TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT LUKUVUONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT LUKUVUONNA"

Transkriptio

1 KN /201, Liite 6/ Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT LUKUVUONNA Tavoitteet Koulutusohjelman johtaja: Eero Eloranta Koulutusohjelmana ja teknistieteellistä asiantuntemusta kehittävänä alana tuotantotalous korostaa teknisen, taloudellisen ja sosiaalisen osaamisen yhdistämistä. Tuotantotalouden diplomi-insinöörin asiantuntemuksen perustan luovat matemaattis-luonnontieteellinen perusosaaminen, jonkin teknistieteellisen alan hyvä tuntemus sekä yrityksen ja muiden taloudellista arvoa luovien organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen. Jäljempänä esitettävät tuotantotalouden tutkintojen ja tutkintojen osien osaamistavoitteet täsmentävät tutkintosäännössä kuvattuja perustutkintojen yleisiä tavoitteita tuotantotalouden tutkinto-ohjelman näkökulmasta. Diplomi-insinöörin tutkinnon tavoitteet Tuotantotalouden koulutusohjelmassa diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut henkilö on kandidaatin tutkinnon tavoitteiden lisäksi saavuttanut seuraavat osaamistavoitteet: Hallitsee jonkin tutkinto-ohjelman pääaineen edistyneet käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään tutkimuksen perustana siten, että opiskelijalle kehittyy valmiudet tuotantotalouden alan tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä valmiudet jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen. Kykenee itsenäisesti seuraamaan ja kriittisesti arvioimaan jonkin muun teknistieteellisen alan kehitystä ja hyödynnettävyyttä käyttäjien, sosioteknisten järjestelmien sekä ympäristön näkökulmasta. Pystyy toimimaan itsenäisesti vaativissa tuotantotaloudellisissa asiantuntijatehtävissä, jotka tähtäävät vaativien ja ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseen ja edellyttävät siten tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamista, eri alojen tietojen yhdistelemistä sekä uusien menettelyjen kehittämistä ja niiden toimeenpanon johtamista. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa sekä tukemaan muiden kehitystä. Diplomi-insinöörin tutkinnon opinnot (120 op) Diplomi-insinöörin tutkinnon opintoihin sisältyy vähintään yksi tuotantotalouden viidestä syventävästä moduulista (A), teknisen sivuaineen jatkomoduuli (B2), kolmas 20 opintopisteen moduuli (C) sekä tieteen metodiikan opinnot (M), diplomityö (D) ja vapaasti valittavat opinnot (W). Lisäksi opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS-2).

2 Tuotantotalouden koulutusohjelmassa suositellaan, että opiskelijat sisällyttävät diplomiinsinöörin tutkintoon toisen tuotantotalouden syventävän moduulin (A), pääainetta tukevan erikoismoduulin, opintoja ulkomailla tai teknistä sivuainetta syventäviä opintoja. Erikoismoduulit esitellään pääaineiden yhteydessä. DI-tutkinnon pääaineet Teollisuustalous (TU001) (Industriell ekonomi, Industrial Management) Vastuuprofessorit: Kari Tanskanen (päävastuu), Karlos Artto, Eero Eloranta, Paul Lillrank, Jan Holmström, Risto Rajala Teollisuustalouden syventävät opinnot antavat opiskelijalle valmiudet johtaa ja kehittää organisaatioiden toimintaa tehokkaammaksi, laadukkaammaksi, tuottavammaksi ja kannattavammaksi. Teollisuustalouden opinnot antavat opiskelijalle konkreettisia valmiuksia tunnistaa organisaation operaatioiden kehittämistarpeita ja tehostamispotentiaaleja, sekä tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Tarve teollisuustalouden osaajille on tästä syystä erittäin suuri kaikentyyppisissä organisaatioissa niin nousu- kuin laskusuhdanteenkin aikana. Teollisuustalouden DI toimii tyypillisesti suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä organisaation eri päätoiminnoissa, kuten tuotannossa tai tuotekehityksessä, sekä päätoimintojen rajat ylittävissä liiketoiminnan kehittämistoiminnoissa. Opetuksessa korostetaan erityisesti valmiuksia ymmärtää yrityksen ja yritysten muodostamien arvoketjujen toimintaa, arvoa tuottavia liiketoimintaprosesseja ja erilaisia toiminnan organisointitapoja. Teollisuustalouden diplomi-insinöörin on kyettävä viemään läpi muutoksia; niin laatimalla laadukkaita suunnitelmia kuin sitoutumalla hyväksyttyjen suunnitelmien toimeenpanoon. Yrityksen toimintaa on ymmärrettävä operaatioiden tasolta alkaen unohtamatta operaatioita ohjaavaa strategiaa. Käytännön kokemuksen turvin nuoren diplomi-insinöörin on helppo siirtyä kohtuullisen nopeasti vaativiin johto- tai asiantuntijatehtäviin. Opinnoissa yhdistyvät yritystaloudellinen kokonaisnäkemys ja liiketoimintaprosessien hallinta. Teollisuustalouden syventävät opinnot koostuvat A-moduulista ja siihen liitettävästä C- moduulista. A-moduuli koostuu teollisuustalouden eri painopistealueiden laajoista kursseista, jotka antavat kattavan kuvan teollisuustalouden keskeisistä osa-alueista, joita opiskelija voi syventää C-moduulissa. C-moduuli tarjoaa opiskelijalle joustavasti useita eri vaihtoehtoja syventää tietämystään teollisuustaloudesta. Opiskelija voi vapaasti koota haluamansa kokonaisuuden suuresta joukosta teollisuustalouden kursseja. Suunnittelun tueksi on esitetty kolme valmista 20 op:n kokonaisuutta teollisuustalouden painopistealueiden ympärille: Hankinnat ja toimitusketjujen hallinta Projektiliiketoiminta Teolliset palvelut Page 2 of 28

3 TU122- Teollisuustalouden syventävä moduuli A Koodi Kurssi Op TU Production Planning and Control TU Hankintojen johtaminen A TU Industrial Service Operations -6 TU Advanced Project-based Management A Yhteensä 20 TU122-C Teollisuustalouden erikoismoduuli C Koodi Kurssi Op Valitse alla olevista kursseista siten, että 20 opintopistettä täyttyy TU Demand-Supply Network Management TU Project Business A TU Management of Uncertainty TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso Project Business literature seminar 1- TU Teollisuuustalouden vaihtuva opintojakso 1-10 TU Yhd Supply chain management literature course Teollisuustalouden vaihtuvasisältöinen jatkokurssi Tavaraliikenne- ja kuljetusjärjestelmät TU Aalto Introduction to Services 2-6 TU Service Purchasing and Supply Management TU-22.1 Service Innovation and New Service Development TU Seminar on Service Management and Engineering Voit tehdä em. kursseista haluamasi yhdistelmän, mutta seuraavassa on kolme valmiiksi suunniteltua vaihtoehtoa moduulille TU122-C: Hankinnat ja toimitusketjujen hallinta Osaamistavoitteet: yhdessä tuotantotalouden A1-2 ja teollisuustalouden A moduulin kanssa opiskelijalle syntyy käsitys siitä, miten suunnitellaan, johdetaan ja kehitetään globaaleja tuotantoverkkoja - sisältäen sekä fyysisen tuotteen että palvelun kehitetään ja hallitaan järjestelmä jolla globaalin toimitusverkoston avulla saadaan tuotteen asiakkaiden saataville luodaan sisäiset valmiudet ulkoisten resurssien hallintaan, tunnistetaan parhaat toimittajat ja saadaan niiden kanssa aikaan toimiva suhde. Page of

4 Koodi Kurssi Op TU Demand-supply Network Management TU Service Purchasing and Supply Management TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso: Supply chain management literature course 1-10 Yhteensä 20 Projektiliiketoiminta Osaamistavoitteet: yhdessä tuotantotalouden A1-2 ja teollisuustalouden A moduulin kanssa opiskelijalle syntyy käsitys siitä, miten projekteja, niihin liittyvää liiketoimintalogiikkaa ja sidosryhmiä/verkostoja johdetaan yrityksen liiketoimintaa johdetaan ja kehitetään projekteihin liittyvän toiminnan kautta ja minkälaisia työkaluja siihen on tunnistetaan erityyppiset projektit ja niiden tuomat johtamishaasteet arvioidaan projektin epävarmuustekijöitä haetaan itsenäisesti tieteellistä tietoa ja sovelletaan sitä ongelmanratkaisuun Koodi Kurssi Op TU Project Business A TU Management of Uncertainty TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso: Project Business Literature Seminar 1-10 Valinnainen kurssi C-moduulin kurssilistalta Yhteensä 20 Teolliset palvelut Osaamistavoitteet: yhdessä tuotantotalouden A1-2 ja teollisuustalouden A moduulin kanssa opiskelijalle syntyy käsitys siitä, miten tuotantokoneiston ja -verkoston käytön tehokkuutta ylläpidetään ja kehitetään koko elinkaaren aikana suunnitellaan ja johdetaan teollisia ja kunnossapitopalveluita sekä asiakas- että toimittajayrityksissä Koodi Kurssi Op TU Aalto Introduction to Services L 2-6 TU Service Purchasing and Supply Management TU-22.1 Service Innovation and New Service Development TU Seminar on Service Management and Engineering TU Teollisuustalouden vaihtuva opintojakso 1- Yhteensä 20 Page 4 of 28

5 Työpsykologia ja johtaminen (TU00) (Arbetspsykologi och ledarskap, Work Psychology and Leadership) Vastuuprofessorit: Eila Järvenpää (päävastuu syksyllä 201), Matti Vartiainen (päävastuu keväällä 2014), Jukka Lipponen, Esa Saarinen Aineeton, inhimillinen pääoma on tietotalouden keskeisin menestystekijä. Tietoyhteiskunta organisoituu projekteiksi ja tiimeiksi, ja olemme samanaikaisesti useiden organisaatioiden ja niiden virallisten ja epävirallisten ryhmien jäseniä, asiakkaita ja työntekijöitä. Teknologinen ympäristö ja, organisaatiot vaikuttavat niissä toimiviin ihmisiin, ja ihmiset vaikuttavat organisaatioissa ja kehittävät niitä. Ihmisiin liittyvät tekijät muodostavat organisaatioiden aineettoman pääoman ytimen. Siksi organisaatioiden ja tiimien toiminnan sekä yksilöiden käyttäytymisen perusteiden ymmärtäminen on välttämätöntä kaikille työelämässä toimiville. Työpsykologian ja johtamisen pääaineen opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan systeemistä ymmärrystä organisaatioiden toiminnasta, kykyä analysoida ja arvioida organisaatiomuutosten vaikutuksia sekä kykyä johtaa omaa ja muiden toimintaa tietotalouden tuotanto- ja palveluorganisaatioissa. Pääaineen suorittaminen antaa monipuolisia valmiuksia toimia johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä konsulttina ja tutkijana. Työpsykologia ja johtaminen -pääaineen syventävä A- moduuli tarkastelee yksilöitä ja sosiaalisia järjestelmiä ryhmiä ja organisaatioita erilaisissa toimintaympäristöissä organisaation kehittämisen, tiedon ja osaamisen johtamisen sekä sosioteknisen järjestelmän näkökulmista. Pääaineen C-moduulin suorittamiseen voi halutessaan valita yhden kolmesta painotuksesta: Organisaation kehittäminen ja johtajuus, Tiedon ja osaamisen johtaminen, sekä Sosiotekniset työjärjestelmät. Painotuksista ja niiden sisällöistä kannattaa keskustella professorin kanssa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) hyväksyttäessä. TU1- Työpsykologian ja johtamisen syventävä moduuli A Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset teoreettiset näkökulmat, joiden avulla hän voi paremmin tunnistaa, eritellä sekä ratkaista organisaatioiden ja johtamisen käytännön haasteita. Keskeisiä teemoja ovat tietojohtaminen sekä organisaation muutos ja kehittäminen Koodi Kurssi Op TU Organisaation kehittäminen 4 TU Johtamisen jatkokurssi 4 TU-.110 Advanced Course on Knowledge and 4 Competence Management TU-.120 Organizations and Networks 4 TU Sosioteknisten järjestelmien perusteet 4 Yhteensä 20 TU1-C Työpsykologian ja johtamisen erikoismoduuli C Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee organisaatioiden ja työjärjestelmien kehittämisen käytännön toteutuksen menetelmiä ja välineitä, ymmärtää niiden tieteellisen perustan ja kykenee soveltamaan tulevassa työssään toimialasta riippumatta. Keskeisiä teemoja ovat osaaminen, johtaminen ja johtajuus sekä soveltava filosofia ja systeemiajattelu. Page of 28

6 Koodi Kurssi Op Valitse alla olevista kursseista siten, että 20 opintopistettä täyttyy TU Human resources in Service Operations TU-.110 Filosofia ja systeemiajattelu TU Luovan ongelmanratkaisun seminaari 8 TU Itsensä tunteminen ja johtaminen TU Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmät TU-.11 Oppiminen ja oppimisympäristöt 6 TU-.11 Ryhmät, kommunikaatio ja yhteistyö 4 TU-.160 Cross-Cultural Management TU-.190 Contemporary Topics on Knowledge and 6 Competence Management TU Tietotyö 2 TU-.141 Turvallisuuskriittisten organisaatioiden johtamisen erityispiirteet 4 TU-.110 Työpsykologian ja johtamisen erikoistyö Strateginen johtaminen (IL006) (Strategisk företagsledning, Strategic Management) Vastuuprofessorit: Markku Maula (päävastuu), Jens Schmidt, Tomi Laamanen (työvapaalla) Strategisen johtamisen pää- ja sivuaineen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään talouselämän, teollisuuden tai muun organisaation syvin olemus, rakenne ja toimintatapa. Yrityksen ja sen sidosryhmien menestyminen pitkällä aikavälillä on mahdollista vain ymmärtämällä liiketoiminnan dynamiikka kokonaisvaltaisesti. Aine valmistaa yrityksen strategista johtamista, kansainvälisiä liiketoimintoja ja liiketoiminnan johtamista koskeviin suunnittelu- ja johtotehtäviin. Pää- tai sivuaineesta valmistuvan työtehtävinä voivat olla tehtävät strategiayksikössä, yrityksen ulkomailla toimivissa yksiköissä, kansainvälinen liiketoiminta, oman yrityksen perustaminen ja johtaminen, tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät, projektinjohtotehtävät, konsulttitehtävät, investointipankki- ja pääomasijoitusalan tehtävät, opetustehtävät ja ylemmän liikkeenjohdon tehtävät. Strategisen johtamisen pää- tai sivuaineen valitsevien toivotaan panostavan kielitaitonsa kehittämiseen. Opiskelijoiden suositellaankin suorittavan osa opinnoistaan ulkomailla tai osallistuvan yksikön järjestämään englanninkieliseen Masters Programme in Strategy -ohjelmaan. Tämä syksyllä 2010 alkaneen uuden kaksivuotisen maisteritasoisen opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Page 6 of 28

7 TU291- Strategisen johtamisen syventävä moduuli A Koodi Kurssi Op Pakolliset kurssit: TU TU Intermediate Strategic Management Advanced Strategic Management TU Entrepreneurial Finance TU Industry Evolution TU Strategies for Growth and Renewal Yhteensä 20 TU291-C Strategisen johtamisen erikoismoduuli C Koodi Kurssi Op Valitse seuraavista siten, että 20 opintopistettä täyttyy TU Toimialojen erityispiirteet 2 TU Opportunity Prototyping TU Strategic Management of Technology and Innovation 2E44000 Venture Formation 6 TU Managerial Economics TU International Economics TU Advanced Case-Seminar in Strategy TU Financial Modeling in Strategy and Venturing TU Contracting in Strategy and Venturing 2 TU Global Strategic Management TU Strategic Marketing 2 Framtidens industriföretag (TU006) Framtidens industriföretag (FIF) on yhteispohjoismainen pääaine tietotekniikan, konetekniikan, elektroniikka ja sähkötekniikan ja tietoliikennetekniikan, automaatio- ja systeemitekniikan sekä tuotantotalouden koulutusohjelmissa. Opintokokonaisuuden johtaja on laadunohjauksen professori Paul Lillrank. FIF on korkeatasoinen, poikkitieteellinen ja hauska opintokokonaisuus, jossa perehdytään kokonaisvaltaisesti nykyaikaisen yrityksen tuotantoprosesseihin ja niiden kehittämiseen. Ohjelma painottuu erityisesti tuotantojärjestelmiin, tuotannonohjaukseen sekä tietotekniikan teollisiin sovelluksiin. Kokonaisnäkemystä teollisuusyrityksen liiketoimintaprosesseista kehitetään mm. laadunohjaukseen, tuotekehitykseen, markkinointiin ja yritysstrategiaan liittyvillä kursseilla. Opetuskielet ovat ruotsi ja englanti. Page 7 of 28

8 Ohjelma kestää lukuvuoden, ja se on järjestetty siten, että ohjelman suomalaiset osanottajat opiskelevat yhden lukukauden (kaksi periodia) KTH:ssa Tukholmassa, Linköpingin teknillisessä korkeakoulussa (LiTH) tai NTNU:ssa Norjassa. Ohjelma jatkuu seuraavana lukukautena Aaltoyliopistossa yhdessä ruotsalaisten ja norjalaisten opiskelijoiden kanssa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan Osallistujat voivat hakea mm. Nordplus- ja Aalto-yliopiston vaihto-opiskelustipendejä. Lisätietoja ohjelmasta saa Pia Rydestedtiltä (Otakaari 7B, huone 08), puh / tai koulutusohjelmasi suunnittelijalta, sekä osoitteesta fif.aalto.fi/sv/ Kod Kurs Sp TU22-2, TU22- och TU22-C Framtidens Industriföretag KTH, Stockholm (0 sp) Programmets totala omfattning är 60 sp. Av nedanstående kurser väljs sammanlagt minst 0 ECTS poäng. Obligatoriska: MG2020 Modulindelning av produkter 6 MG2027 Industriell Produktion, projektkurs 6 Rekomenderad: MG20 MG2027 Kvalitet Industriell produktion, projektkurs 6 6 MG21 PLM 9 ME206 Team ledarskap och human resource 6 management ME2081 Organisationsutveckling - att leda strategisk och teknologisk förändring 6 Valbara: MG1002 Automatiseringsteknik 6 MG2010 Modern industriell mätteknik 6 MG206 CAM (man ska gärna ha viss CAD vana) 6 TED project (höstterminen) Campus Värnamo LiTH, Linköping (0 sp) Av nedanstående kurser väljs sammanlagt minst 0 ECTS poäang Obligatorisk: TMPS22 Monteringsteknik 6 Page 8 of 28

9 Valbar: TMQU04 TMPS27 Six Sigma Quality Produktionssystem 6 6 TMPS24 Datorstödd produktframställning 6 TMPS26 Industrirobotteknik 6 TMPS Projektkurs maskinteknik 12 TKMM01 TETS27 Produktionssimulering Supply Chain Logistics NTNU, Norge (0 sp) Av nedanstående kurser väljs sammanlagt minst 0 ECTS poäng. Obligatoriska: TPK4180 TPK418 Manufacturing Strategy Industrial Systems Engineering Valbara: TPK41 Produksjonslogistikk TPK417 Rapid Manufacturing 7, TPK410 Bearbeidingsteknik 7, TTK4100 Kybernetikk, introduksjon 7, TPK41 Logistics and Production Management 7, TPK4170 Robot Technology and Automatic 7, Assembly TPK480 TTK412 TTK417 Experter i team, tverrfaglig prosjekt Computerized Control in Industrial Systems Instrumentation Systems 6 6 7, 7, 7, 7, 7, Aalto universitet (0 sp) Obligatoriska: TU Quality Management T Entreprise Systems Architecture 4 T **TU-22.C ICT Enabled Service Business and Innovation P Marknadsföring (Hanken) 4-6 Minst en av kurserna markerade med*: *TU Aalto Introduction to Services P 2-6 *TU Advanced Project-based Management *TU eller *TU Project Business A P Project Business B Page 9 of 28

10 Välj bland följande kurser så att helheten blir total minst 0 sp: PHYS-C670 Fundamentals of New Energy Scources P Kon Produktutvecklingsprojekt 10 TU Advanced Case-Seminar in Strategy 2 TU Opportunity Prototyping TU Strategic Management of Technology and Innovation Observera att förändringar i kurslistan kan förekomma, på grund av förändringar i kursutbudet vid de utländska universiteten. Närmare information: Service Management and Engineering (IL007) In modern economies, services are becoming increasingly important. Service elements are added to products, service based business models are adopted by manufacturers, and new innovative service concepts and systems are emerging and developing rapidly. Service Management and Engineering aims at providing the students with a solid basic knowledge on the key issues of the field. It focuses on service design and production with the help of information and communication technologies. The major places emphasis on customer involvement and productive assets; its lectures, design and implementation are designed to promote a systemic and interactive view of services. TU2- Service Management and Engineering, advanced module Responsible professors: Jan Holmström (in charge), Paul Lillrank, Eero Eloranta, Matti Vartiainen (on leave), Risto Rajala The objective of the advanced module is for students to become aware of the state of the art in service innovation, operations and development, and to create the ability of analyzing and designing service systems. Compulsory courses: TU Aalto Introduction to Services L TU Industrial Service Operations L TU TU-22.1 TU Service Purchasing and Supply Management choose one of the following: Service Innovation and New Service Development P Human Resources in Service Management and Engineering Total 20 Diplomi-insinöörin tutkinnon sivuaine Lukuvuonna noudatetaan lukuvuoden päätöksiä tutkintoon kuuluvasta sivuaineesta. Diplomi-insinöörin tutkinnon sivuaine muodostuu pääsääntöisesti jonkin toisen Page 10 of 28

11 tekniikan alan koulutusohjelman tarjoamasta perus- ja jatkomoduulista siten, että diplomiinsinöörin tutkintoon sisältyy sivuaineen jatkomoduuli (B2). Sivuainetta valittaessa kannattaa huomioida, että alemman ja ylemmän perustutkinnon sivuaineen välillä tulee olla yhteys. Opiskelijan pää- ja sivuaineeseen ei voi kuulua samoja moduuleja. Opiskelijalle muodostuu sivuaine perusmoduulista ja sen jatkomoduulista tai jatkomoduulista ja sen syventävästä moduulista. Sivuainetta valitessaan opiskelijan on hyvä muistaa, että kokonaisuuden on oltava tuotantotalouden koulutusohjelman näkökulmasta tekninen. Näin ollen esimerkiksi oikeus- ja talousaineet eivät sovellu sellaisenaan sivuaineeksi. Erillisten sivuaineiden tarjonnassa mm. seuraavat sivuaineet eivät ole soveltuvia: sähkömarkkinat ja energiatalous, kiinteistötalous, kiinteistösijoittaminen, kiinteistötalous ja -arviointi, ympäristöoikeus, kiinteistöliiketoiminta ja talous- ja ympäristöoikeus. Joissakin tapauksissa myöskään tietyt moduulipolut eivät sovellu tuotantotalouden opiskelijalle; esimerkiksi tietotekniikassa Ohjelmistotuotanto ja liiketoiminta sekä Teknologiaoikeus. TU901-M Tieteen metodiikan opinnot (10 op) Vastuuprofessori: Eero Eloranta Tieteen metodiikan moduulin tavoitteena on tukea opiskelijan diplomityön tekemistä. Opinnot koostuvat tieteellisistä menetelmäopinnoista. Pakolliset kurssit: TU Industrial Management Research Methods ( cr) sekä pääaineen mukaan yksi seuraavista: TU Teollisuustalouden erikoistyö ( op)* TU Special Study in Service Management and Engineering ( cr) TU-.110 Työpsykologian ja johtamisen erikoistyö ( op) TU Special Study in Strategic Management ( cr) *Myös Framtidens Industriföretag -pääainetta suorittaville. TU901-W Vapaasti valittavat opinnot (20 op) Vastuuprofessori: Eero Eloranta Tutkintoon sisältyviin vapaasti valittaviin opintoihin (TU901-W) voi sisällyttää Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa tai yliopiston muussa korkeakoulussa suoritettuja opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää myös muissa yliopistoissa Suomessa (mm. JOO-sopimuksen puitteissa) tai ulkomailla suoritettuja, ylempään korkeakoulututkintoon soveltuvia opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää asiantuntijuutta syventävää kotimaista harjoittelua viisi opintopistettä. Kansainvälisen harjoittelun perusteella harjoitteluopintopisteiden maksimimäärää voidaan korottaa 7 opintopisteeseen. Yhdestä harjoittelujaksosta tai kansainvälisestä harjoittelujaksosta voi hyväksyttää kuitenkin vähintään 2 opintopistettä oikeuttavan jakson ja enintään 4 opintopistettä. Vapaasti valittavia opintoja on suoritettava sen verran, että diplomi-insinöörin tutkinnon laajuudeksi tulee 120 op. Jos opiskelija ei ole osoittanut tutkintosäännön 2 :n ja 24 :n edellyttämää kielitaitoa (suomen kieli, ruotsin kieli, vieras kieli) tekniikan kandidaatin tutkinnon tai muu alemman Page 11 of 28

12 korkeakoulututkinnon yhteydessä eikä häntä ole vapautettu kielitaitovaatimuksesta kokonaan tai osittain, hänen on osoitettava kielitaito diplomi-insinöörin tutkinnon yhteydessä ja sitä varten suoritettavat opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin opintoihin. TU901-D Diplomityö (0 op) Diplomityö (TU901-D) tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä korkeakoulu voi antaa luvan diplomityön laatimiseen myös sivuaineeseen liittyvästä aiheesta. Korkeakoulu vahvistaa diplomityön aiheen ja kielen sekä nimittää diplomityölle valvojan ja yhden tai kaksi ohjaajaa. Korkeakoulu voi tarvittaessa määrätä valvojan toimimaan myös diplomityön ohjaajana. Diplomityön valvojan tulee olla korkeakoulun professori tai päätoimisessa palvelussuhteessa oleva dosentti. Erityisestä syystä valvojaksi voidaan nimittää muu korkeakoulun professori tai Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun professori. Työn ohjaajalla tulee olla vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Muut opintokokonaisuudet Kansantaloustiede (Nationalekonomi, Economics) Vastuuprofessori: Hannele Wallenius Kansantaloustiede muodostaa muiden taloustieteiden perustan. Se antaa kokonaiskuvan taloustieteen teoriasta, talouselämästä ja ympäristöstä, jossa liikeyritykset toimivat. Kansantaloustiede tarjoaa valmiuksia, joille nopeasti muuttuvassa talouselämässä löytyy kysyntää. Kansantaloustieteen opintokokonaisuuden voi suorittaa joko kokonaan Perustieteiden korkeakoulussa tai siihen voi sisällyttää jonkin toisen korkeakoulun tai yliopiston tarjoamaa kansantaloustieteen/taloustieteen opetusta. Opintokokonaisuuden sisällöstä on aina sovittava vastaavan opettajan kanssa. Tuotantotalouden perusopiskelijoita suositellaan sijoittamaan opintokokonaisuus tutkinnossaan ylemmän tutkinnon W-moduuliin. Opintokokonaisuuden painopisteenä voi olla muun muassa: Kansainvälinen talous Talouspolitiikka Euroopan integraatio Taloudellinen ennustaminen TU91-2 Kansantaloustieteen jatkomoduuli (20 op) Koodi Kurssi Op Välttämättömät esitiedot: TU Kansantaloustieteen perusteet TU Managerial Economics TU International Economics TU Economics of European Integration Lisäksi seuraavista vapaasti siten, että 20 op täyttyy Page 12 of 28

13 TU Kansantaloustieteen vaihtuvasisältöinen opintojakso (Huom. kurssin voi suorittaa useita kertoja eri sisältöisenä. Yhden suorituksen maksimilaajuus on kuitenkin 8 op) Valinnaisia kansantaloustieteen opintojaksoja toisesta korkeakoulusta tai toisesta yliopistosta Oikeustiede Vastuuprofessori: Markku Maula Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun (tuotantotalous) yhteistyösopimuksen mukaisesti enintään kymmenelle tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijalle voidaan myöntää oikeus opiskella oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Oikeustieteellinen tiedekunta tarjoaa tuotantotalouden opiskelijoille opetusta esimerkiksi kilpailuoikeudesta, sopimusoikeudesta, immateriaalioikeudesta ja verooikeudesta. Opinto-oikeutta haetaan erikseen. Oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi ja se kattaa noin 20 opintopisteen opinnot/opiskelija. TU91-C Oikeustieteen erikoismoduuli (20 op) Opiskelija voi valita yhden seuraavista vaihtoehdoista: Sopimusoikeus (20 op) Velvoiteoikeuden pakolliset aineopinnot: Sopimusoikeus (6 op) Sopimusoikeuden valinnaiset aineopinnot: - Vahingonkorvausoikeus (10 op) - International Trade and Transport (4 op) Immateriaalioikeus (20 op) Kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot (9 op) Kauppaoikeuden valinnaiset aineopinnot: - Immateriaalioikeus (10 op) - Professori Rainer Oeschin kanssa sovittava erillinen, yhden opintopisteen laajuinen suoritus (1 op) Kilpailuoikeus (20 op) Eurooppaoikeuden pakolliset aineopinnot (6 op) Kauppaoikeuden pakolliset aineopinnot: - professori Rainer Oeschin kanssa sovittava erillinen suoritus (2 op) Eurooppaoikeuden valinnaiset aineopinnot: - Kilpailuoikeus I (6 op) - Kilpailuoikeus II (6 op) Vero-oikeus (22 op) Page 1 of 28

14 Finanssioikeuden pakolliset aineopinnot (10 op) Finanssioikeuden valinnaiset aineopinnot: -Yritysverotus ja arvonlisäverotus (12 op) Opinto-oikeuden saaneiden opiskelijoiden on tarkistettava tiedekunnan tenttipäivät ja opetustarjonta oikeustieteellisen opinto-oppaasta. Moduulien sisältöä on mahdollista muokata siten, että moduuleihin sisällytetään muita kursseja oikeustieteellisen tiedekunnan tarjonnasta kuin mitä valmiissa kokonaisuuksissa on ilmoitettu. Mikäli opiskelija haluaa muokata moduulisisältöjä, hänen on sovittava muutoksista opintoneuvoja Ritva Pernasen kanssa Sovitut muutokset on päivitettävä myös opiskelijan HOPSiin. Kunnossapitotekniikka TU622-C Kunnossapitotekniikka, erikoismoduuli C (20 op) Maintenance technology, special module Underhålls teknologi, special module Responsible professor: Jan Holmström, Risto Rajala Learning goal To make students familiar with central areas of technology employed in support of industrial services and maintenance operations. To give the student requisite skills to apply available technological tools in the design and development of industrial service operations. Koodi Kurssi Op Mandatory courses Mat AS T Riskianalyysi Tietokonesimulointi Information Visualization P Additional electable courses (add one course from the list below according to your prior knowledge so that total credits adds up to 20. AS Estimation and Sensor Fusion Methods P S Sähkölaitteiden kunnonvalvonta L* 4 S Design for Reliability AS Laajennetun tuotteen tietotekniikka 4 *Kurssi on tarjolla vain parittomina vuosina. Liiketoimintaverkostot Vastuuprofessori: Riitta Smeds Tuotantotalouden koulutusohjelman opiskelijan on mahdollista suorittaa informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmaan sisältyvä päainemoduuli Liiketoimintaverkostot (A) diplomi-insinöörin tutkinnossa erikoismoduulin tilalla. Moduulin suorittamisesta sovitaan etukäteen opiskelijan HOPSissa. Page 14 of 28

15 Liiketoimintaverkostot-syventävä moduuli (T120-) Moduuli antaa tietoja ja taitoja verkottuneen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Keskeiset aihealueet ovat verkottuneet liiketoimintaprosessit, liiketoimintamallit ja palvelut sekä tiedon jakaminen, luominen ja innovaatiot organisaatioiden välisissä prosesseissa. Moduuli luo valmiudet toimia prosessien kehittämis- ja johtamistehtävissä, verkottuneen liiketoiminnan strategisissa kehitys- ja konsultointitehtävissä sekä tutkijana liiketoimintaverkostojen alueella. Koodi Kurssi Op Pakolliset kurssit TU Networked Business Processes and Models P TU Liiketoimintaverkostojen kehittämismenetelmät Valitse jompikumpi seuraavista: TU Liiketoimintaverkostojen kehittäminen, projektityö TU Global virtual collaboration project P Lisäksi seuraavista niin, että 20 op täyttyy: TU Liiketoimintaverkostojen kehittäminen, projektityö TU Global virtual collaboration project P TU Research Perspectives on Business Networks P TU Yrityspeli P Aalto Ventures Program Minor Vastuuprofessori: Markku Maula AVP Minor seeks to inspire and provide students with insight and experience needed to build bold new ventures either as new independent startup companies or within existing companies. In AVP you ll learn by doing together with people from various backgrounds and nationalities. This will teach you practical street smarts for starting new ventures, which is one of the best ways to making an impact in real life. AVP (http://avp.aalto.fi) includes inspirational courses, a variety of more focused courses to learn specific skills and knowledge in different areas of importance in venturing, and integrative, team project-based courses to support experiential learning. For IEM students AVP is not available as Minor, but it can be used as a special module (C) or as elective studies (W). TU691-2 Intermediate module in Aalto Ventures Program B2 (20cr) Responsible professor: Markku Maula Page 1 of 28

16 Select one course from each of the three groups (group 1: Inspiration & Introduction, group 2: Knowledge & Skills, group : Integrative Project Experience), and add as many courses from group 2 as is needed to fulfill the minimum credit unit requirement. Courses generally have Aalto status to make them broadly accessible for students from different schools within Aalto University. However, please note that individual courses may have size limits and separate application procedures. 1) Inspiration & Introduction (Select 1 course) ECTS TU Changemakers 1 TU Opportunity Prototyping CSE-E471 Introduction to IT Business and Venturing 2 2) Knowledge & Skills (Select as many courses as needed to fill the credit requirement) TU Entrepreneurial Finance TU Entrepreneurial Leadership TU Entrepreneurial Marketing TU Design and Innovation in Context 6 TU Managing Innovative Sales -6 TU Strategies for Growth and Renewal TU * Course with Varying Content in Strategy 1-20 T Management of a Software Venture 6 CSE-E7 Technology Entrepreneurship Seminar 4 T * Seminar on ICT-law,"Exploitation of IPR" 2E6000 Sales Competition Course 6 ) Integrative project experience (Select 1 course) 2E44000 Venture Formation 6 T Aalto Service Camp -8 CSE-E74 Growth and Internationalization of Technology SMEs 4 TU Industrial Management, Special Topics TU Collaborative Innovation Management (COINNO) 4 Kon Global Team-based Design Innovation Kon Product Development Project * The fit of courses with varying content for AVP course is judged based on the specific topic. For we have pre-approved T Seminar on ICT-law with the topic "Exploitation of IPR" Tips for Choosing AVP Module Content Here are some broad suggestions, which may help you in designing your own AVP experience. Please make sure, that (1) you include courses from all three categories specified above (2) you fulfill the credit requirements for the module. Courses with Technology Business Emphasis These courses concentrate on scalable technology businesses. Their intrinsic context is ICT business and they are also applicable for other scalable businesses. In these courses you get to work with international mix of students from EIT master s and doctoral programmes. CSE-E471 Introduction to IT Business and Venturing 2 T Management of a Software Venture 6 Page 16 of 28

17 CSE-E74 Growth and Internationalization of Technology SMEs 4 T * Seminar on ICT-law,"Exploitation of IPR" CSE-E7 Technology Entrepreneurship Seminar 4 Courses for Changing Established Organizations These courses are a good fit for those aiming for a change agent role inside an established organization. They are not industry specific. TU Opportunity Prototyping TU Design and Innovation in Context 6 TU Managing Innovative Sales -6 TU Strategies for Growth and Renewal Kon Product Development Project 10 TU Collaborative Innovation Management (COINNO) 4 Courses for Starting New Companies These courses are very important for an aspiring entrepreneur, but not optimized for individuals, who are primarily targeting for a corporate career. TU Entrepreneurial Finance TU Entrepreneurial Leadership 2E44000 Venture Formation 6 AVP Student Registration Process You can apply for an AVP student status at any time. To do so, please: 1. Add AVP module to your Personal Study Plan (HOPS). 2. Contact your degree program staff or your professor to make sure that they approve including AVP in your study plan and your degree.. Send your study plan as a PDF-file via to 4. Apply to each individual course separately. Different courses have different application processes and deadlines so read the course web pages carefully. Registered AVP students are prioritized in student selection of the courses. However, AVP does NOT guarantee that you get access to all courses that are part of your study plan. Always contact your degree program staff or your professor to make sure that they approve including AVP in your study plan and your degree. Each student is personally responsible for acquiring this approval. Further information: General information can be found at: Please call or us, if you need any additional information: General Juho Hoikka, Coordinator, Page 17 of 28

18 Kalle Airo, Program Manager, Page 18 of 28

19 TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN A2-MODUULI LUKUVUODELLE TU100-2 Tuotantotalouden jatkomoduuli A2 (20 op) Vastuuprofessori: Eero Eloranta Jatkomoduulin tavoitteena on ennen kaikkea kehittää tuotantotaloudellista kokonaisnäkemystä, mutta myös jossain määrin syventää ja täydentää perusmoduulissa hankittua osa-alueisiin liittyvää tietoa. Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tuotantotalouden tietoja ja tieteellistä työskentelytapaa niin käytännön ongelmien analysoimisessa kuin ratkaisuehdotusten luomisessa ja arvioimisessakin. Koodi Kurssi Op Pakolliset kurssit: TU Design of Production Systems A 6 TU Markkinatutkimus TU-.100 Knowledge and Competence Management Valitse seuraavista: TU TU-.110 TU Quality Management Filosofia ja systeemiajattelu Yrityspeli Yhteensä 20 Page 19 of 28

20 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma TUOTANTOTALOUDEN MASTER-OHJELMAT LUKUVUODELLE Master s Programme in Service Management and Engineering Objectives of the programme In modern economies, services are becoming increasingly important. Service elements are added to products, service based business models are adopted by manufacturers, and new innovative service concepts and systems are emerging and developing rapidly. The Master s Degree Programme in Service Management and Engineering aims at providing the participants with a solid basic knowledge on the key issues of the field. It focuses on service design and production with the help of information and communication technologies. The programme places emphasis on customer involvement and productive assets; its lectures, design and implementation are designed to promote a systemic and interactive view of services. Major: IL007 Service Management and Engineering The Master s Programme in Service Management and Engineering consists of six modules: 1. TU22-2 Intermediate module Service Management and Engineering A2 (20 cr) 2. TU22- Advanced Module Service Management and Engineering A (20 cr). TU22-C Special Module Industrial Engineering and Management C (20) cr or TU422-C Special Module in Software Engineering and Services C (20 cr) or TU891-C Special Module in Communications Ecosystems C (20 cr). The required module depends on the student s background knowledge. 4. Scientific principles M (10 cr). Elective studies W (20 cr) 6. Master's thesis D (0 cr) TU22-2 Service Management and Engineering intermediate module A2 (20 cr) Responsible professors: Jan Holmström (in charge) Paul Lillrank, Eero Eloranta, Matti Vartiainen (on leave during fall semester 201) The objective of the intermediate module is to introduce students to the operational side of service delivery, focusing on the different viewpoints in service delivery systems. Compulsory courses: TU Aalto Introduction to Services L TU Industrial Service Operations L TU Assignment in Industrial Service Operations 2 TU Managing Innovative Sales L TU Service Purchasing and Supply Management Page 20 of 28

21 Total 20 TU22- Service Management and Engineering, advanced module A (20 cr) Responsible professors: Jan Holmström (in charge), Paul Lillrank, Eero Eloranta, Matti Vartiainen (on leave during fall semester 201) The objective of the advanced module is for students to become aware of the state of the art in service innovation and development, and to create the ability of analyzing and designing service systems. Compulsory courses: TU-22.1 Service Innovation and New Service Development L TU Human Resources in Service Management and Engineering TU Seminar on Service Management and Engineering TU TU Choose of the following: Advanced Project-based Management A Global Strategic Management Total 20 Students with insufficient background in industrial engineering and management must complete the following upgrade package of 20 credits: TU22-C Special Module in Industrial Engineering and Management C (20 cr) Responsible professors: Paul Lillrank, Jan Holmström The objective of this module is to harmonize the background knowledge of students. It also allows enhancement of knowledge of some specific area of industrial management. Therefore the courses are agreed with professor in charge. The following list is an example of the courses that a student can suggest to upgrade or advance his/her knowledge of industrial management: Compulsory courses: Choose one course from each track (leadership, operations, strategy). Select the remaining credits freely from the list of courses below. TU-.100 TU-.160 Leadership: Knowledge and Competence Management Cross-cultural Management Page 21 of 28

22 TU-.120 Organizations and Networks 4 TU TU Operations: Design of Production Systems B Quality Management 4 TU TU TU TU Strategy: Principles of Strategic Management 4 Opportunity Prototyping Managerial Economics International Economics Total 20 Students with insufficient technical background must complete a technical package of 20 credits. Two options for technical modules are available to choose from: TU422-C Special Module in Software Engineering and Services Responsible professors: Jan Holmström and Matti Hämäläinen The objective is to give the student a sufficient engineering background to understand, use, and develop solutions in the domain of service management and engineering. Compulsory courses: T Introduction to Software Engineering T Software Development Methods 6 T ICT Enabled Service Business and Innovation 6 T T Information Security Technology OR Requirements Engineering P Total 20 TU891-C Special Module in Communications Ecosystems C (20 cr) Responsible professors: Henri Schildt, Heikki Hämmäinen Compulsory courses: S Communications Ecosystems Analysis S Modeling Human Behavior S Telecommunications Forum OR Page 22 of 28

23 S Operator Business S Telecommunications Systems Total 20 TU901-M Scientific principles M (10 cr) Responsible professor: Eero Eloranta Compulsory courses: TU TU Industrial Management Research Methods Special Study in Service Management and Engineering Total 10 TU901-W Elective studies W (20 cr) Responsible professor: Eero Eloranta Compulsory courses: Foreign language test/course (including both written and oral skills) Recommended: T IT-services on Otaniemi Campus 2 Practical training max. cr The following courses familiarize students with central areas of technology employed in support of industrial services and maintenance operations. They give the student requisite skills to apply available technological tools in the design and development of industrial service operations: T AS S Information visualization P Estimation and Sensor Fusion Methods P Design for Reliability TU901-D Master s thesis D (0 cr) Page 2 of 28

24 Master s Programme in Strategy Programme objectives The goal of the Master s Programme in Strategy is to train and develop experts in the domain of strategic management, apt to thrive and succeed in today s constantly changing and increasingly complex business environment. This requires excellence in management and technology, but also intercultural and interpersonal sensitivities, behaviors, attitudes as well as international connections and networks. Programme learning objectives Students having completed the programme will have: - the ability to independently apply and further develop frameworks, tools and theories in strategic management; - the ability to undertake strategy work in a global business environment; - the intercultural, interpersonal sensitivities, behaviors, attitudes as well as international connections and networks required to work and cooperate successfully across professional and cultural boundaries spanning the globe; - internalized the significance of lifelong learning and personal development with regard to one s future career. The Master s Programme in Strategy consists of six modules: 1. TU91- Advanced Module in Strategic Management A (20 cr) 2. TU91-C Special Module in Strategic Management C (20 cr). TU891-C Special Module in Communications Ecosystems C (20 cr) or TU422-C Special Module in Software Engineering and Services (20 cr) or TU791-C Special Module in Management Studies (20 cr). The required module depends on the student s background knowledge. 4. Scientific principles M (10 cr). Elective studies W (20 cr) 6. Master's thesis D (0 cr) Major: TU006 Strategic Management TU91- Advanced Module in Strategic Management A (20 cr) Responsible professor: Henri Schildt Note: this module is only offered to students admitted into the Master s Programme in Strategy. The yearly application deadline is in February. Local students: There is an opportunity for local students enrolled in the industrial engineering and management (IEM) degree programme to apply to participate in the A and C modules offered by the Master s Programme in Strategy. In this case, you are considered an IEM degree student majoring in Strategic Management. The number of participants is restricted. For more information, contact DIEM Student Services. The objective of this module is to provide students with an in-depth knowledge of strategy and strategic management. Courses in the A-module are offered by Aalto University School of Science and Technology. The compulsory course of the module is an advanced course in strategy. Thereafter, students can focus on selected studies within the field of strategic management to reach 20 credits. The second compulsory course relates to developing the Page 24 of 28

25 students global leadership talent through a series of seminars and reflective exercises that span the first year of the Master s programme. In addition to improving the students interpersonal, interaction, intercultural and future leadership skills, the course also serves to bring social cohesion to the programme, by ensuring that participants meet on a regular basis throughout the Master s programme. The A-module s learning objectives are to form students to have: the ability to independently apply and further develop frameworks, tools and theories in strategic management with a focus on (a) strategy and/or (b) strategy and venturing; begun to develop the intercultural, interpersonal sensitivities, behaviours, attitudes as well as international connections and networks required to work and cooperate successfully across professional and cultural boundaries spanning the globe; begun to internalize the significance of lifelong learning and personal development with regard to one s future career excellence potential. Compulsory courses: TU Strategy & Organizations TU TU Advanced Strategic Management Advanced Case-Seminar in Strategy - Select from the courses below to reach a total of 20 credits: TU Strategies for Growth and Renewal TU Global Strategic Management TU Industry Evolution Strategic Management of Technology TU and Innovation TU Research and Development (R&D) Management 2 4 Total 20 TU691-C Special Module in Strategic Management C (20 cr) Professor in charge: Henri Schildt The strategy C-module serves to support the advanced A strategy module. Courses in this module are mostly offered by Aalto University School of Economics. There are two options available for you to choose from, by either focusing on strategy and marketing management, or focusing on strategy and the new economy. In addition, the course Developing Global Leadership Talent year II is offered. In this second year of the course, students deepen and further their knowledge of global leadership. The C-module s learning objectives are to form students to have: Page 2 of 28

26 the ability to independently apply and further develop frameworks, tools and theories in strategic management with a focus on change management and branding; the ability to undertake strategy work in a global business environment; mature one s intercultural, interpersonal sensitivities, behaviors, attitudes as well as international connections and networks required to work and cooperate successfully across professional and cultural boundaries spanning the globe; internalized the significance of lifelong learning and personal development with regard to one s future career. Compulsory courses: TU Strategy & Leadership 2 Select courses from one of the tracks below to reach a total of 20 credits: (1) Global strategy: 26E0100 Driving global businesses 6 26E0200 Managing in a global context 6 26E0100 International Business Networks* 6 26E000 Capstone: Global Business Cases 6 (2) Strategy and marketing management: 2E000 2E2100 Brands in Strategic Marketing Marketing Strategy and Firm Performance 6 6 2E200 Managing Innovative Sales** 6 27E E28000 Models in Marketing Consumer Culture 6 6 ) Strategy and organization: 21E0001 Capstone: Workshop on Innovating management 6 21E0000 Strategy work 6 21E0100 Management and Strategy Making, book exam 6 7E00200 Strategic Management of Information Technology 6 Totalling 20 * Course is not offered during academic year ** Alternatively the students can take TU Managing Innovative Sales (6 cr) Technical module 20 cr Students with a background in industrial engineering and management (or similar) undertake a technical module totaling 20 credits. Two options for technical modules are available to choose from: TU891-C Special Module in Communications Ecosystems C (20 cr) Responsible professors: Henri Schildt, Heikki Hämmäinen Page 26 of 28

27 Compulsory courses: S Communications Ecosystems Analysis S Modeling Human Behavior S Telecommunications Forum OR S Operator Business S Telecommunications Systems Total 20 TU422-C Special Module in Software Engineering and Services Responsible professors: Jan Holmström and Matti Hämäläinen The objective is to give the student a sufficient engineering background to understand, use, and develop solutions in the domain of service management and engineering. Compulsory courses: T Introduction to Software Engineering T Software Development Methods 6 T ICT Enabled Service Business and Innovation 6 T T Information Security Technology OR Requirements Engineering P Total 20 TU791-C Special Module in Management studies (20 cr) Responsible professor: Henri Schildt Students with a technical background (a BSc in engineering or technical domains) will not need to undertake a technical module (as above), but are required to undertake a supplementary management module - the management A2-module. This ensures that the students with a technical background gain sufficient grounding in the management discipline to be able to follow the strategy modules C and A. Compulsory courses: TU Principles of Strategic Management 4 TU Marketing TU Design of Production Systems B 4 TU Quality Management TU International Economics Page 27 of 28

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman opinto-opas 2013-2014 Diplomi-insinöörin tutkinto

Tuotantotalouden koulutusohjelman opinto-opas 2013-2014 Diplomi-insinöörin tutkinto 2013-2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tutkinnon tavoitteet ja rakenne... 5 1.2 Pääaineet... 6 Teollisuustalous... 7 Työpsykologia ja johtaminen... 10 Strateginen johtaminen... 11 Framtidens

Lisätiedot

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti

Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Teollisuustalouden sivuaineopiskelijoille tarkoitettujen jatkomoduulien suorittaminen vuoden 2005 tutkintosäännön mukaisesti Ohjeita moduuleja suorittaville opiskelijoille opintotilanteen mukaan: 1. Opiskelija

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman opinto-opas 2014-2015 Diplomi-insinöörin tutkinto

Tuotantotalouden koulutusohjelman opinto-opas 2014-2015 Diplomi-insinöörin tutkinto 2014-2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tutkinnon tavoitteet ja rakenne... 5 1.2 Pääaineet... 6 Teollisuustalous... 7 Työpsykologia ja johtaminen... 10 Strateginen johtaminen... 11 Framtidens

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty

T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty T307 Tuotantotalouden laitos Korvaavuusluettelo, päivitetty 8.7.2013 EDELTÄJÄT A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut

T307 Tuotantotalouden laitos Korvavuusluettelo, päivitetty / opintopalvelut A) TU-91.126 Strategic Management in the Telecom Industry B) S-38.001 Telecommunications Forum (min. 2 ov) korvaava kurssi Telecommunications Managementpääaineessa ELEC-A7900 Telecommunications Forum L

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Janne Käki Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2007-2008 Opintoneuvoja Janne Käki 7.5.2007 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen metodiikka M (10 op) Vapaasti valittavat

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014-

KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- KEMIANTEKNIIKAN DI-OHJELMA 2014- MASTER S DEGREE PROGRAMMES IN CHEMICAL ENGINEERING 2014- Tuomo Sainio Head of Degree Programmes Room: 2117D Tel.: 040-3578683 E-mail: tuomo.sainio@lut.fi THESIS 30 cr 120

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(9) TU-53 TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Tuo-53.106 Työpsykologian perusopintojakso

Lisätiedot

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS

PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS PÄÄAINEENA TUOTANTOTALOUS University Teacher Katariina Pukkila-Palmunen Industrial Management Department of Production Faculty of Technology University of Vaasa Tuotantotalouden yksikkö 1/2 Ammattilaisia

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat Master s Programme in Information Networks Infotilaisuus 4.12.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus

Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka. Infotilaisuus Tutkinnonuudistus ja uudet DI-ohjelmat / Teknillinen fysiikka ja matematiikka Infotilaisuus 10.11.2014 DI-tutkinnonuudistuksen aikataulu Uudet DI-ohjelmat aloittavat 1.8.2015 Vanha tutkinto valmiiksi 31.10.2016

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen

Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat. Jukka K. Nurminen Tietoliikenneohjelmistot & kv maisteriohjelmat Jukka K. Nurminen Lue lisää: https://cse.aalto.fi/fi/opinnot/tietoliikenneohjelmistot/ Smart grid Green data centers Smart traffic Business Phone Battery

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management

Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Lahden ammattikorkeakoulu Lahti University of Applied Sciences Liiketalouden ja matkailun ala Faculty of Business and Hospitality Management Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä,

Lisätiedot

Konetekniikan kandidaatin tutkinto

Konetekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan kandidaatin tutkinto 2016-2017 Yleisopinnot (vähintään 74 op), KoKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Yleisopinnot koostuvat kaikille pakollisista yleisistä teknistieteellisistä valmiuksista ja konetekniikan

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kiinteistötalouden koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna

Kiinteistötalouden koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna Kiinteistötalouden koulutusohjelman moduulirakenne lukuvuonna 201-201 Diplomi-insinöörin tutkinto (120 op) (M3003) Kiinteistöjohtaminen Kiinteistöjohtamisen syventävän moduulin tavoitteena on auttaa opiskelijaa

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemian tekniikan korkeakoulu Heli Järvelä 26.9.2017 Tänään 26.9. klo 15.15 -> Tavoite: Tilaisuuden jälkeen 2. vuoden opiskelijoille on selkeää

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne

Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne Geomatiikan tutkinto-ohjelman moduulirakenne 2010-2011 7.5.2010 Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) M902-P Perusopinnot (80 op) Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1 10 Mat-1.1120 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kuukaudet. Kuukaudet

Kuukaudet. Kuukaudet Sivu järjestys aineittain Ajalta.. -.. Kauppa- Ja Taloustieteellisiä Yleis- Sekä Muita Opintoja 0 A0 D000 D0 E0 Taitosalkku; Perustyövälineohjelmat Johtamistaitojen sosiaalipsykologiaa Social Psychology

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot