SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYYSKOKOUSKUTSU HÖSTMÖTESKALLELSE"

Transkriptio

1 SYYSKOKOUSKUTSU Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n syyskokous pidetään BRIDGE- AREENALLA (os. Hiomotie 10, Helsinki) lauantaina 19. marraskuuta 2011 klo Käsiteltävänä ovat SBL:n sääntöjen 8 :ssä mainitut asiat. HÖSTMÖTESKALLELSE Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund rf:s höstmöte äger rum på BRIDGE- ARENAN (adr. Hiomotie 10, Helsingfors) lördagen den 19. November 2011 kl Agenda: FBF:s stadgeenliga ärenden (ref. 8 ). TERVETULOA! Hallitus/ Styrelsen Syyskokouskutsun liitteet: - Syyskokouksen esityslista (liite1) - Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liite 2) - Talousarvio vuodelle 2012 (liite 3) - Hallitus 2011 ja erovuoroiset hallituksen jäsenet (liite 4) - SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi, sekä siihen liittyvä toimintasääntöjen muutos ja kerhojen sääntöihin tehtävä lisäys (erillinen kolmeosoinen PDF liite 5 A B C) - SBL:n hallituksen esitys uudeksi Alert-säännöstöksi, sekä sen ohjeet (erilinen kaksiosainen PDF liite 5 D ja E) - Valtakirjalomake (liite 6) 1

2 LIITE 1 SUOMEN BRIDGELIITTO FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry SYYSKOKOUS 19. marraskuuta 2011 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan ääniluettelo 6. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuotta 2012 varten (liitteet #2 ja #3) 7. Vahvistetaan jäsen-, peli- ja kilpailumaksujen sekä mahdollisten liittymismaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta (liitteet #2 ja #3) Hallitus esittää, että jäsen-, peli- ja kilpailumaksut pidetään ennallaan. Hallitus haluaa muistuttaa, että MP-kilpailumaksut suositellaan pidettäväksi mahdollisimman alhaisina, mielellään 12,00-20,00 pelaajaa kohden. 8. Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi SBL:n puheenjohtaja Jarmo Laakso ei ole vuonna 2011 erovuorossa. 9. Valitaan neljästä kuuteen hallituksen jäsentä erovuoroisten sijaan. Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Kaj G Backas, Katarina Sandström, Lasse Utter ja Finn Wardi. Erovuoroiset ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa liiton hallituksessa, mikäli Liiton syyskokous heitä kannattaa. 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla HTM tai KHT ja kaksi varatilintarkastajaa. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan jatkamaan Leif-Erik Forsberg (KHT, JHTT) ja toiminnantarkastajaksi jatkamaan Jussi Tamminen ja varalle valitaan Matti Koivisto ja Olli Puurtinen. 2

3 11. Perttulantie 6 Bridge Areenan myynti ja Hiomotie 10, Bridge Areenan osto: a. Perttulantien kiinteistön myynti: toteutunut kauppahinta, tilan käytöstä aiheutuneet kulut myyntihetkestä luovutukseen ja yhtiölaina osuus. kauppahintahinta brutto, ,00 kuviteltu lainaosuus ,00 loppu lainaosuus , ,22 yhtiövastike 987,74 autopaikka 40,00 korko 5 % / kuukautta 1 958, ,00 vanhan tilan kulut myynnistä luovutukseen 8 958,00 yhtiölaina, yhtiökokouksen mukaan ,57 yhtiölaina myyntihetkellä ,78 b. SBL:n vuonna 2011 hankkimiin Bridge Areena Oy:n osakkeisiin sijoitettu pääoma ja pääoman määrä. Ostettu Bridge Areena Oy:n osakkeita ( ) 9 536,94 SBL:n omistuksessa ( ) 8423/10000 osaketta. SBL kiittää kaikkia osakkeensa lahjoittaneita lämpimästi! c. Hiomotien kiinteistön hankintahinta, kiinteistön remonttikustannukset ja vastikkeen määrä Hiomotien kauppahinta ,00 varainsiirtovero 7 040,00 remonttikustannukset tällä hetkellä ,58 yhtiövastike 2 257,50 autopaikat 20 euroa/kk/paikka d. Kerhojen kanssa solmitut vuokra- ja kulukorvaussopimukset ja niistä SBL:lle tulevien tuottojen määrä budjetissa vuodelle ,00 e. Shakkiliiton kanssa sovitut asiat: yhteistyön laajuus, vuokrasopimuksen sisältö ja liitolle tulevat tuotot. vuokra 1500/kk eli vuodelle ,00 Vuokra sisältää, sähkön ja 2 autopaikkaa, 2 toimistohuonetta ja 2 x ½ varastohuonetta ja oman pelialueen ja sovittaessa lisätila sekä lupauksen 2+1 hallituspaikasta. 3

4 f. SBL:n päätösmenettelyt Perttulantien kiinteistön myyntiin ja Hiomotien kiinteistön ostoon liittyvissä asioissa Asiassa on toimittu kevätkokouksen 2011 valtuutuksella, asioista on tietysti keskusteltu, mutta asiasta ei ole muita pöytäkirjamerkintöjä. 12. Suomen Bridgeliiton hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa: Liittokokous päättää että, hyväksytään uusi hallituksen esittämä kurinpitosäännöstö, sekä tähän liittyvät korjaukset toimintasääntöihin sekä kerhojen sääntöihin tehtävä lisäys. (liitteet #5 A, B ja C) Mikäli kerhollanne on korjausehdotus tai muutosehdotus esitettyihin asiakirjoihin, lähettäkää ne etukäteen kirjallisina osoitteeseen: 13. Suomen Bridgeliiton hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa: Liittokokous päättää että, hyväksytään uusi hallituksen esittämä Alertsäännöstö. (liite 5D) 14. Muut kokouksessa esille tulevat asiat 15. Kokouksen päättäminen 4

5 LIITE , Hulda Ahonen Lempäälässä Suomen Bridgeliitto ry:n toimintasuunnitelma vuodelle Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: olla Suomessa toimivien bridgekerhojen aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. bridgen pelaamisen edistäminen Suomessa sekä, Kansainvälisen bridgeliiton (World Bridge Federation) jäsenenä luoda jäsenilleen edellytykset kansainväliseen kilpailutoimintaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: tekee bridgen pelaamiseen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä valvoo bridgen pelaamiseen liittyviä etuja Suomessa edistää bridgen pelaamisen parissa toimivien kerhojen perustamista ja kerhojen tehokasta toimintaa vahvistaa bridgen peli-, mestaruus-, kilpailu- ja merkkisäännöt valvoo kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja riitaisuudet edistää ja valvoo jäsenyhdistysten ja piirien sekä kerhojen jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanee kilpailuja myöntää oikeuksia liiton järjestämien tai liiton alaisten kilpailujen johtajille hoitaa yhteydet kotimaisiin ja ulkomaisiin bridgejärjestöihin ja edustaa maata kansainvälisissä bridgekongresseissa, nimeää Suomen edustajat kansainvälisiin bridgekilpailuihin 5

6 järjestää mestaruuskilpailuja, muita kansallisia ja kansainvälisiä bridgekilpailuja sekä myöntää jäsenilleen lupia tällaisten kilpailujen järjestämiseen julkaisee ja kustantaa bridgen pelaamista koskevia aikakauslehtiä ja muita julkaisuja sekä ylläpitää Internet-sivustoja. 2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle julkaistaan 4 Bridge Lehti -lehteä 2. järjestetään Suomen mestaruuskilpailut kaikissa luokissa sekä kehitetään liiton kilpailutoimintaa 3. kehitetään ja lisätään bridgen alkeiskursseja ja niiden pitomahdollisuuksia jäsenkerhoissa 4. järjestetään koulutuksia uusille kilpailunjohtajille, sekä jatkokoulutetaan nykyisiä kilpailunjohtajia 5. kutsutaan kokoon yhdistyksen kevät- ja syyskokous 6. ylläpidetään ja kehitetään verkkosivuja 7. kehitetään yhdistyksen varainhankintaa ja jatketaan talouden eheyttämistä. 8. jatketaan liiton pelitilan Bridge Areenan kehittämistä 9. lähetetään joukkue EM-kilpailuihin, mikäli ne järjestetään 10. aktivoidaan nuoria pelaajia mm. järjestämällä juniorileiri 11. aloitetaan yhteistyö Suomen muiden älypeliliittojen kanssa 12. aktivoidaan piirien toimintaa 13. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja Vuoden 2012 teemana on tiedottamisen parantaminen. Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta siitä tarkemmin vastaava toimikunta. Toimikunnat tarkentavat toimintasuunnitelmaa omissa toimintasuunnitelmissaan. 6

7 2.1 Bridge Lehti -lehti Lehden keskeisimmät tavoitteet vuodelle Toiminnanjohtaja ja päätoimittaja tekevät ilmestymisaikataulun. - Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus sähköiseen lehteen painetun vaihtoehtona - Kilpailutetaan paino- ja postituspalvelut - Velvoitetaan Rally-sarjan kilpailunjärjestäjät kirjoittamaan osakilpailustaan pieni uutinen seuraavaan lehteen (noin aukeama kuvineen.) - Markkinoidaan ilmoitustilaa aiempaa aktiivisemmin. - Parannetaan lehden merkitystä jäsenten ja yhdistyksen tiedonvälittäjänä. - Kehitetään lehden ulkoasua, sekä sisältöä 2.2 kilpailutoiminta Kilpailutoimikunta huolehtii, että liitto järjestää SM-kilpailut kaikissa luokissa - Tiedotusryhmä edistää kilpailujen aktiivista markkinointia - SM kilpailuissa jaetaan mitalit, jotka yhdistyksen toiminnanjohtaja hankkii - Järjestetään kansainvälinen Midsummer Bridge - kilpailu - Kilpailutoimikunta mietti ja kehittää kilpailutoimintaa - Järjestetään tasoituskilpailusarja - Vuonna 2012 jatketaan ns. ristimerkkikilpailujen kehittämistä ja niiden sääntöjen tekoa - Valmistellaan vuoden 2013 kilpailukalenteri 2.3 Bridgen alkeiskurssien lisääminen ja kehittäminen - Tiedotus- ja koulutustoimikunta kehittää alkeiskurssitoimintaa - Kurssien keskitettyä mainontaa lisätään - Bridgen näkyvyyttä parannetaan ja kurssien mainontaan kehitetään välineitä - Materiaalin ja mahdollisuuksien tarjoamista kerhoille jatketaan 2.4 Kilpailunjohtajien koulutus - Pääkilpailunjohtaja järjestää vuodessa vähintään yhden tason I kilpailunjohtajakurssin, mikäli osallistujia ilmoittautuu tarpeeksi - Pääkilpailunjohtaja järjestää vuoden aikana vähintään yhden tason II kilpailunjohtajakurssin, jonka yhteydessä järjestetään koulutus ja koe myös vanhoille MP-kilpailunjohtajille - Kurssien mainonta ja tiedotus hoidetaan yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa 2.5 yhdistyksen kevät- ja syyskokous - Yhdistyksen hallitus kutsuu kokoon ja valmistelee kevät- ja syyskokoukset 7

8 2.6 verkkosivut - Sivujen ylläpidon vastuu on Kari Patanalla - Hallitus jatkaa sivujen kehittämistä ja vapaaehtoisten avustajien kokoamista - Yhteistyötä Ruotsin Bridgeliiton kanssa uudesta verkkosivustosta jatketaan ja voimistetaan 2.7 varainhankinnan kehitys ja talouden vakauttaminen - Taloustoimikunta miettii eri ratkaisumalleja varainhankinnan tehostamiseksi ja pyrkii toteuttamaan niitä - Yhdistyksen talouden vakauttamisen pohdintaan osallistuu taloustoimikunnan johdolla koko hallitus ja toiminnanjohtaja - Kilpailujen yhteistyökumppaneiden hankkimista lisätään - Tehostetaan bridgen pelaajien liittymistä Liiton kerhojen jäseniksi 2.8 Bridge Areenan kehittäminen ja ylläpito - Liitto jatkaa vuonna 2011 hankitun uuden pelitilan käytön kehittämistä ja tilan ylläpidosta ja sopimuksista huolehtimista 2.9 kansainvälinen toiminta - Liitto lähettää vähintään yhden joukkueen kesällä 2012 järjestettäviin EMkilpailuihin - Liitto tukee joukkueen matkaa taloudellisten mahdollisuuksien mukaan - Liitto lähettää joukkueen Riga Invites kilpailuun, joka on vuoden 2011 Suomen Cup voittajajoukkue. Joukkue saa harkinnanvaraisen matkatuen. - Jatketaan maajoukkuevalmennuksen kehittämistä ja parannetaan joukkueiden harjoittelumahdollisuuksia - Haetaan opetusministeriöltä tukea Mind Sports Games- kilpailuihin osallistumiseen 2.10 Nuorten pelaajien aktivointi - Junioritoimikunta jatkaa nuorten pelaajien aktivointia - Järjestetään mm. juniorileiri, jonne pyritään kutsumaan junioreita myös ruotsista - Junioritoimikunta tarkentaa vuotuista toimintaansa omassa toimintasuunnitelmassaan 8

9 2.11 Älypeliliittojen yhteistyö - Aloitetaan aktiivisesti yhteistyön kehittäminen muiden Suomen älypeliliittojen kanssa 2.12 Piirien toiminnan aktivointi - Pyritään aktivoimaan piirit kehittämään omaa toimintaansa - Jatketaan piirivalvojien ohjeistuksen valmistelua ja tehdään se valmiiksi 2.13 yhdistyksen organisaation ja toimintojen kehittäminen - Yhdistyksen hallitus esittää tarvittaessa muutoksia yhdistyksen organisaatioon ja toimintaan - Yhdistyksen hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa tarvittavat toimikunnat, sekä niiden puheenjohtajat ja jäsenet. Toimikunnissa voi olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä - Vuonna 2012 keskitytään erityisesti aktivoimaan toimikunnat - Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana aina tarvittaessa - Yhdistyksen hallitus pitää tarvittaessa kiireisistä asioista sähköpostikokouksia tai Skype- kokouksia 9

10 LIITE 3 SBL TULOT TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIO 2011 TOTEUMA ENNUSTE SBL:n kisat , ,00 MP-kilpailut , ,00 jäsenmaksut , ,00 voittopisteet , ,00 muut tuotot , ,10 vuokrat/shakkiliitto vuokrat/sbl , , , ,10 MENOT PALKAT MUUT KULUT palkat ja palkkiot , ,05 henkilösivukulut 22 % , ,44 bridgelehti , ,00 vuokrat/areena , ,00 kv jäsenmaksut , ,00 puhelin/internet , ,00 muut kulut , ,62 hallitus/matkat , ,00 palkinnot yms , ,25 juniorit , ,18 edustusjoukkueet , ,00 kirjanpito/tilimix , ,00 tarvikekulut 840,00 120,00 kirjat ja pelikortit -420,61-420, , ,44 bridge areenan osakkeet 9 352, , , ,21 alkusaldo 4 466,44 alkusaldo ,15 saatavat saatavat 1 097,50 laina ,00 laina ,00 loppusaldo 66,44 loppusaldo 4 466,44 10

11 LIITE 4 Ote liiton säännöistä: 9 Hallitus Liiton asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 8-12 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahden kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenet ovat erovuoroisia kahden kalenterivuoden toimikautensa jälkeen. Hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa valittaessa puolet valituista jäsenistä on erovuorossa yhden kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Arpa ratkaisee, ketkä ovat erovuorossa yhden kalenterivuoden toimikauden jälkeen. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on työsuhteessa liittoon. Hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jonkun jäsenyhdistyksen ehdottama. Hallitukseen kuuluvat vuonna 2011 seuraavat henkilöt: Hallitus 2011 Puheenjohtaja: Jarmo Laakso Varsinaiset jäsenet: Kaj G Backas Veijo Nikkanen Milko Nuutila Raimo Raunto Kati Sandström Fred Sundwall Lasse Utter Finn Wardi erovuoroinen erovuoroinen erovuoroinen erovuoroinen 11

12 LIITE 5 ERILLINEN PDF Liite 5A SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Liite 5B SBL:n hallituksen esitys korjauksiksi liiton toimintasääntöihin. Liite 5C SBL:n hallituksen esitys lisäykseksi jäsenkerhojen omiin sääntöihin. Liite 5D SBL:n hallituksen esitys Alert-säännöstöksi. Liite 5E SBL:n hallituksen esitys Alert-säännöstön ohjeiksi. 12

13 LIITE 6 Ote liiton säännöistä: 7 Liiton kokoukset Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni- että puheoikeutta. Lisäksi kokoukseen saa osallistua enintään kaksi varsinaisen jäsenen valtuuttamaa puhevaltaista edustajaa. Sama henkilö saa oman jäsenyhdistyksensä lisäksi edustaa siihen valtuutettuna enintään neljää muuta jäsenyhdistystä näiden ääni- ja puheoikeutettuna edustajana. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni jokaista ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu. Kokousedustaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin yhdellä viidenneksellä (1/5) kokouksen kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä liittokokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan liittokokouksen alkuun mennessä. Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, jolloin käytetään suljettua lippuäänestystä. Ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty, äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa, jossa vaali ratkaistaan arvalla. Kokouksen puheenjohtaja toimittaa arvannoston. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja liiton työsuhteessa olevilla on oikeus olla liiton kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhe- mutta ei äänivaltaa. Liiton hallituksen jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ja käyttää siellä puhevaltaa ja varsinaisen jäsenen edustajana äänivaltaa. Hallituksen jäsen ei voi osallistua tilintarkastajan vaaliin eikä hallituksen vastuuvapautta koskeviin asioihin. VALTAKIRJA Täten valtuutetaan edustamaan kerhoamme ja käyttämään sen puhe- ja äänioikeutta Suomen Bridgeliitto ry:n syyskokouksessa 19. marraskuuta 2011 Helsingissä. pnä kuuta 2011 kerho 13

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT

SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT SUOMALAISTEN KEMISTIEN SEURAN SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminta 1. Yhdistyksen nimi on Suomalaisten Kemistien Seura ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot