KÄÄNNÖS ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN SÄHKÖKETJUNOSTIN GP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄÄNNÖS ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN SÄHKÖKETJUNOSTIN GP"

Transkriptio

1 KÄÄNNÖS ALKUPERÄISKÄYTTÖOHJEEN SÄHKÖKETJUNOSTIN GP 0.7 Käännös

2

3 Sisällysluettelo Varaosat / Varaosatilaus... 0 Yleisiä ohjeita Yleiset turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ja varoitukset Yleiset turvallisuusmääräykset ja organisointitoimet Varoitusmaalaus / Tekstit / Varoituskilvet Laitekohtaiset turvallisuusmääräykset Ohjeita vaaroilta suojautumiseksi Mekaanisten vaikutusten aiheuttamat vaarat Sähköenergian / sähkövirran aiheuttamat vaarat Äänen painetaso Tekninen taso Toistuvat tarkastukset Takuu Määräysten mukainen käyttö Ohjeita käyttöohjeen käyttämiseen... 9 Kuvaus Käyttöolosuhteet Yleinen kuvaus....3 Hätäseis... Käyttöönotto.... Kuljetus ja kokoaminen.... Liitäntä Sähköliitäntä Kuormaketju Rajakatkaisin..... Ketjukotelo... 3 Huolto ja kunnossapito Yleiset ohjesäännöt huolto ja kunnossapitotöitä varten Huolto ja kunnossapito Kunnossapitoraportti Huoltoyhteenveto Jarrujärjestelmä Kuormaketju Päätypysäytin Vaihteisto Liukukytkin Ripustusosat... 0 Toimenpiteet turvallisten käyttöjaksojen takaamiseksi.... Todellisen käyttöajan laskenta.... Peruskunnostus... 5 Liite Tekniset erittelyt Sähkötunnusluvut Vaatimustenmukaisuustodistus Valmistajan todistus... 7 Swiss Lifting Solutions 3

4 Varaosat / Varaosatilaus Alkuperäisvaraosien oikeat tilausnumerot löytyvät kustakin varaosaluettelosta. Merkitkää seuraavat sähköketjunostimenne tyyppitunnustiedot muistiin, jotta ne ovat aina käden ulottuvilla. Siten oikeiden varaosien pikainen toimitus on mahdollista. Sähköketjunostimen tyyppi: Valmistusnumero: Valmistusvuosi: Nostokyky: Sähköketjunostimien alkuperäisvaraosien tilaus voidaan tehdä seuraavista osoitteista: Valmistaja GIS AG Puh. + (0) Swiss Lifting Solutions Faksi + (0) 98 Luzernerstrasse 50 CH7 Schötz Jälleenmyyjä Swiss Lifting Solutions

5 0 Yleisiä ohjeita 0. Yleiset turvallisuusohjeet 0.. Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja ja nimityksiä turvallisuusohjeina ja varoituksina. VAROITUS! Vakaviin henkilövammoihin tai kuolemaan johtavia tapaturmia saattaa aiheutua tällä symbolilla varustettujen työskentely ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Varoituksia tulee noudattaa mitä tarkimmin. HUOMIO! Pahoja kone tai tavaravahinkoja saattaa aiheutua tällä symbolilla varustettujen työskentely ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. «Huomio» symbolilla merkittyjä ohjeitatulee noudattaa tarkoin. VIITE Työskentely on tehokkaampaa ja helpompaa, kun noudatetaan tällä symbolilla varustettuja työskentely ja käyttöohjeita. Viitteet helpottavat työskentelyä. 0. Yleiset turvallisuusmääräykset ja organisointitoimet Käyttöohje tulee säilyttää jatkuvasti sähköketjunostimen käyttöpaikalla käden ulottuvilla. Käyttöohjetta tulee noudattaa. Lisäksi tulee käyttöohjeen ohella noudattaa yleisiä lakimääräisiä tapaturmanehkäisy ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Käyttö ja huoltohenkilöstön täytyy ennen työhön ryhtymistä lukea ja ymmärtää käyttöohje sekä erityisesti turvallisuusohjesäännöt. Käyttö ja huoltohenkilöstön käyttöön tulee asettaa tarvittavat suojavarusteet, joita tulee myös käyttää. Sähköketjunostimen omistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön tulee valvoa, että henkilöstö käyttää ja käsittelee sähkönostinta turvallisuus ja ympäristönsuojelunäkökohtien mukaisesti. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tuotteeseen tai muutoksia tähän käyttöohjeeseen eikä ota mitään vastuuta tämän käyttöohjeen täysimääräisyydestä eikä ajankohtaisuudesta. Tämän käyttöohjeen alkuperäisversio on saksankielinen. Epäselvissä tapauksissa ainoastaan saksankielinen alkuperäisversio on voimassa. 0.. Varoitusmaalaus / Tekstit / Varoituskilvet Ketjun öljyäminen...kuva 0 CEmerkki...kuva 0 Tyyppikilpi...kuva 03 Konekyltti...kuva 0 Sähköjännite...kuva 05 Kuva 0 Kuva 0 Kuva 03 Kuva 0 Kuva Laitekohtaiset turvallisuusmääräykset Kuljetus / asentaminen: Sähköketjunostimet, erilliset osat ja suuremmat koonteet on kiinnitettävä huolellisesti sopiviin ja teknisesti moitteettomiin nostolaitteisiin / kuormausvälineisiin, joiden nostokyky on riittävä. Asentaminen: Liitännät saa suorittaa vain henkilöstö, jolla on kyseisen erikoisalan riittävä koulutus. Swiss Lifting Solutions 5

6 Käyttöönotto / käyttö: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä päivittäistä käyttöönottoa tulee suorittaa silmämääräinentarkastus sekä määrätyt tarkastustoimet. Sähköketjunostinta saa käyttää vain kun siihen kuuluvat suoja ja turvallisuusvarusteet ovat toimintakelpoiset. Sähköketjunostimen vauriot ja muutokset käyttäytymisessä tulee ilmoittaa heti vastuulliselle henkilölle. Sähköketjunostin tulee varmistaa sammuttamisen/käytöstäpoiston jälkeen tahattoman ja luvattoman käytön varalta. Kaikkinainen turvallisuuden vaarantava työskentely on kielletty. Katso myös kohtaa Määräysten mukainen käyttö (luku 0.). Puhdistus / huolto / korjaus / kunnossapito / kunnostus: Työskenneltäessä pään yläpuolella tulee käyttää siihen tarkoitettuja telineitä ja henkilönostimia. Älä käytä koneen osia ylös kiipeämiseen. Tarkasta, onko sähköjohdoissa hankaumia tai vaurioita. On huolehdittava käyttö ja apuaineiden turvallisesta, ympäristöystävällisestä poistamisesta, talteenotosta ja hävittämisestä. Asennuksen, huoltotöiden ja korjausten aikana paikaltaan irrotetut turvallisuusvarusteet tulee asentää jälleen paikalleen välittömästi huolto ja korjaustöiden päätyttyä ja niiden toimivuus tarkastaa. Käyttöohjeessa annettuja tarkastus ja huoltotoimien määräaikoja tulee noudattaa. Käyttöohjeessa annettuja osien vaihtoaikoja tulee noudattaa. Käyttöhenkilöstölle tulee ilmoittaa erikois ja kunnostustoimista ennen niiden aloittamista. Korjausalue tulee varmistaa riittävän laajalti. Huolto ja korjaustoimien ajaksi tulee varmistaa, ettei sähköketjunostimia voi käynnistää odottamattomasti. Paikalle on asetettava varoituskilvet. Kytke virtapääkytkin pois ja varmista, ettei sitä voi kytkeä luvatta päälle. Huolto ja korjaustöissä irrotetut ruuviliitännät tulee kiristää jälleen määräysten mukaisesti. Kiinnitysvälineet ja tiivisteet, joita ei käytetä uudelleen (esim. itselukittuvat mutterit, välilevyt, sokat, Orenkaat ja tiivisteet), tulee vaihtaa uusiin. Käytöstäpoisto / varastointi: Sähköketjunostimet tulee puhdistaa ja suojata korroosiolta (öljytä/rasvata) ennen käytöstäpoistoa ja pitkäaikaista varastointia. 0. Ohjeita vaaroilta suojautumiseksi Vaaraalueet on merkittävä selkeästi varoituskilvillä ja varmistettava suojaaidoilla. On varmistettava, että vaaraaluevaroituksia noudatetaan. Vaaroja saattaa aiheuttaa: asiaton käyttö riittämätön turvallisuusohjeiden noudattaminen tarkastus ja huoltotoimien puutteellinen suorittaminen 0.. Mekaanisten vaikutusten aiheuttamat vaarat Ruumiinvammat: Tajuttomuus ja vammat, syynä: rusennus, puristus, leikkaus, kelaus sisäänveto, töytäys, pisto, hankaus luiskahdus, kompastuminen, kaatuminen Syyt: rusennus, puristus ja kelausalueet osien rikkoutuminen tai halkeaminen Suojausmahdollisuudet: lattia, laitteet ja koneet pidetään puhtaina vuodot poistetaan noudatetaan tarvittavia turvallisuusvälimatkoja Swiss Lifting Solutions

7 0.. Sähköenergian / sähkövirran aiheuttamat vaarat Ainoastaan sähköalan ammattihenkilö tai töihin opastettu ja sähköalan ammattihenkilön valvoma henkilö saa suorittaa töitä sähkölaitteistoihin tai sähkökäyttövälineisiin noudattaen sähkötekniikan sääntöjä. Ruumiinvammat: Kuolema sähköiskun, vammojen ja palovammojen johdosta, syynä: koskettaminen viallinen eristys virheellinen huolto ja korjaus oikosulku Syyt: Kosketus tai välitön läheisyys eristämättömään sähkövirtaan ja jännitteellisiin osiin. Eristämättömien työkalujen käyttö. Avoimet, sähköä johtavat osat eristyksen pettämisen jälkeen. Puutteellinen suoritus ja turvallisuustarkastus huoltotöiden jälkeen. Väärien sulakkeiden asentaminen. Suojausmahdollisuudet: Koneet ja laitteiston osat, joissa tulee suorittaa tarkastus, huolto ja korjaustöitä, tulee kytkeä jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Vapaaksi kytkettyjen osien jännitteettömyys tulee tarkastaa ensin. Sähkövarusteet tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin. Irralliset tai vahingoittuneet kaapelit tulee vaihtaa heti uusiin. Palaneet sulakkeet tulee aina vaihtaa samanarvoisiin. Jännitteellisiin osiin koskettamista tulee välttää. On käytettävä jänniteeristettyjä työkaluja Äänen painetaso Sähköketjunostimien melunpäästöt mitataan sähköketjunostimen moottorin keskikohdan ja mittauslaitteen välisellä,,, 8 ja m mittaisella etäisyydellä. Äänen painetason mittaus standardin DIN 5 35 mukaan. Äänen painetaso on mitattu: a) Käytettäessä sähköketjunostinta tehdashallissa. b) Käytettäessä ulkona. Taulukko 0 Äänen painetaso Mittausetäisyys m m m 8 m m Sarja Mittaustyyppi dba GP 50/ GP 50/ Ph GP 000 a b a b a b Työskenneltäessä meluisassa ympäristössä suositellaan kuulosuojainten käyttöä. 0.5 Tekninen taso Tämä käyttöohje on laadittu vuonna 0. Se vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 7. toukokuuta 00 antamaa direktiiviä 00//EY. GPmallit suunnitellaan käyttötapausta varten sysäyskertoimella. (standardin DIN EN 887 mukaan enint. 8 m/min nopeudella). Tarkastuslaitoksen tarkastamat häiriöt luovat pienempiä sysäyskerroin kuin normaalikäytössä. Swiss Lifting Solutions 7

8 0.5. Toistuvat tarkastukset Kukin laitteen / laitteiston käyttäjä kirjaa määräysten mukaisesti kaikki tarkastus, huolto ja jälkitarkastustyöt tarkastuskirjaan ja antaa vastuullisen / asiantuntevan henkilön vahvistaa merkinnät. Valmistajan antama takuu raukeaa, jos merkinnät ovat epätarkkoja tai puuttuvat. Laitteet ja nostimet tulee tarkastuttaa määräajoin alan ammattihenkilöllä. Olennaisesti tulee suorittaa näkö ja toimintatarkastuksia, joissa todetaan, onko rakenneosissa vaurioita, kulumia, ruostetta tai muita muutoksia. Lisäksi arvioidaan turvallisuusvarusteiden täysimääräisyys ja tehokkuus. Kuluvien osien arvioimiseksi voi olla tarpeen purkaa laite osiin. Nostovälineet tulee tarkastaa kokonaisuudessaan, myös suojatut ja peitossa olevat osat. Omistajan/työnjohdon tulee huolehtia määräaikaistarkastuksista Takuu Takuu raukeaa, jos asennnusta, käyttöä, tarkastusta ja huoltoa ei suoriteta tämän käyttöohjeen mukaisesti. Takuun puitteissa suoritetut korjaukset ja häiriönpoistot saavat suorittaa vain pätevät henkilöt valmistajan / toimittajan luvalla ja toimeksiannosta. Takuu raukeaa, jos tuotteeseen tehdään muutoksia tai siihen asennetaan muita kuin alkuperäisvaraosia. 0. Määräysten mukainen käyttö GPsarjan sähköketjunostimet ovat eri nostokyvyillä varustettuja nostolaitteita. Niitä voidaan käyttää sekä kiinteästi asennettuna että myös siirrettävinä. Sähköketjunostimet on valmistettu tekniikan tämänhetkisen tietouden ja hyväksyttyjen turvallisuusteknisten sääntöjen mukaan ja valmistaja on tarkastanut niiden turvallisuuden. Sähköketjunostimille on saatu ulkomaisten luokitteluyhtiöiden (TÜV ym.) hyväksynnät. Yllämainitun tuotesarjan sähköketjunostimia saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa niiden käyttötarkoituksen mukaisesti sekä turvallisuusmääräykset ja vaarat tuntevan, tähän koulutetun henkilöstön toimesta. Yleiset käyttöolosuhteet: Ympäristön lämpötila...: 5 C +50 C Ilmankosteus...: enint. 80% suhteellinen ilmankosteus Suojausluokka...: IP 5 Sähkömagneettinen yhteensopivuus...: häiriölujuus teollisuusalueella Suosittelemme, että ulkona käytetyt GISketjunostimet varustetaan suojakatoksella sään vaikutuksia vastaan tai että ketjunostin, ja siirtovaunu ajetaan suojakatokseen, kun niitä ei käytetä. Yksittäisissä tapauksissa voidaan valmistajan kanssa sopia erityisistä käyttöolosuhteista. Sopimuksen mukaan voidaan toimittaa sopivat, optimoidut varusteet ja tärkeät ohjeet turvallista, kulumista vähentävää käyttöä varten. Sähköketjunostimen määräysten mukaiseen käyttöön sisältyy samoin valmistajan määräämien käyttö, huolto ja kunnossapitoedellytysten noudattaminen. Määräysten vastaiseksi käytöksi katsotaan: sallitun enimmäiskuorman ylittäminen kuorman vinoveto (enimmäiskulma, katso kuva 05) kuormien irtirepiminen, vetäminen tai raahaaminen henkilökuljetukset kuorman nosto henkilöiden ylitse oleskelu nostettujen kuormien alapuolella (katso kuva 0) ylikuorman kuljetus vetäminen ohjauskaapelista kuormakoukun tarkkailun keskeyttäminen ketjun ajaminen kulmien yli kuorman tarkkailun keskeyttäminen kuorman pudottaminen löysään ketjuun käyttö räjähdysvaarallisessa ympäristössä Katso myös luku Swiss Lifting Solutions

9 Liiiallista nykäyskäyttöä, ketjun löystymistä ja ajamista pääterajoittimiin tulee välttää. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, joita tästä aiheutuu laitteelle tai ulkopuolisille. Kuva 05 Kuva Ohjeita käyttöohjeen käyttämiseen Tämä käyttöohje koostuu seuraavista luvuista: 0 Yleisiä ohjeita 3 Hoito ja huolto Kuvaus Toimenpiteet turvallisten käyttöjaksojen takaamiseksi Käyttöönotto 5 Liite Käyttöohjetta täydentävät seuraavat dokumentit, joita omistajan tulee noudattaa: vaatimustenmukaisuusvakuutus tarkastuskirja varaosaluettelo(t) sähkökaaviot Sivujen ja kuvien numerointi: Sivut on numeroitu juoksevasti. Tyhjiä sivuja ei ole numeroitu, mutta ne lasketaan sivuissa mukana. Kuvat on numeroitu luvun mukaan ja juoksevasti. Esimerkki: Kuva 3 tarkoittaa: luvussa 3, kuva. Kuvaus GPtuotesarjaan kuuluvat seuraavat mallit: GP, GPerikoismallit. Käyttöolosuhteet Luokittelu käyttöolosuhteiden mukaan: Sähköketjunostimet ja niiden siirtovaunut on jaettu luokkiin seuraavien direktiivien mukaisesti: DIN EN 9 DIN 50 (kuormakoukut) FEMlaskentasäännöt (ketjukäyttö, moottori, täyskuormituselinkaari) ISO 30: D (M5) = 00 h yleiskunnostuksen tiedot (katso luku ) Eri käyttöluokituksia koskevat eri viitearvot, joita täytyy noudattaa käytön aikana. Siirtovaunulla täytyy olla vähintään yhtä suuri kantokyky kuin siihen kuuluvalla sähköketjunostimella. Sähköketjunostimen käyttöluokituksen tunnusmerkintä on nähtävissä konekyltissä. Swiss Lifting Solutions 9

10 Valmistaja takaa turvallisen ja jatkuvan käytön vain jos sähköketjunostinta käytetään sen käyttöluokituksen voimassaolevien viitearvojen mukaisesti. Ennen ensikäyttöönottoa omistajan tulee arvioida taulukossa olevien tunnustietojen perusteella, mikä neljästä kuormitustyypistä koskee sähköketjunostinta sen koko elinkaaren ajan. Taulukkoon on koottu käyttöluokitusten käyttöolosuhteiden viitearvot, jotka ovat riippuvaisia kuormitustyypistä ja käytön kestosta. Taulukko Kuormatyypit Kuormitustyyppi kevyt k < 0.50 k = 0.50 Kuormitustyyppi keskiraskas 0.50 < k < 0.3 k = 0.3 Kuormitustyyppi 3 raskas 0.3 < k < 0.80 k = 0.80 Kuormitustyyppi erittäin raskas 0.80 < k <.00 k = % nostokyvystä 0 ~ 0 % nostokyvystä 70 0 ~ 0 % nostokyvystä 33 % nostokyvystä % käyttöajasta % käyttöajasta % käyttöajasta % käyttöajasta Vain poikkeuksena täyskuormitus, yleensä vain vähäinen kuormitus Usein täyskuormitus, jatkuvasti vain vähäinen kuormitus Usein täyskuormitus, jatkuvasti keskiraskas kuormitus Säännöllisesti täyskuormitus k = kuormatyyppi (kuormitustyyppi) Taulukko Käyttöolosuhteet Käyttöluokitus ISO 30 mukaan Kuormatyyppi M3 M M5 M M7 Keskimääräinen käyttöaika työpäivää kohti (h) kevyt k < 0.50 enint. 8 8 yli keskimääräinen 0.50 < k < 0.3 enint raskas 0.3 < k < 0.80 enint erittäin raskas 0.80 < k <.00 enint. 0.5 enint Sähköketjunostimen oikean käyttötyypin valinta: Sähköketjunostimen oikeaa käyttötyyppiä valittaessa voidaan lähtökohdaksi ottaa käyttöaika tai odotettavissa oleva kuormitustyyppi. Ennen sähköketjunostimen ensikäyttöönottoa tulee määrätä, millä taulukossa eritellyistä kuormitustyypeistä sitä on tarkoitus käyttää. Määrätty kuormitustyyppi tai kuormatyyppi (k) täytyy säilyttää laitteen koko elinkaaren ajan, turvallisuussyistä sitä ei saa myöhemmin muuttaa. Esimerkki : Sähköketjunostimen sallitun käyttöajan laskeminen Käyttöluokituksen M omaavaa sähköketjunostinta käytetään koko sen elinkaaren ajan jatkuvasti keskiraskaalla rasituksella. Tämä vastaa kuormitustyyppiä <3 raskas> (katso taulukko ). Taulukossa annettuja viitearvoja vastaavasti sähköketjunostinta ei tule käyttää työpäivän aikana pidempään kuin 0.5 tunnin ajan. Esimerkki : Sallitun kuormitustyypin laskeminen Käyttöluokituksen M5 omaavaa sähköketjunostinta käytetään koko sen elinkaaren ajan n. tuntia työpäivässä. Täten sähköketjunostinta täytyy käyttää kuormitustyypin < kevyt> (katso taulukko ) tunnusmerkistön mukaisesti. 0 Swiss Lifting Solutions

11 . Yleinen kuvaus Kuva Painikeohjain ) Ohjausyksikön kotelo ) Roottoriakseli 3) Moottori ) Runko 5) Jarru ) Sähköohjaus 7) Vaihteisto 8) Rajakatkaisin ketjuinen ketjuinen Sähköketjunostin vastaa EYkonedirektiiviä ja sovellettuja EN ja FEMstandardeja. Sähköketjunostimen runko ja suojakansi on valmistettu kestävästä alumiinipainevalusta. Asennetun moottorin jäähdytysrivat ja tuuletin huolehtivat sen optimaalisesta jäähdytyksestä. Tiivisrakenteiseen runkoon voidaan kiinnittää ketjukotelo. Verkkoliitoskaapelin ja ohjauskaapelin liitännöille on kummallekin varattu läpivientireiät. Runkoon kiinnitetään silmukka tai valinnaisesti koukkuripustus. GISsähköketjunostimia käytetään epätahtimoottoreilla. Kaksinopeuksisiin malleihin on asennettu moottorin napavaihtokytkentäinen versio. Jarrujärjestelmänä on tasavirtakäyttöinen magneettijarru. Jännitteettömässä tilassa painejouset kehittävät jarrutusmomentin. Liukukytkin on toiminnallisesti asennettu jarrujärjestelmän eteen. Se suojaa ketjunostinta ylikuormitukselta ja toimii hätäkatkaisimena koukun korkeimmassa ja alimmassa asemassa. Koukun korkeimman ja alimman aseman rajaamiseksi on asennettu vaihteistorajakatkaisin. Valinnaisesti voidaan asentaa peräänkytketyt pakkoerottavat hätäseiskontaktit. Sähköketjunostimet on vakiona varustettu V kontaktoriohjauksella. Hätäseiskontaktori erottaa kaikki kolme päävaihetta verkosta, kun punaista hätäseispainiketta painetaan. Erittäin luja profiiliteräsketju vastaa standardin DIN EN 887 laatuluokkaa DAT (8SS). Ketjupyörä on karkaistu. Standardin DIN 50 mukainen kuormakoukku on varustettu turvasalvalla. Koteloitu kolmiportainen viistohammastettu vierintälaakeroitu vaihteisto on kestovoideltu. Sähköketjunostimen vakiovarusteisiin kuuluu painikeohjain (ylös/alas ja hätäseis). Swiss Lifting Solutions

12 .3 Hätäseis Hätäseispainikkeen painallus katkaisee sähköketjunostimen virransyötön kaikki kolme vaihetta. Sähköketjunostimen liike pysähtyy heti. Hätäseispainike vapautetaan kiertämällä sitä siihen merkittyyn suuntaan. Hätäseispysäytyksen jälkeen käyttäjä saa käynnistää sähköketjunostimen vasta sen jälkeen kun pätevä henkilö on vakuuttunut siitä, että hätäseispysäytyksen aiheuttanut syy on poistettu eikä laitteiston käytön jatkamisesta voi enää aiheutua mitään vaaraa. Käyttöönotto Mekaaniset säädöt saavat suorittaa vain tähän valtuutettu alan ammattihenkilöt. Ennen sähköketjunostimen ensikäyttöönottoa käyttöhenkilöstön täytyy lukea käyttöohje tarkkaan ja suorittaa kaikki tarkastukset. Vasta kun käyttöturvallisuus on taattu, saa laitteen ottaa käyttöön. Luvattomat henkilöt eivät saa käyttää laitetta tai tehdä sillä mitään töitä. Omistajan tulee laatia tarkastuskirja sähköketjunostimen käyttöönoton yhteydessä. Tarkastuskirja sisältää kaikki tekniset erittelyt sekä käyttöönottopäiväyksen. Sitä käytetään lokikirjana kaikkia kunnossapito ja huoltotöitä varten.. Kuljetus ja kokoaminen Sähköketjunostimen kuljetuksessa ja kokoamisessa tulee noudattaa kuormien käsittelystä annettuja turvallisuusmääräyksiä (katso luku 0.3). Alan ammattihenkilöiden tulee koota sähköketjunostimet asiantuntevasti noudattaen tapaturmanehkäisymääräyksiä (katso luku 0.). Sähköketjunostin tulee säilyttää suljetussa tilassa tai katetussa paikassa ennen kokoamista. Jos sähköketjunostinta halutaan käyttää ulkona, on suositeltavaa asentaa suojakatos sen suojaamiseksi sään vaihteluilta. Sähköketjunostimet kuljetetaan mieluiten alkuperäispakkauksessaan. Toimituksen täydellisyys tulee tarkastaa ja pakkausmateriaalit hävittää ympäristöä suojaten. Suosittelemme, että teknisen asiakaspalvelumme ammattihenkilöt kokoavat ja liittävät sähköketjunostimen sen käyttöpaikalla. Swiss Lifting Solutions

13 3 speed red speed speed red speed 3 NA. Liitäntä.. Sähköliitäntä Sähkötekniset säädöt saa suorittaa vain tähän valtuutettu alan ammattihenkilö. Sähköketjunostimen verkkoliitäntää varten täytyy työpaikalla olla vekkoliitäntäjohto, verkkoliitäntäsulake sekä pääkytkin. Liitäntäjohtona tarvitaan kolmivaihemalleissa johtiminen PEsuojajohtimella varustettu kaapeli. Yksivaihemalleissa riittää 3johtiminen suojajohtimella varustettu kaapeli. Pituus ja halkaisija on mitoitettava sähköketjunostimen virranottoa vastaaviksi. Ennen sähköketjunostimen liittämistä on tarkastettava, onko tyyppikilvessä ilmoitettu käyttöjännite ja taajuus sama kuin käytettävissä olevassa sähkövirtaverkossa. Ota ohjausyksikön kansi pois. Vie liitäntäjohto ja läpivientiholkki M0.5 alemmasta läpiviennistä sisään ja liitä mukana toimitetun sähkökaavion mukaisesti riviliittimiin L, L, L3 ja PE (katso kuva ). Vie ohjauskaapeli ja kaapeliruuviliitos M0.5 alhaalla rungossa olevasta läpiviennistä sisään ja liitä se riviliittimiin,, 3,, 0 (katso kuva ). Asenna vedonpoisto runkoon (katso kuva 3). Ohjauskytkimen tulee riippua vedonpoiston vaijerissa eikä kaapelissa. Kuva Kuva Kuva L3 L L PE Suojajohtimessa ei saa kulkea virtaa käytön aikana. Käytettäessä moottorisuojakytkintä tulee noudattaa sähköketjunostimen tyyppikilvessä annettua virran voimakkuutta. Kiertosuunnan tarkastus: Jos liikesuunnat eivät ole yhtäpitävät ohjauskytkimen painikesymbolien kanssa, täytyy syöttöjohtimet L ja L vaihtaa keskenään. Yksivaihemalleissa nykäyskäyttö voi aiheuttaa häiriöitä. Paikalleen asennetun riviliittimen avaaminen kuten kuvassa. Swiss Lifting Solutions 3

14 89 mm.. Kuormaketju Käytä vain alkuperäisketjuja. Pystysuuntaisten ketjunnivelten hitsaussauman tulee olla ketjupyörällä sisäänpäin (katso kuva 5). Vaihteiston rajakatkaisin täytyy kytkeä mekaanisesti pois päältä ketjun sisäänvetämistä varten, katso luku..3. Kuormaketju täytyy öljytä koko pituudeltaan ennen käyttöönottoa sekä käytön aikana. Toisiinsa tarttuvilla nivel/hankauspinnoilla tulee aina olla öljyä. Voitelu tapahtuu vaihteistoöljyllä joko upotusmenetelmällä tai öljykannulla. Ketjunpää () tulee liittää joustavaan lankaan tai ketjun sisäänvetoapulaitteeseen () ja viedä ketjupyörän (3) kautta sähköketjunostimeen. Ketju vedetään lyhyillä kytkentäsykäyksillä sisään, kuvan 5 mukaisesti. Nostokorkeus tulee määrätä niin, että alimmassa asennossa koukku on lattialla. Kuva Kuva 5 3 Ketjunpää: Ketjunpää tulee kiinnittää runkoon kuvan mukaisesti. Päätepysäyttimen () jälkeinen ketjunpää tulee mitoittaa ketjukotelon korkeuden mukaiseksi. Siinä ketjunpää on mitoitettava niin pitkäksi, että päätepysäytin lepää kotelon pohjalla ketjun kulkiessa ketjukoteloon sisään. ketjuinen käyttö: Kuormakoukun () liittäminen ketjuun tehdään koukkupesällä (). Voimansiirtoa varten on tärkeää asentaa pultti (3) (katso kuva 7). Huolehdi ripustuksen oikeasta järjestyksestä (mitta k, katso kuva 8): GP 50/ = mm, GP 000 = 3 mm. Rasvaa laakerikohdat hyvin. Swiss Lifting Solutions

15 Kuva Kuva 7 Kuva 8 k 3 ketjuinen käyttö: Asenna kuormakoukku () ketjupesään () kuvan 9 mukaisesti. Kiinnitä kuormanpuoleinen ketjunpää runkoon mukana toimitetulla pultilla (3) ja ruuvilla (). Huolehdi ripustuksen oikeasta järjestyksestä (mitta k, katso kuva 0): GP 50/ = 5 mm, GP 000 = mm. Ketju ei saa kiertyä pituussuuntaan (katso kuva ). Rasvaa laakerikohdat hyvin. Kuva 9 Kuva 0 Kuva 3 k Swiss Lifting Solutions 5

16 ..3 Rajakatkaisin Sähköketjunostin on vakiona varustettu siihen asennetulla vaihteiston rajakatkaisimella. Se mahdollistaa erittäin tarkat ylä ja alarajakohdat. Rajakatkaisun toiminta (koukun ylin ja alin asento) tulee tarkastaa käyttöönoton yhteydessä. Saatavana on kolme erilaista, nosto korkeuden mukaan valittavaa välitysvaihteistoa: GP 50/ Välityssuhde Väri Nosto ketjuisesti [m] Nosto ketjuisesti [m] i = : musta 0 0 i = :3 keltainen 0 30 i = : sininen 3 GP 000 Välityssuhde Väri Nosto ketjuisesti [m] Nosto ketjuisesti [m] i = : musta 30 5 i = :3 keltainen 90 5 i = : sininen 9 9 Asetuksen kuvaus (katso kuva ): Ennen ketjun sisäänvetoa tai ketjun vaihtoa vaihteiston rajakatkaisin tulee kytkeä mekaanisesti pois päältä keinukytkintä () painamalla. Ketju vedetään sisään. Aja koukku ylimpään asemaan, käännä punaista kytkentäpyörää (, takana) ylemmän rajakatkaisimen (3) kytkentänokkaan (3) (alempi koukun asento myötäpäivään, ylempi koukun asento vastapäivään). Tarkista keinukytkin () (sen täytyy lukittua kytkentäpyörään). Aja koukun alimpaan asemaan, paina keinukatkaisinta () ja käännä vihreää kytkentäpyörää (, edessä) alemman rajakatkaisimen (5) kytkentänokkaan (alempi koukun asento myötäpäivään, ylempi koukun asento vastapäivään). Tarkasta keinukytkin () (sen täytyy lukittua kytkentäpyörään). Tarkasta rajakatkaisimien toiminta. Päätepysäytin ja koukkupesä eivät saa osua runkoon... Ketjukotelo Aja ketju kuorman puolella ulos, kunnes rajakatkaisin laukeaa. Asenna vapaa ketjunpää runkoon (katso luku..). Asenna ketjukotelo ja anna ketjun kulkea sisään: muovikotelo (katso kuva 3) tai kangasketjupussi (katso kuva ). Swiss Lifting Solutions

17 Kuva Kuva 3 Kuva Huolto ja kunnossapito 3. Yleiset ohjesäännöt huolto ja kunnossapitotöitä varten Käyttöturvallisuuteen vaikuttavat sähköketjunostimen käyttöhäiriöt tulee poistaa välittömästi. Vain valtuutettu ja koulutettu ammattihenkilöstö saa suorittaa sähköketjunostimen huolto ja kunnossapitotyöt. Jos omistaja suorituttaa omalla vastuullaan huoltotöitä sähköketjunostimeen, niin huoltotyön laji tulee merkitä tarkastuskirjaan päiväyksineen. Käyttöturvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat sähköketjunostimien muutokset, lisärakenteet ja muunnokset tarvitsevat valmistajan ennalta antaman luvan. Sähköketjunostimeen ilman valmistajan lupaa tehdyt rakennemuutokset sulkevat vahingon sattuessa valmistajan vastuun pois. Aineelliset takuuvaateet katsotaan hyväksytyiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että on käytetty vain valmistajan alkuperäisvaraosia. Viittaamme nimenomaisesti siihen, että ne varaosat ja varusteet, joita me emme ole toimittaneet, eivät myöskään ole tarkastamiamme ja suosittelemiamme. Yleistä: Huolto ja kunnossapitotyöt ovat tärkeitä sähköketjunostimen täyden toimintakyvyn säilyttämiseksi. Huoltomääräaikojen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hyödyn vähenemisen ja sähköketjunostimen vahingoittumisen. Huoltotyöt tulee suorittaa käyttöohjeen mukaisesti määrättyjen aikavälien kuluttua (taulukko 3 ja 3). Huoltotöitä suoritettaessa tulee noudattaa yleisiä tapaturmanehkäisymääräyksiä, laitekohtaisia turvallisuusohjeita (luku 0.3) sekä ohjeita vaarojen välttämiseksi (luku 0.). Suorita huolto ja kunnossapitotyöt vain kuormittamattomille sähköketjunostimille. Pääkytkimen tulee olla kytkettynä pois. Koukkupesien tulee olla lattialla tai nostolavalla. Huolto töihin sisältyy silmämääräistarkastuksia ja puhdistustöitä. Kunnossapito töihin sisältyy lisäksi toimintatarkastuksia. Toimintatarkastuksia suoritettaessa täytyy tarkastaa kaikkien kiinnityslaitteiden ja riviliittimen kireys. On tutkittava, onko kaapeleissa likaa, värjääntymisiä tai palaneita kohtia. Ota kaikki käyttöaineet (öljy, rasva,...) turvallisesti talteen ja hävitä ne ympäristöystävällisesti. Swiss Lifting Solutions 7

18 Huolto ja kunnossapitotöiden aikavälit on annettu seuraavasti: t (päivittäin), 3 M (3 kuukauden kuluttua), M ( kuukauden kuluttua) Annetut hoito ja huoltoaikavälit täytyy lyhentää, jos sähköketjunostimien kuormitus on keskiarvoa suurempi ja jos käytön aikana esiintyy usein epäsuotuisia olosuhteita (esim. pölyä, kuumuutta, kosteutta, höyryjä jne.). 3. Huolto ja kunnossapito 3.. Kunnossapitoraportti Taulukko 3 Kunnossapitoraportti Nimike t 3 M M Toiminta Huomautus. Kuormaketju x silmämääräinen tarkastus katso luku.. tarvittaessa puhdistetaan ja öljytään. Nosto ja siirtokoneisto x tarkasta epätavalliset äänet / tiiviys 3. Virransyöttökaapeli x silmämääräinen tarkastus. Rajakatkaisu x toimintatarkastus katso luku Tiiviys x silmämääräinen tarkastus. Ohjauskaapelin vedonpoisto x silmämääräinen tarkastus 3.. Huoltoyhteenveto Taulukko 3 Huoltoyhteenveto Nimike t 3 M M Toiminta Huomautus. Kuormaketju x öljytään katso luku x kuluma mitataan.. / 3... Jarrujärjestelmä x x toimintatarkastus kuormitettuna katso luku Sähkölaitteet x toimintatarkastus. Ripustusosien ja kuormakoukkujen sekä varusteiden kiinnitysruuvit x x tarkastus, onko halkeamia ruuvimomenttien tarkastus katso luku Rajakatkaisu x kytkentäosien tarkastus katso luku..3. Liukukytkin x toimintatarkastus katso luku Jarrujärjestelmä Jousivoimajarru on sähkömagneettisesti toimiva yksilevyjarru kahdella kitkapinnalla. Painejouset kehittävät tarvittavan jarrutusvoiman. Jarrutusmomentti kehitetään jännitteettömässä tilassa. Jarrun vapautus on sähkömagneettinen. Jarrun kytkentä tapahtuu tasavirtapuolelta. Jarrun täytyy pitää nimelliskuorma moitteettomasti jännitteettömässä tilassa. Jarrukäämin jännitteen tulee olla sama kuin käyttöjännite. Jarrussa ei ole ilmaraon säätömahdollisuutta. Jos suurin ilmarako (a enint., taulukko 33 ja kuva 3) on saavutettu, niin jarrupala ja jarrulevy täytyy vaihtaa. 8 Swiss Lifting Solutions

19 a=t d t Taulukko 33 Ilmarako Nimike GP 50/ GP 000 Ilmarako (a) [mm] 0.3 (+0. / 0.05) 0.3 (+0.5 / 0.05) Ilmarako (a enint.) [mm] Kiristysmomentti [Nm] Kuormaketju Kuormaketjun kuluminen tulee tarkastaa säännöllisesti. Tarkastus perustuu kolmeen mittaukseen: katso sallitut kulumaarvot (taulukko 3) ja mittauskohdat (kuva 3). Jos taulukon arvot alitetaan tai ylitetään, niin ketju täytyy vaihtaa uuteen. Samanaikaisesti tulee tarkastaa ketjupyörän ja ketjunohjaimen kulumat ja vaihtaa ne tarvittaessa. Käytä vain alkuperäisketjuja. Ketjua ei saa hitsata. Uuden ketjun sisäänveto tehdään luvun.. ohjeiden mukaan. Sen helpottamiseksi vanha ja uusi ketju voidaan yhdistää joustavalla teräslangalla. Taulukko 3 Kuormaketjun kulumisarvot Nimike GP 50 GP GP 000 Ketjun nimike d x t [mm] 3.75 x x x 3 Rajamittausarvot standardien DIN 85, osa 5, DIN EN 887 mukaan. Mittaus ketjunivelen yli, a = t [mm] Mittaus jaon yli, a = t [mm] Ketjunivelen halkaisijan mittaus dm = d + d / (dm väh. = 0.9 x d) [mm] Kuva 3 Kuva 3 a d b d Swiss Lifting Solutions 9

20 3..5 Päätypysäytin Viallinen pysäytinlevy rungossa alhaalla tulee vaihtaa uuteen. Tarkasta ruuviliitokset päätypysäyttymisessä ja pysäytinlevyssä ja tarvittaessa kiristä oikealla vääntömomentilla. Viitearvot katso luku Vaihteisto Vaihteisto on varustettu kestovoitelulla. Voiteluaine... : Strub HT PU 80. Sekoitettavissa ja yhteensopiva kaikkien muiden saman tyypin merkkivoitelurasvojen kanssa (DIN 550): KP S0). Voiteluainemäärä... : GP 50/: 70 ml, GP 000: 0 ml Liukukytkin Liukukytkin on tehtaalla säädetty arvoon 5% ja estää luotettavasti ketjunostimen ylikuormituksen (standardin DIN EN 9 mukainen voimanrajoituskerroin on Φ DAL =.). Ripustusosien täytyy kyetä ottamaan vastaan liukukytkimen säädöstä aiheutuvat voimat. Pinnoite on kulumista kestävä. Liukukytkimen säätö ja tarkastus on sallittu vain valtuutetulle ammattihenkilöstölle ja se tulee merkitä tarkastuskirjaan. Jos nimelliskuormaa ei enää nosteta, tai nostonopeus saavutetaan viiveellä, niin liukukytkin täytyy säätää uudelleen Ripustusosat Kaikki staattisesti kuormitetut osat katsotaan ripustusosiksi. Ripustusosien laakeripinnat tulee voidella säännöllisin väliajoin. Lujuusluokan 8.8 ruuvien kiristysmomentit standardin DIN ISO 898 mukaan: M M 5 M M 8 M 0 M 3.3 Nm.5 Nm 0 Nm Nm 8 Nm 83 Nm Jos koukussa tai silmukoissa näkyy vaurioita, halkeamia, vääntymiä tai ruostetta, niin ne tulee vaihtaa uusiin. Jos taulukossa 35 annetut sallitut mitat (h väh.) alitetaan, niin osat tulee samoin vaihtaa uusiin. Koukun turvasalvan tulee olla toimintakelpoinen ja sulkeutua kokonaan, tarvittaessa se on vaihdettava uuteen. Taulukko 35 Ripustusosien kulumisarvot Ripustusosa GP 50 GP GP 000 Kuormakoukku h [mm] h väh. [mm] Ripustuskoukku h [mm] h väh. [mm] Ripustuslenkki h [mm] h väh. [mm] Swiss Lifting Solutions

21 h h Kuva 3 Toimenpiteet turvallisten käyttöjaksojen takaamiseksi EYdirektiivien turvallisuus ja työterveysvaatimusten kautta vaaditaan lakisääteisesti erityisten, esim. väsymisestä ja vanhenemisesta aiheutuvien vaarojen poistamista. Niiden mukaan sarjanostolaitteiden omistajan velvollisuus on selvittää todellinen käyttö. Tämän selvityksen voi laatia helpoimmin verkkosivustossamme olevalla laskentaohjelmalla. Asiakaspalvelun suorittaman vuositarkastuksen puitteissa dokumentoidaan käytön todellinen kesto. Kun teoreettinen käyttöaika on saavutettu, tai viimeistään 0 vuoden kuluttua, tulee suorittaa peruskunnostus. Nostolaitteiden omistajan tulee antaa suorittaa kaikki tarkastukset ja peruskunnostus. Sähköketjunostimia, jotka on luokiteltu standardin ISO 30 mukaisesti, koskee seuraava teoreettinen käyttöaika (muunnettu täyskuormatunneiksi): M3 M M5 M M7 M8 00 h 800 h 00 h 300 h 300 h h. Todellisen käyttöajan laskenta Todellinen käyttöaika on riippuvainen päivittäisestä käyttöajasta ja kuormatyypistä. Kulkuajan laskenta suoritetaan omistajan tietojen mukaan tai sen mittaa käyttötuntilaskuri. Kuormatyyppi määrätään taulukon, sivu 0 mukaan. Näistä molemmista tiedoista saadaan vuosittainen käyttöaika taulukon avulla. Käytettäessä BDElaitetta (käyttötietojen keräyslaitetta) voi asiantuntijamme lukea siitä todellisen käytön suoraan vuositarkastuksen yhteydessä. Määräajoin lasketut tai saadut lukemat on dokumentoitava tarkastuskirjaan. Swiss Lifting Solutions

22 Taulukko Vuosittainen käyttöaika Käyttö päivässä [h] Kuormatyyppi <= 0.5 (0.) <= 0.50 (0.3) <=.0 (0.) <=.0 (.8) <=.0 (.5) Vuosittainen käytön kesto [h] <= 8.0 (5.) <=.0 (0.) k = k = k = k = >.0 (0.8). Peruskunnostus Kun teoreettinen käyttöaika on saavutettu (viimeistään 0 vuoden kuluttua, jos laskenta tehdään ilman käyttötietojen mittauslaitetta), on suoritettava peruskunnostus. Sen avulla laitteen tila sallii turvallisen käytön vielä yhden käyttöajanjakson (käyttöjakson) verran. Siinä täytyy tarkastaa taulukon mukaiset rakenneosat tai vaihtaa ne uusiin. Tarkastuksen saa suorittaa ja käytön jatkamisluvan antaa vain valmistajan valtuuttama ammattiliike tai valmistaja itse. Tarkastaja määrittää: Mikä uusi teoreettinen käyttö on mahdollista. Enimmäisajanjakson seuraavaan peruskunnostukseen. Nämä tiedot tulee dokumentoida tarkastuskirjaan. Taulukko Peruskunnostus GPmallien rakenneosat, kaikki tyypit Kulumien tarkastus * Vaihto Jarru x Moottorin akseli x Vaihteisto x Laakerointi x Tiivisteet x Ketju x ** Ketjupyörä, ketjunohjain x Ripustusosat x Kuormakoukku x Siirtovaunu, kantopyörät x Kontaktorit, rajakatkaisimet x * vaihdettava kuluneina ** korvattava viimeistään peruskunnostuksessa Swiss Lifting Solutions

23 5 Liite 5. Tekniset erittelyt Taulukko 5 Tekniset erittelyt GP (3vaihemallit) Käyttöluokitus ISO (FEM) M3 (Bm) 50 S/h 5% KA M (Am) 80 S/h 30% KA M5 (m) 0 S/h 0% KA M (3m) 300 S/h 50% KA M7 (m) 30 S/h 0% KA M7 (m) 30 S/h 0% KA Nostonopeus 50 Hz Nostonopeus 0 Hz Moottorityyppi Ketjuluku Omapaino 3 m nosto Sarja Kantokyky [kg] [m/min] [m/min] [kg] GP 50/NF GP 50/SF GP 50/NL GP 50/N GP 50/NF GP 50/NL GP 50/N GP /NF GP /SF GP /NL GP /N GP /NF GP /NL GP /N GP 000/NF GP 000/SF GP 000/NL GP 000/N GP 000/NF GP 000/NL GP 000/N / / 8 / 8/ / 8 / 8/ / 8 / 9./. 9./ / /. 9./ / /. 9./ / B 8/ 80 B 8/ 80 A 80 B 80 B 8/ 80 A 80 B 80 B 8/ 80 B 8/ 80 A 80 B 80 B 8/ 80 A 80 B 00 B 8/ 00 B 8/ 90 B 00 B 00 B 8/ 90 B 00 B Verkkoliitinvaroke (hidas) Taulukko 5 Tekniset erittelyt GP (vaihemallit) Käyttöluokitus ISO (FEM) M3 (Bm) 50 S/h 5% KA M (Am) 80 S/h 30% KA M5 (m) 0 S/h 0% KA M5 (m) 0 S/h 0% KA M5 (m) 0 S/h 0% KA M5 (m) 0 S/h 0% KA Nostonopeus 50 Hz Nostonopeus 0 Hz Moottorityyppi Ketjuluku Omapaino 3 m nosto Sarja Kantokyky [kg] [m/min] [m/min] [kg] GP 50/NL Ph GP 50/N Ph GP 50/NL Ph GP 50/N Ph GP /NL Ph GP /N Ph GP /NL Ph GP /N Ph A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A Verkkoliitinvaroke (hidas) Swiss Lifting Solutions 3

24 5. Sähkötunnusluvut Taulukko 55 Sähkötunnusluvut GP (3vaihemallit) Sarja Moottorityyppi Napaluku P N n N väh. / enint. virrat ja liikkeellelähtövirta GP 50/ 80 B 8/ [kw] [/min] I N 380 I N 5 3 x 00 V, 50 Hz 3 x 30 V, 50 Hz I max. I A /I N 5 cos phi N I N GP 50/ 80 A GP 50/ 80 B GP B 8/ GP B GP B I N 0 I max. I A /I N 0 cos phi N Taulukko 5 Sähkötunnusluvut GP (3vaihemallit) Sarja Moottorityyppi Napaluku P N n N väh. / enint. virrat ja liikkeellelähtövirta GP 50/ 80 B 8/ [kw] [/min] I N 0 I N 80 3 x 0 V, 0 Hz I max. I A /I N 80 cos phi N GP 50/ 80 A GP 50/ 80 B GP B 8/ GP B GP B Taulukko 57 Sähkötunnusluvut GP (3vaihemallit) Sarja Moottorityyppi Napaluku P N n N väh. / enint. virrat ja liikkeellelähtövirta GP 50/ 80 B 8/ [kw] [/min] I N 0 I N 0 3 x 30 V, 0 Hz 3 x 575 V, 0 Hz I max. I A /I N 0 cos phi N I N GP 50/ 80 A GP 50/ 80 B GP B 8/ GP B GP B I max. I A /I N 575 cos phi N Swiss Lifting Solutions

25 Taulukko 58 Sähkötunnusluvut GP (vaihemallit) Sarja Moottorityyppi Napaluku P N n N väh. / enint. virrat ja liikkeellelähtövirta [kw] [/min] I N 5 x 5 V, 50 Hz x 30 V, 50 Hz I max. I A /I N 5 cos phi N I N 30 GP 50/ 80 A I max. I A /I N 30 cos phi N Taulukko 59 Sähkötunnusluvut GP (vaihemallit) Sarja Moottorityyppi Napaluku P N n N väh. / enint. virrat ja liikkeellelähtövirta [kw] [/min] I N 5 x 5 V, 0 Hz x 30 V, 0 Hz I max. I A /I N 5 cos phi N I N 30 GP 50/ 80 A I max. I A /I N 30 cos phi N Swiss Lifting Solutions 5

26 5.3 Vaatimustenmukaisuustodistus Todistus koskien EYdirektiivien 00//EY, liite II A, 0/30/EU, liite I ja 0/35/EU, liite III mukaista konetta Täten me, GIS AG, Swiss Lifting Solutions, Luzernerstrasse 50, CH7 Schötz todistamme, että kone GIS sähköketjunostin, mallisarja GP kuormaalueella 00 kg... kg sarjanumeroalueella joka on kehitetty kuormien nostamiseen ja laskemiseen, vastaa sarjavarusteisena, kuormitustarkastus mukaanlukien, valmistusvuodesta 0 lähtien, seuraavassa lueteltujen EYdirektiivien perusluontoisia vaatimuksia, siinä määrin kuin ne koskevat toimitusmäärää: EYkonedirektiivi EYdirektiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta EYpienjännitedirektiivi 00//EY 0/30/EU 0/35/EU Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: ISO 37 Nosturit ja nostolaitteet; Perusmallien enimmäiskuormat DIN EN 887 Ketjut nostolaitteissa; Osa 7: Laatuluokka T DIN EN ISO 389 Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat; Osa : Suunnitteluohjesäännöt DIN EN 9 Nosturit, voimakäyttöiset vintturit ja nostolaitteet; Osa : Voimakäyttöiset nostolaitteet DIN EN 003 Koneiden sähkölaitteisto; Osa 3: Nostolaitteille asetetut vaatimukset Sovelletut standardit ja tekniset erittelyt: FEM 9.75 Voimakäyttöiset sarjanostolaitteet; Turvallisuus FEM Toimenpiteet turvallisten käyttöajanjaksojen saavuttamiseksi Tätä koskevan teknisen dokumentaation kokoonpanovaltuutettu: GIS AG, Luzernerstrasse 50, CH7 Schötz Schötz, GIS AG I. Muri E. Widmer Liikkeenjohto Myyntijohto Kokoaminen, asennus ja käyttöönotto käyttöohjeen mukaan on dokumentoitu tarkastuskirjassa. Swiss Lifting Solutions

27 5. Valmistajan todistus Todistus koskien EYdirektiivien 00//EY, liite II B, 0/30/EU, liite I ja 0/35/EU, liite III mukaisen epätäydellisen koneen asennusta Täten me, GIS AG, Swiss Lifting Solutions, Luzernerstrasse 50, CH7 Schötz todistamme, että epätäydellinen kone GIS sähköketjunostin, mallisarja GP kuormaalueella 00 kg... kg sarjanumeroalueella joka on kehitetty kuormien nostamiseen ja laskemiseen ja tarkoitettu liitettäväksi konelaitteistoon, vastaa sarjavarusteisena, kuormitustarkastus mukaanlukien, valmistusvuodesta 0 lähtien, seuraavassa lueteltujen EYdirektiivien perusluontoisia vaatimuksia, siinä määrin kuin ne koskevat toimitusmäärää: EYkonedirektiivi EYdirektiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta EYpienjännitedirektiivi 00//EY 0/30/EU 0/35/EU Lisäksi todistamme, että direktiiviin 00//EY liitteen VII osan B mukaiset tekniset asiakirjat on laadittu. Velvoittaudumme toimittamaan nostolaitetta koskevat erityisasiakirjat perustellusta vaatimuksesta yksittäisten valtioiden viranomaisille. Toimitus tapahtuu elektronisesti. Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: ISO 37 Nosturit ja nostolaitteet; Perusmallien enimmäiskuormat DIN EN 887 Ketjut nostolaitteissa; Osa 7: Laatuluokka T DIN EN ISO 389 Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat; Osa : Suunnitteluohjesäännöt DIN EN 9 Nosturit, voimakäyttöiset vintturit ja nostolaitteet; Osa : Voimakäyttöiset nostolaitteet DIN EN 003 Koneiden sähkölaitteisto; Osa 3: Nostolaitteille asetetut vaatimukset Sovelletut standardit ja tekniset erittelyt: FEM 9.75 Voimakäyttöiset sarjanostolaitteet; Turvallisuus FEM Toimenpiteet turvallisten käyttöajanjaksojen saavuttamiseksi Tämä todistus koskee ainoastaan nostolaitetta. Käyttöönotto on kielletty siihen asti, kunnes on todettu, että kokonaislaitteisto, johon nostolaite on asennettu, vastaa yllämainittujen EYdirektiivien vaatimuksia. Tätä koskevan teknisen dokumentaation kokoonpanovaltuutettu: GIS AG, Luzernerstrasse 50, CH7 Schötz Schötz, GIS AG I. Muri E. Widmer Liikkeenjohto Myyntijohto Kokoaminen, asennus ja käyttöönotto käyttöohjeen mukaan on dokumentoitu tarkastuskirjassa. Swiss Lifting Solutions 7

28

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

SÄHKÖKETJUNOSTIN GPM. since 1957

SÄHKÖKETJUNOSTIN GPM. since 1957 SÄHKÖKETJUNOSTIN GPM since 1957 www.gis-ag.ch Ivan Muri, toimitusjohtaja Olemme sveitsiläinen korkealaatuisten erikoistuotteiden valmistaja. Tuotteillemme luonteenomaiset ominaisuudet toimivuus, kestävyys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

Ketjusähkönostin GCH 250/500 GCH 1000 GCH 1600/2000/2500

Ketjusähkönostin GCH 250/500 GCH 1000 GCH 1600/2000/2500 KÄYTTÖOHJE Ketjusähkönostin GCH 50/ GCH 00 GCH 600/000/ GIS KETJUSÄHKÖNOSTIN SVEITSILÄISTÄ LAATUA GCH GCHK GCHS GCHH GCHR 07. Alkuperäinen asiakirja 90.9000..doc Sisällysluettelo 0 Yleisiä Ohjeita... 0.

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

koukkuiset sähköketjunostimet. STD-sähköketjunostimet kahdella kuormakoukulla kiinteään asennukseen

koukkuiset sähköketjunostimet. STD-sähköketjunostimet kahdella kuormakoukulla kiinteään asennukseen ÄHÖ- JA PAINEILMAEJUNOIME AHL sähköketjunostimet 20.1.35 2-koukkuiset sähköketjunostimet ahdella kuormaketjulla varustetuilla D-sähköketjunostimilla voidaan helposti nostaa pitkiä esineitä ja muita kuormia

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

VITALI-viputalja KX. 0,25 0,75 tonnia

VITALI-viputalja KX. 0,25 0,75 tonnia VITALI-viputalja K 0,25 0,75 tonnia Käyttöohje Oy Machine Tool Co, Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki Puhelin: 09-351951, faksi: 09-35195200 www.machinetool.fi, sähköposti: myynti@machinetool.fi VITALI-viputalja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö ja huoltoohje Vaunu EHF 50/150/300/500 EMFE 50/150/300/500 EUROMODEL 2000 SVEITSILÄISTÄ LAATUA EHF EMFE 01. 9400.9014.1.doc Sisällysluettelo 0 Yleistä... 4 0.1 Yleistä tietoa turvallisuudesta...

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen

Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen Asennus- ja käyttöohje PFEIFER-kuormalenkki LSG läpivientiasennukseen PFEIFER-kuormalenkit LSG on tarkoitettu asennettaviksi jälkikäteen hissikuilujen kattojen alapuolelle etäällä reunoista. Niitä käytetään

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg

TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg SÄHKÖVINTTURIT Sähkövintturisarjat TRBoxter 250-500 kg TRB ja 500-960 kg TRBoxter 250-500 kg Saatavana suoraohjauksella (DC) tai kontaktoriohjauksella (1 nopeuksinen BT tai portaattomalla nopeudella VV)

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO TYÖPISTENOSTURIT CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ Konecranes CLX-ketjunostin UUDISTA

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon.

Sisällys. JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. SUOMI JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Puoliautomaattinen akunvaihtojärjestelmä, joka asennetaan lavansiirtotrukkiin. Trukkiakkujen vaakasuuntaiseen akunvaihtoon. Akun paino maks. 2200 kg. Sisällys Toimintojen

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

MK 36/51 Käyttöohje

MK 36/51 Käyttöohje MK 36/51 Käyttöohje 810840-00 Lauhteenpoistimet MK 36/51 Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36/51 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saa asentaa vain

Lisätiedot