III Kolmannesvuosiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "III Kolmannesvuosiraportti"

Transkriptio

1 2012 III Kolmannesvuosiraportti

2 KOLMANNESVUOSIRAPORTTI, TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ Mäsek Oy:n toiminta on kehittynyt positiivisesti edelleen ajan. Yhtiössä toteutetaan useiden pienempien projektien lisäksi kaksi tulevaisuuden kehityksen kannalta merkittävää hanketta: keskustan kehittämishanke ja Repoveden reitit -hanke. Mäsek Oy:n palveluksessa oli loppuvuonna 2012 toimitusjohtaja, yritysasiamies, kulttuuri/matkailusihteeri, 2 projektipäällikköä ja reitistösuunnittelija. YRITYSTAPAAMISET Yritystapaamisia on tehty aiemman kaavan mukaisesti. Käynneillä on käyty läpi mm. yleistä asiaa yrityksestä, kehittämisaikeista ja tarpeista, kunnan/mäsekin roolista Mäntyharjun ja yritysten kehittämisessä, verkostoitumisesta ja yhteistyökumppaneista. Kaikista käynneistä on tehty muistiinpanot ja pääkohdat on tallennettu sähköiseen muotoon (seurantalistaan). Yritystapaamisia on tehty aiempaa enemmän yksittäisiin, yritykselle päänvaivaa tuottaviin asioihin, mm. myyntiin, tiloihin ja työvoimaan, liittyen. Yritysneuvonnassa on etsitty vastauksia mm. miten tavoitan paremmin asiakkaita, onko kunnalla mahdollisuutta taata ja/tai rakentaa toimitiloja, miten kokoan liiketoimintasuunnitelmaa ja saako investointiin tukea jostain ja miten haen sitä. Pääsääntöisesti voi todeta, että paperien täyttämiseen ja opastukseen tarvitaan eniten apua. ALOITTAVAT JA ETABLOITUNEET YRITYKSET Aloittavia yrittäjiä tai yrittämisestä kiinnostuneita on ollut jakson aikana 3 kpl. Aloittavista neuvontaa ja ohjausta on annettu seuraavasti: -yksi (kaupan ja palveluiden ala) katsottu läpi sopivia liiketiloja -yksi (erikoistavarakauppa) opastettu lainan hakuun ja neuvottu toimitilojen somistusasioissa, yrittäjä on hakenut lainaa toimintaan Mäntyharjulle on muuttanut uusia yrityksiä muutama. Ne ovat pieniä, 1-2 hengen yrityksiä. Näistä yhdelle on remontoitu toiveiden mukaan toimitilat ja toiselle on etsitty sopivat toimitilat ja siistitty ne kuntoon. Molemmissa tapauksissa myös tilojen lukitukset on saatettu ajan tasalle.

3 TOIMITILAT JA TONTIT Elinkeinotoimen tarjoamien toimitilojen kartoitus on jatkunut. Tarjolla olevat kunnan toimitilat ja teollisuustontit on kaikilta osin laitettu esille ja toimitila sivuille. Sivuja on mainostettu myös yksityislle toimitilojen omistajille: kaikki tiedot laitetaan sivuille mielellään. Kohteista on esillä perustiedot ja valokuvat. Markkinoinnin suunnittelussa on otettu huomioon myös laajempi näkökulma: toimitilojen markkinointiin liittyy olennaisena koko kunnan markkinointi. Jakson aikana toimitiloja on vuokrattu mm. KOY Pyhävedenrannasta, Nokiantie 9:stä ja KOY Nokiantie 19:sta. Toimitilojen kysyntä on ollut suhteellisen vilkasta. Ongelmana on edelleen se, että kysyntä kohdistuu pieniin hallitiloihin ( m 2 ). Meillä tarjolla olevat vapaat tilat ovat suurempia kokonaisuuksia, joiden pilkkominen on osittain hankalaa ja myös kallista. Lukitusjärjestelmä on muutettu Rajalan halliin ja työ on aloitettu myös Pyhävedenrannassa. Toimitilojen siivoamiseen (myös piha-alueet) on kiinnitetty huomiota ja huoltosopimuksia on päivitetty. Tonttien kysyntä on ollut laimeaa. Poitin teollisuusalueelta on kysytty yhtä tonttia hallin rakentamiseen. Yrittäjälle on toimitettu kaikki tiedot tontista. MATKAILU Marraskuussa Mäntyharjun kunta oli mukana Elma Messuilla, jossa Etelä-savon maakunta oli kutsumaakuntana ja näkyvästi esillä. Messuilla olleessa kutsuvierastapahtumassa oli myös Mäntyharjun edustus (yritysasiamies). Messuille tuotettiin ajankohtaista materiaalia mm. talvitapahtumakalenteria ja joulukuussa postitettiin vuokramökkiyrittäjille täydennystä mökkikansioihin loppuvuoden ja vuodenvaihteen tapahtumien ja palveluiden osalta venäjän ja englanninkielisenä. Seudullista palvelukarttaa (City Map) on jaettu pääasiassa kuntien matkailuinfopisteiden, yritysten ja karttaautomaattien kautta. Matkailutietoa mm. karttoja, matkailulehtiä ja tapahtumakalentereita löytyy myös Itsepalveluperiaatteella kauppojen eteisaulojen esitetelineistä ja kirjastosta. Henkilökohtaisen matkailuneuvonnan tarve on ollut loppuvuodesta suhteellisen vähäinen. Mäntyharjun kunnan kotisivujen matkailuosiota on päivitetty. Matkailusivut perustuvat yrityksen perustietoihin ja linkityksiin yritysten sivuille sekä Visit Mikeli.fi sivulle. Mäntyharjun kunnan kotisivujärjestelmä on hieman kömpelö markkinoinnillisen ilmeen luomisessa mm. viite ja markkinointikuvia ei voi matkailusivujen sisälle laittaa, joten ovat hieman luettelomaiset. Mäntyharjun kunnan kotisivuilla on myös matkailullisesti tärkeä tapahtumakalenteri, jonka mahdollisuutta on markkinoitu aktiivisesti tapahtumajärjestäjille ja yrittäjille.

4 Mikkelin seudun sivustot saivat vuoden aikana uuden ilmeen ja lisäksi seudun tapahtumat saivat uuden sivuston Mikkeli nyt! jonne kaikilla tapahtumanjärjestäjillä on itse mahdollista ladata tapahtumia. Mikkeli nyt -sivusto toimii syöteperiaatteella myös alueellisten mediatalojen kanssa, joten esim. ajankohtaiset Mäntyharjun tapahtumat saavat näkyvyyttä myös esim. sanomalehti Länsi-Savon nettisivuilla. Tätä maksutonta ilmoituskanavaa on markkinoitu myös yrittäjille sekä tapahtumanjärjestäjille. Matkailuvastaava on pitänyt aktiivisesti yhteyttä alueen matkailuyrittäjiin sekä yrityskäyntien, sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Yrittäjille järjestettiin kaksi yhteistapaamista. Syksyllä kokoonnuttiin rallin ja grillauksen merkeissä Ruotimon moottoriradalla sekä testattiin rallia matkailutuotteena Jani Paasosen johdolla. Tapaamisessa oli mukana myös Kouvolan kaupungin matkailuväkeä. Matkailuvastaava on kuluvan vuoden aikana vieraillut uusissa matkailuyrityksissä ja myös niissä kohteissa, joihin on tullut uutta tarjontaa tai kapasiteettia. Mäntyharjun matkailumarkkinointia on syksyn aikanakin toteutettu tehokkaasti Mikkelin seudun toimenpiteiden kautta ja yhteistyönä seudun muiden kuntien kanssa. Tuotteista ja myy -hanke pääsi kunnolliseen vauhtiin. Hanke toimii teemaryhmäperiaatteella ja kaikissa toiminnassa olevissa teemaryhmissä on mäntyharjulaisia yrittäjiä tai toimenpiteitä, jotka kohdistuvat Mäntyharjuun. Hankkeessa on tällä hetkellä aktiivisesti mukana kuusi mäntyharjulaista yrittäjää. Myös Saimaa Routes hanke eli seudullinen retki-ja ulkoilureittien sähköinen markkinointihanke suunniteltiin syksyllä 2012 ja aloitettiin talvella Tähän hankekokonaisuuteen tulee jatkossa liittymään myös Repovesi-pohjoinen portti hankkeen aikana tehdyt reitistöt. Mikkelin seudun matkailun kautta Mäntyharjun alueelle ulottui ulkomaisista lehdistönedustajista koostuva lehdistökierros, jolloin teemana oli kulttuuri ja yksilölliset majoituskohteet. Vieraat kävivät Taidekeskus Salmelassa ja BB Pinuksessa. Raportointikauden aika matkailuvastaava on osallistunut säännöllisesti seudullisen matkailuvastaavien työkokouksiin, joissa on suunniteltu yhteismarkkinointia ja muita seudullisia matkailunkehittämistoimenpiteitä. Matkailuvastaava on myös osallistunut Mikkelin seudun matkailu ry:n hallituksen työskentelyyn Mäntyharjun kunnan edustajana. Kouvolan matkailun suuntaan on viritelty edelleen syvenevää yhteistyötä. Yhteistyökuvioita on löydetty ainakin Repovesi pohjoinen portti -hankkeen sekä Hallan reitin yritysryppään kanssa. Matkailuvuoden kokonaisuudesta Vuosi oli matkailuyrittäjien lähinnä mäntyharjulaisten majoittajien näkökulmasta sateisesta ja kylmästä heinäkuusta huolimatta palautteen mukaan hyvä jopa erinomainen. Mikkelin seudulla majoitustilastot näyttävät kotimaisten matkailijoiden osalta -8,9%, mutta ulkomaisten matkailijoiden osalta kasvua + 30%. Luku syntyy lähinnä Venäjältä suunnalta tulleiden matkailijoiden lisääntymisenä. Venäläisten matkailijoiden yöpymisten kasvu seudullamme joulukuussa 2012 oli peräti 86,4 %. Mikkelin seudulla myös Tax Free kaupan kasvu on + 34%.

5 Tilastokeskuksen kautta ei tällä hetkellä ole mahdollista saada pelkästään Mäntyharjun tietoja, joten tilastot antavat vain suuta viivan anna kuvaa Mäntyharjun matkailun tilanteesta. Viime vuoden tilastoissa ei vielä ole mukana pienet mökkimajoittajat. Tilanne korjautui lokakuussa, jolloin Tilastokeskus ryhtyi tilastoimaan myös pienempien majoittajien majoitustiedot. Ensi vuonna on siis odotettavissa tarkempaa tietoa myös Mäntyharjussa yöpyvien määrästä. Muiden matkailukohteet olivat myös tyytyväisiä kävijämääriinsä mm. Taidekeskus Salmela kasvatti kävijämääräänsä, samoin kuin Linkkumylly ja Iso-Pappilan museo. Mäntyharjun osalta matkailumarkkinoinnissa luotettiin perinteisiin malleihin mm. tapahtumien esille nostamiseen. Repoveden kansallispuisto valittiin vuonna 2012 vuoden retkikohteeksi ja tämä oli esillä Repovesi-pohjoinen portti -hankkeen kautta. Varsinaiset Repovesi pohjoinen portti hankkeen kautta rakennettavia reitit ja mahdollisuudet eivät vielä olleet markkinoitavissa matkailutuotteena. Mäntyharjussa on viime vuoden aikana avautunut uusia matkailunäkymiä mm. uusien yritysten muodossa. Pro Pescador, joka aiemmin on tarjonnut kalastusmahdollisuuksia merialueella ja Kaakkois-Suomessa on rantautunut myös Mäntyharjun vesialueille. Karankamäessä on aloittanut kalastus- ja elämysmatkailuyritys Kalakuru. Vola golf on vakiinnuttanut toimintaansa ja Ruotimon moottorikeskusta on alettu kehittää myös matkailunäkökulmista. Myös Repovesi-reitin ympärillä on nähtävissä kypsymässä olevia yritystoimintasuunnitelmia. MÄNTYHARJU-REPOVEDEN POHJOINEN PORTTI -HANKE Mäntyharjun Elinkeinojen Kehitys Oy sai Etelä-Savon maakuntaliiton rahoituspäätöksen, Mäntyharju- Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti, luontomatkailuhankkeen käynnistämiseksi Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Maanrakennustyöt aloitettiin hiihtoladun pohjatöillä ja muutamilla parannuksilla olemassa oleviin hiihtoreitteihin. Kesän 2012 aikana kartoitimme vanhat patikointireitit, teimme muutamia uusia reittisopimuksia ja kävimme läpi melontareittiosuudet Mäntyharjun ja Repoveden välillä. Maastopyöräreitin kartoitus- ja merkkaus- sekä pohjatyöt ja maankäyttöomistajien kanssa tehdyt maastotarkastukset saatiin nekin valmiiksi. Reittilinjausten läpikäynnin yhteydessä valmistuivat myös gps-paikannukset koko reitin osalta tuleviin Ɛkartta-aineistoihin liittyen. Lopullisten maastolinjausten varmistuttua kartoitimme alueen tulevaa 22 km:n mittaista kulttuuri- ja luontopolkua ajatellen. Kesän lopulla Teimme maastokartoitukset ja gps-paikannukset myös Kouvolan hallinnoimalle Mouhu-Repovesi -väliselle alueelle. Kunnostimme Pitkäjärven laavupaikan alueen ja suunnitelmat koko järven kiertävän reitin osalta saatiin päätökseen. Uudet reitit Mouhun alueella valmistuivat nekin alkusyksyn 2012 aikana jotta aluetta päästään pinnoittamaan vuonna Perhematkailun osalta saimme seikkailuradan ja pulkkamäen alueen pohjatyöt valmiiksi. Suomen maastomaajoukkueen kapteeni testasi lasten radan ja totesi sen erittäin hyväksi. Uusi Matkoslammen taukopaikka valmistui marraskuussa.

6 Paikallisen harrastepyöräilijän kanssa solmittiin toimeksiantosopimus jonka johdosta kartoitettiin kaikki Mäntyharjun merkittävimmät päällystetyt tieosuudet tulevia internet-sivuja varten. Sidostyhmäyhteistyötä tehtiin kesän ja syksyn aikana paljon erilaisissa yhdistystoiminnan ja tapahtumien muodoissa. Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin ja paikalla oli 70 kiinnostunutta. Hankkeen facebook-sivuilla oli mennessä 270 tykkääjää. Kesän aikana laadittiin Mäntyharjun kunnan matkailuosion alle Repovesi-osio hankekuvauksineen sekä reitti-infoineen. Repovedellä on tähän mennessä käynyt ja käytetty varhaiskasvatuksen henkilöstö, esiopetuksen lapset sekä kunnan johtoryhmä. Reissupolku sai kesäaikana päätökseen geokätköjen luomisen koko hankealueelle. Hankerahoittajia saatiin lisää ja vuoden 2012 loppuun mennessä mukana oli 34 paikallista yritystä. Maanomistussopimuksia solmittiin 17 kappaletta. Syksyn aikana projektipäällikköön otti yhteyttä 3 luontomatkailuyrittäjäksi ryhtymistä miettinyttä henkilöä, joista yksi aloitti yritystoiminnan (Harri Taskinen). Yritysyhteistyön tiimoilta kokoonnuttiin kaksi kertaa. Projektipäällikkö tutustui Rantasalmen yritystoimintaan sekä Kouvolan seudun retkiluistelurataan ja Mikkelin lasten BMX-rataan. Mäntyharju sai logonsa Repovesi-karttaan ja Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivien esitteeseen. Valmistelimme yrittäjien kanssa yhteisen hanke-esitteen ja ns. roll up esitteen messuaikaista tiedotusta varten. MÄNTYHARJUN KESKUSTAAJAMAN KEHITTÄMISHANKE Keskustan kehittämisprojektin tavoitteeksi on asetettu löytää Mäntyharjun keskustan kehittämismahdollisuudet ja lisätä Mäntyharjun houkuttelevuutta ja näkyvyyttä asuinpaikkana, ja liikeyritysten sijaintipaikkana sekä turistien ja vapaa-ajan vierailijoiden käyntipaikkana. Projektin odotettu tuotos on: Keskusta-alueen täydennysrakentamisen, joukkoliikenteen kehittämisen ja ekotehokkuuden näkökulmat yhdistävä kehityskuva / visio sekä visioon perustuva kehittämissuunnitelma. Projekti käynnistyi elokuussa, projektipäällikkö Martti Wilhelmsin aloittaessa pestinsä (13.8.). Projektipäällikkö orientoitui hankkeeseen tutustumalla aiemmin tehtyihin selvityksiin ja toimintaympäristöön; keskusta-alueeseen, kunnan virkamiehiin ja palveluyrityksiin sekä projektia rahoittavaan Etelä-Savon liittoon. Projektin ohjausryhmään kutsuttiin Mäsekin hallituksen jäsenet ja edustajat Etelä-Savon liitosta ja ELYkeskuksesta. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Eero Korhonen (Mikkelin ELY-keskuksesta). Projektissa on pyritty osallistamaan kuntalaisia ja erityisesti keskustan palveluyrittäjiä yhteistyöhön. Kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, joka tähtää osapuolten sitoutumiseen niin suunnitteluprosessiin kuin kehittämistoimien toteuttamiseenkin tulevaisuudessa. Vuorovaikutusta lisättiin käytännössä järjestämällä hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuuksia ja tiedottamalla hankkeesta aktiivisesti paikallislehdessä. Nuorten osallistamista hankkeeseen toteutettiin lukiossa kuvaamataidon kurssilla, keskustan opastekylttien suunnittelu -projektin kautta.

7 Marras-joulukuussa toteutettiin laaja verkkopaneeli keskustan kehittämisestä asukkaiden, loma-asukkaiden ja yrittäjien keskuudessa. Kysely laadittiin yhdessä tarjouskilpailun kautta valitun konsultin kanssa: Shop`In Research räätälöi kaksikierroksisen verkkopaneelitutkimuksen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kyselyn ensimmäisellä kierroksella kartoitettiin asukkaiden ja yrittäjien mielipiteitä Mäntyharjun keskustan vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä palveluista - vastaajia oli kaikista kolmesta ryhmästä yhteensä n Kyselyn toinen, tarkentava kierros toteutettiin tammi-helmikuussa Verkkopaneelin kautta saatiin asukkailta ja loma-asukkailta sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa koetusta keskustasta ja palveluista. Projektissa on pidetty yhteyttä projektin valmisteluun osallistuneisiin asiantuntijoihin sekä arkkitehtuurilaitoksiin. Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan projektisuunnitelman mukaista Mäntyharjun keskustan ideakilpailua. Valtakunnallista verkostoitumista vahvistettiin osallistumalla (Jussi Teittinen ja Martti Wilhelms) Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry:n vuosikonferenssiin Tampereella sekä suunnittelemalla EKK:n kanssa yhteistä pienten keskusten kehittämisseminaaria ( ) Mäntyharjulle. Tärkeimmät projektissa järjestetyt tilaisuudet: - Keskustan palveluyrittäjät, Cafe Eeme (25 henk.) - Ohjausryhmän kokous (13 henk.) - Yleisötilaisuus, ABC Mäntyharju (30 henk.) - Yrittäjien ideariihi, OP:n kokoustila (12 henk.) - Info-päivä, Mäntyharjun kirjasto, (n. 50 henk) Tilaisuudet joihin osallistuttu /esitelty hanketta (M.W.) - Elävät Kaupunkikeskustat ry:n 15-vuotisjuhlakonferenssi, Tampereella Maaseutubrändäys-tilaisuus, Yhteen hiileen -hanke, Hartolassa Mäntyharjun yrittäjänaiset, Tarjan Muotipuoti, Sivistystoimen johtokunta Matkailuyrittäjien kokous, Ruotimolla Nuorisovaltuuston kokous, Nuorisotalo, Lions Club Mäntyharju, Ravintola Rosmarin, Mikkelin sataman suunnittelupäivä, Kauppakeskus Stella,

8 MUUT ELINKEINOTOIMEN KONTAKTIT JA TAPAHTUMAT JAKSON AIKANA Maaseutubrändäys, seminaari, Sysmä, 11.9 Rallia ja rillausta, matkailuyrittäjien syystapaaminen, Ruotimon moottoriurheilukeskus, Wetterhoff, Hämeenlinna, MISET, ajankohtaispäivä työntekijöille, hallitukselle ja osakkaille, Energiamessut, Tampere, (Soprus Oy mukana Energiaoivallus kilpailussa) ELMA messut, Helsinki, , Venäläinen asiakkaana, tietoisku, Mäsek Oy:n hallituksen strategiapäivä, Rantasalmi, Yritys-Suomen ohjausryhmä, Mikkeli, Yritysasiamies on aloittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen Esedulla. Tavoitteena on tehdä opinnäyte kiinteistöjen johtamiseen liittyen.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön investointihanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE

ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE ELINTARVIKEALA NOUSUUN VAKKA SUOMESSA HANKE LOPPURAPORTTI 1.6.2012 30.6.2014 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Elintarvikeala nousuun Vakka-Suomessa Ohjelma Etelä-Suomi EAKR Toimintalinja 2 : Innovaatiotoim.

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Markkinointiyhteistyö 2014

Markkinointiyhteistyö 2014 Markkinointiyhteistyö 2014 Hyvä yhteistyökumppani Helsingin Matkailu Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa Helsingin operatiivista matkailumarkkinointia yhteistyössä

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

metsäenergia-ala ammatiksi

metsäenergia-ala ammatiksi Metsäja metsäenergia-ala LOPPURAPORTTI 1.5.2011-28.2.2014 METSÄ- JA METSÄENERGIA-ALA AMMATIKSI -HANKE Raportointikausi 1.5.2011-28.2.2014 Sisällysluettelo 1. Hankkeen toteuttaja... 2 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI 2 (11) OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE 1.Hankkeen tausta ja lähtökohdat Kesällä 2001 alkanut Oulu South Travel Centre hanke (OSTC) oli itsenäinen

Lisätiedot

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA Kotikylä 1/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 1/2012 KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA 2 Kevät on aina uuden

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot