Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni."

Transkriptio

1 Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus 2014 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni

2 1 Sisällys A-OSAKESARJAN ANTI... 3 Osakeannin ehdot lyhyesti:... 3 A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti... 3 A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti... 3 Osakkeet... 3 Merkintähinta ja minimimerkintä...4 Materiaalin saatavuus...4 Osakeannin ehdot...4 Merkintöjen hyväksyminen... 5 Osakkeenomistajan oikeudet... 5 Muut seikat... 5 Merkintäohje sijoittajalle... 6 Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja... 6 Tietoihin tutustuminen... 6 Merkintäaika... 6 Osakemerkinnän tekeminen... 6 Merkintähinta ja -määrä... 7 Merkinnän maksaminen... 7 Merkintävahvistus... 7 MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja... 8 Liikkeeseenlaskija Tietoja Euroloan Group Oyj:stä Keskeiset tapahtumat vuosikertomuksen julkistamisen jälkeen ( ) Emoyhtiön tuloskehitys Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tase ja rahoitus...11 Hallitus ja tilintarkastajat...11 Tiedoista vastuussa olevat henkilöt Liikkeeseenlaskijan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden saamat etuudet Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset Liikkeeseenlaskusta kertyvä pääoma Lähipiirilainat ja -vastuut Eturistiriidat ja osakkeenomistajien väliset sopimukset Äänestysmääräykset ja -rajoitukset Konsernin liiketoiminnat CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot)... 15

3 2 COLLECTION (perintä) SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) INVESTMENTS (sijoitukset) GROUP SERVICES (konsernipalvelut) YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS RISKIENHALLINTA Yleistä Riskienhallinnan rakenne YHTIÖN HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA RISKIENHALLINTA RISKITARKASTUS (risk control) SISÄINEN TARKASTUS TILINTARKASTUS Yhtiöön liittyviä riskejä YLEISTÄ STRATEGISET RISKIT JA ALAAN LIITTYVÄT RISKIT OPERATIIVISET RISKIT RAHOITUSRISKIT KORKORISKI Konsernin muiden yhtiöiden toimintaan liittyviä yhtiökohtaisia riskejä EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ CRÉDITO COBRO OY DIGNA IT OY CRÉDITO COBRO CAPITAL OY Sijoitukseen liittyvät riskit LUOTTORISKI LIIKKEESEENLASKIJARISKI JÄLKIMARKKINA- JA LIKVIDITEETTIRISKI VEROTUS DILUUTIO- ELI LIUDENTUMISRISKI RISKI MAKSETTAVISTA OSINGOISTA... 32

4 3 A-OSAKESARJAN ANTI Vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaamiseksi haluamme nyt tarjota mahdollisuutta sijoittaa Euroloan Group Oyj:n A-sarjan osakkeeseen. Osakeannin ehdot lyhyesti: Osakeannissa Euroloan Group Oyj tarjoaa uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Myynti: Euroloan Group Oyj sekä Navi Group Oy ja sen sidonnaisasiamiehet Iron M Oy, Jonas Hemming Oy, Nemoa Oy ja Partti Consulting Oy. Osakeannissa tarjotaan enintään uutta A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 3,27 %:a yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista ja kaikkien sarjojen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. Merkintähinta on 8,00 euroa osakkeelta. Osakkeet on maksettava 7 pankkipäivän kuluessa merkinnästä. Merkintäaika alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 16:00. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika. Merkintätoimeksianto tulee tehdä täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkinnän hyväksyminen on Euroloan Group Oyj:n hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeet kirjataan osake- ja osakasrekisteriin ja ne oikeuttavat mahdollisesti jaettavaan osinkoon osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Minimisijoitus euroa. A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti Osakkeella on normaalin osakkeen oikeudet Osake on siirtokelpoinen Mahdollisuus arvonnousuun A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti A-sarjan osakkeisiin sijoittamiseen voi liittyä ainakin seuraavia riskejä: Riski yhtiön rahoituksen ja uudelleenrahoituksen saatavuudesta sekä rahoituksen hinnasta Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Verotus Diluutio- eli liudentumisriski Yksityiskohtaisempi kuvaus sijoittamiseen liittyvistä riskeistä sekä yhtiöön liittyvistä riskeistä löytyy tämän tuotekuvauksen sivulta 21. Yhtiön ajantasainen riskikuvaus löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: investors/reports Osakkeet Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään uutta A-sarjan osaketta. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle ja hallituksen myöhemmin erikseen nimeämille tahoille.

5 4 Merkintähinta ja minimimerkintä Uusien osakkeiden merkintähinta on 8,00 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen tekemään arvioon yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä arvosta ottaen huomioon A-osakesarjan yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Hallituksen arvio osakkeiden arvosta perustuu siihen, että edellinen osakeanti ylimerkittiin ja yhtiön liiketoiminta (uloslainaus) on kasvanut oleellisesti edelliseen osakeantiin nähden. Sijoituskohtainen minimimerkintä on ,00 euroa. Materiaalin saatavuus Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Euroloan Group Oyj:n vuosikertomukseen vuodelta 2013, tähän tuotekuvaukseen, yhtiön sekä sijoitustuotteen riskikuvauksiin. Tilinpäätös ja vuosikertomus löytyvät osoitteesta Riskikuvauksessa on esitetty Euroloan Group Oyj:hin sekä konsernin muihin yhtiöihin liittyviä riskejä. Tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj:n osalta on myös laadittu oma riskikuvauksensa. Riskikuvauksissa on esitetty liiketoimintaan, toimintaympäristöön sekä mahdollisiin sijoituksiin liittyviä riskejä. Emoyhtiön päivitetty riskikuvaus on saatavilla osoitteessa Vuonna 2012 ja osan vuodesta 2013 yhtiön nimi oli Cochito Oy ja yhtiömuoto osakeyhtiö. Muuta sijoittajatietoa, muun muassa kuluneen vuoden aikana julkaistuja lehdistötiedotteita sekä taloudellisia tunnuslukuja, on tarjolla sijoittajan käytettäväksi osoitteessa Yhtiö pidättää oikeuden olla julkaisematta tilintarkastamattomia vuosineljännesraportteja kuluvan vuoden aikana. Yhtiö tiedottaa oleellisista tapahtumista lehdistötiedottein (tiedotteet löytyvät sivustolta ja sitoutuu pitämään verkkosivuillaan olevat riskikuvaukset ajantasaisina. Kaikkea materiaalia ei ole saatavilla suomeksi. Lisätietoja kaikissa tilanteissa antavat myyjä sekä liikkeeseenlaskija. Euroloan Group Oyj:n sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n tilinpäätös ja vuosikertomus ovat niin ikään saatavilla osoitteesta merkintäpaikoista sekä Euroloan Group Oyj:n pääkonttorista. Sijoittaminen listaamattomaan yhtiöön ei vastaa sijoittamista pörssiyhtiöön ja muun julkisen kaupankäynnin yhtiöön. Sijoittajan tulee huomata, että yhtiöllä ei ole samanlaista tiedonantovelvollisuutta kuin pörssiyhtiöllä. Osakeannin ehdot Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yleisölle, mutta siitä ei laadita arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Esitedirektiivin (2003/71/EY) tarkoittamaa esitettä, koska annin minimimerkintä on vähintään satatuhatta ( ) euroa. Tämä poikkeus esitteen julkistamisvelvollisuudesta perustuu arvopaperimarkkinalain 4:3.1 alakohtaan 3). Osakkeille ei tässä vaiheessa haeta pörssilistausta tai muun julkisen kaupankäynnin listausta. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta. Osakkeiden merkintä suoritetaan täyttämällä merkintälomake ja maksamalla antikohtainen merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintäaika on

6 klo 18: klo 16:00. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle henkilötietonsa, Y-tunnuksensa, postiosoitteensa ja kotipaikka- sekä pankkitietonsa. Sijoittajan on ilmoitettava sijoitettavien varojen alkuperä ja tosiasiallinen edunsaaja sekä hyväksyttävä merkintälomakkeen sisältö. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle täytetyn merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksensa jäsenten ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla. Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen, merkintäaika tai pidentää sitä sekä oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt merkinnät. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi vasta yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti. Jos hallitus ei hyväksy merkintää merkintähinnan maksamisen jälkeen, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Osakkeenomistajan oikeudet Osakkeet oikeuttavat merkinnän jälkeen mahdollisesti jaettavaan osinkoon kyseisten osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet oikeuttavat koko vuoden osinkoon. Samoin muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Osakkeet merkitään merkintäajan kuluessa kaupparekisteriin erissä, ei välttämättä välittömästi tehdyn merkinnän jälkeen. Osakkeenomistaja on itse vastuussa mahdollisista osingoista aiheutuvien lähdeverojen maksamisesta. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiö ei ole varannut sijoittajaryhmäkohtaisia kiintiöitä osakkeille.

7 6 Merkintäohje sijoittajalle Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja Euroloan Group Oyj:n (jäljempänä myös Yhtiö ) A-sarjan osakkeita, joita tarjotaan yhtiökokouksen tekemän valtuutuspäätöksen sekä yhtiön hallituksen tekemän päätöksen nojalla, tulee merkitä tämän ohjeen mukaisesti. Osakeanti kohdistetaan ainoastaan Suomeen. Osakeantia ei tehdä ja tuotekuvausta ei saa levittää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin, eikä millekään muulle alueelle, missä Osakkeiden luovuttaminen tai tarjoaminen ei ole sallittua tai edellyttäisi yhtiöltä lisätoimia tai tiedonantoa. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Tietoihin tutustuminen Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti merkinnän kohteena olevan osakeannin ehtoihin, merkinnän kohteena oleviin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin, velvollisuuksiin, muihin ominaisuuksiin ja riskitekijöihin sekä Euroloan Group Oyj:n taloudelliseen asemaan, tähän tuotekuvaukseen, vuosikertomukseen 2013, yhtiöjärjestykseen, liiketoimintaan, riskitekijöihin ja muihin Euroloan Group Oyj:tä koskeviin, yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin. Merkintäaika Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 16:00. Osakemerkinnän tekeminen Osakemerkintä tehdään täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle osoitteeseen: Euroloan Group Oyj PL 211 c/o Technopolis Ruoholahti Helsinki Sijoittajan tulee ilmoittaa osakemerkinnän tekemisen yhteydessä kaikki merkintälomakkeessa edellytetyt tiedot. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksensa jäsenten ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla.

8 7 Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinta ja -määrä Merkintähinta per osake on á 8,00. Sijoituskohtainen merkintähinta on vähintään ,00 euroa. Merkinnän maksaminen Merkintää vastaava summa tulee maksaa kokonaisuudessaan Euroloan Group Oyj:n pankkitilille alla olevan maksuohjeen mukaisesti seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin merkintälomake on toimitettu allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinnan maksamisen yhteydessä tulee noudattaa seuraavaa maksuohjetta: Saajan nimi: Euroloan Group Oyj Saajan IBAN: FI Saajan BIC: OKOYFIHH Viesti: Ostajan henkilö- tai Y-tunnus ja osakkeiden lukumäärä (esim , 123 osaketta) Merkintävahvistus Euroloan Group Oyj toimittaa sijoittajalle merkintävahvistuksen, kun sen hallitus on hyväksynyt merkinnän. Merkintävahvistus toimitetaan merkitsijälle pääsääntöisesti kahden viikon sisällä merkinnän tekemisestä.

9 8 MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja Merkintäaika: Euroloan Group Oyj ( ), Energiakuja 3, Helsinki Tämä merkintä perustuu Euroloan Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan antivaltuutukseen ja hallituksen tekemään päätökseen. Tämä merkintälomake on toimitettava klo 18:00 mennessä Euroloan Group Oyj:lle, ellei yhtiön hallitus päätä keskeyttää merkintäaikaa ennen sitä. Osakeanti kohdistetaan ainoastaan Suomeen (lue tarkemmat tiedot merkintäohjeesta s.6). Merkintälomakkeen liitteenä tulee toimittaa yhden henkilön oikeaksi todistama kopio henkilötodistuksesta. ASIAKASTIEDOT Etu- ja sukunimi / Yritys Henkilötunnus / Y-tunnus Postiosoite Puhelin päivisin Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköpostiosoite Kansallisuus Suostun siihen, että merkinnän hyväksymisestä ja osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ilmoitetaan minulle sähköpostitse. MERKINTÄ Sitoudun merkitsemään Euroloan Group Oyj:n osakeannissa A-sarjan uusia osakkeita seuraavasti: MERKINTÄMÄÄRÄ* KPL MERKINTÄHINTA EUR MERKINTÄPALKKIO 1% EUR LOPPUSUMMA EUR * Minimimerkintä EUR ,00. Merkintä on maksettava viimeistään 7 pankkipäivän kuluessa merkintälomakkeen allekirjoittamisesta lukien erillisen maksuohjeen mukaisesti. Merkitsijälle lähetetään kirjallinen vahvistus, kun Euroloan Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt merkinnän ja toinen vahvistus kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja osinko-oikeus alkaa. SÄILYTYS Osakerekisteriä ylläpitää Euroloan Group Oyj osakeyhtiölain 3. pykälän mukaisesti. Pankkitilinnumero Pankki

10 SIJOITETTAVIEN VAROJEN ALKUPERÄ JA TOSIALLINEN EDUNSAAJA Sijoitettavien varojen alkuperä: Tosiasiallinen edunsaaja: Olen itse edunsaaja Edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi liiketoimi suoritetaan tai joka omistaa oikeushenkilön osakkeista suoraan tai välillisesti yli 25 % tai jolla muutoin on määräysvalta oikeushenkilöön (oikeus erottaa tai nimittää yhtiön hallitus). Edunsaajan tiedot: Asiakas vakuuttaa saaneensa tutustuttavakseen ja tutustuneensa huolellisesti merkintälomakkeen mukaisen osakkeen tuotekuvaukseen, osakeantiehtoihin, vuoden 2013 vuosikertomukseen, yhtiöjärjestykseen, Euroloan Group Oyj:stä yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin (mm. Euroloan Group Oyj:n taloudellista asemaa, toimintaympäristöä ja viimeaikaista kehitystä koskeviin tietoihin sekä Euroloan Group Oyj:hin, siihen sijoittamiseen, sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyviin riskitekijöihin) sekä merkinnän kohteena olevasta osakkeesta esitettyihin tietoihin, ja erityisesti näissä esitettyihin osakkeen keskeisten ominaisuuksien ja riskien kuvauksiin. Kaikki edellä viitatut tiedot ja asiakirjat ovat saatavissa Euroloan Group Oyj:n verkkosivuilta (www.euroloan.com). Asiakas on tietoinen, että sijoituspäätöstä ei tule perustaa yksin markkinointitarkoituksessa laadittuun tuotekuvaukseen. Asiakas hyväksyy allekirjoituksellaan sen, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja että sijoittaja vastaa aina itse sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien verovaikutukset. Euroloan Group Oyj ei ole velvollinen arvioimaan merkinnän kohteena olevan arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole Yhdysvaltain kansalainen eikä hänen kotipaikkansa sijaitse USA:ssa eikä myöskään toimi tällaisen tahon lukuun. Tämän merkintälomakkeen painettuun tekstiin ei saa tehdä muutoksia. Merkintälomake on asiakasta sitova, eikä sitä voi peruuttaa. Asiakas vakuuttaa edellä antamansa tiedot oikeiksi. Asiakas valtuuttaa Euroloan Group Oyj:n tarkistamaan tarvittaessa merkintälomakkeessa annetut tiedot asianomaisilta tahoilta. Euroloan Group Oyj:llä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, mikäli sitä ei ole maksettu osakeantiehtojen tai maksuohjeen mukaisesti. Asiakas on tietoinen, että Euroloan Group Oyj voi peruuttaa liikkeeseenlaskun osakeantiehdoissa mainituissa tilanteissa. Asiakas on tutustunut päivättyihin osakeannin ehtoihin ja hyväksyy ne ja merkinnän itseään sitoviksi: Kyllä Ei ASIAKKAAN ANTAMAT LISÄTIEDOT ALLEKIRJOITUS Paikka ja Aika Allekirjoitus ja nimenselvennys MERKINTÄPAIKKA TÄYTTÄÄ Asiakas ja edustaja (esim. valtuutettu) on tunnistettu ja henkilöllisyys todennettu seuraavasta todentamisasiakirjasta: suomalaisen viranomaisen myöntämä: Ajokortti Passi Kuvallinen KELA-kortti Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti TAI ulkomaisen viranomaisen myöntämä: Passi Henkilötodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana Liitteet: kopio henkilöllisyystodistuksesta valtakirja kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha) muut liitteet, mitkä Asiakkaan tunnisti: nimenselvennys: Yhtiö: Merkintälomake on vastaanotettu..20 klo.. Toimihenkilö: nimenselvennys

11 10 Liikkeeseenlaskija Toiminimi: Euroloan Group Oyj (ent. Cochito Oy) Y-tunnus: Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin: Yritysmuoto: Julkinen osakeyhtiö Sovellettava laki: Osakeyhtiölaki Kotipaikka: Helsinki Postiosoite: PL 978, Helsinki Tietoja Euroloan Group Oyj:stä Yhtiön toimialana on yrityskonsultointi, sijoitustoiminta, arvopaperikauppa, hallinnollisten palveluiden tuottaminen, ohjelmistojen kehitys, hankinta- ja hallinnointipalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta, luotonanto, rahoitus- ja perintäpalvelut sekä niiden suunnittelu ja konsultointi sekä konsernin hallintopalveluiden tuottaminen. Keskeiset tapahtumat vuosikertomuksen julkistamisen jälkeen ( ) Euroloan Group Oyj teki suunnatun osakeannin konsernin pääomarakenteen vahvistamiseksi. Yhtiön osakepääoma vahvistui noin 6,2 miljoonalla eurolla (tilanne ). Edellisen annin ehtoihin voi tutustua Osake_Vuosikert2.pdf Yhtiön johdossa tehtiin muutoksia. Toimitusjohtajaksi valittiin yhtiön talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä pitkään toiminut Jonas Lindholm. Aikaisempi toimitusjohtaja Tommi Lindfors valittiin hallituksen puheenjohtajaksi aikaisemman puheenjohtajan Timo Sainin jatkaessa hallituksen jäsenenä. Euroloan Group järjesteli toimintonsa uudelleen huhtikuun 2014 aikana valmistautuessaan Ruotsin talletustoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Osana järjestelyjä yhtiö teki yhteistoimintamenettelyn kautta viittä henkilötyövuotta vastaavan kustannussäästön perinnän myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä konsernihallinnon alueilla. Konserni lanseerasi virtuaalisen luottokortin Ruotsin markkinoille maaliskuussa. Lanseerauksen odotetaan tuovan merkittävää kasvua konsernin liikevaihtoon lähivuosina. Maaliskuussa 2014 Ruotsin markkinoille lanseerattu virtuaalinen luottokortti todisti heti toisella vuosineljänneksellä tehokkuutensa nostaen Ruotsin lainavolyymia 718 % verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Vuoden 2013 suuntauksiin sekä keskeisimpiin tapahtumiin voi tutustua vuosikertomuksesta 2013 (Annual review 2013). Sijoittajan tulee tutustua myös lehdistötiedotteisiin, jossa on kuvattu yhtiön keskeisimmät tapahtumat myös tilikauden päättymisen jälkeen Emoyhtiön tuloskehitys Konsernin emoyhtiön Euroloan Group Oyj:n liikevaihto tilikaudelta 2013 oli 1,3 miljoonaa euroa (tilikaudella ,6 milj. euroa). Liikevaihto muodostuu pääosin hallintopalveluiden myymisestä muille konserniyrityksille. Emoyhtiön tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Lisätietoja tilinpäätöksistä 2012 ja 2013.

12 11 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto m Liiketoiminnan muut tuotot m Liiketulos m Oman pääoman tuotto (ROE) % 16 % 3 % Sijoitetun pääoman tuotto % 15 % 6 % Omavaraisuusaste 11 % 32 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta % % Tutkimus- ja kehitysmenot euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta % % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketoiminnan muut tuotot Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketulos Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Oman pääoman tuotto (ROE) % = Tilikauden tulos Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste % = Oma pääoma Taseen loppusumma Keskeisimmät konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet on kuvattu viimeisimmässä vuosikertomuksessa sivulla 42. Tase ja rahoitus Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 10,3 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Taseen loppusumma kasvoi vuoden aikana 17,6 miljoonaa euroa eli 121 % 32,1 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa). Lisäys koski ensisijaisesti antolainausta yleisölle, liikearvon kasvua sekä käteisen määrän lisääntymistä joulukuussa toteutetun joukkovelkakirjaemission johdosta. Hallitus ja tilintarkastajat pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa konsernin emoyhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Tommi Lindfors, Timo Saini, Riitta Salonen, Heikki Palosuo ja Jonas Lindholm. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tommi Lindfors. Alla selvitys koskien hallituksen jäseniä.

13 12 Jäsen Työosoite Euroloan Group Oyj Tehtävät Tommi Euroloan Group Oyj Hallituksen Lindfors P.O.Box 211 (Energiakuja 3) puheenjohtaja FIN Helsinki, Finland Toimitusjohtajan sijainen Timo Saini Mechelininkatu 34 b B Helsinki, Finland Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella Bonares Oy: Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Mergus Oy: Hallituksen puheenjohtaja Riitta Salonen Heikki Palosuo Jonas Lindholm Euroloan Group Oyj P.O.Box 211 (Energiakuja 3) FIN Helsinki, Finland Niittyluhdankuja 9 A, Helsinki, Finland Euroloan Group Oyj P.O.Box 211 (Energiakuja 3) FIN Helsinki, Finland Hallituksen jäsen Gaia Network: Hallituksen varapuheenjohtaja SI (Soroptimist International) Helsinki: hallituksen jäsen saakka Hallituksen jäsen Northeast Investments and Capital Ltd. (Oy): Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Kaikki Euroloan Group Oyj:n tytäryhtiöt: Hallituksen puheenjohtaja Oxford IPC Ltd Oy: Hallituksen puheenjohtaja Vuonna 2013 hallituksen jäsenten kokonaisansio oli , pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin, että Timo Saini jättää hallituksen puheenjohtajan tehtävän ja Tommi Lindfors nimetään uudeksi puheenjohtajaksi kuluvasta kokouksesta lukien pidetyssä hallituksen kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin Jonas Lindholmin toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa vuoden loppuun asti. TILINTARKASTUS Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yrityksellä on yksi tilintarkastaja, yleensä KHT tilintarkastusyhtiö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, joka on hoitanut Euroloanin tilintarkastuksen vuodesta 2013 lähtien. Vastuullinen tilintarkastaja tarkastaa myös koko konsernin. Yhteystiedot: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö KHT Martin Grandell PL 1015 (Itämerentori 2) Helsinki Aikaisemmin tilintarkastusta on hoitanut KHT tilintarkastusyhtiö Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juhani Loukusa.

14 13 Tiedoista vastuussa olevat henkilöt Yhtiön johto vakuuttaa antaneensa tiedot parhaan ymmärryksensä mukaan siten, että tiedot vastaavat tosiseikkoja ja antavat riittävän ja oikean kuvat yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään oleellista. Liikkeeseenlaskijan lähipiiriin ja henkilöstöön kuuluvien henkilöiden saamat etuudet Vuoden 2013 painopistealueita olivat osaamisen kehittäminen ja koko henkilöstöä koskevan optiopohjaisen kannustinjärjestelmän luominen. Liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteismäärä vuonna 2013 oli kappaletta, kuluvan vuoden aikana määrä ei ole oleellisesti muuttunut. Omistusosuus ja äänimäärä, jonka liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voi saada: 13,11 %. Yhtiö ei ole myöntänyt muita etuuksia lähipiirilleen. Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset päätetty osakepääoman korotus euroon rekisteröitiin Yhtiöllä ei ole muuta sidottua pääomaa kuin osakepääoma sekä sijoitettu vapaa oma pääoma. Tarjoamme mahdollisuutta sijoittaa Euroloan Group Oyj:n A-sarjan osakkeeseen vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaamiseksi. Yhtiö tarjoaa yhteensä neljää (4) eri osakelajia; A, B, C ja D, joita on rekisteröity yhteensä kappaletta mennessä. Tarkemmat tiedot osakekohtaisista oikeuksista yhtiöjärjestyksessä (kohta 7, neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet). Alla merkinnät osakelajeittain. Merkinnät osakelajeittain: Osakelajit Merkinnät per A-sarja (kantaosake): B-sarja: 153 C-sarja: 73 D-sarja: Osakelajeja ei ole toistaiseksi annettu Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Valtuutuksen perusteella hallitus myönsi ehdollisia, tyypillisesti viiden vuoden kuluttua erääntyviä optio-oikeuksia henkilöstölle ja sidosryhmille yhteensä kappaletta, joista osaketta merkittiin vuoden 2013 aikana. Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista mennessä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Valtuutuksesta oli mennessä merkitty osaketta. Yhtiön sijoitettu vapaa oma pääoma kasvoi merkintöjen seurauksena ,00. Hallituksen jäsenillä on osakkeita yhteensä osaketta (42,13 %). Optio-oikeuksia hallituksen jäsenillä on yhteensä kappaletta (3,89 % omistusosuus, mikäli nämä ja kaikki muut optiot toteutuvat).

15 14 Suurimmat osakkeenomistajat per Osakas Osakkeet (kpl) Omistusosuus (%) Bonares Oy (Tommi Lindforsin määräysvaltayhteisö) ,68 % NGH Invest Oy (Navi Group Oy:n 100% omistava emoyhtiö) ,74 % Eficaz Capital Oy ,47 % Zandora Oy ,03 % Arto Keskinarkaus ,54 % Optiopaja Oy ,36 % Mergus Oy (Timo Sainin määräysvaltayhteisö) ,20 % RoMa M.I.E. Oy ,80 % Oxford IPC Ltd Oy (Jonas Lindholmin määräysvaltayhteisö) ,54 % Scorchio Invest Oy (Samuli Korpisen määräysvaltayhteisö) ,50 % Muut osakkaat yhteensä ,12 % Osakkeita yhteensä ,00 % Liikkeeseenlaskusta kertyvä pääoma Yhtiö arvioi liikkeeseenlaskusta kertyvän 3,7 miljoonaa euroa kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Yhtiö kirjaa kertyvän osakepääoman sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan, jonka käyttötarkoitus on yhtiön vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaaminen. Lähipiirilainat ja -vastuut Konserni ei ole myöntänyt lainoja lähipiirille. Eturistiriidat ja osakkeenomistajien väliset sopimukset Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan sijaisella tai muuhun ylimpään johtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole tiedossa olevia eturistiriitoja liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtävien välillä. Liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole, että osakkeenomistajien välillä on mitään sopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka liittyvät osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön, ja jotka olennaisesti voivat vaikuttaa arvopaperin arvoon. Äänestysmääräykset ja -rajoitukset A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa, muilla osakkeilla ei ole äänioikeutta (Yhtiöjärjestys 7, neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet).

16 15 Konsernin liiketoiminnat Konserni jakaa toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen sekä konsernipalveluihin seuraavasti: CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) Kuluttajarahoitus oli toiminnaltaan konsernin suurin liiketoiminta-alue, jonka toiminta vaikuttaa olennaisesti koko konsernin riskeihin ja tuloksentekokykyyn. Kuluttajarahoitusta tarjottiin vuoden 2013 aikana Suomen, Ruotsin ja Puolan markkinoilla. Myönnetyt luottolimiitit olivat enintään euron suuruisia. Kuluttajarahoituksesta vastaa konsernin tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj. Suomessa rekisteröidyn luotonantajan toimintaa valvova toimielin on Aluehallintovirasto. CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot) Yritysluottoina myönnetään euron suuruisia ja maturiteetiltaan 6-24 kuukauden pituisia luottoja yrityksille, joilla on konsernin riskienhallinnan kannalta riittävät myyntisaamiset vakuudeksi. COLLECTION (perintä) Konsernin täyden palvelun perintäpalvelu käyttää aputoiminimeä Cobro24. Cobro24 teki yhteistyösopimuksen mm. Falck Oy:n kanssa. Palvelu sisältää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden huomautus- ja perintäpalvelut. Palvelua laajennettiin vuoden aikana myös Falck Ensihoito Oy:n perintään. Yksilölliseen perintään tarkoitetun PerintäKarhu-järjestelmän käyttö laajeni useassa pankissa. Pop-ryhmän pankeista Pop Pohjanmaa ja Poppia ottivat järjestelmän käyttöön, ja S-Pankki päätti merkittävästä järjestelmän käytön laajentamisesta. Kokonaisuutena konsernilla oli vuodenvaihteessa noin 50 merkittävän kokoista perintäasiakasta, ja Cobro24-palveluja käyttivät niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) Talletusliiketoiminta on rakennettu valmiiksi hakemusvaiheessa olevaa luottolaitoslupaa varten. Prosessiin on kuulunut mm. toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi sekä lupaa hakevan yhtiön pääomittaminen seitsemällä miljoonalla eurolla. Konserni on muuttanut liiketoimintaa toimilupaa edellyttävien ehtojen mukaisesti, joka on yhtiölle merkittävä etu. Toimilupa mahdollistaa jatkossa talletusten vastaanottamisen Ruotsin talletussuojan ( euroon asti) piirissä merkittävästi konsernin nykyistä rahoituskustannusta alhaisemmalla korkotasolla. INVESTMENTS (sijoitukset) Sijoitustoiminnassa keskityttiin pääasiassa ostamaan myynti- ja velkasaatavia, joita peritään velallisilta. Investoinnit ovat tyypillisesti saatavasalkkuja, joissa on tuhansia yksittäisiä velallisia, pääosin kuluttajia. Kokonaisesta salkusta määritellään todennäköinen kassavirtaodotus, jonka pohjalta lasketaan ostohinta. Tyypillisesti yhtiö ostaa vanhoja saatavia merkittävästi alennettuun hintaan saatavien nimellisarvoon verrattuna, mikä vähentää kannattavuusriskiä. Saatavien nimellismäärä on merkittävästi suurempi kuin tasearvo. Koska pitkään perinnässä olleiden saatavien osalta velallisten maksukyky on yleensä heikko, salkun tuotot voivat tuloutua hitaasti. Riskiä pyritään pienentämään aktiivisilla ja toistuvilla perintätoimenpiteillä, joilla parannetaan saatavista tulevaa kassavirtaa.

17 16 GROUP SERVICES (konsernipalvelut) Konsernin emoyhtiö tarjoaa hallinto-, taloushallinto- ja työvoimanvuokrauspalveluita pääasiassa konserniyrityksille (Yhtiöjärjestys 3 ). Euroloan Group järjesteli toimintonsa uudelleen huhtikuun 2014 aikana valmistautumisena Ruotsin talletusliiketoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Uudelleenjärjestelyjen osana yhtiö haki yhteistoimintamenettelyn kautta viittä henkilötyövuotta vastaavan kustannussäästön perinnän myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä konsernihallinnon alueilla.

18 17 YHTIÖJÄRJESTYS Patentti- ja rekisterihallitus :32:29 Kaupparekisterijärjestelmä Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: Nimi: Sisältö: Euroloan Group Oyj Yhteisösäännöt Voimassaoloaika: :00:00 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

19 18 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Euroloan Group Oyj. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on yrityskonsultointi, sijoitustoiminta, arvopaperikauppa, hallinnollisten palveluiden tuottaminen, ohjelmistojen kehitys, hankinta- ja hallinnointipalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta, luotonanto, rahoitus ja perintäpalvelut sekä niiden suunnittelu ja konsultointi sekä konsernin hallintopalveluiden tuottaminen. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. 5 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 6 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 7 Neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet. A-osakkeet A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeet B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia sijoitusosakkeita, joihin liittyvät seuraavat oikeudet ja velvollisuudet: Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella ovat ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on: (i) yhtiön purkamisen tai rekisteristä poistamisen yhteydessä etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan; (ii) jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus; sekä (iii) alla kuvattuun lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 34 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään). Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on aina laskentakuukauden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden viides (5.) pankkipäivä. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastamisen tapahtuessa kesken laskentakuukauden maksetaan kuukausiosinko suhteutettuna siihen, missä vaiheessa lunastus suoritetaan laskentakuukauden kuluessa. Osinko maksetaan viimeisen ja sitä edeltävien tilikausien voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että osakeyhtiölain mukaiset maksuedellytykset täyttyvät. Jollei osinkoa kyetä maksamaan, tulee kertyneet osingot maksaa heti, kun se on mahdollista. Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain 3. luvun 7 :n ja 8 :n mukaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakekohtainen lunastushinta on yksi (1) euro. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeeseen liittyy muuntolauseke, jonka mukaan osake muuntuu D-osakkeeksi, jos osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle. Muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

20 19 Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15. luvun 10 :n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta, ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Yhtiö on oikeutettu vaatimaan lunastusta milloin tahansa osakemerkinnän jälkeen. Yhtiö on kuitenkin velvollinen lunastamaan osakkeet viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Lunastaminen tapahtuu maksamalla osakkeenomistajalle lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Lunastustilanteesta tai lunastusoikeuden käyttämisestä tulee ilmoittaa yhtiölle/osakkeenomistajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen lunastushetkeä. Mikäli osakkeita ei voida lunastaa kyseisenä aikana, tulee yhtiön suorittaa lunastus heti, kun se on yhtiöoikeudellisesti mahdollista. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon, ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viimekädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään. C-osakkeet C-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja rajoitteet kuin B-osakkeella, mutta: - C-osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 38 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään); - C-osakkeita ei koske B-osakkeisiin sovellettava muuntolauseke (D-osakkeiksi); - C-osakkeet eivät ole siirtokelvottomia; ja - C-osakkeiden osalta osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. D-osakkeet D-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B- ja C-osakkeilla, mutta: - ne eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa; - yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa; - osakkeen merkintähintaa ei merkitä osake- ja osakasluetteloon; ja - osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada osakkeitaan lunastettua. B-, C- ja D-osakkeet jätetään ottamatta huomioon, kun lasketaan osakeyhtiölain 18. luvun tarkoittaman 90 %:n äänimäärän saavuttamista. 8 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; Kokouksessa on päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus:

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :20:04 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 26.08.2016 09:20:04 Y-tunnus: 2081212-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2081212-9 Nimi: Enfo Oyj Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Cencorp Oyj Yhtiökokouskutsu 7.4.2015 klo 19.05 Cencorp Oyj:n yhtiökokouskutsu Cencorp Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Nixu Oyj Yhtiötiedote 11.3.2016 kello 9.00 KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä

Lisätiedot

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. YHTIÖKOKOUSKUTSU Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo 11.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot