Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan."

Transkriptio

1

2

3

4 Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. All rights reserved. Further reproduction or distribution is prohibited. Teoksen on alun perin julkaissut The Zondervan Corporation englanninkielisellä nimellä SPRINGS IN THE VALLEY. Copyright 1939, 1968 The Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Julkaistu The Zondervan Corporationin luvalla Aikamedia Oy ISBN Kaikki oikeudet pidätetään. Uusintapainokset ja jakelu Suomessa vain Aikamedian kautta. Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1933/1938 käyttöön ottamaa suomennosta, ellei toisin mainita. Kirjallisuuslainausten, runojen ja hengellisten laulujen suomennokset Sami Siltalan käsialaa, ellei toisin mainita. Graafinen suunnittelu ja toteutus Antti Kamppinen / Aikamedia Oy Tämä sähkökirja on Aikamedia Oy:n vuonna 2014 julkaisemasta painetusta teoksesta. Sähkökirjan tuotanto Aikamedia Oy. Teoksen sähköinen jakelu ja osittainenkin kopiointi muuhun kuin lain sallimaan yksityiseen käyttöön ilman tekijäinoikeudenhaltijan lupaa on korvaus- ja rangaistusvastuun uhalla kielletty.

5 SISÄLLYS SUOSITUKSET...7 ESIPUHE ARABIA JA LÄHI-ITÄ ENNEN ISLAMIA MUHAMMEDIN ELÄMÄ MUHAMMEDIN ELÄMÄN ARVIOINTIA ISLAMIN LEVIÄMINEN JA JAKAANTUMINEN KORAANIN SYNTY HADITH-KIRJALLISUUS KORAANIN SUHDE RAAMATTUUN KORAANIN POIKKEAMAT RAAMATUSTA MITÄ ISLAM OPETTAA? ONKO ALLAH SAMA KUIN RAAMATUN JUMALA? NAISEN ASEMA ISLAMISSA SHARIA ISLAMIN LAKI ISLAM JA USKONNONVAPAUS ISLAM JA PYHÄ SOTA PYHÄ SOTA NYKYAIKANA LÄNNEN ISLAMISOITUMINEN ONKO KORAANISSA VIHAPUHETTA?...361

6 18. ISLAMIN YMMÄRTÄMINEN RAAMATUN PUOLUSTUS SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ LOPPUSANAT SANASTO ISLAMIIN LIITTYVIÄ AIKAMÄÄRIÄ KIRJALLISUUSLUETTELO...474

7 SUOSITUKSET Lukiessani pastori Martti Ahvenaisen teosta Islam Raamatun valossa voin vain sanoa mielessäni: Vau. Maailma muuttuu silmiemme edessä islamin leviämisen takia. Eurooppakaan ei ole enää sama kuin muutama vuosikymmen sitten. Katukuva Euroopassa on muuttunut niin, että voi todeta lähetyskentän tulleen meidän luoksemme. Vastaava kirjaa ei ole aiemmin ollut saatavilla suomenkielellä. Martti Ahvenainen lähtee rakentamaan opetukseen pohjaa historiallisesta näkökulmasta, mikä auttaa saamaan hyvän kokonaiskuvan myös nykypäivän islamin vaikutuksesta. Hämmästyttävää onkin, miten yhden kirjan sisältö on niin runsas, että sen kautta voi saada laajan ymmärryksen islamista. Pelkkä tieto ei vie ihmisiä muutoksen. Tämä teos antaa ohjeita siitä, miten kertoa evankeliumia muslimeille. Pyydänkin sinua lukemaan kirjaa rukoillen, jotta Jumala voisi antaa näkyä siitä, mikä on sinun paikkasi lähetystyössä. Runsaat kiitokset pastori Martti Ahvenaiselle silmiä avaavasta teoksesta. Petteri Arasalo Pastori Tampereen Helluntaiseurakunta V iime vuosina muslimit ovat tulleet tietoisuuteemme voimakkaasti lisääntyneen maahanmuuton vuoksi. Heidän erilainen kulttuurinsa ja uskontonsa ovat lähes päivittäin esillä mediassa. Mistä islamissa on kysymys? Mitä koraani opettaa rauhasta, naisten asemasta tai kristityistä?

8 Tunnen Martti Ahvenaisen usean vuoden ajalta. Hänen elämänsä heijastaa rakkautta maahanmuuttajia kohtaan käytännössä. Kirjassa hän kertoo kansantajuisesti islamin keskeisistä opeista Koraania ja islamilaista kirjallisuutta siteeraten. Kirja on ajankohtainen, ja jokaisen opiskelijan, hengellisen työn tekijän ja seurakuntalaisen tulisi lukea se. Hannu Lahtinen Muslimityön kouluttaja Fida International Islamista on tullut maailmanlaajuinen uskonto, ja jotkut sen opinkappaleista ovat tulleet myös useimpien länsimaalaistenkin tietoon. Harvalla on kuitenkaan syvempää tietoa islamin taustoista, sen pyhän kirjan opetuksista ja sen keskeisimmän profeetan elämästä. Martti Ahvenaisen teos tarjoaa nyt myös suomalaisille lukijoille tärkeän tietopaketin muslimien uskonnosta. Toivon, että Ahvenaisen kirja synnyttää sen lukijoissa rukousherätyksen muslimien puolesta ja halun alkaa toimia näiden harhautettujen, mutta Jumalan rakastamien ihmisten pelastumisen hyväksi. Niilo Närhi Toiminnanjohtaja Medialähetysjärjestö Avainmedia

9 ESIPUHE Muutama vuosikymmen sitten kaduillamme ei näkynyt montakaan vierasmaalaisen näköistä ihmistä. Länsimaissa ei juuri puhuttu islamista. Se oli liian kaukainen asia. Nyt tilanne on toinen: tuhannet maahanmuuttajat värittävät katukuvaa kaikkialla. Heidän mukanaan ei ole tullut vain toisen näköisiä ihmisiä, vaan myös uusi uskonto, jonka vaikutus on alkanut tuntua suomalaisessa yhteiskunnassa. Muslimien määrän kasvaessa islam on noussut keskustelun aiheeksi. Länsimaissa ilmiötä tunnetaan tavattoman vähän, ja keskustelu siitä on enimmäkseen pintapuolista. Se on tietysti luonnollista. Eurooppalaisessa kulttuurissa eläneiden on vaikea sisäistää vieraan kulttuurin ajatusmalleja. Islamin vaikutus kuitenkin lisääntyy kaiken aikaa, joten tarve tutustua siihen kasvaa. Muslimit itse ovat alkaneet tuoda uskoaan julki yhä rohkeammin. Heille annetaan tilaa mediassa, ja yhteiskunta on suonut heille eri oikeuksia. Suomen viranomaiset myös rohkaisevat muslimeja harjoittamaan uskontoaan. Sen sijaan Raamatun arvoista kiinni pitävät kristityt näyttävät joutuvan yhä ahtaammalle. Kristilliset tunnusmerkit halutaan kitkeä yhteiskunnasta. Kristinuskon opetus vähenee kouluissa. Syntyneeseen hengelliseen tyhjiöön pyrkivät muut voimat. Yhteiskunta elää suurten muutosten paineessa, ja islamin vaikutus kasvaa Euroopassa. Länsimaissa on totuttu siihen, että uskonto ja politiikka elävät omaa elämäänsä toisistaan erillään. Näin siitä huolimatta, että koko läntinen maailma on rakentunut kristinuskon periaatteille. Islamilaisessa maailmassa suhtaudutaan uskontoon päinvastoin. Islam ei ole vain ihmisten henkilö-

10 kohtainen asia, vaan koko yhteiskuntaa hallitseva uskonnollispoliittinen järjestelmä, joka vaatii ehdotonta alistumista. Tasa-arvoon perustuva demokratia on tuntematon käsite. Suomalaisten tietämys islamista rajoittuu yleensä vain median välittämiin uutisiin ääri-islamistien iskuista eri puolille maailmaa. Tästä syystä maassamme asuvat muslimit joutuvat selittämään uskontoaan parhaansa mukaan. Terroriteot kielletään islamiin kuulumattomina. Moni tuntee sanonnan: islam on rauhan uskonto. Ovatko länsipoliitikot nielaisseet syötin, jos he uskovat islamin edustajien väitteet? Vähäinen islamin tuntemus lännessä johtuu monista tekijöistä. Islamia on tutkittu hyvin vähän. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta islamia käsittelevät kirjat antavat asioista pintapuolisen kuvan. Niissä ei juuri puututa epäkohtiin tai eroihin suhteessa kristinuskoon. Onko niin, että kostoiskujen vuoksi länsimaissa ei uskalleta puhua islamin epäkohdista julkisesti? Rauhaa varjellaan sillä, että ei puututa mihinkään, mikä saattaa ärsyttää. Näin islamin ideologia saa vaikuttaa rauhassa. Tämä voi olla länsimaisille yhteiskunnille vaarallinen tie. Miksi tulisi pelätä, jos islam kerran on suvaitsevaisuuden ja rauhan uskonto? Tällä teoksellani haluan osaltani täydentää kuvaa islamista ja antaa eväitä keskusteluun tästä ajankohtaisesta aiheesta. On tärkeä puhua kunnioittavasti toisten uskonnosta, vaikka olisimmekin siitä eri mieltä. Räävi kielenkäyttö ei sovi kristityille. En halua loukata ketään, vaikka joudun osoittamaan islamille epäedullisia piirteitä. Islamimaissa uskonnon arvosteleminen voi johtaa vakaviin seurauksiin, jopa kuolemaan. Muslimit ovat vaatineet 10

11 uskonnolleen immuniteettisuojaa myös YK:ssa. He haluavat islamin arvostelemisen rangaistavaksi teoksi maailmanlaajuisesti. Ihmiset eivät saisi enää ajatella itse, vaan islamin opit tulisi hyväksyä sokeasti rangaistuksen uhalla. Tämä on käytäntö muslimimaissa. Niissä ei sallita sananvapautta. Islamin mainostama suvaitsevaisuus osoittautuu lopulta vain verhoksi, jonka taakse kätkeytyy mitä ankarin sensuuri. Pyhä Raamattu opettaa, että Jumala haluaa ihmisten tutkivan asioita. Jumalan sanan totuus kestää tutkimisen. Ajatteleminen ja kyseenalaistaminen kuuluvat ihmisenä olemisen oikeuksiin. Millään uskonnolla ei voi olla oikeutta kieltää ihmisiä tutkimasta asioita, koska itse Jumala sanoo Sanassaan: Mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää (1. Tess. 5:21). Jumala kunnioittaa ihmisen halua löytää totuus. Näin ollen kenenkään ei pidä loukkaantua siitä, että myös islamin opetuksia tutkitaan kriittisesti. Muslimien verkkosivuilta ja kirjallisuudesta on nähtävissä, etteivät muslimit itse epäröi arvostella kristittyjen pyhää kirjaa Raamattua. Islamin perimätietoon ja uskontonsa ylivertaisuuteen vedoten he pitävät oikeutenaan selittää Raamattua mielensä mukaan. Islamin profeetta Muhammed ei arkaillut laatia Raamatun ikivanhoista kertomuksista uudenlaisia versioita Koraaniin. Koska me kristittyinä uskomme pyhän Raamatun Jumalan sanaksi, Koraania on arvioitava sen valossa. Kirjaan keräämäni kuvaukset islamin historiasta ja opetuksista perustuvat muslimien omiin lähteisiin. Niistä löytyy sellaista aineistoa, jota tämän päivän muslimien voi olla vaikea myöntää heidän uskontoonsa kuuluvaksi. Jos teokse- 11

12 ni joutuu muslimin käteen, toivottavasti hän uskaltaa tutkia asioita syvemmin. Vilpitön tarkoitukseni on auttaa lukijaa uskomaan siihen evankeliumiin, joka on kerta kaikkiaan Jumalan lopullisena sanomana ilmoitettu ihmiskunnalle Kristuksessa Jeesuksessa. Heinäkuussa 2014 Martti Ahvenainen 12

13 1. ARABIA JA LÄHI-ITÄ ENNEN ISLAMIA Länsimaalaisen ihmisen on vaikea ymmärtää Koraania, koska siinä ei selitetä juuri lainkaan asiayhteyksiä eikä historiallista viitekehystä. Koraanissa ei ole johdonmukaista juonta, vaan ainoastaan irrallisia jakeita, jotka ovat syntyneet lukijalle tuntemattomissa tilanteissa. Koraania voidaan ymmärtää vain tutustumalla Raamattuun ja islamin perimätietoon. Tiedonhaluiselle löytyy lähdeaineistoa runsaasti niin internetistä kuin kirjallisuudesta. Muslimitaustaisten kirjoittajien tarinoista on osattava poimia jyvät akanoista. Islamin tietojen epämääräisyys selittyy osittain myös sillä, että Muhammedin elämästä kertovia tarinoita alettiin koota vasta kauan hänen kuolemansa jälkeen. Ibn Ishaq ( jkr.) kirjoitti ensimmäisen yhtenäisen Allahin profeetan elämäkerran vasta yli sata vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen. Silloisessa kulttuurissa oli vaikea koota luotettavaa kertomusta kuulopuheisiin perustuvasta sirpaletiedosta. Elämäkerta muodostuu monista yksityiskohdista, joiden todenperäisyyttä ei ole aina helppo jäljittää. Samasta henkilöstä annetut tiedot saattavat poiketa toisistaan. Näin on myös monien Muhammedin elämäkertojen laita. Myöhempinä vuosisatoina muslimeille syntyi tarve kirkastaa profeettansa kuvaa niin, että vastoin Koraanin ilmoitusta hänestä tehtiin synnitön, täydellinen ihminen, lähes jumalolento. Muslimioppineet itsekin myöntävät, että lukematon määrä perimätietoa on hylätty siksi, ettei siihen voi luottaa. Jäljelle on seuloutunut vain muutamia hadith-kokoelmia, joista imaami Muhammed ibn al-bukharin ( jkr.) laatimaan viitataan eniten.

14 Iranilainen kirjailija, poliitikko ja islamin oppinut Ali Dashti ( ) toteaa kirjoittamassaan Muhammedin elämäkerrassa 23 Years (suom. huom. 23 vuotta ): Vaikka Muhammedista on kirjoitettu tuhansia teoksia, en ole nähnyt ainoaakaan sellaista, johon ei liity olettamuksia, fanatismia, ja piittaamattomuutta historiallisista faktoista. ARABIAN VÄESTÖ Arabian väestö muodostui suurimmaksi osaksi seemiläisistä heimoista, joihin kuuluivat myös Abrahamin toisesta avioliitosta Keturan kanssa syntyneiden poikien jälkeläiset. He olivat muuttaneet Kanaanin maasta itään yli kaksituhatta vuotta ennen islamia (1. Moos. 25:1 6). Mahdollisesti myös ismaelilaiset olivat siirtyneet aikaisemmin samoille seuduille, vaikka heidän asuinpaikkojaan ei aivan tarkoin tiedetä (1. Moos. 25:12 18). Mekan suurin heimo quraish piti itseään Ismaelin jälkeläisenä. Koska islamia edeltäneinä vuosisatoina myös assyrialaiset, babylonialaiset ja persialaiset olivat hallinneet alueella, oli sinne siirtynyt heidän mukanaan useita seemiläisiä heimoja. He toivat alueelle myös omat uskontonsa. Mielenkiintoinen tieto liittyy Ismaelin nimeen, joka tarkoittaa Jumala kuulee. Ismael-nimen pääte el tulee sanasta Elohim. Ismaelilla oli siis tieto isänsä Abrahamin Jumalasta Elohimista, ei Allahista, kuten muslimit sanovat. Ismaelin jälkeläisistä tuli kuitenkin vuosisatojen aikana Israelin vihollisia, kuten Psalmi 83:6 7 antaa ymmärtää: Yksissä tuumin he ovat neuvotelleet, sinua vastaan he ovat tehneet liiton: Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset. 14

15 He hylkäsivät Israelin Jumalan ja alkoivat palvoa epäjumalia Lähi -idän kansojen tavoin. Näillä seemiläisillä kansoilla oli hatara tieto Jumalasta, jota heidän esi-isänsä Nooa ja myöhemmin Abraham olivat palvelleet. Tieto jäi kuitenkin vain hämäräksi muistoksi voimakkaan epäjumalien palvonnan keskellä. Heillä ei vielä ollut käytössään Raamatun kirjoituksia, jotka vasta myöhemmin maahan tulleet juutalaiset toivat mukanaan maailmanlaajuisen diasporan alettua vuonna 70 jkr. JUUTALAISTEN USKO Raamatusta käy ilmi, että Vanhan testamentin aikana Jahvea ei palveltu Israelin ulkopuolella. Lähi-idän kansat kuten filistealaiset, aramilaiset, egyptiläiset, persialaiset, kaldealaiset, assyrialaiset ja arabialaiset olivat epäjumalien palvojia. Myös Abrahamin esi-isät Mesopotamiassa kuuluivat heihin (Joos. 24:2). Abrahamin jätettyä Mesopotamian hänen sukunsa jäi sinne. Vielä silloinkin, kun Jaakob yli sata vuotta myöhemmin meni isoisänsä kotiseuduille ja otti sieltä vaimon itselleen, Abrahamin sukulaiset palvoivat epäjumalia. Raamattu kertoo Abrahamin sukuun kuuluvan Raakelin, Jaakobin vaimon, varastaneen isänsä Laabanin kotijumalat ennen pakomatkalle lähtöä (1. Moos. 31:19). Abrahamin jälkeläisistä kasvoi Iisakin ja Jaakobin sukuhaarojen kautta Israelin kansa, jonka keskuuteen Jumala antoi Mooseksen ja muut profeetat. Heidän kauttansa Jumala välitti sanansa maailmalle. On selvää, että Raamatun Jumala ei ollut sama kuin Israelin naapurikansojen epäjumalat. 15

16 Juutalaiset eivät ole milloinkaan olleet muslimeja, Allahin palvojia. Sekä Vanha että Uusi testamentti kanonisoitiin satoja vuosia ennen Muhammedin syntymää. Juutalaisilla oli käytössään Toora, mahdollisesti koko Vanha testamentti ja kristityillä taas oli hallussaan koko Raamattu. Arabiassa asui merkittäviä juutalaisheimoja, jotka omistivat uskon Vanhan testamentin profeettoihin ja Jahveen. Tieto Israelin Jumalasta, Jahvesta (jhvh), levisi Lähi-itään Israelista kantautuneiden huhujen ja erityisesti myöhempinä vuosisatoina alueille muuttaneiden juutalaisten ja kristittyjen kautta. Toisen Kuninkaan kirjan kohta 17:30 33 todistaa, että 700 vuotta ekr. Lähi-idästä Israeliin siirretyt kansat eivät tunteneet Israelin Jumalaa, vaan palvelivat omia jumaliaan. Danielin kirjasta havaitaan, että muinaisessa Babyloniassa ja Meedia-Persiassa Israelin Jumalan Jahven nimi tuli tunnetuksi vasta juutalaisten nuorukaisten kautta 500-luvulla ekr. Koraanin väite, että juutalaisten esi-isät Abraham ja Jaakob olisivat olleet muslimeja ja että islam olisi ollut ihmiskunnan ensimmäinen uskonto, ei perustu mihinkään tunnettuun historiaan. ARABIAN USKONTOTILANNE ENNEN ISLAMIA Otavan Ison Tietosanakirjan mukaan ensimmäiset varmat tiedot Arabiasta ovat ekr. Nuolenpääteksteissä mainitaan joitakin paikannimiä ja asukkaita nimitettiin arabuiksi. Suurin osa Vanhaa testamenttia oli jo kirjoitettu ennen kuin historiankirjoitus mainitsee arabeista mitään. Vanhan testamentin viimeisimmät kirjat Esra, Nehemia, 16

17 Sakarja, Haggai ja Malakia kirjoitettiin vuotta ekr. Arabeilla ei tiettävästi ollut ennen islamia mitään kirjallisia dokumentteja menneisyydestään. Israelin historia sen sijaan alkaa Abrahamista vuotta ennen islamia. Abrahamilla ja juutalaisuudella ei siis ole todistettavasti yhteyttä islamin kanssa. Muinaishistorian tutkijat ovat todenneet, että Arabiassa kuten muuallakin Lähi-idässä tärkeimmät palvonnan kohteet olivat taivaan joukkoja. Näillä joukoilla tarkoitetaan aurinkoa, kuuta ja tähtiä, joiden palvonnasta Israelin profeetat jatkuvasti varoittivat kansaansa (5. Moos. 4:19; 17:3). Moskeijoiden katoilla yhä esiintyvä kuun sirppi osoittaa kuun olleen yleisin palvonnan kohde. Vuonna 1153 kuolleen muslimioppineen Ash Shahristanin mukaan Arabiassa vaikutti useita uskonnollisia ryhmiä, ja monilla heimoilla oli omat jumalansa. Ensimmäinen Muhammedin elämäkerran kirjoittaja ibn Ishaq kertoo arabien kunnioittaneen suuresti pyhiä kiviä. Tämä näkyy yhä Kaabassa sijaitsevan Mustan kiven palvontana. Ennen islamia Arabian niemimaalla vaikutti kuusi uskontoryhmää: monijumalaiset, juutalaiset, kristityt, maagit eli zarahustralaiset, saabilaiset ja hanifit. Viisi ensin mainittua ryhmää mainitaan suurassa 22:17. Muhammed oli hyvin kiinnostunut heidän uskonnostaan ja pyhistä kirjoistaan. Mahdollisesti hän koki myös jonkinlaista alemmuudentuntoa, kun hänellä ei ollut pyhää kirjaa kuten muilla uskonnoilla. Niiden kirjoista ja tavoista Islamin profeetta saikin paljon aineistoa Koraaniinsa. Suurin osa arabeista oli monijumalaisia pakanoita, jotka palvoivat Kaaban temppeliin sijoitettuja epäjumalia. 17

18 Saabilaiset olivat tähtien palvojia. Heidän uskonnostaan syyrialainen historioitsija Abu l Fida ( ) kirjoittaa seuraavaa: Saabilaiset kertovat, että he ovat perineet uskontonsa Seetiltä ja Enokilta. Heillä on kirja, jota he nimittävät Seetin kirjaksi. Saabilaisilla on uskonnollisia riittejä, muun muassa rukous seitsemän kertaa päivässä. Niistä viisi vastaa muslimien rukousta. Kuudes rukous rukoillaan aamun sarastaessa ja seitsemäs yön kuudennen tunnin jälkeen. Heidän rukouksensa, kuten muslimienkin, vaativat todellista vakavuutta, eikä rukoilija saa antaa ajatustensa kulkea rukoushetkessä vapaasti. Rukoillessaan kuolleen puolesta saabilaiset eivät kumarru eivätkä lankea maahan. He paastoavat kolmekymmentä päivää. Jos uuden kuun kuukausi on lyhyempi, paasto kestää kaksikymmentäyhdeksän päivää. Heillä on tapana paastota yön viimeisestä neljänneksestä auringon laskuun asti. Sitten kun viisi planeettaa, Saturnus, Jupiter, Mars, Venus ja Merkurius, ovat heidän pyhän paikkansa yllä, he pitävät juhlaa. Saabilaisilla on tapana kunnioittaa Mekan Taloa [Kaabaa]. Katkelmasta voidaan päätellä, että Muhammed siirsi saabilaisten rukous- ja paastotavat islamiin melkein sellaisenaan. Hän otti Koraaniin aineistoa erikoisesti juutalaisilta. Hehän olivat huomattava Abrahamista polveutuva kansanryhmä ja heillä oli kunnioitusta herättävä pyhä kirja. Juutalaisten kirjaa nimitetään Koraanissa vain Tooraksi, vaikka ilmeisesti heillä oli käytössään koko Vanha testamentti. Toisaalta on todettava, että juutalaisilla oli hallussaan myös suullista perimätietoa sisältäviä kirjoja kuten Talmud. 18

19 Muhammedilla ei ollut mahdollisuutta tutustua henkilökohtaisesti Raamattuun, koska sitä ei ollut käännetty arabiaksi vielä tuolloin. Hän kuitenkin uskoi, että hänen kuulemansa legendat ja myytit perustuvat Raamatun kirjoituksiin. Niinpä Muhammed siirsi ne Koraaniin Allahin ilmoituksina. Juutalaisten ja kristittyjen pyhissä kirjoituksissa esitetyt asiat saivat siten uuden sisällön. Muhammed ei pitänyt itseään uuden uskonnon perustajana, vaan eräänlaisena uskonpuhdistajana. Hän julisti paluuta ihmiskunnan alkuperäiseen uskontoon, Abrahamin uskoon. Toivoessaan saavansa juutalaiset helposti puolelleen hän määräsi jossakin vaiheessa Jerusalemin muslimien rukoussuunnaksi. Kun juutalaiset torjuivat hänet, Muhammed muutti rukoussuunnan Mekkaa kohti ja asetti muslimeille oman Abrahamin juhlan juutalaisten Suuren Sovituspäivän kilpailijaksi. Juhlassa uhrataan lammas Abrahamin ja Ismaelin uhrimatkan muistoksi. Myös kristinusko tunnettiin Arabiassa. Kristittyjä oli maassa ilmeisesti varsin vähäinen joukko. Heillä ei näyttänyt olleen paljoakaan tervettä hengellistä oppia. Arabian kristittyjen keskuudessa esiintyi epäjumalien palvontaa, anekauppaa ja löyhää moraalia. Muhammed tutustui kristittyihin myös kauppamatkoillaan Syyriassa, mutta Uuden testamentin sanoma jäi hänelle täysin vieraaksi. Aidon evankeliumin sijaan hän kuuli kristittyjen keskuudessa liikkuvia harhaoppisia kertomuksia. Muhammed käsitti heidän palvovan kolmea jumalaa: Jumalaa, Jeesusta ja Mariaa, ja hänen saamansa väärä kuva kristinuskosta heijastuu Koraanissa. Zarathustralaisuus, jonka pyhä kirja oli nimeltä Avesta, oli neljäs kirjan omistava uskonto. Se oli saanut nimensä Zarathustra-nimisestä profeetasta, joka eli Persiassa 19

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN Kastekoulu KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN 2016 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-306-8 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-307-5 (sähkökirja-pdf) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23 Sisällys IV Käyttäytyminen... 63 1 lk. I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle... 7 1. Al salamu alaikum!... 8 2. Olemme muslimeja...12 3. Mihin me uskomme...16 4. Muslimeita eri maista...20 14.

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light

JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN. Jaakko Kujala Urban Light JEESUS JA TURKULAINEN NAINEN Jaakko Kujala Urban Light 17.3.2016 JOH. 4:3-30 (OMA KÄÄNNÖS ) Jeesus lähti Jyväskylästä ja oli taas menossa Ahvenanmaalle. Hänen oli kuljettava Turun kautta. Niin hän saapui

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä.

Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 1 Toora, rukous ja hyvät teot - kolme kulmakiviä. 27.06.2012 11. oppitunti opettaja J.Penzev Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, jossa tutustumme juutalaiseen uskontoon. Tänään haluan, että

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 14/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta.

Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta. 2013 Pekka Havupalo ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-101-9 (PDF) ISBN 978-952-252-011-1 (sid.) Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelisluterilaisen kirkon Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Radion ortodoksinen aamuhartaus

Radion ortodoksinen aamuhartaus 1 / 5 Rovasti Veikko Purmonen Radion ortodoksinen aamuhartaus 21.9. 2002 Luuk. 5: 1-11 Kirkon luovuttamaton tehtävä ja kaikkien kristittyjen yhteinen kutsumus on lähetystyön tekeminen, todistaminen Jumalan

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Kristus, kirkon yhdistäjä

Kristus, kirkon yhdistäjä 1 Efesolaiskirjeen selitys 8 Ef. 2:11 22 Kristus, kirkon yhdistäjä Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sovitusopin perusasioita. Eli sitä, kuinka Jumala on Jeesuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma 1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään.

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

Kristinusko ja islam

Kristinusko ja islam Kristinusko ja islam Martti Ahvenainen KRISTINUSKO JA ISLAM 2017 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-333-4 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-334-1 (sähkökirja-pdf)

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa?

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? 114 Iustitia 15 (2002) 114 119 Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? Miten Jumalasta on ylipäätänsä puhuttava? Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä

Lisätiedot

Samuel, Jumalan palvelija

Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5

B8-0382/2015 } B8-0386/2015 } B8-0387/2015 } B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 B8-0388/2015 } RC1/Am. 5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että uskonnollisiin ryhmiin, muun muassa kristittyihin, kaikkialla maailmassa kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut valtavasti viime kuukausien

Lisätiedot