Toiminta vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta vuonna 2012"

Transkriptio

1 Toiminta vuonna 2012

2 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja vakavaraisuus ja liikevoitto nousivat ennätystasolle. The Banker -lehti nimesikin Nordean Länsi- Euroopan ja Suomen parhaaksi pankiksi. Tuotot kasvoivat, kulut pienenivät ja riskipainotetut saamiset vähenivät. Tämä saatiin aikaan, vaikka euroalueella oli levotonta, korkotaso oli matala, sääntelyn aiheuttamat kustannukset nousivat ja kilpailu oli kireää. Nordea loi vuonna 2012 pohjan tulevaisuuden pankkitoimintamallille. Tehostimme toimintaa ja autoimme asiakkaita epävarmassa ja haasteellisessa makrotaloustilanteessa. Hyvät osakkeenomistajat Vuosi 2012 oli monella tavalla haasteellinen niin yhteiskunnalle, yrityksille, kotitalouksille kuin pankeillekin. Euroopan valtionvelkakriisin ratkaisemiseksi ryhdyttiin poliittisiin toimenpiteisiin, jotka vakaannuttivat julkisia vajeita ja velkaantuneisuutta Euroopassa. Finanssipolitiikan kiristyminen ja kuluttajien heikko luottamus ajoivat kuitenkin Euroopan taantumaan. Työttömyys kasvoi, korot pysyivät matalina ja markkinat ailahtelivat. Useat eurooppalaiset pankit sopeuttivat toimintaansa uuteen sääntelyyn vähentämällä luotonantoaan, mikä rajoitti talouskasvua entisestään. Nordea valitsi toisenlaisen toimintatavan. Konsernin vakaan aseman, suuren koon ja hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta pystyimme tehostamaan toimintaa ja samalla tukemaan yhä useampia asiakkaita. Näin olimme mukana edistämässä yhteiskunnan kehitystä ja kasvua kaikkialla missä toimimme. Strategia tuottaa edelleen tulosta Nordealla on kolme arvoa: erinomaiset asiakaskokemukset, ihmiset ratkaisevat ja yksi Nordean joukkue. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme. Panostimme vuonna 2012 edelleen henkilöstön kehittymiseen ja työssä tarvittavien apuvälineiden parantamiseen. Saimme vuoden aikana uutta henkilöasiakasta asiakasohjelmiin, ja yritysasiakastoiminnassa volyymit kasvoivat 2 mrd. euroa. vottelua asiakkaiden kanssa ja annoimme uutta asuntolainaa uuden kodin hankkimista varten. Luotot henkilöasiakkaille kasvoivat kaikkiaan 6 %. lua pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden kanssa ja tuimme asiakkaita vaikeassa ja epävarmassa taloustilanteessa. olimme mukana järjestämässä 120 mrd. euron arvosta yrityslainoja ja syndikoituja luottoja. Tämän ansiosta yritykset pystyivät tekemään investointeja ja luomaan uusia työpaikkoja. Olemme säilyttäneet asemamme pohjoismaisten yritysten suurimpana rahoittajana. Pankkia pääpankkinaan pitävien yritysasiakkaiden määrä on Nordeassa merkittävästi suurempi kuin muissa pohjoismaisissa pankeissa. enemmän sijoitusvarallisuutta kuin koskaan aiemmin. Hoidossa oleva varallisuus ylitti 200 mrd. euron merkkipaalun. Nordean tuotot kasvoivat yhteensä 8 % vuonna Henkilöstömäärä laski, kulut pienenivät ja riskipainotettujen saamisten määrä väheni. Nordean työntekijän kova työ ja vahva sitoutuminen tuottivat tulosta. Näin loimme vahvan perustan, jonka pohjalta katsomme tulevaisuuteen Euroopan kriisinjälkeisillä pankkimarkkinoilla. Tehokkuutta asiakkaiden eduksi Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia pohjautuu konsernin tärkeimpään arvoon erinomaiset asiakaskokemukset. Voimme luoda niitä vain, jos jokainen 2 Nordea 2012

3 nordealainen tekee aina kaikkensa jokaisen asiakkaan hyväksi. Yhtä tärkeää on varmistaa Nordean vakaus ja että hän voi luottaa antamiimme neuvoihin ja että olemme käytettävissä silloin kun hän meitä eniten tarvitsee myös epävarmoina aikoina. Tehokkuus on strategiassamme olennaista. Varainhankintamme pysyy edullisena vain, jos oman pääoman tuotto on selvästi suurempi kuin pääoman kustannukset. Vain silloin voimme rahoittaa asiakkaidemme suunnitelmia pitkällä aikavälillä. Tämän vuoksi ryhdyimme vuonna 2011 toimiin kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Pidimme kulut aiemmalla tasolla ja asetimme kullekin pankin yksikölle kulukaton. Henkilöstömäärää vähennettiin lähinnä vapaaehtoisten sopimusten pohjalta. Karsimme myös toimintakuluja. Samaan aikaan käynnistimme laajan hankkeen riskipainotettujen saamisten käytön tehostamiseksi. Kehitimme pääomatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja ja paransimme vakuuskattavuutta. Sitä kautta vähensimme luottotappioiden todennäköisyyttä. Olemme halunneet parantaa asiakaskokemuksia entisestään ja varmistaa, että voimme tarjota asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Olemme uudistaneet jakeluverkostoa, parantaneet konttoreiden neuvontakapasiteettia ja laajentaneet puhelin-, verkko- ja mobiilipalvelujen kattavuutta. kin uudet ominaisuudet hyvin vastaan, ja mobiilipankkia aktiivisesti käyttävien asiakkaiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Nämä palvelut ovat asiakasystävällisiä ja kustannustehokkaita. Samalla ne antavat asiakkaille mahdollisuuden hoitaa pankkiasiansa missä ja milloin tahansa. Ja niin he tekevätkin. Mobiilipankkia käyttävä asiakas hoitaa pankkiasioita keskimäärin joka toinen päivä. Facebook-sivujemme tykkääjien määrä ylitti rajapyykin vuonna Tätä kautta saamme välitöntä palautetta ja ymmärrämme asiakkaiden toiveita entistä syvällisemmin. Pankin vakaus on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Sen ansiosta voimme auttaa ihmisiä ja yrityksiä toteuttamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tietojärjestelmien epävakaus aiheutti valitettavasti ongelmia monille asiakkaille kevään aikana. Ongelmien ratkaisemiseksi tehty työ johti merkittäviin parannuksiin syksyn aikana. Parantamistoimia on kuitenkin jatkettava vuonna 2013, jotta voidaan varmistaa, että Nordean verkkopankki ja mobiilipankki ovat keskeytyksettä asiakkaiden käytettävissä. Sijoitusrahastojen lukumäärää vähennettiin vuonna Kehitimme rahastonhoito- ja hinnoittelumalleja terävöittääksemme tarjontaa ja parantaaksemme tuloksia. Henkivakuutuksen tuotteista tehtiin entistä pääomatehokkaampia. Sijoitustoiminnan tulokset ovat näiden toimien ansiosta vahvistuneet, palvelutaso on parantunut ja hoidossa oleva varallisuus on kasvanut ennätyssuureksi. Suuryrityspalveluissa voimme nyt entistä nopeammin täyttää asiakkaiden tarpeet. Tiimit työskentelevät yli maiden ja liiketoimintayksiköiden rajojen, jotta kussakin tapauksessa voidaan tarjota paras mahdollinen asiantuntemus. Kehitimme pääomatehokkaita tuotteita, jotta voimme täyttää asiakkaiden tarpeet myös uuden sääntelyn voimaantulon jälkeen. Lisäksi yritysasiakkaiden palvelujen lisämyynti kasvoi. Saimme vuoden aikana laajalti tunnustusta saavutuksistamme. Global Finance -lehti nimesi Nordean Pohjoismaiden turvallisimmaksi pankiksi ja The Banker -lehti valitsi Nordean vuoden pankiksi Länsi-Euroopassa ja Suomessa tunnustuksena konsernin tehostamistoimista ja asiakassuhteiden hoidosta. Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Olemme tyytyväisiä tuloksiimme ja saamiimme tunnustuksiin. Olemme kuitenkin myös nöyriä. Meidän on edelleen tehostettava toimintaa, varmistettava terve kannattavuus ja vahva pääomarakenne, jotta voimme saada lisää asiakkaita ja kasvattaa tuottoja. Toteutamme vuonna 2013 lisää toimia, jotta ydinvakavaraisuussuhde pysyy 13 prosentin yläpuolella uusien pääoman käyttöä koskevien periaatteidemme mukaisesti. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Vuoden 2012 tulokset vahvistavat pankin vakaata perustaa. Suuren koon ja hyvin hajautetun liiketoimintamallin ansiosta Nordea on viiden viime vuoden aikana ollut yksi vakaimmista suurista pankeista koko maailmassa oman pääoman tuotolla mitattuna. Tuloksemme ovat parhaiden joukossa kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Tämä on osoitus pankin tehokkuudesta sekä asiakasohjelmiemme ja tarjontamme houkuttelevuudesta. Pidämme edelleen kulut aiemmalla tasolla, mikä on tärkeää toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyn ylläpidossa. Vähennämme edelleen riskipainotettuja saamisia, jotta voimme kasvattaa pääomaa ja samalla saada yhä enemmän asiakkaita ja tuottoja. Konservatiivisen riskienhallinnan ansiosta luottotappiot ovat koko finanssikriisin ajan pysyneet pieninä. Pidämme siitä edelleen kiinni. Voimme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja vakaita tuloksia sekä rahoittaa osaltamme talouskasvua vain, kun toimimme tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Epävarmoina aikoina pankin vakaus on tärkeämpää kuin koskaan. Sen ansiosta voimme auttaa henkilö- ja yritysasiakkaita suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan. Näin teemme sen mahdolliseksi! Terveisin Christian Clausen Nordea

4 Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Vakuuttava oman pääoman kehitys ja vahvat sitoumukset markkinoihin Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Kestävä liiketoimintamalli, jonka avulla saavutetaan pääomakustannukset selvästi ylittävä oman pääoman tuotto ja vahva tase Vahva brändi ja selkeät arvot Suunnitelma 2015 entistäkin tiiviimmät asiakassuhteet New Normal -suunnitelma Ihmiset ja arvot Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen tunnettu osaavasta henkilöstöstään. hen Autamme asiakkaitamme menestymään. Pankin koko, asema, asiantuntemus, innovaatiot ja vahvat asiakassuhteet luovat siiedellytykset. Haluamme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategiamme tarkoittaa juuri tätä. Tiiviiden asiakassuhteiden ansiosta tunnemme asiakkaamme. Näin pienennämme riskejä ja pääoman kustannuksia ja luomme sitä kautta arvoa asiakkaille. 4 Nordea 2012

5 on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista finanssipalvelukonserneista. Sen markkina-arvo on noin 30 mrd. euroa, taseen loppusumma 677 mrd. euroa ja ydinvakavaraisuussuhde 13,1 %. Nordea on alueen suurin varallisuudenhoitaja. Hoidossa olevaa Nordea varallisuutta on 218 mrd. euroa. Nordea laaja asiakaskunta ja hyvin hajautettu toiminta 11 milj. 3,2 milj asiakasta avain- ja private banking -asiakasta, kasvua 5 % vuodessa. yritysasiakasta, tuottojen vuotuinen kasvu 9 % vuodesta 2007 toimipaikkaa muodostaa vahvan jakeluverkoston Ruotsi 25 % Tuottojen jakauma, % 10 mrd. euron tuotot Norja 15 % Suomi 17 % 677 mrd. euron tase 218 mrd. euroa hoidossa olevaa varallisuutta Tanska 24 % Puola, Baltian maat ja Venäjä 7 % Muut 1 12 % 1) Shipping, Offshore & Oil Services, International Private Banking ja konsernitoiminnot. Nordea

6 Makrotaloudellinen ympäristö, rahoitusmarkkinat ja sääntely Makrotaloudellinen tilanne on haastava. Rahoitusmarkkinat ailahtelevat, korkotaso on matala ja uudet säännökset vaativat yhä enemmän huomiota. Makrotaloudellinen kehitys Kansainvälisen talouskasvun näkymät heikkenivät edelleen vuonna Pohjoismaiset taloudet kehittyivät yhä suhteellisen hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna. Ne hyötyivät vahvoista valtiontalouksista, mutta kehitys oli edelleen epäyhtenäistä eri alueilla. Tanskan talouskehitys oli yhä Pohjoismaista heikoin, ja maa vajosi taantumaan euroalueen mukana. Suomessa kasvu oli lievästi miinusmerkkistä, kun taas Norjassa kasvu oli edelleen vahvaa. Ruotsissa kasvu hidastui mutta pysyi positiivisena. Pohjoismaiden työttömyys pysyi vakaana, kun taas kulutuksen kasvu heikkeni. Tanskassa kehitys jatkui vakaantuivat Tanskassa, ja muissa Pohjoismaissa asuntomarkkinat ovat edelleen vakaat. Rahoitusmarkkinoiden kehitys Rahoitusmarkkinoiden kehityksen veturina olivat pääasiassa keskuspankkien lisätoimet. Markkinakorot laskivat ja ovat edelleen matalalla. Osakemarkkinat nousivat huomattavasti, mutta Euroopan velkakriisiin liittyvät huolet eivät hälvenneet. Sijoittajien Pohjoismaiden valtionlainoihin kohdistama kysyntä jatkui vahvana koko vuoden ajan. Uudet säännökset EU:n uusien, entistä tiukempien pääomaa ja likviditeettiä koskevien vaatimusten (CRD IV ja CRR) odotetaan varmistuvan ja tulevan voimaan vuoden 2013 aikana. Pankeilta vaaditaan aiempaa enemmän rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja, mutta säännöksiin liittyy vielä epävarmuutta. Pääomaan ja likviditeettiin kohdistuvat tiukentuneet vaatimukset aiheuttavat pankeille, rahoitussektorille ja yrityksille huomattavia lisäkustannuksia. Lisäksi käynnissä on sekä maailmanlaajuisesti että EU:n tasolla keskusteluja elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmista. Keskusteluja käydään sijoittajavastuun laajentamisesta, tiettyjen toimintojen eriyttämisestä varsinaisesta pankkitoiminnasta sekä yhtenäisen valvontamekanismin, EU:n pankkiunionin, perustamisesta. Nordean lähtöasema on vahva. Makrotaloudellinen tilanne on kuitenkin haastava, sillä kasvu on hidasta ja korkotaso matala. Lisäksi haasteita luovat uudet säännökset. Nordea vastaa näihin haasteisiin vuoteen 2015 ulottuvalla suunnitelmallaan. Se pohjautuu aiemmin toteutettuihin tehostamistoimiin, ja sen tavoitteena on luoda tulevaisuuden pankkitoimintamalli. Tunnusluvut Nordean osakkeen kehitys verrattuna eurooppalaisiin pankkeihin, Liiketoiminnan tuotot Liikevoitto +8% +11% (+2 % vuonna 2011) (ilman vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, muutoin +16 %) Nordea STOXX Europe 600 Banks index LÄHDE: THOMSON REUTERS DATASTREAM Ydinvakavaraisuussuhde Ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista % 12 9 Oman pääoman tuotto (ROE) Ilman vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja. % Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Oma pääoma, konserni euroa (+8 % edellisvuodesta) 6 Nordea 2012

7 Palkinnot ja tulokset vuonna 2012 Asiakastoiminta 2012 Kävimme lähes 2 miljoonaa palveluneuvottelua asiakkaiden kanssa. Saimme uutta avain-, Premium- ja private banking -asiakasta pankin ulkopuolelta. Nordean konttoreissa kävi jokaisena työpäivänä yli ihmistä, jotka saivat kattavan yhteenvedon henkilökohtaisista talousasioistaan ja selvän kuvan siitä, miten he voivat saavuttaa tavoitteensa. Financial Timesin omistama The Banker -lehti valitsi Nordean vuoden 2012 pankiksi Länsi-Euroopassa sekä vuoden pankiksi Suomessa ja Tanskassa. Tapasimme pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa ja pystyimme auttamaan yrityksiä sopeutumaan sekä vaimeaan kysyntään että uuden pankkisääntelyn vaikutuksiin. Palkinnot ja tunnustukset 2012 Norjassa ja Ruotsissa toisena peräkkäisenä vuotena brittiläinen World Finance -lehti (Suomi ei ole mukana kilpailussa). tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa neljäntenä peräkkäisenä vuotena Euromoney. pankki Suomessa Euromoney. hoitaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa Euromoney. -pankki Suomessa, Tanskassa ja Norjassa Global Finance. Nordea Global Cash Pool Global Finance. pankki Pohjoismaissa Global Finance. Global Finance. tarjoaja Pohjoismaissa Global Finance. maailman 24. turvallisin pankki Global Finance. Starmine. passa The Banker. Tanskassa The Banker. Tulos vuonna 2012 pääomarakenne vahva, kulut kurissa ja tuotot kasvussa Tuotot kasvoivat 8 % edellisvuodesta ennätystasolle. Kulut laskivat paikallisissa valuutoissa laskettuna hieman, kun ei oteta huomioon vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Henkilöstökulut laskivat 2 %. Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 27 % ja niitä oli 0,28 % luottokannasta. Liikevoitto kasvoi 11 % ja ydinvakavaraisuussuhde parani 1,9 prosenttiyksikköä 13,1 prosenttiin. Autoimme suuria kansainvälisiä yhtiöitä hankkimaan rahoitusta markkinoilta ja järjestimme yrityslainojen ja syndikoitujen luottojen liikkeeseenlaskuja yhteensä 120 miljardin euron arvosta. Säilytimme asemamme pohjoismaisten yritysten suurimpana rahoittajana. Pankkia pääpankkinaan pitävien yritysasiakkaiden määrä on Nordeassa merkittävästi suurempi kuin muissa pohjoismaisissa pankeissa. Lisäksi autoimme yritys- ja yhteisöasiakkaita rahoitusriskien ja kassavirtojen suojauksessa. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi ennätyssuureksi 218 mrd. euroon. Mobiilipankkia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden määrä yli kaksinkertaistui vuoden alusta ja on nyt lähes Nordea

8 Strateginen suunta tulevaisuuden pankkitoimintamalli Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia ja johtava markkina-asema ovat luoneet huomattavaa lisäarvoa Nordean sidosryhmille koko finanssikriisin ajan. Tämä on ollut mahdollista, kun pankissa on keskitytty asiakkaiden tarpeisiin kustannustehokkaalla tavalla, huolehdittu pääomasta ja pidetty kiinni matalasta riskiprofiilista. Samaan aikaan on varmistettu tuottojen mahdollisimman vähäinen ailahtelu. Asiakkaiden tarpeet ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat lähtökohtana myös Nordean kunnianhimoiselle tavoitteelle, jonka mukaan oman pääoman tuotto on 15 %, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Nordea tarjoaa kattavia finanssipalveluja. Sen toimintaa ohjaa asiakaslähtöinen, neuvontaa painottava strategia. Nordean menestys perustuu siihen, että asiakkaiden tarpeet täytetään. Konsernin pitkän aikavälin strategiset tavoitteet kuvaavat myös sitä, että pankki on erottamaton osa yhteiskuntaa, jota se palvelee. Nordea haluaa auttaa asiakkaita, yhteiskuntaa ja sijoittajia luomalla kestävän toimintamallin, josta hyötyvät konsernin kaikki sidosryhmät. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordean arvot ja yrityskulttuuri tukevat vahvasti visiota ja strategisia tavoitteita. Nordealla on kolme arvoa: erinomaiset asiakaskokemukset, ihmiset ratkaisevat ja yksi Nordean joukkue. Toimintasuunnitelmamme perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja siinä otetaan huomioon makrotalouden ja uuden sääntelyn tuomat haasteet. Haluamme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia ja tarjota kattavia rahoitusratkaisuja tehokkaasti, hajautetusti ja pienin riskein. Tämä tarkoittaa, että parannamme jatkuvasti kustannustehokkuutta ja Vakuuttava oman pääoman kehitys ja vahvat sitoumukset markkinoihin Tulevaisuuden pankkitoimintamalli Kestävä liiketoimintamalli, jonka avulla saavutetaan pääomakustannukset selvästi ylittävä oman pääoman tuotto ja vahva tase tehostamme pääoman käyttöä. Näin liiketoimintamallimme on kestävällä pohjalla ja pankin asema säilyy vakaana. Kun palvelemme asiakkaita ja kehitämme liiketoimintaa, saamme edelleen rahoitusta kilpailukykyiseen hintaan, pystymme rahoittamaan reaalitaloutta ja voimme kehittää Nordean tulevaisuuden pankkitoimintamallia. Sitä kautta kasvatamme oman pääoman tuottoa ja osakkeen kokonaistuottoa alan parhaiden tasolle. asiakassuhteet ovat lähtökohtana myös Nordean kunnianhimoiselle tavoitteelle. Tavoitteena on 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Haluamme saavuttaa tavoitteemme ja luoda kestävää liiketoimintaa. Siksi etusijalla on edelleen kolme asiaa: asiakaslähtöinen. Tarjoamme asiakkaiden tarpeet täyttäviä neuvontapalveluja ja tuotteita, joiden läpinäkyvät hinnat perustuvat todellisiin kustannuksiin. keitä arvoja ja periaatteita. Ne näky- Vahva brändi ja selkeät arvot Suunnitelma 2015 entistäkin tiiviimmät asiakassuhteet New Normal -suunnitelma Ihmiset ja arvot Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia 8 Nordea 2012

9 vät konsernin tavoitteissa, kannustimissa, tavassa johtaa ja kuunnella sekä tavassa kehittää ja tukea henkilöstöä. Henkilöstöä johdetaan ja tuetaan riskipainotettuun tulokseen perustuvan mallin mukaan. kuus. Sovellamme alan parhaita käytäntöjä, pidämme toiminnan yksinkertaisena ja läpinäkyvänä ja vähennämme monimutkaisuutta. Nordean kolme arvoketjua ja liiketoiminta-aluetta tukevat pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaa. Kullakin liiketoimintaalueella on vastuu omasta arvoketjustaan. Henkilöasiakasstrategia Henkilöasiakkaat jaetaan neljään segmenttiin asioinnin mukaan. Kullekin segmentille on kehitetty oma tuote- ja palveluvalikoima, johon sisältyvät yhteydenpito, palvelutaso, hinnoittelu ja tuoteratkaisut. Strategian ydin on halu tarjota asiakkaille parasta palvelua, Nordean strategian kulmakivet ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet ja neuvontapalvelut. Niiden avulla luodaan erinomaisia asiakaskokemuksia. parhaat neuvot ja parhaat tuoteratkaisut. Näin varmistetaan asiakkaiden uskollisuus, Nordean brändin arvo sekä liiketoiminnan ja tuottojen kasvu. Nordean hinnoittelu on läpinäkyvää. Tuotevalikoima on kattava, tuoteorganisaatio erittäin osaava ja jakelukapasiteetti vahva. Tuotekehittelyssä pyritään vähentämään monimutkaisuutta ja kehittämään vain vähän pääomaa vaativia tuotteita. Nordea noudattaa monikanavastrategiaa. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja vähentää palvelukustannuksia. Paikalliset konttorit pitävät aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin. Tätä täydentävät puhelinja verkkopalvelu sekä mobiilipankki. Kaikkien nykyisten ja potentiaalisten asiakasohjelmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa pyritään käymään säännöllisesti laaja palveluneuvottelu. Yritysasiakasstrategia Yritysasiakkaat jaetaan neljään segmenttiin liiketoiminnan potentiaalin ja tarvittavien pankkipalvelujen monimutkaisuuden mukaan. Kullekin segmentille on kehitetty oma tuote- ja palveluvalikoima, johon sisältyvät yhteydenpito, palvelutaso ja tuoteratkaisut. Näin voidaan tarjota kattavia rahoitusratkaisuja ja varmistaa, että asiakas pitää Nordeaa pää- asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista kokonaiskuva, jonka perusteella he hoitavat asiakassuhdetta. Suuren koon ja vahvan aseman ansiosta Nordea voi tarjota yritysasiakkaille ylivertaisia ratkaisuja. Suurimpia yritysasiakkaita palvellaan paikallisesti samalla hyödyntäen koko konsernin laajaa tuotevalikoimaa ja osaamista. Tämä strategia on osoittautunut onnistuneeksi. Nordean tavoitteena on olla johtava toimija yritys- ja yhteisöasiakkaiden rahoituspalveluissa kaikissa Pohjoismaissa. Suurten ja keskisuurten yritysten segmenteissä pyritään sisällyttämään yritysten riskienhallinnan tuotteet ja pääomamarkkinajärjestelyt osaksi perustuotteiden tarjontaa. Vahvat asiakaslähtöiset arvot ja kulttuuri Vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen tunnettu osaavasta henkilöstöstään Erinomaiset asiakaskokemukset Ihmiset ratkaisevat Yksi Nordean joukkue kaslähtöisesti kaan tarpeet ja ylitämme hänen odotuksensa tevasti suhteita ihmiset lisuuden tehdä tuloksellista työtä ja kasvaa oikea-aikaiseen toimintaan ja tasapuolisesti saation rajojen lytämme vastuunottoa selkeitä ja toteuttamiskelpoisia Perusta: Tulossuuntautuneisuus kulut, riskit ja pääoma Nordea

10 Liiketoiminta-alue: Vähittäispankki Kjell Larsson, Segeltorp, Ruotsi: Pankissa on tärkeintä ystävällinen asenne ja vahva asiantuntemus Kjell Larssonilla on paljon myönteisiä asiakaskokemuksia Nordeasta. Hänestä tuntuu, että pankki todella auttoi häntä ja hänen puolisoaan toteuttamaan unelmansa. Nordea oli heidän tukenaan, kun muut eivät olleet. Kjell Larsson aloitti yhteistyön Nordean kanssa, kun hänelle tuli puolisonsa kanssa elämänsä tilaisuus ostaa kauppa. Hän oli toisen pankin asiakas ja pyysi luonnollisesti sieltä ensin apua, mutta turhaan. Käännyimme siis Nordean puoleen. Puolisoni Birgitta oli Nordean asiakas. Siellä oli aivan erilainen asenne kuin muualla. Vaikka en ollut ollut asiakas kovin pitkään, siellä oltiin todella auttavaisia ja hoidettiin paperit ja allekirjoitukset samana päivänä, Kjell Larsson sanoo. Kjell ja Birgitta Larsson tapasivat konttorinjohtajan, ja tarkan arvioinnin ja keskustelujen jälkeen sopimus voitiin tehdä samana päivänä. Järjestelylle ei ollut esteitä. Molemmat olivat työssä, joten heillä oli muitakin tulonlähteitä kuin kauppa. Lisäksi heillä oli vain vähän asuntolainaa, konttorinjohtaja Kent-Ove Hjärtström sanoo. Tästä on 10 vuotta aikaa. Nyt kauppa on myyty ja Kjell Larsson on eläkkeellä. Hän on edelleen Nordean avainasiakas ja on keskittänyt kaikki pankkiasiansa Nordeaan. Hän tapaa säännöllisesti konttorinjohtaja Kent-Ove Hjärtströmiä, ja tarvittaessa he ovat yhteydessä muulloinkin. Nordeassa aina ystävällistä palvelua Kjell Larsson on mielestään saanut Nordeassa aina ystävällistä palvelua. Vaikka en olisi kovin hyvin perillä asioista, saan ystävällistä ja lämminhenkistä palvelua. Se tuntuu hyvältä, Kjell Larsson sanoo. Hän korostaa myös asiantuntevan neuvonnan ja asioiden selittämisen merkitystä. Meidän on varmistettava, että asiakas tuntee olevansa tärkeä ja saaneensa palvelua. Minulle on tärkeää tuntea, että olen saanut tapaamisessa apua. 10 Nordea 2012

11 Nordean vähittäispankilla on lähes 10 miljoonaa asiakasta kahdeksalla markkina-alueella. Nordea täyttää henkilö- ja yritysasiakkaiden kaikki taloudelliset tarpeet, ja tavoitteena on olla asiakkaiden pääpankki. Liiketoiminta-alue sisältää arvoketjun kaikki osat, muun muassa myyntihenkilöstön, kanavat, tuoteyksiköt, tukitoiminnot ja tietotekniikan. Vähittäispankilla on yksi strategia, yksi toimintamalli ja yksi hallintojärjestelmä kaikilla markkinoilla. Niitä noudattaen tarjotaan parhaita asiakaskokemuksia kaikilla markkinoilla. Strategia Nordean vähittäispankin tavoitteena on luoda Euroopan johtava vähittäispankki, kun mitataan kannattavuutta, tehokkuutta ja asiakaskokemuksia. Nordea on sitoutunut vahvasti pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaan strategiaan. Toimintaa kehitetään hallitusti nykyisestä konttorikeskeisestä mallista aidosti monikanavaiseksi pankiksi. Kehitämme edelleen asiakasohjelmiin kuuluville asiakkaille suunnattua myyntimallia. Sen mukaan nimetyt neuvojat ottavat proaktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin. Samalla laajennetaan mahdollisuuksia käyttää pankkipalveluja ja saada asiantuntevaa neuvontaa ympäri vuorokauden sekä etsiä neuvoja ja palveluja itse mobiili- ja verkkopankissa. Suunnitelmana on säilyttää liiketoiminnan vahva vire ja tukea edelleen hyvien asiakkaidemme hyviä hankkeita samalla kun painotetaan niukkojen resurssien hallintaa ja optimointia. Kaikki asiakkaat ovat tervetulleita Nordeaan. Selkeä segmentointi, erilaiset liiketoimintamallit, huomion kiinnittäminen asiakkaan kaikkien pankkiasioiden hoitamiseen ja läpinäkyvä hinnoittelu ovat ne keinot, joilla kaikista asiakassuhteista tehdään kannattavia. Liiketoiminnan virettä mitataan tuottojen sijasta pääoman tuottavuudella. Henkilöasiakastoiminnassa painotetaan edelleen uusien avain- ja Premium-asiakkaiden hankintaa. Yritysasiakastoiminnan painopiste on puolestaan kunkin asiakkaan kannattavuus. Sitä varten varmistetaan asiakkaan koko asiointi oikeaan hintaan ja otetaan huomioon kyseiseen asiakassuhteeseen liittyvät riskit. Toteutamme useita kuluihin, pääomaan ja varainhankintaan liittyviä tehostamistoimia. Siten on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa samalla kun kulut, riskipainotetut saamiset ja rahoitusvaje pysyvät nykyisellä tasollaan ainakin kahden vuoden ajan. Keskeinen myyntihenkilöstö ja konttoriverkosto on mukautettu tuleviin tarpeisiin siten, että toimipaikkojen määrää on supistettu ja kassapalveluja tarjoavien toimipaikkojen määrää on vähennetty. Lisäksi konttoriverkostossa neuvotaan entistä enemmän asiakasohjelmiin kuuluvia asiakkaita. Verkko- ja mobiilipankin kehittäminen ja asiakasprosessien digitalisointi, mukaan lukien digitaalinen arkistointi ja sähköiset allekirjoitukset, parantavat asiakaskokemuksia, tehostavat myyntiä ja vähentävät paperien käsittelyyn liittyviä kustannuksia. Riskipainotettujen saamisten tehokas käyttö toteutuu näin: risoidaan asiakaskohtaisesti, jotta pääomaa kohdennetaan kannattavimpaan liiketoimintaan. sittäisissä asiakassuhteissa ja varmistetaan vain vähän pääomaa sitovat ratkaisut. misten tehokasta käyttöä kuvaavat mallit ja sisäiset prosessit. Michael Rasmussen on vähittäispankin johtaja. Nordean vähittäispankkitoiminnan menestyksen perusta on vahva sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaan strategiaan. Olemme pankki, joka asettaa asiakkaan etusijalle, täyttää kaikki asiakkaan tarpeet ja toimii ennakoivasti asiakkaan hyväksi. Nordea jatkaa strategiansa rakentamista ja kehittää toimintaansa nykyisestä konttorikeskeisestä mallista Liiketoiminta Konttoriverkoston uudistus Pohjoismaissa saatiin päätökseen vuonna Nordea on siirtynyt perinteisistä konttorimalleista malleihin, joissa keskitytään pelkästään joko neuvontaan tai päivittäispalveluihin. Toiminta on entistä vahvemmin asiakas lähtöistä, käytössä on uudet työs ken tely tavat ja neuvontakonttoreiden osuus on kasvanut. Erikoistuneiden konttorimallien mukaisesti toimitaan 65 %:ssa konttoreiden yhteensä 770 sijaintipaikasta. Vastaava konttoriverkoston uudistus on tarkoitus saada Baltian maissa ja Puolassa päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. yhteensä 3,12 miljoonaa. Näiden asiakkaiden määrä kasvoi :lla vuoden 2012 aikana. Palveluneuvotteluja henkilö- ja yritysasiakkaiden kanssa käytiin lähes 2 miljoonaa. Niiden määrä kasvoi 4 % edellisvuodesta. Manuaalisten tapahtumien määrä pieneni 21 % vuonna Nordea mukautui tähän muutokseen vähentämällä kassapalveluja tarjoavien konttoreiden määrää. Pohjoismaissa 55 % toimipaikoista tarjosi kassapalveluja. Menestyksemme perustana on sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sestä taloustilanteesta huolimatta Nordea on vuoden 2012 jälkeen entistäkin vahvempi. Olemme saaneet paljon uusia asiakkaita ja onnistuneet lisäämään palveluneuvottelujen määrää edelleen, mikä on kasvattanut asiakaskohtaisia tuottoja. Myös kustannustehokkuutta on parannettu ja pääoman käyttöä tehostettu, vähittäispankin johtaja Michael Rasmussen sanoo. Nordea

12 Liiketoiminta-alue: Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat Henrik Andersen, ISS A/S:n talousjohtaja: Nordea ei saa missään tapauksessa luopua pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvasta toimintatavastaan Pankin ja asiakkaan välinen suhde voi kehittyä todelliseksi kumppanuudeksi, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja sitoutumiseen. Kansainvälisellä kiinteistö- ja toimitilapalveluja tarjoavalla ISS A/S:lla on Nordean kanssa tällainen suhde, jota molemmat osapuolet arvostavat. Suhdetta on rakennettu monien vuosien ajan. Vuosien varrella ISS:n omistajat ja johtoryhmät ovat vaihtuneet ja myös Nordea on muuttunut merkittävästi. Molemmat osapuolet ovat kuitenkin sitoutuneet jatkamaan suhdetta sekä hyvinä että haasteellisina aikoina. ISS:n toteaa näin: Vertauskuvallisesti sanottuna parasta suhteessa on se, että Nordea on niin lähellä meitä, että se voisi toimia samassa rakennuksessa. Näin tiiviin suhteen tärkein tekijä on syvä keskinäinen luottamus. ISS:n ja Nordean välinen suhde on hyvä esimerkki siitä, mihin Nordea pyrkii pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvalla strategiallaan ja miten se luo arvoa asiakkaille. ISS on edelleen tärkeä asiakas Nordealle, vaikka ISS käyttää luonnollisesti monia muitakin pankkeja ja yhteistyökumppaneita rahoitukseen liittyvissä asioissa. Tätä tarkoittaa todellinen sitoutuminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Tiivis asiakassuhde ei kuitenkaan tarkoita pelkästään palvelua. Odotan pankin asiakkaana, että pankki ymmärtää kulloinkin vallitsevat suhdanteet. Nordean kannattaa ISS:stä vastaavan asiakasvastuullisen johtajan työ on todella mukavaa. pitää edelleen palveluksessaan ihmisiä, jotka tietävät, mitä yrityksissä tapahtuu. Näin Nordea voi pysyä lähellä asiakkaita. Olemme erittäin tyytyväisiä Nordeaan, joten sen ei missään tapauksessa pidä muuttaa toimintatapaansa, vaan pysyä uskollisena arvoilleen, Hen- Jan de Haas on Nordean asiakasvastuullinen johtaja, joka vastaa ISS:stä. Hän toteaa: Voimme aina luottaa ISS:ään. Se tarkoittaa, että olemme aina mukana yhtiön strategiaa käsittelevissä keskusteluissa joko heidän pyynnöstään tai esittelemässä uusia ideoita. 12 Nordea 2012

13 Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alue tuottaa palveluja ja rahoitusratkaisuja konsernin suurimmille yritys- ja yhteisöasiakkaille. Liiketoiminta-alue sisältää koko arvoketjun mukaan lukien asiakas- ja tuoteyksiköt sekä IT-tukiyksikön ja infrastruktuurista vastaavan yksikön. Tämä mahdollistaa yhtenäisen palveluvalikoiman, johon sisältyy myös räätälöityjä ratkaisuja yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin. Nordea on suurten yritysten ja finanssipalveluyritysten johtava pankki Pohjoismaissa ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaat työkalut liiketoiminnan optimointia ja riskienhallintaa varten. Pohjoismainen toimintamalli ja vahva paikallinen läsnäolo mahdollistavat asiakasvastuullisten yksiköiden ja tuoteasiantuntijoiden tehokkaan yhteistyön, mikä vahvistaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Strategia Liiketoiminta-alueen liiketoimintamalli on osoittautunut vahvaksi rahoitusalalla käynnissä olevan muutoksen aikana. Paikalliset myyntiorganisaatiot ja kansainväliset tuotantojärjestelmät antavat Nordealle mahdollisuuden hyödyntää sekä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian että suuren koon tuomia etuja. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia varmistaa syvälliset tiedot asiakkaista ja toimialoista, mikä vahvistaa liiketoiminta-alueen tarjoamia tuotteita ja palveluja. Laaja ja laadukas tuotevalikoima lisää tärkeimpien ja Nordeaa pääpankkinaan käyttävien asiakkaiden määrää ja vähentää tuottojen heilahtelua. Liiketoiminnan vaiheittaiseen optimointiin tähtäävän strategian toteuttamista jatkettiin vuonna Painopisteenä olivat liiketoimintamahdollisuuksien priorisointi päivittäisessä toiminnassa, resurssien hallinta ja organisaation arvoketjun yhteensovittaminen. Tätä työtä tuettiin mukauttamalla hinnoittelua, lisäämällä ristiinmyyntiä ja vahvistamalla tuotevalikoimaa. Lisäksi lopetettiin merkitykseltään vähäisiä tuotelinjoja ja tehostettiin prosesseja. Liiketoiminta-alue hyödynsi edelleen tasettaan ja vahvaa asemaansa pääoma- ja lainamarkkinoilla varmistaakseen asiakkailleen houkuttelevat rahoitusratkaisut. Nordea tarjoaa asiakkailleen kansainväliset resurssit ja asiantuntemuksen Casper von Koskull on suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta Liiketoiminta-alueen tulos oli vahva ja tuotot kasvoivat merkittävästi vuonna Talouskasvu pysyi vuoden aikana vaisuna, mikä vaikutti Nordean asiakkaiden toimintaan ja investointihalukkuuteen. Rahoitusmarkkinoiden heilahtelut vähenivät kuitenkin yleisesti, kun poliittinen halukkuus ratkaista Euroopan valtionvelkakriisi vahvistui. Liiketoiminta-alue hyötyi tässä haastavassa toimintaympäristössä pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvasta strategiasta ja oli edelleen pohjoismaisten suuryritysten suosima taloudelli- siten vakaata ulkoisista haasteista huolimatta. Huomiota kiinnitettiin edelleen liiketoimintamahdollisuuksien priorisointiin, resurssien hallintaan ja kustannustehokkuuteen. Tämän seurauksena riskipainotetut saamiset pienenivät edelleen ja henkilöstömäärä väheni. Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian ydin on tarjota asiakkaiden käyttöön kansainväliset resurssit ja asiantuntemus mahdollisimman tehokkaasti, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen johtaja Casper von Koskull sanoo. Vuonna 2012 vahvoja asiakassuhteita hyödynnettiin ja kehitettiin edelleen. Liiketoiminta jatkui vakaana haastavassa liiketoimintaympäristössä. Liiketoiminta-alue pystyi näin mukautumaan tiukentuvaan sääntelyyn samalla kun se oli edelleen suurten pohjoismaisten yritysasiakkaiden ensisijainen valinta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin edelleen resurssien hallintaan ja kustannustehokkuuteen, jotta taloudellista asemaa voidaan vahvistaa edelleen ja asiakkaita voidaan palvella myös haastavina aikoina. Pankkitoiminta Yritysasiakastoiminta oli vakaata, kun päivittäisasiointi jatkui tasaisena. Yritys- ja pääomamarkkinoihin liittyvien järjestelyjen määrä kasvoi pääasiassa joukkolainojen liikkeeseenlaskujen ansiosta. Finanssipalveluyritysten toiminta pysyi vähäisenä valtionvelkakriisin vaikutuksen vuoksi. Shipping-asiakkaisiin liittyvä toiminta oli vaimeaa säiliöalusten, kuivarahtialusten ja konttialusten markkinoiden haastavan tilanteen vuoksi. Offshore- ja öljyalan segmenteissä asiakastoiminta oli vilkasta. Pääomamarkkinat Nordea Marketsin tulos oli vahva vuonna 2012, ja tuotot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. korko- ja valuuttatuotteet sekä riskienhallinnan tuotteista kertyneet tuotot. Joukkolainojen liikkeeseenlaskut lisääntyivät, kun sijoittajien kiinnostus niitä kohtaan kasvoi. Toiminta syndikoitujen luottojen markkinoilla väheni, kun näihin luottoihin kohdistuva kysyntä heikkeni. jälkimarkkinoilla ja corporate finance -toiminnassa lisääntyi mutta pysyi vaatimattomana, kun toiminta oli vähäistä markkinoilla. Nordea

14 Liiketoiminta-alue: Varallisuudenhoito Heikki Kyöstilä, Planmeca Groupin toimitusjohtaja ja private banking -asiakas Helsingistä: Kansainvälisesti toimiva vahva pankki on erittäin tärkeä Heikki Kyöstilä on aito yrittäjä. Hän perusti yrityksensä Planmecan 40 vuotta sitten, ja nyt se on nopeasti kasvava kansainvälinen liikeyritys, joka työllistää noin henkilöä. Heikki Kyöstilä on ollut Nordean private banking -asiakas 20 vuotta. Nordea on markkinajohtaja Suomessa, ja sillä on pitkä kokemus private banking -toiminnasta. Organisaatiorakenne, jossa asiakkaalla on yksi yhteyshenkilö ja laaja kirjo rahoituspalveluja, on erittäin houkutteleva Heikki Kyöstilän kaltaisille suurasiakkaille. Hän perusti yrityksensä Planmecan vuonna Planmeca valmistaa korkealuokkaisia hammashoitolaitteita, digitaalisia 3D-kuvantamisjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Yrityksen perustamisvaiheessa Heikki Kyöstilällä ei ollut käytännöllisesti katsoen lainkaan pääomaa, mutta nyt, 40 vuotta myöhemmin, hän on varakas mies. Kyöstilä arvostaa suuresti Nordean tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Hän tekee tiivistä yhteistyötä sijoitusjohtajansa Petri Salmen kanssa. Palvelun taso ja yksi yhteyshenkilö ovat tärkeitä Teen paljon töitä ja tarvitsen paljon vostan saamani palvelun tasoa ja mahdollisuutta käyttää aina omaa yhteyshenkilöäni, Heikki Kyöstilä sanoo. Yrittäjät ovat yksi Nordean private banking -toiminnan painopistealueista. Private Banking tekee tiivistä yhteistyötä vähittäispankin sekä suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen kanssa hyödyntääkseen synergiaetuja ja löytääkseen uusia innovatiivisia tapoja palvella asiakkaita. Tämä kasvattaa myös Nordean henkilöstön osaamista. Haluan keskittää sekä henkilökohtaisen että yritykseni asioinnin yhteen pääpankkiin, joten on erittäin tärkeää, että pankki on vahva ja kansainvälisesti toimiva, Heikki Kyöstilä sanoo. Meidät tunnetaan turvallisena ja vakaana pankkina, ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä myös silloin, kun markkinat ovat levottomat, Nordea on luotettava ja turvallinen ja tarjoaa asiakkaalle erittäin kattavan tuotevalikoiman. koska henkilöstön osaaminen on korkealla tasolla, sanoo sijoitusjohtaja Petri Salmi. 14 Nordea 2012

15 Varallisuudenhoito tarjoaa laadukkaita sijoittamisen, säästämisen ja riskienhallinnan tuotteita. Hoidamme Nordean asiakkaiden varallisuutta, tarjoamme varallisuudenhoidon suunnitteluun liittyviä palveluja ja annamme sijoitusneuvontaa varakkaille asiakkaille ja yhteisösijoittajille. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sekä henki- ja eläkevakuutus. Lisäksi siihen kuuluu Savings & Wealth Offerings -palveluyksikkö. Nordea on Pohjoismaiden suurin varallisuudenhoitaja. Sen hoidossa oleva varallisuus on 218 mrd. euroa. Liiketoiminta-alue työllistää noin henkilöä, joista noin 600 työskentelee muualla kuin Pohjoismaissa, pääasiassa Euroopassa. Strategia Liiketoiminta-alueen tavoitteena on olla johtava kansainvälisesti toimiva varallisuudenhoitaja kaikissa Pohjois- laatuista neuvontaa ja palvelua sekä...ennätyksellinen hoidossa oleva varallisuus... vertailuindeksejä parempi kehitys... ja paljon uutta varallisuutta Gunn Wærsted on varallisuudenhoidon johtaja. kattava valikoima laadukkaita tuotteita. Jakeluverkosto on kustannustehokas ja pääoman käyttö tehokasta. Tätä asemaa vahvistetaan kolmella tärkeällä strategisella tavoitteella: 1. seuraavan sukupolven tuotteiden ja palvelujen kehittäminen nykyisille ja uusille asiakkaille 2. kasvu pienin rajakustannuksin 3. kustannustehokkuuden parantaminen ja pääoman käytön tehostaminen. Strategisia tavoitteita tukee merkittävä määrä hankkeita eri liiketoimintayksiköissä. Varallisuudenhoidon strategian ydin on tarjota neuvontaa, joka perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja asiakkaan etujen mukaiseen toimintaan. Laadukkaat tuotteet ja palvelut sopeutetaan kunkin asiakassegmentin tarpeisiin ja tarvittaessa myös yksittäisen asiakkaan tarpeisiin. Jakeluverkosto on kustannustehokas ja joustava. Hyvin hajautettu liiketoimintamalli on osoittanut vahvuutensa eri markkinatilanteissa. Organisaatiomme saavutti uuden merkkipaalun vuonna 2012, kun hoidossa oleva varallisuus nousi 218 mrd. euroon ja 84 % tuotteista kehittyi vertailuindeksiään paremmin. Lisäksi asiakkailta saatiin hoitoon paljon uutta varallisuutta. Tämä osoittaa, että aktiivisen salkunhoidon periaate on onnistunut. Pääomatehokkaiden tuotteiden osuutta kasvatettiin edelleen. perustuvan strategian kanssa tämä vankisti hyvin hajautettua toimintamalliamme. Tavoitteenamme on olla johtava kansainvälisesti toimiva varallisuudenhoitaja kaikissa Pohjoismassa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että neuvontamme ja tuotteemme ovat laadukkaita, liiketoimintamallimme on kustannustehokas ja joustava, pääomaa käytetään tehokkaasti ja sijoitukset sopeutetaan asiakkaiden tuleviin tarpeisiin. Näin ansaitsemme nykyisten ja uusien asiakkaiden luottamuksen. Liiketoiminta Nordean hoidossa oleva varallisuus kasvoi edellisvuodesta 16 % 218 mrd. euroon. Sijoitusten tuotto koheni ja uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi nettomääräisesti 9 mrd. euroa. Rahoitusmarkkinoiden vire oli vuonna 2012 positiivinen, vaikka ailahteluja nähtiin ajoittain runsaasti, kun Etelä-Euroopan velkaongelmat jatkuivat. Nordean sijoitustuotteet kehittyivät hyvin vuonna 2012, sillä 84 % sijoitustuotteista kehittyi vertailuindeksiään paremmin. Kaikkien korkotuotteiden ja yhdistelmätuotteiden arvot nousivat. Osaketuotteiden kehitys oli hyvää muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pitkällä aikavälillä (36 kk) Nordean sijoitusten suhteellinen kehitys on edelleen ollut vahvaa, sillä 72 % tuotteista on kehittynyt vertailuindeksiään paremmin. Vähittäismarkkinoille suunnattujen rahastojen myynti oli vahvaa. Uutta varallisuutta saatiin rahastoihin nettomääräisesti 4,2 mrd. euroa. Nordean yhteisöasiakkailta hoidettavaksi saadun varallisuuden kehitys jatkui positiivisena ja hoidettavaksi saadun uuden varallisuuden nettomäärä oli 1,1 mrd. euroa. Private banking -asiakkaiden riskinottohalukkuus kasvoi vuoden jälkipuoliskolla kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vahvan kehityksen ansiosta. Nordea Private Bankingin asiakasmäärä nousi vuoden aikana :een eli 3 % edellisvuodesta. Palveluneuvotteluja oli yli Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 14 % 69,4 mrd. euroon. Henki- ja eläkevakuutuksessa kannattavuus oli vuoden aikana tärkeämpää kuin volyymit. Tästä huolimatta henki- ja eläkevakuutus pystyi säilyttämään asemansa alueen suurimpana henki- ja eläkevakuuttajana bruttomaksutulolla mitattuna. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 13 % ennätykselliseen 51,3 mrd. euroon. Taloudellisten puskurien vahvistuminen jatkui. Niitä oli 7,5 % vastuuvelasta, kun taseriskien hallinnassa keskityttiin pienentämään omistajaan kohdistuvaa taloudellista riskiä. Nordea

16 Nordea ja sen henkilöstö kehittyvät yhdessä Nordeassa ihmiset ja etenkin henkilöstö asetetaan etusijalle. Kun henkilöstö kehittyy, myös Nordea kehittyy. Henkilöstön osaaminen ja vahva panos antavat konsernille etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. Henkilöstöstrategia Nordean henkilöstöstrategia perustuu liiketoimintavisioon ja -strategiaan sekä konsernin arvoihin. Henkilöstöstrategian mukaan Nordea voi saavuttaa tavoitteensa vain jos henkilöstö saavuttaa omansa. Siksi Nordea tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja samaan aikaan kannustaa elämään tasapainoista elämää. Tiimityö on olennainen osa työskentelyä Nordeassa. Yksi Nordean joukkue -arvon mukaisesti henkilöstö voi saavuttaa sekä omat kunnianhimoiset tavoitteensa että Nordean kunnianhimoiset tavoitteet ja nauttia samalla työskentelystä erittäin tuloksellisessa tiimissä. Painopisteenä arvot ja johtamistapa kaimmin tuloksiin ja yrityskulttuurin luomiseen vaikuttavat tekijät. Vahvan eurooppalaisen pankin luomiseen tarvitaan erinomaisia johtajia. Erinomainen johtaminen tarkoittaa Nordeassa kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä tavoittelemaan konsernin visiota sekä kykyä koota oikea tiimi, joka saa asioita aikaan. Hyvät johtajat ovat sitoutuneita ja pyrkivät itsensä lisäksi auttamaan työtovereitaan kehittymään. Muiden kykyjen kehittäminen, heidän potentiaalinsa hyödyntäminen ja rakentavan palautteen antaminen ovat esimiehen olennaisia ominaisuuksia. Vuonna 2012 Nordeassa otettiin käyttöön Leadership Pipeline -ohjelma, jonka avulla viedään johtaminen seuraavalle tasolle. Uudet johtajat perehdytetään nopeasti erityisellä ohjelmalla, joka antaa heille tiedot uudessa roolissa tarvittavista työkaluista ja prosesseista. Palautekulttuuri kuudessa on Nordeassa etusijalla. Ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, kun heitä kuunnellaan. Säännöllinen palaute on tärkeää myös jatku- kulttuurin mahdollistavat henkilöstön ilmapiiritutkimus sekä suoritus- oimme suorituksia, teemme lyhyen ja pitkän aikavälin urasuunnitelmia ja päätämme kehittämistoimista. Mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa Nordea pyrkii tarjoamaan henkilöstölle paljon kehittymismahdollisuuksia konsernissa. Esimies ja alainen vastaavat kehittymisestä yhdessä. Nordea tarjoaa yhtenäisiä johtamisen ja henkilöstön koulutuksia koko konsernissa. Liiketoiminta-alueet järjestävät erityistaitoja ja -tietoja käsittelevää koulutusta yhtenäisen osaamisen varmistamiseksi tietyllä markkinaalueella. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu käytännön tilanteissa. Tällainen työssä oppiminen on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi varmistaa, että koulutus vastaa tarpeita. Tätä koulutusta täydentävät tavanomainen koulutus, verkkoopiskelu ja virtuaaliset työryhmät. On ratkaisevan tärkeää, että henkilöstöä edesautetaan käyttämään kaikkia kykyjänsä, koska henkilöstön osaaminen ja vahva panos antavat konsernille etumatkaa ja tekevät Nordeasta erinomaisen. Talent Management -prosessilla varmistetaan, että Nordeassa on vahvat johtajat ja osaavat asiantuntijat ja että jatkuvuuden suunnittelu on tehokasta. Henkilöstömäärä (henkilötyövuosina) Monien mahdollisuuksien yhtiö Liikkuvuus on tärkeää kehitettäessä osaamista. Konsernin avoimista tehtävistä ilmoitetaan sisäisesti, ja niihin pyritään löytämään hakijoita omasta osaamistarpeista saa tietoa myös eri maissa järjestettävissä uratapahtumissa. Tehtäviä vaihdetaan useimmiten kotimaassa, mutta henkilöstö arvostaa myös mahdollisuutta työskennellä yli rajojen ja eri arvoketjuissa. Tätä mahdollisuutta arvostavat etenkin Graduate-ohjelman osallistujat. Vastuullinen uudelleenjärjestely Rahoitusmarkkinoiden myllerryksen sekä uusien, kansainvälisten pääomaa, likviditeettiä ja kuluja koskevien vaatimusten vuoksi koko rahoitussektorin on täytynyt jatkaa toimia, jotka tähtäävät kustannustehokkuuteen ja pääoman käytön tehokkuuteen. Vuonna 2011 Nordea ilmoitti käynnistävänsä tehostamistoimia Pohjoismaissa. Päätös oli vaikea mutta olennaisen tärkeä pankin tulevaisuuden kannalta. Uudelleenjärjestely vähensi konsernin henkilöstömäärää noin 2 700:lla vuoden 2011 toisesta neljänneksestä. Henkilöstö on toistaiseksi vähentynyt pääasiassa luonnollisen poistuman ja sisäisen liikkuvuuden kautta. Lisäksi työntekijöitä rekrytoidaan konsernin ulkopuolelta tarkkaan harkiten, eikä määräaikaisia työsopimuksia jatketa. Pohjoismaissa yli 300 nordealaista siirtyi toiseen tehtävään konsernissa sisäisen People Matching -prosessin avulla. Osa työntekijöistä valitsi tukipaketin, johon sisältyi mahdollisuus saada uudelleensijoittumisvalmennusta Nordea 2012

17 Kestävyys on osa Nordean ydinliiketoimintaa Vuonna 2012 jatkettiin yhteiskuntavastuun integrointia osaksi ydinliiketoimintaa yhteiskuntavastuuta koskevan, pitkän aikavälin strategisen tavoitteen mukaisesti. Nordeassa vahvistettiin compliance-toimintaa, kehitettiin luottopäätösprosessia ja jatkettiin ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Lisäksi kaytöön otettiin uudet kestävän toiminnan periaatteet. Finanssikriisi on osoittanut, kuinka tärkeitä vahvat ja vakaat pankit ovat yhteiskunnan menestyksen kannalta. Nordean ensisijainen vastuu on pysyä vahvana ja vakaana, jotta se voi auttaa yksittäisiä henkilöasiakkaita, perheitä, yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan tavoitteensa. Kaikkien sidosryhmien on voitava luottaa Nordeaan pitkällä aikavälillä. Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa tätä. Compliance-toiminnan vahvistaminen ja rikollisverkostojen torjunta Rahoituspalvelut ovat yksi terveen ja vakaan yhteiskunnan peruspilareista. Pankit edistävät kaupankäyntiä, säästämistä ja investointeja, jotka ovat nykyaikaisen talouden moottoreita. Pankit voivat kuitenkin joutua yksittäisten rikollisten ja rikollisverkostojen toiminnan kohteeksi. Kansainväliset rikosten torjunnasta vastaavat viranomaiset käyttävät paljon energiaa ja resursseja torjuakseen rahanpesua, ja monet rahoitussektorin uusista säännöksistä liittyvät tähän toimintaan. Nordea on tyytyväinen tähän tilanteeseen. Kansainvälisenä vastuullisesti toimivana pankkina Nordea on sitoutunut tukemaan kaikkia järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin vastaisia toimia. Nordea perusti vuonna 2012 rahanpesun torjunnasta vastaavia tiimejä kaikilla markkinoilla, joilla se toimii. Nordean hallitus päätti sisäisestä standardista, jota sovelletaan rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviin maakohtaisiin riskeihin. Kaikkien uusien työntekijöiden on suoritettava pakollinen rahanpesun torjuntaa käsittelevä kurssi. Nordea on pohjoismainen yhtiö, jonka yrityskulttuuriin kuuluvat perinteisesti avoimuus ja luottamus. Ne ovat kaikkien compliance-järjestelmien perusta, mutta lisäksi tarvitaan standardoituja prosesseja. Sen vuoksi vuonna 2012 otettiin käyttöön virallinen ilmoituskanava (whistle blowing). Tämä päätös kuvastaa Nordean asemaa yhtenä maailmantalouden kannalta tärkeistä pankeista ja varmistaa, että konserni noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan lahjontalaissa (UK omaisen ohjeissa annettuja määräyksiä. Nordean henkilöstö voi ilmoittaa rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä useilla eri tavoilla. Vastuullinen luotonanto Vuonna 2012 jatkettiin ympäristöön, yhteiskuntaan, hallintotapaan ja politiikkaan (ESG) liittyvien riskien analysointia, jota sovelletaan yrityksille annettavien luottojen luottoprosessissa. ESG-analyyseissä painotetaan jatkossa luottoja, joiden kohdalla ESG-riskit ovat todennäköisimpiä. ESG-riskejä ilmenee eniten tietyillä toimialoilla ja tietyissä maissa, mikä otetaan huomioon menettelytavoissa. ESG-näkökohdat otetaan myös kiinteäksi osaksi tunne asiakkaasi -menettelytapoja. Positiivinen analyysi Vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvä tiimi jatkoi työtään aktiivisesti vuonna Tiimi käy Nordean sijoituskohteina olevat yhtiöt läpi kahdesti vuodessa ja osallistuu yhtiökokouksiin. Vuonna 2011 markkinoille tuodun vastuullisen sijoittamisen Kehittyvät Tähdet -rahaston suosio kasvoi vuonna Vastuullisen sijoittamisen rahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka kehittyvät myönteisesti ja joissa pidetään kestävää toimintaa kasvun lähtökohtana. Kehittyvät Tähdet on kehittynyt jatkuvasti vertailuindeksiään paremmin. Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunta päätti vuonna 2012 myydä kaikki omistukset ydinasejärjestelmiä tai -teknologiaa tuottavissa tai kehittävissä yhtiöissä. Keskustelut sidosryhmien kanssa Nordean yhteiskuntavastuusta vastaava yksikkö kävi keskusteluja pääasiassa vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattavien sijoittajien kanssa. Näiden sijoittajien kiinnostus Nordeaa kohtaan on kasvanut, ja vuoden lopussa 31 % Nordean osakkeita omistavista yhteisöistä oli laatinut vastuullista sijoittamista koskevat periaatteet tai allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Liiketoiminta vastaa yhteiskuntavastuusta Nordeassa liiketoiminta vastaa yhteiskuntavastuusta. Yhteiskuntavastuusta vastaava yksikkö edistää ja koordinoi tähän liittyvää työtä. CSR-sidosryhmäneuvostoon kuuluu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen edustajia, ja se valvoo yhteiskuntavastuusta vastaavaa yksikköä ja määrittelee sen strategisen suunnan. Nordean yhteiskuntavastuuraportti vuodelta 2012 on saatavilla osoitteessa Nordea

18 Nordean osake ja osakkeenomistajat Nordean tavoitteena on yltää 15 %:n oman pääoman tuottoon, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Nordean markkina-arvo oli vuoden 2012 lopussa 29,3 mrd. euroa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea oli Pohjoismaiden neljänneksi suurin yritys ja kymmenen suurimman eurooppalaisen rahoitusalan yrityksen joukossa. - (euroina), Kööpenhaminassa (Tanskan kruunuina) ja Tukholmassa (Ruotsin kruunuina). Osakekurssin kehitys Nordean osakekurssi nousi Tukholman pörssissä 17 % 53,25 Ruotsin kruunusta 62,10 kruunuun. Osakekurssi (päätöskurssi Tukholman pörssissä) vaihteli vuoden aikana 66,90 Ruotsin kruunusta 51,55 kruunuun. -indeksi (OMXS30) nousi 12 % ja Nordean suurimmat rekisteröidyt* osakkeenomistajat, Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä, milj. Prosenttia Nordean osakkeista Sampo Oyj 860,4 21,4 Ruotsin valtio 544,2 13,5 Nordea-fonden 158,2 3,9 Swedbank Robur fonder 135,9 3,4 Funds 74,1 1,8 Norwegian Petroleum Fund 71,5 1,8 SHB Fonder 59,2 1,5 SEB Fonder 47,4 1,2 44,7 1,1 41,1 1,0 Nordea Fonder 39,0 1,0 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 30,4 0,8 12 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 2 106,1 52,4 Lähde: SIS ägarservice, Nordic Central Securities Depository, VP Online. * Pois lukien hallintarekisteröidyt tilit. STOXX Europe 600 Banks -indeksi 23 %. MeritaNordbanken ja Unidanmark fuusioituivat 6. maaliskuuta 2000, minkä jälkeen Nordean osakekurssi on noussut 74 %, eli se on kehittynyt selvästi paremmin kuin STOXX Europe 600 Banks -indeksi, joka on samaan aikaan laskenut 51 %, ja joka on laskenut 28 %. Osakkeen kokonaistuotto Osakkeen kokonaistuotto kertyy osakekohtaisen arvon noususta ja uudelleen sijoitetuista osingoista. Vuonna 2012 osakkeen kokonaistuotto oli 21,0 % (-24,4 % vuonna 2011). Vaihto Pohjoismaiden likvidein rahoitussektorin osake Nordean osake oli vuonna 2012 Pohjoismaiden likvidein rahoitussektorin osake. Päivittäinen vaihto oli keskimäärin noin 73 milj. euroa, mikä vastaa noin 11 milj. osaketta. Pörssien yhteenlaskettu vaihto oli 18,2 mrd. euroa vuonna 2012, mikä vastaa yli 2,6 mrd. osaketta. Suuri osa kaupasta käydään uusilla vaihtoehtoisilla kauppapaikoilla. Nordean osakkeilla käytävästä kaupasta 13% tapahtui tällaisissa kaup- pe, Burgundy ja Turquoise. Vuonna 2012 ostetuista ja myydyistä Nordean osakkeista noin 83 % noteerattiin Ruotsin kruunuina, 9 % euroina ja 8 % Tanskan kruunuina. Uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet Nordeassa on otettu käyttöön uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet, joiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 % ja kokonaisvakavaraisuussuhteen yli 17 % vuoden 2015 alusta lähtien. Osingonjakoa koskevat periaatteet ovat ennallaan. Ylimää räinen pääoma on tarkoitus jakaa osakkeenomistajille. Osinko ja osinkoehdotus Nordea pyrkii pitämään osingon korkealla tasolla. Tavoitteena on maksaa osinkoina yli 40 % tilikauden tuloksesta. Nordean hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 osinkoa maksetaan 0,34 euroa osakkeelta. Osinkoa maksettai- Osakkeenomistajat, Ruotsalaiset yhteisöt, 21 % Ruotsin valtio, 13 % Ruotsalaiset yksityishenkilöt, 3 % Suomalaiset yhteisöt, 25 % Suomalaiset yksityishenkilöt, 5 % Tanskalaiset yhteisöt, 6 % Tanskalaiset yksityishenkilöt, 3 % Yhdysvallat, 11 % Iso-Britannia, 4 % Norja, 2 % Muut, 7 % siin vuodelta 2012 kaikkiaan milj. euroa eli 44 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Osinkotuotto laskettuna 28. joulukuuta 2012 noteeratun osakekurssin mukaan on 4,7 %. Osingon nimellisvaluutta on euro, joka on Nordean kirjanpitovaluutta. Maksettavan osingon valuutta riippuu osakkeiden rekisteröintimaasta. Jos osakkeet on rekisteröity Ruotsissa, osakkeenomistaja voi valita osingonmaksun joko Ruotsin kruunuina tai euroina. Vaihtokurssina käytetään virallista vaihtokurssia. Tanskassa osinko maksetaan euroina. Jos osakkeenomistajalla ei Tanskassa ole euromääräistä tiliä, osinko muunnetaan paikalliseksi valuutaksi. Kukin säilytysyhteisö päättää omasta vaihtokurssistaan. Suomessa osinko maksetaan euroina. Osakkeenomistajat Nordealla oli vuoden 2012 lopussa noin rekisteröityä osakkeenomistajaa, joten sen omistuspohja on Pohjoismaiden laajimpia. Ruotsissa osakkeenomistajia oli noin , Suomessa noin ja Tanskassa noin Luvut olivat suunnilleen samat kuin edellisenä vuonna. Suomalaiset yhteisöt (ml. Sampo Oyj) omistavat 25 % Nordean osakkeista, joten se on omistajakategorioista suurin. Ruotsalaisten yhteisöjen omistusosuus oli 21 %, kun taas muiden kuin pohjoismaisten osakkeenomistajien osuus oli 22 % vuoden 2012 lopussa. Suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Sampo Oyj, jonka omistusosuus on 21,4 %. Vuoden 2012 lopussa Ruotsin valtio omisti 13,5 % Nordean osakkeista. 18 Nordea 2012

19 Katsaus vuoteen 2012 Pääomarakenne vahva, kulut kurissa ja tuotot kasvussa Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 8 %. Liiketoiminnan kulut pienenivät 1 %. Luottotappioita oli 0,28 % luotonannosta (vuonna 2011: 0,23). Liikevoitto kasvoi 11 % (ilman edellisenä vuonna kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja). Oman pääoman tuotto oli 11,6 % (11,1 %). Riskisopeutettu tulos kasvoi 20 %. Ydinvakavaraisuussuhde oli 13,1 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista (11,2 %). Luottojen yleinen laatu pysyi vakaana. Nordealle uusia asiakkaita saatiin Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16 % 218 mrd. euroon. Uusi kunnianhimoinen tunnuslukutavoite ja uudet pääomarakennetta koskevat periaatteet. Vuoden 2012 tulos Tuotot Tuotot kasvoivat 8 % vuodesta Rahoituskate parani 5 % edellisvuodesta. Luotonannon volyymit kasvoivat 3 % lähinnä henkilöasiakkaiden asuntoluottojen ansiosta. Yritysluottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit kaventuivat edellisvuodesta. Nettomääräinen korkomarginaali laski hieman ja oli 1,06 %. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 5 %, kun säästämisen ja sijoittamisen tuotteisiin liittyvät palkkiotuotot olivat vahvat ja maksuliikenteeseen ja luotonantoon liittyvät palkkiotuotot lisääntyivät. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi 18 % edellisvuodesta, kun asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta oli vakaata, henkivakuutustoiminnan tulokset olivat hyvät ja asiakastoimeksiantoihin sisältyvien riskien hallinta onnistui hyvin. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 93 milj. euroa (42) ja muita tuottoja kertyi 103 milj. euroa (91). Kulut Kulut yhteensä lisääntyivät 3 % edellisvuodesta. Henkilöstökulut kasvoivat 3 %, kun vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja ei oteta huomioon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut yhteensä pienenivät 0,5 % vuodesta 2011 ja henkilöstökulut 2 %, kun ei oteta huomioon vuonna 2011 kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Luottotappiot, netto Luottotappioiden nettomäärä kasvoi 933 milj. euroon. Luottotappioita oli 0,28 % luotonannosta (0,23). Tanskassa ja shipping-toiminnassa kirjattujen luottotappiovarausten määrä pysyi odotetusti korkealla tasolla. Muilla osa-alueilla luottotappioita oli vain vähän. Luottotappioiden osuus luotonannosta oli suurin piirten luottoriskiä koskevan riskinottohalukkuuden mukainen. Verot Efektiivinen veroaste oli 24,1 % vuonna 2012, kun se vuotta aiemmin oli 25,7 %. Veroaste oli edellisvuotta alempi, koska veroja maksettiin aiempaa vähemmän. Tämä aiheutui kertaluonteisesta vaikutuksesta, joka johtui lähinnä laskennallisten verovelkojen uudelleenlaskennasta sen jälkeen kun Ruotsissa laskettiin veroastetta. Tulos ja oman pääoman tuotto Tulos kasvoi 19 % milj. euroon ennätyksellisten tuottojen ja hieman edellisvuotta pienempien kulujen ansiosta. Oman pääoman tuotto oli 11,6 % (11,1 %). Riskisopeutettu tulos Riskisopeutettu tulos kasvoi milj. euroon eli 20 % edellisvuodesta. Taseen rakenne Taseen loppusumma pieneni 5 % eli 39 mrd. euroa 677 mrd. euroon vuonna Velat yhteensä vähenivät 6 % eli 41 mrd. euroa 649 mrd. euroon. Taseen loppusumma pieneni, kun luotonanto väheni 6 % edellisvuodesta eli 24 mrd. euroa 365 mrd. euroon. Paikallisissa valuutoissa laskettuna luotonanto väheni 8 %. Velat luottolaitoksille ja yleisön talletukset ja muut velat yleisölle lisääntyivät yhteensä 4 % eli 11 mrd. euroa 256 mrd. euroon. Vuoden 2012 lopussa yleiseen liikkeeseen laskettuja velkakirjoja oli yhteensä 184 mrd. euroa. Vuoden 2012 aikana Nordea laski liikkeeseen 29 mrd. euroa pitkäaikaisia lainoja. Tanskalaiset vakuudelliset joukkolainat eivät sisälly lukuun. Tunnuslukutavoite Nordean tavoitteena on yltää 15 prosentin oman pääoman tuottoon, kun korkotaso on normaali ja ydinvakavaraisuussuhde yli 13 %. Pääomarakenne ja uudet pääomaa koskevat periaatteet Konsernin ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2012 lopussa 13,1 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista eli 1,9 prosenttiyksikköä parempi kuin vuoden 2011 lopussa. Vakavaraisuussuhde parani 2,8 prosenttiyksikköä ja oli 16,2 % ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhteiden paraneminen perustuu vahvoihin tuloksiin ja riskipainotettujen saamisten vähenemiseen. Nordean uusien pääomaa koskevien periaatteiden mukaan ydinvakavaraisuussuhteen tulee olla yli 13 % ja vakavaraisuussuhteen yli 17 % vuoden 2015 alusta lähtien. Osingonjakoa koskevat periaatteet pidetään ennallaan. Ylimääräinen pääoma on tarkoitus jakaa osakkeenomistajille. Pääomaa koskevat periaatteet perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen. Luottolaitoslainsäädännön kokonaisuudistukseen (CRD IV / CRR) liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Tavoitteet ovat vähimmäistavoitteita normaalissa liiketoimintaympäristössä, sillä tilanne vaihtelee suhdannekierron aikana. Luottosalkku Luotonanto kasvoi edellisvuodesta 3 % 346 mrd. euroon. Yrityksille annettujen luottojen osuus oli 53 %. Shipping- Nordea

20 alalla toimiville yrityksille annettujen luottojen osuus konsernin luotonannosta oli 3,3 %. Luokituksia nostettiin myös vuonna 2012 hieman enemmän kuin laskettiin. Luottojen laadun paraneminen laski riskipainotettujen saamisten määrää noin 1,3 % vuonna Ongelmaluottojen bruttomäärä kasvoi vuoden aikana 35 % milj. euroon. Ongelmaluottojen bruttomäärästä 42 % on järjestämättömiä luottoja ja 58 % muita luottoja. Tämä kehitys oli odotettavissa, sillä tässä suhdannekierron vaiheessa on aiempaa helpompi tunnistaa asiakkaat, joille annetuista luotoista on syytä kirjata luottotappioita. Osinko Nordean hallitus ja konsernijohtaja ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,34 euroa osakkeelta (0,26) eli 44 % tilikauden tuloksesta, mikä vastaa Nordean osingonmaksua koskevia periaatteita. Ehdotuksen mukaan osinkoa maksetaan kaikkiaan milj. euroa. Osingon irtoamispäivä on 15. maaliskuuta Täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 19. maaliskuuta ja osinko maksetaan 26. maaliskuuta. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi Nordean hallitus esittää vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta niillä säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake noteerataan, tai yhtiön kaikille osakkeenomistajille esitettävällä ostotarjouksella. Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan muuttaa kulloistenkin pääomatarpeiden mukaiseksi ja että osakkeita voidaan käyttää yritysostojen maksun tai rahoittamisen yhteydessä. Valtuutus on rajattu siten, että Nordea voi omistaa enintään 10 % omista osakkeistaan. Hallitus ehdottaa myös, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa yritysostojen maksun tai rahoittamisen yhteydessä. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin säännellyn markkinapaikan välityksellä ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Vuonna 2012 hallituksella oli valtuutus hankkia takaisin LTIP ohjelman yhteydessä liikkeeseen lasketut C-osakkeet. Valtuutus vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseen laskemiseksi Hallitus ehdottaa vuoden 2013 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 % yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Valtuutusta voidaan käyttää yhdellä tai useammalla kerralla ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehdoin. Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja kustannustehokkaasti uusiin pääomavaatimuksiin ja mahdollistaa uusien pääoma instrumenttien käyttö. Vähittäispankki, liikevoitto markkinoittain Yhteensä Tanska Suomi Norja Ruotsi Puola ja Baltian maat Vähittäispankki, muut Milj. euroa Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut, netto Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut ja poistot Liiketoiminnan kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luottotappiot, netto Liikevoitto Kulu/tuotto-suhde, % Muut tiedot, mrd. euroa Luotonanto yrityksille 90,7 90,3 23,7 23,6 14,7 14,9 21,3 20,2 22,7 23,8 8,2 7,8 126,8 119,9 30,1 28,9 25,2 24,6 27,3 25,2 37,2 34,3 7,1 7,1 Kulutusluotot 24,2 24,7 12,4 12,7 5,2 5,2 0,7 0,7 5,9 5,9 Yritysten talletukset 47,4 45,5 7,8 7,4 10,6 10,0 11,9 12,2 13,1 12,7 4,1 3,2 Henkilöasiakkaiden talletukset 76,6 72,6 23,0 21,6 22,2 22,3 8,5 7,7 20,9 19,1 2,0 1,8 20 Nordea 2012

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015. Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2015 Kari Stadigh Konsernijohtaja Tulos ennen veroja kasvoi kautta linjan milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 929 931 Sampo-konsernin tulos

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007

Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. heinäkuuta 2007 Osavuosikatsaus toinen neljännes 2007 Kasvustrategia tuottaa edelleen vahvoja tuloksia Tuotot kasvoivat 8 prosenttia 3 830 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI

EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI 25.02.2013 EVLI PANKKI ITSENÄINEN SUOMALAINEN YKSITYISPANKKI Maunu Lehtimäki Toimitusjohtaja EVLI PANKKI TÄNÄÄN Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa,

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Lehdistötiedote release

Lehdistötiedote release Lehdistötiedote release 7.4.2011 1 (6) Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Kaikki luvut ja vertailutiedot on nyt esitetty IFRS:n mukaisina. TAMRO-KONSERNIN

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 18. heinäkuuta 2012 Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2012 Tuotot kasvoivat, kulut pysyivät kurissa Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus :n osavuosikatsaus 1.1.2003-31.3.2003 Toimitusjohtaja Liiketoiminta tuo kassavirtaa - tulos vielä epätyydyttävä Konsernin liikevaihto oli 371 milj. euroa (384) liikevaihdon supistumisen takana kirjauskäytännön

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS

MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS MAGNUS ROSÉN, TOIMITUSJOHTAJA YHTIÖKOKOUS 17.3.2016 Liikevaihto kasvoi 635,6 milj. euroon, kasvua 3,6 % tai 6,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla EBITA 66,8 (65,8) milj. EUR tai 10,5 % (10,7 %)

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot