Kunta-alan sopimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunta-alan sopimukset 2012 2013"

Transkriptio

1 Uudet sopimukset Kuntatyönantajien puolesta sopimukset allekirjoittivat KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Aki Lindén ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Kunta-alan sopimukset Uudet kunta-alan virkaja työehtosopimukset tulevat voimaan vuoden 2012 alussa. Sopimuskausi päättyy helmikuun 2014 lopussa. Kauden pituus on 26 kuukautta. KT:n valtuuskunta ja kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyivät 23. marraskuuta raamisopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista vuosille Uudet virka- ja työehtosopimukset allekirjoitettiin torstaina 24. marraskuuta. KT Kuntatyönantajat ja Tehy hyväksyivät 24. marraskuuta valtakunnansovittelija Esa Longan sovintoehdotuksen Tehyn jäsenten työ- ja virkaehtojen järjestämisestä kuntaalalla Sen mukaan Tehyn jäseniin sovelletaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen allekirjoittamaa kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Sopimuksissa ovat mukana KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN, Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ sekä Tehy eli kuntaala kokonaisuudessaan. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta. Raamisopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden kustannusvaikutus on yhteensä 4,46 %. Uudet sopimukset koskevat kunnallista yleistä työ- ja virkaehtosopimusta (KVTES), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES), lääkärien virkaehtosopimusta (LS), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES) sekä muusikoiden virka- ja työehtosopimuksia. Viime sopimuskaudella solmittu kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus ei muutu vuoden 2012 alussa, vaan se on voimassa vuoden 2013 loppuun asti. 16 Kuntatyönantaja 6/2011

2 Sopimuskorotukset Palkantarkistukset ja sopimuksissa olevat tekstimuutokset tulevat voimaan ja Palkantarkistus Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. OVTES:n sopimusalalla yleiskorotuksen suuruus on 1,6 % ja muilla sopimusaloilla 1,7 %. Sopimusratkaisun yhteydessä on sovittu, järjestelyerä käytetään sopimusalojen tekstimuutoksiin ja muihin keskitetysti sovittuihin sopimusmuutoksiin. Lääkärisopimuksessa (liitteissä 1, 2 ja 5) ja teknisten sopimuksessa on kuitenkin paikalliset järjestelyerät. Lisäksi tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 150 euron erillinen kertaerä. Tämän kertaerän kustannuksiin osallistuu valtio maksamalla kunnille ylimääräistä valtionosuutta. Palkantarkistus Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. Lääkärisopimuksessa se on 1,3 %, opetusalalla 1,36 % sekä KVTES:n, teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla 1,46 %. Helmikuussa 2013 toteutetaan sopimusalakohtainen järjestelyerä, joka pääsääntöisesti on paikallinen järjestelyerä. Opetusalalla ja lääkärisopimuksessa osa järjestelyerästä on käytetty keskitetysti. Kustannukset Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä 4,46 %. Kustannukset vaihtelevat kunnittain ja kuntayhtymittäin riippuen henkilöstörakenteesta. Sopimuskorotuksilla tarkoitetaan palkantarkistuksia sekä muita kustannusvaikutteisia työehtojen muutoksia. Yhteenveto kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisusta Raamisopimuksen mukaiset sopimuskorotukset eri sopimusaloilla Yleiskorotus 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % Keskitetysti käytetty järjestelyerä Paikallinen järjestelyerä Yleiskorotus Paikallinen järjestelyerä Keskitetysti käytetty järjestelyerä Koko sopimuskausi yhteensä KVTES Tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä: Kertaerä ,7 % 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,7 % 0,2 % 0,4 % 150 euroa 150 euroa 150 euroa 150 euroa 150 euroa 1,46 % 1,36 % 1,3 % 1,46 % 1,46 % 0,6 % OVTES LS TS TTES 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,56 % 4,46 % 4,46 % 4,46 % 4,46 % 4,46 % Raamisopimuksessa 1,7 miljoonaa palkansaajaa Työmarkkinakeskusjärjestöt totesivat raamisopimuksen kattavaksi 28. marraskuuta. Raamisopimuksen mukaisten työja virkaehtosopimusten piirissä on yli 90 % palkansaajista eli runsaat 1,7 miljoonaa henkilöä. Raamisopimus todettiin riittävän kattavaksi valtioneuvoston istunnossa 28. marraskuuta. Kattavan raamisopimuksen synnyttyä hallitus on esittänyt, että tasavallan presidentti peruuttaa hallituksen esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Vuorotteluvapaajärjestelmä pysyy siten ennallaan eikä korvaustasoihin ole tulossa muutoksia. Hallitus on myös esittänyt, että työttömyysvakuutusmaksujen korotuksesta luovuttaisiin. Hallitus on myös sitoutunut tukemaan työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta työttömyysturvaan liittyvillä lakimuutoksilla. Palkansaajien verotuksessa kompensoidaan sosiaalivakuutusmaksujen nousu. Sopimusinfot joulukuussa KT järjestää sopimusinfoja uusista kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista. Infot järjestetään Oulussa 15. joulukuuta ja Helsingissä 16. joulukuuta. Ruotsinkielinen info pidetään Vaasassa 12. tammikuuta Tilaisuudet on tarkoitettu vain työnantajan edustajille. Tarkempaa tietoa infojen ajankohdista ja paikoista löytyy KT:n nettisivuilta. Niistä myös tiedotetaan suoraan KT:n palkka-asiamiehille. Tietoa sopimuksista KT:n nettisivuilla Tietoa uusista virka- ja työehtosopimuksista löytyy KT:n verkkosivuilta. Verkkosivulla ovat myös KT:n yleiskirjeet ja niiden, josta ne ovat tulostettavissa. Sivuilta ovat myös uusien sopimusten allekirjoituspöytäkirjat. 6/2011 Kuntatyönantaja 17

3 Uudet sopimukset KVTES Neuvottelutuloksen yhteydessä hyväksyttiin merkittävä palvelussuhteen ehtoja uudistava KVTES:n tekstipaketti, josta syystä useilla sopimusaloilla ei ole paikallista järjestelyerää vuonna Sopimusratkaisussa parannettiin mm. määräaikaisten ja erilaisilla vapailla olevien työntekijöiden sekä määräaikaisen henkilöstön lomakorvauksia. Kunta-alan isät saivat kuusi päivää palkallista isyysvapaata. Ratkaisuun sisältyi myös KVTES:n sopimusalalla kuukausipalkkaisten palkkausrakenteen uudistus ja modernisointi. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan tilalle tulee työkokemuslisä. Tästä palkkausrakenteen uudistuksesta hyötyvät työuransa al- 18 Työsuojeluvaltuutetut Kuntatyönantaja 6/2011 kuvaiheessa olevat henkilöt. KVTES sopimuksessa luottamusmieskorvauksia sovittiin korotettavaksi vuoden 2012 alusta lukien. Isyysvapaa Kunnissa/kuntayhtymissä työskentelevillä isillä on vuoden 2012 alusta lukien oikeus halutessaan saada palkallista isyysvapaata. Isyysvapaa on palkallinen enintään vapaan 6 ensimmäisen arkipäivän osalta.edellytyksenä palkallisen isyysvapaan saamiselle on, että hakija on ollut kunnan/kuntayhtymän palveluksessa välittömästi ennen vapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta. Isyysvapaata on sopimusmääräysten mukaan haettava 1-2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja työnantajalle on Varsinaiselle työsuoeluvaltuutetulle maksettavaa erillistä kuukausittaista korvausta korotetaan lukien 68 euroa. Korvaus on varsinaista palkkaa. Marraskuun 24. päivänä allekirjoitettiin myös työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskeva sopimus. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan alkavalla työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikaudella. Mikäli kunta- ja palvelurakenteen muutoksesta johtuen työsuojeluorganisaatio muuttuu oleellisesti ennen , sovelletaan uuden ajankäyttösopimuksen määräyksiä uuden työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimintaedellytyksistä sovittaessa. Margareta Heiskanen, tutkimuspäällikkö esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus lapsen syntymästä. Isyysvapaalla tarkoitetaan sopimuskohdassa sairausvakuutuslain mukaista enintään 18 arkipäivän pituista isyysrahakautta, joka voidaan jakaa enintään neljään yhdenjaksoiseen kauteen. Palkallinen isyysvapaa on pidettävä äitiys tai vanhempainrahakaudella. Anne Kiiski työmarkkinalakimies Vuosiloman B-taulukon poisto B-taulukoiden poistaminen merkitsee sitä, että maksettaessa kuukausipalkkaisille viranhaltijoille/työntekijöille lomakorvausta pitämättömistä vuosilomista (käytännössä palvelusuhteen päättyessä), korvattavien vuosilomapäivien lukumäärä kasvaa. Korvattavien päivien määrä kasvaa (palvelussuhteen pituudesta ja sovellettavasta taulukosta riippuen) 0 8 päivää/lomanmääräytymisvuosi. Vuosilomapäivien määrä kasvaa vastaavasti myös tilanteissa, joissa kuukausipalkkainen viranhaltija/ työntekijä on ollut poissa työstä koko lomakauden ( ). Näissä tilanteissa on aikaisemmin sovellettu B-taulukoita eli vuosilomapäivien ansainta on ollut maksimissaan 8 päivää pienempi/lomanmääräytymisvuosi. Lauri Niittylä johtava työmarkkinalakimies

4 Palkkausmääräyksiä uudistettiin Taustalla oli tarve ajantasaistaa ja selkeyttää määräyksiä. Uusissa määräyksissä korostetaan työn vaativuuden arviointia. Palkkausluvun määräysten sisällöstä sovittiin kunta-alan sopimuksia koskevissa neuvotteluissa. Uudistustyötä palkkausmääräysten päivittämiseen tehtiin sopimuskaudelle asetetussa KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä työryhmässä. Palvelusaikojen perusteella maksettavia lisiä koskevia määräyksiä uudistettiin tällä neuvottelukierroksella myös OVTES:ssa, lääkärisopimuksessa ja teknisten sopimuksessa Uusituissa määräyksissä korostetaan työn vaativuuden arvioinnin ja työsuorituksen arvioinnin ensisijaisuutta. KVTES sopimukseen on lisätty kertapalkkiota koskevat määräykset sekä rekrytointilisää koskeva määräys. Myös tulospalkkiota koskeva määräys on ajantasaistettu. Työnantajan edustajan ja hinnoittelun ulkopuolisten palkkausmääräyksiä on selkeytetty. Uusi työkokemuslisä Sopimusratkaisuun sisältyy myös kuukausipalkkaisten palkkausrakenteen uudistus. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan tilalle tulee työkokemuslisä. KVTES:ssa uudet työkokemuslisäprosentit ovat 3 % ja 8 % entisten 5 %:n ja 10 %:n sijasta. Muutoksen yhteydessä korotetaan myös palkkahinnoittelun peruspalkkoja ja tehtäväkohtaista palkkaa 2 prosentilla. Tästä palkkausrakenteen uudistuksesta hyötyvät työuransa alkuvaiheessa olevat. Palkkausluvun sisältöä uudistettiin yhteisessä työryhmässä järjestöjen kanssa. Käytännössä KVTES:n peruspalkkoja ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 3,7 %:lla prosentilla. (yleiskorotus + em. 2 %). Henrika Nybondas-Kangas neuvottelupäällikkö Palkkausuudistuksesta kerrotaan enemmän seuraavissa Kuntatyönantaja-lehdissä. Jaksotyöaikamääräyksiä kehitetään KVTES:n jaksotyötä koskevia sopimusmääräyksiä kehitetään. Jaksotyöaikakokeilut on tarkoitus käynnistää syksyllä KVTES:n työaikamääräysten saaminen selkeämmäksi ja joustavammiksi on ollut tavoitteena kahden viimeisimmän sopimuskauden ajan kokoontuneilla työryhmillä. Nyt päättyvän sopimuskauden aikana työryhmä on käynyt läpi eri työaikamuotoja ja arvioinut työaikajärjestelmiä, jotka edistävät sekä työhyvinvointia että palvelutoiminnan tuloksellisuutta. Työryhmässä keskusteltiin virka- ja työehtosopimuksen työaikamääräysten merkityksestä suhteessa työaikalain säännöksiin. Työryhmä kävi läpi sopimusmääräyksiä, joiden soveltamisesta on eri tulkintoja tai jotka ovat hankalia soveltaa, taikka ovat osoittautuneet nykyolosuhteisiin huonosti soveltuviksi. Työaikasuunnittelun ja suunnitelman muuttamisen perusteita ja pelisääntöjä arvioitiin sekä toiminnan järjestämisen että työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Työaikajärjestelmien lukumäärää ei nähty mahdolliseksi vähentää tässä vaiheessa. Jaksotyöaikakokeilut Tavoitteena on valmistella jaksotyöaikaa koskevat erilliset sopimusmääräykset, joiden toimivuutta on tarkoitus kokeilla halukkaiden työnantajien kanssa sellaisissa toimintayksiköissä, joissa voidaan soveltaa jaksotyöaikaa, kuten sairaalat, terveyskeskukset, ympärivuorokautiset päiväkodit ja kotipalvelu. Kokeilut on tarkoitus käynnistää syksyllä Kokeiltavat jaksotyöaikamääräykset pyritään tekemään maaliskuun 2012 loppuun mennessä. Sopijaosapuolten on tarkoitus ennen seuraavaa sopimuskautta arvioida, soveltuvatko kokeilussa käytettävät määräykset nykyisiä määräyksiä paremmin käytäntöön ja millaiset niiden kustannusvaikutukset ovat. Suvi Kämäri johtava työmarkkina-asiamies Perhepäivähoitajat KVTES:n liitteen 12 (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajat) 4 :n 1 momentin mukaisia hoitopaikasta vähintään maksettavia korvauksia korotetaan lukien 3,7 %:lla (sisältää yleiskorotuksen 1,7 % ja kompensaation rakennemuutoksesta työkokemuslisien pieneneminen 2 %) ja lukien 1,46 %:lla. Tehtäväkohtaisten palkkojen korotus määräytyy hoitopaikkojen hintojen korotuksen perusteella ollen em. prosenttien mukainen. Lisäksi sovittiin lasten yllättvissä poissaolotilanteissa työnantajalle uutena mahdollisuutena määrätä perhepäivähoitaja aamuvarallaoloon klo 10:een asti. Varallaoloa ei lueta työajaksi. Lisäksi sovittiin ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakson pidentämisestä yhteen vuoteen. Keskitetty erä käytetään lukien tuntipalkan jakajan alentamiseen 180:sta 174:ään, ylityöprosentin korotukseen 35 %:sta 40 %:iin sekä henkilökohtaisen lisän liitekohtaisen vähimmäismäärän nostoon 1,3 %:iin. Paikallista järjestelyerää ei jäänyt jaettavaksi. Riitta Arko työmarkkinalakimies Uudet sopimuskirjat Sopimuskirjat kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista ilmestyvät tammi-helmikuussa. Uudet kirjat tehdään kaikista muista sopimusaloista paitsi kunnallisesta näyttelijöiden työehtosopimuksesta. Ruotsinkieliset sopimuskirjat ilmestyvät myöhemmin keväällä. Uusia sopimuskirjoja voi tilata KT:n verkkosivuilta 6/2011 Kuntatyönantaja 19

5 Uudet sopimukset Lääkärisopimus Lääkärisopimuksen piirissä toteutetaan KVTES:n vastaava työkokemuslisää koskeva muutos helmikuussa Sopimuskaudella toteutetaan lääkärisopimuksen eri liitteissä hinnoittelumuutoksia. Vuoden 2012 alussa toteutetaa muut KVTES:n mukaiset tekstimuutokset mm. palkkausjärjestelmää koskeva uudistus muilta osin, vuosilomia koskeva B-taulukon poisto ja isyysvapaa. Samalla yhtenäistetään terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin palkallisten virkavapaiden ajalta maksettavan palkan määräykset. Vuoden 2012 alussa toteutetaan lääkärisopimuksen liitteessä 1(terveyskeskuslääkärit), liitteessä 3 (sairaalalääkärit) ja liitteessä 4 (sairaalahammaslääkärit) hinnoittelun rakennemuutos, johon on käytetty keskitettyä järjestelyerää vuonna Hinnoittelun rakennemuutos johtuu osittain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttumisesta. Itsenäisenä laillistettuna ammatinharjoittajana toimimiselle ei enää edellytetä perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. (kaksoislaillistuksen poistuminen). Liitteissä 1,3 ja 4 luovutaan kaksiportaisesta hinnoittelusta (2v ja 4v). Uudet hinnoittelutunnukset edellyttävät työkokemuslisään oikeuttavaa kokemusta laillistettuna lääkärinä (3v). Vuonna 2012 paikallinen järjestelyerä on 0,5 % liitteessä 1, 0,8 % liitteessä 2 (terveyskeskushammaslääkärit) ja 0,4% palkkasummasta liitteessä 5 (eläinlääkärit). Helmikuussa jaetaan paikallinen järjestelyerä liitteessä 3 tietyin kohdennuksin, jonka suuruus on 0,35 %. Vuonna 2013 korotetaan myös euromääräisiä toimenpidepalkkioita ja käyntejä liitteissä 1 ja 2. Lisäksi on sovittu muutoksista terveyskeskusten toimenpidepalkkioihin sekä lääkäreiden että hammaslääkäreiden osalta Terveyskeskushammaslääkäreiden palkkaus Palkkahinnoittelutaulukoiden soveltamisohjeeseen on lisätty maininta esimiesasemassa olevien palkkauksesta. Esimiesasemassa olevan palkan tulee pääsääntöisesti olla selvästi korkeampi kuin hänen alaistensa, jollei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Oikeasuhtaisella palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta. Eläinlääkärit Kunnallisen eläinlääkäritaksan palkkioita on korotettu ja lukien yleiskorotuksia vastaavasti. Eläinlääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin tehtiin vain yksi maksava tekstillinen muutos, joka koskee palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta maksettavaa palkkaa. Henrika Nybondas neuvottelupäällikkö Tuntipalkkaisten sopimus Tuntipalkkaisille työntekijöille maksetaan kertaerä tammikuussa 2012 samoin edellytyksin kuin kuukausipalkkaisille. Muut palkantarkistukset vuonna 2012 korottavat perustuntipalkkoja 19,36 senttiä ja urakkapalkkoja 2,4 prosenttia tammikuussa. Lisäksi korotukset kohdistuvat henkilökohtaiseen lisään sekä työkokemus- ja työolosuhdelisiin. Tuntipalkkaisen pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää ja työsuojeluvaltuutetun korvausta korotetaan kuukausipalkkaisia vastaavasti. Niin ikään tammikuusta 2012 lukien tuntipalkkaisilla on kuukausipalkkaisia vastaava oikeus hakea palkallista isyysvapaata 6 arkipäivän ajaksi. Vuoden 2013 helmikuussa tuntipalkkaisten palkkoja korotetaan 1,46 prosentin yleiskorotuksella ja 0,6 prosentin paikallisella järjestelyerällä. Vuoden 2013 palkantarkistusten toteuttamisesta sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Suvi Kämäri johtava työmarkkina-asiamies OVTES Uusi OVTES sisältää muutoksia mm. vuosisidonnaiseen osaan ja muihin palvelussuhteen ehtoihin. Uudessa sopimuksessa on sovittu myös työaika- ja palkkauskokeilusta. Keskitetyt palkantarkistukset kohdistuvat vuonna 2012 pääosin lukioiden opettajiin ja peruskoulussa luokanvalvojapalkkion yhdenmukaistamiseen ja ulottamiseen vuosiluokan 6 luokanopettajille. 20 Kuntatyönantaja 6/2011

6 Lisäksi opetushenkilöstön vuosisidonnaisen osan painoarvoa on vähennetty siirtämällä korotusta peruspalkkaan. Muutokset vaihtelevat vähän opettajaryhmittäin, mutta pääosin 8 vuoden korotuksesta 1 % on viety peruspalkkaan. Lukioissa on palkantarkistusten ohella yhdenmukaistettu viranhaltijoiden ja tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoja. Lukuvuoden 2012 alusta yksinkertaistetaan yleissivistävien koulujen virkavapaan palkkausta sekä koulunjohtajien ja apulaisjohtajien huojennuksia. Vuonna 2013 toteutetaan keskitetysti II kalleusluokan lähentämistä I kalleusluokkaan sekä KVTES:sta johtuvat tekstimuutokset. KVTES:n tekstimuutoksia ovat palkkaustyöryhmän työstä johdetut OVTES:n A-osion muutokset sekä KVTES:n vuosilomaluvun B-taulukon poisto ja isyysvapaan palkallisuus. Lisäksi vuonna 2013 tarkistetaan peruskoulun kaksoiskelpoisten luokanopettajien sekä rehtoreiden, eräiden ammatillisen koulutuksen ja musiikkioppilaitosten opettajien palkkoja. Työaika- ja palkkauskokeiluja Osapuolet ovat sopineet työaikaja palkkauskokeiluista erillisissä liitteissä sekä paikallisesti Vantaan ja Kuopion kaupungin peruskoulun laaja-alaisten erityisopetuksen opettajien osalta. Erillisissä liitteissä on sovittu yleissivistävissä kouluissa rehtorinviran haltijoiden hinnoittelutunnusten yhdistämisestä ja opetusvelvollisuusvälyksestä, lukion opinto-ohjaajan vuosityöajasta ja palkkauksesta, peruskoulun lisätehtäväkiintiöstä, ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan ja muiden oppilaitosmuotojen opettajien työajasta ja palkkauksesta. Kyseisten kokeilujen soveltaminen edellyttää, että asiasta sovitaan paikallisesti asianomaisen pääluottamusmiehen kanssa. Vuokko Piekkala neuvottelupäällikkö Teknisten sopimus Uuteen sopimukseen sisältyvillä muutoksilla halutaan korostaa sitä, että palkkausjärjestelmät on pantava täytäntöön ainakin tietyllä minimitasolla. Palkkausjärjestelmät kuntoon Teknisten sopimuksen palkkausluvussa on haluttu korostaa palkkausjärjestelmien kehittämistä niin, että järjestelmät on pantava täytäntöön ainakin tietyllä minimitasolla. Uudet palkkausjärjestelmää koskevat määräykset eivät kuitenkaan edellytä toimivien palkkausjärjestelmien uudelleenarviointia. Palkkausjärjestelmä ei voi enää perustua 1995 teknisten sopimuksen syntymisen yhteydessä TS- palkoiksi muunnettuihin KVTES- palkkoihin, vaan tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmiin. Muita muutoksia Palkkaryhmäkohtaisia minimipalkkoja on tarkistettu sopimuskauden alusta lukien. Tarkistukset koostuvat yleiskorotuksesta, ammattialanlisän osittaisesta siirrosta tehtäväkohtaiseen palkkaan ja alarajan tarkistuksesta siltä osin kuin aikaisemmalle alarajalle ei käytännöllisesti katsoen ole tilastojen valossa sijoitettu viranhaltijoita- ja työntekijöitä. Ensimmäistä ammattialalisää on pienennetty yhdellä prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin. Ammattialalisän maksimimäärä on tämän johdosta vastaavasti pienentynyt kahdeksaksi prosentiksi, joka vastaa KVTES:n työkokemuslisän tasoa. Ammattialalisän pieneneminen on kompensoitu tehtäväkohtaisessa palkassa. KVTES heijastuksina vuosilomien B- taulukosta on luovuttu ja palkallinen isyysloma toteutuu samassa laajuudessa myös TS:n soveltamisalalla. Syrjäseutulisämääräys poistuu Voimassa oleviin määräyksiin perustuvia syrjäseutulisiä voidaan maksaa kuitenkin maksaa edelleen. Syrjäseutulisän perusteena olevia palkkatekijöitä voidaan edelleenkin ottaa tarvittaessa huomioon paikallisissa palkkausjärjestelmissä. Erkki Hintsanen johtava työmarkkinalakimies Muusikoiden työehtosopimus Muusikkosopimus noudattelee KVTES:n ratkaisua. Koska työkokemuslisäuudistuksen kustannukset poikkesivat henkilöstörakenteeseen liittyvien erojen takia KVTES:sta, on yleiskorotus kuitenkin 1,77 prosenttia. Hannu Freund työmarkkina-asiamies 6/2011 Kuntatyönantaja 21

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Nybondas-Kangas /2012. Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa. 1 (5) Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset Palkantarkistukset vuonna 2013 Yleiskorotus 1.2.2013 Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012 28.2.2014. Sopimuskauden

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12)

KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1. Piekkala 1 (12) KT Yleiskirjeen 12/2012 liite 1 Piekkala 1 (12) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2012 2013) 1.2.2013 voimaan tulevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet Tässä liitteessä

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA

PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 7.12.2011 UUDESTA VIRKAEHTOSOPIMUKSESTA Opetusalan uuteen virkaehtosopimukseen tulee varsin paljon tekstimuutoksia. Muutokset toteutuvat kolmessa vaiheessa: 1.1.2012, 1.8.2012 ja 1.2.2013. Alla on koottuna

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 YLEISKIRJEEN 1/2005 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 3/2007 LIITE 1 1 (5) VOIMAAN TULEVA KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS (OVTES) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuksessa on sovittu kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö.

Tilastoesite syyskuu Kunnalliset palkat ja henkilöstö. Tilastoesite syyskuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2009 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2008 euroa/kk 7 000 6 000 6 369 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi

Tilastoesite tammikuu 2011. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kuntatyonantajat.fi Tilastoesite tammikuu 2011 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kuntatyonantajat.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2013. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2013 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 657 3 732 7 183

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi

Tilastoesite syyskuu 2012. Kunnalliset palkat ja henkilöstö. www.kt.fi Tilastoesite syyskuu 2012 Kunnalliset palkat ja henkilöstö www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 595 3 642 3 016

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 4.2.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2008 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina.

1 Sopimuksella pyritään turvaamaan kunnallisten työpaikkojen kilpailukyky ja pätevän henkilöstön saatavuus tulevina vuosina. YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 2 10.1.2003 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 KOSKEVAN SOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET 1 Lähtökohdat Sopimuksella pyritään turvaamaan

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 24.11.2009 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.5.2009 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin

Lisätiedot

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen

kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 (TS-07) ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset TS-07 on voimassa 1.10.2007 31.1.2010. TS-07:n

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ

KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ Tilastoesite marraskuu 2008 KUNNALLISET PALKAT JA HENKILÖSTÖ www.kuntatyonantajat.fi KESKIANSIOT SOPIMUSALOITTAIN Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2007 euroa/kk 7 000 6 000 6 024 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpideohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä 1.9.2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 21.2.2008 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.9.2007

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 22.5.2006 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2005 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys-

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite lokakuu 2014 www.kt.fi Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 KVTES

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys

Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys Paikallisten järjestelyerin käyttö kunta-alalla 1.5.2009 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen selvitys www.kuntatyonantajat.fi Tiedusteluun vastanneet Tiedusteluun vastasi 275 kunnan ja kuntayhtymän palkka-asiamiestä

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Nybondas-Kangas/Karlström 31.8.2015 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio Yleiskirjeen 9/2015 liite 2 1 (14) Lääkärisopimuksen vuoden 2016 sopimusmuutokset Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYOTES) 2014 2017 ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus)

OVTES:n muutokset 1.3.2007. ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) OVTES:n muutokset 1.3.2007 ja vaikutukset paikalliseen ay-toimintaan (Kunnallinen yleissivistävä koulutus) Kunnallisen palkkajärjestelmän kehittämisohjelma KUNPAS selvitys 2001 kunnallisten palkkajärjestelmien

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 11 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 14.4.2005 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2004 Yleistä: Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Piekkala 25.6.2001 1 (2)

Piekkala 25.6.2001 1 (2) PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille ÄITIYSLOMA-AJAN LUKEMINEN KOKEMUSLISÄAJAKSI Palkansaajajärjestöt

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1)

KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) KT Yleiskirjeen 23/2007 liite 1 1 (1) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) 2008 voimaan tulevien sopimusmääräysten soveltamisohjeet Sopimuskirja (OVTES 2007 2009)

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 30.5.2007 Paikallisten järjestelyerien käyttö vuonna 2006 Yleistä: Kunnallinen työmarkkinalaitos teki kuntiin ja

Lisätiedot

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu

II LUKU PALKKAUS. 18 Palkanmaksu KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 6 1 (8) KVTES:n muut sopimusmääräysmuutokset ja muutosten selostus II LUKU PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut

OSIO B Kokeilu Yleissivistävät koulut OSO B YLESSVSTÄVÄN KOULUN OPETUSHENKLÖSTÖN TYÖAKAKOKELUJA KOSKEVAT SOPMUSMÄÄRÄYKSET SOVELTAMNEN 1 Soveltamisala ja voimassaolo 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä sovelletaan jäljempänä mainittujen ammattiryhmien

Lisätiedot

http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/release/show_release~id~65e40e63427c4342... Page 1 of 1 15.3.2010 www.kuntatyonantajat.fi Yleiskirje 10/2010, 12.3.2010, Ojanen Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmät toimiviksi

Palkkausjärjestelmät toimiviksi Sopimukset Palkkausjärjestelmät toimiviksi KVTES 2012 2013 korostaa työn vaativuuden arviointia ja työsuorituksen arviointia palkkauksen perusteena. Sopimusratkaisuun sisältyy kuukausipalkkaisten palkkausrakenteen

Lisätiedot

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2. 1 (5) KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 (TS-10) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2017 www.kt.fi Henkilöstömenot 20,3 miljardia euroa Vuonna 2017 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 20,3 miljardia euroa, josta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16)

KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16) KT Yleiskirjeen 29/2011 liite 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Lääkärisopimuksen 2012 2013 sopimusmuutokset 1 Yhteenveto palkankorotuksista ja keskeisistä sopimusmuutoksista 1.1 Palkantarkistukset

Lisätiedot

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa KUNNALLINEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUS 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys- ja kasvusopimusta Tällä virkaehtosopimuksella

Lisätiedot

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014.

Freund 1 (21) Materiaaliset muutokset tulevat voimaan 1.8.2014. KT Yleiskirjeen 14/2013 liite Freund 1 (21) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014 2016) sopimusmuutosten soveltamisohjeet Muutosten voimaantulo Palkantarkistukset 1.7.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1

HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 HELSINGIN KAUPUNKI PAIKALLINEN 1 PAIKALLINEN VIRKAEHTO HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYSASEMILLA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 1 Sopimuksen soveltaminen Tätä paikallista virkaehtosopimusta

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

Kuntasopimus

Kuntasopimus Kuntasopimus 2014-2017 29.10.2013 Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017 2014 korotus 20 euroa 1.7.2014 Peruspalkkoihin

Lisätiedot

Piekkala (10)

Piekkala (10) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 24/2004 LIITE 1 1 (10) SOVELTAMISOHJEET Joulukuun kertasuoritus Joulukuun 2004 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertasuorituksena 2 % marraskuun kokonaispalkasta

Lisätiedot

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 %

5 v. 8 v. 10 v. 15 v. 20 v. 2 % 5 % 6 % 4 % 6 % OSIO C Liite 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 8 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013

Yksityissektorin työehtosopimusten neuvottelutulokset 25.10.2013 Yksityissektorin ten neuvottelutulokset 25.10.2013 Terveyspalvelualan PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välinen 1.3.2014 31.1.2017 1.7.2014 lukien taulukkopalkkoja

Lisätiedot

Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset lasketaan kokonaispalkkaan silloin, kun kokemuslisien osuutta palkasta ei ole työsopimuksessa eroteltu.

Työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset lasketaan kokonaispalkkaan silloin, kun kokemuslisien osuutta palkasta ei ole työsopimuksessa eroteltu. Jäsenkirje 11/2011 1 (10) Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen jäsenyhteisöille PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUS (PTYTES) 2012 2013 A SOPIMUSKAUDEN PALKANTARKISTUKSET 1. Työehtosopimus

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 1 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 2 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisujen palkankorotusten

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Liitekohtaiset muutokset

Liitekohtaiset muutokset Liitekohtaiset muutokset Yleissivistävät oppilaitokset Vapaa sivistystyö - Siirretään määrävuosilisien osuutta peruspalkkaan niin, että kaikkien opettajaryhmien (kuukausipalkkaiset) peruspalkat korottuvat

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 5 Kauppaoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 5 KAUPPAOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Kauppaoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien Työllisyys-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot