Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo KATSAUS VUOTEEN Liiton toimintaperiaatteet Liiton strategiset päätavoitealueet Liiton tuki jäsenseuroille ja urheilijoille Toimintavuoden 2012 saavutukset Näkymä vuoteen HARRASTAJAMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Seuratyöryhmän työ Satelliittiseuraprojekti Puheenjohtajatapaaminen Seuratoiminnan kehittämistuki Harrastelisenssi Seurakysely Turvallisuus Sinettiseuratoiminta Kilpailujärjestelyt Valmentajakoulutus Kansallinen valmentajakoulutus Kansainvälinen valmentajakoulutus Pyörätuolimiekkailu Muuta KILPAILUMENESTYS Yleistä Kilpailumenestys Arvokilpailumenestys, miekkailu Arvokilpailumenestys, 5-ottelu World Cup ja Eurooppa Cup -menestys Suomen Mestarit Valmennustoiminta Maajoukkuetoiminta Maajoukkueen valmennustoiminta Maajoukkueen tukitoimet SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 2 (52)

3 Miekkailun haastajaohjelma Muu valmennus- ja kilpailutoiminta Miekkailun arvokilpailuvalinta Miekkailun rankinguudistus Kalpamiekkailu Säilämiekkailu Florettimiekkailu ottelu Kilpailutulokset ja ranking Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmä Liiton järjestämät kilpailut Lisenssit Liiton urheilijoille myönnetty tuki Lahden Urheilukoulu Sääntö- ja tuomarityö Järjestetyt koulutukset Kansainväliset tuomarit Velvoitetuomarikulut NÄKYVYYS Liiton visuaalinen ilme Viestintä Sponsorointi Maajoukkuesopimus Näkyvyyden lisääminen kilpailutoiminnan kehittäminen Miekkailu ja 5-ottelu mediassa Urheilijoiden blogit HALLINTO Luottamushenkilöstö ja työryhmät Hallitus Kunniapuheenjohtaja Työryhmät Kanslia Hallinto Toimihenkilöstö Toimitilat SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 3 (52)

4 Tilintarkastaja ja kirjanpito Liiton johtosääntö Liiton kalusto Kokoukset, tilaisuudet ja huomionosoitukset Kokoukset Liiton järjestämät seminaarit, tilaisuudet ja koulutukset Huomionosoitukset Mitalikahvit ja onnittelutilaisuudet Liiton merkkipäiväonnittelut Liiton suruvalittelut Arvokilpailuissa menestyneiden palkitseminen Yhdistyssäännöt Liiton jäsenseurat Jäsenseurojen jäsenet Edustukset ja edunvalvonta Liiton jäsenyydet Kansalliset ja kansainväliset edustukset Osallistumiset kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin Muut kansainväliset tehtävät Muu kansainvälinen edunvalvontatyö Antidopingtoiminta Miekkailun historia Suomessa Taloustoiminta Yhdistymiseen liittyvät erityistoimenpiteet talouteen liittyen Sijoitustoiminta MUUTA Helsingin Olympialaisista 60v ottelun edellisestä olympia-mitalista tasan 40 vuotta Arkistoa Urheilumuseolle KIITOKSET Liite 1. Arvokilpailutulokset Liite 2: Miekkailun kansallinen ranking Liite 3: Aktiivit tuomarit Liite 4: Seurakysely Liite 5: Liiton kalusto SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 4 (52)

5 1. KATSAUS VUOTEEN 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyneen liiton ensimmäinen toimintavuosi. Suomen Miekkailuliiton ja Suomen nykyaikaisen 5-otteluliiton yhdistymiseen liittynyt selvitys- ja valmistelutyö käynnistyi vuonna Osana valmistelua toteutettiin mm. seurakäynnit, joiden yhteydessä keskusteltiin yhdistymissuunnitelman taustoista, tavoitteista ja pienten lajien yhdistymisen tuomista eduista. Liittojen hallinnot päättivät yhdistymissopimuksesta keväällä Yhdistymissopimus allekirjoitettiin SLU-talolla. Yhdistyminen sai virallisen sinetin, kun yhdistymiseen liittyneet sääntömuutokset rekisteröitiin Toiminnan lähtökohdaksi liitto otti syksyllä 2011 luodun kasvuhakuisen strategian, siitä johdetun toimintasuunnitelman sekä seuraavat pääperiaatteet: Liiton toiminnan lähtökohtana on eri lajien (5-ottelu, floretti, kalpa ja säilä) yhdenvertainen asema, ja että eri lajien urheilijat harrastavat ja kilpailevat tasavertaisesti arvostetuissa urheilumuodoissa. Liitto ei aseta erilaisia toimijoita tai toimijaryhmiä eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sekä sukupuolten tasa-arvoa, että seurojen ja lajien välistä tasa-arvoa. Liiton lajeja harrastavat molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät. Näiden lisäksi lajien harrastajiin kuuluu erityisryhmiä, esimerkkinä pyörätuolimiekkailu. Tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisina kohderyhminä kaikkiin edellisiin kuuluu sekä junioriurheilijoita taustajoukkoineen, kuntourheilijoita, kansallisen tason kilpaurheilijoita että huippu-urheilijoita. Liittoon kuuluu jäsen- ja lisenssimäärältään erikokoisia, valinnoiltaan, tavoitteiltaan ja toimintaedellytyksiltään erilaisia jäsenseuroja erilaisissa osissa valtakuntaa. Liitto edustaa lajejaan kansallisessa (mm. Suomen Olympiakomitea, SLU/Valo) ja kansainvälisissä urheiluyhteisössä (FIE, UIPM, EFC, EMP, EVFC, NFU) Liitto on sitoutunut noudattamaan niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä, sekä toimii niissä luotettavana ja valitsemissaan asioissa aktiivisena yhteistyökumppanina. Liiton ja seurojen välisessä työnjaossa liitolla on huippu-urheilussa erityistehtävä, joka perustuu liiton asemaan kansallisessa ja kansainvälisessä urheiluyhteisössä, sekä liiton jäseniltään saamiin tehtäviin (tarkoitus, säännöt, strategia, tavoitteet, toimintasuunnitelma). Erityistehtävä huippu-urheilussa ei tarkoita, että liitto keskittyy vain huippu-urheiluun. Toiminnan keskipisteeksi asetetaan urheilija tausta- ja tukijoukkoineen, eri elämänvaiheissa urheilijan kehityspolulla. Täyttääkseen tehtävänsä liiton, niin kuin sen jäsenseurojenkin, on tarkasteltava toimintaansa niiden ihmisten asemasta, joita toiminnan on tarkoitus palvella. Mitkään urheilun rakenteet eivät ole olemassa itseään varten. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 5 (52)

6 1.1. Liiton toimintaperiaatteet Toiminnassaan liitto noudattaa ja edistää SLU-yhteisön ReilunPelin periaatteita: jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun vastuu kasvatuksesta terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus 1.2. Liiton strategiset päätavoitealueet Toimintavuoden 2012 alussa liiton toiminnallinen rakenne uudistettiin vastaamaan liiton strategiaa, joka perustuu menestyksen rakentamiseen kolmella päätavoitealueella 1. Harrastajamäärä 2. Kilpailumenestys 3. Näkyvyys. Liiton työryhmätoiminta jäsennettiin päätavoitealueita vastaavaksi, ja vastuutettiin liiton hallituksen jäsenille. Työryhmien tehtäviä täsmennettiin, ja työryhmille asetettiin aiempaa selkeämmät aikaan sidotut tavoitteet. Edellytykset toiminnan kehittämiselle paranivat aiempiin vuosiin nähden merkittävästi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen toteuduttua yhdistymisneuvotteluissa tavoitteeksi asetetulla tasolla. Rahoituksen toteutuminen tarkoitti uudelle liitolle myös näytön paikkaa Liiton tuki jäsenseuroille ja urheilijoille Liitto tukee toimintansa tarkoituksen mukaisesti urheilijoita ja jäsenseuroja. Urheilijoita Liitto on tukenut neljällä päätoimintamuodolla: Toiminnallinen tuki (esim. sparring, leiritys, tukipalvelut) Taloudellinen tuki (esim. kilpailumatkat, luennot, leirit) Järjestelytuki (esim. kilpailuilmoittautumiset, arvokilpailu- ja leirijärjestelyt) Neuvontatuki (esim. erivapaus urheilijan lääkityksessä) Tärkeä osa liiton tukea huippu-urheilijalle on syyskaudella käynnistetty maajoukkuetoiminta, johon kuuluu yhteisiä leirejä ja harjoituksia. Loppusyksystä alkaen huippu-urheilijoiden tuki on edellyttänyt urheilijasopimusta. Urheilijakeskeisen toimintatavan sisällöstä on kuluneen vuoden varrella käyty keskustelua eri yhteyksissä, ja ajattelutapaa on opeteltu yhdessä. Keskustelun sisällön voi tiivistää seuraavasti: Urheilijan etu on, että häntä tukeva toiminta on hyvin koordinoitua ja perustuu selkeisiin ristiriidattomiin tavoitteisiin. Siksi liitto urheilijaa tukiessaan oletusarvoisesti toimii tiiviissä yhteistyössä urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa, ja kehittää toimintamalleja tälle yhteistyölle. Urheilijakeskeisestä toimintaperiaatteesta kuitenkin seuraa, ettei liiton tuki urheilijalle välttämättömästi edellytä urheilijan valmentajan tai urheilijan edustaman seuran hyväksyntää. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 6 (52)

7 Liiton tuki jäsenseuroille on koostunut kahdesta pääosasta: 1) Perustoiminta sekä 2) Liiton strategiasta johdetut ja toimintasuunnitelmassa asetetut erityiset tavoitteet. Strategian ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutusta käsitellään alla erikseen. Perustoiminta on vuonna 2012 osakokonaisuuksinaan sisältänyt seuraavat pääelementit: Kilpailujärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen Valmennusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehitys Koulutustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Sääntöjen- ja kilpailumääräysten ylläpitäminen Tiedotus ja markkinointipalvelut Yhteistoimintaa edellyttävien hankkeiden edellytysten luonti ja organisointi Kalusto ja välineet Edunvalvontatyö sekä Suomessa että kansainvälisesti Rahoituksellisten toimintaedellytysten parantuminen v ei ole muuttanut sitä tosiasiaa, että toiminnan kivijalka niin nyt kuin jatkossakin on vapaaehtoisten ihmisten korvaamaton työ. Tästä panoksesta miekkailuja 5-otteluyhteisönä voimme myös päättyneen toimintavuoden osalta olla ylpeitä ja kiitollisia. Uuden liiton toiminta käynnistyi onnistuneesti ja hyvässä hengessä, mutta urheilullisesti vuosi 2012 tuotti pettymyksen. Olympiapaikka jäi miekkailussa vain kahden piston päähän ja viisiottelussa varasijaan. Muilta osin myös urheilullisissa tavoitteissa kuitenkin mentiin eteenpäin, mistä hyviä esimerkkejä ovat naisten kalvan U23 EM-hopea, miesten kalvan GP sijoittuminen 16-joukkoon sekä satelliitti MC-kilpailun kaksoisvoitto ja 5- ottelun World Cup -finaalipaikka Toimintavuoden 2012 saavutukset Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteuttamisessa edistyttiin ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikilla tavoitealueilla. Vuoden 2012 toiminnan sisältöä käsitellään jäljempänä tarkemmin, mutta virstanpylväinä on jo tässä esiin nostettava ainakin seuraavat: Uudistettujen toimintamallien ylösajo ja vakiinnuttaminen liiton hallinnossa ja toiminnassa (hallitusja työryhmävastuut, tavoitteellistaminen ja seuranta) Yhdistymisestä seuranneiden useiden uusien käytännön tehtävien haltuunotto ja toteutus liiton toimistossa Taloushallinnon uudistaminen ja uuden taloushallintajärjestelmän käyttöönotto Resursoinnin ja toiminnan ammattimaisuuden olennainen vahvistaminen huippu-urheilun koordinaattorin aloitettua uudessa tehtävässä toukokuussa Liiton huippu-urheilutoiminnan toimintaperiaatteiden valmistelu keväällä, sekä maajoukkuetoiminnan käytännön toteutuksen ylösajo syyskaudella tehtyjen toimintatapavalintojen mukaisesti Urheilijasopimusten valmistelu ja yhdenmukainen käyttöönotto miekkailussa ja 5-ottelussa Laserasejärjestelmätoimittaja EcoAims liiton yhteistyökumppaniksi Satelliittiseurahankkeet ja miekkailutoiminnan käynnistyminen kuudella uudella paikkakunnalla Kolme uutta seuraa liiton jäseneksi Antidoping-ohjelman uudistaminen ja viestintä Oikeuskäsittelyn päättyminen varojen täydelliseen palautumiseen korkoineen ja kuluineen liitolle SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 7 (52)

8 Liiton visuaalisen ilmeen uudistaminen ja lajien viestinnällisten sisältöjen täsmentäminen Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmän käyttöönotto Verkkosivujen uudistus (käyttöönotto keväällä 2013) Syyskokouksen alla ensimmäinen toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittynyt puheenjohtajatapaaminen. Edellisten lisäksi yhdessä asetettuja tavoitteita on toteutettu seuroissa liitosta riippumatta, esimerkkinä verkon hyödyntäminen miekkailukilpailujen näkyvyyden ja seurattavuuden parantamiseen. Vaikka kokonaisuutena voimme olla tyytyväisiä siitä, miten kahden liiton yhdistyminen saatiin käytännössä toteutumaan ja mitä yhdistyneen liiton ensimmäisen toimintavuoden aikana on saatu aikaan, emme silti voi tyytyä vauhtiin, jolla asioita on totuttu tekemään. Yhteisömme aikaansaamisen aste ratkaistaan liiton hallinnosta alkaen vapaaehtoistyössä, talkoilla. Liiton toiminnalla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka hyvin nämä talkoot saadaan koko yhteisössämme sujumaan ja tuottamaan sekä iloa että haluttuja tuloksia. Yhteisön etu on jatkuvasti etsiä sellaisia käytännön toimintatapoja, joilla osallistuminen on ihmisille mahdollista ja palkitsevaa, sekä tavoiteltujen asioiden kannalta mahdollisimman tuottavaa Näkymä vuoteen 2013 Vuoden 2013 iso teema on nostaa aikaansaamisen astetta ja nopeutta. Tässä onnistumme Edelleen terävöittämällä aikaan sidottua tavoitteen asetantaa sekä vastuita ja valtuuksia Selkeyttämällä ja tiivistämällä aikaansaamisen seurantaa ja korjaavia toimenpiteitä Lisäämällä projektimuotoista, tiiviiksi sprinteiksi organisoitua tekemistä Yksinkertaistamalla toimintaa ja tarvittaessa luopumalla energiaa syövästä epäolennaisesta Lisäämällä kommunikaatiota, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä seura- ja urheiluyhteisössä Vuoden 2013 toimintaa toteutetaan lukumäärältään aiempaa harvemmilla ja miehitykseltään aiempaa tiiviimmillä työryhmillä. Samalla työryhmien tehtäviä muutetaan niin, että kehittämistoiminta toteutetaan pääsääntöisesti nopeatempoisilla projekteilla, jotka saavuttavat tavoitteensa nopeasti ja sitovat ihmisiä vain rajoitetun ajan. Vuoden 2013 tavoitteet on täsmennetty toimintasuunnitelmassa. Alkaneen vuoden myötä tullaan myös näkemään, miten Suomen urheilukentässä käynnissä oleva murros käytännössä alkaa toteuttaa siihen kohdistuvia odotuksia. Suomalaisen urheilun isossa kuvassa tapahtuvilla muutoksilla on suora vaikutus liittoon, lajeihin ja urheilijoihin - esimerkkinä mm. Olympiakomiteassa ja huippu-urheilun rahoituksessa tapahtuvat uudistukset. Näissä muutoksissa liitto pyrkii olemaan aktiivinen ja vastuullinen osapuoli, ja yhteistyölle kaikin puolin avoin kumppani. Miekkailun ja 5-ottelun iloa toivottaen, puheenjohtaja toiminnanjohtaja SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 8 (52)

9 2. HARRASTAJAMÄÄRÄN LISÄÄMINEN 2.1. Seuratyöryhmän työ Vuoden 2012 toiminta painottui suunnitteluun ja olemassa olevien satelliittiprojektien tukemiseen. Suunniteltu koulutus ohjaajille, joita olisi käytetty satelliittiprojekteissa, elokuulta peruuntui. Seuratyöryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa. Työn keskeisinä tuloksina kyettiin tukemaan satelliittiseuratoimintaa sekä käynnistettiin suunnittelu vaihtoehtoisista toimista harrastajamäärän kasvattamiseksi. Työryhmä laati suunnitelman vuoden 2013 tavoitteista, projekteista sekä etenemistavasta Satelliittiseuraprojekti Liito satelliittihankkeelle oli jo vuonna 2011 myönnetty Nuoren Suomen erityisavustus (5000 euroa). Hankkeen tuloksena miekkailukurssit alkoivat syksyn 2012 aikana ainakin Hyvinkäällä, Hämeenkyrössä, Kemissä, Mäntsälässä, Porissa ja Vantaalla. Liitto myönsi jokaiselle hankkeelle rahallista tukia (710e/hanke) sekä lainasi liiton alkeiskurssivarusteita kurssilaisten käyttöön Puheenjohtajatapaaminen Liiton jäsenseurojen puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Helsingissä ennen syyskokousta. Tapaamiseen osallistui 14/23 seuraa Seuratoiminnan kehittämistuki Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on urheiluseura-toiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Miekkailuseuroille tukea myönnettiin seuraavasti: Lasten- ja nuorten liikunta: Oulun Miekkailuseura 2000e ja Aikuisliikunta: Pyhän Olavin Miekkailijat 1000e Harrastelisenssi Lue liiton lisensseistä tämän vuosikertomuksen kohdasta lisenssit Seurakysely Jokavuotinen seurakysely toteutettiin taas vuonna Kyselyssä selvitettiin vuoden 2011 harrastajamääriä. Tämän vuosikertomuksen kohdassa Jäsenseurojen jäsenet on yhteenveto tuloksista. Yhteenvetotaulukko on esitetty liitteessä 4. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 9 (52)

10 Turvallisuus Liitto kehottaa miekkailijoita ja seuroja kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen ja varusteisiin harjoituksissaan Sinettiseuratoiminta Liiton ensimmäinen Nuoren Suomen Sinetti luovutettiin floretin PM-kisojen yhteydessä pidetyssä iltatilaisuudessa Oulun Miekkailuseuralle. Toinen auditointikerta suoritettiin lokakuussa Kilpailujärjestelyt Vuonna 2012 liiton hallitus päätti uuden käytännön liiton kilpailukalustolainojen suhteen jotta eri puolilla Suomea järjestettävien kilpailujen järjestäjät olisivat samassa asemassa kaluston suhteen. Liitto maksaa jatkossa kalustokuljetuskustannukset kaikkiin pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kilpailuihin joihin tarvitaan lainaksi liiton kalustoa. Vuonna 2012 liitolle perityt kilpailumaksut olivat: Kansallinen kilpailu 2e, henkilökohtainen SM-kilpailu 10e ja joukkue SM-kilpailu 30e Valmentajakoulutus Kansallinen valmentajakoulutus Valmentajakoulutusleiri Liiton miekkailuvalmentajakoulutusleiri järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnan lähellä Kiipulassa Leirille osallistui yhteensä 21 valmentajaa, 12 miekkailijaa, 4 kouluttajaa ja liiton huippu-urheilun koordinaattori. Leirin yhteydessä järjestettiin myös ADT-koulutus valmentajille. Kouluttajina leirillä toimivat Mika Roman säilällä, Seppo Lauhio ja Anssi Alanne kalvalla sekä Teemu Tokola floretilla. Leiri oli erittäin onnistunut, ja iso joukko uusia valmentajia pääsi oppimaan tai kertaamaan oppituntien antamisen perusteita. Valmentajakoulutusleiri on osa Miekkailuliiton 2-tason valmentajakoulutustasoa, jonka suorittamiseksi valmentajan tulee suorittaa yhteensä 142 tuntia miekkailuvalmentajakoulutusta ja 18 tuntia muuta valmentajakoulutusta. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 10 (52)

11 Pariharjoittelukurssi Liitto järjesti Kuopiossa pariharjoittelukurssin Kurssin vetäjänä toimi Seppo Lauhio. Pariharjoittelukurssi (Miekkailunohjaus II) on osa liiton I-tason ohjaajakoulutusta. Alkeisohjaajakurssi Helsingissä järjestetty alkeisohjaajakoulutus keräsi 17 innokasta osallistujaa. Kooltaan kurssi saavutti jaetun ykkössijaan Helsingissä vuonna 2007 järjestetyn kurssin kanssa. Kurssin vetäjänä toimi Seppo Lauhio. Alkeisohjaajakurssi (Miekkailuohjaus I) on osa liiton I-tason ohjaajakoulutusta Kansainvälinen valmentajakoulutus FIE:n järjesti valmentajakoulutuksen naisvalmentajille Budapestissä Suomesta koulutukseen (kalpa ja floretti) osallistuvat Sarla Kelo (EM) ja Ruusa Degerman (OMS). Marja-Liisa Someroja oli mukana Budapestissa EFC:n edustajana. FIE:n florettivalmentajakurssi järjestettiin Budapestissa , Paulus Tokola (OMS) osallistui koulutukseen. Petri Vammelvuo (MM) suoritti kesäkuussa 2012 Italian Miekkailuakatemian Maestro-tason tutkinnon Italiassa. Kyseessä on sekä Italian että meidän valmentajakoulutuksen korkein Miekkamestari-taso, maître d armes Pyörätuolimiekkailu Pyörätuolimiekkailu on ainakin seuraavien jäsenseurojen pysyvässä lajivalikoimassa: Kalpa Veljet (Tampere), Oulun Miekkailuseura ja Saimaan Säilät. Vuonna 2012 järjestettiin Pajulahdessa pyörätuolimiekkailuleiri, jonka tavoitteena oli kouluttaa keskuksen ohjaajia sekä tarjota pyörätuolimiekkailijoille mahdollisuus harjoitella ja miekkailla keskenään ja ohjaajien kanssa. Leiri/kurssi toteutettiin liiton pyörätuolimiekkailu-työryhmän ja Pajulahden soveltavan liikunnan yhteistyönä. Leirille osallistui 4 pyörätuolimiekkailijaa (KAVE ja SASÄ) ja 5 ohjaajaa Pajulahdesta. Leirin lopuksi järjestettiin pyörätuolimiekkailukilpailu, johon osallistui 4 miekkailijaa. Kilpailun voitti Wappu Sydänmaanlakka Saimaan Säilistä Muuta Vuoden 2011 Your Move -tapahtuma sai jatkoa kamppailulajien yhteisen nuorten Your Fight -leirin muodossa. Liitto oli mukana ideoimassa kahdeksan lajin yhteistä leiriä Pajulahdessa Leiri oli tarkoitettu vuotiaille aikidon, judon, kendon, miekkailun, nyrkkeilyn, WTF taekwondon, ITF taekwon-don ja taidon harrastajille. Miekkailu joutui loppumetreillä vetäytymään projektista vähäisen osanottajamäärän takia. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 11 (52)

12 3. KILPAILUMENESTYS 3.1. Yleistä Yhdistyneen liiton toiminnan ammattimaistamiseksi liitolle palkattiin toukokuussa toinen kokopäiväinen työntekijä. Huippu-urheilukoordinaattorin tehtävänä on organisoida liiton huippu-urheilutoimintaa sekä tukea urheilijoiden valmentautumista ja kilpailutoimintaa. Varsinainen valmennustoiminta on edelleen urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien vastuulla. Maajoukkuetoiminta käynnistettiin uuden kauden alussa syksyllä Miekkailun haastajaryhmän toiminta saatiin määriteltyä ja toiminta alkoi vuoden 2013 alkupuolella Kilpailumenestys Arvokilpailumenestys, miekkailu Euroopan Olympiakarsintakilpailuun Bratislavaan selvisivät kalpamiekkailijat Niko Vuorinen ja Catharina Kock, florettimiekkailija Irene Enright ja säilämiekkailijat Samuel Muir ja Anna Santaholma. Miesten floretissa ei suomalaisedustusta. Miesten kalvan karsintakilpailussa loistavasti taistellut Vuorinen joutui taipumaan 8- cupissa Puolan Radoslaw Zawrotniakille niukasti ja kahden piston päähän Lontoon kisoista. Naisten kalvan karsintakilpailussa Catharina Kock puolestaan hävisi 16 kierroksen pudotusottelunsa Ruotsin Emma Samuelssonille. Muut suomalaiset karsiutuivat alkuerien jälkeen. Senioreiden Legnanon EM-kilpailujen parhaasta tuloksesta vastasi Niko Vuorinen sijoittumalla miesten kalpakilpailussa 17. sijalle ja alle 23-vuotaiden EM-kilpailussa Bratislavassa Catharina Kock teki suomalaista miekkailuhistoriaa sijoittumalla EM-hopealle. Kadettien ja junioreiden EM-kilpailuissa Porecissa Michaela Kock miekkaili junioreiden EM-kisan sijalle 27. ja Kasper Roslander sijalle 31. Markus Kyllönen taisteli kadettien EM-kisan sijalle 15. ja Anna Salminen sijalle 27. MM-kilpailuissa Moskovassa juniorit eivät yltäneet toivottuihin tuloksiin. Kadeteista parhaiten sijoittuivat Pauli Lappalainen 13., Valter Mickwitz 16., Ilona Syvälä 27. ja Anna Salminen 30. Kalvan junioreiden ja kadettien PM-kilpailuissa Espoossa suomalaismiekkailijat taistelivat 6 henkilökohtaista PM-mitalia ja 3 joukkuemitalia. Säilän PM-kilpailuissa Reykjavikissä saalina oli henkilökohtainen veteraanien PM-kulta ja joukkuehopea. Veteraanien joukkue EM-kilpailussa Kalmarissa Suomen naisten kalpajoukkue (Paula Soitiala, Irma Lindeman, Riitta Michelson, Marja-Liisa Someroja ja Lena Tallroth-Kock) voitti EM-pronssia. Veteraanien MM-kilpailuissa Kremsissä Marja-Liisa Someroja taisteli naisten kalvan 60-69v sarjassa MM-hopeaa. Arvokilpailujen suomalaistulokset on esitetty tämän vuosikertomuksen liitteessä Arvokilpailumenestys, 5-ottelu 5-ottelun tavoitteena oli saada yksi urheilija Lontoon olympialaisiin. Vuoden aikana toiminta keskittyi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Urheilijoille annettiin mahdollisuus panostaa liiton tuella niin harjoitteluun kuin kilpailuun maailmalla MC-kilpailuissa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 12 (52)

13 Asetettu tavoite saavutettiin lähestulkoon. Laura Salminen jäi viimeisenä nais 5-ottelijana olympialaisten ulkopuolelle. Kansainvälinen liitto kutsui hänet kuitenkin kisapaikalle varalle. Rooman MM-kilpailuissa kaikki suomalasiedustajat karsiutuivat finaalista. EM-kilpailuissa Eevi Bengs sijoittui finaalin 21. Ruotsin PM-kilpailuissa Tukholmassa Eevi ja Dangy Bengs taistelivat kaksoisvoittoon. 5-ottelun Masters MM-kilpailuissa Hollannissa Heidi Walli sijoittui MM-hopealle. Arvokilpailujen suomalaistulokset on esitetty tämän vuosikertomuksen liitteessä World Cup ja Eurooppa Cup -menestys Miekkailun MC-menestys Miekkailun MC-pisteille ylsi kauden aikana 3 kalpanaista ja 4 kalpamiestä. Parhaasta sijoituksesta vastasi Alexander Lahtinen sijoittumalla 13. Tukholman GP-kilpailussa. Kalvan nuorten MC-pisteille ylsi kaudella junioria (6 poikaa ja 4 tyttöä). Parhaasta MCtuloksesta vastasi Anna Salminen sijoittumalla Bratislavan osakilpailun sijalle 17. Kauden lopussa paras suomalaissijoitus kokonaispisteissä oli Niko Vuorisen 71. sija (20 MCpistettä) Floretti ja säilämiekkailijat eivät yltäneet FIE-pisteille. Kausi alkoi loistavilla sat. MC-tuloksilla syksyllä 2012; Niko Vuorinen ja Rasmus Mellanen taistelivat mitaleille Kupittaan sat. MC-kilpailussa, Kasper Roslander ja Teemu Seeve miekkailivat historialliseen kaksois-voittoon Kööpenhaminassa, Catharina Kock miekkaili pronssia Kööpenhaminassa sekä Suvi Lehtonen ja Kasper Roslander pronssia Århusissa. 5-ottelun WC-menestys WC-kilpailuissa Laura Salminen saavutti yhden finaalipaikan ja sai kutsun World Cup finaalin, jossa hänen sijoituksensa oli 22. Laura Salminen oli WC rankingissa 53. ja olympiakarsinta rankingissa 37. Miekkailun European Cadet Circuit -menestys Parhaasta suomalasimenestyksestä Cadet Circuit osakilpailuissa vastasi Ilona Syvälä sijoittumalla 5. Kööpenhaminassa joulukuussa Suomen Mestarit 2012 Täydelliset SM-mitalistit 2012, katso tämän vuosikertomuksen liite 1. Miekkailu Kalpa seniorit: Catharina Kock, HFM ja Dennis Bade, EM Kalpa 20v: Michaela Kock, HFM ja Kasper Roslander, HABDA SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 13 (52)

14 Kalpa 17v.: Ilona Syvälä, HABDA ja Markus Kyllönen, HABDA Kalpa veteraanit: Lena Tallroth-Kock, HFM (yhdistetty sarja) Kalpa veteraanit: Jouko Pakarinen, H5ott (40v sarja) ja Jan Bade, H5ott (50+60v sarjat) Floretti seniorit: Lena Tallroth-Kock, HFM ja Andras Koroknay-Pal, HFM Floretti 20v: Sakari Raudaskoski, RM ja Helea Tokola, OMS Floretti 17v: Olli Järvelä, OMS Floretti veteraanit: Peter Grönholm, HFM (yhdistetty sarja) Säilä seniorit: Mika Roman Naisten florettisarjaa ei järjestetty vähäisen osanottajamäärän takia. Säilän naisten, veteraanien ja junioreiden SM-kilpailua ei järjestetty vähäisen osanottajamäärän takia 5-ottelu 5-ottelu seniorit: Eevi Bengs ja Jouko Pakarinen 5-ottelu Masters: Heidi Walli ja Jan Bade 3.3. Valmennustoiminta Maajoukkuetoiminta Miekkailun maajoukkuetoiminnan suunnittelu aloitettiin vuoden alussa ja varsinainen toiminta käynnistettiin uuden kauden alkaessa syksyllä Maajoukkueen toiminnasta vastaa Herman Bonner. Vuoden aikana laadittiin myös maajoukkuesopimukset liiton ja urheilijoiden välille. Sopimus on edellytys maajoukkueeseen kuulumiselle ja liiton tuelle. 5-ottelun päävalmentajaksi nimitettiin Jouko Pakarinen. Eri osalajeissa käytettiin näiden lajien valmentajia. Miekkailun maajoukkueryhmä Naiset: Ester Bálint (J), Catharina Kock, Michaela Kock, Suvi Lehtonen, Terhi Lumme, Anna Salminen (J) Miehet: Dennis Bade, Alexander Lahtinen, Rasmus Mellanen (J), Kasper Roslander, Teemu Seeve, Niko Vuorinen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 14 (52)

15 Miesten maajoukkueeseen nimettiin myös Verneri Vesterinen, joka kuitenkin syksyn aikana oma-aloitteisesti erosi ryhmästä. 5-ottelun maajoukkueryhmä Dagny Bengs, Eevi Bengs, Julia Hermans, Ismo Salminen, Laura Salminen Maajoukkueen valmennustoiminta Miesten kalvan sparringharjoituksia jatkettiin edellisvuoden tapaan kevätkaudella Harjoituksia pidettiin Espoossa Espoon Miekkailijoiden salilla ja Helsingissä Helsingin Miekkailijoiden salilla. Naisten sparring järjestettiin keväällä 2012 Töölön Kisahallilla. Syksyllä maajoukkuetoiminta käynnistyi Solvallan kick-off leirillä Sparringmiekkailu muuttui syksystä 2012 jokaviikkoiseksi. Sparring järjestetään sekä naisille että miehille Töölön Kisahallilla keskiviikkoisin. Maajoukkuejäsenten lisäksi sparringiin on kutsuttu myös muita kokeneita kovavastuksisia miekkailijoita. Maajoukkueen miekkailuleiri järjestettiin Töölön Kisahallissa Maajoukkueen tukitoimet Maajoukkueen lääkäriksi on nimetty Lauri Alanko ja henkiseksi valmentajaksi Paula Alajärvi. Maajoukkueelle järjestetyt luennot ja tilaisuudet: Henkinen valmennus: Joukkuehenki ja suorituskyvyn hiominen junioreiden ja kadettien EM-leirin yhteydessä Töölön Kisahallissa Wilma Schlizewskin sponsoirointluento otsikolla Sponsorihankinnat perusteet Liiton maajoukkuelääkäri Lauri Alanko piti maajoukkueelle luennon huippu-urheilijan huomioitavista tärkeistä asioita; levosta, vammojen ehkäisystä, rasitusvammoista, ADT-asioita, flunssista jne Maajoukkueryhmän influenssarokotus sparringtreenin yhteydessä Olli Ilanderin ravitsemusluento maajoukkueleirin yhteydessä Miekkailun haastajaohjelma Miekkailun haastajaohjelmaa (14-20-vuotiaat) valmisteltiin syksyllä 2012 ja ensimmäinen ryhmä nimettiin tammikuussa Haastajaohjelman tavoitteena on että ryhmään kuuluvat nuoret harjoittelevat seuroissaan oman valmentajansa ohjauksessa ja vanhempiensa kannustamana ja tukemana monipuolisesti ja riittävän paljon, jotta heillä on mahdollisuus kehittyä maajoukkueurheilijoiksi ja kansainväliselle huipputasolle. Haastajaohjelman tavoitteena on tunnistaa nämä nuoret urheilijat ja heidän valmentajansa sekä tukea heitä heidän toiminnassaan. Tämä työ tehdään mitä suurimmassa määrin seuroissa ja oman henkilökohtaisen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 15 (52)

16 valmentajan ohjauksessa. Haastajaryhmään mukaan pääsemisen kriteerit perustuvat ensisijaisesti harjoittelumääriin ja harjoittelun laatuun ja monipuolisuuteen Muu valmennus- ja kilpailutoiminta Miekkailun arvokilpailuvalinta Hallitus päätti poistaa FIE pistevaatimuksen arvokilpailuedustuksen edellytyksenä ja arvokilpailuvalinta kaudelle päivitettiin Miekkailun rankinguudistus Vuoden aikana luotiin uusi järjestelmä kansallisen rankingin laskemiseksi. Uusi ranking otetaan käyttöön alkaen. Vanhassa kansallisessa rankingissa pisteytys perustui melko paljon siihen, kuinka monta miekkailijaa oli kilpailussa jäänyt taakse. Uudistetussa rankingissa on tarkoitus enemmänkin palkita voitosta ja hyvästä sijoituksesta. Koska kyseessä on kansallinen ranking, on painopiste kotimaisissa kilpailuissa. Ulkomaisista kilpailuista oletuksena lasketaan mukaan vain arvokilpailut ja katto-organisaatioiden järjestämät kilpailut. Tämän lisäksi liitto voi erikseen toimintakalenteriin merkitä muita ulkomaisia kilpailuita, jotka lasketaan mukaan rankingiin. Kansalliseen rankingiin lasketaan mukaan kuuden (4+2) parhaan kilpailun tulokset. Kansallisen rankingin pisteet saadaan jatkossa automaattisesti Ophardt-järjestelmästä, joten rankingtaulukot ovat aina ajan tasalla Kalpamiekkailu Maajoukkuetoiminnan lisäksi liitto oli mukana seuraavassa kalpamiekkailuun liittyvässä toiminnassa: Masters kilpailusarja Nuorten Masters -kilpailusarjaa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Uutuutena vuodelle 2012 oli se, että ulkomaalainen miekkailija sai pistetilanteen sen salliessa osallistua toukokuussa järjestettyyn finaaliin. Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat Masters -osakilpailut: Junioreiden SM-kilpailut Turussa Kadettien SM-kilpailut Helsingissä Minijunioreiden Masters Porvoossa Junioreiden Suurkisat Espoossa Masters Finaali Helsingissä Masters osakilpailu Porvoossa Masters osakilpailu Turussa Junioreiden Masters finaalin voittajat 2012: T20v: Anna Salminen, HABDA P20v: Kasper Roslander, HABDA T17v: Ilona Syvälä, HABDA SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 16 (52)

17 P17v: Markus Kyllönen, HABDA T15v: Sara Salminen, HABDA P15v: Ville Kaakinen, EM TP13v: Olivia Uski, PM-BF TP11v: Akseli Heinämaa, EM Minijuniorit: Minijunioritoiminnan tavoitteena oli edelleen ei-kilpailevien minijuniorien sitouttaminen lajiin ja kivan porukkafiiliksen vahvistaminen. Kauden päätapahtuman, jo perinteisen Espoossa järjestettävän Junioreiden Suurkilpailun lisäksi vakavampaa kilpailua käytiin myös Masters-sarjassa ja varsinkin sen finaalissa. Vähemmän totista, mutta vähintään yhtä mukavaa kilpailutoimintaa harrastettiin erilaisissa muissa minijunioriturnauksissa. Saimaan Säilien perinteinen Asinsaaren kesämiekkailuleiri järjestettiin Lappeenrannassa Myös muilla seuroilla on edelleen ollut vilkasta toimintaa minijunioreille, mikä onkin erittäin tärkeää koko toiminnan kannalta. Veteraanit Veteraanimiekkailun tapahtumat painottuivat kotimaassa SM-kisoihin, jotka järjestettiin syyskuun alussa Savonlinnassa. Kilpailuissa oli osittain yhdistetyt sarjat miesten ja naisten kalvalla sekä miesten floretilla henkilökohtaisena kilpailuna sekä joukkuekilpailu miesten kalvalla. Muista kotimaassa järjestetyistä veteraanikilpailuista merkittävin oli Kupittaa Tournamentin yhteydessä pidetty veteraanien kansainvälinen kalpakilpailu. Levi Open on edelleen ulkomaisia veteraanimiekkailijoita kiinnostava kilpailu ja tapahtuma, vaikka varsinaista veteraanisarjaa ei siinä olekaan. Suomen veteraanien menestys arvokilpailuissa on koostettu tämän vuosikertomuksen kohdassa arvokisamenetys (miekkailu) sekä liitteessä 1. Muuta Kasper Roslander osallistui Suomen edustajana FIE:n järjestämälle nuorten leirille Moskovassa ennen junioreiden MM-kilpailuja Säilämiekkailu Vuonna 2012 suomalainen säilämiekkailu jatkoi kehitystä edellisvuosien tapaan. Satelliittiseuraprojektin myötä Vantaalle perustettiin uusi pelkästään säilämiekkailuun keskittyvä seura. Mika Roman on mies Vantaan Säiläklubin takana ja seura hyväksyttiin kesäkuussa liiton 22. jäsenseuraksi. Muista seuroista säännöllistä säilämiekkailutoimintaa tarjoavat Tapanilan Erän ja Turun Miekkailijat. Kilpailullisesti kauden päätavoite oli Islannissa järjestetyt PM-kilpailut kesäkuussa sekä SM-kilpailut marraskuussa. Suomalaisia säilävalmentajia koulutettiin liiton valmentajakoulutusleirin yhteydessä elokuun alussa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 17 (52)

18 Florettimiekkailu Vuonna 2012 suomalainen florettimiekkailu jatkoi kohtuullista kehitystä edellisvuosien tapaan. Uusina maininnanarvoisina kehityksinä mainittakoon, että satelliittiseuraprojektin myötä Kemiin on perustettu florettimiekkailua harjoittava seura, Länsi-Pohjan Miekkailijat, ja että miekkailuvalmentaja Petri Vammelvuo ja Ylioppilasmiekkailijat ovat järjestäneet vuoden aikana useita florettileirejä pääkaupunkiseudulla. Länsi- Pohjan Miekkailijat suunnittelee liittyvänsä liiton jäseneksi vuoden 2013 puolella. Muista seuroista säännöllistä florettimiekkailuharjoittelua järjestetään ainakin Oulun Miekkailuseurassa, Rovaniemen Miekkailijoissa, Helsingin Miekkailijoissa, Miekka-Miehissä sekä Tampereen Kalpaveljissä. Kansainvälisiä florettikilpailuja järjestettiin Suomessa vuonna 2012 ainoastaan Levi Openissa tammikuun lopulla, ja kilpailuun osallistui myös useita ulkomaalaisia osallistujia mm. Ranskasta. Kansallisia kilpailuja järjestettiin tuttuun tapaan kalenterin mukaisesti Oulussa ja Helsingissä sekä veteraanien SM-kilpailujen yhteydessä. SM-kilpailut järjestettiin veteraanien, seniorien, juniorien ja kadettien ikäluokissa lukuun ottamatta kadettityttöjä ja veteraaninaisia. Seniorien SM-kilpailut järjestettiin Rovaniemellä. Kansallisten kilpailujen lisäksi suomalaisia nuoria ja aikuisia osallistui myös kansainvälisiin kilpailuihin floretilla vuoden aikana. Florettileirejä järjestettiin Helsingin lisäksi myös Oulussa ja Rovaniemellä, mutta isompia valtakunnallisia leirejä ei vuonna 2012 järjestetty. Oulun Miekkailuseura aloitti vuoden lopulla uuden valmentajahaun tarkoituksenaan palkata ulkomaalainen ammattivalmentaja nimenomaan florettimiekkailuun vuoden 2013 aikana. Oulun Miekkailuseuran Paulus Tokola osallistui kesäkuussa ja Ruusa Degerman tammikuussa kansainvälisiin florettivalmentajakoulutuksiin. Suomalaisia florettivalmentajia koulutettiin liiton valmentajakoulutusleirin yhteydessä elokuun alussa ottelu 5-ottelun arvokisoihin ja World Cup kilpailuihin valittiin maajoukkueurheilijoita, huippu 5-otteluryhmän esityksen perusteella. Kaikille maajoukkueurheilijoille pyrittiin antamaan tasapuoliset mahdollisuudet antaa näyttöjä olympiakisoja varten Kilpailutulokset ja ranking Toimintakertomuksen liitteenä 1 on vuoden 2012 kunkin lajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja MM - kilpailutuloksia ja liitteenä 2 on vuoden 2012 lopun miekkailun kansallinen ranking-tilanne Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmä Päätös Ophardt kilpailunhallintajärjestelmän käyttöönotosta tehtiin syyskuun alussa ja nuorten kalvan PMkilpailut Otaniemessä toimivat testikilpailuna. Kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Ophardt- järjestelmän tuomat edut ovat: Seurojen vastuuhenkilöiden tekemät ilmoittautumiset (miekkailijat ja tuomarit) näkyvät automaattisesti liiton verkkosivuilla - kattavasti vasta liiton uusilla verkkosivuilla keväällä 2013 Kansallisen kilpailun järjestäjäseura lataa järjestelmästä kilpailutiedoston, jossa on kaikki tarvittava tietoa ilmoitetuista miekkailijoista - nimi, seura, ranking ja lisenssitarkistus. Tiedostossa on myös tuomaritiedot valmiina. Kisatiedoston avulla kaikki manuaalinen syöttö Engardeen poistuu, tiedot vain luetaan järjestelmään Kilpailun jälkeen järjestäjä lataa tulostiedoston järjestelmään, jolloin tulokset ovat automaattisesti kaikkien nähtävillä liiton sivuilla ja kaikki rankingit päivittyvät automaattisesti. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 18 (52)

19 Loppuvuodesta 2012 liiton toimisto valmisteli käyttöönottoa (käyttäjätunnuksien ja ohjeistuksen luominen, kilpailutulosten vientiä järjestelmään, rankingin perustaminen jne.), varsinaisen käyttöönotto vuonna Liiton järjestämät kilpailut FIE-kilpailut (miekkailu): Säilän Coupe de Nord sat. MC-osakilpailu Helsingissä yhteistyössä Tapanilan Erän kanssa. Kilpailun johtaja: Pekka Kastari Kupittaa Tournament sat. MC-osakilpailut kalvalla Turussa yhteistyössä Turun Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Risto Kaski Young Lions MC-osakilpailu (kalpa pojat) Espoossa yhteistyössä Espoon Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Terho Mustonen. Kilpailussa oli ennätysmäärä osanottajia, 171 miekkailijaa 27 eri maasta ( miekkailijaa 25 maasta) UIPM-kilpailut (5-ottelu): 5-ottelun Winter Pentathlon pääkaupunkiseudulla. Kilpailun johtaja: Jan Bade PM-kilpailut: Junioreiden ja kadettien kalvan PM-kilpailut yhteistyössä Espoon Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Terho Mustonen Muut kilpailut: Miekkailun junioreiden Masters-finaali Helsingissä. Kilpailun johtaja: Lena Tallroth-Kock Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen SELL Student Games tapahtuman miekkailuosuus järjestettiin yhteistyössä Ylioppilasmiekkailijoiden ja Espoon Miekkailijoiden kanssa Espoossa Lisenssit Miekkailun kilpailulisenssejä lunastettiin lisenssikaudella kappaletta ja 5- ottelulisenssejä 22 kappaletta, yhteensä 419 kpl, joista 63% on miehiä ja 37% naisia. Kilpailulisenssin liittoosuus oli 40 euroa. Kv. miekkailulisenssejä (FIE) lunastettiin 115 kpl, joista 58% miehiä ja 42% naisia. Uusia 5-ottelun kv. kilpailulisenssejä lunastettiin 2 kpl (UIPM:n lisenssi on jatkuvasti voimassa oleva). Euroopan Miekkailu-unioni (EFC) otti käyttöön oman lisenssinsä kaudesta Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa kehitettiin seurojen moniottelukokeilukilpailuja varten tapahtuman kilpailulisenssi. Järjestävä seura kerää nimet ennakkoon, liitto laskuttaa seuraa. Nimet eivät tule lisenssirekisteriin, vakuutus on voimassa vain kilpailuviikonlopun. Harrastajalisenssejä lunastettiin lisenssikaudella yhteensä 46 kappaletta (57% miehiä ja 43% naisia). Harrastelisenssin liitto-osuus oli 10 euroa. Lisenssikaudesta alkaen harrastelisenssin liitto-osuudesta (20 euroa) tilitetään emoseuralle seuratukena 10 euroa/harrastelisenssi. Tällä kannustetaan seuroja markkinoimaan harrastelisenssiä ja laajentamaan harrastajien vakuutusturvaa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 19 (52)

20 Liiton urheilijoille myönnetty tuki Niko Vuorinen, Alexander Lahtinen, Teemu Seeve, Catharina Kock ja Laura Salminen saivat vuonna 2012 Olympiakomitean nuorten haastajatukea,. Rahallinen tuki oli 3500 eur per henkilö. Lisäksi tukiurheilijat saivat myös kattavan tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen. Alexander Lahtiselle myönnettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön valmennus- ja harjoitteluapurahaa, yhteensä 7500 eur. Niko Vuoriselle myönnettiin URA-säätiön opiskeluapuraha kaudelle , yhteensä 2000 euroa Lahden Urheilukoulu Kasper Roslander, Teemu Seeve ja Verneri Vesterinen hyväksyttiin Lahden Urheilukouluun ja aloittivat palveluksen Sääntö- ja tuomarityö Sääntö- ja tuomarityöryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa valmisteltiin sääntömuutokset, tuomarivalinnat sekä koulutukset. Päivitetty suomenkielinen rangaistustaulukko julkaistiin syksyllä Päivitys ajantasaisti suomalaisen t.120 säännön vastaamaan kansainvälisiä määräyksiä. Työryhmä aloitti miekkailun teknisten määräysten tarkistamistyön, jonka on määrä olla valmis keväällä sivustolla tiedotettiin tuomaritoimintaan liittyvät asiat. Vuoden 2012 aikana toimineet tuomarit on esitetty liitteessä Järjestetyt koulutukset Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat tuomarikoulutukset: Tuomariseminaari, kouluttaja Kimmo Puranen Tuomarikoulutus (yleinen) Espoon Suurkisojen yhteydessä, kouluttaja Terho Mustonen Tuomarikoulutus (yleinen) Lappeenrannassa veteraanien SM-kisojen yhteydessä, kouluttaja Jaakko Rauma Tuomarikoulutus (yleinen) Nils Sjöblom Memorialin yhteydessä, kouluttaja Katri Savolainen Tuomarikoulutus (säilä) Turussa säiläkilpailun yhteydessä, kouluttaja Jaakko Rauma. Sopimusaseisiin painottuva koulutus Helsingissä peruuntui sairastapauksen vuoksi Kansainväliset tuomarit Vuoden 2012 tavoitteeksi asetettiin neljän tuomari-kandin saaminen FIE:n listalle. Ehdokkaita saatiin, mutta FIE ei Olympiavuoden vuoksi ottanut uusia kandeja listoilleen eikä järjestänyt myöskään FIE-kokeita. Suomen velvoitetuomareina ulkomailla järjestetyissä FIE:n ja EFC:n alaisissa kilpailuissa toimivat: Tukholma SAF Hilding Lindroos Göteborg MC + CC H. Lindroos, Kimmo Puranen, Katri Savolainen, Hans von Bagh Kööpenhamina CC Kari Kaakinen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 20 (52)

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa

100 päivää sochiin. Toiminnanjohtajan tähtäinten takaa nro 3 2013 Toimitus Julkaisija ja toimitus: Suomen Ampumahiihtoliitto ry Radiokatu 20, FI - 00093 Valo Päätoimittaja: Jukka Haltia, 046 878 2200 Toimitus: Jukka Haltia Ilmoitukset, tilaukset ja osoitteenmuutokset:

Lisätiedot

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry. Vuosikertomus 2013

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry. Vuosikertomus 2013 Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry Vuosikertomus 2013 Vesa-Pekka Jurvelin, Redi ja Remu, MM-kilpailut Alaska, kuvaaja Nathalie Fortier Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 TEEMA Urheilijaelämää Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut Ilmoitusliite Talvi 2014 / 2015 Sisulehti Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut 2 Sisältö Pääkirjoitus S. 2 PÄÄKIRJOITUS JA SISÄLTÖ Sisulla

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 2 LOGON VÄRI: 186 PMS Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

E-jolla Bulletiini 2015

E-jolla Bulletiini 2015 E-jolla Bulletiini 2015 1 Jäsenmaksu 35 Eräpäivä 31.3.2015 Vuoden 2015 jäsenmaksun maksaminen Tili: FI47 2400 1800 0122 21 1Ilmoita seuraavat asiat maksulomakkeen viestikenttään 1. Nimi 2. Osoite 3. Syntymäaika

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Curlingliitto sai ensimmäisen työntekijänsä. Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot

Curlingliitto sai ensimmäisen työntekijänsä. Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot 3 / 2 0 1 0 S u o m e n C u r l i n g l e h t i S U O M E N C U R L I N G V Ä E N P U O L U E E T O N Ä Ä N E N K A N N A T T A J A Lounasseuralaiset Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot Pelipaikkaspekulointia

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot