Fiilistä asumiseen -hanke. Materiaalipaketti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fiilistä asumiseen -hanke. Materiaalipaketti"

Transkriptio

1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat Fiilistä asumiseen -hanke Materiaalipaketti Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

2 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUNNETAAN TOISEMME Nimileikit Tutustumisleikit Liikunnalliset leikit Piirileikit Rauhallisemmat leikit Muita leikkejä FYYSINEN HYVINVOINTI Liikunta Liikuntamuodot Keskusteluaiheita liikunnasta Päihteet OPISKELIJAN TALOUSASIAT KODINHOIDOSTA HYVINVOINTIA Toiminnalliset menetelmät Pohdintatehtävät LOPETUS JA ARVIOINTI Yhteistä tekemistä Tuotos muistoksi Arviointimenetelmät LÄHTEET LIITE LIITE LIITE

3 3 1 JOHDANTO Materiaalipaketti syntyi SeAMK:n sosiaalialan opiskelijoiden projektiharjoittelun tuotoksena. Projektiharjoittelu toteutettiin koulutuskeskus Sedun opiskelijaasuntolassa Seinäjoella syksyn 2013 aikana. Projektiharjoittelu pohjautui opetushallituksen rahoittamaan Fiilistä asumiseen hankkeeseen. Yhteistyökumppaneina toimivat myös Irti huumeista ry sekä Seinäjoen liikuntakeskus EasyFit. Hankkeen tavoitteena oli saada asuntolassa asuvat nuoret toimimaan yhdessä, opettaa heitä elämään asuntolassa muut huomioon ottaen sekä antaa virikkeitä mielekkääseen vapaa-ajan viettoon. Lisäksi tarkoituksena oli kartuttaa solun nuorten keskinäistä vuorovaikutusta ja me-henkeä. Tämä materiaalipaketti kokoaa yhteen nuorten kanssa käytetyt menetelmät. Materiaalipaketista selviää esimerkiksi se, millaisia ryhmäytymisleikkejä nuorten kanssa on käytetty ja minkälaisin keinoin ravitsemus- ja talousaiheita on käsitelty. Materiaalipaketin tarkoituksena on tuoda esiin projektin aikana käytetyt menetelmät teemoittain ja antaa ideoita muille nuorten kanssa työskenteleville. Tekijät: Junttila, Hanna Kangasmäki, Miia Kanto, Arja Kentala, Inka Kostiainen, Jenni Kujanpää, Hanna-Leena Niskala, Johanna Paananen, Tiia Rajala, Tanja Raunio, Marja Viitasalo, Sara Vuorenmäki, Aino

4 4 2 TUNNETAAN TOISEMME Tutustumisleikkien tarkoitus on saada ryhmässä olevat jäsenet tutustumaan toisiinsa. Leikit vahvistavat ryhmän yhteishenkeä ja poistavat pelkotiloja ja auttavat osallistujia keräämään rohkeutta (Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit [Viitattu ]). Leikkien tarkoituksena on myös mahdollistaa heittäytyminen ja uusien asioiden kokeileminen. Turvallisessa ryhmässä jokainen pystyy ilmaisemaan mielipiteensä, erehtymään ja yrittämään. Hyvää ryhmää ja sen turvallista ilmapiiriä ei rakenneta hetkessä, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä. (Ryhmäyttäminen [Viitattu ].) Turvallisen ryhmän muodostumiseen tarvitaan yhteiset pelisäännöt. Nuoret tekevät omalle solulleen säännöt. Heidät jaetaan pienryhmiin ja jokainen ryhmä keksii kolme sääntöä. Ryhmien ehdotukset käydään yhdessä läpi. Nuoret päättävät yhdessä, mitkä säännöt ovat tärkeimmät ja lopuksi ne kirjoitetaan kartongille. 2.1 Nimileikit Nimiviesti Osallistujista muodostetaan kaksi joukkuetta ja kumpikin joukkue muodostaa jonon. Jonon ensimmäinen juoksee toiseen päähän käytävää ja kirjoittaa paperiin jonkun oman joukkueensa jäsenen nimen, ei kuitenkaan omaansa. Sen jälkeen hän palaa joukkueensa luokse ja vuoroon tulee seuraava joukkueen jäsen. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että jokaisen nimi on paperissa, kenenkään nimi ei saa kuitenkaan olla kahta kertaa. Nopeampi joukkue voittaa. Nimirinki Osallistujat istuvat ringissä ja heitä pyydetään keksimään ruoka-aine, joka alkaa oman nimen etukirjaimella, esimerkiksi Suvi Sipuli. Jokainen sanoo vuorollaan oman nimensä ja ruoka-aineen. Ensimmäinen aloittaa ja kertoo oman nimensä. Seuraava toistaa edellä olevan nimen ja kertoo oman nimensä, kolmas toistaa

5 5 kahden edellä olevan nimen ja kertoo oman nimensä jne. Leikki jatkuu niin, että ensimmäisenä nimensä sanonut toistaa kaikkein leikkijöiden nimet. Tämä tehtävä vaatii keskittymistä ja hyvää muistia. Muut voivat auttaa tarvittaessa. Leikkiä voidaan leikkiä myös käyttämällä pelkkiä nimiä, tai siten, että ruoka-aineen tilalle vaihdetaan jokin adjektiivi (esimerkiksi Suvi Suloinen). Verhonpudotusleikki Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen, verhoa pidetään ylhäällä ja joukkueet asettuvat verhon kummallekin puolelle. Kummastakin joukkueesta siirtyy yksi leikkijä istumaan verhon lähelle kasvot verhoon päin. Verho lasketaan ja verhon edessä olevan täytyy sanoa mahdollisimman nopeasti vastakkaisen kilpailijan nimi. Se, kumpi huutaa ensin toisen nimen, saa vastapuolen kilpailijan omaan joukkueeseensa. Voittajajoukkue on se, jolla on lopuksi enemmän kilpailijoita. Nimiläpsy Leikkijät istuvat pöydän ääressä kädet pöydän keskelle asetettuina, kämmenet ylöspäin. Pelin aloittajan läpsäyttää jonkun pelaajan kämmenelle. Se pelaaja, jota läpsäytettiin huutaa jonkun toisen pelaajan nimen. Se jonka nimi huudetaan, on seuraava läpsäyttäjä. Jos huutaa tai läpsäyttää väärään aikaan, tippuu yksi käsi pelistä pois. Muistisääntönä: Se huutaa, ketä läpsäistään. 2.2 Tutustumisleikit Posterin teko Jokainen saa tehtäväksi etsiä lehdistä kuvia/tekstejä, jotka kiinnostavat tai kertovat jotain itsestä tai ovat itselle jollain tavalla tärkeitä. Kuvat/tekstit liimataan kartongille. Jokainen saa tehdä juuri oman näköisensä posterin, jonka avulla esittelee itsensä muille ryhmän jäsenille.

6 6 Kaksi valhetta, yksi totuus Jokainen leikkijä miettii itsestään yhden totuuden ja kaksi valhetta. Jokainen kertoo nämä väittämät itsestään muulle ryhmälle, ja muut yrittävät arvata, mikä on oikeasti totta. Ohjaaja voi aloittaa ja antaa esimerkkiä. Väittämien keksimiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja muistamisen helpottamiseksi väittämät voi kirjoittaa paperille. 2.3 Liikunnalliset leikit Norjalainen jalkaleikki Leikkijät muodostavat piirin. Tämän jälkeen joku aloittaa piirin liikkumisen, koskettamalla omalla jalallaan seuraavan jompaakumpaa jalkaa. Näin vuoro siirtyy eteenpäin. Nyt leikkijän pitää koskea sillä jalalla, jolla edellinen häntä koski, seuraavan pelaajan jompaakumpaa jalkaa ja näin leikki etenee. Leikkijän täytyy aina liikuttaa sitä jalkaa mihin edellinen häntä koski. Pelistä tippuu pois, jos menettää tasapainonsa tai kaatuu. Peli yleensä lopetetaan vasta kun jäljellä on kaksi pelaajaa. Paperiaskeleet Ryhmä jaetaan kahdeksi joukkueeksi. Kummallekin joukkueelle annetaan A4- kokoisia kopiopapereita 2-4 kpl. Joukkueessa kilpaillaan pareittain niin että toinen asettelee paperit lattialle ja toinen astuu niiden päälle, koskematta lattiaan. Matka jatkuu kunnes on saavutettu etukäteen määritetty maali. Tämän jälkeen molemmat juoksevat oman joukkueensa luokse, antavat paperit ja lähettävät seuraavan parin matkaan. Joukkueen jokaisen parin tulee suorittaa tehtävä, voittajaksi selviytyy nopein joukkue. Maton kääntäminen Tarvitaan lyhyehkö matto, jonka päälle koko ryhmä menee seisomaan. Matto tulee kääntää jaloilla niin, että kaikki seisovat maton päällä. Matolta ei saa pudota, eikä siihen saa koskettaa käsillä.

7 7 2.4 Piirileikit Läpsy Pelaajat istuvat ringissä siten, että kaikki laittavat kätensä vieressä istuvan pelaajan käsien väliin, jolloin jokaisen käsien välissä on kaksi vierasta kättä. Yksi pelaajista aloittaa ja sanoo, kumpaan suuntaan läpsy lähtee ja läpäyttää kättä pöytään. Jokainen läpäyttää kättä vuorotellen siinä järjestyksessä, kuin kädet ovat pöydällä. Jos joku läpsäyttää kahdesti, vaihtuu suunta. Jos läpsäyttää väärään aikaan, joutuu ottamaan sen käden pois, jolla on läpsäyttänyt. Kissa ja hiiri Leikkijät seisovat ringissä. Jokainen pitää oikean käden kämmentä avoinna, ja asettaa vasemman käden peukalonsa vieressä olevan avoimelle kämmenelle. Ohjaaja laskee kolmeen, jonka jälkeen avoimella kämmenellä yritetään ottaa vieressä olevan peukaloa kiinni ja samanaikaisesti vetää oma peukalo pois vieressä olevan kämmeneltä. Leikki voidaan toistaa vaihtamalla käsiä. Formulakisa Leikkijät istuvat piirissä. Kaksi lankarullaa asetetaan eri puolille piiriä, yksi kummallekin joukkueelle. Joukkueen muodostavat aina joka toinen istuja. Lankarulla ojennetaan aina joka toiselle tuolilla istujalle eli seuraavalle oman joukkueen pelaajalle. Tehtävänä joukkueilla on saada kuljetettua oma lankarulla toisen joukkueen lankarullan ohitse mahdollisimman nopeasti. Kuka minä olen? Leikkijät asettuvat piiriin siten, että kaikki näkevät toisensa. Jokainen osallistuja saa otsalleen lapun, jossa lukee jonkun tunnetun henkilön nimi (elokuvista, piirretyistä, tv-sarjoista, kirjoista ym.). Osallistujat esittävät vuorotellen kysymyksiä ja yrittävät selvittää kuka henkilö itse on. Kysymysten tulee olla sellaisia, joihin vastataan sanoilla kyllä tai ei.

8 8 2.5 Rauhallisemmat leikit Kuvaile esine piirtämisleikki Leikkijät jaetaan pareihin. Toiselle ojennetaan jonkin pieni esine, jota ei saa näyttää parille. Toiselle annetaan paperia ja kynä. Se pari, jolla on esine, kuvailee esineen ääriviivoja ja toisen tehtävänä on piirtää ohjeistuksen mukaan esine paperille. Tarkoituksena on kuvailla vain ääriviivoja. Vihjeitä ei saa antaa, esimerkiksi "piirrä kolmio" tai "piirrä sille jalat". Lopuksi piirrokset esitellään muulle ryhmälle, jonka jälkeen jaetaan uudet esineet ja vaihdetaan rooleja - piirtäjästä tulee selittäjä. Sosiometriaa korteilla Välineinä on runsaasti erilaisia kortteja/tai kuvia. Kukin kertoo vuorollaan valitsemastaan kortista ja asettaa sen eteensä, niin että kaikki näkevät toistensa kortit/kuvat. Kun ensimmäinen kierros on käyty läpi, jatketaan siten, että kuka tahansa ryhmän jäsenistä voi valita toistensa korteista sellaisen, joka puhuttelee häntä. Hän asettaa oman korttinsa valitsemansa kortin viereen. Tätä jatketaan kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet tehdä oman valintansa. Harjoitusta voi käyttää myös aiheena olevan teeman käsittelyyn, jolloin kuvien ja teemojen valintakriteerit muodostuvat käsiteltävän aiheen mukaan. Tämä harjoitus onnistuu myös pienryhmissä. Tavoitteena on ajatusten ja kokemusten jako. Rikkinäinen puhelin Osallistujat menevät jonoon. Takimmaiselle näytetään jokin kuva, esim. aurinko, jonka hän piirtää sormella edessä istuvan/seisovan selkään. Leikki jatkuu niin, että jokainen piirtää edessä olevan selkään sellaisen kuvan kuin itse on omaan selkäänsä tuntenut piirrettävän. Lopulta jonon ensimmäinen piirtää selkäänsä tunteman kuvion paperille ja näyttää kuvan muulle ryhmälle, jotta kaikki näkevät, kuinka kuva on mahdollisesti muuttunut matkan varrella.

9 9 2.6 Muita leikkejä Tunnepantomiimi Osallistujat nostavat vuorotellen lapun, jossa on jokin tunne. Vuorossa olevan leikkijän tulee esittää tunne pantomiimina, mutta hänen kasvonsa ovat peitettyinä. Ajatuksena on viestiä tunnetta kehon kiellellä. Muut yrittävät arvata mistä tunteesta on kyse. Arvoitukset Leikkijöille esitetään erilaisia arvoituksia kisailun muodossa. Eniten oikeita arvauksia keksinyt on voittaja. - Oveton aitta, ruokaa täynnä. Mikä se on? Muna. - Minussa on järviä, muttei vettä. Minussa on teitä, muttei autoja. Minussa on metsiä, mutta ei puita. Mikä minä olen? Kartta. - Missä lajissa voittajat kulkevat taaksepäin ja häviäjät eteenpäin? Köydenvedossa. Numeroleikki Ohjaaja kuiskaa jokaiselle leikkijälle jonkin numeron. Jos leikkijöitä on mukana kymmenen, numeroita on viiteen asti: yksi numero kuiskataan aina kahdelle leikkijälle. Ohjaaja antaa ohjeeksi etsiä henkilön, jolla on sama numero. Parit etsitään kättelemällä: kätellessä ravistetaan niin monta kertaa kuin oma numero edellyttää. Oman parin etsintää jatketaan niin kauan, kunnes jokainen on löytänyt omansa. Leikin avulla voidaan jakaa leikkijät pareihin esimerkiksi seuraavaa leikkiä varten.

10 10 3 FYYSINEN HYVINVOINTI 3.1 Liikunta Liikunta on tärkeää jokaiselle iästä riippumatta. Monesti nuoren muuttaessa toiselle paikkakunnalle vanha tuttu liikuntaharrastus jää, eikä vastaavaa harrastusta välttämättä löydetä uudelta paikkakunnalta. Liikunta-aiheessa koimme tärkeäksi etsiä nuorille mielekkäitä liikuntamuotoja ja huomioida heidän toiveensa sekä tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja oman paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista. Halusimme laittaa nuoret konkreettisesti liikkumaan. Useilla nuorilla kuluu päivittäin paljon aikaa tietokoneen ja television äärellä. Pitkäaikainen istuminen huonossa asennossa tietokoneen tai pelilaitteiden ääressä aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Liikunta on hyvää vastapainoa istumiselle. Nuoren tulisi liikkua 1,5h päivässä, josta puolet tulisi olla reipasta liikuntaa. Liikunnan tulisi olla monipuolista ja ikään sopivaa. Jokaisen tulisi löytää itseä kiinnostava laji, jotta liikunta olisi mielekästä. (Nuoret Liikunta [Viitattu ].) Säännöllinen liikunta on fyysisen ja henkisen terveyden osatekijä, joka on rinnastettavissa hyvään ravitsemukseen. Säännöllinen liikunta ylläpitää toimintakykyä ikääntyessä, ylläpitää fyysistä kuntoa sekä pienentää liikalihavuuden, aikuistyypin diabeteksen, osteoporoosin, korkean verenpaineen, aivohalvauksen, sepelvaltimotaudin sekä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Liikuntaa tarvitaan myös elintoimintojen ylläpitoon ja säilyttämiseen. (Terveyskirjasto [Viitattu ].) Liikuntamuodot Sähly Sähly on salibandyn kaltainen, vapaammilla säännöillä pelattava joukkueliikuntalaji. Se on kiivastempoinen peli, joka kohottaa tehokkaasti kuntoa ja lisää ryhmähenkeä. Sählyssä pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, sovitun peliajan sisällä enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa.

11 11 SH BAM, kokeilutunti Seinäjoen liikuntakeskus EasyFitissä SH BAM koostuu helpoista ja mukaansatempaavista tanssiaskelista, mikä tekee siitä erinomaisen tavan kohottaa kuntoa tanssien. Lisäksi saat liikkua tunnin ajan kuin tanssilattian tähti. Liikkeitä rytmittävät vanhat klassikkokappaleet sekä latinalaiset rytmit, jotka ovat nousseet listaykkösiksi eri puolilla maailmaa. (Tuntikuvaukset [Viitattu ].) Kävelylenkki Tutustutaan kävellen Seinäjoen kaupunkiin ja käydään tärkeissä paikoissa, joita nuori elämässään tarvitsee, kuten Kela ja kaupungintalo. Kävelylenkin aikana tutustutaan myös erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, esimerkiksi elokuvateatteriin ja kirjastoon Keskusteluaiheita liikunnasta Nuorten kanssa keskustellaan liikunnasta ja sen tärkeydestä hyvinvoinnille seuraavien aiheiden kautta: - Mitä kukin harrastaa - Missä voi harrastaa, millaisia harrastusmahdollisuuksia Seinäjoelta löytyy - Opiskelijabudjetille sopivien harrastusvaihtoehtojen etsiminen - Liikuntatottumuskyselyn täyttäminen. (kts. liite1) 3.2 Päihteet Huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosikymmeninä ja yhä merkittävämpi osa nuorista suhtautuu huumeisiin myönteisesti, mikä on erittäin huolestuttavaa. Nuoruusikään kuuluu uteliaisuus ja kokeilunhalu ja tämän vuoksi kavereiden kertomukset omista huumekokeiluistaan luovat paineita myös kokeilemaan niitä itse. Nuoret saavat usein myös valheellista tietoa esimerkiksi huumeiden vaarallisuudesta, riippuvuuden syntymisestä ja käytön seurauksista. Ennaltaehkäisevän työn ei tulisi olla vain kieltoja ja käskyjä, vaan myös asian pohdintaa ja fakta-

12 12 tietojen antamista. Keskeistä on katkaista nuorten huumemyönteinen asenne (Huumevalistus, [viitattu ]). Päihdeluento Päihdeteemaan kuuluu kaikille yhteinen luento. Vierailevana päihdeluennoitsijana toimii Sedun Ilmajoen toimipisteen asuntolaohjaaja, eritysnuoriso-ohjaaja ja Irti Huumeista ry:n läheisten vertaistukiryhmän ohjaaja Tanja Keski-Antila, joka on myös itse huumeidenkäyttäjän läheinen. Luennossa keskeisintä on faktatieto päihteistä. Käydään läpi huumeiden käytön, hallussapidon ja kaupustelun juridisia ja terveydellisiä seurauksia, sekä millaisia seurauksia valinnoilla on omaan hyvinvointiin ja läheisiin ihmisiin. Luennon jälkeen keskustellaan aiheesta nuorten kanssa. Millaisia tuntemuksia luento herätti? Minkälaiset nuorten asenteet ovat huumeita kohtaan? Muuttiko luento asenteita? Tuliko uutta tietoa?

13 13 4 OPISKELIJAN TALOUSASIAT Tavoitteena on saada nuoret pohtimaan omaa rahankäyttöään ja menojaan. Nuorten on tärkeää huomata mihin rahaa todellisuudessa kuluu. Näin he oppivat suunnittelemaan myös talouttaan sen jälkeen kun he muuttavat asuntolasta pois. Asuntolassa asuminen on usein nuorten ensimmäinen askel itsenäiseen elämiseen ja asuntolassa elämisen taitoja voi harjoitella turvallisesti. (Autio & Paju 2005.) Kyselevä keskustelu Tulot: Paljonko rahaa on käytettävissä, esimerkiksi palkka, opintoraha, viikkoraha, lahjat. Menot: Pakolliset menot, vapaaehtoiset kulut. Miksi vuokraa maksetaan eli mihin vuokrana maksetut rahat menevät. Säästäminen: Säästämistavat, säästämiskohteet. Pikavipit: Pikavipit ja muut lainat sekä niiden korot. Ns. paheet tai turhat kulut : Esimerkiksi tupakka ja alkoholi: paljonko tupakkaa kuluu päivässä, viikossa ja kuukaudessa. Jokaista tupakkaa polttavaa nuorta ohjeistetaan laskemaan omien tupakan kulutustottumustensa mukaan, paljonko rahaa kuluu viikossa, kuukaudessa sekä vuodessa tupakkaan. Nuorten kanssa voidaan lopuksi keskustella, mitä he tekisivät rahasummalla, joka vuodessa säästyisi jos ei polttaisi ollenkaan tupakkaa. Auto/ajokortti: Mitä auton pitäminen ja ajokortin hankkiminen maksaa. Harrastukset: Harrastukseen tarvittavat välineet ja muut kulut esim. jäsenmaksut. Kulkeminen: Bussikortti, oma kulkuneuvo yms. Kesätyöt: Onko nuorilla kesätöitä ja mistä niitä löytää. Tehtävä: Mitä asuminen maksaa? Paperille on laadittu taulukko, jossa on sarakkeet erilaisille menoerille. Käydään keskustelua jokaisesta menoerästä ja arvioidaan, paljonko siihen kuluu keskimäärin rahaa. Paljonko esimerkiksi asuntovuokra on? Nuorten arvion jälkeen ohjaajat kertovat paljonko menot todellisuudessa ovat. o Jatkuvat kulut yhdeltä henkilöltä kuukaudessa:

14 14 o Asuminen Vuokra (yksiö Seinäjoella) Sähkö Vesi Vakuutukset (henki/koti/matka) Nuorisovakuutus o Eläminen Ruoka Hygieniatuotteet Internet Kännykkälasku Kulkeminen (bensa/bussikortti) Harrastukset (välineet/jäsenmaksut/kurssimaksut) Vaatteet Viihde (musiikki/elokuvat/lehdet) Tupakka Omien menojen arviointi Nuoret kirjaavat taulukkoon ylös kuukauden kaikki tulot sekä menot. Huomioon otetaan kaikki mahdolliset asumismenot, laskut, ruokamenot, opinto- ja asumistuki, vanhemmilta saatava raha, mahdolliset palkkatulot sekä muut menot ja tulot. Lopuksi nuoret laskevat, jäävätkö he kuukauden lopussa plussalle vai miinukselle. Lopuksi pohditaan, mitä voi tehdä parantaakseen rahatilannetta, jos budjetti jää miinukselle. TULOT MENOT Tuet: Viikkoraha tms.: Palkka: Muut: YHTEENSÄ: Asumiskulut: Puhelinlaskut tms.: Ruoka&muut pakolliset: Vapaa-ajan menot: YHTEENSÄ: Jäitkö plussalle vai miinukselle? Mitä säästötoimenpiteitä voisit tehdä? Mitä tekisit säästöön jäävillä rahoilla?

15 15 Rahankäyttöpäiväkirja Nuoret merkitsevät valmiiseen pohjaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä ja kirjaavat viikon ostokset ja mihin muuhun on mennyt rahaa. Lopuksi kulut lasketaan yhteen ja katsotaan, kuinka paljon rahaa on mennyt. Moniste käydään läpi seuraavalla tapaamiskerralla. Omaisuuden laskeminen Lasketaan, kuinka paljon kukin on kuluttanut rahaa yllään oleviin vaatteisiin. Huomioon otetaan vain ne vaatteet ja korut, jotka on itse ostanut. Lahjaksi saadut tai muiden ostamat vaatteet ja asusteet jätetään huomiotta. Lasketaan yhteissumma ja keskustellaan tuloksista. Lasketaan myös, kuinka paljon kukin on käyttänyt rahaa asuntolan huoneeseen. Laskelmassa huomioidaan esimerkiksi tietokone, pelikonsoli, vaatteet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet. Videot Katsotaan seuraavat videot: - Nina on säästänyt pahan päivän varalle (Talousvalmentaja, [viitattu ]) - Henkilökohtainen tuloslaskelma (Talous kuralla, [viitattu ]) - Nuorten rahankäyttö realistista (Nuorten rahankäyttö, [viitattu ]) Seuraavan kerran valmistelu Nuoret suunnittelevat seuraavan kerran ravitsemusaiheeseen liittyen jonkin ruuan, jonka he itse valmistavat. Tätä varten heidän tulee miettiä, mitä valitun ruuan valmistaminen maksaa ja mitä aineksia siihen tarvitaan. Heidän tulee suunnitella myös työnjako. Kuka ostaa mitäkin ja ketkä käyvät kaupassa? Miten tarvikkeet saadaan hankittua tasapuolisesti? Näin nuoret saavat käytännössä miettiä paljonko ruoka maksaa.

16 16 5 KODINHOIDOSTA HYVINVOINTIA Kasvavan nuoren on tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta. Se auttaa jaksamaan niin koulussa, kuin koulun jälkeisissä harrastuksissa. Ravinnon monipuolisuus takaa kaikkien tärkeiden ravintoaineiden saannin. Monipuolisen ravinnon lisäksi on hyvä muistaa huolehtia riittävästä nesteiden saannista. (Nuorisuomi [Viitattu ].) Terveellinen ruokavalio on helppo koota, kunhan muistaa muutaman tärkeän perusasian. Ruuan on sisällettävä riittävästi välttämättömiä ravintoaineita sekä riittävästi energiaa elimistön tarpeeseen. Epäterveellisen ravinnon haitat näkyvät vähitellen vuosien ja jopa vuosikymmenten kuluessa. (Terveyskirjasto [Viitattu ].) Vanhempien luona ollessaan nuori ei välttämättä ole tutustunut lainkaan ruuan valmistukseen ja siihen tarvittaviin eri ainesosiin. Yksin asuessaan ruuanlaitto voi olla aivan tuntematon alue ja helpotusta voidaankin hakea valmisruuista ja pikaruokaravintoloista. Valitsimme ravinnon yhdeksi teemaksi, jotta nuoret saisivat innostusta monipuolisen ruokavalion noudattamiseen ja ruuanlaittoon. 5.1 Toiminnalliset menetelmät Ruuan valmistaminen Nuoret valmistavat ruuan, jonka he ovat edelliskerralla suunnitelleet. Nuorille mieluisat vaihtoehdot ruuista olivat pizza ja tortillat. Edullisiksi välipalavaihtoehdoiksi osoittautuivat lätyt ja sämpylät sekä makeana vaihtoehtona pullat ja muffinit. Aterioiden luomista -leikki Paperilappuihin on kirjoitettu ruoka-aineksia, esimerkiksi kananmuna, tomaatti, suklaa, maito. Jokainen ottaa vuorollaan muutaman lapun, joista sitten kehittää joko yhden ruoan tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi pääruoan ja jälkiruoan. Tämän voi toteuttaa joko yksitellen tai ryhmässä.

17 17 Leikkiä voi soveltaa myös siten, että jokainen kirjoittaa lapulle yhden inhoamansa ruoka-aineksen ja toiselle lapulle rakastamansa ruoka-aineksen. Inhokki-lapuista sitten kehitettään ruokalaji ja katsotaan, saako se kannatusta vai ei. Samoin tehdään myös niille lapuille, joissa on aineksia, joista pidetään 5.2 Pohdintatehtävät Terveellinen ruokavalio Nuoret jaetaan pieniin ryhmiin, joissa he saavat pohtia terveellistä ruokavaliota. Nuoret kirjoittavat ylös kolme heidän mielestään tärkeintä asiaa mitä kuuluu terveelliseen ruokavalioon, ja sen jälkeen jokainen ryhmä saa esitellä omat pohdintansa muulle ryhmälle. Lopuksi keskustellaan yhdessä aiheesta. Keskustelua Keskustellaan lempiruuista, allergioista, ruuan hinnasta, kouluruuan tärkeydestä sekä ruuan sosiaalisesta merkityksestä. Tekevätkö nuoret ruokaa asuntolassa yksin tai yhdessä, syövätkö he yhdessä? Pohditaan myös sitä, mistä esimerkiksi Seinäjoella kannattaa ostaa ruuat (hinta/laatu). Hyvä puheenaihe on myös miten urheilua harrastavan tulee syödä, jotta monipuolisen ja riittävän perusruuan saaminen tulee taattua. Kotitehtävä: Viikon ruokaostokset Nuorille annetaan tehtäväksi laskea paperille viikon aikana ruokaan kuluvat menot. Laskelmaan saa ottaa vain ne menot, jotka liittyvät jollain tapaa ruokaan ja syömiseen. Myös ulkona syöminen lasketaan mukaan. Tehtävä puretaan seuraavalla tapaamiskerralla. Testaa syömistottumuksesi Jokainen täyttää Testaa syömistottumuksesi kyselyn, (kts. liite2) keskustellaan tuloksista ja niiden herättämistä ajatuksista.

18 18 6 LOPETUS JA ARVIOINTI Lopetuskerta on kokoava tapaaminen, jossa ei enää käsitellä uusia aiheita, vaan tehdään lopetustyötä: pohditaan yhdessä opittua ja koettua, sekä siitä saatuja hyötyjä. Tämän kautta ohjaajat saavat osallistujilta palautetta projektin onnistumisesta. Ryhmän lopetus tulisi ottaa ryhmäläisten kanssa puheeksi jo hyvissä ajoin, jotta se ei tule yllätyksenä. Joillekin toiminnan loppuminen voi tuoda mukanaan surua ja haikeutta. (Vertaisohjaajan käsikirja, [Viitattu ] s. 14). Projekti lopetetaan juhlaan, jossa on nuorten toiveiden mukaan valittua mukavaa tekemistä. Projekti lopetetaan iloisiin tunnelmiin ja kiitetään nuoria osallistumisesta. Tärkeintä on yhdessä olo ja yhdessä tekeminen. Jokaisessa ryhmässä lopetus on omanlaisensa: nuorten ja ohjaajien näköinen. Mukana on yhteistä toimintaa, yhdessäoloa ja keskustelua. 6.1 Yhteistä tekemistä Elokuvailta Vuokrataan elokuva ja pidetään rento elokuvailta. Halukkaat voivat tuoda herkkuja mukanaan. Katsotaan nuorten valitsema, heille mieluinen elokuva ja vietetään mukava viimeinen kerta yhdessä. Biljarditurnaus Pidetään leikkimielinen biljarditurnaus, johon kaikki halukkaat saavat osallistua. Turnaus järjestetään nuorisotiloissa, toisena hyvänä vaihtoehtona kaupungista löytyvä Galaxy Center tai jokin muu yleinen oleskelutila, josta löytyy biljardipöytä. Hengailuilta Vietetään mukava ilta lautapelien, korttipelien ja erilaisten leikkien parissa. (kts. esim. 2.4 Piirileikit) Tarjoillaan esimerkiksi kahvia sekä pullaa ja oleskellaan ren-

19 19 nosti yhdessä. Vaihtoehtoisesti käydään kahvilla läheisessä kahvilassa ja pelaillaan sieltä löytyviä pelejä. 6.2 Tuotos muistoksi Valokuvaus Kuvataan yhteisiä tilanteita ja hetkiä, otetaan kuva koko ryhmästä tai heidän käsistään kuvaamaan yhteenkuuluvuutta. Valokuva lähetetään sähköpostilla halukkaille muistoksi yhteisistä hetkistä. Sydänleikki Leikitään sydänleikki. Jokaisen nuoren selkään kiinnitetään sydämen muotoinen lappu. Nuoret kulkevat ympäri tilaa ja jokainen kirjoittaa toisen paperiin jotain positiivista kyseisestä henkilöstä. Leikin lopuksi voidaan käydä paperit läpi ja jokainen nuori saa kertoa mitä mieltä lämmittävää omassa paperissa lukee. Sydämet jäävät jokaiselle mukavaksi muistoksi. Posterin teko Tehdään posteri (kts. 2.2 Tutustumisleikit), tällä kertaa kuvataan tämän hetkisiä tuntemuksia. Posteri toteutetaan yhtenä yhteistuotoksena tai jokainen tekee sen yksin. 6.3 Arviointimenetelmät Tunne-/mielipidejana Tilaan tehdään kuviteltu viiva, jonka toisessa päässä on positiivisin ja toisessa päässä negatiivisin tunne tai vastaavasti vaihtoehdot KYLLÄ ja EI. Nuorille esitetään väittämiä tai kysymyksiä ja he asettuvat viivalle sen mukaan mitä mieltä ovat asiasta: kuinka negatiivisia tai positiivia ajatuksia se herättää. Kysymyksiä ovat esimerkiksi: tykkäätkö asua tässä asuntolassa, pidätkö opiskelemastasi alasta, pidätkö syksystä yms. Jokaisen väittämän jälkeen keskustelemme mielipiteistä ja

20 20 tunteista yhdessä ja jokainen halukas saa kertoa, miksi seisoo valitsemallaan paikallaan. Tunnelmakierros Ryhmän kanssa käydään läpi tunnelmakierros, jossa jokainen osallistuja saa kertoa lyhyesti millainen mieli asuntolakurssista kokonaisuudessaan jäi. Esimerkkikysymyksiä: Kuinka kurssi vastasi odotuksia? Mikä oli mukavaa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä mieltä nuoret ovat menneestä kurssista? Mitä ajatuksia sen lopettaminen herättää? Minkälaisista asioista nuoret pitivät, ja mistä taas eivät? Mitä he jäivät kaipaamaan? Myös ohjaajat antavat nuorille palautetta kuluneesta kurssista ja kertovat omia tunnelmiaan. Palautelomake Lopetuksessa nuorilta kerätään palautetta ja mielipiteitä palautelomakkeiden avulla. (kts. liite3) Palautelomaketta suunniteltaessa tulee pohtia, minkälainen kysely kohderyhmälle sopii. Kuinka avoimia tai suljettuja kysymykset voivat olla? Millaisilla kysymyksillä saadaan haluttua tietoa?

21 21 LÄHTEET Autio, M., & Paju, P. (toim.), 2005 Kuluttava nuoruus. Helsinki. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain neuvottelukunta. Stakes Huumevalistus. [Verkkosivusto]. [Viitattu ]. Saatavana: Nuoret Liikunta [Verkkojulkaisu] Hyvinvointipolku.fi [Viitattu ]. Saatavana: Nuorten rahankäyttö. [Video]. Vimeo. [Viitattu ]. Saatavana: Nuorisuomi Ravinto [Verkkojulkaisu] Nuorisuomi [Viitattu ] Saatavana: Ryhmäytyminen. [Verkkojulkaisu]. MLL. Saatavana: emid=90 Talous kuralla [Video]. Ruutu.fi. [Viitattu ]. Saatavana: Talousvalmentaja. [Video]. YLE. [Viitattu ]. Saatavana: %C3%A4ytt%C3%B6 Terveyskirjasto Liikunta [verkkojulkaisu] Terveyskirjasto. [Viitattu ] Saatavana: Terveyskirjasto Terveellinen ruoka. [verkkojulkaisu] Terveyskirjasto. [Viitattu ] Saatavana: Testaa liikuntatottumuksesi [Verkkosivusto]. Suomen Sydänliitto ry [Viitattu ]. Saatavana: Testaa syömistottumuksesi [Verkkosivusto]. Suomen Sydänliitto ry. [Viitattu ]. Saatavana: Tuntikuvaukset [Verkkosivu] Easyfit.fi. [Viitattu ]. Saatavana: Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit. Ei päiväystä. [Verkkosivusto]. Mannerheimin lastensuojeluliitto MLL. [Viitattu ]. Saatavana:

22 Vertaisohjaajan käsikirja. [Verkkolähde]. [Viitattu ]. Saatavana: JAN_KAESIKIRJA_takaosa_PDF_2.0.pdf 22

23 23 LIITE 1 Testaa liikuntatottumuksesi 1. Parannan kestävyyskuntoani a. liikkumalla useana päivänä viikossa reippaasti, esimerkiksi reipas kävely, yhteensä ainakin 2 t 30 min alle 2 t 30 min en ollenkaan b. liikkumalla useana päivänä viikossa rasittavasti, esimerkiksi pallopelit, hiihto, juoksu, yhteensä ainakin 1 t 15 min alle 1 t 15 min en ollenkaan 2. Kohennan viikoittain lihaskuntoani esimerkiksi kuntosalilla ainakin 2 kertaa kerran en kertaakaan 3. Kun nousen ylempiin kerroksiin rakennuksissa, yleensä käytän hissiä kävelen portaita 4. Käydessäni kaupassa ajan mopolla/mopoautolla mahdollisimman lähelle ovea kävelen tai pyöräilen kauppaan aina kun mahdollista 5. Halutessani onnistun järjestämään itselleni aikaa liikuntaa varten aina useimmiten joskus en koskaan 6. Yleisin syy siihen, että en liiku, on Huono sää väsynyt olo työn tai muiden vaatimusten vuoksi ajanpuute liikuntapaikkojen kaukainen sijainti en jätä liikuntaa väliin, ellen ole sairas 7. Liikkuminen tuottaa minulle mielihyvää aina useimmiten joskus ei koskaan

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun

Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Terveystarkastuksen esitietolomake yläkouluun Kysely palautetaan terveydenhoitajalle. PERUSTIEDOT Nimi Henkilötunnus Osoite Oppilaan oma puhelinnumero Äidin nimi ja puhelinnumero (tai muun huoltajan) Isän

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen vaarat 3) Hyvä ergonomia

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

HYVINVOINTILOMAKE. pvm

HYVINVOINTILOMAKE. pvm HYVINVOINTILOMAKE pvm Tämä kyselylomake käsittelee hyvinvointiasi, elämäntapojasi ja sitä, miten hoidat pitkäaikaissairauttasi tai -sairauksiasi, jos sinulla on sellaisia. Täytä lomake ja ota se mukaasi

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016

LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 LIIKKUVA KOULU-SEMINAARIN LQ-OHJELMAN WORKSHOP (45 min) 13.4.2016 Lions Quest elämisentaitoja-ohjelman pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen TAVOITE: Jokainen meistä tarvitsee tunteen siitä, että kuulumme

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI

ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI 1(19) LIITE 1. Alakoulun liikuntadiplomi ALAKOULUN LIIKUNTADIPLOMI Nimi: 2(19) SISÄLTÖ 1 LIIKKUMISKERRAT... 2 2 TEHTÄVÄKIRJA... 2 2.1 Kehonkuvani... 5 2.2 Ruokalautasmalli... 6 2.3 Oma ruokalautasmalli...

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Lisää turvallista liikettä 7 oppitunnin valmiit tuntisuunnitelmat

Lisää turvallista liikettä 7 oppitunnin valmiit tuntisuunnitelmat Lisää turvallista liikettä 7 oppitunnin valmiit tuntisuunnitelmat 1 Ensimmäinen tunti: Liikunnan vaikutukset Oppilaat ymmärtävät, että liikunta vaikuttaa ihmiseen monin eri tavoin. paperia, teippiä/sinitarraa,

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

10. Kerto- ja jakolaskuja

10. Kerto- ja jakolaskuja 10. Kerto- ja jakolaskuja * Kerto- ja jakolaskun käsitteistä * Multiplikare * Kertolaatikot * Lyhyet kertotaulut * Laskujärjestys Aiheesta muualla: Luku 14: Algoritmien konkretisointia s. 87 Luku 15: Ajan

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Täyden kympin vapaa-aika

Täyden kympin vapaa-aika Täyden kympin vapaa-aika Miten kuvata hyvinvointia nuorilähtöisesti? Anna Anttila 18.1.2016 Muistele itseäsi noin 10- vuotiaana. Mitä useimmiten halusit tehdä, mikä toi sinulle eniten iloa? Tuottaako tekemisen

Lisätiedot

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa.

Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Sinä olet kuin Lasse, koska... Tavoittelet unelmaasi. Pidät itsesi kunnossa. Käytät voimiasi viisaasti. Sinulla on tahdonvoimaa. Kehität taitojasi jatkuvasti. Osaat keskittyä yhteen asiaan. Kuljet rohkeasti

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5.

Kati Sarva. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. VÄLKKÄLIIKUNTA-AKTIVITEETTIEN VALMISTAMINEN Välkkäpäivään 29.5. Opettajainfo klo 8-9 Viertokadun juhlasalissa Pajapäivät omissa kotiluokissa (5-9 lk) Työskentelyryhmien koko porukan mukaan klo 9.00 omaan

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat

Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Lapsen ääni mitä lapset meiltä aikuisilta toivovat Merja Salmi, Sosiaalitaito 14.1.2016 Lapsen ääni lapset informantteina Meillä on varsin vähän systemaattisesti koottua tietoa lasten arkeen liittyvistä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani)

Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle (Minä esikuvana ja minun esikuvani) Kooveen taitoluistelijoiden pelisäännöt kaudelle 2016-2017 (Minä esikuvana ja minun esikuvani) T-ryhmä 1. En kiusaa 2. Olen kiltti toisille 3. Autan muita 4. Harjoittelen kunnolla 5. Kuuntelen aikuista

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6

Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 Kenguru 2010 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

Nimi, luokka, päivämäärä

Nimi, luokka, päivämäärä Nimi, luokka, päivämäärä 1 Jätä nämä tällaisiksi. 2 Jätä nämä tällaisiksi. 3 Kirjoita itsestäsi kuvaus. 4 5 6 Esimerkki: Tutkimushenkilö käytti aikaa lepoon n. 9 tuntia päivässä, koulutyöhön ja läksyihin

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Palloultimate Soveltaminen:

Palloultimate Soveltaminen: Liikuntaseikkailu Liikuntavinkit2013 Palloultimate Peliä pelataan suurehkolla kentällä, ulkona alueeksi sopii esimerkiksi puolikas jalkapallokenttä. Kentän molemmissa päädyissä on koko kentän levyinen

Lisätiedot

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen

Tunnin sisältö, mitä harjoitellaan: Liikkumisen taidot, kävely, juoksu, hyppääminen, harppaus, liukuminen, kinkkaaminen Läntinen ja Pohjoinen ydinneliö Minna Lehtivuori-Ahonen S2 lto Haaga-Kaarela PHVA Leena Kettukangas-Seiriö Pelimannin ala-aste Valmistava opetus 1.-3. Elina Kaidesoja Maunulan ala-aste Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko

merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko merirosvoseikkailu Ohjelmointia alkuopetukseen Elina Laakko ALUKSI Tämä tehtäväpaketti sisältää merirosvoaiheisia ohjelmointitehtäviä alkuopetukseen. Kokonaisuus koostuu kolmesta oppitunnista. Merirosvoseikkailu

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys

Minä ohjaajana - kokonaisvaltainen ihmiskäsitys Tavoite Harjoitus on tarkoitettu elämäntapamuutosohjaajalle ohjaajan oman ihmiskäsityksen tiedostamiseen. Jokaisella meistä painottuu ihmiskäsityksessä joku puoli: koulutustausta, omat mielenkiinnon kohteet

Lisätiedot

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 24.3.2013 Tiedän mitä tahdon! projekti (2010 2013) Kokeillaan ja kehitetään suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa henkilökohtaista budjetointia (kehitys)vammaisten

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus:

oma nimi: luetun kirjan nimi: hyväksytty: pvm. opettajan allekirjoitus: 1. Valitse lukemastasi kuvakirjasta/kirjasta yksi kuva. Näytä kuva luokkatovereillesi esim. dokumenttikameran avulla. Kerro kuka/keitä kuvassa on ja mitä siinä tapahtuu. Kerro myös miksi valitsit juuri

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot