1 Vuoden 1933 mukainen suomennos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Vuoden 1933 mukainen suomennos."

Transkriptio

1 Yllä oleva kreikaksi ja englanniksi oleva lause on suomenkielisessä Raamatussa: Totisesti minä sanon teille; tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 1 Näistä Jeesuksen sanoista on keskusteltu jonkin verran ja jopa epäilty, että Jeesus ei tuntenut aikojen merkkejä, kun viittasi oman aikansa sukupolveen lopun ajan merkkien todistajina. Jos kuitenkaan juuri tätä lausetta ei eroteta kovin voimakkaasti sitä edeltävästä Jeesuksen puheesta, päästään lähemmäksi totuutta. Näiden sanojen edellä Jeesus viittasi viikunapuun vertaukseen; kun sen oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Kesällä Jeesus mitä ilmeisimmin tarkoitti Jumalan lasten vapautuksen hetkeä. Ja sitten hän vakuutti kuulijoilleen, että kun siis näette viikunapuun vertauksen ajankohdan koittavan, niin samanlainen 1 Vuoden 1933 mukainen suomennos. 38

2 ajanhetki on koittamassa sille sukupolvelle, joka ne kokee ja näkee silmiensä edessä, että ne tapahtumat näkevä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki lopun ajan merkit ovat täyttyneet, joista Jeesus ennusti. Kreikankielinen teksti on ymmärrettävissä juuri näin, sillä sukupolven edessä oleva määre ei viittaa käsillä kosketeltavaan sukupolveen, siihen joka oli kuuntelemassa vaan määre on he (kreik.), jonka voi tässä yhteydessä kääntää suomeksi esimerkiksi sanalla se. King James versio käyttää siinä määräävää artikkelia the, jolla ei ole viittausta Jeesuksen kuulijakuntana olevaan sukupolveen. Evankelista Luukkaan mukaan Jeesus aloitti lopun ajoista kertomisen varoittamalla ensin vääristä opettajista ja sen jälkeen sanomista sodista ja melskeistä ja muiden lopun aikaan kohdistuvien merkkien jälkeen sanoi: Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa, ennen kuin kaikki tapahtuu. 2 Luukkaan teksti vahvistaa tulkinnan, että kysymyksessä on se sukupolvi, joka on olemassa silloin, kun kaikki Jeesuksen ennustamat asiat ennen loppua tulevat esiintymään. Jeesuksen sanoissa sukupolvesta on sanonnan yhteneväisyyttä psalmiin 102:19, englanninkielisessä Raamatussa jae on 18. Alkuperäisissä tai vanhoissa käsikirjoituksissa tällaisia jaejakoja ei ole ollut, joten ne voivat heitellä eri kieliversioiden otoksissa. 2 Lk 21:32 39

3 Tuossa heprean tekstissä lo dowr eli door tarkoittaa sukupolvea ja a haron tarkoittaa jälkeen tulevaista. Tosiasiassa aharonin merkitys on viimeistä tarkoittava, kuten Risto Santala sitä tulkitsee. 3 Näin näyttää erittäin vahvasti olevan juuri niin, että Jeesus tarkoitti käyttämästään sukupolvesta sellaista ajanmäärettä, joka on elossa silloin, kun hänen ennustustensa ajat täyttyvät. 4 Muille tulkinnoille ei löydy yhtä painavia perusteita. Lisäksi on huomioitava, että Jeesus käytti sukupolvesta evankelistojen mukaan sanaa genea, joka lienee käännös Jeesuksen käyttämästä arameasta. Kysymyksessä on yksikkö 5, joten Jeesuksen ennustusta ei voi tulkita siten, että hän olisi tarkoittanut laajassa mitassa koko ihmiskuntaa vaan yhtä ainoaa sukupolvea. Tässä suhteessa se ilmaisee myös ajan kestoa eli ajanjaksoa, jona aikana kerrotut ennustukset toteutuvat ja jota seuraa sitten aikojen loppu, johon viittaa myös oikea tulkinta sanasta door aharon, viimeinen sukupolvi. Siis yksi sukupolvi, joka näkee kaikki ne ennustukset, joihin Jeesus kohdisti kuulijoidensa huomion ja sen sukupolven vielä eläessä tai ainakin osan siitä eläessä, tulee loppu. 3 Risto Santala: Suudelma hunnun läpi, Kuva ja Sana George Eldon Ladd: A Commentary On the Revelation of John (Grand Rapid Cleon L. Rogers jr & Cleon L. Rogers III: The New Linguistic and exegetical key to the Greek New Testament. 40

4 Nyt jää seuraavaksi arvioinnin kohteeksi se, milloin alkoi tai alkaa olemaan se sukupolvi, joka merkit näkee ja toiseksi, kuinka pitkä sen sukupolven ikä vuosissa on. Sukupolven mitasta on monia käsityksiä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa kysymyksessä tuskin on sellainen sukupolven mitta, jossa syntyy uusi sukupolvi eli vuotta. Tämä siitä syystä, että useimmiten edellinen sukupolvi jatkaa elämistään uuden jo synnyttyä. Varsin usein ehtii yhden sukupolven aikana syntyä toinen ja kolmaskin polvi, joskus jopa neljäs polvi. Tässä tapauksessa ei ole kysymys siitä, miten lyhyen tai pitkän ajan kuluessa sukupolvi uudistuu vaan siitä, kuinka pitkään yksi sukupolvi voi olla näkemässä ja kokemassa Herran ilmoittamia asioita. Joissakin paikoin Raamattua mainitaan Jumalan sanoneen, että ihmisen ikä olkoon 70 tai 80 vuotta, kuten psalmissakin on. 6 Mutta varhemmin Jumala oli sanonut, että ihmisen ikä olkoon enintään 120 vuotta. 7 Ihmisikä on lyhentynyt sitten muinaisten päivien niin että se ei juurikaan ylitä tuota rajaa. Vaihtuvaa iän pituutta tärkeämpi on kiinnittää huomio siihen, mitä Jeesus tarkoitti puhuessaan lopun aikojen muistuttavan Nooan aikoja. Lopun ajasta Jeesus sanoi, että silloin on niin kuin oli Nooan aikana. Ja mitä silloin oli? Ensinnäkin jumalattomuus oli levinnyt kaikkialle ja väkivalta oli kasvanut suuriin mittoihin. Nämä tuntomerkit sopivat hyvin nykyaikaan; sodat, terrorismi, perheväkivalta, yleinen vahvemman oikeuden valikoiva hyväksyminen, valtioterrorismi jne. Nykyaika tuskin jää kovin kauaksi siitä yhteiskunnasta, joka eli Nooan aikana ennen vedenpaisumusta. Nooan aikana oli myös Jumalan antama aika, kuinka kauan Hänen Henkensä oli nuhteleva maailmaa. Se oli 120 vuotta. Tämä sopii hyvin Jumalan aikaisemmin määrittelemään ihmisen enimmäisikään. Tosin näillä kahdella yhteneväisellä ajan pituudella ei tarvitse olla mitään tekemistä toistensa kanssa. 6 Ps. 90: Moos. 6:3. 41

5 Nooan ajan suhteen se oli kuitenkin nimenomaan sen ajan mitta, jonka Jumala salli Henkensä neuvoa ihmistä tekemään parannusta ennen vedenpaisumusta. Ihmisikä ei nimittäin lyhentynyt heti vedenpaisumuksen jälkeen, sillä Nooa eli vielä 350 vuotta. Arpaksad 438, Seem eli 600 vuotta jne. Näidenkään huomioiden perusteella ei voida ajatella, että ihmisikä olisi lyhennetty juuri vedenpaisumuksen yhteydessä. On syytä nostaa esiin, kuinka muinaiset juutalaiset oppineet käsittivät tuon asian. Genesis Pesherissä tulkitaan: Nooan iän 480. Vuodella Jumala teki tiettäväksi Nooalle heidän aikalaistensa loppuajan. Jumala sanoi: Minun henkeni ei kehota ihmistä ikuisesti. Lopettakaamme heidän päivänsä lyhyeen, olkoon se 120 vuotta vedenpaisumuksen tuloon saakka. 8 Näistä sanoista käy selville, että oppineet eivät käsittäneet Jumalan lyhentäneen ihmisten elinikää tuohon 120 vuoteen vaan Jumala antoi siitä, kun Hän ilmoitti Nooalle aikeensa tuhota maailma, 120 vuotta aikaa mm. parannuksen tekoon, jonka jälkeen Jumala toteuttaisi aikeensa vedenpaisumuksesta, ellei muutoksia ihmisten elämässä tulisi. Jeesuksen maininta Nooan ajoista, jolloin syötiin, juotiin, mentiin naimisiin ja naitiin, ei ole pääpointti ole juuri noissa tekemisissä, koska noita asioita on tehty kautta koko ihmisen historian. Pääpointti on ajanjakson pituus. Jumala antoi 120 vuoden mittaisen ajanjakson Nooalle ja silloiselle kansalle aikaa valmistautua maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen. Nooa valmistautui siihen rakentamalla merikelpoisen aluksen kuivalle maalle, jossa ei ollut vielä koskaan edes satanut. Ja nyt kun Jeesus kertoo lopun aikojen tapahtumista niin juuri ne, mitä hän kuvasi, tulevat kestämään 120 vuotta, kunnes tulee loppu. Siksi tarkkailun kohteena onkin oltava se, mistä vuodesta ja mistä tapahtumasta tai tapahtumista alkaen 120 vuotta lasketaan eteenpäin. 8 Genesis Pesher col. 1:1-3. In the four hundred and eightieth year of Noah s life, their end- time was made known to Noah, for God said: My spirit will not abide in man forever. Let their days b ecut short, one hundred and twenty years, until the time of the flood. 42

6 Yleisesti ottaen jo Vanhassa Testamentissa on maininta päivien lopusta. Patriarkka Jaakob kutsui poikansa koolle ja sanoi: Kokoontukaa niin minä kerron teille, mitä päivien lopulla tapahtuu. 9 Profeetta Bileam käytti myös sanontaa päivien lopulla. 10 Usein rabbit opettavatkin, että kohdissa, joissa Vanha Testamentti käyttää ilmaisua päivien lopulla, kysymyksessä on Messiaan päivistä. 11 Toisaalta kuinka moni rabbi uskoo Messiaan jo tulleen? Mutta kristityissä piireissä asia on ilmeinen, että Kristus Jeesus tuli maailmaan jo pari tuhatta vuotta sitten, joten juuri nyt eletään Messiaan päivien aikaa. Alkukielen sanoista voi tehdä useita tulkintoja. Kuitenkaan ei ole syytä sivuuttaa sitä, että Jeesuksen ennustamat asiat niveltyvät mainittuun päivien loppuun, vertaukseen Nooan aikaan annetusta varoituksen sanasta ja varoitukseen liittyvästä ajanjaksosta. Edellisessä luvussa olevat Jeesuksen kuvaukset lopun ajan merkeistä johdattavat katselemaan nykyaikaa, josko siinä olisi selvästi jokin kohta, josta kyseinen 120 vuoden ajanjakso voidaan katsoa lähteneen liikkeelle. Voidaan sanoa, että meillä on sama kysymys kuin opetuslapsilla Jeesukselle: Sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. 12 Jeesus antoi vastaukseksi 9 1. Ms. 49: Ms. 24:14. mitä tämä kansa on tekevä päivien lopulla. 11 Mikraet Gedolot, rabbi David Kinhi. 12 Matt. 24:3. 43

7 juuri nuo tapahtumat, joista on kerrottu. Niiden mukana on Nooan aikaan verrattavissa oleva 120 vuoden aika. Danielin kirjassa on likimain sama kysymys kuin opetuslapsilla: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun? 13 Silloin vastaus kuului: Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. 14 Alkukielen tekstissä ei näytä olevan samalla tavalla kuin suomennoksessa, että kysymyksessä olisi yhden osan hajotuksen loppuminen. Käännöksiä on toisinaan vaikea tehdä sanatarkoiksi varsinkaan, jos sanojen vastaavuutta ei löydy käännettävästä kielestä. Kuitenkin kysymyksessä on Israelin kansalle Jumalan antamasta ajasta, jossa sen kansan hajotus loppuu. Silloin alkavat tapahtua mainitut asiat, joista profeetta Daniel sai kuulla ja joista Jeesus kertoi opetuslapsilleen. Israelin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen 722 ekr ja Juuda 586 ekr. 15 Nuo kansanosat lakkasivat silloin olemasta valtioina. Eikä niistä kumpikaan ole saavuttanut itsenäisyyttä ennen nykyaikaista Israelia muutoin kuin Juuda ihan lyhyeksi aikaa. Juudan kansasta osa palasi vuoden 13 Dan. 12:6. 14 Dan. 12:7. 15 Iso Raamatun Tietosanakirja. 44

8 Israelin yhdistyneen valtakunnan syntyaikoja edeltävän Egyptin faaraon kuvakertomusta valloituksistaan, teksti kuvan alla kertoo tarkemmin tapahtumista, mihin se liittyy ja jossa mainitaan Israelin nimi. Faaraon mukaan hän tuhosi Israelin. Tosiasioiden valossa se ei pidä paikkaansa. 539 kuninkaallisella kirjelmällä takaisin kotimaahansa mutta kansa ei saanut itsenäisyyttä ja huomattava osa pakkosiirtolaisuuteen viedystä väestä jatkoi pakkosiirtolaisuudessa oloaan. 16 Perustellusti voidaan sanoa, että vuonna 586 Juudan kansan hajotus oli alkanut mikä samalla tarkoittaa rippeitä koko juutalaisen kansan asukkaista. Koska Juudan valtio edusti Israelin hävityksen jälkeen koko Israelia, voidaan sitä sanoa yhdeksi kansanosaksi, kuten suomalaisessa käännöksessä on ja vaikka se puuttuu alkukielestä. Danielin saamassa ennustuksessa mainitaan, että sen ajan mitta on kaksi aikaa ja puoli aikaa. Maininta kakis aikaa ja puoli aikaa voi tarkoittaa useita määreitä. Mutta Juudan kansan vaiheita tutkimalla näin jälkikäteen voidaan sanoa, että yhden ajan käsittäminen tuhanneksi vuodeksi on paikallaan. Siten kaksi ja puoli aikaa on 2500 vuotta. Niinpä vuodesta 586 ekr eteenpäin laskien päädytään vuoteen The Middle East The Cradle of Civilization Revealed. 17 Sarajevossa ammuttiin keisari Franz Joosef , josta ensimmäinen maailmansota alkoi. Kenraali Allenby sai haltuunsa Palestiinan ja Jerusalemin 45

9 Tämä aika tulee erittäin lähelle nykyaikaa eli ensimmäisen maailman sodan alkuvuoteen. Jeesus mainitsi sodat ja kapinat ym. melskeet yhtenä lopun ajan merkkinä. Vastaavasti Danielille enkeli ennusti, että lopun ajan tapahtumat, joita Danielille kerrottiin, osuvat ajankohtaan, jolloin Israelin kansan hajotus saa lopun. Historiasta tiedämme, että ensimmäisen maailmansodan yhteydessä vuonna 1917 englantilainen kenraali Allenby valloitti Palestiinaksi kutsutun alueen turkkilaisilta muslimeilta 18, sen jossa nykyinen Israelin valtiokin sijaitsee. Tuosta vuodesta saakka juutalaisilla ja heidän jälkeläisillään oli mahdollisuus palata takaisin siihen maahan, joka oli ollut heidän esi-isillään 2500 vuotta aikaisemmin. Näin päättyi kansan Jerusalemissa oleva Länsimuuri eli Itkumuuri on ainoa temppelistä säilynyt osa ja se on juutalaisille muodostunut pyhäksi paikaksi. lopullisesti joulukuun 26. Päivänä vuonna 1917, joten tältä osin sotaa kesti tasan kolme ja puoli vuotta. 18 Kerotaan, että turkkilaiset muslimit olisivat kuulleet Allanbyn nimen siten, että se viittasi Allahiin ja hänen profeettaansa, joten he eivät käyneet kovin ankaraan vastarintaan ja niin Allenby sai Jerusalemin kaupungin hävittämättä kaupunkia. 46

10 hajotuksen vaihe. Samalla tuo vuosiluku osoittaa ajankohdan, jota Jeesus kuvaili lopun ajan merkkien alkutahdiksi. Danielin kirjassa mainitaan, että kaksi aikaa ja puoli aikaa on siihen asti Juudan kansan hajotuksesta, kun alkavat tapahtua ne asiat, joista luku 11 kertoo. Jakeessa 6 mainitaan seuraavaa: Ja vuosien kuluttua he tekevät keskenään liiton ja Etelän kuninkaan tytär menee Pohjan kuninkaan tykö saadakseen aikaan sopimuksen. Mutta häneltä menee hänen käsivartensa voima; eikä pysy Pohjan kuningas, ei hänen käsivartensa. Ja tytär itse annetaan alttiiksi ja ne jotka olivat hänet tuoneet, ja hänen isänsä ja se, joka häntä aikoinaan auttoi. Ilman selitystä jae tuntuu arvoitukselliselta. Mutta jos tulkitaan, että Etelän kuningas on jatkumoa Egyptin kuninkuudelle, joka kulki Kreikan, Rooman ja Ranskan kautta Englantiin ja Pohjan kuningas Persian, Syyrian ja Turkin kautta Venäjälle, saadaan asiasta selkeä kuva. Nimittäin Etelän kuningas meni Pohjan kuninkaan luokse tekemään sopimusta. Minkälaisesta sopimuksesta oli kysymys? Avioliton kautta ajateltiin voivan vaikuttaa vallanjakoon. Tsaari Nikolai toisen puoliso oli Alexandra Fjodorovna ja hän puolestaan oli Englannin kuningattaren Viktorian lapsenlapsi eli hän oli Etelän kuninkaan tytär. Historiasta tiedämme, että lokakuun vallankumous vuonna 1917 karkotti koko keisari Nikolai toisen perheen ensiksikin pois vallasta ja sitten Siperian kaupunkiin Jegaterinburgiin, jossa heidät teloitettiin vuoden 1918 aikana. Danielin saama ennustus johdattaa tapahtumien kulun vuoteen Siihen on Juudan kansan hajotuksesta 2500 vuotta eli mainitut kaksi aikaa ja puoli aikaa. Danielin ennustus ja Jeesuksen ennustukset niveltyvät hienosti yhteen aivan kuin hammaspyörät, joiden merkityt hampaat osuvat samaan aikaan samaan kohtaan. Tästä syystä voidaan pitää jotakuinkin selvitettynä sitä, mitä aikaa Jeesuksen ennustusten sodat, kapinat, poikkeukselliset luonnonolot ja muut mainitut asiat kuvaavat ja jotka samalla kertovat lopun ajan läheisyydestä. 47

11 Vuoteen 1917 lisättynä 120 vuotta osuu vuoteen Mutta koska Raamattu on luvannut Jeesuksen suulla, että aikaa on lyhennetty kristittyjen vainojen tähden lopusta, niin voidaan ajatella, että se voisi olla kolme ja puoli vuotta 19, jolloin päätepiste olisi vuonna 2034, jolloin se sopisi yhteen sen kanssa, että Juudan kansan hajotuksen päättyminen osui laskelmien mukaan vuoteen ja siitä olisi 120 vuotta vuoteen Vuonna 1917 syntyneessä sukupolvessa on aivan ilmeisesti elossa jokunen jäsen vielä 120 vuoden ikäisenä tai hieman nuorempina eli vuotiaana. Maailman vanhimmat asukkaat ovat olleet 120- vuotiaita tai hieman yli, joten ennustusten selitykset pysyvät todenmukaisissa uomissa. Tämän mukaan eletään juuri tällä hetkellä viimeisen sukupolven aikaa. Sanotaan, että historia opettaa sen, että historiasta ei opi mitään. Mutta koska tässä on kysymys ennustuksista, niin ehkä niistä joku voisi jotakin oppia. Kun lueskelee vanhoja hartauskirjoituksia esimerkiksi vuodelta 1915, niissä toistuu varsin usein arvio siitä, että on alkanut lopun ajan kausi. Olisiko syytä ottaa tosissaan se, mitä tästä ajasta sanotaan Raamatussa. Seuraava luku käsittelee Jerusalemin piiritystä ja Israelin asemaa lopun ajassa. 19 Edellä oli viittaus ensimmäisen maailmansodan kestosta kohdistuen Israelin ja Jerusalemin kohtaloihin, jonka ajan kesto niinikään oli kolme ja puoli vuotta eli Aikanaan vuotta 1914, jolloin ensimmäinen maailmansota alkoi, monet kristityt pitivät sellaisena merkkinä, josta Jeesus mainitsi opetuslapsilleen. Seuraavassa erään A.H:n kirjoittama katkelma Siionin Lähetyslehdessä 7/1915: Tätä psalmia (46) lukiessani täyttyi sydämeni suurella turvallisuudella, että meidän kaikkien Jumalan lasten, tämä Jumalan kaupungin asuwaisten, sopii tänä aikana yhdistää äänemme tähän Koran lasten weisuun, sillä maailma pauhaa ja lainehtii kuin kuohuva meri ja koko luonto huokaa synnytyskivuissa suuren ja kaikkiwaltiaan Herran tulemisen edellä. Nämä kaikki owat Jeesuksen sanain mukaan murheitten alku. Niin otamme Jumalan lapset waaria niistä ajanmerkeistä, joita rakas Wapahtajamme on opetuslapsilleen puhunut tapahtuwan Hänen tulemisensa edellä ja sanonut: Mutta koska nämä rupeavat tapahtumaan niin katsokaa ja nostakaa päänne ylös, sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy. 48

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? 1 Luentomoniste Missio Järvenpää 11.12.2012 Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3:13-15.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä

Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä nro 1, maaliskuu 2015 5 Lapsityö on tärkeä osa lähetystyötä Raamatunkääntäjä Jonathan Sama kerää sanoja arkisen elämän keskellä 1 2 Tässä lehdessä: Hyvä Sanoma -konferenssi, Valloita maa löydä lähimmäinen

Lisätiedot

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31

ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 ITSENSÄ TUTKIMINEN Matt. 21:28-31 28. "Miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: 'Poikani, mene tänään työhön viinitarhaan'. 29. Tämä vastasi: 'En halua'. Jälkeenpäin

Lisätiedot

Jumala ei ole hylännyt kansaansa

Jumala ei ole hylännyt kansaansa 1 Roomalaiskirjeen selitys 28 Room. 11:1 10 Jumala ei ole hylännyt kansaansa Edellä olemme käsitelleet sitä, kuinka apostoli Paavalin mukaan juutalaisten yritys saavuttaa Jumalalle kelpaaminen hänen lakiaan

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava?

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? 1 Roomalaiskirjeen selitys 6 Room. 3:21-24 Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä ihmiskunnan syyllisyyttä Jumalan edessä. Ensin apostoli

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 1 Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 Edellä olemme käsitelleet ns. Kapernaumin väittelyitä. Niissä Markus kuvaa sitä, kuinka Jeesuksen julkinen toiminta

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East

6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East 6 Kun länsi kohtaa idän When West Meets East Hengelliset harjoitukset sekä idässä, että lännessä, perustuvat olettamukseen, että voimme tehdä jotain päästäksemme matkalle jumalalliseen yhteyteen, kun meitä

Lisätiedot