MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen

3 MERCURIA toimintakertomus Kertomus 107. toimintavuodelta Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...4 Laatua ja sen arviointia / Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus...5 Rehtorin tervehdys...6 Valmistuvien opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja MERCURIAsta...7 MERCURIA Nuorisokoulutus...8 MERCURIA Aikuiskoulutus...10 MERCURIA Future...12 Taitaja2015-kisat...13 Kansainvälisyys on kaikkien asia...14 Töitä tarjolla merkonomille työelämän moniosaajalle...16 MERCURIAn jälkeistä elämää...17 Mercurialaisten mietteitä...18 Kiitokset työssäoppimis- ja näyttöpaikoille...20 Talous ja tulos...22 Henkilöstö...23 Hallinto...24 Rector s greetings...25 Stipendit lukuvuonna Toimittanut: Marko Päivä Suunnittelu ja taitto: Oy Mainostoimisto Kaktus Reklambyrå Ab 3

4 Toimitusjohtajan katsaus huominen täynnä mahdollisuuksia Myös koulutusta koskee vaatimus tuloksellisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa ns. tulosindeksiä. Sen avulla mitataan vuosittain, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste, saadaanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö opinnot sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilöstön kehittämistä tuetaan. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on ollut kärkisijoilla jo 11 vuotta peräkkäin sekä Uudellamaalla että valtakunnallisessa vertailussa (Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosrahoitus raportti). Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset vuosille olisivat toteutuessaan merkinneet varsin radikaaleja muutoksia ammatilliseen koulutukseen. Suunnitellut muutokset liittyivät mm. järjestäjäverkon karsimiseen, järjestämislupien uusimiseen, koulutuksen rahoitukseen ja rakenteisiin. Lakiesitykset kaatuivat eduskunnan käsittelyssä maaliskuussa 2015, mutta olivat sitä ennen saaneet aikaan paljon liikehdintää koulutuksen järjestäjäkentässä. Niinpä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:kin neuvotteli useiden potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa. Toiminnallista yhteistyötä ja työnjakoa onkin tarkoitus syventää liiketalouden koulutuksen järjestäjien kanssa pääkaupunkiseudulla. Hallinnosta ja rakenteista on keskusteltu paljon viimeisten vuosien aikana. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ammatillisen koulutuksen rooli ja merkitys yhteiskunnassa. Vuosittain ammatillisessa koulutuksessa opiskelee yli suomalaista ja tutkinnon suorittaa noin henkilöä. Rakenteiden sijaan olisi keskityttävä itse ytimeen: työnantajien ja asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaiden moninaisista tarpeista johtuen suomalaisessa koulutuskentässä luulisi olevan sijaa ja tarvetta erilaisille koulutusratkaisuille ja koulutuksen järjestäjille. Ammatillisen koulutuksen rooli olennaisena osana alueiden ja yritysten menestystä korostuu jatkossa. Tästä oiva esimerkki on Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen tuore kumppanuus Kauppakeskus Jumbon, Viihdekeskus Flamingon ja Vantaan kaupungin kanssa. Yhdessä olemme kehittäneet uuden toimintamallin, Kauppakeskusakatemian. Kauppakeskusakatemia on osa Vantaan elinvoimaohjelmaa, joka tähtää kaupungin monipuoliseen kehittämiseen yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Taloudellisten lukujen valossa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy säilytti hyvän tulostason vuonna Yksikköhinnan leikkaukset ja muut säästötoimenpiteet vaikuttavat heikentävästi tulopohjan kertymiseen jatkossa ovathan ammatillisen koulutuksen leikkaukset yhteensä noin - 20 % vuosien aikana. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:llä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet selviytyä vahvan taloutensa ansiosta. Hyvien tulosten pohjana ovat luottamus ja monipuolinen yhteistyö. Lämpimät kiitokset Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n omistajille, hallitukselle ja johtokunnalle, yritysasiakkaille, opiskelijoille ja henkilöstölle sekä muille yhteistyökumppaneille. Erityskiitokseni hallituksen eroavalle puheenjohtajalle Tuomo Tirkkoselle hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä vuosina Sinikka Sartonen opetusneuvos, toimitusjohtaja 4

5 Laatua ja sen arviointia Lukuvuoden aikana laatu on ollut näkyvästi esillä MERCURIAn toiminnassa. MERCURIAlla on pitkä kokemus laadusta ja sen arvioinnista osana arjen työtä. Käytössä olevat laatumittaristo ja palautejärjestelmä tukevat jatkuvan parantamisen tavoitetta. Laatua arvioidaan vuosikellon mukaisesti EFQM-mallia käyttäen neljällä tulosalueella: asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunta- ja suorituskykytuloksissa. Tulokset kootaan laatuportfolioon. Myös tänä vuonna MERCURIA sai erinomaiset tulokset kaikilla mittareilla. Laadunhallinnan kannalta lukuvuotta sävytti vahvasti ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearviointi. MER- CURIAssa arviointiin valmistauduttiin huolellisesti koko lukuvuoden ajan ja siihen osallistettiin mittava joukko henkilöstöä, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä. Arviointityön tuloksena saatiin kattava kuva MERCURIAn laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta. Tulokset osoittavat, että MERCURIAssa tehty pitkäjänteinen laatutyö on toimivaa ja tuottaa erinomaisia tuloksia. Lukuvuoden aikana verkostoituminen on myös ollut laatutyössä keskeisellä sijalla. MERCURIA on mm. yhtenä partnerina Opetushallituksen tukemassa LARK Laatua ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa, joka aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. MERCURIA on ollut aktiivinen verkoston toiminnassa myös tänä vuonna. Hankkeen myötä korostuvat yhteistyö ja toisilta oppiminen. Verkosto jatkaa toimintaansa myös seuraavana lukuvuonna. Henni Timonen laatupäällikkö Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus verkostossa on voimaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut jo lähes kymmenen vuoden ajan verkostona, jonka tavoitteena on edistää kaupan alan koulutusta ja kehittämistä. Verkoston muodostavat noin 60 kaupan ja alan koulutuksen toimijaa. Keskeisinä toimintamuotoina Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa ovat vuosittaiset verkostopäivät sekä klusteritoiminta. Verkosto kokoontui vähittäiskaupan ennakointikamarin seminaariin, jonka järjesti Helsingin seudun kauppakamarin yhteydessä toimiva Ennakointikamari. Seminaarissa alustajat valottivat vähittäiskaupan murrosta monipuolisesti ja alustukset herättivät vilkasta keskustelua. Klusteritoimintaa oli kuluvan lukuvuoden aikana viidessä klusterissa. Tekninen kauppa- ja Erikoiskauppa -klusterit kokoontuivat pohtimaan alojen erityiskysymyksiä. Verkko-oppiminen ammatillisessa koulutuksessa -klusteritapaamisissa esiteltiin hyviä verkko-oppimisen käytäntöjä eri organisaatioista. Yrittäjäksi kauppaan -klusterissa tuotettiin verkkomateriaali, joka on Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkoston saatavilla syksystä 2015 alkaen. Työpaikkaohjaamisen klusteri lanseerasi Vuoden työpaikkaohjaaja -kilpailun, jossa ensimmäisen kerran valitaan vuoden työpaikkaohjaaja vuodelle Tarja Mykrä kehitysjohtaja 5

6 Rehtorin tervehdys Työvaltainen ja joustava opiskelu lisää nuoren opiskelumotivaatiota ja vahvistaa hänen itsetuntoaan Lukuvuosi on ollut todellinen kehittämisen lukuvuosi. Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan , jolloin koko ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä muuttuu osaamisperusteiseksi ja vahvasti työelämälähtöiseksi. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa runsaat 100 opiskelijaa suorittaa liiketalouden perustutkintoa yksilöllisesti, joustavasti ja työvaltaisesti ilman yhteisiä lukujärjestyksiä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja tarvittaessa myös henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulussa opiskeltavien kokonaisuuksien sisältö riippuu mm. siitä, mitä opiskelijalla on mahdollisuus oppia työssä tai mitä osaamista hänellä on jo entuudestaan. Joustavan työvaltaisen menetelmän tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi tutkinnon 2 3 vuodessa. Tavoitteena on myös lisätä työllistymismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäytymistä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tuetaan nuoren ammatillista kasvua, itseluottamusta, vastuullisuutta ja työelämävalmiuksia. MERCURIA on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen hankkeessa, jossa on tarkoitus selvittää, minkälaisia toimenpiteitä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty koulutustakuun toteuttamiseksi. Useat koulutuksenjärjestäjät ovat käyneet bench marking -vierailuilla MERCURIAssa, ja erityisopettaja Sirkku Ohvo on pitänyt aiheesta esityksiä eri puolella Suomea. On hienoa kuulua edelläkävijöiden joukkoon. Ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan ammattiin opiskelevat haluavat oppilaitosten tukevan opiskelijoiden yhteishengen kehittymistä. Nuoret haluavat myös lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. Pedagoginen laatu yhdistyy siis yhä tiiviimmin hyvinvointiin. Osaaminen ja hyvinvointi lisääntyvät, kun opitaan ja on hyvä olla. MERCURIAssa on käytössä paljon yhteistoiminnallisia menetelmiä. Opiskelijat osallistuvat eri tavoin oppilaitoksen toimintaan. Kansallisessa laadunhallinnan itsearvioinnissa ja uuden opetussuunnitelman laadinnassa on kuultu opiskelijoita. Lisäksi opiskelijat ovat järjestäneet koko kouluyhteisön iloksi monia tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä opitaan monia työelämässä tarvittavia taitoja kuten esiintymiskykyä, stressinhallintaa, organisointikykyä ja kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Kalenterivuosi 2014 oli tulokseltaan erinomainen. Kansainvälisyys lisääntyi ja yhteensä 54 MERCURIAn opiskelijaa suoritti työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Opiskelijat antoivat asteikolla 1 5 arvosanaksi MERCURIAlle 4,5 ja 99 % valmistuneista opiskelijoista suosittelee omaa opinahjoaan opiskelupaikaksi. Olen hyvin kiitollinen näistä palautteista. Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja (VALO) -kilpailun voitto tuli MERCURIAan, eli Joni Niittyvuopio valittiin vuoden 2014 aikuismerkonomiksi. Palkintotilaisuus pidettiin MERCURIAssa , ja juhlapuhujana toimi kansanedustaja Antti Kaikkonen. Taitajakisoista tuli myös menestystä. MERCURIAn opiskelijat pääsivät finaaliin kolmessa eri lajissa: Asiakaspalvelussa, Yrittäjyydessä ja Taloushallinnossa, josta tuli pronssisija. MERCURIAn vahvuutena on erittäin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä fiilis ja tekemisen meininki eivät synny itsestään. Siihen tarvitaan mutkatonta yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Haluan kiittää lämpimästi koko MERCURIAn henkilöstöä, Martinlaakson lukiota, opiskelijoita, työssäoppimispaikan tarjonneita yrityksiä sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Tiina Immonen rehtori 6

7 Valmistuvien opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja MERCURIAsta MONI YHDEKSÄSLUOKKALAINEN ei vielä tiedä, minne alalle hän haluaa suunnata. Minä olin yksi heistä. Tiesin vain, että kaupallinen ala voisi mahdollisesti kiinnostaa minua. Moni tuttavani opiskeli Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ja he kehuivat kyseistä koulua. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa oli myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinto, mikä lisäsi kiinnostustani koulua kohtaan. Koulun sijainti vaikutti myös valintaani. Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen oli myös hyvät kulkuyhteydet. Nyt olen opiskellut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa liki kolme vuotta, enkä voi sanoa, että olisin kouluni voinut paremmin valita. Astuessani ensimmäistä kertaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen ovista, en tiennyt mitä tuleman pitää. Minulla ei juurikaan ollut minkäänlaista käsitystä kaupallisesta alasta. Sain kuitenkin heti koulun alettua hyvän otteen ja tunteen tästä koulusta, mistä iso kiitos kuuluu opettajillemme. Koulun opettajat ovat erittäin päteviä, tuntevat alan ja tietävät mitä opettavat meille. He ovat myös erittäin auttavaisia tilanteissa, missä oppilas tarvitsee tietoa tai tukea. Kolmen vuoden aikana olen oppinut niin paljon erilaisia asioita, että niitä kaikkia olisi mahdotonta laittaa paperille. Olen oppinut tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Olen oppinut yrityselämästä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hoidosta, markkinointiviestinnästä, sähköisestä kaupankäynnistä sekä kansainvälisestä kaupasta. Koulussa olen saanut myös erittäin paljon yleissivistävää tietoa, ja se on kasvattanut minua ihmisenä. EN VOISI OLLA TYYTYVÄISEMPI opiskeluuni MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. Olen kolmen vuoden aikana oppinut todella paljon niin opiskelujen avulla, kuin osallistumalla koulun ohella erilaisiin tapahtumiin. Kolmen vuoden aikana olen saanut todella paljon ystäviä, kokenut ja oppinut markkinointiryhmässä paljon, sekä saanut unohtumattoman muiston 3. vuoden Saksan matkasta Lyypekkiin, jossa unohtumattomien kokemusten lisäksi olen päässyt oppimaan vielä lisää myynnistä ja tutustunut erilaiseen kulttuuriin ja ihmisiin. Olen päässyt kuuntelemaan monia ammattilaisia eri aloilta ja saanut opetusta mielestäni parhailta opettajilta, mitä ainakaan tähän mennessä olen kohdannut. Opiskelujen aikana mielikuvani tulevaisuuden suunnitelmista on muuttunut ja olen saanut hyvän käsityksen siitä mitä tulevaisuudessa haluan tehdä. Ennen kouluun hakeutumista olin sitä mieltä, että opiskelen lukion kautta esimerkiksi lääkäriksi, mutta nyt kun olen käynyt MERCURIAa kolme vuotta, olen varmistunut siitä, että tulevaisuuteni on kaupallisella alalla. Kauppaoppilaitos on antanut minulle hyvät eväät lähteä opiskelemaan eteenpäin ja tavoittelemaan unelmieni ammattia. Olen opiskelujen aikana ja varsinkin Rahoituspalvelut -kurssin aikana tajunnut tähtääväni pankki- ja rahoitusalalle. Olen saanut koulusta hyvän perusopetuksen siihen ja tästä on hyvä lähteä opiskelemaan lisää. JOS SAISIN NYT valita uudelleen, haluaisin ehdottomasti suorittaa kaksoistutkinnon. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on valmistanut minua työelämään, siellä tuleviin mahdollisiin haasteisiin sekä tarjonnut minulle kolmen vuoden aikana runsaasti kokemusta sekä erilaisia taitoja. Lukiossa opiskelevat ystäväni voivat vain haaveilla sellaisista mahdollisuuksista ja taidoista mitä minulle on tarjottu MERCURIAssa. NÄIDEN KOLMEN VUODEN AIKANA on tirautettu kyyneliä ja naurettu maha kippurassa. Parhaiten tästä koulusta jäi mieleen se, miten hauskaa ja iloista täällä oppiminen on. Tietenkin välillä oli otettava asiat tosissaan ja keskityttävä niihin 100 %, mutta yleensä oppiminen oli hauskaa ja rentoa. Opiskeluni MERCURIAssa on antanut minulle erittäin hyvät eväät työelämään. Olen oppinut paljon uusia asioita, tavannut alan ammattilaisia, saanut uusia kavereita ja uskomattomia kokemuksia mm. parhain muistoni on vanhojen tanssit. Näistä asioista en voi koskaan olla mitään muuta kuin kiitollinen. Valmistujaiset ovat aivan oven takana ja haikein mielin lähden täältä. Minulla on ollut aivan mahtavia opettajia ja aivan mahtava luokka mukanani, enkä voisi melkein parempaa toivoa. Kiitokset MERCURIAlle! Työelämääni varten minulla on mukanani arvokkaita vinkkejä ja kokemuksia, tästä minun on hyvä lähteä tavoittelemaan unelmiani. NYT KUN LOPPU HÄÄMÖTTÄÄ ja lakki on kohta päässä, niin huomaan oppineeni todella paljon kaupallisia asioita. Kouluun tullessani olin pieni keltanokka liikenteessä, joka oli lapanen kaupallisten asioiden sekä tietokoneiden kanssa. Nykyään esimerkiksi Power- Pointin ja Wordin käyttö sujuu kuin vettä vaan, ja pystyn luomaan mitä ihmeellisimpiä esityksiä ja tekstikokonaisuuksia. Olen kasvanut fyysisesti MERCURIAn aikana 1,5 senttimetriä pituutta. Henkistä kasvua on varmaan edes turha mainita, koska on selvää että MERCURIA opettaa ja kasvattaa. Opiskelijoiden mietteet koonnut: Minttu Kilpinen 7

8 MERCURIA Nuorisokoulutus yhdessä olemme enemmän Ritva Hirvonen, koulutusjohtaja Opiskelijoiden hyvinvointi ja heidän opintojensa eteneminen ovat meille ykkösasia. Meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä erittäin hyvin toimivat opiskelijapalvelut. Otamme huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tavat oppia. Suuri osa opettajista on osallistunut opiskelijan vahvuuksien vahvistamista tukevaan Coachaava opettajuus -koulutukseen tai UTOPEDA-hankekoulutukseen, jossa keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa nuorten oppimista työpaikoilla monipuolistamalla oppimisen tapoja ja ympäristöjä. Kaupunkisuunnistusta, yritysvierailuja ja oppimisbaareja Olemme kehittäneet sekä työvaltaisia että toiminnallisia opiskelutapoja. Oppia voi kaupunkisuunnistuksen ja yritysvierailujen avulla oppilaitoksen ulkopuolella sekä eri teemojen mukaisissa oppimisbaareissa oppilaitoksen tiloissa. Erilaiset tiimeissä tehtävät projektityöt ja teemapäivien järjestämiset kuuluvat keskeisenä osana opiskeluun. Yhdessä tekemistä ja me-henkeä Salibandyturnaukset etenkin syyslukukauden aikana pitivät yllä fyysistä kuntoa ja toivat sopivaa piristystä arkeen. Välituntiliikuntatoiminta on saanut suuren suosion: kuntosali ja pingispöydät ovat kovassa käytössä ja lyhyet koripallo- ja futsalmatsit lukion ja kauppaoppilaitoksen opiskelijoiden välillä tuovat päivään mukavaa vaihtelua. Opiskelijat järjestivät salibandyturnauksen lähikoulujen kanssa ja jalkapallon ystävyysottelun muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa. Yhteisillä tempauksilla olemme luoneet iloista henkeä MERCURIAtaloon. Syyskuussa pidimme yhdessä Martinlaakson lukion kanssa huoltajien illan. Tilaisuudessa kuulimme luennon aiheesta Tunnetaidot ja vanhemmuuden tukeminen ja saimme tietoa nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Projekteja, tapahtumia ja juhlia Marraskuussa oppilaitoksessa vietettiin MER- CURIAn kauppakeskusviikkoa. Yhdessä luokassa toimi pop-up-kauppakeskus, ja myytävänä oli koruja, kosmetiikkaa, vaatteita ja astioita. Lisäksi kauppakeskuksesta oli myös mahdollista ostaa kauneuspalveluita. Järjestäjinä toimivat työvaltaisen ryhmän opiskelijat, jotka suorittivat Yrittäjyys-tutkinnonosaa. Koko talon yhteinen joulujuhla vahvisti yhteishenkeä. Sen teemana oli nuorten ehdottama arjen katu-uskottavuus. Muotinäytöksestä, musiikista ja itse tehdyistä grafiittisomisteista vastasi opiskelijoista koostuva hupitoimikunta. Hyvä esimerkki opiskelijoiden yhdessä tekemisestä olivat oppilaitoksen Avoimet ovet -tapahtuma tammikuussa. Opiskelijat olivat järjestäneet opettajien kanssa mm. tuote-esittelyjä maistiaisineen. Vierailijoilla oli myös mahdollisuus seurata rahoituspalveluiden tutkinnon osan näyttöjä. Helmikuussa iloista mieltä toi hupitoimikunnan järjestämä ystävänpäivän tapahtuma. Yhteisöllisyyttä lisäsivät opiskelijoidemme ja Martinlaakson lukion opiskelijoiden yhteinen Wanhojen tanssit. MERCURIAssa vietetään kerran vuodessa maaliskuun alussa hyvinvointiviikkoa yhdessä Martinlaakson lukion kanssa. Viikon aikana järjestettiin monipuolisia tapahtumia ja tarjottiin terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvää tietoa. Viikon odotetuin vieras oli Axl Smith, joka kertoi luovuudesta ja uravalinnoista. Toukokuun lopussa vietettiin jo perinteisiä hotellipelimessuja sekä hotellipeli-iltaa osana yrittäjyyden tutkinnon osan suorittamista. Meillä opiskellut merkonomi työllistyy hyvin joko asiakaspalvelun ja myynnin tai talous- ja toimistopalveluiden monipuolisiin tehtäviin. Valmistuvista opiskelijoista valtaosa on suorittanut tutkintonsa määräajassa, ja vain harva keskeyttää opintonsa. Tuoreista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi koulutuksen onnistumista erilaisin mittarein, kuten esimerkiksi valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrän sekä työllistymisen mukaan, ja palkitsee parhaita oppilaitoksia näiden mittareiden perusteella. Olemme ylpeitä siitä, että MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli jo yhdennentoista kerran peräkkäin tuloksellisin kauppaoppilaitos pääkaupunkiseudulla. 8

9 Kati, Nea ja Mame monien mahdollisuuksien edessä Kati Pääkkönen on juuri päättämässä ensimmäistä vuottaan MERCURIAssa. Liiketalouden perustutkinnon lisäksi Kati tavoittelee myös ylioppilastodistusta, molempia kolmessa vuodessa. Nea Heerman valmistuu talous- ja toimistopalveluiden merkonomiksi ja saa ylioppilaslakin keväällä Muhamed (Mame) Tan valmistuu myös keväällä 2015 ja on valinnut koulutusohjelmakseen asiakaspalvelun ja myynnin. Kati Pääkkönen Nea Heerman Muhamed Tan KATI PÄÄKKÖNEN, MP14B Mikä sai sinut hakeutumaan MERCURIAan opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa? Minulla ei ollut mitään toiveammattia, joten halusin jotain sellaista, mikä jättää ovet avoimiksi monille mahdollisuuksille ja on myös yleissivistävää. Siksi yhdistin merkonomiopintoihini myös lukio-opintoja. Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussasi? Työssäoppimisjakson suoritin Kukkahuone Linnea -nimisessä kukkakaupassa monipuolisissa tehtävissä aina asiakaspalvelusta kukkien hoitoon. Minkä koulutusohjelman olet valinnut ja miksi? Valitsin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman, koska se tuntui minulle luontevimmalta vaihtoehdolta. Minusta on mukavaa auttaa asiakkaita, ja kauppa työympäristönä on viihtyisä. NEA HEERMAN, MP12TT Valmistut tänä keväänä merkonomiksi talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmasta. Mitä on jäänyt mieleesi opiskeluajoista? Opinnot ovat olleet yleissivistäviä ja käytännönläheisiä. Niissä on aina viitattu työelämään. MERCURIA on ollut erinomainen opiskelu- ympäristö. Sieltä ovat löytyneet osaavat opettajat ja parhaat kaverit. Missä olet suorittanut opintoihisi kuuluvat työssäoppimisjaksot? Ensimmäisen vuoden työssäoppimisen suoritin asiakaspalvelutehtävissä konditoriakahvila St. Honoressa ja toisen vuoden työssäoppimisen Ikano Retail Centres Finland nimisessä yrityksessä, joka hallinnoi IKEA-tavarataloja. Ennen valmistumistani työskentelin vielä Nordea Private Bankingin taloushallinnossa. Millaisia suunnitelmia sinulla on valmistumisesi jälkeen? Suunnitelmissani on jatkaa kaupan alan opiskelua, mutta ensin haluaisin tutustua työelämään ja tehdä töitä jonkin aikaa. MERCURIAtausta tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. MUHAMED (MAME) TAN, MP12KVB Valmistut tänä vuonna asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmasta merkonomiksi. Mitkä ovat kolmivuotisen opiskeluaikasi mukavimmat muistot? Tuntui erityisen mukavalta, kun minut valittiin kahteen tärkeään luottamustehtävään, ensin tutoriksi ykkösvuoden opiskelijoille ja sitten vielä markkinointitiimiin. Markkinointitiimin jäsenenä pääsin kertomaan MERCURIAsta yläkoulujen opiskelijoille ja ottamaan vastuuta koulumme avoimista ovista. Nämä luottamustehtävät ovat jääneet päällimmäisinä mieleeni. Harrastat aktiivisesti jalkapalloa HJK:ssa. Miten olet onnistunut yhdistämään opiskelusi ja harrastuksesi? Jalkapallo ei ole minulle pelkästään harrastus, vaan minulla on vahva halu menestyä siinä ja kehittyä lajin ammattilaiseksi. Sen vuoksi oli välillä haasteellista saada opintoja hoidettua aikataulussa. Onneksi MERCURIAssa on tuettu minua, ja opettajat ovat ymmärtäneet tilanteeni. Lisätehtävien ja erilaisten ratkaisujen avulla olen pystynyt suorittamaan kaikki opintojaksot kolmessa vuodessa ja valmistun nyt merkonomiksi. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? - Olen merkonomiopintojeni ohella suorittanut järjestyksenvalvojan kurssin, ja hallussani on nyt järjestyksenvalvojakortti. Suoritan vielä vartijakurssin, jotta saan vartijakortin. Aion tehdä aluksi turvallisuusalan töitä jalkapallon ohella siihen asti, kunnes on aika lähteä varusmiespalvelukseen. Varusmiespalveluksen aikana ajattelin suorittaa johtajakoulutuksen, josta on kaupallisella alalla paljon hyötyä. Teksti: Marja Saarinen 9

10 MERCURIA Aikuiskoulutus, tutkintoja ja täydennyskoulutusta Marko Päivä, apulaisrehtori Kuluneen lukuvuoden aikana MERCURIA Aikuiskoulutuksessa on keskitytty laadukkaaseen ja asiakkaitamme hyvin palvelevaan toimintaan. Toimintaamme ohjaavat selkeät prosessit ja toimintaohjeet, joita päivitämme ja kehitämme säännöllisesti. Aikuiskoulutuksessa työskentelevien ohella MERCURIAn osaavat opettajat osallistuvat valmistavan koulutuksen toteuttamiseen ja tutkinnon suorittajien ohjaukseen ja arviointiin. Heidän lisäkseen käytämme myös ulkopuolisia opettajia ja arvioijia tarpeen mukaan. Uusia avauksia Lukuvuoden aikana olemme täydentäneet tarjontaamme opetussuunnitelmaperusteisella liiketalouden perustutkinnolla. Tammikuussa aloittanut aikuisryhmä opiskelee merkonomiopintoja mallilla, jossa korostuvat ryhmämuotoinen lähiopetus ja suuri määrä työssäoppimista. Opinnot kestävät kaksi vuotta. Ryhmän opiskelijoiden ikä ja tausta vaihtelevat, moni heistä on ollut työttömänä työnhakijana ja näin ollen ei voisi opiskella merkonomiksi näyttötutkintomallilla. MERCURIA Aikuiskoulutuksen tarjontaan on ryhdytty valmistelemaan myös ei-tutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta taloushallinnon, asiakaspalvelun ja myynnin sekä kielten ja viestinnän aihealueilta. Ensimmäiset täydennyskoulutukset käynnistyvät viimeistään syksyllä Henkilöstömuutoksia Aikuiskoulutusosastoamme syksystä 2012 luotsannut aikuiskoulutusjohtaja Päivi Ohvo siirtyi tammikuussa 2015 uusiin haasteisiin. Kokonaisvastuu osastosta siirtyi silloin apulaisrehtorille. Oppisopimustoimintamme vastuuhenkilönä aloitti samalla koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri. Maaritin työnkuvaan sisältyvät lisäksi täydennyskoulutusten suunnittelu ja koordinointi sekä asiakashankinta. Pedagogisena erityisasiantuntijana aikuiskoulutuksessa työskennellyt Tarja Mykrä on vuoden 2015 alusta lähtien toiminut koko MERCURIAn kehitysjohtajana sekä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostopäällikkönä. Kiitän omasta puolestani kaikkia MERCURIA Aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä ja opiskelijoitamme hyvin sujuneesta lukuvuodesta. Joni Niittyvuopiosta Vuoden Aikuinen Liiketalouden osaaja Valtakunnallinen Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja -kilpailu käytiin jo yhdettätoista kertaa. Kilpailun parhaaksi ja Vuoden Aikuiseksi Liiketalouden Osaajaksi 2014 valittiin MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Joni Niittyvuopio. Hänet palkittiin Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahaston euron apurahalla ja Viking Linen luksus-risteilyllä Tukholmaan. Raadin mukaan Niittyvuopio on onnistunut erityisesti hyödyntäessään opintoja työssään, mistä osoituksena on mm. hänen kykynsä luoda opinnäytetyöstään itsellensä työ ja tuottavaa liiketoimintaa. Niittyvuopio on myös työurallaan kohdannut yrittämisen varjopuolia, mutta hän on opintojensa kautta löytänyt rohkeuden yrittää uudelleen. Joni Niittyvuopion ohjaaja Airi Taulos palkittiin 500 euron apurahalla. Lämpimät onnittelut molemmille! Joni Niittyvuopio ja ohjaaja Airi Taulos palkintojuhlassa MERCURIAssa Kuva: Hilla Helasaari 10

11 Merkonomiksi aikuisena Veronika Elberg Kirsti Tolonen Miia Savolainen ja Laura Seulanto Suurin osa aikuisopiskelijoistamme suorittaa opintonsa näyttötutkintona, jolloin merkonomilta vaadittava osaaminen osoitetaan työssä hankituilla tiedoilla ja taidoilla. Kauneudenhoitoalalla työskentelevä Veronika Elberg opiskelee liiketalouden perustutkintoa aikuisille tarkoitettuna näyttötutkintona samoin kuin PRISMAssa myyjänä toimiva Kirsti Tolonen, joka kuuluu HOK-Elannon oppisopimusryhmään. Kumpikin osallistuu valmentavaan opetukseen joko päivisin tai iltaisin oman aikataulunsa mukaan. Miia Savolainen ja Laura Seulanto opiskelevat syksyllä 2014 aloittaneessa aikuisryhmässä, jossa edetään saman opetussuunnitelman mukaisesti kuin nuorisokoulutuksessa. VERONIKA ELBERG Mikä sai sinut hakeutumaan Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa? - Olen kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta. Saatan jopa hankkia uuden ammatin, nyt kun olen ehtinyt työskennellä kauneudenhoitoalalla jo kymmenen vuotta, joista yhdeksän yrittäjänä. Millaista opiskelu on ollut? - Opiskelu on olut mielenkiintoista ja hauskaa. Haasteellistakin se on ollut, mutta välillä on hyvä irrottautua omilta mukavuusalueilta. Millaisia suunnitelmia sinulla on merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Valmistumisen jälkeen alan etsiä työpaikkaa myynnin alalta. Olen työskennellyt aikoinani maahantuonnissa myyntiedustajana, mikä lisäsi kiinnostustani alaa kohtaan. KIRSTI TOLONEN Mikä sai sinut hakeutumaan oppisopimuskoulutukseen? - Halusin jotakin uutta ja mielenkiintoista jokapäiväiseen arkeeni. Sitten koitti oikea aika opiskella, ja nyt olen MERCURIAssa. Parempi siis myöhään kuin ei milloinkaan. Mikä on ollut mukavinta oppisopimusopiskelussa? - Mukavinta on ollut uusien asioiden oppiminen ja sen huomaaminen, että pärjää opinnoissa. Mielenkiintoinen oli myös sähköisen kaupan opintojakso, jonka aikana perustin oman verkkokaupan. Opiskelu on ollut kaikin puolin virkistävää, kehittävää ja kannattavaa. MIIA SAVOLAINEN JA LAURA SEULANTO Miksi päätitte opiskella aikuisiällä merkonomiksi? Miia: Jo vuosia sitten minulla heräsi kiinnostus vaihtaa alaa, mutta lähihoitajan opinnot suorittaneena se osoittautui vaikeaksi. Lopulta syksyllä 2014 sain lääkäriltä todistuksen, etten saa tehdä enää ruumiillisesti kuormittavaa työtä. Vantaan Työraiteen kautta sain tietää MERCURIAssa alkavasta aikuisten päiväkoulutuksesta, jonne sitten hainkin ja pääsin sisään. Laura: Olen aikaisemmalta ammatiltani kokki ja olen tehnyt ravintola-alan töitä vuodesta 2007 lähtien. Toimistopuolen työt alkoivat houkuttaa pikkuhiljaa yhä enemmän, ja päätin vaihtaa alaa. Mikä on ollut tähän mennessä kiinnostavinta opinnoissa? Miia: Alanvaihtajana moni asia on minulle täysin uutta mutta sitäkin kiinnostavampaa. Olen oikeastaan motivoitunut lähes kaikesta uudesta, jota voin oppia MERCURIAssa. Laura: Kiinnostavinta opinnoissa on ollut uusien asioiden oppiminen ja uusiin ihaniin ihmisiin tutustuminen. Opiskelusta nautin ihan eri tavalla kuin nuorempana. Mitä hyötyä uskotte tutkinnosta olevan teille jatkossa? Miia: Uskon työllistyväni minua kiinnostaviin tehtäviin ja saavani lisää työvuosia eläkeikään saakka. Aiemmassa työssäni se ei olisi ollut mahdollista. Laura: Haluaisin päästä valmistuttuani toimistoalan töihin, joten uskon, että opinnoista on paljonkin hyötyä. Olen myös kiinnostunut jatko-opinnoista. Teksti: Marja Saarinen 11

12 MERCURIA Future elää jo huomista Tarja Mykrä, kehitysjohtaja MERCURIA Future on kehitysyksikkö, jonka tavoitteena on edistää MERCURIAn opetukseen liittyvää toimintaa. Kuluneena lukuvuotena painopisteitä olivat voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan liittyvä suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa sekä monipuolinen hanketoiminta eri toimijoiden kanssa. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Tavoitteena on siirtyä pois oppiaine- ja aikakeskeisyydestä osaamista painottaen. Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista, se huomioidaan hänen opinnoissaan. Aiemmin käytössä olleiden opintoviikkojen sijaan siirrytään osaamispisteisiin. Osaamispisteisiin siirtyminen muuttaa myös arviointiin liittyviä käytäntöjä. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kanssa lisää tarvetta valmennukselliseen otteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Keväällä 2015 toteutettiin Valmentava opettajuus hanke, jonka tavoitteena oli edistää MERCURIAn opettajien valmentamisen taitoja ja tarjota heille konkreettisia työvälineitä erilaisiin valmennustilanteisiin. Hankkeeseen sisältyi yhteisiä koulutuspäiviä, joiden aikana perehdyttiin coachingin ydintaitoihin ja kehitettiin MERCURIAn uuteen opetussuunnitelmaan liittyviä valmentamisen käytäntöjä. Valmentavaa opettajuutta kehitettiin myös UTOPEDA Uutta työelämävaltaista oppimista ja osaamista -hankkeessa, joka alkoi jo keväällä UTOPEDAan osallistui sekä opettajia että työvaltaisesti opiskelevia opiskelijoita. Ytimenä on työelämälähtöinen tapa oppia, jossa yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen korostuvat. MERCURIA Futuren kansainvälisissä hankkeissa teemoina olivat yrittäjyys, vähittäiskaupan Valmentava opettajuus -hankkeen koulutuksen osallistujia sekä kouluttaja Sari Ajanko (toinen oikealta). Kuva: Hilla Helasaari koulutuksen kehittäminen sekä ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välinen yhteistyö. Kick off to entrepreneurship with pop up company -hankkeessa perustettiin 2 päivää toimivia pop-up-ravintoloita Suomeen, Latviaan, Espanjaan ja Italiaan. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä. Enhancement of skills in Retail -hankkeessa kehitetään kaupan työntekijöiden koulutusta. Tavoitteena on, että alan vaihtajat ja työelämään pyrkivät aikuiset, erityisesti naiset, saisivat koulutuksen vähittäiskaupan alalle. Hankkeeseen osallistuu 15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista 12 on Turkista ja kolme läntisestä Euroopasta: yksi Saksasta, yksi Portugalista ja yksi Suomesta. Ammatillisten oppilaitosten ja lukion välistä yhteistyötä edistettiin lukuvuonna kahden hankkeen avulla. Innostutaan yrittäjyydestä hanke toteutettiin Ylitornion ja Övertårneon kuntien ja lukioiden kanssa. Tavoitteena oli yrittäjyyden edistäminen pohjoismaisessa yhteistyössä. Opiskelijoille tarjottiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Yrittäjyysopintokokonaisuus. Hankkeessa analysoitiin erilaisia yrittäjyysmalleja ja etsittiin alueellisia best practices -käytäntöjä. OPPImobiili -hanketta toteutettiin yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian ja Martinlaakson lukion kanssa. Hankkeessa kehitettiin sähköisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja ja välineitä työssäoppimisen ohjaukseen ja opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, luotiin uusia keinoja ja välineitä erityisopiskelijoiden ja erilaisissa tilanteissa olevien opiskelijoiden ohjaamiseen työssäoppimisessa sekä hyödynnettiin opiskelijoiden omia laitteita sähköisessä viestinnässä (BYOD). 12

13 Taitaja 2015 tehkää hyvin Suomessa kilpaillaan vuosittain eri alojen ammatillisesta osaamisesta Taitaja-kilpailussa, joka on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma kotimaassa. Suomen-mestaruuksia jaetaan 44 lajissa, ja finaaliin osallistuu noin 400 oman alansa huippuosaajaa. Taitaja 2015-tapahtuma järjestettiin Turussa. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli Tehkää hyvin. Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrityselämän edustajat ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa Eri kilpailulajien Taitaja-semifinaalit järjestettiin joulu- ja tammikuussa useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Semifinaalit toimivat Taitaja-kilpailun karsintakilpailuina ja semifinaalitapahtuman tavoitteena on myös tehdä ammatillista koulutusta tunnetuksi. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on järjestänyt asiakaspalvelun ja myynnin semifinaaleja Vantaalla jo usean vuoden ajan. Arvokkaana yhteistyökumppanina on toiminut Prisma Jumbo, jossa semifinalistit ovat voineet mitata taitojaan asiakaspalvelu- ja myyntityössä. Pauliina Tuominen suorittamassa finaalitehtävää. Asiakaspalvelun ja myynnin finaalissa kilpailijan on osattava selvittää asiakkaan tarpeet, myydä hänen tarpeitaan vastaavia tuotteita kannattavasti sekä toimia palvelutilanteessa asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen on osattava huolehtia tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta. Opettajalle Taitaja on tilaisuus kehittää omaa osaamistaan, päivittää tietojaan ja taitojaan sekä luoda kontakteja yritysmaailman kanssa. Taitaja on paikka innostua taitavista, motivoituneista nuorista, jotka ovat ylpeitä osaamisestaan ja kiinnostuneita tulevaisuudestaan. Oppilaitoksille Taitaja on hyvä paikka saattaa tiedot ja työvälineet ajan tasalle. Opetuksen laatu pysyy hyvänä, kun välillä päivitetään toimintaympäristöä, välineitä ja tapaa toimia. MERCURIAn opiskelijoita osallistui eri puolilla Suomea järjestettyihin semifinaaleihin asiakaspalvelun ja myynnin, taloushallinnon ja tietojenkäsittelyn ja yrittäjyyden kilpailulajeissa. Finaalipaikan lunastivat Pauliina Tuominen asiakaspalvelussa ja myynnissä ja yrittäjyyden ryhmä Gresa Krasniqi, Juuli Kuismin ja Iris Jakola. Taloushallinto ei varsinaisesti kuulunut finaalilajeihin tänä vuonna, mutta lajissa järjestettiin varjofinaali Suomen Liikemiesten Kauppaoppilaitoksessa. Ninni Kauppinen ja Janina Rapo sekä Nea Heerman ja Enni Seppälä selvittivät tiensä finaalikilpailuun. Teksti: Tarja Saarinen MERCURIAn Taitaja-finalistit 2015 ohjaajineen kisojen avajaispäivän tunnelmissa. Kuvat: Hilla Helasaari ja Tarja Saarinen 13

14 Kansainvälisyys on kaikkien asia Jarno Westerholm, kv-koordinaattori MERCURIAn kansainvälinen toiminta kasvaa ja tulee monimuotoisemmaksi vuosi vuodelta. Kiitos tästä kuuluu innovatiiviselle henkilökunnallemme sekä innostuneille opiskelijoillemme unohtamatta koulumme hallitusta, joka tukee toimintaamme rahallisesti. Lukuvuonna meiltä lähti vaihtoon 55 opiskelijaa ja 71 opiskelijaa osallistui opintomatkalle. Opintomatkoilla suoritetiin opintojaksoja niin yrittäjyyden tutkinnon osasta kuin myös kansainvälisen kaupan tukipalveluiden tutkinnon osasta. Vaihtojen aikana opiskelijamme suorittivat tutkintoon kuuluvia työssäoppimisjaksoja. Työssäoppimisen kohdemaina tänä lukuvuotena olivat Espanja, Malta, Thaimaa, Iso- Britannia, Yhdysvallat ja Ruotsi. Nuorten lisäksi myös yksi aikuisopiskelijoistamme suoritti työssäoppimisen ja näytön ulkomailla. Toimintamallimme on edelleen sama, osa liikkuvuuksista tehdään yhteistyössä partnerioppilaitosten ja osa yritysten kanssa. saimme tutustua sumopainiin ja intialaiseen päähierontaan. KV-päivänä toisen vuoden opiskelijat kertoivat kokemuksiaan ulkomailla suorittamistaan työssäoppimisjaksoista ja antoivat hyviä vinkkejä tuleville ulkomaan työssäoppijoille. Kansainväliset opintojaksot aluksi valmistaudutaan, sitten toteutetaan Opintomatkat eli lyhytkestoiset vaihdot olivat tänäkin lukuvuonna yleisin tapa kansainvälistyä. MERCURIA, Vantaan ammattiopisto Varia ja saksalainen Friedrich-List-Schule jatkoivat edelleen saksalaisiin joulumarkkinoihin liittyvää yhteisprojektia. Variassa opiskelijatyönä valmistetut tuotteet kävivät kaupaksi joulumarkkinoilla. Myyjinä toimi 12 MERCURIAn kolmannen vuoden opiskelijaa, joiden opinnot painottuivat kansainvälisen kaupan tukipalveluihin. Hanketta laajennettiin keväällä niin, että 10 opiskelijaamme kävi myymässä samoja tuotteita Fuengirolan suomalaisalueella paikallisen yrityksen myymälässä. Innovatiivinen verkko-projektimme Intrade jatkui tänä lukuvuonna Friedrich-List Schulen kanssa. Projektissa oli mukana 11 opiskelijaa MERCURIAsta. Opintojaksoon kuuluvat myyntimessut järjestettiin tänä vuonna Lyypekissä. Ensi vuodeksi toivomme mukaan uutta partneria. Kotikansainvälistymiseen pontta Suomeen saapuvista opettajista ja opiskelijoista Sekä syys- että kevätlukukaudella meillä oli kaksi vaihto-opiskelijaa Espanjasta suorittamassa työssäoppimistaan Suomessa, Tokmanni Oy:llä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijat kävivät koulullamme kertomassa opiskelijoillemme omasta kulttuuristaan, kielestään ja oppilaitoksestaan. Lisäksi meillä oli syyslukukaudella saksalaisopettaja kaksiviikkoisella jaksolla suorittamassa Job Shadowingia eli työnseurantaa, ja kevätlukukaudella tuntejamme piristi espanjalainen markkinoinnin opettaja vierailevana luennoitsijana. Toukokuussa järjestimme jo perinteeksi muodostuneen KVpäivän edistämään kotikansainvälistymistä. Tänä vuonna teemana oli Aasia, jonka myötä Kansainvälisyystutorit ja henkilökuntaa Aasia-teemaisessa kv-päivässä. Kuva: Yngve Nylund 14

15 Tämän lukuvuoden uusia avauksia Niin sanottu nopeuttajien luokka eli yksi toisen vuoden kaksoistutkintoryhmistämme suoritti yrittäjyyden tutkinnon osan yhteistyössä Ylitornion lukion ja Övertorneå Gränsälvsgymnasietin kanssa. Tutkinnon osan suorittaminen alkoi paukkupakkasissa Övertorneålla, missä partnerimme olivat laatineet meidän 28 opiskelijallemme sytytysviikon ohjelman. Viikon aikana kuuntelimme vierailevia luennoitsijoita Haparandan, Ylitornion ja Övertorneån kunnista sekä tutustuimme paikallisiin yrittäjiin. Luokkatyöskentelyssä perhdyimme yrittäjyyteen teoreettisemmin. Tämän jälkeen opiskelijat suorittivat yrittäjyyden verkkokurssin, joka oli tarjolla niin suomeksi kuin ruotsiksikin. Projekti huipentui toukokuussa Vantaalla. Opiskelijat kävivät yritysvierailuilla ja laativat omien mieltymystensä mukaiset yrityssuunnitelmat koulujen välisenä yhteistyönä. Suunnitelmien kantavuus oikeassa liike-elämässä testattiin Leijonanluolassa, jossa oikeat yrittäjät arvioivat ne. Saimme projektille tukea Suomalaisruotsalaiselta kulttuurirahastolta. EU:n rahoittama hanke Pop up -ravintoloiden perustamisesta yhteistyössä ravintolayrittäjien kanssa alkoi todenteolla kevätlukukaudella. Mukana hankkeessa ovat MERCURIAn lisäksi Liiketalousopisto Helmi ja Ravintolakoulu Perho. Aluksi perustimme tammikuussa kaksipäiväisen katalonialaisravintolan Perhon tiloihin Helsinkiin, ja toukokuussa rakentui suomalaisravintola Espanjaan Badalonassa pidettävään design-tapahtumaan. Ensi lukuvuonna samalla konseptilla mennään vielä Latvian Riikaan ja Italian Bardalinoon. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten eri alat voivat tehdä yhteistyötä ja miten kiinnostuneita yrittäjät ympäri Eurooppaa ovat oppilaitosyhteistyöstä oppien itsekin paljon uutta. Suomesta mukana hankkeessa on Ravintola Juuri. Övertorneålla sijaitsevan yhteispohjoismaisen ammattikoulun Utbildning Nordin kanssa aloitimme koulutusviennin laatimalla sen tarpeisiin räätälöidyn asiakaspalvelun luentokokonaisuuden. International MERCURIA main emphasis on international operations on-the-job learning periods in foreign countries available to all students 45 students worked abroad during the academic year co-operating countries include Spain, Malta, Thailand, and the USA opportunity to study foreign languages at the Martinlaakso Upper Secondary School partner schools in the Netherlands, Spain, Sweden, Germany, England, Croatia, and Tanzania MERCURIA tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen monimuotoiset mahdollisuudet kansainvälistyä. Suomalaista ruokaa Pop up -ravintola Silmussa Badalonassa. Kuva: Hilla Helasaari 15

16 Töitä tarjolla merkonomille työelämän moniosaajalle Marja Saarinen, työ- ja uraohjaaja Yksi ammatillisten oppilaitosten tärkeimmistä tehtävistä on tukea opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. MERCURIA Työ- ja urapalveluista vastaa lehtori ja uraohjaaja Marja Saarinen, joka auttaa sekä opiskelijoita että valmistuneita työn hakemisessa ja oman työuran suunnittelussa. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut voi työskennellä useilla eri toimialoilla monenlaisissa työtehtävissä, ja työ- ja urapalvelun tärkeimpiä tehtäviä onkin ohjata opiskelijaa löytämään itselleen sopivimpia työtehtäviä. Työ- ja uravalmennukseen keskittyvä opintojakso tukee opiskelijaa työelämään siirtymisessä. Opintojaksolla harjoitellaan hakemuksen ja erilaisten CV:eiden kirjoittamista sekä annetaan ohjeita työhaastatteluun ja oman työuran suunnitteluun. Opintojaksolla vierailee lisäksi työyhteisöjen edustajia, jotka kertovat uramahdollisuuksista edustamassaan yrityksessä. Myös MERCURIAsta valmistuneita käy tapaamassa opiskelijoitamme kertoen omasta työstään ja mahdollisista jatko-opinnoistaan. Keväällä 2015 sotilaslakimies ja sektorijohtaja Juho Melaluoto esitteli Puolustusvoimia hyvänä työpaikkana valmiille merkonomille. Erityisesti kriisinhallintatehtävät ulkomailla antavat arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kehittävät kielitaitoa. Sopimusala-asiamies Ilona Snellman Pro-liitosta puolestaan opasti opiskelijoita työsopimuksen laadinnassa ja antoi ohjeita sosiaalisen median hyödyntämiseen ammattilaisprofiilin luomisessa. Laaja-alaisen koulutuksensa ansiosta merkonomit työllistyvät hyvin asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin sekä monipuolisiin toimistotöihin. Pääkaupunkiseudulla työllisyystilanne ei ole heikentynyt siinä määrin kuin syrjäisemmillä paikkakunnilla. Merkonomeja tarvitaan edelleen, vaikka Suomen taloudellinen tilanne juuri nyt synkältä näyttääkin. Moniosaajien avulla Suomi saadaan uuteen nousuun. Liity MERCURIA Alumni -yhdistykseen, entisten opiskelijoiden aktiiviseen verkostoon MERCURIA Alumni -yhdistys tarjoaa MERCU- RIAsta valmistuneille toimivan ja mukavan verkoston. Siihen voi liittyä jokainen, joka on joskus opiskellut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa tai EVTEK Mercuria Business Schoolissa. Yhdistys helpottaa merkonomien ja tradenomien yhteydenpitoa entisiin opiskelutovereihin ja antaa mahdollisuuden tutustua muihinkin ex-mercurialaisiin. Alumnit eli entiset opiskelijamme edistävät MERCURIAn ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Osa heistä on oppilaitoksen arjessa mukana: toimii näyttöjen arvioijina, vierailee oppitunneilla ja tarjoaa nuorillemme työssäoppimispaikkoja. Lukuvuonna yhdistyksen merkittävimpiä tapahtumia olivat joulukuussa järjestetty teatteri-ilta Musiikkiteatteri Kapsäkissä ja toukokuinen Pietarin-viikonloppumatka, jonka aikana vierailimme mm. Suomen konsulaatissa. Alumniyhdistyksen hallitus lukuvuonna Tuomas Jääskeläinen Sami Sinisalo Harri Lehtomäki Kirsi Oras Jouni Parkkonen Aki-Pekka Suoranta Marja Saarinen Tommi Rehn Tiina Torvinen hallituksen puheenjohtaja jäsen ja rahastonhoitaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen ja alumnikoordinaattori toiminnantarkastaja toiminnantarkastaja Kaikki oppilaitoksesta valmistuneet ja oppilaitoksessa työskentelevät ja työskennelleet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Yhdistykseen voi liittyä MERCURIAn www-sivuston kautta mercuria.fi >Opiskelijapalvelut >Alumni 16

17 MERCURIAn jälkeistä elämää PR-päällikkö Marika Nokelainen valmistui merkonomiksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta keväällä 2011, vientipäällikkö Kimi Pietikäinen puolestaan paria vuotta myöhemmin eli keväällä Sekä Marika että Kimi vierailivat MERCURIAssa kuluneena lukuvuotena kertomassa elämästään koulun jälkeen. Kimi Pietikäinen Marika Nokelainen KIMI PIETIKÄINEN Mistä koulutusohjelmasta valmistuit merkonomiksi? - Opiskelin liiketalouden perustutkintoa ylioppilaspohjaisessa sovelluksessa. Koulutusohjelmani oli asiakaspalvelu ja myynti, jossa oli kansainvälisen kaupan painotus. Onko sinulla muita tutkintoja kuin liiketalouden perustutkinto, merkonomi? - Minulla ei ole muita tutkintoja. Mitä olet tehnyt merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Työskentelen tällä hetkellä Oy Airam Electric Ab:n palveluksessa eli kotoisammin Airamilla. Airamilla aloitin jo ensimmäisenä opiskeluvuotena assistenttina. Assistentin tehtävän sain pitkälti sen vuoksi, että suoritin ensimmäisen vuoden työssäoppimisjaksoni Groningenissa Hollannissa sähkötarviketukkukaupassa. Vastasin siellä vientikaupan tilaus- ja toimitusprosesseista. Valmistumiseni jälkeen aloitin Airamilla vientimyyjänä. Vientimyyjänä ehdin työskennellä puoli vuotta, minkä jälkeen siirryin nykyiseen työtehtävääni vientipäälliköksi. MARIKA NOKELAINEN Mistä koulutusohjelmasta valmistuit merkonomiksi? - Opiskelin asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa, jossa oli ns. Ibericapainotus, eli opiskelimme espanjan kieltä ja perehdyimme erityisesti espanjankielisten alueiden kaupankäyntiin. Tämä painotus taitaa olla laajentunut nykyisin kansainväliseksi kaupaksi. Onko sinulla muuta tutkintoa kuin liiketalouden perustutkinto, merkonomi? - Minulla on ainoastaan merkonomitutkinto, mutta tänä keväänä valmistun vestonomiksi ammattikorkeakoulusta. Mitä olet tehnyt merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Merkonomiopintojeni viimeisenä keväänä hain Metropolian vaatetusalan koulutusohjelmaan ja heti merkonomiksi valmistuttuani siirryin töihin huonekaluliikkeestä vaateliikkeeseen lentokentälle. Kesällä 2011 kävin Metropolian pääsykokeissa ja pääsin syksyllä aloittamaan vestonomin opinnot, joista olin jo pitkään haaveillut. Jatkoin opiskelujeni ohessa osa-aikaisena vaatemyyjänä lentokentällä ja vielä nykyäänkin käyn siellä tuurailemassa. Missä yrityksessä työskentelet tällä hetkellä? - Ammattikorkeakoulun toisen opiskeluvuoteni aikana menin työharjoitteluun muodin maahantuontiagentuuriin Active Agencyyn (silloinen Poppis Clothing), jossa olen toiminut monissa eri tehtävissä tähän päivään asti. Mikä on työtehtäväsi? - Olen työskennellyt omien liikkeidemme päällikkönä sekä markkinoinnissa että myynnissä. Viimeisin tehtäväni on ollut PR-toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Pienessä yrityksessä tehtävien monipuolisuus ja moniosaajana toimiminen ovat arkipäivää. Pienissä yrityksissä työskentely on rohkaissut minua suunnittelemaan myös omaa yritystä, jonka perustaminen on vestonomitutkinnon saavuttamisen jälkeen seuraava suuri haasteeni! Teksti: Marja Saarinen 17

18 Kohokohtia kuluneelta lukuvuodelta ja toiveita tulevalta MERCURIAlaisten mietteitä Laura Kolehmainen Kirsi Oras Kirsi Karvonen Maarit Mänttäri Mitä on jäänyt mieleesi lukuvuodesta ? Pienryhmäohjaaja Laura Kolehmainen: On ollut ilo ohjata omaa työvaltaisesti opiskelevaa ryhmääni, jossa on ihania opiskelijoita ja jonka motivaatio on kohdallaan. Lisäksi on ollut hienoa tulla osaksi MERCURIAn mukavan rentoa työyhteisöä ja työskennellä mahtavien kollegoiden kanssa. Asiakaspalvelun ja myynnin kouluttaja Kirsi Oras: Opiskelijahallintaohjelma Wilman täysimittainen käyttöönotto on ollut merkittävin mullistus. Se on hyvä työkalu niin opiskelijalle, ohjaavalle opettajalle, opetushenkilöstölle kuin hallinnollekin. Se helpottaa lisäksi työpaikkaohjaajan työtä ja arviointia sekä varmistaa tasalaatuisemman toiminnan kaikille. Harvoin olen ollut jostakin järjestelmästä niin innoissani kuin Wilmasta. Englannin ja ruotsin opettaja Kirsi Karvonen: Erityisen hienoa on ollut, lukuisten mercurialaisten onnistuminen erilaisissa kansallisissa ammattitaitokilpailuissa, kuten Turun Taitaja-kisojen finaalissa. Talous- ja toimistopalveluiden sekä rahoituspalveluiden lehtori Ulla Yli-Houhala: Pankki- ja rahoituspalvelujen opettajana olen iloinnut siitä, että moni opiskelijamme on saanut hienon työssäoppimispaikan ja sen jälkeen usein myös kesätyön tai vakituisen paikan juuri pankkisektorilta. Kiinteä ja hyvä yhteistyö työssäoppimispaikkojen pankkiasiantuntijoiden kanssa on tuonut uutta tietoa, näkemyksiä ja innostusta myös omaan opettajan työhöni. UTOPEDA Valmentaja-opettaja -hankkeeseen osallistuminen on ehdottomasti vahvistanut käsitystäni opettajan rooleista oppimisinnon sytyttäjänä ja valmentajana. Koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri: Kuluneesta lukuvuodesta minulle on jäänyt erityisesti mieleeni joulukuinen maanantaiaamu, jolloin aloitin paluumuuttajana MERCURIAssa. Oli helppoa tulla takaisin tuttuun, turvalliseen ja aina yhtä virkeään ympäristöön. Työilmapiiri on kannustava ja työskentely tutkinnon suorittajien kanssa palkitsevaa. MERCURIAn toimintaa, tutkintoja ja työskentelymalleja on viime vuosien aikana runsaasti uudistettu. On kehitetty toimintamalleja, joita on ollut ilo oppia uusvanhana työntekijänä. Kehitysjohtaja Tarja Mykrä: Kohokohtia on ollut useita. Niistä haluan mainita erityisesti uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman työstämisen MERCURIAn opetushenkilöstön kanssa sekä Koulutusallianssin yhteistyönä tehdyn vertaisarvioinnin Ravintolakoulu Perhoon. Lisäksi on mainittava syksyllä 2014 alkanut kaksivuotinen ERASMUS-hanke, jossa on MERCURIAn lisäksi mukana toimijoita Turkista, Saksasta ja Portugalista. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on turkkilaisten naisten osaamista kehittävä kaupallinen koulutus, jonka avulla he voivat työllistyä vähittäiskaupan alalle. Talous- ja toimistopalveluiden lehtori Ulla Koskinen: Lähiesimieskoulutus loppui syksyllä 2014, ja olin siinä mukana ohjaajana ja kouluttajana usean vuoden ajan. Oli antoisaa kierrellä yrityksissä ja nähdä käytännössä, miten siellä toimitaan ja saadaan tulosta syntymään. Tänä keväänä olen sitten tehnyt yhteistyötä ja pohtinut tuloksen tekoa ja kannattavuutta aktiivisen ja innostuneen MA15- ryhmän kanssa. Erityisesti iloitsen hyvästä yhteistyöstä taloushallinnon ja aikuiskoulutuksen tiimin kanssa: autamme ja tuemme toisiamme kaikissa arjen haasteissa. 18

19 Tarja Mykrä Ulla Koskinen Mika Hallikas Ulla Yli-Houhala Talous- ja toimistopalveluiden opettaja Mika Hallikas: Mahtavat kollegat ja opiskelijat ovat tämän vuoden kohokohtia. Mitä odotat tulevalta lukuvuodelta? Laura Kolehmainen: Toivon, että opiskelijat edistyvät opinnoissaan. Uskon, että saamme osaksemme rutkasti oppimisen iloa, tekemisen meininkiä ja onnistumisen kierteitä. Odotan myös innoissani erilaisia projekteja, sellaisia kuin jouluntuoksuinen kauppakeskushankkeemme viime marraskuussa. Lisäksi toivon uusia yhteistyömuotoja ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kirsi Oras: Odottelen MERCURIAan onnellisia aloittavia tutkinnon suorittajia, ilon hetkiä valmistuvien kanssa ja hyvää yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ne ovat tämän työn suola! Kirsi Karvonen: Odotan, mitä kaikkia mahdollisuuksia uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan. Toivon erityisesti ainerajat ylittävää yhteistyötä. Ulla Yli-Houhala: Toivon, että jatkossa onnistumme yhdessä eri oppiaineiden opettajien kanssa rakentamaan sellaisen tiimituen opiskelijoillemme, että yhä useammat löytävät pankki- ja rahoitusalan tarjoaman monipuolisen työn omakseen ja pääsevät oppimaan ja kehittämään asiakaspalvelun ja vuorovaikutusosaamisen taitojaan tämän alan monikanavaisessa työkentässä. Maarit Mänttäri: Tulevalta lukuvuodelta odotan haasteita, erilaisia päiviä, inspiraatiota ja hyvää yhteistyötä kollegojen, tutkinnon suorittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toivon, että MERCURIA Aikuiskoulutuksessa toteutamme runsaasti ja monipuolisesti koulutuksia ja voimme näin vahvistaa tutkinnon suorittajien ja muiden opiskelijoiden osaamista työelämän jatkuvissa muutoksissa. Tarja Mykrä: Odotan kokemuksia ja palautetta siitä, miten uusi opetussuunnitelma toimii MERCURIAn käytännön työssä ja miten sitä voi kehittää edelleen. Toivon myös, että kansainvälinen yhteistyö ERASMUS-hankkeessa onnistuu. Ulla Koskinen: Odotan mielenkiintoisia työtehtäviä ja haasteita. Valmistaudun jo nyt ensi lukuvuonna alkavan uuden tutkinnon osan eli palkanlaskennan opetukseen. Yleisen työtilanteen toivon paranevan niin, että opiskelijat myös aikuispuolella saavat alan työssäoppimispaikkoja. Mika Hallikas: Hyvä draivi jatkukoon ja tulkoon vielä paremmaksi. Haastattelut ja teksti: Marja Saarinen 19

20 Kiitokset työssäoppimis- ja näyttöpaikoille Lämpimät kiitokset kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat lukuvuoden aikana tarjonneet työssäoppimis ja näyttöpaikan opiskelijoillemme. Pahoittelemme, mikäli jokin yritys on jäänyt luettelosta pois. ABC Deli Mechelininkatu ABC Deli Vuosaaren Satama ABC Nihtisilta Active Agency Oy Adidas Outlet Airam Electric Oy Ab, Kerava Aleksi 13 Tikkurila Alepa Hiekkaharju Alepa Karakallio Alepa Klaukkala Alepa Kontulankaari Alepa Koskela Alepa Kruununhaka Alepa Malminkartano Alepa Martinlaakso Alepa Metsolantie Alepa Otaniemi Alepa Riihikallio Alepa Sturenkatu Alepa Viherlaakso Algol Oy Alko Helsingin keskusta Arkadia All Right Europe Oy Amica Etola Amica henkilöstöravintola Lumene Amica-ravintola Kulosaaren yhteiskoulu Amica-ravintola Traderia Amica-ravintola Yle Anttila Oy Itis Anttila Oy Jumbo Anttila Oy Kodin Ykkönen Varisto Anttila Oy Myyrmanni Asappi Oy Atlas Copco Industrial Technique AB Auto Tuksa Oy Autovuokraamo Aurent Oy Avecra Oy Avoline Oy Balart Oy Bauhaus Tammisto Beauty Room Nurmijärvi Beso de la Pulga Espanja Best Body Nutrition Finland Oy Bestseller Retail Finland, Vero Moda Citycenter BikBok Jumbo BikBok Kamppi Bike Planet Varisto Biltema Helsinki Brandstore Klaukkala Brandt Oy BR-lelut Myyrmanni Bubbas Outlet Oy Budget Sport Tammisto Burger King Tuusula Business Brothers Finland Oy Café Picnic Cara Fashion Klaukkala Casa tilitoimisto-cty Oy CashCow Clothing Oy Kamppi Celectus Oy CHANGE of Scandinavia Finland Oy Ab Chico s Myyrmäki Ciao! Caffé Columbus Citimovil Espanja City4Pets Lemmikkikaupunki Citymarket Hyvinkää Clas Ohlson Jumbo Clas Ohlson Myyrmanni Clas Ohlson Sello Club She CNS Group Finland Oy Costa Vapor S.L. Espanja Costa Vapor S.L./Finnvape.com Costo Oy Crowne Plaza Helsinki Cubus Forum Cubus Kannelmäki Cubus Kauppakeskus Itis Cuppicaramelli Oy Danske Bank Oyj Danske Bank pääkaupunkiseudun konttorit Data-Mate Oy DHL Express Diesel Store Malta DinSko Jumbo Dressmann Jumbo Dressmann Malmi Duosport Jumbo Efore Oyj Eggo Projects Oy Elenia Oy Elixia Kamppi Espanjan Sanomat Espoon Kaupunki Pohjoinen aikuissosiaalityö Esprit Vantaa Jumbo Ewald s Espanja Fais Finland Oy Faunatar Myyrmanni Fazer Cafe & Restaurant Jumbo Feet & Soul Experience Oy Ab Fennopoint Oy FilmTown Klaukkala Fine Foods Oy LTD Finnkino Kinopalatsi Finnkino Oy Flamingo Flamingospa Oy F-Musiikki Kaisaniemi Ford Oy Ab Forest Packaging Corp. Forever Varisto Oy Fred Perry Store GameStop Jumbo GE Healthcare Finland Oy Gina Tricot Jumbo Global WorkPlace Solutions Golf Balance Oy Graniittirakennus Kallio Oy Habita Tikkurila Happy Homes Pattaya Co., Ltd. Heinon Tukku Oy Vantaan pikatukku Helsingin Ensi-Koti r.y. Helsingin Kamari Oy Helsingin Yliopisto Helsingin Yliopisto Viikin talouspalvelut Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz Kaari Hennes & Mauritz Myyrmanni Hesburger Jumbo Hesburger Myllykukko HJK Oy HLR GOLF ACADEMY / GOLF PARK LEPPÄVAARA Hobby Hall Tammisto Honeyhill Fashion Oy Hong Kong Espoo HopLop Vantaa HOPTIM SIIVOUS HRL GOLF ACADEMY/Golf Park Leppävaara Huoneistokeskus Oulunkylä HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Hööks Hevosurheilu Oy Vantaa Iittala Outlet Tammisto IKH Vantaa Intersport Hyvinkää Intersport Mikonkatu Intersport Sello Intersport Suomenoja Isojoen Konehalli Oy (IKH) ISS Palvelut Holding Oy Palkkahallinto Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvonta Vantaa IzuFood Oy Jack & Jones Itäkeskus Jack & Jones Myyrmanni JC Jumbo Jesper Junior Jumbo Jesper Junior Myyrmanni JS Jalkine Oy JYSK Tammisto JYSK Varisto Järki-Saneeraus Oy K.A. Rasmussen Oy Kaasalainen Oy KahVilla Kalastustarvikeliike Wobbleri Oy Kamilo Shoes Kampin Keskuksen Yrittäjäyhdistys ry. Kanta-kaivu Oy KappAhl Jumbo KappAhl Koivukylä KappAhl Myyrmanni KappAhl Sello KappAhl Ala-Malmi K-citymarket Jumbo K-citymarket Klaukkala K-citymarket Koivukylä K-citymarket Tammisto K-citymarket Myyrmäki Keuda Sarviniitynkatu K-extra Simonkyläntie Kirjava Puoti Oy Kivimäen koulu Klaukkalan Pörssi Oy K-market Ilola Vantaa K-market Kielotie Vantaa K-market Naapuri K-market Puolukka K-market Suvela Kodin Ykkönen Varisto Koodiviidakko Oy Kotipizza Konala Kotipizza Myllykukko K-rauta Vantaanportti K-supermarket Haaga K-supermarket Hämeenkylä K-supermarket Jakomäki K-supermarket Koivuhaka K-supermarket Lähderanta K-supermarket Martinlaakso 20

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Heidi Havumäki Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät OPH 14.3.2011 1 HELMI LIIKETALOUSOPISTO LYHYESTI Kaupallista koulutusta vuodesta

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari 26.10.2017 Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Faktaa MERCURIAsta Perustettu vuonna 1908 Ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy omistajina Vantaan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015

Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Uudistuva koulutus tekijöitä työmarkkinoille Tiina Immonen 10.3.2015 Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila ja MERCURIAn strategiset painopistealueet Työelämälähtöisyys Joustavuus osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 MERCURIA pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

MERCURIA sinulle sopiva

MERCURIA sinulle sopiva sinulle sopiva 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se, missä me olemme, vaan se, mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua ammattiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa

Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Toteuta tulevaisuutesi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Suomen suurin datanomeja ja merkonomeja kouluttava oppilaitos Tarjoaa myös maahanmuuttajille tarkoitettua ammatilliseen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta

Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta Amisten ajatuksia opintojen ohjauksesta ja henkilökohtaistamisesta 14.11.2017 Juuso Luomala Pääsihteeri Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry OSKU ry Valtakunnallinen amisten opiskelijajärjestö OSKU

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere DIGIOPE-selvitys Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö 16.5.2017 Tampere Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta @somesanna #AMdiginyt #xbreikki #AMdiginyt Vastaajat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?

Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025? Toimitusjohtaja Petri Lempinen Tammikuu 2017 Täältä tulemme Ammattikorkeakoulujen irtaantuminen Ammattitutkintolaki 1994 > laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila

Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta. Veikko Ollila Kouluttajan ja tutkintojen järjestäjän vastuu tutkintojen laadusta Tehtävä? Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä nykyisessä yhteiskunnassamme? Entä näyttötutkintojen tehtävä? Yhteiskunta sekä

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot