Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys"

Transkriptio

1 Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1

2 Sisältö TIIVISTELMÄ JOHDANTO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS NUORISOTYÖTTÖMYYS AMMATTIKOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄNEET OULAISTELAISTEN NUORTEN ELINOLOT JA ELINTAVAT MONIAMMATILLISEN KOKONAISVALTAISEN PALVELUTARVESELVITYKSEN PILOTOINTI JA JUURRUTTAMINEN OSAKSI PERUSPALVELUITA PALVELUOHJAUSMALLI TOIMINTAKONSEPTIN KUVAUS PERUSIDEA PROSESSIKUVAUS MENETELMÄKUVAUS TOIMINTAKONSEPTIN KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET TOIMINTAKONSEPTIN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TULOKSET SEKÄ ARVIOINTI NUORET KUTSUTAAN MUKAAN TOIMINTAAN MITÄ TARKOITETAAN OSALLISUUDELLA? ONKO AKTIVOINTI OSALLISUUDEN TUKEMISTA? MITKÄ OVAT OLLEET VIRTA OULAISTEN KOSKI ALAHANKKEEN VAIKUTUKSET JA VOIDAANKO NIITÄ MITEN MITATA? TOTEUTETAAN PALVELUTARVESELVITYKSET JA TEHDÄÄN PALVELUSUUNNITELMAT VIRTA OULAISTEN KOSKI NUORTEN TAUSTAT SIIRTYMÄ VIRRASTA; TILANNE SYRJÄYTYMISEN MONET TASOT VARHAISTAUSTA LAPSESTA NUOREEN AIKUISEEN YKSINHUOLTAJAPERHEIDEN ASEMA ON VAIKEUTUNUT PERHEVÄKIVALTA HUOSTAANOTTO HANKKEEN EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI JA SEURANTAINDIKAATTOREIKSI PERUSKOULU LAPSILLE TARKOITETTUJEN PALVELUJEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYY MINÄKUVAN KEHITYS JA SELVIYTYMISKEINOT ALAKKO MUA? KIUSAAMINEN HANKKEEN EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI JA SEURANTAINDIKAATTOREIKSI AMMATILLINEN KOULUTUS HANKKEEN EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI JA SEURANTAINDIKAATTOREIKSI KAIKKI TYÖURALLE? HANKKEEN EHDOTUS JATKOTOIMENPITEIKSI JA SEURANTAINDIKAATTORIKSI TYÖ JA TOIMINTAKYKY MIKÄ ON NORMAALI? PSYKOSOSIAALINEN PAHAOLO

3 HANKKEEN EHDOTUS JATKOTOIMIKSI JA SEURANTAINDIKAATTOREIKSI ARJEN HALLINTA HANKKEEN ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI JA SEURANTAINDIKAATTOREIKSI SYRJÄYTYMISEN MONET POLUT LAPSUUDESSA LUODAAN PERUSTA MYÖHEMMÄLLE HYVINVOINNILLE VARHAISEN HOIVAN PUUTE LASINEN LAPSUUS KUN LASTENSUOJELUN AVOHOIDOLLISET TOIMET EIVÄT RIITÄ TUNNISTAAKO PALVELUJÄRJESTELMÄ? ISÄTÖN POIKA PERUSKOULUSTA ALKANEET VAIKEUDET OPPIMISVAIKEUDET JOHTAVAT EPÄONNISTUMISEN KEHÄLLE MUKAUTETTUA OPETUSTA ON TARJOLLA MISSÄ OVAT MUKAUTETUT TYÖPAIKAT? KUNTALAISTEN PALVELUT KUNTOUTUS SYRJIIKÖ PALVELUJÄRJESTELMÄ HEIKKOJA? ARKIREALISMIA KEPILLÄ VAI PORKKANALLA? LIITE 1. HANKKEEN AIKANA KEHITETYT LOMAKKEET OHJEET VALTAKIRJA TAUSTATIEDOT TILASTOINTIA VARTEN VASTAAJAN NIMI HYVINVOINTISEULA HAASTATTELURUNKO TEEMA: LAPSUUDEN PERHE TEEMA: PERUSASTEEN KOULUTUS TEEMA: AMMATILLINEN KOULUTUS TEEMA:TYÖ JA TYÖTTÖMYYS TEEMA: NYKYINEN TILANNE TEEMA: MITEN VOIT? TERVEYSKYSELY TEEMA: ELÄMISEN HAASTEET TEEMA: TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU TEEMA: HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEET LIITE 2. NUORTEN TYÖTTÖMYYDEN RAKENNESELVITYS

4 TIIVISTELMÄ Syrjäytymisen monet polut 1990-luvun lamasta tehty poikkeuksellisen laaja THL :n rekistereihin perustuva tutkimus kertoo, että vuonna 1987 syntyneillä joka viidenneksellä on mielenterveysongelmia ja joka kuudennes on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Laman lapsista Oulaisissa värittyy hyvin samankaltainen kuva. Oulainen kohtasi teollisuuden rakennemuutoksen 2000-luvulla, jolloin menetettiin nettona yli 400 työpaikkaa. Suurin isku tapahtui vuonna 2008, jolloin paikkakunnan suurin yritys lopetti toiminnan. Vuodesta 2009 alkaen kouluterveydenhuollon palvelujen käyttö alkoi lisääntyä, samoin kuin kasvatus- ja perheneuvolakäynnit. Lasten ja aikuisten mielenterveyspalvelujen kysyntä alkoi kasvaa. Samoin lastensuojelun avohuollollisten toimenpiteiden määrä. Perheiden tasolla yksinhuoltajaperheiden määrä lähti kasvuun. Tuloerot ovat kasvaneet ja erityisesti lapsi perheiden asema on heikentynyt. Kouluterveyskyselyn mukaan luokkalaiset alkoivat kokea enemmän vanhemmuuden puutetta sekä fyysistä väkivaltaa. Mielenterveysperusteisesti sairaspäivärahaa saaneiden määrä lähti kasvuun. Laman lapsi on useimmiten mies. Hänellä ei ole ammatillista koulutusta ja avoimet työmarkkinat eivät ole avautuneet. Armeijasta hän on saanut lykkäyksen useimmiten mielialaan liittyvien syiden vuoksi. Taloudellinen tilanne on heikko, pikavipit ovat usein johtaneet voudin asiakkuuteen. Harrastukset liittyvät tietokoneisiin. Omat parisuhteet ovat kariutuneet. Ystäviä on, ainakin virtuaalimaailmassa. Välit vanhempiin ovat kohtuulliset, joskus vanhempi mainitaan parhaaksi ystäväksi. Nuori haaveilee työstä ja paremmasta tulevaisuudesta. Nuorten syrjäytymisen polut alkavat lapsuudesta ja peruskouluajasta. Lapsuuden vaikeita kokemuksia ovat mm. perheväkivalta, liiallinen vanhempien alkoholinkäyttö, vanhempien ero, läheisen kuolema. Nämä näkyvät aikuisena mm vakavina mielenterveyshäiriöinä, persoonallisuuden vääristyminä ja käyttäytymishäiriöinä. Joillakin pojilla isän kaipuu näkyy selkeästi elämänkulussa. Toinen tunnistettu syrjäytymisen taso on peruskouluvaiheessa. Oppimiseen liittyvät neurologiset kehityshäiriöt johtavat omaa älykkyystasoa huomattavasti heikompiin koulu- ja opintomenestykseen erityisesti silloin, kun oppimisvaikeutta ei ole tunnistettu. Jatkuvat epäonnistumiset johtavat epäonnistumisen kehälle. Vaikeat tilanteet herättävät pelkoja. Sosiaaliset pelot ja paniikkihäiriöt ovat yleisiä. Päihteistä etsitään helpotusta tilanteeseen. Peruskoulu tarjoaa mukautettua opetusta, ammattikoulussa on mukautettuja linjoja. Mutta mistä löytyvät mukautetut työpaikat. Jos nuorella on vakava neurologinen kehityshäiriö, hän tarvitsee työhön pitkäkestoista ja selkokielistä ohjeistusta. Enemmän tuottavuutta ja tehoja vaativassa työelämässä ei näille nuorille ole paikkoja. Työhaluja heillä sen sijaan on. Virta Oulainen Koski osahankkeessa on pilotoitu ja juurrutettu moniammatillinen palvelutarveselvitys osaksi perusterveydenhuollon toimintaa. Malli perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja systeemiteoreettiseen ajatteluun Siinä tarkastellaan nuoren elämäntilannetta monitieteisesti ja monitasoisesti kokonaisuutena koko elämänhistorian ajalta mitä on tapahtunut aikaisemmin mikä on nykytilanne miten suuntaudutaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa löytää niitä asioita, joita nykyinen ja tuleva työelämä tarvitsee; Selvitystyötä varten on kehitetty kysymyspatteristoja. Lisäksi käytetään tarpeen mukaan erilaisia psykologisia testejä. Moniammatillinen kokonaisvaltainen palvelutarveselvitys tarkoitettu niille nuorille, joiden työllistymisen ongelmat epämääräisiä ja vaikeasti konkretisoitavissa, oma osaaminen ei riitä tai oman organisaation työmenetelmät tai resurssit eivät ole riittäviä. 4

5 1. JOHDANTO Monniammatillinen palvelutarveselvitys on tarkoitettu niille nuorille, joiden työllistymisen ongelmat ovat epämääräisiä ja vaikeasti konkretisoitavissa, oma osaaminen ei riitä tai oman organisaation työmenetelmät ja resurssit eivät ole riittäviä. Tämän hankkeen tehtävänä on pilotoida mallin käyttö Oulaisten kaupungin peruspalveluissa. Tavoitteena on selvittää, sopiiko toimintakonsepti osaksi perusturvan palveluvalikoimaa. Menetelmää on aikaisemmin testattu ja edelleen kehitetty mm Oulaisten kaupungilla, Karvoshovissa, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitoksessa ja Taukokankaalla. Mukana kehittämistyössä ovat olleet Oulaisten työvoimatoimisto, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos, Aluetyöterveyslaitos (Raija Kerätär) ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu terveysalan Oulaisten alueyksikkö. Kehittämistyötä on rahoitettu kansallisella ja EU-rahoituksella sekä omarahoitteisesti. Menetelmän kehittämistyön aikana on tehty sekä itse arviointia että tieteellistä tutkimusta ( 8 kpl). Viimeisin on Sepponen, K. & Wilen, T. & Kiviniemi, L. (2011) Pat -pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisy: Työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa. Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista tekijöistä ja työmarkkinoille kuntouttamisesta. Hankkeen aikana mallinnettiin toimintamalli, joka Virta osahanke Oulaisten Koski aikana pilotoitiin ja juurrutettiin osaksi Oulaisten kaupungin peruspalveluja. Kuvio 1. Oulaisten toimintamalli Aloitteentekijä: Utuinen asiakas TE-toimisto Sosiaalitoimisto Terveyskeskus Asiakasyhteistyöryhmä Asiakas Tutkimusvaihe: Alkuhaastattelu palvelutarpeen kartoittamiseksi Terveydenhoitajan tarkastus Lääkärintarkastus Resurssiselvitys Kuntoutustarveselvitys ja kuntoutus (Kela) Kuntoutustutkimus Eläkeedellytysten selvittäminen Kuntoutusvaihe: Elämänhallinta Työhön kuntoutus Arkea tukeva toiminta Järjestöjen tuottamat palvelut Työelämävalmennus Kuntouttava työtoiminta Kelan, vakuutusyhtiöiden ammatillinen kuntoutus Terveyden ja Sosiaalitoimen palvelut Ryhmätoiminnat Harkinnanvarainen kuntoutus (Kela) Vaikeavammaisten kuntoutus Opiskelu ja työmarkkinat 5

6 1.1. Toimintaympäristön kuvaus Oulainen on noin 8000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Merkittävimmät työnantajat toimivat julkisella sektorilla (Oulaisten kaupunki, Oulaskankaan sairaala). Paikkakunnalla on myös isoja yksityisiä yrityksiä, esimerkiksi Sievin Jalkine, Taukokangas. Oulainen on myös tunnettu koulukaupunki, siellä sijaitsee Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan alueyksikkö, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän terveys- ja sosiaalialan, liiketalousalan ja koti- ja laitostalouden toisen asteen oppilaitokset. Lisäksi paikkakunnalla on oma lukio. Työpaikkatarjonta on hyvin ammatti- ja toimialaspesifiä. Kuvio 2. Oulaisten työpaikat, työttömät ja toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Lähde Sotkanet Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Työpaikat yhteensä Tyttömät yhteensä Oulaisissa elettiin nousukautta vuoteen 2004 saakka. Sen jälkeen alkoi jyrkkä pudotus: vuodesta 2004 vuoteen 2009 menetettiin nettona 414 työpaikkaa. Työttömyysaste nousi 3,3 %:a vuodesta 2008 vuoteen Sen jälkeen työpaikkakehitys kääntyi hienoiseen nousuun. Miestyöpaikoista on edelleen pulaa. Paikkakunnan vahvuutena on hoiva-alan työpaikat ja alan koulutus. Virta Oulaisten Koski nuoret ovat eläneet lapsuuttaan ja varhaisnuoruuttaan ja 2000 luvuilla. Nuoria koskevasta aineistosta nähdään, että yhteiskunnalliset ilmiöt heijastuvat myös oulaistelaisten nuorten elämään Nuorisotyöttömyys Vuosina on Oulaisissa ollut keskimäärin 320 nuorta työtöntä työnhakijaa. Työttömistä on 44 %:a naisia ja 56 %:a miehiä.(tem tilastot) ollut Tilastollisesti laskettuna jokaista nuorta työttömyys on kohdannut 2, 3 kertaa. Samaan aikaan Oulaisissa on huoltosuhde 1,7.Väestöstä eläkkeellä oli vuoden 2010 lopussa 26.8 % väestöstä (vastaava luku koko maassa 23.7 %). Tämä antaa meille haasteita. Meillä on työvoimaresursseja, mutta ne pitää saada integroitua työmarkkinoille Alle 30 -vuotiaita ammattitaidottomia työnhakijoita oli 31. 6

7 Kuvio 3. Nuorisotyöttömyyden kehitys, % vuotiaasta työvoimasta, Oulainen ja ympäristökunnat, koko maa. Lähde Sotkanet Oulainen Haapavesi Kalajoki Nivala Ylivieska Koko maa Ammattikoulutuksen ulkopuolelle jääneet Erityisenä haasteena ovat koulutuksen ulkopuolelle jäänet. Työn tai koulutuksen ulkopuolella oleminen ei kuitenkaan yksistään ole syrjäyttävä tekijä. Monilla nuorilla voi olla erilaisia suunnitelmia meneillään (Palola & al 2012), jolloin työttömyydestä tulee vain välivaihe nuoren elämään. Tutkimusten mukaan alhaisen sosioekonomisen taustan omaaville nuorille välivuoden pitäminen on riski. Riski on myös silloin, kun nuori ei myöhemminkään hanki ammatillista koulutusta, vaan jää yrittämään ammattitaidottomana työmarkkinoille. Vuonna 2011 koulutuksen ulkopuolelle jääneitä oli Oulaisissa, 11,9 % (89), joskin luku on laskenut vuodesta ,4 %:a. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä samaa suuruusluokkaa kuin TEM: in tilastoissa (v ) olevat ammattitaidottomat nuoret, joskin siinä on ikäjakauma vuotiaat. Toimeentulotuen saanti ja matala koulutustaso ovat uhkia hyvinvoinnille. Koulutuksella ja hyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan vahva yhteys. Oulaisten kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma vuosille

8 Kuvio 4. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä. Lähde. Sotkanet Oulainen Haapavesi Kalajoki Nivala Ylivieska Koko maa 8

9 2. OULAISTELAISTEN NUORTEN ELINOLOT JA ELINTAVAT Oulaisilla on tulevaisuudessa haasteena nuorten, vuotiaiden vähenevä osuus ikäluokissa ja ikääntyvän väestön määrän kasvu erityisesti kaikkein vanhimmissa ikäluokissa. Korkea syntyvyys ja syntyvyyttä pienempi kuolleisuus pitää kuitenkin Oulaisten ikärakenteen kohtuullisena. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuoret jäävät asumaan paikkakunnalle. (Oulaisten kaupungin hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitelma vuosille ) Vuonna 2011 tehdyn kouluterveyskyselyn tulosten tiivistämiseksi on tehty kaksi summamuuttujaa: Elämismaailmaan liittyvistä riskitekijöistä on muodostettu elintapojen summamuuttuja (kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, tupakoi päivittäin, kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ja elinoloja (koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, koki vanhemmuuden puutetta, keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta, ei yhtään läheistä ystävää). Summamuuttujien avulla voidaan paremmin vertailla kuntien välistä kehitystä. Vuonna 2011tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 80 %:a 8.- ja 9.-luokkaisista elää tavallista ikäkauteen liittyvää arkea. Nurmen (2003) mukaan osa nuorista %:a näyttää ajautuvan erilaisiin vaikeuksiin Tämä luku on samaa suuruusluokkaa, kuin tässä kouluterveyskyselyssä. Kuvio 5. Nuorten elintapojen kehitys (summamuuttuja) v ,Oulainen ja ympäristökunnat, koko maa Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Ylivieska Koko maa

10 Kuvio 6. Nuorten elintapojen kehitys v , Oulainen. Lähde Sotkanet Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8.- ja 9. luokan oppilaista Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.- luokan oppilaista Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista Elintapojen kehityksessä on tapahtunut muutoksia parempaan suuntaan terveydentilaan kokemisessa sekä tupakoinnin ja humalahakuisen juomisen vähentämisessä. Positiivista on se, että nuorten liikkuminen on jonkin verran terveyskyselyn perusteella kasvanut. Huolestuttavaa on huumeiden käytön lisääntyminen. Kuvio 7. Elinolojen kehitys (summamuuttuja) % luokan oppilaista v Oulainen ja ympäristökunnat, koko maa Haapavesi Kalajoki Nivala Oulainen Ylivieska Koko maa

11 Kuvio 8. Nuorten elinolojen kehitys , Oulainen. Lähde Sotkanet Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokkalaisista Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % luokan oppilaista Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.- luokan oppilaista Kuviosta nähdään, että koulukiusattuna oleminen on hieman taittunut laskuun. Ei yhtään läheistä ystävää on pysynyt ennallaan. Sen sijan keskivaikea tai vaikea masennus ja vanhemmuuden puute näyttää olevan kasvussa Kelan tilastojen mukaan Oulaisissa oli 37 alle 30-vuotiasta työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa. Näistä pysyviä 19, määräaikaisia kuntoutustukia 18. Pääosa työkyvyttömyyseläkkeistä oli mielialaan liittyvien syiden vuoksi. Oulaisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nuorisoon liittyväksi painopistealueeksi vuosille 2011 ja 2012 on syrjäytymisen ehkäisyn ja lasten ja koululaisten liikkumisen edistämisen. 11

12 3. MONIAMMATILLISEN KOKONAISVALTAISEN PALVELUTARVESELVITYKSEN PILOTOINTI JA JUURRUTTAMINEN OSAKSI PERUSPALVELUITA 3.1. Palveluohjausmalli Hankkeen tehtävänä oli pilotoida aikaisemmin kehitetty toimintakonsepti Oulaisten kaupungin peruspalveluissa. Tarkoituksena oli testata, sopiiko toimintakonsepti perusturvan työvälineeksi. Kehittämistyön aluksi määriteltiin oulaistelainen palveluohjausmalli. Siinä on elementtejä perinteistä, voimavarakeskeisestä ja intensiivisestä mallista. (vrt. esim. Hänninen, 2007.) Kuvio 9. Oulaisten palveluohjausmalli Oulaisten malli Palveluohjauksen tavoite Asiakas tunnistaa omat ajattelumallinsa ja niiden vaikutuksen elämäänsä, voimaantuminen ja toiminnan mielekkyyden löytyminen Prosessissa olevat toimijat arvioivat myös omia ajattelumallejaan ja toimintatapojaan ja niiden vaikutusta asiakkaan palveluun; luottamuksen rakentaminen ja työssä jaksamisen tukeminen Asiakkaan sijoittuminen koulutukseen tai työelämään tai löytää hänen elämäntilanteesee nsa muu ratkaisu Palveluohjauksen sisältö 1. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan ja monialaisen työryhmän kanssa. Se sisältää taustatietojen (properspektiivi) ja nykytilan kartoituksen. 2. Palvelutarpeen määrittely yhdessä asiakkaan kanssa. 3. Suunnitelman testaaminen, seuranta ja arviointi. Palveluohjauksen toteuttaja Moniammatillinen työryhmä Palveluohjaaja n ja asiakkaan suhde Luottamuksellinen, voimavaroja tukeva, ratkaisukeskeinen ja realistinen Ohjaajan rooli on kasvattajan rooli, samalla myös yhteiskunnallisen. Kasvattajana hän tukee asiakkaan voimavaroja, arvio niiden riittävyyttä seuraavien askelten ottamiseen. Yhteiskunnallinen näkökulma tukee vastuunottamista ja velvollisuuksista huolehtimisesta. Asiakkaiden määrä Pieni <10 Aikuisten palvelutarveselvityksessä työttömyyden pitkittymiseen johtavia seikkoja on etsitty työurasta ja työmarkkinoiden toiminnasta. Lisäksi on tarkasteltu työ- ja toimintakykyyn liittyvä seikkoja. Koski nuorten työkokemus on vähäistä ja heidän tilanteensa jumiutumista ei voida selittää työurien eikä työmarkkinoiden toiminnan kautta. Selittävät tekijät löytyvät lapsuudesta ja koulun käyntiin liittyvistä asioista. Virta Oulainen Koski hankkeessa palvelutarpeen viitekehystä muutettiin vastaamaan nuorten elämäntilannetta 12

13 Toimintakonseptin kuvaus Perusidea Monniammatillinen kokonaisvaltainen palvelutarveselvitys on tarkoitettu niille nuorille, joiden työllistymisen ongelmat epämääräisiä ja vaikeasti konkretisoitavissa, oma osaaminen ei riitä tai oman organisaation työmenetelmät tai resurssit eivät ole riittäviä. Prosessikuvaus 13

14 Menetelmäkuvaus Malli perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja systeemiteoreettiseen ajatteluun. 1. Siinä tarkastellaan nuoren elämäntilannetta monitieteisesti 2 ja monitasoisesti 3 kokonaisuutena koko elämänkulun ajalta mitä on tapahtunut aikaisemmin mikä on nykytilanne miten suuntaudutaan tulevaisuuteen. Palvelutarveselvityksen tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa löytää niitä asioita, joita nykyinen ja tuleva työelämä tarvitsee. Pitkittäisaineistoista (mitä on tapahtunut) kerätään tietoja nuoren vertaissuhteiden ja harrastusten kehittymisestä, lapsuudesta ja kouluajoista, terveydentilasta, nuoren toiminnasta työmarkkinoilla ja selviytymisestä armeijassa. Nykytilannetta kuvaavia asioita ovat fyysinen ja psyykkinen toimintakyky ja sosioekonominen tilanne. Tulevaisuuteen suuntaamisen osalta on tärkeää nuoren kanssa käydä läpi hänen käsityksiään itsestä ja ominaisuuksista sekä omasta elämäntilanteestaan. Tukena voidaan käyttää erilaisia suorituskykyä, kiinnostuksen kohteita ja persoonallisuuden arviointia koskevia testejä. Hankkeen aikana on kehitetty erilaisia kysymyspatteristoja palvelutarveselvityksen tueksi. Kyselylomakkeet ovat raportin liitteenä. Työryhmä tekee kokoavan analyysin nuoren kanssa. Tavoitteiden tulisi nuoren omien tavoitteiden suuntaisia ja konkreettisia. Nuoren tulee kokea, että hän selviää niistä. Siten saadaan vähitellen katkaistua epäonnistumisen kehää, nuori saa uutta perspektiiviä ja hallinnan tunnetta elämäänsä. Jos tavoitteet eivät vastaa nuoren resursseja, työryhmän tehtävänä on nuoren kanssa etsiä saavutettavissa olevia tavoitteita Suositeltavaa on, että palvelutarveselvitys toteutetaan osana ryhmätoimintoja, jolloin nuori saa ohjaajien tuen lisäksi vertaistukea. Turvallinen ryhmä antaa mahdollisuuden käsitellä asioita, jotka lisäävät itsetuntemusta ja mahdollisuuden ymmärtää nuorelle vaikeitakin asioita. Itsensä ymmärtäminen koetaan yleensä helpottavana. Se helpottaa realististen tavoitteiden asettamista. Seuraavassa on tapauskuvaus, joka kertoo siitä, miksi palvelutarveselvityksessä on syytä tarkastella elämänkulkua kokonaisuudessa. Syrjäytymisen riskitekijät ovat olleet pitkään näkyvissä. Osa niistä oli tunnistettu, osassa ratkaisuyritykset eivät olleet parantaneet tilannetta. Psykologi Ellen Ekin (2008) mukaan iso kysymys on, miten varhaista ongelmiin puuttumista voidaan kehittää. Viimeistään työvoimatoimistossa pitäisi kiinnittää huomioita niiden nuorten psykologisiin voimavaroihin, joilla on risainen työhistoria ja heikko koulutus. 1 Ihminen on bio-psykofyysinen kokonaisuus, joka toimii vuorovaikutuksessa sosiaalisten- ja viranomaisverkostojen kanssa osana laajempaa sosiaalista ja kulttuurista ympäristöä. 2 Kasvatustiede, psykologia, sosiaalipolitiikka, psykiatria, hoitotiede, lääketiede, sosiologia, hallintotiede jne. 3 Monitasotutkimuksen avulla kerätään nuoren elämänkaaren ajalta monitasoista ja pitkittäistä aineistoa kuten lapsuudesta, kouluajoista, terveydentilasta. 14

15 Kuvio 10. Nuoren elämänkulku ja palveluprosessi Vanhempien alkoholin käyttö näkyy perheen arjessa. lapsi alkaa pelätä Ala asteella esitelmien pito oli vaikeaa Talouskoulu Meni hyvin pienryhmässä Yläasteella pelkotilat lisääntyivät, koulu vaihtui, kaverit vaihtuivat. Poissaoloja, pelkoja lievennettiin alkoholilla. Tupakointi alkoi. Välit vanhempiin kireät, yrittivät pitää rajoja Asumaan poikaystävän kanssa Ja opiskelemaan vieraalle paikakunnalle Masennus ja paniikki lisääntyi Opiskelu keskeytyi Ero poikaystävästä sosiaaliset pelot kasvavat Sairaslomalla Masennuksen takia. Unirytmit sekaisin raha asiat sekaisin Ei jaksa huolehtia asioistaan, asiointi vaikeaa, kärsii paniikista Tarjottu harjoittelua, jossa asiakaskontakteja. myöhästeli, sai potkut Lapsuus Ala-aste Yläaste Toinen aste Neuvola: Terve, normaalisti Kehittynyt E0%/$#"<+205/0-+( lapsi 7$54""#3&23+'0839=7=2+#"D&3( Terveyspalvelujen prosessi Kouluterveydenhuolto Keskustellaan Tupakasta ja alholista Ei terveydellisiä esteitä ammatinvalintaan Asiakkuus mielenterveys toimistossa ;"#/0#%( 2"5/0&0#/32=&( Ala aste mennyt hyvin, ka n. 8,00 Ylä-aste ka 6,5!"#$%&'$%#%( )*+,-.+/-+'0&'( )'+1+/'-+'0&'( Koulutuspalvelujen prosessi TE toimiston palveluprosessi!0+2$343&2$(!"56$2""7+8"56$390#%"( 6$3&&"+'$72"'232+( "&3"''"3&337-+#:80202::7( ;28<7-+43&2:+$7+'=&0>( Sosiaalitoimen palveluprosessi!"#$%&'$#("#)'*+,",,-. &0#/32=&A+B:80209=+#$4"''002+'%72$%2%'&07+( 8"'%"+/"5207AC3+D"#"%9"7%2( ( Toimintakonseptin käyttöönoton edellytykset Valtuusto: Toiminta ja taloussuunnitelma sekä budjetti: päätös siitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostetaan. Kunnan hyvinvointikertomukseen sisällytetään tarvittavat seurantaindikaattorit. Perusturvalautakunta: Päätös operatiivisen toiminnan käynnistämisestä. Se edellyttää työryhmässä toimiville riittävää työajan resurssointia. Jos kaikkea osaamista ei ole omassa kunnassa, varataan myös ostopalveluille rahaa. Työryhmä: Kykyä tehdä aidosti moniammatillista työtä, jossa kunnioitetaan toisen tieteenalan osaamista ja yhdistetään kaikkien osaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi nuoren parhaaksi. Toteutumista arvioidaan hyvinvointikertomuksen arvioinnin yhteydessä. Erityisiä työvälineitä ei tarvita. Mallin harjoitteluun tarvitaan tukea ja aikaa, koska mallissa tehdään integratiivista monitasoanalyysiä ts monien eri aineistoista oleellisten asioiden seulontaa ja yhdistämistä. 15

16 3.2. Toimintakonseptin käytännön toteutus ja tulokset sekä arviointi Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan Määrittelemämme palveluohjausmallin keskiössä on asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus. Tavoitteena on konsepti, jossa asiakkaan osallisuus ja tasa-arvo lisääntyvät. Mitä tarkoitetaan osallisuudella? Määrittelystä ei olla kovin yksimielisiä. Käsite on väljä ja jättää tilaa hyvin monenlaiselle toiminnalle, jolla voidaan kontekstista riippuen tulkita ja arvioida hyvin eri tavoin syrjäytymistä tai köyhyyttä torjuvia vaikutuksia. (www. THL/osallisuuden edistäminen.) Valtiotieteen lisensiaatti Sauli Suominen on Virta päivillä Kajaanissa käyttänyt osallisuustermiä asiakaslähtöisyyden synonyyminä. Hänen mielestään se on asiakkaan tunne siitä, että hän on tullut kuulluksi. Sen varmistaminen on erityisen haastavaa, kun nuoren oma toimintakyky on heikentynyt. THL :n Osallisuuden edistämisen yksikkö on pyrkinyt selkeyttämään käsitettä ja määritellyt osallisuuden osatekijät seuraavasti: 1) riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, 2) yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys 3) valtaisuus, toimijuus. Kullakin osallisuuden ulottuvuudella on negatiivinen vastinparinsa, syrjäytymisen ulottuvuudet. Kunkin osallisuuden ulottuvuuden vajaus tarkoittaa syrjäytymisriskin lisääntymistä ja osallisuuden vähenemistä. Osallisuus ei toteudu, jos jokin osallisuuden ulottuvuuksista vuotaa. Alla olevan kuvion avulla tarkastelemme osallisuutta Oulainen Koski aineiston pohjalta nuoren itsensä kertomana, asiakirjoista löytyneinä ilmenneinä tosiasioina. Kuvio 11. Nuoren osallisuus elämän eri osa-alueilla Elämän osa-alueita Virta Koski nuoret N= Varhaistausta Ala-aste Ylä-aste Lukio + toinen aste+korkea aste Työura Nykyinen perhetilanne Asuminen Talous Terveydentila Vapausrangaistukset Rikosreskisteri Päihteet Harrastukset Sosiaalinen tuki Sosiaaliset pelot Armeija 16

17 Pystysuora sarake (Virta Koski nuoret) kertoo osallisuudesta yksilötasolla, sarake elämänosa-alueet vaakasuoran teemoittain koko aineiston osalta. Keltainen väri kertoo hyvinvoinnin riskeistä, vihreä osallisuudesta. Vihreä väri kertoo ns. Normaalista tilanteesta, keltainen tunnistetusta riskistä tai korjaavasta toiminnasta. Valkoinen väri kertoo, siitä, että tietoja ei ole käytettävissä. Väritys on tehty nuorten subjektiivisten kokemusten perusteella esim. jos nuori sanoo, että hänellä on harrastuksia, väritys on ollut vihreä. Osa värityksestä on tehty asiakirjoista saatujen faktatietojen perusteella. Tiivistetysti voidaan todeta, että useimmilla nuorilla osallisuuden vaje on ollut nähtävissä varhaislapsuudessa. Toinen syrjäyttämisen taso on peruskouluaikana. Sosiaaliset ongelmat ovat kasautuneet ja ne näkyvät nuoren aikuisen elämässä mm ammattitaidottomuutena, työttömyytenä, päihteiden käyttönä ja taloudellisena ahdinkona. Näihin palaamme myöhemmin raportissa. Onko aktivointi osallisuuden tukemista? Aktivointipolitiikan ydin on se, että työttömäksi jäänyt, työttömyysturvaa tai toimeentulotukea saanut henkilö palaisi mahdollisimman pian takaisin palkkatyöhön. Tavoitteena on, että työikäisten toimeentulo ei olisi pitkiä aikoja sosiaaliturvan varassa, vaan heistä tulisi itseään elättäviä työssä käyviä kansalaisia. (Keskitalo et. Al 2013, ) Perusolettamuksena on, että kaikki työikäiset kansalaiset ovat myös työkykyisiä kansalaisia ja työnpuute on keskeinen syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Ideaalitilanteessa asiakas ja työntekijä tekevät palvelusuunnitelman, joka tukee asiakkaan sijoittumista työelämään. Näissä tilanteissa aktiivinen työvoimapolitiikka toimii. Tilanteessa, jossa nuoren asiakkuus ei ole vapaaehtoista, voidaan perustellusti kysyä, toteutuuko osallisuus? Kokemuksemme mukaan asiakkaat mielellään näkevät työttömyytensä syyn itsensä ulkopuolella: työpaikkojen puutteena, suhteitten puuttumisena ja yhteiskunnallisena epäoikeudenmukaisuutena. Esimerkiksi työttömyyden periytyessä nuori voi jo kotoa oppia työttömän käyttäytymismallin ja pitää sitä luonnollisena. Tämän tulkintamallin muuttaminen on prosessi, jossa yksilö luo uusia merkityksiä työttömyystilanteelleen. Tähän prosessiin tarvitaan muita ihmisiä, koska ihminen on kokemuksensa vanki eikä itse voi oivaltaa asioita objektiivisesti. Kun oma näkemys tulee muiden kanssa keskustelussa esille (esimerkiksi olen työtön, koska työpaikkoja ei ole), merkitysperspektiivi muuttuu niin (esim. päihdeongelma ja talousasiat pitää saada ensin kuntoon, sen jälkeen minulla on voimavaroja hankkia lisäkoulutusta työhön pääsyn turvaamiseksi. Nuoren olisi kyettävä tunnistamaan, että yhteiskunnan hänelle tarjoamat toiminta on hänen elämänsä kannalta merkityksellistä ja pystyä näkemään tarjotun aktivointitoimenpiteen yhteys omaan hyvinvointiin. Hänen tulisi saada kokemus siitä, että hän on itse valinnut tavoitteensa ja toimintatapansa. Tämä ei tapahdu asiakkaan puolesta, vaan luottamalla hänen kykyynsä edistää omaa hyvinvointiaan. (Björklund & Hallamaa 2013, ) Palvelutarpeen analysointi vaatii aikaa ja yksilölisistä työskentelyä ja se on ristiriidassa tehokkuustavoitteiden kanssa. Resurssit ovat yleensä riittämättömiä ja monimutkaisiin palvelutarpeisiin ei kunnolla pystytä vastaamaan. (Keskitalo 2013, ) Luhtaselan (2009) lisensiaattitutkimuksen mukaan asiakkaat kokivat työntekijöiden käyttävän ylivaltaa aktivointisuunnitelmien tekemisen yhteydessä. Ylivallan käyttö perustuu työntekijöiden mahdollisuuteen käyttää sanktioita ja ohjata asiakkaita eri toimenpiteisiin. Näistä näkökulmista tarkasteluna herää mielenkiintoisia kysymyksiä: Mitkä ovat olleet Virta Oulaisten Koski alahankkeen vaikutukset ja voidaanko niitä miten mitata? Kansallista indikaattoria osallisuudesta ei ole. (vrt. Hyvinvointikertomus.fi). Toisaalta voidaan kysyä: 17

ytymisen monet polut

ytymisen monet polut Virta Oulainen (Koski) Oulaisten kaupunki Syrjäytymisen ytymisen monet polut Kaija Sepponen Veikko Hertteli 19.09.2013 Yhteiskunnan taso: Yleinen talouskriisi Työpaikat vähenevät Kuntataloudet kriisissä

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Nuorten profiileja nuorisotutkimuksessa. Kaija Sepponen KT

Nuorten profiileja nuorisotutkimuksessa. Kaija Sepponen KT Nuorten profiileja nuorisotutkimuksessa Kaija Sepponen KT 29.09.2016 Nuorten syrjäytymisen taustalla olevia tekijöitä Mikään yksittäinen tekijä ei johda syrjäytymiseen, vaan se on useiden peräkkäisten

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita?

Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Mitä riskejä otamme, jos emme kehitä palveluita? Katsaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaan Reija Paananen, FT, Erikoistutkija, THL 3.10.2014 1 Yksilö kasvaa osana yhteisöjä, syrjäytymisen tai pärjäämisen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto

Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto Vanhempien tuen tarpeet ja ylisukupolvisten ongelmien katkaiseminen Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet -osasto 1 Geenit + Ympäristö = Myöhempi terveys ja hyvinvointi Geenit Koulutus

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 17.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla?

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Johanna Korkeamäki Tutkija, VTM 1.12.2014 1 Opintojen keskeyttäminen Opinnot keskeytti viiden vuoden seurannassa 15 % lukion aloittaneista ja joka neljäs

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mielenterveys Suomessa. Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys Suomessa Esa Nordling PsT,kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1.11.2010 1 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina (Nordling 2010) - työ kuntouttaa (1960-luku) -

Lisätiedot

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Oulu:Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 14.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET

LAPSET, NUORET JA PERHEET LAPSET, NUORET JA PERHEET ÅBOLAND TURUNMAAN SEUTUKUNTA Tähän katsaukseen on kerätty 11.11.2011 mennessä päivittyneet tilastot koskien TIETOHYÖTY-hankkeen lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuutta. Kuvioissa

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat)

Välähdyksiä lasten maailmasta (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) (4 -vuotiaat, 11 -vuotiaat) Länsi- ja Keski-Uusimaalaisten lasten hyvinvointia kartoitettiin syksyn 2011 aikana Kokemuksia pienten lasten kotoa ja päivähoidosta (376 4 -vuotiasta lasta, neljästä kunnasta

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi

Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Hyvä elämä hyvä mieli Lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseura 5.2.2008 Marita Ruohonen 1 Lapset, nuoret ja perheet Hallituksen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari

Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari Miten vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia TerveSos Teemaseminaari 16.5.2013 Tarja Heino, Erikoistutkija, Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja talouden osasto Reija Paananen, Erikoistutkija, Lapset, nuoret

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Lapsen vai aikuisen ongelma?

Lapsen vai aikuisen ongelma? Lapsen vai aikuisen ongelma? Kasvatuksen yksi tehtävä on auttaa lasta saavuttamaan myönteinen, terve minäkuva ja hyvä itsetunto 1 Lapset käyttäytyvät hyvin, jos suinkin kykenevät Jos lapset eivät kykene,

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, Itä-Suomi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat muutokset 2000 2008 sukupuolten väliset erot vuonna 2008

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen

Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011. OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti 2009 2011 OPH:n verkottumisseminaari 22.9.2010 Ulla Ruuskanen Miksi mielen hyvinvointia kannattaa edistää? edistää tutkinnon suorittamista edistää työllistymistä tukee nuorten

Lisätiedot

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi

TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi TERVETULOA HUS-HYTE VERKOSTON KEHITTÄMISPÄIVÄÄN 29.5.2015 Ikääntyneiden terveys ja hyvinvointi 1 6/4/201526.3.2013 2 INDIKAATTORITIETOA HYKS ERVAN 75+ -VUOTIAISTA AINEELLINEN HYVINVOINTI Indikaattori HYKS

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Suomalaisten mielenterveys

Suomalaisten mielenterveys Suomalaisten mielenterveys LT, dosentti Jaana Suvisaari Yksikön päällikkö, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut -yksikkö 18.2.2013 Suomalaisten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Suomalaisten mielenterveys

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info )

1) Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1072 info ) Mielenterveys ja päihdeohjelman laadinnassa koottuja indikaattoritietoja nykytilanteesta Rovaniemellä elokuu 2011/TK Mielenterveys ja päihdeindikaattoreita v.2008 20010 vertailutietoa : koko maa, Lappi,

Lisätiedot

Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret ja perheet yksikkö. 8.3.2016 Onko laman lapsista opittu mitään/ Ristikari

Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret ja perheet yksikkö. 8.3.2016 Onko laman lapsista opittu mitään/ Ristikari Onko laman lapsista opittu mitään? Tiina Ristikari Erikoistutkija, YTT Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 8.3.2016 Onko laman lapsista opittu mitään/ Ristikari 1 Seuranta vuonna 1987 syntyneistä Aineistona

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari

tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari Nuorten mielenterveys Jaana Suvisaari tutkimusprofessori, yksikön päällikkö, THL, Mielenterveysyksikkö 28.2.2017 Nuorten mielenterveys / Jaana Suvisaari 1 Nuoruusikä: 13 22 -vuotiaat 28.2.2017 Nuorten

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä

Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä Keskeiset ongelmat narsistisessa häriössä kun lapsi omalla olemassaolollaan tuottaa vanhemmilleen iloa ja tyydytystä kun lapsi tulee hyväksytyksi, ymmärretyksi ja rakastetuksi omana itsenään kun lapsen

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ? Mikkeli 17.4. 2013 Kimmo Jokinen Perhetutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto Perhe ja nuorten hyvinvointi Perhe on nuorten hyvinvoinnin tärkein lähde ja tavat, joilla perhe tuottaa

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1

Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskysely THL: Kouluterveyskysely 1 Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvointi Lapissa 2008 2010 Kouluterveyskysely 2010 3..2010 1 ELINOLOT Lappi Ainakin yksi vanhemmista tupakoi 49 Vähintään yksi vanhemmista työttömänä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 19.9.2013 Pirjo Nevalainen Mitä Oulu Virta-hankkeessa tehtiin Hankkeen aikana kehitettiin moniportainen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010

Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Teematyöryhmätapaaminen 12.4.2010 Tarja Salonen Ammatinvalintapsykologi Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimisto Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut Koulujen ulkopuolella olevien asiakkaiden ammatinvalinnanohjaus,

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena

Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena Lapset puheeksi Raahen seudulla - järjestöjen ja seurojen merkittävä rooli lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukena Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 18.10.2013 1

Lisätiedot

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila Hiiden alueen hyvinvoinnin tila 30.8.2007 Eija Tommila Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvuus uusiin palvelurakenteisiin Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali-

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2008

Kouluterveyskysely 2008 Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 0 Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin läänit lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat muutokset 00 0 sukupuolten väliset erot vuonna 0 Tiedosta

Lisätiedot

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli?

Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi Miten tukea lapset laman yli? Maritta Törrönen Sosiaalityön professori Miten kannatella lapset laman yli? 8.3.2016 Pikkupalamentti, auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki

Lisätiedot