MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen

3 MERCURIA toimintakertomus Kertomus 107. toimintavuodelta Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...4 Laatua ja sen arviointia / Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus...5 Rehtorin tervehdys...6 Valmistuvien opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja MERCURIAsta...7 MERCURIA Nuorisokoulutus...8 MERCURIA Aikuiskoulutus...10 MERCURIA Future...12 Taitaja2015-kisat...13 Kansainvälisyys on kaikkien asia...14 Töitä tarjolla merkonomille työelämän moniosaajalle...16 MERCURIAn jälkeistä elämää...17 Mercurialaisten mietteitä...18 Kiitokset työssäoppimis- ja näyttöpaikoille...20 Talous ja tulos...22 Henkilöstö...23 Hallinto...24 Rector s greetings...25 Stipendit lukuvuonna Toimittanut: Marko Päivä Suunnittelu ja taitto: Oy Mainostoimisto Kaktus Reklambyrå Ab 3

4 Toimitusjohtajan katsaus huominen täynnä mahdollisuuksia Myös koulutusta koskee vaatimus tuloksellisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa ns. tulosindeksiä. Sen avulla mitataan vuosittain, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste, saadaanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö opinnot sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilöstön kehittämistä tuetaan. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on ollut kärkisijoilla jo 11 vuotta peräkkäin sekä Uudellamaalla että valtakunnallisessa vertailussa (Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosrahoitus raportti). Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset vuosille olisivat toteutuessaan merkinneet varsin radikaaleja muutoksia ammatilliseen koulutukseen. Suunnitellut muutokset liittyivät mm. järjestäjäverkon karsimiseen, järjestämislupien uusimiseen, koulutuksen rahoitukseen ja rakenteisiin. Lakiesitykset kaatuivat eduskunnan käsittelyssä maaliskuussa 2015, mutta olivat sitä ennen saaneet aikaan paljon liikehdintää koulutuksen järjestäjäkentässä. Niinpä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:kin neuvotteli useiden potentiaalisten yhteistyötahojen kanssa. Toiminnallista yhteistyötä ja työnjakoa onkin tarkoitus syventää liiketalouden koulutuksen järjestäjien kanssa pääkaupunkiseudulla. Hallinnosta ja rakenteista on keskusteltu paljon viimeisten vuosien aikana. Vähemmälle huomiolle on jäänyt ammatillisen koulutuksen rooli ja merkitys yhteiskunnassa. Vuosittain ammatillisessa koulutuksessa opiskelee yli suomalaista ja tutkinnon suorittaa noin henkilöä. Rakenteiden sijaan olisi keskityttävä itse ytimeen: työnantajien ja asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaiden moninaisista tarpeista johtuen suomalaisessa koulutuskentässä luulisi olevan sijaa ja tarvetta erilaisille koulutusratkaisuille ja koulutuksen järjestäjille. Ammatillisen koulutuksen rooli olennaisena osana alueiden ja yritysten menestystä korostuu jatkossa. Tästä oiva esimerkki on Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen tuore kumppanuus Kauppakeskus Jumbon, Viihdekeskus Flamingon ja Vantaan kaupungin kanssa. Yhdessä olemme kehittäneet uuden toimintamallin, Kauppakeskusakatemian. Kauppakeskusakatemia on osa Vantaan elinvoimaohjelmaa, joka tähtää kaupungin monipuoliseen kehittämiseen yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Taloudellisten lukujen valossa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy säilytti hyvän tulostason vuonna Yksikköhinnan leikkaukset ja muut säästötoimenpiteet vaikuttavat heikentävästi tulopohjan kertymiseen jatkossa ovathan ammatillisen koulutuksen leikkaukset yhteensä noin - 20 % vuosien aikana. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:llä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet selviytyä vahvan taloutensa ansiosta. Hyvien tulosten pohjana ovat luottamus ja monipuolinen yhteistyö. Lämpimät kiitokset Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n omistajille, hallitukselle ja johtokunnalle, yritysasiakkaille, opiskelijoille ja henkilöstölle sekä muille yhteistyökumppaneille. Erityskiitokseni hallituksen eroavalle puheenjohtajalle Tuomo Tirkkoselle hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä vuosina Sinikka Sartonen opetusneuvos, toimitusjohtaja 4

5 Laatua ja sen arviointia Lukuvuoden aikana laatu on ollut näkyvästi esillä MERCURIAn toiminnassa. MERCURIAlla on pitkä kokemus laadusta ja sen arvioinnista osana arjen työtä. Käytössä olevat laatumittaristo ja palautejärjestelmä tukevat jatkuvan parantamisen tavoitetta. Laatua arvioidaan vuosikellon mukaisesti EFQM-mallia käyttäen neljällä tulosalueella: asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunta- ja suorituskykytuloksissa. Tulokset kootaan laatuportfolioon. Myös tänä vuonna MERCURIA sai erinomaiset tulokset kaikilla mittareilla. Laadunhallinnan kannalta lukuvuotta sävytti vahvasti ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearviointi. MER- CURIAssa arviointiin valmistauduttiin huolellisesti koko lukuvuoden ajan ja siihen osallistettiin mittava joukko henkilöstöä, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä. Arviointityön tuloksena saatiin kattava kuva MERCURIAn laadunhallintajärjestelmän toimivuudesta. Tulokset osoittavat, että MERCURIAssa tehty pitkäjänteinen laatutyö on toimivaa ja tuottaa erinomaisia tuloksia. Lukuvuoden aikana verkostoituminen on myös ollut laatutyössä keskeisellä sijalla. MERCURIA on mm. yhtenä partnerina Opetushallituksen tukemassa LARK Laatua ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa, joka aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. MERCURIA on ollut aktiivinen verkoston toiminnassa myös tänä vuonna. Hankkeen myötä korostuvat yhteistyö ja toisilta oppiminen. Verkosto jatkaa toimintaansa myös seuraavana lukuvuonna. Henni Timonen laatupäällikkö Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus verkostossa on voimaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut jo lähes kymmenen vuoden ajan verkostona, jonka tavoitteena on edistää kaupan alan koulutusta ja kehittämistä. Verkoston muodostavat noin 60 kaupan ja alan koulutuksen toimijaa. Keskeisinä toimintamuotoina Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa ovat vuosittaiset verkostopäivät sekä klusteritoiminta. Verkosto kokoontui vähittäiskaupan ennakointikamarin seminaariin, jonka järjesti Helsingin seudun kauppakamarin yhteydessä toimiva Ennakointikamari. Seminaarissa alustajat valottivat vähittäiskaupan murrosta monipuolisesti ja alustukset herättivät vilkasta keskustelua. Klusteritoimintaa oli kuluvan lukuvuoden aikana viidessä klusterissa. Tekninen kauppa- ja Erikoiskauppa -klusterit kokoontuivat pohtimaan alojen erityiskysymyksiä. Verkko-oppiminen ammatillisessa koulutuksessa -klusteritapaamisissa esiteltiin hyviä verkko-oppimisen käytäntöjä eri organisaatioista. Yrittäjäksi kauppaan -klusterissa tuotettiin verkkomateriaali, joka on Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkoston saatavilla syksystä 2015 alkaen. Työpaikkaohjaamisen klusteri lanseerasi Vuoden työpaikkaohjaaja -kilpailun, jossa ensimmäisen kerran valitaan vuoden työpaikkaohjaaja vuodelle Tarja Mykrä kehitysjohtaja 5

6 Rehtorin tervehdys Työvaltainen ja joustava opiskelu lisää nuoren opiskelumotivaatiota ja vahvistaa hänen itsetuntoaan Lukuvuosi on ollut todellinen kehittämisen lukuvuosi. Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan , jolloin koko ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä muuttuu osaamisperusteiseksi ja vahvasti työelämälähtöiseksi. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa runsaat 100 opiskelijaa suorittaa liiketalouden perustutkintoa yksilöllisesti, joustavasti ja työvaltaisesti ilman yhteisiä lukujärjestyksiä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja tarvittaessa myös henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulussa opiskeltavien kokonaisuuksien sisältö riippuu mm. siitä, mitä opiskelijalla on mahdollisuus oppia työssä tai mitä osaamista hänellä on jo entuudestaan. Joustavan työvaltaisen menetelmän tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi tutkinnon 2 3 vuodessa. Tavoitteena on myös lisätä työllistymismahdollisuuksia ja ehkäistä syrjäytymistä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tuetaan nuoren ammatillista kasvua, itseluottamusta, vastuullisuutta ja työelämävalmiuksia. MERCURIA on mukana myös Uudenmaan liiton koordinoimassa Yhdessä koulutustakuuseen hankkeessa, jossa on tarkoitus selvittää, minkälaisia toimenpiteitä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty koulutustakuun toteuttamiseksi. Useat koulutuksenjärjestäjät ovat käyneet bench marking -vierailuilla MERCURIAssa, ja erityisopettaja Sirkku Ohvo on pitänyt aiheesta esityksiä eri puolella Suomea. On hienoa kuulua edelläkävijöiden joukkoon. Ammattiin opiskelevien liiton SAKKI ry:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan ammattiin opiskelevat haluavat oppilaitosten tukevan opiskelijoiden yhteishengen kehittymistä. Nuoret haluavat myös lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. Pedagoginen laatu yhdistyy siis yhä tiiviimmin hyvinvointiin. Osaaminen ja hyvinvointi lisääntyvät, kun opitaan ja on hyvä olla. MERCURIAssa on käytössä paljon yhteistoiminnallisia menetelmiä. Opiskelijat osallistuvat eri tavoin oppilaitoksen toimintaan. Kansallisessa laadunhallinnan itsearvioinnissa ja uuden opetussuunnitelman laadinnassa on kuultu opiskelijoita. Lisäksi opiskelijat ovat järjestäneet koko kouluyhteisön iloksi monia tapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä opitaan monia työelämässä tarvittavia taitoja kuten esiintymiskykyä, stressinhallintaa, organisointikykyä ja kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Kalenterivuosi 2014 oli tulokseltaan erinomainen. Kansainvälisyys lisääntyi ja yhteensä 54 MERCURIAn opiskelijaa suoritti työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Opiskelijat antoivat asteikolla 1 5 arvosanaksi MERCURIAlle 4,5 ja 99 % valmistuneista opiskelijoista suosittelee omaa opinahjoaan opiskelupaikaksi. Olen hyvin kiitollinen näistä palautteista. Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja (VALO) -kilpailun voitto tuli MERCURIAan, eli Joni Niittyvuopio valittiin vuoden 2014 aikuismerkonomiksi. Palkintotilaisuus pidettiin MERCURIAssa , ja juhlapuhujana toimi kansanedustaja Antti Kaikkonen. Taitajakisoista tuli myös menestystä. MERCURIAn opiskelijat pääsivät finaaliin kolmessa eri lajissa: Asiakaspalvelussa, Yrittäjyydessä ja Taloushallinnossa, josta tuli pronssisija. MERCURIAn vahvuutena on erittäin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä fiilis ja tekemisen meininki eivät synny itsestään. Siihen tarvitaan mutkatonta yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Haluan kiittää lämpimästi koko MERCURIAn henkilöstöä, Martinlaakson lukiota, opiskelijoita, työssäoppimispaikan tarjonneita yrityksiä sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Tiina Immonen rehtori 6

7 Valmistuvien opiskelijoiden mietteitä opiskelusta ja MERCURIAsta MONI YHDEKSÄSLUOKKALAINEN ei vielä tiedä, minne alalle hän haluaa suunnata. Minä olin yksi heistä. Tiesin vain, että kaupallinen ala voisi mahdollisesti kiinnostaa minua. Moni tuttavani opiskeli Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ja he kehuivat kyseistä koulua. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa oli myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinto, mikä lisäsi kiinnostustani koulua kohtaan. Koulun sijainti vaikutti myös valintaani. Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen oli myös hyvät kulkuyhteydet. Nyt olen opiskellut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa liki kolme vuotta, enkä voi sanoa, että olisin kouluni voinut paremmin valita. Astuessani ensimmäistä kertaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen ovista, en tiennyt mitä tuleman pitää. Minulla ei juurikaan ollut minkäänlaista käsitystä kaupallisesta alasta. Sain kuitenkin heti koulun alettua hyvän otteen ja tunteen tästä koulusta, mistä iso kiitos kuuluu opettajillemme. Koulun opettajat ovat erittäin päteviä, tuntevat alan ja tietävät mitä opettavat meille. He ovat myös erittäin auttavaisia tilanteissa, missä oppilas tarvitsee tietoa tai tukea. Kolmen vuoden aikana olen oppinut niin paljon erilaisia asioita, että niitä kaikkia olisi mahdotonta laittaa paperille. Olen oppinut tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Olen oppinut yrityselämästä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hoidosta, markkinointiviestinnästä, sähköisestä kaupankäynnistä sekä kansainvälisestä kaupasta. Koulussa olen saanut myös erittäin paljon yleissivistävää tietoa, ja se on kasvattanut minua ihmisenä. EN VOISI OLLA TYYTYVÄISEMPI opiskeluuni MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. Olen kolmen vuoden aikana oppinut todella paljon niin opiskelujen avulla, kuin osallistumalla koulun ohella erilaisiin tapahtumiin. Kolmen vuoden aikana olen saanut todella paljon ystäviä, kokenut ja oppinut markkinointiryhmässä paljon, sekä saanut unohtumattoman muiston 3. vuoden Saksan matkasta Lyypekkiin, jossa unohtumattomien kokemusten lisäksi olen päässyt oppimaan vielä lisää myynnistä ja tutustunut erilaiseen kulttuuriin ja ihmisiin. Olen päässyt kuuntelemaan monia ammattilaisia eri aloilta ja saanut opetusta mielestäni parhailta opettajilta, mitä ainakaan tähän mennessä olen kohdannut. Opiskelujen aikana mielikuvani tulevaisuuden suunnitelmista on muuttunut ja olen saanut hyvän käsityksen siitä mitä tulevaisuudessa haluan tehdä. Ennen kouluun hakeutumista olin sitä mieltä, että opiskelen lukion kautta esimerkiksi lääkäriksi, mutta nyt kun olen käynyt MERCURIAa kolme vuotta, olen varmistunut siitä, että tulevaisuuteni on kaupallisella alalla. Kauppaoppilaitos on antanut minulle hyvät eväät lähteä opiskelemaan eteenpäin ja tavoittelemaan unelmieni ammattia. Olen opiskelujen aikana ja varsinkin Rahoituspalvelut -kurssin aikana tajunnut tähtääväni pankki- ja rahoitusalalle. Olen saanut koulusta hyvän perusopetuksen siihen ja tästä on hyvä lähteä opiskelemaan lisää. JOS SAISIN NYT valita uudelleen, haluaisin ehdottomasti suorittaa kaksoistutkinnon. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on valmistanut minua työelämään, siellä tuleviin mahdollisiin haasteisiin sekä tarjonnut minulle kolmen vuoden aikana runsaasti kokemusta sekä erilaisia taitoja. Lukiossa opiskelevat ystäväni voivat vain haaveilla sellaisista mahdollisuuksista ja taidoista mitä minulle on tarjottu MERCURIAssa. NÄIDEN KOLMEN VUODEN AIKANA on tirautettu kyyneliä ja naurettu maha kippurassa. Parhaiten tästä koulusta jäi mieleen se, miten hauskaa ja iloista täällä oppiminen on. Tietenkin välillä oli otettava asiat tosissaan ja keskityttävä niihin 100 %, mutta yleensä oppiminen oli hauskaa ja rentoa. Opiskeluni MERCURIAssa on antanut minulle erittäin hyvät eväät työelämään. Olen oppinut paljon uusia asioita, tavannut alan ammattilaisia, saanut uusia kavereita ja uskomattomia kokemuksia mm. parhain muistoni on vanhojen tanssit. Näistä asioista en voi koskaan olla mitään muuta kuin kiitollinen. Valmistujaiset ovat aivan oven takana ja haikein mielin lähden täältä. Minulla on ollut aivan mahtavia opettajia ja aivan mahtava luokka mukanani, enkä voisi melkein parempaa toivoa. Kiitokset MERCURIAlle! Työelämääni varten minulla on mukanani arvokkaita vinkkejä ja kokemuksia, tästä minun on hyvä lähteä tavoittelemaan unelmiani. NYT KUN LOPPU HÄÄMÖTTÄÄ ja lakki on kohta päässä, niin huomaan oppineeni todella paljon kaupallisia asioita. Kouluun tullessani olin pieni keltanokka liikenteessä, joka oli lapanen kaupallisten asioiden sekä tietokoneiden kanssa. Nykyään esimerkiksi Power- Pointin ja Wordin käyttö sujuu kuin vettä vaan, ja pystyn luomaan mitä ihmeellisimpiä esityksiä ja tekstikokonaisuuksia. Olen kasvanut fyysisesti MERCURIAn aikana 1,5 senttimetriä pituutta. Henkistä kasvua on varmaan edes turha mainita, koska on selvää että MERCURIA opettaa ja kasvattaa. Opiskelijoiden mietteet koonnut: Minttu Kilpinen 7

8 MERCURIA Nuorisokoulutus yhdessä olemme enemmän Ritva Hirvonen, koulutusjohtaja Opiskelijoiden hyvinvointi ja heidän opintojensa eteneminen ovat meille ykkösasia. Meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä erittäin hyvin toimivat opiskelijapalvelut. Otamme huomioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tavat oppia. Suuri osa opettajista on osallistunut opiskelijan vahvuuksien vahvistamista tukevaan Coachaava opettajuus -koulutukseen tai UTOPEDA-hankekoulutukseen, jossa keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa nuorten oppimista työpaikoilla monipuolistamalla oppimisen tapoja ja ympäristöjä. Kaupunkisuunnistusta, yritysvierailuja ja oppimisbaareja Olemme kehittäneet sekä työvaltaisia että toiminnallisia opiskelutapoja. Oppia voi kaupunkisuunnistuksen ja yritysvierailujen avulla oppilaitoksen ulkopuolella sekä eri teemojen mukaisissa oppimisbaareissa oppilaitoksen tiloissa. Erilaiset tiimeissä tehtävät projektityöt ja teemapäivien järjestämiset kuuluvat keskeisenä osana opiskeluun. Yhdessä tekemistä ja me-henkeä Salibandyturnaukset etenkin syyslukukauden aikana pitivät yllä fyysistä kuntoa ja toivat sopivaa piristystä arkeen. Välituntiliikuntatoiminta on saanut suuren suosion: kuntosali ja pingispöydät ovat kovassa käytössä ja lyhyet koripallo- ja futsalmatsit lukion ja kauppaoppilaitoksen opiskelijoiden välillä tuovat päivään mukavaa vaihtelua. Opiskelijat järjestivät salibandyturnauksen lähikoulujen kanssa ja jalkapallon ystävyysottelun muiden liiketalouden opiskelijoiden kanssa. Yhteisillä tempauksilla olemme luoneet iloista henkeä MERCURIAtaloon. Syyskuussa pidimme yhdessä Martinlaakson lukion kanssa huoltajien illan. Tilaisuudessa kuulimme luennon aiheesta Tunnetaidot ja vanhemmuuden tukeminen ja saimme tietoa nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Projekteja, tapahtumia ja juhlia Marraskuussa oppilaitoksessa vietettiin MER- CURIAn kauppakeskusviikkoa. Yhdessä luokassa toimi pop-up-kauppakeskus, ja myytävänä oli koruja, kosmetiikkaa, vaatteita ja astioita. Lisäksi kauppakeskuksesta oli myös mahdollista ostaa kauneuspalveluita. Järjestäjinä toimivat työvaltaisen ryhmän opiskelijat, jotka suorittivat Yrittäjyys-tutkinnonosaa. Koko talon yhteinen joulujuhla vahvisti yhteishenkeä. Sen teemana oli nuorten ehdottama arjen katu-uskottavuus. Muotinäytöksestä, musiikista ja itse tehdyistä grafiittisomisteista vastasi opiskelijoista koostuva hupitoimikunta. Hyvä esimerkki opiskelijoiden yhdessä tekemisestä olivat oppilaitoksen Avoimet ovet -tapahtuma tammikuussa. Opiskelijat olivat järjestäneet opettajien kanssa mm. tuote-esittelyjä maistiaisineen. Vierailijoilla oli myös mahdollisuus seurata rahoituspalveluiden tutkinnon osan näyttöjä. Helmikuussa iloista mieltä toi hupitoimikunnan järjestämä ystävänpäivän tapahtuma. Yhteisöllisyyttä lisäsivät opiskelijoidemme ja Martinlaakson lukion opiskelijoiden yhteinen Wanhojen tanssit. MERCURIAssa vietetään kerran vuodessa maaliskuun alussa hyvinvointiviikkoa yhdessä Martinlaakson lukion kanssa. Viikon aikana järjestettiin monipuolisia tapahtumia ja tarjottiin terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvää tietoa. Viikon odotetuin vieras oli Axl Smith, joka kertoi luovuudesta ja uravalinnoista. Toukokuun lopussa vietettiin jo perinteisiä hotellipelimessuja sekä hotellipeli-iltaa osana yrittäjyyden tutkinnon osan suorittamista. Meillä opiskellut merkonomi työllistyy hyvin joko asiakaspalvelun ja myynnin tai talous- ja toimistopalveluiden monipuolisiin tehtäviin. Valmistuvista opiskelijoista valtaosa on suorittanut tutkintonsa määräajassa, ja vain harva keskeyttää opintonsa. Tuoreista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi koulutuksen onnistumista erilaisin mittarein, kuten esimerkiksi valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrän sekä työllistymisen mukaan, ja palkitsee parhaita oppilaitoksia näiden mittareiden perusteella. Olemme ylpeitä siitä, että MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos oli jo yhdennentoista kerran peräkkäin tuloksellisin kauppaoppilaitos pääkaupunkiseudulla. 8

9 Kati, Nea ja Mame monien mahdollisuuksien edessä Kati Pääkkönen on juuri päättämässä ensimmäistä vuottaan MERCURIAssa. Liiketalouden perustutkinnon lisäksi Kati tavoittelee myös ylioppilastodistusta, molempia kolmessa vuodessa. Nea Heerman valmistuu talous- ja toimistopalveluiden merkonomiksi ja saa ylioppilaslakin keväällä Muhamed (Mame) Tan valmistuu myös keväällä 2015 ja on valinnut koulutusohjelmakseen asiakaspalvelun ja myynnin. Kati Pääkkönen Nea Heerman Muhamed Tan KATI PÄÄKKÖNEN, MP14B Mikä sai sinut hakeutumaan MERCURIAan opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa? Minulla ei ollut mitään toiveammattia, joten halusin jotain sellaista, mikä jättää ovet avoimiksi monille mahdollisuuksille ja on myös yleissivistävää. Siksi yhdistin merkonomiopintoihini myös lukio-opintoja. Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussasi? Työssäoppimisjakson suoritin Kukkahuone Linnea -nimisessä kukkakaupassa monipuolisissa tehtävissä aina asiakaspalvelusta kukkien hoitoon. Minkä koulutusohjelman olet valinnut ja miksi? Valitsin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman, koska se tuntui minulle luontevimmalta vaihtoehdolta. Minusta on mukavaa auttaa asiakkaita, ja kauppa työympäristönä on viihtyisä. NEA HEERMAN, MP12TT Valmistut tänä keväänä merkonomiksi talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmasta. Mitä on jäänyt mieleesi opiskeluajoista? Opinnot ovat olleet yleissivistäviä ja käytännönläheisiä. Niissä on aina viitattu työelämään. MERCURIA on ollut erinomainen opiskelu- ympäristö. Sieltä ovat löytyneet osaavat opettajat ja parhaat kaverit. Missä olet suorittanut opintoihisi kuuluvat työssäoppimisjaksot? Ensimmäisen vuoden työssäoppimisen suoritin asiakaspalvelutehtävissä konditoriakahvila St. Honoressa ja toisen vuoden työssäoppimisen Ikano Retail Centres Finland nimisessä yrityksessä, joka hallinnoi IKEA-tavarataloja. Ennen valmistumistani työskentelin vielä Nordea Private Bankingin taloushallinnossa. Millaisia suunnitelmia sinulla on valmistumisesi jälkeen? Suunnitelmissani on jatkaa kaupan alan opiskelua, mutta ensin haluaisin tutustua työelämään ja tehdä töitä jonkin aikaa. MERCURIAtausta tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia. MUHAMED (MAME) TAN, MP12KVB Valmistut tänä vuonna asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmasta merkonomiksi. Mitkä ovat kolmivuotisen opiskeluaikasi mukavimmat muistot? Tuntui erityisen mukavalta, kun minut valittiin kahteen tärkeään luottamustehtävään, ensin tutoriksi ykkösvuoden opiskelijoille ja sitten vielä markkinointitiimiin. Markkinointitiimin jäsenenä pääsin kertomaan MERCURIAsta yläkoulujen opiskelijoille ja ottamaan vastuuta koulumme avoimista ovista. Nämä luottamustehtävät ovat jääneet päällimmäisinä mieleeni. Harrastat aktiivisesti jalkapalloa HJK:ssa. Miten olet onnistunut yhdistämään opiskelusi ja harrastuksesi? Jalkapallo ei ole minulle pelkästään harrastus, vaan minulla on vahva halu menestyä siinä ja kehittyä lajin ammattilaiseksi. Sen vuoksi oli välillä haasteellista saada opintoja hoidettua aikataulussa. Onneksi MERCURIAssa on tuettu minua, ja opettajat ovat ymmärtäneet tilanteeni. Lisätehtävien ja erilaisten ratkaisujen avulla olen pystynyt suorittamaan kaikki opintojaksot kolmessa vuodessa ja valmistun nyt merkonomiksi. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? - Olen merkonomiopintojeni ohella suorittanut järjestyksenvalvojan kurssin, ja hallussani on nyt järjestyksenvalvojakortti. Suoritan vielä vartijakurssin, jotta saan vartijakortin. Aion tehdä aluksi turvallisuusalan töitä jalkapallon ohella siihen asti, kunnes on aika lähteä varusmiespalvelukseen. Varusmiespalveluksen aikana ajattelin suorittaa johtajakoulutuksen, josta on kaupallisella alalla paljon hyötyä. Teksti: Marja Saarinen 9

10 MERCURIA Aikuiskoulutus, tutkintoja ja täydennyskoulutusta Marko Päivä, apulaisrehtori Kuluneen lukuvuoden aikana MERCURIA Aikuiskoulutuksessa on keskitytty laadukkaaseen ja asiakkaitamme hyvin palvelevaan toimintaan. Toimintaamme ohjaavat selkeät prosessit ja toimintaohjeet, joita päivitämme ja kehitämme säännöllisesti. Aikuiskoulutuksessa työskentelevien ohella MERCURIAn osaavat opettajat osallistuvat valmistavan koulutuksen toteuttamiseen ja tutkinnon suorittajien ohjaukseen ja arviointiin. Heidän lisäkseen käytämme myös ulkopuolisia opettajia ja arvioijia tarpeen mukaan. Uusia avauksia Lukuvuoden aikana olemme täydentäneet tarjontaamme opetussuunnitelmaperusteisella liiketalouden perustutkinnolla. Tammikuussa aloittanut aikuisryhmä opiskelee merkonomiopintoja mallilla, jossa korostuvat ryhmämuotoinen lähiopetus ja suuri määrä työssäoppimista. Opinnot kestävät kaksi vuotta. Ryhmän opiskelijoiden ikä ja tausta vaihtelevat, moni heistä on ollut työttömänä työnhakijana ja näin ollen ei voisi opiskella merkonomiksi näyttötutkintomallilla. MERCURIA Aikuiskoulutuksen tarjontaan on ryhdytty valmistelemaan myös ei-tutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta taloushallinnon, asiakaspalvelun ja myynnin sekä kielten ja viestinnän aihealueilta. Ensimmäiset täydennyskoulutukset käynnistyvät viimeistään syksyllä Henkilöstömuutoksia Aikuiskoulutusosastoamme syksystä 2012 luotsannut aikuiskoulutusjohtaja Päivi Ohvo siirtyi tammikuussa 2015 uusiin haasteisiin. Kokonaisvastuu osastosta siirtyi silloin apulaisrehtorille. Oppisopimustoimintamme vastuuhenkilönä aloitti samalla koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri. Maaritin työnkuvaan sisältyvät lisäksi täydennyskoulutusten suunnittelu ja koordinointi sekä asiakashankinta. Pedagogisena erityisasiantuntijana aikuiskoulutuksessa työskennellyt Tarja Mykrä on vuoden 2015 alusta lähtien toiminut koko MERCURIAn kehitysjohtajana sekä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostopäällikkönä. Kiitän omasta puolestani kaikkia MERCURIA Aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä ja opiskelijoitamme hyvin sujuneesta lukuvuodesta. Joni Niittyvuopiosta Vuoden Aikuinen Liiketalouden osaaja Valtakunnallinen Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja -kilpailu käytiin jo yhdettätoista kertaa. Kilpailun parhaaksi ja Vuoden Aikuiseksi Liiketalouden Osaajaksi 2014 valittiin MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Joni Niittyvuopio. Hänet palkittiin Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahaston euron apurahalla ja Viking Linen luksus-risteilyllä Tukholmaan. Raadin mukaan Niittyvuopio on onnistunut erityisesti hyödyntäessään opintoja työssään, mistä osoituksena on mm. hänen kykynsä luoda opinnäytetyöstään itsellensä työ ja tuottavaa liiketoimintaa. Niittyvuopio on myös työurallaan kohdannut yrittämisen varjopuolia, mutta hän on opintojensa kautta löytänyt rohkeuden yrittää uudelleen. Joni Niittyvuopion ohjaaja Airi Taulos palkittiin 500 euron apurahalla. Lämpimät onnittelut molemmille! Joni Niittyvuopio ja ohjaaja Airi Taulos palkintojuhlassa MERCURIAssa Kuva: Hilla Helasaari 10

11 Merkonomiksi aikuisena Veronika Elberg Kirsti Tolonen Miia Savolainen ja Laura Seulanto Suurin osa aikuisopiskelijoistamme suorittaa opintonsa näyttötutkintona, jolloin merkonomilta vaadittava osaaminen osoitetaan työssä hankituilla tiedoilla ja taidoilla. Kauneudenhoitoalalla työskentelevä Veronika Elberg opiskelee liiketalouden perustutkintoa aikuisille tarkoitettuna näyttötutkintona samoin kuin PRISMAssa myyjänä toimiva Kirsti Tolonen, joka kuuluu HOK-Elannon oppisopimusryhmään. Kumpikin osallistuu valmentavaan opetukseen joko päivisin tai iltaisin oman aikataulunsa mukaan. Miia Savolainen ja Laura Seulanto opiskelevat syksyllä 2014 aloittaneessa aikuisryhmässä, jossa edetään saman opetussuunnitelman mukaisesti kuin nuorisokoulutuksessa. VERONIKA ELBERG Mikä sai sinut hakeutumaan Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa? - Olen kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta. Saatan jopa hankkia uuden ammatin, nyt kun olen ehtinyt työskennellä kauneudenhoitoalalla jo kymmenen vuotta, joista yhdeksän yrittäjänä. Millaista opiskelu on ollut? - Opiskelu on olut mielenkiintoista ja hauskaa. Haasteellistakin se on ollut, mutta välillä on hyvä irrottautua omilta mukavuusalueilta. Millaisia suunnitelmia sinulla on merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Valmistumisen jälkeen alan etsiä työpaikkaa myynnin alalta. Olen työskennellyt aikoinani maahantuonnissa myyntiedustajana, mikä lisäsi kiinnostustani alaa kohtaan. KIRSTI TOLONEN Mikä sai sinut hakeutumaan oppisopimuskoulutukseen? - Halusin jotakin uutta ja mielenkiintoista jokapäiväiseen arkeeni. Sitten koitti oikea aika opiskella, ja nyt olen MERCURIAssa. Parempi siis myöhään kuin ei milloinkaan. Mikä on ollut mukavinta oppisopimusopiskelussa? - Mukavinta on ollut uusien asioiden oppiminen ja sen huomaaminen, että pärjää opinnoissa. Mielenkiintoinen oli myös sähköisen kaupan opintojakso, jonka aikana perustin oman verkkokaupan. Opiskelu on ollut kaikin puolin virkistävää, kehittävää ja kannattavaa. MIIA SAVOLAINEN JA LAURA SEULANTO Miksi päätitte opiskella aikuisiällä merkonomiksi? Miia: Jo vuosia sitten minulla heräsi kiinnostus vaihtaa alaa, mutta lähihoitajan opinnot suorittaneena se osoittautui vaikeaksi. Lopulta syksyllä 2014 sain lääkäriltä todistuksen, etten saa tehdä enää ruumiillisesti kuormittavaa työtä. Vantaan Työraiteen kautta sain tietää MERCURIAssa alkavasta aikuisten päiväkoulutuksesta, jonne sitten hainkin ja pääsin sisään. Laura: Olen aikaisemmalta ammatiltani kokki ja olen tehnyt ravintola-alan töitä vuodesta 2007 lähtien. Toimistopuolen työt alkoivat houkuttaa pikkuhiljaa yhä enemmän, ja päätin vaihtaa alaa. Mikä on ollut tähän mennessä kiinnostavinta opinnoissa? Miia: Alanvaihtajana moni asia on minulle täysin uutta mutta sitäkin kiinnostavampaa. Olen oikeastaan motivoitunut lähes kaikesta uudesta, jota voin oppia MERCURIAssa. Laura: Kiinnostavinta opinnoissa on ollut uusien asioiden oppiminen ja uusiin ihaniin ihmisiin tutustuminen. Opiskelusta nautin ihan eri tavalla kuin nuorempana. Mitä hyötyä uskotte tutkinnosta olevan teille jatkossa? Miia: Uskon työllistyväni minua kiinnostaviin tehtäviin ja saavani lisää työvuosia eläkeikään saakka. Aiemmassa työssäni se ei olisi ollut mahdollista. Laura: Haluaisin päästä valmistuttuani toimistoalan töihin, joten uskon, että opinnoista on paljonkin hyötyä. Olen myös kiinnostunut jatko-opinnoista. Teksti: Marja Saarinen 11

12 MERCURIA Future elää jo huomista Tarja Mykrä, kehitysjohtaja MERCURIA Future on kehitysyksikkö, jonka tavoitteena on edistää MERCURIAn opetukseen liittyvää toimintaa. Kuluneena lukuvuotena painopisteitä olivat voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan liittyvä suunnittelu yhdessä henkilöstön kanssa sekä monipuolinen hanketoiminta eri toimijoiden kanssa. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat työelämälähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Tavoitteena on siirtyä pois oppiaine- ja aikakeskeisyydestä osaamista painottaen. Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista, se huomioidaan hänen opinnoissaan. Aiemmin käytössä olleiden opintoviikkojen sijaan siirrytään osaamispisteisiin. Osaamispisteisiin siirtyminen muuttaa myös arviointiin liittyviä käytäntöjä. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu yhdessä opiskelijoiden kanssa lisää tarvetta valmennukselliseen otteeseen opetuksessa ja ohjauksessa. Keväällä 2015 toteutettiin Valmentava opettajuus hanke, jonka tavoitteena oli edistää MERCURIAn opettajien valmentamisen taitoja ja tarjota heille konkreettisia työvälineitä erilaisiin valmennustilanteisiin. Hankkeeseen sisältyi yhteisiä koulutuspäiviä, joiden aikana perehdyttiin coachingin ydintaitoihin ja kehitettiin MERCURIAn uuteen opetussuunnitelmaan liittyviä valmentamisen käytäntöjä. Valmentavaa opettajuutta kehitettiin myös UTOPEDA Uutta työelämävaltaista oppimista ja osaamista -hankkeessa, joka alkoi jo keväällä UTOPEDAan osallistui sekä opettajia että työvaltaisesti opiskelevia opiskelijoita. Ytimenä on työelämälähtöinen tapa oppia, jossa yhteisöllisyys ja tutkiva oppiminen korostuvat. MERCURIA Futuren kansainvälisissä hankkeissa teemoina olivat yrittäjyys, vähittäiskaupan Valmentava opettajuus -hankkeen koulutuksen osallistujia sekä kouluttaja Sari Ajanko (toinen oikealta). Kuva: Hilla Helasaari koulutuksen kehittäminen sekä ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välinen yhteistyö. Kick off to entrepreneurship with pop up company -hankkeessa perustettiin 2 päivää toimivia pop-up-ravintoloita Suomeen, Latviaan, Espanjaan ja Italiaan. Ravintolan perustamisen ja pyörittämisen kautta opiskelijat oppivat käytännönläheisesti yrittäjyydestä. Enhancement of skills in Retail -hankkeessa kehitetään kaupan työntekijöiden koulutusta. Tavoitteena on, että alan vaihtajat ja työelämään pyrkivät aikuiset, erityisesti naiset, saisivat koulutuksen vähittäiskaupan alalle. Hankkeeseen osallistuu 15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista 12 on Turkista ja kolme läntisestä Euroopasta: yksi Saksasta, yksi Portugalista ja yksi Suomesta. Ammatillisten oppilaitosten ja lukion välistä yhteistyötä edistettiin lukuvuonna kahden hankkeen avulla. Innostutaan yrittäjyydestä hanke toteutettiin Ylitornion ja Övertårneon kuntien ja lukioiden kanssa. Tavoitteena oli yrittäjyyden edistäminen pohjoismaisessa yhteistyössä. Opiskelijoille tarjottiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Yrittäjyysopintokokonaisuus. Hankkeessa analysoitiin erilaisia yrittäjyysmalleja ja etsittiin alueellisia best practices -käytäntöjä. OPPImobiili -hanketta toteutettiin yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian ja Martinlaakson lukion kanssa. Hankkeessa kehitettiin sähköisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja ja välineitä työssäoppimisen ohjaukseen ja opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, luotiin uusia keinoja ja välineitä erityisopiskelijoiden ja erilaisissa tilanteissa olevien opiskelijoiden ohjaamiseen työssäoppimisessa sekä hyödynnettiin opiskelijoiden omia laitteita sähköisessä viestinnässä (BYOD). 12

13 Taitaja 2015 tehkää hyvin Suomessa kilpaillaan vuosittain eri alojen ammatillisesta osaamisesta Taitaja-kilpailussa, joka on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma kotimaassa. Suomen-mestaruuksia jaetaan 44 lajissa, ja finaaliin osallistuu noin 400 oman alansa huippuosaajaa. Taitaja 2015-tapahtuma järjestettiin Turussa. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli Tehkää hyvin. Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrityselämän edustajat ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa Eri kilpailulajien Taitaja-semifinaalit järjestettiin joulu- ja tammikuussa useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Semifinaalit toimivat Taitaja-kilpailun karsintakilpailuina ja semifinaalitapahtuman tavoitteena on myös tehdä ammatillista koulutusta tunnetuksi. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on järjestänyt asiakaspalvelun ja myynnin semifinaaleja Vantaalla jo usean vuoden ajan. Arvokkaana yhteistyökumppanina on toiminut Prisma Jumbo, jossa semifinalistit ovat voineet mitata taitojaan asiakaspalvelu- ja myyntityössä. Pauliina Tuominen suorittamassa finaalitehtävää. Asiakaspalvelun ja myynnin finaalissa kilpailijan on osattava selvittää asiakkaan tarpeet, myydä hänen tarpeitaan vastaavia tuotteita kannattavasti sekä toimia palvelutilanteessa asiakaslähtöisesti. Lisäksi hänen on osattava huolehtia tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta. Opettajalle Taitaja on tilaisuus kehittää omaa osaamistaan, päivittää tietojaan ja taitojaan sekä luoda kontakteja yritysmaailman kanssa. Taitaja on paikka innostua taitavista, motivoituneista nuorista, jotka ovat ylpeitä osaamisestaan ja kiinnostuneita tulevaisuudestaan. Oppilaitoksille Taitaja on hyvä paikka saattaa tiedot ja työvälineet ajan tasalle. Opetuksen laatu pysyy hyvänä, kun välillä päivitetään toimintaympäristöä, välineitä ja tapaa toimia. MERCURIAn opiskelijoita osallistui eri puolilla Suomea järjestettyihin semifinaaleihin asiakaspalvelun ja myynnin, taloushallinnon ja tietojenkäsittelyn ja yrittäjyyden kilpailulajeissa. Finaalipaikan lunastivat Pauliina Tuominen asiakaspalvelussa ja myynnissä ja yrittäjyyden ryhmä Gresa Krasniqi, Juuli Kuismin ja Iris Jakola. Taloushallinto ei varsinaisesti kuulunut finaalilajeihin tänä vuonna, mutta lajissa järjestettiin varjofinaali Suomen Liikemiesten Kauppaoppilaitoksessa. Ninni Kauppinen ja Janina Rapo sekä Nea Heerman ja Enni Seppälä selvittivät tiensä finaalikilpailuun. Teksti: Tarja Saarinen MERCURIAn Taitaja-finalistit 2015 ohjaajineen kisojen avajaispäivän tunnelmissa. Kuvat: Hilla Helasaari ja Tarja Saarinen 13

14 Kansainvälisyys on kaikkien asia Jarno Westerholm, kv-koordinaattori MERCURIAn kansainvälinen toiminta kasvaa ja tulee monimuotoisemmaksi vuosi vuodelta. Kiitos tästä kuuluu innovatiiviselle henkilökunnallemme sekä innostuneille opiskelijoillemme unohtamatta koulumme hallitusta, joka tukee toimintaamme rahallisesti. Lukuvuonna meiltä lähti vaihtoon 55 opiskelijaa ja 71 opiskelijaa osallistui opintomatkalle. Opintomatkoilla suoritetiin opintojaksoja niin yrittäjyyden tutkinnon osasta kuin myös kansainvälisen kaupan tukipalveluiden tutkinnon osasta. Vaihtojen aikana opiskelijamme suorittivat tutkintoon kuuluvia työssäoppimisjaksoja. Työssäoppimisen kohdemaina tänä lukuvuotena olivat Espanja, Malta, Thaimaa, Iso- Britannia, Yhdysvallat ja Ruotsi. Nuorten lisäksi myös yksi aikuisopiskelijoistamme suoritti työssäoppimisen ja näytön ulkomailla. Toimintamallimme on edelleen sama, osa liikkuvuuksista tehdään yhteistyössä partnerioppilaitosten ja osa yritysten kanssa. saimme tutustua sumopainiin ja intialaiseen päähierontaan. KV-päivänä toisen vuoden opiskelijat kertoivat kokemuksiaan ulkomailla suorittamistaan työssäoppimisjaksoista ja antoivat hyviä vinkkejä tuleville ulkomaan työssäoppijoille. Kansainväliset opintojaksot aluksi valmistaudutaan, sitten toteutetaan Opintomatkat eli lyhytkestoiset vaihdot olivat tänäkin lukuvuonna yleisin tapa kansainvälistyä. MERCURIA, Vantaan ammattiopisto Varia ja saksalainen Friedrich-List-Schule jatkoivat edelleen saksalaisiin joulumarkkinoihin liittyvää yhteisprojektia. Variassa opiskelijatyönä valmistetut tuotteet kävivät kaupaksi joulumarkkinoilla. Myyjinä toimi 12 MERCURIAn kolmannen vuoden opiskelijaa, joiden opinnot painottuivat kansainvälisen kaupan tukipalveluihin. Hanketta laajennettiin keväällä niin, että 10 opiskelijaamme kävi myymässä samoja tuotteita Fuengirolan suomalaisalueella paikallisen yrityksen myymälässä. Innovatiivinen verkko-projektimme Intrade jatkui tänä lukuvuonna Friedrich-List Schulen kanssa. Projektissa oli mukana 11 opiskelijaa MERCURIAsta. Opintojaksoon kuuluvat myyntimessut järjestettiin tänä vuonna Lyypekissä. Ensi vuodeksi toivomme mukaan uutta partneria. Kotikansainvälistymiseen pontta Suomeen saapuvista opettajista ja opiskelijoista Sekä syys- että kevätlukukaudella meillä oli kaksi vaihto-opiskelijaa Espanjasta suorittamassa työssäoppimistaan Suomessa, Tokmanni Oy:llä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelijat kävivät koulullamme kertomassa opiskelijoillemme omasta kulttuuristaan, kielestään ja oppilaitoksestaan. Lisäksi meillä oli syyslukukaudella saksalaisopettaja kaksiviikkoisella jaksolla suorittamassa Job Shadowingia eli työnseurantaa, ja kevätlukukaudella tuntejamme piristi espanjalainen markkinoinnin opettaja vierailevana luennoitsijana. Toukokuussa järjestimme jo perinteeksi muodostuneen KVpäivän edistämään kotikansainvälistymistä. Tänä vuonna teemana oli Aasia, jonka myötä Kansainvälisyystutorit ja henkilökuntaa Aasia-teemaisessa kv-päivässä. Kuva: Yngve Nylund 14

15 Tämän lukuvuoden uusia avauksia Niin sanottu nopeuttajien luokka eli yksi toisen vuoden kaksoistutkintoryhmistämme suoritti yrittäjyyden tutkinnon osan yhteistyössä Ylitornion lukion ja Övertorneå Gränsälvsgymnasietin kanssa. Tutkinnon osan suorittaminen alkoi paukkupakkasissa Övertorneålla, missä partnerimme olivat laatineet meidän 28 opiskelijallemme sytytysviikon ohjelman. Viikon aikana kuuntelimme vierailevia luennoitsijoita Haparandan, Ylitornion ja Övertorneån kunnista sekä tutustuimme paikallisiin yrittäjiin. Luokkatyöskentelyssä perhdyimme yrittäjyyteen teoreettisemmin. Tämän jälkeen opiskelijat suorittivat yrittäjyyden verkkokurssin, joka oli tarjolla niin suomeksi kuin ruotsiksikin. Projekti huipentui toukokuussa Vantaalla. Opiskelijat kävivät yritysvierailuilla ja laativat omien mieltymystensä mukaiset yrityssuunnitelmat koulujen välisenä yhteistyönä. Suunnitelmien kantavuus oikeassa liike-elämässä testattiin Leijonanluolassa, jossa oikeat yrittäjät arvioivat ne. Saimme projektille tukea Suomalaisruotsalaiselta kulttuurirahastolta. EU:n rahoittama hanke Pop up -ravintoloiden perustamisesta yhteistyössä ravintolayrittäjien kanssa alkoi todenteolla kevätlukukaudella. Mukana hankkeessa ovat MERCURIAn lisäksi Liiketalousopisto Helmi ja Ravintolakoulu Perho. Aluksi perustimme tammikuussa kaksipäiväisen katalonialaisravintolan Perhon tiloihin Helsinkiin, ja toukokuussa rakentui suomalaisravintola Espanjaan Badalonassa pidettävään design-tapahtumaan. Ensi lukuvuonna samalla konseptilla mennään vielä Latvian Riikaan ja Italian Bardalinoon. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten eri alat voivat tehdä yhteistyötä ja miten kiinnostuneita yrittäjät ympäri Eurooppaa ovat oppilaitosyhteistyöstä oppien itsekin paljon uutta. Suomesta mukana hankkeessa on Ravintola Juuri. Övertorneålla sijaitsevan yhteispohjoismaisen ammattikoulun Utbildning Nordin kanssa aloitimme koulutusviennin laatimalla sen tarpeisiin räätälöidyn asiakaspalvelun luentokokonaisuuden. International MERCURIA main emphasis on international operations on-the-job learning periods in foreign countries available to all students 45 students worked abroad during the academic year co-operating countries include Spain, Malta, Thailand, and the USA opportunity to study foreign languages at the Martinlaakso Upper Secondary School partner schools in the Netherlands, Spain, Sweden, Germany, England, Croatia, and Tanzania MERCURIA tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen monimuotoiset mahdollisuudet kansainvälistyä. Suomalaista ruokaa Pop up -ravintola Silmussa Badalonassa. Kuva: Hilla Helasaari 15

16 Töitä tarjolla merkonomille työelämän moniosaajalle Marja Saarinen, työ- ja uraohjaaja Yksi ammatillisten oppilaitosten tärkeimmistä tehtävistä on tukea opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä. MERCURIA Työ- ja urapalveluista vastaa lehtori ja uraohjaaja Marja Saarinen, joka auttaa sekä opiskelijoita että valmistuneita työn hakemisessa ja oman työuran suunnittelussa. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut voi työskennellä useilla eri toimialoilla monenlaisissa työtehtävissä, ja työ- ja urapalvelun tärkeimpiä tehtäviä onkin ohjata opiskelijaa löytämään itselleen sopivimpia työtehtäviä. Työ- ja uravalmennukseen keskittyvä opintojakso tukee opiskelijaa työelämään siirtymisessä. Opintojaksolla harjoitellaan hakemuksen ja erilaisten CV:eiden kirjoittamista sekä annetaan ohjeita työhaastatteluun ja oman työuran suunnitteluun. Opintojaksolla vierailee lisäksi työyhteisöjen edustajia, jotka kertovat uramahdollisuuksista edustamassaan yrityksessä. Myös MERCURIAsta valmistuneita käy tapaamassa opiskelijoitamme kertoen omasta työstään ja mahdollisista jatko-opinnoistaan. Keväällä 2015 sotilaslakimies ja sektorijohtaja Juho Melaluoto esitteli Puolustusvoimia hyvänä työpaikkana valmiille merkonomille. Erityisesti kriisinhallintatehtävät ulkomailla antavat arvokasta kansainvälistä kokemusta ja kehittävät kielitaitoa. Sopimusala-asiamies Ilona Snellman Pro-liitosta puolestaan opasti opiskelijoita työsopimuksen laadinnassa ja antoi ohjeita sosiaalisen median hyödyntämiseen ammattilaisprofiilin luomisessa. Laaja-alaisen koulutuksensa ansiosta merkonomit työllistyvät hyvin asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin sekä monipuolisiin toimistotöihin. Pääkaupunkiseudulla työllisyystilanne ei ole heikentynyt siinä määrin kuin syrjäisemmillä paikkakunnilla. Merkonomeja tarvitaan edelleen, vaikka Suomen taloudellinen tilanne juuri nyt synkältä näyttääkin. Moniosaajien avulla Suomi saadaan uuteen nousuun. Liity MERCURIA Alumni -yhdistykseen, entisten opiskelijoiden aktiiviseen verkostoon MERCURIA Alumni -yhdistys tarjoaa MERCU- RIAsta valmistuneille toimivan ja mukavan verkoston. Siihen voi liittyä jokainen, joka on joskus opiskellut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa tai EVTEK Mercuria Business Schoolissa. Yhdistys helpottaa merkonomien ja tradenomien yhteydenpitoa entisiin opiskelutovereihin ja antaa mahdollisuuden tutustua muihinkin ex-mercurialaisiin. Alumnit eli entiset opiskelijamme edistävät MERCURIAn ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Osa heistä on oppilaitoksen arjessa mukana: toimii näyttöjen arvioijina, vierailee oppitunneilla ja tarjoaa nuorillemme työssäoppimispaikkoja. Lukuvuonna yhdistyksen merkittävimpiä tapahtumia olivat joulukuussa järjestetty teatteri-ilta Musiikkiteatteri Kapsäkissä ja toukokuinen Pietarin-viikonloppumatka, jonka aikana vierailimme mm. Suomen konsulaatissa. Alumniyhdistyksen hallitus lukuvuonna Tuomas Jääskeläinen Sami Sinisalo Harri Lehtomäki Kirsi Oras Jouni Parkkonen Aki-Pekka Suoranta Marja Saarinen Tommi Rehn Tiina Torvinen hallituksen puheenjohtaja jäsen ja rahastonhoitaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen ja alumnikoordinaattori toiminnantarkastaja toiminnantarkastaja Kaikki oppilaitoksesta valmistuneet ja oppilaitoksessa työskentelevät ja työskennelleet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Yhdistykseen voi liittyä MERCURIAn www-sivuston kautta mercuria.fi >Opiskelijapalvelut >Alumni 16

17 MERCURIAn jälkeistä elämää PR-päällikkö Marika Nokelainen valmistui merkonomiksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta keväällä 2011, vientipäällikkö Kimi Pietikäinen puolestaan paria vuotta myöhemmin eli keväällä Sekä Marika että Kimi vierailivat MERCURIAssa kuluneena lukuvuotena kertomassa elämästään koulun jälkeen. Kimi Pietikäinen Marika Nokelainen KIMI PIETIKÄINEN Mistä koulutusohjelmasta valmistuit merkonomiksi? - Opiskelin liiketalouden perustutkintoa ylioppilaspohjaisessa sovelluksessa. Koulutusohjelmani oli asiakaspalvelu ja myynti, jossa oli kansainvälisen kaupan painotus. Onko sinulla muita tutkintoja kuin liiketalouden perustutkinto, merkonomi? - Minulla ei ole muita tutkintoja. Mitä olet tehnyt merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Työskentelen tällä hetkellä Oy Airam Electric Ab:n palveluksessa eli kotoisammin Airamilla. Airamilla aloitin jo ensimmäisenä opiskeluvuotena assistenttina. Assistentin tehtävän sain pitkälti sen vuoksi, että suoritin ensimmäisen vuoden työssäoppimisjaksoni Groningenissa Hollannissa sähkötarviketukkukaupassa. Vastasin siellä vientikaupan tilaus- ja toimitusprosesseista. Valmistumiseni jälkeen aloitin Airamilla vientimyyjänä. Vientimyyjänä ehdin työskennellä puoli vuotta, minkä jälkeen siirryin nykyiseen työtehtävääni vientipäälliköksi. MARIKA NOKELAINEN Mistä koulutusohjelmasta valmistuit merkonomiksi? - Opiskelin asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa, jossa oli ns. Ibericapainotus, eli opiskelimme espanjan kieltä ja perehdyimme erityisesti espanjankielisten alueiden kaupankäyntiin. Tämä painotus taitaa olla laajentunut nykyisin kansainväliseksi kaupaksi. Onko sinulla muuta tutkintoa kuin liiketalouden perustutkinto, merkonomi? - Minulla on ainoastaan merkonomitutkinto, mutta tänä keväänä valmistun vestonomiksi ammattikorkeakoulusta. Mitä olet tehnyt merkonomiksi valmistumisesi jälkeen? - Merkonomiopintojeni viimeisenä keväänä hain Metropolian vaatetusalan koulutusohjelmaan ja heti merkonomiksi valmistuttuani siirryin töihin huonekaluliikkeestä vaateliikkeeseen lentokentälle. Kesällä 2011 kävin Metropolian pääsykokeissa ja pääsin syksyllä aloittamaan vestonomin opinnot, joista olin jo pitkään haaveillut. Jatkoin opiskelujeni ohessa osa-aikaisena vaatemyyjänä lentokentällä ja vielä nykyäänkin käyn siellä tuurailemassa. Missä yrityksessä työskentelet tällä hetkellä? - Ammattikorkeakoulun toisen opiskeluvuoteni aikana menin työharjoitteluun muodin maahantuontiagentuuriin Active Agencyyn (silloinen Poppis Clothing), jossa olen toiminut monissa eri tehtävissä tähän päivään asti. Mikä on työtehtäväsi? - Olen työskennellyt omien liikkeidemme päällikkönä sekä markkinoinnissa että myynnissä. Viimeisin tehtäväni on ollut PR-toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Pienessä yrityksessä tehtävien monipuolisuus ja moniosaajana toimiminen ovat arkipäivää. Pienissä yrityksissä työskentely on rohkaissut minua suunnittelemaan myös omaa yritystä, jonka perustaminen on vestonomitutkinnon saavuttamisen jälkeen seuraava suuri haasteeni! Teksti: Marja Saarinen 17

18 Kohokohtia kuluneelta lukuvuodelta ja toiveita tulevalta MERCURIAlaisten mietteitä Laura Kolehmainen Kirsi Oras Kirsi Karvonen Maarit Mänttäri Mitä on jäänyt mieleesi lukuvuodesta ? Pienryhmäohjaaja Laura Kolehmainen: On ollut ilo ohjata omaa työvaltaisesti opiskelevaa ryhmääni, jossa on ihania opiskelijoita ja jonka motivaatio on kohdallaan. Lisäksi on ollut hienoa tulla osaksi MERCURIAn mukavan rentoa työyhteisöä ja työskennellä mahtavien kollegoiden kanssa. Asiakaspalvelun ja myynnin kouluttaja Kirsi Oras: Opiskelijahallintaohjelma Wilman täysimittainen käyttöönotto on ollut merkittävin mullistus. Se on hyvä työkalu niin opiskelijalle, ohjaavalle opettajalle, opetushenkilöstölle kuin hallinnollekin. Se helpottaa lisäksi työpaikkaohjaajan työtä ja arviointia sekä varmistaa tasalaatuisemman toiminnan kaikille. Harvoin olen ollut jostakin järjestelmästä niin innoissani kuin Wilmasta. Englannin ja ruotsin opettaja Kirsi Karvonen: Erityisen hienoa on ollut, lukuisten mercurialaisten onnistuminen erilaisissa kansallisissa ammattitaitokilpailuissa, kuten Turun Taitaja-kisojen finaalissa. Talous- ja toimistopalveluiden sekä rahoituspalveluiden lehtori Ulla Yli-Houhala: Pankki- ja rahoituspalvelujen opettajana olen iloinnut siitä, että moni opiskelijamme on saanut hienon työssäoppimispaikan ja sen jälkeen usein myös kesätyön tai vakituisen paikan juuri pankkisektorilta. Kiinteä ja hyvä yhteistyö työssäoppimispaikkojen pankkiasiantuntijoiden kanssa on tuonut uutta tietoa, näkemyksiä ja innostusta myös omaan opettajan työhöni. UTOPEDA Valmentaja-opettaja -hankkeeseen osallistuminen on ehdottomasti vahvistanut käsitystäni opettajan rooleista oppimisinnon sytyttäjänä ja valmentajana. Koulutuspäällikkö Maarit Mänttäri: Kuluneesta lukuvuodesta minulle on jäänyt erityisesti mieleeni joulukuinen maanantaiaamu, jolloin aloitin paluumuuttajana MERCURIAssa. Oli helppoa tulla takaisin tuttuun, turvalliseen ja aina yhtä virkeään ympäristöön. Työilmapiiri on kannustava ja työskentely tutkinnon suorittajien kanssa palkitsevaa. MERCURIAn toimintaa, tutkintoja ja työskentelymalleja on viime vuosien aikana runsaasti uudistettu. On kehitetty toimintamalleja, joita on ollut ilo oppia uusvanhana työntekijänä. Kehitysjohtaja Tarja Mykrä: Kohokohtia on ollut useita. Niistä haluan mainita erityisesti uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman työstämisen MERCURIAn opetushenkilöstön kanssa sekä Koulutusallianssin yhteistyönä tehdyn vertaisarvioinnin Ravintolakoulu Perhoon. Lisäksi on mainittava syksyllä 2014 alkanut kaksivuotinen ERASMUS-hanke, jossa on MERCURIAn lisäksi mukana toimijoita Turkista, Saksasta ja Portugalista. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on turkkilaisten naisten osaamista kehittävä kaupallinen koulutus, jonka avulla he voivat työllistyä vähittäiskaupan alalle. Talous- ja toimistopalveluiden lehtori Ulla Koskinen: Lähiesimieskoulutus loppui syksyllä 2014, ja olin siinä mukana ohjaajana ja kouluttajana usean vuoden ajan. Oli antoisaa kierrellä yrityksissä ja nähdä käytännössä, miten siellä toimitaan ja saadaan tulosta syntymään. Tänä keväänä olen sitten tehnyt yhteistyötä ja pohtinut tuloksen tekoa ja kannattavuutta aktiivisen ja innostuneen MA15- ryhmän kanssa. Erityisesti iloitsen hyvästä yhteistyöstä taloushallinnon ja aikuiskoulutuksen tiimin kanssa: autamme ja tuemme toisiamme kaikissa arjen haasteissa. 18

19 Tarja Mykrä Ulla Koskinen Mika Hallikas Ulla Yli-Houhala Talous- ja toimistopalveluiden opettaja Mika Hallikas: Mahtavat kollegat ja opiskelijat ovat tämän vuoden kohokohtia. Mitä odotat tulevalta lukuvuodelta? Laura Kolehmainen: Toivon, että opiskelijat edistyvät opinnoissaan. Uskon, että saamme osaksemme rutkasti oppimisen iloa, tekemisen meininkiä ja onnistumisen kierteitä. Odotan myös innoissani erilaisia projekteja, sellaisia kuin jouluntuoksuinen kauppakeskushankkeemme viime marraskuussa. Lisäksi toivon uusia yhteistyömuotoja ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kirsi Oras: Odottelen MERCURIAan onnellisia aloittavia tutkinnon suorittajia, ilon hetkiä valmistuvien kanssa ja hyvää yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Ne ovat tämän työn suola! Kirsi Karvonen: Odotan, mitä kaikkia mahdollisuuksia uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan. Toivon erityisesti ainerajat ylittävää yhteistyötä. Ulla Yli-Houhala: Toivon, että jatkossa onnistumme yhdessä eri oppiaineiden opettajien kanssa rakentamaan sellaisen tiimituen opiskelijoillemme, että yhä useammat löytävät pankki- ja rahoitusalan tarjoaman monipuolisen työn omakseen ja pääsevät oppimaan ja kehittämään asiakaspalvelun ja vuorovaikutusosaamisen taitojaan tämän alan monikanavaisessa työkentässä. Maarit Mänttäri: Tulevalta lukuvuodelta odotan haasteita, erilaisia päiviä, inspiraatiota ja hyvää yhteistyötä kollegojen, tutkinnon suorittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toivon, että MERCURIA Aikuiskoulutuksessa toteutamme runsaasti ja monipuolisesti koulutuksia ja voimme näin vahvistaa tutkinnon suorittajien ja muiden opiskelijoiden osaamista työelämän jatkuvissa muutoksissa. Tarja Mykrä: Odotan kokemuksia ja palautetta siitä, miten uusi opetussuunnitelma toimii MERCURIAn käytännön työssä ja miten sitä voi kehittää edelleen. Toivon myös, että kansainvälinen yhteistyö ERASMUS-hankkeessa onnistuu. Ulla Koskinen: Odotan mielenkiintoisia työtehtäviä ja haasteita. Valmistaudun jo nyt ensi lukuvuonna alkavan uuden tutkinnon osan eli palkanlaskennan opetukseen. Yleisen työtilanteen toivon paranevan niin, että opiskelijat myös aikuispuolella saavat alan työssäoppimispaikkoja. Mika Hallikas: Hyvä draivi jatkukoon ja tulkoon vielä paremmaksi. Haastattelut ja teksti: Marja Saarinen 19

20 Kiitokset työssäoppimis- ja näyttöpaikoille Lämpimät kiitokset kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat lukuvuoden aikana tarjonneet työssäoppimis ja näyttöpaikan opiskelijoillemme. Pahoittelemme, mikäli jokin yritys on jäänyt luettelosta pois. ABC Deli Mechelininkatu ABC Deli Vuosaaren Satama ABC Nihtisilta Active Agency Oy Adidas Outlet Airam Electric Oy Ab, Kerava Aleksi 13 Tikkurila Alepa Hiekkaharju Alepa Karakallio Alepa Klaukkala Alepa Kontulankaari Alepa Koskela Alepa Kruununhaka Alepa Malminkartano Alepa Martinlaakso Alepa Metsolantie Alepa Otaniemi Alepa Riihikallio Alepa Sturenkatu Alepa Viherlaakso Algol Oy Alko Helsingin keskusta Arkadia All Right Europe Oy Amica Etola Amica henkilöstöravintola Lumene Amica-ravintola Kulosaaren yhteiskoulu Amica-ravintola Traderia Amica-ravintola Yle Anttila Oy Itis Anttila Oy Jumbo Anttila Oy Kodin Ykkönen Varisto Anttila Oy Myyrmanni Asappi Oy Atlas Copco Industrial Technique AB Auto Tuksa Oy Autovuokraamo Aurent Oy Avecra Oy Avoline Oy Balart Oy Bauhaus Tammisto Beauty Room Nurmijärvi Beso de la Pulga Espanja Best Body Nutrition Finland Oy Bestseller Retail Finland, Vero Moda Citycenter BikBok Jumbo BikBok Kamppi Bike Planet Varisto Biltema Helsinki Brandstore Klaukkala Brandt Oy BR-lelut Myyrmanni Bubbas Outlet Oy Budget Sport Tammisto Burger King Tuusula Business Brothers Finland Oy Café Picnic Cara Fashion Klaukkala Casa tilitoimisto-cty Oy CashCow Clothing Oy Kamppi Celectus Oy CHANGE of Scandinavia Finland Oy Ab Chico s Myyrmäki Ciao! Caffé Columbus Citimovil Espanja City4Pets Lemmikkikaupunki Citymarket Hyvinkää Clas Ohlson Jumbo Clas Ohlson Myyrmanni Clas Ohlson Sello Club She CNS Group Finland Oy Costa Vapor S.L. Espanja Costa Vapor S.L./Finnvape.com Costo Oy Crowne Plaza Helsinki Cubus Forum Cubus Kannelmäki Cubus Kauppakeskus Itis Cuppicaramelli Oy Danske Bank Oyj Danske Bank pääkaupunkiseudun konttorit Data-Mate Oy DHL Express Diesel Store Malta DinSko Jumbo Dressmann Jumbo Dressmann Malmi Duosport Jumbo Efore Oyj Eggo Projects Oy Elenia Oy Elixia Kamppi Espanjan Sanomat Espoon Kaupunki Pohjoinen aikuissosiaalityö Esprit Vantaa Jumbo Ewald s Espanja Fais Finland Oy Faunatar Myyrmanni Fazer Cafe & Restaurant Jumbo Feet & Soul Experience Oy Ab Fennopoint Oy FilmTown Klaukkala Fine Foods Oy LTD Finnkino Kinopalatsi Finnkino Oy Flamingo Flamingospa Oy F-Musiikki Kaisaniemi Ford Oy Ab Forest Packaging Corp. Forever Varisto Oy Fred Perry Store GameStop Jumbo GE Healthcare Finland Oy Gina Tricot Jumbo Global WorkPlace Solutions Golf Balance Oy Graniittirakennus Kallio Oy Habita Tikkurila Happy Homes Pattaya Co., Ltd. Heinon Tukku Oy Vantaan pikatukku Helsingin Ensi-Koti r.y. Helsingin Kamari Oy Helsingin Yliopisto Helsingin Yliopisto Viikin talouspalvelut Hennes & Mauritz Hennes & Mauritz Kaari Hennes & Mauritz Myyrmanni Hesburger Jumbo Hesburger Myllykukko HJK Oy HLR GOLF ACADEMY / GOLF PARK LEPPÄVAARA Hobby Hall Tammisto Honeyhill Fashion Oy Hong Kong Espoo HopLop Vantaa HOPTIM SIIVOUS HRL GOLF ACADEMY/Golf Park Leppävaara Huoneistokeskus Oulunkylä HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Hööks Hevosurheilu Oy Vantaa Iittala Outlet Tammisto IKH Vantaa Intersport Hyvinkää Intersport Mikonkatu Intersport Sello Intersport Suomenoja Isojoen Konehalli Oy (IKH) ISS Palvelut Holding Oy Palkkahallinto Itä-uudenmaan oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvonta Vantaa IzuFood Oy Jack & Jones Itäkeskus Jack & Jones Myyrmanni JC Jumbo Jesper Junior Jumbo Jesper Junior Myyrmanni JS Jalkine Oy JYSK Tammisto JYSK Varisto Järki-Saneeraus Oy K.A. Rasmussen Oy Kaasalainen Oy KahVilla Kalastustarvikeliike Wobbleri Oy Kamilo Shoes Kampin Keskuksen Yrittäjäyhdistys ry. Kanta-kaivu Oy KappAhl Jumbo KappAhl Koivukylä KappAhl Myyrmanni KappAhl Sello KappAhl Ala-Malmi K-citymarket Jumbo K-citymarket Klaukkala K-citymarket Koivukylä K-citymarket Tammisto K-citymarket Myyrmäki Keuda Sarviniitynkatu K-extra Simonkyläntie Kirjava Puoti Oy Kivimäen koulu Klaukkalan Pörssi Oy K-market Ilola Vantaa K-market Kielotie Vantaa K-market Naapuri K-market Puolukka K-market Suvela Kodin Ykkönen Varisto Koodiviidakko Oy Kotipizza Konala Kotipizza Myllykukko K-rauta Vantaanportti K-supermarket Haaga K-supermarket Hämeenkylä K-supermarket Jakomäki K-supermarket Koivuhaka K-supermarket Lähderanta K-supermarket Martinlaakso 20

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa

Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa Eksperttityön hyödyntäminen ammattiopistossa 9.6.2016 Leena Mäkelä 4/5/13 Stadin ammattiopisto Suomen suurin ammattiopisto Ammattiopistossa toimivat Helsingin kaupungin järjestämä nuorten ja aikuisten

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA.

Opinto-ohjaajan koulutus. JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu. Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA. Opinto-ohjaajan koulutus JAMK/ammatillinen opettajakorkeakoulu Emmi Matikainen JOENSUUN KONSERVATORION OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Johdanto Tämä artikkeli on tehty osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen

Lisätiedot

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm Soluopetus LARK5 workshop 22.9.2016 Katja Wirenius katja.wirenius@keuda.fi Gsm 040 174 54 36 Yleisesittely soluopetuksesta: https://sway.com/y2bxmz5cjcjtwe4x SOLUOPETUS Omat polut MA TI KE TO PE Kouluympäristö

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot