Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen."

Transkriptio

1 Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa alkaen. 1

2 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista. Tutustu niihin! Matkalla, vieraissa oloissa, riskit ovat toiset kuin päivittäisessä elinympäristössä. Myös asioiden hoito on erilaista. Esimerkiksi sairaanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat kovasti eri puolilla maailmaa. Siksi erityisesti ulkomaanmatkoja varten on tarpeen matkavakuutus. Kotimaan matkailijallekin matkavakuutus on kätevä apu ja liittosi neuvottelemana saat sen myös hyvin edullisesti: Tapaturmavakuutus Voimassa Omavastuu Vakuutusmäärä Vakuutetut Hoitokorvaus Haittakorvaus kaikkialla maailmassa ei ei ei euromääräistä ylärajaa Vakuutuskirjaan merkitty henkilö Matkustajavakuutus Hoitokorvaus - Hoitokulut - Matkan peruuntuminen - Matkan keskeytyminen - Matkalta myöhästyminen - Matkan odottaminen - Pahoinpitely - Vainajan kotiinkuljetus ulkomailla ja Suomessa matkoilla 1 ei Hoitokuluissa ei euromääräistä ylärajaa, muita rajoja selitetty tekstissä 2 Vakuutuskirjaan merkitty henkilö ja hänen kanssaan matkustava alle 15-vuotias perheenjäsen ja lapsenlapsi Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus Matkaoikeusturvavakuutus ulkomailla ja suomessa matkoilla %, Vakuutuskirjaan merkitty henkilö ja hänen kanssaan matkustava samassa taloudessa asuva perheenjäsen 1 Vähintään 50 km:n etäisyydellä vakuutetun asunnosta, vapaa-ajan asunnosta, työ- ja opiskelupaikoista linnuntietä mitattuna, mutta ei edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. 2 Tapaturman hoitokuluja maksetaan enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden hoitokuluja maksetaan 120 päivältä hoidon alkamisesta. Tapaturma- ja matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen voi ottaa toisistaan riippumatta. Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset kuuluvat aina matkatavaravakuutukseen. Tapaturma- ja matkustajavakuutus 65,21 Matkatavaravakuutus 30,50 Yhteensä 95,71 2

3 Palveluverkosto Matkavakuutukset myöntää Suomen ainoa matkavakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö Eurooppalainen. Kun sinulla on tämä matkavakuutus, saat käyttöoikeuden Eurooppalaisen ainutlaatuiseen ulkomaanpalveluverkostoon, joka ei jätä sinua pulaan: Eurooppalaisella on suosituissa lomakohteissa Euro-Center-toimistoja, jotka auttavat ja maksavat korvauksia. Hätäpuhelimet palvelevat ympäri vuorokauden. Palveluverkostoon kuuluvat lääkärit ja sairaalat laskuttavat hoidostasi suoraan Eurooppalaista, kun esität vakuutuskorttisi. Apua ja korvauksia saat myös Eurooppalaisen sisaryhtiöistä eri puolilta Eurooppaa. Tutustu palveluverkostoon tarkemmin internetissä Tapaturma- ja matkavakuutus Matkavakuutus korvaa vakuutetulle matkalla sattuneet vahingot vakuutuskirjasta ilmenevän sopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti. TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksen ehdot saa kaikista Osuuspankin konttoreista ja TEK:n internet-sivuilta. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan mm. matkan aikana tapahtuneesta sairastumisesta tai vammautumisesta, matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä, myöhästymisestä ja matkan odottamisesta aiheutuneita kustannuksia ja vahinkoja. Tapaturmavakuutus Tapaturman osalta vakuutus on voimassa myös päivittäisessä elinympäristössä vakuutuskirjassa mainitulla vakuutetulla. Tapaturmavakuutus sisältyy kiinteänä osana matkustajavakuutukseen. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus on vahinkovakuutus, jonka kohteena ovat vakuutetun ja hänen kanssaan matkustavan samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Vakuutuksesta korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Vakuutetut Matkavakuutus voidaan myöntää vain henkilölle, joka asuu vakituisesti väestötietojärjestelmän mukaan Suomessa. Matkustajavakuutuksen myöntämiseen vaaditaan lisäksi voimassaoleva Kela-kortti. Kun muutat ulkomaille tai oleskelet pidempään ulkomailla, ota yhteyttä meihin ja tarkista vakuutusturvasi voimassaolo. Tapaturma- ja matkavakuutus voidaan myöntää alle 65-vuotiaalle Tekniikan Akateemisten liiton jäsenelle ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalle avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville alle 22-vuotiaille lapsille. Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 70-vuotta. 3

4 4 Missä ja milloin tapaturma- ja matkavakuutus on voimassa? Tapaturmavakuutus on voimassa päivittäisessä elinympäristössä vakuutuskirjassa mainitulla vakuutetulla. Matkavakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Ulkomaan matka alkaa, kun vakuutettu poistuu Suomessa asunnoltaan, työpaikaltaan, opiskelupaikaltaan tai vapaa-ajan asunnoltaan ja päättyy, kun vakuutettu palaa johonkin edellä mainituista paikoista. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka teet linnuntietä mitattuna vähintään 50 km:n etäisyydelle asunnostasi, työpaikastasi, opiskelupaikastasi ja vapaa-ajan asunnostasi. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. Se ei ole voimassa esimerkiksi matkalla asunnoltasi kesämökillesi. Kestääkö matkasi yli 3 kuukautta? Matkustajavakuutus on voimassa enintään kolme kuukautta matkan alkamisesta lukien. Matkustajavakuutus päättyy alkaneen matkan osalta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan alkamisesta, vaikka matka jatkuisi. Yksittäisen matkan ei katsota katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, jos matka on kestänyt yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta ja tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen. Eurooppalaisen harkinnan mukaan vakuutuksen voi kuitenkin lisäsopimuksesta ja -maksusta saada voimaan siltä osin kuin matka-aika ylittää kolme kuukautta. Matkustajavakuutuksen lisävakuutus myönnetään terveysselvityksellä. Lisävakuutuksen perusteella korvattavissa hoitokuluissa on 50 euron omavastuu kutakin sairautta tai tapaturmaa kohti. Ota aina yhteys Osuuspankin konttoriin tai palvelunumeroon , jos olet matkalla yli 3 kuukautta. Kilpaurheilu, erikoislajit ja erikoismatkat Matkustajavakuutus ei ole voimassa jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämässä kilpailussa tai ottelussa tai kilpaurheilijan valmennusohjelman mukaisessa harjoituksessa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiiksi luokitelluissa urheilulajeissa tai toiminnoissa kuten esimerkiksi moottoriurheilussa, laitesukelluksessa ja ilmaurheilulajeissa. Tarkka luettelo näistä lajeista on vakuutusehdoissa. Jos aiot matkan aikana harrastaa urheilua, tarkista kuuluuko laji ns. riskialttiisiin lajeihin tai toimintoihin. Eurooppalaisen harkinnan mukaan vakuutuksen voi saada voimaan vakuutusehdoissa mainittuihin riskialttiisiin lajeihin tai toimintoihin lisäsopimuksesta ja -maksusta. Kilpaurheilua ja sen harjoittelua varten Eurooppalaisella on oma erillinen tuote: Kilpaurheilijan matkavakuutus. Ota tällaisissa tapauksissa aina yhteys Osuuspankin konttoriin tai palvelunumeroon Ydinvahinko, sota ja lento-onnettomuus Korvausta vakuutuksista ei makseta, jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahinko on sattunut sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Tätä rajoitusta ei sovelleta 10 päivän aikana aseellisten toimien alkamisesta, paitsi jos kyseessä on suursota tai vakuutettu on itse osallistunut sanottuihin toimiin.

5 Lisäsopimuksesta ja -maksusta matkatavaravakuutus ja matkustajavakuutuksen hoitokorvauslaji on voimassa myös sodan tai aseellisen selkkauksen varalta. Lisäsopimus ei kuitenkaan laajenna vakuutusta suursotaan eikä tilanteisiin, joissa vakuutettu on itse osallistunut sanottuihn toimiin. Tarkista ennen matkasi aloittamista Eurooppalaiselta, kuuluuko matkasi kohdemaa sillä hetkellä sotariskialueeseen. Tapaturma- ja matkustajavakuutus Matkustaessaan vakuutetun mukana, ovat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lapsenlapset vakuutettuina tämän matkustajavakuutuksen perusteella. Korvattavia vahinkoja ovat mm. SuperEuro-matkustajavakuutuksen perusteella korvataan vakuutusehtojen mukaisesti: matkalla alkaneen äkillisen sairauden (matkasairaus) ja matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (haittakorvaus) matkan peruuntuminen alkaneen matkan keskeytyminen tietyt matkalta myöhästymiset ja matkan odottamiset pahoinpitelystä aiheutunut kipu, särky ja ansionmenetys vainajan kotiinkuljetus. Matkasairaus Matkasairautena korvataan lääkärinhoitoa vaatinut sairaus joka on alkanut tai, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana. Matkasairauden aiheuttaman lääkärin hoidon on täytynyt alkaa matkan aikana tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Poikkeuksena on tartuntatauti, jonka itämisaika on pidempi. Matkasairautena ei korvata vuoristotautia, lapsettomuuden tutkimusta tai hoitoa tai näihin liittyviä komplikaatioita tai muita raskauden tilaan liittyviä hoitoja, ellei kyseessä ole odottamaton ja välttämätöntä hoitoa vaativa raskauden tilan muutos. Myöskään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuneita sairauksia ei korvata. Korvausta maksetaan viikon ajalta myös siitä akuutista ensiapuluonteisesta matkakohteessa annetusta hoidosta, joka on aiheutunut vakuutetulla ennestään olleen sairauden odottamattomasta äkillisestä pahenemisesta. Jos tilanne on ollut lääketieteellisesti odotettavissa, korvausta ei makseta. Tapaturma Tapaturmana korvataan äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana korvataan myös hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vammautuminen, kaasumyrkytys ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys. Tapaturman lisäksi korvataan erityisen ja yksittäisen voimanponnistuksen ja liikkeen välittömästi aiheuttama lihaksen tai jänteen venähdysvamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluina ei korvata magneettitutkimusta eikä leikkaustoimenpiteitä. 5

6 Tapaturmana ei esimerkiksi korvata vammaa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravinnoksi nautitun aineen myrkytysvaikutuksesta itsemurhasta tai sen yrityksestä puremisesta hampaalle tai hammasproteesille, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinenkin tekijä Vakuutusyhtiön etukäteishyväksyntää vaativat seuraavat korvaukset: Potilaan tuonti Suomeen ja lähiomaisen matka potilaan luo samoin kuin saattajan kulut edellyttävät vakuutusyhtiön etukäteishyväksyntää. Haittakorvaus Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturman aiheuttamasta vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitan suuruus määrätään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haitta-luokituspäätöksen mukaan. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan euroa. Osittaisesta haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Alle 15-vuotiaiden lasten matkustajavakuutuksessa haittakorvauksen vakuutusmäärä on euroa vakuutettua kohti. Vainajan kotiinkuljetus tai hautaus ulkomailla Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan laskujen ja tositteiden perusteella kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset Suomeen tai hautauskustannukset ulkomailla. Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta. Pahoinpitely Vakuutetulle maksetaan kipu- ja särky- sekä ansionmenetyskorvausta, jos häntä on ulkomailla pahoinpidellyt tuntemattomaksi jäänyt tai vahingonkorvausta maksamaan kykenemätön henkilö. Pahoinpitelykorvaus on enintään euroa. Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen Matkustajavakuutus korvaa, jos vakuutetun matkan peruuntuminen on aiheutunut tai keskeytynyt pakottavasti vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta tai vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on hän itse tai hänen puolisonsa, lapsensa, vanhempansa, sisaruksensa tai se matkakumppani, jonka kanssa hän on kahdestaan varannut matkan. Matkalta pois jäämisen tai ennenaikaisen Suomeen palaamisen tulee olla lääkärin mukaan välttämätöntä. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Vakuutusehdoissa on määritelty kysymykseen tulevat omaiset täsmällisesti. Lisäksi peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan, jos ne välttämättä aiheutuvat huomattavasta omaisuusvahingosta, joka sattuu vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle. Matkan peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palvelun tuottajan ehtojen mukaan vastuussa, seuraavasti: valmismatkalain mukaisten pakettimatkojen peruuntumisissa korvataan yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut 6

7 yleisissä valmismatkaehdoissa tarkoitettujen erityisehtojen mukaisten matkojen peruuntumisessa korvataan kohtuulliset kulut enintään 75 %:in matkan hinnast Muiden matkapalvelujen peruuntumisissa korvataan etukäteen maksettuja sopimusten mukaisia kuluja enintään euroon asti yhtä matkaa ja vakuutettua kohti. Matkan peruuntumista ei korvata, jos vakuutus on tehty myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan varaamista tai maksamista tai äkillinen sairastuminen on aiheutunut lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta tai muu pelkotila. Korvaus matkan keskeytymisestä Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos ennenaikainen tai viivästynyt matkalta paluu Suomeen on aiheutunut pakottavasti vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta. Matkan keskeytymisestä korvataan ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja välttämättömän uusi menomatka työ- tai opiskelupaikkakunnalle sekä etukäteen erikseen maksettuja käyttämättä jääneitä palveluita ja retkiä euroon asti. Korvaus menetetyistä matkapäivistä Matkan keskeytyessä sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun vuoksi korvataan 43 euroa päivässä matkapäiviltä, jotka vakuutettu on menettänyt. Korvaus maksetaan enintään 45 päivältä. Korvausta ei makseta, jos matka on ennen keskeytymistä kestänyt yli kolme kuukautta. Jos sairaalahoitoon joutunut vakuutettu on alle 15-vuotias ja hoito vaatii lääkärin määräyksestä huoltajan apua, suoritetaan yhdelle huoltajalle vastaavasti korvaus menetetyistä matkapäivistä. Kuolinkorvaus (opiskelijajäsenet) Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana tapaturman vuoksi. Korvauksena maksetaan tapaturman sattuessa voimassa ollut vakuutusmäärä. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun matkatapaturmasta on kulunut kolme vuotta tai sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Matkalta myöhästyminen Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa ulkomaille suuntautuvan lento-, laiva-, juna- tai bussi-matkan alkamispaikkaan tai ulkomaille suuntatutuvan jatkolennon alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika. 7

8 Myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan ulkomaan matkalle mukaan pääsemiseksi, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta siltä osin, kun matka on peruuntunut. Näitä kuluja korvataan enintään euroa. Mikäli vakuutettu ei pääse ulkomaille suuntautuvalle matkalle mukaan, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan hinta, tai matkan peruuntuessa osittain, peruuntuneen matkan osuus koko matkan hinnasta. Näitä korvauksia maksetaan kuitenkin enintään euroa. Matkan odottaminen Jos vakuutettu joutuu odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla sen vuoksi, että yleistä kulkuneuvoa ei voida käyttää sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi hänelle maksetaan kulukorvauksena 34 euroa kultakin edellä mainitun myöhästymisajan jälkeen alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta, enintään 340 euroon asti. 8 Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus kattaa vakuutetun ja hänen kanssaan matkustavan samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Matkatavaroilla tarkoitetaan matkalle mukaan otettuja ja matkalta hankittua omaisuutta. Maksuvälineet ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena 85 euroon asti, kun vakuutettu kuljettaa niitä mukanaan ja 500 euroon asti, kun ne ovat lukitussa tallelokerossa. Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole moottorikäyttöiset ajoneuvot, matkailu- tai muut perävaunut, vesi- tai ilma-alukset ja edellä mainittujen osat ja tarvikkeet purjelaudat purjeineen ansiotyövälineet, telekopio- ja kopiokoneet eivätkä atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedostot ja ohjelmat kauppatavarat, tavaranäytteet, mainosmateriaali, kaupalliset tai opetusfilmit ja -nauhat, valokuvat, piirustukset ja ohjelmalevykkeet; rajoitus ei kuitenkaan koske opetukseen tarkoitettua materiaalia käsikirjoitukset, kokoelmat ja niiden osat muutto- ja rahtitavarat eläimet ja kasvit. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Urheiluvälineille ja varusteille aiheutuneet vahingot korvataan niitä tarkoitukseensa käytettäessä vain, jos vahinko on aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta. Tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko korvataan 120 euroon asti edellyttäen, että tapahtuma-aika ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko on havaittu matkan aikana tapahtumapaikalla ja siitä on tuolloin todistettavasti ilmoitettu ulkopuoliselle. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun tavaran katoaminen korvataan täysimääräisesti, kuitenkin enintään vakuutusmäärään asti.

9 Matkatavaravakuutuksesta korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa. Korvauksena suoritetaan enintään 85 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Välttämättömyystarvikkeet korvataan ostokuittien perusteella. Vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai unohtamisesta vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran tavanomaisesta käytöstä, puutteellisesta päällyksestä, kulumisesta, hankaantumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisen toimenpiteestä vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella vahinkoa, joka on aiheutunut urheiluvälineelle tai varusteelle niitä tarkoitukseensa käytätettäessä, ellei vahinko ole aiheutunut ulkopuolisen henkilön tuottamuksesta moottoriajoneuvoon, perävaunuun, veneeseen, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen arvoesineiden anastusta perävaunuun, ajoneuvon tai perävaunun ulkopuoliseen tavarasäilöön, ajoneuvon tavaralaukkuun tai telttaan jätettyjen optisten tai elektronisten laitteiden eikä sähkötyökalujen anastusta. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske optisten tai elektronisten laitteiden tai sähkötyökalujen anastusta matkailuperävaunusta. vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta Vakuutuksesta korvataan kuitenkin muun matkatavaran kuin maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko 120 euroon asti edellyttäen, että vahingon tapahtumahetki ja -paikka on sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko matkan aikana on heti tapahtumapaikalla havaittu ja siitä on tuolloin ulkopuoliselle todistettavasti ilmoitettu. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun matkatavaran katoaminen korvataan täysmääräisesti enintään vakuutusmäärään asti. Arvoesineiksi luetaan muun muassa korut, jalometalliesineet, turkikset, arvokokoelmat ja taide-esineet. Korvausten yleisperiaatteet Eurooppalaisen korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa matkatavaroiden yhteisarvosta riippumatta. Suojeluohjeet Matkatavaravakuutukseen liittyy myös suojeluohjeita, joita vakuutetun tulee noudattaa vahingon välttämiseksi. Ohjeita on annettu esimerkiksi omaisuuden valvomisesta ja säilyttämisestä. Matkatavaroiden suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa. Niihin tulee tutustua jo ennen matkaa. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen epäämisen tai vähentämisen. 9

10 Matkavastuuvakuutus Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Sen perusteella korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka vakuutettu on matkalla yksityishenkilönä aiheuttanut. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa vahingosta ja että vastuu perustuu vakuutuskauden aikaiseen tekoon tai laiminlyöntiin. Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko korvataan. Vakuutetun tuottamuksesta riippumatta vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan perheen koiran aiheuttama henkilövahinko ja vahinko, jonka perheen koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Kuitenkaan ei korvata vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa, eikä liikenne- tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu koiran väistämisestä. Lainattu ja vuokrattu omaisuus Matkavastuuvakuutuksesta ei korvata sellaisen omaisuuden vahinkoja, joka on vakuutetun hallussa, hänellä lainassa tai muuten hänen hyödykseen käytettävänä. Asuntona käytetylle hotelli-, vuokra- tai osakehuoneistolle äkillisesti aiheutettuja vahinkoja kuitenkin korvataan. Vakuutetun vuokraamille mopoille ja skoottereille aiheutetut vahingot korvataan enintään 340 euroon asti. Matkatavaravakuutus sen sijaan korvaa sellaisen matkalle mukaan otetun lainatun matkatavaran vahingot, jonka vahingot korvattaisiin, jos vakuutettu omistaisi sen. Korvausten yleisperiaatteet Eurooppalaisen korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa. Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi. Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa 50 euron omavastuu. Jos usea henkilö on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Ellei tästä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta. Matkaoikeusturvavakuutus Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat asianajajan tai muun lakimiehen avun käyttämisestä riidassa tai oikeudenkäynnissä. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa. Vakuutuksen käytöstä on ilmoitettava Eurooppalaiselle ennen kustannusten syntymistä. Korvauspäätöksen jälkeen korvataan kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut enintään vakuutusmäärään asti. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 15 % kustannuksista kuitenkin vähintään 151 euroa vahinkoa kohden. 10

11 Korvausten yleiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi työhön tai avioeroon liittyvistä riidoista tai virallisen syyttäjän ajaman syytteen johdosta. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät tapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Näin haet matkavakuutuskorvauksia Hoidon saat usein maksutta, kun esität vakuutuskorttisi. Jos joudut itse maksamaan hoidosta, säilytä alkuperäiset tositteet. Niitä vastaan saat korvauksen Eurooppalaisen palvelupisteistä ulkomailta. Suomessa aiheutuneiden matkasairaus ja -tapaturmavahinkojen hoitokulujen osalta korvauksen hakijan tulee itse maksaa hoitokulut ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset on haettava Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa hoitokulujen maksamisesta. Korvauksen hakijan on toimitettava vakuutusyhtiölle Kansaneläkelaitoksen alkuperäinen tosite sen maksamista korvauksista ja kopiot Kansaneläkelaitokselle annetuista tositteista. Ne kuitit, joista ei ole saatu korvausta sairausvakuutuslain eikä muunkaan lain perusteella, on toimitettava vakuutusyhtiölle alkuperäisinä. Muualla kuin Suomessa aiheutuneiden hoitokulujen osalta korvauksenhakijan tulee toimittaa yhtiölle alkuperäiset matkasairautta tai -tapaturmaa koskevat laskut tai kuitit. Ilmoita matkatavaravahingosta heti oppaalle, matkanjohtajalle, hotellinjohdolle tai kuljetusyhtiön virkailijalle. Pyydä todistus vahingosta. Jos kysymyksessä on rikos, tee heti ilmoitus paikalliselle poliisille ja pyydä todistus Eurooppalaista varten. Matkatavaravahingot korvataan yleensä Suomessa. Jos korvauksen saaminen on välttämätöntä esimerkiksi matkan jatkumisen kannalta, käänny Eurooppalaisen lähimmän palvelupisteen puoleen. Jatkuvan matkavakuutuksen muuttaminen ja irtisanominen Milloin vakuutus tulee voimaan ja milloin vakuutus on voimassa? Jatkuva matkavakuutus tulee voimaan siitä päivästä kello 24.00, kun vakuutuksen hakija on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen Eurooppalaiseen. Edellytyksenä on, että yhtiö voi myöntää vakuutuksen ja että vakuutusmaksu on maksettu määräaikaan mennessä. Jatkuva matkavakuutus on ensimmäisen vakuutusmaksukauden jälkeen voimassa sovitun vakuutusmaksukauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano vakuutusta. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on aina toimitettava kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Vakuutus päättyy, kun irtisanomisilmoitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisajankohtaa. 11

12 Vakuutusmaksun viivästyminen Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Eurooppalainen on lähettänyt vakuutuksenottajalle laskun. Viimeinen maksupäivä on aina mainittuna laskussa. Eurooppalaisella on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen määräajassa. Lainsäädäntö Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä tuoteselosteessa olevat tiedot on annettu Suomen lainsäädännön nojalla. Tiedonanto Vakuutussopimusta koskevat asiakirjat sekä vuosittaisen vakuutuspostin saat valintasi mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Henkilötietojen käsittely Pohjola käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Pohjola käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Pohjola ei luovuta asiakastaan koskevia tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Osuuspankin konttoreista, palvelunumerosta sekä internetistä jossa voit tutustua myös henkilörekisterien rekisteriselosteisiin. Vahinko- ja väärinkäytösrekisterit Vakuutusyhtiöillä on yhteiset vahinkovakuutuksia koskevat tietojärjestelmät, joista voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja ja todettuja väärinkäytöksiä. Näiden rekisterien avulla torjutaan vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. Muutoksen hakeminen Pohjolan päätökseen Ensimmäiseksi kannattaa yleensä ottaa yhteyttä asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen käsittelijään. Yhdessä käsittelijän kanssa voit mm. varmistaa, että vakuutusyhtiölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot. Mikäli edelleen olet eri mieltä korvauspäätöksestä, voit saattaa asiasi kirjallisesti asikasasiamiehen käsiteltäväksi. Käsittelyn jälkeen hän ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai kirjallisesti. 12

13 Asiakasasiamiehen osoite on: Pohjola Vakuutus Oy Asiakasasiamies Lapinmäentie 1, Pohjola faksi tai Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja auttaa kuluttajia sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutusasioissa. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Asiassa voi myös pyytää Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan lausunnon. Kuten yhteydenotto Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan myös lausunnon pyytäminen Vakuutuslautakunnalta on vapaamuotoista. Lausuntopyyntö on kuitenkin aina tehtävä kirjallisena. Kuluttajavalituslautakuntaan voi valittaa kuluttaja. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeella. Ennen asian viemistä Kuluttajavalituslautakuntaan kannattaa usein neuvotella kunnallisen kuluttajaneuvojan kanssa. Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta ovat valitusteinä vaihtoehtoisia. Asian käsittely lautakunnissa on maksutonta. Päätökset ovat suosituksia eikä niistä voi valittaa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1, Helsinki puh , faksi , asiakaspalvelu ma to Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, Helsinki, PL 306, Helsinki puh (vaihde), faksi Voit saattaa päätöksen siihen liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko kotipaikkasi tai Helsingin käräjäoikeuteen. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Asian käsittely lautakunnissa ei pidennä mainittua kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutusyhtiöitä valvoo Finanssivalvonta PL 103, Helsinki puh (vaihde) Finanssivalvonnan puhelinneuvonta pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille puh , ti klo 9 10 ja to klo 14 15, numero on maksuton Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Lapinmäentie 1, Pohjola Kotipaikka: Helsinki. Päätoimiala: Vahinkovakuutusyhtiöt. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus

14 HAKEMUS Toimi näin: Täytä huolellisesti vakuutettavien henkilöiden henkilötiedot tähän hakemukseen. Rastita haluamasi vakuutusvaihtoehdot. Matkatavaravakuutukseen kuuluu myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Sulje hakemus oheiseen kirjekuoreen ja postita kuori Eurooppalaiseen. Postimaksu on jo maksettu. Kun olemme saaneet hakemuksesi, lähetämme vakuutuskirjan, palvelukortin ja laskun. Toivottu alkamispäivä pp/kk/vv Tekniikan Akateemisten liitto Huom! Alle 15-vuotiaat perheenjäsenet sekä lapsenlapset, jotka matkustavat vakuutetun mukana, ovat vakuutettuina matkakumppaninsa matkustajavakuutuksen perusteella. 1 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Lähiosoite Postitoimipaikka Kieli Suomi Ruotsi Puhelinnumero/Sähköpostiosoite Vakuutetulla on voimassaoleva Kela-kortti kyllä ei Tapaturma- ja Vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa kyllä ei Matkustajavakuutus 2 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Vakuutetulla on voimassaoleva Kela-kortti kyllä e Tapaturma- ja Vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa kyllä ei Matkustajavakuutus 3 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Vakuutetulla on voimassaoleva Kela-kortti kyllä ei Tapaturma- ja Vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa kyllä ei Matkustajavakuutus 4 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Vakuutetulla on voimassaoleva Kela-kortti kyllä ei Vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa kyllä ei Tapaturma- ja Matkustajavakuutus Matkatavaravakuutus Aika, paikka ja allekirjoitus Palautustilinumero Myyjän yhteystiedot (yhtiö täyttää), myyjän asioimisto (konttori) Vakuutus tulee voimaan siitä päivästä klo 24.00, kun hakija on antanut tai lähettänyt hakemuksen Eurooppalaiseen edellyttäen, että Eurooppalainen myöntää vakuutuksen. Vakuutuskirjan ja -ehdot saat postitse lähiaikoina ja vakuutuskortin noin kuukauden kuluttua. Jos olet lähdössä matkalle aikaisemmin, soita Pohjolan palvelunumeroon

15 HAKEMUS

16 Palvelemme puhelimitse Eurooppalaisen palvelunumero Matkahätäpalvelu 24 h - Eurooppalainen Emergency Service Ulkomailta soittaessasi Puhelu Pohjolan palvelunumeroon maksaa kotimaisista kiinteän verkon lankaliittymistä ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 /puhelu+ 0,12 /min (hinnat sis. alv 24 %). Puhelu 010-numeroihin maksaa kaikkialta Suomesta soitettaessa - kiinteän verkon lankaliittymästä 0,0835 /puhelu + 0,07 /min ja - matkapuhelinliittymistä 0,0835 /puhelu+ 0,17 /min (hinnat sis. alv 24 %). Jos soitat ulkomailta, veloittaa ulkomainen operaattori lisäksi omat kulunsa. Turvallisen pankki- ja vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut nauhoitetaan. 15

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09-6850 120 www.fine.fi VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot