ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYSHANKKEEN TUOTEKORTIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYSHANKKEEN TUOTEKORTIT"

Transkriptio

1 ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYSHANKKEEN TUOTEKORTIT 1. TOIMINTA-ALUE 2. MIHIN VASTATAAN 3. VERKOSTON TOIMINTATAPA 4. PROSESSIN ETENEMINEN KOHTI TAVOITTEITA 5. SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALI- PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

2 TUOTEKORTTI: TOIMINTA-ALUE ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TOIMINTA-ALUE ON JAETTU KAHTEEN PÄIVYSTYSALUEESEEN SEURAAVALLA TAVALLA: PÄIVYSTYSALUE 1 (11 kuntaa) yht asukasta Seinäjoen seutu ( as.) Suupohja ( as.) Ilmajoki Isojoki Jalasjärvi Jurva Kurikka Karijoki Nurmo Kauhajoki Seinäjoki Teuva Ylistaro PÄIVYSTYSALUE 2 (15 kuntaa) yht asukasta Härmänmaa ( as.) Järviseutu ( as.) Kuusiokunnat ( as.) Alahärmä Alajärvi Alavus Kauhava Evijärvi Kuortane Lapua Kortesjärvi Lehtimäki Ylihärmä Lappajärvi Soini Vimpeli Töysä Ähtäri 6 885

3 TUOTEKORTTI: MIHIN VASTATAAN Mitä on sosiaalipäivystys? Sosiaalipäivystys on virka-ajan ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalipalvelujen järjestämistä erilaisissa sosiaalisissa hätätilanteissa. Sosiaalipäivystyksessä on saatavilla sosiaalityön asiantuntijan ammattiapu asiakastyöhön ympärivuorokautisesti sekä konsultaatioapua hätäkeskus- ja muun viranomaistyön tueksi. Miksi sosiaalipäivystystä? Sosiaalipäivystyksessä korostuu varhainen puuttuminen ongelmiin. Akuutin kriisin tapahtumahetkellä ja heti sen jälkeen kynnys avun hakemiseen on uskottavasti matalampi kuin päiviä tapahtuman jälkeen. Usein sosiaaliset ongelmat kärjistyvät iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhien aikaan. Tilanteet edellyttävät nopeaa väliintuloa tai psykososiaalista apua perheelle tai yksilölle. Varhainen avuntarvitsijoiden saavutettavuus mahdollistaa avun tarjoamisen ja ohjauksen palveluketjussa eteenpäin. ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN OHJATTAVAT SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET: LASTENSUOJELUN TAI MUUN HUOLLON TARPEEN SELVITTÄMINEN Jos lapset tai muut huoltoa tarvitsevat jäävät sitä vaille hoitajan tai huoltajan päihteidenkäytön tapaturman mielenterveysongelmien sairauskohtauksen itsemurhan tai muun äkillisen kuoleman takia vanhemmat rikoksen takia pidätettynä Eri syistä johtuvat perhekriisit, joissa lapset tai nuoret jäävät ilman hoitoa Väkivalta tai sen uhka, esimerkiksi äkillinen yösijan puute Lapsen huolto/tapaamisriidat ohjaus ja neuvonta Lapsen/nuoren oma päihde- tai huumeongelma tai lapsi vakavasi muutoin vaarantaa kasvunsa ja kehityksensä NUOREN TAI LAPSEN ERITYISVAIKEUDET Alaikäisen pidätys Kuulusteluista ilmoitus sosiaalipäivystäjälle Koulukotikarkurit VIRKA-APU, KONSULTAATIO poliisi terveystoimi pelastustoimi ÄKILLISEN TILAPÄISMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN esim. huoneistopalo, perheväkivalta, onnettomuustilanteet, evakuointi, ympäristöonnettomuudet TRAUMAATTISET JA ÄKILLISET TAPAHTUMAT JA ONNETTOMUUDET esim. kuolemantapaus perheessä, päivystäjä ohjaa tarvittaessa kriisiryhmään

4 TUOTEKORTTI: VERKOSTON TOIMINTATAPA PELASTUSLAITOS POLIISI TERVEYDEN- HUOLTO KUNTALAINEN, AVUN TARVITSIJA VIESTIKESKUS: POHJANMAAN HÄTÄKESKUS SOSIAALIPÄIVYSTYS KOLMANNEN SEKTORIN EDUSTAJAT, ESIM. KRIISIKESKUS YKSITYISET LASTENKODIT JA MUUT SIJOITUSPAIKAT MUUT MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Sosiaalisessa hätä- tai kriisitilanteessa olevat päivystysalueen kuntalaiset tai alueella oleskelevat saavat sosiaalipäivystäjän ammattiavun hätäkeskuksen kautta numerosta 112. Myös muut viranomaiset pyytävät sosiaalipäivystäjän konsultaatioapua hätäkeskuksen kautta, jolloin sosiaalipäivystäjä ottaa yhteyden viranomaiseen. Sosiaalipäivystäjä tekee tilannearvion, pyrkii ratkaisemaan akuutin ongelman, poistamaan tai lievittämään koettua hätää. Sosiaalipäivystäjä toimii yhteistyössä muiden viranomaistahojen välillä ja tarvittaessa ohjaa asian eteenpäin muille toimijoille, kuten järjestö- ja yksityissektorin palveluntuottajille.

5 TUOTEKORTTI: PROSESSIN ETENEMINEN KOHTI TAVOITTEITA ETELÄ- POHJANMAAN SOSIAALI- PÄIVYSTYS Tavoite 1: Luoda alueellinen toimintamalli, joka vastaa akuuttiin tarpeeseen sosiaalisessa hätätilanteessa Tavoite 2: Vahvistaa sosiaalityöntekijöiden osaamista päivystysluonteisten tehtävien hoitamisessa ja kriisitilanteiden hallinnassa Tavoite 3: Käynnistää ja kehittää seudullista yhteistyötä, sen tarvitsemia rakenteita ja toimintakäytäntöjä Tavoite 4: Liittää päivystystoiminta täydentämään normaali-palveluja ja näin kehittää palvelujärjestelmän toimivuutta Kohti tavoitetta 1: Luoda alueellinen toimintamalli, joka vastaa akuuttiin tarpeeseen sosiaalisessa hätätilanteessa Ajankohta: Toiminta: Kevät 2005 Hankehakemuksen työstäminen, sisältää tavoitellun toimintamallin kuvauksen Elokuu 2005 Hanke käynnistyy: tutustumista muihin malleihin, erilaisia näkökulmia, kuva tavoitellusta mallista osin hämärtyy Syyskuu 2005 Tavoite tarkentuu hankehakemuksen mukaiseksi. Mallin tarkempaa suunnittelua, käytännön toteuttamisen mahdollisuuksien selvittämistä Lokakuu 2005 Mallin esittelyä kuntien sosiaalityöntekijöille ja sosiaalijohtajille: kysymyksiä ja mallin kyseenalaistamista ja ongelmakohtien pohdintaa Marraskuu Toimintamallin työkalujen työstäminen kunnissa: päivystyskansiotietoja selvitetään, keskustelua 2005 toimintatavoista, sosiaalipäivystykseen ohjattavien hätätilanteiden määrittely Joulukuu 2005 Mallin käytännön toteutuksen konkreettista selvittämistä: henkilöstön kuulemiset/yt-neuvottelut järjestetään kunnittain. Sosiaalityöntekijöiden vapaaehtoisuus päivystykseen selvitetään Tammikuu Kuulemiset jatkuvat, saadaan selville koko alueen sosiaalityöntekijöiden kanta 2006 sosiaalipäivystysmallista. Kokonaistilanne on se, että halukkuus päivystykseen ei ole riittävää, että saataisiin kaikkien kuntien osalta päivystysviikot täytettyä. Toimintamallista ei luovuta, kuntien on tehtävä päätökset lähtevätkö mukaan suunniteltuun yhteiseen päivystykseen tällä toimintamallilla. Helmikuu 2006 Alueellisesta sosiaalipäivystyksestä tehdään sopimus, missä määritellään toimintamalli ja -tavat. Kunnat osin tekevät yhteistyötä päivystysviikkojen toteuttamisessa, useimmissa kunnissa päädytään lopulta siihen, että omat asukasluvun mukaan määräytyvät päivystysviikot pystytään toteuttamaan omin voimin. Maaliskuu 2006 Sopimus alueellisesta sosiaalipäivystyksestä kuntiin Huhtikuu 2006 Sopimus käsitellään ja hyväksytään kuntien ao. toimielimissä Toukokuu 2006 Suunniteltu sosiaalipäivystysmalli käynnistyy määräaikaisella kuntien välisellä sopimuksella Heinäkuu 2006 Alajärvi ja Soini liittyvät yhteiseen sosiaalipäivystysjärjestelmään. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyksessä ovat siten mukana kaikki maakunnan kunnat.

6 TUOTEKORTTI: PROSESSIN ETENEMINEN KOHTI TAVOITTEITA Kohti tavoitetta 2: Vahvistaa sosiaalityöntekijöiden osaamista päivystysluonteisten tehtävien hoitamisessa ja kriisitilanteiden hallinnassa Ajankohta: Tammikuu 2006 Maaliskuu 2006 Huhtikuu 2006 Toukokuu 2006 Elokuu 2006 Toiminta: Sosiaalipäivystyskoulutus, jonka teemat viranomaisyhteistyö, hätäkeskuksen toiminta ja tehtävät sekä sosiaalipäivystys Hämeenlinnan seudulla: kokemuksia sosiaalipäivystyksestä Hätäkeskusvierailu Viranomaisverkko (virve) käyttöönottokoulutukset Kriisikoulutus Lapsen huolto- ja tapaamisriidat sosiaalitoimen rooli -koulutus Tavoite 3: Käynnistää ja kehittää seudullista yhteistyötä, sen tarvitsemia rakenteita ja toimintakäytäntöjä (Esim. asiakirjahallinta, yhteinen kirjaamiskäytäntö ja sopimusmallien luominen) Ajankohta: Toiminta: Elokuu 2005 Laaja yhteistyö käynnistyy hankkeen kuntien välillä: keskeisessä asemassa ohjausryhmä ja sen seutukuntien edustajat Syyskuu 2005 Suunnitellusta sosiaalipäivystysmallista tiedottamista, sitouttamista hankkeen tavoitteisiin Lokakuu 2005 Tapahtumalomake Jokilaakson sosiaalipäivystyksestä mallina, sopimusmalleja muualta Suomesta Marraskuu 2005 Sosiaalipäivystyksen tarvitsemien rakenteiden ja käytäntöjen kehittäminen: päivystyskansiotiedot kerätään kunnittain Helmikuu 2006 Sosiaalipäivystykseen liittyvän viranomaisten välisen yhteistyön mallintaminen. Toimintatavoista ja - käytännöistä sopiminen. Sopimuksen työstäminen. Maaliskuu 2006 Huhtikuu ja toukokuu 2006 Sosiaalipäivystystapahtumalomakkeen työstäminen. Sopimus hyväksytään kunnissa. Päivystyskansiot saadaan valmiiksi. VIRVE työvälineenä: yhteiset toimintatavat ja ohjeistukset Tavoite 4: Liittää päivystystoiminta täydentämään normaalipalveluja ja näin kehittää palvelujärjestelmän toimivuutta Ajankohta: Toukokuu 2006 Kesäkuu 2006 Heinäkuu 2006 Elokuu 2006 Toiminta: Sosiaalipäivystys käynnistyy: päivystyksen niveltyminen normaalipalveluihin Palautetta päivystyksestä ja sen toimivuudesta Palautetta päivystyksestä ja sen toimivuudesta Kehittämistarpeiden ja -ideoiden kokoaminen yhdessä muiden viranomaisten kanssa

7 TUOTEKORTTI: SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Tämä on Etelä-Pohjanmaan kahden seutukunnan 11 kunnan välinen sopimus. Sopijakunnat seutukunnittain ovat ( asukasluvut sulkeissa): Seinäjoen seudun kunnat: Ilmajoki (11 496), Jalasjärvi (8 631), Kurikka (10 533), Nurmo (11 968), Seinäjoki (36 409) ja Ylistaro (5 588). Suupohjan kunnat: Isojoki (2 552), Jurva (4 486), Karijoki (1 673), Kauhajoki (14 465) ja Teuva (6 220). Sopijakuntien yhteenlaskettu väestömäärä oli Sopimuksen osapuolet Tämä on Etelä-Pohjanmaan kolmen seutukunnan 13 kunnan välinen sopimus. Sopijakunnat seutukunnittain ovat ( asukasluvut sulkeissa): Härmänmaan kunnat: Alahärmä (4 817), Kauhava (8 026), Lapua (14 081) ja Ylihärmä (3 021). Järviseudun kunnat: Evijärvi (2 916), Kortesjärvi (2 384), Lappajärvi (3 670) ja Vimpeli (3 414). Kuusiokunnat: Alavus ( 9 631), Kuortane (4 185), Lehtimäki (1 930), Töysä (3 237) ja Ähtäri (6 885). Sopijakuntien yhteenlaskettu väestömäärä oli Sopimuksen perusteet ja tarkoitus Sopijakunnat ovat päättäneet järjestää sosiaalityöntekijän kiireellisten palveluiden saatavuuden, sosiaalipäivystyksen, sosiaalitoimistojen aukioloaikojen ulkopuolella. Sopim us perustuu valtioneuvoston antamaan periaatepäätökseen toteuttaa kattava sosiaalipäivystysjärjestelmä koko maassa vuoteen 2007 mennessä osana kansallista sosiaalialan kehittämishanketta. 3. Palvelun sisältö ja toimintaperiaatteet Sosiaalipäivystys alkaa Sopimus koskee virka-ajan ulkopuolella tehtävää sosiaalityön akuuttipalvelujen järjestämistä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa. Sosiaalipäivystäjä on tavoitettavissa hätäkeskuksen kautta hätänumerosta 112. Hätäkeskus ja viranomaistahot (poliisi, pelastustoimi ja terveydenhuolto) arvioivat asiakkaan avun tarpeen ja ottavat annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa yhteyttä sosiaalipäivystäjään hätäkeskuksen kautta. Mahdolliset kotikäynnit tehdään aina työparin kanssa. Tehtävät toteutetaan useimmiten yhteistyössä poliisin ja päivystävän terveydenhuollon kanssa konsultaation ja virka-avun keinoin. Sosiaalipäivystykseen kuuluvat tehtävät ovat lueteltu liitteessä 1. Varalla oleva sosiaalityöntekijä, josta tässä sopimuksessa käytetään nimitystä sosiaalipäivystäjä, antaa asiakkaille virka-ajan ulkopuolella heidän tarvitsemansa akuuttiavun ja siirtää jatkotyöskentelyn välittömästi virka-aikana heidän oman kuntansa sosiaalityöntekijöille. 4. Palvelun laajuus Sosiaalipäivystäjän palvelut on tarkoitettu sopijakuntien asukkaille ja näiden kuntien alueella oleskeleville. 5. Sosiaalipäivystyksen organisointi Etelä-Pohjanmaa jaetaan kahteen päivystysalueeseen siten, että Seinäjoen seutu ja Suupohja (11 kuntaa) muodostavat yhden päivystysalueen ja Härmänmaa, Järviseutu ja Kuusiokunnat (13 kuntaa) muodostavat toisen päivystysalueen. Sosiaalipäivystyksen järjestämistä varten sopijakuntien sosiaalityöntekijät muodostavat päivystysrenkaan siten, että päivystysalueella toimii

8 yksi sosiaalipäivystäjä kerrallaan. Sosiaalipäivystäjä voi harkintansa mukaan konsultaatioapua toisen päivystysalueen sosiaalipäivystäjältä. pyytää Sopijakuntien vuosittaisten varallaoloviikkojen lukumäärä määräytyy kuntien asukasluvun perusteella seuraavasti: Seinäjoen seutu ja Suupohja Härmänmaa, Järviseutu ja Kuusiokunnat Ilmajoki 5 viikkoa Alahärmä 4 viikkoa Isojoki Jalasjärvi 1 viikko 4 viikkoa Alavus Evijärvi 7 viikkoa 2 viikkoa Jurva 2 viikkoa Kauhava 6 viikkoa Karijoki 1 viikko Kortesjärvi 2 viikkoa Kauhajoki 7 viikkoa Kuortane 3 viikkoa Kurikka 5 viikkoa Lappajärvi 3 viikkoa Nurmo Seinäjoki 5 viikkoa 16 viikkoa Lehtimäki Töysä 2 viikkoa 2 viikkoa Teuva 3 viikkoa Lapua 11 viikkoa Ylistaro 3 viikkoa Vimpeli 3 viikkoa Ylihärmä 2 viikkoa Ähtäri 5 viikkoa Sopijakunnat ovat vastuussa sosiaalipäivystyksen järjestämisestä omien osalta. päivystysviikkojensa Varallaolovuoron pituus on yksi viikko kerrallaan. Sopijakuntien vuorot määräytyvät koko vuodeksi kerrallaan ennakkoon tehdyn vuorolistan mukaan. Varallaolovuoro alkaa maanantaina klo 16 ja jatkuu viikonlopun yli seuraavaan maanantai-aamuun klo 8:aan. Sosiaalipäivystys toimii arkisin virka-ajan ulkopuolella klo ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä ympärivuorokautisesti. 6. Henkilöstö ja toimintavarustus Sosiaalipäivystyspalvelujen järjestämistä varten kullakin sopijakunnalla tulee olla ammattitaitoinen henkilöstö. Kukin sopijakunta huolehtii sosiaalipäivystäjien nimeämisestä sopijakunnan omien varallaolovuorojen ajaksi. Sopijakunnat voivat halutessaan sopia sosiaalipäivystykseen osallistuvien sosiaalityöntekijöidensä kanssa vuorojensa varallaolon järjestämisestä viikkoa lyhyemmissä jaksoissa. Sopijakunta sitoutuu hankkimaan päivystäjien käyttöön viranomaisverkko-päätelaitteen (jäljempänä VIRVE). 7. Sosiaalipäivystäjien kelpoisuusehdot Sosiaalipäivystäjän tehtäviin kuuluvat tarvittaessa mm. kiireellisten huostaanottojen tekeminen. Sosiaalipäivystäjinä voivat toimia sosiaalityötä johtavat viranhaltijat, johtavat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityöntekijän viranhaltija-aseman omaavat henkilöt. Sosiaalipäivystäjän on täytettävä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukaiset kelpoisuusvaatimukset (272/2005). 8. Henkilöstön toimivalta ja sopimusosapuolten vastuut Tällä sopimuksella sopijakunnat antavat kuntalain (365/1995) 76 :n 3 momentin mukaisesti sopijakunnalle tai sen viranomaiselle säädetyn tehtävän, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi kiireellisissä sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteiden tehtävissä virka-ajan ulkopuolella. Sopijakunnan tehtäviä suorittaessaan sosiaalipäivystäjä toimii tämän sopijakunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisuudessa ja noudattaa sen päättämiä toimintaohjeita ja -periaatteita.

9 Tällä sopimuksella sopijakunnat valtuuttavat varallaolojärjestelmässä mukana olevat toisten sopijakuntien sosiaalityöntekijät toimimaan omilla alueillaan kiireellisissä sosiaalipalveluja vaativissa tehtävissä virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystäjän ominaisuudessa. Varallaolo ei aiheuta muutoksia työntekijän vakuutusturvaan. 9. Työaikajärjestelyt ja korvaukset Sosiaalipäivystäjän varallaoloaika on vapaamuotoista varallaolo a VIRVE-päätelaitteen ääressä. Kun hätäke skus tai muu kohdassa kolme mainittu vira nomaistaho ottaa yhteyden sosiaalipäivystäjään, varallaolo muuttuu aktiivityöajaksi, kunnes ko. tehtävä tulee suoritetuksi. Jokaisen tehtävän yhteydessä sosiaalipäivystäjän vähimmäistyöa ika on 15 minuuttia. Varalla ollessaan sosiaalipäivystäj än on pysyteltävä päivystysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Jos tilanne vaatii sosiaalipäivystäjän liikkeelle lähtöä, on hänen voitava tehdä se ½ tunnin kuluessa hälytyksestä ja sa avuttava hälytyspaikalle viimeistään 3 tunnin sisällä hälytyksestä. Myös matka-aika sosiaalipäivystäjän lähtöpaikasta h älytyspaikalle ja takaisin sosiaalipäivystäjän kotiin lasketaan aktiivityöajaksi. Varallaolokorvauksena sosiaalipäivystäjälle maksetaan voimassaolevan kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti 30 % hänen korottamattomasta tuntipalkastaan. Aktiivityöstä maksetaan KVTES:n mukaiset korvaukset ja varallaolokorvausten maksaminen keskeytyy aktiivityön ajaksi. Varallaolovuorossa ollut sosiaalipäivystäjä voi ottaa aktiivityönä tekemiensä työtuntien määrän vapaa-aikana tai rahakorvauksena. Työnantajalla on oikeus päättää aktiivityötuntien korvaustavasta. Kun varalla oleva sosiaalipäivystäjä joutuu lähtemään hälytyspaikalle, hänellä on oikeus käyttää omaa autoa, josta suoritetaan matkakorvaus. Mikäli sosiaalipäivystäjällä ei ole käytettävissä omaa autoa, on hänellä oikeus tarvittaessa käyttää taksia. 10. Maksut ja korvaukset / kustannusten jakaminen Sosiaalipäivystyksen kustannusten perusteet ja jako muodostuvat seuraavasti: 1. Sosiaalipäivystäjänä toimivan sosiaalityöntekijän varallaolo aiheuttaa sopijakunnalle kustannuksia 128 tunnilta viikossa (viikkoina, jolloin on aattopäivä tai juhlapyhä, h/vko). Varallaoloajalta sosiaalipäivystäjälle maksetaan KVTES:n mukaisesti 30 % hänen korottamattomasta tuntipalkastaan. Jokainen sopijakunta vastaa itse sosiaalipäivystäjänä toimivan työntekijänsä varallaolokuluista. 2. Sosiaalipäivystäjän aktiivityöstä aiheutuneista palkka- ja matkakuluista vastaa se sopijakunta, jonka asukkaan tai kunnassa oleskelevan asioita sosiaalipäivystäjä on hoitanut. Sosiaalipäivystäjän palkanmaksusta vastaa ao. sopijakunta, joka laskuttaa asiakkaan kotikuntaa. 3. Sosiaalipäivystäjille järjestettävästä koulutuksesta ja työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset maksaa kukin sopijakunta omien sosiaalipäivystäjiensä osalta. Sosiaalipäivystäjänä ollut työntekijä ilmoittaa kirjallisesti jokaisen varallaoloviikkonsa päätyttyä sekä varallaolotuntiensa että tekemänsä aktiivityötuntien määrän ja siitä aiheutuneet matkakulutiedot omalle sopijakunnalle. 11. Salassapito, tietojen anto ja asiakirjahallinto Sosiaalipäivystystä toteutettaessa noudatetaan soveltuvin osin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000) ja julkisuuslakia (621/1999).

10 Sosiaalipäivystäjinä toimivilla ei ole oikeutta päästä muiden sopijakuntien asiakastietojärjestelmiin. 12. Muutoksenhaku viranhaltijan päätöksiin Muutosta sosiaalipäivystäjänä toimineen viranhaltijan päätöksiin haetaan asiakkaan kotikunnan sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. 13. Vahingonkorvausvastuu Vahingonkorvauksen osalta noudatetaan vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä. 14. Sopimuksen laajentaminen Uusien sopijakuntien ottamisesta päivystystoiminnan piiriin päätetään sopimuskuntien kesken yksimielisesti. 15. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä sopimus on voimassa Alueellisen sosiaalipäivystyksen jatkamisesta sovitaan mennessä. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksen tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijakuntien välisissä neuvotteluissa. 17. Sopimuksen sitovuus ja sopimuskappaleet Tämä sopimus sitoo osapuolia kun sopijakunnat ovat sen allekirjoittaneet. Tätä sopimuskappaletta on laadittu 11 samansanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopimusosapuolelle. (Seinäjoen seutu ja Suupohja). Tätä sopimuskappaletta on laadittu 13 samansanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopimusosapuolelle. (Härmänmaa, Järviseutu ja Kuusiokunnat).

11 Liite 1 ETELÄ-POHJANMAAN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEEN OHJATTAVAT SOSIAALISET HÄTÄTILANTEET LASTENSUOJELUN TAI MUUN HUOLLON TARPEEN SELVITTÄMINEN Jos lapset tai muut huoltoa tarvitsevat jäävät sitä vaille hoitajan tai huoltajan päihteidenkäytön tapaturman mielenterveysongelmien sairauskohtauksen itsemurhan tai muun äkillisen kuoleman takia vanhemmat rikoksen takia pidätettynä Eri syistä johtuvat perhekriisit, joissa lapset tai nuoret jäävät ilman hoitoa Väkivalta tai sen uhka, esimerkiksi äkillinen yösijan puute Lapsen huolto/tapaamisriidat ohjaus ja neuvonta NUOREN TAI LAPSEN ERITYISVAIKEUDET Päihde- tai huumeongelma Alaikäisen pidätys Kuulusteluista ilmoitus sosiaalipäivystäjälle Koulukotikarkurit VIRKA-APU, KONSULTAATIO poliisi terveystoimi pelastustoimi ÄKILLISEN TILAPÄISMAJOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN esim. huoneistopalo, perheväkivalta, onnettomuustilanteet, evakuointi, ympäristöonnettomuudet TRAUMAATTISET JA ÄKILLISET TAPAHTUMAT JA ONNETTOMUUDET esim. kuolemantapaus perheessä, päivystäjä ohjaa kriisiryhmään

12 Liite 2 SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN OSAPUOLTEN OSALTA Alajärvi ja Soini liittyvät sopimuksen osapuoliksi. Alkuperäiset sopimuskunnat ovat hyväksyneet sopimuksen laajentamisen uusien sopijakuntien osalta. Sopijakuntien vuosittainen varallaoloviikkojen lukumäärä määräytyy kuntien asukasluvun perusteella seuraavasti: Alahär mä 3 viikkoa Alajärvi 6 viikkoa Alavus 6 viikkoa Evijärvi 2 viikkoa Kauhava 5 viikkoa Kortesjärvi 2 viikkoa Kuortane 3 viikkoa Lapua 9 viikkoa Lappajärvi 2 viikkoa Lehtimäki 1 viikkoa Soini 2 viikkoa Töysä 2 viikkoa Vimpeli 2 viikkoa Ylihärmä 2 viikkoa Ähtäri 5 viikkoa Liitymme tämän sopimuksen osapuoliksi ja hyväksymme sopimuksen ehdot. Alajärvi käsittelypvm Soini käsittelyp

13

INARIN JA UTSJOEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA

INARIN JA UTSJOEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA INARIN JA UTSJOEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA Inarin ja Utsjoen kunnat ovat sopineet alueellisen sosiaalipäivystyksen, virka-ajan ulkopuolisen

Lisätiedot

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012

SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 SOPIMUS ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ MOBILE-KUNTIEN (15 KPL) ALUEELLA 1.1.2012 2.4.2012 1. Sopimuksen osapuolet Keski-Suomen maakunnan viisitoista (15) Kriisikeskus Mobilen palveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNNASSA X A. Päivystyksen osallistuminen Osallistuminen säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaan sosiaalipalveluiden järjestämiseen (sosiaalipäivystykseen)

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat kunta palvelun ostajana ja Joensuun kaupunki palvelun myyjänä.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat kunta palvelun ostajana ja Joensuun kaupunki palvelun myyjänä. Stltk 10.6.2015 35, liite 5 A Maakunnallinen sopimus sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (sosiaalihuoltolaki 12 ja 29) 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat kunta palvelun ostajana

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä alkaen Yhtymähallitus 20.11.2012 liite 138 Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2013 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5

SOPIMUS 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE. Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1 (5) SOPIMUS Perusturvalautakunta 7.12.2010 14.12.2010 / LIITE Sopijaosapuolet: Nuorten Ystävät -palvelut Oy Torikatu 28 90100 OULU p. 040 581 1500 Y-tunnus 2079261-5 1. Sopimuksen sisältö Hailuodon kunta,

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen

Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Sosiaalilautakunta 42 21.05.2008 TURUN SEUDUN SOSIAALIPÄIVYSTYS 22/03.01/2008 81/00.10/2008 SOSLTK 42 Valmistelija: Riitta Ylipelkonen Kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestämisvelvollisuus perustuu

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014. Tilastoliite Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Etelä Pohjanmaan hyvinvointikatsaus 2014 Tilastoliite Julkaisu B:68 ISBN 978 951 766 255 0 (nide) ISBN 978 951 766 256 7 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 115 14.12.2005 Sosiaalilautakunta 62 14.06.2006 Sosiaalilautakunta 63 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 91 12.12.

Sosiaalilautakunta 115 14.12.2005 Sosiaalilautakunta 62 14.06.2006 Sosiaalilautakunta 63 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 91 12.12. Sosiaalilautakunta 115 14.12.2005 Sosiaalilautakunta 62 14.06.2006 Sosiaalilautakunta 63 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 91 12.12.2007 TURUN SEUDUN SOSIAALIPÄIVYSTYSKOKEILU -HANKE 2006 22/03.01/2006 45/00.10/2006

Lisätiedot

SOITEN SOSIAALIPÄIVYSTYSSOPIMUS 2017

SOITEN SOSIAALIPÄIVYSTYSSOPIMUS 2017 SOITEN SOSIAALIPÄIVYSTYSSOPIMUS 2017 1. Päivystykseen osallistuminen Osallistuminen säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvaan sosiaalipäivystykseen perustuu viranhaltijoiden ja työntekijöiden sitä

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2010 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2010 alkaen Kyh 24.11.2009 101 Kyh liite 1 Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2010 alkaen Hangon kaupunki Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue Raaseporin

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla?

Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Murtumapotilaille mahdollisuus uuden murtuman ehkäisyyn, miten palveluketju toimii Etelä- Pohjanmaalla? Heli Latva-Nikkola murtumapotilaiden kuntoutusohjaaja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Seinäjoen

Lisätiedot

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa

Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Kiireellinen sosiaalipalvelu - sosiaalipäivystys Lapissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveysjohdon seminaari, Pohtimolampi 7.11.2013 Lapin aluehallintovirasto, sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä

Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä Sopimus 1 (6) Sopimus sosiaalipäivystyksen järjestämisestä kuntien välisenä yhteistyönä 1. Sopijapuolet Auran kunta Kaarinan kaupunki Kemiönsaaren kunta Kosken Tl kunta 0132103-3 0133226-9 0133833-7 0213007-9

Lisätiedot

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.

TERVETULOA. Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11. TERVETULOA Tampereen ja Etelä Pirkanmaan seutukuntien alueellisen lastensuojelun sosiaalipäivystyshankkeen päätöstilaisuuteen! 23.11.2007 Alueellinen lastensuojelun sosiaalipäivystys Yhteistoimintasopimus

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus?

Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys uhka vai mahdollisuus? Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 14.9.2017 Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Haikko 16.5.2017 1 12.5.2017 Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta

Lisätiedot

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja

Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Poistettu teksti näkyy yliviivauksena ja lisäykset kursiivilla Sopimus eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä Juankosken ja Nilsiän kaupungin sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Turku 26.4.2017 1 26.4.2017 Kirsi Kaikko Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon

Lisätiedot

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta

Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta Fysioterapeuttien suoravastaanotto - kokemuksia Etelä-Pohjanmaalta ja Tampereen kaupungilta OMAN ORGANISAATION NIMI 1 22.6.2017 Päivi Lehtimäki ja Tuula Haukka-Wacklin Lähtökohdat EPSHP selkäpotilaita,

Lisätiedot

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen

TLP -kliinikoiden luento- ja Mervi Kuparinen Hilkka RäisR Veli-Matti Saarinen TLP -kliinikoiden luento- ja yhteistyöpäiv ivä,, Seinäjoki 7.10.009 Mervi Kuparinen Hilkka RäisR isänen Veli-Matti Saarinen Päivän n ohjelma 9.00 Päivän n avaus ja esittäytymiskierros, ajankohtaista, mikä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi hieman viime

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä maltillisessa laskussa

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Tampereen Sosiaalipäivystyksen ja poliisin yhteistyö lastensuojelussa

Tampereen Sosiaalipäivystyksen ja poliisin yhteistyö lastensuojelussa Tampereen Sosiaalipäivystyksen ja poliisin yhteistyö lastensuojelussa Johtava sosiaalityöntekijä Tapani Unkila 01.10..2013 j Sosiaalipäivystyksen toimisto Tampereen poliisitalolla Tampereen Sosiaalipäivystys

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivät 8.9.2017 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Helsinki 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa maltillista laskuaan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖ JA SOSIAALIPÄIVYSTYS, Miia Ståhle, johtava sosiaalityöntekijä, HUS, Lohjan sairaanhoitoalue

TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖ JA SOSIAALIPÄIVYSTYS, Miia Ståhle, johtava sosiaalityöntekijä, HUS, Lohjan sairaanhoitoalue TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖ JA SOSIAALIPÄIVYSTYS, 4.9.2017 Miia Ståhle, johtava sosiaalityöntekijä, HUS, Lohjan sairaanhoitoalue TERVEYSSOSIAALITYÖ Sosiaalityötä terveydenhuollossa potilaan terveyden,

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,1 % viime

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,6 % viime

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 8/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 6,9 % viime vuodesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,8 % viime vuodesta

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan

29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) 29 koskee sosiaalipäivystystä. Kunnan olisi huolehdittava sosiaalipäivystyksen järjestämistä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 12,1 % viime

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012

KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 1 (9) KESKI-SUOMEN SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT TAMMI- MAALISKUU 2012 Tammi-maaliskuun 2012 aikana virka-ajan ulkopuolella toimivissa sosiaalipäivystyksissä tilastoitiin 384 eri päivystystapahtumaa Keski-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA. Ohjaus ja täytäntöönpano

SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA. Ohjaus ja täytäntöönpano SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA Ohjaus ja täytäntöönpano Ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ISOJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JALASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Lomakyytien aikataulut 2015

Lomakyytien aikataulut 2015 Lomakyytien aikataulut 2015 päivitetty 6.7.2015 / Alik Hotti VMTK Reitti 3B Pyhäntä th 16:25 16:25 21:25 21:25 Kärsämäki Neste 16:50 16:50 21:00 21:00 Nivala Neste th 17:35 17:35 20:10 20:10 Sievi th 17:50

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta

Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta Khall. 02.10.2017 151 liite nro. 2 Sopimus D/1117/00.04.01.02.00/2017 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ. AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA OJANSUU TIINA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS

Lisätiedot

Kh liite SOPIMUS MAAKUNTAKORKEAKOULUTOIMINNASTA ETELÄ-POHJANMAALLA

Kh liite SOPIMUS MAAKUNTAKORKEAKOULUTOIMINNASTA ETELÄ-POHJANMAALLA Kh 23.5.2016 119 liite SOPIMUS MAAKUNTAKORKEAKOULUTOIMINNASTA ETELÄ-POHJANMAALLA..2016 2(8) YHTEISTYÖSOPIMUS MAAKUNTAKORKEAKOULUTOIMINNASTA ETELÄ-POHJANMAALLA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämä yhteistyösopimus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 7 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet eija.vaula@satshp.fi 26.4.2017 Satasote Päivystys 24 SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ., AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA, LAURILA JENNI,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta 2013 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä PL /28.3.2014 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät 2012 9 ryhmä, yhdessä ryhmässä kaksi jaosta Vastauksia 8 ryhmältä

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella Moniammatillinen tiimi poliisilaitoksella (poliisi, sosiaalityöntekija,

Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella Moniammatillinen tiimi poliisilaitoksella (poliisi, sosiaalityöntekija, Haasteita on, mutta selviämme niistä kehittämällä luovasti sosiaalipäivystyksen käytäntöjä moniammatillisellayhteistyöllä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen Sosiaalityöntekijä poliisilaitoksella il i ll

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys Suomessa -nykytilanne ja uudistamistarpeet

Sosiaalipäivystys Suomessa -nykytilanne ja uudistamistarpeet Sosiaalipäivystys Suomessa -nykytilanne ja uudistamistarpeet Sosiaalipäivystyksen järjestämisvelvollisuus Kuntien on järjestettävä sosiaalipäivystys sosiaalihuoltolain 29 :n nojalla seuraavasti: Sosiaalipäivystys

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 11,6 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT

TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT 1 (8) TAMMI-KESÄKUUN 2009 SOSIAALIPÄIVYSTYSTILASTOT Maakunnan sosiaalipäivystyksiin tulleita päivystystapahtumia on ollut tammi-kesäkuun 2009 välisenä aikana noin 10 % vähemmän viime vuoden vastaavaan

Lisätiedot

VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE

VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE Sivu 1 / 6 VARALLAOLO-OHJE SUUN TERVEYDENHUOLLON ESIMIEHILLE 1. VARALLAOLO SUUNTESSA Helsingin kaupunki huolehtii Haartmanin sairaalan hammashoitolassa pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

Näin meillä Tampereella nääs

Näin meillä Tampereella nääs Näin meillä Tampereella nääs suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Saman katon alla Sorilla - poliisi - seutukunnallinen sosiaalipäivystys vuodesta 1995 - syyskuusta 2013 alkaen Selkis eli seutukunnallinen

Lisätiedot

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti:

Kunnat nimeävät yhteiseen jaostoon jäseniä seuraavasti: YHTEISTOIMINTASOPIMUS JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Porin, Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupungit sekä Eurajoen, Merikarvian,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 2004-2014

Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 2004-2014 Määrä Tutkimusmäärät SeKS:n radiologian vastuuyksikössä 24-214 88 86 84 86 299 86 623 82 8 78 76 74 74 952 72 7 68 66 68 793 71 799 71 679 72 916 72 41 7 372 7 348 71 683 K-rtg; 61 83 Y-rtg; 13 869 K-rtg;

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ LOIMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolet ovat Loimaan kaupunki ja Oripään kunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Hyvinvointi. Harri Jokiranta 25.11.2015

Hyvinvointi. Harri Jokiranta 25.11.2015 Hyvinvointi Harri Jokiranta 25.11.2015 Tulonjako ja toimeentulotuki 2013 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Koko maa 7 Etelä-Pohjanmaa 6,2 Alajärvi 7,7 Vimpeli 5,5 Soini 5,6

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset

Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoita koskeviin suuronnettomuus- ja poikkeustilanteisiin varautuminen 18.11.2011 Pääkaupunkiseudun sosiaali- ja kriisipäivystykset Riikka Vikström, Helsingin sosiaali-ja

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä

Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä Sosiaalipäivystyksiä tulevaisuuteen viemässä Asiakkaat ja kansalaiset Julkinen ohjaus Nykykäytännöt Ammattilaiset Valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät Tampere 22 23.11.2007 Valpuri Salonen Sorri johtava

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 7/2013

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 7/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 13,4 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

VAIHTOEHDOT MAAKUNNALLISEN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI

VAIHTOEHDOT MAAKUNNALLISEN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI Riitta Varkemaa 21.11.2008 Kanta-Hämeen kriisityön hanke VAIHTOEHDOT MAAKUNNALLISEN SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI Kanta-Hämeen kriisityön hanke toimii ajalla 1.8.2007-31.7.2009. Kyse

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot