WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58"

Transkriptio

1 JTS-10 TABLE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach Tel +41 (0) Fax +41 (0) M M/U 02/06

2 FI - FINNISCH Käyttöohje Hyvä asiakas Kiitämme luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla uuden JET-koneen. Tämä ohje on laadittu pöytäpyörösahan JTS-10 omistajalle ja käyttäjille koneen turvallisen käyttöönoton, käytön ja huollon varmistamiseksi. Noudata tätä käyttöohjetta ja siihen liittyviä asiakirjoja. Lue tämä ohje kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin pystytät koneen, otat sen käyttöön tai huollat sitä. Noudata ohjeita tarkasti, jotta koneesi saavuttavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja käyttöiän. Sisällysluettelo 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 2. JET-takuu 3. Turvallisuus Käyttötarkoitus Yleiset turvallisuusohjeet Jäljelle jäävät riskit 4. Koneen tiedot Tekniset tiedot Melupäästöt Toimituksen osat Koneen kuvaus 5. Kuljetus ja käyttöönotto Kuljetus ja pystytys Asennus Imuliitos Sähköliitos Käyttöönotto 6. Koneen käyttö 7. Varustus- ja säätötyöt Sahanterän asennus Jakoveitsen asennus Sahansuojuksen asennus Sahanterän säätö Yhdensuuntaisvasteen säätö Kulmavasteen säätö 45 ja 90 vasteiden säätö 8. Huolto ja tarkastus 9. Häiriöt 10. Saatavana olevat tarvikkeet 11. Turvallinen työskentely...liite A 1. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote on sivulla 2 mainittujen direktiivien* mukainen. Tuotteen rakenteessa on otettu huomioon seuraavat normit**. EYtyyppihyväksynnän*** on suorittanut ****. 2. JET-takuu JET-ryhmän pyrkimyksenä on, että sen tuotteet täyttävät asiakkaiden suuret laatua ja kestävyyttä koskevat vaatimukset. JET antaa ensimmäiselle omistajalle seuraavanlaisen takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta: 2 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE MEKAANISILLE OSILLE 1 VUODEN JET-TAKUU KAIKILLE SÄHKÖOSILLE Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat suorasta tai epäsuorasta väärinkäytöstä, varomattomuudesta, onnettomuuden aiheuttamista vahingoista, vääränlaisesta korjauksesta, puutteellisesta huollosta tai normaalista kulumisesta. JET-takuu alkaa tuotteen myyntipäivästä loppukäyttäjälle. Pidennetyn JET-takuun hyödyntämiseksi virheellinen tuote tai osa on palautettava valtuutetulle JET-jälleenmyyjälle tarkastusta varten. Tuotteiden mukana on toimitettava todiste hankintapäivästä ja reklamaatiota koskeva selvitys. Jos tarkastuksessamme todetaan vika, korjaamme sen tai annamme uuden tuotteen tilalle. Mikäli emme voi kohtuullisessa ajassa korjata tuotetta tai antaa uutta tilalle, palautamme myyntihinnan. JET toimittaa korjatun tai uuden tuotteen maksutta. Mikäli kuitenkin todetaan, että kyseessä ei ole vika tai sen syyt eivät kuulu JET-takuun piiriin, asiakkaan on itse maksettava varastointi- ja palautuskustannukset. JET pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia osiin ja tarvikkeisiin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 3. Turvallisuus 3.1 Käyttötarkoitus Kone soveltuu puun ja puuta vastaavien tuotteiden sekä samaan tapaan työstettävien kovien muovien sahaamiseen. Muiden materiaalien työstäminen on sallittua vain erikoistapauksissa, joista on sovittava koneen valmistajan kanssa. Koneella ei saa työstää metallimateriaaleja. Määräysten mukainen käyttö sisältää myös valmistajan antamien käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamisen. Konetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet sen käyttöön ja huoltoon sekä vaaroihin. Lakisääteistä alaikärajaa on noudatettava. Käytä konetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Kaikkien turvalaitteiden ja suojusten on oltava asennettuna koneella työskenneltäessä. Käyttöohjeissa mainittujen turvallisuusohjeiden ja maasi erityismääräysten lisäksi on noudatettava puuntyöstökoneiden käyttöä koskevia yleisesti hyväksyttyjä ammattisäännöksiä. Kaikki muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi, eikä valmistaja vastaa siitä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjä kantaa tällöin yksinomaisen riskin. 3.2 Yleiset turvallisuusohjeet Puuntyöstökoneet voivat olla väärin käytettynä vaarallisia. Turvallinen käyttö edellyttää siksi asianomaisten tapaturmanestomääräysten ja jäljempänä mainittujen ohjeiden noudattamista. Käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä kokonaan ennen koneen asentamisen tai käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje koneen yhteydessä lialta ja kosteudelta suojattuna ja luovuta se edelleen uudelle omistajalle. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia tai lisärakenteita.

3 Tarkista päivittäin ennen koneen käynnistämistä, että siinä on tarvittavat turvalaitteet ja että ne toimivat moitteettomasti. Koneessa tai turvalaitteissa havaituista puutteista on ilmoitettava ja vastuuhenkilöiden on korjattava ne. Älä ota tällöin konetta käyttöön vaan ota pistotulppa pois pistorasiasta käynnistämisen estämiseksi. Käytä lakkia tai hiusverkkoa pitkien hiusten suojaksi. Käytä hyvin istuvia vaatteita, ota korut, sormukset ja rannekellot pois. Käytä suojakenkiä, älä missään tapauksessa vapaa-ajan jalkineita tai sandaaleja. Käytä määräysten edellyttämää henkilökohtaista suojavarustusta. Käytä pöytäpyörösahan käytön yhteydessä aina kuulosuojainta. Älä käytä käsineitä työskennellessäsi koneella. Käytä sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Pitkiä työstökappaletta käsitellessäsi käytä sopivia pöydänjatkeita, rullatukia jne. Noudata tähän käyttöohjeeseen sisältyvää lukua turvallisista työtavoista. Tarkista sahanterän oikea pyörimissuunta, ennen kuin otat koneen käyttöön. Sahanterän on saavutettava täysi pyörimisnopeus, ennen kuin aloitat sahaamisen. Seuraa koneen pysähtymisaikaa. Se ei saa missään tapauksessa ylittää 10 sekuntia. Sahanterää ei saa pysäyttää sivusta painamalla. Huolehdi työkappaleen takaiskun välttämisestä. Jakoveistä ja sahansuojusta on aina käytettävä. Sahanterän ja jakoveitsen välisen etäisyyden on oltava 2 ja 5 mm välillä. Älä käytä työkalua käyttötarkoituksissa, joihin sitä ei ole suunniteltu; älä sahaa pöytäpyörösahalla esim. puiden oksia. Tee poikkileikkauksia vain kulmavasteen avulla. Älä koskaan ojenna kättäsi sahanterän yli tai ympäri. Käytä työntölevyä ja työnnintä halkaistessasi kapeita työstökappaleita (leveys alle 120 mm). Työntölevyä ja työnnintä on aina säilytettävä samassa paikassa yhdessä pöytäpyörösahan kanssa. Varmista, että sahattu materiaali ei tartu sahanterän hampaisiin ja lennä ilmaan. Koneessa ei saa käyttää urasahanteriä tai urajyrsimiä. Pyöreää puuta sahatessasi varmista, että työstökappale ei lähde pyörimään terän mukana. Sahatessasi hankalia työstökappaleita käytä sopivia apuvälineitä. Huolehdi kaikkien työstökappaleiden varmasta otteesta ja ohjauksesta. Poista sahattuja, juuttuneita työstökappaleita vain moottorin ja sahanterän ollessa pysähdyksissä. Huolehdi, että moottorin tuuletusraot ovat aina auki ja puhtaat. Pystytä kone siten, että on sen käyttämiseen ja työstökappaleen ohjaamiseen on riittävästi tilaa. Älä koskaan kanna työkaluja pitämällä kiinni niiden sähköjohdosta äläkä koskaan vedä pistotulppaa pois pistorasiasta pitämällä kiinni johdosta. Johto ei saa joutua kosketuksiin kuumien osien, öljyn tai terävien reunojen kanssa. Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytössä on oltava ulkokäyttöön hyväksytty jatkojohto. Huolehdi hyvästä valaistuksesta. Huolehdi, että kone seisoo vakaasti tukevalla ja tasaisella alustalla. Huolehdi siitä, ettei sähköjohto haittaa työntekoa eikä siihen voi kompastua. Irrota pistotulppa pistorasiasta ehdottomasti aina, kun työkalua ei käytetä, ennen jokaista huoltotyötä ja lisävarusteiden (esim. sahanterien) vaihdon yhteydessä. Varmista aina, että työkaluavain ja asetustyökalut on otettu pois, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Pidä työskentelypaikka puhtaana haittaavista työstökappaleista ym. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Ole tarkkaavainen ja keskity työhön. Työskentele järkevästi. Älä koskaan käytä konetta päihteiden, kuten alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Ota huomioon, että myös lääkkeet voivat vaikuttaa käyttäytymiseesi. Älä päästä asiattomia, erityisesti lapsia, vaara-alueelle. Älä koskaan jätä käynnissä olevaa konetta vartioimatta. Kytke kone pois päältä poistuessasi työskentelypaikalta. Älä käytä konetta palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Tavallinen hankauskipinä saattaa aiheuttaa syttymisen. Ota huomioon palohälytys- ja palontorjuntamahdollisuudet, esim. sammuttimien sijainti ja käyttö. Älä käytä konetta kosteassa ympäristössä äläkä anna sen kastua sateessa. Huolehdi aina siitä, ettei kerry liikaa pölyä käytä aina sopivaa imulaitetta. Puupöly on räjähtävää ja voi olla terveydelle haitallista. Erityisesti trooppiset puulajit ja kovat puut, kuten pyökki ja tammi, luokitellaan syöpää aiheuttaviksi. Ennen aloitusta poista naulat ja muut vieraat esineet työstökappaleesta. Ilmoitettuja työkappaleiden minimi- ja maksimimittoja on noudatettava. Älä vaadi koneelta liikaa. Se toimii paljon paremmin ja kestää pitempään, kun sitä käytetään sen suorituskyvyn mukaisesti. Poista lastuja ja työkappaleen osia vain koneen ollessa pois päältä. Koneen sähkölaitteisiin liittyviä töitä saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. Kelaa jatkojohto aina kokonaan auki. Vaihda vahingoittunut verkkojohto heti. Älä koskaan käytä konetta, jos virtakytkin ei toimi kunnolla. Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen lisävarusteiden tai lisälaitteiden käyttö voi johtaa loukkaantumisiin. Työkaluja vaihdettaessa ja säätö- tai puhdistustöitä tehtäessä koneen on aina oltava pois päältä ja verkkojohdon irti seinästä. Muista sahanterän vaihdon yhteydessä aina, että sahanterän haritus ei saa olla kapeampi ja sahanterä ei saa olla leveämpi kuin jakoveitsen paksuus.

4 Varmista, että valitsemasi sahanterä soveltuu työstettävään materiaaliin. Käytä vain standardin EN mukaisia sahanteriä. Pikateräksisiä (HSS) sahanteriä ei saa käyttää. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Kulunut kitalevy on vaihdettava uuteen. 3.3 Jäljelle jäävät riskit Vaikka konetta käytetään määräysten mukaan, siitä aiheutuvat silti seuraavat riskit: Loukkaantumisvaara työalueella vapaasti pyörivän sahanterän vuoksi. Sahanterän murtumisen aiheuttama vaara. Lentävien työstökappaleiden osien aiheuttama vaara. Melun ja pölyn aiheuttama vaara. Käytettävä ehdottomasti henkilökohtaisia suojalaitteita, kuten silmä-, kuulo- ja pölysuojaimia. Käytä sopivaa imulaitetta! Sähkön aiheuttama vaara, jos johtojen kytkentä ei ole asianmukainen. 4. Koneen tiedot 4.1 Tekniset tiedot JTS-10 konepöytä 430x640 mm lisäpöytineen 940x950mm sahanterän halkaisija 254 mm sahanterän aukko 30 mm sahanterän pyörimisnopeus 4500 rpm sahauskorkeus 90 /45 80 / 55 mm terä kallistettavissa90 45 vasemmalle imuliitos 57 / 100 mm paino 35 kg verkkoliitos 230 V ~1/N/PE 50-60Hz ottoteho 1500 W käyttövirta 6,5 A liitosjohto (H07RN-F) 3 x 1,5 mm² tarvittava sulake 16 A Suojausluokka I 4.2 Melupäästöt Arvot mitattu standardin EN 1807:1999 mukaisesti (virhemarginaali 4 db) työstökappale: lastulevy 16 mm: äänitehotaso (EN 3746): kuormittamattomana työstettäessä 101,5 db (A) 105,8 db (A) äänenpainetaso (EN 11202): kuormittamattomana 88,7 db (A) työstettäessä 96,4 db (A) Ilmoitetut arvot ovat päästöarvoja eivätkä välttämättä turvallisen työskentelyn arvoja. Niiden tarkoitus on antaa koneen käyttäjälle mahdollisuus arvioida paremmin vaaran ja riskin taso. 4.3 Toimituksen osat koneen jalusta 2 pöydänlevikkeet pöydänjatke yhdensuuntaisvaste kulmavaste 2 käsikampea 2 työntimen pidikekoukkua sahanterä 254 mm jakoveitsi sahansuojus yhdysletku ja Y-kappale työnnin käyttötyökalut käyttöohje varaosaluettelo 4.4 Koneen kuvaus A...sahansuojus B..kulmavaste C..sahanterä Kuva 1 D..korkeudensäätökampi E..moottorin virtakytkin F..yhdysletku G.jakoveitsi H.pöydänjatke I yhdensuuntaisvaste K.kallistuskampi L..koneen jalusta 5. Kuljetus ja käyttöönotto 5.1. Kuljetus ja pystytys Älä kanna sahaa pitäen kiinni suojuksista. Sahanterän yläosan on oltava kuljetuksen aikana peitettynä esim. sahansuojuksella. Kone tulisi pystyttää suljetuissa tiloissa. Tavanomaiset puusepänverstaan olosuhteet riittävät. Pystytyspinnan on oltava riittävän tasainen ja kuormitusta kestävä. Kone voidaan tarvittaessa kiinnittää pystytyspintaan. Pakkausteknisistä syistä konetta ei ole asennettu kokonaan. 5.2 Asennus Jos huomaat kuljetusvaurion purkaessasi konetta pakkauksesta, ilmoita välittömästi myyjälle, älä ota laitetta käyttöön! Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Poista ruostesuoja-aine miedolla liuottimella. Aseta kone ylösalaisin. Kuljetussuojuksen poisto Ruuvaa pohjalevy (C, kuva 2) irti ja poista kuljetussuojus (D). Kuva 2 Aseta pohjalevy takaisin paikalleen. Lisäpöytien asennus Kiinnitä vasen ja oikea pöydänlevike (A ja E) sekä pöydänjatke taakse. Kiinnitä kummallekin puolelle ja taakse 2 tukisauvaa (B). Pohjakiskojen asennus Kiinnitä yhdensuuntaisvasteen pohjakiskot (A, B, kuva 3) pöydän etupuolelle.

5 Kuva 3 Asteikkojen alut kohtaavat toisensa pöydän keskikohdassa. Käsikampien asennus Asenna +/- -kampi eteen ja 0 /45 - kampi sivulle. Kitalevyn asennus Asenna kitalevy 8 uppokantaruuvilla (kuva 6). Kuva 6 Letkuliitos (C) on 100 ja 57 mm letkulle. 5.4 Sähköliitos Asiakkaan verkkoliitoksen ja käytettävien jatkojohtojen on oltava määräysten mukaisia. Verkkojännitteen ja taajuuden on oltava koneen tehokilven mukaisia. Sulakkeen on oltava 16 A. Käytä vain liitosjohtoja, joissa on merkintä H07RN-F. Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Jalustan asennus Asenna jalustan jalat (A, kuva 4) ja poikittaistuet (B, C) kuvan mukaisesti. Sahansuojuksen asennus ks. luku 7.3 Yhdensuuntaisvasteen asennus ks. luku 7.5 Työntimen pidikkeen asennus kiinnitä 2 työntimen pidikekoukkua (A, B, kuva 7) neljällä uraruuvilla. 5.5 Käyttöönotto Kone voidaan käynnistää pääkytkimen vihreästä painikkeesta. Kone voidaan pysäyttää punaisesta painikkeesta (A, kuva 9). Kuva 4 Koneen kiinnitys jalustaan Aseta kone jalustalle ja yhdistä neljällä ruuvilla, jousialuslaatalla ja mutterilla (kuva 5). Kuva 5 Säädä nyt lisäpöytien pinnat samaan tasoon konepöydän kanssa (käytä vastekiskoa viivoittimena). Sahanterän asennus ks. luku 7.1 Jakoveitsen asennus ks. luku Imuliitos Kuva 7 Kone on liitettävä imulaitteeseen ennen käyttöönottoa. Asenna yhdysletku (A, kuva 8) ja Y- kappale (B) kuvan mukaisesti. Kuva 8 Kuva 9 Moottorin ylikuormittuessa se kytkeytyy itsestään pois päältä. 10 minuutin jäähtymisajan jälkeen kone voidaan käynnistää uudelleen. Tällöin on painettava ylikuormitussuoja (B) sisään. 6. Koneen käyttö Oikea työasento: Seiso koneen edessä sahauslinjan (vaara-alueen) ulkopuolella. Työstökappaleen käsittely: Pidä kätesi työkappaleen päällä kämmenet levitettyinä sahausalueen ulkopuolella. Liikuta työstökappaletta sahauslinjan suuntaisesti sahanterää kohti. Työnnä tasaisesti ja kallistamatta, suorita sahaus yhtäjaksoisesti.

6 Tue leveät ja pitkät työstökappaleet rullapukeilla. Käyttö: Ota aina huomioon turvaohjeet ja noudata voimassa olevia määräyksiä. Ennen kuin aloitat sahaamisen, varmista, että sahanterän suojus on oikeassa asennossa. Sahanterän on saavutettava täysi pyörimisnopeus, ennen kuin voit aloittaa sahaamisen. Huom: Tarkasta aina sahanterän kunto ennen työstämistä. Käytä vain terävää, virheetöntä sahanterää! Älä käytä sahanteriä, joiden annettu maksimipyörimisnopeus on koneen pyörimisnopeutta alhaisempi. Varmista, ettei pyöreä työstökappale lähde pyörimään sahauspuristuksen vuoksi. Huolehdi kaikkien työstökappaleiden varmasta otteesta ja ohjauksesta. Älä koskaan sahaa vapaalla kädellä. Älä käytä pöytäpyörösahaa saumaukseen, uurtoon ja urien sahaukseen. Käytä työntölevyä ja työnnintä halkaistessasi kapeita työstökappaleita (leveys alle 120 mm). Varmista, että sahattu materiaali ei tartu sahanterän hampaisiin ja lennä ilmaan. Poista sahattuja, juuttuneita työstökappaleita vain moottorin ja sahanterän ollessa pysähdyksissä. Huolehdi työkappaleen takaiskun välttämisestä. Käytä aina jakoveistä ja sahansuojusta Tarkista niiden oikea asetus. Koneen käyttämiseksi määräysten mukaisesti noudata myös liitettä A Turvallinen työskentely (käyttöohjeen viimeisillä sivuilla) A.1.: pitkittäissahaus A.2.: pitkittäissahaus työntimellä A.3.: katkaisu A.4.: vinosahaus A.5.: jiirisahaus A.6.: levyjen pitkittäissahaus 7. Varustus- ja säätötyöt Yleisiä ohjeita: Ennen varustus- ja säätötöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 7.1 Sahanterän asennus Sahanterän on oltava ilmoitettujen teknisten tietojen mukainen. Käytä vain standardin EN mukaisia sahanteriä. Ennen sahanterän kiinnitystä tarkasta, ettei siinä ole vikoja (murtumia, viallisia hampaita, vääntymiä). Älä käytä viallisia sahanteriä. Tarkista, että sahanterän hampaat osoittavat leikkaussuuntaan (alaspäin). Käytä aina sopivia työkäsineitä käsitellessäsi sahanterää. Sahanterän vaihdon saa suorittaa vain, kun pistotulppa ei ole pistorasiassa. Poista sahansuojus ja kitalevy. Avaa kiristysmutteri toimitukseen kuuluvilla avaimilla (A, kuva 10). Estä sahauslaipan pyöriminen toimitukseen kuuluvalla avaimella (B). Kuva 10 Poista kiristysmutteri ja laippa. Kiinnitä sahanterä (C) sahan akseliin. Varmista, että sahanterän hampaat osoittavat leikkaussuuntaan (edessä alaspäin). Kiinnitä laippa ja väännä kiristysmutteri lujasti kiinni. Kiinnitä kitalevy ja sahansuojus. 7.2 Jakoveitsen asennus Jakoveistä on aina käytettävä. Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Jakoveitsi (B, kuva 11) kiinnitetään kahdella kuusiokoloruuvilla (A). Väännä ne lujasti kiinni toimitukseen kuuluvalla kuusioavaimella (C). Sahanterän ja jakoveitsen välisen etäisyyden on oltava 2 ja 5 mm välillä. Kuva Sahansuojuksen asennus Sahansuojuksen (A, kuva 12) on aina oltava asennettuna. Sahansuojus on laskettava sahattavan työstökappaleen tasolle, jotta sahanterän hampaat tulevat peitetyiksi mahdollisimman hyvin. Älä koskaan suorita säätöä koneen ollessa käynnissä. Kuva 12 Kiinnitä sahansuojus yhdellä saranaruuvilla, aluslaatalla ja mutterilla jakoveitseen (kuva 13). Kuva Sahanterän säätö

7 Älä koskaan suorita säätöä koneen ollessa käynnissä. Käytä etummaista käsikampea korkeuden säätämiseen. Käytä vasemmanpuoleista käsikampea kallistuksen säätämiseen. Ole varovainen käynnistäessäsi konetta säädön jälkeen. 7.5 Yhdensuuntaisvasteen säätö Älä koskaan suorita säätöä koneen ollessa käynnissä. Kiinnitä yhdensuuntaisvaste T- uraruuvilla ja kädensijalla (C, kuva 14). Kuva 14 Asenna vastekisko (A) kahdella uppokantaruuvilla ja kahdella sormiruuvilla (B). Vastekiskoa voidaan säätää pituussuunnassa ja asettaa se makuuasentoon. Sahaa kapeita työkappaleita (leveys alle 120 mm) vain makuuasennossa olevalla vastekiskolla (kuva 15). Kuva Kulmavasteen säätö Älä koskaan suorita säätöä koneen ollessa käynnissä. Käytä suorakulmainta tarkan 90 kulman säätämiseksi (kuva 16). Kuva 16 Aseta vastekisko aina tarkasti sahanterän viereen. Ole varovainen käynnistäessäsi konetta säädön jälkeen ja 90 viistovasteiden säätö Äärivasteet on säädetty tehtaalla. Jos säätöä tarvitaan: Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Irrota kotelon pohjalevy. Siirrä kääntyvän karan säätörenkaita, kunnes vaste tulee vastaan 90 /45 kohdalla. Kiinnitä kotelon pohjalevy. 8. Huolto ja tarkastus Yleisiä ohjeita: Ennen huolto-, puhdistus- ja korjaustöitä kone on varmistettava käynnistymistä vastaan. Irrota pistotulppa pistorasiasta! Sähkölaitteiden liitoksia ja korjauksia saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Käänny huoltopalvelun tai alan liikkeen puoleen, jos pyöröpöytäsahaan tulee toimintahäiriöitä tai vikoja (suojalaitteet ja sahanterät mukaanluettuna). Puhdistus: Puhdista kone säännöllisin väliajoin. Tarkista päivittäin, että imulaite toimii kunnolla. Vältä sahanpurun ja palasten kertymistä koneen koteloon. Sahanpuru ei saa tukkia moottorin tuuletusta. Aseta kaikki suojalaitteet heti takaisin paikoilleen. Vaihda vahingoittuneet suojalaitteet heti uusiin. Sahanterät: Sahanterien hoito tulisi antaa vain koulutetun henkilökunnan vastuulle. Käytä vain riittävän teräviä sahanteriä. Vaihda vahingoittuneet sahanterät heti uusiin. Kollektoriharjat: Moottorin kollektoriharjat kuluvat ja sähkömiehen on tarvittaessa uusittava ne. Katkaise virransaanti irrottamalla pistotulppa. Irrota kotelon pohjalevy. Avaa harjakotelo Vaihda uudet kollektoriharjat (Jet-osanumero: JTS10-059, tarvitaan 2 kpl). Aseta harjakotelon kansi ja kotelon pohjalevy takaisin paikoilleen. 9. Häiriöt Moottori ei käynnisty * ei virtaa tarkista verkkojohto ja sulake. *moottori, kytkin tai johto viallinen ota yhteys sähköammattilaiseen. *Ylikuumenemissuoja lauennut anna jäähtyä ja käynnistä uudelleen. Kone tärisee voimakkaasti *Kone seisoo epätasaisella alustalla huolehdi tasaisesta alustasta. *Teränsyöttö likainen puhdista sahan akseli ja laipat. *Sahanterä vahingoittunut vaihda sahanterä heti uuteen. Leikkauskulma ei ole 90 *viistovaste säädetty väärin *kulmavaste säädetty väärin. Työstökappale juuttuu vasteeseen *vaste ei ole sahanterän suuntainen tarkista ja säädä vaste. *työstökappale käyrä tai vääntynyt valitse toinen työstökappale. *leikkauspaine liian suuri pienennä syöttöä.

8 Työstökappale aiheuttaa takaiskun *vaste ei ole sahanterän suuntainen tarkista ja säädä vaste. *jakoveitsi ei ole asennettu vaara! Kiinnitä heti sahansuojukseen. Leikkuujälki on huono *vääränlainen sahanterä *sahanterä väärinpäin *sahanterässä pihkaa *sahanterä tylsä *työstökappale epäyhtenäinen *syöttöpaine liian kova älä koskaan työstä väkisin. 10. Saatavana olevat tarvikkeet JET-hinnastosta löydät erilaisin hammastuksin varustettuja sahanteriä. 11. Turvallinen työskentely Ks. liite A (käyttöohjeen viimeisillä sivuilla) A.1.: pitkittäissahaus A.2.: pitkittäissahaus työntimellä A.3.: katkaisu A.4.: vinosahaus A.5.: jiirisahaus A.6.: levyjen pitkittäissahaus

9 JTS-10 Declaration of conformity On our own responsibility we hereby declare that this product complies with the regulations * 98/37/EWG, 98/79EWG, 89/336/EWG, 93/68EWG, 73/23/EWG designed with consideration of the standards ** EN , EN EN , EN , EN , EN CE type examination *** 01/205/0323/04 conducted by **** TÜV Rheinland / Berlin-Brandenburg Group, Am Grauen Stein, DE Köln ( notified user No 0035) Marcel Baumgartner, managing director WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH Schwerzenbach 2

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58

WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch; info@wmhtoolgroup.ch Tel +41 (0) 44 806 47 48 Fax +41 (0) 44 806 47 58 JMS-8 MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach www.wmhtoolgroup.ch;

Lisätiedot

JSMS-10L SLIDE MITRE SAW

JSMS-10L SLIDE MITRE SAW JSMS-10L SLIDE MITRE SAW GB Operating Instructions D Gebrauchsanleitung F Mode d emploi DK Brugsanvisning FIN Käyttöohje NL Gebruiksaanwijzing WMH Tool Group AG Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ

Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F DB malli) SISÄLTÖ Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet 4 Jiirisahoja erityisesti koskevat turvallisuusohjeet 6 Laserosoitinlaitteen turvallisuusohjeet

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010

PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 PÖYTÄTYÖKONEET 2009/2010 JMS-8 Katkaisusaha JMS-10 Katkaisusaha Pöytä kääntyy 45 vas. / oik. 17 pikalukitusta Helpot koneen kallistuksen säädöt stoppareilla 0 ja 45 Pöydän levikeraudoilla 730 mm:n kokonaisleveys

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W

MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W KÄYTTÖOHJE MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W DAN0738 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 071213 FI MAALIN/LAASTIN SEKOITINKONE 1200W/2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje

Sauvasekoitin. Asennus- ja käyttöohje Sauvasekoitin 250 VF, 350 VVC, 450 VV Asennus- ja käyttöohje 2 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme parhaamme,

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot