Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa alkaen. Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Salpauksen rehtori Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Liiketalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Asiakkuuksien hoito 30 osp Visuaalinen myyntityö 30 osp Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 30 osp Myynnin tukipalvelut 30 osp Finanssipalvelut 30 osp Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut 30 osp Kirjanpito 30 osp Toimistopalvelut 30 osp Palkanlaskenta 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tuoteneuvonta 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen 15 osp Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Asiakaspalveluturvallisuus 15 osp Erikoiskaupan osaajaksi 15 osp Taloushallinnon osaajaksi 15 osp Toimistotyön osaajaksi 15 osp Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp Lukio-opinnot Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp... 47

3 Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieras kieli, englanti 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3 osp Vieras kieli, englanti 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen ylläpitäminen 3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 3 osp Työelämätaidot 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Kulttuurien tuntemus 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp Psykologia 1, 3 osp Psykologia 2, 3 osp Psykologia 3, 4 osp Ympäristöosaaminen 1, 1 osp Ympäristöosaaminen 2, 3 osp Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP, AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatilliset tutkinnon osat Markkinointiprojekti 5 osp Visualistin työkalut 5 osp Mestarimyyjä 2 osp Taitaja: Asiakaspalvelu ja myynti 3 osp Taitajafinaali: Asiakaspalvelu ja myynti 2 osp Taitaja: Somistus 3 osp Taitajafinaali: Somistus 2 osp Taitaja: Yrittäjyys 3 osp Taitajafinaali: Yrittäjyys 2 osp Taitaja: Taloushallinto 3 osp Taitajafinaali: Taloushallinto 2 osp Taitaja: Tietojenkäsittely 3 osp Taitajafinaali: Tietojenkäsittely 2 osp Hygieniapassi 2 osp Ikärajapassi Tutorina toimiminen 3 osp Oppilaskuntatoiminta 5 osp... 66

4 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Harrastajan nettisivukurssi 5 osp Mediaosaajaksi 5 osp Linux 5 osp Oikeuteni ja velvollisuuteni 5 osp Kansainvälistymisopinnot 5 osp Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen Tutoring in the international project 2 osp Entrepreneurship in international environment 5 10 osp Tehdään kuvia 4 osp Nyt päästään ääneen tehdään oma näytelmä tai muu kulttuuriesitys 4 osp Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot Matkalla ammattikorkeakouluun englanti 5 osp Innovaatio- ja projektityötaidot 5 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat Työtehtävä- ja opiskelijakohtaisesti räätälöitävät tutkinnon osat LIITTEET... 72

5 1 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAI- DOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi paikalliset tutkinnon osat on laadittu mahdollistamaan opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimistavoitteet jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tulevaisuuden osaaja? Miten koulutuksella vastaamme tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Opetussuunnitelmassa tavoitteena on yhdistää ammatillinen perusosaaminen elinikäisen oppimisen avaintaitoihin ja mahdollistaa luovuuden, yrittäjähengen, tiedon rohkean soveltamisen, kokeilun innon ja verkostoitumisen tavoitteet oppimismenetelmin ja -ympäristöin. 1.2 Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Tutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan Liiketalouden perustutkinnosta Asiakaspalvelun ja myynnin sekä Talous- ja toimistopalvelun osaamisalat. 1.3 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Perustutkinnon muodostuminen on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä 1 polkuina. Näiden valtaväylien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan yksilöllisiä opintopolkuja tutkinnon muodostumisen määräysten sallimissa rajoissa. Nämä yksilölliset opintopolut määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Työssäoppimispaikat tarjoavat näitä yksilöllisiä mahdollisuuksia. Esimerkki: Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Valtaväyläpolulla opiskelija voi valita esim. finanssialan työtehtäviin johtavan yksilöllisen opintopolun. Opiskelijan on myös mahdollista yksilöllistää tutkintoaan valitsemalla Myynnin tukipalvelut tutkinnon osan tai Kansainvälisen kaupan tukitoiminnot Asiakkuuksien hoito tutkinnon osan tilalle. Näiden tutkinnon osien ero opitaan työssäoppimisjaksolla. Tavoitteena on, että opiskelijan opiskelusuunnitelma on joustava ja mahdollisimman hyvin hänen työllistymis- tai jatko-opintotavoitteitaan palveleva. Esimerkki: Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Opiskelija voi valita esim. finanssialan työtehtäviin johtavan yksilöllisen opintopolun. Kaksoistutkinto on mahdollisuus kaikille tutkintoa suorittaville. Tutkinnon perusteissa olevien valinnaisten tutkinnon osien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille tarjotaan paikallisesti suunniteltuja ja toteutettavia tutkinnon osia. Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat on laadittu lisäämään opiskelijoiden yksilöllisiä oppimistavoitteita. Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (15 osp) toteutetaan yhteistyössä turvallisuusalan kanssa. Turvallisuusala on yksi monista liiketalouden lähialoista.

6 2 1.4 Liiketalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on (huhtikuussa 2015) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus. Liiketalouden perustutkintoon. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä osaamispisteitä. Myöskään tutkintotodistuksiin ja todistuksiin suoritetuista tutkinnon osista ei merkitä osaamispisteitä eikä koko tutkinnon nimellislaajuutta. Oppimisen arviointiin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä numeerista arviointia. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L631/1998 (muutettu L788/2014)) 11 :n säännökset sekä henkilökohtaistamisasetus opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi oman Henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittaessa hankkia osaamista ammatillisessa peruskoulutuksessa ja/tai näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavat ja aikataulu. Suunnitelmassa määritellään myös ohjaustarpeet sekä soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisympäristöinä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa toimivat työssä oppimispaikat ja oppilaitos. Oppimismenetelminä ovat esimerkiksi: luennot, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, itsenäinen opiskelu. Oppimista ohjataan henkilökohtaisesti, pienryhmissä, ryhmissä sekä verkkoavusteisesti. Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot liiketalouden perustutkinnossa, merkonomi on määritelty tutkinnon perusteissa. Näitä on avattu tutkinnon osittain osaamiskartoissa, arviointi toteutetaan kunkin tutkinnon osan yhteydessä.

7 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Yhteisten tutkinnon osien integrointi Yhteisistä tutkinnon osista Asiakaspalvelun tutkinnon osaan integroidaan: Äidinkielestä suulliseen ilmaisuun ja esittämiseen liittyvät opinnot Englannin ja ruotsin suullinen kielitaito Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Tieto- ja viestintätekniikka Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun erilaiset luokkatilat kuten myymäläluokka ja ryhmätyötilat sekä työssäoppimispaikka. Erilaisia tapahtumia ja projekteja toteutetaan myös oma yritys- tai muissa vastaavissa ympäristöissä. Oma yritysidea -projekti mahdollistaa yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamisen oman yritysidean kehittämisen kautta. Opiskelijat kehittävät yritysideaansa ryhmissä ja projektin tarkoituksena on ohjata opiskelijat ottamaan huomioon kaikki uuden yritystoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeiset osa-alueet. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tulee myös opiskelijoille tutuksi. Projekti huipentuu yritysesittelyihin, joissa opiskelijat perustelevat ideansa toimivuutta ja toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia. Projekti motivoi opiskelijaa, koska oppitunneilla käsitellyt asiat todentuvat yritysidean myötä ja nämä ohjaavat opiskelijaa yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Idean kehittelyssä käytetään työvälineinä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, asiakaspalvelutilanteet draaman keinoin, oma yritys -simulaatio, yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen, projektioppiminen, itseoppiminen, oppimispäiväkirja, portfolio ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 3 Miten minusta tulee hyvä asiakaspalvelija? Miten toimin asiakaspalvelijana erilaisissa palvelutilanteissa? o palvelukäyttäytyminen o erilaiset palvelutilanteet ja palvelun vaiheet sekä niihin valmistautuminen o asiakassuhteiden luominen ja ylläpito o liikeidean merkitys kannattavassa yritystoiminnassa o yrityksen toimintaympäristö ja kilpailun merkitys o asiakkaan ostokäyttäytyminen o käytännön markkinointitoimenpiteet

8 o kannattavuusajattelu o tiedonhankinta o tiimitaidot o vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot o eettiset pelisäännöt o työelämätaidot Miten toimin oikein ja vastuullisesti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä? o työnantajan ja työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet kaupan alan työsuhteissa o kuluttajansuojalain keskeiset säännökset ja tietolähteet 4 Miten hoidan asiakastilanteita eri kielillä? o asiakaspalveluenglanti o asiakaspalveluruotsi Kielitaito arvioidaan muun osaamisen näyttönä oppilaitoksessa, jotta osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Miten hoidan toimistotehtäviä asiakaspalvelussa? o työvälineohjelmat A-ajokorttitasoisesti (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) tiedonhaku ja viestintäsovellukset Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Näin selviän asiakkaiden kanssa! o Opiskelija toimii työssäoppimispaikalla erilaisissa palvelutilanteissa ja tekee asiakaspalveluun liittyviä ammattitaitovaatimusten mukaisia perustehtäviä ja antaa asiakaspalvelun näytön. o Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelija perehdytetään työelämän vaatimuksiin ja valmennetaan työnhakuun. Lisäksi opiskelija perehdytetään ammattiosaamisen näyttöön ja selvitetään arviointikriteerit. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan valtakunnallisten arviointikriteerien mukaan. Toimistotehtävien osalta arviointia täydennetään tarvittaessa, jotta osaamisen osoittaminen A-ajokorttitasoisesti varmistuu. Ohjaamismenetelmät Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä oppimisympäristöissä ja/tai sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen mobiililaitteilla. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta

9 5 Yhteisten tutkinnon osien integrointi Yhteisistä tutkinnon osista kaupan palvelu ja myynti -tutkinnon osaan integroidaan: Ympäristöosaaminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät Oppimisympäristöinä toimivat koulun erilaiset luokkatilat kuten ATK-luokat, myymäläluokka, ryhmätyötilat sekä työssäoppimispaikka. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat oppilaitoksessa opetus- ja ohjauskeskustelut, oppimistehtävät, yksiö- ja ryhmätyöt, myyntitilanteet draaman keinoin, yrityspeli ja testit, tiimi- ja yhteistoiminnallisen oppiminen, itseoppiminen, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hallitsen kaupan tavaravirtoja ja kannattavuutta? o ketjuohjaus, ketjukonseptit o kaupan ohjausjärjestelmät o tavaran vastaanotto, tarkistus ja myyntikuntoon saattaminen o hävikin hallinta o kaupan arvoketjuajattelu o myynnin kehittyminen ja kannattavuus o keskeiset kannattavuuden tunnusluvut o hinnoitteluperiaatteet o yrityspeli o kaupan alan rakenteet, kehityssuunnat ja yhteistyökumppanit o sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöratkaisut kilpailutekijöinä Miten kehityn vastuulliseksi kaupan osaajaksi? o hyvän myyjän ominaisuudet o aktiivinen myyntityö o palvelupisteen ongelmatilanteet o kassatyöskentely, ikärajapassi o jälkitoimenpiteet: laskutus, toimitus, asiakaspalautteet, reklamaatiot o palvelu- ja myyntikonseptit o turvallisuus ja ympäristöohjeet o hygieniapassi o tuoteryhmäosaaminen: tuotetietous, kilpailutilanteen seuraaminen, kampanjat, asiakasryhmät o kampanjoihin osallistuminen o minustako kauppias? Miten myyn asiakkaille vierailla kielillä? o myyntityön ruotsi o myyntityön englanti Kielitaito arvioidaan muun osaamisen näyttönä oppilaitoksessa, jotta osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Näin kehityn kaupan osaajaksi o myyntityö o palvelu- tai kassapisteen hoitaminen o erilaiset ongelmatilanteet o tavaratäydennyksiin ja tilaamiseen liittyvät tieto- ja viestintätekniset apuvälineet o tilaaminen, hävikin hallinta

10 o hintamerkinnät o tuotevastuualueen hoitaminen: tuotteet, palvelut, kilpailutilanne, kampanjat, asiakasryhmät o kampanjoiden ja esillepanojen toteutukset o myynnin tunnusluvut, myyntiraportit Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelija perehdytetään ammattiosaamisen näyttöön. Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ohjaamismenetelmät Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä oppimisympäristöissä ja/tai sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen mobiililaitteilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittaessa hankkia osaamista ammatillisessa peruskoulutuksessa ja/tai näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavat ja aikataulu. Suunnitelmassa määritellään myös ohjaustarpeet sekä soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisympäristöinä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa toimivat työssä oppimispaikat ja oppilaitos. Oppimismenetelminä ovat esim. luennot, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, itsenäinen opiskelu. Oppimista ohjataan henkilökohtaisesti, pienryhmissä, ryhmissä sekä verkkoavusteisesti. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Asiakkuuksien hoito 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat. Ennen työssäoppimisjakson alkua oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla.

11 Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kirjaa viikoittain oppimiaan asioita ja osaamisen kehittymistä sähköiseen oppimispäiväkirjaan. Työssäoppimista ohjaava opettaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palaute- ja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut sekä Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hoidan asiakassuhteita ja ylläpidän asiakastietoja? o asiakkaiden hankinta o asiakkaiden ryhmittely o asiakastiedon ylläpitäminen ja päivittäminen o asiakassuhteiden hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelutilanteet o myynti- tai palveluesitykset o myynnin tai palvelun jälkitoimet o kansainvälinen kauppa o kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilaus, tilauksen vahvistus, PR-tiedote o tiedon hankinta ja sen luotettavuuden arviointi o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) 7 Miten teen kauppaa vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti

12 8 Miten suunnittelen ja seuraan myyntiä ja hoidan kauppasopimuksia? o tarjouksen tai palveluratkaisun laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o myyntitavoitteiden asettaminen o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynti- ja seurantaraportit, myynnin kannattavuus o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Näin hoidan asiakkuuksia o asiakkuuksien hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelut o tarjousten tai palveluratkaisujen tekeminen o jälkitoimien hoitaminen o myynnin tai palveluratkaisun suunnittelu o myynti- tai palvelutyön tulosten raportointi ja niiden seuranta o oppimispäiväkirjan tekeminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Visuaalinen myyntityö 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen erilaiset luokkatilat: somistamo, myymäläluokka, erilaiset ryhmätyötilat ja atk-luokka. Oppilaitoksen ulkopuolella oppimisympäristöä ovat yhteistyökumppaneiden liiketilat sekä työssäoppimispaikat. Erilaisia tapahtumia ja projekteja toteutetaan myös kauppakeskuksissa, yritysten tiloissa ja oppilaitoksen alueella sekä omassa oppilaitoksessa eri koulutusalojen kesken yhteistyönä. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä käytetään opetus- ja ohjauskeskusteluja, yksilö- ja ryhmätöitä sekä työssäoppimista. Oppimisvälineinä käytetään sähköistä oppimisympäristöä, blogia, visuaalisen työn sovellusohjelmia sekä esillepanon työvälineitä. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten teen kuluttajan viihtymiskeitaan? o toimipaikkakuva; kalusteet esillepanot; kampanja-, käyttöyhteys-, tuoteryhmäesittelyt yms. miljöösomistus

13 eri kohderyhmien huomiointi somistuksessa o tuottajan/tavaran tai palvelun toimittajan tuote-esittelyt o esillepanon ja kampanjan toteuttaminen, ylläpito ja seuraaminen o esillepanon tai kampanjan asiakasinformaatio esim. opasteet, hintajulisteiden esillepano o materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat o elämyksellisyyden merkitys myymälämainonnassa o edetään valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen 9 Miten saan asiakkaan myymälään? o esillepano/näyteikkunasomistus toteutetaan esim. näyteikkunasomistuksia edeten valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen o eri kohderyhmien huomiointi esillepanossa tai kampanjassa o elämyksellisyyden merkitys näyteikkunamainonnassa o materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat sekä säilytys, uusiokäyttö ja varastointi sekä materiaalin hankinta o esillepanon tai kampanjan seuranta ja dokumentointi Miten valmistan myyvän asiakasinformaation? o juliste-/esitesommittelun perusteet o typografia o värioppi ja värien käyttö o visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineet sekä sovellusohjelmat o hintajulisteiden ja muun asiakasinformaation toteuttaminen o työtekniikka, työvälineet ja materiaalit sekä hankinta Näin hoidan visuaalista myyntityötä o esillepanon tai kampanjan toteutus o visuaalisen myyntityön merkitys markkinoinnin kokonaisuudessa o työpaikan visuaalisen myyntityön materiaaliin perehtyminen o yritysten erilaiset sovellukset asiakasinformaation tuottamisessa ja toimipaikan muun oman materiaalin tuottaminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ohjaamismenetelmät Oppimisen ohjaaminen toteutetaan henkilökohtaisilla opetus- ja ohjauskeskusteluilla koulussa ja työpaikalla, puhelinkeskusteluina/tekstiviesteinä, oppimisympäristön ja sosiaalisen median avulla, mobiiliohjauksena tabletin, tietokoneen sekä puhelimen avulla. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet

14 10 Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat. Ennen työssäoppimisjakson alkua oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla. Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kirjaa viikoittain oppimiaan asioita ja osaamisen kehittymistä sähköiseen oppimispäiväkirjaan. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palaute- ja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut sekä Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

15 11 Miten hoidan asiakas- tai tavarantoimittajasuhteita kansainvälisen kaupan tukipalveluissa? o asiakkaiden tai tavarantoimittajien hankinta o asiakkaiden tai tavarantoimittajien ryhmittely o asiakas- tai tavarantoimittajatiedon ylläpitäminen ja päivittäminen o asiakas- tai tavarantoimittajasuhteiden hoitaminen o ostoneuvottelutilanteet o kansainvälinen kauppa o kirjallinen viestintä o tiedon hankinta ja sen luotettavuuden arviointi o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) Miten teen kansainvälistä kauppaa vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti Miten suunnittelen ja seuraan myyntiä tai ostoja ja hoidan kauppasopimuksia? o tarjouspyynnön laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynnin tai oston kannattavuus o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Näin hoidan kansainvälisen kaupan tukipalveluita o tilaus- tai toimitusprosessin käytännön työtehtävien hoitaminen o kuljetusten tilaaminen o asiakirjojen valmistelu o laskelmien laadinta o tilastojen, raporttien ja viranomaisilmoitusten laadinta o oppimispäiväkirjan tekeminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Myynnin tukipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat.

16 Ennen työssäoppimisjaksoa oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla. Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Lisäksi opiskelija tuottaa työssäoppimistehtävistään osaamispäiväkirjan. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itsearvioinnin ja vertaisarviointi avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palauteja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut ja Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 12 Miten hoidan asiakassuhteita myynnin tukitehtävissä? o asiakkaiden hankinta o asiakkaiden ryhmittely o asiakassuhteiden hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelutilanteet o myynti- tai palveluesitykset o kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilaus, tilauksen vahvistus, PR-tiedote o myynnin tai palvelun jälkitoimet o tiedon hankinta ja luotettavuuden arviointi o asiakastiedon ylläpitäminen ja päivittäminen

17 o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) 13 Miten hoidan myynnin tukitehtäviä vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti Miten hoidan myynnin suunnittelua ja seurantaa? o tarjouksen tai palveluratkaisun laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o myyntitavoitteiden asettaminen o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynti- ja seurantaraportit, tuloslaskelma ja tase o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Näin hoidan myynnin tukitehtäviä o asiakkaan palveleminen vaihtelevissa tilanteissa o myynnin tukitehtävissä toimiminen (esim. tarjoukset, hinnoittelut, asiakirjat, rekisterit, raportit) o asiakasviestinnän ja sisäisen viestinnän tehtäviin osallistuminen o myynnin kehittymisen ja kannattavuuden seuranta o oppimispäiväkirjan laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Finanssipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristö on työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat ohjauskeskustelut, tiimioppiminen, itsenäinen tiedonhaku ja tekemällä oppiminen. Jos tätä tutkinnon osaa suorittaa tulevaisuudessa useampi opiskelija samanaikaisesti, on mahdollista järjestää lähiopetusta oppilaitoksessa. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Finanssipalvelut o yleistä finanssialasta o rahoitusmarkkinoiden toiminta o rahoitus- ja sijoitusvaihtoehdot o riskit, riskienhallinta ja vakuutustoiminta

18 14 Finanssialalla toimiminen o finanssipalveluihin valmistautuminen, esim. alaan ja työtehtäviin liittyvä tiedonhankinta o alan työtehtävien hoitaminen (määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa) o työskentelyn tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta o organisaation keskeisimmät työ- ja viestintävälineet, työvälineohjelmat ja tietolähteet Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen ohjaaminen ja arviointi Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä verkkooppimisympäristöissä, ja sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen erilaisilla mobiililaitteilla. Luokkatilanteissa henkilökohtainen oppimisen ohjaaminen suoritetaan keskusteluilla sekä verkkoympäristössä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja -menetelmät Oppimisympäristöinä ovat mm. taloushallinnon kokonaisjärjestelmä, erilaiset virtuaalipelit ja -ympäristöt, oma -yritysidea projekti sekä työssäoppimispaikka tai harjoitusyritysympäristö Taloushallinnon kokonaisjärjestelmän avulla opiskelija oppii tallentamaan yritystoiminnan keskeisimmät liiketapahtumat ja pystyy tuottamaan toiminnan seuraamisen kannalta oleellisimpia laskelmia ja raportteja. Työskentely taloushallinnon eri työpisteissä konkretisoi tiedon kertymistä eri järjestelmissä ja järjestelmien välisiä yhteyksiä. Järjestelmän avulla opiskelija osaa tuottaa myynnin, ostojen, palkanlaskennan ja kirjanpidon perusdokumentteja. Oma yritysidea -projekti mahdollistaa yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamisen oman yritysidean kehittämisen kautta. Opiskelijat kehittävät yritysideaansa ryhmissä ja projektin tarkoituksena on ohjata opiskelijat ottamaan huomioon kaikki uuden yritystoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeiset osa-alueet. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tulee myös opiskelijoille tutuksi. Projekti huipentuu yritysesittelyihin, joissa opiskelijat perustelevat ideansa toimivuutta ja toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia. Projekti motivoi opiskelijaa, koska oppitunneilla käsitellyt asiat to-

19 dentuvat yritysidean myötä ja nämä ohjaavat opiskelijaa yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Idean kehittelyssä käytetään työvälineinä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Työpaikalla opiskelija tekee taloushallinnon perustehtäviä autenttisessa ympäristössä joko kirjanpidon-, palkanlaskennan-, myyntilaskutuksen-, myyntireskontran- tai ostoreskontran työtehtävissä. Virtuaalinen harjoitusyritysympäristö mahdollistaa opiskelijalle lähes todellisen työskentely-ympäristön yrityksen taloushallinnon tehtävissä oppilaitoksen tiloissa. Opiskelija työskentelee kirjanpidon-, palkanlaskennan-, myyntilaskutuksen-, myyntireskontran- tai ostoreskontran työtehtävissä, jolloin hänelle muodostuu kokonaiskuva yrityksen taloushallinnon osa-alueista. Kaikki työskentelyn yhteydessä syntyvä aineisto tuotetaan reaaliajassa syntyvien liiketapahtumien kautta ja kokonaisuus täsmäytetään pääkirjanpidossa. Työskentely ryhmissä vahvistaa sosiaalisten ja yhteistyötaitojen kehittymistä sekä opettaa toimimaan aikataulujen ja paineen keskellä. Oppimismenetelminä ovat mm. ohjauskeskustelut, erilaiset tehtävät, ryhmätyöt, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoitusyritysympäristö-simulaatio, taulukko- ja tekstinkäsittelyohjelmat Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Ohjauskeskustelua käytetään oppimisen tukemisessa ja opiskelijoille annettavassa palautteessa Opiskelijoilta pyydetään itsearviointia, jolla selvitetään ohjauksen tarvetta ja mahdollisten lisätukitoimien tarpeellisuutta. Erilaisilla tehtävillä ja kokeilla selvitetään oppimisen tasoa. Ohjauksessa käytetään apuna oppilaitoksen oppimisalustaa ja muita sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Sovitaan työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa osaamiskarttaa hyödyntäen työssäoppimisjakson tavoitteet, aikataulu ja ohjaussuunnitelma. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintaan, työkokonaisuuksiin ja työturvallisuuteen. Ohjauskeskustelua käytetään oppimisen tukemisessa ja opiskelijalle annettavassa palautteessa. Ohjausta antaa sekä työpaikkaohjaaja että ohjaava opettaja. Ohjauksessa käytetään apuna oppilaitoksen oppimisalustaa ja muita sähköisiä apuvälineitä (mm. mobiiliohjaus). Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 15 Taloushallinnon tietojen kerääminen ja hallinta Opiskelija o kirjaa yrityksen tavallisimmat kirjanpidon tapahtumat tietokoneella o tekee myyntilaskuja tietokoneella ja huolehtii saatavien perinnästä o kirjaa varastotapahtumia tietokoneella o käsittelee ostolaskut tietokoneella ja hoitaa ostolaskujen maksatuksen o laskee palkkoja tietokoneella Opiskelija selvittää oman yritysidean pohjalta: o yrityksen liiketoimintaprosesseja o liiketapahtumien kirjaamista kirjanpitoon o myynnin hallintaa ja saatavien seurantaa o hankintojen hallintaa o ostolaskujen hallintaa o palkan laskemista

20 16 Kannattava yritystoiminta Opiskelija o pohtii ja suunnittelee oman talouden hallintaa o tekee kannattavuuslaskelmia o laskee tunnuslukuja o pohtii kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutusta lopputulokseen o käyttää laskemisessa apuna taulukkolaskentaohjelmaa Oman yritysidean avulla opiskelija o selvittää tuottojen ja kustannusten määrän yritystoiminnassaan o laskee kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutuksen toiminnan kannattavuuteen o laskee kannattavuuden tunnuslukuja o arvioi toiminnan kannattavuutta ja esittelee tulokset suullisesti ja kirjallisesti o hyödyntää taulukkolaskentaa laskelmien tekemisessä, tekstinkäsittelyohjelmaa raportoinnissa ja esitysgrafiikkaohjelmaa yritysesittelyssä Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattiosaamisen näytön toteuttaminen Yrityksen talouden hallinta työpaikalla (vaihtoehto 1) Ennen top-jaksoa opiskelijan työelämään perehtyminen sisältäen työnhakutaidot sekä perehtyminen ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelija hoitaa työpaikalla kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan ennen työssäoppimisen aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Yrityksen talouden hallinta harjoitusyrityksessä (vaihtoehto 2) Opiskelija hoitaa harjoitusyrityksessä kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan harjoitusyritystyöskentelyn aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite 3

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet että uudet,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi

HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi HELMI HIGHWAY: LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma (OPS) 8/2015 www.liiketalousopisto.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, PÄIVÄOPINNOT NUORISOKOULUTUKSENA 6 ASIAKASPALVELUN JA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot