199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999"

Transkriptio

1 199. Perjantaina 5 päivänä helmikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi Hallituksen esitys 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp Lakialoite 16/1995 vp, 6, 11, 135/1998 vp Toivomusaloite vp, 2, 3/1996 vp, 3, 4, 6, 8/1997 vp, 1-3, 5/1998 vp 2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Hallitusmuodon voimaantulojärjestelyistä... Hallituksen esitys 75/1998 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö vp 3) Hallituksen esitys liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta 7727 Hallituksen esitys vp Lakivaliokunnan mietintö 24/1998 vp Lakialoite 34, 78/1996 vp Toivomusaloite 15, 16/1995 vp 4) Hallituksen esitys sakkoa, muuntarangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta Hallituksen esitys 74/1998 vp Lakivaliokunnan mietintö 25/1998 vp Lakialoite vp " 5) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäyruiskaaren 2lluvun, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 :n sekä käräjäoikeuslain 19 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 107/1998 vp Lakivaliokunnan mietintö 26/1998 vp Lakialoite 7/1997 vp 6) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys 82/1998 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö vp Suuren valiokunnan mietintö 4/1998 vp Lakialoite 23/1995 vp, 50/1997 vp, 81, 93/ 1998 vp Toivomusaloite 233/1995 vp Mietintöjen pöydällepane 7) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 229/1998 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 39/1998 vp Puhettajohtaa puhemies Uosukainen. Nimenhuudossa merkitään poissa oleviksi edustajat Aaltonen, Aula, Aura, Huotari, Jaakonsaari, Karhunen, Karjalainen, Laitinen, Lehtosaari, Lekman, Lämsä, Markkula M., Mähö-

2 Perjantaina nen, Mönkäre, Ojala R., Perho, Rehula, Ryhänen, Räsänen, Sasi, Vehkaoja, Vihriälä, Virtanen, Vokkolainenja Vuorensola. Ilmoitus asiat: Lomanpyynnöt Vapautusta eduskuntatyöstä saavat tästä päivästä virkatehtävien perusteella edustajat Aula ja Mönkäre sekä muun syyn perusteella edustajat Huotari, Karhunen, Laitinen, Lehtosaari, Lämsä, Rehula, Ryhänen ja Sasi. Kirjalliset kysymykset Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot 1417, 1423, 1429, 1433, 1435, 1444, 1445, 1450ja Päiväjärjestyksessä olevat asiat: 1) Hallituksen esitys uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi Hallituksen esitys vp Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp Lakialoite 16/1995 vp, 6, 11, 135/1998 vp Toivomusaloite 1/1995 vp, 2, 3/1996 vp, 3, 4, 6, 8/ 1997 vp, 1-3, 5/1998 vp P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 10. Viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 1 ja 2 hyväksytään keskustelutta. 3 Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Perustuslain täytyy olla totuudenmukainen. Siksi ehdotan, että 3 saa sen muodon kuin on lakivaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä 2. Ehdotus on myös nimellänijaettu kansanedustajien pöydille. Ed. V i s t b a c k a : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta. P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin lakivaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 2 Å änestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Aittoniemen ehdotus P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 27. (Ään. 1) 4 ja 5 ja 1 luvun otsikko, 6-23 ja 2 luvun otsikko, ja 3 luvun otsikko, ja 4luvun otsikko, ja 5luvun otsikko, ja 6luvun otsikko, ja 7luvun otsikko, ja 8 luvun otsikko, ja 9 luvun otsikko, ja 10 luvun otsikko, ja 11luvunotsikko, ja 12 luvun otsikko sekä 130 ja 131 ja 13 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Hallitusmuodon voimaantulojärjestelyistä Hallituksen esitys 75/1998 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö vp P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 11. Viime keski-

3 Liikennerikokset 7727 viikkona pidetyssä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta keskustelutta 1-9, johtolause ja nimike. Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan 3) Hallituksen esitys liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta Hallituksen esitys 32/1997 vp Lakivaliokunnan mietintö 24/1998 vp Lakialoite 34, 78/1996 vp Toivomusaloite 15, 16/1995 vp P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 24. Viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta Yleiskeskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisen lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. Ed. Myllyniemi on ed. Alarannan kannattamana ehdottanut, että lakivaliokunnan mietintöön sisältyvien viiden lakiehdotuksen lisäksi käsittelyn pohjaksi hyväksyttäisiin myös lakialoitteeseen n:o 34/1996 vp sisältyvät kaksi lakiehdotusta. P u h e m i e s : Käsittelyn pohjaa koskevat ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan. Menettelytapa hyväksytään. Aänestykset ja päätökset: Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta. Joka käsittelyn pohjaksi ensimmäisen lakiehdotuksen osalta hyväksyy lakivaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Kankaanniemen ehdotus hyväksytty. P u h e m i e s : Äänestyksessä on an!).ettu 137 jaa- ja 29 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32. (Aän. 2) Eduskunta on käsittelyn pohjaksi ensimmäisen lakiehdotuksen osalta hyväksynyt lakivaliokunnan mietinnön. Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta. Joka käsittelyn pohjaksi muiden lakiehdotusten osalta hyväksyy lakivaliokunnan mietinnössä ehdotetut lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytty. Puhemies : Äänestyksessä on an!).ettu 126 jaa- ja 41 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 31. (Aän. 3) Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt lakivaliokunnan mietinnön. ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 23 luvun 1 ja 2 hyväksytään keskustelutta. 23luvun 3 Ehdotan, että 3,joka koskee rattijuopumuksen rangaistavuutta, saa sen muodon,joka on vastalauseessa, eli että raja olisi 0,1 promillea. Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut, Aänestys ja päätös: Puhemies: Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 21 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 33. (Ään. 4)

4 Perjantaina luvun 4 Ehdotan, että 4 saa sen muodon, joka on vastalauseessa, eli että törkeän rattijuopumuksen raja olisi 1 promille. Ed. K u i s m a :Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuisman kannattamana ehdottanut, Aänestys ja päätös: P u h e m i e s : Äänestyksessä on ann~ttu 132 jaa- ja 31 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 33. (Aän. 5) 23luvun 5 Ehdotan, että 5,joka koskee vesiliikennejuopumusta, saa sen muodon, joka on vastalauseessa, eli että vankeusuhkaisen juopumuksen raja olisi 0,1 promillea. Ed. K u i s m a :Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuisman kannattamana ehdottanut, Aänestys ja päätös: Puhemies: Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 21 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33. (Ään. 6) 23luvun 6 Ehdotan, että 6, joka koskee ilmaliikennejuopumusta, saisi sen muodon,joka on vastalauseessa. Ed. B r e m e r : Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Bremerin kannattamana ehdottanut, Å änestys ja päätös: Puhemies: Äänestykses~ä on annettu 123 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 31. (Aän. 7) 23luvun 7 Ed. K a n k a a n n i e m i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7, joka koskee junaliikennejuopumusta, saisi sen muodon,joka on vastalauseessa. Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

5 Rikoslain sakkosäännökset 7729 ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut, ''ei". P u h e m i e s : Äänestyksessä on an!)ettu 137 jaa- ja 28 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 33. (Aän. 8) 23 luvun 8-12 ja luvun otsikko sekä 48 luvun 3 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien toisen lakiehdotuksen 70, 75, 76, ja 104, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, kolmannen lakiehdotuksen 24, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä neljännen lakiehdotuksen , voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottaman viidennen lakiehdotuksen 20 luvun 12 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 4) Hallituksen esitys sakkoa, muuntorangaistusta ja rikesakkoa koskevien säännösten uudistamisesta Hallituksen esitys vp Lakivaliokunnan mietintö 25/1998 vp Lakialoite vp Puhe m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 25. Viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 2 a luvun 1 hyväksytään keskustelutta. 2 a luvun 2 Ehdotan, että 2 saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli lakiin sisällytettäisiin päiväsakon vähimmäismäärä 30 markkaa eikä niin suurta korotusta kuin hallitus kaavailee. Ed. P e h k o n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Pehkosen kannattamana ehdottanut, 2 Puhemies: Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 17 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 34. (Ään. 9) 2 a luvun 3 ja 1 :n edellä oleva väliotsikko sekä 4 ja 5 hyväksytään keskustelutta. 2 a luvun 6 Ed. M y 11 y niemi: Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti

6 Perjantaina Ed. A 1 a ranta: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta. Puhe m ies : Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Alarannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistettaisiin vastalauseen 3 mukaisesti. Å änestys ja päätös: Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus P u h e m i e s : Äänestyksessä on an):lettu 123 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 35. (Aän. 10) 2 a luvun 7 ja 4 :n edellä oleva väliotsikko sekä 8-11 ja 8 :n edellä oleva väliotsikko ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien toisen lakiehdotuksen 1, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, kolmannen lakiehdotuksen 1, 6, 16 ja 18 ja lain uusi nimike, voimaantulosäännös, johtolause ja lakiehdotuksen nimike, neljännen lakiehdotuksen 11, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä viidennen lakiehdotuksen 62, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. kuudennen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 6luvun 10 a Ed. M y 11 y n i e m i : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 10 a poistetaan vastalauseen 3 mukaisesti. Ed. A 1 a ranta: Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta. P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Alarannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistettaisiin vastalauseen 3 mukaisesti. Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus Puhemies: Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 31. (Ään. 11) 6 luvun 12 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien seitsemännen lakiehdotuksen 32 luvun 1 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike, kahdeksannen lakiehdotuksen 2, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä yhdeksännen lakiehdotuksen 1 ja 2, johtolause ja nimike. Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 5) Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren 21luvun, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 8 ja 9 :n sekä käräjäoikeuslain 19 :n muuttamisesta Hallituksen esitys 107/1998 vp Lakivaliokunnan mietintö 26/1998 vp Lakialoite 7/1997 vp P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 26. Viime istunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta

7 Oikeudenkäyntikulut 7731 ensimmäisen lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 2lluvun l, 2 ja 8 hyväksytään keskustelutta. 2lluvun 8 a Ehdotan, että 8 a saisi sen muodon, joka on vastalauseessa. Ed. A i t t o n i e m i : Rouva puhemies! Kannatan ed. Aittaniemen kannattamana ehdottanut, Puhemies: Äänestykses~ä on annettu 126 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 32. (Aän. 12) 21 luvun 8 b, 8 c ja 14 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. keskustelutta hallituksen esitykseen sisältyvien toisen lakiehdotuksen 9luvun 8 ja 9 ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä kolmannen lakiehdotuksen 19, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike. Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan 6) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys 82/1998 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 38/1998 vp Suuren valiokunnan mietintö 4/1998 vp Lakialoite 23/1995 vp, 50/1997 vp, 81,93/1998 vp Toivomusaloite 233/1995 vp P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 4. Viime istunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 2, 3, 6, 7, 10 ja 10 a sekä 11 a, 12 ja 13 hyväksytään keskustelutta. Uusi 13 b,jota ei ole mietinnössä Ed. K a n t a 1 a i n e n : Arvoisa puhemies! Ehdotan lakiin lisättäväksi uuden 13 b :n, jossa esitetään mahdollisuutta luvanvaraisesti poiketa tupakkalaista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten osalta. Ehdotus kuuluu seuraavasti: "Sen estämättä, mitä 13 :n 2 momentissa säädetään, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi myöntää luvan, jonka nojalla 50 neliötä ja suuremmissa tarjoilutiloissa tupakoiville varataan 50 prosenttia suurempikin ala, jos tarjoilutilassa ei voida ehkäistä tupakansavun kulkeutumista alueelle, jolla tupakointi on kielletty, tarjoilutilan kulttuurihistoriallisen arvon vahingoittumatta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus voi asettaa lupaan tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja." Ed. 1. Kanerva : Arvoisa puhemies! Nöyrimmästi pyydän saada kannattaa tehtyä ehdotusta. P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Kantalainen ed. 1. Kanervan kannattamana ehdotta-

8 Perjantaina nut, että lakiin lisättäisiin 13 b hänen edellä esittämänsä ehdotuksen Mietintö, jossa ei ole 13 b :ää, "jaa"; ed. Kantalaisen ehdotus P u h e m i e s : Äänestykses~ä on annettu 107 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 32. (Aän. 13) 5 luvun otsikko, 14, 17, 20 ja 21, 23 ja 24 ja 7 luvun otsikko, 27, 28 ja 30 a ja 9 luvun otsikko sekä 31 ja 32 hyväksytään keskustelutta. Voimaantulosäännös Puhemies: Äänestykses ä on annettu 75 jaa- ja 92 ei-ääntä; poissa 32. (Aän. 14) Eduskunta on hyväksynyt ed. Soininvaaran ehdotuksen. Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta. Eduskunta yhtyy suuren valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten Lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan P u h e m i e s : Kun suuren valiokunnan mietintöä ei ole muuttamattomana hyväksytty, asia palautetaan suureen valiokuntaan. 7) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 :n muuttamisesta Ed. S o i n i n v a a r a : Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännöksen 1 momentti kuuluisi seuraavasti: "Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Lain 11 a tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000." Ed. K a n t a 1 a i n e n : Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran ehdotusta. Hallituksen esitys 229/1998 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 39/1998 vp Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon. Puhemies: Eduskunnan seuraava täysis- Keskustelujulistetaan tunto on ensi keskiviikkona kello 14. P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Soininvaara ed. Kantalaisen kannattamana ehdotta- Täysistunto lopetetaan kello nut, että voimaantulosäännös hyväksyttäisiin hänen edellä esittämässään muodossa. Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Tiitinen Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993

146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 146. Keskiviikkona 24 päivänä marraskuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Esitellään: So Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi alueiden kehittämisestä ja saariston kehityksen edistämisestä

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995

110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 110. Perjantaina 24 päivänä marraskuuta 1995 kello 2 Päiväjärjestys Ilmoituksia l) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun

Lisätiedot

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993

60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 60. Tiistaina 25 päivänä toukokuuta 1993 kello 21.45 Päiväjärjestys S. 5) Ehdotukset metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi... 1453 Ilmoituksia Hallituksen esitys n:o 300/1992 vp Lakialoite

Lisätiedot

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 161. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 0.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: S. 5) Ehdotukset työmarkkinatukea koskeviksi laeiksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta... 4866

Lisätiedot

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997

124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 124. Perjantaina 10 päivänä lokakuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 4) Hallituksen esitys laiksi pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain soveltamatta jättämisestä annetun lain I ja 2 :n

Lisätiedot

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997

166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 166. Keskiviikkona 10 päivänä joulukuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.......... 5672 Hallituksen

Lisätiedot

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998

79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 79. Maanantaina 8 päivänä kesäkuuta 1998 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä

Lisätiedot

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993

164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 164. Lauantaina 4 päivänä joulukuuta 1993 kello 17.55 Päiväjärjestys Ilmoituksia : 1) Ehdotus laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 8 :n säännöksiin vuonna 1994... 4908 Hallituksen esitys

Lisätiedot

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995

199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 199. Perjantaina 10 päivänä helmikuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ympäristövaliokunnan ehdotuksesta eduskunnan lausunnoksi asuntopolitiikkaa

Lisätiedot

45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995

45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995 45. Maanantaina 19 päivänä kesäkuuta 1995 kello 20030 Päiväjärjestys 6) Hallituksen esitys laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 :n muuttamisesta 0 Ooo 00000 0 1102 Ilmoituksia Ehdotukset eräiden lakiehdotusten

Lisätiedot

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993

25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 Päiväjärjestys 25. Perjantaina 19 päivänä maaliskuuta 1993 kello 13 5) Ehdotus laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 11 :n 8 momentin kumoamisesta... 685 s. Ilmoituksia Ainoa käsittely:

Lisätiedot

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996

143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 143. Perjantaina 15 päivänä marraskuuta 1996 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 1997 veroasteikkolaiksi................. 4537 Hallituksen esitys 1 04/1996

Lisätiedot

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000

6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 PTK 6/2000 vp 6. PERJANTAINA 11. HELMIKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali... 143 2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali...

Lisätiedot

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993

156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 156. Keskiviikkona 1 päivänä joulukuuta 1993 kello 21.50 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotus laiksi tasavallan presidentin palkkiosta.......................... 4697 Hallituksen esitys

Lisätiedot

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995

116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 116. Torstaina 30 päivänä marraskuuta 1995 kello 0.20 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta......

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993

81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 81. Keskiviikkona 16 päivänä kesäkuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia : kello 18.55 S. Hallituksen esitys n:o 81 Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8 6) Ehdotukset laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö vp StVM 29/1996 vp- HE 189/1996 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 2911996 vp Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on 22 päivänä

Lisätiedot

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000

136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 PTK 136/2000 vp 136. PERJANTAINA 10. MARRASKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain... 4463 Hallituksen esitys HE 140/2000 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö

Lisätiedot

158. Perjantaina 4 päivänä joulukuuta 1998

158. Perjantaina 4 päivänä joulukuuta 1998 158. Perjantaina 4 päivänä joulukuuta 1998 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi............. 6249 Hallituksen esitys 241/1998

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998

87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998 87. Torstaina 11 päivänä kesäkuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi......................... 3290 Hallituksen esitys

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2011 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 4/2006 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kansanedustajien poissaoloihin

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990

118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 118. Tiistaina 6 päivänä marraskuuta 1990 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: Siv. 1) Ehdotukset laeiksi työsopimuslain, vuosilomalain 3 : n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta..............

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998

165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 165. Torstaina 10 päivänä joulukuuta 1998 kello 18 Päiväjärjestys Mietintöjen pöydällepano 6) Hallituksen esitys laiksi kehitys-! 1 m o i t u k s i a alueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista

Lisätiedot

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan.

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 48/2005 vp Tiistai 14.6.2005 kello 12.00 14.00 Läsnä pj. Kaarina Dromberg /kok vpj. Säde Tahvanainen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Hanna-Leena Hemming /kok Sinikka Hurskainen

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 105/2006 vp Keskiviikko 24.1.2007 kello 10.00-11.30 Läsnä pj. Eero Lämsä /kesk vpj. Harry Wallin /sd jäs. Nils-Anders Granvik /r Pertti Hemmilä /kok Matti Kauppila

Lisätiedot

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996

70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 70. Keskiviikkona 29 päivänä toukokuuta 1996 kello 21.10 Päiväjärjestys Puhetta johtaa puhemies Uosukainen. Ilmoituksia Toinen käsittely Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994

32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 32. Perjantaina 22 päivänä huhtikuuta 1994 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: 6) Ehdotus laiksi aluevaihdosta valtion ja Helsingin kaupungin välillä............ 802 Hallituksen esitys

Lisätiedot

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992

69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 69. Torstaina 4 päivänä kesäkuuta 1992 1) Ehdotus laiksi maaseutuelinkeinolain muuttamisesta... 2100 Hallituksen esitys n:o 51 Maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993

151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 151. Perjantaina 26 päivänä marraskuuta 1993 1) Ehdotus laiksi rikoslain muuttamisesta... 4464 Hallituksen esitys n:o 180/1992 vp Lakivaliokunnan mietintö n:o

Lisätiedot

Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö

Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 7 Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on lakialoite; puhemiesneuvoston ehdotuksen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Käännösmuistin käyttö ruotsin kielen toimistossa. Kites Symposium 2016

Käännösmuistin käyttö ruotsin kielen toimistossa. Kites Symposium 2016 Käännösmuistin käyttö ruotsin kielen toimistossa Kites Symposium 2016 Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000 76 Eduskuntatyössä käytettävät kielet Suomenkielinen teksti on eduskunnassa käsittelyn

Lisätiedot

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999

189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 189. Tiistaina 26 päivänä tammikuuta 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali 7373 2) Valiokuntien täydennysvaalit.... 3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999

131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999 PTK 13U1999 vp 131. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 1999 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Talousvaliokunnan täydennysvaali............ 4515 2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen

Lisätiedot

143. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1994

143. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1994 143. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1994 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely:... 1) Ehdotll:s v~oden 1994 kolmanneksi hsatalousarvwkst........................... 5810 Hallituksen esitys

Lisätiedot

142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988

142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988 142. Perjantaina 9 päivänä joulukuuta 1988 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset eräiksi esitutkintaja pakkokeinolainsäädäntöön liittyviksi laeiksi.... Hallituksen esitys

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5

Kimmo Tiilikainen /kesk Oras Tynkkynen /vihr Pauliina Viitamies /sd 1 6 Henna Virkkunen /kok vjäs. Anne Kalmari /kesk 1 5 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 70/2008 vp Torstai 13.11.2008 kello 10.00-11.40 Läsnä pj. Rakel Hiltunen /sd vpj. Pentti Tiusanen /vas jäs. Marko Asell /sd 5 osittain, 6 11 Christina Gestrin /r Tanja Karpela

Lisätiedot

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999

95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 PTK 95/1999 vp 95. TIISTAINA 23. MARRASKUUTA 1999 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun

Lisätiedot

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993

121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 121. Perjantaina 22 päivänä lokakuuta 1993 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen S. 4) Ehdotukset laiksi tieliikennelain 66 ja 67 :n ja tieliikennelain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

86. Keskiviikkona 11 päivänä kesäkuuta 1997

86. Keskiviikkona 11 päivänä kesäkuuta 1997 86. Keskiviikkona 11 päivänä kesäkuuta 1997 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996

150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 150. Torstaina 21 päivänä marraskuuta 1996 kello 18.40 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta... 4751 Hallituksen esitys

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos

Ulla-Maj Wideroos /r vjäs. Kari Tolvanen /kok Anu Urpalainen /kok sihteeri Ossi Lantto valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 57/2013 vp Tiistai 18.6.2013 kello 18.00-19.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps vpj. Maarit Feldt-Ranta /sd jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

69. Perjantaina 23 päivänä toukokuuta 1997

69. Perjantaina 23 päivänä toukokuuta 1997 69. Perjantaina 23 päivänä toukokuuta 1997 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ulkopuolella päiväjärjestyksen Valtioneuvoston selonteko: Talous- ja rahaliitto - Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko......

Lisätiedot

179. Tiistaina 24 päivänä tammikuuta 1995

179. Tiistaina 24 päivänä tammikuuta 1995 179. Tiistaina 24 päivänä tammikuuta 1995 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laiksi naisten vapaaehtois~sta ~sepah:el~ksesta sekä eräiksi siihen lnttyvtkst laetkst.......................................

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

155. Perjantaina 16 päivänä joulukuuta 1994

155. Perjantaina 16 päivänä joulukuuta 1994 155. Perjantaina 16 päivänä joulukuuta 1994 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset laeiksi arpajaislain 3 :n ja arpajaisverolain 2 :n muuttamisesta... 6027 Hallituksen esitys

Lisätiedot

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995

64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 64. Tiistaina 26 päivänä syyskuuta 1995 kello 16.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia 1) Hallituksen esitys laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2012 vp Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 :n muuttamisesta Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2. heinäkuuta 2002 PE 313.390/7-16 TARKISTUKSET 7-16 Mietintöluonnos: Hans-Peter Martin (PE 313.390) Vastuuvapausmenettelyä

Lisätiedot

26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980

26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980 26. Perjantaina 21 päivänä maaliskuuta 1980 kello 13 ( 13.17) Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1 ) Ehdotukset laiksi oikeudenkäymiskaaren 2 ja 4 luvun muuttamisesta sekä eräiksi muiksi kihlakunnanoikeuden

Lisätiedot

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992

129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 129. Tiistaina 20 päivänä lokakuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 5) Ehdotus laiksi maatalousyrittäjien eläkelain 10 :n muuttamisesta... 3783 Hallituksen esitys n:o 175

Lisätiedot

Tiistai kello ,

Tiistai kello , VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 54/2004 vp Tiistai 14.12.2004 kello 10.00 11.25, 11.35 11.45 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Jyri Häkämies /kok Kyösti

Lisätiedot

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan.

Ennen tilintarkastuslain säätämisen yhteydessä. mukaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. on aina velvollinen valitsemaan. yhden tilintarkastajan. HE 220/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 :n ja säätiölain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Terveysoikeuden tiedonlähteet

Terveysoikeuden tiedonlähteet Terveysoikeuden tiedonlähteet Lain valmistelu Lainsäädäntö - Oikeustapaukset o Finlex, Edilex, Suomenlaki.com o Eduskunta o Valtioneuvosto, ministeriöt o Oikeuslaitos, Korkein oikeus, kho.fi o Muut virastot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000

131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000 PTK 131/2000 vp 131. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2000 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit 0 0 00 0 0 00 0 0 00 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

174. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1998

174. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1998 174. Töstaina 15 päivänä joulukuuta 1998 kello 12 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta.............................. 6622 5) Hallituksen esitys

Lisätiedot

194. Perjantaina 29 päivänä tammikuuta 1999

194. Perjantaina 29 päivänä tammikuuta 1999 194. Perjantaina 29 päivänä tammikuuta 1999 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja.. 1) Kansane~äkelaitoksen valtuutettujen taydennysvaah... 7502 Toinen käsittely 2) Hallituksen esitys laeiksi luonnonsuojelulain

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 14.2.1997 klo 9.45 Esityslista 5/1997 vp 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 262/1996 vp laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999

101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999 PTK 101/1999 vp 101. TIISTAINA 30. MARRASKUUTA 1999 kello 23.45 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3396 Hallituksen esitys

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995

16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 16. Perjantaina 5 päivänä toukokuuta 1995 kello 13 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Lakialoite laiksi tuloverolain 101 :n muuttamisesta.................................... 418 Lakialoite

Lisätiedot

198. Torstaina 4 päivänä helmikuuta 1999

198. Torstaina 4 päivänä helmikuuta 1999 198. Torstaina 4 päivänä helmikuuta 1999 kello 18 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Lisätiedot

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992

84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 84. Maanantaina 15 päivänä kesäkuuta 1992 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely: S. 6) Ehdotus laiksi Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 PTK 92/2007 vp 92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007 kello 14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen

Lisätiedot

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988

17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 17. Tiistaina 8 päivänä maaliskuuta 1988 kello 15.30 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely: 1) Ehdotukset kansainvälisluonteisten oikeudenkäyntien helpottamista koskeviksi laeiksi.... Hallituksen

Lisätiedot

171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997

171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997 171. Lauantaina 13 päivänä joulukuuta 1997 kello 0005 Päiväjärjestys Ilmoituksia Kolmas käsittely 1) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 0000000 0000 0 5846 Hallituksen

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot