Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012. Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi"

Transkriptio

1 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto VUOSIKERTOMUS 2012 Yhdistyneen liiton 1. toimintavuosi

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo KATSAUS VUOTEEN Liiton toimintaperiaatteet Liiton strategiset päätavoitealueet Liiton tuki jäsenseuroille ja urheilijoille Toimintavuoden 2012 saavutukset Näkymä vuoteen HARRASTAJAMÄÄRÄN LISÄÄMINEN Seuratyöryhmän työ Satelliittiseuraprojekti Puheenjohtajatapaaminen Seuratoiminnan kehittämistuki Harrastelisenssi Seurakysely Turvallisuus Sinettiseuratoiminta Kilpailujärjestelyt Valmentajakoulutus Kansallinen valmentajakoulutus Kansainvälinen valmentajakoulutus Pyörätuolimiekkailu Muuta KILPAILUMENESTYS Yleistä Kilpailumenestys Arvokilpailumenestys, miekkailu Arvokilpailumenestys, 5-ottelu World Cup ja Eurooppa Cup -menestys Suomen Mestarit Valmennustoiminta Maajoukkuetoiminta Maajoukkueen valmennustoiminta Maajoukkueen tukitoimet SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 2 (52)

3 Miekkailun haastajaohjelma Muu valmennus- ja kilpailutoiminta Miekkailun arvokilpailuvalinta Miekkailun rankinguudistus Kalpamiekkailu Säilämiekkailu Florettimiekkailu ottelu Kilpailutulokset ja ranking Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmä Liiton järjestämät kilpailut Lisenssit Liiton urheilijoille myönnetty tuki Lahden Urheilukoulu Sääntö- ja tuomarityö Järjestetyt koulutukset Kansainväliset tuomarit Velvoitetuomarikulut NÄKYVYYS Liiton visuaalinen ilme Viestintä Sponsorointi Maajoukkuesopimus Näkyvyyden lisääminen kilpailutoiminnan kehittäminen Miekkailu ja 5-ottelu mediassa Urheilijoiden blogit HALLINTO Luottamushenkilöstö ja työryhmät Hallitus Kunniapuheenjohtaja Työryhmät Kanslia Hallinto Toimihenkilöstö Toimitilat SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 3 (52)

4 Tilintarkastaja ja kirjanpito Liiton johtosääntö Liiton kalusto Kokoukset, tilaisuudet ja huomionosoitukset Kokoukset Liiton järjestämät seminaarit, tilaisuudet ja koulutukset Huomionosoitukset Mitalikahvit ja onnittelutilaisuudet Liiton merkkipäiväonnittelut Liiton suruvalittelut Arvokilpailuissa menestyneiden palkitseminen Yhdistyssäännöt Liiton jäsenseurat Jäsenseurojen jäsenet Edustukset ja edunvalvonta Liiton jäsenyydet Kansalliset ja kansainväliset edustukset Osallistumiset kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin Muut kansainväliset tehtävät Muu kansainvälinen edunvalvontatyö Antidopingtoiminta Miekkailun historia Suomessa Taloustoiminta Yhdistymiseen liittyvät erityistoimenpiteet talouteen liittyen Sijoitustoiminta MUUTA Helsingin Olympialaisista 60v ottelun edellisestä olympia-mitalista tasan 40 vuotta Arkistoa Urheilumuseolle KIITOKSET Liite 1. Arvokilpailutulokset Liite 2: Miekkailun kansallinen ranking Liite 3: Aktiivit tuomarit Liite 4: Seurakysely Liite 5: Liiton kalusto SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 4 (52)

5 1. KATSAUS VUOTEEN 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyneen liiton ensimmäinen toimintavuosi. Suomen Miekkailuliiton ja Suomen nykyaikaisen 5-otteluliiton yhdistymiseen liittynyt selvitys- ja valmistelutyö käynnistyi vuonna Osana valmistelua toteutettiin mm. seurakäynnit, joiden yhteydessä keskusteltiin yhdistymissuunnitelman taustoista, tavoitteista ja pienten lajien yhdistymisen tuomista eduista. Liittojen hallinnot päättivät yhdistymissopimuksesta keväällä Yhdistymissopimus allekirjoitettiin SLU-talolla. Yhdistyminen sai virallisen sinetin, kun yhdistymiseen liittyneet sääntömuutokset rekisteröitiin Toiminnan lähtökohdaksi liitto otti syksyllä 2011 luodun kasvuhakuisen strategian, siitä johdetun toimintasuunnitelman sekä seuraavat pääperiaatteet: Liiton toiminnan lähtökohtana on eri lajien (5-ottelu, floretti, kalpa ja säilä) yhdenvertainen asema, ja että eri lajien urheilijat harrastavat ja kilpailevat tasavertaisesti arvostetuissa urheilumuodoissa. Liitto ei aseta erilaisia toimijoita tai toimijaryhmiä eriarvoiseen asemaan. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sekä sukupuolten tasa-arvoa, että seurojen ja lajien välistä tasa-arvoa. Liiton lajeja harrastavat molemmat sukupuolet ja kaikki ikäryhmät. Näiden lisäksi lajien harrastajiin kuuluu erityisryhmiä, esimerkkinä pyörätuolimiekkailu. Tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisina kohderyhminä kaikkiin edellisiin kuuluu sekä junioriurheilijoita taustajoukkoineen, kuntourheilijoita, kansallisen tason kilpaurheilijoita että huippu-urheilijoita. Liittoon kuuluu jäsen- ja lisenssimäärältään erikokoisia, valinnoiltaan, tavoitteiltaan ja toimintaedellytyksiltään erilaisia jäsenseuroja erilaisissa osissa valtakuntaa. Liitto edustaa lajejaan kansallisessa (mm. Suomen Olympiakomitea, SLU/Valo) ja kansainvälisissä urheiluyhteisössä (FIE, UIPM, EFC, EMP, EVFC, NFU) Liitto on sitoutunut noudattamaan niihin liittyviä sääntöjä ja määräyksiä, sekä toimii niissä luotettavana ja valitsemissaan asioissa aktiivisena yhteistyökumppanina. Liiton ja seurojen välisessä työnjaossa liitolla on huippu-urheilussa erityistehtävä, joka perustuu liiton asemaan kansallisessa ja kansainvälisessä urheiluyhteisössä, sekä liiton jäseniltään saamiin tehtäviin (tarkoitus, säännöt, strategia, tavoitteet, toimintasuunnitelma). Erityistehtävä huippu-urheilussa ei tarkoita, että liitto keskittyy vain huippu-urheiluun. Toiminnan keskipisteeksi asetetaan urheilija tausta- ja tukijoukkoineen, eri elämänvaiheissa urheilijan kehityspolulla. Täyttääkseen tehtävänsä liiton, niin kuin sen jäsenseurojenkin, on tarkasteltava toimintaansa niiden ihmisten asemasta, joita toiminnan on tarkoitus palvella. Mitkään urheilun rakenteet eivät ole olemassa itseään varten. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 5 (52)

6 1.1. Liiton toimintaperiaatteet Toiminnassaan liitto noudattaa ja edistää SLU-yhteisön ReilunPelin periaatteita: jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun vastuu kasvatuksesta terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen avoimuus, demokraattisuus ja oikeudenmukaisuus 1.2. Liiton strategiset päätavoitealueet Toimintavuoden 2012 alussa liiton toiminnallinen rakenne uudistettiin vastaamaan liiton strategiaa, joka perustuu menestyksen rakentamiseen kolmella päätavoitealueella 1. Harrastajamäärä 2. Kilpailumenestys 3. Näkyvyys. Liiton työryhmätoiminta jäsennettiin päätavoitealueita vastaavaksi, ja vastuutettiin liiton hallituksen jäsenille. Työryhmien tehtäviä täsmennettiin, ja työryhmille asetettiin aiempaa selkeämmät aikaan sidotut tavoitteet. Edellytykset toiminnan kehittämiselle paranivat aiempiin vuosiin nähden merkittävästi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen toteuduttua yhdistymisneuvotteluissa tavoitteeksi asetetulla tasolla. Rahoituksen toteutuminen tarkoitti uudelle liitolle myös näytön paikkaa Liiton tuki jäsenseuroille ja urheilijoille Liitto tukee toimintansa tarkoituksen mukaisesti urheilijoita ja jäsenseuroja. Urheilijoita Liitto on tukenut neljällä päätoimintamuodolla: Toiminnallinen tuki (esim. sparring, leiritys, tukipalvelut) Taloudellinen tuki (esim. kilpailumatkat, luennot, leirit) Järjestelytuki (esim. kilpailuilmoittautumiset, arvokilpailu- ja leirijärjestelyt) Neuvontatuki (esim. erivapaus urheilijan lääkityksessä) Tärkeä osa liiton tukea huippu-urheilijalle on syyskaudella käynnistetty maajoukkuetoiminta, johon kuuluu yhteisiä leirejä ja harjoituksia. Loppusyksystä alkaen huippu-urheilijoiden tuki on edellyttänyt urheilijasopimusta. Urheilijakeskeisen toimintatavan sisällöstä on kuluneen vuoden varrella käyty keskustelua eri yhteyksissä, ja ajattelutapaa on opeteltu yhdessä. Keskustelun sisällön voi tiivistää seuraavasti: Urheilijan etu on, että häntä tukeva toiminta on hyvin koordinoitua ja perustuu selkeisiin ristiriidattomiin tavoitteisiin. Siksi liitto urheilijaa tukiessaan oletusarvoisesti toimii tiiviissä yhteistyössä urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kanssa, ja kehittää toimintamalleja tälle yhteistyölle. Urheilijakeskeisestä toimintaperiaatteesta kuitenkin seuraa, ettei liiton tuki urheilijalle välttämättömästi edellytä urheilijan valmentajan tai urheilijan edustaman seuran hyväksyntää. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 6 (52)

7 Liiton tuki jäsenseuroille on koostunut kahdesta pääosasta: 1) Perustoiminta sekä 2) Liiton strategiasta johdetut ja toimintasuunnitelmassa asetetut erityiset tavoitteet. Strategian ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutusta käsitellään alla erikseen. Perustoiminta on vuonna 2012 osakokonaisuuksinaan sisältänyt seuraavat pääelementit: Kilpailujärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen Valmennusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehitys Koulutustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Sääntöjen- ja kilpailumääräysten ylläpitäminen Tiedotus ja markkinointipalvelut Yhteistoimintaa edellyttävien hankkeiden edellytysten luonti ja organisointi Kalusto ja välineet Edunvalvontatyö sekä Suomessa että kansainvälisesti Rahoituksellisten toimintaedellytysten parantuminen v ei ole muuttanut sitä tosiasiaa, että toiminnan kivijalka niin nyt kuin jatkossakin on vapaaehtoisten ihmisten korvaamaton työ. Tästä panoksesta miekkailuja 5-otteluyhteisönä voimme myös päättyneen toimintavuoden osalta olla ylpeitä ja kiitollisia. Uuden liiton toiminta käynnistyi onnistuneesti ja hyvässä hengessä, mutta urheilullisesti vuosi 2012 tuotti pettymyksen. Olympiapaikka jäi miekkailussa vain kahden piston päähän ja viisiottelussa varasijaan. Muilta osin myös urheilullisissa tavoitteissa kuitenkin mentiin eteenpäin, mistä hyviä esimerkkejä ovat naisten kalvan U23 EM-hopea, miesten kalvan GP sijoittuminen 16-joukkoon sekä satelliitti MC-kilpailun kaksoisvoitto ja 5- ottelun World Cup -finaalipaikka Toimintavuoden 2012 saavutukset Strategiasta johdettujen tavoitteiden toteuttamisessa edistyttiin ensimmäisen toimintavuoden aikana kaikilla tavoitealueilla. Vuoden 2012 toiminnan sisältöä käsitellään jäljempänä tarkemmin, mutta virstanpylväinä on jo tässä esiin nostettava ainakin seuraavat: Uudistettujen toimintamallien ylösajo ja vakiinnuttaminen liiton hallinnossa ja toiminnassa (hallitusja työryhmävastuut, tavoitteellistaminen ja seuranta) Yhdistymisestä seuranneiden useiden uusien käytännön tehtävien haltuunotto ja toteutus liiton toimistossa Taloushallinnon uudistaminen ja uuden taloushallintajärjestelmän käyttöönotto Resursoinnin ja toiminnan ammattimaisuuden olennainen vahvistaminen huippu-urheilun koordinaattorin aloitettua uudessa tehtävässä toukokuussa Liiton huippu-urheilutoiminnan toimintaperiaatteiden valmistelu keväällä, sekä maajoukkuetoiminnan käytännön toteutuksen ylösajo syyskaudella tehtyjen toimintatapavalintojen mukaisesti Urheilijasopimusten valmistelu ja yhdenmukainen käyttöönotto miekkailussa ja 5-ottelussa Laserasejärjestelmätoimittaja EcoAims liiton yhteistyökumppaniksi Satelliittiseurahankkeet ja miekkailutoiminnan käynnistyminen kuudella uudella paikkakunnalla Kolme uutta seuraa liiton jäseneksi Antidoping-ohjelman uudistaminen ja viestintä Oikeuskäsittelyn päättyminen varojen täydelliseen palautumiseen korkoineen ja kuluineen liitolle SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 7 (52)

8 Liiton visuaalisen ilmeen uudistaminen ja lajien viestinnällisten sisältöjen täsmentäminen Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmän käyttöönotto Verkkosivujen uudistus (käyttöönotto keväällä 2013) Syyskokouksen alla ensimmäinen toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen keskittynyt puheenjohtajatapaaminen. Edellisten lisäksi yhdessä asetettuja tavoitteita on toteutettu seuroissa liitosta riippumatta, esimerkkinä verkon hyödyntäminen miekkailukilpailujen näkyvyyden ja seurattavuuden parantamiseen. Vaikka kokonaisuutena voimme olla tyytyväisiä siitä, miten kahden liiton yhdistyminen saatiin käytännössä toteutumaan ja mitä yhdistyneen liiton ensimmäisen toimintavuoden aikana on saatu aikaan, emme silti voi tyytyä vauhtiin, jolla asioita on totuttu tekemään. Yhteisömme aikaansaamisen aste ratkaistaan liiton hallinnosta alkaen vapaaehtoistyössä, talkoilla. Liiton toiminnalla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka hyvin nämä talkoot saadaan koko yhteisössämme sujumaan ja tuottamaan sekä iloa että haluttuja tuloksia. Yhteisön etu on jatkuvasti etsiä sellaisia käytännön toimintatapoja, joilla osallistuminen on ihmisille mahdollista ja palkitsevaa, sekä tavoiteltujen asioiden kannalta mahdollisimman tuottavaa Näkymä vuoteen 2013 Vuoden 2013 iso teema on nostaa aikaansaamisen astetta ja nopeutta. Tässä onnistumme Edelleen terävöittämällä aikaan sidottua tavoitteen asetantaa sekä vastuita ja valtuuksia Selkeyttämällä ja tiivistämällä aikaansaamisen seurantaa ja korjaavia toimenpiteitä Lisäämällä projektimuotoista, tiiviiksi sprinteiksi organisoitua tekemistä Yksinkertaistamalla toimintaa ja tarvittaessa luopumalla energiaa syövästä epäolennaisesta Lisäämällä kommunikaatiota, läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä seura- ja urheiluyhteisössä Vuoden 2013 toimintaa toteutetaan lukumäärältään aiempaa harvemmilla ja miehitykseltään aiempaa tiiviimmillä työryhmillä. Samalla työryhmien tehtäviä muutetaan niin, että kehittämistoiminta toteutetaan pääsääntöisesti nopeatempoisilla projekteilla, jotka saavuttavat tavoitteensa nopeasti ja sitovat ihmisiä vain rajoitetun ajan. Vuoden 2013 tavoitteet on täsmennetty toimintasuunnitelmassa. Alkaneen vuoden myötä tullaan myös näkemään, miten Suomen urheilukentässä käynnissä oleva murros käytännössä alkaa toteuttaa siihen kohdistuvia odotuksia. Suomalaisen urheilun isossa kuvassa tapahtuvilla muutoksilla on suora vaikutus liittoon, lajeihin ja urheilijoihin - esimerkkinä mm. Olympiakomiteassa ja huippu-urheilun rahoituksessa tapahtuvat uudistukset. Näissä muutoksissa liitto pyrkii olemaan aktiivinen ja vastuullinen osapuoli, ja yhteistyölle kaikin puolin avoin kumppani. Miekkailun ja 5-ottelun iloa toivottaen, puheenjohtaja toiminnanjohtaja SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 8 (52)

9 2. HARRASTAJAMÄÄRÄN LISÄÄMINEN 2.1. Seuratyöryhmän työ Vuoden 2012 toiminta painottui suunnitteluun ja olemassa olevien satelliittiprojektien tukemiseen. Suunniteltu koulutus ohjaajille, joita olisi käytetty satelliittiprojekteissa, elokuulta peruuntui. Seuratyöryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa. Työn keskeisinä tuloksina kyettiin tukemaan satelliittiseuratoimintaa sekä käynnistettiin suunnittelu vaihtoehtoisista toimista harrastajamäärän kasvattamiseksi. Työryhmä laati suunnitelman vuoden 2013 tavoitteista, projekteista sekä etenemistavasta Satelliittiseuraprojekti Liito satelliittihankkeelle oli jo vuonna 2011 myönnetty Nuoren Suomen erityisavustus (5000 euroa). Hankkeen tuloksena miekkailukurssit alkoivat syksyn 2012 aikana ainakin Hyvinkäällä, Hämeenkyrössä, Kemissä, Mäntsälässä, Porissa ja Vantaalla. Liitto myönsi jokaiselle hankkeelle rahallista tukia (710e/hanke) sekä lainasi liiton alkeiskurssivarusteita kurssilaisten käyttöön Puheenjohtajatapaaminen Liiton jäsenseurojen puheenjohtajatapaaminen järjestettiin Helsingissä ennen syyskokousta. Tapaamiseen osallistui 14/23 seuraa Seuratoiminnan kehittämistuki Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on urheiluseura-toiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen varmistaminen. Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Miekkailuseuroille tukea myönnettiin seuraavasti: Lasten- ja nuorten liikunta: Oulun Miekkailuseura 2000e ja Aikuisliikunta: Pyhän Olavin Miekkailijat 1000e Harrastelisenssi Lue liiton lisensseistä tämän vuosikertomuksen kohdasta lisenssit Seurakysely Jokavuotinen seurakysely toteutettiin taas vuonna Kyselyssä selvitettiin vuoden 2011 harrastajamääriä. Tämän vuosikertomuksen kohdassa Jäsenseurojen jäsenet on yhteenveto tuloksista. Yhteenvetotaulukko on esitetty liitteessä 4. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 9 (52)

10 Turvallisuus Liitto kehottaa miekkailijoita ja seuroja kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen ja varusteisiin harjoituksissaan Sinettiseuratoiminta Liiton ensimmäinen Nuoren Suomen Sinetti luovutettiin floretin PM-kisojen yhteydessä pidetyssä iltatilaisuudessa Oulun Miekkailuseuralle. Toinen auditointikerta suoritettiin lokakuussa Kilpailujärjestelyt Vuonna 2012 liiton hallitus päätti uuden käytännön liiton kilpailukalustolainojen suhteen jotta eri puolilla Suomea järjestettävien kilpailujen järjestäjät olisivat samassa asemassa kaluston suhteen. Liitto maksaa jatkossa kalustokuljetuskustannukset kaikkiin pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kilpailuihin joihin tarvitaan lainaksi liiton kalustoa. Vuonna 2012 liitolle perityt kilpailumaksut olivat: Kansallinen kilpailu 2e, henkilökohtainen SM-kilpailu 10e ja joukkue SM-kilpailu 30e Valmentajakoulutus Kansallinen valmentajakoulutus Valmentajakoulutusleiri Liiton miekkailuvalmentajakoulutusleiri järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnan lähellä Kiipulassa Leirille osallistui yhteensä 21 valmentajaa, 12 miekkailijaa, 4 kouluttajaa ja liiton huippu-urheilun koordinaattori. Leirin yhteydessä järjestettiin myös ADT-koulutus valmentajille. Kouluttajina leirillä toimivat Mika Roman säilällä, Seppo Lauhio ja Anssi Alanne kalvalla sekä Teemu Tokola floretilla. Leiri oli erittäin onnistunut, ja iso joukko uusia valmentajia pääsi oppimaan tai kertaamaan oppituntien antamisen perusteita. Valmentajakoulutusleiri on osa Miekkailuliiton 2-tason valmentajakoulutustasoa, jonka suorittamiseksi valmentajan tulee suorittaa yhteensä 142 tuntia miekkailuvalmentajakoulutusta ja 18 tuntia muuta valmentajakoulutusta. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 10 (52)

11 Pariharjoittelukurssi Liitto järjesti Kuopiossa pariharjoittelukurssin Kurssin vetäjänä toimi Seppo Lauhio. Pariharjoittelukurssi (Miekkailunohjaus II) on osa liiton I-tason ohjaajakoulutusta. Alkeisohjaajakurssi Helsingissä järjestetty alkeisohjaajakoulutus keräsi 17 innokasta osallistujaa. Kooltaan kurssi saavutti jaetun ykkössijaan Helsingissä vuonna 2007 järjestetyn kurssin kanssa. Kurssin vetäjänä toimi Seppo Lauhio. Alkeisohjaajakurssi (Miekkailuohjaus I) on osa liiton I-tason ohjaajakoulutusta Kansainvälinen valmentajakoulutus FIE:n järjesti valmentajakoulutuksen naisvalmentajille Budapestissä Suomesta koulutukseen (kalpa ja floretti) osallistuvat Sarla Kelo (EM) ja Ruusa Degerman (OMS). Marja-Liisa Someroja oli mukana Budapestissa EFC:n edustajana. FIE:n florettivalmentajakurssi järjestettiin Budapestissa , Paulus Tokola (OMS) osallistui koulutukseen. Petri Vammelvuo (MM) suoritti kesäkuussa 2012 Italian Miekkailuakatemian Maestro-tason tutkinnon Italiassa. Kyseessä on sekä Italian että meidän valmentajakoulutuksen korkein Miekkamestari-taso, maître d armes Pyörätuolimiekkailu Pyörätuolimiekkailu on ainakin seuraavien jäsenseurojen pysyvässä lajivalikoimassa: Kalpa Veljet (Tampere), Oulun Miekkailuseura ja Saimaan Säilät. Vuonna 2012 järjestettiin Pajulahdessa pyörätuolimiekkailuleiri, jonka tavoitteena oli kouluttaa keskuksen ohjaajia sekä tarjota pyörätuolimiekkailijoille mahdollisuus harjoitella ja miekkailla keskenään ja ohjaajien kanssa. Leiri/kurssi toteutettiin liiton pyörätuolimiekkailu-työryhmän ja Pajulahden soveltavan liikunnan yhteistyönä. Leirille osallistui 4 pyörätuolimiekkailijaa (KAVE ja SASÄ) ja 5 ohjaajaa Pajulahdesta. Leirin lopuksi järjestettiin pyörätuolimiekkailukilpailu, johon osallistui 4 miekkailijaa. Kilpailun voitti Wappu Sydänmaanlakka Saimaan Säilistä Muuta Vuoden 2011 Your Move -tapahtuma sai jatkoa kamppailulajien yhteisen nuorten Your Fight -leirin muodossa. Liitto oli mukana ideoimassa kahdeksan lajin yhteistä leiriä Pajulahdessa Leiri oli tarkoitettu vuotiaille aikidon, judon, kendon, miekkailun, nyrkkeilyn, WTF taekwondon, ITF taekwon-don ja taidon harrastajille. Miekkailu joutui loppumetreillä vetäytymään projektista vähäisen osanottajamäärän takia. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 11 (52)

12 3. KILPAILUMENESTYS 3.1. Yleistä Yhdistyneen liiton toiminnan ammattimaistamiseksi liitolle palkattiin toukokuussa toinen kokopäiväinen työntekijä. Huippu-urheilukoordinaattorin tehtävänä on organisoida liiton huippu-urheilutoimintaa sekä tukea urheilijoiden valmentautumista ja kilpailutoimintaa. Varsinainen valmennustoiminta on edelleen urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien vastuulla. Maajoukkuetoiminta käynnistettiin uuden kauden alussa syksyllä Miekkailun haastajaryhmän toiminta saatiin määriteltyä ja toiminta alkoi vuoden 2013 alkupuolella Kilpailumenestys Arvokilpailumenestys, miekkailu Euroopan Olympiakarsintakilpailuun Bratislavaan selvisivät kalpamiekkailijat Niko Vuorinen ja Catharina Kock, florettimiekkailija Irene Enright ja säilämiekkailijat Samuel Muir ja Anna Santaholma. Miesten floretissa ei suomalaisedustusta. Miesten kalvan karsintakilpailussa loistavasti taistellut Vuorinen joutui taipumaan 8- cupissa Puolan Radoslaw Zawrotniakille niukasti ja kahden piston päähän Lontoon kisoista. Naisten kalvan karsintakilpailussa Catharina Kock puolestaan hävisi 16 kierroksen pudotusottelunsa Ruotsin Emma Samuelssonille. Muut suomalaiset karsiutuivat alkuerien jälkeen. Senioreiden Legnanon EM-kilpailujen parhaasta tuloksesta vastasi Niko Vuorinen sijoittumalla miesten kalpakilpailussa 17. sijalle ja alle 23-vuotaiden EM-kilpailussa Bratislavassa Catharina Kock teki suomalaista miekkailuhistoriaa sijoittumalla EM-hopealle. Kadettien ja junioreiden EM-kilpailuissa Porecissa Michaela Kock miekkaili junioreiden EM-kisan sijalle 27. ja Kasper Roslander sijalle 31. Markus Kyllönen taisteli kadettien EM-kisan sijalle 15. ja Anna Salminen sijalle 27. MM-kilpailuissa Moskovassa juniorit eivät yltäneet toivottuihin tuloksiin. Kadeteista parhaiten sijoittuivat Pauli Lappalainen 13., Valter Mickwitz 16., Ilona Syvälä 27. ja Anna Salminen 30. Kalvan junioreiden ja kadettien PM-kilpailuissa Espoossa suomalaismiekkailijat taistelivat 6 henkilökohtaista PM-mitalia ja 3 joukkuemitalia. Säilän PM-kilpailuissa Reykjavikissä saalina oli henkilökohtainen veteraanien PM-kulta ja joukkuehopea. Veteraanien joukkue EM-kilpailussa Kalmarissa Suomen naisten kalpajoukkue (Paula Soitiala, Irma Lindeman, Riitta Michelson, Marja-Liisa Someroja ja Lena Tallroth-Kock) voitti EM-pronssia. Veteraanien MM-kilpailuissa Kremsissä Marja-Liisa Someroja taisteli naisten kalvan 60-69v sarjassa MM-hopeaa. Arvokilpailujen suomalaistulokset on esitetty tämän vuosikertomuksen liitteessä Arvokilpailumenestys, 5-ottelu 5-ottelun tavoitteena oli saada yksi urheilija Lontoon olympialaisiin. Vuoden aikana toiminta keskittyi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Urheilijoille annettiin mahdollisuus panostaa liiton tuella niin harjoitteluun kuin kilpailuun maailmalla MC-kilpailuissa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 12 (52)

13 Asetettu tavoite saavutettiin lähestulkoon. Laura Salminen jäi viimeisenä nais 5-ottelijana olympialaisten ulkopuolelle. Kansainvälinen liitto kutsui hänet kuitenkin kisapaikalle varalle. Rooman MM-kilpailuissa kaikki suomalasiedustajat karsiutuivat finaalista. EM-kilpailuissa Eevi Bengs sijoittui finaalin 21. Ruotsin PM-kilpailuissa Tukholmassa Eevi ja Dangy Bengs taistelivat kaksoisvoittoon. 5-ottelun Masters MM-kilpailuissa Hollannissa Heidi Walli sijoittui MM-hopealle. Arvokilpailujen suomalaistulokset on esitetty tämän vuosikertomuksen liitteessä World Cup ja Eurooppa Cup -menestys Miekkailun MC-menestys Miekkailun MC-pisteille ylsi kauden aikana 3 kalpanaista ja 4 kalpamiestä. Parhaasta sijoituksesta vastasi Alexander Lahtinen sijoittumalla 13. Tukholman GP-kilpailussa. Kalvan nuorten MC-pisteille ylsi kaudella junioria (6 poikaa ja 4 tyttöä). Parhaasta MCtuloksesta vastasi Anna Salminen sijoittumalla Bratislavan osakilpailun sijalle 17. Kauden lopussa paras suomalaissijoitus kokonaispisteissä oli Niko Vuorisen 71. sija (20 MCpistettä) Floretti ja säilämiekkailijat eivät yltäneet FIE-pisteille. Kausi alkoi loistavilla sat. MC-tuloksilla syksyllä 2012; Niko Vuorinen ja Rasmus Mellanen taistelivat mitaleille Kupittaan sat. MC-kilpailussa, Kasper Roslander ja Teemu Seeve miekkailivat historialliseen kaksois-voittoon Kööpenhaminassa, Catharina Kock miekkaili pronssia Kööpenhaminassa sekä Suvi Lehtonen ja Kasper Roslander pronssia Århusissa. 5-ottelun WC-menestys WC-kilpailuissa Laura Salminen saavutti yhden finaalipaikan ja sai kutsun World Cup finaalin, jossa hänen sijoituksensa oli 22. Laura Salminen oli WC rankingissa 53. ja olympiakarsinta rankingissa 37. Miekkailun European Cadet Circuit -menestys Parhaasta suomalasimenestyksestä Cadet Circuit osakilpailuissa vastasi Ilona Syvälä sijoittumalla 5. Kööpenhaminassa joulukuussa Suomen Mestarit 2012 Täydelliset SM-mitalistit 2012, katso tämän vuosikertomuksen liite 1. Miekkailu Kalpa seniorit: Catharina Kock, HFM ja Dennis Bade, EM Kalpa 20v: Michaela Kock, HFM ja Kasper Roslander, HABDA SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 13 (52)

14 Kalpa 17v.: Ilona Syvälä, HABDA ja Markus Kyllönen, HABDA Kalpa veteraanit: Lena Tallroth-Kock, HFM (yhdistetty sarja) Kalpa veteraanit: Jouko Pakarinen, H5ott (40v sarja) ja Jan Bade, H5ott (50+60v sarjat) Floretti seniorit: Lena Tallroth-Kock, HFM ja Andras Koroknay-Pal, HFM Floretti 20v: Sakari Raudaskoski, RM ja Helea Tokola, OMS Floretti 17v: Olli Järvelä, OMS Floretti veteraanit: Peter Grönholm, HFM (yhdistetty sarja) Säilä seniorit: Mika Roman Naisten florettisarjaa ei järjestetty vähäisen osanottajamäärän takia. Säilän naisten, veteraanien ja junioreiden SM-kilpailua ei järjestetty vähäisen osanottajamäärän takia 5-ottelu 5-ottelu seniorit: Eevi Bengs ja Jouko Pakarinen 5-ottelu Masters: Heidi Walli ja Jan Bade 3.3. Valmennustoiminta Maajoukkuetoiminta Miekkailun maajoukkuetoiminnan suunnittelu aloitettiin vuoden alussa ja varsinainen toiminta käynnistettiin uuden kauden alkaessa syksyllä Maajoukkueen toiminnasta vastaa Herman Bonner. Vuoden aikana laadittiin myös maajoukkuesopimukset liiton ja urheilijoiden välille. Sopimus on edellytys maajoukkueeseen kuulumiselle ja liiton tuelle. 5-ottelun päävalmentajaksi nimitettiin Jouko Pakarinen. Eri osalajeissa käytettiin näiden lajien valmentajia. Miekkailun maajoukkueryhmä Naiset: Ester Bálint (J), Catharina Kock, Michaela Kock, Suvi Lehtonen, Terhi Lumme, Anna Salminen (J) Miehet: Dennis Bade, Alexander Lahtinen, Rasmus Mellanen (J), Kasper Roslander, Teemu Seeve, Niko Vuorinen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 14 (52)

15 Miesten maajoukkueeseen nimettiin myös Verneri Vesterinen, joka kuitenkin syksyn aikana oma-aloitteisesti erosi ryhmästä. 5-ottelun maajoukkueryhmä Dagny Bengs, Eevi Bengs, Julia Hermans, Ismo Salminen, Laura Salminen Maajoukkueen valmennustoiminta Miesten kalvan sparringharjoituksia jatkettiin edellisvuoden tapaan kevätkaudella Harjoituksia pidettiin Espoossa Espoon Miekkailijoiden salilla ja Helsingissä Helsingin Miekkailijoiden salilla. Naisten sparring järjestettiin keväällä 2012 Töölön Kisahallilla. Syksyllä maajoukkuetoiminta käynnistyi Solvallan kick-off leirillä Sparringmiekkailu muuttui syksystä 2012 jokaviikkoiseksi. Sparring järjestetään sekä naisille että miehille Töölön Kisahallilla keskiviikkoisin. Maajoukkuejäsenten lisäksi sparringiin on kutsuttu myös muita kokeneita kovavastuksisia miekkailijoita. Maajoukkueen miekkailuleiri järjestettiin Töölön Kisahallissa Maajoukkueen tukitoimet Maajoukkueen lääkäriksi on nimetty Lauri Alanko ja henkiseksi valmentajaksi Paula Alajärvi. Maajoukkueelle järjestetyt luennot ja tilaisuudet: Henkinen valmennus: Joukkuehenki ja suorituskyvyn hiominen junioreiden ja kadettien EM-leirin yhteydessä Töölön Kisahallissa Wilma Schlizewskin sponsoirointluento otsikolla Sponsorihankinnat perusteet Liiton maajoukkuelääkäri Lauri Alanko piti maajoukkueelle luennon huippu-urheilijan huomioitavista tärkeistä asioita; levosta, vammojen ehkäisystä, rasitusvammoista, ADT-asioita, flunssista jne Maajoukkueryhmän influenssarokotus sparringtreenin yhteydessä Olli Ilanderin ravitsemusluento maajoukkueleirin yhteydessä Miekkailun haastajaohjelma Miekkailun haastajaohjelmaa (14-20-vuotiaat) valmisteltiin syksyllä 2012 ja ensimmäinen ryhmä nimettiin tammikuussa Haastajaohjelman tavoitteena on että ryhmään kuuluvat nuoret harjoittelevat seuroissaan oman valmentajansa ohjauksessa ja vanhempiensa kannustamana ja tukemana monipuolisesti ja riittävän paljon, jotta heillä on mahdollisuus kehittyä maajoukkueurheilijoiksi ja kansainväliselle huipputasolle. Haastajaohjelman tavoitteena on tunnistaa nämä nuoret urheilijat ja heidän valmentajansa sekä tukea heitä heidän toiminnassaan. Tämä työ tehdään mitä suurimmassa määrin seuroissa ja oman henkilökohtaisen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 15 (52)

16 valmentajan ohjauksessa. Haastajaryhmään mukaan pääsemisen kriteerit perustuvat ensisijaisesti harjoittelumääriin ja harjoittelun laatuun ja monipuolisuuteen Muu valmennus- ja kilpailutoiminta Miekkailun arvokilpailuvalinta Hallitus päätti poistaa FIE pistevaatimuksen arvokilpailuedustuksen edellytyksenä ja arvokilpailuvalinta kaudelle päivitettiin Miekkailun rankinguudistus Vuoden aikana luotiin uusi järjestelmä kansallisen rankingin laskemiseksi. Uusi ranking otetaan käyttöön alkaen. Vanhassa kansallisessa rankingissa pisteytys perustui melko paljon siihen, kuinka monta miekkailijaa oli kilpailussa jäänyt taakse. Uudistetussa rankingissa on tarkoitus enemmänkin palkita voitosta ja hyvästä sijoituksesta. Koska kyseessä on kansallinen ranking, on painopiste kotimaisissa kilpailuissa. Ulkomaisista kilpailuista oletuksena lasketaan mukaan vain arvokilpailut ja katto-organisaatioiden järjestämät kilpailut. Tämän lisäksi liitto voi erikseen toimintakalenteriin merkitä muita ulkomaisia kilpailuita, jotka lasketaan mukaan rankingiin. Kansalliseen rankingiin lasketaan mukaan kuuden (4+2) parhaan kilpailun tulokset. Kansallisen rankingin pisteet saadaan jatkossa automaattisesti Ophardt-järjestelmästä, joten rankingtaulukot ovat aina ajan tasalla Kalpamiekkailu Maajoukkuetoiminnan lisäksi liitto oli mukana seuraavassa kalpamiekkailuun liittyvässä toiminnassa: Masters kilpailusarja Nuorten Masters -kilpailusarjaa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Uutuutena vuodelle 2012 oli se, että ulkomaalainen miekkailija sai pistetilanteen sen salliessa osallistua toukokuussa järjestettyyn finaaliin. Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat Masters -osakilpailut: Junioreiden SM-kilpailut Turussa Kadettien SM-kilpailut Helsingissä Minijunioreiden Masters Porvoossa Junioreiden Suurkisat Espoossa Masters Finaali Helsingissä Masters osakilpailu Porvoossa Masters osakilpailu Turussa Junioreiden Masters finaalin voittajat 2012: T20v: Anna Salminen, HABDA P20v: Kasper Roslander, HABDA T17v: Ilona Syvälä, HABDA SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 16 (52)

17 P17v: Markus Kyllönen, HABDA T15v: Sara Salminen, HABDA P15v: Ville Kaakinen, EM TP13v: Olivia Uski, PM-BF TP11v: Akseli Heinämaa, EM Minijuniorit: Minijunioritoiminnan tavoitteena oli edelleen ei-kilpailevien minijuniorien sitouttaminen lajiin ja kivan porukkafiiliksen vahvistaminen. Kauden päätapahtuman, jo perinteisen Espoossa järjestettävän Junioreiden Suurkilpailun lisäksi vakavampaa kilpailua käytiin myös Masters-sarjassa ja varsinkin sen finaalissa. Vähemmän totista, mutta vähintään yhtä mukavaa kilpailutoimintaa harrastettiin erilaisissa muissa minijunioriturnauksissa. Saimaan Säilien perinteinen Asinsaaren kesämiekkailuleiri järjestettiin Lappeenrannassa Myös muilla seuroilla on edelleen ollut vilkasta toimintaa minijunioreille, mikä onkin erittäin tärkeää koko toiminnan kannalta. Veteraanit Veteraanimiekkailun tapahtumat painottuivat kotimaassa SM-kisoihin, jotka järjestettiin syyskuun alussa Savonlinnassa. Kilpailuissa oli osittain yhdistetyt sarjat miesten ja naisten kalvalla sekä miesten floretilla henkilökohtaisena kilpailuna sekä joukkuekilpailu miesten kalvalla. Muista kotimaassa järjestetyistä veteraanikilpailuista merkittävin oli Kupittaa Tournamentin yhteydessä pidetty veteraanien kansainvälinen kalpakilpailu. Levi Open on edelleen ulkomaisia veteraanimiekkailijoita kiinnostava kilpailu ja tapahtuma, vaikka varsinaista veteraanisarjaa ei siinä olekaan. Suomen veteraanien menestys arvokilpailuissa on koostettu tämän vuosikertomuksen kohdassa arvokisamenetys (miekkailu) sekä liitteessä 1. Muuta Kasper Roslander osallistui Suomen edustajana FIE:n järjestämälle nuorten leirille Moskovassa ennen junioreiden MM-kilpailuja Säilämiekkailu Vuonna 2012 suomalainen säilämiekkailu jatkoi kehitystä edellisvuosien tapaan. Satelliittiseuraprojektin myötä Vantaalle perustettiin uusi pelkästään säilämiekkailuun keskittyvä seura. Mika Roman on mies Vantaan Säiläklubin takana ja seura hyväksyttiin kesäkuussa liiton 22. jäsenseuraksi. Muista seuroista säännöllistä säilämiekkailutoimintaa tarjoavat Tapanilan Erän ja Turun Miekkailijat. Kilpailullisesti kauden päätavoite oli Islannissa järjestetyt PM-kilpailut kesäkuussa sekä SM-kilpailut marraskuussa. Suomalaisia säilävalmentajia koulutettiin liiton valmentajakoulutusleirin yhteydessä elokuun alussa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 17 (52)

18 Florettimiekkailu Vuonna 2012 suomalainen florettimiekkailu jatkoi kohtuullista kehitystä edellisvuosien tapaan. Uusina maininnanarvoisina kehityksinä mainittakoon, että satelliittiseuraprojektin myötä Kemiin on perustettu florettimiekkailua harjoittava seura, Länsi-Pohjan Miekkailijat, ja että miekkailuvalmentaja Petri Vammelvuo ja Ylioppilasmiekkailijat ovat järjestäneet vuoden aikana useita florettileirejä pääkaupunkiseudulla. Länsi- Pohjan Miekkailijat suunnittelee liittyvänsä liiton jäseneksi vuoden 2013 puolella. Muista seuroista säännöllistä florettimiekkailuharjoittelua järjestetään ainakin Oulun Miekkailuseurassa, Rovaniemen Miekkailijoissa, Helsingin Miekkailijoissa, Miekka-Miehissä sekä Tampereen Kalpaveljissä. Kansainvälisiä florettikilpailuja järjestettiin Suomessa vuonna 2012 ainoastaan Levi Openissa tammikuun lopulla, ja kilpailuun osallistui myös useita ulkomaalaisia osallistujia mm. Ranskasta. Kansallisia kilpailuja järjestettiin tuttuun tapaan kalenterin mukaisesti Oulussa ja Helsingissä sekä veteraanien SM-kilpailujen yhteydessä. SM-kilpailut järjestettiin veteraanien, seniorien, juniorien ja kadettien ikäluokissa lukuun ottamatta kadettityttöjä ja veteraaninaisia. Seniorien SM-kilpailut järjestettiin Rovaniemellä. Kansallisten kilpailujen lisäksi suomalaisia nuoria ja aikuisia osallistui myös kansainvälisiin kilpailuihin floretilla vuoden aikana. Florettileirejä järjestettiin Helsingin lisäksi myös Oulussa ja Rovaniemellä, mutta isompia valtakunnallisia leirejä ei vuonna 2012 järjestetty. Oulun Miekkailuseura aloitti vuoden lopulla uuden valmentajahaun tarkoituksenaan palkata ulkomaalainen ammattivalmentaja nimenomaan florettimiekkailuun vuoden 2013 aikana. Oulun Miekkailuseuran Paulus Tokola osallistui kesäkuussa ja Ruusa Degerman tammikuussa kansainvälisiin florettivalmentajakoulutuksiin. Suomalaisia florettivalmentajia koulutettiin liiton valmentajakoulutusleirin yhteydessä elokuun alussa ottelu 5-ottelun arvokisoihin ja World Cup kilpailuihin valittiin maajoukkueurheilijoita, huippu 5-otteluryhmän esityksen perusteella. Kaikille maajoukkueurheilijoille pyrittiin antamaan tasapuoliset mahdollisuudet antaa näyttöjä olympiakisoja varten Kilpailutulokset ja ranking Toimintakertomuksen liitteenä 1 on vuoden 2012 kunkin lajin ja ikäsarjan SM-, PM-, EM- ja MM - kilpailutuloksia ja liitteenä 2 on vuoden 2012 lopun miekkailun kansallinen ranking-tilanne Ophardt -kilpailunhallintajärjestelmä Päätös Ophardt kilpailunhallintajärjestelmän käyttöönotosta tehtiin syyskuun alussa ja nuorten kalvan PMkilpailut Otaniemessä toimivat testikilpailuna. Kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Ophardt- järjestelmän tuomat edut ovat: Seurojen vastuuhenkilöiden tekemät ilmoittautumiset (miekkailijat ja tuomarit) näkyvät automaattisesti liiton verkkosivuilla - kattavasti vasta liiton uusilla verkkosivuilla keväällä 2013 Kansallisen kilpailun järjestäjäseura lataa järjestelmästä kilpailutiedoston, jossa on kaikki tarvittava tietoa ilmoitetuista miekkailijoista - nimi, seura, ranking ja lisenssitarkistus. Tiedostossa on myös tuomaritiedot valmiina. Kisatiedoston avulla kaikki manuaalinen syöttö Engardeen poistuu, tiedot vain luetaan järjestelmään Kilpailun jälkeen järjestäjä lataa tulostiedoston järjestelmään, jolloin tulokset ovat automaattisesti kaikkien nähtävillä liiton sivuilla ja kaikki rankingit päivittyvät automaattisesti. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 18 (52)

19 Loppuvuodesta 2012 liiton toimisto valmisteli käyttöönottoa (käyttäjätunnuksien ja ohjeistuksen luominen, kilpailutulosten vientiä järjestelmään, rankingin perustaminen jne.), varsinaisen käyttöönotto vuonna Liiton järjestämät kilpailut FIE-kilpailut (miekkailu): Säilän Coupe de Nord sat. MC-osakilpailu Helsingissä yhteistyössä Tapanilan Erän kanssa. Kilpailun johtaja: Pekka Kastari Kupittaa Tournament sat. MC-osakilpailut kalvalla Turussa yhteistyössä Turun Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Risto Kaski Young Lions MC-osakilpailu (kalpa pojat) Espoossa yhteistyössä Espoon Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Terho Mustonen. Kilpailussa oli ennätysmäärä osanottajia, 171 miekkailijaa 27 eri maasta ( miekkailijaa 25 maasta) UIPM-kilpailut (5-ottelu): 5-ottelun Winter Pentathlon pääkaupunkiseudulla. Kilpailun johtaja: Jan Bade PM-kilpailut: Junioreiden ja kadettien kalvan PM-kilpailut yhteistyössä Espoon Miekkailijoiden kanssa. Kilpailun johtaja: Terho Mustonen Muut kilpailut: Miekkailun junioreiden Masters-finaali Helsingissä. Kilpailun johtaja: Lena Tallroth-Kock Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen SELL Student Games tapahtuman miekkailuosuus järjestettiin yhteistyössä Ylioppilasmiekkailijoiden ja Espoon Miekkailijoiden kanssa Espoossa Lisenssit Miekkailun kilpailulisenssejä lunastettiin lisenssikaudella kappaletta ja 5- ottelulisenssejä 22 kappaletta, yhteensä 419 kpl, joista 63% on miehiä ja 37% naisia. Kilpailulisenssin liittoosuus oli 40 euroa. Kv. miekkailulisenssejä (FIE) lunastettiin 115 kpl, joista 58% miehiä ja 42% naisia. Uusia 5-ottelun kv. kilpailulisenssejä lunastettiin 2 kpl (UIPM:n lisenssi on jatkuvasti voimassa oleva). Euroopan Miekkailu-unioni (EFC) otti käyttöön oman lisenssinsä kaudesta Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa kehitettiin seurojen moniottelukokeilukilpailuja varten tapahtuman kilpailulisenssi. Järjestävä seura kerää nimet ennakkoon, liitto laskuttaa seuraa. Nimet eivät tule lisenssirekisteriin, vakuutus on voimassa vain kilpailuviikonlopun. Harrastajalisenssejä lunastettiin lisenssikaudella yhteensä 46 kappaletta (57% miehiä ja 43% naisia). Harrastelisenssin liitto-osuus oli 10 euroa. Lisenssikaudesta alkaen harrastelisenssin liitto-osuudesta (20 euroa) tilitetään emoseuralle seuratukena 10 euroa/harrastelisenssi. Tällä kannustetaan seuroja markkinoimaan harrastelisenssiä ja laajentamaan harrastajien vakuutusturvaa. SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 19 (52)

20 Liiton urheilijoille myönnetty tuki Niko Vuorinen, Alexander Lahtinen, Teemu Seeve, Catharina Kock ja Laura Salminen saivat vuonna 2012 Olympiakomitean nuorten haastajatukea,. Rahallinen tuki oli 3500 eur per henkilö. Lisäksi tukiurheilijat saivat myös kattavan tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen. Alexander Lahtiselle myönnettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön valmennus- ja harjoitteluapurahaa, yhteensä 7500 eur. Niko Vuoriselle myönnettiin URA-säätiön opiskeluapuraha kaudelle , yhteensä 2000 euroa Lahden Urheilukoulu Kasper Roslander, Teemu Seeve ja Verneri Vesterinen hyväksyttiin Lahden Urheilukouluun ja aloittivat palveluksen Sääntö- ja tuomarityö Sääntö- ja tuomarityöryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa valmisteltiin sääntömuutokset, tuomarivalinnat sekä koulutukset. Päivitetty suomenkielinen rangaistustaulukko julkaistiin syksyllä Päivitys ajantasaisti suomalaisen t.120 säännön vastaamaan kansainvälisiä määräyksiä. Työryhmä aloitti miekkailun teknisten määräysten tarkistamistyön, jonka on määrä olla valmis keväällä sivustolla tiedotettiin tuomaritoimintaan liittyvät asiat. Vuoden 2012 aikana toimineet tuomarit on esitetty liitteessä Järjestetyt koulutukset Vuonna 2012 järjestettiin seuraavat tuomarikoulutukset: Tuomariseminaari, kouluttaja Kimmo Puranen Tuomarikoulutus (yleinen) Espoon Suurkisojen yhteydessä, kouluttaja Terho Mustonen Tuomarikoulutus (yleinen) Lappeenrannassa veteraanien SM-kisojen yhteydessä, kouluttaja Jaakko Rauma Tuomarikoulutus (yleinen) Nils Sjöblom Memorialin yhteydessä, kouluttaja Katri Savolainen Tuomarikoulutus (säilä) Turussa säiläkilpailun yhteydessä, kouluttaja Jaakko Rauma. Sopimusaseisiin painottuva koulutus Helsingissä peruuntui sairastapauksen vuoksi Kansainväliset tuomarit Vuoden 2012 tavoitteeksi asetettiin neljän tuomari-kandin saaminen FIE:n listalle. Ehdokkaita saatiin, mutta FIE ei Olympiavuoden vuoksi ottanut uusia kandeja listoilleen eikä järjestänyt myöskään FIE-kokeita. Suomen velvoitetuomareina ulkomailla järjestetyissä FIE:n ja EFC:n alaisissa kilpailuissa toimivat: Tukholma SAF Hilding Lindroos Göteborg MC + CC H. Lindroos, Kimmo Puranen, Katri Savolainen, Hans von Bagh Kööpenhamina CC Kari Kaakinen SM5L vuosikertomus 2012 Sivu 20 (52)

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2014

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2014 SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 29.11.2014 klo 18:30 alkaen. Paikka: Tiedotuskeskus Luckan, Kirkkonummen keskustan ostoskeskus,

Lisätiedot

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013

SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 SM5L:N SYYSKOKOUSKUTSU 2013 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 23.11.2013 klo 10:30 alkaen Puolustusvoimien tiloissa Helsingin Lauttasaaressa osoitteessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50)

VUOSIKERTOMUS 2013. SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 SM5L Vuosikertomus 2013 1 (50) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton toimintaperiaatteet... 6 1.3. Liiton

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014. SM5L:n 2015 kevätkokouksen hyväksymä. SM5L Vuosikertomus 2014 1(67)

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014. SM5L:n 2015 kevätkokouksen hyväksymä. SM5L Vuosikertomus 2014 1(67) Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry VUOSIKERTOMUS 2014 SM5L:n 2015 kevätkokouksen hyväksymä SM5L Vuosikertomus 2014 1(67) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton toimintaympäristö... 6 1.2. Liiton

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry. Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 19.3.2016 VUOSIKERTOMUS 2015

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry. Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 19.3.2016 VUOSIKERTOMUS 2015 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry Hyväksytty liiton kevätkokouksessa 19.3.2016 VUOSIKERTOMUS 2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ VUODESTA 2015... 5 NÄKYMÄ VUOTEEN 2016... 6 1. JOHDANTO... 6 1.1. Liiton

Lisätiedot

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITON KEVÄTLIITTOKOKOUSKUTSU Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään perjantaina 27.3.2015 klo 18.30 alkaen Töölön Kisahallin kokoushuoneessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO FINLANDS FÄKT- OCH 5-KAMPSFÖRBUND RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Tulevaisuus ei tule. Se tehdään. Sisällysluettelo 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2013

Lisätiedot

Senior Finnish Epee Team Championships Men Espoo

Senior Finnish Epee Team Championships Men Espoo 1 Final results (16 teams) Place Team Nation Club 1 HFM HELSINKI FIN HFM HELSINKI 2 HABDA HELSINKI FIN HABDA HELSINKI 3 UR33 HELSINKI FIN UR33 HELSINKI 4 TMÅF TURKU FIN TMÅF TURKU 5 KAVE TAMPERE FIN KAVE

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006

Toimintakertomus vuodelta 2006 Saimaan Säilät ry 1 Toimintakertomus vuodelta 2006 1 Seuran toiminta-ala Seuran toiminta-alaan kuuluvat miekkailu ja nykyaikainen 5-ottelu. Seuran perustamispäivämäärä on 23.10.1955 ja yhdistyksen rekisterinumero

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Versio 12.12.2011 / Syyskokouspäätöksen mukainen korjaus tehty talousarvioon (Historiikki 20.000 Eur lisätty sekä tulo- että menopuolelle) SUOMEN MIEKKAILU- JA 5-OTTELULIITTO - FINLANDS FÄKT- OCH 5-KAMPSFÖRBUND

Lisätiedot

NAISTEN LOPPUTULOKSET

NAISTEN LOPPUTULOKSET NAISTEN LOPPUTULOKSET Fencers (present - 43) Name First name Team ELORANTA Meri-Maaria EM ESPOO KELO Sarla Anna Klaudia EM ESPOO SOHLBERG Elina EM ESPOO ERKKILA Annika EM ESPOO II MUSTONEN Selma EM ESPOO

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry. Liiton hallituksen esitys kevätkokoukselle VUOSIKERTOMUS Liiton 85.

Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry. Liiton hallituksen esitys kevätkokoukselle VUOSIKERTOMUS Liiton 85. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto ry Liiton hallituksen esitys kevätkokoukselle 31.3.2017 VUOSIKERTOMUS 2016 Liiton 85. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ VUODESTA 2016... 5 NÄKYMÄ VUOTEEN 2017...

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXIX

KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXIX KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN SUURKILPAILUT XXIX Sinä 7 20 -vuotias nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan juniorimiekkailun huipputapahtumaan. Junioreiden Suurkilpailut XXIX

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Syyskausi... 3 2 Kilpailutoiminta ja siihen liittyvät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

SM5L 2016-2017 PUHEENJOHTAJAEHDOKKAIDEN ESITTELY

SM5L 2016-2017 PUHEENJOHTAJAEHDOKKAIDEN ESITTELY SM5L 2016-2017 PUHEENJOHTAJAEHDOKKAIDEN ESITTELY Terho Mustonen n Miekkailijoiden ehdokas Syntymävuosi: 1959 Eläkkeellä puolustusvoimista Suomi, englanti n Miekkailijat Miekkailu/5-ottelu tausta/ura: Harrastemiekkailija,

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Porvoon Miekkailijat Borgå Fäktare PM-BF Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 (6) Sisällysluettelo 1 Harjoitustoiminta... 3 1.1 Kevätkausi... 3 1.2 Kesäkausi... 3 1.3 Syyskausi... 3 1.4 Yhteistyö... 3 2

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

YAMA-ARASHI RY 3/2007

YAMA-ARASHI RY 3/2007 YAMA-ARASHI RY 3/2007 JUDO Varapuheenjohtajalta Kesä mennyt on ja syksy saapuu. Vai olisiko Vielä on kesää jäljellä. -iskelmän sanat ja ajatukset paremmin kohdallaan raapustaessani alkuvuoden muisteloita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Seura- ja aluejärjestö Pohjois-Suomen Pyöräily ry Toimintasuunnitelma 2014 Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n toiminta perustuu vahvoihin ja elinvoimaisiin Pohjois-Suomalaisiin seuroihin, sekä niiden aktiivisiin

Lisätiedot

SUOMEN CUP & MASTERS FINAALI LEPPÄVAARA

SUOMEN CUP & MASTERS FINAALI LEPPÄVAARA SUOMEN CUP & MASTERS FINAALI 21.5.2017 LEPPÄVAARA Järjestäjä: Helsingin Miekkailijat ja Espoon Miekkailijat yhteistyössä Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton kanssa Paikka: Leppävaaran liikuntahalli, Espoo

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2017 POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017 Kuopion Taekwondo ry järjestää

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010

9. Syksyn seuraseminaari, HSRC ehdottanut ajankohdaksi 4.-5.9.2010 SSqL:n hallituksen kokous 7. / 2010 pöytäkirja AIKA 17.6.2010 torstai klo 17.30 20.30 PAIKKA Helsinki, SLU, Kunto kabinetti Läsnä Leo Hatjasalo pj. Lars Ekholm (esittelijä) Tomi Niinimäki Juha Sarlund

Lisätiedot

SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ

SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ SM5L HUIPPU-URHEILUN VALMENNUSJÄRJESTELMÄ Liiton huippu-urheilutavoite strategiassa: Huippu-urheilun valmennusjärjestelmä tuottaa menestyviä, vastuullisia ja arvostettuja huippu-urheilijoita sekä ammattitaitoisia

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).

Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet). TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia

SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia SSuL strategia 2012-2016, kasvustrategia STRATEGIA/Pelaajan polku/lapset ja nuoret Vuonna 2014 minisulkista järjestää 10 seuraa Toteutunut: Vuonna 2014 minisulkista järjestää tällä hetkellä 20 seuraa Vuonna

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi

Nuorten maajoukkuetoiminta. www.basket.fi Nuorten maajoukkuetoiminta Tavoitteet Nuorten maajoukkueiden tavoitteena on: Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään yksi/ikäluokka viisi kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012

Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012 Ottelukisat Porvoossa LAUANTAI 13.10.2012 KLO 09.00 19.00 Paikka: Porvoon urheiluhalli, Laivurinpolku 3, 06100 Porvoo Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014

PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 2014 PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 ja PGC Edustuspelaajien ohjesääntö 2014 Edustuspelaajatoimikunnan vetäjä: Marco Willberg, GSM 040 930 6255 Ohjesäännöissä ilmenee pelaajien valintakriteerit eri

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Uimaliiton liittohallitus 8/2013

Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Uimaliiton liittohallitus 8/2013 Aika: 6.7.2013 klo 11.00-15.00 Paikka: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Rautpohjankatu 6, 40700 Jyväskylä Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti Holiday Inn, Tampere Taustaa } Syyskokous valtuutti liittohallituksen jatkamaan yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista } Yhdistymisestä tulee olla muitakin etuja kuin taloudellinen } Raportointi tuloksista

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN JUHLASUURKILPAILUT XXX

KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN JUHLASUURKILPAILUT XXX KILPAILUKUTSU JUNIOREIDEN JUHLASUURKILPAILUT XXX Sinä 7 20 -vuotias nuori, oletko miekkailija? Tule mukaan perinteiseen Suomen suurimpaan juniorimiekkailun huipputapahtumaan. Junioreiden JuhlaSuurkilpailut

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö

Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat. Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö Maastohiihdon linjaukset urheilijan polulla ja maastohiihdon ajankohtaiset asiat Eero Hietanen Maastohiihdon valmennuspäällikkö 2016-2017 yleiskatsaus, huippu-urheilu MM-LAHTI 2017 ONNISTUMINEN!!! https://www.youtube.com/watch?v=li4t-beuao4

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 Sisällys 1. Tarkoitus 2. Yleistä Suomen Tanssipelaajat ry - 2010 Suomen Tanssipelaajat ry - Toimintasuunnitelma 2010 3. Vastuuhenkilöroolit 2010 4. Kilpailut 2010 4.1. Suomen kilpailut 4.2. Ulkomaiden

Lisätiedot

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA

LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA LENTOPALLO - URHEILUA, ELÄMYKSIÄ JA HYVINVOINTIA SUOMEN LENTOPALLOLIITON STRATEGIA 27.11.2011 lentopallo - urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia SUOMEN LENTOPALLOLIITON strategia 27.11.2011 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 2 KAUSTISEN POHJAN-VEIKKOJEN TAVOITTEET VUODELLE 2009 1. KKI-HANKKEEN KEHITTÄMINEN SEKÄ SITÄ KAUTTA TYÖPAIKKALIIKUNNAN ALOITTAMINEN 2. VALMENTAJIEN

Lisätiedot

Porvoon Open

Porvoon Open Porvoon Open 8.10.2016 www.porvoontkd.fi Paikka: Oy Kokonhalli Ab Jääkiekkotie 3 06100 Porvoo www.kokonhalli.fi Porvoon taekwondo järjestää Suomen Taekwondoliiton otteluliigan osakilpailun. Mukana ovat

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot