Hoitokoti Päiväkummun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitokoti Päiväkummun"

Transkriptio

1 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2010

2 Sisältö Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Pääkirjoitus Asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Hoitokoti Päiväkummun henkilöstö on sitoutunutta työhönsä Toimiva yhteistyö omaisten kanssa tuo lisää laatua hoitotyöhön Saattohoidon kehittäminen Gallup: Rukouksesta voimaa Omaisen ja hoitajan yhteistyöllä Ainolan asukkaiden parhaaksi Virikkeitä arkeen ja juhlaan vuonna 2010 Tapahtumia Retket Hellä Hoiva -allianssi yhteistyöstä voimaa ja tehokkuutta Onnistuvalla ikääntymisellä kohti hyvää vanhuutta Ikäihmisen liikkuminen Keittiönurkka Hoitokoti Päiväkummun Sanomat Julkaisija Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusryhmä: Henna Kastikainen, Tytti Natunen, Minna Dansk, Taimi Turunen, Niina Olaniyi, Mirka Piira, Tarja Karonen, Airi Järvinen, Tarja Koivunen, Jaana Sulkava, Mirja Saksa, Anne Väätäinen, Irma Väätäinen, Ville Väätäinen, Paula Malmberg ja Ilmari Tuomivaara (ulkoasu) Yhteystiedot: Hoitokoti Päiväkummun Sanomat on saatavilla Vuosaaren, Itä-Pasilan, Länsi-Pasilan ja Malmin toimipisteistä sekä luettavissa osoitteessa Hoitokoti Päiväkummun yhteystiedot: Toimitusjohtaja Anne Väätäinen Itä-Pasilan yksikkö Topparikuja Helsinki. Ryhmäkoti Ainola (09) Ryhmäkoti Vipula (09) Ryhmäkoti Kullervo (09) Ryhmäkoti Vanamo (09) Länsi-Pasilan yksikkö Pasilanraitio Helsinki. Ryhmäkoti Ilmatar (09) Ryhmäkoti Väinölä (09) Vuosaaren yksikkö Merikorttikuja 6 R Helsinki. Ryhmäkoti Vellamo (09) Ryhmäkoti Ahtiala Malmi / Kotipolun Ryhmäkoti Pukinmäenkaari 7 B 14, Helsinki puh Keittiö Karpalo puh. (09)

3 Pääkirjoitus Teksti: Anne Väätäinen, toimitusjohtaja Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä Vuosi 2010 on tuonut mukanaan paljon uutta - mutta monissa asioissa on noudatettu myös hyviksi koettuja perinteitä. Monista tämän vuoden tapahtumista, hankkeista ja kokemuksista on kirjoitettu tähän lehteen artikkeleita. Mutta moni asia jää myös näihin kansiin laittamatta. Jokaisella Päiväkummun asukkaalla, omaisella ja työntekijällä on yksikölliset kokemukset ja muistot tästä vuodesta. Hoitokoti Päiväkummun kevät 2010 käynnistyi mukavissa merkeissä Vuosaareen avattiin uusi ryhmäkoti Ahtiala. Ryhmäkoti Ahtialassa on kymmenen asukaspaikkaa ja se sijaitsee yhdeksän vuotta toimineen ryhmäkoti Vellamon alakerrassa. Ryhmäkoti Ahtialassa yhteisöllisyys on rakentunut nopeasti. Tärkeänä asukkaita yhdistävänä tekijänä on ollut laulu ja musiikki, joka kuuluu Ahtialan arkeen ja juhlaan. Kevään aikana tiedotettiin Hellä Hoiva allianssin käynnistymisestä sekä Seniorineuvonnasta. Hellä Hoiva allianssiin kuuluvat yritykset haluavat tehdä yhdessä kehittämistyötä ja oppia toinen toisiltaan. Hellä Hoiva allianssiin ja siihen kuuluviin yrityksiin on mahdollista tutustua tarkemmin tämän lehden myötä. Perinteisiä tapahtumia ja tapahtumaviikkoja on myös tänä vuonna vietetty: Kalevala-viikko, vanhustenviikko ja Silakkamarkkinat. Myös kalenterijuhlia ja syntymäpäiviä on vietetty moneen kertaan. Tässä lehdessä on pari artikkelia myös eri ryhmäkotien järjestämistä tapahtumista, jotka ovat tuottaneet paljon iloa tapahtumiin osallistuneille. Henkilökunnan tapahtumia ovat olleet mm. Naisten 10, keilausillat, kehittämispäivät ja pikkujoulut. Omaisia olemme tavanneet niin arjessa kuin juhlassakin. Varsinaiset omaisten illat järjestettiin yksiköittäin toukokuussa. Marras-joulukuun aikana järjestettiin ryhmäkodeittain pikkujoulut, joihin omaisia osallistui sankoin joukoin. Vuoden aikana olemme panostaneet edelleen toimintamme kehittämiseen ja laadun varmistamiseen. Tässä kehittämistyössä meitä ovat auttaneet muun muassa määräaikaisauditoinnit. Toimintaamme sertifioidaan vuodenvaihteessa. Vuoden aikana olemme panostaneet toimintamme tämän hetkiseen kartoittamiseen myös tutkimusten muodossa. Ennen kesälomia Hoitokoti Päiväkummussa tehtiin henkilöstötutkimus. Asukkailta ja omaisilta kysyttiin kokemuksia Päiväkummun laadusta ja palveluista syys-lokakuun vaihteessa. Näiden tutkimusten palautteita ja ajatuksia on purettu auki omassa artikkelissaan. Oli ilo huomata, että tyytyväisyys toimintaamme niin henkilökunnan, asukkaiden kuin omaistenkin vastausten perusteella on hyvällä tasolla, useissa toiminnoissamme yllämme jopa erittäin hyvälle tasolle. Lisäksi olen kiitollinen siitä, että tutkimuksissa tuotiin avoimesti esiin kehittämiskohteita. Haluan tässä vaiheessa lämpimästi kiittää kaikkia tutkimuksiin osallistuneita. Niistä saamme tärkeää palautetta, jota hyödynnämme toimintamme eteenpäinviennissä. Tätä kirjoitettaessa ensi vuoden suunnitelmien laatiminen on parhaillaan työn alla. Sovittu on jo, että ensi vuonna meillä käynnistyy yhteistyöhankkeita niin Hesoten kuin Metropoliankin kanssa asukkaiden viriketoimintojen kehittämiseksi. Tavoitteenamme on myös kehittää tiedottamistamme hoitokodin asioista niin asukkaille kuin omaisillekin. Mutta ennen ensi vuoden alkua meillä kaikilla on ilo nauttia joulun ajasta herkkuineen ja tunnelmineen. Lämmin kiitos teille kaikille päättyvästä vuodesta, hyvää joulua ja onnea vuodelle 2011! Asukas- ja henkilökuntalehti

4 4 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

5 Tutkimus Hoitokoti Päiväkummun Asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Hoitokoti Päiväkummussa toteutettiin asiakastyytyväisyystutkimus syys-lokakuun aikana. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri toimipisteidemme asukkaiden ja asukkaiden omaisten tyytyväisyyttä toimintaamme ja palveluihimme. Tutkimus tehtiin kaikissa Hoitokoti Päiväkummun yhdeksässä erilaisessa ryhmäkodissa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin asukkaiden osalta henkilökohtaisin haastatteluin. Asukkaiden omaisia haastateltiin puhelimitse. Asukkaiden haastatteluja tehtiin yhteensä 49 kappaletta ja omaisten haastatteluja 66 kappaletta. Asukkaat arvioivat tyytyväisyyttään kolmiportaisen naama-asteikon avulla, jossa :) tyytyväinen, : ei tyytyväinen, mutta ei tyytymätönkään ja :( tyytymätön. Asukkaille annettiin paperi, jossa naama-asteikko oli esillä ja josta he tarvittaessa osoittivat mielipiteensä. Naama-asteikko vastasi numeroasteikkoa 3-1. Asukkaiden omaiset puolestaan käyttivät arvioinnissaan asteikkoa 5-1, jossa 5 tarkoitti erittäin tyytyväistä ja 1 erittäin tyytymätöntä. Taloustutkimuksen laatiman asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että Hoitokoti Päiväkummun eri toimipisteiden asukkaat ja asukkaiden omaiset ovat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä hoitokodin toimintaan ja palveluihin. Tyytyväisyys kaikkiin arvioituihin osa-alueisiin on kokonaisuutena hyvällä ja useimmilla osa-alueilla erittäin hyvällä tasolla. Selviä vahvuuksia ovat Hoitokoti Päiväkummun henkilökunta ja ateriapalvelut. Kehityskohteita puolestaan löytyy harraste- ja viriketoiminnasta sekä tiedottamisesta. Hoitokodin henkilökunta saa kiitosta ammattitaitoisuudestaan ja ystävällisyydestään. Kriittisiä arvioita annetaan henkilökunnan riittävyydestä joissakin ryhmäkodeissa. Tyytyväisyys hoitokodin esimiestyöhön ja johtoon sekä keittiön henkilökuntaan on valtaosin erittäin hyvällä tasolla. Hoitopalveluista sekä asukkaat (2,77) että omaiset (4,05) antavat Hoitokoti Päiväkummulle hyvät arvosanat. Hoitopalveluista sekä asukkaat että omaiset antavat Hoitokoti Päiväkummulle hyvät arvosanat (2,77 / 4,05). Taustaryhmittäin tarkasteltuna erottuu iältään vanhin asukasryhmä keskimäärin muita tyytyväisempänä hoitopalvelusuhteeseen kokonaisuutena. Sekä asukkaat että omaiset ovat hoitopalvelusuhteessa tyytyväisimpiä yhteistyön sujuvuuteen. Myös hoitokodin toiminnan "Hoitokodin henkilökunta saa kiitosta ammattitaitoisuudestaan ja ystävällisyydestään." esitteleminen ja hoito- ja avuntarpeiden ymmärtäminen saavat varsin hyvät arviot molemmilta kohderyhmiltä. Omaiset ovat myös hyvin tyytyväisiä omaisten iltoihin. Kehittämiskohteita löytyy tiedottamisesta ja lääkäripalveluista. Omaiset antoivat kiitosta tiedon saannissa asukkaan voinnista ja sen muutoksista. Jatkossa meidän tulee panostaa lisää tiedottamiseen erityisesti ryhmäkodin ajankohtaisista asioista. Asumispalveluita arvioitiin yhdeksän eri tekijän suhteen. Tilojen siisteys ja vaatehuollon toimivuus saivat parhaat arvosanat asukkailta. Omaiset puolestaan antoivat parhaat arviot hoitokodin ilmapiiristä ja tilojen turvallisuudesta. Asukkailta eniten kritiikkiä tulee tilojen viihtyisyydestä, joskin valtaosa on tiloihin tyytyväisiä. Omaiset arvioivat vaatehuollon toimivuuden osatekijöistä kriittisimmin (3,49). Sekä asukkaat että omaiset antoivat ateriapalveluista erittäin hyvät arvosanat. Asukas- ja henkilökuntalehti

6 Jatkoa edelliseltä aukeamalta Kokonaisarvosana asukkailta on 2,96 (1-3 asteikolla) ja omaisilla 4,18 (1-5 asteikolla). Iso osa omaisista ei osannut kuitenkaan antaa vastausta ateriapalveluihin liittyen. Asukkaat antavat erittäin hyvät arvosanat erityisesti ruoka-annosten ja ruokailukertojen riittävyydestä sekä ruokailuaikojen sopivuudesta. Virike- ja harrastustoiminnasta annetaan ruusuja ja risuja. Erittäin hyvää palautetta annetaan hoitokodin yhteisistä tilaisuuksista. Ulkoilumahdollisuuksiin erittäin tyytyväisiä on 67 % asukkaista ja 87 % erittäin tai melko tyytyväisiä. Kriittisiä arvosanoja annetaan muutamia. Omaisten arvioivat ulkoilumahdollisuuksia selvästi kriittisemmin ja vastaukset hajoavat kaikkiin eri vastausluokkiin. Omaisten vastauksen keskiarvoksi tulee 3,17. Tutkimuksesta selviää, että valtaosa asukkaista on tyytyväisiä käyttämiinsä lisäpalveluihin, vain yksi asukkaista kertoo olleensa tyytymätön. Samoin omaisista suurin osa on tyytyväisiä, tyytymättömiä on vain kaksi. Hoitokoti Päiväkummun väen puolesta haluan kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet näin kattavassa tutkimuksessa niin paljon kiitosta. Otamme myös kiitollisuudella vastaan huomiot kehityskohteistamme. Tulemme hyödyntämään saamaamme palautetta panostamalla tiettyihin osaalueisiin koko Hoitokoti Päiväkummun tasolla ja myös ryhmäkodeittain niihin alueisiin, joissa havaittiin kehitettävää. Kyselyn tuloksia olemme käyneet / tulemme käymään lävitse omaisten illoissa nyt joulun alla. Keskustelu ja kehittäminen jatkukoon! Tekstin on koonnut Anne Väätäinen tutkija Kirsi Markkulan laatiman asiakastyytyväisyystutkimuksen tiivistelmän pohjalta. Hoitokoti Päiväkummun henkilöstö on sitoutunutta työhönsä Teksti: Tutkija Kirsi Markkula, Taloustutkimus Oy hoitokoti päiväkummun henkilöstö on hyvin tyytyväistä omaan työhönsä. Työpaikan vahvuuksia ovat etenkin henkilökunnan motivaatio työtehtäviään kohtaan sekä tyytyväisyys esimiestyöskentelyyn. Tulokset käyvät ilmi Hoitokoti Päiväkummussa toukokuussa tehdystä henkilöstötutkimuksesta, jolla kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä työhön ja työskentelyolosuhteisiin. Henkilöstö arvioi muun muassa omaa työtään, työilmapiiriä, esimiestyöskentelyä ja sisäistä tiedonkulkua. Mielipiteitä ja kokemuksia selvitettiin internetkyselyllä sekä vakituiselta henkilökunnalta että säännöllisiltä tuntityöntekijöiltä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Kokonaisuutena Hoitokoti Päiväkumpu työpaikkana saa henkilöstöltään arvosanan 3,89 (arviointiasteikolla 1-5), mikä on selvästi parempi kuin toimialalla keskimäärin. Myös työpaikan muuttumista viimeisen vuoden aikana arvioidaan positiivisesti. Parannuksina koetaan yleisesti intranetin ja laatujärjestelmän kehittyminen, työilmapiirin parantuminen sekä siisteyden lisääntyminen. Hoitokoti Päiväkummun toimitusjohtaja Anne Väätäinen on avoimen ilahtunut tuloksista. Tulosten perusteella saimme vahvistusta sille, etteivät viime vuosina tekemämme panostukset henkilöstöön ja työprosesseihin ole menneet hukkaan. Kyselyn toteuttaminen ulkopuolisella toimijalla antaa Anne Väätäiselle luottavaisen mielen tuloksia kohtaan. Myös tulostemme korkea taso verrattuna toimialan muihin työnantajiin oli tieto, jonka otimme tyytyväisyydellä vastaan, Anne Väätäinen toteaa. Etenkin esimiestyöskentelyä arvioidaan kokonaisuutena Hoitokoti Päiväkummussa positiivisemmin kuin toimialalla keskimäärin. Kyselyn tuloksista on varmasti hyötyä toimintaa edelleen kehittäessämme. Lisäksi uskon tuloksilla olevan hyötyä myös uusia työntekijöitä rekrytoitaessa, Väätäinen toteaa. 6 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

7 Toimiva yhteistyö omaisten kanssa tuo lisää laatua hoitotyöhön Teksti: Irma Väätäinen Päiväkumpulaisille yhteistyö omaisten kanssa on ollut yksi toiminnan peruspilareista jo hoitofilosofiasta lähtien. asukkaan tullessa hoitokotiin toteutuu samalla tavallisesti vähintään tupla-asiakkuus. Vointinsa vuoksi tarvitsee lähes jokainen hoitokotiin asukkaaksi tuleva rinnalleen omaisen ja/tai edunvalvojan, jotta kaikki hänen asiansa hoituisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Asukkaaksi tuleva tuo tullessaan usein laajan verkoston myös muita omaisia ja hänelle tärkeitä henkilöitä, joille tulisi olla oma paikkansa edelleen asukkaan elämässä, vaikka hän on siirtynytkin hoitokotiin. Lähiomaisen rooli on merkittävä paitsi asukkaan myös koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta. Häneltä toivotaan aikaa ja kiinnostusta hoitosuunnitelmien laadintaan ja hoitoneuvotteluihin yhdessä hoidettavan ja varsinkin vastuuhoitajan kanssa. Hän on usein myös se henkilö, joka osallistuu ja aktivoi myös muita läheisiä osallistumaan omaisten iltoihin, joita järjestetään yksiköissä ja ryhmäkodeissa keväisin infotilaisuuksien ja syksyllä pikkujoulun merkeissä. Lähiomaiselle lähtee muun postin ohella myös postia omaistyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseksi, kuten tänä syksynä on tapahtunut. Kevään 2010 omaisten illoissa informoitiin omaisia vapaaehtoistyön kehittämishankkeesta tavoitteena saada lisää rinnalla kulkijoita myös sellaisille asukkaille, joilla ei ole omaisia. Perinteisesti Hoitokoti Päiväkummulla on ollut monenlaisia vapaaehtoisia, jotka tukevat toimintaamme eri puolilta. Asukkaidemme omaisten ja ystävien kautta olemme saaneet mm. saattoapua erilaisille retkille ja konsertteihin, loistavia puhujia ja musisoijia juhlatilaisuuksiin, vetäjiä pullanleivontaryhmiin jne. Myös alan opiskelijat ja Lions-klubit ovat olleet aktiivisesti tukemassa ulkoilu- ja virkistyspäivien ja konserttiretkien onnistumisessa. Keväällä omaisten illoissa informoitua vapaaehtoistyön kehittämishanketta on koordinoimassa eläkkeelle jäänyt terveydenhuollon lehtori Leena Pietinen. Asian tiimoilta on käynnistynyt aktiivinen kehitysyhteistyö myös alan oppilaitoksen HESOTE:n kanssa. Omais- ja vapaaehtoistyön kehittämiseen tullaan palaamaan myös tulevissa omaisten illoissa. Omaisilla on tärkeä rooli koko hoitoprosessin onnistumisen kannalta. Ryhmäkoti Ahtialan avajaiset ahtialan ryhmäkoti Vuosaaressa aloitti toimintansa vuodenvaihteessa , mutta avajaiset pidettiin keväällä Saimme nuorelta lupaavalta taiteilijan alulta (Merja Laine) lahjaksi taulun Ahdista, ja samoin myös toinen ryhmäkotimme Vellamo sai oman taulunsa. Avajaisissa kaikki asukkaat nauttivat monien vieraiden läsnäolosta ja Keittiö Karpalon antimista. Teksti: Niina Olaniyi Naistenpäivän viettoa Länsi-Pasilassa naistenpäivän kunniaksi oli sovittu Juha Vartiaisen kanssa hänen esiintymisestään Länsi-Pasilan Viherhuoneessa. Melkein kaikki Ilmattaren ja Väinölän asukkaat sekä henkilökunta olivat kuuntelemassa Vartiaisen iskelmäkappaleita, jotka olivat monen vuosikymmenen ajalta tuttuja ja muistoja herättäviä. Asukkaat kiittivät Vartiaista raikuvilla aplodeilla. Eräs asukkaista totesikin, että: Laulut herättivät paljon tunteita. Moni varmasti yhtyisi tähän sanomaan. Jälleen kerran jäi hyvä muisto arkipäivän hetkestä kaikille mieliimme. Asukas- ja henkilökuntalehti

8 Saattohoito Hoitokoti Päiväkummussa on käynnissä saattohoitoprojekti. Saattohoidon kehittäminen Teksti: Irma Väätäinen Hallituksen puheenjohtaja, THM, SHO Hoitokoti Päiväkummussa on yli yhdeksänvuotisen historian aikana saattohoidettu useita kymmeniä läheisiksi tulleita asukkaita tukea ja lohtua tuovalla tavalla. Myös omaisten viimeaikaiset palautteet ja kiitokset mm. kuolinilmoituksissa kertovat edelleen henkilökunnan ammattitaitoisesta ja syvästi empaattisesta toiminnasta asukkaidemme kuolinvuoteen äärellä. Hoitokodin toiminnan laajentumisen ja myös henkilöstön osittaisen vaihtumisen vuoksi on kuitenkin ollut tarpeen jäsentää ja tehdä näkyvämmiksi sellaisia saattohoitokäytäntöjä, joita halutaan juurruttaa ja jalostaa uusien työtovereiden käyttöön ja myös alan opiskelijoille. Keväällä 2010 johtoryhmän käynnistämä saattohoitoprojekti muodosti luontevan jatkon edellisvuoden Hengellisten tarpeiden tyydyttämiseen liittyvälle kehitysprojektille, joka toteutettiin osana WHO:n Hyvä elämä -projektia ryhmäkoti Vanamossa yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Tämän Hengellisten tarpeiden kehittämisprojektimme tulokset saivat tosi myönteisen vastaanoton päätöskonferenssissa Berliinissä. Saattohoitoprojektiin kutsuttiin juuri tähän kehitystyöhön mahdollisimman motivoituneita hoitajia jokaisesta ryhmäkodista. Projektin käytännön toimintaa on koordinoinut tavoitteiden suunnassa Irma Väätäinen. Tavoitteina saattohoidon kehittämisprojektissa on ollut: * empaattisen ja osaavan saattohoidon varmistaminen jokaisessa ryhmäkodissa * saattohoitoa ohjaavien dokumenttien löytymisen varmistaminen toiminnanohjausjärjestelmästä * saattohoitoa ohjaavan kirjallisen materiaalin järjestäminen jokaiseen ryhmäkotiin * saattohoitokorin saaminen jokaiseen ryhmäkotiin vainajanlaittoa ja jäähyväishetkeä varten * projektin arviointipalautteen perusteella ehdotukset jatkokehittelylle Projektissa on tuotettu tavoitteena ollutta aineistoa, jota jatkossa tullaan testaamaan ja arvioimaan. Lähiaikoina pyritään järjestämään henkilökunnalle koulutusta ja informoimaan myös omaisia Päiväkummun Sanomien kautta ja kevään 2011 omaisten illoissa. Yhteisenä tavoitteenamme on löytää parhaat mahdolliset käytännöt ainutkertaisia jäähyväishetkiä varten. 8 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

9 Asukas- ja henkilökuntalehti

10 Gallup Rukouksesta voimaa Gallupin kokosi Vanamon hoitaja Taimi Turunen sekä Sanomien toimitus Monelle hoitokodin asukkaalle uskonto on tärkeä osa päivittäistä elämää. Hoitajat ovat usein mukana näissä hetkissä. Osa asukkaista toivoo, että hoitaja lukee asukkaan kanssa yhdessä esimerkiksi iltarukouksen. Hilja, Ilmatar Ryhmäkoti Vanamossa on luettu välillä psalmeja, kuunneltu radiohartauksia ja katsottu tv:stä jumalanpalveluksia sekä järjestetty hartaushetkiä. Muutamien Vanamon asukkaiden päivittäisistä kommenteista käy ilmi uskonnon mukana olo: Rollaattoria työntävä rouva pysähtyy, tarttuu käteeni, katsoo silmiin ja toteaa: Joka ilta ristin käteni ja kannan lapseni Jumalan eteen. Toinen rouva kysyy iltapalan jälkeen: Saanko mennä naapurirouvan huoneeseen lukemaan yhdessä Isä meidän rukouksen? Rouvat ovat löytämässä keskinäisen yhteyden. Kotia kaipaava rouva, joka ei koskaan laula, kajauttaa kaikkien yllätykseksi hartauden päätteeksi Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, hänt ihana enkeli kotihin vie. Niin pitkä on matka ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy. Kun päivän hälinä ryhmäkodissa hiljenee ja päät painuvat tyynylle, monet kädet menevät ristiin kuin itsestään. Jos hoitaja malttaa jäädä hiljaiseen hetkeen vierellä kulkijaksi ja rohkaisijaksi, hän saa olla jakamassa monenlaisia tuntemuksia. Vuosien saatossa hoitokodissa on kuultu useita erilaisia iltarukouksia. Tämänkertaiseen galluppiin on kerätty niistä muutamia. Levolle lasken Luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. -Amen- Helvi, Vanamo Isä Luoja lapsien katso puoleen pienoisten. Minne joudun, kunne kuljen, minut suojahas ain sulje. Vappu, Vanamo Vapun iltarukous päättyy usein italiankielisiin sanoihin: In nomine Padre et Fiilii et Spiritus Sancti. Amen. 10 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

11 Kun päivän hälinä ryhmäkodissa hiljenee ja päät painuvat tyynylle, monet kädet menevät ristiin kuin itsestään. Ahkera Kaitsu ja voittajan hymy Lea, Vanamo Lea laulaa mielellään iltarukoukseksi virren 563: Ilta on tullut Luojani, armias ole suojani. Anteeksi synnit antaen rauhalla siunaa Jeesuksen. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta kasvamaan, niin että taivaan kirkas sää täällä jo saisi lämmittää. Lapsena hoida taivahan keskellä vieraan maailman. Täällä jo taivas rintaan luo, nukkua helmaas nyt mun suo. Eeva, Ahtiala Sylihesi Jeesus rakas, nukkua mun taasen suo. Enkelesi kaitsijaksi, käske vuoteheni luo. Ota hellään huomahasi vanhempani rakkahat, koti kallis siskot veikot, jotka mun kanssani kasvavat. Suo mun päivän puuhissani, Sinun kanssasi kulkea. Sua muistan iltasella, kun silmät kiinni suljen mä. Eräs asukkaamme on sykähdyttänyt hoitajia kauniilla iltarukouksellaan monien vuosien ajan: Taivaallinen Isä silmäs meihin luo. Rakkautta lisää lahjojasi suo. Anna taivaan valo rintaan jokaisen. Kylvä siemen jalo lasten sydämeen. Arjen urotekoja Kirjoittaja: Henna Kastikainen Kuvaaja: Eeva Kallioniemi päivittäisissä tehtävissä on kullan kallista, kun saamme apua asukkailtamme. Siksi Kullervossa tahdoimme muistaa ja osoittaa, kuinka tärkeitä auttavat kädet meille ovat ja myönsimme Kullervon ensimmäisen diplomin Kaitsu on vuoden päivät huolehtinut Kullervossa suuren roskasäiliön tyhjentämisestä aamuin illoin. Hän on ottanut tehtävän vastaan kuuliaisesti ja hoitaa sen alusta loppuun itsenäisesti. Kahvitilaisuudessa Kaitsulle pidettiin puhe ja ojennettiin diplomi sekä pääsiäisen tunnelmien vauhdittamana leikkisästi pokaalina Isäntäsuklaamuna. Diplomi oli varustettu Päiväkummun raikkaalla logolla sekä uroteon vaatimaa lihasmassaa osoittavalla kuvalla treenatuista hauiksesta ja vatsalihaksista. Teksti kertoi: Kaitsu on osoittanut tavallista suurempaa urheutta ja voimanponnisteluita huolehtimalla Kullervon roskien viemisestä säällä kuin säällä. Tästä kiitoksena hänelle myönnetään Diplomi Itä-Pasilassa Diplomi taisi tulla Kaitsulle yllätyksenä, mutta se sai aikaan iloisen hymyn hänen ja Kullervon väen kasvoille. Ylpeänä Kaitsu kertoi olevansa jo isä ja isoisä, ja että vastuunotto onkin hänelle jo ennestään tuttua. Hyvällä mielellä Kullervossa siirryttiin pääsiäisen viettoon, ja Kaitsu on pitkäjänteisesti jatkanut tärkeästä tehtävästään huolehtimista. Vielä kerran, suuri kiitos Kaitsulle! Asukas- ja henkilökuntalehti

12 Teksti: Ainolan henkilökunta. Kuva: Roi Pihlaja Omaisen ja hoitajan yhteistyöllä Ainolan asukkaiden parhaaksi Itä-Pasilan Ainolassa asuu kaksitoista asukasta. He kaikki ovat paitsi alle 65-vuotiaita, myös erilaisten diagnoosien kautta muistisairaita. Olen toiminut heidän parissaan lähihoitajana jo parin vuoden ajan ja kirjoitankin nyt hoitajan näkökulmasta, mutta ennen kaikkea omasta työstäni asukkaiden kanssa. Kun ihminen revitään inhimillisesti katsottuna kesken matkan irti aikuisen elämästä, työnteosta, arjesta ja lähimmäisten luota, on ymmärrettävää, että omaisia on enemmän kuin iäkkäillä hoitokodin asukkailla. Omaisten reagointi näkyy ja tuntuu Ainolassa. Hoitajana yritän myötäelää ensimmäisen lapsenlapsen syntymää, yhteisten eläkkeenviettosuunnitelmien kaatumista tai juuri hankitun purjeveneen huolto-ongelmia vaimon jäädessä yksin miehen sairastuttua. Ainolan asukkaiden omaiset ovat aktiivisia ja voimissaan ja osallistuvat asukkaiden hoitoon ja viihtyvyyteen. Omaiset ovat voimavara paitsi asukkaalle myös meille hoitajille. Yhteistyöllä omaisten kanssa teemme asukkaiden elämästä mahdollisimman laadukasta. Myös vaativat omaiset auttavat meitä hoitajia näkemään ja kohtaamaan omat kehitystarpeemme. On hyödyllistä saada tuntea asukkaan nykyhetken lisäksi myös hänen menneisyyttään. Lapsuuden asioiden tietäminen voi auttaa ymmärtämään esim. asukkaan harhojen kautta purkautuvaa kipua, kaunaa ja ikävää. Menneisyyden tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi joku huutaa pikkusiskoaan tai kieltää äitiään lyömästä. Vanhemmat ovat usein asukkaiden mielessä, sillä sairaus tuo lapsuuden muistot esiin kuin ne olisivat tämän päivän tapahtumia. Joskus on rankkaa elää uudelleen lapsuudessa koettuja vaikeita hetkiä sairauden edetessä. Toiset asukkaat voivat reagoida huutoihin, mutta heitäkin on helpompi rauhoitella, kun tiedämme mahdolliset tunteiden lähteet. Omat vanhemmat ovat asukkaiden mielessä usein ja keskustelu heistä on mahdollista, kun tiedämme asukkaan elämänkaaren. On hyvä, jos tiedämme, missä asukas on syntynyt, mitä vanhemmat ovat tehneet työkseen ja keitä sisarukset olivat. Asukkaan ja hänen läheistensä välisten suhteiden ymmärtäminen auttaa hoitajaa hänen tukea antavassa tehtävässään. Tieto asukkaan työelämän ajoilta pelasti kerran hankalassa tilanteessa: retkellä asukas lähti kiivaasti kävellen Keskon autoa kohti kyytiin haluten. Tieto työurasta Keskolla auttoi toimimaan ja osasimme sanoa asukkaalle, että eläkeläisenä käytämme taksia. Selvisimme tilanteesta puhumalla ja pääsimme yhdessä turvallisesti kotiin. Haluan hoitajana ajatella, että hoidan persoonaa, joka asukkaani oli aikuisena. Tätä ajatusmaailmaa tukevat mm. vanhat valokuvat asukkaista. Lomakuva etelän auringossa makaavasta hienosta ladysta hellehatussaan ja aurinkolasit päässään tai valokuva 4-vuotiaasta tytöstä istumassa kiven päällä, kun täti laittaa ensimmäistä permanenttia pellavakutreihin - heitä minä halaan, ja katson kuvaa yhdessä sen tämän päivän joskus haasteellisestikin käyttäytyvän asukkaan kanssa. Saamme hetken hyvänolontunteen, kenties naurunkin. Joulukortin voi hyvin lukea juhannuksena uudestaan. Se kirvoittaa hymyn huulille ja antaa tilaisuuden muistella hoitajan kanssa yhdessä rakasta omaista tai ystävää. On viisaasti sanottu, että se, joka sotkee, kiroilee tai piilottaa tavaroita, ei ole asukkaani vaan Herra Alzheimer. Omien tavaroiden tuominen ryhmäkotiin auttaa asukkaitamme muistamaan historiansa. Lempivärin näkeminen tuo rauhaa ja iloa. Toisille huoneen sisustaminen mahdollisimman pelkistetyksi voi auttaa hahmottamisessa. 12 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

13 Kaatumisvaaran vuoksi joudumme usein valitettavasti poistamaan matot ja lattialla olevat tarpeettomat huonekalut. Jollekin omien tärkeiden esineiden pitäminen taskussa voi säilyttää arvokkuuden. Taskukelloa ja kalenteria tarvitaan toki Ainolassakin. Kissakalenteri ja prinsessakuvat kuuluvat seinälle, itsetehty runo tauluun. Valokuviin kannattaa merkitä siinä esiintyvien henkilöiden nimet, näin voimme yhdessä jutella heistä. Tavaroiden ja vaatteiden nimikointi Ainolassa on välttämätöntä. Tavarat vaihtavat usein olinpaikkaansa asukkaiden vieraillessa toistensa huoneissa. Omaiset ovat aina tervetulleita Ainolaan. Varsinaisia vierailuaikoja ei ole, toivomme vain, että iltarauha laskeutuu ajoissa ennen nukkumaanmenoa. Otamme mielellämme palautetta vastaan, haluamme madaltaa kynnystä vierailla ryhmäkodissamme. Ymmärrän, ettei tulo ole aina helppoa. Voi olla hämmentävää kohdata erilaisia hajuja ja tuoksuja, nähdä toisia asukkaita oireineen, kohdata oma rakas kenties taas hieman muuttuneena. Vierailulle saapuessaan voi moni jännittää, tunnistaako asukas enää. Hoitajan näkökulmasta tunnistus voi olla vain pieni hymynhäivä suupielessä tai pilke silmäkulmassa. Rankkoja elämän kohtuuttomuuksia - ei ole sanoja kuvaamaan myötäelämisen tuntemuksia. Ainolan omaisten keskuudesta voi löytää monta kasvutarinaa. Kohtaamiset ovat myös ajan myötä muuttuneet. Alun luovuttamisen tuskasta on kasvettu ymmärtäväksi ja halaavaksi, roolit ovat vaihtuneet pojasta, siskosta tai tyttärestä hoivaajaksi. Herra Alzheimer antaa meille kolme kuolemaa: diagnoosin saamisen, oireiden pahentumisen ja maallisten päivien päättymisen. Hoitajana myötäelän myös omaisten oman elämänhallinnan haasteissa: velvoitteet kotona ja työelämässä, taloudelliset ja henkilökohtaiset huolet ja oma terveys painavat mieltä. Haluaisin edesauttaa syyllisyyden taakan pienentämisessä. Sen tunteminen on turhaa energian haaskausta. Motivoituneet ja ammattitaitoiset hoitajat ottavat Ainolassa vastuun asukkaiden arjen hallinnasta, jokaista asukasta tukien ja huomioiden. Omaisten ja ystävien vierailut Ainolassa tuovat iloa meille kaikille - yhden omainen huikkaa terveiset myös toiselle asukkaalle! Samalla on tilaisuus vaihtaa kuulumisia myös hoitajan kanssa. Monen ilme kirkastuu, kun ryhmäkotiin tulee lapsia tai vaikkapa koira. Vierailijat tuovat iloa kaikille. Lasten kynnystä ryhmäkotiin tuloon pyritään madaltamaan mm. ohjaamalla lapset seurustelemaan asukkaan omaan huoneeseen tai tarjoamalla jotain hyvää luvan kanssa. Lasten kummastelut oman rakkaan voinnin muuttuessa ovat täysin ymmärrettäviä. On hienoa, että asukkaat pääsevät omaistensa kanssa joskus talon ulkopuolelle lyhyille ja pidemmille retkille. Hoitajana olen päässyt myös seuraamaan, kuinka asukkaan hoitorinki toimii omaisten ja ystävien kesken viikoittaisten vierailujen pyöriessä sovitusti kunkin käydessä vuorollaan. Pienet tuliaiset asukkaalle piristävät mieltä, herkuttelu on sallittua kohtuudella kaikille. Joistakin asioista, kuten vaatteiden ostosta, on hyvä sopia hoitajan kanssa, koska sairauden edetessä mm. väljät vaatteet helpottavat pukemista ja riisumista sekä mahdollistavat kerrospukeutumisen. Hymyllä saa ihmeitä aikaan, se leviää kaikille ja kaikkialle. Yhteydenotto hoitajaan on aina positiivista ja positiivisuudella saamme aikaan lopputuloksen, joka tuo asukkaillemme turvaa, iloa, eloa ja aurinkoa heidän Ainolassa viettämiinsä päiviin. Asukas- ja henkilökuntalehti

14 VIRIKE Virikkeitä arkeen ja juhlaan vuonna 2010 Teksti: Tarja Koivunen 14 Vuosi 2010 on tuonut Hoitokoti Päiväkummun eri yksiköihin ja ryhmäkoteihin runsaasti monia uusia virike-ja kuntoutustapahtumia. Silti on havaittavissa, että virkku- (=virike- ja kuntoutus) tiimin jo viisi vuotta sitten koko vuodenajalle suunnittelema ohjelmarungon ydin on pysynyt yllättävän samana. Nykyisin kutsumme tätä runkoa Virkun vuosikelloksi. Virkun vuosikellon noudattaminen tukee omalta osaltaan myös muistisairaiden asukkaidemme ajan hallinnan tunnetta ja sitä kautta koko elämän hallintaa. Vuoteen sisältyi yksiköissämme ja ryhmäkodeissamme monta erilaista sesonkia ja perinteistä kalenterijuhlaa, joita on jälkeenpäinkin mukavaa muistella esimerkiksi valokuvia katsellen ja Päiväkummun Sanomia selaillen. Tämän lisäksi sisältyy vielä jokaisen asukkaan omaan hoitosuunnitelmaan ja ohjelmaan monenlaista virkistävää ja kuntouttavaa toimintaa. Erityisen virkistäviä ovat olleet viikoittain niin ryhmissä kuin yksilöllisestikin toteutuneet fysioterapia-, tuolijumppa-, musiikkiterapia- kuin myös kuvataideterapiatuokiot. Eikä sovi Hoitokoti Päiväkummun Sanomat unohtaa myöskään perinteisiä tapoja saada virkistystä lehtien ja kirjojen luvusta, radion ja musiikin kuuntelusta, tv:n katselusta ja läheisten ihmisten vierailuista. Monille asukkaille on ollut virkistävää päästä myös itse lomille ja vierailuille ja jopa pitkille ulkomaanmatkoille yhdessä omaistensa kanssa. Uutena virikeihastuksena on hoitokotiimme hankittu tänä vuonna kaikkien suosima Sävel-Sirkku, joka kalleutensa takia ei voi jäädä minkään yksikön omaksi vaan joutuu kiertämään toistaiseksi ryhmäkodista toiseen. Teemapäivillä ja teemaviikoilla saimme loihdittua paljon piristystä arkeen. Päättyvän vuoden aikana toteutuneiden perinteisten teemaviikkojen kuten Kalevala-, Sadonkorjuu-, Vanhusten- ja Silakkamarkkinaviikkojen lisäksi toteutettiin Keittiö Karpalomme toimesta uutena myös maukas ja monipuolinen Leipäviikko. Asukkaiden ja henkilökunnan merkkipäivät huomioitiin perinteisin tavoin. Myös kalenterijuhlat ja liputuspäivät olivat kohokohtia arjen keskellä ja niihin järjestimme musiikki-, tanssi- laulu-, lausunta- ym. esityksiä ja teimme yhteistyötä Päiväkummun muiden tiimien, erityisesti Keittiö Karpalon kanssa. Myös ranta-, tori-, maatila-, ajelu- ja konserttiretket ja mini- ja pidemmätkin risteilyt olivat mieltä ilahduttavia kokemuksia niin asukkaille kuin heidän saattajinaan olleille omaisille, opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja henkilökunnalle. Myös kirkon järjestämät hartaushetket ja ehtoolliskirkot sekä poisnukkuneiden asukkaiden kauniit muistotilaisuudet ryhmäkodeissa ovat tuoneet hyvyyttä ja syvyyttä monen elämään. Mieliin painuvia ovat olleet myös huomattavan suuren joukon kirkkovaellukset läheiselle kirkolle tai seurakuntakodille joulun ja pääsiäisen ehtoolliskirkon merkeissä. Erityisen mieleenpainuvia ovat olleet lähitarhojen ja henkilökunnan lasten vierailut pääsiäisnoitina ja pupuina, Lucia-kulkueina ja pikkutonttuina hiippalakkeineen. Mieltä liikuttavaa oli nähdä ja kuulla omaisten ja heidän lastensa laulua ja musisointia mm. äitienpäiväjuhlassa Vuosaaressa. Myös monet lapset ja nuoret lähikouluista ja

15 Erityisen virkistäviä ovat olleet niin ryhmissä kuin yksilöllisestikin toteutuneet fysioterapia-, tuolijumppa-, musiikkiterapiakuin myös kuvataideterapiatuokiot. KESÄJUHLA Sadonkorjuujuhlien viettoa Vuosaaressa kun kesä oli lopuillaan, oli aika myös juhlia sadonkorjuuta ja maistella sadonkorjuun antimia: mansikoita, porkkanoita, luumuja, puolukoita, mustikoita ja erilaisia vihannesmehuja. Teksti: Niina Olaniyi KOULUTUS musiikkiopistoista ovat tuoneet oman mieltä piristävän panoksensa jokaiseen hoitokodin yksikön arkeen. Vastavuoroisesti myös eräs vanhuksista on ollut kaventamassa sukupolvien välistä kuilua jo usean vuoden ajan suositulla luokkamummu-toiminnalla. Hoitokotiin on tuonut lämpöä ja piristystä myös joukko tassuterapeutteja seurassaan joko joku henkilökunnasta, omaisista tai vapaaehtoisista. Ahtialan ja Vellamon henkilökunta paloturvallisuuskoulutuksessa vuosaaren yksikössä harjoittelimme keväällä 2010 pelastautumista: asukkaiden pelastamista ja palon sammuttamista. Kaikilla oli hauskaa, vaikka aluksi olikin kylmä, mutta kun pääsimme sammuttamaan paloa, niin viimeisetkin kylmän hippuset kaikkosivat. Teksti: Niina Olaniyi Päättyvä vuosi oli myös säiden ja luonnon kannalta ikimuistoinen paukkupakkasineen, paksuine nietoksineen ja pitkine helteineen. Mieli tekeekin odottaa jo toista yhtä ihanaa kesää ja ulkoilmaelämää retkineen ja pihakahviloineen ja sirkeäsilmäisine koululaisineen. He varmistivat henkilökunnan ja omaisten lisäksi, että jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus nauttia varsinkin kesäisestä luonnosta ja piha- ja terassielämästä ja suunnitella vaikkapa onkiretkeä vähintäänkin seuraavaksi kesäksi. Jospa se vielä nappaisi! Asukas- ja henkilökuntalehti

16 JUMPPA Tuolijumppaa Väinölässä osa länsi-pasilan ryhmäkoti Väinölän arkea on joka maanantaihin kuuluva tuolijumppa. Väinölän asukkaat kokoontuvat yhteiseen hetkeen tuolissa, sohvalla tai pyörätuolissa istuen. Tuolijumpassa kaikilla on mahdollisuus nauttia hyvän musiikin tahdissa liikunnan iloista. Kaikki osallistuvat - sen minkä pystyvät osa aktiivisesti mukana tehden, toiset muita katseella seuraten. Tämä pieni yhteinen hetki arkisena aamuna saa elämän hymyilemään ja asukkaat ja hoitajat sen mukana. Kevättalkoot Kullervossa Kirjoittaja: Henna Kastikainen Kuvaaja: Tarmo Untinen Birgitillä kevätaurinkoa kasvoillaan Paavo ja Lauri työn touhussa runsaslumisen talven jälkeen kevätaurinko vihdoin saapui! Talven jälkeen pihakalusteet olivat likaantuneet ja haalistuneet. Tästä ei Kullervossa lannistuttu, vaan tartuttiin tuumasta toimeen. Ensin penkit ja pöydät pestiin, sitten ne käsiteltiin puuöljyllä. Kullervon asukkaista Birgit huolehti naisen tarkkuudella pesemisestä, Paavolla ja Laurilla taas pysyi öljypensseli hyvin hanskassa. Tehokasta toimintaa ohjasi opiskelijamme Tarmo. Yhdessä tekemisestä syntyy ilo ja hyvää jälkeä. Hyötyliikunta ja raitis ilma tulevat siinä kaupanpäällisiksi! Huolletuilla penkeillä kelpaa istuskella kauniilla kesäsäällä ja nyt penkit kestävät paremmin sadettakin. VAPPU ÄITIENPÄIVÄ Äitienpäivän viettoa Ahtialassa Vappu Ahtialassa ahtialan asukkaat nauttivat vapusta niin kuin ennen vanhaankin, toisin nyt hatut ja muut tamineet olivat muuttuneet hieman. Sima (joka tehtiin itse) ja Keittiö Karpalon tekemät munkit maistuivat makoisilta. Teksti: Niina Olaniyi äitienpäivää vietimme asukkaidemme omaisten järjestämän konsertin pauloissa. Oli kanteleen soittoa, kitaran soittoa ja pianokin taisi olla. Irma Väätäinen luki äitinsä Eeva Tuovisen tekemän runon, joka kosketti kaikkia ihan kyyneliin saakka. Kahvihetken jälkeen saimme nauttia Matti Alasen hanurinsoitosta. Lämpöä ja hellyyttä riitti koko päivän. Teksti: Niina Olaniyi 16

17 Tapahtumia Yhdessä tekemisestä syntyy ilo ja hyvää jälkeä. Hyötyliikunta ja raitis ilma tulevat siinä kaupanpäällisiksi! Asukas- ja henkilökuntalehti

18 Tapahtumia Vipulan kesätapahtuma : Musiikkia ja muistoja vuosikymmenten vaihdellessa Teksti: Tytti Natunen Päiväkummun Itä-Pasilan väki kokoontui keskiviikkopäivänä tuttuun tapaan katukahvilaan Topparikujan etupihalle. Totutusta kahvittelusta ja auringonpaistattelusta poiketen oli tänä helteisen lämpimänä iltapäivänä kuitenkin järjestetty erikoisohjelmaa, kun ryhmäkoti Vipula toteutti suunnittelemansa kesätapahtuman. Teemana oli muistella leppoisassa hengessä menneitä aikoja ja kultaisia nuoruusvuosia. Muistoja herättämään oli tuotu erinäistä kirjallisuutta ja kuvia eri vuosikymmenille ajankohtaisista asioista niin musiikin, muodin, ruoan kuin kaiken muunkin arkeen ja juhlaan liittyvän tiimoilta. Ainoastaan rupatteluksi ei muistelu kuitenkaan jäänyt, kun vanhat ja uudemmatkin musiikkikappaleet innostivat usean asukkaan ja hoitajan tanssahtelemaan muistojen siivittämänä. Ohjelman suunnittelussa oli otettu huomioon asukkaiden eri aikakausille sijoittuva nuoruus, ja näin myös lukuisat erilaiset elämäntarinat. Näin ollen muistelut olivat mielenkiintoisen moninaisia, ja järjestetystä materiaalista ja herätellystä keskustelusta löytyi varmasti jokaiselle lämpimiä tunteita herättäviä muisteluita. Tyhjin vatsoin ei toki tänäkään päivänä auringosta jouduttu nauttimaan, kun Keittiö Karpalo oli ystävällisesti tarjoutunut hoitamaan upean tarjoilun. Keittiön oma grillimestari grillaili pihalla makkaraa, ja jälkiruoaksi Karpalon tytöt tarjoilivat kahvia ja vastaleivottua pullaa. Herkkusuita hemmoteltiin lisäksi monelle jo lapsuudesta tutuiksi tulleilla kettukarkeilla! Koko tapahtuman ajan paistoi aurinko lähes pilvettömältä taivaalta, mutta onneksi helpotusta helteeseen toivat pihan vehreät koristeomenapuut varjollaan sekä ihanasti vilvoittava tuulenväre. Vipulan väki kiittää lämpimästi niin Keittiö Karpaloa ja tiskijukka Anttia kuin kaikkia muitakin tapahtumaan osallistuneita onnistuneesta ja lämminhenkisestä tapahtumasta!! 18 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

19 JUHANNUS Grillikauden avajaiset Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi KESÄJUHLA grilliruoka maistui kaikille, ja nekin, jotka eivät juuri ollenkaan käy ulkona, tulivat paistattelemaan terassillemme ja grillaamaan makkaraa ja nauttimaan auringosta. Ja totta kai hanuri kuului grillikauden avajaisiin. Musiikkia ei meiltä puutu! Juhannuksen viettoa Vuosaaressa Teksti: Niina Olaniyi keskikesän juhlaa eli juhannusta vietimme tietenkin koko Vuosaaren yksikön voimin Ahtialan terassilla hyvää ruokaa ja juomaa nauttien. Ja totta kai juhannukseen kuului myös musiikki. PÄÄSIÄINEN Pääsiäisnoidat vierailulla Vuosaaressa Teksti: Niina Olaniyi pääsiäistä ei voi viettää ilman pieniä ja vähän isompiakin noitia ja trulleja, joita saimme vierailulle Ahtialaan ja Vellamoon. Pikkuisten tekemät virpomisvitsat toivat iloa Ahtialan päivään ja koko väkeen. KONSERTTI JUHLA KONSERTTI Kalevala-viikon juhlintaa Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi kalevala-viikolla saimme Ahtialaan pieniä vieraita soittamaan kanteleella kansanmusiikkia. Kaikilla oli hauskaa. Juha Vartiainen konsertoi Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi juha vartiainen tuli viihdyttämään meitä lauluillaan kesän alkaessa. Kyyneliltäkään ei vältytty, niin kauniita laulut olivat. Juha sai jopa muutaman uuden fanin! Musiikin iloa Ahtialassa Teksti: Niina Olaniyi anka-yhtye ja muutkin kuorot ovat olleet laulamassa meille ja viihdyttämässä niin Ahtialan kuin Vellamonkin asukkaita vuoden aikana muutamaan otteeseen. Musiikki on terapiaa asukkaille, alkaa jalka vipattamaan! Musiikki tuo iloa synkempiinkin hetkiin. Asukas- ja henkilökuntalehti

20 Retket Kävimme tutustumassa Kuninkaanlinnaan ja näimme samalla vahdinvaihto-paraatin. 20 Hoitokoti Päiväkummun Sanomat

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat

Piristyspartio. Viikko 3. Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Piristyspartio Viikko 3 Maanantai 15.6.2015 Anttolaa ja Mikkelin siltakemmakat Maanantaiaamuna suuntasimme kohti Anttolaa. Vastaanotto oli lämmin sekä ystävällinen ja tunsimme itsemme tervetulleiksi. Aloitimme

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa

Hoitokoti Päiväkumpu -konserni. elämäniloa rakentamassa Hoitokoti Päiväkumpu -konserni elämäniloa rakentamassa Perheyritys elämäniloa rakentamassa Tarinamme sai alkunsa jo 90-luvulla. Ajatus yksityisen hoitokodin perustamisesta alkoi kypsyä Irma Väätäisen mielessä

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto

Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto Maanantai 25.7 Terveyskeskussairaala /dementiaosasto Viikon alkajaisiksi suuntasimme Moisioon, terveyskeskussairaalan dementiaosastolle. Kyseisellä osastolla olimme olleetkin jo aikaisemmin, joten matkaan

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka

Yrittäjyysluokan toimintaa , 8 luokka Yrittäjyysluokan toimintaa 2013 2014, 8 luokka Yrittäjyysluokan opetussuunnitelmassa painottui 8 luokalla oma valinnaisaine Yrittäjyys ja työelämä. Valinnaisaineessa kaikilla oppilailla oli oma kummiyritys,

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot