Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa alkaen. Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Salpauksen rehtori Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Liiketalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Asiakkuuksien hoito 30 osp Visuaalinen myyntityö 30 osp Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 30 osp Myynnin tukipalvelut 30 osp Finanssipalvelut 30 osp Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut 30 osp Kirjanpito 30 osp Toimistopalvelut 30 osp Palkanlaskenta 30 osp Valinnaiset tutkinnon osat Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tuoteneuvonta 15 osp Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Pankki- ja rahoituspalvelut 15 osp Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen 15 osp Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Asiakaspalveluturvallisuus 15 osp Erikoiskaupan osaajaksi 15 osp Taloushallinnon osaajaksi 15 osp Toimistotyön osaajaksi 15 osp Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp Lukio-opinnot Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp... 47

3 Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieras kieli, englanti 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3 osp Vieras kieli, englanti 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen ylläpitäminen 3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 3 osp Työelämätaidot 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Kulttuurien tuntemus 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp Psykologia 1, 3 osp Psykologia 2, 3 osp Psykologia 3, 4 osp Ympäristöosaaminen 1, 1 osp Ympäristöosaaminen 2, 3 osp Ympäristöosaaminen 3 (TOP), 3 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP, AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatilliset tutkinnon osat Markkinointiprojekti 5 osp Visualistin työkalut 5 osp Mestarimyyjä 2 osp Taitaja: Asiakaspalvelu ja myynti 3 osp Taitajafinaali: Asiakaspalvelu ja myynti 2 osp Taitaja: Somistus 3 osp Taitajafinaali: Somistus 2 osp Taitaja: Yrittäjyys 3 osp Taitajafinaali: Yrittäjyys 2 osp Taitaja: Taloushallinto 3 osp Taitajafinaali: Taloushallinto 2 osp Taitaja: Tietojenkäsittely 3 osp Taitajafinaali: Tietojenkäsittely 2 osp Hygieniapassi 2 osp Ikärajapassi Tutorina toimiminen 3 osp Oppilaskuntatoiminta 5 osp... 66

4 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Harrastajan nettisivukurssi 5 osp Mediaosaajaksi 5 osp Linux 5 osp Oikeuteni ja velvollisuuteni 5 osp Kansainvälistymisopinnot 5 osp Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen Tutoring in the international project 2 osp Entrepreneurship in international environment 5 10 osp Tehdään kuvia 4 osp Nyt päästään ääneen tehdään oma näytelmä tai muu kulttuuriesitys 4 osp Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot Matkalla ammattikorkeakouluun englanti 5 osp Innovaatio- ja projektityötaidot 5 osp Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat Työtehtävä- ja opiskelijakohtaisesti räätälöitävät tutkinnon osat LIITTEET... 72

5 1 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAI- DOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi paikalliset tutkinnon osat on laadittu mahdollistamaan opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimistavoitteet jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tulevaisuuden osaaja? Miten koulutuksella vastaamme tulevaisuuden osaamistarpeisiin? Opetussuunnitelmassa tavoitteena on yhdistää ammatillinen perusosaaminen elinikäisen oppimisen avaintaitoihin ja mahdollistaa luovuuden, yrittäjähengen, tiedon rohkean soveltamisen, kokeilun innon ja verkostoitumisen tavoitteet oppimismenetelmin ja -ympäristöin. 1.2 Liiketalouden perustutkinnon tavoitteet Tutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan Liiketalouden perustutkinnosta Asiakaspalvelun ja myynnin sekä Talous- ja toimistopalvelun osaamisalat. 1.3 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Perustutkinnon muodostuminen on kuvattu opetussuunnitelman liitteessä 1 polkuina. Näiden valtaväylien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan yksilöllisiä opintopolkuja tutkinnon muodostumisen määräysten sallimissa rajoissa. Nämä yksilölliset opintopolut määritellään opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Työssäoppimispaikat tarjoavat näitä yksilöllisiä mahdollisuuksia. Esimerkki: Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Valtaväyläpolulla opiskelija voi valita esim. finanssialan työtehtäviin johtavan yksilöllisen opintopolun. Opiskelijan on myös mahdollista yksilöllistää tutkintoaan valitsemalla Myynnin tukipalvelut tutkinnon osan tai Kansainvälisen kaupan tukitoiminnot Asiakkuuksien hoito tutkinnon osan tilalle. Näiden tutkinnon osien ero opitaan työssäoppimisjaksolla. Tavoitteena on, että opiskelijan opiskelusuunnitelma on joustava ja mahdollisimman hyvin hänen työllistymis- tai jatko-opintotavoitteitaan palveleva. Esimerkki: Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Opiskelija voi valita esim. finanssialan työtehtäviin johtavan yksilöllisen opintopolun. Kaksoistutkinto on mahdollisuus kaikille tutkintoa suorittaville. Tutkinnon perusteissa olevien valinnaisten tutkinnon osien lisäksi Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille tarjotaan paikallisesti suunniteltuja ja toteutettavia tutkinnon osia. Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat on laadittu lisäämään opiskelijoiden yksilöllisiä oppimistavoitteita. Yritys- ja asiakaspalveluhenkilöstön turvallisuus (15 osp) toteutetaan yhteistyössä turvallisuusalan kanssa. Turvallisuusala on yksi monista liiketalouden lähialoista.

6 2 1.4 Liiketalouden perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on (huhtikuussa 2015) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus. Liiketalouden perustutkintoon. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä osaamispisteitä. Myöskään tutkintotodistuksiin ja todistuksiin suoritetuista tutkinnon osista ei merkitä osaamispisteitä eikä koko tutkinnon nimellislaajuutta. Oppimisen arviointiin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä numeerista arviointia. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L631/1998 (muutettu L788/2014)) 11 :n säännökset sekä henkilökohtaistamisasetus opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi oman Henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittaessa hankkia osaamista ammatillisessa peruskoulutuksessa ja/tai näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavat ja aikataulu. Suunnitelmassa määritellään myös ohjaustarpeet sekä soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisympäristöinä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa toimivat työssä oppimispaikat ja oppilaitos. Oppimismenetelminä ovat esimerkiksi: luennot, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, itsenäinen opiskelu. Oppimista ohjataan henkilökohtaisesti, pienryhmissä, ryhmissä sekä verkkoavusteisesti. Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot liiketalouden perustutkinnossa, merkonomi on määritelty tutkinnon perusteissa. Näitä on avattu tutkinnon osittain osaamiskartoissa, arviointi toteutetaan kunkin tutkinnon osan yhteydessä.

7 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Yhteisten tutkinnon osien integrointi Yhteisistä tutkinnon osista Asiakaspalvelun tutkinnon osaan integroidaan: Äidinkielestä suulliseen ilmaisuun ja esittämiseen liittyvät opinnot Englannin ja ruotsin suullinen kielitaito Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Tieto- ja viestintätekniikka Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun erilaiset luokkatilat kuten myymäläluokka ja ryhmätyötilat sekä työssäoppimispaikka. Erilaisia tapahtumia ja projekteja toteutetaan myös oma yritys- tai muissa vastaavissa ympäristöissä. Oma yritysidea -projekti mahdollistaa yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamisen oman yritysidean kehittämisen kautta. Opiskelijat kehittävät yritysideaansa ryhmissä ja projektin tarkoituksena on ohjata opiskelijat ottamaan huomioon kaikki uuden yritystoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeiset osa-alueet. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tulee myös opiskelijoille tutuksi. Projekti huipentuu yritysesittelyihin, joissa opiskelijat perustelevat ideansa toimivuutta ja toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia. Projekti motivoi opiskelijaa, koska oppitunneilla käsitellyt asiat todentuvat yritysidean myötä ja nämä ohjaavat opiskelijaa yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Idean kehittelyssä käytetään työvälineinä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, asiakaspalvelutilanteet draaman keinoin, oma yritys -simulaatio, yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimioppiminen, projektioppiminen, itseoppiminen, oppimispäiväkirja, portfolio ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 3 Miten minusta tulee hyvä asiakaspalvelija? Miten toimin asiakaspalvelijana erilaisissa palvelutilanteissa? o palvelukäyttäytyminen o erilaiset palvelutilanteet ja palvelun vaiheet sekä niihin valmistautuminen o asiakassuhteiden luominen ja ylläpito o liikeidean merkitys kannattavassa yritystoiminnassa o yrityksen toimintaympäristö ja kilpailun merkitys o asiakkaan ostokäyttäytyminen o käytännön markkinointitoimenpiteet

8 o kannattavuusajattelu o tiedonhankinta o tiimitaidot o vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot o eettiset pelisäännöt o työelämätaidot Miten toimin oikein ja vastuullisesti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä? o työnantajan ja työntekijän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet kaupan alan työsuhteissa o kuluttajansuojalain keskeiset säännökset ja tietolähteet 4 Miten hoidan asiakastilanteita eri kielillä? o asiakaspalveluenglanti o asiakaspalveluruotsi Kielitaito arvioidaan muun osaamisen näyttönä oppilaitoksessa, jotta osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Miten hoidan toimistotehtäviä asiakaspalvelussa? o työvälineohjelmat A-ajokorttitasoisesti (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) tiedonhaku ja viestintäsovellukset Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Näin selviän asiakkaiden kanssa! o Opiskelija toimii työssäoppimispaikalla erilaisissa palvelutilanteissa ja tekee asiakaspalveluun liittyviä ammattitaitovaatimusten mukaisia perustehtäviä ja antaa asiakaspalvelun näytön. o Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelija perehdytetään työelämän vaatimuksiin ja valmennetaan työnhakuun. Lisäksi opiskelija perehdytetään ammattiosaamisen näyttöön ja selvitetään arviointikriteerit. Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan valtakunnallisten arviointikriteerien mukaan. Toimistotehtävien osalta arviointia täydennetään tarvittaessa, jotta osaamisen osoittaminen A-ajokorttitasoisesti varmistuu. Ohjaamismenetelmät Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä oppimisympäristöissä ja/tai sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen mobiililaitteilla. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta

9 5 Yhteisten tutkinnon osien integrointi Yhteisistä tutkinnon osista kaupan palvelu ja myynti -tutkinnon osaan integroidaan: Ympäristöosaaminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät Oppimisympäristöinä toimivat koulun erilaiset luokkatilat kuten ATK-luokat, myymäläluokka, ryhmätyötilat sekä työssäoppimispaikka. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat oppilaitoksessa opetus- ja ohjauskeskustelut, oppimistehtävät, yksiö- ja ryhmätyöt, myyntitilanteet draaman keinoin, yrityspeli ja testit, tiimi- ja yhteistoiminnallisen oppiminen, itseoppiminen, oppimispäiväkirja ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hallitsen kaupan tavaravirtoja ja kannattavuutta? o ketjuohjaus, ketjukonseptit o kaupan ohjausjärjestelmät o tavaran vastaanotto, tarkistus ja myyntikuntoon saattaminen o hävikin hallinta o kaupan arvoketjuajattelu o myynnin kehittyminen ja kannattavuus o keskeiset kannattavuuden tunnusluvut o hinnoitteluperiaatteet o yrityspeli o kaupan alan rakenteet, kehityssuunnat ja yhteistyökumppanit o sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöratkaisut kilpailutekijöinä Miten kehityn vastuulliseksi kaupan osaajaksi? o hyvän myyjän ominaisuudet o aktiivinen myyntityö o palvelupisteen ongelmatilanteet o kassatyöskentely, ikärajapassi o jälkitoimenpiteet: laskutus, toimitus, asiakaspalautteet, reklamaatiot o palvelu- ja myyntikonseptit o turvallisuus ja ympäristöohjeet o hygieniapassi o tuoteryhmäosaaminen: tuotetietous, kilpailutilanteen seuraaminen, kampanjat, asiakasryhmät o kampanjoihin osallistuminen o minustako kauppias? Miten myyn asiakkaille vierailla kielillä? o myyntityön ruotsi o myyntityön englanti Kielitaito arvioidaan muun osaamisen näyttönä oppilaitoksessa, jotta osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Näin kehityn kaupan osaajaksi o myyntityö o palvelu- tai kassapisteen hoitaminen o erilaiset ongelmatilanteet o tavaratäydennyksiin ja tilaamiseen liittyvät tieto- ja viestintätekniset apuvälineet o tilaaminen, hävikin hallinta

10 o hintamerkinnät o tuotevastuualueen hoitaminen: tuotteet, palvelut, kilpailutilanne, kampanjat, asiakasryhmät o kampanjoiden ja esillepanojen toteutukset o myynnin tunnusluvut, myyntiraportit Ennen työssäoppimisjaksoa opiskelija perehdytetään ammattiosaamisen näyttöön. Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ohjaamismenetelmät Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä oppimisympäristöissä ja/tai sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen mobiililaitteilla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja voi oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti tarvittaessa hankkia osaamista ammatillisessa peruskoulutuksessa ja/tai näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuville laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään jokaiselle tutkinnon suorittajalle tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tavat ja aikataulu. Suunnitelmassa määritellään myös ohjaustarpeet sekä soveltuvat oppimismenetelmät. Oppimisympäristöinä tutkintoon valmistavassa koulutuksessa toimivat työssä oppimispaikat ja oppilaitos. Oppimismenetelminä ovat esim. luennot, verkko-oppiminen, oppimispäiväkirja, itsenäinen opiskelu. Oppimista ohjataan henkilökohtaisesti, pienryhmissä, ryhmissä sekä verkkoavusteisesti. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Asiakkuuksien hoito 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat. Ennen työssäoppimisjakson alkua oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla.

11 Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kirjaa viikoittain oppimiaan asioita ja osaamisen kehittymistä sähköiseen oppimispäiväkirjaan. Työssäoppimista ohjaava opettaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palaute- ja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut sekä Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten hoidan asiakassuhteita ja ylläpidän asiakastietoja? o asiakkaiden hankinta o asiakkaiden ryhmittely o asiakastiedon ylläpitäminen ja päivittäminen o asiakassuhteiden hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelutilanteet o myynti- tai palveluesitykset o myynnin tai palvelun jälkitoimet o kansainvälinen kauppa o kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilaus, tilauksen vahvistus, PR-tiedote o tiedon hankinta ja sen luotettavuuden arviointi o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) 7 Miten teen kauppaa vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti

12 8 Miten suunnittelen ja seuraan myyntiä ja hoidan kauppasopimuksia? o tarjouksen tai palveluratkaisun laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o myyntitavoitteiden asettaminen o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynti- ja seurantaraportit, myynnin kannattavuus o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Näin hoidan asiakkuuksia o asiakkuuksien hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelut o tarjousten tai palveluratkaisujen tekeminen o jälkitoimien hoitaminen o myynnin tai palveluratkaisun suunnittelu o myynti- tai palvelutyön tulosten raportointi ja niiden seuranta o oppimispäiväkirjan tekeminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Visuaalinen myyntityö 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen erilaiset luokkatilat: somistamo, myymäläluokka, erilaiset ryhmätyötilat ja atk-luokka. Oppilaitoksen ulkopuolella oppimisympäristöä ovat yhteistyökumppaneiden liiketilat sekä työssäoppimispaikat. Erilaisia tapahtumia ja projekteja toteutetaan myös kauppakeskuksissa, yritysten tiloissa ja oppilaitoksen alueella sekä omassa oppilaitoksessa eri koulutusalojen kesken yhteistyönä. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä käytetään opetus- ja ohjauskeskusteluja, yksilö- ja ryhmätöitä sekä työssäoppimista. Oppimisvälineinä käytetään sähköistä oppimisympäristöä, blogia, visuaalisen työn sovellusohjelmia sekä esillepanon työvälineitä. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Miten teen kuluttajan viihtymiskeitaan? o toimipaikkakuva; kalusteet esillepanot; kampanja-, käyttöyhteys-, tuoteryhmäesittelyt yms. miljöösomistus

13 eri kohderyhmien huomiointi somistuksessa o tuottajan/tavaran tai palvelun toimittajan tuote-esittelyt o esillepanon ja kampanjan toteuttaminen, ylläpito ja seuraaminen o esillepanon tai kampanjan asiakasinformaatio esim. opasteet, hintajulisteiden esillepano o materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat o elämyksellisyyden merkitys myymälämainonnassa o edetään valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen 9 Miten saan asiakkaan myymälään? o esillepano/näyteikkunasomistus toteutetaan esim. näyteikkunasomistuksia edeten valmiin suunnitelman toteuttamisesta oman ideoinnin kautta toteutettavaan tuotokseen o eri kohderyhmien huomiointi esillepanossa tai kampanjassa o elämyksellisyyden merkitys näyteikkunamainonnassa o materiaalioppi, työvälineet ja työtekniikat sekä säilytys, uusiokäyttö ja varastointi sekä materiaalin hankinta o esillepanon tai kampanjan seuranta ja dokumentointi Miten valmistan myyvän asiakasinformaation? o juliste-/esitesommittelun perusteet o typografia o värioppi ja värien käyttö o visuaalisen myyntityön työ- ja viestintävälineet sekä sovellusohjelmat o hintajulisteiden ja muun asiakasinformaation toteuttaminen o työtekniikka, työvälineet ja materiaalit sekä hankinta Näin hoidan visuaalista myyntityötä o esillepanon tai kampanjan toteutus o visuaalisen myyntityön merkitys markkinoinnin kokonaisuudessa o työpaikan visuaalisen myyntityön materiaaliin perehtyminen o yritysten erilaiset sovellukset asiakasinformaation tuottamisessa ja toimipaikan muun oman materiaalin tuottaminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ohjaamismenetelmät Oppimisen ohjaaminen toteutetaan henkilökohtaisilla opetus- ja ohjauskeskusteluilla koulussa ja työpaikalla, puhelinkeskusteluina/tekstiviesteinä, oppimisympäristön ja sosiaalisen median avulla, mobiiliohjauksena tabletin, tietokoneen sekä puhelimen avulla. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet

14 10 Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat. Ennen työssäoppimisjakson alkua oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla. Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija kirjaa viikoittain oppimiaan asioita ja osaamisen kehittymistä sähköiseen oppimispäiväkirjaan. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palaute- ja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut sekä Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

15 11 Miten hoidan asiakas- tai tavarantoimittajasuhteita kansainvälisen kaupan tukipalveluissa? o asiakkaiden tai tavarantoimittajien hankinta o asiakkaiden tai tavarantoimittajien ryhmittely o asiakas- tai tavarantoimittajatiedon ylläpitäminen ja päivittäminen o asiakas- tai tavarantoimittajasuhteiden hoitaminen o ostoneuvottelutilanteet o kansainvälinen kauppa o kirjallinen viestintä o tiedon hankinta ja sen luotettavuuden arviointi o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) Miten teen kansainvälistä kauppaa vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti Miten suunnittelen ja seuraan myyntiä tai ostoja ja hoidan kauppasopimuksia? o tarjouspyynnön laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynnin tai oston kannattavuus o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Suoritusmerkintä (S) edellyttää vähintään T1-tason osaamista. Näin hoidan kansainvälisen kaupan tukipalveluita o tilaus- tai toimitusprosessin käytännön työtehtävien hoitaminen o kuljetusten tilaaminen o asiakirjojen valmistelu o laskelmien laadinta o tilastojen, raporttien ja viranomaisilmoitusten laadinta o oppimispäiväkirjan tekeminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Myynnin tukipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja menetelmät Oppimisympäristöinä ovat työssäoppimispaikat ja muut vastaavat oppimisympäristöt sekä koulun erilaiset luokka- ja pienryhmätilat.

16 Ennen työssäoppimisjaksoa oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen (esim. oppilaitoksen kv-projektit), myyntitilanteet ja esitykset sekä yritys- ja asiantuntijavierailut. Lisäksi opetusmenetelmänä voidaan käyttää erilaisia yritysten tai organisaatioiden antamien toimeksiantojen tekemistä (esim. asiakastyytyväisyystutkimukset, kilpailija-analyysit, messusuunnitelmat). Ennen työssäoppimisjaksoa tehtävien oppimistehtävien ja opetuskeskustelujen avulla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjatiedot suoriutuakseen alan työtehtävistä työssäoppimispaikalla. Opiskelijoita ohjataan tutustumaan työssäoppimisyrityksen tuotteisiin ja palveluihin, toimintaan, kilpailutilanteeseen sekä toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin jo ennen työssäoppimisjakson alkua. Työssäoppimispaikoilla oppimismenetelmiä ovat ohjauskeskustelut, mallioppiminen, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, itseoppiminen sekä oppiminen ja harjaantuminen erilaisissa yritysten työtehtävissä. Lisäksi opiskelija tuottaa työssäoppimistehtävistään osaamispäiväkirjan. Työssäoppimisen ohjaaja ohjaa opiskelijoita työssäoppimisjakson aikana myös sähköisten välineiden avulla sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Työssäoppimista ohjaava opettaja käy opiskelijan työssäoppimispaikalla työssäoppimisjakson alussa ja sopii tarkemmin opiskelijan ja työnantajan kanssa työtehtävistä sekä työssäoppimisen tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen työssäoppimisaikana varmistetaan ohjauskäyntien ja sähköisten välineiden avulla tai sosiaalisen median välineillä. Sosiaalisen median avulla opiskelijat voivat myös jakaa osaamistaan, oppia toisiltaan sekä tehdä vertaisarviointia. Työssäoppimisjakson puolessa välissä on mahdollista järjestää kaikille työssäoppijoille yhteinen tapaaminen, jolloin opiskelijoilla on tilaisuus jakaa osaamistaan ja oppia toisten kokemuksista. Tapaamisen aikana kerrataan myös työssäoppimisen tavoitteita ja ammattiosaamisen näytön arviointia. Työssäoppimisen ohjauksen tarkoituksena on myös kartoittaa, että opiskelijalla sellainen osaamistaso, että hän voi työssäoppimisjakson lopussa antaa ammattiosaamisen näytön. Osaamista arvioidaan antamalla palautetta oppimistehtävistä itsearvioinnin ja vertaisarviointi avulla. Työssäoppimispaikoilla tapahtuvaa osaamista arvioidaan palauteja arviointikeskustelujen avulla sekä ottamalla huomioon opiskelijan tekemä oppimispäiväkirja, joka sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Tutkinnon osat Asiakkuuksien hoito, Myynnin tukipalvelut ja Kansainvälisen kaupan tukipalvelut aloitetaan yhdessä samoilla opinnoilla. Näitä voidaan yksilöllistää opintojen aikana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opintopolut eroavat työssäoppimisjaksolla. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 12 Miten hoidan asiakassuhteita myynnin tukitehtävissä? o asiakkaiden hankinta o asiakkaiden ryhmittely o asiakassuhteiden hoitaminen o myynti- tai palveluneuvottelutilanteet o myynti- tai palveluesitykset o kirjallinen viestintä: esim. suoramainoskirje, tarjous, tilaus, tilauksen vahvistus, PR-tiedote o myynnin tai palvelun jälkitoimet o tiedon hankinta ja luotettavuuden arviointi o asiakastiedon ylläpitäminen ja päivittäminen

17 o toimisto- ja sovellusohjelmat (mm. taulukkolaskentaohjelman laajempi käyttö) 13 Miten hoidan myynnin tukitehtäviä vierailla kielillä? o kaupallinen ruotsi o kaupallinen englanti Miten hoidan myynnin suunnittelua ja seurantaa? o tarjouksen tai palveluratkaisun laatiminen o budjetointi ja kustannusten seuranta o myyntitavoitteiden asettaminen o tarjouksen tai palveluratkaisun hinnan laskeminen o ympäristö- ja kilpailuanalyysit o tuotetietous o myynti- ja seurantaraportit, tuloslaskelma ja tase o työhön liittyvät sopimukset, tuotevastuu, tietoturva ja kuluttajansuoja Näin hoidan myynnin tukitehtäviä o asiakkaan palveleminen vaihtelevissa tilanteissa o myynnin tukitehtävissä toimiminen (esim. tarjoukset, hinnoittelut, asiakirjat, rekisterit, raportit) o asiakasviestinnän ja sisäisen viestinnän tehtäviin osallistuminen o myynnin kehittymisen ja kannattavuuden seuranta o oppimispäiväkirjan laatiminen Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Finanssipalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristö on työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat ohjauskeskustelut, tiimioppiminen, itsenäinen tiedonhaku ja tekemällä oppiminen. Jos tätä tutkinnon osaa suorittaa tulevaisuudessa useampi opiskelija samanaikaisesti, on mahdollista järjestää lähiopetusta oppilaitoksessa. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Finanssipalvelut o yleistä finanssialasta o rahoitusmarkkinoiden toiminta o rahoitus- ja sijoitusvaihtoehdot o riskit, riskienhallinta ja vakuutustoiminta

18 14 Finanssialalla toimiminen o finanssipalveluihin valmistautuminen, esim. alaan ja työtehtäviin liittyvä tiedonhankinta o alan työtehtävien hoitaminen (määritellään opiskelijakohtaisesti henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa) o työskentelyn tuloksellisuuden ja kannattavuuden seuranta o organisaation keskeisimmät työ- ja viestintävälineet, työvälineohjelmat ja tietolähteet Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Oppimisen ohjaaminen ja arviointi Henkilökohtaiset ohjauskäynnit ja keskustelut, ohjaaminen sähköisissä verkkooppimisympäristöissä, ja sosiaalisessa mediassa sekä ohjaaminen erilaisilla mobiililaitteilla. Luokkatilanteissa henkilökohtainen oppimisen ohjaaminen suoritetaan keskusteluilla sekä verkkoympäristössä. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Talouspalvelut 30 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt ja -menetelmät Oppimisympäristöinä ovat mm. taloushallinnon kokonaisjärjestelmä, erilaiset virtuaalipelit ja -ympäristöt, oma -yritysidea projekti sekä työssäoppimispaikka tai harjoitusyritysympäristö Taloushallinnon kokonaisjärjestelmän avulla opiskelija oppii tallentamaan yritystoiminnan keskeisimmät liiketapahtumat ja pystyy tuottamaan toiminnan seuraamisen kannalta oleellisimpia laskelmia ja raportteja. Työskentely taloushallinnon eri työpisteissä konkretisoi tiedon kertymistä eri järjestelmissä ja järjestelmien välisiä yhteyksiä. Järjestelmän avulla opiskelija osaa tuottaa myynnin, ostojen, palkanlaskennan ja kirjanpidon perusdokumentteja. Oma yritysidea -projekti mahdollistaa yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottamisen oman yritysidean kehittämisen kautta. Opiskelijat kehittävät yritysideaansa ryhmissä ja projektin tarkoituksena on ohjata opiskelijat ottamaan huomioon kaikki uuden yritystoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta keskeiset osa-alueet. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta tulee myös opiskelijoille tutuksi. Projekti huipentuu yritysesittelyihin, joissa opiskelijat perustelevat ideansa toimivuutta ja toiminnan taloudellisia mahdollisuuksia. Projekti motivoi opiskelijaa, koska oppitunneilla käsitellyt asiat to-

19 dentuvat yritysidean myötä ja nämä ohjaavat opiskelijaa yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen. Idean kehittelyssä käytetään työvälineinä tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia. Työpaikalla opiskelija tekee taloushallinnon perustehtäviä autenttisessa ympäristössä joko kirjanpidon-, palkanlaskennan-, myyntilaskutuksen-, myyntireskontran- tai ostoreskontran työtehtävissä. Virtuaalinen harjoitusyritysympäristö mahdollistaa opiskelijalle lähes todellisen työskentely-ympäristön yrityksen taloushallinnon tehtävissä oppilaitoksen tiloissa. Opiskelija työskentelee kirjanpidon-, palkanlaskennan-, myyntilaskutuksen-, myyntireskontran- tai ostoreskontran työtehtävissä, jolloin hänelle muodostuu kokonaiskuva yrityksen taloushallinnon osa-alueista. Kaikki työskentelyn yhteydessä syntyvä aineisto tuotetaan reaaliajassa syntyvien liiketapahtumien kautta ja kokonaisuus täsmäytetään pääkirjanpidossa. Työskentely ryhmissä vahvistaa sosiaalisten ja yhteistyötaitojen kehittymistä sekä opettaa toimimaan aikataulujen ja paineen keskellä. Oppimismenetelminä ovat mm. ohjauskeskustelut, erilaiset tehtävät, ryhmätyöt, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoitusyritysympäristö-simulaatio, taulukko- ja tekstinkäsittelyohjelmat Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Ohjauskeskustelua käytetään oppimisen tukemisessa ja opiskelijoille annettavassa palautteessa Opiskelijoilta pyydetään itsearviointia, jolla selvitetään ohjauksen tarvetta ja mahdollisten lisätukitoimien tarpeellisuutta. Erilaisilla tehtävillä ja kokeilla selvitetään oppimisen tasoa. Ohjauksessa käytetään apuna oppilaitoksen oppimisalustaa ja muita sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Sovitaan työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa osaamiskarttaa hyödyntäen työssäoppimisjakson tavoitteet, aikataulu ja ohjaussuunnitelma. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan toimintaan, työkokonaisuuksiin ja työturvallisuuteen. Ohjauskeskustelua käytetään oppimisen tukemisessa ja opiskelijalle annettavassa palautteessa. Ohjausta antaa sekä työpaikkaohjaaja että ohjaava opettaja. Ohjauksessa käytetään apuna oppilaitoksen oppimisalustaa ja muita sähköisiä apuvälineitä (mm. mobiiliohjaus). Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 15 Taloushallinnon tietojen kerääminen ja hallinta Opiskelija o kirjaa yrityksen tavallisimmat kirjanpidon tapahtumat tietokoneella o tekee myyntilaskuja tietokoneella ja huolehtii saatavien perinnästä o kirjaa varastotapahtumia tietokoneella o käsittelee ostolaskut tietokoneella ja hoitaa ostolaskujen maksatuksen o laskee palkkoja tietokoneella Opiskelija selvittää oman yritysidean pohjalta: o yrityksen liiketoimintaprosesseja o liiketapahtumien kirjaamista kirjanpitoon o myynnin hallintaa ja saatavien seurantaa o hankintojen hallintaa o ostolaskujen hallintaa o palkan laskemista

20 16 Kannattava yritystoiminta Opiskelija o pohtii ja suunnittelee oman talouden hallintaa o tekee kannattavuuslaskelmia o laskee tunnuslukuja o pohtii kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutusta lopputulokseen o käyttää laskemisessa apuna taulukkolaskentaohjelmaa Oman yritysidean avulla opiskelija o selvittää tuottojen ja kustannusten määrän yritystoiminnassaan o laskee kannattavuuden osatekijöiden muutosten vaikutuksen toiminnan kannattavuuteen o laskee kannattavuuden tunnuslukuja o arvioi toiminnan kannattavuutta ja esittelee tulokset suullisesti ja kirjallisesti o hyödyntää taulukkolaskentaa laskelmien tekemisessä, tekstinkäsittelyohjelmaa raportoinnissa ja esitysgrafiikkaohjelmaa yritysesittelyssä Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattiosaamisen näytön toteuttaminen Yrityksen talouden hallinta työpaikalla (vaihtoehto 1) Ennen top-jaksoa opiskelijan työelämään perehtyminen sisältäen työnhakutaidot sekä perehtyminen ammattiosaamisen näyttöön. Opiskelija hoitaa työpaikalla kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan ennen työssäoppimisen aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Yrityksen talouden hallinta harjoitusyrityksessä (vaihtoehto 2) Opiskelija hoitaa harjoitusyrityksessä kirjanpidon, palkanlaskennan, myyntilaskutuksen, myyntireskontran tai ostoreskontran perustehtäviä sekä toimistotyöhön liittyviä muita perustehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Arvioitava työkokonaisuus valitaan harjoitusyritystyöskentelyn aloittamista ammattiosaamisen näyttöoppaasta löytyvän osaamiskartan perusteella. Arviointi kohdistuu vain valittuun työkokonaisuuteen, vaikka opiskelija tekisi muitakin työtehtäviä valitun työkokonaisuuden lisäksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite 3

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot