SUORITUSTASOILMOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUORITUSTASOILMOITUS"

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkomansetti CFS-C P 2. Käyttötarkoitus: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0404 ( ) Putkiläpiviennit Muoviputket Komposiittiputket Käyttötarkoituksen on täytettävä ETA-10/0404- standardin sisältö 3. Valmistaja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-10/0404 ( ) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos OIB Itävallan rakennustekninen instituutti Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: UL International (UK) Ltd, nro Ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Ilmanläpäisevyys Vedenläpäisevyys Vaaralliset aineet Äänenvaimennus Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Standardin EN mukainen luokka Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Testattu standardin EN 1026 mukaisesti. Katso liite Testattu standardin ETAG mukaisesti. Katso liite Katso liite Testattu standardien EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO mukaisesti. Katso liite Z 2, ETAG 026-2:n mukaisesti, EOTA:n tekninen raportti - TR024 Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, Maaliskuu 2016 DoP_fi_03-00_ _Hilti CFS 0843-CPD-0102

2 3.3.1 Ilmanläpäisevyys Ilmanläpäisevyys yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C P, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään massalla esim. Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kaasunläpäisevyys ilman, typen (N 2 ), hiilidioksidin (CO 2 ) ja metaanin (CH 4 ) osalta on testattu EN 1026:n periaatteiden mukaan akryylipohjaisen palokatkomassan paksuudelle 10 mm. Seuraavat virtausnopeudet pintaalaa (q/a) kohti on saavutettu annetuilla ilmanpaine-eroilla (Δp). Virtausnopeusindeksi ilmaisee kaasutyypin: Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kaasunläpäiseväisyys Δp [Pa] q/a ilma [m 3 /(h m 2 )] q/a N 2 [m 3 /(h m 2 )] q/a CO 2 [m 3 /(h*m 2 )] q/a CH 4 [m 3 /(h*m 2 )] 50 1,9E-06 1,1E-06 6,4E-05 4,3E ,7E-06 5,5E-06 3,2E-04 2,1E-04 Ilmoitetut arvot viittaavat Hiltin puhtaan akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR runkoon ilman läpivientiasennusta. Sementtilaastilla tai kipsipohjaisella tasoitteella suljettujen rengasmaisten urien tehokkuutta ei ole arvioitu Vedenläpäiseväisyys Vedenläpäisevyys yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C P, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään massalla esim. Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR vedenläpäisevyys on testattu ETAG 026-2:n liitteen C periaatteiden mukaan. Näyte koostui 2 mm:stä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (kuivan kalvon paksuus) mineraalivillan päällä. Testaustulos: vesitiiviys 1000 mm vedenpaineeseen tai 9806 Pa saakka. Sementtilaastilla tai kipsipohjaisella tasoitteella suljettujen rengasmaisten urien tehokkuutta ei ole arvioitu Vaarallisten aineiden päästöt Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote-eritelmää on verrattu Euroopan komission julkaisemaan vaarallisten aineiden luetteloon ja on varmistettu, ettei se sisällä tällaisia aineita sallittuja rajoja ylittäviä määriä. Kirjallinen ilmoitus on tässä yhteydessä ETA-haltijan lähettämä Ilmaääneneristys Ilmaäänenvaimennus yksittäisessä muoviputkiläpiviennissä, jonka palonesto toteutetaan Hiltin palokatkomansetilla CFS-C P, voidaan saavuttaa vain silloin, kun rengasmainen ura tiivistetään. On huomattava, että 2.9.1:ssä annetut arvot ovat voimassa vain, jos rengasmainen ura suljetaan käyttämällä kivivillaa täytemateriaalina (mikä ei ole välttämätöntä kaikissa palonkestävyystapauksissa katso liite 2) Rengasmainen uratiiviste Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kanssa EN ISO 140-3:n, EN ISO :n ja EN ISO 717-1:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät.

3 Akustiikkatestit on suoritettu joustavaan seinään ja jäykkään seinään. Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR testattiin tiivisteenä betonilla täytettyjen teräsputkien ympärillä. Tiiviste oli 50 mm leveä (rengasmainen ura) ja se koostui 160 mm:n mineraalivillasta, joka oli peitetty molemmin puolin 20 mm:llä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (jäykkä seinä) ja 50 mm:llä mineraalivillaa, joka oli peitetty molemmin puolin 25 mm:llä Hiltin akryylipohjaista palokatkomassaa CFS-S ACR (joustava seinä). Akryylipohjaisen palokatkomassan Hilti CFS-S ACR pinta-ala oli 0,0236 m². Itse seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Joustava seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,e,w (C;Ctr) = 60 (-4;12) db Tästä D n,e,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w (C; Ctr) = 53 (-4;-12) db Joustavan seinän rakenne: 2 x 12,5 mm kipsilevyä 50 mm:n metallipalkkirungon molemmilla puolilla. Rako täytettiin 50 mm:n mineraalivillakappaleilla. Jäykkä seinä: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,e,w (C;Ctr) = 58 (-2;-5) db Tästä D n,e,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w (C;Ctr) = 51 (-2;-5) db Jäykän seinän rakenne: 200 mm paksua betoniseinää, tiheys 2000 kg/m³, rapattu molemmilta puolilta. On huomattava, että molemmat yllä mainitut tulokset koskevat koko seinärakennetta, jonka koko on S = 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m²), ts. seinä 0,0236 m² Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR. D n,e,w : pienten rakenne-elementtien painotettu elementti-normalisoitu tasoero (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) R w : painotettu äänenvaimennusindeksi (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) Rengasmainen uratiiviste sementtilaastin kanssa EN ISO 140-3:n, EN ISO :n ja EN ISO 717-1:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Akustiikkatestit on suoritettu jäykkään seinään. Tulokset ovat myös sovellettavissa vähintään samanpaksuisiin lattioihin. Sementtilaasti testattiin 500 x 600 x 175 mm lohkona seinässä 1,25 x 1,50 m. Laastin pinta-ala oli 0,30 m². Itse seinien akustiikkaominaisuuksia ei ole mitattu. Näiden testiraporttien mukaisia yksittäisarvoja ovat: Painotettu elementti-normalisoitu tasoero: D n,e,w = 59 (-1; -4) db Tästä D n,w ilmaääneneristysluvusta lasketaan: R w = 52 (-1;-5) db Jäykän seinän rakenne: 175 mm paksua betoniseinää, tiheys 2000 kg/m³, rapattu molemmilta puolilta. Täytyy huomioida, että yllä mainitut tulokset koskevat seinän kokonaisrakennetta, jonka koko S = 1,25 m x 1,50 m (= 1,88 m²) ts. seinä 0,30 m² sementtilaastilla. Arvot ovat korkeampia samankokoisen seinän pienemmille laastipohjaisille tiivisteille. D n,e,w : pienten rakenne-elementtien painotettu elementti-normalisoitu tasoero (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) R w : painotettu äänenvaimennusindeksi (spektrisovitustermeillä C ja C tr )

4 1.2.4 Mineraalivilla Irtonaisia mineraalivillatuotteita, joita voidaan käyttää täyteaineena Hiltin akryylipohjaisessa palokatkomassassa CFS-S ACR Tuote Valmistaja Tekniset ominaisuudet Heralan LS Knauf Insulation GmbH Knaufin tuotetietolomake Isover loose wool SL Saint-Gobain ISOVER Isoverin tuotetietolomake Isover Universal-Stopfwolle Saint-Gobain ISOVER Isoverin tuotetietolomake Rockwool RL Rockwool Rockwoolin tuotetietolomake Paroc Pro Loose Wool Paroc OY AB Parocin tuotetietolomake LIITE 2 LÄPIVIENTITIIVISTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKITTELU, KUN NE ON VALMISTETTU HILTIN PALOKATKOMANSETISTA CFS-C P Putkien käyttötarkoitus 1 ja viittaus asiaankuuluvaan osioon Sovellus Lämmitys Juomavesi materiaali Valmistaja, tuote Geberit Mepla KeKelit KELOX KM 110 Eristys Joustava ja jäykkä seinä 100 mm Jäykkä seinä 150 mm katso osio Jäykkä lattia 550 kg/m 3 Jäykkä lattia 2400 kg/m CS CS Rehau Rautitan stabil CS PE-X Rehau Rautitan flex CS Alkomposiitti Alkomposiitti Geberit Mepla KeKelit KELOX KM CS CS Rehau Rautitan stabil CS PE EN , PE-HD 100 RC Wavin TS CS/LS PE-X Rehau Rautitan flex CS PP EN ISO 15874, DIN 8077/8078 (esim. Aquatherm green Aquatherm green faserverbund - CS/LS CS/LS CS/LS , , , PVC-C Friatherm starr CS/LS Jäähdytys ABS +GF+ COOL-FIT CS Jätevesi Katon vedenpoisto PE EN 1519, EN PE-HD 1000 RC Wavin TS , CI/CS CS/LS PE-S2 Geberit Silent db PP EN Aquathermblue Putkien valmistajien teknisen kirjallisuuden mukaan

5 katso osio Sovellus materiaali Valmistaja, tuote Aquatherm blue faserverbund Eristys Joustava ja jäykkä seinä 100 mm Jäykkä seinä 150 mm Jäykkä lattia 550 kg/m 3 Jäykkä lattia 2400 kg/m 3 Pneumaattinen Magnaplast Skolan db Pipelife Master Poloplast Polo Kal NG , Poloplast Polo Kal 3S Rehau Raupiano Plus Wavin AS/KeKelit "Phonex AS" , , Wavin SiTech PVC-C EN PVC-U EN ISO 1452, EN , EN Geberit Mepla PP DIN 8077/ Sprinkleri PP-R Aquatherm red - Teollisuus Alkomposiitti Alkomposiitti PE PP EN ISO 15494, DIN 8074/ , , , , , DIN 8077/ Aquatherm blue Aquatherm blue faserverbund PVC-U EN ISO 15493, DIN 8061/ ,

6

7 2.1 Joustavien ja jäykkien seinien vähimmäispaksuus 100 mm Joustavat seinät: Seinän paksuuden täytyy olla vähintään 100 mm ja kattaa puu- tai teräspalkit rivissä molemmilta puolilta sekä vähintään 2 kerrosta 12,5 mm paksua levyä. Puupalkkiseinissä täytyy olla 100 mm vähimmäisetäisyys tiivisteen ja palkin välillä, ja palkin ja tiivisteen välinen onkalo täytyy sulkea ja palkin ja tiivisteen välisessä onkalossa täytyy olla vähintään 100 mm eristys luokan A 1 tai A 2 mukaan (EN mukaisesti). Jäykät seinät: Seinän vähimmäispaksuuden täytyy olla 100 mm ja tiheyden on oltava vähintään 450 kg/m 3, sen tulee kattaa betoni, kevytbetoni ja muuraus. Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A 1 ) kummallakin puolella. Rengasmainen ura täytetty: Joustavat seinät: Kipsipohjaisella tasoitteella (A 3 ) koko seinän paksuudelta tai Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ) molemmilta puolilta, vähimmäissyvyys 25 mm seinän pinnasta. Jäykät seinät: Kipsipohjaisella tasoitteella (A 3 ) tai sementtipohjaisella laastilla koko seinän paksuudelta tai Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ), vähimmäissyvyys 15 mm seinän pinnasta. Tiiviste voidaan täyttää mineraalivillalla. Rengasmaisen uran leveys: uran halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään. Etäisyys läpivientien välillä: Mansettien/rengasmaisen uran välinen vähimmäisetäisyys (s 1 ): Eristämättömät putket: 0 mm Eristetyt putket: 0 mm Mansetit, jotka on kiinnitettävä koukuilla (F) ja kierretangoilla M8 seinän läpi ja muttereilla seinän molemmin puolin. Erittäin tiheissä jäykissä seinissä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti metalliankkureita, joiden Ø on vähintään 8 mm. Katso koukkujen vähimmäismäärä kohdasta 1.1. Putkia tulee tukea enintään 300 mm päässä seinärakenteiden molemmilta puolilta. Äänieristys: äänieristyskappaleet (C 1 ) PE-eristevaahdosta, käytetään yhdessä kipsipohjaisen tasoitteen tai laastin kanssa uran täyttämiseksi. Äänieristys asennetaan putken ympärille seinään. Katso enimmäispaksuus alla olevista taulukoista. Putkien eristys: putket sisältävät seinä- ja lattiasovelluksiin asennetun jatkuvan elastomeerivaahtoeristyksen. Katso enimmäispaksuus alla olevista taulukoista.

8 Rengasmainen uratiiviste (kaavioissa esitetään esimerkkinä eristämättömät putket) Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite (A 3 ) yhdessä äänieristyksen (C 1 ) kanssa Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtilaasti (A 3 ) Kipsipohjainen tasoite tai sementtipohjainen laasti (A 3 ) yhdessä äänieristyksen (C 1 ) kanssa

9 Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 ) eristys (kaaviot esittävät laastin esimerkkinä rengasmaisesta uratiivisteestä) Paikallinen / tuettu putkieristys (LS) Jatkuva / tuettu putkieristys (CS)

10 Läpivientipalvelut ABS-putket +GF+ "COOL-FIT" (ABS/PUR-eristys/PE-HD) halkaisija d c sisähalkaisija CFS-C P 90/3" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 160/6" EI 120-U/C CFS-C P 180/7" EI 120-U/C CFS-C P 225/9" EI 120-U/C CFS-C P 250/10" EI 60-U/C Al-komposiittiputket Geberit "Mepla" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) 16 2,0 11,5 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 20 2,5 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 26 3,0 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 32 3,0 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 40 3,5 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 50 4,0 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 63 4,5 10 CFS-C P 75/2,5" EI 60-U/C 75 4,7 10 CFS-C P 90/3" EI 90-U/C KeKelit "KELOX KM 110" -putket (PE-X/Al/PE-X) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 16 2,0 11,5 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 20 2,25 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 25 2,5 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 32 3,0 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 32 3,0 9 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/C 40 4,0 9 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/C 50 4,5 9 CFS-C P 63/2" EI 90-U/C 63 6,0 10 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/C

11 Rehau "Rautitan stabil" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 16 2,6 11,5 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 20 2,9 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 25 3,7 11,5 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 32 4,7 13 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 40 6,0 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C PE-putket PE-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia Ilman eristystä t c 50 3,0 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 3,0 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 3,0 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 3,5 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 4,2 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 4,8 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 6,2 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm Kohdan tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste asettelu CI sein halkaisija Eristys ämä d c n paksuus t D paksuus t c 110 4,2 10 CFS-C P 125/5" EI 90-U/U Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste asettelu CS sein halkaisija Eristys ämä d c n paksuus t D paksuus t c 110 4,2 25 CFS-C P 160/6" EI 90-U/U

12 PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia t c 50 2,9 4,6 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 1,8 5,8 CFS-C P 63/2" EI 90-U/U 63 3,6 5,8 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 1,9 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 2,2 8,2 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 2,7 10,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 3,1 7,1 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 4,0 9,1 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm Geberit "Silent db20" -putket (PE-S2) t c 56 3,2 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 63 3,2 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 3,6 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 5,6 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 6,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U pään kokoonpano C/U t c 135 6,0 CFS-C P 160/6" EI 120-C/U 160 7,0 CFS-C P 160/6" EI 120-C/U Wavin "TS" -putket (PE-HD 100 RC) Ilman eristystä t c 50 4,6 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 8,2 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U ,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U

13 Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus t d c paksuus t D c 50 4,6 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 63 5,8 10 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C 90 8,2 10 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5" EI 120-U/C PE-X-putket Rehau "Rautitan flex" -putket (PE-Xa) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) 40 5,5 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 63 8,6 10 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C PP-putket PP-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja/tai DIN 8077/8078 mukaisia (esim. Aquatherm blue, Aquatherm blue Faserverbundrohr, Aquatherm red, Aquatherm green, Aquatherm green Faserverbundrohr, +GF+ PROGEF Standard -putki, +GF+ Dekaprop Industry -putki) Ilman eristystä putkenpään kokoonpano U/U t c 50 1,8-2,9 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 63 1,8-5,8 CFS-C P 63/2" EI 60-U/U 75 1,9 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 60-U/U 75 6,8-12,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120 U/U 90 8,2-15,0 CFS-C P 90/3" EI 120 U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4" EI 120 U/U Ilman eristystä putkenpään kokoonpano U/C 50 4,6-8,3 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/C 63 5,8-10,5 CFS-C P 63/2" EI 60-U/C 63 10,5 CFS-C P 63/2" EI 120 U/C 75 1,9-6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 60 U/C 75 6,8 12,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120 U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeristys - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus (t paksuus t D ) c 40 3,7-5,5 9 CFS-C P 50/1,5" EI 120 U/C 50 4,6-6,9 9 CFS-C P 63/2" EI 120 U/C 75 6,8-10,3 10 CFS-C P 90/3" EI 120 U/C 2 Kaikki luetellut seinäpaksuudet eivät ole saatavilla EN ISO 15874:n mukaisille putkille

14 90 10,0-15,1 22,5 CFS-C P 125/5" EI 120 U/C Aquatherm "green" -putket eristyksellä Putkisarja SDR 11; eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus t D 40 3,7 9 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 50 4,6 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C ,0 10 CFS-C P 125/5" EI 120-U/C Aquatherm "green Faserverbundrohr" -putket eristyksellä Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 40 5,5 9 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 75 10,3 10 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C ,1 10 CFS-C P 125/5" EI 120-U/C

15 PP-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia (esim. Ostendorf "Skolan-dB", "Phonex AS", Pipelife "Master 3", POLOPLAST "Polo Kal NG", POLOPLAST "Polo Kal 3S", Rehau "Raupiano Plus", Wavin "AS" /KeKelit "Phonex AS", Wavin "SiTech", Cloes "Blue Power", Cloes "PhoNoFire", Valsire "Triplus", Valsire "Silere", Marley "Silent", "Geberit Silent PP") t C 32 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 40 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 50 1,8-2,0 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 56 4,0 CFS-C P 63/2" EI 90-U/U 70 4,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 75 1,8-3,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 2,8-4,5 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 2,7-5,3 CFS-C P 110/4" EI 120 U/U PVC-putket PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia t c 50 2,4 5,6 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 3,0 4,7 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 2,2 3,6 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 2,7 4,3 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 2,2 8,1 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 3,7 6,0 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 2,5 11,8 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm Luvun :n tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia Friatec Friatherm-starr -putket (PVC-C) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 200 mm) tai CS halkaisija seinämän Mansetin koko paksuus (t d c paksuus t c D ) (A 1 ) 32 3,6 9 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 40 4,5 9 CFS-C P 63/2" EI 120-U/C 50 5,6 9 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 63 7,1 10 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C 3 4 On suositeltavaa käyttää vain kipsipohjaista tasoitetta tai sementtilaastia PVC-C-putkien rengasmaisena uratiivisteenä liitteen mukaisella ääneneristyksellä Saksassa putkien täytyy lisäksi olla standardin DIN vaatimuksien mukaisia

16 2.2 Jäykkien seinien vähimmäispaksuus 150 mm Seinän paksuuden täytyy olla vähintään 150 mm ja tiheyden on oltava vähintään 650 kg/m 3, sen tulee kattaa betoni, kevytbetoni ja muuraus. Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hilti palokatkomansetti CFS-C P (A 1 ) kummallakin puolella. Rengasmainen ura täytetään joko kipsipohjaisella tasoitteella tai sementtipohjaisella laastilla (A 3 ) koko seinän paksuudelta tai Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ), vähimmäissyvyys 15 mm seinän pinnasta. Tiiviste voidaan täyttää mineraalivillalla. Rengasmaisen uran leveys: uran halkaisija ei saa olla mansetin ulkohalkaisijaa suurempi, jotta mansetti voidaan kiinnittää hyvin seinään, ellei alla olevassa taulukossa mainita toisin. Etäisyys läpivientien välillä: Mansettien/rengasmaisen uran reunan välinen vähimmäisetäisyys (s 1 ): Eristämättömät putket: 0 mm Eristetyt putket: 0 mm Mansetit on kiinnitettävä koukuilla (F) ja M8-metalliankkureilla. Erittäin tiheissä jäykissä seinissä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti metalliankkureita, joiden Ø on vähintään 8 mm. Katso koukkujen vähimmäismäärä kohdasta 1.1. Äänieristys: äänieristyskappaleet (C 1 ) PE-vaahdosta, käytetään yhdessä kipsipohjaisen tasoitteen tai laastin kanssa uran täyttämiseksi. Äänieristys asennetaan putken ympärille seinään. Katso enimmäispaksuus alla olevista taulukoista. Katso lisää rakennetietoja kohdasta 2.1. Läpivientipalvelut PE-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia5 Mansetin koko (A t c 1 ) 200 6,2 CFS-C P 200/8" EI 120 U/U 250 7,8 CFS-C P 250/10" EI 120 U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm Kohdan tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia ja tiivisteen reunan välinen etäisyys seinässä (rengasmaisen uran leveys): 17,5 mm pään kokoonpano U/U t c 180 4,4 16,4 CFS-C P 180/7" EI 120-U/U 200 4,9 11,4 CFS-C P 200/8" EI 120-U/U ,4 CFS-C P 200/8" EI 180-U/U 225 5,5 12,8 CFS-C P 225/9" EI 180-U/U 250 6,2 14,2 CFS-C P 250/10" EI 180-U/U 5 Saksassa putkien täytyy lisäksi olla standardin DIN vaatimuksien mukaisia.

17 pään kokoonpano U/C 50 2,9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 250 7,8 CFS-C P 250/10" EI 180-U/C 250 7,8 22,7 CFS-C P 250/10" EI 120-U/C Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia ja tiivisteen reunan välinen etäisyys lattiassa (rengasmaisen uran leveys): 17,5 mm pään kokoonpano U/U t c 180 3,6 8,6 CFS-C P 180/7" EI 180 U/U 200 4,0 9,6 CFS-C P 200/8" EI 180 U/U 225 4,5 10,8 CFS-C P 225/9" EI 180 U/U 250 4,9 11,9 CFS-C P 250/10" EI 180 U/U pään kokoonpano U/C 50 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 250 4,9 11,9 CFS-C P 250/10" EI 180-U/C Kohdan tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia PP-putket, jotka ovat standardien EN ja DIN EN mukaisia (esim. Ostendorf "Skolan-dB", "Phonex AS", Pipelife "Master 3", POLOPLAST "Polo Kal NG", POLOPLAST "Polo Kal 3S", Rehau "Raupiano Plus", Wavin "AS" /KeKelit "Phonex AS", Wavin "SiTech", Cloes "Blue Power", Cloes "PhoNoFire", Valsire "Triplus", Valsire "Silere", Marley "Silent", "Geberit Silent PP") ja tiivisteen reunan välinen etäisyys seinässä (rengasmaisen uran leveys): 30 mm t c 200 6,2-6,8 CFS-C P 200/8" EI 120-C/U 250 8,6 CFS-C P 250/10" EI 120-C/U

18 2.3 Jäykkä lattia, minimitiheys 2400 kg/m 3 Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien betoni, tiheys vähintään 2400 kg/m 3. Läpivientitiiviste: Yksittäinen läpivienti; Hiltin palokatkomansetti CFS-C P (A 1 ) lattian alapinnalla. Rengasmainen ura, joka täytetään joko kipsipohjaisella tasoitteella tai sementtipohjaisella laastilla (A 3 ) lattian koko paksuudelta tai mineraalivillalla (vähimmäistiheys 60 kg/m 3 ) ja peitetään Hiltin akryylipohjaisella palokatkomassalla CFS-S ACR (A 2 ) yläpuolelta (tai molemmilta puolilta), vähimmäissyvyys 10 mm. Rengasmaisen uran leveys: Luokitukset EI 120 ja pienemmät (aukon halkaisija enintään 300 mm), luokitus EI 180 (aukon halkaisija enintään 260 mm): aukko ei saa olla mansetin ulkoista halkaisijaa suurempi, jotta mansetti voitaisiin kiinnittää hyvin seinään. EI 180 (aukon halkaisija > 260 mm): katso alla olevat taulukot. Etäisyys läpivientien välillä: Mansettien/rengasmaisen uran reunan välinen vähimmäisetäisyys (s1): Eristämättömät putket: 0 mm Eristetyt putket: 0 mm Mansetit, jotka on kiinnitettävä koukuilla (F) ja metalliankkureilla, vähintään Ø 6 mm (mansettikokoon saakka 110/4") ja vähintään Ø 10 mm (mansettikoot 125/5" - 250/10"). Katso koukkujen vähimmäismäärä kohdasta 1.1. Putkia tulee tukea enintään 200 mm korkeudella (2.3.1:n mukaiset putket) ja enintään 300 mm päässä (kaikki muut) lattiarakenteen yläpinnasta. Äänieristys: äänieristyskappaleet (C 1 ) PE-vaahdosta, käytetään yhdessä kipsipohjaisen tasoitteen tai laastin kanssa uran täyttämiseksi. Äänieristys asennetaan putken ympärille lattiaan. Katso enimmäispaksuus alla olevista taulukoista. Rengasmainen uratiiviste (kaavioissa esitetään esimerkkinä eristämättömät putket) Kipsipohjainen tasoite tai sementtilaasti (A 3 ) Sementtipohjainen laasti (A 3 ) yhdessä äänieristyksen (C 1 ) kanssa Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR (A 2 )

19 eristys (kaaviot esittävät laastin esimerkkinä rengasmaisesta uratiivisteestä) Paikallinen / tuettu putkieristys (LS) Jatkuva / tuettu putkieristys (CS) Läpivientipalvelut ABS-putket +GF+ "COOL-FIT" (ABS/PUR-eristys/PE-HD) halkaisija d c sisähalkaisija CFS-C P 90/3" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 160/6" EI 120-U/C CFS-C P 180/7" EI 60-U/C CFS-C P 225/9" EI 120-U/C CFS-C P 250/10" EI 120-U/C

20 2.3.2 Al-komposiittiputket Geberit "Mepla" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Ilman eristystä t c 40 3,5 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/C 50 4,0 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 63 4,5 CFS-C P 63/2" EI 60-U/C 75 4,7 CFS-C P 75/2,5" EI 30-U/C 110 6,0 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 40 3,5 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 50 4,0 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 63 4,5 9 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 75 4,7 10 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 40 3,5 9-20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C 50 4, CFS-C P 63/2" - 90/3" EI 120-U/C 63 4,5 9-21,5 CFS-C P 75/2,5" - 110/4" EI 120-U/C 75 4, CFS-C P 90/3" - 125/5" EI 120-U/C KeKelit "KELOX KM 110" -putket (PE-X/Al/PE-X) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 32 3,0 9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 40 4,0 9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 50 4,5 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 63 6,0 10 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu CS 32 3,0 9 19,5 CFS-C P 50/1,5"- 75/2,5" EI 120-U/C 40 4,0 9 20,5 CFS-C P 50/1,5"- 75/2,5" EI 120-U/C 50 4, CFS-C P 63/2" - 90/3" EI 120-U/C 63 6, ,5 CFS-C P 75/2,5" - 110/4" EI 120-U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) 32 3,0 19,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 40 4,0 20,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 50 4,5 21 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C 63 6,0 21,5 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C Rehau "Rautitan stabil" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) 40 6,0 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C

21 40 6,0 9-20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C PE-putket PE-putket, jotka ovat standardien EN mukaisia Fehler! Textmarke nicht definiert. t c 50 3,0 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 3,0 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 3,0 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 3,5 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 4,2 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 4,8 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 6,2 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U 200 6,2 CFS-C P 200/8" EI 120-U/U 250 7,7 CFS-C P 250/10" EI 120-U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm Kohdan tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia PE-putket, jotka standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia pään kokoonpano U/U t c 20 *) 1,9 2,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U ,9 / 2,9-2,8 / 4,6 6 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 50 2,9 4,6 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 1,8 5,8 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 1,9 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 2,2 8,2 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 2,7 10,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 3,1 7,1 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 4,0 9,1 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U 6 Seinämän vähimmäispaksuuden 1,9 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 2,9 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi, seinämän enimmäispaksuuden 2,8 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 4,6 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi niiden välisille putkiseinämille.

22 pään kokoonpano U/C 180 4,4 16,4 CFS-C P 180/7" EI 120-U/C 200 4,9 11,4 CFS-C P 200/8" EI 120-U/C 225 5,5 12,8 CFS-C P 225/9" EI 120-U/C 250 6,2 22,7 CFS-C P 250/10" EI 120-U/C 50 2,9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 250 7,8 CFS-C P 250/10" EI 180-U/C Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm, putkille, joilla on merkki *): 9 mm putkea 1 mansetissa 20 1,9 20 2,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U Geberit "Silent db20" -putket (PE-S2) t c 75 3,6 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 90 5,5 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 110 6,0 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U 135 6,0 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U 160 7,0 CFS-C P 160/6" EI 180-U/U Wavin "TS" -putket (PE-HD 100 RC) Ilman eristystä t c 50 4,6 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 63 5,8 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 8,2 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U ,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U

23 Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 50 4,6 9 CFS-C P 63/2" tai 75/2,5" EI 180-U/C 63 5,8 10 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 75 6,8 10 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 90 8,2 9,5 CFS-C P 110/4" EI 180-U/C ,0 9,5 CFS-C P 125/5" EI 180-U/C PE-X-putket Rehau "Rautitan flex" -putket (PE-Xa) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) 40 6,0 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 50 6,9 9 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 63 8,6 9 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 40 6,0 9-20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C 50 6, CFS-C P 75/2,5" - 90/3" EI 120-U/C 63 8,6 9-21,5 CFS-C P 90/3" - 110/4" EI 120-U/C PP-putket PP-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja/tai DIN 8077/8078 mukaisia (esim. Aquatherm blue, Aquatherm blue Faserverbundrohr, Aquatherm red, Aquathermgreen, Aquatherm green Faserverbundrohr, +GF+ PROGEF Standard -putki, +GF+ Dekaprop Industry -putki) Ilman eristystä - putkenpään kokoonpano U/U t c 20 1,9-3,4 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 50 1,8-2,9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/U 63 1,8-5,8 CFS-C P 63/2" EI 180-U/U 75 1,9-6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 90 2,2-8,2 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U 125 3,1 CFS-C P 125/5" EI 180-U/U 7 Kaikki luetellut seinäpaksuudet eivät ole saatavilla EN ISO 15874:n mukaisille putkille

24 Ilman eristystä - putkenpään kokoonpano U/C 40 3,7-5,5 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 50 4,6-8,3 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 63 5,8-10,5 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 75 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 75 6,8-12,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 90 8,2 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 90 8,2-15,0 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C ,0-15,1 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 40 3,7-5,5 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 50 4,6-6,9 9 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 75 6,8-10,3 10 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 90 12,3 22,5 CFS-C P 160/6" EI 120-U/C ,0-15,1 10 CFS-C P 125/5" EI 180-U/C PP-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia (esim. Magnaplast "Skolan-dB", "Phonex AS", Pipelife "Master 3", POLOPLAST "Polo Kal NG", POLOPLAST "Polo Kal 3S", Rehau "Raupiano Plus", Wavin "AS"/KeKelit "Phonex AS", Wavin "SiTech") Cloes "Blue Power", Cloes "PhoNoFire", Valsire "Triplus", Valsire "Silere", "Geberit Silent PP") t c 32 1,2-1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 40 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 50 1,8-2,0 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 58 4,0 CFS-C P 63/2" EI 90-U/U 75 1,9-4,5 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/U 78 4,5 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/U 90 2,8-4,5 CFS-C P 90/3" EI 90-U/U 110 2,7-5,3 CFS-C P 110/4" EI 90-U/U 125 3,9 5,3 CFS-C P 125/5" EI 90-U/U 135 5,3 CFS-C P 160/6" EI 90-U/U 160 4,9 5,3 CFS-C P 160/6" EI 90-U/U

25 Magnaplast "Skolan-dB" -putket t c 58 4,0 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 78 4,5 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 90 4,5 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 110 5,3 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U 135 5,3 CFS-C P 160/6" EI 180-U/U 160 5,3 CFS-C P 160/6" EI 180-U/U Rehau "Raupiano Plus" -putket (PP/PP-MV/PP) t c 50 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/U 75 1,9 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 110 2,7 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U Wavin "AS" /KeKelit "Phonex AS" -putket t c 70 4,5 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 90 4,5 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 125 5,3 CFS-C P 125/5" EI 180-U/U 160 5,3 CFS-C P 160/6" EI 180-U/U Wavin "SiTech" -putket t c 75 2,3 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/U 90 2,8 CFS-C P 90/3" EI 180-U/U 125 3,9 CFS-C P 125/5" EI 180-U/U 160 4,9 CFS-C P 160/6" EI 180-U/U

26 2.3.5 PVC-putket PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia pään kokoonpano U/U t c 20 *) 1,5 2,2 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U ,5/2,4 2,2/5,6 8 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 50 2,4 5,6 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U 63 3,0 4,7 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 2,2 3,6 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 2,7 4,3 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U 110 1,8 8,1 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 125 3,7 6,0 CFS-C P 125/5" EI 120-U/U 160 2,5 11,8 CFS-C P 160/6" EI 120-U/U 180 3,6 8,6 CFS-C P 180/7" EI 120-U/U 200 4,0 9,6 CFS-C P 200/8" EI 120-U/U 225 4,5 10,8 CFS-C P 225/9" EI 120-U/U 250 4,9 11,9 CFS-C P 250/10" EI 120-U/U Äänieristyksen enimmäispaksuus: 5 mm, putkille, joilla on merkki *): 9 mm pään kokoonpano U/C 50 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 250 4,0 11,9 CFS-C P 250/10" EI 180-U/C Kohdan tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia PVC-C-putket, jotka ovat standardin EN mukaisia Katso Friatec Friatherm-starr -putket (PVC-C) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 200 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) Mansetin koko (A 1 ) 32 3,6 9 CFS-C P 50/1,5" EI 180-U/C 40 4,5 9 CFS-C P 63/2" EI 180-U/C 50 5,6 9 CFS-C P 75/2,5" EI 180-U/C 63 7,1 10 CFS-C P 90/3" EI 180-U/C 8 Seinämän vähimmäispaksuuden 1,5 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 2,4 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi, seinämän enimmäispaksuuden 2,2 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 5,6 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi niiden välisille putkiseinämille.

27 2.4 Jäykät lattiat, joiden vähimmäistiheys 550 kg/m 3 Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien betoni tai kevytbetoni, tiheys vähintään 550 kg/m 3. Katso lisätietoa läpivientitiivisteestä osiosta 2.3. Putkia tulee tukea enintään 200 mm korkeudella (kohdan mukaiset putket) ja enintään 250 mm päässä (kaikki muut) lattiarakenteen yläpinnasta. Läpivientipalvelut ABS-putket +GF+ "COOL-FIT" (ABS/PUR-eriste/PE-HD) halkaisija d c sisähalkaisija CFS-C P 90/3" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 110/4" EI 120-U/C CFS-C P 160/6" EI 120-U/C CFS-C P 180/7" EI 60-U/C CFS-C P 225/9" EI 120-U/C CFS-C P 250/10" EI 120-U/C Al-komposiittiputket Geberit "Mepla" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Ilman eristystä t c 40 3,5 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/C 50 4,0 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 63 4,5 CFS-C P 63/2" EI 60-U/C 75 4,7 CFS-C P 75/2,5" EI 30-U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 40 3,5 20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C 50 4,0 21 CFS-C P 63/2" - 90/3" EI 120-U/C 63 4,5 21,5 CFS-C P 75/2,5" - 110/4" EI 120-U/C 75 4,7 22 CFS-C P 90/3" - 125/5" EI 120-U/C

28 KeKelit "KELOX KM 110" -putket (PE-X/Al/PE-X) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - eristyksen asettelu LS (eristyksen pituus 250 mm) halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 32 3,0 19,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 40 4,0 20,5 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 50 4,5 21 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C 63 6,0 21,5 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C Rehau "Rautitan stabil" -putket (PE-Xb/Al/PE-HD) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 40 6,0 20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C PE-putket PE-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja DIN 8074/8075 mukaisia pään kokoonpano U/U t c 20 *) 1,9 2,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U ,9 / 2,9-2,8 / 4,6 9 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U putkea 1 mansetissa t c 20 1,9 20 2,8 CFS-C P 50/1,5" Kohdan tulokset pätevät myös PE-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia EI 90-U/U "Wavin TS" -putket (PE-HD 100 RC) t c 50 4,6 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 63 5,8 CFS-C P 63/2" EI 120-U/U 75 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/U 90 8,2 CFS-C P 90/3" EI 120-U/U ,0 CFS-C P 110/4" EI 120-U/U 9 Seinämän vähimmäispaksuuden 1,9 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 2,9 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi, seinämän enimmäispaksuuden 2,8 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 4,6 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi niiden välisille putkiseinämille.

29 PE-X-putket Rehau "Rautitan flex" -putket (PE-Xa) Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus 250 mm) tai CS halkaisija d c seinämän paksuus t c paksuus (t D ) 40 6,0 20,5 CFS-C P 63/2" - 75/2,5" EI 120-U/C 50 6,9 21 CFS-C P 75/2,5" - 90/3" EI 120-U/C 63 8,6 21,5 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C PP-putket PP-putket, jotka ovat standardien EN ISO ja/tai DIN 8077/8078 mukaisia (esim. Aquatherm blue, Aquatherm blue Faserverbundrohr, Aquatherm red, Aquatherm green, Aquatherm green Faserverbundrohr, +GF+ PROGEF Standard -putki, +GF+ Dekaprop Industry -putki) Ilman eristystä - putkenpään kokoonpano U/U t c 20 1,9-3,4 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U Ilman eristystä - putkenpään kokoonpano U/C 40 3,7-5,5 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 50 4,6-6,9 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/C 75 6,8 CFS-C P 75/2,5" EI 120-U/C 90 12,3 CFS-C P 90/3" EI 120-U/C ,0-15,1 CFS-C P 110/4" EI 120-U/C Eristys (D): elastomeerivaahtoeriste - asettelu LS (eristyksen pituus L D 250 mm) tai CS halkaisija seinämän paksuus (t d c paksuus t D ) c 90 12,3 22,5 CFS-C P 160/6" EI 120-U/C ,1 10 CFS-C P 125/5" EI 120-U/C Pipelife "Master 3" -putket (PP-CO/PP-MV/PP-CO) t c 32 1,2 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 40 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 50 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 75 1,8 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/U 110 1,8 CFS-C P 110/4" EI 90-U/U POLOPLAST "Polo Kal NG" -putket (PP-CO/PP-MV/PP-CO) t c 32 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 40 1,8 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 50 2,0 CFS-C P 50/1,5" EI 90-U/U 75 2,6 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/U

30 90 3,0 CFS-C P 90/3" EI 90-U/U 110 3,6 CFS-C P 110/4" EI 90-U/U Ilman eristystä - putkenpään kokoonpano C/U 200 6,8 CFS-C P 200/8" EI 180-C/U 250 8,6 CFS-C P 250/10" EI 180-C/U POLOPLAST "Polo Kal 3S" -putket (PP/PP-MV/PP) t c 75 3,8 CFS-C P 75/2,5" EI 90-U/U 90 4,5 CFS-C P 90/3" EI 90-U/U 110 4,8 CFS-C P 110/4" EI 90-U/U Geberit "Silent db20" -putket (PE-S2) t c 56 3,2 CFS-C P 63/2" EI 180-U/U 63 3,2 CFS-C P 63/2" EI 180-U/U 110 6,0 CFS-C P 110/4" EI 180-U/U PVC-putket PVC-U-putket, jotka ovat standardien EN ISO 15493, EN ISO 1452 ja DIN 8061/8062 mukaisia t c 20 *) 1,5 2,2 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U ,5/2,4 2,2/5,6 10 CFS-C P 50/1,5" EI 120-U/U Kohdan tulokset pätevät myös PVC-C-putkiin, jotka ovat standardin EN mukaisia ja PVC-U-putkiin, jotka ovat standardien EN ja EN mukaisia. 10 Seinämän vähimmäispaksuuden 1,5 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 2,4 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi, seinämän enimmäispaksuuden 2,2 mm (halkaisijalle 20 mm) ja 5,6 mm (halkaisijalle 50 mm) välinen interpolointi niiden välisille putkiseinämille.

31 LIITE 4 LYHENTEET JA VIITEDOKUMENTIT 4.1 Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhenne Kuvaus A 1 Hilti palokatkomansetti CFS-C P A 2 Rengasmainen uratiiviste Hiltin akryylipohjaisen palokatkomassan CFS-S ACR kanssa A 3 Rengasmainen uratiiviste kipsipohjaisen tasoitteen tai sementtilaastin kanssa B Täyttömateriaali (mineraalivilla) C Muoviputki C 1 Äänieristys D Putkieristys d C Putkihalkaisija (nimellisulkohalkaisija) E Rakenne-elementti (seinä, lattia) F-pidin Mansetin kiinnitys s 1 Yksittäisten läpivientitiivisteiden välinen vähimmäisetäisyys t A2 Akryylipohjaisen palokatkomassan Hilti CFS-S ACR paksuus t C seinämän paksuus t D paksuus t E Rakenne-elementin paksuus pituus L D

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Numero 07 / 2013. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Numero 07 / 2013 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 04/2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen. ohje. Hilti palokatkomansetti CFS-C P. Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404. Hilti palokatkomansetti CFS-C P Tekninen Hilti palokatkomansetti CFS-C P ohje Hilti palokatkomansetti CFS-C P Euroopan tekninen arviointi ETA Nro 10/0404 Hilti palokatkomansetti CFS-C P Numero 02/2015 Numero 07 / 2013 sivu 1 Yleistietoa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C EL Nro Hilti CFS 0843-CPR-0154 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014

Tekninen ohje. Hiltipalokatkomansetti. Avonainen CFS-C EL. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085. Numero 04 / 2014 Tekninen ohje Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Hiltipalokatkomansetti Avonainen CFS-C EL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 14 / 0085 Numero 04 / 2014 Hilti-palokatkomansetti CFS-C EL Numero 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W. FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C P. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10/0404. Painos 02 / Hilti Palokatkomansetti CFS-C P Tekninen ohje Hilti CFS-C P Hilti CFS-C P Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0404 Painos 02 / 2011 Hilti CFS-C P Painos 02/2011 sivu 1 Hilti CFS-C P CFS-C P Palonarkojen maks. 250 mm putkien ETA-hyväksyttyyn

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Tekninen ohje I Painos 02/2011 Hilti palokatkovaahto CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkovaahto CFS-IS Vesipohjainen palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille

JOINTS FIRE WRAP PRO+ Palokääre kaapeleille ja putkille TUOTEKUVAUS palowrap tarjoaa yksinkertaisen ja edullisen vaihtoehdon palokaulukselle ja kaapeliläpivienneille seinissä ja välipohjissa. Wrap soveltuu myös palavalla eristeellä (esim. armaflex) eristetyille

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa

Tekninen ohje. Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa Tekninen ohje Hilti Palokatkomassa CFS-S ACR Hilti CFS-S ACR akryylipalokatkomassa European Technical Approval ETA N o / 0389 (suorat saumatiivisteet)) ETA N o / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos 04 /

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212. Numero 07 / 2014. Hilti-palokatkonauha CFS-B Tekninen ohje Hilti-palokatkonauha CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen Tekninen arviointi ETA-nro 10 / 0212 Numero 07 / 2014 Hilti-palokatkonauha CFS-B Numero 07 / 2014 sivu 1 Tuotesivu Hilti

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet ohjeet ISOVER palokatkot Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. Testattu standardien

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389

Tekninen ohje. Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR. European Technical Approval 10/ 0389 Tekninen ohje Hilti Akryylipalokatkomassa CFS-S ACR European Technical Approval / 0389 ETA No (suorat saumatiivisteet) ETA No / 0292 (läpivientitiivisteet) Painos /20 Painos / 20 sivu 1 Akryylipohjainen

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018

ISOVER palokatkot. Asennusohjeet 04/2018 ISOVER palokatkot ohjeet Palokatkojärjestelmä: GPG-tiivistelaastia käytetään palotiivisteenä kevytrakenteisissa väliseinissä ja betonista valmistetuissa seinä- ja lattiarakenteissa. NO S DK ENG ET FIN

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Tekninen ohje Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Issue 10 / 2013 Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Sovellukset Kaapeli- ja kaapelinippuläpiviennit lattiarakenteissa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 0600 Espoo Puh 007 9 777 Fax 007 9 779 etunimi.sukunimi@ains.fi PALOKATKOSUUNNITELMAN YLEISTEKSTI () Palokatkosuunnitelma Yleistä

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Tekninen ohje Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Painos 12/20 Painos 12 / 20 sivu 1 Silikoinipohjainen palokatkomassa CFS-S SIL Elastinen palokatkomassa, joka

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox WL 100 Tuotetyypin tunniste PROD0607 StoPox WL 100 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox BB OS Tuotetyypin tunniste PROD0216 StoPox BB OS Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

TFJO TFJO U" " MBUUJB TFJO

TFJO TFJO U  MBUUJB TFJO Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox IHS BV Tuotetyypin tunniste PROD0215 StoPox IHS BV Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5)

SUORITUSTASOILMOITUS NRO. MW/PW/ /CPR/DOP 1 (5) ILMOITUS NRO. MW/PW/421-002/CPR/DOP 1 (5) 1. TUOTETYYPPI: Metsä Wood Spruce MouldGuard rakenteellinen havuvaneri - Homesuojakäsitelty - Fenoliformaldehydiliima (sään- ja keitonkestävä) 2. AIOTUT KÄYTTÖTARKOITUKSET:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

FIREL. CoPAKA 14/0273 EI Armaflex-eriste EI MITTAKAAVASSA. Tiivistys: FIRETECT akryylipohjainen palokatkomassa

FIREL. CoPAKA 14/0273 EI Armaflex-eriste EI MITTAKAAVASSA. Tiivistys: FIRETECT akryylipohjainen palokatkomassa Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin pinnoitettua kivivillalevyä, jolla reikää pienennetään. Pienennykseen käytetään kahta pinnoitettua villalevyä, joiden asennus ulkopinta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox KU 615 Tuotetyypin tunniste PROD1433 StoPox KU 615 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop 1 / 6 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox TEP MultiTop Tuotetyypin tunniste PROD0189 StoPox TEP MultiTop Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox GH 530 1 / 9 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle Tuotetyypin tunniste PROD1497 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan (1.3) kosteudenhallinta

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPma RZ 500 Tuotetyypin tunniste PROD3554 StoPma RZ 500 Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot