REC-E5020 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REC-E5020 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen"

Transkriptio

1 REC-E5020 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

2 Lukemasi kirjallisuus Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut Käsitteet (mm. omaisuuden suoja) Yleiset ja erityiset lunastusperusteet (mm. yleinen tarve) Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut Lunastusprosessi Lunastuslupa-/edellytykset 2

3 2. Lähipäivän aikataulu 12:15 12:30 Palaute lokikirjoituksista 12:30 13:15 Lunastusprosessi Tauko 13:30 14:30 Ryhmätyö 14:30 15:25 Ryhmätöiden esittely 15:25 15:40 Harjoitustyön tehtävänanto 15:40 15:45 Tehtävät seuraavaksi kerraksi 3

4 Lokikirjoitukset

5 Kirjoituksista poimittua Eniten keskustelua herätti Förstien tapaus Ilahduttavaa, että moni ryhmä oli hakenut asiasta lisätietoa! Yleinen tarve oli monen mielestä kyseenalainen, pitäisikö se olla yksiselitteisesti määritelty? Korvaus riittämätön (140 k ) mutta vaatimus posketon (3,3 M ) Miten huomioidaan subjektiiviset tunne- ja käyttöarvot? Ja miksi he eivät sopineet asiasta? Pitäisikö olla edunvalvoja, jos asianosaiset ovat vähän kujalla? 5

6 Kirjoituksista poimittua Miksi ei hankittu maata kunnan omistukseen ennen kaavoitusta, olisiko koko sotku vältetty? Huom. Kurssin pelisäännöt ja läpäiseminen Kaikkien tulee osallistua lokikirjoituksiin aina kuluvan luentoviikon sunnuntai-iltaan mennessä.. Yhden viikon ajalta lokikirjoitus voi puuttua, tästä ei tule sanktioita. Mikäli lokikirjoitus puuttuu kahdelta viikolta, vähennetään kokonaisarvosanasta yksi numero. Jos lokikirjoitus puuttuu kolmelta viikolta, vähennetään kokonaisarvosanasta kaksi numeroa jne. 6

7 Lunastusprosessin institutionaalinen kuvaus

8 Milloin saa lunastaa? Lähde: Kansainväliset lunastusperiaatteet (FIG) 8

9 Lunastusprosessin institutionaalinen (kansainvälinen) kuvaus Käynnistäminen Selvitykset Päätökset Valittaminen Kuka voi käynnistää prosessin? Kuka on vastuussa? Kenellä on todistustaakka, kuka tekee selvitykset jne? Erityiset prosessit? Kuka on vastuussa päätöksen tekemisestä? Millainen päätös annetaan? Osallistumis-/neuvottelumahdollisuudet? Oikeudellinen vai hallinnollinen? Jokainen lunastusprosessi sisältää kolme tärkeää vaihetta 1.Lupa lunastaa 2.Lupa ottaa omaisuus haltuun 3.Korvaukset Haltuunottoa ja korvauksia koskevat päätökset voidaan antaa eri organisaatioissa kuin lunastuslupa. Tällaisessä tilanteessa prosessi toistetaan. 9

10 Prosessin institutionaalinen kuvaus Suomessa Käynnistäminen Selvitykset Päätökset Valittaminen Lunastuslupa Hakemus Kyseeseen tuleva viranomainen, vaihtelee tapauskohtaisesti Viranomainen tai luvan hakija tekee selvitykset, vaihtelee tapauskohtaisesti Viranomainen tekee päätöksen, vaihtelee tapauskohtaisesti Lupa lunastaa Pääsääntöisesti HaO/KHO:een Käynnistäminen Selvitykset Päätökset Valittaminen Toimeenpano Hakemus Maanmittari tekee/hankkii viranpuolesta Osapuolia kuullaan kokouksissa Lunastustoimikunta tekee itsenäisesti Lunastuslupa (jos ei aikaisemmin myönnetty), haltuunotto ja korvaukset Lunastustoimikunnalla on päätöksentekopakko (asianosaiset voivat kuitenkin neuvotella ja sopia) Maaoikeus Korkein oikeus (valituslupa) 10

11 Lunastusprosessi

12 Lunastuslupaviranomaiset Lunastus alkaa lunastusluvan hakemisella. Kyseessä on hallinnollinen prosessi, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen Valtioneuvosto on yleinen lunastuslupaviranomainen. Ympäristöministeriö voi myöntää lunastusluvan kunnalle yleiskaavan perusteella esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämistä varten Tietyssä tilanteissa lupa voi sisältyä suoraan toiseen maankäyttösuunnitelmaan (esim. yleiset alueet asemakaavassa voi kunta lunastaa ilman lunastuslupaa; tiesuunnitelmat sisältävät lunastusluvat) Vähäisessä rakentamisessa (esim. voimansiirtolinjan vaatimat vähäiset muutostyöt) lunastusluvan voi antaa Maanmittauslaitos. Jos lupa lunastamiseen on annettu suoraan laissa (esim. vesijätön lunastus, tontinosan lunastus), se voidaan myöntää lunastuksen täytäntöönpanovaiheessa. Erityisiin lunastusperusteisiin liittyy poikkeuksia (esim. Vesilaki) Luvassa päätetään paitsi saako lunastaa myös se, mitä saa lunastaa (ulottuvuus) 12

13 Lunastuksen toimeenpano (1/2) Maanmittauslaitos panee lunastuksen täytäntöön. Lunastustoimikunta (toimitusinsinööri + 2 uskottua miestä) toteuttaa lunastuksen Lunastustoimikunnan päätökset vastaavat oikeudelliselta sitovuudeltaan alioikeuden päätöksiä valittaminen: maaoikeus Korkein oikeus (normaali riita-asia: käräjäoikeus hovioikeus Korkein oikeus) Kaikki lunastukseen liittyvät asiat ratkaistaan samassa prosessissa (kohteen vahvistaminen, korvausten määrääminen, merkinnät kiinteistöjärjestelmään) Kuva. Kuusamontien alta purettavien talojen asukkaat ovat erittäin närkästyneitä siitä, millaisia summia heille tarjotaan korvaukseksi siitä, että he menettävät kotinsa tietyömaan alle. Kuusamontien rakennustöiden takia tien varresta joudutaan purkamaan kymmenkunta rakennusta, joista kuusi on edelleen asuinkäytössä. 13

14 Lunastuksen toimeenpano (2/2) Korvaukset arvioidaan ja määrätään LunL:n mukaisessa lunastustoimituksessa viran puolesta (LunL 41 : virallisperiaate). Asianosaisena olevien luovuttajien ei siis välttämättä tarvitse tehdä minkäänlaista vaatimusta taloudellisten menetystensä korvaamisen takeeksi. Ennakkohaltuunoton yhteydessä määrättäviä ennakkokorvauksia on vaadittava (LunL 60.2,3 ). Lunastusrelaation ulkopuolisille tahoille LunL 38 :n nojalla määrättäviä korvauksia on vaadittava. Lisäksi asianosaisten on vaadittava edunvalvontakustannusten korvaamista (LunL 82.1 ja 82.2 ) 14

15 Lunastusforum Toimituksen suorittamisesta vastaa lunastustoimikunta Lunastustoimituksen toimitusinsinööri kelpoisuusehtona saakka maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomiinsinöörin tutkinto (=pitää olla suoritettuna kiinteistötekniikan opintopolku ei siis mikä tahansa kurssikombinaatio kiinteistötalouden koulutusohjelmasta) Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Asianosaiset ei tyhjentävää määrittelyä siitä, ketkä ovat asianosaisia. Toimitusinsinöörillä suuri harkintavalta. Hallituksen esityksen mukaan asianosaisia lunastustoimituksessa ovat kaikki, joiden omaisuutta lunastaminen välittömästi koskee. Vähintäänkin ne, joilla on omistus- tai siihen verrattava oikeus lunastettavaan omaisuuteen Lisäksi asianosaisia ovat ne, jotka olisivat asianosaisia lunastuksen yhteydessä tehtävissä rajankäynneissä, tilusjärjestelyissä tai yksityisten teiden järjestelyissä Tärkeää on tiedottaa pantinhaltijoita ja naapureita. Korvaussopimuksia tehtäessä lunastustoimikunnan vastuulla on turvata paitsi välittömien asianosaisten myös kolmansien osapuolten (mm. kiinnityksen haltijat) asemaa. 15

16 Vireilletulo Lunastus tulee vireille joko automaattisesti tai hakemuksesta Mikäli lunastukseen on haettu lunastuslupaa, lunastajan ei tarvitse erikseen hakea lunastuksen toimeenpanoa. MML antaa määräyksen lunastuksen toimeenpanoon myönnettyään lunastusluvan tai saatuaan tiedon päätöksestä, jolla lunastuslupa on myönnetty. Mikäli lunastus perustuu lunastusluvan korvaavaan suunnitelmaan, lupaan tai päätökseen, lunastajan on erikseen haettava lunastuksen toimeenpanoa MML:lta. Lunastustoimitukset (kpl/vuosi) Maantietoimitus (460): tiesuunnitelma Ratatoimitus (22): ratasuunnitelma Voimalinjalunastus (16): lunastuslupa (VN) Luonnonsuojelualueen lunastus (16): lunastuslupa (YM) Maankäytön kehittämiseen liittyvä lunastus, ns. raakamaan lunastus (80): lunastuslupa (YM) Tontinosan lunastus (25): lunastuslupa suoraan laissa Vesijätön lunastus (621) : lunastuslupa suoraan laissa Sekalaiset (132): tavallisesti pienehköjä lunastuksia, joihin MML myöntää lunastusluvan (yhteensä 1372/vuosi) 16

17 Lunastustoimitus: kiinteistötekniset osat (1/4) Lunastuksen kohteen vahvistaminen Lunastuksen kohteen vahvistaminen merkitsee sitä, että lunastuspäätöksessä mainitaan kiinteistö (alue) joka lunastetaan, laaditaan tästä kartta sekä merkitään alueen rajat tarpeellisella tavalla maastoon. Silloin kun kysymys on vain käyttöoikeuden perustamisesta kiinteistöön, todetaan, millainen käyttöoikeus perustetaan ja mitä aluetta se koskee. Jos kysymys on pelkästään kiinteistön käyttöoikeuden rajoittamisesta, lunastuspäätöksessä todetaan, millaisia rajoituksia kiinteistön käytölle asetetaan. Lisäksi kohteen vahvistaminen merkitsee sitä, että todetaan, mitä kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia lunastuksessa lakkautetaan tai muutetaan. Lunastusluvasta voidaan lunastustoimituksessa vähäisessä määrin poiketa, jos siihen on erityisiä syitä. Lunastusluvasta ei ole syytä kuitenkaan poiketa esimerkiksi luovuttajan henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi. 17

18 Lunastustoimitus: kiinteistötekniset osat (2/4) Lunastuksen laajentaminen Toimituksessa voidaan lunastaa myös lunastusalueen ulkopuolisia alueita, jos.. Maanomistaja ei voi käyttää jäljelle jäävää tilusta hyväkseen Kiinteistön tai sen osan kulkuyhteyksien rakentamisen tai muiden tällaisten toimenpiteiden kustannukset tai haitankorvaus olisivat huomattavan suuret kiinteistön tai sen osan arvoon verrattuna Lunastaja (esim. tienpitäjä) voi hakea laajentamista 18

19 Lunastustoimitus: kiinteistötekniset osat (3/4) Tilusjärjestelyt Tien rakentaminen pirstoo monesti tiluksia haitallisesti. Lunastustoimikunta voi tehdä kiinteistöjen välisiä tilusvaihtoja tai siirtää tiluksia rahavastiketta vastaan kiinteistöstä toiseen. Tilusjärjestelystä ei saa aiheutua muille haittaa tai vahinkoa 19

20 Lunastustoimitus: kiinteistötekniset osat (4/4) Yksityisten teiden järjestelyt Perusperiaate kaikissa toimituksissa: välttämätön ulospääsytie toimituksen piiriin kuuluville tiloille tulee toimituksen yhteydessä järjestää kulkuyhteydet. Jos lunastuksen vuoksi menetetään oikeus yksityisen tien pitämiseen ja tie on sen vuoksi johdettava toisen kiinteistön tai alueen kautta taikka lunastuksesta muutoin aiheutuu kulkuyhteyksien katkeaminen, on tästä aiheutuvat kysymykset järjestettävä lunastustoimituksessa noudattaen soveltuvin kohdin, mitä yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) on säädetty. YksTieL:n mukainen tieoikeus on toisen kiinteistön käyttöön oikeuttava pysyvä käyttöoikeus. LunL:n kategoriassa yksityistieoikeus on 2.2 :n mukainen erityinen oikeus. Tieoikeuden haltija on siten asianosainen toimituksessa ja hänellä on oikeus korvauksiin. Yksityisten teiden järjestelystä johtuvat korvaukset on määrättävä lunastajan maksettavaksi. 20

21 Lunastustoimitus: Korvausten määrääminen ja maksaminen (1/2) Lunastustoimituksessa lunastustoimikunnan on määrättävä kaikki asianosaisille tulevat lunastuskorvauksen osat viran puolesta. Ennakkokorvaukset määrätään, LunL 38 :ään perustuvat korvausvaatimukset ja edunvalvontakulut käsitellään kuitenkin vain asianosaisen vaatimuksesta. Kukin lunastuksen kohde sekä lunastuksesta aiheutuvat menetykset on selitettävä mainiten ne perusteet, joiden varaan arvio rakentuu. Lisäksi on eriteltävä toimeenpannut tilus- ja yksityistiejärjestelyt sekä vahinkojen korjaamiseksi suoritettavat toimenpiteet (LunL 42.1 ). Myös vaatimukset, joihin ei suostuta, on selitettävä (LunL 42.2 ). Lunastustoimikunnan on määrättävä korvaus suoritettavaksi sille, jolle lunastettava omaisuus lunastustoimituksen alkaessa kuuluu Jollei omistajasta ole tietoa tai jos toimituksen alkaessa on vireillä riita paremmasta oikeudesta lunastettavaan oikeuteen, korvaus on määrättävä talletettavaksi (LunL 48.1 ) 21

22 Lunastustoimitus: Korvausten määrääminen ja maksaminen (2/2) Korvauksen tallettaminen voi tulla kyseeseen neljässä erilaisessa tilanteessa: 1. Velkojien edun suojaamiseksi (LunL 49 ja 64.1 ). 2. Jollei lunastettavan omaisuuden omistajasta ole tietoa tai jos toimituksen alkaessa on vireillä riita paremmasta oikeudesta lunastettavaan omaisuuteen (LunL 48.1 ). 3. Jollei siitä, kenellä on oikeus nostaa yhteinen korvaus, ole selvitystä (LunL 48.2 ). 4. Siitä syystä, että lunastuspäätöksessä määrätty korvaus on hakijan valituksen johdosta riidanalainen (LunL 52.2 ). Lunastuksen hakijan on suoritettava kertakaikkinen korvaus tai, jos ennakkokorvausta on suoritettu, loppuosa korvauksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lunastuspäätös on julistettu, maksamalla korvaus korvauksensaajalle tai tämän määräämään rahalaitokseen. Muutoin lunastus raukeaa. 22

23 Haltuunotto Omaisuuden haltuunotossa voidaan LunL:n mukaan erottaa kaksi muotoa: säännönmukainen haltuunotto ja ennakkohaltuunotto. LunL 58 :n mukaan hakija voi saada ennakkohaltuunotto-oikeuden lunastettavaan omaisuuteen, mikäli töiden kiireellinen aloittaminen tai muut syyt sitä vaativat. Ennakkohaltuunottoa varten lunastaja tarvitsee erillisen luvan. Tämän luvan myöntää hakemuksesta lunastusluvan antava viranomainen (LunL 59.1 ). Mikäli lunastuslupaa ei tarvita, luvan myöntää hakijan (lunastajan) vaatimuksesta lunastustoimikunta lunastustoimituksessa annettavalla eri päätöksell ä (LunL 59.3 ). Sekä säännönmukaisen haltuunoton että ennakkohaltuunoton kohdalla LunL:n mukainen haltuunotto-oikeus on sidottu korvausten suorittamiseen. Ennakkohaltuunottotapauksessa lunastaja saa oikeuden ottaa omaisuuden haltuunsa haltuunottokatselmuksen päättymisen ja (vaadittujen) ennakkokorvausten suorittamisen jälkeen (LunL 63 ). Poikkeuksena maantie- ja ratahankkeet, joissa haltuunottoa ei ole sidottu korvausten maksamiseen. 23

24 Haltuunotto Normaali haltuunotto Tapahtuu sen jälkeen kun toimitus on lopetettu, korvaukset maksettu jne. Ennakkohaltuunotto Tapahtuu ennen kuin toimitus on saatettu loppuun. Tehdään sen vuoksi, että rakennustyöt voidaan aloittaa. Omistusoikeus rekisteröidään vasta jälkikäteen, mistä johtuen omaisuutta ei voi pantata ennakkohaltuunoton aikana. Type 1 Type 2 Application to court Court order: Advanced taking possession Preliminary compensation Right to construct but not to register ownership Court order: Taking possession and compensation Court order: Compensation Full possession Full possession 24

25 Haltuunottokatselmus Haltuunottokatselmus on LunL 15 :n 4 kohdan mukaisesti pidettävä ennen muihin tehtäviin ryhtymistä. Haltuunottokatselmuksen pitää lunastustoimikunta lunastustoimituksen yhteydessä tai se pidetään erillisenä toimituksena ennen lunastustoimituksen alkamista. Käytännössä lunastustoimitus aloitetaan tällaisella haltuunottokatselmuksella, mikäli lunastajalla on ennakkohaltuunottolupa. Haltuunottokatselmuksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: vahvistettava ja osoitettava haltuunottoluvan perusteella haltuunotettava omaisuus, laadittava selitelmä haltuunotettavasta ja haltuunoton johdosta poistettavasta omaisuudesta, sekä määrättävä asianosaisen vaatimuksesta likimääräisen arvion nojalla haltuunotettavasta omaisuudesta ennakkokorvaus (3/4). 25

26 Muutoksenhaku (1/2) Lunastustoimituksessa tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen KML:ssa säädetyssä järjestyksessä (LunL 89.1 ). Jos päätökseen ei haeta muutosta valitusajan kuluessa, toimitus tulee lainvoimaiseksi. Muutosta ei saa hakea seuraaviin asioihin: Ennakkohaltuunottolupa Toimitusmääräys Valitus lunastusluvasta ei estä toimituksen aloittamista, ts. toimitus voi alkaa heti lunastusluvan myöntämisen jälkeen Toimitusta ei voi kuitenkaan lopettaa ennen kuin lunastuslupa on saanut lainvoiman. 26

27 Muutoksenhaku (2/2) Keskimäärin muutosta haetaan 1-8 %:iin toimituksista Toisilta insinööreiltä menee paljon toimituksia maaoikeuksiin ja toisilta taas ei lainkaan; onko syy insinöörien erikoistumisesta tietynlaisiin tapauksiin vain insinöörien asiakaslähtöisyydestä? Oikeudenkäynnissä vallitsee virallisperiaatteen sijaan määräämisperiaate Valitukset sen sijaan tutkitaan vain siinä laajuudessa kuin on vaadittu Ratkaisu perustuu siihen ylittyikö harkintavalta (1) tai sovellettiinko lakia väärin (2) Ratkaisua ei tuo muutoksia muuhun kuin käsiteltyyn asiaan (ns. itseoikaisukielto); ts. vaikka lakia olisi sovellettu väärin, ei ratkaisua muuteta kuin niiden osalta, jotka sitä oikeudessa vaativat Venevalkaman lunastus: Tapahtumat ja ajatuksia Maanantaina.. löytyi postilaatikostani kirje Maanmittaustoimistolta.. jonka on lähettänyt toimitusinsinööri Pertti Raittinen.. jossa sanotaan että Annikki Mikkola on hakenut lunastustoimitusta, ja että se on ensi viikon torstaina... Pahaenteinen kirje on niin lyhytsanainen, ettei siitä selviä kenellekään joka ei tunne maanmittausalaa, mitä on tekeillä. Mutta hyvältähän tämä ei kuullosta. Soitan heti tiistaina.. Raittiselle mutta hän sanoo olevansa lomalla.. Sitten hän lyö luurin korvaani. Toimituskokous Pertti Raittinen on pukeutunut shortseihin ja teepaitaan, jossa on South Park -piirroshahmoja. Kokouksen agendaa.. ei ole missään, joten olemme epätietoisia miten edetään ja missä vaiheessa tehdään jotain päätöksiä, eikä hän ei käytä nuijaa joten on välillä vaikea seurata missä ollaan menossa ja mikä oli päätettyä

28 Toimituksen lopettaminen Julistetaan lunastuspäätös ja annetaan valitusosoitus Kirjattava kaikki tehdyt päätökset ja niiden perustelut 60 päivän kuluessa kartat ja asiakirjat toimitetaan kiinteistörekisterin pitäjälle kiinteistörekisteriin merkitsemistä varten Oikeudet siirtyvät virallisesti vasta silloin, kun ne merkitään kiinteistörekisteriin. Hallinta siirtyy haltuunottohetkelle. (vrt. Ruotsi) Lunastus katsotaan päättyneeksi, kun toimitus on saanut lainvoiman ja merkinnät kiinteistörekisteriin on tehty. Merkinnät kiinteistörekisteriin voidaan tehdä, vaikka lunastuksesta olisi valitettu (siltä osin, jos valitus koskee esimerkiksi korvauksen suuruutta eikä lunastuksen kohdetta) 28

29 Edunvalvontakustannukset Lunastustoimituksessa voidaan lunastuksen hakijan maksettavaksi määrätä korvaus lunastettavan omaisuuden omistajalle aiheutuneista edunvalvontakustannuksista. Ainoastaan välttämättömät kustannukset korvataan määrää arvioitaessa on otettava huomioon ansionmenetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten laatu ja laajuus samoin kuin asiamiehen käyttämisen tarve (LunL 82.1 ). Lunastustoimikunnan tehtävänä on harkita, mitä selvityksiä on pidettävä tarpeellisina, sekä saattaa tämä asia vaadittaessa asianosaisten tietoon (LunL 82.2 ). 29

30 Ryhmätyö: mind-map tms. annetusta teemasta

31 Tehtävänanto Ryhmä 1 Teema: Lunastusluvan myöntämisprosessi Ryhmä 2 Teema: Omaisuuden suoja Ryhmä 3 Teema: Lunastusprosessi Ryhmä 4 Teema: Yleinen tarve Ryhmä 5 Teema: Lunastamisen edellytykset Kokoontukaa lokikirjoitusryhmiinne. Pohtikaa ryhmässä annettua aihetta ja laatikaa siitä mind-map tai vastaava kuvaus. Aikaa tekemiseen on noin tunti. Tämän jälkeen kokoonnutaan luokassa ja esitellään tehty posteriesitys muille ryhmille

32 Harjoitustyö

33 Seuraavaksi kerraksi: - Lukutehtävä (ks. MyCourses): Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut Kirjoita lokikirjoitus (MyCourses / ryhmät ja lokikirjoitukset ) tästä luennosta

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:30 Ryhmäpalaute esseestä ja lokikirjoituksista 14:30 15:00 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:30 Ryhmätyö (lumipallo

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN 12.11.2015 MAANTIE- JA RATATOIMITUKSET 19.11.2015 EXCURSIO MAAOIKEUTEEN VANTAALLE

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Voimajohtoalueen lunastustoimitus Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Alkukokous ja haltuunotto 3.7.2019 Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen Uskotut miehet: Päivi

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Lukemasi kirjallisuus Tähän mennessä olet tutustunut Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut 25-131. Käsitteet (mm. omaisuuden suoja), yleiset

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 29.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:25 Ryhmäpalaute esseestä 14:25 15:00 Luento - kertausta lukutehtävän aihepiiristä 15:00 15:20 Ryhmätyö 15:20 15:40 Ryhmätöiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti)

TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Professori Ari Ekroos TONTTIJAKO LUNASTAMINEN (lyhyesti) Yhdyskuntajärjestelmien ja - suunnittelun oikeudelliset perusteet RYM-C1002 TONTTIJAKO yleistä ASEMAKAAVA-ALUEIDEN RAKENNUSKORTTELIT EI MUILLA ALUEILLA

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa Toimitusnumero 2016-535897 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa

Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen kv:n voimansiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten Marttilan kunnassa Toimitusnumero 2015-497348 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, ALKUKOKOUS Kohde: Aika: 13.3.2015 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Pysyvän käyttöoikeuden lunastaminen 400 + 110 kv:n

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Maanmittauspäivät 31.5.2017 Lsn Jari Salila 1 Hankkeen tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun kärkihankkeen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

JUHOLA Kunta: Taivalkoski

JUHOLA Kunta: Taivalkoski 1 (9) 832-408-3-21 JUHOLA RÄÄPYSJÄRVI VEIKKO JOHANNES Korvaus saaja: 832-408-3-21 JUHOLA 13 Tie, Katualuetta 0,0093 ha 0,00 0,00 0,0093 ha 0,00 Korvauslaji Korvaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 (9) 832-408-3-173

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603260 1(8) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 1. 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603184 1(7) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

VESILAIN MUUTOKSET 611/2017 ERITYISESTI VESISTÖN KUNNOSTUSHANKKEIDEN NÄKÖKULMASTA

VESILAIN MUUTOKSET 611/2017 ERITYISESTI VESISTÖN KUNNOSTUSHANKKEIDEN NÄKÖKULMASTA VESILAIN MUUTOKSET 611/2017 ERITYISESTI VESISTÖN KUNNOSTUSHANKKEIDEN NÄKÖKULMASTA Vesistökunnostusverkoston talviseminaari 2018 Suomen ympäristökeskus 30.1.2018 1 I Vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (5) 579 Lausunto Etelä-Suomen maanmittaustoimistolle Fingrid Oyj:n lunastuslupahakemuksesta HEL 2013-014135 T 10 01 00 Kiinteistökartta K7 T3, Kehä III Päätös Lautakunta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 150

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 150 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 38/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 150 Annettu julkipanon jälkeen 19.8.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Maakaasuputken rakentaminen Hiidenveden alitse ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi Toimitusnumero 2017-551811 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 19.12.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1993 vp- HE 47 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET

14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET 1 (32) 14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET 14.1 YLEISTÄ... 4 14.1.1 Sovellettavat säännökset... 4 14.1.2 Lupa lunastaa... 4 14.1.3 Oikeus korvaustoimitukseen... 5 14.2 LUNASTUSASIAN VIREILLETULO... 5 14.3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 14.3.2017 TkT Juhana Hiironen Lukemasi kirjallisuus Tähän mennessä olet tutustunut Kuusiniemi & Peltomaa, 2000, Lunastuslaindääntö.. sivut 25-254. Käsitteet (mm. omaisuuden

Lisätiedot

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia

Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Rantaraittilunastuksista uusia oikeustapauksia Maanmittauspäivät 22.3.2018 Helsinki Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Rantaraittilunastusten oikeudellinen peruste MRL:n mukainen lunastus Rantaraitit toteutetaan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja

Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Vuolijoki-Harsunlehto- Piiparinmäki 110 kv voimansiirtolinja Lunastustoimituksen aloituskokous 20.9.2018 / Petri Niemi, Metsähallitus Kiinteistökehitys Voimajohtohankkeen taustaa Metsähallitus kehittänyt

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Saija-Mariia Ropponen. Lunastusmenettelytapojen yhdenmukaistaminen

Saija-Mariia Ropponen. Lunastusmenettelytapojen yhdenmukaistaminen Saija-Mariia Ropponen Lunastusmenettelytapojen yhdenmukaistaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Maanmittaustekniikka Opinnäytetyö 6.5.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Jo suoritetun vesijättömaan täytön pysyttäminen kiinteistön Lähdeniemi

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

HE 262/2016 VP VESILAINSÄÄDÄNNÖN KÄYTTÖOIKEUSSÄÄNTELYN UUDISTAMISEKSI

HE 262/2016 VP VESILAINSÄÄDÄNNÖN KÄYTTÖOIKEUSSÄÄNTELYN UUDISTAMISEKSI HE 262/2016 VP VESILAINSÄÄDÄNNÖN KÄYTTÖOIKEUSSÄÄNTELYN UUDISTAMISEKSI 1 HAVAINNEKUVIA VESITALOUSHANKKEISTA 2 Kuva 1. Lillmälön ja Prostvikin lauttarantojen laituri- ja satamarakenteiden uusiminen sekä

Lisätiedot

Lammin päivät Ympäristöjuristi Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto

Lammin päivät Ympäristöjuristi Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto Lammin päivät 3.10.2018 Ympäristöjuristi Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto Kaivoslaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Ympäristönsuojelulaki Vesilaki Luonnonsuojelulaki YVA-laki... poronhoitolaki, erämaalaki,

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Katualueen omistusoikeuden hankkiminen

Katualueen omistusoikeuden hankkiminen Katualueen omistusoikeuden hankkiminen Asemakaava-alueella sijaitsevan yleistä ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä palvelevan kulkuväylän nimitys on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan katu. Sellaisen

Lisätiedot

14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET... 4

14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET... 4 1 (34) 14 LUNASTUS- JA KORVAUSTOIMITUKSET... 4 14.1 YLEISTÄ... 4 14.1.1 Sovellettavat säännökset... 4 14.1.2 Lupa lunastaa... 4 14.1.3 Oikeus korvaustoimitukseen... 5 14.2 LUNASTUSASIAN VIREILLETULO...

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA

KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA KORVAUKSET MAANALAISISSA LUNASTUKSISSA PIA MÄKILÄ diplomityöntekijä 22.3.2018 1 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS 22.3.2018 2 KIINTEISTÖN VERTIKAALINEN ULOTTUVUUS Kiinteistön ulottuvuutta maanpinnan

Lisätiedot

11 RASITETOIMITUS 1 (7)

11 RASITETOIMITUS 1 (7) 1 (7) 11 RASITETOIMITUS 11.1 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 2 11.2 KOKOUKSEN TIEDOT... 2 11.3 TIEDOTTAMINEN... 2 11.4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 2 11.5 TOIMITUKSEN TARKOITUS... 3 11.6 EDELLYTYKSET... 3 11.6.1

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Pyhäsalmi Mine Oy Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011

Pyhäsalmi Mine Oy Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011 INMET MINING CORPORATION Jälkihoito uudessa kaivoslaissa Lokakuu 4-5, 2011 Yleiset säännökset Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja torjua tässä laissa

Lisätiedot