Hoitokoti Päiväkummun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2010

2 Sisältö Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Pääkirjoitus Asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Hoitokoti Päiväkummun henkilöstö on sitoutunutta työhönsä Toimiva yhteistyö omaisten kanssa tuo lisää laatua hoitotyöhön Saattohoidon kehittäminen Gallup: Rukouksesta voimaa Omaisen ja hoitajan yhteistyöllä Ainolan asukkaiden parhaaksi Virikkeitä arkeen ja juhlaan vuonna 2010 Tapahtumia Retket Hellä Hoiva -allianssi yhteistyöstä voimaa ja tehokkuutta Onnistuvalla ikääntymisellä kohti hyvää vanhuutta Ikäihmisen liikkuminen Keittiönurkka Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusryhmä: Henna Kastikainen, Tytti Natunen, Minna Dansk, Taimi Turunen, Niina Olaniyi, Mirka Piira, Tarja Karonen, Airi Järvinen, Tarja Koivunen, Jaana Sulkava, Mirja Saksa, Anne Väätäinen, Irma Väätäinen, Ville Väätäinen, Paula Malmberg ja Ilmari Tuomivaara (ulkoasu) Yhteystiedot: Hoitokoti Päiväkummun Sanomat on saatavilla Vuosaaren, Itä-Pasilan, Länsi-Pasilan ja Malmin toimipisteistä sekä luettavissa osoitteessa Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot: Toimitusjohtaja Anne Väätäinen Itä-Pasilan yksikkö Topparikuja Helsinki. Ryhmäkoti Ainola (09) Ryhmäkoti Vipula (09) Ryhmäkoti Kullervo (09) Ryhmäkoti Vanamo (09) Länsi-Pasilan yksikkö Pasilanraitio Helsinki. Ryhmäkoti Ilmatar (09) Ryhmäkoti Väinölä (09) Vuosaaren yksikkö Merikorttikuja 6 R Helsinki. Ryhmäkoti Vellamo (09) Ryhmäkoti Ahtiala Malmi / Kotipolun Ryhmäkoti Pukinmäenkaari 7 B 14, Helsinki puh Keittiö Karpalo puh. (09)

3 Pääkirjoitus Teksti: Anne Väätäinen, toimitusjohtaja Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä Vuosi 2010 on tuonut mukanaan paljon uutta - mutta monissa asioissa on noudatettu myös hyviksi koettuja perinteitä. Monista tämän vuoden tapahtumista, hankkeista ja kokemuksista on kirjoitettu tähän lehteen artikkeleita. Mutta moni asia jää myös näihin kansiin laittamatta. Jokaisella Päiväkummun asukkaalla, omaisella ja työntekijällä on yksikölliset kokemukset ja muistot tästä vuodesta. Hoitokoti Päiväkummun kevät 2010 käynnistyi mukavissa merkeissä Vuosaareen avattiin uusi ryhmäkoti Ahtiala. Ryhmäkoti Ahtialassa on kymmenen asukaspaikkaa ja se sijaitsee yhdeksän vuotta toimineen ryhmäkoti Vellamon alakerrassa. Ryhmäkoti Ahtialassa yhteisöllisyys on rakentunut nopeasti. Tärkeänä asukkaita yhdistävänä tekijänä on ollut laulu ja musiikki, joka kuuluu Ahtialan arkeen ja juhlaan. Kevään aikana tiedotettiin Hellä Hoiva allianssin käynnistymisestä sekä Seniorineuvonnasta. Hellä Hoiva allianssiin kuuluvat yritykset haluavat tehdä yhdessä kehittämistyötä ja oppia toinen toisiltaan. Hellä Hoiva allianssiin ja siihen kuuluviin yrityksiin on mahdollista tutustua tarkemmin tämän lehden myötä. Perinteisiä tapahtumia ja tapahtumaviikkoja on myös tänä vuonna vietetty: Kalevala-viikko, vanhustenviikko ja Silakkamarkkinat. Myös kalenterijuhlia ja syntymäpäiviä on vietetty moneen kertaan. Tässä lehdessä on pari artikkelia myös eri ryhmäkotien järjestämistä tapahtumista, jotka ovat tuottaneet paljon iloa tapahtumiin osallistuneille. Henkilökunnan tapahtumia ovat olleet mm. Naisten 10, keilausillat, kehittämispäivät ja pikkujoulut. Omaisia olemme tavanneet niin arjessa kuin juhlassakin. Varsinaiset omaisten illat järjestettiin yksiköittäin toukokuussa. Marras-joulukuun aikana järjestettiin ryhmäkodeittain pikkujoulut, joihin omaisia osallistui sankoin joukoin. Vuoden aikana olemme panostaneet edelleen toimintamme kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Tässä kehittämistyössä meitä ovat auttaneet muun muassa määräaikaisauditoinnit. Toimintaamme sertifioidaan vuodenvaihteessa. Vuoden aikana olemme panostaneet toimintamme tämän hetkiseen kartoittamiseen myös tutkimusten muodossa. Ennen kesälomia Hoitokoti Päiväkummussa tehtiin henkilöstötutkimus. Asukkailta ja omaisilta kysyttiin kokemuksia Päiväkummun laadusta ja palveluista syys-lokakuun vaihteessa. Näiden tutkimusten palautteita ja ajatuksia on purettu auki omassa artikkelissaan. Oli ilo huomata, että tyytyväisyys toimintaamme niin henkilökunnan, asukkaiden kuin omaistenkin vastausten perusteella on hyvällä tasolla, useissa toiminnoissamme yllämme jopa erittäin hyvälle tasolle. Lisäksi olen kiitollinen siitä, että tutkimuksissa tuotiin avoimesti esiin kehittämiskohteita. Haluan tässä vaiheessa lämpimästi kiittää kaikkia tutkimuksiin osallistuneita. Niistä saamme tärkeää palautetta, jota hyödynnämme toimintamme eteenpäinviennissä. Tätä kirjoitettaessa ensi vuoden suunnitelmien laatiminen on parhaillaan työn alla. Sovittu on jo, että ensi vuonna meillä käynnistyy yhteistyöhankkeita niin Hesoten kuin Metropoliankin kanssa asukkaiden viriketoimintojen kehittämiseksi. Tavoitteenamme on myös kehittää tiedottamistamme hoitokodin asioista niin asukkaille kuin omaisillekin. Mutta ennen ensi vuoden alkua meillä kaikilla on ilo nauttia joulun ajasta herkkuineen ja tunnelmineen. Lämmin kiitos teille kaikille päättyvästä vuodesta, hyvää joulua ja onnea vuodelle 2011! Asukas- ja henkilökuntalehti

4 4 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

5 Tutkimus Hoitokoti Päiväkummun Asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Hoitokoti Päiväkummussa toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus syys-lokakuun aikana. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri toimipisteidemme asukkaiden ja asukkaiden omaisten tyytyväisyyttä toimintaamme ja palveluihimme. Tutkimus tehtiin kaikissa Hoitokoti Päiväkummun yhdeksässä erilaisessa ryhmäkodissa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin asukkaiden osalta henkilökohtaisin haastatteluin. Asukkaiden omaisia haastateltiin puhelimitse. Asukkaiden haastatteluja tehtiin yhteensä 49 kappaletta ja omaisten haastatteluja 66 kappaletta. Asukkaat arvioivat tyytyväisyyttään kolmiportaisen naama-asteikon avulla, jossa :) tyytyväinen, : ei tyytyväinen, mutta ei tyytymätönkään ja :( tyytymätön. Asukkaille annettiin paperi, jossa naama-asteikko oli esillä ja josta he tarvittaessa osoittivat mielipiteensä. Naama-asteikko vastasi numeroasteikkoa 3-1. Asukkaiden omaiset puolestaan käyttivät arvioinnissaan asteikkoa 5-1, jossa 5 tarkoitti erittäin tyytyväistä ja 1 erittäin tyytymätöntä. Taloustutkimuksen laatiman asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että Hoitokoti Päiväkummun eri toimipisteiden asukkaat ja asukkaiden omaiset ovat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä hoitokodin toimintaan ja palveluihin. Tyytyväisyys kaikkiin arvioituihin osa-alueisiin on kokonaisuutena hyvällä ja useimmilla osa-alueilla erittäin hyvällä tasolla. Selviä vahvuuksia ovat Hoitokoti Päiväkummun henkilökunta ja ateriapalvelut. Kehityskohteita puolestaan löytyy harraste- ja viriketoiminnasta sekä tiedottamisesta. Hoitokodin henkilökunta saa kiitosta ammattitaitoisuudestaan ja ystävällisyydestään. Kriittisiä arvioita annetaan henkilökunnan riittävyydestä joissakin ryhmäkodeissa. Tyytyväisyys hoitokodin esimiestyöhön ja johtoon sekä keittiön henkilökuntaan on valtaosin erittäin hyvällä tasolla. Hoitopalveluista sekä asukkaat (2,77) että omaiset (4,05) antavat Hoitokoti Päiväkummulle hyvät arvosanat. Hoitopalveluista sekä asukkaat että omaiset antavat Hoitokoti Päiväkummulle hyvät arvosanat (2,77 / 4,05). Taustaryhmittäin tarkasteltuna erottuu iältään vanhin asukasryhmä keskimäärin muita tyytyväisempänä hoitopalvelusuhteeseen kokonaisuutena. Sekä asukkaat että omaiset ovat hoitopalvelusuhteessa tyytyväisimpiä yhteistyön sujuvuuteen. Myös hoitokodin toiminnan "Hoitokodin henkilökunta saa kiitosta ammattitaitoisuudestaan ja ystävällisyydestään." esitteleminen ja hoito- ja avuntarpeiden ymmärtäminen saavat varsin hyvät arviot molemmilta kohderyhmiltä. Omaiset ovat myös hyvin tyytyväisiä omaisten iltoihin. Kehittämiskohteita löytyy tiedottamisesta ja lääkäripalveluista. Omaiset antoivat kiitosta tiedon saannissa asukkaan voinnista ja sen muutoksista. Jatkossa meidän tulee panostaa lisää tiedottamiseen erityisesti ryhmäkodin ajankohtaisista asioista. Asumispalveluita arvioitiin yhdeksän eri tekijän suhteen. Tilojen siisteys ja vaatehuollon toimivuus saivat parhaat arvosanat asukkailta. Omaiset puolestaan antoivat parhaat arviot hoitokodin ilmapiiristä ja tilojen turvallisuudesta. Asukkailta eniten kritiikkiä tulee tilojen viihtyisyydestä, joskin valtaosa on tiloihin tyytyväisiä. Omaiset arvioivat vaatehuollon toimivuuden osatekijöistä kriittisimmin (3,49). Sekä asukkaat että omaiset antoivat ateriapalveluista erittäin hyvät arvosanat. Asukas- ja henkilökuntalehti

6 Jatkoa edelliseltä aukeamalta Kokonaisarvosana asukkailta on 2,96 (1-3 asteikolla) ja omaisilla 4,18 (1-5 asteikolla). Iso osa omaisista ei osannut kuitenkaan antaa vastausta ateriapalveluihin liittyen. Asukkaat antavat erittäin hyvät arvosanat erityisesti ruoka-annosten ja ruokailukertojen riittävyydestä sekä ruokailuaikojen sopivuudesta. Virike- ja harrastustoiminnasta annetaan ruusuja ja risuja. Erittäin hyvää palautetta annetaan hoitokodin yhteisistä tilaisuuksista. Ulkoilumahdollisuuksiin erittäin tyytyväisiä on 67 % asukkaista ja 87 % erittäin tai melko tyytyväisiä. Kriittisiä arvosanoja annetaan muutamia. Omaisten arvioivat ulkoilumahdollisuuksia selvästi kriittisemmin ja vastaukset hajoavat kaikkiin eri vastausluokkiin. Omaisten vastauksen keskiarvoksi tulee 3,17. Tutkimuksesta selviää, että valtaosa asukkaista on tyytyväisiä käyttämiinsä lisäpalveluihin, vain yksi asukkaista kertoo olleensa tyytymätön. Samoin omaisista suurin osa on tyytyväisiä, tyytymättömiä on vain kaksi. Hoitokoti Päiväkummun väen puolesta haluan kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet näin kattavassa tutkimuksessa niin paljon kiitosta. Otamme myös kiitollisuudella vastaan huomiot kehityskohteistamme. Tulemme hyödyntämään saamaamme palautetta panostamalla tiettyihin osaalueisiin koko Hoitokoti Päiväkummun tasolla ja myös ryhmäkodeittain niihin alueisiin, joissa havaittiin kehitettävää. Kyselyn tuloksia olemme käyneet / tulemme käymään lävitse omaisten illoissa nyt joulun alla. Keskustelu ja kehittäminen jatkukoon! Tekstin on koonnut Anne Väätäinen tutkija Kirsi Markkulan laatiman asiakastyytyväisyystutkimuksen tiivistelmän pohjalta. Hoitokoti Päiväkummun henkilöstö on sitoutunutta työhönsä Teksti: Tutkija Kirsi Markkula, Taloustutkimus Oy hoitokoti päiväkummun henkilöstö on hyvin tyytyväistä omaan työhönsä. Työpaikan vahvuuksia ovat etenkin henkilökunnan motivaatio työtehtäviään kohtaan sekä tyytyväisyys esimiestyöskentelyyn. Tulokset käyvät ilmi Hoitokoti Päiväkummussa toukokuussa tehdystä henkilöstötutkimuksesta, jolla kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä työhön ja työskentelyolosuhteisiin. Henkilöstö arvioi muun muassa omaa työtään, työilmapiiriä, esimiestyöskentelyä ja sisäistä tiedonkulkua. Mielipiteitä ja kokemuksia selvitettiin internetkyselyllä sekä vakituiselta henkilökunnalta että säännöllisiltä tuntityöntekijöiltä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Kokonaisuutena Hoitokoti Päiväkumpu työpaikkana saa henkilöstöltään arvosanan 3,89 (arviointiasteikolla 1-5), mikä on selvästi parempi kuin toimialalla keskimäärin. Myös työpaikan muuttumista viimeisen vuoden aikana arvioidaan positiivisesti. Parannuksina koetaan yleisesti intranetin ja laatujärjestelmän kehittyminen, työilmapiirin parantuminen sekä siisteyden lisääntyminen. Hoitokoti Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Väätäinen on avoimen ilahtunut tuloksista. Tulosten perusteella saimme vahvistusta sille, etteivät viime vuosina tekemämme panostukset henkilöstöön ja työprosesseihin ole menneet hukkaan. Kyselyn toteuttaminen ulkopuolisella toimijalla antaa Anne Väätäiselle luottavaisen mielen tuloksia kohtaan. Myös tulostemme korkea taso verrattuna toimialan muihin työnantajiin oli tieto, jonka otimme tyytyväisyydellä vastaan, Anne Väätäinen toteaa. Etenkin esimiestyöskentelyä arvioidaan kokonaisuutena Hoitokoti Päiväkummussa positiivisemmin kuin toimialalla keskimäärin. Kyselyn tuloksista on varmasti hyötyä toimintaa edelleen kehittäessämme. Lisäksi uskon tuloksilla olevan hyötyä myös uusia työntekijöitä rekrytoitaessa, Väätäinen toteaa. 6 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

7 Toimiva yhteistyö omaisten kanssa tuo lisää laatua hoitotyöhön Teksti: Irma Väätäinen Päiväkumpulaisille yhteistyö omaisten kanssa on ollut yksi toiminnan peruspilareista jo hoitofilosofiasta lähtien. asukkaan tullessa hoitokotiin toteutuu samalla tavallisesti vähintään tupla-asiakkuus. Vointinsa vuoksi tarvitsee lähes jokainen hoitokotiin asukkaaksi tuleva rinnalleen omaisen ja/tai edunvalvojan, jotta kaikki hänen asiansa hoituisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Asukkaaksi tuleva tuo tullessaan usein laajan verkoston myös muita omaisia ja hänelle tärkeitä henkilöitä, joille tulisi olla oma paikkansa edelleen asukkaan elämässä, vaikka hän on siirtynytkin hoitokotiin. Lähiomaisen rooli on merkittävä paitsi asukkaan myös koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta. Häneltä toivotaan aikaa ja kiinnostusta hoitosuunnitelmien laadintaan ja hoitoneuvotteluihin yhdessä hoidettavan ja varsinkin vastuuhoitajan kanssa. Hän on usein myös se henkilö, joka osallistuu ja aktivoi myös muita läheisiä osallistumaan omaisten iltoihin, joita järjestetään yksiköissä ja ryhmäkodeissa keväisin infotilaisuuksien ja syksyllä pikkujoulun merkeissä. Lähiomaiselle lähtee muun postin ohella myös postia omaistyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseksi, kuten tänä syksynä on tapahtunut. Kevään 2010 omaisten illoissa informoitiin omaisia vapaaehtoistyön kehittämishankkeesta tavoitteena saada lisää rinnalla kulkijoita myös sellaisille asukkaille, joilla ei ole omaisia. Perinteisesti Hoitokoti Päiväkummulla on ollut monenlaisia vapaaehtoisia, jotka tukevat toimintaamme eri puolilta. Asukkaidemme omaisten ja ystävien kautta olemme saaneet mm. saattoapua erilaisille retkille ja konsertteihin, loistavia puhujia ja musisoijia juhlatilaisuuksiin, vetäjiä pullanleivontaryhmiin jne. Myös alan opiskelijat ja Lions-klubit ovat olleet aktiivisesti tukemassa ulkoilu- ja virkistyspäivien ja konserttiretkien onnistumisessa. Keväällä omaisten illoissa informoitua vapaaehtoistyön kehittämishanketta on koordinoimassa eläkkeelle jäänyt terveydenhuollon lehtori Leena Pietinen. Asian tiimoilta on käynnistynyt aktiivinen kehitysyhteistyö myös alan oppilaitoksen HESOTE:n kanssa. Omais- ja vapaaehtoistyön kehittämiseen tullaan palaamaan myös tulevissa omaisten illoissa. Omaisilla on tärkeä rooli koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta. Ryhmäkoti Ahtialan avajaiset ahtialan ryhmäkoti Vuosaaressa aloitti toimintansa vuodenvaihteessa , mutta avajaiset pidettiin keväällä Saimme nuorelta lupaavalta taiteilijan alulta (Merja Laine) lahjaksi taulun Ahdista, ja samoin myös toinen ryhmäkotimme Vellamo sai oman taulunsa. Avajaisissa kaikki asukkaat nauttivat monien vieraiden läsnäolosta ja Keittiö Karpalon antimista. Teksti: Niina Olaniyi Naistenpäivän viettoa Länsi-Pasilassa naistenpäivän kunniaksi oli sovittu Juha Vartiaisen kanssa hänen esiintymisestään Länsi-Pasilan Viherhuoneessa. Melkein kaikki Ilmattaren ja Väinölän asukkaat sekä henkilökunta olivat kuuntelemassa Vartiaisen iskelmäkappaleita, jotka olivat monen vuosikymmenen ajalta tuttuja ja muistoja herättäviä. Asukkaat kiittivät Vartiaista raikuvilla aplodeilla. Eräs asukkaista totesikin, että: Laulut herättivät paljon tunteita. Moni varmasti yhtyisi tähän sanomaan. Jälleen kerran jäi hyvä muisto arkipäivän hetkestä kaikille mieliimme. Asukas- ja henkilökuntalehti

8 Saattohoito Hoitokoti Päiväkummussa on käynnissä saattohoitoprojekti. Saattohoidon kehittäminen Teksti: Irma Väätäinen Hallituksen puheenjohtaja, THM, SHO Hoitokoti Päiväkummussa on yli yhdeksänvuotisen historian aikana saattohoidettu useita kymmeniä läheisiksi tulleita asukkaita tukea ja lohtua tuovalla tavalla. Myös omaisten viimeaikaiset palautteet ja kiitokset mm. kuolinilmoituksissa kertovat edelleen henkilökunnan ammattitaitoisesta ja syvästi empaattisesta toiminnasta asukkaidemme kuolinvuoteen äärellä. Hoitokodin toiminnan laajentumisen ja myös henkilöstön osittaisen vaihtumisen vuoksi on kuitenkin ollut tarpeen jäsentää ja tehdä näkyvämmiksi sellaisia saattohoitokäytäntöjä, joita halutaan juurruttaa ja jalostaa uusien työtovereiden käyttöön ja myös alan opiskelijoille. Keväällä 2010 johtoryhmän käynnistämä saattohoitoprojekti muodosti luontevan jatkon edellisvuoden Hengellisten tarpeiden tyydyttämiseen liittyvälle kehitysprojektille, joka toteutettiin osana WHO:n Hyvä elämä -projektia ryhmäkoti Vanamossa yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Tämän Hengellisten tarpeiden kehittämisprojektimme tulokset saivat tosi myönteisen vastaanoton päätöskonferenssissa Berliinissä. Saattohoitoprojektiin kutsuttiin juuri tähän kehitystyöhön mahdollisimman motivoituneita hoitajia jokaisesta ryhmäkodista. Projektin käytännön toimintaa on koordinoinut tavoitteiden suunnassa Irma Väätäinen. Tavoitteina saattohoidon kehittämisprojektissa on ollut: * empaattisen ja osaavan saattohoidon varmistaminen jokaisessa ryhmäkodissa * saattohoitoa ohjaavien dokumenttien löytymisen varmistaminen toiminnanohjausjärjestelmästä * saattohoitoa ohjaavan kirjallisen materiaalin järjestäminen jokaiseen ryhmäkotiin * saattohoitokorin saaminen jokaiseen ryhmäkotiin vainajanlaittoa ja jäähyväishetkeä varten * projektin arviointipalautteen perusteella ehdotukset jatkokehittelylle Projektissa on tuotettu tavoitteena ollutta aineistoa, jota jatkossa tullaan testaamaan ja arvioimaan. Lähiaikoina pyritään järjestämään henkilökunnalle koulutusta ja informoimaan myös omaisia Päiväkummun Sanomien kautta ja kevään 2011 omaisten illoissa. Yhteisenä tavoitteenamme on löytää parhaat mahdolliset käytännöt ainutkertaisia jäähyväishetkiä varten. 8 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

9 Asukas- ja henkilökuntalehti

10 Gallup Rukouksesta voimaa Gallupin kokosi Vanamon hoitaja Taimi Turunen sekä Sanomien toimitus Monelle hoitokodin asukkaalle uskonto on tärkeä osa päivittäistä elämää. Hoitajat ovat usein mukana näissä hetkissä. Osa asukkaista toivoo, että hoitaja lukee asukkaan kanssa yhdessä esimerkiksi iltarukouksen. Hilja, Ilmatar Ryhmäkoti Vanamossa on luettu välillä psalmeja, kuunneltu radiohartauksia ja katsottu tv:stä jumalanpalveluksia sekä järjestetty hartaushetkiä. Muutamien Vanamon asukkaiden päivittäisistä kommenteista käy ilmi uskonnon mukana olo: Rollaattoria työntävä rouva pysähtyy, tarttuu käteeni, katsoo silmiin ja toteaa: Joka ilta ristin käteni ja kannan lapseni Jumalan eteen. Toinen rouva kysyy iltapalan jälkeen: Saanko mennä naapurirouvan huoneeseen lukemaan yhdessä Isä meidän rukouksen? Rouvat ovat löytämässä keskinäisen yhteyden. Kotia kaipaava rouva, joka ei koskaan laula, kajauttaa kaikkien yllätykseksi hartauden päätteeksi Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, hänt ihana enkeli kotihin vie. Niin pitkä on matka ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. Kun päivän hälinä ryhmäkodissa hiljenee ja päät painuvat tyynylle, monet kädet menevät ristiin kuin itsestään. Jos hoitaja malttaa jäädä hiljaiseen hetkeen vierellä kulkijaksi ja rohkaisijaksi, hän saa olla jakamassa monenlaisia tuntemuksia. Vuosien saatossa hoitokodissa on kuultu useita erilaisia iltarukouksia. Tämänkertaiseen galluppiin on kerätty niistä muutamia. Levolle lasken Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. -Amen- Helvi, Vanamo Isä Luoja lapsien katso puoleen pienoisten. Minne joudun, kunne kuljen, minut suojahas ain sulje. Vappu, Vanamo Vapun iltarukous päättyy usein italiankielisiin sanoihin: In nomine Padre et Fiilii et Spiritus Sancti. Amen. 10 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

11 Kun päivän hälinä ryhmäkodissa hiljenee ja päät painuvat tyynylle, monet kädet menevät ristiin kuin itsestään. Ahkera Kaitsu ja voittajan hymy Lea, Vanamo Lea laulaa mielellään iltarukoukseksi virren 563: Ilta on tullut Luojani, armias ole suojani. Anteeksi synnit antaen rauhalla siunaa Jeesuksen. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta kasvamaan, niin että taivaan kirkas sää täällä jo saisi lämmittää. Lapsena hoida taivahan keskellä vieraan maailman. Täällä jo taivas rintaan luo, nukkua helmaas nyt mun suo. Eeva, Ahtiala Sylihesi Jeesus rakas, nukkua mun taasen suo. Enkelesi kaitsijaksi, käske vuoteheni luo. Ota hellään huomahasi vanhempani rakkahat, koti kallis siskot veikot, jotka mun kanssani kasvavat. Suo mun päivän puuhissani, Sinun kanssasi kulkea. Sua muistan iltasella, kun silmät kiinni suljen mä. Eräs asukkaamme on sykähdyttänyt hoitajia kauniilla iltarukouksellaan monien vuosien ajan: Taivaallinen Isä silmäs meihin luo. Rakkautta lisää lahjojasi suo. Anna taivaan valo rintaan jokaisen. Kylvä siemen jalo lasten sydämeen. Arjen urotekoja Kirjoittaja: Henna Kastikainen Kuvaaja: Eeva Kallioniemi päivittäisissä tehtävissä on kullan kallista, kun saamme apua asukkailtamme. Siksi Kullervossa tahdoimme muistaa ja osoittaa, kuinka tärkeitä auttavat kädet meille ovat ja myönsimme Kullervon ensimmäisen diplomin Kaitsu on vuoden päivät huolehtinut Kullervossa suuren roskasäiliön tyhjentämisestä aamuin illoin. Hän on ottanut tehtävän vastaan kuuliaisesti ja hoitaa sen alusta loppuun itsenäisesti. Kahvitilaisuudessa Kaitsulle pidettiin puhe ja ojennettiin diplomi sekä pääsiäisen tunnelmien vauhdittamana leikkisästi pokaalina Isäntäsuklaamuna. Diplomi oli varustettu Päiväkummun raikkaalla logolla sekä uroteon vaatimaa lihasmassaa osoittavalla kuvalla treenatuista hauiksesta ja vatsalihaksista. Teksti kertoi: Kaitsu on osoittanut tavallista suurempaa urheutta ja voimanponnisteluita huolehtimalla Kullervon roskien viemisestä säällä kuin säällä. Tästä kiitoksena hänelle myönnetään Diplomi Itä-Pasilassa Diplomi taisi tulla Kaitsulle yllätyksenä, mutta se sai aikaan iloisen hymyn hänen ja Kullervon väen kasvoille. Ylpeänä Kaitsu kertoi olevansa jo isä ja isoisä, ja että vastuunotto onkin hänelle jo ennestään tuttua. Hyvällä mielellä Kullervossa siirryttiin pääsiäisen viettoon, ja Kaitsu on pitkäjänteisesti jatkanut tärkeästä tehtävästään huolehtimista. Vielä kerran, suuri kiitos Kaitsulle! Asukas- ja henkilökuntalehti

12 Teksti: Ainolan henkilökunta. Kuva: Roi Pihlaja Omaisen ja hoitajan yhteistyöllä Ainolan asukkaiden parhaaksi Itä-Pasilan Ainolassa asuu kaksitoista asukasta. He kaikki ovat paitsi alle 65-vuotiaita, myös erilaisten diagnoosien kautta muistisairaita. Olen toiminut heidän parissaan lähihoitajana jo parin vuoden ajan ja kirjoitankin nyt hoitajan näkökulmasta, mutta ennen kaikkea omasta työstäni asukkaiden kanssa. Kun ihminen revitään inhimillisesti katsottuna kesken matkan irti aikuisen elämästä, työnteosta, arjesta ja lähimmäisten luota, on ymmärrettävää, että omaisia on enemmän kuin iäkkäillä hoitokodin asukkailla. Omaisten reagointi näkyy ja tuntuu Ainolassa. Hoitajana yritän myötäelää ensimmäisen lapsenlapsen syntymää, yhteisten eläkkeenviettosuunnitelmien kaatumista tai juuri hankitun purjeveneen huolto-ongelmia vaimon jäädessä yksin miehen sairastuttua. Ainolan asukkaiden omaiset ovat aktiivisia ja voimissaan ja osallistuvat asukkaiden hoitoon ja viihtyvyyteen. Omaiset ovat voimavara paitsi asukkaalle myös meille hoitajille. Yhteistyöllä omaisten kanssa teemme asukkaiden elämästä mahdollisimman laadukasta. Myös vaativat omaiset auttavat meitä hoitajia näkemään ja kohtaamaan omat kehitystarpeemme. On hyödyllistä saada tuntea asukkaan nykyhetken lisäksi myös hänen menneisyyttään. Lapsuuden asioiden tietäminen voi auttaa ymmärtämään esim. asukkaan harhojen kautta purkautuvaa kipua, kaunaa ja ikävää. Menneisyyden tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi joku huutaa pikkusiskoaan tai kieltää äitiään lyömästä. Vanhemmat ovat usein asukkaiden mielessä, sillä sairaus tuo lapsuuden muistot esiin kuin ne olisivat tämän päivän tapahtumia. Joskus on rankkaa elää uudelleen lapsuudessa koettuja vaikeita hetkiä sairauden edetessä. Toiset asukkaat voivat reagoida huutoihin, mutta heitäkin on helpompi rauhoitella, kun tiedämme mahdolliset tunteiden lähteet. Omat vanhemmat ovat asukkaiden mielessä usein ja keskustelu heistä on mahdollista, kun tiedämme asukkaan elämänkaaren. On hyvä, jos tiedämme, missä asukas on syntynyt, mitä vanhemmat ovat tehneet työkseen ja keitä sisarukset olivat. Asukkaan ja hänen läheistensä välisten suhteiden ymmärtäminen auttaa hoitajaa hänen tukea antavassa tehtävässään. Tieto asukkaan työelämän ajoilta pelasti kerran hankalassa tilanteessa: retkellä asukas lähti kiivaasti kävellen Keskon autoa kohti kyytiin haluten. Tieto työurasta Keskolla auttoi toimimaan ja osasimme sanoa asukkaalle, että eläkeläisenä käytämme taksia. Selvisimme tilanteesta puhumalla ja pääsimme yhdessä turvallisesti kotiin. Haluan hoitajana ajatella, että hoidan persoonaa, joka asukkaani oli aikuisena. Tätä ajatusmaailmaa tukevat mm. vanhat valokuvat asukkaista. Lomakuva etelän auringossa makaavasta hienosta ladysta hellehatussaan ja aurinkolasit päässään tai valokuva 4-vuotiaasta tytöstä istumassa kiven päällä, kun täti laittaa ensimmäistä permanenttia pellavakutreihin - heitä minä halaan, ja katson kuvaa yhdessä sen tämän päivän joskus haasteellisestikin käyttäytyvän asukkaan kanssa. Saamme hetken hyvänolontunteen, kenties naurunkin. Joulukortin voi hyvin lukea juhannuksena uudestaan. Se kirvoittaa hymyn huulille ja antaa tilaisuuden muistella hoitajan kanssa yhdessä rakasta omaista tai ystävää. On viisaasti sanottu, että se, joka sotkee, kiroilee tai piilottaa tavaroita, ei ole asukkaani vaan Herra Alzheimer. Omien tavaroiden tuominen ryhmäkotiin auttaa asukkaitamme muistamaan historiansa. Lempivärin näkeminen tuo rauhaa ja iloa. Toisille huoneen sisustaminen mahdollisimman pelkistetyksi voi auttaa hahmottamisessa. 12 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

13 Kaatumisvaaran vuoksi joudumme usein valitettavasti poistamaan matot ja lattialla olevat tarpeettomat huonekalut. Jollekin omien tärkeiden esineiden pitäminen taskussa voi säilyttää arvokkuuden. Taskukelloa ja kalenteria tarvitaan toki Ainolassakin. Kissakalenteri ja prinsessakuvat kuuluvat seinälle, itsetehty runo tauluun. Valokuviin kannattaa merkitä siinä esiintyvien henkilöiden nimet, näin voimme yhdessä jutella heistä. Tavaroiden ja vaatteiden nimikointi Ainolassa on välttämätöntä. Tavarat vaihtavat usein olinpaikkaansa asukkaiden vieraillessa toistensa huoneissa. Omaiset ovat aina tervetulleita Ainolaan. Varsinaisia vierailuaikoja ei ole, toivomme vain, että iltarauha laskeutuu ajoissa ennen nukkumaanmenoa. Otamme mielellämme palautetta vastaan, haluamme madaltaa kynnystä vierailla ryhmäkodissamme. Ymmärrän, ettei tulo ole aina helppoa. Voi olla hämmentävää kohdata erilaisia hajuja ja tuoksuja, nähdä toisia asukkaita oireineen, kohdata oma rakas kenties taas hieman muuttuneena. Vierailulle saapuessaan voi moni jännittää, tunnistaako asukas enää. Hoitajan näkökulmasta tunnistus voi olla vain pieni hymynhäivä suupielessä tai pilke silmäkulmassa. Rankkoja elämän kohtuuttomuuksia - ei ole sanoja kuvaamaan myötäelämisen tuntemuksia. Ainolan omaisten keskuudesta voi löytää monta kasvutarinaa. Kohtaamiset ovat myös ajan myötä muuttuneet. Alun luovuttamisen tuskasta on kasvettu ymmärtäväksi ja halaavaksi, roolit ovat vaihtuneet pojasta, siskosta tai tyttärestä hoivaajaksi. Herra Alzheimer antaa meille kolme kuolemaa: diagnoosin saamisen, oireiden pahentumisen ja maallisten päivien päättymisen. Hoitajana myötäelän myös omaisten oman elämänhallinnan haasteissa: velvoitteet kotona ja työelämässä, taloudelliset ja henkilökohtaiset huolet ja oma terveys painavat mieltä. Haluaisin edesauttaa syyllisyyden taakan pienentämisessä. Sen tunteminen on turhaa energian haaskausta. Motivoituneet ja ammattitaitoiset hoitajat ottavat Ainolassa vastuun asukkaiden arjen hallinnasta, jokaista asukasta tukien ja huomioiden. Omaisten ja ystävien vierailut Ainolassa tuovat iloa meille kaikille - yhden omainen huikkaa terveiset myös toiselle asukkaalle! Samalla on tilaisuus vaihtaa kuulumisia myös hoitajan kanssa. Monen ilme kirkastuu, kun ryhmäkotiin tulee lapsia tai vaikkapa koira. Vierailijat tuovat iloa kaikille. Lasten kynnystä ryhmäkotiin tuloon pyritään madaltamaan mm. ohjaamalla lapset seurustelemaan asukkaan omaan huoneeseen tai tarjoamalla jotain hyvää luvan kanssa. Lasten kummastelut oman rakkaan voinnin muuttuessa ovat täysin ymmärrettäviä. On hienoa, että asukkaat pääsevät omaistensa kanssa joskus talon ulkopuolelle lyhyille ja pidemmille retkille. Hoitajana olen päässyt myös seuraamaan, kuinka asukkaan hoitorinki toimii omaisten ja ystävien kesken viikoittaisten vierailujen pyöriessä sovitusti kunkin käydessä vuorollaan. Pienet tuliaiset asukkaalle piristävät mieltä, herkuttelu on sallittua kohtuudella kaikille. Joistakin asioista, kuten vaatteiden ostosta, on hyvä sopia hoitajan kanssa, koska sairauden edetessä mm. väljät vaatteet helpottavat pukemista ja riisumista sekä mahdollistavat kerrospukeutumisen. Hymyllä saa ihmeitä aikaan, se leviää kaikille ja kaikkialle. Yhteydenotto hoitajaan on aina positiivista ja positiivisuudella saamme aikaan lopputuloksen, joka tuo asukkaillemme turvaa, iloa, eloa ja aurinkoa heidän Ainolassa viettämiinsä päiviin. Asukas- ja henkilökuntalehti

14 VIRIKE Virikkeitä arkeen ja juhlaan vuonna 2010 Teksti: Tarja Koivunen 14 Vuosi 2010 on tuonut Hoitokoti Päiväkummun eri yksiköihin ja ryhmäkoteihin runsaasti monia uusia virike-ja kuntoutustapahtumia. Silti on havaittavissa, että virkku- (=virike- ja kuntoutus) tiimin jo viisi vuotta sitten koko vuodenajalle suunnittelema ohjelmarungon ydin on pysynyt yllättävän samana. Nykyisin kutsumme tätä runkoa Virkun vuosikelloksi. Virkun vuosikellon noudattaminen tukee omalta osaltaan myös muistisairaiden asukkaidemme ajan hallinnan tunnetta ja sitä kautta koko elämän hallintaa. Vuoteen sisältyi yksiköissämme ja ryhmäkodeissamme monta erilaista sesonkia ja perinteistä kalenterijuhlaa, joita on jälkeenpäinkin mukavaa muistella esimerkiksi valokuvia katsellen ja Päiväkummun Sanomia selaillen. Tämän lisäksi sisältyy vielä jokaisen asukkaan omaan hoitosuunnitelmaan ja ohjelmaan monenlaista virkistävää ja kuntouttavaa toimintaa. Erityisen virkistäviä ovat olleet viikoittain niin ryhmissä kuin yksilöllisestikin toteutuneet fysioterapia-, tuolijumppa-, musiikkiterapia- kuin myös kuvataideterapiatuokiot. Eikä sovi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat unohtaa myöskään perinteisiä tapoja saada virkistystä lehtien ja kirjojen luvusta, radion ja musiikin kuuntelusta, tv:n katselusta ja läheisten ihmisten vierailuista. Monille asukkaille on ollut virkistävää päästä myös itse lomille ja vierailuille ja jopa pitkille ulkomaanmatkoille yhdessä omaistensa kanssa. Uutena virikeihastuksena on hoitokotiimme hankittu tänä vuonna kaikkien suosima Sävel-Sirkku, joka kalleutensa takia ei voi jäädä minkään yksikön omaksi vaan joutuu kiertämään toistaiseksi ryhmäkodista toiseen. Teemapäivillä ja teemaviikoilla saimme loihdittua paljon piristystä arkeen. Päättyvän vuoden aikana toteutuneiden perinteisten teemaviikkojen kuten Kalevala-, Sadonkorjuu-, Vanhusten- ja Silakkamarkkinaviikkojen lisäksi toteutettiin Keittiö Karpalomme toimesta uutena myös maukas ja monipuolinen Leipäviikko. Asukkaiden ja henkilökunnan merkkipäivät huomioitiin perinteisin tavoin. Myös kalenterijuhlat ja liputuspäivät olivat kohokohtia arjen keskellä ja niihin järjestimme musiikki-, tanssi- laulu-, lausunta- ym. esityksiä ja teimme yhteistyötä Päiväkummun muiden tiimien, erityisesti Keittiö Karpalon kanssa. Myös ranta-, tori-, maatila-, ajelu- ja konserttiretket ja mini- ja pidemmätkin risteilyt olivat mieltä ilahduttavia kokemuksia niin asukkaille kuin heidän saattajinaan olleille omaisille, opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja henkilökunnalle. Myös kirkon järjestämät hartaushetket ja ehtoolliskirkot sekä poisnukkuneiden asukkaiden kauniit muistotilaisuudet ryhmäkodeissa ovat tuoneet hyvyyttä ja syvyyttä monen elämään. Mieliin painuvia ovat olleet myös huomattavan suuren joukon kirkkovaellukset läheiselle kirkolle tai seurakuntakodille joulun ja pääsiäisen ehtoolliskirkon merkeissä. Erityisen mieleenpainuvia ovat olleet lähitarhojen ja henkilökunnan lasten vierailut pääsiäisnoitina ja pupuina, Lucia-kulkueina ja pikkutonttuina hiippalakkeineen. Mieltä liikuttavaa oli nähdä ja kuulla omaisten ja heidän lastensa laulua ja musisointia mm. äitienpäiväjuhlassa Vuosaaressa. Myös monet lapset ja nuoret lähikouluista ja

15 Erityisen virkistäviä ovat olleet niin ryhmissä kuin yksilöllisestikin toteutuneet fysioterapia-, tuolijumppa-, musiikkiterapiakuin myös kuvataideterapiatuokiot. KESÄJUHLA Sadonkorjuujuhlien viettoa Vuosaaressa kun kesä oli lopuillaan, oli aika myös juhlia sadonkorjuuta ja maistella sadonkorjuun antimia: mansikoita, porkkanoita, luumuja, puolukoita, mustikoita ja erilaisia vihannesmehuja. Teksti: Niina Olaniyi KOULUTUS musiikkiopistoista ovat tuoneet oman mieltä piristävän panoksensa jokaiseen hoitokodin yksikön arkeen. Vastavuoroisesti myös eräs vanhuksista on ollut kaventamassa sukupolvien välistä kuilua jo usean vuoden ajan suositulla luokkamummu-toiminnalla. Hoitokotiin on tuonut lämpöä ja piristystä myös joukko tassuterapeutteja seurassaan joko joku henkilökunnasta, omaisista tai vapaaehtoisista. Ahtialan ja Vellamon henkilökunta paloturvallisuuskoulutuksessa vuosaaren yksikössä harjoittelimme keväällä 2010 pelastautumista: asukkaiden pelastamista ja palon sammuttamista. Kaikilla oli hauskaa, vaikka aluksi olikin kylmä, mutta kun pääsimme sammuttamaan paloa, niin viimeisetkin kylmän hippuset kaikkosivat. Teksti: Niina Olaniyi Päättyvä vuosi oli myös säiden ja luonnon kannalta ikimuistoinen paukkupakkasineen, paksuine nietoksineen ja pitkine helteineen. Mieli tekeekin odottaa jo toista yhtä ihanaa kesää ja ulkoilmaelämää retkineen ja pihakahviloineen ja sirkeäsilmäisine koululaisineen. He varmistivat henkilökunnan ja omaisten lisäksi, että jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus nauttia varsinkin kesäisestä luonnosta ja piha- ja terassielämästä ja suunnitella vaikkapa onkiretkeä vähintäänkin seuraavaksi kesäksi. Jospa se vielä nappaisi! Asukas- ja henkilökuntalehti

16 JUMPPA Tuolijumppaa Väinölässä osa länsi-pasilan ryhmäkoti Väinölän arkea on joka maanantaihin kuuluva tuolijumppa. Väinölän asukkaat kokoontuvat yhteiseen hetkeen tuolissa, sohvalla tai pyörätuolissa istuen. Tuolijumpassa kaikilla on mahdollisuus nauttia hyvän musiikin tahdissa liikunnan iloista. Kaikki osallistuvat - sen minkä pystyvät osa aktiivisesti mukana tehden, toiset muita katseella seuraten. Tämä pieni yhteinen hetki arkisena aamuna saa elämän hymyilemään ja asukkaat ja hoitajat sen mukana. Kevättalkoot Kullervossa Kirjoittaja: Henna Kastikainen Kuvaaja: Tarmo Untinen Birgitillä kevätaurinkoa kasvoillaan Paavo ja Lauri työn touhussa runsaslumisen talven jälkeen kevätaurinko vihdoin saapui! Talven jälkeen pihakalusteet olivat likaantuneet ja haalistuneet. Tästä ei Kullervossa lannistuttu, vaan tartuttiin tuumasta toimeen. Ensin penkit ja pöydät pestiin, sitten ne käsiteltiin puuöljyllä. Kullervon asukkaista Birgit huolehti naisen tarkkuudella pesemisestä, Paavolla ja Laurilla taas pysyi öljypensseli hyvin hanskassa. Tehokasta toimintaa ohjasi opiskelijamme Tarmo. Yhdessä tekemisestä syntyy ilo ja hyvää jälkeä. Hyötyliikunta ja raitis ilma tulevat siinä kaupanpäällisiksi! Huolletuilla penkeillä kelpaa istuskella kauniilla kesäsäällä ja nyt penkit kestävät paremmin sadettakin. VAPPU ÄITIENPÄIVÄ Äitienpäivän viettoa Ahtialassa Vappu Ahtialassa ahtialan asukkaat nauttivat vapusta niin kuin ennen vanhaankin, toisin nyt hatut ja muut tamineet olivat muuttuneet hieman. Sima (joka tehtiin itse) ja Keittiö Karpalon tekemät munkit maistuivat makoisilta. Teksti: Niina Olaniyi äitienpäivää vietimme asukkaidemme omaisten järjestämän konsertin pauloissa. Oli kanteleen soittoa, kitaran soittoa ja pianokin taisi olla. Irma Väätäinen luki äitinsä Eeva Tuovisen tekemän runon, joka kosketti kaikkia ihan kyyneliin saakka. Kahvihetken jälkeen saimme nauttia Matti Alasen hanurinsoitosta. Lämpöä ja hellyyttä riitti koko päivän. Teksti: Niina Olaniyi 16

17 Tapahtumia Yhdessä tekemisestä syntyy ilo ja hyvää jälkeä. Hyötyliikunta ja raitis ilma tulevat siinä kaupanpäällisiksi! Asukas- ja henkilökuntalehti

18 Tapahtumia Vipulan kesätapahtuma : Musiikkia ja muistoja vuosikymmenten vaihdellessa Teksti: Tytti Natunen Päiväkummun Itä-Pasilan väki kokoontui keskiviikkopäivänä tuttuun tapaan katukahvilaan Topparikujan etupihalle. Totutusta kahvittelusta ja auringonpaistattelusta poiketen oli tänä helteisen lämpimänä iltapäivänä kuitenkin järjestetty erikoisohjelmaa, kun ryhmäkoti Vipula toteutti suunnittelemansa kesätapahtuman. Teemana oli muistella leppoisassa hengessä menneitä aikoja ja kultaisia nuoruusvuosia. Muistoja herättämään oli tuotu erinäistä kirjallisuutta ja kuvia eri vuosikymmenille ajankohtaisista asioista niin musiikin, muodin, ruoan kuin kaiken muunkin arkeen ja juhlaan liittyvän tiimoilta. Ainoastaan rupatteluksi ei muistelu kuitenkaan jäänyt, kun vanhat ja uudemmatkin musiikkikappaleet innostivat usean asukkaan ja hoitajan tanssahtelemaan muistojen siivittämänä. Ohjelman suunnittelussa oli otettu huomioon asukkaiden eri aikakausille sijoittuva nuoruus, ja näin myös lukuisat erilaiset elämäntarinat. Näin ollen muistelut olivat mielenkiintoisen moninaisia, ja järjestetystä materiaalista ja herätellystä keskustelusta löytyi varmasti jokaiselle lämpimiä tunteita herättäviä muisteluita. Tyhjin vatsoin ei toki tänäkään päivänä auringosta jouduttu nauttimaan, kun Keittiö Karpalo oli ystävällisesti tarjoutunut hoitamaan upean tarjoilun. Keittiön oma grillimestari grillaili pihalla makkaraa, ja jälkiruoaksi Karpalon tytöt tarjoilivat kahvia ja vastaleivottua pullaa. Herkkusuita hemmoteltiin lisäksi monelle jo lapsuudesta tutuiksi tulleilla kettukarkeilla! Koko tapahtuman ajan paistoi aurinko lähes pilvettömältä taivaalta, mutta onneksi helpotusta helteeseen toivat pihan vehreät koristeomenapuut varjollaan sekä ihanasti vilvoittava tuulenväre. Vipulan väki kiittää lämpimästi niin Keittiö Karpaloa ja tiskijukka Anttia kuin kaikkia muitakin tapahtumaan osallistuneita onnistuneesta ja lämminhenkisestä tapahtumasta!! 18 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

19 JUHANNUS Grillikauden avajaiset Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi KESÄJUHLA grilliruoka maistui kaikille, ja nekin, jotka eivät juuri ollenkaan käy ulkona, tulivat paistattelemaan terassillemme ja grillaamaan makkaraa ja nauttimaan auringosta. Ja totta kai hanuri kuului grillikauden avajaisiin. Musiikkia ei meiltä puutu! Juhannuksen viettoa Vuosaaressa Teksti: Niina Olaniyi keskikesän juhlaa eli juhannusta vietimme tietenkin koko Vuosaaren yksikön voimin Ahtialan terassilla hyvää ruokaa ja juomaa nauttien. Ja totta kai juhannukseen kuului myös musiikki. PÄÄSIÄINEN Pääsiäisnoidat vierailulla Vuosaaressa Teksti: Niina Olaniyi pääsiäistä ei voi viettää ilman pieniä ja vähän isompiakin noitia ja trulleja, joita saimme vierailulle Ahtialaan ja Vellamoon. Pikkuisten tekemät virpomisvitsat toivat iloa Ahtialan päivään ja koko väkeen. KONSERTTI JUHLA KONSERTTI Kalevala-viikon juhlintaa Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi kalevala-viikolla saimme Ahtialaan pieniä vieraita soittamaan kanteleella kansanmusiikkia. Kaikilla oli hauskaa. Juha Vartiainen konsertoi Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi juha vartiainen tuli viihdyttämään meitä lauluillaan kesän alkaessa. Kyyneliltäkään ei vältytty, niin kauniita laulut olivat. Juha sai jopa muutaman uuden fanin! Musiikin iloa Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi anka-yhtye ja muutkin kuorot ovat olleet laulamassa meille ja viihdyttämässä niin Ahtialan kuin Vellamonkin asukkaita vuoden aikana muutamaan otteeseen. Musiikki on terapiaa asukkaille, alkaa jalka vipattamaan! Musiikki tuo iloa synkempiinkin hetkiin. Asukas- ja henkilökuntalehti

20 Retket Kävimme tutustumassa Kuninkaanlinnaan ja näimme samalla vahdinvaihto-paraatin. 20 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkummun. Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011. www.hoitokotipaivakumpu.fi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2/2011 www.hoitokotipaivakumpu.fi Etukansi: Hoitokoti Päiväkummun työntekijä Elisa Laiho ja ryhmäkoti Vanamon asukas Tauno Naumanen (kuva: Anne

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. asukas- ja henkilökuntalehti 3/2007 musiikissa kaikki on mahdollista muistelussa päiväkummun kesäretket Sisältö Pääkirjoitus 3 Pääkirjoitus 5 Uudistuksia Päiväkummussa 6

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ

AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ AVOIMUUS - LUOTTAMUS - YHTEISTYÖ Avaimia omaisten ja henkilökunnan hyvään vuorovaikutukseen Uppsalankaaressa Tuula Heinänen Oppaan kirjoittaja: Tuula Heinänen Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 (Palvelujen,

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari oli kiva ja opittiin vähän uusia asioita, Teo sanoi. Ekalla kerralla tuntu, e se kestäis liian kauan. Koko ripari meni todella nopeasti. Kiva,

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen

33 Luontaistuotteet, osa 24 34 Kotihoidon lääkeosaamista tehostetaan. 38 Nuorten sivu 39 LH Tuomo Tumppi Valokainen x 2011 9 2011 Sisältö 9 / 2011 14 Minna Siponen pitää työstään lapsiperheissä. 50 Tasa-arvo ei toteudu terveyspalveluissa. 46 Ylöjärvellä hiljaista tietoa luonnehditaan toisilta oppimiseksi. 27 Tiia Rautpalo,

Lisätiedot

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään Nokian seurakunta / Pertti Jarla Tamperelainen seurakuntalehti Joulukuu 2014 Virittäydy jouluun Tampereen seurakuntien tapahtumien parissa. Lisätietoja liitteessä. siltalehti.fi Sivut 8 10 Lauri Tähkä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i

y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i y h t e i s k u n t a a p a l v e l e v a e r i k o i s l e h t i Irtonro: 2 euroa. Ei muita kuluja, keräyksiä tms. Myyntiaika syysmarraskuu 2009 Nro 3/2009 Kuva: Katja Huusko-Ahlgren Romanilapsi tarvitsee

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina.

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 6/2007 Kirurgian avohoitotalo rakenteille toukokuussa Joulun odotusta lastenosastoilla Avoin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24

Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk. 12:24 Naantalin seurakuntalehti 2/2008 18.4.2008 Virsi on hengitystä, rukousta ja ruisleipää Lue lisää s. 4-5 Eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Luuk.

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot