorijäsenien kohdalla. Aikuisjäsenien lukumäärä laski hieman. TURVALLISUUSASIAT Huoltorakennuksen juniori- ja kilpailutoimikunnan huoltotilan ikkuna rikottiin syyskuun lopussa ilkivaltaisesti. Sisällä tilassa ei kuitenkaan näkynyt vahinkoja. EMK teki asiasta rikosilmoituksen ja haki vakuutuskorvausta ikkunavahingosta. Muita turvallisuuteen liittyviä merkittäviä asioita vuoden 2014 aikana ei tapahtunut. VARSINAINEN TOIMINTA Kevätkokous pidettiin 7.4., läsnä 35 jäsentä ja syyskokous , 27 jäsentä. Kokouspaikkana oli EMK:n kerhopaviljonki. HALLINTO JA TALOUS Hallituksen kokoonpano: Kommodori Pekka Nurmi, varakommodori Esko Pelkonen; jäsenet Anton Donner, Jussi Erhola, Mauri Johansson, Minna Lavinkoski, Saara Leino ja Gunnar Lundqvist. Hallituksen kokouksia pidettiin 10. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Markus Smeds ja sihteerinä Ursula Maksimow. Rekisterin ylläpidon hoiti sihteeri. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsentiedotteella 6 kertaa vuoden aikana. Seuran verkkosivujen uudistuksen myötä siirtyi sivujen päivitys kunkin toimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Tilintarkastajana toimi Heidi Vierros ja toiminnantarkastajana Heikki Solin. Yhdistyksen talous säilyi vakaana. Kokonaiskassavirrat ja niiden vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti ja maksuvalmius oli koko tilikautena hyvä. Seuran jäseniltä perittiin maksuja seuraavasti: Liittymismaksu vuosijäseneltä 850,-

3 Espoon Merenkävijät ry 3 (7) Liittymismaksu puolisojäseneltä 50,- Liittymismaksu yhteisöjäseneltä 1700,- Jäsenmaksu vuosijäseneltä 80,- Jäsenmaksu puolisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu nuorisojäseneltä 30,- Jäsenmaksu juniorijäseneltä 15,- Jäsenmaksu yhteisöjäseneltä 350,- Venerekisteri- ja katsastusmaksu 20,- Mastovajamaksu 20,- Mastotelinemaksu 5,- Rantavarastomaksu kylmä koppi 385,- Rantavarasto kylmä koppi ½ 193,- Rantavarastomaksu puolilämmin koppi 550,- Rantavarasto puolilämmin koppi ½ 275,- TOIMIKUNNAT SATAMATOIMIKUNTA Toimikunta suoritti normaalit laiturien huoltotoimenpiteet kevään ja kesän aikana. Kokouksia pidettiin 3 kpl, joista yksi oli Suomenojan talvisäilytyspaikkojen merkitseminen. Venepaikkojen lukumäärä pysyi samana 245. Kaksi paikkaa oli tilapäiskäytössä. Maaliskuun lopulla hallitus vahvisti kesän laituripaikkajaon. Venepaikkatilanne ei helpottunut 2014, tilanne oli samankaltainen kuin edellisinä vuosina, vapautuvia paikkoja oli huomattavasti vähemmän kuin anojia. Laituripaikkamaksuja korotettiin kaupungin korotuksen mukaisesti. Laituri-isäntinä toimivat: B1 Raimo Suonpää, B2 Jani Tukia, B3 Jukka Sallinen, F Kari Pakarinen, I ja J Thorbjörn Koivisto. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin, Haukilahden talvisäilytysalueen paikkajärjestelyistä vastasi Stig Oriander ja satamamestarina toimi Esko Pelkonen. Vierassatamatoiminta Yöpymisiä seuran vierasvenepaikoilla kirjattiin kauden aikana neljäkymmentä kappaletta. Vierailijoita oli puolet vähemmän edellisvuoteen verrattuna alkukesän huonon sään takia. Vartiointi Vartiointivaraukset suoritettiin tottuneesti sähköisen varauskalenterin kautta. Kuluneena kautena jatkettiin käytäntöä, että myös muut satamassa toimivat veneseurat osallistuivat yhteiseen vartiointiin. Ongelma-aikoina käytettiin vartiointiliikkeen palveluksia entiseen tapaan, esim. juhannuksena ja koulujen päättymisten aikaan. Vartiovuoron tekemättä jättämisestä sakkomaksu oli 250 euroa. Vartiopäällikkönä toimi Jan Tjurin. Talvitelakointi

4 Espoon Merenkävijät ry 4 (7) Talvitelakointipaikkoja varattiin Suomenojalla 139 paikkaa ja Haukilahdessa noin 50 pienvenepaikkaa, näistä Suomenojalla jäi käyttämättä muutama ja Haukilahdessa yli puolet. Paikat jaettiin ilmoittautumisten perusteella. Paikkojen jaossa pyrittiin huomioimaan veneiden koot siten, että kaikille jäisi riittävästi tilaa. Suomenojalla järjestettiin pukkitalkoot syksyllä. Keväällä osa pukeista siirrettiin EMK:n toimesta ja laskutettiin jäseniltä jälkikäteen. Emk:n Suomenojan mastotelineessä oli säilytyksessä 12 mastoa. Talvipaikkojen hinnat pysyivät vuoden 2013 tasolla. Mastovajassa oli syksyllä lähes kaikki säilytyspaikat käytössä. Mastovajanpaikkajaosta vastasi Jussi Erhola. KILPAILUTOIMIKUNTA Kilpailutoimikunnan puheenjohtajan toimi Seppo Hartikainen ja kilpailupäällikköinä Tomi Hakola sekä Ari Peltomäki. Uutena kilpailupäällikkönä toimintaan tuli mukaan Petri Sane. Jari ja Irene Kotiranta toimivat myös kilpailupäälliköinä juniorikilpailuissa. Junioritoimikunta, juniorit ja ohjaajat auttoivat kilpailujen järjestämisessä. Kilpailutoimikunnan pitkään jatkunut pula kilpailujen järjestäjistä ratkaistiin yhdistämällä kilpailu- ja junioritoimikunta. Kauden kilpailut toteutettiin melkein suunnitellusti. Espoo GP jouduttiin kuitenkin peruuttamaan Melges24-SM, Fundanything Tomi Hakola 2. sija 6.9. FG Trophy, Joviane Timo Siurola 1. sija. EMK järjesti jälleen muiden seurojen kanssa perinteiset kilpailut Suursaari Race, jossa EMK sijoittui hyvin: Lys-3, Happy Ours Albin Nova, Thomas Skogström 3. ORC-1, Tyyne IMX 40, Akseli Sajaniemi 7. ORC-2, Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Keskiviikkokisassa, Westhouse-Cup, purjehdittiin kaikki 12 kisaa. Isossa luokassa EMK menestyi hienosti: Blux, First 36.7 Jari Selin 2. Tyyne IMX 40, Mikko Sajaniemi 3. Nea Nora First 36.7, Jonne Tukia 6. Pieni luokka: Tyyne+ NF 30, Kaarlo Vennervirta 3. Syysseilaus muuttui Gulf of Finland Race nimelle. Kisan järjestelyvastuu jaetaan siten, että joka toinen vuosi pääjärjestelyt hoitaa Merenkävijät ja joka toinen vuosi EMK. Vuonna 2014 kisan järjestelyistä vastasi Merenkävijät Särkällä ja vuonna 2015 EMK Haukilahdessa. Kalev Jahtklubin kanssa järjestettiin perinteisesti elokuussa Tallklippan-Pirita Race kutsukilpailu. JUNIORITOIMIKUNTA Junioritoiminta jatkoi kasvuaan myös kaudella Harjoituksia ja leirejä oli runsaasti edellisten vuosien tapaan ja purjehduskoulu pyöri kesä- ja elokuussa. Purjehduskoulun osallistujamäärä lähes tuplaantui (140 oppilasta), kun ryhmäkokoja kasvatettiin. Iltapurjehdusharjoituksiin osallistui 68 junioria. Seura

5 Espoon Merenkävijät ry 5 (7) järjesti keväällä yhdessä ESF:n ja SPV:n kanssa koululaisille purjehduksen tutustumispäivät. Nelipäiväisessä tapahtumassa purjehdukseen kävi tutustumassa yli 350 koululaista. Kausi 2014 alkoi jo perinteiseen tapaan teoriailloilla tammikuussa ja Espanjan vesileirillä maaliskuussa. Haukilahdessa purjehdittiin maaliskuun toiselta viikolta marraskuun loppuun. Iltaharjoituksia järjestettiin optimistijollaryhmien lisäksi, zoom8-jollilla sekä 29er- ja E-jollaluokassa. Syyslukukauden alettua kokoontui Toppelundin koulun purjehdusiltapäiväkerho EMK:lla. Syksyllä aloitettiin myös junioreiden säännölliset fysiikkatreenit sekä fyysisen kunnon testaus. Aktiivisimmille junnuille kertyy noin 130 treenipäivää ja valmentajille sekä ohjaajille yli 100 ribipäivää. Seura järjesti optimistijollaluokan ranking- ja kadettikilpailun, optimistijollien joukkuekilpailun sekä zoom8- ja 29er-luokan kilpailun. EMK:n Sara Ståhlberg oli zoom8 luokan ranking-sarjassa kokonaistuloksissa 3. Veera Hokka oli mukana voittamassa jo toisen kerran peräkkäin zoom8-luokan joukkuemmkultaa Tanskassa. Elsa Talvitie oli puolestaan optimistijollien kadettisarjan kokonaistuloksissa 6. ja samalla paras tyttö. Huima saavutus vasta 9-vuotiaalta purjehtijalta. EMK:n optarimestaruuden voitti Julius Donner ja zoom8 mestaruuden Sara Ståhlberg. Seura hankki zoom8-ryhmän käyttöön kolme käytettyä jollaa, toisen ribi/jolla himmeli trailerin sekä viidennen kumiveneen. Kalusto mahdollistaa nyt kaikkien ryhmien harjoittelun. Ohjaajia oli mukana 11 ja yksi valmentaja. Kaksi ohjaajaa on valmentajakurssilla. Seura järjesti 158 iltaharjoitusta ja 4 omaa leiriä. Vuoden juniorivalmentajaksi valittiin Katri Kotiranta. EMK:n junioritoiminta on kasvanut tasaisesti. Kiitos taas ohjaajille ja vanhemmille kaikesta tuesta ja avusta. Kiitos myös koko seuralle myötämielisestä suhtautumisesta junioripurjehdukseen. KATSASTUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan kuului 17 aktiivista katsastajaa ja puheenjohtajana toimi Arto Lietoila. Runkokatsastuksista pääosa hoidettiin kahtena lauantaina Suomenojalla: ja Muuten runkokatsastukset tehtiin perinteisesti siten, että veneenomistaja sopi asian suoraan jonkun katsastajan kanssa. Katsastusvaraukset Haukilahdessa tehtiin edellisellä kaudella käyttöön otetulla, Hinetin luomalla nettivarausjärjestelmällä. Systeemi toimi hyvin, ja vain joitakin pieniä kauneusvirheitä jäi korjattavaksi kaudelle 2015.Katsastuksen raportoinnissa sovellettiin uutta prosessia: katsastajat ilmoittivat toimistoon katsastetut veneet heti katsastuksen päätyttyä. Palaute tästä oli positiivinen. EMK:n omat katsastajat suorittivat seuran veneiden katsastukset lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia, jotka katsastettiin muissa SPV:n jäsenseuroissa. Katsastukset etenivät sujuvasti. Osa EMK:n rekisterissä olevista veneistä oli kesän yli telakalla eikä niitä katsastettu. Venekanta on pysynyt lähes ennallaan edellisvuosiin verrattuna. Vuoden lopussa venerekisterissä oli 164 purjevenettä, 2 moottoripurjehtijaa ja 112 moottorivenettä, yhteensä 278 alusta. KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

6 Espoon Merenkävijät ry 6 (7) Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anton Donner. Saari-isäntä Osmo Luostarinen ja varaisäntä Gunnar Lundqvist huolehtivat Tallklippanin kunnossapidosta. Muutostöiden suunnittelusta ja rakennuslupa-asioista vastasi Harto Helpinen. Vedaholmen Haukilahti Kiinteistöissä suoritettiin normaaleja huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä järjestettiin siivoustalkoot. Valmisteltiin junioreiden pukutilojen muutossuunnitelmat ja haettiin rakennuslupa. Uutena projektina käynnistettiin ravintola- ja junioritilojen laajennus suunnittelu vanhojen varastokoppien jatkoksi, jollaplatan läheisyyteen. Mastovaja maalattiin talkoilla. Kevään aikana 4:lle kopin vuokraajalle osoitettiin uudet tilat vanhasta huoltorakennuksesta. Vanhat vuokrasopimukset korvattiin uusilla sopimuksilla. Jaetun kopin vuokraajille tehtiin molemmille omat vuokrasopimukset. Vuokrakauden alkamispäivämääräksi merkittiin 1.6. Tallklippan Saarelle hankittiin uusi kevytponttonilaituri ja muutamia uusia poijuja. Laituri asennettiin, tehdyn kyselyn perusteella, rannansuuntaiseksi. Laiturille kiinnitettiin Reijon valmistamat penkit. Sukeltajat tarkistivat poijujen kettingit ja kevättalkoiden yhteydessä uusittiin syöpyneet kettingit. Saunaan asennettiin aurinkopaneelilla toimiva sähkövalaistus. Tulevan perhesaunan pilariperustukset muurattiin. Myöhemmin syksyllä uusi laituri hinattiin suojaan Haukilahden satamaan. Tallklippanilla järjestettiin perinteiset kevät- ja syystalkoot. Talkoisiin osallistui ilahduttavan runsaasti jäseniä. MATKA- JA RETKITOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Pekka Iho, jäseninä Kaija Kirmo, Lasse Kirmo ja Paul Maksimow Matka tehtiin syyskuuta Joonianmeren saaristoon Kreikassa. Mukaan lähti kuusi venekuntaa joissa seilasi 40 innokasta purjehtijaa. Lennot ja veneitten vuokrauksen hoiti meille OnSail matkatoimisto. Veneet olivat Jeanneau sekä Beneteau Oceanis jahteja kooltaan jalan pituisia. Matkaan lähdettiin lauantaina Finnairin (Aurinkomatkat) suoralla lennolla Prevezaan, josta jatkettiin bussilla Lefkasin marinassa odottaville veneille. Kipparikokous pidettiin sunnuntaiaamuna ja ensimmäiseksi kohteeksi valittiin pieni Spartakorin satama Meganisis-saarella. Maanantain kohde oli Kalamos kyläsatama saman nimisessä saaressa. Tiistaiaamuna purjehdittiin Ithakan saaren itärannalla sijaitsevaan Vathiin. Seuraavana aamuna jatkoimme matkaa kohti Eufimiaa Kefalonian saarelle. Viimeinen vieras satama, ennen paluuta kotisatamaan Lefkakseen, oli Fiskardo. Viimeisenä purjehduspäivänä perjantaina veneiden tuli olla tankattuina Lefkasin marinassa klo 17 mennessä. Yöpyminen vielä veneissä ja lauantaina oli lähtö paluulennolle. Matka oli onnistunut hienosti. Kevätkokouksessa hyväksyttiin uusi matkakilpailu ja sen säännöt. Kilpailuun voivat osallistua EMK:n rekisterissä olevat purje- ja moottoriveneet. Kilpailun voittaja on yhden kesän aikana yhtäjaksoisesti eniten merimaileja kerännyt vene lähtien kotisatamasta ja palaten kotisatamaan Haukilahteen. Heikki Solin lahjoitti kilpailun kiertopalkinnoksi Matkakannun, joka luovutettiin pikkujoulussa voittajalle s/y Odelle, kipparina Seppo Hartikainen, 1626 mpk. KOULUTUSTOIMIKUNTA Toimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Koskinen ja pätevyyskoordinaattorina Lasse Kirmo.

7 Espoon Merenkävijät ry 7 (7) Koulutustoimikunta järjesti jäsenille kaksi koulutustilaisuutta Paviljongilla. Ensimmäinen koulutusilta pidettiin tammikuussa Aihe oli biopolttoaineet. Te lan luennoitsijana toimi pääasiantuntija Seppo Mikkonen Nesteoil Oyj, Teknologiakeskuksesta. Aihe kiinnosti kuulijoita ja herätti vilkkaan keskustelun. Tilaisuuteen osallistui 26 kuulijaa. Toinen koulutusilta pidettiin Vuorikiipeilijä Veikka Gustafsson piti mielenkiintoisen te lan aiheena riskien hallinta äärimmäisissä olosuhteissa. Nuo äärimmäiset olosuhteet hän, jos kuka tuntee ja tilaisuus keräsikin 46 kuulijaa. Veikka kertoi riskien hallinnasta ja itsensä voittamisesta lähinnä vuorikiipeilijän näkökulmasta, mutta kyllä selviä yhtymäkohtia myös veneilyyn oli tunnistettavissa. Veikka isännöi myös Kallbådan majakkaa Porkkalassa, jonne toivotti EMK:n purjehtijat tervetulleiksi alkavalla purjehduskaudella. KERHO- JA OHJELMATOIMIKUNTA Kerhotoimikunta on muuttanut muotoaan. Uudeksi kerhoemännäksi vuoden alusta nimettiin Johanna Lehtinen-Schnabel. Johanna vastaa juhlien ohjelmasta. Juhlajulkaisuista vastaa Minna Lavinkoski. Seuran lippu nostettiin salkoon Vapun päivänä, jonka jälkeen siirryttiin perinteiselle vappulounaalle Paviljonkiin. Rapujuhlat järjestettiin kokeilumielessä elokuussa 16.8.Tallklippanilla. Saaren ensimmäiset EMK:n rapujuhlat onnistuivat loistavasti sään onneksi suosiessa juhlijoita. Rapupöytä oli katettu uudelle ponttonilaiturille. Lippu laskettiin vartiointikauden päättyessä. Pikkujoulujuhlassa jaettiin harrastusmerkit, EMK:n kilpailukiertopalkinnot, Westhouse Claritas malja sekä EMK:n ansiomerkit. Musiikkiesityksistä vastasi juniorijäsen Leon Schnabel esittämällä hienosti oman sävellyksen Sturm sellolle. Lisäksi kuultiin Jörg Fabian Schnabelin esitys klarinetilla. Johanna toimi itse säestäjänä. Juhla päättyi yhdessä joululauluja laulaen. KLUBITOIMINTA Klubi-isäntänä jatkoi edelleen Paul Maksimow. Klubi-iltojen tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mukavia ja hyödyllisiä kokoontumisia yhteisten, mielenkiintoisten teemojen parissa hienoissa tiloissamme. Klubi-iltoja pidettiin 5 kpl. Illan aluksi oli tarjolla sauna ja jokaisen Klubi-illan avasi kerhon jäsenen alustus. Mukaan kuului myös ravintolalta tilattu maittava iltapala edulliseen jäsenhintaan. Klubi-illat päättyivät kunniajäsenemme Ilkka Liukkosen esitykseen S/Y Melina maailman merillä Äärimmäisen mielenkiintoinen esitelmä koostui kahdesta osasta Melinan purjehdus maailman ympäri valmistautuminen, varustelu ja projektin hallinta sekä toisesta osasta - kokemuksia maailman meriltä ja upeista kohteista. Osallistujamäärä oli klubi-iltojen ennätys 80 kuulijaa ja tilaisuus pidettiinkin poikkeuksellisesti ravintolasalin puolella. Tavanomaisten klubi-iltojen osallistujamäärä oli jäsenen paikkeilla. EMK:N JÄSENYYDET Espoon Merenkävijät ry on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura. EMK on myös Espoon Meripelastajat ry:n ryhmäjäsen ja osallistuu espoolaisten venekerhojen yhteistyöelimeen ollen tätä kautta myös Uudenmaan Virkistysyhdistyksen jäsen. EMK on myös Espoon Veneilyturvallisuusyhdistyksen ja Suomen Optimistijollaliiton jäsen sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ja Es-veneen jäsen.

14.3.2016. Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen:

14.3.2016. Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: JÄSENTIEDOTE 2/2016 1 1 KEVÄTKOKOUS :n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen: Aika Ma 11.4.2016 klo 19.00 Paikka Kerhopaviljonki Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Haukilahden venekerhon toimintaohje

Haukilahden venekerhon toimintaohje Haukilahden venekerhon toimintaohje versio 0.3 Toimintaohjeen tarkoitus - saatesanat Toimintaohjeeseen on koottu kerhon toimintaan liittyviä käytäntöjä, jotta kerhon toiminta olisi kuvatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

EMK:n Montenegron eskaaderille on vielä veneitä vapaana. Aiheesta tarkemmin alla tiedotteessa.

EMK:n Montenegron eskaaderille on vielä veneitä vapaana. Aiheesta tarkemmin alla tiedotteessa. JÄSENTIEDOTE 1/2016 1(5) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2016! Vuoden lopussa syyskokous valitsi seuramme uudeksi kommodoriksi Heikki Solinin. Kommodorin tervehdys jäsenille on liitteenä. Espoon kaupunki laittaa

Lisätiedot

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015

UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 UPS JUNIOREIDEN KAUSI 2015 Kausi 2015 aloitettiin tammikuussa, kun vietimme jo perinteeksi muodostunutta junnutalvipäivää Hiihtoputkessa ja Uudenkaupungin uimahallissa seitsemättä kertaa. Ohjelma oli perinteinen,

Lisätiedot

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA

ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA ESPOON ILMAILUKERHO RY. HALLITUKSEN KERTOMUS VUODEN 2010 TOIMINNASTA Yleistä Vuosi oli kerhon 48. toimintavuosi. Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kerhon hallitus vuonna 2010: Riku Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Veneakkujen latausviikonloppu Suomenojalla pe-su Klubi-ilta keskiviikkona 8.2. klo 18.30: Tukholman saariston satamat

Veneakkujen latausviikonloppu Suomenojalla pe-su Klubi-ilta keskiviikkona 8.2. klo 18.30: Tukholman saariston satamat JÄSENTIEDOTE 1/2017 1(5) HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Espoon kaupunki laittaa sähköt päälle Suomenojan telakointialueelle viikonlopuksi 27.-29.1.2017 perjantaista sunnuntaihin. Tänä aikana on mahdollista

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015

SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Imatran Purjehdusseura ry. MUISTIO 1. (5) SAIMAAN ALUEEN PURJEHTIJAPÄIVÄT 2015 Aika: La 24.10.2015 Paikka: Imatran Kylpylän Messi-kabinetti, Imatra 1. Kokouksen avaus :n puheenjohtaja Sauli Väisänen avasi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2014. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2014 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Talvisäilytysmaksut ja korjaus talvisäilytyshinnastoon Veneiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Järvenpään Vasemmisto

Järvenpään Vasemmisto Toimintakertomus vuodelta 2013 1. Yleistä Järvenpään Vasemmisto onnistui 2012 kunnallisvaaleissa hyvin ja sai yhden lisäpaikan eli kolme valtuutettua kaupunginvaltuustoon. Onnistunut tekninen vaaliliitto

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 1 (5) Rekisteröity PRH:ssa 4.9.2015 SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA

KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 (6) KERTOMUS VUODEN 2005 TOIMINNASTA 1 KERHON TOIMIHENKILÖT 1.1 Hallitus Kari Kotirinta Jukka Saarinen Tapio Hautaluoma Pentti Kaukoranta Antti Salmi Antti Virtanen Kristiina Lanki puheenjohtaja sihteeri

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

Svk, Klobben, Soukanlahdentie 15 Katso alempaa Espoon Merikoulun kurssien sisällöt

Svk, Klobben, Soukanlahdentie 15 Katso alempaa Espoon Merikoulun kurssien sisällöt EMK:N KOULUTUSTOIMIKUNTA KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2017 EMK KOULUTUS KLUBI-ILLAT 2017 TAMMIKUU KOULUTUSPAIKAT: EMK PAVILJONKI, RAVINTOLASALI, MELSTENINTIE 12, ESPOO EMK KLUBIHUONEISTO SKV SOUKAN VENEKERHO,

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET

GULF OF FINLAND PURJEHDUSOHJEET GULF OF FINLAND 2015 12-13.9.2015 ESPOON MERENKÄVIJÄT & MERENKÄVIJÄT PURJEHDUSOHJEET First 31.7 & X-99 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä. 1.2 Kielten ristiriitatapauksessa

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET

KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET Keskiviikkokilpailu 2015 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.2015 Jyväskylän Veneseura Ry Jyväskylä, Säynätsalo KILPAILUKUTSU JA PURJEHDUSOHJEET SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2011. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2011. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2011 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Eskaaderi Elisaareen Alustodistukset Sähkönkäyttö talviaikana Seuramme varastotilat

Lisätiedot

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT SUOMALAINEN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 14.3. ja ylimääräisessä kokouksessa 10.6.1996. 1 Yhdistyksen nimi on Suomalainen Pursiseura ry., epävirallisesti lyhennettynä SPS, ja sen

Lisätiedot

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 SYYSKOKOUS 15.11.2015 Aika: Paikka: 15.11.2015, klo 11:30 alkaen Hämeenkylän kirkon seurakuntasali 1. Syyskokouksen avaus. Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006 1(6) Aika 21.6.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Stadin tarhaajien ensimmäiseen toimintavuoteen on sisältynyt paljon toiminnan suunnittelua ja oman toimintaympäristön etsintää. Uusia avauksia erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA

Suonteen kalastusalueen vuosikokous. 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA Suonteen kalastusalueen vuosikokous 25.4.2014 klo 12.00 PÄYTÄKIRJA SUONTEEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN VUOSIKOKOUS AIKA: Perjantai 25.4.2014 alkaen klo 12.00 PAIKKA: Lamminmäen tila, Joutsa 1. Kokouksen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan.

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan. KILPAILUKUTSU Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2013 Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS) Aika: 11. 12. toukokuuta 2013 SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015

Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Suomen 6mR- liitto ry, Finlands 6mR- förbund rf 21. lokakuuta 2015 Suomen 6mR- liitto ry:n vuosikokous 2015 Aika: Keskiviikko, 21.10.2015, klo 18:00 Paikka: Brändö Seglare(BS) / Kulosaari 1. Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SUOMENLINNAN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT

SUOMENLINNAN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT SUOMENLINNAN PURSISEURA RY:n SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Pursiseura ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä epävirallista

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2014 BS Zhik Zoom8 Ranking-kilpailu Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS), Aika: 10. 11. toukokuuta 2014 KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu 1 VUOSIKERTOMUS 2015-2016 Yleistä Kausi 2015-2016 oli seuran 25. toimikausi. City Bowlers osallistui sekä HBL:n alaisiin kilpailusarjoihin että valtakunnansarjoihin ja ystävyysotteluita pelattiin useita.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi 2015 yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin pato oli toiminnassa. Uusi pato näyttää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09.

1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Jyri Hämäläinen avasi kokouksen kello 18.09. 1(5) YNNÄ RY:N SYYSKOKOUS Aika 4.11.2013 kello 18.09 21.26 Paikka Läsnä Nanosauna, Ylistö Jyri Hämäläinen (puheenjohtaja) Heikki Pitkänen (sihteeri) Miikka Harju Ville Berg Saana Saajoranta (poistui kohdassa

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Vuosikokous järjestettiin Koskitie 2:ssa, paikalla oli noin 10 jäsentä.

Vuosikokous järjestettiin Koskitie 2:ssa, paikalla oli noin 10 jäsentä. 1 /5 VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Jäsenemme ovat osallistuneet koirineen aktiivisesti sekä koe- ja näyttelytoimintaan sekä maastoharjoituksiin kuluneena vuonna. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 77 vuotta 15.12.2017 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 1/2017 PÖYTÄKIRJA Aika 25.01.2017 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot