Kerran pelastettu, aina pelastettu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerran pelastettu, aina pelastettu?"

Transkriptio

1 ustannus Kerran pelastettu, aina pelastettu? - Tutkielma perinnöstä ja peräänantamattomuudesta - David Pawson

2 Copyright David Pawson 1996 Originally published in English under the title Once saved, always saved? by Hodder & Stoughton Ltd. David Pawsonin tekijänoikeus tähän teokseen kirjailijana tunnustetaan Ison-Britannian vuoden 1988 tekijänoikeus-, suunnittelu- ja patenttilainsäädännön nojalla. Ellei toisin mainita, suomenkielisessä käännöksessä käytetyt raamatunkohdat on otettu vuoden 1933/38 Raamatun käännöksestä. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä teoksesta ei saa jäljentää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, sähköisesti tai mekaanisti, sisältäen valokopioinnin, nauhoituksen, tietojärjestelmiin tallentamisen, sidonnan tai julkaisun muissa kuin tässä versiossa käytetyissä kansissa ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Suomalainen julkaisija: Lighthouse Network Ltd Oy / TV7 Kustannus Vilhonvuorenkatu 11 D Helsinki Suomennos: Maija Harper Haluan omistaa tämän kirjan niille veljille, jotka kalvinistisesta näkemyksestään huolimatta ovat olleet riittävän avarakatseisia avatakseen saarnastuolinsa ja puhujalavansa minulle: Clive Calver (Evankelikaalinen Allianssi) Greg Haslam (Winchester) Clive Hawkins (Basingstoke) Bernard Thompson (Wallingford) sekä arminiolaista näkemystä kannattava Roger Forster (Ichthus), joka astui esiin oikealla hetkellä Spring Harvest -tapahtumassa Taitto: Lighthouse Network Ltd Oy Kannen suunnittelu: Elina Savolainen 2011 David Pawson ja TV7 Kustannus Kaikki oikeudet pidätetään ISBN

3 Sisällys 1 Tärkeimmät muunnelmat 25 A lfa-näkemys 26 Omega-versio 28 2 Evankelikaalisia oletuksia 33 Pelastus 34 Usko 37 Anteeksianto 43 Iankaikkinen elämä 48 Jumalan valtakunta 51 3 Raamatullisia ohjenuoria 55 Vanha testamentti 56 Uusi testamentti 62

4 4 Historiallisia perinteitä 119 Augustinus ja Pelagius 122 Luther ja Erasmus 127 Calvin ja Arminius 129 Whitefield ja Wesley Teologisia vastaväitteitä 139 Halventaa armon? 140 K ieltää ennaltamääräämisen? 145 Väheksyy uskoontuloa? 150 Tuhoaa pelastusvarmuuden? 154 Vaatii tekoja? 160 Loppusanat 203 Liite I 207 Kiperiä kohtia Liite II 217 Luopioapostoli 6 Perustavanlaatuisia ristiriitoja 165 Liian alhainen näkemys ihmisestä 166 Liian korkea näkemys Jumalasta Käytännön seurauksia 183 Perinnön menettäminen 184 Perinnön säilyttäminen Yliluonnollisia näkökohtia 191 Isän tahto 192 Pojan elämä 194 Hengen voima 197 Veljesrakkaus 198 Paholaisen heikkous 199

5 Alkusanat David Pawsonin minulle esittämä pyyntö kirjoittaa alkusanat hänen kirjaansa on todellakin merkki ansaitsemattomasta suosiosta, jota yleisemmin armoksi kutsutaan. Haluan antaa tämän kunniamaininnan Davidille, koska tietyissä piireissä on hyvin tunnettua, että joillain teologian alueilla olemme usein eri mieltä johtopäätöksissämme. Ei niin, ettenkö olisi hyötynyt ja nauttinut siitä kovasta työstä, mikä kumpaisenkin erilaisen näkemyksen takana on varmasti ollut. Onneksi se ei kuitenkaan ole koko totuus (eikä kumpikaan meistä onneksi väitä omistavansa koko totuutta). Kerran eräässä johtajien konferenssissa useimmat osallistujat olivat eri mieltä eräästä Davidin esittämästä eskatologisesta näkökohdasta (tai se oli heille vieras). Itse olin samaa mieltä Davidin kanssa, ja se herätti huomiota. Yksimielisyytemme nostatti epäuskoisia äännähdyksiä, joihin David heitti vastaukseksi: Kuulkaas nyt, te ajattelette, että me olemme eri mieltä kaikesta. Olemme yhtä mieltä 90 prosentista. Se on totta, ja olen iloinen siitä, että mitä tulee kerygmaan eli julistukseen Jeesuksen lihaksitulemisesta, palvelutyöstä, ristiinnaulitsemisesta, ylösnousemisesta, taivaaseenastumisesta, Hengen lahjoista ja Jeesuksen paluusta, seisomme rinta rinnan ja meillä on yhteinen halu nähdä maailman evankelioinnin

6 ja Jeesuksen takaisintulon toteutuvan, vaikka aina emme olekaan yhtä mieltä joka asiasta. Ehkä kerran nähdessämme Hänet kasvoista kasvoihin, silmämme kohtaavat, ei viestittääkseen siinäs näet, vaan ylistääkseen ja ihaillakseen yhdessä Pelastajaamme ja rohkaistakseen toista antautumaan entistä täydemmin Hänen iankaikkiseen palveluunsa. Se riippuu tietenkin siitä, näkevätkö kaltaiseni taka-alalla seisovat reilusti edempänä olevia. Tässä kirjassa on viittauksia tiettyihin näkemyksiin, tulkintoihin ja painotuksiin, jotka olisin kirjoittanut toisin. Haluaisin esimerkiksi kiittää Spring Harvestin näkyä ja merkitystä; arvostan sen antamaa panosta seurakunnalle Britanniassa ja muuallakin maailmassa. Haluaisin vakuuttaa lukijalle, että Davidin tässä kirjassa kertoma kokemus oli varmastikin kipeä, mutta ei tavanomainen. Itse korostaisin myös enemmän palkinnon menettämistä kuin koko iankaikkisen elämän menettämistä. Haluan kuitenkin tehdä selväksi sen, että kun on kyse koko teemasta ensinnäkin siitä mahdollisuudesta, että pelastunut voi joutua kadotukseen, ja ylipäätään ihmisvastuun tärkeydestä ja evankelikaalisen nykyajattelun vapauttamisesta viidestä kalvinistisesta teesistä minulla on etuoikeus liittää nimeni Davidin nimeen ja osaltani kutsua seurakuntaa nousemaan ja ottamaan pyhyys, kuuliaisuus ja opetuslapseus vakavasti. Kirjan alussa kerrotaan tapahtumasta, johon sekä David että minä osallistuimme. David oli saarnannut Filippiläiskirjeen 3. luvusta painottaen voimakkaasti tarvetta päästä ulos-ylösnousemiseen kuolleista. Niin kuin kirjakin tuo selvästi ilmi, on välttämätöntä pyrkiä pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa (Hepr.12:14). Seuraus pyhyyden painottamisesta oli se, että monet kokouksessa tunsivat epävarmuutta asemastaan Jumalan edessä. Vaistotessaan ihmisten tunteman epäilyn pelastusvarmuudestaan kokouksen vetäjät reagoivat epäsopivalla tavalla. Veljeni sattui olemaan yleisön joukossa. Neljäkymmentä vuotta aikaisemmin hän oli antanut minulle leveämarginaalisen Raamatun (siihen aikaan se oli tietenkin kuningas Jaakon käännös). Minulla oli Raamattu mukanani ja käytin tilaisuutta hyväkseni ohjatakseni yleisöä Sanaan ja saarnattuun haasteeseen, ja myös lisätäkseni, että olin kirjoittanut Raamattuuni lyhennelmän Filippiläiskirjeen 3. luvun sanomasta: Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ulos-ylösnousemiseen kuolleista... riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Lisäsin, että vuosien varrella yllä oleva kohta oli ollut minulle jatkuva kannustin pyhyyteen, ja että Jumalan armosta vielä nytkin, 40 vuotta myöhemmin, vaelsin keskittyneesti opetuslapseuden kaitaa tietä siinä toivossa, että miellyttäisin Häntä ja näkisin Hänet eräänä päivänä kasvoista kasvoihin. Pelko siitä, että minun ei havaittaisi olevan Hänessä ( jae 9) tai että en saisi voittopalkintoa (jae 14), ei ollut millään tavalla estänyt minua nauttimasta Hänen armostaan tai johtanut minua kuviteltuun luottamukseen sellaiseen hyvien tekojen evankeliumiin, joka ei mikään evankeliumi olekaan. Davidin kirjassa on hyvin paljon sellaista, mitä haluaisin ilman epäilyksen häivääkään suositella, ellei moinen suosittelu vaikuttaisi hieman alentuvalta. Ensinnäkin suosittelisin tutustumaan kalvinistisen ja arminiolaisen pelastuskäsityksen teologisiin näkökulmiin, jotka ensi silmäyksellä näyttävät olevan ristiriidassa keskenään. Näkemysten voidaan havaita olevan paljon lähempänä toisiaan kuin usein ajatellaankaan. En halua paljastaa argumentteja; jatkakaa vain kirjan lukemista. Minulle perustelut olivat kovin hyödyllisiä ja toivon, että ne liittävät yhteen niitä, jotka pelkäävät joutuvansa kauemmas toisistaan tämän kirjan takia. Toiseksi kirjalla on sanoma tätä päivää varten. Ajassa, jossa elämäntapa, pyhyys ja kuuliaisuus Jumalalle ei erota seurakuntaa juuri mitenkään niistä, joilla ei ole yhteyttä Kristukseen, tarvitsemme

7 uudelleen arviointia. Moraalin ja etiikan löyhyys ja niiden hyvien tekojen laiminlyönti, joihin meitä kehotetaan, vaativat sekä opetuksemme että elämämme antaman esimerkin perusteellista tarkistamista. Onko evankeliumimme oikeasti vapaalippu taivaaseen, vai onko se kutsu muuttua Jumalan Pojan kuvan kaltaisiksi? Voisimmeko yhä yhdessä apostoli Paavalin kanssa sanoa niin kuin hän sanoi yhdessä ja samassa kirjeessä samoille ihmisille: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta (Ef.2:8) ja kuitenkin lisätä:...ei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella sillä hän on epäjumalanpalvelija ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. (Ef.5:5-6), ilman että meitä syytetään tekojen kautta pelastumisen saarnaamisesta? Emmekö me, toisin kuin Paavali, saa varoittaa uskovia, joilta ei mitään puutu missään armolahjassa (1. Kor.1:7), mutta jotka on myös pesty ja pyhitetty siveettömyyden harjoittamisesta, epäjumalien palvelemisesta, avionrikkomisesta, miesten makaamisesta miesten kanssa, varkaudesta, ahneudesta, juopuneisuudesta, pilkkaamisesta ja riistämisestä (1. Kor.6:9-11, -92 käännös), että on vielä olemassa mahdollisuus, että he tulevat petetyiksi, jos he palatessaan sellaisiin asioihin pitävät Jumalan armoa itsestään selvänä? Jos asiat, joista apostoli antaa esimerkin ja jotka mainitaan Uudessa testamentissa koskien varhaisen seurakunnan elämää ja kuria, eivät ole meidän evankeliumissamme sallittuja, meidän täytyy vakavasti arvioida sanomaamme uudelleen. Ehkä monien meistä, jos saan nöyrimmästi ehdottaa, pitäisikin se tehdä! Tulee miettiä pelastuksen menettämisen mahdollisuutta ja sitä, että palkintoa täytyy tavoitella. Jumalan kuviksi tehdyillä ihmisillä on vastuu jopa suuri ja pelottava vastuu päätöksistään ja teoistaan. Eikö ole aika rohkeasti riisua kreikkalainen filosofia teologisista tulkinnoistamme ja tuoda kaikkitietävyys, kaikkialla läsnäolo, tunteettomuus, muuttumattomuus sekä ajan ja iankaikkisuuden suhde Raamatun tarkasteltavaksi? Davidin kirja auttaa meitä siinä. Et ehkä ole samaa mieltä kaikkien hänen huomioidensa kanssa. Niiden joukossa on muutamia, joista itsekin olisin eri mieltä, mutta olen iloinen siitä, että ne ovat tässä kirjassa ja antavat entistä suuremman syyn lukea se huolellisesti ja rukoillen. Ylitse kaikkien niiden raamatullisen ilmoitusten, joita David tutkii ja tarkastelee alkaen vanhurskauttamisesta ja siitä, voiko vanhurskauden ottaa pois, kysymykseen iankaikkisesta elämästä ja siitä kuinka iankaikkista se on? joista ne, jotka ymmärtävät samalla tavalla Herran pelon ja pyhyyden, ovat täysin samaa mieltä - nousee pääaiheeksi kuitenkin Jumalan rakkaus. David johdattaa meidät kirjansa läpi keskittyäkseen lopulta Jumalan rakkauteen. Koska Jumala on rakkaus, kirjoitin eräässä kirjassani, täytyy helvetin olla olemassa. Teoillemme koittaa tuomio: Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa (2. Kor.5:10), ja on olemassa hirmuinen tuomion odotus (Hepr.10:27). Niille, jotka sanovat tapahtukoon minun tahtoni, eikä tapahtukoon Sinun tahtosi, Herran täytyy lopulta vastata, vaikkakin murheellisena, tapahtukoon sitten sinun tahtosi. Se merkitsee hirmuiseen, pelottavaan ja kauhistuttavaan kadotukseen joutumista, määräämistä kaikkeen siihen, mitä Jumala ei ole itsekkyyteen, ylpeyteen, himoon, vihaan, pahantahtoisuuteen Jumalan Jeesuksessa näkyvän rakkaudellisen persoonan ja tekojen vastakohtaan. Karkotus Jumalan rakkaudesta ja kaiken sen läsnäolosta, mitä Hän on, on itse nimeämämme lopullinen tuomio. Jos en tällä hetkellä kaipaa ja tavoittele sitä, mitä Hän on, miksi haluaisin sitä seisoessani Hänen tuomiollaan? Jumala, joka on rakkaus ja jolla ei ole enempää tarjottavana kuin itsensä, on Jumala, joka ei riko tahtoamme vastaan. Jos me hylkäämme Hänet ja valitsemme Hänen luonteensa ja persoonansa vastakohdan, Hänen täytyy myös sanoa helvetti on ainoa ratkaisu. Yhteinen näky rakkauden siis Jumalan - kaikkivaltiudesta yhdistää taas Davidin ja minut. Sivumennen sanoen, eikö olekin

8 outoa, ettei yksikään historiallinen uskontunnustus ole koskaan julistanut uskon perustekijänä sitä, että Jumala on rakkaus, ja että rakkaus on Hänen luonteessaan perustavaa ja ensisijaista? Ehkä se on merkittävää, kun yritämme ymmärtää oppia kadotukseen joutumisesta ja pyhyyden välttämättömyydestä niin kuin se on edellä esitetty ja niin kuin sitä kuvataan myöhemmin kirjassa. Näky rakastavasta Jumalasta ja ylöspäin suuntaava kutsu kestävyyteen tulevat esiin vielä yhdessä piirteessä, joka yhdistää Davidia ja minua rakkaudessamme metodistien virsikirjaa kohtaan. Löydät lainauksen siitä kirjan lopussa. Salli minun lainata kirjaa myös näillä alkusivuilla. Varhaisempi metodistien virsikirja on matkustanut maailmaa kanssani ja käytän sitä hiljentymisissäni tänäkin päivänä. Ihastuttava virsi, jonka ensimmäinen säe on Come on my partners in distress ( Oi kumppanini vaivassa ; suuntaan sanat lukijoille, joiden vaivaa alkusanani ovat epäilemättä lisänneet rohkaistukaa ja lukekaa edelleen, kirja kyllä paranee tästä!), sisältää myös seuraavat säkeistöt: Who suffer with our master here, We shall before his face appear, And by his side sit down; To patient faith the prize is sure, And all that to the end endure The cross, shall wear the crown. Mestarin kanssa kärsivät eteensä kerran astuvat viereensä istuen; kestävä usko palkitaan ja risti kerran vaihdetaan, korvaahan kruunu sen. Kärsivälliselle uskolle ja loppuun asti kestämiselle kuuluvat kaikki lupaukset, joiden täyttymys löytyy säkeistöistä 6 ja 7: The Father shining on his throne, The glorious co-eternal Son, The Spirit, one and seven, Conspire our rapture to complete; And lo! We fall before his feet, And silence heightens heaven. In hope of that ecstatic pause, Jesus we now sustain the Cross, And at thy footstool fall; Till thou our hidden life reveal, Till thou our ravished spirits fill, And God is all in all. Isä istuimellaan loistaa, ikuinen Poika valossaan, seitsemän ja yksi Henki autuuden täydentää. Jalkainsa juureen pyhät jää, hiljaisuus täyttyvi. Tuon hetken toivo elävä saa meidät ristin kestämään ja etees lankeemaan; ett meissä itses ilmoitat henkemme janon sammutat, Jumala luoduissaan. C. Wesley Roger Forster, heinäkuu 1996

9 Esipuhe Tätä kirjaa kirjoittaessani matkustin junalla Lontooseen kustantajaani tapaamaan. Viimeinen asema, jolta otettiin matkustajia, oli Clapham Junction. Eräs mies nousi aivan vaunun toiseen päähän, istui sinne ja tuijotti minua hetken aikaa ennen kuin nousi uudelleen, käveli keskikäytävää pitkin ja istui minua vastapäätä. Muistaakseni keskustelu sujui tähän tapaan: Näytätte jotenkin tutulta oletteko saarnaaja? Olen kyllä. Missä olette mahtaneet nähdä minut? Joku toi minut Guildfordiin 15 vuotta sitten kuuntelemaan jotain saarnaajaa, ja se taisitte olla te. Niin se melko varmasti oli. Oletteko kristitty? Olen. [tauko] Saanko kysyä teiltä jotain? En voi taata vastausta, mutta kysykää pois. No juttu on sellainen olen jättänyt vaimoni ja elän nyt toisen naisen kanssa.

10 Ker ran pelastettu, aina pelastettu? Esipuhe 18 Miksi jätitte vaimonne? No tapasin tämän toisen naisen ja rakastuin häneen. Mitä siis haluaisitte tietää? Jos otan kunnolla eron ja menen nykyisen naisen kanssa naimisiin, niin olisiko asia silloin Jumalan silmissä oikein? Ei, pelkään pahoin, ettei olisi. Mikä sitten olisi? Se, että jätätte toisen naisen ja palaatte vaimonne luo. Ajattelinkin, että sanoisitte noin. Uskon, että niin Jeesus sanoisi, jos kysyisitte Häneltä. Hiljaisuus lankesi välillemme. Juna alkoi jo hidastaa Waterloon kohdalla ja tajusin, että minulla olisi vain muutama hetki jäljellä miehen kanssa. Halusin herättää hänessä Herran pelon, joka on viisauden alku, joten avasin keskustelun uudelleen sanomalla: Teillä on vaikea valinta edessä. No mikä? Voitte joko elää toisen naisen kanssa tämän elämän loppuun tai Jeesuksen kanssa koko tulevan elämän, mutta ette voi tehdä molempia. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä, mutta hän hyppäsi asemalaiturille ja hävisi ihmisvilinän sekaan. Minulle tuli senkaltainen olo kuin Jeesukselle täytyi tulla, kun rikas nuorukainen lähti Hänen luotaan. Rukoilin, ettei mies pystyisi ikinä unohtamaan mitä olin sanonut hänelle, kunnes tekisi parannuksen. Olinko oikeassa puhuessani hänelle sillä tavalla? Kerroinko hänelle totuuden vai yritinkö pelästyttää häntä valheella? Se, mitä hän oikeasti halusi, oli vakuutus siitä, ettei hänen syntinsä vaikuttaisi hänen pelastukseensa. Sitä en voinut hänelle antaa. Sama asia oli noussut esiin muutamaa kuukautta aikaisemmin, mutta sillä kerralla ei ollut kyseessä yksilö vaan monituhantinen ihmisjoukko. Olin pääpuhujana Spring Harvest -tapahtuman iltakokouksissa Mineheadissa, ja tehtäväkseni oli annettu Paavalin Filippiläiskirjeen selittäminen. Pääsin luvun 3 jakeeseen 11 ( jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista ) ja huomautin, ettei Paavalikaan pitänyt tulevaa pelastustaan itsestään selvänä, vaan pelkäsi ehkä itse joutuvansa hylätyksi (1. Kor.9:27). Otin väitteeni tueksi tekstejä joka puolelta Uutta testamenttia (tarkastelemme niitä luvussa 3). Puhuin sitten niistä, jotka pelleilevät Jumalan kanssa, koska ovat varmoja siitä, että heillä on lippu taivaaseen ja otin esimerkkinä kristityt, jotka jättävät aviopuolisonsa löydettyään jonkun toisen, asuivatpa he sitten tuon uuden kumppanin kanssa tai ottivat eron ja menivät uudelleen naimisiin. Monet heistä käyvät edelleen seurakunnassa, väittävät Jumalan siunaavan uutta suhdetta ja odottavat pääsevänsä kerran taivaaseen. Synti on kuitenkin edelleen syntiä, olipa se uskovissa tai niissä, jotka eivät usko. Ei Jumalalla ole suosikkeja. Meidät vanhurskautetaan uskosta, mutta tuomitaan tekojen perusteella. Lyhyt väitteeni aiheutti melkein mellakan! Eräs lavalla istuneista johtajista hyppäsi ylös puheeni lopussa ja huusi moneen kertaan: Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta Kristuksessa Jeesuksessa ja kutsui muusikkoja johtamaan kaikki samaan kohtaan perustuvaan lauluun. Sitten eräs tilaisuuden pääsponsoreista johdatti rukoukseen minun ja vaimoparkani puolesta, koska David ei aina osu oikeaan. Tilanteen pelasti Roger Forster, joka otti mikrofonin ja sanoi, että pitäisi keskittyä sanaan eikä sanansaattajaan. Hän esitti ihmisille alttarikutsun, johon tuli valtava yleisön reaktio seitsemän kyynelissä olevan miehen johdolla. Sielunhoitajia ei ollut tarpeeksi, ja sielunhoidosta vastaava kertoi minulle 19

11 Ker ran pelastettu, aina pelastettu? Esipuhe myöhemmin, etteivät he olleet koskaan nähneet niin todellista parannuksentekoa sielunhoitohuoneessa. Puheeni nauhoituksen levitys kiellettiin, mutta sallittiin myöhemmin uudelleen monien vastalauseiden jälkeen kuitenkin vasta, kun nauhaan oli lisätty selventävä huomautus siitä, että ajan puutteen takia en ollut ehtinyt selittämään sitä mitä sanoin mikä ei pitänyt paikkaansa. Siihen loppui urani Spring Harvestissa! Se kaksoisisku, että olin kyseenalaistanut kerran pelastettu, aina pelastettu -ajattelun ja vielä syyttänyt puolisonsa hylkääviä kristittyjä synnissä elämisestä oli ollut liikaa. Tunsin tarvetta kirjoittaa kirjat, jotka käsittelevät näitä elintärkeitä uskon ja käytöksen asioita. Käsissäsi on niistä ensimmäinen. Kerran pelastettu, aina pelastettu on evankelikaalisissa piireissä kovin tuttu käsite, ja sitä näkee jopa otsikkona erilaisissa julkaisuissa (mukaan lukien kirjani, joka ehkä ensimmäisenä lisää siihen kysymysmerkin). Vaikkei kulunutta ilmaisua löydykään Raamatusta, sitä lainataan usein ikään kuin se olisi siellä. Sen käyttö on niin laajalle levinnyttä, että se on saavuttanut sananlaskun aseman (kuten hiljaa hyvä tulee ). Se ei ehkä ihan ole mini-uskontunnustus, mutta kuitenkin varma sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Se, ettei lausetta löydy Raamatusta, ei välttämättä tarkoita, että se olisi epäraamatullinen tai kenties jopa Raamatun vastainen. Lauseessa voi olla raamatullinen ajatus, vaikkeivät sanat sellaisinaan sieltä löytyisikään. Inhimillinen lausahdus voi sisältää jumalallisen totuuden. Tulee kysyä, onko kyseinen lause tarkka tai vähintäänkin riittävä tiivistelmä siitä, mitä Raamattu opettaa elintärkeästä aiheesta. Asiaa koskevia Raamatun kohtia täytyy lähestyä avoimesti ja ilman ennakkokäsityksiä. 20 Se on kuitenkin erittäin vaikeaa monistakin syistä, jotka liittyvät ihmisen mieleen, sydämeen ja tahtoon. Mieleemme on syöpynyt syvälle käsite ikuisesta pelastusvarmuudesta. Evankelistojen saarnojen epäsuora ja pastorien opetuksen suora vaikutus on yhdessä varmistanut sen, ettei meillä ole tulevaisuuttamme koskevia epäilyjä. Ei olekaan yllätys, että sanan pelastettu ajatellaan tarkoittavan samaa kuin turvassa. Lähes yleismaailmallista oletusta on syytä tutkia juurta jaksain. Haluan kuitenkin lisätä kaksi omista kokemuksistani nousevaa havaintoa ( jotka siis ovat vain havaintoja). Olen keskustellut asiasta monien kristittyjen kanssa vuosien varrella ja tehnyt kaksi hämmästyttävää huomiota. Useimmat elleivät kaikki, jotka uskovat kerran pelastettu, aina pelastettu näkemykseen, uskovat siihen, koska heidän on käsketty niin tehdä. He eivät keksineet sitä itse vaan kuulivat sen joltakulta toiselta. Heidän näkemyksensä pohjana ovat siis joidenkin Raamatun kohtien tietynlaiset selitykset eikä oma Raamatun tutkiminen. Toisin sanoen he lukivat Raamattua odottaen löytävänsä sieltä yllä mainitun näkemyksen ja siksi sen myös löysivät. Olen kysynyt saarnaajakollegoiltani, miksi he saarnaavat sitä, eikä kukaan ole sanonut koska se on Raamatussa. Poikkeuksetta jokainen on sanonut: Minulla on reformoitu (tai kalvinistinen) näkemys. Se paljastaa sen, että heidän näkemyksensä perusta on peräisin monta vuosisataa myöhemmältä ajalta kuin Uusi testamentti. Toisaalta jokainen tapaamani ihminen, joka on joutunut tutkimaan Raamattua ilman apua, on tehnyt sen johtopäätöksen, että täytyy pysyä kestävänä, jos aikoo lopulta saavuttaa taivaan. Se johtaa yleiseen pelkoon uskoontulleiden parissa, että he eivät ehkä pysykään lujana sitoutumisessaan. Ne neuvot, joita he sitten saavat, voivat johtaa vielä suurempaan hämmennykseen. Heille sanotaan, että Jumala varmasti pitää heistä kiinni, koska he 21

12 Ker ran pelastettu, aina pelastettu? Esipuhe kerran panivat luottamuksensa Häneen, tai että Jumala on kykenevä pitämään heistä kiinni, jos he jatkossakin luottavat Häneen. Näiden rohkaisun sanojen välillä on valtavan suuri ero. Näkemys on piirtynyt niin syvälle mieleen, että monille on mahdotonta edes harkita sen vaihtoehtoa. Pelkään niiden lukijoiden puolesta, jotka lukevat kirjaa vain arvostelumielessä. Vaikka he lopulta tulisivatkin siihen tulokseen, että olen väärässä, olisi rohkaisevaa, jos he aloittaisivat olettamalla edes mahdolliseksi sen, että he voivatkin itse olla väärässä. Ennakkoluuloisuus voi olla kuolettavan vaarallista. Sydän on todennäköisesti mieltäkin suurempi ongelma. Aihe on hyvin herkkä, ja herättää varmasti syviä tunteita. Se tekee neutraalin lähestymisen vaikeaksi ja kääntää objektiivisen väittelyn helposti subjektiiviseksi puolustautumiseksi. On ensinnäkin niitä, jotka ovat huolissaan itsestään. Jopa pelkkä puhe asiasta saa heidät tuntemaan itsensä uhatuiksi. Jotkut pelkäävät vuoropuheluun ryhtymistä sen takia, että epäilys voisi johtaa epätoivoon. Heidän varmuutensa on liian hauras haastettavaksi. Siinä, missä he olivat tunteneet olevansa turvassa, he vaistoavat nyt vaaran. Jos tämä kirja päätyy sellaisen ihmisen käsiin, kehotan häntä lämpimästi lukemaan sen kokonaan, erityisesti viimeisen luvun. Muistutan myös rakastavasti, että Raamattu kehottaa koettelemaan itseämme, olemmeko uskossa, tutkimaan itseämme (2. Kor.13:5). Apostoli Paavali ei pelännyt kysellä Korintin kristittyjen hengellisestä tilasta tai asemasta. Toiseksi on niitä, jotka ovat huolissaan toisista. Luopiot tuskin lukevat kirjaa, vaikka se olisikin todella tarpeellista. Heidän sukulaisensa ja ystävänsä saattavat kuitenkin lukea, ja alkavat pelätä pahinta. Seurakunta kantaa taakkaa siitä, että sadat tuhannet hylkäävät uskon, jonka he kerran saivat joko vastaamalla kutsuun evankelioimiskampanjan aikana tai liittymällä seurakunnan jäseneksi normaalin menettelyn mukaan. Jos kaikki olisivat pysyneet 22 uskovina, kristittyjen lukumäärä olisi paljon suurempi kuin se nyt on. Kysymys missä he nyt ovat? on jo riittävän kipeä ilman kysymystä siitä minne he päätyvät tämän jälkeen? Monista tuntuu sietämättömältä ajatella, että kukaan kerran kaitaa tietä elämään kulkenut saattaisi löytää itsensä uudestaan kadotukseen menevältä lavealta tieltä. Myös tahto tulee kuvaan mukaan. Liha on luonnostaan laiska. Laiskuus ja velttous on kuolemansynti. Ajattelemme taivasten valtakuntaa hyvinvointivaltiona, joka jakelee almuja. Välittömään tyydytykseen tottunut yhteiskunta vastaa välittömän armon viestiin. On helpompaa saarnata, että Jumala tarjoaa ilmaista lunastusta kuin sitä, että Hän vaatii vanhurskautta. Ajatus siitä, että pelastus vaatisi ihmiseltä minkäänlaista vaivannäköä hylätään halveksivasti tekojen ujuttamisena takaportista. Pelastuksen toteuttaminen nähdään pelastuksen ansaitsemisena. Olen kauan sitten tehnyt sen päätelmän, että ihmiset uskovat mitä he haluavat uskoa, riippumatta eteen tuodusta todistusaineistosta. Tällä kohtaa se näyttää olevan erityisen totta. Kumpi vaihtoehto miellyttää enemmän - jopa lunastettua ihmistä että iankaikkisen kohtalon ratkaisee hetken päätös vai elinikäinen kurinalaisuus? Mieli, sydän ja tahto voivat siis kaikki estää käymästä keskustelua ilman ennakkoluuloa (so. ennakkopäätöstä), erityisesti mitä Raamatun todistukseen tulee. Tärkeä tulkintaperiaate on jo kauan ollut se, että Raamatun sanat käsitetään niiden yksinkertaisimmassa ja selvimmässä merkityksessään, ellei ole selvästi osoitettu muuta. Pyrimme tekemään niin ja katsomaan, mitä tekstit omassa asiayhteydessään oikeasti sanovat. Emme myöskään leimaa löytöihimme sopimattomia jakeita ongelmakohdiksi, mikä on jo käytännössä valikoivaa tulkintaa. 23

13 Vielä kaksi kommenttia on paikallaan, ennen kuin lähdemme löytöretkellemme. Substantiivi kristitty ei näyttele kovin suurta osaa. Se oli ulkopuolisten keksimä ja käyttämä nimitys Uudessa testamentissa (Ap.t.11:26; 26:28; 1. Piet.4:16 asiayhteys viittaa myös ulkopuolisten taholta tulleeseen käyttöön). Nykykielessä se viittaa ihmiseen, joka on jotenkin päätynyt pelastettujen joukkoon tai ainakin ylittänyt rajan. Siinä on pysähtyneisyyden leima, eikä se viittaa etenemiseen. Alkuseurakunnan suosituin nimitys uskoville (katso Apostolien tekoja) oli opetuslapsi, mikä on paljon dynaamisempi sana ja viittaa ihmiseen, joka oppii jatkuvasti mestariltaan ja seuraa häntä. Siitä välittyy ajatus tien kulkemisesta rajan ylittämisen sijaan. On merkittävää, että ensimmäinen nimitys kristilliselle uskolle ja elämälle oli juuri tie (kts. jälleen Apostolien tekoja). Lukijalle olisi pitkästyttävää ja hankalaa lukea vähän väliä pitkä rimpsu kerran pelastettu, aina pelastettu. Niinpä tästä eteenpäin ilmaisun tilalla käytetään kirjassa lyhennettä KePAP. Entä mitä ihmiset sillä oikein tarkoittavat?

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso Mitä merkitsee olla Esirukoilija Rukouskoulu 2014 4. jakso 1. Kertausta ja johdanto esirukoukseen A. Rukouksen yleinen, hallitseva ja kaiken läpäisevä olemus: Rukous on yhteyttä Jumalaan ja kaiken muun

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SAARNA Evankeliumi. Matt. 7: Jeesus sanoo:

SAARNA Evankeliumi. Matt. 7: Jeesus sanoo: SAARNA 6.8.2017 Evankeliumi Matt. 7: 13-14 Jeesus sanoo: Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat

Armosta pelastetut Kristuksen ulkopuolella Kenen johdatuksessa he olivat 1 Armosta pelastetut Tätä asiaa lähden selvittämään Efesolaiskijeen toisen (2) luvun alkujakeitten pohjalta. (Voitte ottaa Raamatut esille, kenellä sellaiset sattuu olemaan mukana) Hypin kuitenkin vähän

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot