HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI"

Transkriptio

1 HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

2

3 Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen toiseksi lisätalousarvioksi vuodelle Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2015 Pääministeri JUHA SIPILÄ Valtiovarainministeri Alexander Stubb

4

5 YLEISPERUSTELUT Y 5 YLEISPERUSTELUT Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi. Talouden näkymät Suomen kansantalous ei ole kasvanut kolmeen vuoteen. Viennin kehitys on jatkunut vaisuna kuluvan vuoden alkupuolella, ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu myös lähitulevaisuudessa. Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Syyskuussa 2014 kokonaistuotannon ennakoitiin lisääntyvän 1,2 % v. 2015, joten talouden kehitys on jäämässä viime syksynä arvioitua heikommaksi. Työttömyys on alkuvuonna jatkanut nousuaan, ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 9,3 %. Myös työllisten määrän ennustetaan hiukan alenevan. Inflaatio jää vain 0,1 prosenttiin. Tuloarviot Tuloarvioita alennetaan nettomääräisesti 1 milj. euroa. Verotuloarvioiden muutostarpeen taustalla on alkuvuoden kertymätiedot ja uusi talousennuste. Ansio- ja pääomatuloveron tuloarviota korotetaan 303 milj. eurolla ja yhteisöveroennustetta 210 milj. eurolla pääasiassa ennakoitua suurempien kertymien johdosta. Arviota perintö- ja lahjaveron tuotosta korotetaan niin ikään kertymätietojen johdosta. Arvonlisäveron tuloarviota alennetaan 274 milj. eurolla, energiaverojen 160 milj. eurolla sekä autoveron 105 milj. eurolla. Arvonlisäveroarvion aleneminen on pääasiassa seurausta talousennusteen heikentymisestä. Energiaverojen ja autoveron tuloarvioiden aleneminen pohjautuu kertymätietojen pohjalta päivitettyyn ennusteeseen. Myös jäteveron tuloarviota alennetaan 22 milj. euroa kertymätietojen perusteella. Tuloutus Suomen Pankin voitosta valtiolle on eduskunnan pankkivaltuuston päätöksen mukaisesti 137,5 milj. euroa v eli 12,5 milj. euroa varsinaisessa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Tasapaino ja valtionvelka Varsinaisten tulojen yhden miljoonan euron vähennys ja määrärahojen noin 55 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2015 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta noin 56 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2015 arvioidaan noin 5,2 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2015 lopussa arvioidaan olevan noin 100 mrd. euroa, mikä on noin 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

6 Y 6 YLEISPERUSTELUT Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa 2014 Tilinpäätös 2015 Hyväksytty talousarvio (TA+LTA) 2015 Hallituksen esitys 2015 Yhteensä Määrärahat yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) Valtionvelan korot (pääluokka 36) Tuloarviot yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) Verotulot Muut tulot Nettolainanotto ja velanhallinta (mom ) Nettolainanotto Velanhallinta Kehysmenot Vuoden 2015 toisessa lisätalousarvioesityksessä kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi noin 172 milj. eurolla. Vuoden 2015 kehysmenojen taso olisi milj. euroa. Hallitusohjelman mukaan lisätalousarvioihin varataan kehysmenoja varten vuosittain 300 milj. euroa. Talvivaaran kaivostoiminta Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 112 milj. euroa. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Konkurssipesä solmi maaliskuussa 2015 ehdollisen kauppasopimuksen, jonka loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät kuitenkaan ole varmistuneet. Tämän vuoksi valtio varautuu kokonaan omistamansa Terrafame Oy:n kautta osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Mikäli kaivos siirtyy konkurssipesältä uuden yhtiön vastuulle, päättyy samalla kaivoksen rahoittaminen ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksen kautta. Maatalouden ympäristökorvaukset Maatalouden uuden tukiohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun ympäristökorvausten tukimenekki keväällä 2015 oli odotettua suurempi. Tämän vuoksi ympäristökorvausten valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 116 milj. eurolla.

7 YLEISPERUSTELUT Y 7 Metsätalouden tuet Puuntuotannon kestävyyden tukea ehdotetaan korotettavaksi 14 milj. eurolla, ja tukeen ehdotetaan varattavaksi lisävaltuutta 20 milj. euroa. Lisävaltuuteen liittyvät tuet maksetaan pääosin vuoden 2015 määrärahoista. Pienpuun energiatuesta annettua lakia (101/2011) ei ole saatettu voimaan. Pienpuun energiatuki -momentilta ehdotetaan näin vähennettäväksi lain toimeenpanoon varatut määrärahat. Senaatti-kiinteistöjen myyntivaltuudet Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan Senaatti-kiinteistöille valtuutta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta seuraavasti: Siuntiossa sijaitsevat 28 kiinteistöä ja seitsemän määräalaa rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla; Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevasta kiinteistöstä määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla; ja valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla. Muita tarkistuksia Eduskunnan rakennusten peruskorjauksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä. Hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) valmistumisen turvaamiseksi ehdotetaan 7 milj. euron lisävaltuutta. Etuusmenoarvioiden tarkentumisen seurauksena elatustukimenoihin ehdotetaan 12,2 milj. euron, työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin 50 milj. euron ja vuorotteluvapaakorvauksen menoihin 10,6 milj. euron lisäystä. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin ehdotetaan lisäystä 19,5 milj. euroa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä määräaikaisten asiankäsittelijöiden palkkaamiseksi. Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 173 milj. eurolla alle 1,6 mrd. euroon.

8 Y 8 YLEISPERUSTELUT Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa Pääluokka 2015 Hyväksytty talousarvio (TA+LTA) Hallituksen esitys Yhteensä 21. Eduskunta Tasavallan presidentti Valtioneuvoston kanslia Ulkoasiainministeriön hallinnonala Oikeusministeriön hallinnonala Sisäministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Ympäristöministeriön hallinnonala Valtionvelan korot Yhteensä Eduskunnan vuodelle 2015 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa Osasto 2015 Hyväksytty talousarvio (TA+LTA) Hallituksen esitys Yhteensä 11. Verot ja veronluonteiset tulot Sekalaiset tulot Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) Nettolainanotto ja velanhallinta Yhteensä

9 Vuoden 2015 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä Yhteisövero, lisäystä Perintö- ja lahjavero, lisäystä Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut Arvonlisävero, vähennystä Valmisteverot Energiaverot, vähennystä Muut verot Autovero, vähennystä Jätevero, vähennystä

10 10 Osasto SEKALAISET TULOT Ulkoasiainministeriön hallinnonala Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä Osasto KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET Osuus valtion rahalaitosten voitosta Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä Osasto LAINAT Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä Tuloarvioiden kokonaismäärä:

11 11 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka EDUSKUNTA Eduskunnan kanslia Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Ulkoasiainhallinto Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä Kriisinhallinta 20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)... Pääluokka SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Maahanmuutto Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä

12 12 Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Palvelut valtioyhteisölle 88. Senaatti-kiinteistöt Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Maa- ja elintarviketalous 43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja eituotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) Luonnonvaratalous Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallinto Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä

13 13 Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut Elatustuki (arviomääräraha), lisäystä Työttömyysturva Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä Pääluokka VALTIONVELAN KOROT Valtionvelan korko Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä Määrärahojen kokonaismäärä:

14 14 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2015 kertymätiedoista, erityisesti lähdeveron kertymästä, sekä pääomatuloja ja niistä maksettavia veroja koskevan ennusteen noususta, minkä seurauksena vuonna 2015 verontilityksissä sovellettava valtion jako-osuus on korkeampi kuin mitä varsinaisen talousarvion laatimisen yhteydessä oletettiin II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Yhteisövero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu odotettua suurempien verovuoden 2014 ennakontäydennysmaksujen loppukeväällä 2015 toteutuneen kertymän sekä kansantalouden tilinpidon mukaista vuoden 2015 toimintaylijäämää koskevan arvion alentumisen yhteisvaikutuksesta. Ennakontäydennysmaksujen aiemmin arvioitua suuremman kertymän arvioidaan kasvattavan momentin

15 tuottoarviota 302 milj. euroa ja toimintaylijäämäarvion alenemisen vähentävän sitä 92 milj. euroa II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Perintö- ja lahjavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. Selvitysosa: Korotus aiheutuu tammi toukokuun ennakoitua suuremmista verokertymätiedoista sekä kesä syyskuuta koskevista Verohallinnon maksuunpanotiedoista. Tietojen valossa perintö- ja lahjaveron koko vuotta koskeva verotuottoarvio on merkittävästi kuluvan vuoden talousarviossa ennakoitua suurempi II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siitä, että taloudellinen tilanne ja erityisesti yksityinen kulutus ovat kehittyneet aikaisemmin ennustettua heikommin, minkä johdosta myös alkuvuoden 2015 arvonlisäverokertymät ovat jääneet odotettua pienemmiksi. Arvonlisäveron keskeisimmän veropohjaerän, kotitalouksien kulutusmenojen arvon ennakoidaan kasvavan 1,2 %, kun ennuste varsinaisessa talousarviossa oli 1,4 % II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Valmisteverot 07. Energiaverot Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu alkuvuoden kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta. Energiaverokertymien kehitys oli jo vuonna 2014 hieman aiemmin ennakoitua heikompaa.

16 Merkittävimpänä yksittäisenä verotuottoarviota alentavana tekijänä on litraa kohden kevyemmin verotettujen liikenteen biopolttoaineiden odotettua suurempi osuus kulutuksesta II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Muut verot 03. Autovero Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siirtymisestä uuteen ennustemenetelmään, jossa uusien autojen hiilidioksidipäästötasot ennakoidaan aiempaa tarkemmin. Viime vuosina koetun hiilidioksidipäästötasojen alenemisen ennakoidaan jatkuvan, minkä seurauksena myös keskimääräinen veroprosentti alenee. Vuoden 2015 tammi toukokuun verokertymätiedot ovat yhdenmukaisia uudistetun ennustemallin tulosten kanssa. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin kpl vuonna II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Jätevero Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2015 tammi toukokuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

17 17 Osasto 12 SEKALAISET TULOT 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Tuloarvion muutoksesta euroa aiheutuu Suomen Venäjän edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä ja euroa Libanonin kriisinhallintaoperaatiosta YK:ltä saatavien joukkokorvausten kasvusta II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

18 18 Osasto 13 KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 01. Osuus Suomen Pankin voitosta Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu eduskunnan pankkivaltuuston päätöksestä tulouttaa Suomen Pankin voitosta valtiolle 137,5 milj. euroa vuoden 2014 tuloksen perusteella. Tilikauden 2014 tulos oli 150 milj. euroa, jolloin valtiolle tuloutettava osuus on noin 92 % koko voitosta. Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan voitosta käytetään puolet Suomen Pankin vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi on perusteltua II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

19 19 Osasto 15 LAINAT 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentille merkitään lisäystä euroa. Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on euroa vuonna Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on euroa vuonna Tulot ja menot (milj. euroa) Tulot 5272 Nimellisarvoinen nettolainanotto Menot Emissiotappiot (netto) -40 Pääomatappiot (netto) -10 Nettotulot II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

20 20 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 EDUSKUNTA 10. Eduskunnan kanslia 74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 32 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevan Eduskuntatalon peruskorjaukseen. Kansliatoimikunnan kesällä 2014 hyväksymä projektinjohtourakan urakkatarjous ylitti arvioidut kustannukset. Rakennustöiden käynnistyttyä on urakoitsija laatinut tarkemman aikataulun sekä antanut arvion urakan kustannusten kertymästä. Selvityksen pohjalta on vuodelle 2015 kohdistuva lisämäärärahatarve 10 milj. euroa II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

21 21 Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ulkoasiainhallinto 29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2015 arvonlisäveromenojen tarkennetusta menoarviosta II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Kriisinhallinta 20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio II lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Yhteiset menot Suomen Bosnia Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Resolute Support -operaatio, Afganistan

22 Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma I lisätalousarvio 09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Atalanta-operaation menot EUTM/Somalian koulutusoperaation menot Libanonin kriisinhallintaoperaation menot EUTM/Malin koulutusoperaation menot Malin YK-operaation menot (MINUSMA) Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA) Irakin koulutusoperaation menot Yhteensä Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 18. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota. Käyttösuunnitelmakohtaan 05. lisätään euroa Irakin koulutusoperaation johdosta. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. II lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma 2015 II lisätalousarvio 2015 I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

23 23 Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 20. Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus. Selvitysosa: Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa II lisätalousarvio 2015 I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtuus Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille ja siitä saa aiheutua menoja enintään euroa vuosina Selvitysosa: Vuoden 2011 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitos oikeutettiin tekemään sopimus uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankinnasta.

24 Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen viranomaisten yhteiskäytössä oleva hätäkeskustietojärjestelmä (pelastustoimi, poliisitoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos). Uuden hätäkeskusjärjestelmän hankintavaihe käynnistyi 2010 ja kesti 2011 kesäkuuhun asti, jolloin hankintasopimus allekirjoitettiin. Alkuperäisen toimitussopimuksen mukaisesti uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica) olisi ollut käytössä vuoden 2015 aikana. Sovelluskehityksen ja tilaajavelvoitteiden viivästymisen vuoksi Hätäkeskuslaitos ja järjestelmän toimittaja ovat sopineet järjestelmän uudesta aikataulusta sekä järjestelmän versioinnista. Vuosien aikana havaittiin TUVE-tietoliikenneyhteyksien ja infran toimittajan puolelta aikataulun pettäminen. Hankkeen loppuunsaattamiseksi on laadittava muutossopimus, jonka solmiminen edellyttää valtuutta. Uuden aikataulun mukaisesti Erica on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa kevääseen 2017 mennessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. Yhteensä vuodesta 2016 lähtien Muutossopimus no Menot yhteensä II lisätalousarvio 2015 I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Maahanmuutto 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Suomesta turvapaikkaa hakevien määrän kasvusta. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan kohdistamaa resurssia nostetaan palkkaamalla määräaikaisia asiankäsittelijöitä (25 htv) loppuvuoden 2015 (elo joulukuu) ajalle II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

25 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

26 26 Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 20. Palvelut valtioyhteisölle 88. Senaatti-kiinteistöt 4. Valtuudet Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Antti Herlinille, Gustav Rehnbergille, Henrik Rehnbergille, Maatalousyhtymä Gustav ja Henrik Rehnbergille, Gustav ja Henrik Rehnbergille perustettavan yhtiön lukuun sekä Security Forest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Siuntiossa sijaitsevat kiinteistöt ja määräalat (M); (M) noin 4,1 ha, , , , (Palsta), , , , (M) noin 14,0 ha, , , (Palstat), , , , kantakiinteistö pinta-alaltaan noin 40,1 ha, , , , , , (M) noin 4,6 ha, , (Palsta), , , (M) noin 23,4 ha, (M) noin 3,0 ha, (M) noin 148,0 ha, , (Palsta), (M) noin 0,3 ha, , , (Palstat) niillä olevine rakennuksineen ja rakennelmineen 11,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; Roomy Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingissä sijaitsevasta kiinteistöstä määräosa, suuruudeltaan 99/100, sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat 21,5 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin; ja valtion koko omistusosuuden yhtiöissä käsittävät Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä kpl 89,6 milj. euron kauppahinnalla Aalto-korkeakoulusäätiölle ja Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:lle sekä Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeet yhteensä kpl 127,6 milj. euron kauppahinnalla Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle tai Helsingin yliopistolle. Kumpikin kiinteistövarallisuuden myynti toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen muutoin sopimin ehdoin. Selvitysosa: Ensimmäisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Siuntiossa. Kaupalla myydään yhteensä 28 kiinteistöä ja seitsemän määräalaa, joiden yhteenlaskettu pintaala on noin 727 ha. Myytäviä rakennuksia on yhteensä 64, joiden bruttopinta-ala on noin brm 2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta

27 saatu korkein tarjous on ollut 11,7 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Ostajatahot sitoutuvat yhteisvastuullisesti kaupan toteuttamiseen. Toisen valtuuden mukainen kiinteistövarallisuus sijaitsee Helsingin kaupungissa Ullanlinnan kaupunginosassa ja on maapinta-alaltaan noin m 2. Kiinteistöllä sijaitsevien rakennuksen ja rakennelmien pinta-ala on yhteensä noin brm 2. Avoimeen tarjousmenettelyyn perustuneessa myyntiprosessissa kiinteistövarallisuudesta saatu korkein tarjous on ollut 21,5 milj. euroa, joka vastaa omaisuuden käypää arvoa. Kolmannen valtuuden osalta valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa on 1/3 suuruista omistusosuutta vastaava osakeomistus Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannasta. Valtio on ollut yhtiöiden osakkeenomistajana nyt myytävällä osuudella lukien, jolloin valtio luovutti 2/3 osakeomistuksesta valtiosta itsenäiseksi irtaantuneille yliopistoille. Omaisuudesta luopuminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista ja luovutus tapahtuu omaisuuden käyvällä arvolla. Yhtiöiden päätarkoituksena on tuottaa tilapalveluita yliopistoille ja niiden pääomistajia ovat tällä hetkellä Aalto-korkeakoulusäätiö Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n osalta ja Helsingin yliopisto Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osalta. Valtion omistus yhtiöissä on katsottu rinnastuvan valtion kiinteistövarallisuuteen. Oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) mukaan po. kiinteistövarallisuuden luovuttamiseen vaaditaan Eduskunnan suostumus. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa II lisätalousarvio 2015 talousarvio 2014 tilinpäätös 2013 tilinpäätös 80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2015 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

28 28 Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Selvitysosa: Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin perusteluja muutettiin siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään euroa sekä siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahalisäyksen euroa perusteella lisättiin palkkausmenoihin käytettävää henkilötyövuosimäärää yhdellä. Kun toteuttamissuunnitelmat ovat valmistuneet määrärahan tehokas käyttö edellyttää valtion viranomaisten, lähinnä Elintarviketurvallisuusviraston, aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennin käynnistäminen edellyttää usein Suomen ja määränpäämaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, selvitysten tekemistä ja tietojen kokoamista. Määränpäämaa saattaa edellyttää maakohtaista auditointia ja vientilaitosten tarkastusta. Henkilötyövuosimäärää lisätään 12 henkilötyövuodella, mistä Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän järjestelmän kehittämiseen arvioidaan tarvittavan 2,5 henkilötyövuotta ja muun elintarvikkeiden viennin edistämiseen 9,5 henkilötyövuotta. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa II lisätalousarvio 2015 I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

29 Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää yhdessä vastinrahoitusmomentin määrärahojen kanssa ohjelmakauden rahoituksen maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 80 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 70 henkilötyövuotta. Selvitysosa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisellä avulla palkattavien määrää lisätään 15 henkilötyövuodella henkilöresurssien varmistamiseksi ohjelmakauden sulkemiseksi mennessä. Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa II lisätalousarvio 2015 I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Maa- ja elintarviketalous 43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v) Valtuus Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä EU:n ohjelmakauteen kohdistuvia ympäristökorvauksien sitoumuksia ja sopimuksia siten, että niistä aiheutuu vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia ympäristökorvausten menoja enintään euroa. Selvitysosa: Vuoden 2015 talousarviossa on valtuus tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia ympäristökorvausten menoja yhteensä enintään euroa. Momentin valtuutta korotetaan eurolla, koska ohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun tukimenekin arvio vuosille ylittää ohjelmavalmistelussa arvioidun ympäristökorvausten tukimenekin. Valtuuden lisääminen toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituskehyksen puitteissa.

30 Ympäristökorvausten ja luonnonmukaisen tuotannon valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa) Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. Yhteensä vuodesta 2015 lähtien Valtuus vuodesta 2016 lähtien Vuosia koskevat toimenpiteet, josta 253, , , , , , ,000 ympäristökorvaukset 204, , , , , , ,000 luonnonmukainen tuotanto 48,683 48,683 48,683 48,683 48, , ,000 Vuosia ja siirtymävuotta 2014 koskevat toimenpiteet 71,100 71,100 Vuosia koskevat toimenpiteet 2,200 2,000 0,500 4,700 Vuosia koskevat toimenpiteet 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 2,500 Menot yhteensä 327, , , , , , II lisätalousarvio 2015 talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Luonnonvaratalous 44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Valtuus Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön mukaisia työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään eurolla. Selvitysosa: EU:n komissio on hyväksynyt kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (34/2015) sisältyvän tukijärjestelmän Uusi tukijärjestelmä on tullut voimaan Vuoden 2015 helmikuun alusta kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) mukaista rahoitusta voidaan myöntää saakka. Momentille myönnetyllä euron valtuudella voidaan tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annettujen lakien mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä. Kumotun lain (1094/1996) perusteella niitä tehdään saakka. Kaikki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaiset työt edellyttävät valtuuden puitteissa tehtyjä tukipäätöksiä. Tarkistettu momentin valtuus on euroa, missä on lisäystä euroa. Määrärahan lisätarpeeksi arvioidaan euroa.

31 II lisätalousarvio I lisätalousarvio 2015 talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään euroa. Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan euroa. Selvitysosa: Momentin perustelujen mukaisesti määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla energiapuun korjuutukeen, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä. Tätä tukea voidaan myöntää kumotun metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) perusteella asti. Uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla ei myönnetä energiapuun korjuutukea. Vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa momentille on myönnetty euroa. Kun lisäksi käytettävissä on vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä määrärahasta vuodelle 2015 siirretty osuus euroa, käytettävissä on yhteensä euroa. Tästä euroa käytetään kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiseen energiapuun korjuutukeen. Käyttämättä jäävä osuus euroa lisätään momentille Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin tuloarviossa II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

32 32 Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Talvivaara Sotkamo Oy on asetettu konkurssiin ja edelleen julkisselvitykseen. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan. Konkurssipesä on myyntiprosessinsa perusteella solminut maaliskuussa 2015 ehdollisen kauppasopimuksen, jonka loppuun viemiseen liittyvät edellytykset eivät kuitenkaan ole sellaisenaan varmistuneet. Uudessa tilanteessa valtion on varauduttava osallistumaan kaivostoiminnan jatkamiseen aiemmin suunniteltua suuremmalla panostuksella tai vaihtoehtoisesti huolehtimaan kaivoksen sulkemisesta. Valtio voi toimia asiassa erityisyhtiö Terrafame Oy:n kautta. Momentille ehdotettu lisäys mahdollistaa Terrafame Oy:n toimintakyvyn molemmissa mainituissa vaihtoehdoissa. Lisäyksessä on myös otettu huomioon vedenpuhdistuksen tehostamista koskevien uusien teknologioiden selvittäminen. Mikäli kaivos siirtyy konkurssipesältä uuden yhtiön vastuulle, päättyy samalla kaivoksen rahoittaminen ympäristövahinkojen estämiseksi julkisselvityksen kautta. Tällöin osa vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille varatuista määrärahoista jäisi käyttämättä II lisätalousarvio I lisätalousarvio

33 33 Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 55. Elatustuki (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu elatustuen saajien arvioitua suuremmasta määrästä II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Työttömyysturva 50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ansiopäivärahan saajien määrän kasvusta II lisätalousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että voimaan tulleet vuorotteluvapaalain muutokset ovat vähentäneet vuorotteluvapaan käyttöä arvioitua vähemmän.

34 II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

35 35 Pääluokka 36 VALTIONVELAN KOROT 01. Valtionvelan korko 90. Valtionvelan korko (arviomääräraha) Momentilta vähennetään euroa. Selvitysosa: Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut euroalueen korkotasojen lasku. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, 0,2 prosentin lyhyttä korkoa kolmen vuoden korkojaksoille ja 0,9 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 244/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 185/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 185/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 185/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 367/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta.

S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta. Osasto 12 SEKALAISET TULOT 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 156/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa. Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot,

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.

Julkisen talouden suunnitelma vuosille Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5. Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018 2021 Budjettineuvos Petri Syrjänen / budjettiosasto Puolustusvaliokunnan kuuleminen 17.5.2017 Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit 2015 2016 2017 2018 2019

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 559 000 euroa. Momentin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi. Valtiovarainvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 31.5.

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi. Valtiovarainvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 31.5. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi Valtiovarainvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 31.5.2016 Terrafame Group Oy:n lisäpääomitus Terrafame Group Oy:n pääomitukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 Talousarvioesitys YLEISPERUSTELUT Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden lisäksi. Talouden näkymät Kansainvälisen talouden kehitysnäkymät ovat kaksijakoiset. Maailmantalouden kasvun kiihtymisestä

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 8.10.2015 Keskeistä vuodesta 2016 Suomen kansantalous supistui v. 2014 0,4%. Kuluvan vuoden

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/anitta Türkkan Helsinki 2016 Valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään 963 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa

Lisätiedot

HE 221/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 221/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 221/2016 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. S e

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 971 000 euroa. Lisäys talousarvioesityksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 143 000 euroa. S e l v i t y s

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vnk.fi

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 242

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.

Lisätiedot

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka

Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Valtiokonttorin TALOUSARVIOEHDOTUS 2014 Valtionvelka Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 Valtiokonttori Puh. (09) 77 251, Faksi (09) 7725 208, www.valtiokonttori.fi Pääluokka 36 36. VALTIONVELAN

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot