Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus. Esite voimassa alkaen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus. Esite voimassa 1.6.2011 alkaen."

Transkriptio

1 Suomen Lääkäriliiton tapaturma- ja matkavakuutus Esite voimassa alkaen. 1

2 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista. Tutustu niihin! Matkalla, vieraissa oloissa, riskit ovat toiset kuin päivittäisessä elinympäristössä. Myös asioiden hoito on erilaista. Esimerkiksi sairaanhoidon kustannukset ja saatavuus vaihtelevat kovasti eri puolilla maailmaa. Siksi erityisesti ulkomaanmatkoja varten on tarpeen matkavakuutus. Kotimaan matkailijallekin matkavakuutus on kätevä apu ja liittosi neuvottelemana saat sen myös hyvin edullisesti: Tapaturmavakuutus Hoitokorvaus Haittakorvaus Voimassa kaikkialla maailmassa Omavastuu ei ei Vakuutusmäärä e ei euromääräistä ylärajaa e Vakuutetut Vakuutuskirjaan merkitty henkilö Matkustajavakuutus Hoitokorvaus -Hoitokulut -Matkan peruuntuminen -Matkan keskeytyminen -Matkalta myöhästyminen -Matkan odottaminen -Pahoinpitely -Vainajan kotiinkuljetus ulkomailla ja Suomessa matkoilla 1 ei hoitokuluissa ei euromääräistä ylärajaa, muita rajoja selitetty tekstissä 2 Vakuutuskirjaan merkitty henkilö ja hänen kanssaan matkustava alle 15-vuotias perheenjäsen ja lapsenlapsi Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus Matkaoikeusturvavakuutus ulkomailla ja suomessa matkoilla 1 0 e 50 e 15 %, 151 e e e e perhe 1 Vähintään 50 km:n etäisyydellä kotoa, vapaa-ajan asunnosta, työ- ja opiskelupaikoista linnuntietä mitattuna, mutta ei edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. 2 Tapaturman hoitokuluja maksetaan enintään kolmelta vuodelta tapaturman sattumisesta ja matkasairauden hoitokuluja maksetaan 120 päivältä hoidon alkamisesta. Tapaturma- ja matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen voi ottaa toisistaan riippumatta. Matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset kuuluvat aina matkatavaravakuutukseen. 2 Tapaturma- ja matkustajavakuutus Matkatavaravakuutus Yhteensä 101,00 e 61,32 e 162,32 e

3 Palveluverkosto Matkavakuutukset myöntää Suomen ainoa matkavakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö, Eurooppalainen. Kun Sinulla on tämä matkavakuutus, saat käyttöoikeuden Eurooppalaisen ainutlaatuiseen ulkomaanpalveluverkostoon, joka ei jätä sinua pulaan: Eurooppalaisella on suosituissa lomakohteissa Euro-Center-toimistoja, jotka auttavat ja maksavat korvauksia. Hätäpuhelimet palvelevat ympäri vuorokauden. Palveluverkostoon kuuluvat lääkärit ja sairaalat laskuttavat hoidostasi suoraan Eurooppalaista, kun esität vakuutuskorttisi. Apua ja korvauksia saat myös Eurooppalaisen sisaryhtiöistä eri puolilta Eurooppaa. Tutustu palveluverkostoon tarkemmin internetissä Tapaturma - ja matkavakuutus Matkavakuutus korvaa vakuutetulle matkalla sattuneet vahingot vakuutuskirjasta ilmenevän sopimuksen ja vakuutusehtojen mukaisesti. Lääkärin tapaturma- ja matkavakuutuksen ehdot saa kaikista Osuuspankin konttoreista ja internetistä laakariliitto.fi/edunvalvonta. Matkustajavakuutus Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan mm. matkan aikana tapahtuneesta sairastumisesta tai vammautumisesta, matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä, myöhästymisestä ja matkan odottamisesta aiheutuneita kustannuksia ja vahinkoja. Tapaturmavakuutus Tapaturman osalta vakuutus on voimassa myös päivittäisessä elinympäristössä vakuutuskirjassa mainitulla vakuutetulla. Tapaturmavakuutus sisältyy kiinteänä osana matkustajavakuutukseen. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus on vahinkovakuutus, jonka kohteena ovat vakuutetun ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Vakuutus on voimassa myös, kun tällainen vakuutettu matkustaa yksin. Vakuutuksesta korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Vakuutetut Matkavakuutus voidaan myöntää vain henkilölle, joka asuu vakituisesti Suomessa. Matkustajavakuutuksen myöntämiseen vaaditaan lisäksi voimassaoleva Kela-kortti. Vakuutus päättyy kahden vuoden kuluttua sen vakuutuskauden lopusta, jonka aikana vakuutettu on muuttanut ulkomaille. Tapaturma- ja matkavakuutus voidaan myöntää alle 71-vuotiaalle Suomen Lääkäriliiton jäsenelle ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalle avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville alle 22-vuotiaille lapsille. 3

4 Missä ja milloin tapaturma- ja matkavakuutus on voimassa? Matkavakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Suomessa vakuutus on voimassa matkoilla, jotka teet linnuntietä mitattuna vähintään 50 km:n etäisyydelle asunnostasi, työpaikastasi, opiskelupaikastasi tai vapaa-ajan asunnostasi. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. Se ei ole voimassa esimerkiksi matkalla asunnoltasi kesämökillesi. Kestääkö matkasi yli 6 kuukautta? Matkavakuutus on voimassa enintään kuuden kuukauden pituisilla matkoilla. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, päättyy vakuutus tällaisen matkan osalta kuuden kuukauden kuluttua matkan alkamisesta. Eurooppalaisen harkinnan mukaan vakuutuksen voi kuitenkin lisäsopimuksesta ja -maksusta saada voimaan siltä osin kuin matka-aika ylittää kuusi kuukautta. Matkustajavakuutuksen lisävakuutus myönnetään terveysselvityksellä. Lisävakuutuksen perusteella korvattavavissa hoitokuluissa on 50 euron omavastuu kutakin sairautta tai tapaturmaa kohti. Ota aina yhteys asiakaspalveluumme, jos olet matkalla yli 6 kuukautta. Kuuden kuukauden sääntöä ei sovelleta vakuutettuihin ja heidän mukana matkustaviin perheenjäseniinsä heidän ollessa ulkomailla työn tai opiskelun vuoksi. Kilpaurheilu, erikoislajit ja erikoismatkat Matkustajavakuutus ei ole voimassa jos sairaus, vamma tai kuolema on aiheutunut urheiluliiton tai urheiluseuran järjestämässä kilpailussa tai ottelussa tai kilpaurheilijan valmennusohjelman mukaisessa harjoituksessa. Vakuutus ei myöskään ole voimassa eräissä riskialttiiksi luokitelluissa urheilulajeissa tai toiminnoissa kuten esimerkiksi moottoriurheilussa, laitesukelluksessa ja ilmaurheilulajeissa. Tarkka luettelo näistä lajeista on vakuutusehdoissa. Jos aiot matkan aikana harrastaa urheilua, tarkista kuuluuko laji ns. riskialttiisiin lajeihin tai toimintoihin. Eurooppalaisen harkinnan mukaan vakuutuksen voi saada voimaan vakuutusehdoissa mainittuihin riskialttiisiin lajeihin tai toimintoihin lisäsopimuksesta ja -maksusta. Kilpaurheilua ja sen harjoittelua varten Eurooppalaisella on oma erillinen tuote: Kilpaurheilijan matkavakuutus. Ota tällaisissa tapauksissa aina yhteys Osuuspankin konttoriin tai palvelunumeroon Ydinvahinko ja sota Matkavakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ydinreaktioon perustuvan aseen tai laitteen äkillisestä vaikutuksesta, sodasta tai aseellisesta selkkauksesta. Eurooppalaisen harkinnan mukaan matkustajavakuutuksen voi saada voimaan sotariskin varalta lisäsopimuksesta ja -maksusta matkasairauden ja tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalle. Myös matkatavaravakuutuksen laajentaminen on mahdollista. Tarkista ennen matkasi aloittamista Eurooppalaiselta, kuuluuko matkasi kohdemaa sillä hetkellä sotariskialueeseen. 4

5 Tapaturma - ja matkustajavakuutus Matkustaessaan vakuutetun mukana ovat alle 15-vuotiaat perheenjäsenet ja lapsenlapset vakuutettuina tämän matkustajavakuutuksen perusteella. Korvattavia vahinkoja ovat mm. SuperEuro-matkustajavakuutuksen perusteella korvataan vakuutusehtojen mukaisesti: matkalla alkaneen äkillisen sairauden (matkasairaus) ja matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (invaliditeetti) matkan peruuntuminen alkaneen matkan keskeytyminen tietyt matkalta myöhästymiset ja matkan odottamiset pahoinpitelystä aiheutunut kipu, särky ja ansionmenetys vainajan kotiinkuljetus. Matkasairaus Matkasairautena korvataan lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, jonka ensioireet ovat ilmenneet matkan aikana. Matkasairauden aiheuttaman lääkärin hoidon on täytynyt alkaa matkan aikana tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Poikkeuksena on tartuntatauti, jonka itämisaika on pidempi. Vakuutuksesta ei korvata vuoristotautia eikä sairautta, joka on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineen väärinkäytöstä tai muun huumaavan aineen käytöstä. Korvausta maksetaan viikon ajalta myös siitä akuutista ensiapuluonteisesta matkakohteessa annetusta hoidosta, joka on aiheutunut vakuutetulla ennestään olleen sairauden odottamattomasta äkillisestä pahenemisesta. Jos tilanne on ollut lääketieteellisesti odotettavissa, korvausta ei makseta. Tapaturma Tapaturmana korvataan äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Tapaturmana korvataan myös hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutunut vammautuminen, kaasumyrkytys ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys sekä äkillisen voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma, johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta. Tapaturmana ei esimerkiksi korvata vammaa, joka on aiheutunut: vakuutetun sairauden, vian tai vamman aiheuttamasta vakuutustapahtumasta vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin tai muun huumaavan aineen aiheuttamasta myrkytyksestä ravinnoksi nautitun aineen myrkytysvaikutuksesta itsemurhasta tai sen yrityksestä 5

6 Hoitokulujen korvaukset SuperEuro-matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden aiheuttamat hoitokulut enintään siihen asti, kun 120 päivää on kulunut hoidon alkamisesta ja tapaturman aiheuttamat hoitokulut enintään siihen asti, kun 3 vuotta on kulunut tapaturman sattumisesta. Euromääräistä ylärajaa korvauksille ei ole. Hoitokuluina korvataan mm. : tarpeelliset lääkärin antaman ja määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset kohtuullisine paikallisine matkakuluineen tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, turvakypärän ja hammasproteesin korjaus tai jälleenhankintakustannukset välttämättömät puhelinkulut 170 euroon asti tarpeellisten sairaanhoitoon liittyvien välttämättömyystarvikkeiden hankin takustannukset 170 euroon asti, milloin ne paikallisten olojen vuoksi eivät sisälly sairaalahoitoon kustannukset hammasproteesin, ortopedisen sidoksen ja ortopedisen kengän tai muun vastaavan apuvälineen ensimmäisestä hankinnasta. fysikaalista hoitoa korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen. Hoidon tulee olla lääkärin määräämää ja hoitolaitoksessa annettua. Hoitoa korvataan matkasairautta tai tapaturmaa kohti enintään yksi hoitojakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa. Hoitokulujen laajennus Kun vakuutetulle ei ole syntynyt ruumiinvammaa päivittäisessä elinympäristössä, hoitokuluja korvattaessa tapaturmasta aiheutuneeksi katsotaan myös vakuutetun henkinen vamma, jos se johtuu vakuutuksen voimassa ollessa sattuneista seuraavista vakuutustapahtumista vakuutettuun kohdistuneesta väkivaltarikoksesta tai sen yrityksestä vakuutetun asuntoon kohdistuneesta murrosta, tulipalosta tai luonnonkatastrofista. Hoitokuluina korvataan kustannukset psykiatrin antamasta tai lääkärin määräämästä psykologin antamasta psykoterapiasta enintään kymmeneltä psykoterapiakäynniltä vakuutustapahtumaa kohti. Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu kolmen kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Kustannuksia korvataan siltä osin, kun terapiaa on annettu kuuden kuukauden kuluessa vakuutustapahtumasta. Eurooppalaisen etukäteishyväksyntää vaativat seuraavat korvaukset: Potilaan tuonti Suomeen ja lähiomaisen matka potilaan luo samoin kuin saattajan kulut edellyttävät vakuutusyhtiön etukäteishyväksyntää. Haittakorvaus Haitalla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka tapaturman aiheuttamasta vammasta aiheutuu vakuutetulle. Haitan suuruus määrätään sosiaali- ja terveysministeriön antaman tapaturmavakuutuslakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen mukaan. Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan euroa. Osittaisesta haitasta maksetaan haittaluokan osoittama osa vakuutusmäärästä. Alle 15-vuotiaiden lasten matkustajavakuutuksessa haittakorvauksen vakuutusmäärä on euroa vakuutettua kohti. 6

7 Vainajan kotiinkuljetus tai hautaus ulkomailla Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan laskujen ja tositteiden perusteella kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset Suomeen tai hautauskustannukset ulkomailla. Nämä kustannukset korvataan kuolinsyystä riippumatta. Pahoinpitely Vakuutetulle maksetaan kipu- ja särky- sekä ansionmenetyskorvausta, jos häntä on ulkomailla pahoinpidellyt tuntemattomaksi jäänyt tai vahingonkorvausta maksamaan kykenemätön henkilö. Pahoinpitelykorvaus on enintään euroa. Matkan peruuntuminen ja keskeytyminen Matkustajavakuutus korvaa, jos vakuutetun matka peruuntuu - eli hänen lähtönsä matkalle Suomesta estyy - tai keskeytyy, kun hän itse tai hänen puolisonsa, lapsensa, vanhempansa, sisaruksensa tai se matkakumppani, jonka kanssa hän on kahdestaan varannut matkan, sairastuu, loukkaantuu tapaturmassa tai kuolee. Matkalta pois jäämisen tai ennenaikaisen Suomeen palaamisen tulee olla lääkärin mukaan välttämätöntä. Vakuutusehdoissa on määritelty kysymykseen tulevat omaiset täsmällisesti. Lisäksi peruuntuminen ja keskeytyminen korvataan, jos ne välttämättä aiheutuvat huomattavasta omaisuusvahingosta, joka sattuu vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle. Matkan peruuntumisesta korvataan etukäteen maksetut kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palvelun tuottajan ehtojen mukaan vastuussa, seuraavasti: valmismatkalain mukaisissa pakettimatkoissa yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti toimistokulut valmismatkalain mukaisissa erikoismatkoissa erityisehtojen mukaiset kohtuulliset kulut enintään 75 prosenttiin matkan hinnasta muissa matkapalveluissa (esim. omatoimimatka tai retki matkakohteessa) ja ammattiin liittyvien kongressimatkojen sopimuksen mukaisia matkapalvelukuluja ja kongressien osanottomaksuja enintään euroon asti yhtä matkaa ja vakuutettua kohti. Matkan peruuntumista ei korvata, jos vakuutus on tehty myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä eikä myöskään, jos peruuntumisen syynä on vakuutetun pelkotila. Matkan keskeytymisestä korvataan ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja välttämättömän uusi menomatka työ- tai opiskelupaikkakunnalle sekä etukäteen erikseen maksettuja käyttämättä jääneitä palveluita ja retkiä euroon asti. Jos vakuutettu sairastuu tai loukkaantuu ja menettää matkapäiviä sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun vuoksi, hänelle maksetaan päiväkorvausta (68 e/vrk) menetetyiltä matkapäiviltä. Jos valmismatkalla ollut vakuutettu menettää matkapäivistään yli puolet, hän voi päiväkorvauksen sijasta valita uuden valmismatkan. Uuden matkan saa myös yli puolet matkapäivistään menettänyt potilaan puoliso tai alle 15-vuotiaan toinen vanhempi, kun heillä on ollut Eurooppalaisen matkustajavakuutus. 7

8 Kuolinkorvaus Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun alle 15-vuotias perheenjäsen tai lapsenlapsi kuolee vakuutuksen voimassa ollessa matkatapaturman tai tartuntatautiasetuksessa määritellyn yleisvaarallisen tartuntataudin vuoksi. Vakuutusmäärä on euroa vakuutettua kohti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun matkatapaturmasta on kulunut kolme vuotta tai sairauden toteamisesta on kulunut yksi vuosi. Matkalta myöhästyminen Jos vakuutettu myöhästyy ulkomaille suuntautuvan matkan alkamispaikasta yleisen kulkuneuvon myöhästymisen tai muun kulkuneuvon liikenneonnettomuuden tai teknisen vian vuoksi, korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut matkalle pääsemiseksi, tai jos vakuutettu ei pääse matkalle, matkan hinta. Myöhästymiskorvaus on enintään euroa, ei kuitenkaan enempää kuin alkuperäisen matkan hinta. Matkan odottaminen Jos vakuutettu joutuu odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai sieltä paluun alkamispaikalla sen vuoksi, että yleistä kulkuneuvoa ei voida käyttää sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi hänelle maksetaan kulukorvauksena 34 euroa kultakin edellä mainitun myöhästymisajan jälkeen alkaneelta kuuden tunnin ajanjaksolta, enintään 340 euroon asti. Matkatavaravakuutus Matkatavaravakuutus kattaa vakuutetun ja hänen kanssaan matkustavan samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten matkatavarat. Vakuutus on voimassa myös, kun tällainen vakuutettu matkustaa yksin. Matkatavaroilla tarkoitetaan matkalle mukaan otettuja ja matkalta hankittua omaisuutta. Maksuvälineet ja arvopaperit ovat vakuutuksen kohteena 170 euroon asti, kun vakuutettu kuljettaa niitä mukanaan ja 505 euroon asti, kun ne ovat lukitussa tallelokerossa. Matkatavaravakuutuksen kohteena eivät ole moottorikäyttöiset ajoneuvot, matkailu- tai muut perävaunut, vesi- tai ilmaalukset ja edellä mainittujen osat ja tarvikkeet purjelaudat kauppatavarat, tavaranäytteet, mainosmateriaali, kaupalliset tai opetusfilmit ja -nauhat, valokuvat, piirustukset ja ohjelmalevykkeet; rajoitus ei kuitenkaan koske opetukseen tarkoitettua materiaalia käsikirjoitukset, kokoelmat ja niiden osat muutto- ja rahtitavarat eläimet ja kasvit. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Polkupyörille, suksille tai muille urheiluvälineille aiheutuneet vahingot korvataan niitä tarkoitukseensa käytettäessä vain, jos vahinko on aiheutunut ulkopuolisen tuottamuksesta. 8

9 Tavaran katoamisesta tai sen unohtamisesta aiheutunut vahinko korvataan 127 euroon asti edellyttäen, että tapahtuma-aika ja -paikka sekä olosuhteet määritellään ja että vahinko on havaittu matkan aikana tapahtumapaikalla ja siitä on tuolloin todistettavasti ilmoitettu ulkopuoliselle. Matkanjärjestäjän tai vastaavan haltuun luovutetun tavaran katoaminen korvataan täysimääräisesti, kuitenkin enintään vakuutusmäärään asti. Matkatavaravakuutuksesta korvataan välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa. Korvauksena suoritetaan enintään 85 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohden, kuitenkin yhteensä enintään 340 euroa. Välttämättömyystarvikkeet korvataan ostokuittien perusteella. Vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta tai unohtamisesta tavaran tavanomaisesta käytöstä, sen hankaantumisesta, naarmuuntumisesta tai puutteellisesta päällyksestä viranomaisten toimenpiteestä tai vahinkoa, joka korvataan jonkin erityislain, takuun tai muun vakuutuksen perusteella. Korvausten yleisperiaatteet Eurooppalaisen korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa matkatavaroiden yhteisarvosta riippumatta. Suojeluohjeet Matkatavaravakuutukseen liittyy myös suojeluohjeita, joita vakuutetun tulee noudattaa vahingon välttämiseksi. Ohjeita on annettu esimerkiksi omaisuuden valvomisesta ja säilyttämisestä. Matkatavaroiden suojeluohjeet ovat vakuutusehdoissa. Niihin tulee tutustua jo ennen matkaa. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen epäämisen tai vähentämisen. Matkavastuuvakuutus Matkatavaravakuutukseen sisältyy aina matkavastuuvakuutus. Sen perusteella korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka vakuutettu on matkalla yksityishenkilönä aiheuttanut. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan vastuussa vahingosta ja että vastuu perustuu vakuutuskauden aikaiseen tekoon tai laiminlyöntiin. Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen. Alle 12-vuotiaan vakuutetun tahallaankin aiheuttama vahinko korvataan. Vakuutetun tuottamuksesta riippumatta vakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan perheen koiran aiheuttama henkilövahinko ja vahinko, jonka perheen koira aiheuttaa välittömässä yhteentörmäyksessä moottoriajoneuvon kanssa. Kuitenkaan ei korvata vahinkoa, josta joku toinen on korvausvastuussa, eikä liikenne tai muuta vahinkoa, joka aiheutuu koiran väistämisestä. Vakuutuksesta korvataan vastaavin edellytyksin ja rajoituksin kuin muutoin matkavastuuvakuutuksessa vahinko, jonka vakuutettu on aiheuttanut lääkärinä sellaisessa katastrofitilanteessa, että hän ei ole kohtuudella voinut lääkäriavun antamisesta kieltäytyä. 9

10 Lainattu ja vuokrattu omaisuus Matkavastuuvakuutuksesta ei korvata sellaisen omaisuuden vahinkoja, joka on vakuutetun hallussa, hänellä lainassa tai muuten hänen hyödykseen käytettävänä. Asuntona käytetylle hotelli-, vuokra- tai osakehuoneistolle äkillisesti aiheutettuja vahinkoja kuitenkin korvataan. Vakuutetun vuokraamille mopoille ja skoottereille aiheutetut vahingot korvataan enintään 340 euroon asti. Matkatavaravakuutus sen sijaan korvaa sellaisen matkalle mukaan otetun lainatun matkatavaran vahingot, jonka vahingot korvattaisiin, jos vakuutettu omistaisi sen. Korvausten yleisperiaatteet Eurooppalaisen korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa. Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi. Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa 50 euron omavastuu. Jos usea henkilö on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta saamaansa etua. Ellei tästä muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta. Matkaoikeusturvavakuutus Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat asianajajan tai muun lakimiehen avun käyttämisestä riidassa tai oikeudenkäynnissä. Vakuutus koskee vakuutettua matkustajan ominaisuudessa yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka voidaan saattaa käsiteltäväksi käräjä-, asunto- ja maaoikeudessa sekä näiden muutoksenhakuasteissa ja välimiesmenettelyssä Suomessa ja vastaavissa ulkomaisissa elimissä. Vakuutuksen käytöstä on ilmoitettava Eurooppalaiselle ennen kustannusten syntymistä. Korvauspäätöksen jälkeen korvataan kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut enintään vakuutusmäärään asti. Vakuutusmäärä on euroa ja omavastuu 15 % kustannuksista kuitenkin vähintään 151 euroa vahinkoa kohden. Korvausten yleiset rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka aiheutuvat esimerkiksi työhön tai avioeroon liittyvistä riidoista tai virallisen syyttäjän ajaman syytteen johdosta. Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät tapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa. Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka voidaan käsitellä yksinomaan hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Näin haet matkavakuutuskorvauksia Hoidon saat usein maksutta, kun esität vakuutuskorttisi. Jos joudut itse maksamaan hoidosta, säilytä alkuperäiset tositteet. Niitä vastaan saat korvauksen Eurooppalaisen palvelupisteistä ulkomailta tai kotimaasta. Ilmoita matkatavaravahingosta heti oppaalle, matkanjohtajalle, hotellinjohdolle tai kuljetusyhtiön virkailijalle. Pyydä todistus vahingosta. Jos kysymyksessä on rikos, tee heti ilmoitus paikalliselle poliisille ja pyydä todistus Eurooppalaista varten. Matkatavara- 10

11 vahingot korvataan yleensä Suomessa. Jos korvauksen saaminen on välttämätöntä esimerkiksi matkan jatkumisen kannalta, käänny Eurooppalaisen lähimmän palvelupisteen puoleen. Jatkuvan matkavakuutuksen muuttaminen ja irtisanominen Milloin vakuutus tulee voimaan ja milloin vakuutus on voimassa? Jatkuva matkavakuutus tulee voimaan siitä päivästä kello 24.00, kun vakuutuksen hakija on antanut tai lähettänyt vakuutushakemuksen Eurooppalaiseen. Edellytyksenä on, että yhtiö voi myöntää vakuutuksen ja että vakuutusmaksu on maksettu määräaikaan mennessä. Jatkuva matkavakuutus on ensimmäisen vakuutusmaksukauden jälkeen voimassa sovitun vakuutusmaksukauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai Eurooppalainen irtisano vakuutusta. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on aina toimitettava kirjallisesti Eurooppalaiselle. Vakuutus päättyy, kun irtisanomisilmoitus on jätetty tai lähetetty Eurooppalaiselle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt myöhempää vakuutuksen päättymisajankohtaa. Vakuutusmaksun viivästyminen Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun Eurooppalainen on lähettänyt vakuutuksenottajalle laskun. Viimeinen maksupäivä on aina mainittuna laskussa. Eurooppalaisella on oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun maksamisen määräajassa. 11

12 Muutoksen hakeminen Pohjolan päätökseen Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä asiaa vakuutusyhtiössä hoitaneeseen käsittelijään. Yhdessä käsittelijän kanssa voit mm. varmistaa, että vakuutusyhtiölle on toimitettu kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot. Mikäli edelleen olet eri mieltä korvauspäätöksestä, voit saattaa asiasi kirjallisesti asiakasasiamiehen käsiteltäväksi. Käsittelyn jälkeen hän ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakasasiamiehen osoite Pohjola Vakuutus Oy, Asiakasasiamies Lapinmäentie 1, Pohjola faksi tai Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja auttaa kuluttajia sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutusasioissa. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Asiassa voi myös pyytää Vakuutuslautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan lausunnon. Kuten yhteydenotto Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan myös lausunnon pyytäminen Vakuutuslautakunnalta on vapaamuotoista. Lausuntopyyntö on kuitenkin tehtävä aina kirjallisena. Kuluttajariitalautakuntaan voi valittaa kuluttaja. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeella. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakuntaan kannattaa usein neuvotella kunnallisen kuluttajaneuvojan kanssa. Vakuutuslautakunta ja Kuluttajariitalautakunta ovat valitusteinä vaihtoehtoisia. Asian käsittely lautakunnissa on maksutonta. Päätökset ovat suosituksia. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu HELSINKI puh. (09) , faksi (09) , Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3, HELSINKI, puh , faxi Voit saattaa päätöksen myös oikeusteitse ratkaistavaksi joko kotipaikkasi tai Helsingin käräjäoikeuteen. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Asian käsittely lautakunnissa ei pidennä mainittua kolmen vuoden määräaikaa. Vakuutusyhtiötä valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta, PL 103, Helsinki Vaihde Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus Osoite: Lapinmäentie 1, Pohjola, kotipaikka: Helsinki Päätoimiala: Vakuutustoiminta

13 13

14 HAKEMUS Toimi näin: Täytä huolellisesti vakuutettavien henkilöiden henkilötiedot tähän hakemukseen. Rastita haluamasi vakuutusvaihtoehdot. Matkatavaravakuutukseen kuuluu myös matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus. Sulje hakemus oheiseen kirjekuoreen ja postita kuori Eurooppalaiseen. Postimaksu on jo maksettu. Kun olemme saaneet hakemuksesi, lähetämme vakuutuskirjan, palvelukortin ja laskun. Toivottu alkamispäivä pp/kk/vv Suomen Lääkäriliitto ry Huom! Alle 15-vuotiaat perheenjäsenet sekä lapsenlapset, jotka matkustavat vakuutetun mukana, ovat vakuutettuina matkakumppaninsa matkustajavakuutuksen perusteella. 1 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Lähiosoite Postitoimipaikka Kieli Suomi Ruotsi Puhelinnumero/Sähköpostiosoite Tapaturma- ja Matkustajavakuutus 2 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Tapaturma- ja Matkustajavakuutus 3 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Tapaturma- ja Matkustajavakuutus 4 Vakuutuksenottajan/Vakuutetun nimi Henkilötunnus Matkatavaravakuutus Tapaturma- ja Matkustajavakuutus Matkatavaravakuutus Aika, paikka ja allekirjoitus Palautustilinumero Myyjän yhteystiedot (yhtiö täyttää), myyjän asioimisto (konttori) Vakuutus tulee voimaan siitä päivästä klo 24.00, kun hakija on antanut tai lähettänyt hakemuksen Eurooppalaiseen edellyttäen, että Eurooppalainen myöntää vakuutuksen. Vakuutuskirjan ja -ehdot saat postitse lähiaikoina ja vakuutuskortin noin kuukauden kuluttua. Jos olet lähdössä matkalle aikaisemmin, soita Pohjolan palvelunumeroon Palauta hakemus oheisella kirjekuorella tai osoitteella: Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Kodin ja perheen vakuuttaminen, TUNNUS , VASTAUSLÄHETYS

15 15

16 Palvelemme puhelimitse Eurooppalaisen palvelunumero Matkahätäpalvelu Euro-Finland Claims Service t/vrk Ulkomailta soittaessasi

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrityksen Matkaturva Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Miksi Eurooppalaisen matkavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tai siihen liittyvissä

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2016 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2016 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2016 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa matkoille 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, matkan peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen sekä pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen työ työaikana.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2017 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Sisällysluettelo Turvaa matkoille...3 Ainutlaatuinen palveluverkosto...3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus...3

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2

METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 METSÄSTÄJÄLIITON NUORISON TAPATURMAVAKUUTUSEHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2 5. Vakuutuksen

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

Voimassa 1.7.2009 alkaen. matkavakuutus

Voimassa 1.7.2009 alkaen. matkavakuutus Voimassa 1.7.2009 alkaen. SupEReuro matkavakuutus Sisällysluettelo Turvaa matkoille... 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto... 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus... 3 Määräaikainen tai

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J. Aktia Premium kortinhaltijat. Voimassa 1.1.2014 MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 J Aktia Premium kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄN TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...2

Lisätiedot

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot.

Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot. Metsästäjäliiton nuorison tapaturmavakuutusehdot Vakuutusnumero 0006705110/033 Vakuutuksenottajana on Suomen Metsästäjäliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Sisällysluettelo.... 1

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Perustietoa matkavakuutuksista

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2006 alkaen. 103 004 1 11.05 10.000 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutukset... 5 Yhteiset määräykset... 5 1 Voimassaoloalue...

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1.

MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G. Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat. Voimassa 1.1. MATKAVAKUUTUS Vakuutusehdot 14 G Aktia Gold, Aktia MasterCard Silver ja Aktia MasterCard Business kortinhaltijat Voimassa 1.1.2014 Sisällysluettelo MATKUSTAJAVAKUUTUS 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1.

TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. TAPATURMAVAKUUTUKSEN EHDOT: NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON 2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Sisällysluettelo Turvaa matkoille... 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto... 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus...

Lisätiedot

matkavakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

matkavakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SupEReuro matkavakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Sisällysluettelo Turvaa matkoille... 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto... 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus...

Lisätiedot

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen Matkustajavakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen voimassaolo 2 2.1

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS. Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Voimassa 1.1.2015 alkaen. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa matkoille 3 Ainutlaatuinen palveluverkosto 3 Matkustajavakuutus ja matkailijan matkatavaravakuutus

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS SUPEREURO MATKA- JA TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 157 1 10.10 2500 SISÄLLYSLUETTELO vakuutukset...3 1 Voimassaoloalue...3 2 Voimassaoloaika...3 3

Lisätiedot

Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus

Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus Lääkärin tapaturma- ja Matkavakuutus Vakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.6.2011 alkaen 133 213 1 3.11 18 000 SISÄLLYSLUETTELO vakuutukset...3 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

yrityksen matkaturva

yrityksen matkaturva yrityksen matkaturva Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 713 1 4.08(10.10) SISÄLLYSLUETTELO YRITYKSEN MATKATURVAN VAKUUTUSEHDOT...4 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 040 1 10.10 (11.10) 1 000 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT...1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

supereuro Matkavakuutus

supereuro Matkavakuutus supereuro Matkavakuutus Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 154 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO matkavakuutukset...4 yhteiset määräykset...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 705 1 1.13 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN102 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen,

Lisätiedot

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS YRITYKSEN SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.7.1995 alkaen 103 560 1 5.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 1 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS

SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS SUPEREURO JÄSENYYSMATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 330299f 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...3 VAKUUTUSTEN YHTEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Voimassaoloalue...3

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja.

Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. MATKAVAKUUTUS Erityiset vakuutusehdot 77FIN101 Voimassa 1.1.2015 alkaen ERITYISET VAKUUTUSEHDOT Tähän vakuutukseen sovelletaan näitä erityisiä vakuutusehtoja ja yleisiä vakuutusehtoja. Jos kieliversioiden

Lisätiedot

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS

SUPEREURO MATKAVAKUUTUS SUPEREURO MATKAVAKUUTUS Matkavakuutusehdot ja yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen 133 418 1 11.15 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUKSET...4 YHTEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 VOIMASSAOLOALUE...4 2 VOIMASSAOLOAIKA...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen.

Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. Vakuutusehdot nro. 747 voimassa 20.01.2010 alkaen. HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset matkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot.

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutusehdot

Kotitalouden vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutusehdot Henkilö- ja matkavakuutus s. 2 15 Kotivakuutus s. 16 35 Koira- ja kissavakuutus s. 36 40 Hevosvakuutus s. 41 45 Venevakuutus s. 46 58 Metsävakuutus

Lisätiedot

Jumppaturva. Vakuutusesite

Jumppaturva. Vakuutusesite Jumppaturva Vakuutusesite Tuoteseloste on voimassa 1.9.2014 alkaen. Jumppaturva Suomen Voimisteluliiton jäsenseuroille Vakuutetut Jumppaturva -ryhmätapaturmavakuutuksen voivat hankkia kaikki Suomen Voimisteluliiton

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT

Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Määräaikainen matkavakuutus 1.1.2012 VAKUUTUSEHDOT Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu ehtoihin ja vakuutuskirjaasi.

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus MasterCard Gold -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN05-v02 Vakuutusehdot voimassa 1. 7.2015 alkaen. Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus

Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Matkavakuutus Tuotetiedot Määräaikainen vakuutus Voimassa 16.6.2014 Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? 2014 Näin etenemme tänään 1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2. Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa 3. Jäsenvakuutuksesi 4. Jäsenedut

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA. Personförsäkring MATKAVAKUUTUSEHDOT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA 2011 Personförsäkring Alandian Matkavakuutusehdot 2011 Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Lain

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA

VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA VAKUUTUSEHDOT TAPATURMA 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 3 1.1 Voimassaolo 3 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 3 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen voimassaoloon

Lisätiedot

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus 1 (12) World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus DBFIN13-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 15.1.2014 Anni Nikunlassi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot