Osallistuvan budjetoinnin menetelmä Oma Tesoma -hankkeessa. Kuntalaiset keskiöön -projektiverkosto Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistuvan budjetoinnin menetelmä Oma Tesoma -hankkeessa. Kuntalaiset keskiöön -projektiverkosto 15.5.2014 Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki"

Transkriptio

1 Osallistuvan budjetoinnin menetelmä Oma Tesoma -hankkeessa Kuntalaiset keskiöön -projektiverkosto Tanja Koivumäki, Tampereen kaupunki

2 Oma Tesoma asuinaluiden kehittämisohjelma Ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton asuinalueiden kehittämisohjelma, jota rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Asuinalueiden elinvoimaa lisätään ja segregaatiota ehkäistään uudella kolmivuotisella kehittämisohjelmalla. Ohjelman tavoitteena on vuosina uudistaa, eheyttää ja kehittää kasvukeskusten asuinalueita sekä levittää hyviä käytäntöjä. Ohjelman hankkeilla vähennetään asuinalueiden eriytymistä ja syrjäytymisen riskiä sekä vahvistetaan osallisuutta ja asuinalueiden sosiaalista eheyttä. Kehittämishanke kytkeytyy myös kaupungin muuhun kehittämiseen (esim. kaupunkistrategian tavoitteet, kasvusopimus, TEM:n INKAohjelma, VM:n normipurkukokeilut, 6AIKA/EU-rakennerahastoohjelma) Tesoman alueen kehittäminen ei pääty asuinalueohjelman päätyttyä

3 Tesoma aluekehitysohjelman kohdealue & aluekeskuksen vaikutusalue

4

5 Tesoma asuinalueena Tampereen kaupungin ensimmäinen lähiö aluerakentamisvaihe Tesomalla ja Tohlopissa voimakkainta 1960-luvun puolivälistä luvun lopulle Asuinalueohjelman kohdealueella lähes asukasta, Tesoman aluekeskuksen vaikutusalueella asukkaita yli Asunnot talotyypeittäin: 58 % kerrostaloissa, 23 % erillispientaloissa ja 19 % rivi- ja ketjutaloissa Asuntojen hallintaperusteet: 58 % omistusasuntoja, 33 % vuokraasuntoja ja 3 % asumisoikeusasuntoja ja 6 % muu/tuntematon Omistusasuntojen hintataso Tampereen matalimpia: kerrostaloasunnot (1h 3+h) (Tre keskimäärin ) pientalot (Tre )

6 Ikäihmisiä ja kouluikäisiä suhteessa enemmän kuin muualla Tampereella Vieraskielisten osuus väestöstä Tampereen keskimääräistä tasoa (Tre 5,6 %) Tulotaso ja koulutustaso alueella hieman Tampereen keskiarvoa alempi Työttömyysaste keväällä 2013 oli 16,6 % sen ollessa muualla Tampereella 13,8 % vuotiaiden työttömyysaste keväällä 2013 oli 25,1 %, vastaavan luvun ollessa Tampereella muutoin 14,9 %

7

8

9 Oma Tesoma -hankkeen tavoitteet Lisätä asukkaiden hyvinvointia ja alueen viihtyisyyttä. Kehittää ja monipuolistaa alueen asunto-, palvelu-, koulutus-, harrastus- ja työllistymistarjontaa. Lisätä asukkaiden osallistumista oman asuinalueensa ja palvelujen kehittämiseen. Lisätä alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

10 Hankkeen osa-alueet 1. Osallisuus ja moninaisuus mm. asukkaiden osallisuuden lisääminen, eri toimijoiden kytkeminen alueen kehittämiseen 2. Nuorten kasvun ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen mm. nuorisotakuu, työllisyydenhoito, yritysyhteistyö, kohdennetut palvelut, matalan kynnyksen palvelut, yhteistyöverkostojen syntymisen tukeminen 3. Viihtyisä, turvallinen ja kiinnostava ympäristö mm. täydennysrakentaminen, palvelurakentaminen, keskustan kehittäminen, asumisen monipuolistaminen, turvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen 4. Tilojen uudenlaiset käytöt, palvelutarjonnan vahvistaminen ja sosiaaliset innovaatiot mm. asukkaiden ja eri toimijoiden mahdollisuus julkisten tilojen joustavaan ja monipuoliseen käyttöön, matalan kynnyksen palvelut, kortteli-isännöinti, erityisasuminen

11 Oma Tesoma -hankkeeseen liittyvät tutkimushankkeet Tampereen yliopisto (palvelut) Oma Verkko, Tesoman nuorten osallisuutta vahvistava toimintamalli Oma Paja, Nuoret ja sosiaaliset innovaatiot Osallistava budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa Tampereen teknillinen yliopisto (fyysinen ympäristö) Lähiökerrostalojen ja asuntojen muutossuunnittelun mallit Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto, LähiöOppi Segregaation ehkäiseminen ja alueen elinvoiman lisääminen uudistavan aluekehittämisen avulla, SEULI

12 Oma Tesoma -hankkeen vaikuttavuus Laaja-alaisella kehittämisellä katkaistaan alueen eriarvoistuminen ja huonoistuminen tämän myötä Tesoman imago uusiutuu ja alue kehittyy halutuksi asuin- ja palvelualueeksi Alueellisten hyvinvointierojen vähentämiseksi luodaan toimintamalli, jota voidaan monistaa muille samankaltaisille alueille. Keskeistä mallissa monitoimijuus ja alueen asukkaiden osallistaminen oman alueensa ja palveluiden kehittämiseen (palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen) Alueen sosiaalinen eheys ja asukkaiden hyvinvointi vahvistuu ja alueen elinvoima kasvaa merkittävästi

13 Onnistumisen edellytykset Asukkaiden luottamus asukkaiden tulee kokea, että antamallaan ajalla ja osallistumisella on vaikutusta kehittämiseen Moniarvoinen osallistuminen Aito asukas- ja käyttäjälähtöisyys kaikessa tekemisessä Toimijoiden avoin yhteistyö Rohkeutta ja innovatiivisuutta niin asukkailta, kaupungin virkamiehiltä kuin muiltakin toimijoilta

14 Tesoman alueen palvelujen kehittäminen 1 Tesoman aluekeskuksen merkitystä palvelukeskittymänä vahvistetaan ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan Tesomantorin hanke: kaupallisia ja julkisia palveluita mm. kirjasto, terveysasema, hammashoito, hyvinvointineuvola, matalan kynnyksen palvelut ( Tesoman olohuone ) Neuvottelut rakennuttajan kanssa toteutuksesta kesken, arvioitu valmistuminen v. 2017

15 Tesoman alueen palvelujen kehittäminen 2 Tesoman yhtenäinen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotilat nykyisen Tesoman yläkoulun tontille Koulukeskuksesta muodostuu alueelle merkittävä alueen toimintakeskus, jonka tiloja hyödynnetään laajasti myös alueen asukkaiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa. Laajennus ja perusparannustöiden arvioitu toteutusajankohta v X.X.2012 Matti Meikäläinen

16 Tesoman alueen palvelujen kehittäminen 3 Tesoman palloilu- ja iliikuntahalli lisää alueen harrastusmahdollisuuksia. Arvion mukaan halli olisi käyttöönotettavissa v X.X.2012 Matti Meikäläinen

17 Mediapolis alueen vetovoimatekijänä ja mahdollisuutena Sisällöntuotannon ja ict-alan kampuksen kehittäminen kaupungin, Yleisradion, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK:n ja Technopoliksen yhteistyönä Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (mm. kouluyhteistyö) Teknologia ja yhteisöllisyys menestystekijöinä Tampereen ammattioppilaitoksen Tredun ja TAMK:in opetusta alueella syksystä 2014 lähtien

18 Tesoman yhteisötelevisio Lähtökohtana alueyhteisön ja -identiteetin vahvistaminen, voimaannuttaminen sekä osaamisen edistäminen ( imagovaikutus) Selvitetään netissä open source sovelluksien pohjalta toimivan yhteisön tv-kanavan toteutusmahdollisuudet ja edellytykset Millainen konseptin tulisi, jotta se palvelisi asukkaita asuinalueensa, ympäristönsä ja yhteisönsä kehittämisessä, kansalaisvaikuttamisessa ja informaation jakamisessa? Miten siinä yhdistettäisiin tehokkaasti hyödyllisyys, hupikäyttö ja houkuttelevuus? Miltä ohjelmakaavio näyttäisi? Kuinka ohjelmia toteutettaisiin? Miten toimintaa pyöritettäisiin? Miten asukkaat saataisiin mukaan? Ainutlaatuisen ja monipuolisen katsottavan tuottaminen paikallisin voimin (esim. uutiset, haastattelut, videoklipit tapahtumista)

19 Osallistuva budjetointi ja palvelumuotoilu -pilotti Pilotoidaan tamperelaisittain vielä tuntemattoman osallistuvan budjetoinnin menettelytavan sekä palvelumuotoilun soveltumista kahteen erityyppiseen alueelliseen kehittämisprojektiin Case I: Tesomajärven rantapuiston ja Tesomanpuiston virkistysja viheralue Case II: Tesomantorin matalan kynnyksen neuvonta- ja palvelupiste ja yhteisötila (ja kirjastopalvelut) Toteutuksessa päätösvaltaa luovutetaan suuressa määrin alueen asukkaille sekä yhdistysten ja yritysten edustajille Saadaan kokemuksia osallistuvien menetelmien tamperelaisen mallin jatkokehittämiseen ja asiakkaiden osallistumiseen palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä mallin hyödyntämiseen muussa ao. alueen kehitystyössä sekä Tampereella ja muualla laajemmin. Pirkanmaan liitto osallistuu pilotin rahoitukseen v. 2014

20 Pilotin arviointi Prosessin ulkoisella ja sisäisellä arvioinnilla sekä osaamisten kartuttamisella ja oppimisprosessilla olennainen merkitys pilotin projektiryhmän jäsenten ja osallistuneiden arvioinnit (esim. päiväkirjat, Happy or Not -pikapalautteet, yhteiskeskustelut) > tarkoituksena jatkuva oppiminen ja prosessin kirkastaminen sekä tilaisuuksien jälkeinen jännityksen purku Tampereen yliopiston toteuttaman ulkopuolisen arvioinnin (Häikiö & Lehtonen: Osallistava budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa -tutkimushanke) Arvioinnilla kartutetaan uutta osallistumiseen liittyvää osaamista Tampereen kaupungin henkilöstölle ja organisaatiolle sekä asukkaille Arviointi auttaa ymmärtämään prosessin etenemistä, matkanvarrella tehtyjä muutoksia ja saavutettuja lopputuloksia Arvioinnin tueksi olisi hyvä kehittää erilaisia välineitä (teknisiä ratkaisuja) esim. keskustelupalstat, joita mahdollista käyttää mobiililaitteilla

21 Kohde 1: Tesomajärven rantapuiston ja Tesomanpuiston virkistys- ja viheralue Asukkaat päättävät ja mahdollisesti myös osallistuvat osittain toteutukseen virkistys- ja viheralueen kehittämisestä mm. käytävät ja polut, uimarannan puku- ja huoltotilat, leikkialueet ja kuntoilupaikka, puistokalusteet sekä valaistus Budjetti: , josta ARA:n investointiavustusta 20 % Huomioita: alueeseen liittyy tiettyjä merkittäviä luontoarvoja aiempi kuntalaispalaute mm. metsän hoidolliset toimenpiteet, väylien kunnostus ja valaistus reitistön valaistus teknisesti vanhentunut ja edellyttää uusimista; kustannusarvio taloudellisesti järkevää parantaa väyliä kuivatuksen ja pinnoitteiden osalta valaistuksen uusimisen yhteydessä kiinteistötoimen Länsi-Tampereen metsänhoitosuunnitelma; toteutus talvi Aikataulu: osallistuva suunnittelu kevät 2014, toteutuksen suunnittelu kevät-kesä 2014, toteutus syksy 2014-kesä 2014 ARA:n avustuksen edellytyksenä kustannusten tilittäminen ARA:lle 09/2015 loppuun mennessä töiden valmistuttava kesän 2015 loppuun mennessä

22 Kohde 2: Tesomantorin matalan kynnyksen neuvonta- ja palvelupiste ja yhteisötila sekä kirjastopalvelut Asukkaat päättävät tilassa tuotettavista palveluista, toiminnoista ja tilan sisustuksesta sekä mahdollisesti osallistuvat osittain myös toteutukseen. Budjetti: määritellään myöhemmin Huomioita: Tässä vaiheessa enemmänkin kyse palvelumuotoilusta ja yhteisestä suunnittelusta myöhemmin osallistuvan budjetoinnin menetelmät käyttöön Kaupungin suunnitelmat neuvontapalvelujen ja toimintojen suhteen sopeutetaan asukkaiden toiveiden mukaisesti Aikataulu: palvelujen ja toimintojen osallistuva suunnittelu kevät 2014 (tarkennukset myöhemmin), tilan sisustussuunnittelu 2015 (arvio), toteutus Kirjastopalvelujen suunnittelu mahdollisesti limittäin neuvonta- ja palvelupisteen ja yhteisötilan aikataulun kanssa

23

24 Prosessin eteneminen /2014 Projektiryhmän tapaamiset: pilotin suunnittelu, arviointi, sparraus 03/2014 loppu Tiedote osallistuvan budjetoinnin pilotista 03/2014 loppu Haastattelut ja tapaamiset Tesomalla, havainnointi ja tiedotus I työpaja, Infoa, ideointia ja työn käynnistäminen Teema: Tesomajärven virkistyspuisto Tesoman nettikysely Tietoa palvelutarpeista ja Tesomaan liittyvistä näkemyksistä > vastaukset nettiin ja tiedote II työpaja, Teema: Neuvonta ja palvelupisteen ja yhteisötilan toimintojen suunnittelu > tiedotteet, tilaisuuksiin jalkautuminen

25 III työpaja, Maastokävely Teema: Tesomajärven virkistyspuiston esitysten kirkastaminen Nettiäänestys IV työpaja, vko 24? kesä-syksy 2014 Mahdolliset esitykset äänestettäviksi hankkeen nettisivuille Päätösten tekeminen ja toteutusesityksen valmistelu Yhteinen arviointi prosessiin osallistuneille tilaisuuksien onnistumisesta ja asettamiensa tavoitteiden suuntaisuudesta (kysely, tilaisuudet) Lisätyöpajat Yhteisötilan fyysisen ilmeen suunnittelu, kirjasto, uudet ilmenevät kohteet, jne.

26 Alustava suunnitelma toteutuksesta

27 Osallistuvan budjetoinnin malleja Päätöksen sitovuus osallistujille annetaan neuvoa-antava lausunto-oikeus, joka ei sido päättäjiä määritellään lakien ja normien mukaiset reunaehdot ja päätösvalta siirretään niiden rajoissa osallistujille > virkamiehet eivät puutu päätösten sisältöön jälkikäteen Rahoitus osoitetaan tietty määräraha jaettavaksi kilpailevien budjetointikohteiden kesken > tavallisesti kohde on selkeästi rajattu ja liittyy johonkin tiettyyn aiheeseen, alueeseen tai hallinnonalaan määritellään kokonaisbudjetista prosenttiosuus, jonka käytöstä osallistujat päättävät liittyen kokonaisuuden kaikkiin osa-alueisiin; osuuden vaihteluväli 1 50 % Päätösvaihtoehdot osallistujat saavat ehdottaa vapaasti tai ennakko-ohjeen mukaisia budjetointikohteita (avoin ideakuulutus) > kaikki ideat kerätään talteen ja ne etenevät vaiheittain jalostamisen, tarkentamisen ja karsinnan kautta päätettäviksi hallinto tarjoaa vaihtoehdot ja osallistujat tekevät valinnat niiden puitteissa Päätössääntö vaihtoehtojen karsinnan jälkeen voidaan äänestää ja valita parhaat/toteutettavat vaihtoehdot, vähiten kannatusta saaneet jäävät ilman rahoitusta osallistujat voivat pyrkiä myös konsensukseen/kompromissiin, jossa äänestämistä ei tarvita, vaan osapuolet voivat tehdä yksimielisen päätöksen

28 Yhteystiedot Projektijohtaja Tanja Koivumäki, tampere.fi/omatesoma

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vain me ja tavallinen kerrostalo

Vain me ja tavallinen kerrostalo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 6 2013 Vain me ja tavallinen kerrostalo Yhteiskehittelyllä uusia asumisen ratkaisuja Susanna Hintsala ja Reetta Mietola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot