336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "336 x 280 px V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3"

Transkriptio

1 336 x 280 px VUOSIKERTOMUS 2013

2 NEBULAN VUOSI 2013 LYHYESTI Tilikaudella toteutettiin omistusjärjestelyjä, joiden tuloksena syntyi toimintansa aloittanut uusi Nebula-konserni (lue lisää s. 19). Konsernin vertailukelpoinen proforma-liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (2012: 24,2 Meur) ja liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (6,1 Meur). Liikevaihto kasvoi eniten pilvipalveluissa, mutta kaikki palvelualueet ylsivät kasvuun. Nebula solmi tilikaudella useita merkittäviä ulkoistussopimuksia uusien asiakkaiden kanssa ja laajensi aiempia asiakkuuksiaan. Investoinnit keskittyivät asiakaspalvelun ja pilvipalveluratkaisujen kehittämiseen. Nebulan maine nopeana, joustavana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana on poikkeuksellisen korkea. Tuloksemme Net Promoter Score (NPS) -mittauksella oli loppuvuonna 55. Liikevaihdon kehitys, Meur Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain, % 30 21, , , ,2 26,4* *vertailukelpoinen proforma-luku Pilvipalvelut 37 Yhteyspalvelut 34 Käyttöpalvelut 29

3 336 x 280 px Nebula on suomalainen ICT-palveluyritys, jonka palvelut mahdollistavat asiakkaille turvallisen ja luotettavan IT-ympäristön. Tarjoamme pilvipalveluina kapasiteetti- ja toimistopalveluja, yhteyspalveluja sekä käyttöpalveluja. Meillä on useita omia palvelinkeskuksia ja oma kattava runkoverkko. SISÄLTÖ 2 Nebulan palveluilla muutoksista mahdollisuuksia 4 Toimitusjohtajan katsaus LIIKETOIMINTA-ALUEET 6 Pilvipalvelut 8 Yhteyspalvelut 10 Työasemapalvelut 12 Käyttöpalvelut 14 Laatu 16 Henkilöstö 18 Ympäristö TILINPÄÄTÖS 19 Hallituksen toimintakertomus 22 Tuloslaskelma 23 Tase 27 Oman pääoman muutokset 24 Rahavirtalaskelma 26 Johtoryhmä 27 Hallitus

4 Tiedolla johtaminen MEGATRENDIT Keskittyminen ydinosaamiseen Infrastruktuuri massiivisten datamäärien hallitsemiseen. Kohti 24/7 yhteiskuntaa Kaikki digitalisoituu 24/7- asiakaspalvelu. Asiantuntijoista muodostuva, suomalainen palveluhenkilöstö aina koulutettu myös asiakkaiden järjestelmien ja liiketoiminnan erityispiirteisiin. Korkeatasoiset prosessit sekä jatkuva laadun seuranta ja kehittäminen. Pitkä kokemus ICT-palvelujen tuottamisesta. Asiakkaan tarpeiden mukaan skaalautuvat palvelut. Kokonaisratkaisut kaiken kokoisille yrityksille. Asiakkaiden tiedot säilytetään turvallisissa palvelinkeskuksissa Suomessa. Omat, nopeat tietoverkot kaikkialla Suomessa. KÄYTTÖVARMUUS LUOTETTAVUUS TEHOKKUUS MUUTOKSISTA MAHDOLLISUUKSIA Tekniikan huima kehitys haastaa organisaatiot pysymään muutoksissa mukana. Soveltamalla uusia ICT-ratkaisuja voidaan tehostaa tuotantoa, parantaa palveluja, luoda uusia toiminta tapoja ja synnyttää uutta osaamista. Huippuluokan teknologiaosaamisellamme ja asiakkaidemme erinomaiseksi arvioimalla palvelullamme autamme asiakkaitamme löytämään uusia mahdollisuuksia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Ainoana palvelutarjoajana Suomessa hallitsemme koko ICT-palveluketjun: laadukkaat kapasiteetti- ja toimistopalvelut, kattavat pilvipalvelut, tietoturvalliset, nopeat yhteydet, korkeatasoiset palvelin keskukset sekä asiakkaan palveluiden hallinnan avaimet käteen periaatteella. 2

5 KÄYTTÖVARMUUS LUOTETTAVUUS TEHOKKUUS Toimintavarmuutta Kustannussäästöjä 336 x 280 px Joustavia palveluja Tehoa liiketoimintaan Helppoa kommunikointia Tietoturvaa YRITTÄJÄT JA PIENYRITYKSET KESKISUURET YRITYKSET SUURYRITYKSET Asiakkaanamme menestymisenne on meille kaikki kaikessa. Haluamme ymmärtää liiketoimintanne tarpeet ja sitoudumme pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Kehitämme kaikkia palveluita teitä kuunnellen, yhteistyössä alan johtavien teknologiatoimittajien kanssa. Yrityksenne toimialasta ja koosta riippumatta kattava palveluvalikoimamme tarjoaa teille mahdollisuuden ICT-toimintojenne tehokkuuden, luotettavuuden ja käyttövarmuuden parantamiseen. 3

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ASIAKKAAN Vuonna 2013 investointien määrä väheni. Tämä heijastui myös Nebulan palvelujen kysyntään. Vuosi oli meille kuitenkin positiivinen ja menestyksekäs, pystyimme edelleen kasvamaan markkinoita nopeammin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ICT-palvelujen kysyntä jatkui vilkkaana. Kesällä kysyntä markkinoilla alkoi kuitenkin hiljentyä. Odotettu ja ennakoitu talouskasvu ei päässytkään vauhtiin, ja Suomen BKT:n kehitys jäi koko vuodelta negatiiviseksi. Liikevaihtomme jatkoi vuonna 2013 kasvuaan ja vertailukelpoinen, koko vuoden liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa eli 8,9 % edellisvuotta enemmän (2012: 24,2 milj. eur). Vahvinta kehitys oli pilvipalveluissa, mutta myös muut liiketoiminta-alueemme kasvoivat. Toimintamme kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla ja konsernin tilikauden voitto kasvoi. Investointimme kehittämiseen tuottivat tulosta. Solmimme vuoden aikana merkittäviä ulkoistussopimuksia uusien asiakkaiden kanssa ja toimitimme laajoja yritysverkkoratkaisuja. Voimme olla erittäin tyytyväisiä vuoden 2013 kokonaiskehitykseemme. Myös näkymämme tulevaisuuteen jatkuvat hyvinä, sillä aivan vuoden lopussa piristynyt palveluidemme kysyntä on jatkunut positiivisena myös alkaneeseen vuoteen. arvostivat joustavuuttamme. Kykymme yhdistää pilvipalveluiden jousto perinteisiin palvelinkeskuksiin toi asiakkaille kustannus säästöjä ja mahdollisti yhden vastuullisen toimittajan käyttöpalveluille. Vuonna 2013 tuomamme ratkaisut pilvissä toimiviin tallennus- ja varmistuspalveluihin otettiin hyvin vastaan. Yritysten tarve jakaa tietoa luotettavasti organisaatioidensa sisälle ja kumppaneille korostuu sähköisten palveluiden käytön lisääntyessä. Toimme markkinoille ensimmäisen suomalaisen pilvessä toimivan tallennuspalvelun, Nebula Boksin. Asiakkaamme voivat jakaa tietoa luottavaisina, sillä tiedot ovat turvassa Suomessa sijaitsevilla palvelimillamme. Samalla tiedon kriittisyys kaikenkokoisilla toimijoilla on lisääntynyt. Vastataksemme tähän haasteeseen toimme markkinoille työasemien ja palvelimien tiedot automaattisesti varmistavan Nebula Jemma -pilvipalvelun. NOPEUS JA LUOTETTAVUUS RATKAISEE PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ ON MENESTYKSEN SALAISUUS Kun sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy kaikkialla yhteis kunnassa, joustavien pilvipalvelujen kysyntä kasvaa. Menestyksemme palvelujen toimittajana perustuu laadukkaisiin palveluihin, jatkuvaan tuotekehitykseen sekä kotimaisuuteemme luomiin palvelu- ja tietoturvaetuihin. Asiakkaille toteuttamamme yksityisen ja hybridimallin pilviratkaisut sekä virtualisoidut palvelinympäristöt toivatkin merkittävän osan vuoden 2013 kasvustamme. Erityisesti asiakkaamme Verkoissa välittyvän tietoliikenteen määrä jatkaa nopeaa kasvuaan. Pilvipalveluiden kasvu lisää yhteyksien kriittisyyttä osana jokaisen yrityksen perusinfrastruktuuria. Vastataksemme asiakkaiden tarpeisiin lisäsimme verkon kapasiteettia ja laajensimme runkoverkkoamme. Vuoden 2013 aikana verkossa tapahtuvat hyökkäykset yleistyivät selvästi. Erityisesti palvelunestohyökkäyksiä oli enemmän ja ne olivat pidempikestoisia. Kysyntä keskitetyille tietoturvapalveluillemme jatkui vahvana. Pitkittyneen taloustaantuman vähentäessä yhteyksien kysyntää kilpailu yhteyspalveluissa oli kireää. Onnistuimme 4

7 vuoden 2013 supistuvilla markkinoilla kuitenkin kasvattamaan yhteys palvelujemme liikevaihtoa. Erityisenä kasvualueena oli toimipisteet yhdistävät yritysverkkoratkaisut. TYYTYMÄTÖN ASIAKAS KERTOO TEHOTTOMUUDESTA Asiakkaan tehoton palveleminen on kallista niin meille kuin asiakkaallekin. Kehitämme jatkuvasti asiakaspalveluamme, sillä korkea asiakastyytyväisyys on meille kannattavuuden ja kasvun edellytys. Olemmekin jo vuosia voineet ylpeinä kertoa vertailuryhmämme parhaasta asiakastyytyväisyydestä. Tuloksemme yleisesti käytetyllä Net Promoter Score (NPS) -mittauksella oli loppuvuonna 55. Panostus laatuun ja kehittämiseen on edelleen vuonna 2014 tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme. Erinomaiset tulokset on saavutettu kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita. Panostamalla systemaattisesti koulutukseen, prosessien kehittämiseen ja tukipalveluiden automatisointiin olemme pysyneet edelläkävijänä Suomessa. TAITO REAGOIDA MUUTOKSIIN RATKAISEE Tulevina vuosina muutos ICT-alalla jatkuu nopeana. Näemme monen perinteisen toimintamallin katoavan. Pilvipalvelut tuovat kustannussäästöjä. Tärkeintä on kuitenkin niiden mahdollistama joustavuus ja nopeus. Ne tuovat erityisesti pienille ja aloitteleville yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Palveluntarjoajilta tämä kehitys edellyttää kykyä sopeutua nopeasti markkinamuutoksiin ja tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaan joustavia palveluja. Tavoitteenamme on luonnollisesti jatkaa markkinaa nopeampaa kasvua. Uskon, että ketteryytemme palvella asiak kaita laadukkaasti luo tähän erinomaiset edellytykset. Kiitän henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme miellyttävästä ja tuloksellisesta yhteistyöstä päättyneenä vuonna. Ville Skogberg toimitusjohtaja

8 PILVIPALVELUT EDELLÄKÄVIJÄ Vuonna 2013 Nebula vahvisti asemaansa Suomen johtavana pilvipalveluiden toimittajana ja mahdollisti yhä useamman yrityksen siirtymisen uuteen toimintatapaan. Monet yritykset luopuivat omista palvelimista ja siirtyivät täysin käyttämään pilvipalveluita. Nebulan pilvipalvelut muodostuvat kapasiteettipalveluista, sovelluksista, korkean käytettävyyden ratkaisuista ja verkkosivustoille tarjottavista palveluista. Nebulan kilpailuvaltit ovat asiakaslähtöisyys, joustavuus ja ammattitaitoinen tuki. KYSYNTÄ KASVAA VAUHDILLA Nebulan pilvipalvelujen kysyntä jatkoi vuonna 2013 voimakasta kasvua. Pilvipalvelut olivat vuoden päättyessä yhtiön selvästi suurin liiketoiminta-alue. Kysyntä painottui yhä enemmän kokonaisratkaisuihin, kun kaiken kokoiset yritykset päättivät luopua omista konesaleistaan ja siirtyä käyttämään pilvipalvelinratkaisuja. Myös organisaatiot, joiden toimintaan kohdistuu hallinnollisia ja tietoturvallisia erityisvaatimuksia kuten julkishallinto ja finanssiala löysivät Nebulan yksityiset pilvipalvelut. YHÄ MONIMUOTOISEMPIA PALVELUITA Pilvipalvelut muodostavat yhä useammassa tapauksessa vain osan kokonaisuudesta. Asiakkaiden luopuessa omista palvelimistaan ja konesaleistaan tarvitaan heidän liiketoimintaansa tukevia muita palveluita, kuten yhteyksiä ja käyttöpalvelua. Vuonna 2013 pilvipalvelut olivatkin selkeästi aikaisempia vuosia enemmän osa kokonaisratkaisua. Pilvipalvelu ei kuitenkaan aina ole asiakkaalle ainoa oikea ratkaisu. Usein pilvipalveluiden käyttöön liittyy kompromisseja, esimerkiksi kaikkia asiakkaan vaatimuksia ei voida toteuttaa jaetusta pilvipalvelusta. Tässä tilanteessa Nebula on suositellut asiakkaille yksityisen pilven ratkaisua, joka mahdollistaa pilvipalvelumallin joustavuuden, mutta asiakkaan erityisvaatimukset voidaan huomioida yksilöllisesti. Lisääntyvä trendi vuonna 2013 olivat myös hybridiratkaisut, joissa asiakkaan olemassa oleva IT-infrastruktuuri yhdistyi Nebulan pilvipalveluihin. KOHTI PILVEN EKOSYSTEEMIÄ Nebula keskitti vuoden 2013 kehittämistyönsä pilvipalveluihin liittyvään automaatioon ja itsepalveluun, sillä osa asiakkaista haluaa hallinnoida palveluaan itse. Vuonna 2014 jatkuva hanke on yksi yhtiön historian suurimmista panostuksista. Sen toteuttamiseksi on tehty myös rekrytointeja tarvittavan osaamisen varmistamiseksi myös tuleville vuosille. Automaation ja itsepalvelun lisääntyminen ulottuu myös asiakkaisiin, jotka rakentavat automaatiota ja integraatiota omista palveluistaan suoraan palvelutarjoajan pilvipalveluihin. Tavoitteena on, että liiketoimintasovellukset liittyvät saumattomasti pilvipalveluun. 6

9 KUMPPANIIN ON VOITAVA LUOTTAA KUIN KALLIOON Valitsimme kumppaniksemme Nebulan, koska halusimme uskottavan ja luotettavan kokonaistoimijan, joka pystyy toimittamaan meille yhtenäisen MPLS-kuituverkon ja sen kiinteänä osana konesalipalvelut. Toimintamme kehittyy voimakkaasti, ja ICT:mme tulee vastata jatkuvasti muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin 365 päivää vuodessa. Hyvä ICTkumppani kykenee ratkaisemaan asiakkaansa tarpeet aina nopeasti asiakkaan eduksi. Tässä suhteessa Nebula erottuu kilpailijoistaan ehdottomasti edukseen, sillä sen toiminnassa korostuvat juuri asiakaspalvelu ja ketteryys. Jori Aitavaara Tietohallintopäällikkö Autovahinkokeskus Oy

10 YHTEYSPALVELUT NOPEISIIN Nebula keskittyy asiakkaan haasteen ratkaisuun. Olipa kyse yksittäisestä yrittäjästä tai kansainvälisestä konsernista, Nebula tarjoaa monipuolisia, luotettavia ja nopeita verkkoratkaisuja, jotka ovat asiakkaan tarpeeseen suunniteltuja. Palvelujen laadun takaavat osaava henkilöstö, aidot 24/7 tukipalvelut ja oma runkoverkko. Nebulan verkkoratkaisuilla yrityksen toimipisteet voidaan yhdistää yhdeksi turvalliseksi lähiverkoksi, jossa voidaan tiedon lisäksi siirtää puhetta ja videokuvaa. Palvelut kattavat niin verkon tietoturvan kuin yritysverkot muihin Pohjoismaihin. Näiden palvelujen avulla asiakas voi yhdistää ulkomaiset toimipisteensä Suomeen tai tuottaa palveluitaan Nebulan palvelukeskuksista. Nebulan tietoturvapalvelut mahdollistavat kriittisten palvelujen suojaamisen verkosta tapahtuvilta väärinkäytöksiltä. Tärkeänä osana palveluvalikoimaa on verkkolaitteiden hallinta- ja valvontapalvelu, jolla varmistetaan asiakkaan tietoliikenteen häiriötön toiminta ja siten asiakkaan liiketoiminta kaikissa olosuhteissa. NEBULA KEHITTYI POSITIIVISESTI HAASTEELLISILLA MARKKINOILLA Vuonna 2013 markkinatilanne yhteyspalveluissa oli haastava. Yritykset eivät heikon talouskehityksen takia juurikaan avanneet uusia toimipisteitä, eikä henkilöstömäärä yrityksissä kasvanut. Näissä olosuhteissa kilpailu asiakkaista oli kireää. Monien suurten operaattorien menettäessä asiakkaita ja liikevaihtoa Nebula sai useita uusia merkittäviä yritysverkkoasiakkaita sekä kotimaassa että Pohjoismaissa. Myös palvelinkeskuksista toimitettavan keskitetyn tietoturvan, kuten palomuuri- ja hyökkäyksentorjuntapalvelujen, kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Nebula onnistuikin kasvattamaan yhteyspalveluidensa liikevaihtoa vuonna Menestys vaikeassa markkinatilanteessa on tulosta yhtiön aiempien vuosien voimakkaasta panostuksesta turvallisiin ja monipuolisiin yritysverkkoratkaisuihin sekä kyvystä kuunnella asiakkaitaan. NOPEIDEN YHTEYKSIEN KYSYNNÄN KASVU JATKUU Sähköisten palvelujen nopea yleistyminen kaikilla toimialoilla jatkuu. Internet-yhteyden kautta käytetään yhä kasvavaa määrää erilaisia palveluja. Yhteyden nopeudesta ja luotettavuudesta on tullut liiketoimintakriittinen tekijä. Nopeiden yhteyksien kysynnän kasvu jatkui positiivisena vuonna Nebula jatkoi yhteyspalvelujensa kehittämistä voidakseen tarjota asiakkaalleen yhä monipuolisempia ratkaisuja, joita asiakas voi halutessaan hallinnoida myös itse. 8

11 TAVOITTEENA KAUPUNGIN NOPEIMMAT YHTEYDET Hotelleissamme on aina panostettu asiakas kokemukseen ja laatuun poikkeuksellisen vahvasti, ja ensiluokkaiset tietoliikenneyhteydet ovat yksi keskeisiä kilpailuvalttejamme. Ennen Nebulan kanssa aloitettua kumppanuutta hotelleissamme oli lukuisia erilaisia tietoliikenneyhteyksiä eri palveluntarjoajilta. Halusimme monimutkaiseen yhteyskokonaisuuteen paitsi selkeyttä, myös lisää nopeutta ja laatua. Uusien huippunopeiden kuituyhteyksien tarjoajaksi valikoitui Nebula. Valinta oli viime kädessä varsin helppo, sillä Nebula on asiakaspalvelussa ja joustavuudessa ihan eri tasolla kuin monet muut, isommat operaattorit. G R O U P Juhani Rajala IT-johtaja Kämp Group

12 TYÖASEMAPALVELUT TYÖN TUOTTAVUUS Työn tuottavuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi toimivilla työvälineillä ja tehokkaalla tukipalvelulla. Nebulan työasemapalvelut muodostuvat suomalaisella sisulla ja ammattitaidolla tuotettavista käyttäjä- ja lähitukipalveluista. Hyvin toimiva ja tuettu työasemaympäristö vähentää piilokustannuksia, joita syntyy esimerkiksi työtoverin auttamiseen tai vikatilanteiden korjaamiseen kuluvista työajan menetyksistä. Korkea käyttäjätyytyväisyys parantaa myös työssä viihtymistä, mikä näkyy positiivisena työilmapiirinä. Nebula tarjoaa työasemaympäristöjen käyttäjä- ja lähitukipalveluita asiakkaan kulloinkin tarvitsemassa laajuudessa. Tuettavia laitteita palveluissa ovat tyypillisesti puhelimet, työasemat ja yleisimmät toimistosovellukset, mutta palvelu ulottuu tarvittaessa myös asiakkaan liiketoimintajärjestelmiin. Nebulan käyttäjätuki toimii asiakkaalle saumattomasti yhtenä yhteydenottopisteenä. Tuki voi välittää pyyntöjä myös eteenpäin kolmansille osapuolille ja asiakkaan kumppaneille. UUDET PALVELUT TUKIVAT KASVUA Vuonna 2013 Nebula jatkoi panostuksia työasemapalveluiden kehittämiseen ja kasvua tuettiin rekrytoinneilla. Yhtenä painopisteenä olivat uudet työasemaympäristön toimintaa tehostavat ja helpottavat palvelut. Vuonna 2012 markkinoille tuotu, yritysten etäkokoustyöskentelyä helpottava Lyncviestintäratkaisu on ollut erittäin suosittu. Viime vuonna Nebula toi markkinoille ensimmäisen suomalaisen pilvessä toimivan tallennuspalvelun, Boksin. Tiedon kriittisyys kaikenkokoisilla toimijoilla on lisääntynyt. Vastatakseen tähän haasteeseen Nebula toi markkinoille työasemien ja palveli mien tiedot automaattisesti varmistavan Jemma-pilvipalvelun. Varmuuskopiopalvelu turvaa tiedot yrityksen työasemilta ja palvelimilta automaattisesti Nebulan kotimaisiin palvelinkeskuksiin. Tieto on varmassa tallessa myös odottamattomien tapahtumien, kuten tulipalojen tai varkauksien sattuessa. PALVELUMALLI JOUSTAA ASIAKKAIDEN EHDOILLA Bring Your Own Device ja Choose Your Own Device -toimintamallista on puhuttu markkinalla pitkään, mutta vasta vuonna 2013 asiassa näkyi konkreettista liikehdintää. Yhä suurempi joukko yrityksistä haluaa antaa valinnanvapauden käytetystä laitteesta työntekijälle, mikä asettaa palvelutoimittajat uusien haasteiden eteen. Trendinä on ollut nähtävissä virtuaalisten työpöytäratkaisuiden ja virtuaalityöasemien kysynnän selkeä kasvu. Trendiä ovat tukeneet nopeiden verkkoyhteyksien yleistyminen ja teknologian kypsyminen. Virtuaalisilla työskentelyratkaisuilla pystytään parantamaan tietoturvaa ja käytettävyyttä sekä vähentämään tukeen tarvittavaa työmäärää. Nebulan Työasemapalveluissa toimintamalli joustaa. Loppukäyttäjä saa aina asiantuntevaa tukipalvelua riippumatta siitä, mikä laite on kyseessä tai kuinka käyttäjän työpöytä on tuotettu. 10

13 PALVELUKSEEN HALUTAAN YRITTÄJÄHENKINEN OPERAATTORI Nebula valikoitui aikoinaan kumppaniksemme kokonaisvaltaisen asiantuntemuksensa perusteella, ja on jo usean vuoden ajan vastannut toimisto-ohjelmistojemme toiminnasta, toimipisteidemme verkottamisesta, IT-infran ylläpidosta, työasematukipalveluista sekä palvelinten ja työ asemien varmistamisesta. Kasvavana yrityksenä tarvitsemme kumppanin, joka joustaa ja kasvaa meidän kanssamme. Nebulasta tekee meille erityisen sen yrittäjähenkisyys. Kun meillä on haaste, Nebula ratkaisee sen. Kaikesta huomaa, että Nebulassa hommia tehdään suurella sydämellä. Arno Latvus toimitusjohtaja Hankintatukku Oy

14 336 x 280 px KÄYTTÖPALVELUT NEBULA KUUNTELEE Nebulan käyttöpalveluiden myynti kasvoi vuonna 2013 ja yhtiö voitti uusia asiakkuuksia kaikissa asiakassegmenteissä. Joustava palvelumalli mahdollistaa käyttöpalvelut niin Nebulan konesaleissa, asiakkaan omissa tiloissa kuin pilvipalveluissakin. Nebula on yksi niistä harvoista suomalaisista yrityksistä, jotka pystyvät tarjoamaan aitoa 24/7-palvelua. Ympäri vuorokauden miehitetyt tukipalvelut mahdollistavat asiakkaan häiriötilanteiden korjaamisen vuorokaudenajasta riippumatta. Toisen asteen asiantuntijoista muodostuva, suomalainen henkilöstö on aina koulutettu myös asiakkaiden järjestelmien ja liiketoiminnan erityispiirteisiin. Tärkeä osa Nebulan liiketoimintaa on Palvelutuotantokeskus (SOC), jonka asiantuntijat vastaavat mm. yhtiön valvontapalveluiden tuottamisesta. Valvontajärjestelmällä seurataan niin asiakkaan teknisen infrastruktuurin toimintaa kuin liiketoimintasovellusten toimintalogiikkaa ja suorituskykyä loppukäyttäjän näkökulmasta. KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ RÄÄTÄLÖIDYILLÄ STANDARDIPALVELUILLA Räätälöidyt standardipalvelut varmistavat asiakkaille korkean laadun ja laskevat asiakkaiden kustannuksia. Nebula on vuosien ajan määrätietoisesti kehittänyt osaamistaan, prosessejaan ja järjestelmiään niin, että se kykenee joustavasti palvelemaan erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia asiakkaita. Yhtiö haluaa erottua palvelutarjoajana, joka kykenee aidosti kuuntelemaan asiakkaidensa tarpeita ja ratkaisemaan heidän haasteensa kehittämällä omia toimintamallejaan. Vuoden 2013 aikana Nebula kasvatti erityisesti tietokanta- ja sovellusosaamistaan, sillä sekä nykyiset että uudet asiak kaat halusivat antaa yhä enemmän vastuuta järjestelmistään Nebulalle. Tässä yhtenä vahvuutena oli Nebulan kyky toimia hyvässä yhteistyössä eri osapuolten, kuten sovellus- ja järjestelmätoimittajien kanssa. HAJAUTETUT RATKAISUT KASVOIVAT VOIMAKKAASTI Toimintansa jatkuvuuden ja korkean tietoturvatason takaamiseksi asiakkaat halusivat yhä useammin hajauttaa ICTpalvelunsa maantieteellisesti eri palvelinkeskuksiin. Nebulalla on pääkaupunkiseudulla neljä palvelinkeskusta oman nopean kuituverkon varrella. Toteutukset, joissa asiakkaiden palveluita varmennettiin useaan eri palvelinkeskukseen, lisääntyivät selvästi vuoden 2013 aikana. Nebulan omat palvelinkeskukset täyttävät kaikki keskeiset turvallisuus- ja jatkuvuusvaatimukset ja sekä kotimaiset että kansainväliset palvelinkeskuksille asetetut standardit. Lontoon ja Singaporen konesalit mahdollistavat lisäksi maantieteellisesti skaalautuvat ratkaisut, korkean käytettävyyden ja lyhyet vasteajat kaikkialle maailmaan. Nebula jatkaa investointejaan palvelinkeskusten kapasiteettiin vastatakseen laajentuvan ja monipuolistuvan asiakaskuntansa tarpeisiin. Pitäjänmäen konesalin kapasiteetin nelinkertaistava hanke valmistuu kevään 2014 aikana. Tämän lisäksi käyttöpalveluinvestoinnit kohdistuvat toiminnan energiatehokkuuden parantamiseen. 12

15 KOHTI KETTERÄMPÄÄ KUMPPANUUTTA Ulkoistimme vuonna 2008 IT-infrastruktuuriratkaisumme kansainvälisesti toimivalle kumppanille. Olimme kuitenkin isolle kumppanille liian pieni asiakas, eivätkä palvelutaso ja ketteryys vastanneet odotuksiamme. Päätimme pilkkoa IT-ulkoistuskokonaisuutemme pienempiin osiin ja valitsimme kilpailutuksen jälkeen Nebulan kumppaniksemme konesalien ja palvelinhallinnan ulkoistuksissa. Finanssi alan yrityksenä IT-toimintoihimme kohdistuu erityisiä vaatimuksia, esimerkiksi tietoturvatasomme tulee olla aukoton. Nebulan kanssa kaikkiin tarpeisiimme on löytynyt optimaalinen ratkaisu. Nebula on meille, keskisuurelle yritykselle, juuri oikean kokoinen kumppani. Mikko Koskinen Tietohallintojohtaja Evli Pankki Oyj

16 LAATU Nebulan toimintaympäristö elää jatkuvassa muutostilassa, joten yhtiön toiminnan elinehto on johdon sitoutuminen toimintojen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Nebulassa laatu alkaa johtamisesta, joka luo ympäristön laadukkaalle toiminnalle. Laadukas toimintaympäristö puolestaan mahdollistaa sekä laadukkaat prosessit että laadukkaiden palveluiden tuottamisen asiakkaille. JOHTO PROSESSIT PALVELUT Prosessit ja niihin kytketyt laatumittarit mahdollistavat laadun seurannan ja jatkuvan parantamisen. Laatumittareilla laatua seurataan jatkuvasti, sillä vain mitattuja toimintoja voidaan parantaa. KOKONAISLAATU ON MONEN TEKIJÄN SUMMA Nebulan palveluiden laatua lähestytään kokonaislaadun käsitteen kautta. Kokonaislaatu muodostuu asiakkaan kanssa sovittavista palvelutasoista, asiakkaan kokemasta subjektiivisesta laatukokemuksesta, tuotannon laatutekijöistä, asiakkaan kanssa toteutettavasta palveluyhteistyöstä ja palvelusisällöstä. Voidakseen keskustella asiakkaidensa kanssa laadusta eli palvelutasosta Nebula määrittelee palvelutason asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävään palvelutasosopimukseen. Siinä määritellään tuotettavien palveluiden laatumääreet kuten käytettävyys, saatavuus, palveluaika, ratkaisuaika, vasteaika, tavoitettavuus ja muut sopimusneuvotteluissa tai palveluyhteistyökokouksissa sovitut laatumääreet. 14

17 KOKONAISLAATU PALVELUTASOT Laadun ja laatutekijöiden määrittäminen sekä tuotannon sovittaminen laatutavoitteisiin SUBJEKTIIVINEN LAATU TUOTANNON LAATUTEKIJÄT Laadun mittaaminen, arviointi ja jatkuva kehittäminen PALVELU- YHTEISTYÖ PALVELUSISÄLTÖ Tuotannon laatutekijät liittyvät palvelutuotannon tehokkuuteen, mielekkyyteen ja toimivuuteen ihmisten, teknologioiden ja prosessien näkökulmasta. Palveluyhteistyö on Nebulan ja asiakkaan avainhenkilöiden palvelun hallintaan liittyvää yhteistyötä, jonka sujuvuus on olennaista kokonaislaadun kannalta. Palveluyhteistyön sujuvuus onkin yksi tyypillisistä ennakoivista palvelun laadun mittareista. Palveluyhteistyötä toteutetaan operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla Nebulan ja asiakkaan välillä. Palvelun käyttäjien kokema laatu on subjektiivista. Siihen vaikuttavat tuotannon tekijöiden palvelusisällön ja palvelutasojen lisäksi myös monet muut vaikeasti määriteltävät tekijät. Usein sopimuksia solmittaessa unohdetaan tiedottaa käyttäjille tehdyistä palvelutasosopimuksista. Tällöin käyttäjien odotukset eivät vastaa todellisuutta. Palvelusisältö toimii kaiken pohjana tarkasteltaessa palveluiden laatua. On hyvä ottaa huomioon, että palvelun laatuvaikutelmaan vaikuttaa usein kaikkein eniten varsinainen palvelu sisältö. Laatu syntyykin palvelun kattavasta sisällöstä ja palveluun saatavissa olevista palvelutasoista. VUOSIKERTOMUS

18 HENKILÖSTÖ PANOSTUS HENKILÖSTÖÖN Palveluyrityksenä Nebulan tärkein voimavara ovat osaavat ja motivoituneet työntekijät. Asiakkaille tarjottava ammattitaitoinen palvelu on edellytys onnistumiselle ja tulokselliselle toiminnalle. Nebula panostaakin henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen sekä innostavaan, avoimeen ja kehittävään työilmapiiriin. Vuoden 2013 lopussa Nebulan palveluksessa oli 111 työntekijää (2012: 109) ja henkilöstön keski-ikä oli 32 vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus säilyi matalana ja vuoden aikana rekrytoitiin 10 henkilöä. Työtyytyväisyys säilyi erittäin korkealla tasolla. Työtyytyväisyyskyselyn vastaajista 80 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä omaan työhönsä. Perusteina mainittiin esimerkiksi hyvät vaikuttamismahdollisuudet omiin työtehtäviin, mielekäs työn sisältö ja mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista. PANOSTUKSET LAATUUN JA ASIAKASPALVELUUN NÄKYIVÄT ASIAKASTYYTYVÄISYYDESSÄ Vuonna 2013 osaamisen kehittämisessä keskityttiin laadun, asiakaspalvelun ja esimiestyön tehostamiseen. Nebulan tavoitteena on olla Suomen johtava pilvi- ja käyttöpalvelujen tarjoaja, jonka asiakkaat ovat tyytyväisiä ICT-palveluihinsa. Tämä tavoite ohjaa henkilöstötyötä, jolla pyritään tehokkaista, osaavista ja motivoituneista ihmisistä muodostuvaan organisaatioon ja kannustavaan työilmapiiriin. Henkilökunnan korkea motivaatio ja työssä viihtyminen näkyvät asiakkaille laadukkaana palveluna. Jokainen ymmärtää olevansa tehtävässään asiakkaita varten. Panostukset vuoden 2013 painopistealueisiin, laatuun ja asiakaspalveluun, näkyivät selvästi kohonneena asiakastyytyväisyytenä. Toimenpiteiden avulla pystyttiin tehostamaan työskentelyä. Tämä näkyi asiakkaille lyhyempinä vaste- ja ratkaisuaikoina, joilla on suuri vaikutus asiakkaiden antamaan palautteeseen. HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIIN PANOSTETAAN Vuoden 2013 aikana otettiin käyttöön viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamisohjelma. Henkilökunta ehdottaa kuukausittain kehityskohteita, joiden toteuttamisesta vastaa työntekijöistä koostuva virkistystoimikunta. Toteutuneita hankkeita olivat esimerkiksi urheilumahdollisuuksien lisääminen taukotilojen yhteyteen. Henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan liikuntaharrastuksiin ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen mm. liikuntaseteleillä. Tarjolla on myös yhteisiä liikuntaharrastuksia, joiden kustannuksissa yhtiö tukee. Lisäksi Nebula järjestää vuosittain erilaisia liikuntatapahtumia ja -kisoja, kehonkoostumusmittauksia, ravintoluentoja ja ergonomiakartoituksia. Nebula tarjoaa henkilökunnalleen myös kattavan työterveyspalvelun, sairaanhoitovakuutuksen ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. HYVIÄ TULOKSIA KANNUSTINJÄRJESTELMÄLLÄ Nebulan koko henkilökunta on yhtiön kannustinjärjestelmän piirissä. Järjestelmä kannustaa bonuspalkkioilla henkilökuntaa hyviin suorituksiin ja motivoi pitkäjänteiseen työhön yhtiön strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Palkitseminen perustuu yhtiö- sekä henkilö- ja/tai tiimikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2013 saavutetut tulokset olivat hyviä. Kannustinjärjestelmän toiminta jatkuu vuonna

19 ARVOT Nebulan arvot muodostavat perustan kaikille yhtiön toiminnoille ja yhteisille pelisäännöille. Jokaisen henkilöstön jäsenen on tunnettava ja ymmärrettävä arvot sekä oltava valmis työskentelemään niiden mukaisesti. Laatu ja asiakaskeskeisyys Oma-aloitteisuus ja vastuullisuus Tuloksellisuus Kehittyminen Joustavuus ja nopeus Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön ikäjakauma vuoden 2013 lopussa, % vuotta 9, vuotta 24, vuotta 44, vuotta 14, yli 40 vuotta 7,2 VUOSIKERTOMUS

20 YMPÄRISTÖ NEBULA RAKENTAA Nebula kantaa vastuuta ympäristöstä sekä kehittämällä omaa toimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan että luomalla asiakkailleen heidän toimintansa hiilijalanjälkeä pienentäviä palveluja. Vastuullisuus on yksi Nebulan arvoista, ja vastuu ympäristöstä keskeinen osa näitä arvoja. Yhtiön päätöksentekoa ohjaa tavoite parantaa toimintansa energiatehokkuutta ja näin pienentää aiheutettua ympäristökuormitusta. Nebulan oman toiminnan ympäristökuormitus liittyy lähinnä toimistotiloihin ja tietokonekeskuksiin sekä matkustamiseen. Nebula on panostanut päästöjensä vähentämiseen koko 2000-luvun ajan. Yhtiö käyttää pitkäikäisiä ja energiatehokkaita laitteita. Kaikki palvelinkeskukset suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi sekä energian että jäähdytyksen suhteen ja pilvipalveluja hyödynnetään kaikessa toiminnassa. Käytöstä poistetusta tietotekniikasta syntyvä jäte on merkittävä osa Nebulan ympäristökuormitusta. Yhtiö kierrättää kaiken tietotekniikkajätteen. Kaikki muusta toiminnasta syntyvä jäte lajitellaan asianmukaisesti ja kierrätyskelpoiset materiaalit kierrätetään, mikä vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää. Nebula varmistaa ympäristötavoitteidensa toteutumisen jatkuvalla kehittämisellä, mittaamisella ja toiminnan arvioin nilla. Yhtiö on sisällyttänyt ympäristöindikaattoreiden seurannan raportointijärjestelmäänsä. Myös merkittävimmiltä tavara- ja laitetoimittajilta edellytetään sitoutumista ympäristön huomioonottamiseen ja energiatehokkuuteen sekä tarvittaessa selvitystä ympäristöasioiden hoidosta. Nebulan määrätietoinen toiminta päästöjen vähentämiseksi on tuottanut tulosta. Yhtiön palvelinkeskusten energiatehokkuutta kuvaava PUE-luku (Power Usage Effectiveness) on laskenut 1,3:een trendin ollessa edelleen laskeva. Vuonna 2013 jatkettiin investointeja konesalien jäähdytyksen tehostamiseen. Näillä investoinneilla optimoitiin Suomen kylmän ilmaston tehokas hyödyntäminen. Mittavat hankkeet energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuvat myös vuonna Konesaleissa tarvitaan paljon energiaa, joten investoinneilla energiatehokkuuteen saavutetaan merkittäviä tuloksia yhtiön hiilijalanjäljen pienentämisessä. ICT-palvelutalona Nebula on erikoistunut asiakkaittensa sähköisten toimintojen kehittämiseen ja hallintaan. Yhtiö auttaa asiakkaitaan rakentamaan yhteiskuntaa, jossa suurin osa kaikista palveluista ja tuotteista tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan sähköisesti tietoverkkojen kautta. Mahdollistamalla asiakkaidensa tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän toiminnan Nebula osallistuu merkittävällä tavalla ympäristöä vähemmän kuormittavan yhteiskunnan kehittämiseen. Pienentämällä sekä oman että asiakkaidensa toiminnan ympäristövaikutuksia Nebula tahtoo osaltaan edesauttaa EU:ssa vuonna 2007 sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Näillä tavoitteilla EU-maat sitoutuivat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 %, lisäämään uusiutuvan energian käyttöään 20 % ja parantamaan energiatehokkuuttaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi tavoitteilla pyritään vähentämään EU-maiden riippuvuutta energian tuonnista. 18

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot