ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 9.6.2015 10.6.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A"

Transkriptio

1 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs.kirkkoherra, pj, poissa 99 Terttu Luoma-aho, vpj. pj 99 Leena Aspegrén Raili Kerola Samuli Korteniemi Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Aino Paananen Asko Peuraniemi Simo Rahtu Maisa Sarajärvi-Nuorti Heikki Salo kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Antti Jääskeläinen hallintojohtaja, sihteeri, poissa 104 Harriet Urponen vs. viestintäpäällikkö, sihteeri 104 Poissa Anni Tolppi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri 1 asia 91 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 572:1-4. Vs. kirkkoherra Kari Yliräisänen toimitti alkuhartauden, hiljennyttiin rukoukseen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintojohtaja Antti Jääskeläinen. 2 asia 92 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Terttu Luoma-aho ja Leena Aspegrén. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raili Kerola ja Leena Aspegrén.

2 2 3 asia 93 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa muut asiat kuullaan Kimmo Niukkasen, Asko Peuraniemen, Terttu Luoma-Ahon ja hallintojohtajan asiat. 4 asia 94 Diakonian virkojen uudelleen auki julistaminen Rovaniemen seurakunnan kaksi diakonian virkaa (erityisdiakonian virka päihde- ja kriminaalityö sekä diakonian virka Saarenkylä-Nammankylät- Yläkemijoki) ovat olleet haettavina päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä virkoihin oli kaksi hakijaa. Valmistelutyöryhmä (Markku Kukkonen, Aino Paananen, Asko Peuraniemi ja Kari Yliräisänen), päätyi ehdottamaan virkojen uudelleen auki julistamista siten, että ensimmäisellä hakukierroksella mukana olleet hakijat ovat mukana toisessa haussa ilman uudelleen hakua. Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto 1. julistaa uudelleen haettavaksi Rovaniemen seurakunnan erityisdiakonian viran (päihde- ja kriminaalityö) sekä diakonian viran (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki). Ensimmäisellä hakuajalle virkaa hakeneet huomioidaan uudessa haussa. Virat julkaistaan haettavaksi elokuussa Kotimaa -lehdessä, työvoimahallinnon ja kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla kotisivuilla. 2. päättää, että virkojen täyttöä valmistelee kirkkoherran ja johtavan diakonianviranhaltijan lisäksi palvelutyön johtokunnan pj. Asko Peuraniemi ja kirkkoneuvoston edustaja palvelutyön johtokunnassa Aino Paananen. Haastattelutilanteeseen voivat osallistua myös kirkkoneuvoston ja palvelutyön johtokunnan jäsenet. 5 asia 95 Lähetyssihteerin viran auki julistaminen Lähetyssihteeri Liisa Alanne jää eläkkeelle Julistustyön johtokunta on käsitellyt viran auki julistamista kokouksessaan Johtokunta on esittänyt viran auki julistamista heti alkukesästä, ja että uusi viranhaltija aloittaisi työn jo 1.8. lähtien, jolloin lähetyssihteeri Alanne pystyisi suorittamaan perehdytyksen. Hallinnollisesti asiaa ei ehditä ratkaisemaan julistustyön johtokunnan ehdottamalla aikataululla. Valinta joka tapauksessa siirtyy elo- tai syyskuulle. Alkukesää ei voi pitää myöskään hyvänä ajankohtana viran auki julistamiselle.

3 3 (5 asia 95 Lähetyssihteerin viran auki julistaminen) Tässä tilanteessa on otaksuttavaa, että valittu uusi viranhaltija aloittaa työnsä vuoden 2016 alussa. Lähetyssihteerin tehtävien hoitaminen järjestetään tilapäisratkaisuin syksyllä Suunnitelmaa esitellään lähemmin kokouksessa. Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto päättää, että 1. lähetyssihteerin virka julkaistaan haettavaksi elokuussa Kotimaa - lehdessä, työvoimahallinnon ja kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla kotisivuilla. 2. viran täyttöä valmistelee kirkkoherran lisäksi lähetysteologi Topi Litendahl, julistustyön johtokunnan pj. Heikki Salo ja kirkkoneuvoston edustaja julistustyön johtokunnassa Leena Aspegrén. Haastattelutilanteeseen voivat osallistua myös kirkkoneuvoston ja julistustyön johtokunnan jäsenet. 6 asia 96 Viranhoitomääräyksen pyytäminen pastori Kaija-Liisa Keräselle Pastori Kaija-Liisa Keränen on tuomiokapitulin päätöksellä määrätty hoitamaan sijaisena seurakuntapastorin virkaa (Elina Rask-Litendahl) siihen saakka kunnes Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki) vakinaisesti täytetään. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan valinnut Elina Rask- Litendahlin kappalaisen virkaan (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki). Tuomiokapituli tullee antamaan Litendahlille valtakirjan virkaan kokouksessaan elokuulla. Seurakuntatyön jatkuvuuden kannalta on erittäin suotavaa, että viroissa on työntekijät. Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Kaija-Liisa Keräselle annetaan viranhoitomääräys Elina Rask- Litendahlilta vapautuvaan seurakuntapastorin virkaan saakka siitä päivästä lukien jolloin kappalaisen virka täytetään. Seurakuntapastorin viran vakituisesta täyttämisestä sovitaan tuomiokapitulin kanssa syksyn aikana.

4 4 7 asia 97 Määräaikaisen sairaalasielunhoitajan viranhoitojärjestelyt Rovaniemen seurakunnassa on avoinna sairaalasielunhoitajan määräaikainen virka. Virkaa on pyritty täyttämään julkisen ilmoittautumismenettelyn kautta kaksi kertaa, jälkimmäinen päättyi Ensimmäisellä ilmoittautumisajalla virkaan ilmaisi kiinnostuksensa kaksi hakijaa Kaija-Liisa Keränen ja Reino Tikkinen, jotka otettiin huomioon myös toisella ilmoittautumiskierroksella. Ilmoittautumisajan umpeuduttua virkaa kohtaan on tullut lisäkyselyitä. Sairaalasielunhoitajien piiristä on esitetty toive, että nykyiselle määräaikaisena tehtävää hoitavalle annettaisiin määräaikainen viranhoitomääräys vuoteen saakka Sairaalasielunhoidon virkojen kokonaisuutta jouduttaneen arvioimaan uudelleen sosiaali- ja terveysalan mahdollisten muutosten vuoksi vuonna Tällä hetkellä sairaalasielunhoitajana toimivalla Reino Tikkisellä on viranhoitomääräys alkaen siihen saakka, kunnes määräaikainen sairaalasielunhoitajan virka täytetään. Näin ollen, tehtävän hoidolla on nykyisellään stabiili tilanne ja jatkuvuus. Kokonaistilanteessa on pidettävä olennaisena myös sitä, että Rovaniemen seurakunnan vetovoima kiinnostavana ja hyvänä työpaikkana säilyy ja vahvistuu. Tästä näkökulmasta katsoen on nähtävä tärkeänä myös uusien työntekijöiden rekrytointi. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostoa ilmoittamaan, toivooko se uutta ilmoitusmenettelyä erikoistumiskoulutuksen omaavien hakijoiden puuttuessa. Mikäli uusi ilmoittautumismenettely ei ole tarpeen, tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostoa 1) antamaan perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella kiinnostuksensa Rovaniemen seurakunnan määräaikaiseen sairaalasielunhoitajan virkaan ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään asettamaan ilmoittautuneet siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään 2) ilmoittamaan, toivooko se, että määräaikaisessa virassa sovelletaan koeaikaa. (LIITE 1.) Ehdotus, vs. khra Lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto pyytää uutta ilmoittautumismenettelyä elo- / syyskuussa Aiemmin virantäytöstä kiinnostuneet otetaan huomioon. Asko Peuraniemi esitti mm. Kimmon Niukkasen kannattamana, että kirkkoneuvosto ilmoittaa, että se ei toivo eikä esitä uutta ilmoitusmenettelyä ko. määräaikaisen sairaalasielunhoitajan virantäyttöön huolimatta siitä, että erikoistumiskoulutuksen omaavat hakijat ovat puuttuneet kahdella eri hakukierroksella, joista jälkimmäinen vasta päättyi Molemmilla hakukierroksilla ovat kiinnostuksensa tehtävään ilmaisseet pastori Reino Tikkinen ja Kaija-

5 5 (7 asia 97 Määräaikaisen sairaalasielunhoitajan viranhoitojärjestelyt) Liisa Keränen. Selkeästi voidaan todeta, että julkinen haku- ja ilmoittautumismenettely on ollut tasapuolinen ja rehellistä hakumenettelyä noudattava. Pieni hakijamäärä kertoo osaltaan siitä, että sairaalasielunhoitajan tehtävä koetaan vaikeaksi ja haasteelliseksi ja vain ani harvat, useimmiten muuta monipuolista pappiskokemusta omaavat henkilöt rohkenevat tehtävään hakea. Kolmatta kertaa hakumenettelyä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää vaan seurakunta esittää hakijat tässä järjestyksessä määräaikaisen tehtävän hoitajaksi saakka. 1. pastori Reino Tikkinen, 2. pastori Kaija-Liisa Keränen. (lausunto kokonaisuudessaan liitteessä 1a.). Vs. kirkkoherra esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat mm. Simo Rahtu ja Raimo Miettunen. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian palauttamista uuteen valmisteluun koskevan ehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi JAA ääntä ja yhdeksän EI ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti asian käsittelyä jatketaan. Seuraavaksi äänestettiin vs. kirkkoherran päätösehdotuksesta ja Asko Peuraniemen ehdotuksesta. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat vs. kirkkoherran ehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Asko Peuraniemen ehdotuksen kannalla sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi JAA-ääntä ja yhdeksän EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt Asko Peuraniemen päätösehdotuksen. Äänestysluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä. Vs. kirkkoherra Kari Yliräisänen ja kirkkoneuvoston jäsen Raili Kerola jättivät eriävän mielipiteen (Liite 1b ja 1c). 8 asia 98 Lausunto Oulun hippakunnan tuomiokapitulille avoimen kappalaisen viran hoitamisesta Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt kirjeessään 198/2015 vs. kirkkoherraa harkitsemaan Rovaniemen seurakunnan virkajärjestelyjen kokonaisuutta ajalle koskien Rovaniemen seurakunnan yhteisen seurakuntatyön kappalaisen viranhoitoa. Vastauksenaan tuomiokapitulille vs. kirkkoherra on käymiensä keskustelujen pohjalta päättänyt, että yhteisen seurakuntatyön kappalaisena ajalla toimi aluekappalainen Anne Lehmus. Lehmuksen sijaisena toimii kappalainen Sari Kuirinlahti. Ratkaisussa yksi kappalaisen virka (Sari Kuirinlahden) jää avoimeksi. Ko. viransijaisuuteen ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rovastit Tuomo Korteniemi ja Vesa-Pekka Koivuranta. Vs. kirkkoherra on pyytänyt tuomiokapitulia harkitsemaan sijaiseksi rovasti Tuomo Korteniemeä.

6 6 (8 asia 98 Lausunto Oulun hippakunnan tuomiokapitulille avoimen kappalaisen viran hoitamisesta) Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää lausuntoa Rovaniemen seurakunnalta avoimen kappalaisen viran hoitamisesta. (LIITE 2). Ehdotus, vs. khra Kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen kappalaisen viransijaisuuteen (Sari Kuirinlahden virka) rovasti Tuomo Korteniemelle. Kimmo Niukkanen esitti Samuli Korteniemen kannattamana, että kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen kappalaisen viransijaisuuteen (Sari Kuirinlahden virka) rovasti Vesa-Pekka Koivurannalle. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat vs. kirkkoherran päätösehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Kimmo Niukkasen päätösehdotuksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan JAA ääntä ja kolme EI ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen kappalaisen viransijaisuuteen (Sari Kuirinlahden virka) rovasti Tuomo Korteniemelle. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa. 9 asia 99 Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viran hoitamisesta lähtien Vs. kirkkoherra poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian ajan puheenjohtajana toimi Terttu Luoma-Aho. Rovaniemen seurakunnassa on avoinna alkaen kirkkoherran virka. Viransijaisuutta saakka on suostumuksensa perusteella määrätty hoitamaan viestintäpäällikkö, rovasti Kari Yliräisänen. Hän on antanut suostumuksensa myös ajalle eteenpäin, mikäli tuomiokapituli harkintansa perusteella antaa viranhoitomääräyksen. Tuomiokapituli on kokouksessaan päättänyt varata Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle tilaisuuden antaa lausunto rovasti Kari Yliräisäsen määräämisestä Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherran virkaan alkaen siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään. (LIITE 3). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen alkaen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirkaan rovasti Kari Yliräisäselle, siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään. Kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen alkaen Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirkaan rovasti Kari Yliräisäselle, siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään. Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa.

7 7 10 asia 100 Tuhkausmatkojen tukeminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Rovaniemen seurakunta on tukenut Rovaniemen ev.lut. seurakunnan jäsenten tuhkausmatkoja vuodesta Aluksi tuki oli 1000 mk ja valuutan vaihduttua 168. Kirkkoneuvosto esitti vuoden 2012 talousarviota käsitellessään, että tuhkausmatkatuki korotettaisiin 200 :on ja hautaustoimen talousarvion tuhkausmatkatukien määrärahoja lisättäisiin 2000 vuodelle Kirkkovaltuusto vahvisti korotuksen ja määrärahan lisäyksen (Kirkkovaltuusto 4/2011, 8 asia 62, ). Tuhkausmatkatukeen on tehty aina väliaikainen korotus Oulun seurakuntayhtymän krematorion käyttökatkosten aikana, jolloin vainajat on tuhkattu Kajaanin seurakunnan krematoriossa (pidempi kuljetusmatka). Tuhkausmatkoja on viime vuosina tuettu yhteensä :lla. Yleisten hautausmaiden ylläpito ja vainajien hautaamisesta huolehtiminen on yhteiskunnallinen tehtävä. Tehtävä on annettu lakisääteisesti ev.lut. seurakunnille ja sitä varten valtio rahoittaa seurakuntien yleisten hautausmaiden ylläpitämistä ja vainajien hautaamista (Hautaustoimilaki 17 luku), mutta lakisääteisesti myös velvoittaa kattamaan kustannuksista noin 20 % hautaamiseen liittyvillä maksuilla. Tästä johtuen esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan hautaukseen liittyvät maksut ovat samat kaikille paikkakuntalaisille riippumatta uskontokunnasta tai elämänkatsomuksesta. Edellä mainitusta hautaustoimilain tasavertaisuuden tavoitteesta johtuen seurakuntalaisten tuhkausmatkojen tukeminen hautaustoimen talousarvion määrärahoista on ristiriitainen. Vaihtoehtoja on kolme: 1. Tuhkausmatkatuki maksetaan kaikille Rovaniemeläisten vainajien kuolinpesille, kun vainaja tuhkataan muualla, mutta siunataan Rovaniemellä ja/tai haudataan Rovaniemelle. 2. Hautaustoimen talousarviosta poistetaan tuhkausmatkojen määrärahat, siirretään muualle sopivampaan talousarvioon ja maksetaan tuki sieltä. Tuhkausmatkatukea maksetaan edelleen Rovaniemen ev.lut. seurakunnan jäsenenä kuollessaan olleen vainajan kuolinpesälle, kun vainaja tuhkataan muualla, mutta siunataan Rovaniemellä ja/tai haudataan Rovaniemelle. 3. Tuhkausmatkoja ei enää tueta.. Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä vaihtoehdon 1. Tuhkausmatkatuki maksetaan kaikille Rovaniemeläisten vainajien kuolinpesille, kun vainaja tuhkataan muualla, mutta siunataan Rovaniemellä ja/tai haudataan Rovaniemelle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Jäsen Hannele Simonen ehdotti vaihtoehdon 2 hyväksymistä ja ehdotusta kannattivat Seija Karvo ja Vappu Alapeteri. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti yksimielisesti ehdottaa kirkkoneuvostolle vaihtoehtoa 2.

8 8 (10 asia 100 Tuhkausmatkojen tukeminen) 100 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto päättää, että tuhkausmatkatuki maksetaan vainajan kuolinpesälle jos vainajan kotipaikka ennen kuolemaansa oli Rovaniemellä ja hänen tuhkat haudataan tai muulla tavoin pysyvästi sijoitetaan Rovaniemen seurakunnan hautausmaille. Määrärahat sisällytetään jatkossakin hautaustoimen talousarvioon. Simo Rahtu esitti Kimmo Niukkasen kannattamana, että asia palautetaan hauta- ja kiinteistötoimen johtokuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat hallintojohtajan ehdotuksen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat Simo Rahtun ehdotuksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi JAA - ääni, yhdeksän EI ääntä ja yksi tyhjä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaisesti asia palautetaan hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. 11 asia 101 Hautaoikeuden haltijan valinta Mikko ja Hilja Jääskön haudalle Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Taisto Jääskö anoo nimeämistään hautaoikeuden haltijaksi Mikko ja Hilja Jääskön haudalle IV hautausmaa, osasto 2, rivi 7 paikat 67 A-B (liite) Mikko ja Hilja Jääskö ovat olleet Taisto Jääskön isovanhempia. Hautaan on haudattu myös Mikon ja Hiljan tytär Eeva Jääskö. Sukuselvitys esitetään kokouksessa. Kirkkolaki antaa (17 luku 3 ) kirkkoneuvostolle oikeuden nimetä hautaoikeuden haltijan. Tämän lain pykälän perusteella Taisto Jääskö voidaan nimetä hautaoikeuden haltijaksi. Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto nimeää Taisto Jääskön hautaoikeuden haltijaksi Mikko ja Hilja Jääskön haudalle IV hautausmaa, osasto 2, rivi 7 paikat 67 A-B. Kirkkoneuvoston edustaja Raimo Miettunen jääväsi itsensä. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. 101 (LIITE 4). Raimo Miettunen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto päättää hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.

9 9 12 asia 102 Seurakunnan hoitoon otetut haudat Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Rovaniemen seurakunnan hoitoon otetut haudat on lueteltu liitteessä. Liitteeseen on myös laskettu haudanhoidon kustannukset hautainhoitorahastolle ja seurakunnan hautaustoimelle. Kirkkolain 17 luvun 5 mukaan Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Lisäksi 5 :n apusäännössä 2 todetaan, että Hoitoonottopäätöksen voi tehdä määrävuosiksi. Toisaalta on mahdollista, että pysyväksi tehty päätös puretaan, koska päätös, johon ei ole liittynyt sopimusta tai srk:n yksipuolista sitoutumista, ei luo kenellekään oikeutta vaatia hoidon jatkamista. Purkamisesta on kuitenkin ilmoitettava hautaoikeuden haltijalle tai omaiselle, jota voidaan sellaisena pitää. Kaikki hoitoon otetut haudat tulee tarkastaa ja päättää onko aikanaan tehdyn päätöksen mukaista hoitovelvoitetta enää olemassa. On perusteltua, että seurakunta huolehtii historiallisesti merkittävien muistomerkkien ja hautojen hoidosta. I hautausmaalla tällainen on vapaussodassa kaatuneiden vainajien muistomerkki, jonka hoitokustannukset vuositasolla ovat 266 (Lisäksi I hautausmaalla on Fellman Esaiasin hauta, mutta tämän haudan hoitamiseen käytetään Abraham rahaston varoja). II hautausmaalla tällaisia muistomerkkejä ja hautoja ovat talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden muistomerkki, sankarihaudat sekä evakossa kuolleiden muistomerkki. Näiden hoitokustannukset ovat vuositasolla yhteensä III hautausmaalla on kaksi seurakunnan hoidossa olevaa yhteismuistomerkkiä vakaumuksensa puolesta vuonna 1918 kuolleiden hauta ja espanjantautiin kuolleiden rajamiesten muistomerkki. Näiden hoitokustannukset ovat vuodessa 168. Auttin ja Viirin hautausmailla on sankarihaudat sekä yhteiset muistomerkit. Näiden hoitoon kuluu seurakunnan hautaustoimella Auttissa 402 ja Viirillä 805. Itsenäisyyspäivän kynttilät kustantaa II hautausmaan sankarihaudoille partiotoimi ja Auttin ja Viirin sankarihautausmaille Yläkemijoen piiri. Vaihtoehtoja on kaksi: 1. Seurakunnan hoitovelvoite seuraavia hautoja kohtaan päätetään: - Sarta Einar II:0:89 - Tillman Karl ja Tillman Elis II:0:41A-F - Högman Gustaf II:0:61 - Heikel Pehr II:0:33 - Laitinen Onni III:32 A-H - Hoikka Iisak III:1:67 A-C - Rytkönen Otto III 1: Pakasmaa Aaron III:2:693 A-C - Ylinampa Katri III:2:837 A-E - Mänty Arvo III:2:6014 A-B - Koivukangas Kalle III:3:1265 A-B - Suhonen Juho III:3:1744 A-D - Tapio Heikki IV D:21:20-21

10 10 (12 asia 102 Seurakunnan hoitoon otetut haudat) 2. Seurakunta ostaa hautainhoitorahastolta vuosittain hoidon hinnaston mukaisesti vaihtoehdossa 1 mainituille haudoille. Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä vaihtoehdon 1. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta piti tärkeänä, että sankarihaudat (II, Viirin ja Auttin hautausmailla), evakossa kuolleiden, vapaussodassa kuolleiden, vakaumuksensa puolesta kuolleiden sekä espanjan tautiin kuolleiden rajamiesten haudat hoidetaan seurakunnan toimesta kuten asian esittelytekstissä. 102 Yksityisten henkilöiden hautojen osalta hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että I ja II hautausmaan museomaisen luonteen vuoksi seurakunnan hoitoon otetut haudat hoidetaan kesäaikana, mutta jouluaaton kynttilänsytytys voidaan lakkauttaa seuraavilla haudoilla: - Sarta Einar II:0:89 - Tillman Karl ja Tillman Elis II:0:41A-F - Högman Gustaf II:0:61 - Heikel Pehr II:0:33 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että seuraavilla haudoilla seurakunnan hoitovelvoite päättyy: - Laitinen Onni III:32 A-H - Hoikka Iisak III:1:67 A-C - Rytkönen Otto III 1: Pakasmaa Aaron III:2:693 A-C - Ylinampa Katri III:2:837 A-E - Mänty Arvo III:2:6014 A-B - Koivukangas Kalle III:3:1265 A-B - Suhonen Juho III:3:1744 A-D - Tapio Heikki IV D:21:20-21 (LIITE 5). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi asiasta hautaja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla.

11 11 13 asia 103 Aatu Laitisen ja Veli Eliel Laitisen hautojen hoidot Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Omainen Onni Laitinen esittää, että Rovaniemen seurakunta ottaa hoitaakseen Rovaniemen seurakunnan entisten kirkkoherrojen haudat (liite). Aatu Laitinen on toiminut kirkkoherrana v ja Veli Eliel Laitinen v Aatu Laitisen hauta on III hautausmaalla, osasto 1 hauta 12 A-D, 4 hautapaikkaa. Veli Eliel Laitisen hauta on III hautausmaalla, osasto 1 hauta 1AA-1AC, 3 hautapaikkaa. Haudat ovat reunakivellisiä hiekkahautoja. Aatu Laitisen haudan hoidon kustannukset olisivat hinnaston mukaisesti 170 vuodessa ja Veli Eliel Laitisen haudan hoitokustannukset 143 vuodessa, mikäli seurakunta ottaa haudat hoitaakseen. Kirkkolain 17 luvun 5 mukaan Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää olla ottamatta Aatu Laitisen ja Veli Eliel Laitisen hautoja hoidettavakseen. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen 103 (LIITE 6). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kustannuksella ei jatkossa otettaisi yksityisten henkilöiden hautoja hoidettavaksi. 14 asia 104 Pankkitilien käyttövaltuus Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan sihteerinä toimi vs. viestintäpäällikkkö Harriet Urponen. Seurakunnan taloussäännön 7 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Tilien käyttövaltuuksien osalta käytäntö on oltava toimiva myös sijaisuuksia ja lomia ajatellen, mutta kuitenkin riittävän suppean henkilöpiirin käsittävä. Seurakunnan pankkitilien tilinkäyttövaltuudet ovat olleet hallintojohtaja Antti Jääskeläisellä ja talouspäällikkö Tarja Ahopellolla.

12 12 (14 asia 104 Pankkitilien käyttövaltuus) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto päättää, että pankkitilien käyttövaltuudet ovat jatkossakin Antti Jääskeläisellä. Tarja Ahopellon käyttövaltuudet lakkautetaan lähtien ja samasta ajankohdasta lähtien käyttövaltuudet myönnetään Raija Perkkiölle. 15 asia 105 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: Kasvatustyön johtokunta 18.5., Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen alueneuvosto 24.2., Korkalovaara-Ounasjoen alueneuvosto 20.5., Ounasvaara-Alakemojoen alueneuvosto 25.2., Keskikaupungin alueneuvosto 12.5., hautaustoimen päällikkö vk 21-22, lapsityön pastori 22, hallintojohtaja 21-22, vs. kirkkoherra Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen. 16 asia 106 Muut asiat Kimmo Niukkanen kertoi partiolaisten ja heidän vanhempien talkoista Povarin kämpällä. Asko Peuraniemi kysyi kirkkoherranviraston työtilanteesta ja kirkonmäen mahdollisesta led-infotaulusta. Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen kertoi museoviraston päivätystä lausunnosta koskien kirkonmäen piha-aluesuunnitelmaa. Terttu Luoma-Aho kertoi Sinetän kappelin remontin aikaisesta vesivahingosta ja toivoi kiinnitettävän huomiota työmaan siisteyteen. 17 asia 107 Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään 25.8., 22.9., , , ja Kirkkovaltuuston kokoukset pidetään ja (vaihtoehtoinen päivä asia 108 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

13 13 19 asia 109 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 548. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen Antti Jääskeläinen puheenjohtaja, sihteeri :t ja :t ja Terttu Luoma-Aho Harriet Urponen puheenjohtaja, 99 sihteeri 104 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Raili Kerola Leena Aspegrén

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 662017 762017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 662017 klo 1700-1835 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Pertti Ahokas Ville-Pekka

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi 12102015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 7102015 klo 1800-2035 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti Alatalo Antti Ansala Liisa Aspegrén Leena Erola Hannu todettiin läsnä

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1942016 2042016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1942016 klo 1700-2010 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :n 53

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 922016 922016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 922016 klo 1800-1916 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti Alatalo Antti Aspegrén Leena Autto Heikki

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 1112017 1312017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 1112017 klo 1800-1847 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti Alatalo Antti Aspegrén Leena Autto Heikki Erola

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2452016 2552016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2452016 klo 1700-1835 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 22.5.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 24.5.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 22.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1112016 3112016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1112016 klo 900-1601 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 25.1.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 27.1.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 25.1.2011 klo 17.00 19.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 15.6.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 16.6.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 15.6.2010 klo 17.00-18.10 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 26.10.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 27.10.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 26.10.2010 klo 17.00-18.55 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 11.12.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 20.12.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 11.12.2012 klo 17.00-18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto 22.9.2015 24.9.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto 22.9.2015 24.9.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2292015 2492015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2292015 klo 1700-2145 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2712015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2712015 klo 1700-2010 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili Kerola

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 30.10.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 1.11.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 30.10.2012 klo 17.00-18.25 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015 21.10.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015 21.10.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20102015 21102015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20102015 klo 1700-1900 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 21.4.2015 23.4.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2142015 2342015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2142015 klo 1700-1945 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Luoma-aho Leena Aspegrén Raili

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kirkkoneuvosto 17.11.2015 19.11.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 Kirkkoneuvosto 17.11.2015 19.11.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 19112015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 17112015 klo 1700 2047 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj Terttu Luoma-aho vpj Leena Aspegrén

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 21.1.2015 27.1.2015. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 21.1.2015 27.1.2015. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 2112015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 2112015 klo 1800-1935 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ansala Liisa Ahokas Pertti Alatalo Antti Autto Heikki Harju-Autti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 3.3.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 4.3.2010 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 3.3.2010 klo 18.00-18.30 Paikka seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Läsnä Ahokas Pertti

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2542017 2742017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2542017 klo 1700-1951 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Janne Kaisanlahti Pertti Ahokas

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 13.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 14.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 13.6.2012 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1992017 2192017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1992017 klo 1700-1949 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen Janne Kaisanlahti Pertti Ahokas

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto/hautausmaakatselmus 1 /hautausmaakatselmus KAPPELINEUVOSTON KOKOUS/HAUTAUSMAAKATSELMUS Aika keskiviikkona klo 17.00 18.30 Paikka Virolahden hautausmaa ja Pitäjäntupa läsnä/poissa Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi

Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012. seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Kirkkovaltuusto 25.1.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 30.1.2012 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 25.1.2012 klo 18.00 18.40 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70, Rovaniemi Ahokas Pertti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto 22.10.2013 23.10.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto 22.10.2013 23.10.2013. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 22102013 23102013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 22102013 klo 1700-1843 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Sari Kuirinlahti Terttu Lehtola Leena Järventie

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 19.1.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 19.1.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 20.1.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti 19.1.2010 klo 17.00-19.00 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet: Vesa-Pekka Koivuranta puheenjohtaja

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 24.3.2015 26.3.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 24.3.2015 26.3.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A 2632015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2432015 klo 1700-1940 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, pj Leena Aspegrén Raili Kerola Samuli Korteniemi

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 17122013 19122013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 17122013 klo 1700 1910 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Jouni Riipinen kirkkoherra, pj Terttu Lehtola

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 24.8.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 26.8.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 24.8.2010 klo 17.00-19.45 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 2412017 2612017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2412017 klo 1700-1935 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, kirkkoherra, pj, (poissa :n 23

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 5/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 13.9.2017 klo 18 18.24 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 16.2.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70

Kirkkoneuvosto 16.2.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010. Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Kirkkoneuvosto 16.2.2010 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 18.2.2010 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 16.2.2010 klo 17.00-18.00 Paikka seurakuntakeskuksen takkahuone, Rauhankatu 70 Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. Paikka 9-2016 Aika Torstai 24.11.2016 klo 17.00 Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 109 KOKOUKSEN AVAUS 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 20.9.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 22.9.2011 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 20.9.2011 klo 17.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet:

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 10.6.2014 11.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1062014 1162014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1062014 klo 1700 1920 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vs kirkkoherra, puheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot