Toiminta vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta vuonna 2012"

Transkriptio

1 Toiminta vuonna 2012

2 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja vakavaraisuus ja liikevoitto nousivat ennätystasolle. The Banker -lehti nimesikin Nordean Länsi- Euroopan ja Suomen parhaaksi pankiksi. Tuotot kasvoivat, kulut pienenivät ja riskipainotetut saamiset vähenivät. Tämä saatiin aikaan, vaikka euroalueella oli levotonta, korkotaso oli matala, sääntelyn aiheuttamat kustannukset nousivat ja kilpailu oli kireää. Nordea loi vuonna 2012 pohjan tulevaisuuden pankkitoimintamallille. Tehostimme toimintaa ja autoimme asiakkaita epävarmassa ja haasteellisessa makrotaloustilanteessa. Hyvät osakkeenomistajat Vuosi 2012 oli monella tavalla haasteellinen niin yhteiskunnalle, yrityksille, kotitalouksille kuin pankeillekin. Euroopan valtionvelkakriisin ratkaisemiseksi ryhdyttiin poliittisiin toimenpiteisiin, jotka vakaannuttivat julkisia vajeita ja velkaantuneisuutta Euroopassa. Finanssipolitiikan kiristyminen ja kuluttajien heikko luottamus ajoivat kuitenkin Euroopan taantumaan. Työttömyys kasvoi, korot pysyivät matalina ja markkinat ailahtelivat. Useat eurooppalaiset pankit sopeuttivat toimintaansa uuteen sääntelyyn vähentämällä luotonantoaan, mikä rajoitti talouskasvua entisestään. Nordea valitsi toisenlaisen toimintatavan. Konsernin vakaan aseman, suuren koon ja hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta pystyimme tehostamaan toimintaa ja samalla tukemaan yhä useampia asiakkaita. Näin olimme mukana edistämässä yhteiskunnan kehitystä ja kasvua kaikkialla missä toimimme. Strategia tuottaa edelleen tulosta Nordealla on kolme arvoa: erinomaiset asiakaskokemukset, ihmiset ratkaisevat ja yksi Nordean joukkue. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme. Panostimme vuonna 2012 edelleen henkilöstön kehittymiseen ja työssä tarvittavien apuvälineiden parantamiseen. Saimme vuoden aikana uutta henkilöasiakasta asiakasohjelmiin, ja yritysasiakastoiminnassa volyymit kasvoivat 2 mrd. euroa. vottelua asiakkaiden kanssa ja annoimme uutta asuntolainaa uuden kodin hankkimista varten. Luotot henkilöasiakkaille kasvoivat kaikkiaan 6 %. lua pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden kanssa ja tuimme asiakkaita vaikeassa ja epävarmassa taloustilanteessa. olimme mukana järjestämässä 120 mrd. euron arvosta yrityslainoja ja syndikoituja luottoja. Tämän ansiosta yritykset pystyivät tekemään investointeja ja luomaan uusia työpaikkoja. Olemme säilyttäneet asemamme pohjoismaisten yritysten suurimpana rahoittajana. Pankkia pääpankkinaan pitävien yritysasiakkaiden määrä on Nordeassa merkittävästi suurempi kuin muissa pohjoismaisissa pankeissa. enemmän sijoitusvarallisuutta kuin koskaan aiemmin. Hoidossa oleva varallisuus ylitti 200 mrd. euron merkkipaalun. Nordean tuotot kasvoivat yhteensä 8 % vuonna Henkilöstömäärä laski, kulut pienenivät ja riskipainotettujen saamisten määrä väheni. Nordean työntekijän kova työ ja vahva sitoutuminen tuottivat tulosta. Näin loimme vahvan perustan, jonka pohjalta katsomme tulevaisuuteen Euroopan kriisinjälkeisillä pankkimarkkinoilla. Tehokkuutta asiakkaiden eduksi Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia pohjautuu konsernin tärkeimpään arvoon erinomaiset asiakaskokemukset. Voimme luoda niitä vain, jos jokainen 2 Nordea 2012

3 nordealainen tekee aina kaikkensa jokaisen asiakkaan hyväksi. Yhtä tärkeää on varmistaa Nordean vakaus ja että hän voi luottaa antamiimme neuvoihin ja että olemme käytettävissä silloin kun hän meitä eniten tarvitsee myös epävarmoina aikoina. Tehokkuus on strategiassamme olennaista. Varainhankintamme pysyy edullisena vain, jos oman pääoman tuotto on selvästi suurempi kuin pääoman kustannukset. Vain silloin voimme rahoittaa asiakkaidemme suunnitelmia pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ryhdyimme vuonna 2011 toimiin kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Pidimme kulut aiemmalla tasolla ja asetimme kullekin pankin yksikölle kulukaton. Henkilöstömäärää vähennettiin lähinnä vapaaehtoisten sopimusten pohjalta. Karsimme myös toimintakuluja. Samaan aikaan käynnistimme laajan hankkeen riskipainotettujen saamisten käytön tehostamiseksi. Kehitimme pääomatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja ja paransimme vakuuskattavuutta. Sitä kautta vähensimme luottotappioiden todennäköisyyttä. Olemme halunneet parantaa asiakaskokemuksia entisestään ja varmistaa, että voimme tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Olemme uudistaneet jakeluverkostoa, parantaneet konttoreiden neuvontakapasiteettia ja laajentaneet puhelin-, verkko- ja mobiilipalvelujen kattavuutta. kin uudet ominaisuudet hyvin vastaan, ja mobiilipankkia aktiivisesti käyttävien asiakkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Nämä palvelut ovat asiakasystävällisiä ja kustannustehokkaita. Samalla ne antavat asiakkaille mahdollisuuden hoitaa pankkiasiansa missä ja milloin tahansa. Ja niin he tekevätkin. Mobiilipankkia käyttävä asiakas hoitaa pankkiasioita keskimäärin joka toinen päivä. Facebook-sivujemme tykkääjien määrä ylitti rajapyykin vuonna Tätä kautta saamme välitöntä palautetta ja ymmärrämme asiakkaiden toiveita entistä syvällisemmin. Pankin vakaus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Sen ansiosta voimme auttaa ihmisiä ja yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tietojärjestelmien epävakaus aiheutti valitettavasti ongelmia monille asiakkaille kevään aikana. Ongelmien ratkaisemiseksi tehty työ johti merkittäviin parannuksiin syksyn aikana. Parantamistoimia on kuitenkin jatkettava vuonna 2013, jotta voidaan varmistaa, että Nordean verkkopankki ja mobiilipankki ovat keskeytyksettä asiakkaiden käytettävissä. Sijoitusrahastojen lukumäärää vähennettiin vuonna Kehitimme rahastonhoito- ja hinnoittelumalleja terävöittääksemme tarjontaa ja parantaaksemme tuloksia. Henkivakuutuksen tuotteista tehtiin entistä pääomatehokkaampia. Sijoitustoiminnan tulokset ovat näiden toimien ansiosta vahvistuneet, palvelutaso on parantunut ja hoidossa oleva varallisuus on kasvanut ennätyssuureksi. Suuryrityspalveluissa voimme nyt entistä nopeammin täyttää asiakkaiden tarpeet. Tiimit työskentelevät yli maiden ja liiketoimintayksiköiden rajojen, jotta kussakin tapauksessa voidaan tarjota paras mahdollinen asiantuntemus. Kehitimme pääomatehokkaita tuotteita, jotta voimme täyttää asiakkaiden tarpeet myös uuden sääntelyn voimaantulon jälkeen. Lisäksi yritysasiakkaiden palvelujen lisämyynti kasvoi. Saimme vuoden aikana laajalti tunnustusta saavutuksistamme. Global Finance -lehti nimesi Nordean Pohjoismaiden turvallisimmaksi pankiksi ja The Banker -lehti valitsi Nordean vuoden pankiksi Länsi-Euroopassa ja Suomessa tunnustuksena konsernin tehostamistoimista ja asiakassuhteiden hoidosta. Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Olemme tyytyväisiä tuloksiimme ja saamiimme tunnustuksiin. Olemme kuitenkin myös nöyriä. Meidän on edelleen tehostettava toimintaa, varmistettava terve kannattavuus ja vahva pääomarakenne, jotta voimme saada lisää asiakkaita ja kasvattaa tuottoja. Toteutamme vuonna 2013 lisää toimia, jotta ydinvakavaraisuussuhde pysyy 13 prosentin yläpuolella uusien pääoman käyttöä koskevien periaatteidemme mukaisesti. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Vuoden 2012 tulokset vahvistavat pankin vakaata perustaa. Suuren koon ja hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta Nordea on viiden viime vuoden aikana ollut yksi vakaimmista suurista pankeista koko maailmassa oman pääoman tuotolla mitattuna. Tuloksemme ovat parhaiden joukossa kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Tämä on osoitus pankin tehokkuudesta sekä asiakasohjelmiemme ja tarjontamme houkuttelevuudesta. Pidämme edelleen kulut aiemmalla tasolla, mikä on tärkeää toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyn ylläpidossa. Vähennämme edelleen riskipainotettuja saamisia, jotta voimme kasvattaa pääomaa ja samalla saada yhä enemmän asiakkaita ja tuottoja. Konservatiivisen riskienhallinnan ansiosta luottotappiot ovat koko finanssikriisin ajan pysyneet pieninä. Pidämme siitä edelleen kiinni. Voimme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja vakaita tuloksia sekä rahoittaa osaltamme talouskasvua vain, kun toimimme tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Epävarmoina aikoina pankin vakaus on tärkeämpää kuin koskaan. Sen ansiosta voimme auttaa henkilö- ja yritysasiakkaita suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan. Näin teemme sen mahdolliseksi! Terveisin Christian Clausen Nordea

4 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Vakuuttava oman pääoman kehitys ja vahvat sitoumukset markkinoihin Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Kestävä liiketoimintamalli, jonka avulla saavutetaan pääomakustannukset selvästi ylittävä oman pääoman tuotto ja vahva tase Vahva brändi ja selkeät arvot Suunnitelma 2015 entistäkin tiiviimmät asiakassuhteet New Normal -suunnitelma Ihmiset ja arvot Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen tunnettu osaavasta henkilöstöstään. hen Autamme asiakkaitamme menestymään. Pankin koko, asema, asiantuntemus, innovaatiot ja vahvat asiakassuhteet luovat siiedellytykset. Haluamme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategiamme tarkoittaa juuri tätä. Tiiviiden asiakassuhteiden ansiosta tunnemme asiakkaamme. Näin pienennämme riskejä ja pääoman kustannuksia ja luomme sitä kautta arvoa asiakkaille. 4 Nordea 2012

5 on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista finanssipalvelukonserneista. Sen markkina-arvo on noin 30 mrd. euroa, taseen loppusumma 677 mrd. euroa ja ydinvakavaraisuussuhde 13,1 %. Nordea on alueen suurin varallisuudenhoitaja. Hoidossa olevaa Nordea varallisuutta on 218 mrd. euroa. Nordea laaja asiakaskunta ja hyvin hajautettu toiminta 11 milj. 3,2 milj asiakasta avain- ja private banking -asiakasta, kasvua 5 % vuodessa. yritysasiakasta, tuottojen vuotuinen kasvu 9 % vuodesta 2007 toimipaikkaa muodostaa vahvan jakeluverkoston Ruotsi 25 % Tuottojen jakauma, % 10 mrd. euron tuotot Norja 15 % Suomi 17 % 677 mrd. euron tase 218 mrd. euroa hoidossa olevaa varallisuutta Tanska 24 % Puola, Baltian maat ja Venäjä 7 % Muut 1 12 % 1) Shipping, Offshore & Oil Services, International Private Banking ja konsernitoiminnot. Nordea

6 Makrotaloudellinen ympäristö, rahoitusmarkkinat ja sääntely Makrotaloudellinen tilanne on haastava. Rahoitusmarkkinat ailahtelevat, korkotaso on matala ja uudet säännökset vaativat yhä enemmän huomiota. Makrotaloudellinen kehitys Kansainvälisen talouskasvun näkymät heikkenivät edelleen vuonna Pohjoismaiset taloudet kehittyivät yhä suhteellisen hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna. Ne hyötyivät vahvoista valtiontalouksista, mutta kehitys oli edelleen epäyhtenäistä eri alueilla. Tanskan talouskehitys oli yhä Pohjoismaista heikoin, ja maa vajosi taantumaan euroalueen mukana. Suomessa kasvu oli lievästi miinusmerkkistä, kun taas Norjassa kasvu oli edelleen vahvaa. Ruotsissa kasvu hidastui mutta pysyi positiivisena. Pohjoismaiden työttömyys pysyi vakaana, kun taas kulutuksen kasvu heikkeni. Tanskassa kehitys jatkui vakaantuivat Tanskassa, ja muissa Pohjoismaissa asuntomarkkinat ovat edelleen vakaat. Rahoitusmarkkinoiden kehitys Rahoitusmarkkinoiden kehityksen veturina olivat pääasiassa keskuspankkien lisätoimet. Markkinakorot laskivat ja ovat edelleen matalalla. Osakemarkkinat nousivat huomattavasti, mutta Euroopan velkakriisiin liittyvät huolet eivät hälvenneet. Sijoittajien Pohjoismaiden valtionlainoihin kohdistama kysyntä jatkui vahvana koko vuoden ajan. Uudet säännökset EU:n uusien, entistä tiukempien pääomaa ja likviditeettiä koskevien vaatimusten (CRD IV ja CRR) odotetaan varmistuvan ja tulevan voimaan vuoden 2013 aikana. Pankeilta vaaditaan aiempaa enemmän rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja, mutta säännöksiin liittyy vielä epävarmuutta. Pääomaan ja likviditeettiin kohdistuvat tiukentuneet vaatimukset aiheuttavat pankeille, rahoitussektorille ja yrityksille huomattavia lisäkustannuksia. Lisäksi käynnissä on sekä maailmanlaajuisesti että EU:n tasolla keskusteluja elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmista. Keskusteluja käydään sijoittajavastuun laajentamisesta, tiettyjen toimintojen eriyttämisestä varsinaisesta pankkitoiminnasta sekä yhtenäisen valvontamekanismin, EU:n pankkiunionin, perustamisesta. Nordean lähtöasema on vahva. Makrotaloudellinen tilanne on kuitenkin haastava, sillä kasvu on hidasta ja korkotaso matala. Lisäksi haasteita luovat uudet säännökset. Nordea vastaa näihin haasteisiin vuoteen 2015 ulottuvalla suunnitelmallaan. Se pohjautuu aiemmin toteutettuihin tehostamistoimiin, ja sen tavoitteena on luoda tulevaisuuden pankkitoimintamalli. Tunnusluvut Nordean osakkeen kehitys verrattuna eurooppalaisiin pankkeihin, Liiketoiminnan tuotot Liikevoitto +8% +11% (+2 % vuonna 2011) (ilman vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, muutoin +16 %) Nordea STOXX Europe 600 Banks index LÄHDE: THOMSON REUTERS DATASTREAM Ydinvakavaraisuussuhde Ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista % 12 9 Oman pääoman tuotto (ROE) Ilman vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja. % Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Oma pääoma, konserni euroa (+8 % edellisvuodesta) 6 Nordea 2012

7 Palkinnot ja tulokset vuonna 2012 Asiakastoiminta 2012 Kävimme lähes 2 miljoonaa palveluneuvottelua asiakkaiden kanssa. Saimme uutta avain-, Premium- ja private banking -asiakasta pankin ulkopuolelta. Nordean konttoreissa kävi jokaisena työpäivänä yli ihmistä, jotka saivat kattavan yhteenvedon henkilökohtaisista talousasioistaan ja selvän kuvan siitä, miten he voivat saavuttaa tavoitteensa. Financial Timesin omistama The Banker -lehti valitsi Nordean vuoden 2012 pankiksi Länsi-Euroopassa sekä vuoden pankiksi Suomessa ja Tanskassa. Tapasimme pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa ja pystyimme auttamaan yrityksiä sopeutumaan sekä vaimeaan kysyntään että uuden pankkisääntelyn vaikutuksiin. Palkinnot ja tunnustukset 2012 Norjassa ja Ruotsissa toisena peräkkäisenä vuotena brittiläinen World Finance -lehti (Suomi ei ole mukana kilpailussa). tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa neljäntenä peräkkäisenä vuotena Euromoney. pankki Suomessa Euromoney. hoitaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa Euromoney. -pankki Suomessa, Tanskassa ja Norjassa Global Finance. Nordea Global Cash Pool Global Finance. pankki Pohjoismaissa Global Finance. Global Finance. tarjoaja Pohjoismaissa Global Finance. maailman 24. turvallisin pankki Global Finance. Starmine. passa The Banker. Tanskassa The Banker. Tulos vuonna 2012 pääomarakenne vahva, kulut kurissa ja tuotot kasvussa Tuotot kasvoivat 8 % edellisvuodesta ennätystasolle. Kulut laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna hieman, kun ei oteta huomioon vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Henkilöstökulut laskivat 2 %. Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 27 % ja niitä oli 0,28 % luottokannasta. Liikevoitto kasvoi 11 % ja ydinvakavaraisuussuhde parani 1,9 prosenttiyksikköä 13,1 prosenttiin. Autoimme suuria kansainvälisiä yhtiöitä hankkimaan rahoitusta markkinoilta ja järjestimme yrityslainojen ja syndikoitujen luottojen liikkeeseenlaskuja yhteensä 120 miljardin euron arvosta. Säilytimme asemamme pohjoismaisten yritysten suurimpana rahoittajana. Pankkia pääpankkinaan pitävien yritysasiakkaiden määrä on Nordeassa merkittävästi suurempi kuin muissa pohjoismaisissa pankeissa. Lisäksi autoimme yritys- ja yhteisöasiakkaita rahoitusriskien ja kassavirtojen suojauksessa. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi ennätyssuureksi 218 mrd. euroon. Mobiilipankkia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden määrä yli kaksinkertaistui vuoden alusta ja on nyt lähes Nordea

8 Strateginen suunta tulevaisuuden pankkitoimintamalli Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia ja johtava markkina-asema ovat luoneet huomattavaa lisäarvoa Nordean sidosryhmille koko finanssikriisin ajan. Tämä on ollut mahdollista, kun pankissa on keskitytty asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaalla tavalla, huolehdittu pääomasta ja pidetty kiinni matalasta riskiprofiilista. Samaan aikaan on varmistettu tuottojen mahdollisimman vähäinen ailahtelu. Asiakkaiden tarpeet ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat lähtökohtana myös Nordean kunnianhimoiselle tavoitteelle, jonka mukaan oman pääoman tuotto on 15 %, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Nordea tarjoaa kattavia finanssipalveluja. Sen toimintaa ohjaa asiakaslähtöinen, neuvontaa painottava strategia. Nordean menestys perustuu siihen, että asiakkaiden tarpeet täytetään. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet kuvaavat myös sitä, että pankki on erottamaton osa yhteiskuntaa, jota se palvelee. Nordea haluaa auttaa asiakkaita, yhteiskuntaa ja sijoittajia luomalla kestävän toimintamallin, josta hyötyvät konsernin kaikki sidosryhmät. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordean arvot ja yrityskulttuuri tukevat vahvasti visiota ja strategisia tavoitteita. Nordealla on kolme arvoa: erinomaiset asiakaskokemukset, ihmiset ratkaisevat ja yksi Nordean joukkue. Toimintasuunnitelmamme perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja siinä otetaan huomioon makrotalouden ja uuden sääntelyn tuomat haasteet. Haluamme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja tarjota kattavia rahoitusratkaisuja tehokkaasti, hajautetusti ja pienin riskein. Tämä tarkoittaa, että parannamme jatkuvasti kustannustehokkuutta ja Vakuuttava oman pääoman kehitys ja vahvat sitoumukset markkinoihin Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Kestävä liiketoimintamalli, jonka avulla saavutetaan pääomakustannukset selvästi ylittävä oman pääoman tuotto ja vahva tase tehostamme pääoman käyttöä. Näin liiketoimintamallimme on kestävällä pohjalla ja pankin asema säilyy vakaana. Kun palvelemme asiakkaita ja kehitämme liiketoimintaa, saamme edelleen rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan, pystymme rahoittamaan reaalitaloutta ja voimme kehittää Nordean tulevaisuuden pankkitoimintamallia. Sitä kautta kasvatamme oman pääoman tuottoa ja osakkeen kokonaistuottoa alan parhaiden tasolle. asiakassuhteet ovat lähtökohtana myös Nordean kunnianhimoiselle tavoitteelle. Tavoitteena on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Haluamme saavuttaa tavoitteemme ja luoda kestävää liiketoimintaa. Siksi etusijalla on edelleen kolme asiaa: asiakaslähtöinen. Tarjoamme asiakkaiden tarpeet täyttäviä neuvontapalveluja ja tuotteita, joiden läpinäkyvät hinnat perustuvat todellisiin kustannuksiin. keitä arvoja ja periaatteita. Ne näky- Vahva brändi ja selkeät arvot Suunnitelma 2015 entistäkin tiiviimmät asiakassuhteet New Normal -suunnitelma Ihmiset ja arvot Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia 8 Nordea 2012

9 vät konsernin tavoitteissa, kannustimissa, tavassa johtaa ja kuunnella sekä tavassa kehittää ja tukea henkilöstöä. Henkilöstöä johdetaan ja tuetaan riskipainotettuun tulokseen perustuvan mallin mukaan. kuus. Sovellamme alan parhaita käytäntöjä, pidämme toiminnan yksinkertaisena ja läpinäkyvänä ja vähennämme monimutkaisuutta. Nordean kolme arvoketjua ja liiketoiminta-aluetta tukevat pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa. Kullakin liiketoimintaalueella on vastuu omasta arvoketjustaan. Henkilöasiakasstrategia Henkilöasiakkaat jaetaan neljään segmenttiin asioinnin mukaan. Kullekin segmentille on kehitetty oma tuote- ja palveluvalikoima, johon sisältyvät yhteydenpito, palvelutaso, hinnoittelu ja tuoteratkaisut. Strategian ydin on halu tarjota asiakkaille parasta palvelua, Nordean strategian kulmakivet ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet ja neuvontapalvelut. Niiden avulla luodaan erinomaisia asiakaskokemuksia. parhaat neuvot ja parhaat tuoteratkaisut. Näin varmistetaan asiakkaiden uskollisuus, Nordean brändin arvo sekä liiketoiminnan ja tuottojen kasvu. Nordean hinnoittelu on läpinäkyvää. Tuotevalikoima on kattava, tuoteorganisaatio erittäin osaava ja jakelukapasiteetti vahva. Tuotekehittelyssä pyritään vähentämään monimutkaisuutta ja kehittämään vain vähän pääomaa vaativia tuotteita. Nordea noudattaa monikanavastrategiaa. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja vähentää palvelukustannuksia. Paikalliset konttorit pitävät aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin. Tätä täydentävät puhelinja verkkopalvelu sekä mobiilipankki. Kaikkien nykyisten ja potentiaalisten asiakasohjelmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa pyritään käymään säännöllisesti laaja palveluneuvottelu. Yritysasiakasstrategia Yritysasiakkaat jaetaan neljään segmenttiin liiketoiminnan potentiaalin ja tarvittavien pankkipalvelujen monimutkaisuuden mukaan. Kullekin segmentille on kehitetty oma tuote- ja palveluvalikoima, johon sisältyvät yhteydenpito, palvelutaso ja tuoteratkaisut. Näin voidaan tarjota kattavia rahoitusratkaisuja ja varmistaa, että asiakas pitää Nordeaa pää- asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista kokonaiskuva, jonka perusteella he hoitavat asiakassuhdetta. Suuren koon ja vahvan aseman ansiosta Nordea voi tarjota yritysasiakkaille ylivertaisia ratkaisuja. Suurimpia yritysasiakkaita palvellaan paikallisesti samalla hyödyntäen koko konsernin laajaa tuotevalikoimaa ja osaamista. Tämä strategia on osoittautunut onnistuneeksi. Nordean tavoitteena on olla johtava toimija yritys- ja yhteisöasiakkaiden rahoituspalveluissa kaikissa Pohjoismaissa. Suurten ja keskisuurten yritysten segmenteissä pyritään sisällyttämään yritysten riskienhallinnan tuotteet ja pääomamarkkinajärjestelyt osaksi perustuotteiden tarjontaa. Vahvat asiakaslähtöiset arvot ja kulttuuri Vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen tunnettu osaavasta henkilöstöstään Erinomaiset asiakaskokemukset Ihmiset ratkaisevat Yksi Nordean joukkue kaslähtöisesti kaan tarpeet ja ylitämme hänen odotuksensa tevasti suhteita ihmiset lisuuden tehdä tuloksellista työtä ja kasvaa oikea-aikaiseen toimintaan ja tasapuolisesti saation rajojen lytämme vastuunottoa selkeitä ja toteuttamiskelpoisia Perusta: Tulossuuntautuneisuus kulut, riskit ja pääoma Nordea

10 Liiketoiminta-alue: Vähittäispankki Kjell Larsson, Segeltorp, Ruotsi: Pankissa on tärkeintä ystävällinen asenne ja vahva asiantuntemus Kjell Larssonilla on paljon myönteisiä asiakaskokemuksia Nordeasta. Hänestä tuntuu, että pankki todella auttoi häntä ja hänen puolisoaan toteuttamaan unelmansa. Nordea oli heidän tukenaan, kun muut eivät olleet. Kjell Larsson aloitti yhteistyön Nordean kanssa, kun hänelle tuli puolisonsa kanssa elämänsä tilaisuus ostaa kauppa. Hän oli toisen pankin asiakas ja pyysi luonnollisesti sieltä ensin apua, mutta turhaan. Käännyimme siis Nordean puoleen. Puolisoni Birgitta oli Nordean asiakas. Siellä oli aivan erilainen asenne kuin muualla. Vaikka en ollut ollut asiakas kovin pitkään, siellä oltiin todella auttavaisia ja hoidettiin paperit ja allekirjoitukset samana päivänä, Kjell Larsson sanoo. Kjell ja Birgitta Larsson tapasivat konttorinjohtajan, ja tarkan arvioinnin ja keskustelujen jälkeen sopimus voitiin tehdä samana päivänä. Järjestelylle ei ollut esteitä. Molemmat olivat työssä, joten heillä oli muitakin tulonlähteitä kuin kauppa. Lisäksi heillä oli vain vähän asuntolainaa, konttorinjohtaja Kent-Ove Hjärtström sanoo. Tästä on 10 vuotta aikaa. Nyt kauppa on myyty ja Kjell Larsson on eläkkeellä. Hän on edelleen Nordean avainasiakas ja on keskittänyt kaikki pankkiasiansa Nordeaan. Hän tapaa säännöllisesti konttorinjohtaja Kent-Ove Hjärtströmiä, ja tarvittaessa he ovat yhteydessä muulloinkin. Nordeassa aina ystävällistä palvelua Kjell Larsson on mielestään saanut Nordeassa aina ystävällistä palvelua. Vaikka en olisi kovin hyvin perillä asioista, saan ystävällistä ja lämminhenkistä palvelua. Se tuntuu hyvältä, Kjell Larsson sanoo. Hän korostaa myös asiantuntevan neuvonnan ja asioiden selittämisen merkitystä. Meidän on varmistettava, että asiakas tuntee olevansa tärkeä ja saaneensa palvelua. Minulle on tärkeää tuntea, että olen saanut tapaamisessa apua. 10 Nordea 2012

11 Nordean vähittäispankilla on lähes 10 miljoonaa asiakasta kahdeksalla markkina-alueella. Nordea täyttää henkilö- ja yritysasiakkaiden kaikki taloudelliset tarpeet, ja tavoitteena on olla asiakkaiden pääpankki. Liiketoiminta-alue sisältää arvoketjun kaikki osat, muun muassa myyntihenkilöstön, kanavat, tuoteyksiköt, tukitoiminnot ja tietotekniikan. Vähittäispankilla on yksi strategia, yksi toimintamalli ja yksi hallintojärjestelmä kaikilla markkinoilla. Niitä noudattaen tarjotaan parhaita asiakaskokemuksia kaikilla markkinoilla. Strategia Nordean vähittäispankin tavoitteena on luoda Euroopan johtava vähittäispankki, kun mitataan kannattavuutta, tehokkuutta ja asiakaskokemuksia. Nordea on sitoutunut vahvasti pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaan strategiaan. Toimintaa kehitetään hallitusti nykyisestä konttorikeskeisestä mallista aidosti monikanavaiseksi pankiksi. Kehitämme edelleen asiakasohjelmiin kuuluville asiakkaille suunnattua myyntimallia. Sen mukaan nimetyt neuvojat ottavat proaktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia käyttää pankkipalveluja ja saada asiantuntevaa neuvontaa ympäri vuorokauden sekä etsiä neuvoja ja palveluja itse mobiili- ja verkkopankissa. Suunnitelmana on säilyttää liiketoiminnan vahva vire ja tukea edelleen hyvien asiakkaidemme hyviä hankkeita samalla kun painotetaan niukkojen resurssien hallintaa ja optimointia. Kaikki asiakkaat ovat tervetulleita Nordeaan. Selkeä segmentointi, erilaiset liiketoimintamallit, huomion kiinnittäminen asiakkaan kaikkien pankkiasioiden hoitamiseen ja läpinäkyvä hinnoittelu ovat ne keinot, joilla kaikista asiakassuhteista tehdään kannattavia. Liiketoiminnan virettä mitataan tuottojen sijasta pääoman tuottavuudella. Henkilöasiakastoiminnassa painotetaan edelleen uusien avain- ja Premium-asiakkaiden hankintaa. Yritysasiakastoiminnan painopiste on puolestaan kunkin asiakkaan kannattavuus. Sitä varten varmistetaan asiakkaan koko asiointi oikeaan hintaan ja otetaan huomioon kyseiseen asiakassuhteeseen liittyvät riskit. Toteutamme useita kuluihin, pääomaan ja varainhankintaan liittyviä tehostamistoimia. Siten on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa samalla kun kulut, riskipainotetut saamiset ja rahoitusvaje pysyvät nykyisellä tasollaan ainakin kahden vuoden ajan. Keskeinen myyntihenkilöstö ja konttoriverkosto on mukautettu tuleviin tarpeisiin siten, että toimipaikkojen määrää on supistettu ja kassapalveluja tarjoavien toimipaikkojen määrää on vähennetty. Lisäksi konttoriverkostossa neuvotaan entistä enemmän asiakasohjelmiin kuuluvia asiakkaita. Verkko- ja mobiilipankin kehittäminen ja asiakasprosessien digitalisointi, mukaan lukien digitaalinen arkistointi ja sähköiset allekirjoitukset, parantavat asiakaskokemuksia, tehostavat myyntiä ja vähentävät paperien käsittelyyn liittyviä kustannuksia. Riskipainotettujen saamisten tehokas käyttö toteutuu näin: risoidaan asiakaskohtaisesti, jotta pääomaa kohdennetaan kannattavimpaan liiketoimintaan. sittäisissä asiakassuhteissa ja varmistetaan vain vähän pääomaa sitovat ratkaisut. misten tehokasta käyttöä kuvaavat mallit ja sisäiset prosessit. Michael Rasmussen on vähittäispankin johtaja. Nordean vähittäispankkitoiminnan menestyksen perusta on vahva sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaan strategiaan. Olemme pankki, joka asettaa asiakkaan etusijalle, täyttää kaikki asiakkaan tarpeet ja toimii ennakoivasti asiakkaan hyväksi. Nordea jatkaa strategiansa rakentamista ja kehittää toimintaansa nykyisestä konttorikeskeisestä mallista Liiketoiminta Konttoriverkoston uudistus Pohjoismaissa saatiin päätökseen vuonna Nordea on siirtynyt perinteisistä konttorimalleista malleihin, joissa keskitytään pelkästään joko neuvontaan tai päivittäispalveluihin. Toiminta on entistä vahvemmin asiakas lähtöistä, käytössä on uudet työs ken tely tavat ja neuvontakonttoreiden osuus on kasvanut. Erikoistuneiden konttorimallien mukaisesti toimitaan 65 %:ssa konttoreiden yhteensä 770 sijaintipaikasta. Vastaava konttoriverkoston uudistus on tarkoitus saada Baltian maissa ja Puolassa päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. yhteensä 3,12 miljoonaa. Näiden asiakkaiden määrä kasvoi :lla vuoden 2012 aikana. Palveluneuvotteluja henkilö- ja yritysasiakkaiden kanssa käytiin lähes 2 miljoonaa. Niiden määrä kasvoi 4 % edellisvuodesta. Manuaalisten tapahtumien määrä pieneni 21 % vuonna Nordea mukautui tähän muutokseen vähentämällä kassapalveluja tarjoavien konttoreiden määrää. Pohjoismaissa 55 % toimipaikoista tarjosi kassapalveluja. Menestyksemme perustana on sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sestä taloustilanteesta huolimatta Nordea on vuoden 2012 jälkeen entistäkin vahvempi. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita ja onnistuneet lisäämään palveluneuvottelujen määrää edelleen, mikä on kasvattanut asiakaskohtaisia tuottoja. Myös kustannustehokkuutta on parannettu ja pääoman käyttöä tehostettu, vähittäispankin johtaja Michael Rasmussen sanoo. Nordea

12 Liiketoiminta-alue: Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Henrik Andersen, ISS A/S:n talousjohtaja: Nordea ei saa missään tapauksessa luopua pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvasta toimintatavastaan Pankin ja asiakkaan välinen suhde voi kehittyä todelliseksi kumppanuudeksi, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja sitoutumiseen. Kansainvälisellä kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoavalla ISS A/S:lla on Nordean kanssa tällainen suhde, jota molemmat osapuolet arvostavat. Suhdetta on rakennettu monien vuosien ajan. Vuosien varrella ISS:n omistajat ja johtoryhmät ovat vaihtuneet ja myös Nordea on muuttunut merkittävästi. Molemmat osapuolet ovat kuitenkin sitoutuneet jatkamaan suhdetta sekä hyvinä että haasteellisina aikoina. ISS:n toteaa näin: Vertauskuvallisesti sanottuna parasta suhteessa on se, että Nordea on niin lähellä meitä, että se voisi toimia samassa rakennuksessa. Näin tiiviin suhteen tärkein tekijä on syvä keskinäinen luottamus. ISS:n ja Nordean välinen suhde on hyvä esimerkki siitä, mihin Nordea pyrkii pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvalla strategiallaan ja miten se luo arvoa asiakkaille. ISS on edelleen tärkeä asiakas Nordealle, vaikka ISS käyttää luonnollisesti monia muitakin pankkeja ja yhteistyökumppaneita rahoitukseen liittyvissä asioissa. Tätä tarkoittaa todellinen sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Tiivis asiakassuhde ei kuitenkaan tarkoita pelkästään palvelua. Odotan pankin asiakkaana, että pankki ymmärtää kulloinkin vallitsevat suhdanteet. Nordean kannattaa ISS:stä vastaavan asiakasvastuullisen johtajan työ on todella mukavaa. pitää edelleen palveluksessaan ihmisiä, jotka tietävät, mitä yrityksissä tapahtuu. Näin Nordea voi pysyä lähellä asiakkaita. Olemme erittäin tyytyväisiä Nordeaan, joten sen ei missään tapauksessa pidä muuttaa toimintatapaansa, vaan pysyä uskollisena arvoilleen, Hen- Jan de Haas on Nordean asiakasvastuullinen johtaja, joka vastaa ISS:stä. Hän toteaa: Voimme aina luottaa ISS:ään. Se tarkoittaa, että olemme aina mukana yhtiön strategiaa käsittelevissä keskusteluissa joko heidän pyynnöstään tai esittelemässä uusia ideoita. 12 Nordea 2012

13 Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue tuottaa palveluja ja rahoitusratkaisuja konsernin suurimmille yritys- ja yhteisöasiakkaille. Liiketoiminta-alue sisältää koko arvoketjun mukaan lukien asiakas- ja tuoteyksiköt sekä IT-tukiyksikön ja infrastruktuurista vastaavan yksikön. Tämä mahdollistaa yhtenäisen palveluvalikoiman, johon sisältyy myös räätälöityjä ratkaisuja yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Nordea on suurten yritysten ja finanssipalveluyritysten johtava pankki Pohjoismaissa ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaat työkalut liiketoiminnan optimointia ja riskienhallintaa varten. Pohjoismainen toimintamalli ja vahva paikallinen läsnäolo mahdollistavat asiakasvastuullisten yksiköiden ja tuoteasiantuntijoiden tehokkaan yhteistyön, mikä vahvistaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Strategia Liiketoiminta-alueen liiketoimintamalli on osoittautunut vahvaksi rahoitusalalla käynnissä olevan muutoksen aikana. Paikalliset myyntiorganisaatiot ja kansainväliset tuotantojärjestelmät antavat Nordealle mahdollisuuden hyödyntää sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian että suuren koon tuomia etuja. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia varmistaa syvälliset tiedot asiakkaista ja toimialoista, mikä vahvistaa liiketoiminta-alueen tarjoamia tuotteita ja palveluja. Laaja ja laadukas tuotevalikoima lisää tärkeimpien ja Nordeaa pääpankkinaan käyttävien asiakkaiden määrää ja vähentää tuottojen heilahtelua. Liiketoiminnan vaiheittaiseen optimointiin tähtäävän strategian toteuttamista jatkettiin vuonna Painopisteenä olivat liiketoimintamahdollisuuksien priorisointi päivittäisessä toiminnassa, resurssien hallinta ja organisaation arvoketjun yhteensovittaminen. Tätä työtä tuettiin mukauttamalla hinnoittelua, lisäämällä ristiinmyyntiä ja vahvistamalla tuotevalikoimaa. Lisäksi lopetettiin merkitykseltään vähäisiä tuotelinjoja ja tehostettiin prosesseja. Liiketoiminta-alue hyödynsi edelleen tasettaan ja vahvaa asemaansa pääoma- ja lainamarkkinoilla varmistaakseen asiakkailleen houkuttelevat rahoitusratkaisut. Nordea tarjoaa asiakkailleen kansainväliset resurssit ja asiantuntemuksen Casper von Koskull on suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta Liiketoiminta-alueen tulos oli vahva ja tuotot kasvoivat merkittävästi vuonna Talouskasvu pysyi vuoden aikana vaisuna, mikä vaikutti Nordean asiakkaiden toimintaan ja investointihalukkuuteen. Rahoitusmarkkinoiden heilahtelut vähenivät kuitenkin yleisesti, kun poliittinen halukkuus ratkaista Euroopan valtionvelkakriisi vahvistui. Liiketoiminta-alue hyötyi tässä haastavassa toimintaympäristössä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvasta strategiasta ja oli edelleen pohjoismaisten suuryritysten suosima taloudelli- siten vakaata ulkoisista haasteista huolimatta. Huomiota kiinnitettiin edelleen liiketoimintamahdollisuuksien priorisointiin, resurssien hallintaan ja kustannustehokkuuteen. Tämän seurauksena riskipainotetut saamiset pienenivät edelleen ja henkilöstömäärä väheni. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian ydin on tarjota asiakkaiden käyttöön kansainväliset resurssit ja asiantuntemus mahdollisimman tehokkaasti, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen johtaja Casper von Koskull sanoo. Vuonna 2012 vahvoja asiakassuhteita hyödynnettiin ja kehitettiin edelleen. Liiketoiminta jatkui vakaana haastavassa liiketoimintaympäristössä. Liiketoiminta-alue pystyi näin mukautumaan tiukentuvaan sääntelyyn samalla kun se oli edelleen suurten pohjoismaisten yritysasiakkaiden ensisijainen valinta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin edelleen resurssien hallintaan ja kustannustehokkuuteen, jotta taloudellista asemaa voidaan vahvistaa edelleen ja asiakkaita voidaan palvella myös haastavina aikoina. Pankkitoiminta Yritysasiakastoiminta oli vakaata, kun päivittäisasiointi jatkui tasaisena. Yritys- ja pääomamarkkinoihin liittyvien järjestelyjen määrä kasvoi pääasiassa joukkolainojen liikkeeseenlaskujen ansiosta. Finanssipalveluyritysten toiminta pysyi vähäisenä valtionvelkakriisin vaikutuksen vuoksi. Shipping-asiakkaisiin liittyvä toiminta oli vaimeaa säiliöalusten, kuivarahtialusten ja konttialusten markkinoiden haastavan tilanteen vuoksi. Offshore- ja öljyalan segmenteissä asiakastoiminta oli vilkasta. Pääomamarkkinat Nordea Marketsin tulos oli vahva vuonna 2012, ja tuotot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. korko- ja valuuttatuotteet sekä riskienhallinnan tuotteista kertyneet tuotot. Joukkolainojen liikkeeseenlaskut lisääntyivät, kun sijoittajien kiinnostus niitä kohtaan kasvoi. Toiminta syndikoitujen luottojen markkinoilla väheni, kun näihin luottoihin kohdistuva kysyntä heikkeni. jälkimarkkinoilla ja corporate finance -toiminnassa lisääntyi mutta pysyi vaatimattomana, kun toiminta oli vähäistä markkinoilla. Nordea

14 Liiketoiminta-alue: Varallisuudenhoito Heikki Kyöstilä, Planmeca Groupin toimitusjohtaja ja private banking -asiakas Helsingistä: Kansainvälisesti toimiva vahva pankki on erittäin tärkeä Heikki Kyöstilä on aito yrittäjä. Hän perusti yrityksensä Planmecan 40 vuotta sitten, ja nyt se on nopeasti kasvava kansainvälinen liikeyritys, joka työllistää noin henkilöä. Heikki Kyöstilä on ollut Nordean private banking -asiakas 20 vuotta. Nordea on markkinajohtaja Suomessa, ja sillä on pitkä kokemus private banking -toiminnasta. Organisaatiorakenne, jossa asiakkaalla on yksi yhteyshenkilö ja laaja kirjo rahoituspalveluja, on erittäin houkutteleva Heikki Kyöstilän kaltaisille suurasiakkaille. Hän perusti yrityksensä Planmecan vuonna Planmeca valmistaa korkealuokkaisia hammashoitolaitteita, digitaalisia 3D-kuvantamisjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Yrityksen perustamisvaiheessa Heikki Kyöstilällä ei ollut käytännöllisesti katsoen lainkaan pääomaa, mutta nyt, 40 vuotta myöhemmin, hän on varakas mies. Kyöstilä arvostaa suuresti Nordean tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Hän tekee tiivistä yhteistyötä sijoitusjohtajansa Petri Salmen kanssa. Palvelun taso ja yksi yhteyshenkilö ovat tärkeitä Teen paljon töitä ja tarvitsen paljon vostan saamani palvelun tasoa ja mahdollisuutta käyttää aina omaa yhteyshenkilöäni, Heikki Kyöstilä sanoo. Yrittäjät ovat yksi Nordean private banking -toiminnan painopistealueista. Private Banking tekee tiivistä yhteistyötä vähittäispankin sekä suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen kanssa hyödyntääkseen synergiaetuja ja löytääkseen uusia innovatiivisia tapoja palvella asiakkaita. Tämä kasvattaa myös Nordean henkilöstön osaamista. Haluan keskittää sekä henkilökohtaisen että yritykseni asioinnin yhteen pääpankkiin, joten on erittäin tärkeää, että pankki on vahva ja kansainvälisesti toimiva, Heikki Kyöstilä sanoo. Meidät tunnetaan turvallisena ja vakaana pankkina, ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä myös silloin, kun markkinat ovat levottomat, Nordea on luotettava ja turvallinen ja tarjoaa asiakkaalle erittäin kattavan tuotevalikoiman. koska henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla, sanoo sijoitusjohtaja Petri Salmi. 14 Nordea 2012

15 Varallisuudenhoito tarjoaa laadukkaita sijoittamisen, säästämisen ja riskienhallinnan tuotteita. Hoidamme Nordean asiakkaiden varallisuutta, tarjoamme varallisuudenhoidon suunnitteluun liittyviä palveluja ja annamme sijoitusneuvontaa varakkaille asiakkaille ja yhteisösijoittajille. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sekä henki- ja eläkevakuutus. Lisäksi siihen kuuluu Savings & Wealth Offerings -palveluyksikkö. Nordea on Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitaja. Sen hoidossa oleva varallisuus on 218 mrd. euroa. Liiketoiminta-alue työllistää noin henkilöä, joista noin 600 työskentelee muualla kuin Pohjoismaissa, pääasiassa Euroopassa. Strategia Liiketoiminta-alueen tavoitteena on olla johtava kansainvälisesti toimiva varallisuudenhoitaja kaikissa Pohjois- laatuista neuvontaa ja palvelua sekä...ennätyksellinen hoidossa oleva varallisuus... vertailuindeksejä parempi kehitys... ja paljon uutta varallisuutta Gunn Wærsted on varallisuudenhoidon johtaja. kattava valikoima laadukkaita tuotteita. Jakeluverkosto on kustannustehokas ja pääoman käyttö tehokasta. Tätä asemaa vahvistetaan kolmella tärkeällä strategisella tavoitteella: 1. seuraavan sukupolven tuotteiden ja palvelujen kehittäminen nykyisille ja uusille asiakkaille 2. kasvu pienin rajakustannuksin 3. kustannustehokkuuden parantaminen ja pääoman käytön tehostaminen. Strategisia tavoitteita tukee merkittävä määrä hankkeita eri liiketoimintayksiköissä. Varallisuudenhoidon strategian ydin on tarjota neuvontaa, joka perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja asiakkaan etujen mukaiseen toimintaan. Laadukkaat tuotteet ja palvelut sopeutetaan kunkin asiakassegmentin tarpeisiin ja tarvittaessa myös yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Jakeluverkosto on kustannustehokas ja joustava. Hyvin hajautettu liiketoimintamalli on osoittanut vahvuutensa eri markkinatilanteissa. Organisaatiomme saavutti uuden merkkipaalun vuonna 2012, kun hoidossa oleva varallisuus nousi 218 mrd. euroon ja 84 % tuotteista kehittyi vertailuindeksiään paremmin. Lisäksi asiakkailta saatiin hoitoon paljon uutta varallisuutta. Tämä osoittaa, että aktiivisen salkunhoidon periaate on onnistunut. Pääomatehokkaiden tuotteiden osuutta kasvatettiin edelleen. perustuvan strategian kanssa tämä vankisti hyvin hajautettua toimintamalliamme. Tavoitteenamme on olla johtava kansainvälisesti toimiva varallisuudenhoitaja kaikissa Pohjoismassa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että neuvontamme ja tuotteemme ovat laadukkaita, liiketoimintamallimme on kustannustehokas ja joustava, pääomaa käytetään tehokkaasti ja sijoitukset sopeutetaan asiakkaiden tuleviin tarpeisiin. Näin ansaitsemme nykyisten ja uusien asiakkaiden luottamuksen. Liiketoiminta Nordean hoidossa oleva varallisuus kasvoi edellisvuodesta 16 % 218 mrd. euroon. Sijoitusten tuotto koheni ja uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi nettomääräisesti 9 mrd. euroa. Rahoitusmarkkinoiden vire oli vuonna 2012 positiivinen, vaikka ailahteluja nähtiin ajoittain runsaasti, kun Etelä-Euroopan velkaongelmat jatkuivat. Nordean sijoitustuotteet kehittyivät hyvin vuonna 2012, sillä 84 % sijoitustuotteista kehittyi vertailuindeksiään paremmin. Kaikkien korkotuotteiden ja yhdistelmätuotteiden arvot nousivat. Osaketuotteiden kehitys oli hyvää muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pitkällä aikavälillä (36 kk) Nordean sijoitusten suhteellinen kehitys on edelleen ollut vahvaa, sillä 72 % tuotteista on kehittynyt vertailuindeksiään paremmin. Vähittäismarkkinoille suunnattujen rahastojen myynti oli vahvaa. Uutta varallisuutta saatiin rahastoihin nettomääräisesti 4,2 mrd. euroa. Nordean yhteisöasiakkailta hoidettavaksi saadun varallisuuden kehitys jatkui positiivisena ja hoidettavaksi saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli 1,1 mrd. euroa. Private banking -asiakkaiden riskinottohalukkuus kasvoi vuoden jälkipuoliskolla kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vahvan kehityksen ansiosta. Nordea Private Bankingin asiakasmäärä nousi vuoden aikana :een eli 3 % edellisvuodesta. Palveluneuvotteluja oli yli Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 14 % 69,4 mrd. euroon. Henki- ja eläkevakuutuksessa kannattavuus oli vuoden aikana tärkeämpää kuin volyymit. Tästä huolimatta henki- ja eläkevakuutus pystyi säilyttämään asemansa alueen suurimpana henki- ja eläkevakuuttajana bruttomaksutulolla mitattuna. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 13 % ennätykselliseen 51,3 mrd. euroon. Taloudellisten puskurien vahvistuminen jatkui. Niitä oli 7,5 % vastuuvelasta, kun taseriskien hallinnassa keskityttiin pienentämään omistajaan kohdistuvaa taloudellista riskiä. Nordea

16 Nordea ja sen henkilöstö kehittyvät yhdessä Nordeassa ihmiset ja etenkin henkilöstö asetetaan etusijalle. Kun henkilöstö kehittyy, myös Nordea kehittyy. Henkilöstön osaaminen ja vahva panos antavat konsernille etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. Henkilöstöstrategia Nordean henkilöstöstrategia perustuu liiketoimintavisioon ja -strategiaan sekä konsernin arvoihin. Henkilöstöstrategian mukaan Nordea voi saavuttaa tavoitteensa vain jos henkilöstö saavuttaa omansa. Siksi Nordea tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja samaan aikaan kannustaa elämään tasapainoista elämää. Tiimityö on olennainen osa työskentelyä Nordeassa. Yksi Nordean joukkue -arvon mukaisesti henkilöstö voi saavuttaa sekä omat kunnianhimoiset tavoitteensa että Nordean kunnianhimoiset tavoitteet ja nauttia samalla työskentelystä erittäin tuloksellisessa tiimissä. Painopisteenä arvot ja johtamistapa kaimmin tuloksiin ja yrityskulttuurin luomiseen vaikuttavat tekijät. Vahvan eurooppalaisen pankin luomiseen tarvitaan erinomaisia johtajia. Erinomainen johtaminen tarkoittaa Nordeassa kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä tavoittelemaan konsernin visiota sekä kykyä koota oikea tiimi, joka saa asioita aikaan. Hyvät johtajat ovat sitoutuneita ja pyrkivät itsensä lisäksi auttamaan työtovereitaan kehittymään. Muiden kykyjen kehittäminen, heidän potentiaalinsa hyödyntäminen ja rakentavan palautteen antaminen ovat esimiehen olennaisia ominaisuuksia. Vuonna 2012 Nordeassa otettiin käyttöön Leadership Pipeline -ohjelma, jonka avulla viedään johtaminen seuraavalle tasolle. Uudet johtajat perehdytetään nopeasti erityisellä ohjelmalla, joka antaa heille tiedot uudessa roolissa tarvittavista työkaluista ja prosesseista. Palautekulttuuri kuudessa on Nordeassa etusijalla. Ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, kun heitä kuunnellaan. Säännöllinen palaute on tärkeää myös jatku- kulttuurin mahdollistavat henkilöstön ilmapiiritutkimus sekä suoritus- oimme suorituksia, teemme lyhyen ja pitkän aikavälin urasuunnitelmia ja päätämme kehittämistoimista. Mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa Nordea pyrkii tarjoamaan henkilöstölle paljon kehittymismahdollisuuksia konsernissa. Esimies ja alainen vastaavat kehittymisestä yhdessä. Nordea tarjoaa yhtenäisiä johtamisen ja henkilöstön koulutuksia koko konsernissa. Liiketoiminta-alueet järjestävät erityistaitoja ja -tietoja käsittelevää koulutusta yhtenäisen osaamisen varmistamiseksi tietyllä markkinaalueella. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu käytännön tilanteissa. Tällainen työssä oppiminen on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi varmistaa, että koulutus vastaa tarpeita. Tätä koulutusta täydentävät tavanomainen koulutus, verkkoopiskelu ja virtuaaliset työryhmät. On ratkaisevan tärkeää, että henkilöstöä edesautetaan käyttämään kaikkia kykyjänsä, koska henkilöstön osaaminen ja vahva panos antavat konsernille etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. Talent Management -prosessilla varmistetaan, että Nordeassa on vahvat johtajat ja osaavat asiantuntijat ja että jatkuvuuden suunnittelu on tehokasta. Henkilöstömäärä (henkilötyövuosina) Monien mahdollisuuksien yhtiö Liikkuvuus on tärkeää kehitettäessä osaamista. Konsernin avoimista tehtävistä ilmoitetaan sisäisesti, ja niihin pyritään löytämään hakijoita omasta osaamistarpeista saa tietoa myös eri maissa järjestettävissä uratapahtumissa. Tehtäviä vaihdetaan useimmiten kotimaassa, mutta henkilöstö arvostaa myös mahdollisuutta työskennellä yli rajojen ja eri arvoketjuissa. Tätä mahdollisuutta arvostavat etenkin Graduate-ohjelman osallistujat. Vastuullinen uudelleenjärjestely Rahoitusmarkkinoiden myllerryksen sekä uusien, kansainvälisten pääomaa, likviditeettiä ja kuluja koskevien vaatimusten vuoksi koko rahoitussektorin on täytynyt jatkaa toimia, jotka tähtäävät kustannustehokkuuteen ja pääoman käytön tehokkuuteen. Vuonna 2011 Nordea ilmoitti käynnistävänsä tehostamistoimia Pohjoismaissa. Päätös oli vaikea mutta olennaisen tärkeä pankin tulevaisuuden kannalta. Uudelleenjärjestely vähensi konsernin henkilöstömäärää noin 2 700:lla vuoden 2011 toisesta neljänneksestä. Henkilöstö on toistaiseksi vähentynyt pääasiassa luonnollisen poistuman ja sisäisen liikkuvuuden kautta. Lisäksi työntekijöitä rekrytoidaan konsernin ulkopuolelta tarkkaan harkiten, eikä määräaikaisia työsopimuksia jatketa. Pohjoismaissa yli 300 nordealaista siirtyi toiseen tehtävään konsernissa sisäisen People Matching -prosessin avulla. Osa työntekijöistä valitsi tukipaketin, johon sisältyi mahdollisuus saada uudelleensijoittumisvalmennusta Nordea 2012

17 Kestävyys on osa Nordean ydinliiketoimintaa Vuonna 2012 jatkettiin yhteiskuntavastuun integrointia osaksi ydinliiketoimintaa yhteiskuntavastuuta koskevan, pitkän aikavälin strategisen tavoitteen mukaisesti. Nordeassa vahvistettiin compliance-toimintaa, kehitettiin luottopäätösprosessia ja jatkettiin ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Lisäksi kaytöön otettiin uudet kestävän toiminnan periaatteet. Finanssikriisi on osoittanut, kuinka tärkeitä vahvat ja vakaat pankit ovat yhteiskunnan menestyksen kannalta. Nordean ensisijainen vastuu on pysyä vahvana ja vakaana, jotta se voi auttaa yksittäisiä henkilöasiakkaita, perheitä, yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan tavoitteensa. Kaikkien sidosryhmien on voitava luottaa Nordeaan pitkällä aikavälillä. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa tätä. Compliance-toiminnan vahvistaminen ja rikollisverkostojen torjunta Rahoituspalvelut ovat yksi terveen ja vakaan yhteiskunnan peruspilareista. Pankit edistävät kaupankäyntiä, säästämistä ja investointeja, jotka ovat nykyaikaisen talouden moottoreita. Pankit voivat kuitenkin joutua yksittäisten rikollisten ja rikollisverkostojen toiminnan kohteeksi. Kansainväliset rikosten torjunnasta vastaavat viranomaiset käyttävät paljon energiaa ja resursseja torjuakseen rahanpesua, ja monet rahoitussektorin uusista säännöksistä liittyvät tähän toimintaan. Nordea on tyytyväinen tähän tilanteeseen. Kansainvälisenä vastuullisesti toimivana pankkina Nordea on sitoutunut tukemaan kaikkia järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisia toimia. Nordea perusti vuonna 2012 rahanpesun torjunnasta vastaavia tiimejä kaikilla markkinoilla, joilla se toimii. Nordean hallitus päätti sisäisestä standardista, jota sovelletaan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviin maakohtaisiin riskeihin. Kaikkien uusien työntekijöiden on suoritettava pakollinen rahanpesun torjuntaa käsittelevä kurssi. Nordea on pohjoismainen yhtiö, jonka yrityskulttuuriin kuuluvat perinteisesti avoimuus ja luottamus. Ne ovat kaikkien compliance-järjestelmien perusta, mutta lisäksi tarvitaan standardoituja prosesseja. Sen vuoksi vuonna 2012 otettiin käyttöön virallinen ilmoituskanava (whistle blowing). Tämä päätös kuvastaa Nordean asemaa yhtenä maailmantalouden kannalta tärkeistä pankeista ja varmistaa, että konserni noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalaissa (UK omaisen ohjeissa annettuja määräyksiä. Nordean henkilöstö voi ilmoittaa rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä useilla eri tavoilla. Vastuullinen luotonanto Vuonna 2012 jatkettiin ympäristöön, yhteiskuntaan, hallintotapaan ja politiikkaan (ESG) liittyvien riskien analysointia, jota sovelletaan yrityksille annettavien luottojen luottoprosessissa. ESG-analyyseissä painotetaan jatkossa luottoja, joiden kohdalla ESG-riskit ovat todennäköisimpiä. ESG-riskejä ilmenee eniten tietyillä toimialoilla ja tietyissä maissa, mikä otetaan huomioon menettelytavoissa. ESG-näkökohdat otetaan myös kiinteäksi osaksi tunne asiakkaasi -menettelytapoja. Positiivinen analyysi Vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvä tiimi jatkoi työtään aktiivisesti vuonna Tiimi käy Nordean sijoituskohteina olevat yhtiöt läpi kahdesti vuodessa ja osallistuu yhtiökokouksiin. Vuonna 2011 markkinoille tuodun vastuullisen sijoittamisen Kehittyvät Tähdet -rahaston suosio kasvoi vuonna Vastuullisen sijoittamisen rahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka kehittyvät myönteisesti ja joissa pidetään kestävää toimintaa kasvun lähtökohtana. Kehittyvät Tähdet on kehittynyt jatkuvasti vertailuindeksiään paremmin. Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunta päätti vuonna 2012 myydä kaikki omistukset ydinasejärjestelmiä tai -teknologiaa tuottavissa tai kehittävissä yhtiöissä. Keskustelut sidosryhmien kanssa Nordean yhteiskuntavastuusta vastaava yksikkö kävi keskusteluja pääasiassa vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattavien sijoittajien kanssa. Näiden sijoittajien kiinnostus Nordeaa kohtaan on kasvanut, ja vuoden lopussa 31 % Nordean osakkeita omistavista yhteisöistä oli laatinut vastuullista sijoittamista koskevat periaatteet tai allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Liiketoiminta vastaa yhteiskuntavastuusta Nordeassa liiketoiminta vastaa yhteiskuntavastuusta. Yhteiskuntavastuusta vastaava yksikkö edistää ja koordinoi tähän liittyvää työtä. CSR-sidosryhmäneuvostoon kuuluu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen edustajia, ja se valvoo yhteiskuntavastuusta vastaavaa yksikköä ja määrittelee sen strategisen suunnan. Nordean yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2012 on saatavilla osoitteessa Nordea

18 Nordean osake ja osakkeenomistajat Nordean tavoitteena on yltää 15 %:n oman pääoman tuottoon, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Nordean markkina-arvo oli vuoden 2012 lopussa 29,3 mrd. euroa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea oli Pohjoismaiden neljänneksi suurin yritys ja kymmenen suurimman eurooppalaisen rahoitusalan yrityksen joukossa. - (euroina), Kööpenhaminassa (Tanskan kruunuina) ja Tukholmassa (Ruotsin kruunuina). Osakekurssin kehitys Nordean osakekurssi nousi Tukholman pörssissä 17 % 53,25 Ruotsin kruunusta 62,10 kruunuun. Osakekurssi (päätöskurssi Tukholman pörssissä) vaihteli vuoden aikana 66,90 Ruotsin kruunusta 51,55 kruunuun. -indeksi (OMXS30) nousi 12 % ja Nordean suurimmat rekisteröidyt* osakkeenomistajat, Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä, milj. Prosenttia Nordean osakkeista Sampo Oyj 860,4 21,4 Ruotsin valtio 544,2 13,5 Nordea-fonden 158,2 3,9 Swedbank Robur fonder 135,9 3,4 Funds 74,1 1,8 Norwegian Petroleum Fund 71,5 1,8 SHB Fonder 59,2 1,5 SEB Fonder 47,4 1,2 44,7 1,1 41,1 1,0 Nordea Fonder 39,0 1,0 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 30,4 0,8 12 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 2 106,1 52,4 Lähde: SIS ägarservice, Nordic Central Securities Depository, VP Online. * Pois lukien hallintarekisteröidyt tilit. STOXX Europe 600 Banks -indeksi 23 %. MeritaNordbanken ja Unidanmark fuusioituivat 6. maaliskuuta 2000, minkä jälkeen Nordean osakekurssi on noussut 74 %, eli se on kehittynyt selvästi paremmin kuin STOXX Europe 600 Banks -indeksi, joka on samaan aikaan laskenut 51 %, ja joka on laskenut 28 %. Osakkeen kokonaistuotto Osakkeen kokonaistuotto kertyy osakekohtaisen arvon noususta ja uudelleen sijoitetuista osingoista. Vuonna 2012 osakkeen kokonaistuotto oli 21,0 % (-24,4 % vuonna 2011). Vaihto Pohjoismaiden likvidein rahoitussektorin osake Nordean osake oli vuonna 2012 Pohjoismaiden likvidein rahoitussektorin osake. Päivittäinen vaihto oli keskimäärin noin 73 milj. euroa, mikä vastaa noin 11 milj. osaketta. Pörssien yhteenlaskettu vaihto oli 18,2 mrd. euroa vuonna 2012, mikä vastaa yli 2,6 mrd. osaketta. Suuri osa kaupasta käydään uusilla vaihtoehtoisilla kauppapaikoilla. Nordean osakkeilla käytävästä kaupasta 13% tapahtui tällaisissa kaup- pe, Burgundy ja Turquoise. Vuonna 2012 ostetuista ja myydyistä Nordean osakkeista noin 83 % noteerattiin Ruotsin kruunuina, 9 % euroina ja 8 % Tanskan kruunuina. Uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet Nordeassa on otettu käyttöön uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet, joiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 % ja kokonaisvakavaraisuussuhteen yli 17 % vuoden 2015 alusta lähtien. Osingonjakoa koskevat periaatteet ovat ennallaan. Ylimää räinen pääoma on tarkoitus jakaa osakkeenomistajille. Osinko ja osinkoehdotus Nordea pyrkii pitämään osingon korkealla tasolla. Tavoitteena on maksaa osinkoina yli 40 % tilikauden tuloksesta. Nordean hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 osinkoa maksetaan 0,34 euroa osakkeelta. Osinkoa maksettai- Osakkeenomistajat, Ruotsalaiset yhteisöt, 21 % Ruotsin valtio, 13 % Ruotsalaiset yksityishenkilöt, 3 % Suomalaiset yhteisöt, 25 % Suomalaiset yksityishenkilöt, 5 % Tanskalaiset yhteisöt, 6 % Tanskalaiset yksityishenkilöt, 3 % Yhdysvallat, 11 % Iso-Britannia, 4 % Norja, 2 % Muut, 7 % siin vuodelta 2012 kaikkiaan milj. euroa eli 44 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Osinkotuotto laskettuna 28. joulukuuta 2012 noteeratun osakekurssin mukaan on 4,7 %. Osingon nimellisvaluutta on euro, joka on Nordean kirjanpitovaluutta. Maksettavan osingon valuutta riippuu osakkeiden rekisteröintimaasta. Jos osakkeet on rekisteröity Ruotsissa, osakkeenomistaja voi valita osingonmaksun joko Ruotsin kruunuina tai euroina. Vaihtokurssina käytetään virallista vaihtokurssia. Tanskassa osinko maksetaan euroina. Jos osakkeenomistajalla ei Tanskassa ole euromääräistä tiliä, osinko muunnetaan paikalliseksi valuutaksi. Kukin säilytysyhteisö päättää omasta vaihtokurssistaan. Suomessa osinko maksetaan euroina. Osakkeenomistajat Nordealla oli vuoden 2012 lopussa noin rekisteröityä osakkeenomistajaa, joten sen omistuspohja on Pohjoismaiden laajimpia. Ruotsissa osakkeenomistajia oli noin , Suomessa noin ja Tanskassa noin Luvut olivat suunnilleen samat kuin edellisenä vuonna. Suomalaiset yhteisöt (ml. Sampo Oyj) omistavat 25 % Nordean osakkeista, joten se on omistajakategorioista suurin. Ruotsalaisten yhteisöjen omistusosuus oli 21 %, kun taas muiden kuin pohjoismaisten osakkeenomistajien osuus oli 22 % vuoden 2012 lopussa. Suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Sampo Oyj, jonka omistusosuus on 21,4 %. Vuoden 2012 lopussa Ruotsin valtio omisti 13,5 % Nordean osakkeista. 18 Nordea 2012

19 Katsaus vuoteen 2012 Pääomarakenne vahva, kulut kurissa ja tuotot kasvussa Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 8 %. Liiketoiminnan kulut pienenivät 1 %. Luottotappioita oli 0,28 % luotonannosta (vuonna 2011: 0,23). Liikevoitto kasvoi 11 % (ilman edellisenä vuonna kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja). Oman pääoman tuotto oli 11,6 % (11,1 %). Riskisopeutettu tulos kasvoi 20 %. Ydinvakavaraisuussuhde oli 13,1 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista (11,2 %). Luottojen yleinen laatu pysyi vakaana. Nordealle uusia asiakkaita saatiin Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16 % 218 mrd. euroon. Uusi kunnianhimoinen tunnuslukutavoite ja uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet. Vuoden 2012 tulos Tuotot Tuotot kasvoivat 8 % vuodesta Rahoituskate parani 5 % edellisvuodesta. Luotonannon volyymit kasvoivat 3 % lähinnä henkilöasiakkaiden asuntoluottojen ansiosta. Yritysluottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräinen korkomarginaali laski hieman ja oli 1,06 %. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 5 %, kun säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin liittyvät palkkiotuotot olivat vahvat ja maksuliikenteeseen ja luotonantoon liittyvät palkkiotuotot lisääntyivät. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi 18 % edellisvuodesta, kun asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta oli vakaata, henkivakuutustoiminnan tulokset olivat hyvät ja asiakastoimeksiantoihin sisältyvien riskien hallinta onnistui hyvin. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 93 milj. euroa (42) ja muita tuottoja kertyi 103 milj. euroa (91). Kulut Kulut yhteensä lisääntyivät 3 % edellisvuodesta. Henkilöstökulut kasvoivat 3 %, kun vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja ei oteta huomioon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut yhteensä pienenivät 0,5 % vuodesta 2011 ja henkilöstökulut 2 %, kun ei oteta huomioon vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Luottotappiot, netto Luottotappioiden nettomäärä kasvoi 933 milj. euroon. Luottotappioita oli 0,28 % luotonannosta (0,23). Tanskassa ja shipping-toiminnassa kirjattujen luottotappiovarausten määrä pysyi odotetusti korkealla tasolla. Muilla osa-alueilla luottotappioita oli vain vähän. Luottotappioiden osuus luotonannosta oli suurin piirten luottoriskiä koskevan riskinottohalukkuuden mukainen. Verot Efektiivinen veroaste oli 24,1 % vuonna 2012, kun se vuotta aiemmin oli 25,7 %. Veroaste oli edellisvuotta alempi, koska veroja maksettiin aiempaa vähemmän. Tämä aiheutui kertaluonteisesta vaikutuksesta, joka johtui lähinnä laskennallisten verovelkojen uudelleenlaskennasta sen jälkeen kun Ruotsissa laskettiin veroastetta. Tulos ja oman pääoman tuotto Tulos kasvoi 19 % milj. euroon ennätyksellisten tuottojen ja hieman edellisvuotta pienempien kulujen ansiosta. Oman pääoman tuotto oli 11,6 % (11,1 %). Riskisopeutettu tulos Riskisopeutettu tulos kasvoi milj. euroon eli 20 % edellisvuodesta. Taseen rakenne Taseen loppusumma pieneni 5 % eli 39 mrd. euroa 677 mrd. euroon vuonna Velat yhteensä vähenivät 6 % eli 41 mrd. euroa 649 mrd. euroon. Taseen loppusumma pieneni, kun luotonanto väheni 6 % edellisvuodesta eli 24 mrd. euroa 365 mrd. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna luotonanto väheni 8 %. Velat luottolaitoksille ja yleisön talletukset ja muut velat yleisölle lisääntyivät yhteensä 4 % eli 11 mrd. euroa 256 mrd. euroon. Vuoden 2012 lopussa yleiseen liikkeeseen laskettuja velkakirjoja oli yhteensä 184 mrd. euroa. Vuoden 2012 aikana Nordea laski liikkeeseen 29 mrd. euroa pitkäaikaisia lainoja. Tanskalaiset vakuudelliset joukkolainat eivät sisälly lukuun. Tunnuslukutavoite Nordean tavoitteena on yltää 15 prosentin oman pääoman tuottoon, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Pääomarakenne ja uudet pääomaa koskevat periaatteet Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2012 lopussa 13,1 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 1,9 prosenttiyksikköä parempi kuin vuoden 2011 lopussa. Vakavaraisuussuhde parani 2,8 prosenttiyksikköä ja oli 16,2 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen. Nordean uusien pääomaa koskevien periaatteiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 % ja vakavaraisuussuhteen yli 17 % vuoden 2015 alusta lähtien. Osingonjakoa koskevat periaatteet pidetään ennallaan. Ylimääräinen pääoma on tarkoitus jakaa osakkeenomistajille. Pääomaa koskevat periaatteet perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen. Luottolaitoslainsäädännön kokonaisuudistukseen (CRD IV / CRR) liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Tavoitteet ovat vähimmäistavoitteita normaalissa liiketoimintaympäristössä, sillä tilanne vaihtelee suhdannekierron aikana. Luottosalkku Luotonanto kasvoi edellisvuodesta 3 % 346 mrd. euroon. Yrityksille annettujen luottojen osuus oli 53 %. Shipping- Nordea

20 alalla toimiville yrityksille annettujen luottojen osuus konsernin luotonannosta oli 3,3 %. Luokituksia nostettiin myös vuonna 2012 hieman enemmän kuin laskettiin. Luottojen laadun paraneminen laski riskipainotettujen saamisten määrää noin 1,3 % vuonna Ongelmaluottojen bruttomäärä kasvoi vuoden aikana 35 % milj. euroon. Ongelmaluottojen bruttomäärästä 42 % on järjestämättömiä luottoja ja 58 % muita luottoja. Tämä kehitys oli odotettavissa, sillä tässä suhdannekierron vaiheessa on aiempaa helpompi tunnistaa asiakkaat, joille annetuista luotoista on syytä kirjata luottotappioita. Osinko Nordean hallitus ja konsernijohtaja ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,34 euroa osakkeelta (0,26) eli 44 % tilikauden tuloksesta, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Ehdotuksen mukaan osinkoa maksetaan kaikkiaan milj. euroa. Osingon irtoamispäivä on 15. maaliskuuta Täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 19. maaliskuuta ja osinko maksetaan 26. maaliskuuta. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi Nordean hallitus esittää vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta niillä säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake noteerataan, tai yhtiön kaikille osakkeenomistajille esitettävällä ostotarjouksella. Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan muuttaa kulloistenkin pääomatarpeiden mukaiseksi ja että osakkeita voidaan käyttää yritysostojen maksun tai rahoittamisen yhteydessä. Valtuutus on rajattu siten, että Nordea voi omistaa enintään 10 % omista osakkeistaan. Hallitus ehdottaa myös, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa yritysostojen maksun tai rahoittamisen yhteydessä. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin säännellyn markkinapaikan välityksellä ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Vuonna 2012 hallituksella oli valtuutus hankkia takaisin LTIP ohjelman yhteydessä liikkeeseen lasketut C-osakkeet. Valtuutus vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemiseksi Hallitus ehdottaa vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 % yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Valtuutusta voidaan käyttää yhdellä tai useammalla kerralla ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin. Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja kustannustehokkaasti uusiin pääomavaatimuksiin ja mahdollistaa uusien pääoma instrumenttien käyttö. Vähittäispankki, liikevoitto markkinoittain Yhteensä Tanska Suomi Norja Ruotsi Puola ja Baltian maat Vähittäispankki, muut Milj. euroa Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut, netto Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut ja poistot Liiketoiminnan kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Liikevoitto Kulu/tuotto-suhde, % Muut tiedot, mrd. euroa Luotonanto yrityksille 90,7 90,3 23,7 23,6 14,7 14,9 21,3 20,2 22,7 23,8 8,2 7,8 126,8 119,9 30,1 28,9 25,2 24,6 27,3 25,2 37,2 34,3 7,1 7,1 Kulutusluotot 24,2 24,7 12,4 12,7 5,2 5,2 0,7 0,7 5,9 5,9 Yritysten talletukset 47,4 45,5 7,8 7,4 10,6 10,0 11,9 12,2 13,1 12,7 4,1 3,2 Henkilöasiakkaiden talletukset 76,6 72,6 23,0 21,6 22,2 22,3 8,5 7,7 20,9 19,1 2,0 1,8 20 Nordea 2012

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2012 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Vuosi 2012 lyhyesti Taloudellinen yhteenveto 2012 Osakkeenomistajille kuuluva vuoden 2012 tulos oli 11,6 miljoonaa euroa euro

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2006 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Vahva kehitys jatkuu tulos kasvoi 34 % Tulos kasvoi 34 prosenttia 665 miljoonaan euroon (495 milj. vuoden 2005

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2011 Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosi 2011 lyhyesti Taloudellinen kehitys Kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti: sekä Premium

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. helmikuuta 2003 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2002 Tulos parani viimeisellä neljänneksellä Liikevoitto kasvoi 12 prosenttia Tuotot lisääntyivät 4 prosenttia; rahoituskate

Lisätiedot

Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Bank AB (publ) Nordea Pankki Suomi Oyj Tämä Täydennysesite on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ruotsinkielinen teksti on ratkaiseva. Tämä Täydennysesite (Ruotsin rahoitustarkastuksen diaarinumero

Lisätiedot

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille

Sisällys. Sampo-konserni. Hallinnointi. Hallituksen toimintakertomus. Riskienhallinta. Tilinpäätös. Tietoa sijoittajille VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys 3 Sampo-konserni 19 Hallinnointi 33 Hallituksen toimintakertomus 60 Riskienhallinta 119 Tilinpäätös 236 Tietoa sijoittajille 2 Sampo-konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 5 Avainluvut

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2011 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktian toiminta-aluetta

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus

tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus tavoitteena toiminnallinen erinomaisuus vuosikertomus 2012 STRATEGINEN KULMAKIVI: ASIAKKAIdEN ENSISIjAINEN VAIhTOEhTO LUOTETTAVA KUMPPANI Emporia, yksi Skandinavian suurimmista ostoskeskuksista, avattiin

Lisätiedot

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2000 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Asiakkaan kohtaaminen 8 Tytäryhtiöt 10 Liiketoimintayksiköt 12 Henkilöstö

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2004 2004 Aktia Säästöpankki Oyj Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2004 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta Tytäryhtiöt

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 05 Sisältö 4 Pääjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 OP-ryhmä vuonna 2005 12 Tuloskatsaus 2005 15 OP-ryhmän avainluvut 2001 2005 16 OP-ryhmän

Lisätiedot

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö. Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

MeritaNordbankenin omistusrakenne. Yhteistoimintasopimus Yhteiset hallitukset Yksi johto. 40% kantaosakkeita MeritaNordbanken Oyj 100%

MeritaNordbankenin omistusrakenne. Yhteistoimintasopimus Yhteiset hallitukset Yksi johto. 40% kantaosakkeita MeritaNordbanken Oyj 100% MeritaNordbanken-ryhmä 1 MeritaNordbanken-ryhmä muodostuu MeritaNordbanken-konsernista ja kahdesta omistusyhtiöstä, jotka ovat suomalainen Merita Oyj ja ruotsalainen Nordbanken Holding AB (publ). MeritaNordbankenin

Lisätiedot

OKO Vuosikertomus 2002

OKO Vuosikertomus 2002 OKO Vuosikertomus 2002 Sisältö 2 Tietoa osakkeenomistajille 3 OKO osana Osuuspankkiryhmää 4 Eettiset periaatteet 5 Avainluvut ja luottokelpoisuusluokitukset 6 Vuoden 2002 tärkeimpiä tapahtumia 8 Pääjohtajan

Lisätiedot

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008

www.ramirent.com Vuosikertomus 2008 www.ramirent.com Vuosikertomus 28 SISÄLTÖ Johdanto Ramirent lyhyesti 3 Vuoden 28 pääkohdat 4 Tuotteet ja palvelut 6 Vuokraaminen tarjoaa monia etuja 8 Strategia Toimitusjohtajan katsaus 1 Konsernistrategia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot