Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj"

Transkriptio

1 Tämä Täydennysesite on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. Tämä Täydennysesite (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ) on päivätty ja julkistettu 28. lokakuuta Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj Ohjelmaesitteen täydennys 2011:3 JoukkovelkakirjaohjelmaMedium Term Notessata miljardia ( ) Ruotsin kruunua Tämä asiakirja ( Täydennysesite ) on lisäys 25. toukokuuta 2011 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) ( NBAB ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n ( NPS ) sadan miljardin ( ) Ruotsin kruunun Medium Term Notes -ohjelmaa (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero ). Tämä Täydennysesite on lisäys Ohjelmaesitteeseen, ja sitä pitää lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja muiden sen täydennysesitteiden kanssa. Täydennysesite on laadittu, koska NBAB on julkistanut osavuosikatsauksen vuoden 2011 kolmannelta neljännekseltä (saatavilla Nordean verkkosivuilla osoitteessa (www.nordea.com). Lisäksi Ohjelmaesitteen kohdassa "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, joka on pohjana Nordean uusille tunnuslukutavoitteille ja strategialle. Tämän Täydennysesitteen päivämäärästä lähtien Ohjelmaesitettä täydennetään alla olevan mukaisesti. Viimeaikainen kehitys Ohjelmaesitteen kohtaan Viimeaikainen kehitys sivulla 103 ennen otsikkoa "Vakavaraisuus" lisätään uusi kappale seuraavasti: "Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen mukaan liikevoitto tammi-syyskuulta 2011 oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 10,0 prosenttia. Rahoituskate oli miljoonaa euroa, kun se vastaavana ajanjaksona vuonna 2010 oli miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut olivat miljoonaa euroa eli 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Luottotappioita kertyi 472 miljoonaa euroa." Nordea-konsernin strategia Teksti Ohjelmaesitteen kohdassa "Nordea-konsernin strategia" sivulla 98 poistetaan kokonaisuudessaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla:

2 "Strategia Nordea alkoi vuonna 2007 toteuttaa selkeästi määriteltyä orgaanisen kasvun strategiaa sekä Pohjoismaissa että Itämeren alueella. Strategisesta suunnasta on pidetty kiinni haastavasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Nordean strategia perustuu nyt pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä riskien ja mahdollisuuksien hallittuun tasapainoon. Tavoitteena on tarjota asiakkaille alan paras osaaminen ja tuotteet sekä erinomaisia asiakaskokemuksia houkutella asiakkaita kannattavimpiin segmentteihin ja säilyttää nämä asiakkaat luoda kumppanuussuhteita, joista sekä asiakkaat että Nordea hyötyvät. Nordea uskoo, että kannattavuus on keskeisin tekijä, kun halutaan säilyttää hyvä luokitus, matalat varainhankinnan kustannukset ja joustava pääomarakenne. Kannattavuus on edellytys erinomaisten asiakaskokemusten luomiseksi kestävällä tavalla. Nordea uskoo, että sen pitää kasvattaa oman pääoman tuottoa pysyäkseen Euroopan parhaiden pankkien joukossa. Tämä vaatii sekä kustannustehokkuutta että pääoman käytön tehostamista. Samalla on edelleen kasvatettava konsernin tuottoja. Strategiansa mukaisesti Nordea on päättänyt korvata konsernin aikaisemmat tunnuslukutavoitteet yhdellä tavoitteella, joka on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun taloustilanne normalisoituu. Tehostamishankkeet Nordea on käynnistänyt hankkeita, joiden tavoitteena on kustannustehokkuus ja pääoman tehokas käyttö. Tavoitteena on minimoida pankkitoiminnan kustannusten nousun vaikutukset uudessa toimintaympäristössä (New Normal). Nordean uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa Uuden organisaation uskotaan varmistavan jatkuvan huomion tehokkuuteen arvoketjujen kaikissa osissa sekä antavan mahdollisuuden löytää asiakkaille tehokkaita ratkaisuja uudessa toimintaympäristössä. Uuden organisaation myötä pyritään myös korostamaan vastuuta ja varmistamaan, että tunnistetut tehostamistoimet toteutetaan määrätietoisesti. Nordea pyrkii hillitsemään kulujen kasvua vuonna 2011 ja pitää kulut sen jälkeen suurin piirtein muuttumattomina. Nordean tase-erien ja pääoman tehokkaaseen käyttöön tähtäävien hankkeiden tavoitteena on, että riskisopeutettujen saamisten määrä kasvaa vain vähän tuottojen kasvusta huolimatta. Hankkeisiin sisältyy luottoriskiprosessien läpikäynti, jolla pyritään tehostamaan riskisopeutettujen saamisten käyttöä sekä ottamaan käyttöön entistä useampia sisäisten luokitusten malleja. Henkilö- ja yritysasiakasstrategiat Nordean asiakasstrategiat jakautuvat henkilöasiakasstrategiaan ja yritysasiakasstrategiaan. Henkilöasiakasstrategia Henkilöasiakasstrategian tavoitteena on siirtää nykyisiä asiakkaita ylempiin asiakassegmentteihin, houkutella asiakasohjelmiin uusia asiakkaita ja kohdistaa neuvojien aikaa asiakaspalveluun sekä vähentää kustannuksia monikanavastrategian avulla. Nordea uskoo, että henkilöasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, tehostaa toimintaa ja pienentää riskejä. Samaan aikaan asiakas hyötyy tiiviistä ja pitkäaikaisesta asiakassuhteesta, omasta neuvojasta ja edullisista hinnoista. Yritysasiakasstrategia Yritysasiakasstrategian tavoitteena on kasvattaa Nordean markkinaosuutta suurimpien yritysten segmentissä sekä tarjota proaktiivisesti neuvontaa keskisuurille yritysasiakkaille riskienhallinnassa.

3 Nordea uskoo, että yritysasiakasstrategian onnistunut toteuttaminen kasvattaa tuottoja, lisää kasvupotentiaalia, mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman ja läheiset kumppanuussuhteet sekä hallitun riskinoton. Samalla asiakkaat hyötyvät tiiviiseen asiakassuhteeseen perustuvasta neuvonnasta, Nordean laajasta tuotevalikoimasta, vahvasta taseesta, kilpailukykyisistä hinnoista ja kumppanuussuhteesta. Kuten vuoden 2011 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen sivulla 42 olevassa liitteessä 2 todetaan, Nordea-konsernissa on muutettu taloudellisen raportoinnin rakenteita vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Ohjelmaesitteen kohtaan "NORDEA-KONSERNI" päivitetään tietoja organisaatiorakenteesta, johon Nordea-konsernin uusi taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu. Ohjelmaesitteen kohdat "Nordean toimintamalli" (sivu 90), "Liiketoiminta-alueet" (sivu 95) ja "Tuotealueet" (sivu 97) poistetaan kokonaan ja korvataan seuraavilla kappaleilla: Konsernin uusi organisaatio tuli voimaan kesäkuussa 2011 Nordean kesäkuussa 2011 voimaan tullut uusi organisaatio perustuu arvoketjuajatteluun, joka on ollut Nordean toimintamallin lähtökohtana vuodesta 2007 lähtien. Uuden organisaation perustana on kolme liiketoiminta-aluetta; vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Arvoketjujen kaikki osat asiakasvastuu, tuki, tuotteet, henkilöstö ja tietotekninen kehitystyö on yhdistetty kolmeen liiketoiminta-alueiseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, parantaa oman pääoman tuottoa ja tiivistää asiakassuhteita. Liiketoiminta-alueiden lisäksi Nordea-konsernin organisaation kuuluu yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot sekä konsernin riskienhallinta ovat myös keskeisiä organisaatioyksiköitä. Nordeakonsernin taloudellisen raportoinnin rakenne perustuu uuteen organisaatioon vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordea-konsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat suuryrityspalvelut, pääomamarkkinat, Shipping sekä finanssipalveluyritykset. Varallisuudenhoitoon kuuluvat Private Banking (Nordic ja International), Asset Management sekä henki- ja eläkevakuutus. Private Banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot vastaa konsernin yhteisistä kehityshankkeista ja palveluista, mukaan lukien tietotekniikka, prosessit, sisäiset palvelut sekä tila- ja kiinteistöasiat. Yksikköön kuuluu myös kaksi liiketoimintayksikköä, joilla on omat arvoketjunsa ja liiketoimintamallinsa, Nordea Bank Russia ja Nordea Finance, Konsernin tuki- ja palveluyksiköt ja konsernin riskienhallinta toimivat saman rakenteen mukaisesti kuin Nordean aiemmassa liiketoimintamallissa. Nordean organisaatio on esitetty alla olevassa kaaviossa.

4 Christian Clausen President and Group CEO Group Internal Audit Group Organisation Group Identity & Communications Group Human Resources Michael Rasmussen Retail Banking Casper von Koskull Wholesale Banking Gunn Wærsted Wealth Management Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Banking Denmark Corporate Merchant Banking Nordic Private Banking Nordea Bank Russia Group Treasury Group Credit Banking Finland Shipping, Offshore & Oil Services International Private Banking & Funds Nordea Finance Group Planning & Control Group Credit Control Banking Norway Financial Institutions Asset Management Group IT Group Finance Group Operational Risk Management Banking Sweden Markets Investment Life & Pensions Group Processes Investor Relations Group Market Risk Management Banking Poland & Baltic countries Markets FICC Savings Group Services Group Strategy & Corporate Development Group Capital and Risk Modelling Development & Projects Transaction Products Group Premises European Affairs Corporate Social Responsibility Distribution International Units Group Legal Segments IT Wholesale Banking Products IT Capital Markets IT Retail Banking Capital Markets & Treasury Operations 17 June 2011 Liiketoiminta-alueet Nordea-konsernin strategian ytimenä on asiakkaiden segmentointi, erilaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen eri asiakasryhmille sekä resurssien kohdentaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Asiakastoiminnot on organisoitu kahden tärkeimmän asiakasryhmän mukaan: henkilöasiakkaat ja yritysasiakkaat. Nordea pyrkii luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kanssa. Pankki haluaa olla asiakkaan elinikäinen kumppani. Tähän päästään ymmärtämällä asiakkaan erityistarpeet ja tarjoamalla näihin tarpeisiin perustuvia tuotteita ja neuvontaa. Henkilöasiakkaiden osuus Nordea-konsernin tuotoista oli noin 40 prosenttia päättyneellä tilikaudella. Yritysasiakkaiden osuus tuotoista oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin luotonannosta noin 45 prosenttia oli henkilöasiakkaille annettuja luottoja Yritysasiakkaille annettujen luottojen osuus oli noin 55 prosenttia. Nordea-konsernin liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen (vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito). Lisäksi konsernissa on yksikkö nimeltä konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot. Kuhunkin liiketoiminta-alueeseen kuuluu useita liiketoimintayksiöitä, jotka toimivat erillisinä tulosyksiköinä. Vähittäispankki Vähittäispankki on Nordean liiketoiminta-alueista suurin. Vähittäispankki vastaa suhteista henkilöasiakkaisiin sekä suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Vähittäispankki vastaa segmentoinnista (asiakasryhmät) sekä asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista (asiakasohjelmat), maiden rajat ylittävistä strategioista ja myyntiprosesseista. Vähittäispankkiin kuuluu Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden pankkitoiminta.

5 Vähittäispankki soveltaa monikanavastrategiaa henkilöasiakassegmentissä varmistaakseen, että henkilöasiakkaat voivat käyttää pankin palveluja haluamallaan tavalla silloin, kun se heille sopii. Vähittäispankin strategian mukaiset kolme jakelukanavaa ovat konttorit, asiakaspalvelu sekä verkkoja mobiilipalvelut. Nämä kolme jakelukanavaa ovat saumattomasti yhteydessä toisiinsa Nordean asiakassuhdejärjestelmässä, joten asiakkaan asiointi yhdessä kanavassa rekisteröityy samalla muihin kanaviin. Nordea kohdistaa henkilöasiakkaat kussakin Pohjoismaassa eri segmentteihin liiketoimintavolyymin sekä tuotteiden ja palvelujen lukumäärän mukaan. Asiakassegmentit ovat: private banking -asiakkaat avainasiakkaat, kanta-asiakkaat ja muut asiakkaat. Vähittäispankin neuvojat tarjoavat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella räätälöityjä tuoteratkaisuja. Vähittäispankin yritysasiakkaat jaetaan Pohjoismaissa suuriin, keskisuuriin ja pieniin yritysasiakkaisiin. Segmenttijaon tavoitteena on kehittää asiakassuhteita ja toimia asiakkaan pääpankkina. Vähittäispankissa sovelletaan myös konseptia, jonka mukaan pienyrittäjäasiakkaita palvelee sama neuvoja sekä yrityksen asioissa että yrittäjän henkilökohtaisissa pankkiasioissa. Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue toimii Nordea.-konsernin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti ja pyrkii varmistamaan, että koko Nordeakonsernin palvelu- ja tuoteosaaminen on suurasiakkaiden käytettävissä. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat liiketoimintayksiköt ovat suuryrityspalvelut, Shipping, Offshore & Oil Services, finanssipalveluyritykset sekä ulkomaan yksiköt. Suuryrityspalvelut Suuryrityspalvelut palvelee Nordean suurimpia yritysasiakkaita. Sillä on yksi keskitetty toimipiste kullakin markkina-alueella. Nordea pyrkii luomaan strategisen kumppanuussuhteen suuryrityspalvelujen asiakkaiden kanssa toimimalla asiakkaan ensisijaisena monipuolisten rahoituspalvelujen tarjoajana, mukaan lukien päivittäispalvelut, kuten cash management -palvelut. Nordea tarjoaa suuryrityspalvelujen asiakkaille räätälöityjä, yksilöllisiä ratkaisuja ja ehtoja. Konsernin yritysasiakasstrategiassa keskeistä on luoda arvoa tiiviiden asiakassuhteiden ja nimettyjen asiakasvastuullisten johtajien kautta. Asiakasvastuulliset johtajat kehittävät asiakassuhdetta ja heillä on kokonaiskuva asiakkaan liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Nordean tavoitteena on luoda ylimmissä yritysasiakassegmenteissä (suuryrityspalvelujen asiakkaat sekä pääosa suurista yritysasiakkaista) kumppanuussuhteita, joissa Nordea toimii asiakkaan pääpankkina ja tarjoaa täyden valikoiman rahoituspalveluja sekä runsaasti lisäpalveluja. Finanssipalveluyritykset Finanssipalveluyritykset-toiminnon asiakkaina oli noin 400 pohjoismaista ja 100 kansainvälistä finanssilaitosasiakasta sekä pankkikonserniasiakasta. Nordea soveltaa suurten finanssipalveluyritysten, kuten pankkien, investointipankkien, hedge-rahastojen ja muiden finanssipalvelulaitosten palvelussa samaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa, jota käytetään suurten yritysasiakkaiden ja suuryrityspalvelujen asiakkaiden palvelussa. Tavoitteena on luoda asiakkaiden kanssa strategisia kumppanuussuhteita ja tarjota erikoistunutta neuvontaa sekä räätälöityjä tuotteita ja palveluja. Shipping, Offshore & Oil Services Nordea uskoo, että konsernin maine merenkulkualalla on vahva. Nordealla on vahva kansainvälinen jalansija, sen syndikointitoiminta on vakaata ja konserni on jatkuvasti läsnä markkinoilla suhdanteesta huolimatta. Siksi Nordea uskoo, että konsernilla on johtava asema kansainvälisenä pankkina shipping-, offshore- ja öljyalalla. Konsernin vastuut tällä toimialalla on hyvin hajautettu. Ulkomaan yksiköt

6 Nordealla on laaja kansainvälinen verkosto. Konttoreita on New Yorkissa, Lontoossa, Frankfurtissa, Shanghaissa ja Singaporessa. Sao Paulossa ja Pekingissä toimii Nordean edustusto. Oman verkostonsa lisäksi Nordealla on erilaisia yhteistyösopimuksia eri puolilla maailmaa toimivien pankkien kanssa. Tämän vuoksi Nordea pystyy tarjoamaan yritysasiakkailleen laadukkaita ratkaisuja niiden kansainvälisessä toiminnassa. Tuotetarjonnassa painotetaan päivittäispalveluja, lainatuotteita, cash management- ja trade finance -palveluja sekä pääomamarkkinatuotteita. Nordean toimintaa Baltian maissa hoidetaan Nordea Pankki Suomen konttoreiden kautta. Varallisuudenhoito Private Banking Private banking -toimintaa hoidetaan yhteistyössä vähittäispankin kanssa. Integroitu toimintamalli antaa mahdollisuuden hyödyntää koko konsernin jakelukapasiteettia ja asiakaskuntaa sekä konsernin sijoitus- ja tuoteosaamista. Pohjoismaisen private banking -toiminnan lisäksi Nordea-konsernissa toimii International Private Banking -yksikkö, jonka palvelut on kohdistettu pohjoismaista alkuperää oleville, muualla asuville henkilöasiakkaille sekä muille kansainvälisille asiakkaille. Asset Management Asset Management vastaa Nordean henkilöasiakkaille suunnatuista säästämisen tuotteista, mukaan lukien private banking -asiakkaat. Henkilöasiakkaille suunnattuihin säästämisen tuotteisiin sisältyy tilituotteita, sijoitustuotteita kuten sijoitusrahastoja, strukturoituja tuotteita, osake- ja korkotuotteita sekä henki- ja eläkevakuutuksen tuotteita. Asset Management vastaa myös Nordean suurten yritysasiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoidon palveluista. Henki- ja eläkevakuutus Henki- ja eläkevakuutus vastaa henkivakuutus- ja eläketuotteiden kehittämisestä ja räätälöimisestä pohjoismaisille ja puolalaisille yritys- ja henkilöasiakkaille. Asiakkaita palvellaan pankin konttoreiden sekä henki- ja eläkevakuutuksen oman myyntihenkilöstön, asiamiesten ja vakuutusvälittäjien kautta. Täydennysesitettä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen kanssa. Ohjelmaesitteessä käytettyjä käsitteitä käytetään myös tässä Täydennysesitteessä. Mikäli tämän Täydennysesitteen ja Ohjelmaesitteen tai jonkin muun siihen liittyvän asiakirjan välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Täydennysesitteen teksti on oikea. Sijoittajien, jotka haluavat peruuttaa ilmoituksensa tai suostumuksensa ostaa tai merkitä siirtokelpoisia arvopapereita rahoitusinstrumenteilla käytävästä kaupasta Ruotsissa annetun lain (1991:980) 2 luvun 34 pykälän mukaisesti tämän Täydennysesitteen julkaisemisen vuoksi, on peruutettava ilmoituksensa tai suostumuksensa viiden pankkipäivän kuluessa tämän Täydennysesitteen julkistamisesta

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

IIA. Risto Tornivaara CEO Danske Bank Oyj

IIA. Risto Tornivaara CEO Danske Bank Oyj IIA Risto Tornivaara CEO Danske Bank Oyj 15.9.2014 Finanssialan haasteet Alhainen korkotaso Toimialaliukumat/ uudet kilpailijat Teknologian kehitys - älypuhelimet Luotonkysynnä n lasku / investointien

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Vakaa neljännes Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Nordealla on takanaan jälleen vahva

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. heinäkuuta 2007 Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Kasvustrategia tuottaa edelleen vahvoja tuloksia Tuotot kasvoivat 8 prosenttia 3 830 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2007. Nordea 2007. Nordea Group 2007 1

Toiminta vuonna 2007. Nordea 2007. Nordea Group 2007 1 Toiminta vuonna 2007 Nordea Group 2007 1 Nordea lyhyesti, Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssipalvelukonserni. Joulukuun 2007 lopussa sen markkinaarvo oli noin 30 miljardia euroa,

Lisätiedot

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Tampere, 7. maaliskuuta 2013

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Tampere, 7. maaliskuuta 2013 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta Tampere, 7. maaliskuuta 2013 Nordea on pohjoismaiden johtava pankki Perustietoja ~11 miljoonaa henkilöasiakasta 1 Nordean kotimarkkinat

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Vakaa neljännes Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Nordealla on takanaan jälleen vahva

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2008 2,0 0,5 2,0

Toiminta vuonna 2008 2,0 0,5 2,0 Toiminta vuonna 2008 0081 Toiminta vuonna 2008 Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssipalvelukonserni. Vuoden 2008 lopussa sen markkina-arvo oli noin 13 mrd. euroa, taseen loppusumma

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla on hyvät lähtökohdat hallittuun kasvuun

Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla on hyvät lähtökohdat hallittuun kasvuun Toiminta vuonna 2009 Katsomme tulevaisuuteen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuonna 2009 tarjosimme neuvontaa ja palveluja miljoonille nykyisille ja uusille asiakkaille. Vahva tulos vuonna 2009 Nordealla

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2007

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2007 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2007 Orgaanisen kasvun strategia tuottaa edelleen tulosta Liikevoitto oli 895 miljoonaa euroa (853 milj. vuoden 2006

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007

Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 25. lokakuuta 2007 Vahva tulos Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007 Tuotot kasvoivat 9 % 5 744 miljoonaan euroon (5 268 milj. vuoden 2006 tammisyyskuussa*)

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014).

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014). TÄYDENNYS 5/18.11.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2015, 2,50%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 2. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. elokuuta 2005 Osavuosikatsaus 2. neljännes 2005 Vahva tulos vuoden 2005 alkupuoliskolla Liikevoitto nousi 1 572 miljoonaan euroon (1 481 milj. vuoden 2004 ensimmäisellä

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. lokakuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2011 Asiakastoiminnot vahvat, mutta rahoitusmarkkinoiden levottomuus vaikutti tuloksiin Konsernijohtaja Christian

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. heinäkuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011 Vuoden alkupuoliskon liikevoitto nousi 21 % 1 952 miljoonaan euroon Konsernijohtaja Christian Clausenin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 18. elokuuta 2004 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Vahva tulos vuoden 2004 alkupuoliskolla Liikevoitto nousi 15 prosenttia 1 100 miljoonaan euroon (959 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

Tavoitteet kasvavat. Tämä on Nordea. Vuosikertomus

Tavoitteet kasvavat. Tämä on Nordea. Vuosikertomus Nordea vuonna 2004 Tämä on Nordea Tavoitteet kasvavat Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Konsernilla on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suuret yritys-

Lisätiedot

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI 25.02.2013 EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja EVLI PANKKI TÄNÄÄN Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa,

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 18. heinäkuuta 2012 Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012 Tuotot kasvoivat, kulut pysyivät kurissa Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Liiketoiminnan

Lisätiedot

20 No 0 rdean to 6 iminta

20 No 0 rdean to 6 iminta 006 Nordean toiminta Highlights of 2005 Tämä on Nordea Tämä on Nordea Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. "Teemme sen mahdolliseksi" autamme asiakkaitamme pääsemään

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 22. heinäkuuta 2008 Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Liiketoiminta-alueilla ennätystulos ja liiketoiminta vilkasta Tuotot 3 953 miljoonaa euroa (3 830

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2010

Nordean tilinpäätöstiedote 2010 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 2. helmikuuta 2011 Nordean tilinpäätöstiedote 2010 Tuotot, liikevoitto ja asiakastyytyväisyys ennätystasolla Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2010

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2010 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2010 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2010 Vahva tulos tuotot kasvoivat ja luottotappiot vähenivät Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

Lisätiedot

HR Partnerin tuki esimiestyölle - haasteet ja onnistumiset

HR Partnerin tuki esimiestyölle - haasteet ja onnistumiset HR Partnerin tuki esimiestyölle - haasteet ja onnistumiset Varma, Opintopolku 13.3.2014 HR Partner Tiina Merikari Nordea HR organisaatio Johtajuus Nordeassa HR Partner tukemassa johtajuutta People Strategy

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille

Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Pk-yritykset maailmalle roadshow Nordean tuella kansainvälisille markkinoille Harri Korhonen 3.5.2017 Nordea apunasi kansainvälistymisessä Trade Portal Trade Club Analyysi 360 Käyttöpääoman rahoitus Ulkomaan

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2010

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2010 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. lokakuuta 2010 Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2010 Asiakastoiminnoilla hyvä tulos ja tuotot ennätykselliset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

Lisätiedot

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola OP Kymenlaakso Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola 4.4.2017 OP lyhyesti Noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 170 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä Asiakkaidensa omistama

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2012

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2012 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. lokakuuta 2012 Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2012 Tehostamistoimet näkyvät kuluissa, pääomassa ja tuotoissa Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008

Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta 2008 Nordean osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008 Vahva tulos markkinamyllerryksestä huolimatta Tuotot 5 949 miljoonaa euroa (5 744 milj. vuoden 2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. huhtikuuta 2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2002 Perusliiketoiminnan kehitys vakaata Tuotot kasvoivat 3 prosenttia edellisneljännekseen verrattuna, kulut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Espoo, 25. maaliskuuta 2013

Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta. Espoo, 25. maaliskuuta 2013 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Ari Kaperi, konsernin riskienhallinta Espoo, 25. maaliskuuta 2013 Nordea on pohjoismaiden johtava pankki Perustietoja ~11 miljoonaa henkilöasiakasta 1 Nordean kotimarkkinat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2006 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Vahva kehitys jatkuu tulos kasvoi 34 % Tulos kasvoi 34 prosenttia 665 miljoonaan euroon (495 milj. vuoden 2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2009

Nordean tilinpäätöstiedote 2009 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 10. helmikuuta 2010 Nordean tilinpäätöstiedote 2009 Vahva vuosi riskisopeutettu tulos kasvoi 22 % Tuotot kasvoivat 11 % ja riskisopeutettu tulos kasvoi 22 % vuonna

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Omistajanvaihdosilta Yrityskauppojen rahoitus. Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö

Omistajanvaihdosilta Yrityskauppojen rahoitus. Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö Omistajanvaihdosilta 31.10.2017 Yrityskauppojen rahoitus Annamari Malm Yksikönjohtaja, Rannikko-Pohjanmaan Yritysyksikkö Nordea is the largest financial services group in the Nordics Nordea = Nordic ideas

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2012

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2012 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. huhtikuuta 2012 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2012 Vakaa tuottokehitys, muutoshankkeet etenevät Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Suunnitellusti muutokseen 13.9.2013 Yyteri, Pori Kai Lindström Nordea vakaata toimintaa yhdeksällä markkina-alueella Nordean kotimarkkinat ü 11 miljoonaa asiakasta 9 kotimarkkinat

Lisätiedot

Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010

Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Oriola KD Oyj yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 7.4.2010 Oriola KD 2006 2010 Liike Vaihto Me 2000 Pörssilistaus Uusi strategia Toiminnan tehostamisen aloittaminen Toiminnan tehostamisen

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos

Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään. Juha Aitos Pk-yritykset maailmalle roadshow Autamme sinua ja yritystäsi kansainvälistymään Juha Aitos 20.9.2017 Autamme Sinua toimimaan joustavasti kansainvälisillä markkinoilla Tee ostaminen asiakkaallesi helpoksi

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2007

Nordean tilinpäätöstiedote 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 13. helmikuuta 2008 Nordean tilinpäätöstiedote 2007 Vahva tulos perustuu kasvustrategiaan ja tiukkaan riskienhallintaan Tuotot olivat 7 886 miljoonaa euroa (7 365

Lisätiedot

Vuosi 2005 lyhyesti. Tämä on Nordea. Vuosikertomus

Vuosi 2005 lyhyesti. Tämä on Nordea. Vuosikertomus ordea vuonna 2005 Teemme sen mahdolliseksi autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtaja EKP:n talletuskorko on negatiivinen EKP:n ja FED:n talletuskorot FED EKP Lähde: Thomson Reuters Datastream Euroopan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 22. lokakuuta 2002 1(29) Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002 Kehitys vakaata Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 399 miljoonaa euroa, kasvua 18 prosenttia toiseen

Lisätiedot

SanomaWSOY kohti tulevaa

SanomaWSOY kohti tulevaa SanomaWSOY kohti tulevaa Hannu Syrjänen toimitusjohtaja Capital Markets Day 2 Esityksen runko Keskeisiä strategisia tavoitteitamme Toimenpiteitä Taloudelliset tavoitteet Uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 20. elokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Tulos parani toisella neljänneksellä Liikevoitto nousi 52 prosenttia 579 miljoonaan euroon (380 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Nordea Nordean tilinpäätöstiedote 2011 2 (60)

Nordea Nordean tilinpäätöstiedote 2011 2 (60) Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 24. tammikuuta 2012 Nordean tilinpäätöstiedote 2011 Tehostamistoimet tuottavat tulosta Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kuntarahoitus lyhyesti

Kuntarahoitus lyhyesti 1 Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus on luotettavin, aktiivinen ja innovatiivinen kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon rahoituspalveluita tarjoava kumppani Kuntarahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2003

Tilinpäätöstiedote 2003 1 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 18. helmikuuta 2004 1(33) Tilinpäätöstiedote 2003 Selvää parannusta vuonna 2003 Tulos parani 68 prosenttia 1 490 miljoonaan euroon (887 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen

Yrityskauppa-ilta. Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Yrityskauppa-ilta Ritva Liisanantti ja Jukka Turunen Maailman talouskasvu Nordea Marketsin ennusteet 5% 4,7% 4% 3% 2% 1,9% 2,4% 1,8% 1,6% 2,2% 2,1% 1,6% 1,7% 2,4% 1% 0% -1% 0,8% 0,4% 0,2% -0,5% -0,3% 2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2006

Tilinpäätöstiedote 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 21. helmikuuta 2007 Tilinpäätöstiedote 2006 Ennätystulos orgaanisen kasvun strategian ansiosta kaikkien aikojen korkein oman pääoman tuotto, 22,9 % Liikevoitto nousi

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma

YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI. 12.5.2015 Juha Kiviluoma YRITYSRAHOITUSPALVELUT LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 12.5.2015 Juha Kiviluoma LIEDON SÄÄSTÖPANKKI LYHYESTI Perustettu 2.9.1895 Yksi 25 itsenäisestä säästöpankista Taseella mitattuna Suomen toiseksi suurin säästöpankki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 7, 2.3.2017 TÄYDENNYS 7, 2.3.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2016 (2.000.000.000 EUROA) SEKÄ OP SIJOITUSOBLIGAATIO TERVEYS I/2017, OP YRITYSKORKO AMERIKKA

Lisätiedot