Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni."

Transkriptio

1 Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus 2014 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni

2 1 Sisällys A-OSAKESARJAN ANTI... 3 Osakeannin ehdot lyhyesti:... 3 A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti... 3 A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti... 3 Osakkeet... 3 Merkintähinta ja minimimerkintä...4 Materiaalin saatavuus...4 Osakeannin ehdot...4 Merkintöjen hyväksyminen... 5 Osakkeenomistajan oikeudet... 5 Muut seikat... 5 Merkintäohje sijoittajalle... 6 Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja... 6 Tietoihin tutustuminen... 6 Merkintäaika... 6 Osakemerkinnän tekeminen... 6 Merkintähinta ja -määrä... 7 Merkinnän maksaminen... 7 Merkintävahvistus... 7 MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja... 8 Liikkeeseenlaskija Tietoja Euroloan Group Oyj:stä Keskeiset tapahtumat vuosikertomuksen julkistamisen jälkeen ( ) Emoyhtiön tuloskehitys Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tase ja rahoitus...11 Hallitus ja tilintarkastajat...11 Tiedoista vastuussa olevat henkilöt Liikkeeseenlaskijan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden saamat etuudet Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset Liikkeeseenlaskusta kertyvä pääoma Lähipiirilainat ja -vastuut Eturistiriidat ja osakkeenomistajien väliset sopimukset Äänestysmääräykset ja -rajoitukset Konsernin liiketoiminnat CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot)... 15

3 2 COLLECTION (perintä) SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) INVESTMENTS (sijoitukset) GROUP SERVICES (konsernipalvelut) YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS RISKIENHALLINTA Yleistä Riskienhallinnan rakenne YHTIÖN HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA RISKIENHALLINTA RISKITARKASTUS (risk control) SISÄINEN TARKASTUS TILINTARKASTUS Yhtiöön liittyviä riskejä YLEISTÄ STRATEGISET RISKIT JA ALAAN LIITTYVÄT RISKIT OPERATIIVISET RISKIT RAHOITUSRISKIT KORKORISKI Konsernin muiden yhtiöiden toimintaan liittyviä yhtiökohtaisia riskejä EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ CRÉDITO COBRO OY DIGNA IT OY CRÉDITO COBRO CAPITAL OY Sijoitukseen liittyvät riskit LUOTTORISKI LIIKKEESEENLASKIJARISKI JÄLKIMARKKINA- JA LIKVIDITEETTIRISKI VEROTUS DILUUTIO- ELI LIUDENTUMISRISKI RISKI MAKSETTAVISTA OSINGOISTA... 32

4 3 A-OSAKESARJAN ANTI Vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaamiseksi haluamme nyt tarjota mahdollisuutta sijoittaa Euroloan Group Oyj:n A-sarjan osakkeeseen. Osakeannin ehdot lyhyesti: Osakeannissa Euroloan Group Oyj tarjoaa uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle. Myynti: Euroloan Group Oyj sekä Navi Group Oy ja sen sidonnaisasiamiehet Iron M Oy, Jonas Hemming Oy, Nemoa Oy ja Partti Consulting Oy. Osakeannissa tarjotaan enintään uutta A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 3,27 %:a yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista ja kaikkien sarjojen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeannin jälkeen. Merkintähinta on 8,00 euroa osakkeelta. Osakkeet on maksettava 7 pankkipäivän kuluessa merkinnästä. Merkintäaika alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 16:00. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika. Merkintätoimeksianto tulee tehdä täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkinnän hyväksyminen on Euroloan Group Oyj:n hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeet kirjataan osake- ja osakasrekisteriin ja ne oikeuttavat mahdollisesti jaettavaan osinkoon osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Minimisijoitus euroa. A-sarjan osakeannin eduista lyhyesti Osakkeella on normaalin osakkeen oikeudet Osake on siirtokelpoinen Mahdollisuus arvonnousuun A-sarjan osakeannin riskeistä lyhyesti A-sarjan osakkeisiin sijoittamiseen voi liittyä ainakin seuraavia riskejä: Riski yhtiön rahoituksen ja uudelleenrahoituksen saatavuudesta sekä rahoituksen hinnasta Jälkimarkkina- ja likviditeettiriski Verotus Diluutio- eli liudentumisriski Yksityiskohtaisempi kuvaus sijoittamiseen liittyvistä riskeistä sekä yhtiöön liittyvistä riskeistä löytyy tämän tuotekuvauksen sivulta 21. Yhtiön ajantasainen riskikuvaus löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta: investors/reports Osakkeet Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään uutta A-sarjan osaketta. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yleisölle ja hallituksen myöhemmin erikseen nimeämille tahoille.

5 4 Merkintähinta ja minimimerkintä Uusien osakkeiden merkintähinta on 8,00 euroa/osake. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi. Merkintähinta perustuu yhtiön hallituksen tekemään arvioon yhtiön osakkeiden tämänhetkisestä arvosta ottaen huomioon A-osakesarjan yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Hallituksen arvio osakkeiden arvosta perustuu siihen, että edellinen osakeanti ylimerkittiin ja yhtiön liiketoiminta (uloslainaus) on kasvanut oleellisesti edelliseen osakeantiin nähden. Sijoituskohtainen minimimerkintä on ,00 euroa. Materiaalin saatavuus Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Euroloan Group Oyj:n vuosikertomukseen vuodelta 2013, tähän tuotekuvaukseen, yhtiön sekä sijoitustuotteen riskikuvauksiin. Tilinpäätös ja vuosikertomus löytyvät osoitteesta Riskikuvauksessa on esitetty Euroloan Group Oyj:hin sekä konsernin muihin yhtiöihin liittyviä riskejä. Tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj:n osalta on myös laadittu oma riskikuvauksensa. Riskikuvauksissa on esitetty liiketoimintaan, toimintaympäristöön sekä mahdollisiin sijoituksiin liittyviä riskejä. Emoyhtiön päivitetty riskikuvaus on saatavilla osoitteessa Vuonna 2012 ja osan vuodesta 2013 yhtiön nimi oli Cochito Oy ja yhtiömuoto osakeyhtiö. Muuta sijoittajatietoa, muun muassa kuluneen vuoden aikana julkaistuja lehdistötiedotteita sekä taloudellisia tunnuslukuja, on tarjolla sijoittajan käytettäväksi osoitteessa Yhtiö pidättää oikeuden olla julkaisematta tilintarkastamattomia vuosineljännesraportteja kuluvan vuoden aikana. Yhtiö tiedottaa oleellisista tapahtumista lehdistötiedottein (tiedotteet löytyvät sivustolta ja sitoutuu pitämään verkkosivuillaan olevat riskikuvaukset ajantasaisina. Kaikkea materiaalia ei ole saatavilla suomeksi. Lisätietoja kaikissa tilanteissa antavat myyjä sekä liikkeeseenlaskija. Euroloan Group Oyj:n sekä Euroloan Consumer Finance Oyj:n tilinpäätös ja vuosikertomus ovat niin ikään saatavilla osoitteesta merkintäpaikoista sekä Euroloan Group Oyj:n pääkonttorista. Sijoittaminen listaamattomaan yhtiöön ei vastaa sijoittamista pörssiyhtiöön ja muun julkisen kaupankäynnin yhtiöön. Sijoittajan tulee huomata, että yhtiöllä ei ole samanlaista tiedonantovelvollisuutta kuin pörssiyhtiöllä. Osakeannin ehdot Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yleisölle, mutta siitä ei laadita arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ja Esitedirektiivin (2003/71/EY) tarkoittamaa esitettä, koska annin minimimerkintä on vähintään satatuhatta ( ) euroa. Tämä poikkeus esitteen julkistamisvelvollisuudesta perustuu arvopaperimarkkinalain 4:3.1 alakohtaan 3). Osakkeille ei tässä vaiheessa haeta pörssilistausta tai muun julkisen kaupankäynnin listausta. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta. Osakkeiden merkintä suoritetaan täyttämällä merkintälomake ja maksamalla antikohtainen merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintäaika on

6 klo 18: klo 16:00. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle henkilötietonsa, Y-tunnuksensa, postiosoitteensa ja kotipaikka- sekä pankkitietonsa. Sijoittajan on ilmoitettava sijoitettavien varojen alkuperä ja tosiasiallinen edunsaaja sekä hyväksyttävä merkintälomakkeen sisältö. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle täytetyn merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksensa jäsenten ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla. Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yhtiön hallituksella on oikeus keskeyttää osakkeiden tarjoaminen, merkintäaika tai pidentää sitä sekä oikeus hyväksyä tai hylätä tehdyt merkinnät. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista. Merkintöjen hyväksyminen Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi vasta yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti. Jos hallitus ei hyväksy merkintää merkintähinnan maksamisen jälkeen, suorittaa yhtiö summan takaisin merkitsijälle viikon kuluessa päätöksestä. Osakkeenomistajan oikeudet Osakkeet oikeuttavat merkinnän jälkeen mahdollisesti jaettavaan osinkoon kyseisten osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Uudet osakkeet oikeuttavat koko vuoden osinkoon. Samoin muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin. Osakkeet merkitään merkintäajan kuluessa kaupparekisteriin erissä, ei välttämättä välittömästi tehdyn merkinnän jälkeen. Osakkeenomistaja on itse vastuussa mahdollisista osingoista aiheutuvien lähdeverojen maksamisesta. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä. Yhtiö ei ole varannut sijoittajaryhmäkohtaisia kiintiöitä osakkeille.

7 6 Merkintäohje sijoittajalle Euroloan Group Oyj Osakeanti, A-sarja Euroloan Group Oyj:n (jäljempänä myös Yhtiö ) A-sarjan osakkeita, joita tarjotaan yhtiökokouksen tekemän valtuutuspäätöksen sekä yhtiön hallituksen tekemän päätöksen nojalla, tulee merkitä tämän ohjeen mukaisesti. Osakeanti kohdistetaan ainoastaan Suomeen. Osakeantia ei tehdä ja tuotekuvausta ei saa levittää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin, eikä millekään muulle alueelle, missä Osakkeiden luovuttaminen tai tarjoaminen ei ole sallittua tai edellyttäisi yhtiöltä lisätoimia tai tiedonantoa. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Tietoihin tutustuminen Ennen merkinnän tekemistä sijoittajan tulee tutustua huolellisesti merkinnän kohteena olevan osakeannin ehtoihin, merkinnän kohteena oleviin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin, velvollisuuksiin, muihin ominaisuuksiin ja riskitekijöihin sekä Euroloan Group Oyj:n taloudelliseen asemaan, tähän tuotekuvaukseen, vuosikertomukseen 2013, yhtiöjärjestykseen, liiketoimintaan, riskitekijöihin ja muihin Euroloan Group Oyj:tä koskeviin, yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin. Merkintäaika Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 16:00. Osakemerkinnän tekeminen Osakemerkintä tehdään täyttämällä merkintälomake ja maksamalla merkintähinta. Merkintälomake liitteineen toimitetaan merkintäajan kuluessa allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle osoitteeseen: Euroloan Group Oyj PL 211 c/o Technopolis Ruoholahti Helsinki Sijoittajan tulee ilmoittaa osakemerkinnän tekemisen yhteydessä kaikki merkintälomakkeessa edellytetyt tiedot. Luonnollisen henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Kopio asiakirjasta tulee toimittaa yhtiölle merkintälomakkeen yhteydessä. Oikeushenkilön tulee lisäksi todistaa henkilöllisyytensä sekä olemassaolonsa, oikeustoimikelpoisuutensa, hallituksensa jäsenten ja toiminimenkirjoitusoikeutettujen henkilöiden tiedot ajantasaisen ja enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla.

8 7 Sijoittaja vastaa merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinta ja -määrä Merkintähinta per osake on á 8,00. Sijoituskohtainen merkintähinta on vähintään ,00 euroa. Merkinnän maksaminen Merkintää vastaava summa tulee maksaa kokonaisuudessaan Euroloan Group Oyj:n pankkitilille alla olevan maksuohjeen mukaisesti seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin merkintälomake on toimitettu allekirjoitettuna Euroloan Group Oyj:lle. Merkintähinnan maksamisen yhteydessä tulee noudattaa seuraavaa maksuohjetta: Saajan nimi: Euroloan Group Oyj Saajan IBAN: FI Saajan BIC: OKOYFIHH Viesti: Ostajan henkilö- tai Y-tunnus ja osakkeiden lukumäärä (esim , 123 osaketta) Merkintävahvistus Euroloan Group Oyj toimittaa sijoittajalle merkintävahvistuksen, kun sen hallitus on hyväksynyt merkinnän. Merkintävahvistus toimitetaan merkitsijälle pääsääntöisesti kahden viikon sisällä merkinnän tekemisestä.

9 8 MERKINTÄLOMAKE: EUROLOAN GROUP OYJ OSAKEANTI, A-sarja Merkintäaika: Euroloan Group Oyj ( ), Energiakuja 3, Helsinki Tämä merkintä perustuu Euroloan Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan antivaltuutukseen ja hallituksen tekemään päätökseen. Tämä merkintälomake on toimitettava klo 18:00 mennessä Euroloan Group Oyj:lle, ellei yhtiön hallitus päätä keskeyttää merkintäaikaa ennen sitä. Osakeanti kohdistetaan ainoastaan Suomeen (lue tarkemmat tiedot merkintäohjeesta s.6). Merkintälomakkeen liitteenä tulee toimittaa yhden henkilön oikeaksi todistama kopio henkilötodistuksesta. ASIAKASTIEDOT Etu- ja sukunimi / Yritys Henkilötunnus / Y-tunnus Postiosoite Puhelin päivisin Postinumero Postitoimipaikka Matkapuhelin Sähköpostiosoite Kansallisuus Suostun siihen, että merkinnän hyväksymisestä ja osakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ilmoitetaan minulle sähköpostitse. MERKINTÄ Sitoudun merkitsemään Euroloan Group Oyj:n osakeannissa A-sarjan uusia osakkeita seuraavasti: MERKINTÄMÄÄRÄ* KPL MERKINTÄHINTA EUR MERKINTÄPALKKIO 1% EUR LOPPUSUMMA EUR * Minimimerkintä EUR ,00. Merkintä on maksettava viimeistään 7 pankkipäivän kuluessa merkintälomakkeen allekirjoittamisesta lukien erillisen maksuohjeen mukaisesti. Merkitsijälle lähetetään kirjallinen vahvistus, kun Euroloan Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt merkinnän ja toinen vahvistus kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja osinko-oikeus alkaa. SÄILYTYS Osakerekisteriä ylläpitää Euroloan Group Oyj osakeyhtiölain 3. pykälän mukaisesti. Pankkitilinnumero Pankki

10 SIJOITETTAVIEN VAROJEN ALKUPERÄ JA TOSIALLINEN EDUNSAAJA Sijoitettavien varojen alkuperä: Tosiasiallinen edunsaaja: Olen itse edunsaaja Edunsaaja on luonnollinen henkilö, jonka hyväksi liiketoimi suoritetaan tai joka omistaa oikeushenkilön osakkeista suoraan tai välillisesti yli 25 % tai jolla muutoin on määräysvalta oikeushenkilöön (oikeus erottaa tai nimittää yhtiön hallitus). Edunsaajan tiedot: Asiakas vakuuttaa saaneensa tutustuttavakseen ja tutustuneensa huolellisesti merkintälomakkeen mukaisen osakkeen tuotekuvaukseen, osakeantiehtoihin, vuoden 2013 vuosikertomukseen, yhtiöjärjestykseen, Euroloan Group Oyj:stä yhtiön verkkosivuilla esitettyihin tietoihin (mm. Euroloan Group Oyj:n taloudellista asemaa, toimintaympäristöä ja viimeaikaista kehitystä koskeviin tietoihin sekä Euroloan Group Oyj:hin, siihen sijoittamiseen, sen liiketoimintaan ja toimialaan liittyviin riskitekijöihin) sekä merkinnän kohteena olevasta osakkeesta esitettyihin tietoihin, ja erityisesti näissä esitettyihin osakkeen keskeisten ominaisuuksien ja riskien kuvauksiin. Kaikki edellä viitatut tiedot ja asiakirjat ovat saatavissa Euroloan Group Oyj:n verkkosivuilta (www.euroloan.com). Asiakas on tietoinen, että sijoituspäätöstä ei tule perustaa yksin markkinointitarkoituksessa laadittuun tuotekuvaukseen. Asiakas hyväksyy allekirjoituksellaan sen, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski ja että sijoittaja vastaa aina itse sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista, mukaan lukien verovaikutukset. Euroloan Group Oyj ei ole velvollinen arvioimaan merkinnän kohteena olevan arvopaperin soveltuvuutta asiakkaalle. Asiakas vakuuttaa, että hän ei ole Yhdysvaltain kansalainen eikä hänen kotipaikkansa sijaitse USA:ssa eikä myöskään toimi tällaisen tahon lukuun. Tämän merkintälomakkeen painettuun tekstiin ei saa tehdä muutoksia. Merkintälomake on asiakasta sitova, eikä sitä voi peruuttaa. Asiakas vakuuttaa edellä antamansa tiedot oikeiksi. Asiakas valtuuttaa Euroloan Group Oyj:n tarkistamaan tarvittaessa merkintälomakkeessa annetut tiedot asianomaisilta tahoilta. Euroloan Group Oyj:llä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, mikäli sitä ei ole maksettu osakeantiehtojen tai maksuohjeen mukaisesti. Asiakas on tietoinen, että Euroloan Group Oyj voi peruuttaa liikkeeseenlaskun osakeantiehdoissa mainituissa tilanteissa. Asiakas on tutustunut päivättyihin osakeannin ehtoihin ja hyväksyy ne ja merkinnän itseään sitoviksi: Kyllä Ei ASIAKKAAN ANTAMAT LISÄTIEDOT ALLEKIRJOITUS Paikka ja Aika Allekirjoitus ja nimenselvennys MERKINTÄPAIKKA TÄYTTÄÄ Asiakas ja edustaja (esim. valtuutettu) on tunnistettu ja henkilöllisyys todennettu seuraavasta todentamisasiakirjasta: suomalaisen viranomaisen myöntämä: Ajokortti Passi Kuvallinen KELA-kortti Poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti TAI ulkomaisen viranomaisen myöntämä: Passi Henkilötodistus, jota voidaan käyttää matkustusasiakirjana Liitteet: kopio henkilöllisyystodistuksesta valtakirja kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha) muut liitteet, mitkä Asiakkaan tunnisti: nimenselvennys: Yhtiö: Merkintälomake on vastaanotettu..20 klo.. Toimihenkilö: nimenselvennys

11 10 Liikkeeseenlaskija Toiminimi: Euroloan Group Oyj (ent. Cochito Oy) Y-tunnus: Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin: Yritysmuoto: Julkinen osakeyhtiö Sovellettava laki: Osakeyhtiölaki Kotipaikka: Helsinki Postiosoite: PL 978, Helsinki Tietoja Euroloan Group Oyj:stä Yhtiön toimialana on yrityskonsultointi, sijoitustoiminta, arvopaperikauppa, hallinnollisten palveluiden tuottaminen, ohjelmistojen kehitys, hankinta- ja hallinnointipalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta, luotonanto, rahoitus- ja perintäpalvelut sekä niiden suunnittelu ja konsultointi sekä konsernin hallintopalveluiden tuottaminen. Keskeiset tapahtumat vuosikertomuksen julkistamisen jälkeen ( ) Euroloan Group Oyj teki suunnatun osakeannin konsernin pääomarakenteen vahvistamiseksi. Yhtiön osakepääoma vahvistui noin 6,2 miljoonalla eurolla (tilanne ). Edellisen annin ehtoihin voi tutustua Osake_Vuosikert2.pdf Yhtiön johdossa tehtiin muutoksia. Toimitusjohtajaksi valittiin yhtiön talousjohtajana ja hallituksen jäsenenä pitkään toiminut Jonas Lindholm. Aikaisempi toimitusjohtaja Tommi Lindfors valittiin hallituksen puheenjohtajaksi aikaisemman puheenjohtajan Timo Sainin jatkaessa hallituksen jäsenenä. Euroloan Group järjesteli toimintonsa uudelleen huhtikuun 2014 aikana valmistautuessaan Ruotsin talletustoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Osana järjestelyjä yhtiö teki yhteistoimintamenettelyn kautta viittä henkilötyövuotta vastaavan kustannussäästön perinnän myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä konsernihallinnon alueilla. Konserni lanseerasi virtuaalisen luottokortin Ruotsin markkinoille maaliskuussa. Lanseerauksen odotetaan tuovan merkittävää kasvua konsernin liikevaihtoon lähivuosina. Maaliskuussa 2014 Ruotsin markkinoille lanseerattu virtuaalinen luottokortti todisti heti toisella vuosineljänneksellä tehokkuutensa nostaen Ruotsin lainavolyymia 718 % verrattuna ensimmäiseen vuosineljännekseen. Vuoden 2013 suuntauksiin sekä keskeisimpiin tapahtumiin voi tutustua vuosikertomuksesta 2013 (Annual review 2013). Sijoittajan tulee tutustua myös lehdistötiedotteisiin, jossa on kuvattu yhtiön keskeisimmät tapahtumat myös tilikauden päättymisen jälkeen Emoyhtiön tuloskehitys Konsernin emoyhtiön Euroloan Group Oyj:n liikevaihto tilikaudelta 2013 oli 1,3 miljoonaa euroa (tilikaudella ,6 milj. euroa). Liikevaihto muodostuu pääosin hallintopalveluiden myymisestä muille konserniyrityksille. Emoyhtiön tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Lisätietoja tilinpäätöksistä 2012 ja 2013.

12 11 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto m Liiketoiminnan muut tuotot m Liiketulos m Oman pääoman tuotto (ROE) % 16 % 3 % Sijoitetun pääoman tuotto % 15 % 6 % Omavaraisuusaste 11 % 32 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta % % Tutkimus- ja kehitysmenot euromääräisesti ja prosentteina liikevaihdosta % % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevaihto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketoiminnan muut tuotot Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Liiketulos Saadaan suoraan tuloslaskelmasta Oman pääoman tuotto (ROE) % = Tilikauden tulos Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste % = Oma pääoma Taseen loppusumma Keskeisimmät konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet on kuvattu viimeisimmässä vuosikertomuksessa sivulla 42. Tase ja rahoitus Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 10,3 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Taseen loppusumma kasvoi vuoden aikana 17,6 miljoonaa euroa eli 121 % 32,1 miljoonaan euroon (14,6 milj. euroa). Lisäys koski ensisijaisesti antolainausta yleisölle, liikearvon kasvua sekä käteisen määrän lisääntymistä joulukuussa toteutetun joukkovelkakirjaemission johdosta. Hallitus ja tilintarkastajat pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa konsernin emoyhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Tommi Lindfors, Timo Saini, Riitta Salonen, Heikki Palosuo ja Jonas Lindholm. Hallituksen puheenjohtajana toimii Tommi Lindfors. Alla selvitys koskien hallituksen jäseniä.

13 12 Jäsen Työosoite Euroloan Group Oyj Tehtävät Tommi Euroloan Group Oyj Hallituksen Lindfors P.O.Box 211 (Energiakuja 3) puheenjohtaja FIN Helsinki, Finland Toimitusjohtajan sijainen Timo Saini Mechelininkatu 34 b B Helsinki, Finland Päätehtävät liikkeeseenlaskijan ulkopuolella Bonares Oy: Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Mergus Oy: Hallituksen puheenjohtaja Riitta Salonen Heikki Palosuo Jonas Lindholm Euroloan Group Oyj P.O.Box 211 (Energiakuja 3) FIN Helsinki, Finland Niittyluhdankuja 9 A, Helsinki, Finland Euroloan Group Oyj P.O.Box 211 (Energiakuja 3) FIN Helsinki, Finland Hallituksen jäsen Gaia Network: Hallituksen varapuheenjohtaja SI (Soroptimist International) Helsinki: hallituksen jäsen saakka Hallituksen jäsen Northeast Investments and Capital Ltd. (Oy): Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Hallituksen jäsen Kaikki Euroloan Group Oyj:n tytäryhtiöt: Hallituksen puheenjohtaja Oxford IPC Ltd Oy: Hallituksen puheenjohtaja Vuonna 2013 hallituksen jäsenten kokonaisansio oli , pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin, että Timo Saini jättää hallituksen puheenjohtajan tehtävän ja Tommi Lindfors nimetään uudeksi puheenjohtajaksi kuluvasta kokouksesta lukien pidetyssä hallituksen kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin Jonas Lindholmin toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa vuoden loppuun asti. TILINTARKASTUS Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yrityksellä on yksi tilintarkastaja, yleensä KHT tilintarkastusyhtiö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastaja tarkastaa yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Martin Grandell, joka on hoitanut Euroloanin tilintarkastuksen vuodesta 2013 lähtien. Vastuullinen tilintarkastaja tarkastaa myös koko konsernin. Yhteystiedot: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö KHT Martin Grandell PL 1015 (Itämerentori 2) Helsinki Aikaisemmin tilintarkastusta on hoitanut KHT tilintarkastusyhtiö Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juhani Loukusa.

14 13 Tiedoista vastuussa olevat henkilöt Yhtiön johto vakuuttaa antaneensa tiedot parhaan ymmärryksensä mukaan siten, että tiedot vastaavat tosiseikkoja ja antavat riittävän ja oikean kuvat yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään oleellista. Liikkeeseenlaskijan lähipiiriin ja henkilöstöön kuuluvien henkilöiden saamat etuudet Vuoden 2013 painopistealueita olivat osaamisen kehittäminen ja koko henkilöstöä koskevan optiopohjaisen kannustinjärjestelmän luominen. Liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien yhteismäärä vuonna 2013 oli kappaletta, kuluvan vuoden aikana määrä ei ole oleellisesti muuttunut. Omistusosuus ja äänimäärä, jonka liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voi saada: 13,11 %. Yhtiö ei ole myöntänyt muita etuuksia lähipiirilleen. Osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset päätetty osakepääoman korotus euroon rekisteröitiin Yhtiöllä ei ole muuta sidottua pääomaa kuin osakepääoma sekä sijoitettu vapaa oma pääoma. Tarjoamme mahdollisuutta sijoittaa Euroloan Group Oyj:n A-sarjan osakkeeseen vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaamiseksi. Yhtiö tarjoaa yhteensä neljää (4) eri osakelajia; A, B, C ja D, joita on rekisteröity yhteensä kappaletta mennessä. Tarkemmat tiedot osakekohtaisista oikeuksista yhtiöjärjestyksessä (kohta 7, neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet). Alla merkinnät osakelajeittain. Merkinnät osakelajeittain: Osakelajit Merkinnät per A-sarja (kantaosake): B-sarja: 153 C-sarja: 73 D-sarja: Osakelajeja ei ole toistaiseksi annettu Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään kappaletta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Valtuutuksen perusteella hallitus myönsi ehdollisia, tyypillisesti viiden vuoden kuluttua erääntyviä optio-oikeuksia henkilöstölle ja sidosryhmille yhteensä kappaletta, joista osaketta merkittiin vuoden 2013 aikana. Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista mennessä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Valtuutuksesta oli mennessä merkitty osaketta. Yhtiön sijoitettu vapaa oma pääoma kasvoi merkintöjen seurauksena ,00. Hallituksen jäsenillä on osakkeita yhteensä osaketta (42,13 %). Optio-oikeuksia hallituksen jäsenillä on yhteensä kappaletta (3,89 % omistusosuus, mikäli nämä ja kaikki muut optiot toteutuvat).

15 14 Suurimmat osakkeenomistajat per Osakas Osakkeet (kpl) Omistusosuus (%) Bonares Oy (Tommi Lindforsin määräysvaltayhteisö) ,68 % NGH Invest Oy (Navi Group Oy:n 100% omistava emoyhtiö) ,74 % Eficaz Capital Oy ,47 % Zandora Oy ,03 % Arto Keskinarkaus ,54 % Optiopaja Oy ,36 % Mergus Oy (Timo Sainin määräysvaltayhteisö) ,20 % RoMa M.I.E. Oy ,80 % Oxford IPC Ltd Oy (Jonas Lindholmin määräysvaltayhteisö) ,54 % Scorchio Invest Oy (Samuli Korpisen määräysvaltayhteisö) ,50 % Muut osakkaat yhteensä ,12 % Osakkeita yhteensä ,00 % Liikkeeseenlaskusta kertyvä pääoma Yhtiö arvioi liikkeeseenlaskusta kertyvän 3,7 miljoonaa euroa kulujen ja palkkioiden vähentämisen jälkeen. Yhtiö kirjaa kertyvän osakepääoman sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan, jonka käyttötarkoitus on yhtiön vakavaraisuuden, likviditeetin sekä kannattavan kasvun turvaaminen. Lähipiirilainat ja -vastuut Konserni ei ole myöntänyt lainoja lähipiirille. Eturistiriidat ja osakkeenomistajien väliset sopimukset Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan sijaisella tai muuhun ylimpään johtoon kuuluvilla henkilöillä ei ole tiedossa olevia eturistiriitoja liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtävien välillä. Liikkeeseenlaskijan tiedossa ei ole, että osakkeenomistajien välillä on mitään sopimuksia tai muita järjestelyjä, jotka liittyvät osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön, ja jotka olennaisesti voivat vaikuttaa arvopaperin arvoon. Äänestysmääräykset ja -rajoitukset A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa, muilla osakkeilla ei ole äänioikeutta (Yhtiöjärjestys 7, neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet).

16 15 Konsernin liiketoiminnat Konserni jakaa toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen sekä konsernipalveluihin seuraavasti: CONSUMER FINANCE (kuluttajarahoitus) Kuluttajarahoitus oli toiminnaltaan konsernin suurin liiketoiminta-alue, jonka toiminta vaikuttaa olennaisesti koko konsernin riskeihin ja tuloksentekokykyyn. Kuluttajarahoitusta tarjottiin vuoden 2013 aikana Suomen, Ruotsin ja Puolan markkinoilla. Myönnetyt luottolimiitit olivat enintään euron suuruisia. Kuluttajarahoituksesta vastaa konsernin tytäryhtiö Euroloan Consumer Finance Oyj. Suomessa rekisteröidyn luotonantajan toimintaa valvova toimielin on Aluehallintovirasto. CORPORATE CUSTOMERS (yritysluotot) Yritysluottoina myönnetään euron suuruisia ja maturiteetiltaan 6-24 kuukauden pituisia luottoja yrityksille, joilla on konsernin riskienhallinnan kannalta riittävät myyntisaamiset vakuudeksi. COLLECTION (perintä) Konsernin täyden palvelun perintäpalvelu käyttää aputoiminimeä Cobro24. Cobro24 teki yhteistyösopimuksen mm. Falck Oy:n kanssa. Palvelu sisältää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden huomautus- ja perintäpalvelut. Palvelua laajennettiin vuoden aikana myös Falck Ensihoito Oy:n perintään. Yksilölliseen perintään tarkoitetun PerintäKarhu-järjestelmän käyttö laajeni useassa pankissa. Pop-ryhmän pankeista Pop Pohjanmaa ja Poppia ottivat järjestelmän käyttöön, ja S-Pankki päätti merkittävästä järjestelmän käytön laajentamisesta. Kokonaisuutena konsernilla oli vuodenvaihteessa noin 50 merkittävän kokoista perintäasiakasta, ja Cobro24-palveluja käyttivät niin pankit, kaupungit, vakuutusyhtiöt kuin kunnatkin. SAVINGS & DEPOSITS (talletukset) Talletusliiketoiminta on rakennettu valmiiksi hakemusvaiheessa olevaa luottolaitoslupaa varten. Prosessiin on kuulunut mm. toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytointi sekä lupaa hakevan yhtiön pääomittaminen seitsemällä miljoonalla eurolla. Konserni on muuttanut liiketoimintaa toimilupaa edellyttävien ehtojen mukaisesti, joka on yhtiölle merkittävä etu. Toimilupa mahdollistaa jatkossa talletusten vastaanottamisen Ruotsin talletussuojan ( euroon asti) piirissä merkittävästi konsernin nykyistä rahoituskustannusta alhaisemmalla korkotasolla. INVESTMENTS (sijoitukset) Sijoitustoiminnassa keskityttiin pääasiassa ostamaan myynti- ja velkasaatavia, joita peritään velallisilta. Investoinnit ovat tyypillisesti saatavasalkkuja, joissa on tuhansia yksittäisiä velallisia, pääosin kuluttajia. Kokonaisesta salkusta määritellään todennäköinen kassavirtaodotus, jonka pohjalta lasketaan ostohinta. Tyypillisesti yhtiö ostaa vanhoja saatavia merkittävästi alennettuun hintaan saatavien nimellisarvoon verrattuna, mikä vähentää kannattavuusriskiä. Saatavien nimellismäärä on merkittävästi suurempi kuin tasearvo. Koska pitkään perinnässä olleiden saatavien osalta velallisten maksukyky on yleensä heikko, salkun tuotot voivat tuloutua hitaasti. Riskiä pyritään pienentämään aktiivisilla ja toistuvilla perintätoimenpiteillä, joilla parannetaan saatavista tulevaa kassavirtaa.

17 16 GROUP SERVICES (konsernipalvelut) Konsernin emoyhtiö tarjoaa hallinto-, taloushallinto- ja työvoimanvuokrauspalveluita pääasiassa konserniyrityksille (Yhtiöjärjestys 3 ). Euroloan Group järjesteli toimintonsa uudelleen huhtikuun 2014 aikana valmistautumisena Ruotsin talletusliiketoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Uudelleenjärjestelyjen osana yhtiö haki yhteistoimintamenettelyn kautta viittä henkilötyövuotta vastaavan kustannussäästön perinnän myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä konsernihallinnon alueilla.

18 17 YHTIÖJÄRJESTYS Patentti- ja rekisterihallitus :32:29 Kaupparekisterijärjestelmä Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: Nimi: Sisältö: Euroloan Group Oyj Yhteisösäännöt Voimassaoloaika: :00:00 - Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

19 18 YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Euroloan Group Oyj. 2 Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Yhtiön toimialana on yrityskonsultointi, sijoitustoiminta, arvopaperikauppa, hallinnollisten palveluiden tuottaminen, ohjelmistojen kehitys, hankinta- ja hallinnointipalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi ja kaikki laillinen liiketoiminta, luotonanto, rahoitus ja perintäpalvelut sekä niiden suunnittelu ja konsultointi sekä konsernin hallintopalveluiden tuottaminen. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. 5 Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. 6 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. 7 Neljä osakelajia: A-, B-, C- ja D -osakkeet. A-osakkeet A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeet B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia sijoitusosakkeita, joihin liittyvät seuraavat oikeudet ja velvollisuudet: Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa. Osakkeella ovat ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on: (i) yhtiön purkamisen tai rekisteristä poistamisen yhteydessä etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan; (ii) jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus; sekä (iii) alla kuvattuun lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 34 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään). Kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on aina laskentakuukauden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden viides (5.) pankkipäivä. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastamisen tapahtuessa kesken laskentakuukauden maksetaan kuukausiosinko suhteutettuna siihen, missä vaiheessa lunastus suoritetaan laskentakuukauden kuluessa. Osinko maksetaan viimeisen ja sitä edeltävien tilikausien voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että osakeyhtiölain mukaiset maksuedellytykset täyttyvät. Jollei osinkoa kyetä maksamaan, tulee kertyneet osingot maksaa heti, kun se on mahdollista. Osakkeisiin liittyvät osakeyhtiölain 3. luvun 7 :n ja 8 :n mukaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastusoikeus on yhtiöllä. Osakekohtainen lunastushinta on yksi (1) euro. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeeseen liittyy muuntolauseke, jonka mukaan osake muuntuu D-osakkeeksi, jos osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle. Muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

20 19 Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15. luvun 10 :n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta, ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Yhtiö on oikeutettu vaatimaan lunastusta milloin tahansa osakemerkinnän jälkeen. Yhtiö on kuitenkin velvollinen lunastamaan osakkeet viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. Lunastaminen tapahtuu maksamalla osakkeenomistajalle lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan. Lunastustilanteesta tai lunastusoikeuden käyttämisestä tulee ilmoittaa yhtiölle/osakkeenomistajalle vähintään neljätoista (14) päivää ennen lunastushetkeä. Mikäli osakkeita ei voida lunastaa kyseisenä aikana, tulee yhtiön suorittaa lunastus heti, kun se on yhtiöoikeudellisesti mahdollista. Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon, ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu. Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle. Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viimekädessä osakkeenomistajalla. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään. C-osakkeet C-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja rajoitteet kuin B-osakkeella, mutta: - C-osakkeella on etuoikeus kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinko-oikeutta), joka on 38 euroa kuukaudessa (kuukaudella viitataan tässä aikaan osakemerkinnän maksua seuraavasta päivästä seuraavan kalenterikuun merkintäpäivää vastaavaan päivään); - C-osakkeita ei koske B-osakkeisiin sovellettava muuntolauseke (D-osakkeiksi); - C-osakkeet eivät ole siirtokelvottomia; ja - C-osakkeiden osalta osakkeenomistaja on oikeutettu vaatimaan lunastusta aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua kyseisten osakkeiden merkinnästä. D-osakkeet D-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B- ja C-osakkeilla, mutta: - ne eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa; - yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa; - osakkeen merkintähintaa ei merkitä osake- ja osakasluetteloon; ja - osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada osakkeitaan lunastettua. B-, C- ja D-osakkeet jätetään ottamatta huomioon, kun lasketaan osakeyhtiölain 18. luvun tarkoittaman 90 %:n äänimäärän saavuttamista. 8 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä: 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; Kokouksessa on päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 22.12.2015 17:43:22 Y-tunnus: 2362008-5 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2362008-5 Nimi: Top Finance Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta.

4 Yhtiöllä on osakkeita vähintään 1.000 (tuhat) ja enintään 50.000 (viisikymmentätuhatta) kappaletta. Sivu: 1(6) Lainasto Oy:n YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Lainasto Oy ja kotipaikka Espoo. 2 Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

YHTIÖN JA KONSERNIN RISKIKUVAUS

YHTIÖN JA KONSERNIN RISKIKUVAUS YHTIÖN JA KONSERNIN RISKIKUVAUS Yleistä Euroloan Group Oyj:hin (ent. Cochito Oy) (myöhemmin Yhtiö) sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan kaikkiin alla esitettyihin riskitekijöihin. Tämä kuvaus

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: FIT Biotech Oy 15.06.2015 17:54:35 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.06.2015 Toiminimi: FIT Biotech Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0984183-4 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :32:53 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.08.2016 08:32:53 Y-tunnus: 0220285-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0220285-3 Nimi: Lähitaksi Oy Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osakeanti. C-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus

Osakeanti. C-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus Osakeanti C-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Terveystalo Oyj 27.09.2017 08:17:58 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.09.2017 Toiminimi: Terveystalo Oyj Yritys- ja yhteisötunnus: 2575979-3

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot