Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla?"

Transkriptio

1 1 Luentomoniste Missio Järvenpää Kari Sirén Onko meidän aikakäsityksemme sama kuin Jumalalla? Jumala ja aika Jumala on Jumala nykyhetkessä. Nimekseen Hän on ilmoittanut Minä olen. 2 Ms 3: Hän on Jumala myös menneisyydessä ja tulevaisuudessa ja voi liikkua ajassa ja ennalta nähdä tulevaisuuden. Ihminen voi muistinsa avulla palata omaan menneisyyteensä ja nykyään myös ääni- ja kuvatallenteilla. Historiankirjat ja fossiilit kertovat myös menneistä ajoista. Aika on kuitenkin lahjomaton. Menneisyyden tekoja emme voi muuttaa. Voimme tehdä valintoja, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat tulevaisuuteemme, mutta emme voi tehdä mitään valintoja, jotka muuttaisivat menneisyyttämme. Sielunhoidossa Jumala voi siirtää ihmisen sielun tasolla menneisyyden kipeitten tilanteiden keskelle ja hoitaa ja eheyttää ihmistä tällä tavoin. Ajan olemus Kirkkoisä Augustinus ( ) pohti ajan olemusta seuraavasti: Mitä sitten on aika? Tiedän hyvin, mitä se on - edellyttäen, ettei kukaan kysy sitä minulta. Mutta jos minulta kysytään ja minä yritän selittää, en enää osaa (...) Itse sanoisin, että aika on keino selittää luonnonilmiöitä. Yksi määritelmä ajalle on, että aika on sitä, mitä kellot mittaavat. Toinen määritelmä: Aika on tilan neljäs ulottuvuus ja yhdessä ne muodostavat aika-avaruuden. Tilakoordinaattien avulla voidaan määritellä, missä jotain on. Aikaulottuvuus kertoo, milloin siellä ollaan. Fysiikan lait eivät kuitenkaan erota nykyhetkeä muista ajanhetkistä! Milloin aika sai alkunsa? Ajan juuret ovat luomistyössä. Koska aika-avaruus muodostaa näyttämön, jolla kaikki aine ja energia ovat olemassa, avaruuden ja ajan alku merkitsee myös kaiken aineen ja energian alkua. Se on maailmankaikkeuden alku luomistyön lähtölaukaus. Tieteen käsitys maailman syntyajankohdasta eli alkuräjähdyksen ajasta Maailmankaikkeuden ikä tieteen mukaan on 13,7 miljardia vuotta. Kaukaisin tällä hetkellä havaittu galaksi on tähtitieteen mukaan 13,3 miljardin valovuoden etäisyydellä. Itse olen viimeaikoina tullut seuraavaan käsitykseen: vanha avaruus, vanha maa mutta nuori elämä eli nykyisen elämän luomisesta maapallolle on kulunut kuutisen tuhatta vuotta. Se, että uskon vanhaan avaruuteen ja vanhaan maapalloon, ei ole kädenojennus alkuräjähdysteorialle eikä kehitysopille. Päinvastoin. Uskon käänteiseen evoluutioon, siis perimän jatkuvaan rappeutumiseen ja siitä kyllä löytyy näyttöä. Sairaudet lisääntyvät ja lajeja kuolee sukupuuttoon. Maallisen tieteen näkökulmasta ajalla ja maailmankaikkeudella sama suunta Aika kulkee väistämättä menneestä tulevaan. Kaiken päämäärä ja lopputulos on kaaos. Aika on liikettä järjestyksestä kaaokseen. Ajan suuntaa ohjaa sama laki, joka määrää, että kahvikuppi voi lattialle pudotessaan hajota itsestään mutta sirpaleet eivät itsestään palaa ehjäksi kupiksi. Tapahtumilla on vain yksi luonnollinen suunta, ja siksi ajallakin on vain yksi suunta.

2 Maailmankaikkeus kulkee kohti lämpökuolemaa. Lämpö on energiamuotona eräänlainen energian kaatopaikka. Vain osa siitä muuttuu ja kyetään muuttamaan muiksi energiamuodoiksi. Yhä enenevässä määrin energiaa päätyy ja jää lämmöksi. Luominen Raamattu alkaa seuraavin sanoin 1 Ms 1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan. 2. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Kuinka paljon aikaa luomisen alusta kului siihen saakka, että maa oli autio ja tyhjä tai tuli sellaiseen tilaan, siitä ei mainita yhtään mitään. Apostoli Pietari viittaa kuitenkin kirjeessään hyvin selkeästi kahteen eri ajanjaksoon; ikivanhaan ja nykyiseen. 2. Piet. 3:5-7 Apostoli puhuu ikiajoista lähtien olemassa olleista maasta ja taivaista, on huomattava, että hän käyttää monikkomuotoa, samaan hengenvetoon hän mainitsee nykyiset taivaat ja maan ja niiden erään tarkoituksen. Väliin jää aika, jolloin vedenpaisumusta edeltävä maailma tuhottiin, ei siis maa ja taivaat, vaan maailma, joka tässä viittaa ennemminkin ihmis- ja eläinkuntaan kuin fyysisisesti ikiajoista olemassa olleisiin taivaisiin ja maahan. Se, että universumimme, tähdistö ja maaplaneetta ovat olleet olemassa jo hyvin pitkänkin aikaa, ei siten ole mitenkään ristiriidassa sen enempää Raamatun oman ilmoituksen kuin tieteellisten tosiasioidenkaan kanssa. Luomiskertomuksen sisään mahtuu niin muodoin enemmän kuin hyvin myös ajatus ns. pre-adamite maailmasta, siis ajasta ennen Aadamin luomista. Siihen yhtyvät myös hyvin monet arvostetut Raamatun kääntäjät, tutkijat ja kommentaarit. Ns. aukko eli cap-teoria viittaa samaan asiaan (2). Ongelma nähdään siinä, miten toisen jakeen puhe autiudesta, tyhjyydestä, pimeydestä ja syvyydestä tulee tulkita. Raamatussa nämä sanat näet kuvaavat yleensä jumalanvastaisuutta ja pahan voimaa. Aukkoteorian mukaan Raamatun 1. ja 2. jakeen välillä olisi tapahtunut suuri, kosminen mullistus, joka olisi saanut aikaan sen, että Jumalan täydelliseksi luoma maailma olisi joutunut pimeyden eli paholaisen vaikutuspiriin. Koska Raamattu ei selvästi missään yhteydessä kuvaa Paholaisen lankeemusta, tämän teorian kannattajat liittävät Paholaisen lankeemuksen juuri tähän yhteyteen ja selittävät jakeen synkät sanat nimenomaan pahan vaikutukseksi. Maininta autiosta maasta kertoo siitä, millaiseksi täydelliseksi luotu maa tuli pahan voimien vaikutuksesta, ennen kuin Jumala alkoi muovata maata uudelleen asuttavaan kuntoon. Selkeän viitteen saa myös 1 Ms 1:28 jakeesta, jossa Jumala siunasi luomansa ihmisen sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa! näin siis mm. suomalainen käännös. Vaikka käännös tässä muodossaan esiintyy suuressa osassa eri raamatunkäännöksiä, ei se sulje mitenkään pois toista vaihtoehtoa kääntää sama siunaus: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa uudelleen (eng. replenish täyttää uudelleen). Jos näin käännetään, on myös toinen samaan asiayhteyteenliittyvä ja varteenotettava sana käännettävä toisin, jae 2: Ja maa oli autio ja tyhjä olisi käännettävä Ja maa tuli autioksi ja tyhjäksi, joka puolestaan liittyy erinomaisesti Aadamille ja Eevalle annettuun siunaukseen täyttää maa uudelleen. Varhaisella keskiajalla ( ) elänyt kuuluisa rabbi Moses ben Nahman (Nahmanides tai Ramban) esitti aikaansa edellä olevan tulkinnan maailman luomisen päivistä. 1 Ms 1:5 5. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. Nahmanides pohti illan ja aamun merkitystä, hän tuli siihen tulokseen, että koska vasta neljäntenä päivänä mainitaan aurinko, ei kyseessä voi olla vuorokausi sellaisena ajanjaksona kuten sen tänään ymmärrämme. Kun tutkitaan ilta ja aamu sanojen heprealaisia juuria, tullaan siihen tulokseen, että tuli ehtoo ja tuli aamu tulisi kääntää oli kaaos, tuli järjestys. Syntiinlankeemus seurauksena osaksemme tuli katoavaisuus ja kuolema 2

3 3 Itse ensin langettuaan Saatana yrittää kaikin keinoin taistella Jumalaa vastaan ja kartuttaa omia joukkojaan. Niinpä se ilmaantui Paratiisiinkin kyseenalaistamaan Jumalan sanan ja esittämään kysymyksen: "Onko Jumala todellakin sanonut? 1 Ms 3:1. Tätä kysymystä se yhä edelleenkin hokee tavalla tai toisella turhentaen Jumalan sanan ja eksyttäen. Niin Eeva kuin Aatamikin yrittivät ulkoistaa vastuunsa, mutta tuomio tuli alkoivat arjen huolet täydessä mittakaavassaan. Paratiisista tuli häätö. Ihminen menetti hänelle tarkoitetun luomakunnan valta-aseman ja maailma joutui pahan valtaan. Aika sai uuden ulottuvuuden. Kello alkoi käydä katoavaisuutta. Ajan uudet yhteistyökumppanit katoavaisuus ja kuolema loivat elämälle uudet kehykset ja rajat. Kaikki olevainen kuluu, ruostuu, rapautuu, rappeutuu, vanhenee ja tulee lopulta tiensä päähän. Kaikella vasta versoavallakin elämällä on edessään kasvu, kukoistus ja sitten kuihtuminen ja kuolema. Myös oma aikamme on säädetty rajalliseksi. Koko luomakunta huokailee katoavaisuuden ikeen alla odottaen Jumalan lasten ilmestymistä (Room 8: 19 23). Verta vuodatettiin Raamatun mukaan ensimmäisen kerran, kun Jumala teki Aatamille ja Eevalle puvut nahasta 1 Ms 3:21. Jumala, vaikka vihaakin syntiä, kuitenkin rakastaa luomakuntaansa ja kantaa siitä vastuun. Ensimmäinen evankeliumi julistettiin Eevalle: 1 Ms 3: Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. 15. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." Armotalouskaudet (dispensaatiot, dispensationalismi) Vaikka dispensationalismi mielletään lähinnä eskatologiseksi opiksi (oppi viimeisistä tapahtumista), käsittää se kuitenkin kaikki aikakaudet. Siinä ajat on jaettu dispensatioihin eli armotalouskausiin, joita on seitsemän: viattomuuden aika (paratiisi), omantunnon aika (Aadamista Abrahamiin), lupauksen aika/patriarkkojen aika (Abrahamista Moosekseen), lain aika (Mooseksesta Jeesukseen), armon aika (Jeesuksesta uskovien tempaukseen), vihan aika (uskovien tempauksesta Jeesuksen paluuseen, 3½ vuodesta seitsemään vuotta Jeesuksen paluun ajankohdan tulkinnasta riippuen), valtakunnan aika (Jeesuksen paluusta viimeiseen tuomioon). Etsikkoaika / Herätyksen ajat Jumala antaa erityisiä herätyksen aikoja myös kokonaisille seurakunnille ja kansoille. Tässä suhteessa Jumala on ollut meille suomalaisille erityisen suosiollinen. Apt 17: Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 27. että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; Ts. Jumala odottaa ihmisten myös kansakuntina etsivän Jumalaansa ja palvelevan häntä. Ajatus yhdentymisestä ja integraatiosta muiden kansojen kanssa on siis vierasta Raamatun opetukselle. Israel on ajan kello Jumala ohjaa historian kulua. Kuitenkin jokainen ihmisyksilö ja kansakuntakin voi valita tulevan kohtalonsa Jumalan asettamissa historiallisissa raameissa. Pietari selittää vertauskuvaa yhdestä päivästä ja tuhannesta vuodesta seuraavasti: 2 Piet 3: 8

4 4 8. Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä." Jumala käytti luomistyöhönsä kuusi päivää ja seitsemäntenä Hän lepäsi. Tässä on vertaus, joka viittaa Jumalan ohjaamaan maailmanhistoriaan. Kuusi tuhatta vuotta kuluu historian melskeessä, sodissa ja kaikenlaisissa kärsimyksissä ja pahuuden vallassa, mutta seitsemännen vuosituhannen koittaessa Jeesus tulee maanpäälle ja perustaa tuhatvuotisen rauhanvaltakuntansa. Tämän ajankohdan pitäisi olla pian käsillä. Israel on se ajan mittari, jonka viisarien asennosta voidaan päätellä, missä mennään. Matt 24: 36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Tätä raamatunkohtaa moni käyttää turhentamaan sen itsensä sisällön eli että toisen tulemuksen ajankohdasta ei voitaisi sanoa yhtään mitään. Sanatarkasti siinä sanotaan kuitenkin, ettei päivää eikä kellonaikaa voida tietää ennalta. Kyllä uskovat tulevat tietämään hengessään, milloin aika on käsillä. Jeesuksen toinen tulemus Raamatussa on ainoastaan yksi Herran tulemus, johon liittyy ylösnousemus ja se tapahtuu välittömästi niiden päivien ahdistuksen jälkeen (Mt 24: 29). Tätä tarkoittava kreikankielen sana on parousia (= hallitsijan julkinen saapuminen seurueensa kanssa kaikella ulkonaisella loistolla alamaisten osoittaessa kunnioitustaan). Esim. Tessalonikalaiskirje kuvatessaan seurakunnan ylösottoa käyttää tätä sanaa parousia. On siis kyse samasta tulemuksesta. Matt 24: Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Tapahtuu ensimmäinen ylösnousemus Ilm 20: 6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. Ilm. 10: 6 Ettei enää ole oleva aikaa 5. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti 6. ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, 7. vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasuunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Julistus, ettei enää ole oleva aikaa ei varmaankaan merkitse kaikkien kelloseppien painajaista, että kaikki kellot pysähtyisivät samalla hetkellä. Kyllä kellot käyvät vastedeskin, mutta armon aikakausi päättyy. Tuomiot ja niiden tapahtuma-aika Osa kristityistä uskoo Raamatun viittaavan kolmeen eri tulevaan tuomioon. Ensimmäinen tuomio on lampaiden ja vuohien tuomio eli kansakuntien tuomio (Matt. 25:31-36). Se tapahtuu suuren vaivanajan jälkeen, mutta ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkua. Sen tarkoituksena on määritellä, ketkä pääsevät tuhatvuotiseen valtakuntaa. Toinen tuomio koskee uskovien tekoja. Siihen viitataan usein "Kristuksen tuomioistuimen" nimellä [bema] (2. Kor. 5:10). Tällä tuomiolla kristityt saavat eriasteisia palkintoja Jumalan eteen tehdystä työstä. Kolmas tuomio on suuren valkean valtaistuimen tuomio tuhatvuotisen valtakunnan lopussa (Ilm. 20:11-15). Tämä on epäuskoisten tuomio. Heidät tuomitaan tekojensa perusteella ja määrätään iankaikkiseen rangaistukseen tulisessa järvessä. Kolmijakoa tuomioissa on mielestäni selkeästi puolustettavissa mm. seuraavista syistä: Joh 5:24 Jeesuksen sanat: Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut

5 5 lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Jeesus siis itse sanoo, etteivät Häneen uskovat joudu tuomittaviksi! Joel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani Matt 25: 35 36, 40. Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' Tässä viitataan omiin tekoihin ja ansioihin edellytyksenä päästä lampaiden joukkoon. Raamatun mukaan pelastus on kuitenkin yksin armosta ja Jeesuksen sovintoveren ansiota. Viittaus vähäisimpiin veljiin tarkoittaa (Mellerin mukaan) juutalaisia. Toiset kristityt uskovat näiden kaikkien kolmen tuomion viittaavan yhteen ja samaan lopulliseen tuomioon kolmen erillisen tuomion sijaan. Toisin sanoen, Ilm. 20:11-15 suuren valkean valtaistuimen tuomiossa uskovat ja epäuskoiset tuomitaan yhtä lailla. Elämän kirjaan kirjoitetut tuomitaan tekojensa perusteella, jotta selviää, mitkä palkinnot he saavat tai menettävät. Ne, joiden nimi ei ole kirjoitettu Elämän kirjaan, tuomitaan tekojensa mukaan, jotta selviää, minkälaisen rangaistuksen he saavat tulisessa järvessä. Ihminen ja aika Jumala asetti ihmisen iäksi tässä ajassa enimmillään 120 vuotta (1 Ms 6:3). Kuitenkin siitä hetkestä alkaen, kun ihminen saa alkunsa, on hän ikuisuusolento. Meillä on kuolematon sielu. Vaikka kuolemassa ruumis palaakin maahan, sielu siirtyy joko paratiisiin tai tuonelaan, riippuen siitä, mikä on henkilön ikuisuuskohtalo. Ylösnousemuksessa ihminen saa sitten ylösnousemusruumiin. On sanottu, että ihminen on kuolematon niin kauan kuin, Jumalalla on hänelle tehtävä. Ihmisen on valittava ikuisuuskohtalonsa tässä ajassa. Ajan rajan tuolla puolen se ei enää ole mahdollista. On myös sanottu, että tuonelassa on joukoittain heränneitä! Saarnaaja kehottaa 12:1 Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: 2. "Nämä eivät minua miellytä" Snl 22:6 neuvoo kasvattajaa: Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Tässä ajassa sijoittaminen tulevaisuuteen on muotia. Sijoittaminen ikuisuuteen ei sekään ole poissuljettu. Tosin se tapahtuu toisella tavoin. Jeesus kehottaa: Mt 6: kokoamaan aarteita taivaisiin. Kilvoittelijalle Pietari sanoo 2 Piet 3: Saarnaaja 3:1-8 muistuttaa, että ihmisellä on elämässään kaikille asioille oma aikansa. Meitä kehotetaan luomaan katseemme tulevaisuuteen, eikä kiinnittämään sieluamme tähän aikaan. Hebr 13: 14 sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Sielunvihollinen ja aika Hänen alkunsa on ennen meidän luomakuntamme luomista. Hän oli yksi kerubeista ja edusti siis luotujen olentojen hierarkiassa kaikkein korkeinta enkelijoukkoa. Hänen lankeemuksestaan kerrotaan Js 14: ja Hes 28: Nyt hän tekee kaikkensa tehdäkseen tyhjäksi Jumalan hyvät teot ja vieraannuttaakseen ihmiset Jumalasta. Jumala on luvannut unohtaa anteeksisaamamme synnit, eikä muista niitä enää (Hebr 8: 12). Saatana ei unohda syntejämme, vaan toimii syyttäjänämme niin Jumalan kuin ihmisten edessä ja sydämissämmekin (Ilm 12: 10 veljien syyttäjä). Kun hän muistuttaa meille menneisyydestämme, anteeksisaaduista synneistämme, meidän on hyvä muistuttaa häntä hänen tulevaisuudestaan! Meillä on vielä paras edessäpäin. Sielunvihollinen muuttaa lopunaikana ajat ja tavat. Mooseksen rukous Ps 90: 12 Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Jeesus tulee pian! (Ilm 22:7)

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012

KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 ,,Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja,, iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) KIERTOKIRJE Joulukuu 2012 Maranatha! Meidän Herramme, tule!,,maranatha oli tunnussana alkuseurakunnan uskovien keskuudessa. He

Lisätiedot

Kiertokirje Huhtikuu 2015

Kiertokirje Huhtikuu 2015 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti (Hebr 13:8) Kiertokirje Huhtikuu 2015 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia veljiä ja sisaria koko maanpiirin yllä Herran Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS

RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS RUUSURISTILÄINEN ELÄMÄNYMMÄRRYS PEKKA ERVASTIN ESITELMÄ Ruusu-Risti-matineassa Kansallisteatterissa Helsingissä pääsiäispäivänä 1932 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006

Lisätiedot

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21

Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 Ajallinen ja iankaikkinen rikkaus Luuk. 12:13-21 13.Muuan mies kansanjoukosta sanoi Jeesukselle: "Opettaja, sano veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön." 14.Hän vastasi miehelle: "Ihminen, kuka

Lisätiedot

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40

Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 Elävien Jumala Luuk. 20:27-40 27. Sitten Jeesuksen luo tuli muutamia saddukeuksia, niitä, jotka väittävät, ettei ylösnousemusta ole. He kysyivät häneltä: 28. "Opettaja, Mooses on säätänyt meille näin:

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin

Numero 5 14.12.2004. rukoillessaan. Se on osoitus ensinnäkin Armo riittää Numero 5 14.12.2004 Kiusattu Kristus Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen, jotka olivat peloissaan kokoontuneet lukittujen ovien taakse (Joh. 20:19). Tuomas ei ollut

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Viimeisen pasuunan partituuri Ilm. 10

Viimeisen pasuunan partituuri Ilm. 10 Kertausta: Ilm:n näkyosa alkoi taivaassa Jumalan valtaistuinsalista, missä Kristus otti 7:llä sinetillä suljetun Uuden Testamentin kirjakäärön ainoana, joka oli mahdollinen sen kirjan aukaisemaan. (4-5)

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot

Alussa oli Sana. Johanneksen evankeliumin selitys 1 Joh. 1:1 5. Tarkoituksenamme on, jos Jumala suo, käydä seuraavaksi läpi Johanneksen evankeliumi.

Alussa oli Sana. Johanneksen evankeliumin selitys 1 Joh. 1:1 5. Tarkoituksenamme on, jos Jumala suo, käydä seuraavaksi läpi Johanneksen evankeliumi. 1 Johanneksen evankeliumin selitys 1 Joh. 1:1 5 Alussa oli Sana Tarkoituksenamme on, jos Jumala suo, käydä seuraavaksi läpi Johanneksen evankeliumi. Kyse on kunnianhimoisesta ja massiivisesta urakasta.

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915

Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Mitä on olla oma itsensä? (Olla oma itsensä II) Pekka Ervastin esitelmä 9/5 1915 Ihmisen ainoa onni ja autuus, hänen ainoa sielullinen ja henkinen pelastuksensa on siinä, että hän on oma itsensä, että

Lisätiedot

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP.

Profeetta Daniel. Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Profeetta Daniel Ensimmäinen painos STLK/VA,TA,MS. Toinen painos 2010 STLK/MS/KP. Vankeina Baabelissa Päivän aihe: Danielin kirjan 1. luku ja 2:27 49. Israelin kansa teki jatkuvasti syntiä Herraa vastaan

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010

Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 1 Uusi alku 12 Jeesus kutsuu opetuslapsensa Mark 3:7-19 Savonlinnan Tuomiokirkko, 21.4.2010 Edellä olemme käsitelleet ns. Kapernaumin väittelyitä. Niissä Markus kuvaa sitä, kuinka Jeesuksen julkinen toiminta

Lisätiedot

Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Kerran pelastettu, aina pelastettu? ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always

Lisätiedot

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava?

Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? 1 Roomalaiskirjeen selitys 6 Room. 3:21-24 Miten ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava? Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä ihmiskunnan syyllisyyttä Jumalan edessä. Ensin apostoli

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931

ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE. Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 ARMON JÄRJESTYS ELI PYHITYKSEN TIE Pekka Ervastin esitelmä 15.2.1931 Armon järjestys, josta puhutaan kristillisissä dogmeissa eli uskonto-opissa ja jota merkillistä kyllä nimitetään myöskin autuuden järjestykseksi

Lisätiedot

Kun usko petti. Opetuslapsen muistelmia.

Kun usko petti. Opetuslapsen muistelmia. Kun usko petti. Opetuslapsen muistelmia. 1. Olen nähnyt hautajaisissa ihmisten itkevän. Kun ruumis on maahan laskettu ja saattajat seisovat haudan partaalla kuunnellen papin sanoja, olen nähnyt semmoistenkin

Lisätiedot

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos.

1 Vuoden 1933 mukainen suomennos. Yllä oleva kreikaksi ja englanniksi oleva lause on suomenkielisessä Raamatussa: Totisesti minä sanon teille; tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 1 Näistä Jeesuksen sanoista on keskusteltu

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 21.11.1915

Pekka Ervastin esitelmä 21.11.1915 Jobin kirja ja pahan mysterio Pekka Ervastin esitelmä 21.11.1915 Joka tahtoo kirjallisuudesta suurenmoista taidenautintoa, hän lukekoon Vanhasta testamentista Jobin kirjan. Tämä kirja, joka on kirjoitettu

Lisätiedot