63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009"

Transkriptio

1 PTK 63/2009 vp 63. PERJANTAINA 5. KESÄKUUTA 2009 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2009 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2009 vp Äänestykset Toinen käsittely 2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 :n muuttamisesta... 6 Hallituksen esitys HE 20/2009 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2009 vp Ensimmäinen käsittely 3) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta... 6 Hallituksen esitys HE 38/2009 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2009 vp 4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 7 Hallituksen esitys HE 49/2009 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2009 vp Vaaleja 5) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali... 8

2 2 Perjantaina ) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta... 8 Kertomus K 11/2009 vp Kertomus K 12/2009 vp Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2009 vp 7) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 9 Hallituksen esitys HE 26/2008 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2009 vp 8) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 9 Hallituksen esitys HE 58/2009 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2009 vp 9) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 :n muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 45/2009 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2009 vp 10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a :n muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 67/2009 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2009 vp 11) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 :n muuttamisesta... 9 Hallituksen esitys HE 75/2009 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2009 vp Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa: Sirkka-Liisa Anttila /kesk Tuija Brax /vihr Maarit Feldt-Ranta /sd Hanna-Leena Hemming /kok Rakel Hiltunen /sd Sinikka Hurskainen /sd Liisa Jaakonsaari /sd Inkeri Kerola /kesk Mari Kiviniemi /kesk

3 63/1 PTK 63/2009 vp 3 Timo V. Korhonen /kesk Johannes Koskinen /sd Merja Kyllönen /vas Kari Kärkkäinen /kd Jaakko Laakso /vas Jari Larikka /kok Jouko Laxell /kok Eero Lehti /kok Olli Nepponen /kok Håkan Nordman /r Mikaela Nylander /r Mauri Pekkarinen /kesk Sanna Perkiö /kok Eero Reijonen /kesk Minna Sirnö /vas Timo Soini /ps Johanna Sumuvuori /vihr Satu Taiveaho /sd Kimmo Tiilikainen /kesk Marja Tiura /kok Kari Uotila /vas Stefan Wallin /r Jan Vapaavuori /kok Mirja Vehkaperä /kesk Ulla-Maj Wideroos /r Pekka Vilkuna /kesk Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi: 5.6. edustajat Sirkka-Liisa Anttila /kesk Tuija Brax /vihr Inkeri Kerola /kesk Mari Kiviniemi /kesk Johannes Koskinen /sd Stefan Wallin /r Jan Vapaavuori /kok Sairauspoissaolot Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi: 5.6. edustaja Kimmo Tiilikainen /kesk Hallituksen esitykset Puhemies: Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 86 89/2009 vp. Kirjalliset kysymykset Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 319, 353, 360, 361, , , 391, 394, , , 404, /2009 vp. ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYK- SEN ESITELTÄVÄT ASIAT: 1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille Äänestykset Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2009 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 9/2009 vp Puhemies: Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 3 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, jossa on 6 kohtaa. Ed. Matti Kauppila on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, jossa on 17 kohtaa. Ed. Bjarne Kallis on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton, jossa on 18 kohtaa.

4 4 Perjantaina /1 Päätökset Puhemies: Ehdotuksista äänestetään kohdittain mietintöä vastaan. Ensin äänestetään ed. Matti Kauppilan ehdotuksen kehitysyhteistyömäärärahoja koskevasta 5. kohdasta samaa asiaa koskevaa ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohtaa vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Muista kohdista äänestetään kustakin mietintöä vastaan. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Puheenvuoron saatuaan lausui Kari Rajamäki /sd: Arvoisa herra puhemies! Esitän, että ed. Paasion ehdotuksen lausumasta 1, joka koskee sitä, että hallituksen on annettava välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävä lisäbudjetti, äänestetään niin, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin on äänestänyt. Tämä on tässä suhdannetilanteessa välttämätön, ja SDP:n ryhmä vaatii tämän merkintää. Sosialidemokraattisen ryhmän edustajat nousivat seisomaan. Puhemies: Hyvin riittää; merkitään tämä. 1) 5. kohdasta ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohtaa vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 13. kohdan äänin jaa 104, ei 52, tyhjiä 4; poissa 38. (Ään. 1) 2) 13. jaa 99, ei 58, tyhjiä 4; poissa 37. (Ään. 2) Puhemies: Seuraavaksi äänestetään ed. Heli Paasion ehdotuksen 1. kohdasta mietintöä vastaan, ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen mukaisesti pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt. Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 1. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 3) (Liite 1, s. 10) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 2. jaa 98, ei 62; poissa 38. (Ään. 4) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 3. jaa 100, ei 61; poissa 37. (Ään. 5) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 4. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 6) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 5. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 7) Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksen 6. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 8) 1. jaa 99, ei 62; poissa 37. (Ään. 9) 2. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 10) 3. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 11) 4. jaa 101, ei 61; poissa 36. (Ään. 12) 6. jaa 101, ei 47, tyhjiä 13; poissa 37. (Ään. 13)

5 63/1 PTK 63/2009 vp 5 7. jaa 103, ei 60; poissa 35. (Ään. 14) 8. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 15) 9. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 16) 10. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 17) 11. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 18) 12. jaa 129, ei 28, tyhjiä 3; poissa 38. (Ään. 19) 13. jaa 103, ei 56, tyhjiä 2; poissa 37. (Ään. 20) 14. jaa 101, ei 36, tyhjiä 25; poissa 36. (Ään. 21) 15. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 22) 16. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 23) 17. jaa 110, ei 49, tyhjiä 1; poissa 38. (Ään. 24) 1. jaa 99, ei 26, tyhjiä 35; poissa 38. (Ään. 25) 2. jaa 100, ei 28, tyhjiä 34; poissa 36. (Ään. 26) 3. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 27) 4. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 28) 5. jaa 113, ei 14, tyhjiä 36; poissa 35. (Ään. 29) 6. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 30) 7. jaa 101, ei 61, tyhjiä 1; poissa 35. (Ään. 31) 8. jaa 134, ei 24, tyhjiä 3; poissa 37. (Ään. 32) 9. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 33)

6 6 Perjantaina /2 10. jaa 101, ei 33, tyhjiä 27; poissa 37. (Ään. 34) 11. jaa 101, ei 62; poissa 35. (Ään. 35) 12. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 36) 14. jaa 99, ei 61; poissa 38. (Ään. 37) 15. jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 38) 16. jaa 99, ei 60, tyhjiä 2; poissa 37. (Ään. 39) 17. jaa 101, ei 23, tyhjiä 37; poissa 37. (Ään. 40) 18. jaa 99, ei 61; poissa 38. (Ään. 41) Puhemies: Eduskunta on siis hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta. Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen. PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 :n muuttamisesta Toinen käsittely Hallituksen esitys HE 20/2009 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2009 vp Puhemies: Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Katja Taimelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Päätökset Puhemies: Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty. Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt. Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin jaa 107, ei 52, tyhjiä 1; poissa 38. (Ään. 42) (Liite 2, s. 11) Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 3) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 38/2009 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2009 vp

7 63/4 PTK 63/2009 vp 7 Puhemies: Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Päätökset 5 a luvun 2 Markus Mustajärvi /vas: Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa pätkätyöntekijöitten ja lomautettujen aseman parantamista. Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä. Keskustelu päättyi. Puhemies: Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 a luvun 2 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 99, ei 62, tyhjiä 1; poissa 36. (Ään. 43) Eduskunta hyväksyi 5 a luvun 5 :n ja luvun otsikon, 9 luvun 2 :n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Ensimmäinen käsittely Hallituksen esitys HE 49/2009 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 7/2009 vp Puhemies: Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Päätökset Eduskunta hyväksyi 5 luvun 13 :n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina. 6 luvun 3 a Markus Mustajärvi /vas: Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että muutosturva ulotetaan koskemaan myös omaehtoista koulutusta. Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä. Keskustelu päättyi. Puhemies: Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 a :n mietinnön mukaisena äänin jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 44) Eduskunta hyväksyi 6 luvun 3 b ja 4 :n ja luvun otsikon sekä 10 luvun 2 :n mietinnön mukaisina. 10 luvun 3 Markus Mustajärvi /vas: Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa pätkätyöntekijöitten aseman parantamista. Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä. Keskustelu päättyi. Puhemies: Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

8 8 Perjantaina /5 Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 3 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 45) Eduskunta hyväksyi 10 luvun 5 :n mietinnön mukaisena. 10 luvun 6 Markus Mustajärvi /vas: Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, ettei työttömyysturvan kestoa lyhennetä. Jukka Gustafsson /sd: Herra puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä. Keskustelu päättyi. Puhemies: Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 luvun 6 :n mietinnön mukaisena äänin jaa 100, ei 62; poissa 36. (Ään. 46) Eduskunta hyväksyi 10 luvun 10 :n ja luvun otsikon, 11 luvun 4 :n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 5) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali Vaaleja Puhemies: Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa ja päättyy Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävillä keskuskansliassa. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali, siis umpilipuin. Äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä. Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: ed. Jukka Gustafsson, ed. Esko- Juhani Tennilä, ed. Ville Niinistö ja ed. Leena Rauhala. Vaalitoimitus alkoi. Puhemies: Äänestyksen tulos julistetaan. Sihteeri luki: Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Pajuoja 149 ääntä ja Andersson 3 ääntä. Lisäksi on jätetty 3 vaalilippua, joihin on merkitty nimet Jussi Pajunen, Jussi Pajunen ja Jussi Pajula, mutta kun tämän nimisiä henkilöitä ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanotut liput hylätty. Puhemies: Kun kansliapäällikkö Jussi Pajuoja on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa ja päättyy ) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008 Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Kertomus K 11/2009 vp Kertomus K 12/2009 vp Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2009 vp

9 63/7 PTK 63/2009 vp 9 7) Hallituksen esitys laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 26/2008 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2009 vp 8) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 58/2009 vp Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 7/2009 vp 9) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 45/2009 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 9/2009 vp 10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 67/2009 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2009 vp 11) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 75/2009 vp Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 5/2009 vp Puhemies: Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14. Täysistunto lopetettiin kello Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen

10 Liite 1 Perjantaina ) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille Valiokunnan ehdotus / Ed. Paasion ehdotuksen 1. kohta (Ään. 3). "Jaa" äänestivät seuraavat 100 edustajaa Esko Ahonen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Outi Alanko-Kahiluoto /vihr Mikko Alatalo /kesk Janina Andersson /vihr Sirpa Asko-Seljavaara /kok Risto Autio /kesk Thomas Blomqvist /r Merikukka Forsius /kok Christina Gestrin /r Pekka Haavisto /vihr Juha Hakola /kok Leena Harkimo /kok Heidi Hautala /vihr Hannakaisa Heikkinen /kesk Timo Heinonen /kok Pertti Hemmilä /kok Anna-Maja Henriksson /r Anne Holmlund /kok Hannu Hoskonen /kesk Liisa Hyssälä /kesk Jyri Häkämies /kok Tuomo Hänninen /kesk Harri Jaskari /kok Heli Järvinen /vihr Antti Kaikkonen /kesk Timo Kalli /kesk Anne Kalmari /kesk Oiva Kaltiokumpu /kesk Ilkka Kanerva /kok Arja Karhuvaara /kok Johanna Karimäki /vihr Kyösti Karjula /kesk Tanja Karpela /kesk Ulla Karvo /kok Jyrki Kasvi /vihr Elsi Katainen /kesk Jyrki Katainen /kok Sampsa Kataja /kok Timo Kaunisto /kesk Esko Kiviranta /kesk Katri Komi /kesk Juha Korkeaoja /kesk Jari Koskinen /kok Seppo Kääriäinen /kesk Markku Laukkanen /kesk Sanna Lauslahti /kok Paula Lehtomäki /kesk Jari Leppä /kesk Mika Lintilä /kesk Hannes Manninen /kesk Marjo Matikainen-Kallström /kok Juha Mieto /kesk Jukka Mäkelä /kok Outi Mäkelä /kok Tapani Mäkinen /kok Elisabeth Nauclér /r Ville Niinistö /vihr Tuija Nurmi /kok Mats Nylund /r Lauri Oinonen /kesk Kirsi Ojansuu /vihr Heikki A. Ollila /kok Petteri Orpo /kok Reijo Paajanen /kok Markku Pakkanen /kesk Aila Paloniemi /kesk Klaus Pentti /kesk Petri Pihlajaniemi /kok Erkki Pulliainen /vihr Tuomo Puumala /kesk Lyly Rajala /kok Antti Rantakangas /kesk Pekka Ravi /kok Juha Rehula /kesk Paula Risikko /kok "Ei" äänestivät seuraavat 62 edustajaa Matti Ahde /sd Paavo Arhinmäki /vas Marko Asell /sd Tarja Filatov /sd Jukka Gustafsson /sd Maria Guzenina-Richardson /sd Eero Heinäluoma /sd Susanna Huovinen /sd Reijo Kallio /sd Antti Kalliomäki /sd Bjarne Kallis /kd Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemi /kd Ilkka Kantola /sd Saara Karhu /sd Matti Kauppila /vas Anneli Kiljunen /sd Kimmo Kiljunen /sd Krista Kiuru /sd Martti Korhonen /vas Valto Koski /sd Marjaana Koskinen /sd Miapetra Kumpula-Natri /sd Mikko Kuoppa /vas Merja Kuusisto /sd Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtela /sd Reijo Laitinen /sd Annika Lapintie /vas Päivi Lipponen /sd Markus Mustajärvi /vas Pentti Oinonen /ps Poissa äänestyksestä olivat seuraavat 36 edustajaa: Sirkka-Liisa Anttila /kesk Timo V. Korhonen /kesk Tuija Brax /vihr Johannes Koskinen /sd Maarit Feldt-Ranta /sd Merja Kyllönen /vas Hanna-Leena Hemming /kok Kari Kärkkäinen /kd Rakel Hiltunen /sd Jaakko Laakso /vas Sinikka Hurskainen /sd Jari Larikka /kok Liisa Jaakonsaari /sd Jouko Laxell /kok Inkeri Kerola /kesk Eero Lehti /kok Mari Kiviniemi /kesk Suvi Lindén /kok Johanna Ojala-Niemelä /sd Heli Paasio /sd Sirpa Paatero /sd Sari Palm /kd Tuula Peltonen /sd Veijo Puhjo /vas Kari Rajamäki /sd Leena Rauhala /kd Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Päivi Räsänen /kd Tero Rönni /sd Matti Saarinen /sd Jouko Skinnari /sd Jacob Söderman /sd Tommy Tabermann /sd Katja Taimela /sd Olli Nepponen /kok Håkan Nordman /r Mikaela Nylander /r Mauri Pekkarinen /kesk Sanna Perkiö /kok Eero Reijonen /kesk Minna Sirnö /vas Timo Soini /ps Johanna Sumuvuori /vihr Markku Rossi /kesk Petri Salo /kok Pertti Salolainen /kok Pertti Salovaara /kesk Sari Sarkomaa /kok Kimmo Sasi /kok Arto Satonen /kok Janne Seurujärvi /kesk Paula Sihto /kesk Anni Sinnemäki /vihr Astrid Thors /r Lenita Toivakka /kok Oras Tynkkynen /vihr Tapani Tölli /kesk Tuulikki Ukkola /kok Markku Uusipaavalniemi /kesk Raija Vahasalo /kok Matti Vanhanen /kesk Anu Vehviläinen /kesk Ilkka Viljanen /kok Henna Virkkunen /kok Anne-Mari Virolainen /kok Paavo Väyrynen /kesk Ben Zyskowicz /kok Tarja Tallqvist /kd Esko-Juhani Tennilä /vas Pentti Tiusanen /vas Erkki Tuomioja /sd Jutta Urpilainen /sd Unto Valpas /vas Pauliina Viitamies /sd Pia Viitanen /sd Erkki Virtanen /vas Pertti Virtanen /ps Raimo Vistbacka /ps Antti Vuolanne /sd Tuula Väätäinen /sd Jyrki Yrttiaho /vas Satu Taiveaho /sd Kimmo Tiilikainen /kesk Marja Tiura /kok Kari Uotila /vas Stefan Wallin /r Jan Vapaavuori /kok Mirja Vehkaperä /kesk Ulla-Maj Wideroos /r Pekka Vilkuna /kesk

11 Liite 2 PTK 63/2009 vp 11 2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 :n muuttamisesta Hyv. / Hylk. (Ään. 42). "Jaa" äänestivät seuraavat 107 edustajaa Esko Ahonen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Outi Alanko-Kahiluoto /vihr Mikko Alatalo /kesk Janina Andersson /vihr Sirpa Asko-Seljavaara /kok Risto Autio /kesk Thomas Blomqvist /r Merikukka Forsius /kok Christina Gestrin /r Pekka Haavisto /vihr Juha Hakola /kok Leena Harkimo /kok Heidi Hautala /vihr Hannakaisa Heikkinen /kesk Timo Heinonen /kok Pertti Hemmilä /kok Anna-Maja Henriksson /r Anne Holmlund /kok Hannu Hoskonen /kesk Liisa Hyssälä /kesk Jyri Häkämies /kok Tuomo Hänninen /kesk Harri Jaskari /kok Heli Järvinen /vihr Antti Kaikkonen /kesk Timo Kalli /kesk Bjarne Kallis /kd Anne Kalmari /kesk Oiva Kaltiokumpu /kesk Toimi Kankaanniemi /kd Arja Karhuvaara /kok Johanna Karimäki /vihr Kyösti Karjula /kesk Tanja Karpela /kesk Ulla Karvo /kok Elsi Katainen /kesk Jyrki Katainen /kok Sampsa Kataja /kok Timo Kaunisto /kesk Esko Kiviranta /kesk Katri Komi /kesk Juha Korkeaoja /kesk Jari Koskinen /kok Seppo Kääriäinen /kesk Markku Laukkanen /kesk Sanna Lauslahti /kok Paula Lehtomäki /kesk Jari Leppä /kesk Suvi Lindén /kok Mika Lintilä /kesk Hannes Manninen /kesk Marjo Matikainen-Kallström /kok "Ei" äänestivät seuraavat 52 edustajaa Matti Ahde /sd Matti Kauppila /vas Paavo Arhinmäki /vas Anneli Kiljunen /sd Marko Asell /sd Kimmo Kiljunen /sd Tarja Filatov /sd Krista Kiuru /sd Jukka Gustafsson /sd Martti Korhonen /vas Maria Guzenina-Richardson /sd Valto Koski /sd Eero Heinäluoma /sd Marjaana Koskinen /sd Susanna Huovinen /sd Miapetra Kumpula-Natri /sd Reijo Kallio /sd Mikko Kuoppa /vas Antti Kalliomäki /sd Merja Kuusisto /sd Matti Kangas /vas Lauri Kähkönen /sd Ilkka Kantola /sd Esa Lahtela /sd Saara Karhu /sd Reijo Laitinen /sd "Tyhjää" äänesti edustaja Aila Paloniemi /kesk Poissa äänestyksestä olivat seuraavat 38 edustajaa: Sirkka-Liisa Anttila /kesk Tuija Brax /vihr Maarit Feldt-Ranta /sd Hanna-Leena Hemming /kok Rakel Hiltunen /sd Sinikka Hurskainen /sd Liisa Jaakonsaari /sd Ilkka Kanerva /kok Jyrki Kasvi /vihr Inkeri Kerola /kesk Mari Kiviniemi /kesk Timo V. Korhonen /kesk Johannes Koskinen /sd Merja Kyllönen /vas Kari Kärkkäinen /kd Jaakko Laakso /vas Jari Larikka /kok Jouko Laxell /kok Eero Lehti /kok Olli Nepponen /kok Juha Mieto /kesk Jukka Mäkelä /kok Outi Mäkelä /kok Tapani Mäkinen /kok Elisabeth Nauclér /r Ville Niinistö /vihr Tuija Nurmi /kok Mats Nylund /r Lauri Oinonen /kesk Pentti Oinonen /ps Kirsi Ojansuu /vihr Heikki A. Ollila /kok Petteri Orpo /kok Reijo Paajanen /kok Markku Pakkanen /kesk Sari Palm /kd Klaus Pentti /kesk Petri Pihlajaniemi /kok Erkki Pulliainen /vihr Tuomo Puumala /kesk Lyly Rajala /kok Antti Rantakangas /kesk Leena Rauhala /kd Pekka Ravi /kok Juha Rehula /kesk Paula Risikko /kok Markku Rossi /kesk Annika Lapintie /vas Päivi Lipponen /sd Markus Mustajärvi /vas Johanna Ojala-Niemelä /sd Heli Paasio /sd Sirpa Paatero /sd Tuula Peltonen /sd Veijo Puhjo /vas Kari Rajamäki /sd Tero Rönni /sd Matti Saarinen /sd Jouko Skinnari /sd Jacob Söderman /sd Håkan Nordman /r Mikaela Nylander /r Mauri Pekkarinen /kesk Sanna Perkiö /kok Eero Reijonen /kesk Minna Sirnö /vas Timo Soini /ps Johanna Sumuvuori /vihr Satu Taiveaho /sd Kimmo Tiilikainen /kesk Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Päivi Räsänen /kd Petri Salo /kok Pertti Salolainen /kok Pertti Salovaara /kesk Sari Sarkomaa /kok Kimmo Sasi /kok Arto Satonen /kok Janne Seurujärvi /kesk Paula Sihto /kesk Anni Sinnemäki /vihr Tarja Tallqvist /kd Astrid Thors /r Lenita Toivakka /kok Oras Tynkkynen /vihr Tapani Tölli /kesk Tuulikki Ukkola /kok Markku Uusipaavalniemi /kesk Raija Vahasalo /kok Matti Vanhanen /kesk Anu Vehviläinen /kesk Henna Virkkunen /kok Anne-Mari Virolainen /kok Pertti Virtanen /ps Raimo Vistbacka /ps Paavo Väyrynen /kesk Ben Zyskowicz /kok Tommy Tabermann /sd Katja Taimela /sd Esko-Juhani Tennilä /vas Pentti Tiusanen /vas Erkki Tuomioja /sd Jutta Urpilainen /sd Unto Valpas /vas Pauliina Viitamies /sd Pia Viitanen /sd Erkki Virtanen /vas Antti Vuolanne /sd Tuula Väätäinen /sd Jyrki Yrttiaho /vas Marja Tiura /kok Kari Uotila /vas Stefan Wallin /r Jan Vapaavuori /kok Mirja Vehkaperä /kesk Ulla-Maj Wideroos /r Ilkka Viljanen /kok Pekka Vilkuna /kesk

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli nimi vaalipiiri puolue sukupuoli Ahde Matti Oulun vaalipiiri sd m Ahonen Esko Vaasan vaalipiiri kesk m Akaan-Penttilä Eero Uudenmaan vaalipiiri kok m Alanko-Kahiluoto Outi Helsingin vaalipiiri vihr n Alatalo

Lisätiedot

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008

94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 PTK 94/2008 vp 94. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2008 kello 13.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen 1) Perusterveydenhuollon tason turvaaminen... 3 Välikysymys VK 3/2008 vp Toinen käsittely

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2007 2010, 21.03.2007 19.04.2011 Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahonen, Esko Olavi 2003 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Alanko-Kahiluoto, Satu Outi

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle Tarkistettu versio 2.0 TAA 60/2011 vp - Lauri Heikkilä /ps ym. Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Eduskunnalle Saukonojan vesiosuuskunta suunnittelee ja toteuttaa paineviemärin Liedossa Saukonojan

Lisätiedot

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja Valitut kansanedustajat, jotka äänestivät lisäydinvoimaa vastaan 1.7.2010 Yhteensä 37 kansanedustajaa SDP Helsinki Tuomioja Erkki SDP Häme Filatov Tarja SDP Keski-Suomi Huovinen Susanna SDP Kymi Kiljunen

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011

24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011 PTK 24/2011 vp 24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011 kello 12.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2003 2006, 19.03.2003 20.03.2007 Nimi: Ahde, Matti Allan 1970 Ahonen, Esko Olavi 2003 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Ala-Nissilä, Olavi Oskari 1991

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 5/2008 vp Perjantai 7.3.2008 kello 13.30-14.13 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Antti Kaikkonen /kesk Heli Järvinen /vihr Matti Kauppila /vas Tuija

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 28/2008 vp Perjantai 12.9.2008 kello 13.30-14.25 Läsnä nimenhuudossa vpj. vpj. jäs. Antti Kaikkonen /kesk, joka toimi puheenjohtajana Eero Akaan-Penttilä /kok Heli Järvinen

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 46/2013 vp Perjantai 29.11.2013 kello 11.30-12.45 Läsnä vpj. Pentti Kettunen /ps jäs. Leena Harkimo /kok Pertti Hemmilä /kok Jouko Jääskeläinen /kd Timo Kalli /kesk Anneli

Lisätiedot

Tiistai kello ,

Tiistai kello , VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 54/2004 vp Tiistai 14.12.2004 kello 10.00 11.25, 11.35 11.45 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomennos LA 49/2009 vp Anna-Maja Henriksson /r ym. LAKIALOITE 49/2009 vp Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on sairausvakuutuslain

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa

Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa Tarkistettu versio 2.0 TAA 59/2011 vp - Lauri Heikkilä /ps ym. Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa Eduskunnalle Varsinais-Suomessa sijaitsevan

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2004 vp Keskiviikko 6.10.2004 kello 14.00-14.45 Läsnä nimenhuudossa pj. jäs. Jari Vilén /kok Heidi Hautala /vihr Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi /kd Marjo

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2011 2014, 20.04.2011 21.04.2015 Nimi: Ahvenjärvi, Sauli Sakari 2011 Alanko-Kahiluoto, Satu Outi Kristiina 2007 Alatalo, Mikko Tapio 2003 Anttila, Sirkka-Liisa

Lisätiedot

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 PTK 129/2014 vp 129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 kello 13.14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 5/2009 vp Perjantai 27.2.2009 kello 14.00-15.00 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Antti Kaikkonen /kesk Sirpa Asko-Seljavaara /kok Heli Järvinen /vihr Kyösti Karjula /kesk

Lisätiedot

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.......................... 7726 Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 39/2004 vp Perjantai 22.10.2004 kello 12.00-12.50 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti Karjula /kesk

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2007 vp Tiistai 11.9.2007 kello 12.15-13.36 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk (1 13, 14 osittain)

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 PTK 6/2000 vp 6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali... 143 2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali...

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa PUHENJOHTAJANKAPALE/KP SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 11/2004 vp Perjantai 12.3.2004 kello 14.00-15.24 Läsnä nimenhuudossa pj. Ville Itälä /kok (osittain 1 vpj. Kimmo Kiljunen /sd (toimi puheenjohtajana

Lisätiedot

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; torstai 29.3.2007 klo 18.00-19.21 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone Osallistujat Lapin liitto Veikko Kumpumäki,

Lisätiedot

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r

Torstai kello Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2008 vp Torstai 27.3.2008 kello 12.15-13.15 Läsnä pj. Tapani Tölli /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Thomas Blomqvist /r Maarit Feldt-Ranta /sd (1 5, 6 osittain) Juha

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 8, 9 osittain) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 8, 9 osittain) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 47/2008 vp Torstai 22.5.2008 kello 12.00-14.00 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk Anne Kalmari /kesk

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Oiva Kaltiokumpu /kesk Elsi Katainen /kesk Timo V. Korhonen /kesk (5 osittain, 6 14 ) vjäs. Veijo Puhjo /vas sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 85/2010 vp Tiistai 16.11.2010 kello 12.15-13.20 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk vpj. Tapani Mäkinen /kok (1 4, 5 osittain) jäs. Juha Hakola /kok Rakel Hiltunen /sd (9 osittain,

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 91/2012 vp. Laki yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. LA 91/2012 vp Arto Satonen /kok ym.

Eduskunnalle. LAKIALOITE 91/2012 vp. Laki yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. LA 91/2012 vp Arto Satonen /kok ym. LAKIALOITE 91/2012 vp yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Korkealaatuinen koulutus on globaalisti kysytty kauppatavara. Lukuvuonna 2010 2011 Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 1/2008 vp Perjantai 8.2.2008 kello 13.32-14.02 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Antti Kaikkonen /kesk Sirpa Asko-Seljavaara

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 5/2006 vp Keskiviikko 22.2.2006 kello 13.30-14.25 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Antti Kaikkonen /kesk Arja Alho /sd Merikukka Forsius /vihr Heidi Hautala /vihr Pertti

Lisätiedot

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä.

Sirpa Paatero /sd Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 109/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 11.00-12.35 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (1 3, 4 osittain) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 11, 12 osittain, 13 ) Harri

Lisätiedot

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd

Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 83/2010 vp Keskiviikko 10.11.2010 kello 11.15-13.10 Läsnä pj. Antti Rantakangas /kesk (1 16, 17 osittain, 18 ja 19 ) vpj. Tapani Mäkinen /kok jäs. Marko Asell /sd Thomas Blomqvist

Lisätiedot

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 6/2006 vp Perjantai 24.2.2006 kello 13.30-15.22 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Merikukka Forsius /vihr Heidi Hautala /vihr Pertti

Lisätiedot

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas

Valitkaa oheisesta listasta itsellenne viisi mieluisinta ehdokasta Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mieluisin ehdokas TALOUSTUTKIMUS OY 20100121 12:46:14 TYÖ 3687.00 TAULUKKO 1001 np N-LUVUT Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Tammikuu 2010 nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 työn toimi eläke muu vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 1999 2002, 24.03.1999 18.03.2003 Nimi: Aho, Esko Tapani 1983 Aho, Hannu Tapio 1999 Aittoniemi, Sulo Eerikki 1987 Akaan-Penttilä, Eero Erkki Emanuel 1999 Ala-Nissilä,

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAKIALOITE 155/2005 vp perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 17/2010 vp Keskiviikko 21.4.2010 kello 13.00-13.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Antti Kaikkonen /kesk Sirpa Asko-Seljavaara

Lisätiedot

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta

Telebus vko 44A-45B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 vuotta vuotta vuotta vuotta TALOUSTUTKIMUS OY 20101112 10:24:32 TYÖ 2545.11 TAULUKKO 12015 ss VER % Äänestäisi: Kansallinen Kokoomus Painottamaton n= 217 108 109 22 36 48 111 Painotettu (.000) N= 453 227 226 36 84 106 227 1. Kuka

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

Perjantai 2.7.2010 kello 12.30-13.45. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 2.7.2010 kello 12.30-13.45. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 34/2010 vp Perjantai 2.7.2010 kello 12.30-13.45 Läsnä nimenhuudossa pj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Sirpa Asko-Seljavaara /kok Timo Juurikkala /vihr Pietari Jääskeläinen

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä.

vjäs. Sari Palm /kd ( 1 3, 4 osittain) sihteeri Juha Perttula valiokuntaneuvos 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2009 vp Torstai 3.12.2009 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Martti Korhonen /vas vpj. Saara Karhu /sd jäs. Mikko Alatalo /kesk Marko Asell /sd Leena Harkimo /kok

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 1/2004 vp Perjantai 6.2.2004 kello 14.00-14.52 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Christina Gestrin /r Jukka Gustafsson /sd Heidi Hautala

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2006 vp Perjantai 20.10.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 23/2003 vp Perjantai 19.9.2003 kello 14.00-16.10 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Mikko Elo /sd Christina

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 1/2009 vp Perjantai 6.2.2009 kello 14.00-15.05 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Antti Kaikkonen /kesk Heli Järvinen

Lisätiedot

Jouko Laxell /kok (5 15 ) Eero Lehti /kok (1 5 ) sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos Eelis Roikonen valiokuntaneuvos (1 11 )

Jouko Laxell /kok (5 15 ) Eero Lehti /kok (1 5 ) sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos Eelis Roikonen valiokuntaneuvos (1 11 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2010 vp Tiistai 21.9.2010 kello 12.00-14.00 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk (pj. 12 osittain, 13 15 ) jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 12, 13 osittain) Harri

Lisätiedot

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle Tiedote 7.6.2013 Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on jättänyt Eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä.

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 35/2013 vp Perjantai 13.9.2013 kello 13.30-14.26 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Paula Lehtomäki /kesk Sirkka-Liisa Anttila /kesk Juho Eerola /ps Jukka Gustafsson /sd

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä.

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2004 vp Keskiviikko 5.5.2004 kello 12.00-13.31 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Mikko Alatalo /kesk Leena Harkimo /kok Saara Karhu

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 9, 10 osittain) sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos (1 10 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk jäs. Hannu Hoskonen /kesk (1 9, 10 osittain) sihteeri Tuula Kulovesi valiokuntaneuvos (1 10 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 89/2010 vp Perjantai 29.10.2010 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Mauri Salo /kesk jäs. Hannu Hoskonen /kesk Anne Kalmari /kesk (1 10, 11 osittain) Matti Kangas

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

Tili riksdagen. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd. Befolkningspolitiska mål. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl.

Tili riksdagen. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd. Befolkningspolitiska mål. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl. AM 215/2000 rd- Håkan Nordman /sv m.fl. ÅTGÄRDSMOTION 215/2000 rd Befolkningspolitiska mål Tili riksdagen Enligt befolkningsprognoserna kommer Finlands folk att åldras kraftigt fram tili år 2030 och därefter

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa PUHENJOHTAJANKAPALE /KP SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 9/2010 vp Perjantai 12.3.2010 kello 13.30-15.15 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Sirpa Asko-Seljavaara

Lisätiedot

Perjantai kello ja

Perjantai kello ja PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 102/2005 vp Perjantai 9.12.2005 kello 09.30-11.25 ja 12.00-12.40 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Arja Alho /sd jäs. Hannu Hoskonen /kesk Sinikka Hurskainen /sd (6 osittain,

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 58/2013 vp Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään muutettavaksi toimeentulotuesta annetun lain 14 a :ää

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa PUHENJOHTAJANKAPALE /ASUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 43/2010 vp Perjantai 8.10.2010 kello 13.30-15.07 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Timo Juurikkala

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2002 vp Perjantai 25.10.2002 kello 14.00-15.09 Läsnä nimenhuudossa vpj. vpj. jäs. Kimmo Kiljunen /sd Kirsi Piha /kok Eero Akaan-Penttilä /kok Maria Kaisa Aula /kesk

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 )

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2005 vp Torstai 3.2.2005 kello 12.00-13.45 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Jari Leppä /kesk jäs. Sari Essayah /kd (1 ja 2 ) Klaus Hellberg /sd Reijo Kallio /sd Esko Kiviranta

Lisätiedot

Torstai kello

Torstai kello ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 vp Torstai 30.6.2011 kello 12.50-13.30 Läsnä pj. Timo Soini /ps vpj. Pertti Salolainen /kok jäs. Pekka Haavisto /vihr Ilkka Kanerva /kok Ilkka Kantola /sd Saara

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 1 (11)

1 Nimenhuuto Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 1 (11) SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 34/2006 vp Torstai 6.7.2006 kello 10.00-13.11 SuV:n vanha kokoushuone, päärakennus Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Antti Kaikkonen /kesk Arja Alho /sd Merikukka Forsius

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 3/2008 vp Perjantai 22.2.2008 kello 13.30-15.24 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Antti Kaikkonen /kesk Pekka Haavisto

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2006 vp Perjantai 21.4.2006 kello 13.30-15.03 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Mikko Elo /sd Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Perjantai 10.3.2006 kello 13.30-15.45. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 10.3.2006 kello 13.30-15.45. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2006 vp Perjantai 10.3.2006 kello 13.30-15.45 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Merikukka

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 58/2010 vp Perjantai 10.12.2010 kello 13.30-14.43 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. jäs. Erkki Tuomioja /sd Eero Akaan-Penttilä /kok Sirpa Asko-Seljavaara /kok Heli Järvinen

Lisätiedot