JSMS-10L SLIDE MITRE SAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JSMS-10L SLIDE MITRE SAW"

Transkriptio

1 JSMS-10L SLIDE MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0) M M/U 06/06

2 FIN - SUOMI käyttöohje Hyvä asiakas Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla uuden JET-koneen. Tämä ohje on laadittu katkaisu- ja jiirisahan JSMS- 10L omistajalle ja käyttäjille koneen turvallisen käyttöönoton, käytön ja huollon varmistamiseksi. Noudata tätä käyttöohjetta ja siihen liittyviä asiakirjoja. Lue tämä ohje kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin pystytät koneen, otat sen käyttöön tai huollat sitä. Noudata ohjeita tarkasti, jotta koneesi saavuttavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän. Sisällysluettelo 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 2. JET-takuu 3. Turvallisuus Käyttötarkoitus Yleiset turvallisuusohjeet Jäljelle jäävät riskit 4. Koneen tiedot Tekniset tiedot Melupäästöt Toimituksen osat Koneen kuvaus 5. Kuljetus ja käyttöönotto Kuljetus ja pystytys Asennus Sähköliitos Käyttöönotto 6. Koneen käyttö 7. Varustus- ja säätötyöt Sahanterän asennus Linjalaserin asettaminen Kääntövasteen asettaminen Sahaussyvyyden asettaminen 8. Huolto ja tarkastus 9. Häiriöt 10. Saatavana olevat tarvikkeet 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on sivulla 2 mainittujen direktiivien* mukainen. Tuotteen rakenteessa on otettu huomioon seuraavat normit**. 2. JET-takuu JET-ryhmän pyrkimyksenä on, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden suuret laatua ja kestävyyttä koskevat vaatimukset. JET antaa ensimmäiselle omistajalle seuraavanlaisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta: 2 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE MEKAANISILLE OSILLE 1 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE SÄHKÖOSILLE Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat suorasta tai epäsuorasta väärinkäytöstä, varomattomuudesta, onnettomuuden aiheuttamista vahingoista, vääränlaisesta korjauksesta, puutteellisesta huollosta tai normaalista kulumisesta. JET-takuu alkaa tuotteen myyntipäivästä loppukäyttäjälle. Pidennetyn JET-takuun hyödyntämiseksi virheellinen tuote tai osa on palautettava valtuutetulle JETjälleenmyyjälle tarkastusta varten. Tuotteiden mukana on toimitettava todiste hankintapäivästä ja reklamaatiota koskeva selvitys. Jos tarkastuksessamme todetaan vika, korjaamme sen tai annamme uuden tuotteen tilalle. Mikäli emme voi kohtuullisessa ajassa korjata tuotetta tai antaa uutta tilalle, palautamme myyntihinnan. JET toimittaa korjatun tai uuden tuotteen maksutta. Mikäli kuitenkin todetaan, että kyseessä ei ole vika tai sen syyt eivät kuulu JET-takuun piiriin, asiakkaan on itse maksettava varastointi- ja palautuskustannukset. JET pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia osiin ja tarvikkeisiin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 3. Turvallisuus 3.1 Käyttötarkoitus Kone soveltuu puun ja puuta vastaavien tuotteiden sekä samaan tapaan työstettävien kovien muovien sahaamiseen. Muiden materiaalien työstäminen on sallittua vain erikoistapauksissa, joista on sovittava koneen valmistajan kanssa. Koneella ei saa työstää metallimateriaaleja. Määräysten mukainen käyttö sisältää myös valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamisen. Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja huoltoon sekä vaaroihin. Lakisääteistä alaikärajaa on noudatettava. Käytä konetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Kaikkien turvalaitteiden ja suojusten on oltava asennettuna koneella työskenneltäessä. Käyttöohjeissa mainittujen turvallisuusohjeiden ja maasi erityismääräysten lisäksi on noudatettava puuntyöstökoneiden käyttöä koskevia yleisesti hyväksyttyjä ammattisäännöksiä. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi, eikä valmistaja vastaa siitä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjä kantaa tällöin yksinomaisen riskin. 3.2 Yleiset turvallisuusohjeet Puuntyöstökoneet voivat olla väärin käytettynä vaarallisia. Turvallinen käyttö edellyttää siksi asianomaisten tapaturmanestomääräysten ja jäljempänä mainittujen ohjeiden noudattamista. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä kokonaan ennen koneen asentamisen tai käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje koneen yhteydessä lialta ja kosteudelta suojattuna ja luovuta se edelleen uudelle omistajalle. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisärakenteita. Tarkista päivittäin ennen koneen käynnistämistä, että siinä on tarvittavat turvalaitteet ja että ne toimivat moitteettomasti. Koneessa tai turvalaitteissa havaituista puutteista on ilmoitettava ja vastuuhenkilöiden on korjattava ne.

3 Älä ota tällöin konetta käyttöön vaan ota pistotulppa pois pistorasiasta käynnistämisen estämiseksi. Liikkuvaa suojakantta ei saa lukita avonaiseen asentoon. Käytä lakkia tai hiusverkkoa pitkien hiusten suojaksi. Käytä hyvin istuvia vaatteita, ota korut, sormukset ja rannekellot pois. Käytä suojakenkiä, älä missään tapauksessa vapaa-ajan jalkineita tai sandaaleja. Käytä määräysten edellyttämää henkilökohtaista suojavarustusta. Älä käytä käsineitä työskennellessäsi koneella. Käytä sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Pitkiä työstökappaletta käsitellessäsi käytä sopivia pöydänjatkeita, rullatukia jne. Seuraa koneen pysähtymisaikaa. Se ei saa missään tapauksessa ylittää 10 sekuntia. Sahanterää ei saa pysäyttää sivusta painamalla. Turvallisuussyistä konetta on käytettävä kahdella kädellä, eikä sitä tulisi käyttää portailla seisten. Pyöreää puuta sahatessasi varmista, että työstökappale ei lähde pyörimään terän mukana. Sahatessasi hankalia työstökappaleita käytä sopivia apuvälineitä. On huolehdittava kaikkien työstökappaleiden varmasta otteesta ja ohjauksesta. Poista sahattuja, juuttuneita työstökappaleita vain moottorin ja sahanterän ollessa pysähdyksissä. Huolehdi, että moottorin tuuletusraot ovat aina auki ja puhtaat. Pystytä kone siten, että on sen käyttämiseen ja työstökappaleen ohjaamiseen on riittävästi tilaa. Huolehdi hyvästä valaistuksesta. Huolehdi, että kone seisoo vakaasti tukevalla ja tasaisella alustalla. Huolehdi siitä, ettei sähköjohto haittaa työntekoa eikä siihen voi kompastua. Pidä työskentelypaikka puhtaana haittaavista työstökappaleista ym. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Ole tarkkaavainen ja keskity työhön. Työskentele järkevästi. Älä koskaan käytä konetta päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Ota huomioon, että myös lääkkeet voivat vaikuttaa käyttäytymiseesi. Älä päästä asiattomia, erityisesti lapsia, vaara-alueelle. Älä koskaan jätä käynnissä olevaa konetta vartioimatta. Kytke kone pois päältä poistuessasi työskentelypaikalta. Älä käytä konetta palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tavallinen hankauskipinä saattaa aiheuttaa syttymisen. Ota huomioon palohälytys- ja palontorjuntamahdollisuudet, esim. sammuttimien sijainti ja käyttö. Älä käytä konetta kosteassa ympäristössä äläkä anna sen kastua sateessa. Huolehdi aina siitä, ettei kerry liikaa pölyä käytä aina sopivaa imulaitetta. Puupöly on räjähtävää ja voi olla terveydelle haitallista. Erityisesti trooppiset puulajit ja kovat puut, kuten pyökki ja tammi, luokitellaan syöpää aiheuttaviksi. Ennen aloitusta poista naulat ja muut vieraat esineet työstökappaleesta. Ilmoitettuja työkappaleiden minimi- ja maksimimittoja on noudatettava. Älä vaadi koneelta liikaa. Se toimii paljon paremmin ja kestää pitempään, kun sitä käytetään sen suorituskyvyn mukaisesti. Poista lastuja ja työkappaleen osia vain koneen ollessa pois päältä. Koneen sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Kelaa jatkojohto aina kokonaan auki. Vaihda vahingoittunut verkkojohto heti. Älä koskaan käytä konetta, jos virtakytkin ei toimi kunnolla. Työkaluja vaihdettaessa ja säätö- tai puhdistustöitä tehtäessä koneen on aina oltava pois päältä ja verkkojohdon irti seinästä. Pikateräksisiä (HSS) sahanteriä ei saa käyttää. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Älä koskaan katso lasersäteeseen. Älä kohdista lasersädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä käytä linjalaseria voimakkaasti heijastaviin materiaaleihin. Heijastuva valo on vaarallista. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. 3.3 Jäljelle jäävät riskit Vaikka konetta käytetään määräysten mukaan, siitä aiheutuvat silti seuraavat riskit: Loukkaantumisvaara työalueella vapaasti pyörivän sahanterän vuoksi. Sahanterän murtumisen aiheuttama vaara. Lentävien työstökappaleiden osien aiheuttama vaara. Melun ja pölyn aiheuttama vaara. Käytettävä ehdottomasti henkilökohtaisia suojalaitteita, kuten silmä-, kuulo- ja pölysuojaimia. Käytä sopivaa imulaitetta! Sähkön aiheuttama vaara, jos johtojen kytkentä ei ole asianmukainen. Vältä koskemasta maadoitettuihin laitteisiin (esim. putket, lämpöpatterit, hellat jne.). Varomaton, tarkkaavainen työskentely on korvaamattoman arvokasta! 4. Koneen tiedot 4.1 Tekniset tiedot sahanterän koko 254 x 2,8 x 30 mm pyörimisnopeus kuormittamattomana 4500 rpm suurin sahauskorkeus 90 /45 90/42 mm suurin sahauspituus 90 /45 305/215 mm sahanterän kallistus 0 45 pöydän kallistus vasemmalle/oikealle 45 /45 imuliitäntä d/d 30/40mm paino 18 kg verkkoliitos 230 V ~1L/N 50-60Hz ottoteho 1500 W käyttövirta 6,5 A liitosjohto (H05VV-F) 2 x 1 mm² tarvittava sulake 10 A Koneessa on EN61029 mukainen kaksinkertainen eristys. Luokan 2 laser Virransyöttö 4.2 Melupäästöt Arvot mitattu standardin EN 1807:1999 mukaisesti (virhemarginaali 4 db). <1mW, nm 3V (muuntaja)

4 äänitehotaso (EN 3746): kuormittamattomana 101,5 db(a) äänenpainetaso (EN 11202): kuormittamattomana 88,7 db(a) Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä välttämättä turvallisen työskentelyn arvoja. Niiden tarkoitus on antaa koneen käyttäjälle mahdollisuus arvioida paremmin vaaran ja riskin taso. 4.3 Toimituksen osat 1 katkaisu- ja jiirisaha 1 pölypussi 1 työstökappaleen kiinnitin 2 jatkokappaletta 1 katkaisuvaste 1 lenkkiavain 13mm 1 sahanterä käyttöohje varaosaluettelo 4.4 Koneen kuvaus Kuva 1 A..laser-virtakytkin B. kädensija kytkimineen C. sahanterän suojus D. sahauspään lukituspultti E.. työstökappaleen kiinnitin F..jiirikiinnitys G. katkaisuvaste H.. konepöytä I työstökappaleen vaste J.. sahanterä K.. pölypussi L...kelkan kiinnitys M.. linjalaser N. kallistuksen lukitus O. jatkokappaleet P.. vapautuskytkin Q.sahaussyvyyden asettaminen U. sahan akselin lukituspainike Kuva 2 Kuva 3 5. Kuljetus ja käyttöönotto 5.1. Kuljetus ja pystytys Kone tulisi pystyttää suljetuissa tiloissa. Tavanomaiset puusepänverstaan olosuhteet riittävät. Pystytyspinnan on oltava riittävän tasainen ja kuormitusta kestävä. Kone voidaan tarvittaessa kiinnittää pystytyspintaan. Pakkausteknisistä syistä konetta ei ole asennettu kokonaan. 5.2 Asennus Jos huomaat kuljetusvaurion purkaessasi konetta pakkauksesta, ilmoita välittömästi myyjälle, älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Poista ruostesuojarasva konepöydästä miedolla liuottimella. Jatkokappaleiden asennus Aseta katkaisuvaste (B, kuva 4) haluamallesi puolelle. Kuva 4 Kiinnitä jatkokappaleet (C) kiinnittimillä (A) koneen jalustaan. Pölypussin asennus Käytä pölypussia (K, kuva 1) lastujen ja pölyn keräämiseen. Pölypussi voidaan työntää koneen takapuolella olevaan liitokseen. Tähän liitokseen voidaan liittää myös imuri. Sahauspään vapauttaminen Toimitettaessa koneen sahauspää on lukittuna. Sahauspään lukituspultti (D, kuva 2) voidaan vetää ulos. Anna sahauspään liikkua hitaasti ylös. Koneen kuljettamisen ajaksi sahauspää on taas lukittava. 5.3 Sähköliitos Asiakkaan verkkoliitoksen ja käytettävien jatkojohtojen on oltava määräysten mukaisia. Verkkojännitteen ja taajuuden on oltava koneen tehokilven mukaisia. Sulakkeen on oltava 10 A. Käytä vain liitosjohtoja, joissa on merkintä H05VV-F. Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. 5.4 Käyttöönotto Kone voidaan käynnistää kädensijassa olevasta painikkeesta (B, kuva 1). Kun päästät painikkeen, kone kytkeytyy pois päältä. 6. Koneen käyttö Oikea työasento: Koneen edessä leikkuusuuntaan seisten.

5 Työnnä lukituspainike (P, kuva 2) syrjään ja paina sahauspää kädensijalla hitaasti ja tasaisesti alas. Sahaamisen jälkeen sahauspää on palautettava alkuasemaansa. Fig 5 Pidä pääsi ja vartalosi sahanterän sivulla lastujen lentosuunnan ulkopuolella Älä koskaan aseta käsivarsiasi ristiin ja pysyttele aina riittävän kaukana sahausalueesta. Varmista, että pystyt seisomaan tukevasti. Älä sahaa lyhyitä työstökappaleita, sillä niitä ei ole mahdollista kiinnittää varmasti. Työstökappaleen käsittely: Tue pitkät työstökappaleet rullapukeilla. Työstökappale on sahaamisen ajaksi kiinnitettävä tiukasti pöytään työkalukiinnittimellä. Sahaamisen ajaksi työstökappale on kiinnitettävä lujasti työstökappaleen vasteeseen työstökappaleen kiinnittimellä. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Käyttö: Ota aina huomioon turvaohjeet ja noudata voimassa olevia määräyksiä. Säädä katkaisu- ja jiiriasetukset. Luo verkkoyhteys (laita pistotulppa pistorasiaan). Ennen kuin aloitat sahaamisen, varmista, että sahanterän suojus on oikeassa asennossa. Katkaisusaha otetaan käyttöön kädensijan sisäpuolella olevasta painikkeesta (B, kuva 1). Sahanterän on saavutettava täysi pyörimisnopeus, ennen kuin voit aloittaa sahaamisen. Sahaus ilman vetotoimintoa (kelkkaohjaus lukitettu) Sahaus vetotoiminnolla Pitkissä sahauksissa tarvitaan vetotoimintoa. Avaa kelkan kiinnitys (L, kuva 2). Vedä sahauspää itseäsi kohti. Työnnä lukituspainike (P, kuva 2) syrjään ja paina sahauspää kädensijalla hitaasti ja tasaisesti alas. Tee toinen sahaus työntämällä sahauspäätä hitaasti ja tasaisesti eteenpäin. Pysäytä moottori. Sahaamisen jälkeen sahauspää on palautettava alkuasemaansa. Huom: Tarkasta aina sahanterän kunto ennen työstämistä. Käytä vain terävää, virheetöntä sahanterää! Käytä aina työkalukiinnitintä (E, kuva 1). Varmista, ettei pyöreä työstökappale lähde pyörimään sahauspuristuksen vuoksi. Kiinnitä pyöreät puukappaleet hyvin. Käytä tarkoitukseen sopivia apuvälineitä sahatessasi hankalia työstökappaleita. Käyrän työstökappaleen leikkaus : Käyrä tai vääntynyt työstökappale on asetettava siten, että työstökappaleen vaste tukee leikkauskohtaa (kuva 6). Kuva 6 Tämä toimenpide voi olla vaarallinen (kuva 7). Kuva 7 Viistokatkaisu: Sahauspää voidaan säätää 0 45 kulmaan. Koneen takana oleva kiristysvipu (N, kuva 8) on avattava säätöä varten. Kuva 8 Kiristä jälleen ennen sahausta. Jiirisahaus: Sahauspää voidaan säätää kulmaan. Työstökappaleen vasteen takana olevat 2 (F, kuva 1) kiinnityskahvaa on avattava. Sahauspää voidaan asettaa haluttuun kulmaan. Väännä kiinnityskahvat taas kiinni, ennen kuin aloitat sahaamisen. Yhdistetty viistosahaus: Valitse haluttu katkaisu- ja jiiriasetus. 7. Varustus- ja säätötyöt Yleisiä ohjeita: Ennen varustus- ja säätötöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 7.1 Sahanterän asennus Sahanterän on oltava ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen.

6 Ennen sahanterän kiinnitystä tarkasta, ettei siinä ole vikoja (murtumia, viallisia hampaita, vääntymiä). Älä käytä viallisia sahanteriä. Tarkista, että sahanterän hampaat osoittavat leikkaussuuntaan (alaspäin). Käytä aina sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Sahanterän vaihdon saa suorittaa vain, kun pistotulppa ei ole pistorasiassa. Poista sahanterän suojus avaamalla suojuksen sivulla olevat ruuvit (R, kuva 9) ja kääntämällä suojus ylös (kuva 10). Suorita asetus ruuveilla (W). Kuva 10 Huom: Luokan 2 laser, älä koskaan katso lasersäteeseen. 7.3 Kääntövasteen asettaminen 90 ja 45 kääntövasteet on asetettu valmiiksi tehtaalla. Säädä tarvittaessa ruuveilla (X, kuva 8). Puhdistus: Puhdista kone säännöllisesti. Puhdista koneen kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen. Pidä tuuletusraot puhtaina pölystä ja liasta. Poista pinttynyt lika pehmeällä, saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne. Sellaiset aineet vahingoittavat muoviosia. Kollektoriharjat: Moottorin kollektoriharjat kuluvat ja ne on tarvittaessa uusittava. Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Avaa harjakotelo (A, kuva 11). Kuva 9 Lukitse sahan akseli lukituspainikkeella (U, kuva 3) ja avaa kiristysruuvi toimitukseen kuuluvalla lenkkiavaimella (T). Huom: vasen kierre Ota ulkolaippa pois. Vaihda sahanterä (J, kuva 1). Sahanterän hampaiden on osoitettava suojuksessa olevan nuolen suuntaan. Laipat on puhdistettava ennen sahanterän asennusta. Aseta ulkolaippa takaisin paikoilleen ja kiristä kiristysruuvi lenkkiavaimella. Kiinnitä sahanterän suojus kahdella ruuvilla (R, kuva 9). 7.2 Linjalaserin asettaminen Linjalaser (V, kuva 10) on asetettava siten, että lasersäde osoittaa leikkuuviivaan. 7.4 Sahaussyvyyden asettaminen Sahaussyvyys voidaan asettaa ruuvilla (Q, kuva 2). Osasahaukset ovat näin mahdollisia vetotoimintoa käytettäessä. Huom: Tarkista sahanterän vapaa liikkuvuus jokaisen säädön jälkeen, ennen kuin käynnistät koneen. 8. Huolto ja tarkastus Yleisiä ohjeita: Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta! Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Ainoastaan alan ammattilainen saa korjata linjalaserin. Tarkista päivittäin, että imulaite toimii kunnolla. Kiinnitä kaikki suojalaitteet välittömästi takaisin paikoilleen huollon, puhdistuksen ja korjauksen päätyttyä. Vaihda vahingoittuneet suojalaitteet heti uusiin. Kuva 11 Vaihda uudet kollektoriharjat (Jet-osanumero: JSMS10L-109 tarvitaan 2 kpl). Aseta harjakotelon kansi takaisin paikoilleen. Sahanterät: Käytä vain riittävän teräviä sahanteriä. Käytä vain sahanteriä, joissa on negatiivinen päästökulma. Älä käytä tavallisia sahanteriä. Ohuiden työstökappaleiden sahauksessa on käytettävä hienohampaisia sahanteriä (vähintään 80 hammasta). Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Sahanterien hoito tulisi antaa vain koulutetun henkilökunnan vastuulle. 9. Häiriöt

7 Moottori ei käynnisty *ei virtaa tarkista verkkojohto ja sulake. *kollektoriharjat ovat kuluneetvaihda kollektoriharjat uusiin. *moottori, kytkin tai johto viallinen ota yhteys sähköammattilaiseen. Linjalaserin valo ei pala *linjalaser tai sähkönsyöttö viallinenota yhteys sähkömieheen. Kone tärisee voimakkaasti *Kone seisoo epätasaisella alustalla huolehdi tasaisesta alustasta. *Sahanterä vahingoittunut vaihda sahanterä heti uuteen. Leikkauskulma ei ole 90 *viistovaste säädetty väärin *työstökappaleen vaste säädetty väärin. Leikkuujälki on huono *vääränlainen sahanterä *sahanterä pihkainen *sahanterä tylsä *työkappale epäyhtenäinen *syöttöpaine liian kova älä koskaan työstä väkisin. 10. Saatavana olevat tarvikkeet JET-hinnastosta löydät erilaisin hammastuksin varustettuja sahanteriä.

8 JSMS-10L Declaration of conformity On our own responsibility we hereby declare that this product complies with the regulations * 98/37/EC, 98/79EC, 89/336/EC, 93/68EC, 73/23/EC, 2002/95/EC designed with consideration of the standards ** EN , EN , EN , EN , EN , EN Marcel Baumgartner, managing director WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach 2

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JTS-10 TABLE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W KÄYTTÖOHJE MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W DAN0738 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071213 FI MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W/2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 JMS-8 Katkaisusaha JMS-10 Katkaisusaha Pöytä kääntyy 45 vas. / oik. 17 pikalukitusta Helpot koneen kallistuksen säädöt stoppareilla 0 ja 45 Pöydän levikeraudoilla 730 mm:n kokonaisleveys

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARILAITE. Asennus- ja käyttöohjeet BAARILAITE GM4 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme, jotta Teistäkin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot