Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj"

Transkriptio

1 Tämä Täydennysesite on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. Tämä Täydennysesite (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ) on päivätty ja julkistettu 28. lokakuuta Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj Ohjelmaesitteen täydennys 2011:3 JoukkovelkakirjaohjelmaMedium Term Notessata miljardia ( ) Ruotsin kruunua Tämä asiakirja ( Täydennysesite ) on lisäys 25. toukokuuta 2011 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) ( NBAB ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( NPS ) sadan miljardin ( ) Ruotsin kruunun Medium Term Notes -ohjelmaa (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ). Tämä Täydennysesite on lisäys Ohjelmaesitteeseen, ja sitä pitää lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja muiden sen täydennysesitteiden kanssa. Täydennysesite on laadittu, koska NBAB on julkistanut osavuosikatsauksen vuoden 2011 kolmannelta neljännekseltä (saatavilla Nordean verkkosivuilla osoitteessa (www.nordea.com). Lisäksi Ohjelmaesitteen kohdassa "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, joka on pohjana Nordean uusille tunnuslukutavoitteille ja strategialle. Tämän Täydennysesitteen päivämäärästä lähtien Ohjelmaesitettä täydennetään alla olevan mukaisesti. Viimeaikainen kehitys Ohjelmaesitteen kohtaan Viimeaikainen kehitys sivulla 103 ennen otsikkoa "Vakavaraisuus" lisätään uusi kappale seuraavasti: "Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen mukaan liikevoitto tammi-syyskuulta 2011 oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 10,0 prosenttia. Rahoituskate oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat miljoonaa euroa eli 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Luottotappioita kertyi 472 miljoonaa euroa." Nordea-konsernin strategia Teksti Ohjelmaesitteen kohdassa "Nordea-konsernin strategia" sivulla 98 poistetaan kokonaisuudessaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla:

2 "Strategia Nordea alkoi vuonna 2007 toteuttaa selkeästi määriteltyä orgaanisen kasvun strategiaa sekä Pohjoismaissa että Itämeren alueella. Strategisesta suunnasta on pidetty kiinni haastavasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Nordean strategia perustuu nyt pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä riskien ja mahdollisuuksien hallittuun tasapainoon. Tavoitteena on tarjota asiakkaille alan paras osaaminen ja tuotteet sekä erinomaisia asiakaskokemuksia houkutella asiakkaita kannattavimpiin segmentteihin ja säilyttää nämä asiakkaat luoda kumppanuussuhteita, joista sekä asiakkaat että Nordea hyötyvät. Nordea uskoo, että kannattavuus on keskeisin tekijä, kun halutaan säilyttää hyvä luokitus, matalat varainhankinnan kustannukset ja joustava pääomarakenne. Kannattavuus on edellytys erinomaisten asiakaskokemusten luomiseksi kestävällä tavalla. Nordea uskoo, että sen pitää kasvattaa oman pääoman tuottoa pysyäkseen Euroopan parhaiden pankkien joukossa. Tämä vaatii sekä kustannustehokkuutta että pääoman käytön tehostamista. Samalla on edelleen kasvatettava konsernin tuottoja. Strategiansa mukaisesti Nordea on päättänyt korvata konsernin aikaisemmat tunnuslukutavoitteet yhdellä tavoitteella, joka on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun taloustilanne normalisoituu. Tehostamishankkeet Nordea on käynnistänyt hankkeita, joiden tavoitteena on kustannustehokkuus ja pääoman tehokas käyttö. Tavoitteena on minimoida pankkitoiminnan kustannusten nousun vaikutukset uudessa toimintaympäristössä (New Normal). Nordean uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa Uuden organisaation uskotaan varmistavan jatkuvan huomion tehokkuuteen arvoketjujen kaikissa osissa sekä antavan mahdollisuuden löytää asiakkaille tehokkaita ratkaisuja uudessa toimintaympäristössä. Uuden organisaation myötä pyritään myös korostamaan vastuuta ja varmistamaan, että tunnistetut tehostamistoimet toteutetaan määrätietoisesti. Nordea pyrkii hillitsemään kulujen kasvua vuonna 2011 ja pitää kulut sen jälkeen suurin piirtein muuttumattomina. Nordean tase-erien ja pääoman tehokkaaseen käyttöön tähtäävien hankkeiden tavoitteena on, että riskisopeutettujen saamisten määrä kasvaa vain vähän tuottojen kasvusta huolimatta. Hankkeisiin sisältyy luottoriskiprosessien läpikäynti, jolla pyritään tehostamaan riskisopeutettujen saamisten käyttöä sekä ottamaan käyttöön entistä useampia sisäisten luokitusten malleja. Henkilö- ja yritysasiakasstrategiat Nordean asiakasstrategiat jakautuvat henkilöasiakasstrategiaan ja yritysasiakasstrategiaan. Henkilöasiakasstrategia Henkilöasiakasstrategian tavoitteena on siirtää nykyisiä asiakkaita ylempiin asiakassegmentteihin, houkutella asiakasohjelmiin uusia asiakkaita ja kohdistaa neuvojien aikaa asiakaspalveluun sekä vähentää kustannuksia monikanavastrategian avulla. Nordea uskoo, että henkilöasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, tehostaa toimintaa ja pienentää riskejä. Samaan aikaan asiakas hyötyy tiiviistä ja pitkäaikaisesta asiakassuhteesta, omasta neuvojasta ja edullisista hinnoista. Yritysasiakasstrategia Yritysasiakasstrategian tavoitteena on kasvattaa Nordean markkinaosuutta suurimpien yritysten segmentissä sekä tarjota proaktiivisesti neuvontaa keskisuurille yritysasiakkaille riskienhallinnassa.

3 Nordea uskoo, että yritysasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja läheiset kumppanuussuhteet sekä hallitun riskinoton. Samalla asiakkaat hyötyvät tiiviiseen asiakassuhteeseen perustuvasta neuvonnasta, Nordean laajasta tuotevalikoimasta, vahvasta taseesta, kilpailukykyisistä hinnoista ja kumppanuussuhteesta. Kuten vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen sivulla 42 olevassa liitteessä 2 todetaan, Nordea-konsernissa on muutettu taloudellisen raportoinnin rakenteita vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Ohjelmaesitteen kohtaan "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, johon Nordea-konsernin uusi taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu. Ohjelmaesitteen kohdat "Nordean toimintamalli" (sivu 90), "Liiketoiminta-alueet" (sivu 95) ja "Tuotealueet" (sivu 97) poistetaan kokonaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla: Konsernin uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa 2011 Nordean kesäkuussa 2011 voimaan tullut uusi organisaatio perustuu arvoketjuajatteluun, joka on ollut Nordean toimintamallin lähtökohtana vuodesta 2007 lähtien. Uuden organisaation perustana on kolme liiketoiminta-aluetta; vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Arvoketjujen kaikki osat asiakasvastuu, tuki, tuotteet, henkilöstö ja tietotekninen kehitystyö on yhdistetty kolmeen liiketoiminta-alueiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, parantaa oman pääoman tuottoa ja tiivistää asiakassuhteita. Liiketoiminta-alueiden lisäksi Nordea-konsernin organisaation kuuluu yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot sekä konsernin riskienhallinta ovat myös keskeisiä organisaatioyksiköitä. Nordeakonsernin taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu uuteen organisaatioon vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordea-konsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat suuryrityspalvelut, pääomamarkkinat, Shipping sekä finanssipalveluyritykset. Varallisuudenhoitoon kuuluvat Private Banking (Nordic ja International), Asset Management sekä henki- ja eläkevakuutus. Private Banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot vastaa konsernin yhteisistä kehityshankkeista ja palveluista, mukaan lukien tietotekniikka, prosessit, sisäiset palvelut sekä tila- ja kiinteistöasiat. Yksikköön kuuluu myös kaksi liiketoimintayksikköä, joilla on omat arvoketjunsa ja liiketoimintamallinsa, Nordea Bank Russia ja Nordea Finance, Konsernin tuki- ja palveluyksiköt ja konsernin riskienhallinta toimivat saman rakenteen mukaisesti kuin Nordean aiemmassa liiketoimintamallissa. Nordean organisaatio on esitetty alla olevassa kaaviossa.

4 Christian Clausen President and Group CEO Group Internal Audit Group Organisation Group Identity & Communications Group Human Resources Michael Rasmussen Retail Banking Casper von Koskull Wholesale Banking Gunn Wærsted Wealth Management Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Banking Denmark Corporate Merchant Banking Nordic Private Banking Nordea Bank Russia Group Treasury Group Credit Banking Finland Shipping, Offshore & Oil Services International Private Banking & Funds Nordea Finance Group Planning & Control Group Credit Control Banking Norway Financial Institutions Asset Management Group IT Group Finance Group Operational Risk Management Banking Sweden Markets Investment Life & Pensions Group Processes Investor Relations Group Market Risk Management Banking Poland & Baltic countries Markets FICC Savings Group Services Group Strategy & Corporate Development Group Capital and Risk Modelling Development & Projects Transaction Products Group Premises European Affairs Corporate Social Responsibility Distribution International Units Group Legal Segments IT Wholesale Banking Products IT Capital Markets IT Retail Banking Capital Markets & Treasury Operations 17 June 2011 Liiketoiminta-alueet Nordea-konsernin strategian ytimenä on asiakkaiden segmentointi, erilaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen eri asiakasryhmille sekä resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakastoiminnot on organisoitu kahden tärkeimmän asiakasryhmän mukaan: henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat. Nordea pyrkii luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kanssa. Pankki haluaa olla asiakkaan elinikäinen kumppani. Tähän päästään ymmärtämällä asiakkaan erityistarpeet ja tarjoamalla näihin tarpeisiin perustuvia tuotteita ja neuvontaa. Henkilöasiakkaiden osuus Nordea-konsernin tuotoista oli noin 40 prosenttia päättyneellä tilikaudella. Yritysasiakkaiden osuus tuotoista oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin luotonannosta noin 45 prosenttia oli henkilöasiakkaille annettuja luottoja Yritysasiakkaille annettujen luottojen osuus oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen (vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito). Lisäksi konsernissa on yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Kuhunkin liiketoiminta-alueeseen kuuluu useita liiketoimintayksiöitä, jotka toimivat erillisinä tulosyksiköinä. Vähittäispankki Vähittäispankki on Nordean liiketoiminta-alueista suurin. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta.

5 Vähittäispankki soveltaa monikanavastrategiaa henkilöasiakassegmentissä varmistaakseen, että henkilöasiakkaat voivat käyttää pankin palveluja haluamallaan tavalla silloin, kun se heille sopii. Vähittäispankin strategian mukaiset kolme jakelukanavaa ovat konttorit, asiakaspalvelu sekä verkkoja mobiilipalvelut. Nämä kolme jakelukanavaa ovat saumattomasti yhteydessä toisiinsa Nordean asiakassuhdejärjestelmässä, joten asiakkaan asiointi yhdessä kanavassa rekisteröityy samalla muihin kanaviin. Nordea kohdistaa henkilöasiakkaat kussakin Pohjoismaassa eri segmentteihin liiketoimintavolyymin sekä tuotteiden ja palvelujen lukumäärän mukaan. Asiakassegmentit ovat: private banking -asiakkaat avainasiakkaat, kanta-asiakkaat ja muut asiakkaat. Vähittäispankin neuvojat tarjoavat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöityjä tuoteratkaisuja. Vähittäispankin yritysasiakkaat jaetaan Pohjoismaissa suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin. Segmenttijaon tavoitteena on kehittää asiakassuhteita ja toimia asiakkaan pääpankkina. Vähittäispankissa sovelletaan myös konseptia, jonka mukaan pienyrittäjäasiakkaita palvelee sama neuvoja sekä yrityksen asioissa että yrittäjän henkilökohtaisissa pankkiasioissa. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordea.-konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordeakonsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat liiketoimintayksiköt ovat suuryrityspalvelut, Shipping, Offshore & Oil Services, finanssipalveluyritykset sekä ulkomaan yksiköt. Suuryrityspalvelut Suuryrityspalvelut palvelee Nordean suurimpia yritysasiakkaita. Sillä on yksi keskitetty toimipiste kullakin markkina-alueella. Nordea pyrkii luomaan strategisen kumppanuussuhteen suuryrityspalvelujen asiakkaiden kanssa toimimalla asiakkaan ensisijaisena monipuolisten rahoituspalvelujen tarjoajana, mukaan lukien päivittäispalvelut, kuten cash management -palvelut. Nordea tarjoaa suuryrityspalvelujen asiakkaille räätälöityjä, yksilöllisiä ratkaisuja ja ehtoja. Konsernin yritysasiakasstrategiassa keskeistä on luoda arvoa tiiviiden asiakassuhteiden ja nimettyjen asiakasvastuullisten johtajien kautta. Asiakasvastuulliset johtajat kehittävät asiakassuhdetta ja heillä on kokonaiskuva asiakkaan liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Nordean tavoitteena on luoda ylimmissä yritysasiakassegmenteissä (suuryrityspalvelujen asiakkaat sekä pääosa suurista yritysasiakkaista) kumppanuussuhteita, joissa Nordea toimii asiakkaan pääpankkina ja tarjoaa täyden valikoiman rahoituspalveluja sekä runsaasti lisäpalveluja. Finanssipalveluyritykset Finanssipalveluyritykset-toiminnon asiakkaina oli noin 400 pohjoismaista ja 100 kansainvälistä finanssilaitosasiakasta sekä pankkikonserniasiakasta. Nordea soveltaa suurten finanssipalveluyritysten, kuten pankkien, investointipankkien, hedge-rahastojen ja muiden finanssipalvelulaitosten palvelussa samaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa, jota käytetään suurten yritysasiakkaiden ja suuryrityspalvelujen asiakkaiden palvelussa. Tavoitteena on luoda asiakkaiden kanssa strategisia kumppanuussuhteita ja tarjota erikoistunutta neuvontaa sekä räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Shipping, Offshore & Oil Services Nordea uskoo, että konsernin maine merenkulkualalla on vahva. Nordealla on vahva kansainvälinen jalansija, sen syndikointitoiminta on vakaata ja konserni on jatkuvasti läsnä markkinoilla suhdanteesta huolimatta. Siksi Nordea uskoo, että konsernilla on johtava asema kansainvälisenä pankkina shipping-, offshore- ja öljyalalla. Konsernin vastuut tällä toimialalla on hyvin hajautettu. Ulkomaan yksiköt

6 Nordealla on laaja kansainvälinen verkosto. Konttoreita on New Yorkissa, Lontoossa, Frankfurtissa, Shanghaissa ja Singaporessa. Sao Paulossa ja Pekingissä toimii Nordean edustusto. Oman verkostonsa lisäksi Nordealla on erilaisia yhteistyösopimuksia eri puolilla maailmaa toimivien pankkien kanssa. Tämän vuoksi Nordea pystyy tarjoamaan yritysasiakkailleen laadukkaita ratkaisuja niiden kansainvälisessä toiminnassa. Tuotetarjonnassa painotetaan päivittäispalveluja, lainatuotteita, cash management- ja trade finance -palveluja sekä pääomamarkkinatuotteita. Nordean toimintaa Baltian maissa hoidetaan Nordea Pankki Suomen konttoreiden kautta. Varallisuudenhoito Private Banking Private banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Integroitu toimintamalli antaa mahdollisuuden hyödyntää koko konsernin jakelukapasiteettia ja asiakaskuntaa sekä konsernin sijoitus- ja tuoteosaamista. Pohjoismaisen private banking -toiminnan lisäksi Nordea-konsernissa toimii International Private Banking -yksikkö, jonka palvelut on kohdistettu pohjoismaista alkuperää oleville, muualla asuville henkilöasiakkaille sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Asset Management Asset Management vastaa Nordean henkilöasiakkaille suunnatuista säästämisen tuotteista, mukaan lukien private banking -asiakkaat. Henkilöasiakkaille suunnattuihin säästämisen tuotteisiin sisältyy tilituotteita, sijoitustuotteita kuten sijoitusrahastoja, strukturoituja tuotteita, osake- ja korkotuotteita sekä henki- ja eläkevakuutuksen tuotteita. Asset Management vastaa myös Nordean suurten yritysasiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoidon palveluista. Henki- ja eläkevakuutus Henki- ja eläkevakuutus vastaa henkivakuutus- ja eläketuotteiden kehittämisestä ja räätälöimisestä pohjoismaisille ja puolalaisille yritys- ja henkilöasiakkaille. Asiakkaita palvellaan pankin konttoreiden sekä henki- ja eläkevakuutuksen oman myyntihenkilöstön, asiamiesten ja vakuutusvälittäjien kautta. Täydennysesitettä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen kanssa. Ohjelmaesitteessä käytettyjä käsitteitä käytetään myös tässä Täydennysesitteessä. Mikäli tämän Täydennysesitteen ja Ohjelmaesitteen tai jonkin muun siihen liittyvän asiakirjan välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Täydennysesitteen teksti on oikea. Sijoittajien, jotka haluavat peruuttaa ilmoituksensa tai suostumuksensa ostaa tai merkitä siirtokelpoisia arvopapereita rahoitusinstrumenteilla käytävästä kaupasta Ruotsissa annetun lain (1991:980) 2 luvun 34 pykälän mukaisesti tämän Täydennysesitteen julkaisemisen vuoksi, on peruutettava ilmoituksensa tai suostumuksensa viiden pankkipäivän kuluessa tämän Täydennysesitteen julkistamisesta

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA

VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA 21 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tuotevalikoima Etusivu VUOKRAUS- ALAA UUDISTAMASSA CRAMO STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT Cramo lyhyesti 4 Vuosi 21 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2003. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 20 03 Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2003 1 Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2003 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm

hmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen Aktia kokoinen Säästöpankki Ihmisen kokoinen Oyj pankki Ihm okoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kok ankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki Ihmisen kokoinen pankki

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002:

Vuosikertomus 2002. vuosikertomus 2002: Vuosikertomus 22 M-real vuosikertomus 22: 1 Tietoja osakkeenomistajille 4 Keskeisiä tapahtumia vuonna 22 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 M-realin liiketoimintaympäristö 7M-realin strategia 8 M-realin toimialat

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot