JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tiivistelmä kotitalouksille

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tiivistelmä kotitalouksille"

Transkriptio

1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Tiivistelmä kotitalouksille Kuva: unsplash.com JYVÄSKYLÄ LAUKAA MUURAME

2 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille MÄÄRITELMÄT Aluekeräyspiste = Mustankorkea Oy:n ylläpitämä alueellinen keräyspaikka, johon kiinteistön sekajätteen voi toimittaa aluekeräyspistemaksua vastaan. Hyötykeräyspiste = Mustankorkea Oy:n ylläpitämä keräyspiste hyötyjätteille, jossa kerätään pääasiassa lasia, metallia, kartonkia ja paperia. Rinki-ekopiste = Hyötykeräyspiste, jonka ylläpidosta, tyhjennyksistä ja siisteydestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Jätehuoltoviranomainen = Jyväskylän seudun jätelautakunta Mustankorkea Oy = Kunnallinen jäteyhtiö, joka hoitaa jätehuollon palvelutehtävät. Kunnan vastuulle kuuluva jäte = Asumisessa (vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa) syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus = Mustankorkea Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksistä Mustankorkean kanssa. On käytössä Jyväskylässä ja Muuramessa. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus = Asukkaan itse kilpailuttama jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjennyksistä suoraan haluamansa jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. On käytössä Laukaassa. Tuottajavastuu = Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan velvollisuus järjestää tuotteen jätehuolto omalla kustannuksellaan. Tuottajavastuun alaisia jätteitä ovat ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkölaitteet, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset). 2 Jyväskylä Laukaa Muurame

3 Jyväskylän seudun jätelautakunta YLEISTÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISTÄ Jätehuoltomääräysten tarkoitus on ohjata jätehuollon järjestämistä siten, että jätehuolto voidaan järjestää turvallisesti, järjestelmällisesti ja valvotusti sekä ympäristöä suojellen. Jätehuoltomääräyksillä edistetään etusijajärjestystä, jonka keskeisin tavoite on jätteen synnyn vähentäminen ja syntyvän jätteen ohjautuminen hyödynnettäväksi. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä sekä julkisia palvelulaitoksia (kou Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan luja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä julkisen hallinnon toimintoja). Määräyksissä annetaan ohjeita jätehuollon käytännön järjestämisestä kiinteistöillä, jätteiden lajittelusta, keräämisestä, kuljettamisesta sekä kierrättämisestä. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan Määräykset on hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen ja jolla on Mustankorkea Oy:n kanssa sama toiminta-alue. Jätehuollon periaatteena toimii etusijajärjestys Jätteen synnyn ehkäisy Käyttämällä vähemmän materiaalia tuotteiden valmistuksessa. Hyödyntämällä tuotteita pidempään. Valmistelu uudelleen käyttöön Tuotteiden korjaus, kunnostus, uudelleenkäyttö tai käyttö varaosina. Kierrätys Muu hyödyntäminen Hävittäminen Jätteiden hyödyntäminen uusien tuotteiden raaka-aineena (myös kompostointi). Jätteiden hyödyntäminen mädättämällä, polttamalla energiaksi, kaasuttamalla ja maantäytössä. Jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle tai polttaminen ilman energian talteenottoa. Jyväskylä Laukaa Muurame 3

4 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on järjestettävä jätehuolto kiinteistölle ja luovutettava jäte keräysastiaan. Jätehuolto järjestetään hankkimalla joko oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia. Kiinteistöiltä kerätty sekajäte toimitetaan jätteenpolttolaitokselle energiahyötykäyttöön ja biojätteestä valmistetaan biokaasua ja multatuotteiden raaka-ainetta. Lue lisää määräyksistä: jyvaskylanseutu.fi/ jate Jyväskylässä ja Muuramessa jäteastian tyhjennyksistä sovitaan Mustankorkea Oy:n kanssa. Laukaassa kiinteistön haltija sopii tyhjennyksistä suoraan valitsemansa kuljetusyrittäjän kanssa. Laukaassa toimivien jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot voit tarkistaa jätelautakunnan nettisivuilta. Lisätietoa jätehuollon järjetämisestä: mustankorkea.fi Kuva: stocksnap.io/tom Ezzatkhah 4 Jyväskylä Laukaa Muurame

5 Jyväskylän seudun jätelautakunta Jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot JYVÄSKYLÄ & MUURAME Ota yhteyttä Mustankorkeaan LAUKAA Ota yhteyttä valitsemaasi jätteenkuljetusyrittäjään OMA JÄTEASTIA Jäteastian koon ja tyhjennysrytmin määrittely Järjestä jäteastialle keräyspaikka Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista YHTEINEN JÄTEASTIA ELI KIMPPA Lähietäisyydellä sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa kimpan. Asemakaava-alueella samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevat kiinteistöt Asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella naapurit tai tiekunnan tai toiminnallisen kokonaisuu den muodostavat kiinteistöt ALUEKERÄYSPISTE Käytössä vain Laukaassa Lähimmän keräyspisteen sijainnin voit tarkistaa osoitteesta kierratys.info. Valitkaa kimpalle yhteyshenkilö ja sopikaa jäteastian sijainnista. Uusi osakas ei voi liittyä kimppaan ilman yhteyshenkilön suostumusta. Yhteyshenkilö tekee kimppailmoituksen Mustankorkealle, ilmoittaa jäteastian koon ja sopii tyhjennysvälistä. Sovi haluamasi jätteenkuljetusyrittäjän kanssa jäteastian tyhjennyksistä. Yhteyshenkilö tekee kimppailmoituksen jätehuoltoviranomaiselle. Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista. Jätelasku voidaan jakaa kimpan osakkaiden kesken, osakkaiden ilmoittamien osuuksien mukaisesti. Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden keräämiseen. Ota yhteyttä Mustankorkeaan Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on ainoastaan jätetaksan mukaisen käyttömaksun maksavilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä. Jätelasku muodostuu vuosimaksusta kiinteistön käyttötarkoituksen ja henkilömäärän mukaan. Jos kiinteistö ei ole ilmoittanut jätehuollon järjestämistapaa, katsotaan kiinteistön olevan aluekeräyspisteen käyttäjä. Jyväskylä Laukaa Muurame 5

6 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLTÄ Kaikilla kiinteistöillä on oltava sekajäteastia. Biojätteelle on oltava oma jäteastia tai vaihtoehtoisesti biojätteen voi kompostoida. Yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä. Omaan jäteastiaan soveltumattomat jätteet Kaikki kierrätyskelpoiset hyötyjätteet kuten lasi, metalli ja biojäte tulee lajitella erikseen sekajätteen joukosta. Pieniä määriä palamatonta materiaalia, kuten yksittäisten lasi- ja posliiniastioiden sirpaleita, hehkulamppuja tai yksittäisiä pieniä PVC-muoviesineitä, voi laittaa sekajäteastiaan, sillä ne eivät haittaa merkittävästi jätteenpolttoa. Sähkölaitteet, vaaralliset jätteet sekä akut ja paristot on kerättävä erilleen ja ne voi toimittaa maksutta käsiteltäväksi Mustankorkean tai tuottajan järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä, on toimitettava Mustankorkealle. Puutarhajätteen, risujen ja oksien vieminen yleisille puisto- tai maa-alueille on kielletty. Suurikokoiset jätteet (esim. huonekalut) tai isot jätemäärät (esim. remontointijätteet) on kiinteistön haltijan kuljetettava Mustankorkealle. Jäteastiaan ei saa myöskään laittaa: palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä nestemäisiä jätteitä hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia kipsijätettä Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä LAJITELTAVAT JA ERILLISKERÄTTÄVÄT JÄTELAJIT Sekajäte Biojäte Metalli Lasi Kartonki Paperi 1-4 a a hyötykeräyspiste Jos jäteastiaan on laitet tu sinne kuulumatonta jätettä, voi jätteenkuljettaja jättää Tarkista lähin keräyspiste: astian tyhjentämättä. hyötykeräyspiste hyötykeräyspiste 5 tai enemmän a a a a a * Lajitellaan erikseen * Kartongin erilliskeräys koskee vähintään viiden huoneiston kiinteistöjä, joille astia tulee hankkia kesään 2018 mennessä. 6 Jyväskylä Laukaa Muurame

7 Jyväskylän seudun jätelautakunta JÄTEASTIAT JA NIIDEN TYHJENTÄMINEN Jäteastiaa koskevat vaatimukset Kiinteistöllä tulee olla käytössään riittävän suuri jäteastia, jotta jätteet mahtuvat jäteastiaan ja kannen pystyy aina sulkemaan. Pyörättömien jäteastioiden tai jätesäkkitelineiden käyttö on kielletty. Jäteastian merkitseminen Tyhjennysten sujuvuuden varmistamiseksi jäteastiat on merkittävä jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Tarrassa on oltava keräyksestä vastaavan tahon yhteystiedot. Mikäli jäteastia ei ole kiinteistön läheisyydessä tai useiden kiinteistöjen astioita on sijoitettuna lähekkäin, tulee astiat merkitä selvästi kiinteistön osoitteella. Astioiden merkitseminen on tarpeen, jotta oikea astia tyhjennetään oikeaan aikaan. Jäteastiat saa painaa korkeintaan: 240 litran jäteastia 40 kg 660 litran jäteastia 60 kg Jätesäkki 15 kg Jätteet tulee pakata ennen niiden laittamista jäteastiaan. Erityisesti hienojakoinen ja pölyävä jäte tulee pakata tiiviisti ja huolellisesti. ASIANMUKAINEN JÄTEASTIA Kannellinen Koneelliseen kuormaukseen soveltuva kaulus Tartuntakahvoin varustettu Jätelajia osoittava tarra Pyörällinen Jyväskylä Laukaa Muurame 7

8 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille JÄTEASTIOIDEN TYHJENTÄMINEN Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, jotta niistä ei aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle: JÄTELAJI PISIN TYHJENNYSVÄLI KESÄISIN (VIIKOT 18 43) PISIN TYHJENNYSVÄLI TALVISIN (VIIKOT 44 17) Sekajäte viikkoa viikkoa kaikki kiinteistöt 4 4 vapaa-ajan kiinteistö 8 8 Biojäte 1-4 huoneistoa huoneistoa 1 2 vähintään 10 huoneistoa 1 1 syväkeräyssäiliöt 3 3 Lasi ja metalli Kartonki 8 8 Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon, kun syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen. Pidennettyä tyhjennysväliä haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Kesäaikana käytössä olevien vapaaajan kiinteistöjen jäteastia on tyhjennettävä vähintään kaksi kertaa kesäaikana ja läpi vuoden käytettävissä vapaa-ajan kiinteistöissä ympärivuotisesti. Jätehuollon sähköiset lomakkeet löytyvät jätelautakunnan ja Mustankorkean nettisivuilta jyvaskylanseutu.fi/jate ja mustankorkea.fi/neuvonta 8 Jyväskylä Laukaa Muurame

9 Jyväskylän seudun jätelautakunta Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen Jos ympärivuotisesti asuttu kiinteistö jää kokonaan käyttämättömäksi, esimerkiksi ulkomailla asumisen, laajan peruskorjauksen tai muuton vuoksi, jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää. Jos keskeytys kestää alle 6 kuukaut ta, siitä voi sopia Mustankorkean kanssa tai Laukaassa suoraan kuljetusyrittäjän kanssa. Yli 6 kuukauden keskeytykset anotaan jätehuoltoviranomaiselta. Ennen keskeytyksen alkamista jäteastia on tyhjennettävä. Jos olet yhteisen jäteastian käyttäjä, voit sopia kimpan yhteyshenkilön kanssa jätelaskun maksuosuuksista. Jätteenkeräys Jätteen kuormaaminen ja kuljettaminen on sallittu maanantaista perjantaihin klo 6 22 ja poikkeustapauksissa lauantaisin. Arkipyhäviikoilla jätteitä kerätään tarvittaessa myös sunnuntaina. Kunnossapito ja pesu Jäteastian haltijan on huolehdittava jäteastian korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että jäteastioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa vähintään viiden huoneiston kiinteistöjen jäteastiat pestään automaattisesti. Muut kiinteistöt järjestävät jäteastiansa pesun itse. Sekajäte-, sekä lasi- ja metalliastia on pestävä kerran vuodessa. Kartonki- ja paperiastiat pestään tarvittaessa. Biojäteastia on pestävä kaksi kertaa vuodessa. Jyväskylä Laukaa Muurame 9

10 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille JÄTTEEN KERÄYSPAIKKA Jäteastian sijoittaminen Jäteautolla tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastiasta kaikissa olosuhteissa. Jäteautolle on oltava tarvittaessa myös kääntömahdollisuus astian läheisyydessä. Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona, jotta jäteautoon ei vahingossa joudu sinne kuulumatonta tavaraa. Astialle johtavan tien tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän leveä ja kantava, koska jäteauto voi painaa jopa 25 tonnia. Muista huolehtia jäteastialle johtavan tien kunnossapidosta, lumien aurauksesta ja hiekoituksesta! ASIANMUKAINEN JÄTEKATOS Riittävä valaistus Sisäänkäynti suoraan ulkotiloista Huomioi jätekatoksen rakentamisessa kuntasi paloturvallisuus- ja rakennusmääräykset Vaakasuora, kulutusta kestävä alusta Ei kynnystä, porrasta tai muuta estettä Huolehdi hiekoituksesta ja lumien aurauksesta 10 Jyväskylä Laukaa Muurame

11 Jyväskylän seudun jätelautakunta JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT Hyötykeräyspisteet Hyötykeräyspisteille voi viedä kotitaloudessa syntyviä hyötyjätteitä; lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksia sekä paperia. Joillain pisteillä on lisäksi vaatekeräyskontti, jonne voi viedä ehjät ja puhtaat vaatteet, kengät ja kodin tekstiilit. Mikäli hyötykeräyspisteen astiat ovat täynnä, älä jätä jätettä astian viereen, vaan toimita ne toiselle keräyspisteelle. Jos kuntasi alueella on Rinkiekopiste, jossa kerätään muovia, voit viedä myös muovipakkaukset keräyk seen. Muussa tapauksessa muovijäte kuuluu sekajäteastiaan. Laukaan aluekeräyspisteet Aluekeräyspisteissä kerätään hyötyjätteiden lisäksi kotitalouksissa syntyvää sekajätettä. Sekajäteastian käyttöoikeus on vain aluekeräyspistemaksun maksaneilla kiinteistöillä. Jätekeskus Tarkista lähin keräyspiste: huonekalut, rakennus- ja purkujätteet, piha- ja puutarhajätteet ja muut isokokoiset kodin jätteet. Sijainti: Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin jätteisiin. Toimita vaaralliset jätteet vähintään kerran vuodessa vastaanottopaikkoihin. Kotitalouksien vaaralliset jätteet toimitetaan joko jätekeskukseen tai kunnissa sijaitseviin vaarallisen jätteen keräyskontteihin. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi jäteöljyt, akut, liuottimet, pesu- ja puhdistuaineet, maalit, lakat, loisteputket, energiansäästölamput ja loisteputket. Paristot ja pienoisakut toimitetaan kauppojen yhteydessä oleviin keräyslaatikoihin. Lääkkeet, elohopeakuumemittarit ja injektioneulat toimitetaan suoraan apteekkiin. Mustankorkean jätekeskukseen voi viedä jätteet, jotka eivät sovellu omaan jäteastiaan tai hyötykeräyspisteelle. Tällaisia jätteitä ovat esim. Sähkölaitteet toimitetaan jätekeskukseen, muuhun viralliseen SER-keräyspisteeseen tai kauppaan, joka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Jyväskylä Laukaa Muurame 11

12 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille JÄTTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN Kompostointi Kompostointi on helppo tapa hyödyntää biojätteiden sisältämät ravintoaineet. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2 5 kiinteistön) tai huoneiston yhteinen. Kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta on aina tehtävä kirjallinen ilmoitus Mustankorkealle, Laukaassa ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, että sen käytöstä ei aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ASIANMUKAINEN KOMPOSTORI Kansi Jyrsijäsuojattu Ilmankierroltaan riittävä Lämpöeristetty (jos kompostoidaan talviaikaan) Tehdasvalmisteinen tai itse rakennettu Tilavuudeltaan riittävä Pohja tai pohjaverkko 12 Jyväskylä Laukaa Muurame

13 Jyväskylän seudun jätelautakunta ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Mikäli kiinteistöllä kompostoidaan ainoastaan kesäaikana, tulee kiinteistöllä olla talviaikana käytössä oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen biojäteastia. Jos kompostoit myös talviaikaan, huolehdi asianmukaisen lämpöeristetyn kompostorin hankkimisesta. Puutarhajätteen kompostointiin riittää lämpöeristämätön kompostori tai kompostikehikko. Jätteen polttaminen Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa kompostorissa. käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä (kierrätykseen kelpaamatonta) paperia, pahvia ja kartonkia. Jätteen hautaaminen tai johtaminen viemäriverkkoon Jätteen hautaaminen maahan on kielletty. Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa. Kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Lisää ohjeistusta saat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran nettisivuilta Jätteiden polttaminen on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa Jätteiden tai rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. Jyväskylä Laukaa Muurame 13

14 Jätehuoltomääräykset - Tiivistelmä kotitalouksille SAOSTUS- JA UMPISÄILIÖLIETTEET Lietteen toimittaminen käsiteltäväksi ja tyhjennysvälit Lietteiden omatoiminen käsittely Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Laitepuhdistamoista, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina hygienisoitava esimerkiksi kalkkistabiloinnilla. Lietettä ei kuitenkaan saa levittää pohjavesialueella. Jätevesilietteen omatoimisen käsittelyn aloittamisesta ja siitä luopumisesta on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Umpisäiliöiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista ja tiedot on pyydettäessä esitettävä jätehuoltoviranomaiselle. Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin. Lietteet on toimitettava kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Myös enintään viidellä naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen saa ottaa käsittelyyn ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen, on ilmoitettava kiinteistöjen tiedot kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Vähäiset lietemäärät voidaan kompostoida kiinteistöllä. Käytännössä lietteen kompostointi on mahdollista 14 Jyväskylä Laukaa Muurame

15 Jyväskylän seudun jätelautakunta vain vapaa-ajan kiinteistöillä, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä ja joiden jätevedet eivät sisällä vesikäymälän vesiä. Saostuskaivojen, pienpuhdistamoiden, umpisäiliöiden ja vastaavien jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon. Lisätietoa lietteen asianmukaisesta käsittelystä saat kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jyväskylä Laukaa Muurame 15

16 LAUKAA JYVÄSKYLÄ MUURAME JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTELAUTAKUNTA PL 233 (Hannikaisenkatu 17) JYVÄSKYLÄ p (Palvelupiste Hannikainen) jyvaskylanseutu.fi/jate

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Kunnan vastuulla oleva jätehuolto 2019 Jätehuollon vastuut Jätelain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriölle ELY-keskus ohjaa ja edistää jätelaissa ja sen

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Savo-Pielisen jätelautakunta Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 13.11.2015 Sisällys Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 2 Jätehuoltoon liittyminen... 3 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.4.2019 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet 1.1.2019 Jyväskylän seudun jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toimivaltaa toimintasäännöllä viranhaltijalle. Viranhaltijapäätökset tehdään jätelain

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame

TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame LUONNOS TSV-JÄTETAKSA 2019 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa Jyväskylä Muurame SISÄLTÖ YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA... 3 1 Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät / Merja Rosendal Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kaskisten kalarantapäivät 30.6.2018 / Merja Rosendal TIETOA YHTIÖSTÄ Kahdeksan kunnan vuonna 1996 perustama jätelaitos Jurva liitetty Kurikkaan 2009 Pinta-ala 4825 km 2

Lisätiedot

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin

Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Jätevesilainsäädännön uudistuksen vaikutukset jätehuoltomääräyksiin Hajajäteseminaari 13.3.2017 Satu Ala-Könni Jätehuoltokoordinaattori Jätelautakunta Kolmenkierto Jätehuoltoviranomainen ja lietteet Asumisessa

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA

KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA KATSAUS KUNNAN ROOLIIN JÄTEHUOLLON OHJAUKSESSA Circwaste-hankkeen tilaisuus 5.9.2018 Kohti yhdyskuntajätteiden parempaa lajittelua ja hyödyntämistä jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen 5.9.2018 1 JÄTEHUOLLON

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten lukijalle

Jätehuoltomääräysten lukijalle Jätehuoltomääräysten lukijalle Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa,

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu

Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Jätehuolto, kierrätys ja lajittelu Tuotamme jätettä Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa vuosittain noin 2,4-2,8 miljoonaa tonnia Henkilöä kohden jätettä syntyy noin 500kg vuodessa Tällä hetkellä suurin osa

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 14 Asianro 8795/14.06.00.00/2017 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat Vs. palvelupäällikkö Hanna Kisonen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx.

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx. LUONNOS Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx Voimassa xx.xx.2017 alkaen Sisältö Yleinen osa... 4 1. Jätehuoltomääräykset yleisesti... 4 2. Jätehuollon

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätehuolto tärkeä tehtävä

Jätehuolto tärkeä tehtävä Jätehuolto tärkeä tehtävä Sabina Lindström ympäristökouluttaja Rosk n Roll -jätehuoltopalvelu 2018 Luennon sisältö Luennolla käydään läpi jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä asioita Jätehuollon tärkeys

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Lausuntopyyntö 1 (2) 6.2.2017 D/259/14.06.02/2017 Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelakia ja -asetusta paikallisesti

Lisätiedot

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki

Pientalon jätehuolto. Maija Palomäki Pientalon jätehuolto Maija Palomäki 14.3.2018 Sisältö Omakotiasujan jätehuoltopalvelut Jäteastian yhteiskäyttö Kompostointi Risujen käsittely Monilokeroinen jäteastia Lisätietoa jäteasioista Omakotiasujan

Lisätiedot

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta

JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE. Pohjanmaan jätelautakunta JÄTEVESILIETTEEN KALKSTABILOINTIOHJE Pohjanmaan jätelautakunta Elokuu 2015 1. Johdanto Tämä kalkkistabilointiohje perustuu ProAgrian julkaisuun Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje, jätelakiin sekä

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa 6.4.2017 6 Voimassa 1.6.2017 alkaen Sisältö Yleinen osa... 4 1. Jätehuoltomääräykset yleisesti... 4 2. Jätehuollon eri toimijat...

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Lyhennelmä Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lyhennelmä Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Lyhennelmä Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 1.6.2017 Yleistä jätehuoltomääräyksistä... 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Velvollisuus

Lisätiedot

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS Yleiset Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari Hyväksytty xx.xx.2016 Voimaan 1.5.2016 2 Sydän-Suomen jätelautakunta Ehdotus yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutaso

Jätehuollon palvelutaso Jätehuollon palvelutaso 2018-2021 LAUKAA JYVÄSKYLÄ MUURAME TOIVAKKA 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 2 1 TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 3 1.1 Asukas- ja kiinteistömäärät... 3 1.2 Jätemaksukertymä 2017... 3 1.3 Kuljetusjärjestelmät...

Lisätiedot

Jätehuollon tilatarpeet kaavoituksessa. Ohje kuntien kaavoittajille

Jätehuollon tilatarpeet kaavoituksessa. Ohje kuntien kaavoittajille Jätehuollon tilatarpeet kaavoituksessa Ohje kuntien kaavoittajille 22.8.2018 1. Johdanto Jätehuollon aluevaraukset on tärkeää ottaa huomioon kaavoituksessa, jotta asukkaiden jätehuoltopalvelut ovat helposti

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuolto- määräykset

Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuolto- määräykset Elinkeinotoimintaa koskevat jätehuolto- määräykset Otteita Savo-Pielisen jätelautakunnan 20.2.2019 4 hyväksymistä jätehuoltomääräyksistä koskien muuta kuin kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä 22.7.2019 1

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Kiertokapula Oy. 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue

Kiertokapula Oy. 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue Kiertokapula Oy 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö 5 jätteidenkäsittelyaluetta 1 käytössä oleva loppusijoitusalue Jätehuolto Jätehuollon järjestäminen Jätteiden käsittely Jätteiden hyödyntämisen edistäminen

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty jätelautakunnassa 1.3.2016 ( 8) Voimassa 1.5.2016 alkaen toistaiseksi Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Saarijärvi Uurainen Viitasaari 2 SISÄLLYS JOHDANTO...4 1 LUKU SOVELTAMISALA

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Jätehuoltomääräykset 2 (25) Sisällys 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 1 Sisällysluettelo... 1 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunta JLTK 892/2015 Luonnos 12.10.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 nojalla Määräykset on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 26.10.2015 Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Kerättävät jätelajit Taloyhtiössä kerätään nyt myös muovijätettä jolle löytyy oma säiliö. Kaikki jätteet kerätään nyt syväkeräyssäiliöistä:

Kerättävät jätelajit Taloyhtiössä kerätään nyt myös muovijätettä jolle löytyy oma säiliö. Kaikki jätteet kerätään nyt syväkeräyssäiliöistä: freddis As Oy Porintie 2 Jäteaseman asennustyöt valmiit Jäteaseman asennustyöt ovat viimeistelyjä vaille valmiit ja kaikkia säiliöitä voi käyttää. Syväkeräyssäiliöiden edusta asfaltoidaan samassa yhteydessä

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa 6.4.2017 6 1 YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ

TSV-JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski SISÄLTÖ 18.12.2018 45 Liite 2 Syd TSV-JÄTETAKSA 1.1.2019 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 18.12.2018 45

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty jätelautakunnassa 16.4.2019 ( 23) Voimassa 1.5.2019 alkaen toistaiseksi Kannonkoski Karstula Kinnula Kivijärvi Petäjävesi Saarijärvi Uurainen Äänekoski 2 SISÄLLYS JOHDANTO...4 1 LUKU SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltomääräysten perustelumuistio Ylä-Savon jätehuoltolautakunta Hyväksytty 16.12.2015 27 0 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Hallitus 11.11.2014; 54 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 1.4.2015 alkaen 1.4.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.6.2019 1 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Jätehuoltomääräykset

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Jätehuoltomääräykset Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Jätehuoltomääräykset K:\11 Prosessit\11.1.4 Viranomaistehtävät\Jätehuoltomäräykset 2017\Ekokympin jätehuoltomääräykset 2018 lausunnolle.docx 0 1 Jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset...

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

Ekokympin jätehuoltomääräykset. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Ekokympin jätehuoltomääräykset. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin jätehuoltomääräykset Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Hyväksytty yhtymäkokouksessa 27.4.2018 Voimaantulo 1.7.2018 Sisältö 1 YLEINEN OSA... 6 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Jätehuoltomääräykset 2 (24) Sisällys 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta

Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta 2019 Limingan kunta Muhoksen kunta Tyrnävän kunta Utajärven kunta Hyväksytty jätehuoltoviranomaisen :n kokouksessa 24.10.2018. Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 1 Yleistä jätetaksasta Jätelain 646/2011 78 :n

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten

Kunnallisten jätehuoltomääräysten Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Päivitysluonnos 12.11.2018 Lisäykset ja muokkaukset voimassaoleviin määräysten perusteluihin on merkitty sinisellä,

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx

LUONNOS. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx LUONNOS Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx 1 1 YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset 2015 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä - jätehuoltomääräykset Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset 01.10.2015 alkaen 24.6.2015 Jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset...1

Lisätiedot

Porin seudun jätehuoltomääräykset, luonnos. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätehuoltomääräykset, luonnos. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätehuoltomääräykset, luonnos Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin jätehuoltojaosto PORI 2471/2018, 16.10.2018 Jätehuoltomääräykset Jätehuoltomääräykset...

Lisätiedot

Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot