Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu"

Transkriptio

1 Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu Arttu Rahkonen Opinnäytetyö Kesäkuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu

2 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto RAHKONEN, ARTTU: Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu Opinnäytetyö 140 sivua, josta liitteitä 102 sivua Kesäkuu 2012 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tarvittavat rakennesuunnitelmat Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakentamista varten. Kyseisen päiväkotirakennuksen lisäksi pihalle tulee myös erillinen kylmä pihavarasto. Lähtötietoina rakennesuunnitteluun olivat arkkitehdin pohjapiirustukset ja leikkaus, geosuunnittelijan pohjatutkimusraportti ja perustamistapasuositus. Opinnäytetyössä käsitellään rakennesuunnittelun kulku eri rakenneosien kohdalla. Opinnäytetyössä on muutama eri rakennelaskelma esimerkki tehty käsin laskemalla malliksi. Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelu aloitettiin heinäkuussa Rakennesuunnitelmien toteuttamisessa käytettiin erilaisia tietokoneohjelmistoja. Rakenteiden mitoituksessa käytettiin yrityksen omia Excel-pohjaisia mitoitusohjelmia sekä finnwood 2.3 -laskentaohjelmaa. Rakennepiirustukset toteutettiin AutoCAD Structural Detailing 2012 ohjelmalla, ja ne toimitettiin ennen rakentamisen aloitusta Porvoon kaupungin rakennusvalvontaan leimattaviksi. Rakennustyöt aloitettiin lokakuun 2011 lopussa ja luovutus tapahtunee heinäkuun 2012 lopussa. Asiasanat: rakennesuunnittelu, päiväkoti, autocad.

3 3 ABSTRACT Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree programme in Civil Engineering Option of Structural Engineering RAHKONEN, ARTTU: Porvoo Ylä-Haikko day-care center for structural design Bachelor's thesis 140 pages, appendices 102 pages June 2012 The subject of this thesis was to make all the necessary structural designs in order to build the day care center of Ylä-Haikkoo in Porvoo. Also separate, cold, storage will be built on the yard. Construction plan is based on Architects layout, ground survey report made by geotechnical engineer. This thesis covers all the stages of the structural design considering all the different structures. There is also couple of handmade structural calculations. The structural designing of the Ylä-Haikkoo day care center was started in July In the execution of the structural designs many computer sofwares were used. Mostly companies own Excel based calculation programs and finnwood 2.3 calculation programs were used to dimension the structure. Structural drawings were done by using AutoCAD Structural Detailing program. Construction work was started in October 2011 and is supposed to be completed at the end of July Key words: structural designing, nursery, autocad

4 4 SISÄLLYS 1 LYHENTEET JA TERMIT JOHDANTO LÄHTÖTIEDOT Yleistä Kuormat ja peruskaavat RAKENNESUUNNITTELU Rakennetyypit Alapohja Ulkoseinät Väliseinät Välipohja Yläpohja Perustukset Perustamisolosuhteet Perustusten suunnittelu Sokkeleiden suunnittelu Alapohja Iv-konehuoneen välipohja Yläpohja ja vesikatto Esimerkki 1 Ristikon tukireaktiot: Ulkoseinät Esimerkki 2 Ulkoseinäpalkin mitoitus: Esimerkki 3 Yläsidepuun puristuskestävyys ristikolle: Esimerkki 4 Ulkoseinätolpan mitoitus: Väliseinät Jäykistys Esimerkki 5 Rakennuksen jäykistys: YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Rakennepiirustusluettelo Liite 2. Rakennepiirustus, Paalutus, perustukset Liite 3. Rakennepiirustus, Alapohja Liite 4. Rakennepiirustus, Yläpohja Liite 5. Rakennepiirustus, Leikkaus Liite 6. Rakennepiirustus, Leikkaus 2-2 ja Liite 7. Rakennepiirustus, Leikkaus 4-4 ja A-A Liite 8. Rakennepiirustus, Ristikkokaavio ristikot R1-R Liite 9. Rakennepiirustus, Ristikkokaavio ristikot R49-R Liite 10. Rakennepiirustus, Pintavesisuunnitelma Liite 11. Rakennepiirustus, Leikkaus Liite 12. Rakennepiirustus, Rakennetyypit Liite 13. Rakennepiirustus, Elementtien asennusdetaljit Liite 14. Rakennepiirustus, Anturat Liite 15. Rakennepiirustus, Rengasteräskaaviot ap. ja IV-tasot Liite 16. Rakennepiirustus, Pintalaatan liikuntasaumajako

5 Liite 17. Rakennepiirustus, Leikkaus Liite 18. Rakennepiirustus, Leikkaus Liite 19. Rakennepiirustus, Pihavarasto Liite 20. Rakennepiirustus, Erkkeri-ikkuna Liite 21. Rakennepiirustus, Leikkaus Liite 22. Rakennepiirustus, Matalien paalujen korjaus Liite 23. Rakennepiirustus, Kaideohje Liite 24. Rakennepiirustus, Sukeltaneen paalun jatkaminen Liite 25. Rakennepiirustus, Lastauslaiturin luiska Liite 26. Rakennepiirustus, Aukkotutkielma Liite 27. Rakennepiirustus, Pihaluiska ja porras Liite 28. Rakennepiirustus, Salin katon kannakointi Liite 29. Rakennepiirustus, Alapohja-reikäpiirustus Liite 30. Rakennepiirustus, Yläpohja-reikäpiirustus Liite 31. Rakennepiirustus, Alapohja-elementtipiirustus Liite 32. Rakennepiirustus, Yläpohja-ontelolaattapiirustus Liite 33. Elementtipiirustus, Kuorielementti Liite 34. Elementtipiirustus, Ontelolaatta P Liite 35. Elementtipiirustus, Ontelolaatta P Liite 36. Elementtipiirustus, Sokkelielementti C8P Liite 37. Elementtipiirustus, Sokkelielementti C12P

6 6 1 LYHENTEET JA TERMIT A A vaad C f c,0,d c,0,d m,d f c,0,d f c,90,d f m,d f m,k f v,d f v,k F w,k g d,yläpohja g k,alapohja g k,välipohja g k,yläpohja G kj m k c k c,90 k c, k mod l l c,90,ef M d N d N g,k Poikkileikkauksen pinta-ala Poikkileikkauksen vaadittu pinta-ala Voimakerroin Syysuuntaisen puristusjännityksen mitoitusarvo Kosketuspinnalla vaikuttavan puristusjännityksen mitoitusarvo Taivutusjännityksen mitoitusarvo Puristuslujuuden mitoitusarvo Puristuslujuuden mitoitusarvo syysuuntaa vastaan kohtisuorassa puristuksessa Puun taivutuslujuuden mitoitusarvo Puun taivutuslujuuden ominaisarvo Puun leikkauslujuuden mitoitusarvo Puun leikkauslujuuden ominaisarvo Kokonaistuulikuorman ominaisarvo Yläpohjan pysyvänkuorman mitoitusarvo Alapohjan pysyvänkuorman ominaisarvo Välipohjan pysyvänkuorman ominaisarvo Yläpohjan pysyvänkuorman ominaisarvo Pysyvienkuormien ominaisarvo kaavassa Materiaalin osavarmuusluku Nurjahduskerroin Materiaalikerroin Tukipainekerroin Muunnoskerroin Kosketuspinnan pituus puun syiden suunnassa Tehollinen kosketuspinnan pituus Taivutusmomentin mitoitusarvo Puristusvoiman mitoitusarvo Puristusvoiman ominaisarvo pysyvällekuormalle

7 7 N q,k q d,lumi Q k,1 Q k,2 q k,alapohja q k,välipohja q k,lumi Q k,t q k,tuuli q w,d q w,k R d R k,g R k,q R w,d V d W W vaad Puristusvoiman ominaisarvo hyötykuormalle Lumikuorman mitoitusarvo Lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista suurempi kaavassa Lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista pienempi kaavassa Alapohjan hyötykuorman ominaisarvo Välipohjan hyötykuorman ominaisarvo Lumikuorman ominaisarvo Tuulikuorman ominaisarvo kaavassa Tuulikuorman ominaisarvo Tuulikuorman mitoitusarvo Tuulikuorman ominaisarvo Tuelle tulevan kuorman mitoitusarvo Tuelle tulevan pysyvänkuorman ominaisarvo Tuelle tulevan hyötykuorman ominaisarvo Kokonaistuulikuorman mitoitusarvo Leikkausvoiman mitoitusarvo Poikkileikkauksen taivutusvastus Poikkileikkauksen vaadittu taivutusvastus

8 8 2 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty Päijät-Suunnittelu Oy:n palveluksessa. Työn tarkoituksena oli tehdä tarvittavat rakennesuunnitelmat Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakentamista varten. Kyseisen päiväkotirakennuksen lisäksi pihalle tulee myös erillinen kylmä pihavarasto. Päiväkodin rakennesuunnittelu alkoi heinäkuussa 2011 ja rakennekuvia toimitettiin urakkalaskentaan niiden valmistuttua. Kohteen rakennepiirustukset toimitettiin Porvoon kaupungin rakennusvalvontaan lokakuussa 2011 ja rakentaminen alkoi lokakuun 2011 lopussa. Päiväkodin luovutus tapahtunee heinäkuun 2012 lopussa. Rakennesuunnitelmien toteuttamisessa käytettiin erilaisia tietokoneohjelmistoja. Rakennepiirustukset toteutettiin AutoCAD Structural Detailing ohjelmaa käyttäen. Rakennelaskelmissa käytettiin muun muassa Finnforest Oy:n finnwood laskentaohjelmaa, sekä erilaisia Excel -pohjaisia laskentaohjelmia. Käsin on laskettu muutama esimerkkilasku. Kohteeseen tuli suhteellisen paljon muutoksia rakennusaikana ja suunnittelun eri vaiheissa. Muutokset johtuivat monista eri asioista. Muutoksia toivat muun muassa käyttäjän viimehetken tilamuutokset, keittiön myöhäiset suunnitelmat sekä arkkitehdin kalusteiden muutokset. Suurin osa muutoksista olisi voitu välttää pidentämällä suunnitteluaikataulua. Työmaapalavereita pidettiin säännöllisesti kuukauden välein. Palavereiden yhteydessä tehtiin aina työmaakierros, jossa seurattiin työmaan etenemistä suunnitelmien mukaisesti. Työmaapalavereissa saatiin moni ongelma ratkaistua huomattavasti nopeammin kuin sähköpostien ja puheluiden kautta, koska kaikki osapuolet olivat usein miten paikanpäällä.

9 9 Kohde oli yllättävän haastava suunnitella arkkitehdin laatiman erikoisen ulkomuodon takia. Lisäksi kohteessa oli tiukat tiiveysvaatimukset, jotka omalta osaltaan vaativat rakenteita suunniteltaessa suurta huomioonottamista. Työmaan yksi suurimmista ongelmista paikan päällä oli lopullisen tiiveyden saavuttamisen huomioonottaminen eri rakennekohdissa. Läpivientejä höyrynsulusta pyrittiin välttämään viimeiseen asti. Kyseisen päiväkodin kaltaisia päiväkoteja on alustavasti ajateltu tehtäväksi myös kolme muuta Ylä-Haikkoon päiväkodin lisäksi. Toisen päiväkodin rakennesuunnittelu alkoi samoihin aikoihin kuin Ylä-Haikkoon päiväkodin rakentaminen. Toisen päiväkodin rakennesuunnittelu oli huomattavasti helpompaa kuin ensimmäisen, koska samat rakenteet tulivat toistumaan huomattavan paljon, sekä moni ongelma oli ratkaistu jo valmiiksi Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnittelussa.

10 10 3 LÄHTÖTIEDOT 3.1 Yleistä Ylä-Haikkoon päiväkoti sijaitsee Porvoon kaupungin 33. kaupunginosassa, korttelissa 3516, tontilla 1. Rakennuksen bruttoala on 1520 m 2, kerrosala 1310 m 2, hyötyala 554 m 2, tilavuus 7458 m 3, sekä rakennuspaikan pinta-ala 6836 m 2. Päiväkotirakennus on pääosin yhteen tasoon rakennettava 6 ryhmän päiväkoti, ullakkokerrokseen rakennettiin iv-konehuone. Iv-konehuone palvelee vain yhtä palo-osastoa. Rakennukseen tehtiin S1-luokan väestönsuoja. Rakennuksen muoto ja pohjan päämitat selviävät alla olevasta piirustuksesta (kuvio 1), sekä tarkemmat tiedot liitteistä. KUVIO 1. Rakennuksen pohjan mitat Tilaaja esitti omat vaatimukset päiväkodin ilmanvaihtoon ja lämmitykseen, sekä tiiveyden ja u-arvojen suhteen eri rakenteille. Rakennetyypit oli alustavasti mietitty valmiiksi tilaajan toimesta, ja niitä muokattiin tarpeiden mukaan eri tilanteisiin sopiviksi.

11 11 Rakennukseen tuli arkkitehdin suunnitelmien perusteella lapekatto (kuvio 2). Ristikoiden jänneväliksi tuli käyttötilanteessa 12,8 metriä. Ristikoiden keskivaiheilla on lisäksi kaksi palotilanteessa kantavaa linjaa. KUVIO 2. Rakennuksen poikkileikkaus Päiväkoti toteutettiin pääsääntöisesti elementtirakenteisena, jotta paikalla valettavat työt jäivät mahdollisimman vähäisiksi, koska rakennusajankohta oli talvi. Paikalla valettavia rakenteita kohteessa olivat anturat sekä elementtien liitokset. Sokkeleiksi valittiin Parma Oy:n ontelosokkelit. Alapohjaksi tuli rossipohja ontelolaatastolla. Väestönsuoja tuli elementtirakenteisena Rakennusbetoni ja elementti Oy:n suunnittelemana. Ulkoseinät tulivat Suomenrakennustuote Oy:n suunnittelemilla ja valmistamilla puuelementeillä. Iv-konehuoneen välipohja tuli ontelolaatastolla. Yläpohjaan tuli naulalevyristikot Sepa Oy:ltä. Vesikatteen kohteeseen toimitti Protan Oy, joka myös suunnitteli vesikatteen liitosdetaljit.

12 12 KUVA 1 Kohteen pohja ennen ontelolaattojen asennusta Päiväkodin rakennuttajana toimii Porvoon Kaupunki. Pääurakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Pää- ja Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Eduarch Oy, kiinteistöteknisestä hankekehityksestä YIT Kiinteistö Oy, GEOsuunnittelusta Sipti Oy, LVIA ja Sähkö -suunnittelusta Pöyry Finland Oy ja rakennesuunnittelusta Päijät-Suunnittelu Oy. 3.2 Kuormat ja peruskaavat Rakennukselle aiheutuu kuormia muun muassa tuulesta, lumesta, erilaisista käyttötilanteista sekä omasta painosta. Rakennuksen kaikki kuormat täytyy viedä kantavia rakenteita pitkin perustuksiin ja siitä edelleen maaperään. Tällä hetkellä rakennesuunnittelussa on käytössä kaksi eri normia, tässä opinnäytetyössä on käytetty pääsääntöisesti Eurokoodin eri normeja. Kuormien osavarmuuskertoimet: Murtorajatila: Pysyvä aikaluokka:

13 13 Keskipitkä aikaluokka: Hetkellinen aikaluokka: Käyttörajatila: Hyöty- tai lumikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma: Tuulikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma: Kuormien ominaisarvot: Lumi: q k,lumi = 0,8 * 2,65 = 2,12 kn/m 2 (Porvoo) Tuuli: q k,tuuli = 0,43 kn/m 2 (maastoluokka III ) Hyötykuormat, Alapohja: q k,alapohja = 2,5 kn/m 2 välipohja: q k,välipohja = 4,0 kn/m 2 Omapainot: Yläpohja: g k,yläpohja = 0,8 kn/m 2 Välipohja: g k,välipohja = 2,0 kn/m 2 Alapohja: g k,alapohja = 2,8 kn/m 2

14 14 4 RAKENNESUUNNITTELU 4.1 Rakennetyypit Alapohja Rakennuksen alapohjaan tuli neljä erilaista rakennetyyppiä. Pääsääntöisesti rakennukseen tuli rakennetyypin AP 1 (kuvio 3) mukainen rakenne. Rakennetyyppi AP 2 on alapohjarakenne märkätilan kohdalla. Eroavaisuus AP 1 rakennetyyppiin on pintalaatan paksuntaminen ja eristeen ohentaminen, sekä vedeneristeen ja laatoituksen lisäys. Rakennetyyppi AP 3 (kuvio 4) on alapohjarakenne väestönsuojan kohdalla. Rakennetyyppi AP 4 on alapohjarakenne väestönsuojan märkätilan kohdalla. Eroavaisuus AP 3 rakennetyyppiin on pintalaatan paksuuden muutos, sekä vedeneristeen ja laatoituksen lisäys. KUVIO 3. Rakennetyyppi AP 1

15 15 KUVIO 4. Rakennetyyppi AP Ulkoseinät Rakennuksen ulkoseinistä tuli viisi erilaista rakennetyyppiä. Pääsääntöisesti rakennukseen tuli rakennetyypin US 1 (kuvio 5) mukainen ulkoseinärakenne. Rakennetyyppi US 2 on ulkoseinärakenne IV-konehuoneen kohdalla. Rakennetyyppi on muuten samanlainen kuin US 1, mutta siitä on poistettu ulkoverhouspaneeli ja vaakakoolaus. Rakennetyyppi US 3 on ulkoseinärakenne kylmän ullakon kohdalla. US 3 rakennetyyppi eroaa US 1 rakennetyypistä siten, että runkotolpan koko muutettu (50x100) mm 2, lisäksi kaikki runkotolpan sisäpuoliset rakenneosat ja eristeet on jätetty pois. Rakennetyyppi US 4 (kuvio 6) on ulko-

16 16 seinärakenne väestönsuojan kohdalla. Rakennetyyppi US 5 on ulkoseinärakenne märkätilan kohdalla. US 5 rakennetyyppi on samanlainen kuin US 1, mutta siihen on lisätty sisäpuolelle pystykoolaus ja märkätilalevy. KUVIO 5. Rakennetyyppi US 1

17 17 KUVIO 6. Rakennetyyppi US Väliseinät Kohteen väliseinistä tuli yhteensä seitsemän erilaista väliseinärakennetyyppiä. Rakennetyyppi VS 1 (kuvio 7) on väliseinärakenne yleensä. Se on kevyt väliseinä, joka täyttää tilaajan vaatimat ääneneristysvaatimukset määrättyjen tilojen välillä. Rakennetyyppi VS 2 (kuvio 8) on kantava väliseinärakenne. Kantavanaväliseininä toimivat kohteessa pääsääntöisesti 130 mm leveät kahi-harkot. Rakennetyyppi VS 3 on väliseinärakenne märkätilojen kohdalla. Märkätilojen väliseinärakenne on pääsääntöisesti 85 mm leveätä kahi-harkkoa. Rakennetyyppi VS 4 on ullakon palo-osastoinnin seinärakenne. Palo-osastoivan seinä-

18 18 rakenteen runkona toimii puuranka 45x66, 600 mm:n jaolla tai naulalevyristikko lisä koolauksin. Toisella puolella runkoa on kipsilevy, esim. Gyproc GN 13. Seinän paloluokka on EI 15, ullakon osastointi enintään 400 m 2 osastoihin. Rakennetyyppi VS 5 on teräsrankainen kevyt väliseinärakenne. VS 5 on muuten samanlainen kuin VS 1, mutta siinä ei ole eristettä seinän sisällä ja näin ollen ääneneristävyys on huomattavasti heikompi kuin VS 1 rakenteessa. Rakennetyyppi VS 6 on kantava väliseinärakenne väestönsuojassa. Väestönsuojan betoniväliseinän lopullinen rakenne määräytyi elementtitehtaan elementtisuunnitelmien mukaan. Rakennetyyppi VS 7 (kuvio 9) on kantavaväliseinärakenne IVkonehuoneen alla. KUVIO 7. Rakeentyyppi VS 1

19 19 KUVIO 8 Rakennetyyppi VS 2 KUVIO 9 Rakennetyyppi VS 7

20 Välipohja Kohteeseen tuli yksi välipohja rakennetyyppi VP 1 (kuvio 10), IV-konehuoneen kohdalle. IV-konehuone on sijoitettu rakennuksen ullakkotilaan, jotta se ei veisi tilaa pohjakerroksessa. KUVIO 10 Rakennetyyppi VP Yläpohja Kohteeseen tuli yhteensä neljä erilaista yläpohjanrakennetyyppiä. Rakennetyyppi YP 1 (kuvio 11) on yläpohjanrakenne yleensä. Rakennetyyppi YP 2 (kuvio 12) on yläpohjarakenne märkäeteisten kohdalla, kaikissa kolmessa sisäpihan sisäänkäynneissä on märkäeteinen. Rakennetyyppi YP 3 on yläpohjarakenne väestönsuojan kohdalla. Väestönsuojan kohdalla yläpohjarakenne on muuten samanlainen kuin YP 1, mutta ristikoihin ei kohdistu alapuolista palokuormaa, minkä seurauksena lämmöneriste voi olla kokonaan puhallusvilla.

21 21 Ristikot tukeutuvat väestösuojan kohdalla väestönsuojan yläpohjarakenteisiin. Rakeentyyppi YP 4 (kuvio 13) on yläpohjarakenne IV-konehuoneen kohdalla. IV-konehuoneen kohdalla yläpohjaan on suunniteltu kattopalkisto ristikoiden sijaan. KUVIO 11 Rakennetyyppi YP 1

22 22 KUVIO 12 Rakennetyyppi YP 2 KUVIO 13 Rakennetyyppi YP 4

23 Perustukset Perustamisolosuhteet Maanpinta rakennuksen kohdalla on lähes tasaista korkeustasolla n Tontin eteläosassa maan pinta on loivasti idän suuntaan laskeva, vaihdellen tasojen n ja välillä. Kairausten perusteella rakennusalueella pohjamaa on pintakerrokseltaan kuivakuorisavea ja sen alla on pehmeät 0,8 5,5 m paksuiset savikerrostumat. Savikerrostuman alla on pintaosaltaan löyhä hiekkakerros, joka muuttuu syvemmälle mentäessä tiiviiksi sora- ja moreenikerrostumiksi. Sorakerroksessa on vaihtelevasti ohuita löyhiä hiekkakerroksia. Kairausten päättymistaso tiiviiseen moreenikerrokseen tai kallion pintaan on tasolla n. +13,4 - +5,6 ollen syvimmillään tontin itäpuolen keskivaiheilla. Rakennus perustettiin lyöntipaalujen varaan geosuunnittelijan pohjatutkimuksen perusteella. Paaluina käytettiin 250 * 250 mm 2 teräsbetonipaaluja pääurakoitsijan toivomuksesta. Paalut varustettiin teräksisillä laatikkokärjillä geosuunnittelijan pohjatutkimusraportin ja perustamistapasuosituksen mukaan. Paalut toimivat tukipaaluina ja niiden sallittuna kantavuutena voitiin käyttää 435 kn pohjatutkimusraportin mukaisesti Perustusten suunnittelu Anturat valittiin vakiopaaluanturajärjestelmästä, joka on suunniteltu siten että anturoiden kapasiteetti ylittää paalun kapasiteetin. Normaali antura on kooltaan 700 * 1700 mm 2 ja korkeus 600 mm. Anturoiden jako muodostui suhteellisen

24 24 tiheäksi Parma Oy:n ontelolaattasokkeleiden pienen kantavuus kapasiteetin perusteella. 4.3 Sokkeleiden suunnittelu Sokkelit päätettiin toteuttaa Parma Oy:n ontelolaattasokkeleilla rakennuttajan toiveesta. Sokkeleiden alustavat kapasiteetit katsottiin valmistajan tekemästä kuormituskäyrästöstä (kuvio 14), jonka avulla saatiin sokkeleiden maksimipituudet eripuolilla rakennusta. Sokkeleiden lopullinen lujuusluokittelu tuli ontelosokkeleiden punostus-suunnittelijalta. KUVIO 14. Sokkelin kuormituskäyrä (Parmaperustukset: ontelosokkeli ja parmaontelolaatat, Suunnitteluohje ).

25 25 Sokkelipalkkien tukipinnanpituus tuli olla > 150 mm plus asennustuen vaatima tila. Tukipinnan juotosvalu tuli tehdä betonilla C20. Saumaus tuli tehdä koko liitospinnan alueelle. 4.4 Alapohja Alapohja päätettiin toteuttaa ryömintätilalliseksi alapohjaksi pohjatutkimusraportin ohjeistuksen mukaan. Toteutus tapahtui ontelolaatoilla, jotka ovat yleisesti käytettyjä ympäri suomea. Ontelolaattojen koko katsottiin alustavasti Parma Oy:n ontelolaattojen suunnitteluohjeessa olevasta kantokykykäyrästöstä (kuvio 15). Ontelolaattojen lopullisen lujuusluokittelun tekee valmistajan punostussuunnittelija. KUVIO 15. Ontelolaatan P20 kantokykykäyrä (Parman ontelolaatastot, Suunnitteluohje ).

26 26 Ontelolaatat tuli asentaa korokepalojen varaan, siten että ontelolaatan ja tuen väliin jää vähintään 20 mm:n asennusväli, joka valetaan saumavalun yhteydessä umpeen. Laattojen tukipinnan suunnitteluarvo oli 60 mm:ä ja minimi tukipinnanpituus asennuksessa 40 mm:ä. 4.5 Iv-konehuoneen välipohja Iv-konehuoneen välipohja päätettiin toteuttaa ontelolaatoilla, samoin kuten alapohja. Ontelolaattojen koko katsottiin alustavasti Parma Oy:n ontelolaattojen suunnitteluohjeessa olevasta kantokykykäyrästöstä (kuvio 15). Ontelolaattojen lopullisen lujuusluokittelun tekee valmistajan punostus-suunnittelija. 4.6 Yläpohja ja vesikatto Yläpohja suunniteltiin toteutettavaksi naulalevyristikoilla 900 mm:n jaolla. Ristikkovalmistaja mitoittaa ristikot annettujen kuormien ja mittojen mukaisesti. Ristikkovalmistajan tarvitsemia tietoja ovat mm. ristikkojako, tukien paikat ja pituus, katemateriaali, lumi- ja tuulikuorman suuruus, sekä ylä- ja alapaarteen omapainot Esimerkki 1 Ristikon tukireaktiot: Laskentakuormat: q d,lumi = 1,5 * 2,12 = 3,18 kn/m 2 g d,yläpohja = 1,15 * 0,8 = 0,92 kn/m 2 Kuormat ristikolle: Ristikoiden jakoväli: k900 g d = 0,9 * 0,92 = 0,83 kn/m q d = 0,9 * 3,18 = 2,86 kn/m

27 27 Yht. = 3,69 kn/m Ominaiskuormina: g k = 0,9 * 0,8 = 0,72 kn/m q k = 0,9 * 2,12 = 1,91 kn/m Ristikon tukireaktiot: R k,q = (6,4 + 0,8) m * 1,91 kn/m = 13,75 kn R k,g = (6,4 + 0,8) m * 0,72 kn/m = 5,18 kn Laskenta kuormat: R d = (6,4 + 0,8) m * 3,69 kn/m = 26,57 kn 4.7 Ulkoseinät Ulkoseinät suunniteltiin aluksi paikalla rakennettavaksi, mutta myöhemmin ulkoseinät päätettiin rakennuttajan toimesta toteuttaa puuelementeistä, joista elementtitoimittaja teki itse omat elementtisuunnitelmat. Kantaville ulkoseinille mitoitettiin palkki, joka siirtää ristikoilta tulevat kuormat runkotolpille Esimerkki 2 Ulkoseinäpalkin mitoitus: Runkotolppien jakoväli: k600 Pistekuorma keskellä, P d = 26,57 kn (ristikon tukireaktio) M d = 3 / 16 * 26,57 * 0,6 = 2,99 knm Mitoitus: Puutavara: Kerto-S, käyttöluokka 1, aikaluokka keskipitkä Muunnoskerroin: k mod = 0,8

28 28 Materiaalin osavarmuusluku: m = 1,2 f m,k = 44 N/mm 2 f v,k = 4,1 N/mm 2 f m,d = 0,8 * 44 / 1,2 = 29,34 N/mm 2 f v,d = 0,8 * 4,1 / 1,2 = 2,74 N/mm 2 Taivutusvastus: W vaad = M d / f m,d = 2,99 * 10 6 Nmm / 29,34 N/mm 2 = mm 3 V d = 11 / 16 * 26,57 kn = 18,27 kn Poikkileikkauskestävyys: A vaad = 1,5 * V d / f v,d = 1,5 * 18,27 * 10 3 / 2,74 = mm 2 Valitaan: Kerto-S 51x200 (A = mm 2, W = mm 3 ) Esimerkki 3 Yläsidepuun puristuskestävyys ristikolle: Tukipaine ( c,90,d ): A tukipinta = 42 * 198 = 8316 mm 2 ; R d = P d c,90,d = R d / A = 26,57 * 10 3 N / 8316 mm 2 = 3,20 N/mm 2 Puristuslujuus: f c,90,d = 0,8 * 2,5 / 1,4 = 1,43 N/mm 2 k c,90 = 1,25 k c, = l c,90,ef / l * k c,90 = ( ) / 42 * 1,25 = 3,04 k c, * f c,90,d = 3,04 * 1,43 N/mm 2 = 4,34 N/mm 2 Mitoitusehto: (Lyhennetty suunnitteluohje 2010, 25) c,90,d < k c, * f c,90,d = 3,20 N/mm 2 < 4,34 N/mm 2 => OK

29 Esimerkki 4 Ulkoseinätolpan mitoitus: Runkotolpan h = 3760 mm Runkotolpat k 600 mm N g,k = R k,g = 5,18 kn N q,k = R k,q =13,75 kn Tuulikuorma: imukerroin = C p,net = 1,6 q w,k = 1,6 * 0,43 kn/m 2 = 0,69 kn/m 2 Tuulenkuormitusleveys b = 0,6 m q w,k = 0,6 * 0,69 = 0,42 kn/m q w,d = 1,5 * 0,42 = 0,63 kn/m Tuulen aiheuttama taivutusmomentti: M d = q w,d * h 2 / 8 = 0,63 * 3,76 2 / 8 = 1,12 knm Kokeillaan tolpaksi h * b = 198 * 48 A = 9504 mm 2 W = mm 3 i = 57,2 mm Lujuusluokka C24 Aikaluokka hetkellinen Käyttöluokka 1 Tapaus 1: N d = 1,15 * N gk + 1,05 * N qk = 1,15 * 5,18 + 1,05 * 13,75 = 20,4kN q w,d = 1,5 * q w,k =1,5 * 0,42 = 0,63 kn/m

30 30 Tapaus 2: N d = 1,15 * N gk + 1,5 * N qk = 1,15 * 5,18 + 1,5 * 13,75 = 26,6kN q w,d = 0,9 * q w,k =0,9 * 0,42 = 0,38 kn/m Tapaus 1: hoikkuus = l c / i = 3760 / 57,2 = 66 k c = 0,6 f m,d = 1,1 * 24 / 1,4 = 18,86 N/mm 2 f c,0,d = 1,1 * 21 / 1,4 = 16,5 N/mm 2 Momentti: M d = q wd * L 2 / 8 = 0,63 * 3,76 2 / 8 = 1,11kNm Taivutusjännitys: m,d = M d / W = 1,11 * 10 6 / mm 3 = 3,54 N/mm 2 Puristusjännitys: c,0,d = N d / A = 20,4 * 10 3 / 9504 = 2,15 N/mm 2 Mitoitusehto: c,0,d / (k c * f c,0,d ) + m,d / f m,d = 2,15 / (0,6 * 16,5) + 3,54 / 18,86 = 0,41 < 1 => OK Tapaus 2: q w,d = 0,38 kn/m => kuormien suhteella m,d = 0,38 / 0,63 * 3,54 N/mm 2 = 2,14 N/mm 2 c,0,d = N d / A = 26,6 * 10 3 / 9504 = 2,8 N/mm 2 Mitoitusehto: c,0,d / (k c * f c,0,d ) + m,d / f m,d = 2,8 / (0,6 * 16,5) + 2,14 / 18,86 = 0,38 < 1 => OK (Lyhennetty suunnitteluohje 2010, 25)

31 Väliseinät Väliseiniä rakennuksessa on erilaisia ja erityyppisiä. Kahi -runkoponttiharkoista on tehty palotilanteessa kantavat väliseinät ja märkätilojen väliseinät. Ivkonehuoneen kohdalla on käytetty valuharkkoja. Väestönsuojassa on käytetty betoni-elementtejä. Kevyinä väliseininä on käytetty teräsrangallisia kipsilevyseiniä. Kipsilevyseiniä on käytetty eristettyinä ja ilman eristeitä, ääneneristys vaatimuksien mukaan. 4.9 Jäykistys Rakennuksen ulkoseinät jäykistetään tuulensuojakipsilevyllä Gyproc GTS 9 ja sisäpuolen EK -kipsilevyllä Gyproc GEK 13. GTS 9:n kiinnitysväli ruuvilla QU 32 reunoilla enintään 100 mm ja keskellä 200 mm. GEK 13:n kiinnitysväli ruuvilla QMST 32 reunoilla enintään 100 mm ja keskellä 200 mm. Väestönsuoja toimii myös rakennusta jäykistävänä rakenteena. Lisäksi kaikki kahi-väliseinät jotka ovat ulkoseinissä kiinni, toimivat rakennusta jäykistävänä rakenteena. Ivkonehuoneen kohta jäykistää myös huomattavan paljon rakennusta. Ristikon alapaarteeseen harvalaudoituksen kautta kiinnitettävien kipsilevyjen (Gyproc GN 13) ansiosta voidaan olettaa alakattotason toimivan vaakatasossa levynä, joka välittää voimia jäykistetyille ulkoseinille. Kiinnitysväli ruuvilla QMST 32 on reunoilla enintään 200 mm ja keskellä 300 mm. Kipsilevyruuvien reunaetäisyys kartonkipintaisesta levyreunasta on 10 mm ja leikatusta levyreunasta 15 mm. Kipsilevyjen väliin tuleva koolaus kiinnitetään alapaarteeseen ruuvein WÜRTH ASSY 3.0 5x120, 1 kpl/liitos. Yläpaarre jäykistetään 18 mm:ä paksulla OSB -levytyksellä. Ristijäykisteillä 22x100 siirretään naulalevyristikoiden yläpaarretason voimat (tuuli +RakMk B10, kohdan lisävaakavoima) alapaarretasoon ja siitä edelleen jäykistetyille ulkoseinille, sekä tuetaan yksittäiset naulalevyristikot. Ristijäykistelinjoja on kolme kappaletta. Ristijäykisteiden naulaus 3n 75x28/liitos.

32 32 KUVIO 16 Rakennuksen jäykistävät seinät Esimerkki 5 Rakennuksen jäykistys: Lasketaan rakennuksen pahimman siiven jäykistys ja käytetään samaa ruuvausta koko rakennuksessa. q w,k = 0,43 kn/m 2 C f = 1,5 Kokonaistuulikuorma: F w,k = C f * q w,k * A ref = 1,5 * 0,43 * (34 m * 7,6 m) = 111,11 kn R w,d = 1,5 * 111,11 = 166,67 kn Ruuvikiinnitykset: Gyproc GTS 9 ruuvilla QU 32 k100 = 4,15 kn/levy Gyproc GEK 13 ruuvilla QMST 32 k100 = 6,00 kn/levy Yhteensä: 6,00 + 4,15 = 10,15 kn

33 33 (Gyproc Käsikirja 2006, 428) Tarvittavien levyparien lukumäärä: 166,67 kn / 10,15 kn = 16,42 = 17 levyparia

34 34 5 YHTEENVETO Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kohteen rakennesuunnitelmat tiukassa aikataulussa. Rakenne suunnitelmat saatiin tehtyä pääosin ajallaan tiukasta aikataulusta huolimatta. Kohteen rakentaminen alkoi aikataulussa ja rakennesuunnitelmia on päivitetty kaiken aikaa rakentamisen aikana monesta eri syystä. Kohteeseen tuli suuria rakenne muutoksia kesken suunnittelun mikä osaltaan aiheutti aikataulun kiristymistä, koska iso osa jo valmistuneista rakennesuunnitelmista jouduttiin tekemään uusiksi. Lisäksi kohteeseen on tullut myös paljon päivityksiä rakentamisen aikana. Päivitykset ovat johtuneet monista eri tekijöistä, muun muassa käyttäjä on halunnut muutoksia viimehetkellä. Kohteen kiireisestä aikataulusta huolimatta suunnittelussa pyrittiin huomioimaan työmaan mielipiteet eri rakenne ratkaisuissa. Mahdollisimman monissa ratkaisuissa pyrittiin jättämään työmaalle mahdollisimman vapaat kädet toteutuksen suhteen, sekä monia ratkaisuja myös hieman muokattiin työmaan toivomuksesta. Monet suunnitelmat toimitettiin työmaan kommentoitaviksi ennen varsinaista jakeluun lähettämistä ja näin pyrittiin saamaan suunnitelmista mahdollisimman hyvät myös työmaan kannalta. Kohteessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon elementtirakentamista, koska rakentamisen ajankohta oli talvella. Muun muassa rakennuksen puurunko sekä väestönsuoja päätettiin tehdä elementteinä talvirakentamisen perusteella. Tämän lisäksi ristikoiden alapaarteiden palosuojaus päätettiin työmaan toiveesta tehdä asentamalla palosuojavilla koko yläpohjan alalle. Näin saatiin rakennukseen hieman lämmöneristettä talvenajalle ennen varsinaisen puhallusvillan asentamista. Kohteen rakennesuunnittelu on ollut erittäin mielenkiintoista ja siinä on oppinut paljon erilaisia käytännönoppeja. Kohteen rakennesuunnittelu on ollut alusta asti todella intensiivistä, kiireellisestä aikataulusta johtuen. Tämä omalta osaltaan vaikeutti hieman suunnittelua ja teki itse suunnittelusta virhe herkempää,

35 35 sekä lisäsi piirustuksissa merkintöjen puutteellisuutta. Seuraavalla kerralla on pyrittävä saamaan suunnitteluaikatauluun hieman enemmän väljyyttä, jolloin saadaan tehtyä kerralla suunnitelmat oikein ja säästytään monelta osin ylimääräiseltä työltä. Myös rakennesuunnittelijan, arkkitehdin ja lvis-suunnittelijan välistä yhteistyötä pitäisi saada parannettua. Yhteistyö arkkitehdin kanssa alkoi loppua kohden toimimaan jo kohtuullisen hyvin, mutta erityisesti lvisuunnittelijan kanssa oli koko projektin ajan hieman kommunikointi ongelmia. Opinnäytetyön tuloksena saatiin Porvoon Ylä-Haikkoon päiväkodin rakennesuunnitelmat, joita liitteinä on iso nippu. Kohteessa on vielä rakentaminen kesken, joten piirustuksiin voi tulla vielä päivityksiä ja joitain piirustuksia saatetaan joutua vielä tekemään lisää, työmaan tarpeen mukaan.

36 36 LÄHTEET Gyproc Oy Gyproc Käsikirja. Helsinki: Erikoispaino Oy. Parma Oy Parman ontelolaatastot Suunnitteluohje. Parma Oy PARMAperustukset: ontelosokkeli ja PARMAontelolaatat Suunnitteluohje. Puurakenteiden suunnittelu. Lyhennetty suunnitteluohje. Toinen painos. Eurokoodi 5. Tulostettu Ympäristöministeriö Suomen rakentamismääräyskokoelma B10. Puurakenteet, ohjeet.

37 37 LIITTEET Liite 1. Rakennepiirustusluettelo Liite 2. Rakennepiirustus, Paalutus, perustukset Liite 3. Rakennepiirustus, Alapohja Liite 4. Rakennepiirustus, Yläpohja Liite 5. Rakennepiirustus, Leikkaus 1-1 Liite 6. Rakennepiirustus, Leikkaus 2-2 ja 3-3 Liite 7. Rakennepiirustus, Leikkaus 4-4 ja A-A Liite 8. Rakennepiirustus, Ristikkokaavio ristikot R1-R48 Liite 9. Rakennepiirustus, Ristikkokaavio ristikot R49-R54 Liite 10. Rakennepiirustus, Pintavesisuunnitelma Liite 11. Rakennepiirustus, Leikkaus 5-5 Liite 12. Rakennepiirustus, Rakennetyypit Liite 13. Rakennepiirustus, Elementtien asennusdetaljit Liite 14. Rakennepiirustus, Anturat Liite 15. Rakennepiirustus, Rengasteräskaaviot ap. ja IV-tasot Liite 16. Rakennepiirustus, Pintalaatan liikuntasaumajako Liite 17. Rakennepiirustus, Leikkaus 6-6 Liite 18. Rakennepiirustus, Leikkaus 7-7 Liite 19. Rakennepiirustus, Pihavarasto

38 38 Liite 20. Rakennepiirustus, Erkkeri-ikkuna Liite 21. Rakennepiirustus, Leikkaus 8-8 Liite 22. Rakennepiirustus, Matalien paalujen korjaus Liite 23. Rakennepiirustus, Kaideohje Liite 24. Rakennepiirustus, Sukeltaneen paalun jatkaminen Liite 25. Rakennepiirustus, Lastauslaiturin luiska Liite 26. Rakennepiirustus, Aukkotutkielma Liite 27. Rakennepiirustus, Pihaluiska ja porras Liite 28. Rakennepiirustus, Salin katon kannakointi Liite 29. Rakennepiirustus, Alapohja-reikäpiirustus Liite 30. Rakennepiirustus, Yläpohja-reikäpiirustus Liite 31. Rakennepiirustus, Alapohja-elementtipiirustus Liite 32. Rakennepiirustus, Yläpohja-ontelolaattapiirustus Liite 33. Elementtipiirustus, Kuorielementti Liite 34. Elementtipiirustus, Ontelolaatta P20 Liite 35. Elementtipiirustus, Ontelolaatta P27 Liite 36. Elementtipiirustus, Sokkelielementti C8P30 Liite 37. Elementtipiirustus, Sokkelielementti C12P30

39 Liite 1 39 RAKENNEPIIRUSTUSLUETTELO RAKENNEPIIRUSTUKSET työnro kohde Päijät-Suunnittelu Oy Seponkatu 7 puh LAHTI fax PORVOON ENERGIATEHOKKAAT ELINKAARIPÄIVÄKODIT suunnittelija Suontama Mittakaava Muutokset nimi pvm rak.valvonta A / D / pvm B / E / pvm C / F / pvm 01 Paalutus, perustukset 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ Alapohja Yläpohja Leikkaus 1-1 1:100 1:100 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ A/ B/ C/ D/ E/ F/ A/ B/ C/ D/ E/ F/ Leikkaus 2-2 ja 3-3 1: Leikkaus 4-4 ja A-A 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ 07 Ristikkokaavio - ristikot R1-R48 1: Ristikkokaavio - ristikot R49-R54 1: Pintavesisuunnitelma 1: Leikkaus 5-5 Rakennetyypit 1:20 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H/ A/ B/ C/ D/ E/ F/ A/ B/ C/ Elementtien asennusdetaljit 1:20,1: D/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ K/ L/ Anturat 1: Rengasteräskaaviot ap. ja IV-tasot 1: Pintalaatan liikuntasaumajako 1: Leikkaus 6-6 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ 17 Leikkaus 7-7 1: A/ B/ C/ D/ E/ F/ 18 Pihavarasto 1: Erkkeri-ikkuna 1: Leikkaus 8-8 1: A/ B/ C/ VSS elementtikaavio 1: VSS laatan raudoituskaavio 1: VSS leikkaukset A-D 1: VSS elementit VSS rakennelaskelmia Matalien paalujen korjaus 1: Kaideohje 1: Sukeltaneen paalun jatkaminen 1: Lastauslaiturin luiska 1: Aukkotutkielma 1: Pihaluiska ja porras 1: Salin katon kannakointi 1:

40 Liite 2 40 F E D C B A Anturoita muokattu. Korjattu paalujen katkaisukorot. AR AR AR AR AR AR Tunnus Muutos Nimimerkki Kortteli/tila 33/HAIKKOO Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero Uudisrakennus Rakenne 1 Rakenne Paalutus Perustukset PORVOO Mittakaavat 1:100 Piirustuksen numero Seponkatu LAHTI Suunnitellut /AR . Tarkistanut F

41 Liite 3 41 E Lisätty teräsritilä lastauslaituriin. AR D Lisätty 2kpl teräspilareita L-terästen päätyyn. AR C Poistettu ontelolaatat P20-( ). Lisätty P27-( ). AR B Muutettu ontelolaattoja 058 ja 059, sekä lisätty 062 ja AR Vähennetty määrää 049 ontelolaatassa. Lisätty varaajan kuorma 46,4 kn A Täydennetty nimiö. Lisätty VSS-laatan tiedot. AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 2 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Alapohja Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:100 Piirustuksen numero E

42 Liite 4 42 Aukkojen mittatiedot arkkitehtisuunnitelmien mukaan. E Lisätty mittaviivoja Muutettujen väliseinien kohtiin. AR D Muutettu väliseinän aukkojen sijainteja ja kokoja. LPP 4 pää- AR tyjen tukipituus > 170 mm. C Lisätty 2kpl teräspilareita L-terästen päätyyn. L-teräksiä AR pidennetty 45 mm. Ullakon huolto-ovet muutettu ark. suunnitelmien mukaisiksi. B Tarkennettu teräsrakenteiden liitoksia AR A Muutettu VSS-oviaukkoa. Siirretty 2kpl ikkuna-aukkoja, AR sekä IV-konehuoneen kulku-aukkoa. Lisätty aurinkokeräimien sijainti ja niiden aiheuttama lisälumikuorma. Täydennetty nimiö. Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 3 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Yläpohja Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:100 Piirustuksen numero E

43 Liite 5 43 F Päivitetty seinän alapään rakenne. AR E Lisätty merkintöjä. AR D Naulalevyristikon rakenteet ja jäykistys päivitetty AR C Lisätty sokkelieristeen merkintä AR B Muutettu yläpohja rakennetta rakennetyypin mukaan. AR A Täydennetty nimiö. Räystäät muutettu ark.suun. mukaan. AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 4 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Leikkaus 1-1 Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:20 Piirustuksen numero F

44 Liite 6 44 C Naulalevyristikon rakenteet ja jäykistys päivitetty AR B Muutettu yläpohja rakennetta rakennetyypin mukaan. AR A Täydennetty nimiö. Tuulikaapin ovi-aukko päivitetty. AR Räystäät päivitetty ark.suun. mukaan. Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 5 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Leikkaus 2-2 ja 3-3 Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:20 Piirustuksen numero C

45 Liite 7 45 D Muutettu höyrynsulun liitosta. AR C Naulalevyristikon rakenteet ja jäykistys päivitetty AR B Muutettu yläpohja rakennetta rakennetyypin mukaan. AR A Täydennetty nimiö. Räystäät päivitetty ark.suun. mukaan. AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 6 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Leikkaus 4-4 ja A-A Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:20 Piirustuksen numero D

46 Liite 8 46 C Täydennetty nimiö. Yläräystästä pidennetty. AR B Kaikkia ristikoita lyhennetty. AR A Poistettu ristikko R29 ja muutettu ristikot R25, R26 ja R28 AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 7 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Ristikkokaavio Ristikot R1-R48 Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:50 Piirustuksen numero C

47 Liite 9 47 B Täydennetty nimiö. Lisätty ristikot R53 ja R54, vähennetty AR ristikoita R50 ja R51. Yläräystästä pidennetty. A Muutettu ristikon R52 korkeutta VSS-yläpohjan mukaiseksi AR Kaikkia ristikoita lyhennetty. Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 8 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Ristikkokaavio Ristikot R49-R54 Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:50 Piirustuksen numero B

48 Liite aita aita "peikkometsä" KE3 KE1 aita VAR yp HL rinteessä yp KT1 KT2 VAR yp kasvimaa OT LM1 JKK lel leikkimajat LT KM "peikkometsä" aita LM KR S TT KE2 lel HL S aita PÄIVÄKOTI PP TO A Täydennetty nimiö. Lisätty henkilökunnan sisäänkäynnin AR porras. Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 9 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Pintavesisuunnitelma Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:200 Piirustuksen numero A

49 Liite H Muutettu katemateriaali, sekä lisätty lastauslaiturin ritilä. AR G Päivitetty varaston katon rakennetta. AR F Poistettu laatan pinnoite, korjattu varaston yläpohja AR rakennetta. Päivitetty merkintöjä. E Lisätty lastauslaiturin laatan pinnoite merkintä. AR D Lisätty raudoituksia ja niiden merkintöjä. AR C Naulalevyristikon rakenteet ja jäykistys päivitetty AR B Muutettu yläpohja rakennetta rakennetyypin mukaan. AR A Täydennetty nimiö. Räystäät päivitetty ark.suun. mukaan. AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 10 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Leikkaus 5-5 Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:20 Piirustuksen numero H

50 Liite 12: 1 (22) 50 F Lisätty US 5. AR E Muutettu katemateriaali YP 1, 2, 3 ja 4. Korjattu VS 5. AR D Päivitetty US 4. AR C Lisätty VS 7. AR B Muutettu YP 1 rakennetta työmaan toiveesta. AR A Täydennetty nimiö. Muokattu AP rakennetyyppiä. AR Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 11 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Rakennetyypit Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:10 Piirustuksen numero F (jatkuu)

51 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 2 (22) 51 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Alapohjarakenne yleensä Tunnus AP 1 λ (jatkuu)

52 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 3 (22) 52 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus AP 2 Alapohjarakenne märkätilojen kohdalla λ (jatkuu)

53 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 4 (22) 53 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus AP 3 Alapohjarakenne väestönsuojan kohdalla λ (jatkuu)

54 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 5 (22) 54 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Alapohjarakenne väestönsuojan märkätilan kohdalla Tunnus AP 4 λ (jatkuu)

55 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 6 (22) 55 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Ulkoseinärakenne yleensä Tunnus US 1 λ λ (jatkuu)

56 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 7 (22) 56 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus US 2 Ulkoseinärakenne IV-konehuoneen kohdalla λ λ (jatkuu)

57 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 8 (22) 57 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus US 3 Ulkoseinärakenne kylmän ullakon kohdalla (jatkuu)

58 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 9 (22) 58 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus US 4 Ulkoseinärakenne väestönsuojan kohdalla λ λ (jatkuu)

59 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 10 (22) 59 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus US 5 Ulkoseinärakenne märkätilan kohdalla λ λ (jatkuu)

60 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 11 (22) 60 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Väliseinärakenne yleensä Tunnus VS 1 (jatkuu)

61 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 12 (22) 61 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Kantava väliseinärakenne Tunnus VS 2 (jatkuu)

62 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 13 (22) 62 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VS 3 Väliseinärakenne märkätilojen kohdalla (jatkuu)

63 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 14 (22) 63 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VS 4 Ullakon palo-osastoinnin seinärakenne (jatkuu)

64 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 15 (22) 64 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VS 5 Väliseinärakenne, kevyt, EI-kantava (jatkuu)

65 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 16 (22) 65 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VS 6 Väliseinärakenne väestönsuojassa, kantava (jatkuu)

66 Seponkatu LAHTI . OMENATARHAN PÄIVÄKOTI 2229 Päiväys Sisältö Liite 12: 17 (22) 66 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VS 7 Väliseinärakenne IV-konehuoneen alla kantava (jatkuu)

67 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 18 (22) 67 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus VP 1 Välipohjarakenne IV-konehuoneen kohdalla (jatkuu)

68 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 19 (22) 68 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Yläpohjarakenne yleensä Tunnus YP 1 λ λ λ (jatkuu)

69 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 20 (22) 69 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus YP 2 Yläpohjarakenne märkäeteisten kohdalla λ λ λ λ (jatkuu)

70 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 21 (22) 70 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus YP 3 Yläpohjarakenne väestönsuojan kohdalla λ (jatkuu)

71 Seponkatu LAHTI Päiväys Sisältö Liite 12: 22 (22) 71 RAKENNETYYPPI Piirtänyt AR Tunnus YP 4 Yläpohjarakenne IV-konehuoneen kohdalla λ λ

72 Liite 13: 1 (40) 72 L Lisätty DET 36, 37 ja 38. AR K Lisätty DET 35 ja detaljiin 15 merkintä. AR J Lisätty DET 34. AR I Lisätty DET 33. AR H Lisätty DET 32. AR G Lisätty detaljiin 13 toisen päädyn kiinnitys, sekä DET 31. AR F Lisätty DET 30, alaohjauspuun kiinnitys VSS:n kohdalla. AR E Lisätty DET 28 ja 29. Täydennetty DET 20. AR D Lisätty DET 14:sta tekstiä ja DET 22 merkintöjä. AR C Lisätty detaljiin 22 selityksiä. AR B Lisätty detaljit 25, 26 ja 27. AR A Lisätty DET 24. Täydennetty nimiö. Lisätty DET 11:seen AR L-teräksen palosuojaus. Tunnus Muutos Nimimerkki Päiväys Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten 33/HAIKKOO Piirustuslaji Uudisrakennus Rakenne 12 Marjamäenkatu PORVOO Rakenne Elementtien asennusdetaljit Juokseva numero Seponkatu LAHTI . Piirtänyt Suunnitellut Tarkistanut /AR Mittakaavat 1:20, 1:10 Piirustuksen numero L (jatkuu)

73 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Sisällysluettelo Mittakaava: 1:20 Liite 13: 2 (40) 73 Tunnus Sis (jatkuu)

74 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Liite 13: 3 (40) 74 Suora jatkos / paaluantura C8P30 Mittakaava: 1:20 Tunnus DET 1 (jatkuu)

75 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Liite 13: 4 (40) 75 T-haaraliitos / paaluantura C8P30 Mittakaava: 1:20 Tunnus DET 2 (jatkuu)

76 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Tunnus Ulkonurkkaliitos / suora nurkkaelementti Mittakaava: 1:10 Liite 13: 5 (40) 76 DET 3 (jatkuu)

77 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Sisänurkkaliitos Mittakaava: 1:10 Liite 13: 6 (40) 77 Tunnus DET 4 (jatkuu)

78 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Suora jatkos Mittakaava: 1:10 Liite 13: 7 (40) 78 Tunnus DET 5 (jatkuu)

79 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR T-haaraliitos Mittakaava: 1:10 Liite 13: 8 (40) 79 Tunnus DET 6 (jatkuu)

80 Seponkatu LAHTI RAKENNEDETALJI Päiväys Sisältö Piirtänyt AR Liitos ontelolaattaan C8P30 Mittakaava: 1:20 Liite 13: 9 (40) 80 Tunnus DET 7 (jatkuu)

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite KR5 KR5. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com P

Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite KR5 KR5. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com P KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

LP 115x115 yp 2075 L=2075 EI KANTAVA PILARI. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. LP 115x115 yp 2300 L=2300

LP 115x115 yp 2075 L=2075 EI KANTAVA PILARI. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. LP 115x115 yp 2300 L=2300 R3 R3 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 LIIMAPUU GL32 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN SEINIEN RUNKORAKENTEET

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen

Lisätiedot

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma RoadShow 2015 Tero Lahtela NR ristikon tuenta Kuvat: Nils Ivar Bovim, University of Life sciences, Norway NR ristikon tuenta NR ristikon yläpaarteen nurjahdustuenta

Lisätiedot

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Toinen painos EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5 2 EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus EC 5 sovelluslaskelmat Asuinrakennus 3 4 PDF-julkaisu, maaliskuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu

Lisätiedot

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013 Piirustusnumero 20 Selostuksen laatija: Empumpi Oy Jouko Keränen, RI Versokuja 5 E, 00790 Helsinki jouko.keranen@empumpi.fi MTK TYYPPIPIHATTO

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros.

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros. 2.1.2008 GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHI 13, GHI 15 JA GHU 13 SEKÄ GYPROC- RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15 JA GTS 9 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN SUUNNITTELUARVOT JA TAULUKKOMITOITUSOHJEET

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1 Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 3 7. 8.9 7.7 Rumpu #30.9 Långängsvägen 000 000 000 80 000 LJK/SPK 3 LUONNONTILA 7099 r.00 9.3.3 8 8 0 30. 78.39 7 9 3.00 9 8. 7.0.7. Kaltevuus % 3 7 8 9 0 98 8 7 Kaltevuus % 090 89.0 9.9 0 30 7099 3 3.

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 639 150 489 98 6 3582 395 3942 345 13 345

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 356 1600 1600 356 18.43 343 2062 343 1719

Lisätiedot

Palonkestävä NR yläpohja

Palonkestävä NR yläpohja 1.0 YLEISTÄ NR-ristikko tulee suunnitella palotilanteessa kantavaksi rakenteeksi taulukon 1 mukaisissa tapauksissa. Tyypillisimmät paloluokat NR-ristikkoyläpohjalle ovat R30 ja R60. NR-ristikkoyläpohja

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste:

ASIAKIRJALUETTELO PURKUPIIRUSTUKSET RS001. Naistenmatka 1(2) Pirkkalan yläaste. Luettelon sisältö: Luettelon tunniste: 1(2) Pirkkalan yläaste ASIAKIRJALUETTELO Luettelon sisältö: PURKUPIIRUSTUKSET Luettelon tunniste: RS001 Suunnittelijan työ numero: 22701904 Työmaan numero: Rakennuskohteen osoite: Koulutie 8 33960 PIRKKALA

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät)

KOIRANKOPPI RAK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI RAK Aloituspäivämäärä (+merkittävät revisiopäivämäärät) 20.7.2009 12.1.2010 (selosteen viimeisin muokkaus) Mallintaja Nimi Toni Teittinen Yritys

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys Perustietoja - Rakennuksen poikittaissuunnan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1, 2 ja 3 avulla molemmissa kerroksissa. - Ulkoseinissä jäykistävänä levytyksenä

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KOHDE: TN0605/ RAK: TN :25

KOHDE: TN0605/ RAK: TN :25 52 (109) 95 27 (150) 148 44 () 72 (80) (39) 17 70 (74) 23 Y2 2 kpl 118.7 61.3 D4 2 kpl 10.3 169.7 A1 2 kpl D3 2 kpl 141.8 38.2 D7 2 kpl 51.6 1.4 154.2 25.8 D5 2 kpl 64.2 115.8 D6 2 kpl L=4154 T24 151.4.6

Lisätiedot

RAK U1. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK U1. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKNTT 0,8 kn/m2 KANTAVIN RAKNTIDN MATRIAALIT: MITALLISTTTU PUUTAVARA C24 ULKOSININ RUNKO 42x98 k950 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

KORJAAMORAKENNUS (RAK 23) JA KUKKATALON (RAK 18A) MUUTOS, URAKKALASKENTA_LISÄKIRJE 1

KORJAAMORAKENNUS (RAK 23) JA KUKKATALON (RAK 18A) MUUTOS, URAKKALASKENTA_LISÄKIRJE 1 22.5.2013 1/1 SAKKY / MUURUVESI KORJAAMORAKENNUS (RAK 23) JA KUKKATALON (RAK 18A) MUUTOS, URAKKALASKENTA_LISÄKIRJE 1 LISÄYKSIÄ, TARKENNUKSIA JA MUUTOKSIA 10.5.2013 PÄIVÄTTYIHIN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJOIHIN

Lisätiedot

ARK 1:10. Mika Mäkinen ja Laura Kainulainen LEIKKAUKSET 13053 423-448-2-139 1/5 PÄÄPIIRUSTUS. Mattilankaari 14 21420 Lieto 08.05.

ARK 1:10. Mika Mäkinen ja Laura Kainulainen LEIKKAUKSET 13053 423-448-2-139 1/5 PÄÄPIIRUSTUS. Mattilankaari 14 21420 Lieto 08.05. K.OSA/KYLÄ KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJÄ RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No UUDISRAKENNUS PÄÄPIIRUSTUS 1/5 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT Mika

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ

895-2:5 48,0 44,8 46,6 45,0 48,5 47,9 46,1 45,5 46,4 +47,55 47,6 46,9 47,9 (47,30) ASF. 48,7 +49,25 48,8 48,8 (47,34) (47,30) +49,15 MYYMÄLÄ 090 9, 0,9,,, 0 9. 9. 90 0 9 0,.9 9,.9 Ainolanväylä,..9 9, 9, 9-: 0,,,0 00, +,,0,,,0, 0 00 oisväylä 9-: 0 00 9. 090. MYYMÄLÄRAKENNUS KERROSLUKU PALOLUOKKA P PINTA-ALAT JA TILAVUUS: - KOKONAISALA m (sis.

Lisätiedot

Hirsirakenteiden uusi tekninen ohjeistus P2 -paloluokan rakennuksiin

Hirsirakenteiden uusi tekninen ohjeistus P2 -paloluokan rakennuksiin Hirsirakenteiden uusi tekninen ohjeistus P2 -paloluokan rakennuksiin Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja, Puuinfo Pudasjärven hirsiseminaari 8.9.12016 12.9.2016 12.9.2016 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - Yläpaarteen taso jäykistetään yläpaarteiden väliin asennettavilla vaakasuuntaisilla NRjäykisteristikoilla. - Vesikatteen ruoteet siirtävät

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt DI Juha Valjus Kuormituksista eurokoodeissa Eurokoodeissa vaatimukset yleensä kasvavat kun luokka suurenee, esimerkiksi CC1 seuraamusluokka on vaatimattomin

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus Tekn. tri Mika Leivo Puutuotealan osaamiskeskus, Wood Focus Oy/Puuinfo mika.leivo@woodfocus.fi Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puurakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta Esimerkkilaskelma NR-ristikon yläpaarteen tuenta 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 RAKENTEEN TIEDOT... - 3-3 RAKENTEEN KUORMAT... - 4-4 LYHIN NURJAHDUSPITUUS... - 5-5 PISIN NURJAHDUSPITUUS...

Lisätiedot

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry

Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry Siirtymäajan ohjeistus eurokoodien ja RakMk:n rinnakkaiskäytöstä SKOL ry Kirjoitettu Ins.tsto Magnus Malmberg Oy:ssä SKOL ry:n toimeksiannosta tammi-kesäkuussa 2010 Ohjausryhmässä toimivat Tapio Aho Matti

Lisätiedot

ARK 04-01 OKT SAKKY 1. Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000 +110,65 +108,77

ARK 04-01 OKT SAKKY 1. Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000 +110,65 +108,77 2 48 2 600 2 900 3 00 YP U-arvo=0,09 W/m 2 K konesaumattu peltikate 2 mm puuruoteet 2x00mm, k0 puiset kattoristikot ja tuuletusväli 00 mm lämmöneriste: puhallusvilla tuulensuoja reunakaistalla kantava

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset RoadShow 2015 Tero Lahtela Käsitteitä Kiepahduksen / nurjahduksen 1. muoto Kantava rakenne kiepahtaa tai nurjahtaa yhteen suuntaan Kiepahduksen / nurjahduksen

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1 VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1 Palkkien materiaali Sahatavara T3/C30 fm,k 30 taivutus syrjällään fv,k 3 leikkaus syrjällään fc,90,k,7 puristus syrjällään Emean 1000 kimmouli ҮM 1,4 Sahatavara T/C4 fm,k 4

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle 1 (10) SISÄLTÖ

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 16.10.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

2. Perustukset ja kellarit 1/3. Kuva 2: Maanvarainen perustus 2

2. Perustukset ja kellarit 1/3. Kuva 2: Maanvarainen perustus 2 Jämerä detaljit 2. Perustukset ja kellarit 1/3 Kuva 1: Maanvarainen perustus 1 Kuva 2: Maanvarainen perustus 2 2. Perustukset ja kellarit 2/3 Maanvaraisen/tuulettuvan alapohjan perustuksen anturat tarjotaan

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

PIENTALON ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITELMAT VERTEX BD:LLÄ

PIENTALON ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITELMAT VERTEX BD:LLÄ PIENTALON ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITELMAT VERTEX BD:LLÄ Sanna-Kaisa Pellonniemi Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennustekniikka Talonrakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka

Lisätiedot

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin.

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin. Esimerkki 1: Harjapalkki Perustietoja: 1 - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen harjapalkki, joka tukeutuu mastopilareihin. 6000 - Harjapalkkiin HP101 on kiinnitettynä 1 t:n nosturi. Halli 1

Lisätiedot

NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela

NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela USEIN KUULTUA Oletetaan, että peltikatto jäykistää yläpaarteen heikossa suunnassa Oletetaan, että kattoelementit toimivat levyjäykisteenä Mitenkäs tiilikaton

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu RAKENNETEKNIIKAN PERUSTEET 453531P, 3 op Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi Rakennetekniikka Rakennetekniikkaa

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot