S-ryhmäläisten oma valmentaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S-ryhmäläisten oma valmentaja"

Transkriptio

1 S-ryhmäläisten oma valmentaja

2 Jollas valmentaa entistä parempiin suorituksiin Jollas Instituutti on S-ryhmän oma oppimis- ja valmennuskeskus. Valmennamme Jollaksessa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä johtajiin ja tarjoamme palvelujamme kaikille liiketoiminnoille marketeista maatalouskauppaan. Asiakkaitamme ovat S-ryhmän osuuskaupat ja SOK-yhtymä. Käypä opissamme myös S-ryhmän laajan yhteistyökumppaniverkoston työntekijöitä. Tehtävämme on kehittää s-ryhmäläisten osaamista siten, että liiketoiminnot voivat menestyä ja tuottaa laadukkaita palveluja S-ryhmän asiakkaille. Vuosittain Jollaksen valmennuksiin osallistuu kymmeniätuhansia opiskelijoita. Valmennukset toteutetaan kulloisenkin tarpeen mukaan joko Helsingin Jollaksessa tai asiakkaiden luona ympäri Suomen ja lähialueilla. Yhä suurempi osa Jollaksen valmennustarjonnasta on mahdollista opiskella myös verkossa. 2 3

3 Jollas on osa S-ryhmää S-ryhmä on suomalainen, osuustoiminnallinen ja monialainen kaupan alan yritysryhmä. Siihen kuuluu 22 alueosuuskauppaa ja muutamia pieniä paikallisosuuskauppoja. Suomalaisuus ja osuustoiminnallisuus perustuvat S-ryhmän omistusmuotoon: jäsenet, joita kutsutaan asiakasomistajiksi omistavat osuuskaupat. Osuuskaupat hoitavat valtaosan S-ryhmän liiketoiminnasta. S-ryhmä toimii marketkaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan, matkailu ja ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maatalouskaupan alueilla. Liiketoiminta on järjestetty lukuisiin, tunnettuihin, valtakunnallisiin ketjuihin, joita ovat esimerkiksi S-market, Sokos, ABC ja Rosso. Omaa tarjontaansa S-ryhmä täydentää bonusyhteistyökumppaneidensa avulla, jotka tuovat asiakkaiden ulottuville palvelut lähes kaikilta elämän alueilta. Suomen lisäksi S-ryhmä toimii kansainvälisillä markkinoilla Venäjällä ja Baltian maissa, joissa se harjoittaa market- sekä matkailuja ravitsemiskauppaa. Jollaksesta osaamista liiketoimintaan Osuuskaupat tarvitsevat menestyäkseen monenlaisia tukipalveluita, joita niille tarjoaa osuuskauppojen yhdessä omistama SOK. SOK:lla on useita tytäryhtiöitä, joiden kautta se harjoittaa joitain liiketoimintoja, hankkii tavaraa S-ryhmän ketjuille ja tarjoaa palveluja osuuskaupoille. Yksi tytäryhtiöistä on S-ryhmän oppimis- ja valmennuskeskus Jollas Instituutti. Jollas Instituutissa tarjoamme valmennuksia kaikille S-ryhmän liiketoiminta-alueille ja autamme näin liiketoimintoja menestymään toiminnassaan. 4 5

4 Yhteistyöllä onnistumme Kun S-ryhmän marketista, ravintolasta tai muusta toimipaikasta poistuu tyytyväinen asiakas, S-ryhmä on onnistunut tehtävässään. Tällöin olemassa ollut tarve on kohdannut muun muassa sopivat tuotteet ja toimivan ketjukonseptin. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä onnistuneen palvelukokemuksen voi luoda vain osaava henkilöstö. S-ryhmän ja Jollas Instituutin tavoitteena on henkilöstön osaamista kehittämällä paitsi taata laadukas palvelu myös lisätä työntekijöiden osaamista, motivaatiota ja halua pysyä työssään. Oikeanlaista osaamista kehittävä valmennustarjonta, oppiminen ja siitä seuraava osaaminen syntyvät vain eri osapuolten tiiviillä yhteistyöllä. Jollaksessa kehitämme osuvaa, henkilöstöä palvelevaa valmennustarjontaa yhdessä muun muassa ketjuohjausten ja osuuskauppojen kanssa. Roolimme on antaa opiskelijoillemme tietoja, taitoja ja ajatuksia. Sen lisäksi tarvitaan oppimiselle suotuisa työympäristö ja opiskelijan oma halu oppia rautaiseksi alansa ammattilaiseksi. Työ tekijäänsä opettaa kunhan oppimiselle luodaan hyvät edellytykset. 6 7

5 Täysillä alusta alkaen S-ryhmän verkosto kasvaa vuosittain kymmenillä ravintoloilla, marketeilla, ABC-liikennemyymälöillä ja muilla toimipaikoilla. Avattavissa yksiköissä on usein kokeneemman kaartin työntekijöiden lisäksi kokonaan uusia s-ryhmäläisiä. Jotta asiakas saa moitteetonta palvelua ensimmäisestä aukiolopäivästä lähtien, henkilökunta perehdytetään huolella uusiin työtehtäviin ennen toimipaikan avaamista. Jokaisessa uudessa S-ryhmän toimipaikassa järjestetään henkilöstölle ketjusta riippuen muutamasta päivästä puoleentoista viikkoon kestävä avausvalmennus. Valmennuksessa tutustutaan muun muassa omiin työkavereihin, osuuskauppaan, S-ryhmään ja asiakasomistajuuteen. Lisäksi perehdytään oman toimipaikan liikeideaan ja toimintakonsepteihin sekä niistä juontaviin käytännön tekemisiin. Valmennuksessa ei unohdeta myöskään hyvää työskentelyfiilistä ja iloista asiakaspalveluasennetta. Koko toimipaikka tutuksi Raamit avausvalmennuksille luovat Jollaksen kouluttajat yhdessä liiketoimintojen ketjuohjausten kanssa. Tavoitteena on, että työntekijät hahmottavat oman työnsä lisäksi laajemman kokonaisuuden ja osaavat tarvittaessa työskennellä laadukkaasti toimipaikan eri osissa ja tehtävissä. Esimerkiksi ABC-liikennemyymälässä on monta eri palvelukokonaisuutta saman katon alla. Se edellyttää henkilökunnalta monenlaisten työtehtävien osaamista. Avausvalmennuksen sisältöön vaikuttaa muun muassa toimipaikan koko ja sen palvelutarjonnan laajuus. Jollaksen kouluttajat suunnittelevat valmennuksen sisällön aina yhdessä asiakkaan eli yleensä osuuskaupan edustajien kanssa. Valmennuksen käytännön toteutuksesta vastaavat Jollaksen kouluttajien lisäksi yleensä ketjun ja osuuskaupan asiantuntijat. Lisäksi muun muassa laite- ja järjestelmätoimittajat voivat kouluttaa omien tuotteidensa käyttöä. 8 9

6 Aina lähellä liiketoimintaa Jollas on tiukasti kiinni käytännön liiketoiminnassa. Lähes jokainen kouluttajamme on tehnyt pitkän uran S-ryhmässä joko osuuskaupan, SOK:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Monipuolinen kirjo erilaisia työ-, koulutus- ja osaamistaustoja kaikilta S-ryhmän liiketoiminta-alueilta varmistaa asiakkaidemme tarpeita vastaavan osaamisen. Suunnittelemme valmennuksemme aina yhdessä liiketoimintojen edustajien kanssa. Myös opiskelu tapahtuu tiiviissä kytköksessä työhön. Valmennukset rytmittyvät siten, että opiskelijat käyvät Jollaksessa opintojaksoilla, joiden väliajoilla he työskentelevät omissa työtehtävissään ja soveltavat oppimaansa käytäntöön. Viime vuosina olemme määrätietoisesti kehittäneet valmennustemme vaikuttavuuden mittaamista. Näin saamme tietoa, kuinka hyvin ne kehittävät opiskelijoiden todellista osaamista ja hyödyttävät siten aidosti S-ryhmän liiketoimintaa. Tulosten perusteella voimme kehittää olemassa olevia ja suunnitella uusia, asiakkaidemme menestystä tukevia valmennuksia

7 Verkko antaa vapauksia Verkkokoulutus on kuulunut Jollas Instituutin tuotevalikoimaan jo useiden vuosien ajan. Sen sisällöt ovat syventyneet ja monipuolistuneet vuosi vuodelta, joten verkko tarjoaa oppejaan jo jokaisen s-ryhmäläisen käyttöön. Helppo saavutettavuus eli riippumattomuus ajasta ja paikasta on verkkokoulutuksen suurimpia etuja. Tasalaatuinen tieto saavuttaa jokaisen opiskelijan Hangosta Inariin ilman matkustamisen tarvetta. Vastaavasti koulutussisältöjen päivittyessä ajantasainen tieto on samaan aikaan käytössä jokaisessa S-ryhmän toimipaikassa. Matka-, materiaaliym. kustannusten poistuminen tekee verkkokoulutuksesta hyvin kustannustehokkaan opiskelutavan. Koulutusta täsmätarpeeseen Verkkokoulutus antaa mahdollisuuden joustavaan opiskeluun korvaamatta muita oppimisen tapoja. Verkko-opiskelulla voidaan tukea tehokkaasti työssä oppimista esimerkiksi perehdyttämisen yhteydessä. Verkko toimii hyvin myös yhtenä oppimiskanavana muun valmennuksen ohessa. Esimerkiksi esimieheksi opiskeleva voi ennen Jollaksen valmennusjaksoa perehtyä esimiestyön perusasioihin verkossa. Näin opiskelijat pääsevät yhteisillä jaksoilla syventämään osaamistaan tehokkaasti hyvän pohjatiedon varassa. Verkkokoulutuksen oppimistehoa lisää opiskelumoduuleihin liittyvät testit, jotka on läpäistävä ennen opintosuorituksen hyväksymistä. Esimiehen on puolestaan helppo seurata työryhmänsä opintojen edistymistä helppokäyttöisen raportoinnin avulla. Kohti vuorovaikutteisuutta Ihmiset kokoontuvat luontevasti vapaa-aikanaan verkon moniin ns. sosiaalisiin medioihin, joten niitä on luontevaa hyödyntää yhä tehokkaammin myös työelämän tarpeisiin. Tulevaisuudessa Jollaksen verkkokoulutukset kehittyvät entistä vuorovaikutteisempaan suuntaan, jolloin yhdessä oppiminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen ja verkostoituminen onnistuu helposti myös verkossa. Verkossa tapahtuva kanssakäyminen ei poista muiden ihmisten henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä työpaikalla tai valmennuksissa, vaan tuo siihen uusia tasoja ja ulottuvuuksia

8 Asiantuntemusta asiakkaidemme hyväksi Kouluttajiemme käytännönläheinen tausta antaa hyvät eväät S-ryhmän tarpeita vastaavien valmennusten toteuttamiseen. Jollaksessa työskennellessään kouluttajamme huolehtivat jatkuvasti osaamisestaan muun muassa pitämällä tiiviisti yhteyksiä liiketoimintoihin, olemalla aktiivisesti mukana kaikenlaisessa kehittämistyössä ja hankkimalla uusinta tietoa asioista opiskelemalla ja perehtymällä omatoimisesti oman alansa kehitykseen. Omien kouluttajiemme asiantuntemusta täydennämme joko S-ryhmästä tai sen ulkopuolelta tulevien parhaiden ammattilaisten osaamisella. Jollaksessa kouluttajistamme kouliutuu asiaosaamisen lisäksi myös valmentamisen ammattilaisia. Toinen toisiltamme oppimalla ja systemaattisella itsensä kehittämisellä kehitymme parhaiden oppimismenetelmien ja -tapojen osaajiksi. Osaaminen on myös edelläkävijyyttä. Siksi meillä Jollaksessa on käytössä uusimmat tekniset ratkaisut, tietojärjestelmät ja -ohjelmat aina ensimmäisten joukossa. Myös S-ryhmän kentällä käyttöön otettavat uusimmat ratkaisut ovat tiedossamme alusta alkaen, jotta voimme suunnitella hyvissä ajoin niiden käyttöä tukevia valmennuksia

9 Mietittyjä muutoksia Voiko olla valmennusta, jossa on selvillä käytännössä vain tavoite mutta ei varmuutta, miten siihen päästään? Entä valmennusta, jolla ei ole tarkkaa aikataulua? Voivatko opiskelijat päättää valmennuksen sisällön? Kaikkiin kolmeen kysymykseen vastaus on kyllä. Valmennuksissa, joissa kehitetään työyhteisöjä ja niiden toimintaa, on matka yhtä tärkeä kuin päämäärä. Koko työyhteisöä koskevat mittavat kehittämishankkeet eivät onnistu hetkessä tai työyhteisön ulkopuolelta tulevalla määräyksellä. Jollas Instituutissa on yhä enemmän valmennuksia, joissa työryhmät yhdessä ratkaisevat kohtaamiaan haasteita, kuten työolosuhteissa tapahtuvia muutoksia tai työyhteisötutkimuksessa ilmenneitä epäkohtia. Tavoite kirkkaana mielessä Työyhteisöjen kehittämisvalmennukset ovat aina lähes täysin räätälöityjä. Olosuhteet, työtehtävät ja ihmiset ovat jokaisessa työryhmässä erilaisia. Esimerkiksi työyhteisön käydessä läpi suuria muutoksia Jollaksen valmentaja auttaa henkilöstöä kohtaamaan muutokseen liittyvät haasteet ja löytämään itse niihin ratkaisut. Vastauksia ei voida antaa ulkopuolelta, mutta niiden etsimisessä voidaan auttaa. Työyhteisön kehittämisessä olennaisinta on, että sille on selkeä tavoite. Tavoitteen on aina tultava valmennuksen tilanneelta asiakkaalta itseltään. Kun tavoite on selvillä, aletaan etsiä keinoja siihen pääsemiseen. Usein aikataulu ja ohjelma täsmentyvät vasta valmennuksen aikana. Tavoitteeseen pääsyyn on usein varattava aikaa jopa vuosia. Vaativaa mutta palkitsevaa Kun työyhteisö ratkaisee usein hyvin hankaliakin haasteita, tunnekuohut voivat olla melkoisia. Valmennus lähtee usein tilanteesta, jossa kaikki työryhmän jäsenien mieltä painaneet asiat sanotaan ääneen. Se vaatii rohkeutta ja avoimuutta kohdata tosiasiat. Lopputulos on kuitenkin sitäkin palkitsevampi. Valmentajan ja työryhmän uurastuksen lopputulos on parhaimmillaan tyytyväinen, yhteenhitsautunut työryhmä, jossa voidaan muistella menneitä hymy huulilla

10 Laadukkaat eväät arjen työhön Jollas Instituutin valmennukset ovat kiinni arjessa ja arjen tekemisissä. Opiskelijamme ovat aina kehittämässä osaamistaan nykyisessä tai tulevassa työtehtävässään. Kun kunkin valmennusryhmämme opiskelijoilla on samankaltaiset taustat ja työtehtävät, he oppivat valmennuksissa myös toisiltaan parhaat käytännöt eivät tunne rajoja. Valmennustemme opetussisällöt, tehtävät ja harjoitukset ovat käytännönläheisiä ja tiiviisti opiskelijoiden työhön liittyviä. Varmistamme yhteyden käytäntöön ja asiakkaidemme tarpeisiin myös tiiviillä yhteistyöllä ketjujen ja osuuskauppojen johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajamme ovat alansa kokeneita ammattilaisia, joten puhumme asioista koulutettavien kielellä. Se ei tarkoita yhteisen ammattislangin viljelemistä, vaan asioiden esittämistä ymmärrettävästi ja valmennussisältöjen kytkemistä jokapäiväiseen työhön

11 Osaaminen kypsyy ajan kanssa Jollas Instituutin keskeisiä valmennusmuotoja ovat olleet jo vuosikymmenten ajan työn ja opiskelun vuorotteluun perustuvat pitkät valmennukset. Kymmenettuhannet opiskelijat ovat todistaneet metodin toimivuuden vuosien varrella. Pitkissä valmennuksissa opiskelija käy Jollaksessa useilla muutaman päivän valmennusjaksoilla, joiden välissä hän soveltaa oppimaansa omassa työtehtävässään. Vastaavasti työskennellessään omassa toimipaikassaan opiskelijalle herää kysymyksiä, ideoita ja ajatuksia, joita käsitellään ja työstetään yhdessä Jollaksen jaksoilla. Kokemuksia ja näkemyksiä jakamalla opiskelijat oppivat sekä omasta että muiden työstä ja kehittyvät yhä paremmiksi osaajiksi. Kollegoiden kanssa kohtaaminen mahdollistaa siis toisilta oppimisen ja parhaiden käytäntöjen jakamisen. Yhtä tärkeää on myös kaikenlaisten kokemusten jakaminen ja jopa elinikäisten ystävyyssuhteiden luominen. Hyvät verkostot ovat tärkeitä kaikissa työtehtävissä. Kokonaisvaltaista kehittymistä Jollaksessa on pitkiä valmennuksia kaikille liiketoiminta-alueille ja kaikille organisaatiotasoille. Eniten tarjontaa on tuleville esimiehille tai jo esimiesasemassa työskenteleville. Kaikissa pitkissä valmennuksissa tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Esimerkiksi esimiesvalmennuksen tuloksena työntekijä usein siirtyy esimiestehtäviin, jolloin hänen on asiaosaamisen lisäksi omaksuttava asemansa edellyttämiä taitoja, kuten ihmisten johtamista. Myös muissa valmennuksissa tavoitteena on ammattitaidon syventäminen siten, että opiskelija voi tehdä yhä vaativampia työtehtäviä. Kehittymisen edellytykset luodaan oppimiselle myönteisellä ilmapiirillä. On tärkeää, että Jollaksen ohella myös opiskelijan omassa työpaikassa tuetaan kaikin tavoin hänen kehittymistään. Tavoitteena on, että opiskelusta on hyötyä sekä opiskelijalle itselleen että hänen koko työyhteisölleen

12 Todistettua osaamista Ammatilliset näyttötutkinnot ovat merkittävä osa Jollaksen valmennustarjontaa. Koulutus noudattaa Opetushallituksen määrittelemiä tutkintotavoitteita, ja siitä saadaan virallinen todistus. Tutkinnot jaetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ammatillinen näyttötutkinto on tehokas tapa laajentaa työntekijän osaamista ja kouluttaa hänet uusiin tehtäviin. Vaikka tutkinnot ovat yleisten tavoitteiden mukaisia, koulutusten sisällöt on aina räätälöity S-ryhmän tarpeita vastaaviksi. Näyttötutkinto voidaan suorittaa myös paikallisesti, jolloin sisältö räätälöidään alueosuuskaupan tarpeisiin. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa. Aluksi selvitetään oikeaan tutkintoon hakeutumisen lisäksi opiskelijan olemassa oleva yleisosaaminen ja mahdolliset erityistarpeet. Näyttötutkinnon suorittaminen edellyttää muun muassa tutkinnon perusteissa määriteltyä työkokemuksen määrää, tiettyä työnkuvaa, olemassa olevaa työsopimusta ja pätevän työpaikkaohjaajan nimeämistä. Työnantaja voi rahoittaa tutkinnon suorittamisen tai tutkinto voidaan tehdä oppisopimuskoulutuksena, jolloin valtio tukee työnantajaa koulutuskuluissa

13 Jollas-henki tukee onnistumista Työyhteisömme on tiivis, yhteen hiileen puhaltava ja reippaasta huumorintajustaan tunnettu. Suunnittelemme ja kehitämme yhdessä niin valmennuksiamme kuin työn tekemisen käytäntöjämmekin. Puhallamme yhteen hiilleen ja autamme aina mahdollisuuksien mukaan myös työkaveria onnistumaan omassa työssään. Opiskelijat viihtyvät Jollaksessa ja tulevat tänne mielellään oppimaan ja verkostoitumaan. Jollaksessa opiskellaan, vietetään vapaa-aikaa ja myös majoitutaan tiiviisti yhdessä valmennusten aikana. Niinpä valmennuksissa syntyy elinikäisiä verkostoja eri puolilla Suomea työskentelevien kollegoiden kanssa. Jollas-henkeä tukevat Jollas Instituutin mukavat tilat, joissa valmennusryhmillä on mahdollisuus touhuta yhdessä hyvin monenlaisissa puitteissa. Jollas-henkeen kuuluvat myös reippaus ja raikkaus, mikä näkyy muun muassa valmennusmateriaaliemme ulkoasussa

14 Training over borders Jollas Institute is S Group s learning and training centre, which provides training for the personnel of S Group in all of its business sectors. Our task is to develop the skills of our personnel so that our business activities can continue successfully and produce highquality services for our customers. Each year, tens of thousands of students participate in Jollas training courses. These courses are held either in Jollas, Helsinki, or at our clients premises in Finland, Russia or the Baltic countries. Jollas is part of S Group S Group is a co-operative multi-trade enterprise group. The majority of S Group s business is operated by co-operative stores that are owned by their Finnish members. S Group provides services for the supermarket trade, the service station store and fuel trade, the department store and speciality store trade, the tourism and hospitality business, the automotive and accessories trade as well as the agricultural trade. Business activities are carried out by different chains of S Group, which include Prisma and Sokos Hotels, for example. S Group also operates in the international market in Russia and the Baltic countries, where it has supermarket and tourism and hospitality businesses. Many supporting services are needed in business operations; those are provided by SOK, which is co-owned by the co-operative stores. SOK has several subsidiaries through which it practises business, acquires goods for S Group chains, and offers services for the co-operative stores. One of the subsidiaries is S Group s learning and training centre Jollas Institute. Knowhow for business from Jollas Jollas Institute offers training for all business sectors of S Group, and thus helps businesses to succeed. The business orientation of Jollas is ensured in many ways: our trainers are experienced professionals who know the operations of S Group well; training courses are planned together with S Group s experts and business representatives; and the contents of the courses are tightly linked to the students assignments

15 The role of Jollas is to give our personnel information and skills they need in their work. By actual work and learning together with colleagues, these skills develop into a strong knowhow. Working together and learning from each other is essential during the training courses as well. Learning knows no boundaries As S Group is becoming more international, the training supply of Jollas is expanding both geographically and by its content. The normal training programmes of Jollas are also available in Russia and the Baltic countries. The Finnish personnel of S Group are also encouraged to work at our places of business abroad. At the same time, our personnel in Finland are becoming more international, and employees coming from abroad need training as well. In S Group and Jollas, this development is seen as an asset in which we all can learn from each other. The practices of S Group are introduced at our places of business abroad, respecting the local circumstances, and concentrating first and foremost on successful business activities. We also want to learn as much as possible from our international colleagues. The culture of each country, the professionals working at our places of business and the wide variety of customers are very valuable to us

16 Kuinka pääset Jollas-valmennukseen? Tässä esitteessä on kerrottu yleisesti Jollas Instituutin toimintatavasta ja valmennustarjonnasta. Lisää tietoa meistä on kaikille avoimilla internetsivuillamme Täsmälliset tiedot valmennustarjonnastamme sekä valmennustemme ohjelmista, ajankohdista, hinnoista ja vastuuhenkilöistä löydät s-ryhmäläisten omasta intranetistä, Sintrasta. Valmennuskuvauksissa on tiedot siitä, kenelle mikäkin valmennus on ensisijaisesti kohdistettu. Jos sinusta tuntuu, että haluaisit kehittyä omassa työssäsi tai pyrkiä eteenpäin urapolullasi, keskustele asiasta esimiehesi kanssa ja tutustukaa yhdessä eri valmennusvaihtoehtoihimme. Tervetuloa mukaan oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään! Jollas Instituutin yhteystiedot Osoite: Jollas Instituutti, Jollaksentie 89, Helsinki Puhelin: Sähköposti: Näin saavut Jollakseen Metro: Poistumispysäkki Herttoniemi. Herttoniemestä on bussiyhteys Jollakseen. Bussi: Herttoniemestä ajaa bussi nro 85/85V Jollakseen. Poistumispysäkin nimi on Hämeenapajantie, jota edeltävästä risteyksestä on 500 metrin kävely Jollas Instituutti -viitoituksen mukaan. Poistumispysäkkiä edeltävä pysäkki on Rannikolaivurintien pysäkki. Taksi: Helsingin taksi, puh Oma auto: Jollasta lähestyttäessä ajetaan Helsingin keskustasta itään johtavaa Itäväylää. Itäväylältä noustaan sekä idästä että lännestä saavuttaessa Herttoniemen liittymästä. Herttoniemestä jatketaan Laajasalon ja Santahaminan suuntaan 3,5 kilometriä, kunnes käännytään vasemmalle risteyksestä, jossa on opaste Jollas. Noin 2 kilometrin ajomatkan jälkeen on oikealla opaste Jollas Instituutti 500 metriä

17 Tekijät: Tekstit: Lasse Tenhunen/Viestintäsalot Oy Kuvat: Nina Kaverinen ja Karoliina Paavilainen Ulkoasu: Oskari Kiiski

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji

Suvi Pikkusaari. Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Suvi Pikkusaari Työ(hön)valmennus on taitolaji Julkaisija: Kiipulasäätiö KoutsiHäme-projekti Kiipulantie 507 14200 Turenki puh. (03) 685 21 www.kiipula.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot