Venematkailu Suomen matkailustrategiassa. Pidä Saaristo Siistinä ry:n satamaseminaari Kemi Liisa Hentinen, MEK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venematkailu Suomen matkailustrategiassa. Pidä Saaristo Siistinä ry:n satamaseminaari Kemi 25.1.2008 Liisa Hentinen, MEK"

Transkriptio

1 Venematkailu Suomen matkailustrategiassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n satamaseminaari Kemi Liisa Hentinen, MEK

2 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 Matkailun kehittämisen päätavoitteena tulee olla kannattavan kasvun, kilpailukyvyn ja osaamisen lisääminen sekä uudistumisen tukeminen. Voimakkaan kasvun aikaansaamiseksi matkailun kehittämistoiminta kohdistetaan kahteen strategiseen painopistealueeseen: 1. Matkailukeskusten kehittäminen 2. Teemapohjaisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Mielikuvasta tulee luoda selkeästi muista, erityisesti merkittävimmistä kilpailijamaista, erottuva omaleimainen ja houkutteleva matkailumaaprofiili. Se on nykyisellään liian monimuotoinen, yleisluonteinen ja hahmottumaton. Matkailumaaprofiili tulee perustaa vahvoihin Suomimielikuvia, luontoa, kulttuuria sekä Suomen korkeaa elintasoa ja toimivuutta yhdistäviin elementteihin = Jo tunnettujen Suomen matkailun mielikuvien vahvistaminen

3 Tuoteteemat: 1 Lumi- ja joulutuotteet kasvuodotukset 5 prosenttia vuodessa 2 Vesistötuotteet kesämatkailukauden pidentyessä ja vesistöjen lämmetessä kysynnän odotetaan kasvavan, myös tasokkaan tarjonnan lisääntyessä 3 Suomalaisen hyvinvointituotteet kasvuodotukset noin 6 prosenttia vuodessa 4 Tapahtumat kasvuodotukset noin 3 prosenttia vuodessa

4 Tuoteteemoihin perustuen kehitetään mm. seuraavia matkailun muotoja: 1 Kokous-, kongressi- ja incentive -matkailu kasvuodotukset noin 4 prosenttia vuodessa 2 Lyhytlomat kasvuodotukset 6 prosenttia vuodessa 3 Kiertomatkailu kasvuodotukset 6 prosenttia vuodessa Lisäksi tuotteiden tulee soveltua niin kotimaisille ja ulkomaisille kuin työ- ja vapaa-ajan matkailijoille, individuaali- ja ryhmämatkailuun, eri matkailun muotoihin MEKin, alueiden ja yritysten strategioissa valituille asiakasryhmille. Reitistöjen ja niitä tukevan infrastruktuurin toimivuuden parantaminen Matkailukohteiden ja -alueiden esteettisyyden lisääminen

5 Vesistötuotteet Vaikka vesistöt ovat Suomen matkailun keskeinen vetovoimatekijä, alan toimijoiden perustietämys tämän resurssin erityisyydestä matkailun kehittämisen voimavarana on yllättävänkin ohutta. Usein jopa oman toiminta-alueen vesistöluonnon sekä siihen liittyvien perinteiden ja erikoispiirteiden tuntemus on heikkoa. Tästä syystä Suomen vesistöt ovat vielä monessa suhteessa uinuva mahdollisuus. Vesistön matkailullisen hyödyntämisen ongelmana on ollut myös eri toimijoiden intressien ristiriitaisuus, yhteistyön heikkous ja kestävän vesistömatkailukehityksen mallien puutteellisuus. Kehittämistyö kohdistetaan seuraaviin tuotteisiin: Sisävesi- ja rannikkoristeilyt / Kalastustuote / Vuokraveneily/ melonta Erityisesti: Erilaisiin teemoihin perustuvia reittiehdotuksia vetovoimaisine kohteineen ja palveluineen sekä Maaseutumatkailun tarjoamia mahdollisuuksia

6 Matkailulle ominaiset 12 toimialaa Majoitustoiminta (tuotos v. 2003*: 1360 milj. ) Vapaa-ajan asuntojen omistus ja vuokraus (576) Ravitsemistoiminta (3455) Rautateiden henkilöliikenne (298) Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne (1458) Vesiliikenteen henkilökuljetus (593) Lentoliikenteen henkilökuljetus (1349) Matkustajaliikennettä palveleva toiminta (42) Kulkuneuvojen vuokraus; muu vuokraus (232) Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut (netto 327) Kulttuuripalvelut (314) Urheilu- ja virkistyspalvelut (460) Matkailutoimialojen tuotos v. 2003* on yhteensä n. 10,5 miljardia euroa Matkailun satelliittikirjanpito 2004

7 Matkailu Euroopassa Euroopan osuus koko maailman matkailusaapumisista on nyt hieman yli puolet (54,6% v. 2005). Euroopan saapumisissa amerikkalaisten osuus on edellisvuodesta hieman kasvanut ollen v ,0%, samoin Aasian sekä Tyynenmeren alueen osuus 4%. Pohjois-Eurooppa oli v ainoa maanosan matkailualue, jonka kasvu oli keskimääräistä kasvua suurempi. Matkailutulot Euroopassa, 279,3 mrd, ovat kasvaneet edellisvuodesta 5,8% European Tourism Insights 2006, ETC

8 Itämeri

9 Itämeren matkailu Baltic Sea Tourism Matkailu näyttelee tärkeää roolia Itämeren alueella. Sen tärkeys ei rajoitu vain taloudellisiin näkökohtiin. Karkeasti tarkastellen yksi kuudesta kv matkasta Euroopassa suuntautuu johonkin Itämeren alueen maahan 1. Maailman 25 kärkikohteen joukossa ovat : S (rank 23), RUS (21), PL (14), ja D (9). 1 Vain osa Itämeren maiden matkailusta liittyy itse Itämereen! 1 WTO N.I.T. Prof. Dr. Martin Lohmann

10 Uusiksi kilpailijoiksi Itämeren piirissä ovat tulleet Baltian maat. Suomeen ja muihin Pohjoismaihin verrattuna Baltian mailla on uuden EU-jäsenyyden tuoman julkisuuden ja EU-tukien lisäksi myös seuraavat vahvuudet: - maat ovat lähempänä suuria markkinoita kuten Saksaa - mailla on huomattavasti halvempi hintataso kuin Suomella ja muilla Pohjoismailla - kulttuurivetovoima on näissä maissa huomattavasti suurempi kuin Suomessa historiallisten kohteiden ja ympäristöjen osalta.

11 Itämeri-kokonaisuus sinänsä tarjoaisi mahdollisuuksia : Risteilymatkailu on teema, johon kaikkien maiden on helppo yhtyä. - ei liian vahvoja kansallisia, toisistaan eroavia näkökantoja - on kaikkien etu, jos kysyntä teemaan kasvaa. Myös muu maritime-matkailu (purjehdus, rantakaupunkikohteet jms) on tällainen yhteinen tekijä, josta myös pk- ja pienyritykset hyötyvät Risteilyt (meri, joet, järvet) eivät ole niche-tuote, vaan lukratiivinen kokonaisuus, joka vahvistaa kohteensa imagoa. Dr. John Swarbrooke, Atlas-research, University of Sheffield

12 Itämeren matkailullinen vetovoimaisuus/uhkatekijöitä Itämeren vahvat vetovoimatekijät? = sitä ympäröivien maiden vetovoimaisuus (erityisesti rannikot) saavutettavuus satama- ja väylämaksut tarjonnan hinta/laatusuhde passi / viisumi- yms kysymykset/schengen palveluketjut ja niiden toimivuus Itämeren saastuminen

13 Itämeren matkailumarkkinoinnillisia ongelmia (imagollisia ja laadullisia) yhteisen identiteetin puute: Baltic Sea / Itämeri / Ostsee Baltia / Skandinavia edellisistä johtuvat hankaluudet yhteisen brändin luomisessa fokusoinnin puute ja vaikeus

14 Sisävesistö

15 Pääsy Itämereltä järvialueille omalla veneellä heikko - vuokraustoiminta (vene-, kanootti jne) tai sen puute, sekalaisia venetyyppejä vuokrauksessa, niiden huolto, palveluketjujen toimivuus jne? tarjonnan näkyvyys (alkaa vahvistua, yhteisesiintymistä messuilla jne) tarjonta hajanaista hankkeet irrallisia Suomessa rakenteellisia ongelmia vesistömatkailun kehittämisessä Lake tourism is still a cinderella, never mentioned (vrt river tourism, maritime tourism, cruise tourism). Dr John Swarbrooke, Atlas-research

16 Kymmenen yleisintä assosiaatiota matkailu -Suomesta eri maissa: Saksa: Alankomaat: Iso Britannia Italia: 1. Järvet 2. Metsät 3. Kylmä 4. Lumi 5. Ei mitään 6. Eläimet 7. Sauna 8. Maa 9. Porot 10. Luonto 1. Kylmä 2. Järvet 3. Luonto 4. Metsät 5. Skandi. 6. Kaunis 7. Ei mitään 8. Sauna 9. Vesi 10. Tilaa 1. Kylmä 2. Ei mitään 3. Lumi 4. Metsät 5. Skand. 6. Alkoholi 7. Urheilu 8. Toinen maa 9. Järvet 10.Ystävät 1. Kylmä 1. Kylmä 2. Lumi 3. Porot 4. Ei mitään 5. Maa 6. Joulupukki 7. Metsät 8. Skand. 9. Pohjoinen 10. Kaunis

17 Ranska 1. Kylmä 2. Lumi 3. Skandinavia 4. Porot 5. Pohjoinen 6. Maa 7. Vuonot 8. Toinen maa 9. Eläimet 10. Metsät Ruotsi: 1. Sauna 2. Suomenlaivat 3. Järvet 4. Urheilu 5. Alkoholi 6. Ystävät 7. Kieli 8. Muumit 9. Metsät 10. Helsinki Venäjä: 1. Maa 2. Lunta 3. Positiivisia ihmisiä 4. Metsät 5. Järvet 6. Kylmä 7. Joulupukki 8. Vesi 9. Vuoret, kukkulat 10. Positiivista

18 Vesistömatkailu Vesistömatkailu = aktiviteetteja, joissa oleskelu vedessä tai veden päällä on päiväretken tai yöpymisen sisältävän matkan päämotiivi Vesistömatkailu laajemmin ymmärrettynä tarkoittaa aktiviteetteja, joissa vedellä/vesistöllä on tietty rooli, mutta sen merkitys matkan motiivina on toissijainen Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e.v dwif BTE Tourismusmanagement

19 - liikkumista veden päällä: melonta, purjehdus, soutu, vesihiihto, laivaristeilyt, laivareitit, perinnelaivat, kalastus jne - liikkumista veden alla: sukellus, sukellusalukset - olemista veden äärellä: majoitus (maatalot, mökit), kalastus jms Edellyttää: puhtaita vesistöjä, kiinnostavia reittimahdollisuuksia, kiinnostavaa (paikallista) tarjontaa, riittävästi asutusta (pysähdyspaikkoja) vesistöjen äärellä, osaavaa palvelua, vuokraustarjontaa, oikeaa hinta-laatu suhdetta jne

20 Tarkastettavia, pohdittavia asioita mm: - teeman tms kysyntä (kotimaassa, ulkomailla, lähialueilla jne) (faktat) - kansainvälinen vertailu - minne oma tarjonta/kohde siinä sijoittuu? - alueen/maan matkailulinjaukset ja strategiset painopisteet: oman maan/alueen matkailulinjausten ja -strategioiden seuraaminen (= markkinoinnin tuki) ja vertailu omiin linjauksiin - yhteisten kohtien tunnistaminen ja esiintuonti - verkoston laajuus (oman teeman yrittäjien määrä, syntyvä yhteiskapasiteetti, alan hallinta, erityisosaamiset, jne) - palvelutaso

21 Vetovoimatekijöitämme Suomi Euroopan suhteellisesti järvirikkain ja toiseksi maa Suomen vahvuuksia: puhdas ja pilaantumaton luonto, runsaasti tilaa ja rauhaa, hiljaisuus. Helsinki, järvet sekä Lappi ovat kiinnostavimmat alueet Saimaa - Suomen suurin ja Euroopan 4. suurin järvi (4.400 km²) Laatokka Euroopan suurin järvi ( km²) CCCC = credible, creative, contrasts, cool itä-länsi kohtaaminen / karjalaisuus / ortodoksisuus kesä/talvi luovuus eri muodoissaan jne

22 Vesistömatkailun asiakkaat muodostavat laajan ryhmän erilaisia matkailu-palvelujen käyttäjiä, joiden matkamotiivit vaihtelevat. Siksi on tärkeää solmia vesi- ja maatarjontaa yhteen sekä vahvistaa ja laajentaa yhteistyöpohjaa. Erilaisia kohderyhmiä (eri maissa): individuaalimatkailijoita, matkanjärjestäjien matkoja, yhdistysten ja seurojen matkoja (koululuokat, partiolaiset, liikeyritykset, clubit jne) Erilaisia teemoja: luonnontarkkailu, luonnonsuojelu, seikkailuelämys, perinneveneet jms

23 Kehittämisen taustana strategiat: - maakohtaiset - aluekohtaiset - järvikohtaiset strategiat?

24 Tärkeitä kysymyksiä: Ketkä ovat suurimmat kilpailijat? Missä kohteissa/tuotteissa kyseessä olevat maat kilpailevat keskenään? Millainen yhteistyö ajaa molempien maiden etuja? Kohderyhmät? Kenelle tarjotaan? Harkitut potentiaaliset kohderyhmät sekä kokonaisuudelle ja sen yksittäisille kohteille!

25 Yhteismarkkinointi? Vesistömatkailua korostavan tarjonnan esiintuonti alueellisena vahvuutena! Jatkuva tiedonhankinta ja sen koordinointi? Tarjonnan yhtenäinen laatu ja laatutasot? Laatu on edellytys markkinoinnin menestymiselle! - Tarjonnan tasojen määrittely, yhteiset tuote-kriteerit Asiakastyytyväisyysmittaus Turvallisuussäännökset ympäristö? luonnonsuojelu: vesilintujen pesimisajat, kalastusalueet, suojelualueet jms, jätehuolto

26 Individuaalimatkailijoiden huomioiminen: - maaseutumatkailun ateriapalvelut? - ohjelmamoduleita myös yksittäisille matkailijoille? Venevuokraus - yhteistyötä? Jatkuva huoltopäivystys? Veneen palautusmahdollisuus muualle kuin noutopaikkaan? Veneen kunto? Jopa vuokrakapteeni?

27 Ympäristö, kestävä kehitys 1) KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä matkailu Luontomatkailu (Nature based tourism) = EI itsessään edellytä ympäristön huomioimista, vaan kertoo vain sen, että tarjonta perustuu muodossa tai toisessa luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin! 2) YHTEISKUNTAVASTUU

28 Kilpailutilanteesta Ruotsi: luontoa, vettä, saavutettavuus, "Nature s Best" Skotlanti: järviä, niittyjä, avaruutta, tilaa, kulttuuriperintöä Baltian maat: historiaa, vanhaa rakennuskulttuuria, rannikoita Puola: järviä, metsää, aktiviteetteja,voimakas markk.näkyvyys Saksa: vesistöalueita ja niihin liittyviä teematuotteita Esimerkkejä muiden maiden viestillisen elementin (veden) käytöstä: - Salzkammergut: Seensucht - Sachsen-Anhalt: Das Blaue Band - Irlanti: Die Blaue Insel - Flüsse, Seen, Küsten

29 Ihannetilanne - olemassa oleva vesimatkailun kehittämiskonsepti - julkisten tahojen sitoutuminen - teemaan liittyvä jatkuva seuranta koko kyseisellä alueella - lähtötilanteen perusfaktatiedot - STRATEGINEN TYÖSKENTELY

30 Yhteistyön mahdollisuuksia Yhdistävään historiaan ja kulttuuriin pohjaavat teemapohjaiset tuotteet - Suvarov-teema (melonta, veneily, risteilyt tms) - luostariristeilyt, Saimaan kanava jms Yhteisen kiinnostuksen kohteet - ekologia, luonnonsuojelu (erityisryhmät) jne aktiviteetit? jne

31 Esimerkki Saksasta Gelbe Welle Die Gelbe Welle tammikuusta 2005 alkaen Deutschen Tourismusverband in Kooperation mit dem Bundesverband Wassersportwirtschaft im gesamten Bundesgebiet vertrieben.

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006

Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 1 Suomen perhematkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille ulkomaille vuoteen 2006 Päivitys 2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. MISSIO, VISIO, TEHTÄVÄT, ARVOT 4 2. NYKYTILA-ANALYYSI

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Haasteet ja pullonkaulat

Haasteet ja pullonkaulat Kotipaikka on tärkeä. Kotiseudulle perustetaan sellainen yritys, jolle on nähty siellä tarvetta. Halutaan tukea omaa aluetta ja maksaa sinne myös veroja. Kun hain työntekijää, kolmesta minulle vastasi

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot