4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA. 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 2. Kyläkyselylomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA. 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 2. Kyläkyselylomake"

Transkriptio

1 METSÄKANSA KYLÄSUUNNITELMA 2007

2 Metsäkansan kyläyhdistys ry

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KYLÄN ESITTELY 2.1 Historiaa 2.2 Sijainti 2.3 Väestö ja asuminen 2.4 Elinkeinot ja yritykset 2.5 Palvelut 2.6 Yhdistys- ja yhteistoiminta 2.7 Merkittäviä kohteita alueella 3. KYLÄKYSELYN TULOKSET 3.1 Kyselyn toteuttaminen 3.2 SWOT-analyysi 3.3 Tulevaisuudenkuvia Metsäkansassa 3.4 Kehittämistarpeet 3.5 Toimenpiteet 4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA 5. YHTEYSTIEDOT LIITTEET 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 2. Kyläkyselylomake Tämä kyläsuunnitelma on osa Pirkan Helmi ry:n Kylä-Elma hanketta, joka on rahoitettu Pirkanmaan TE-Keskuksen kautta kansallisesta Elma-ohjelmasta. 3

4 1. JOHDANTO Koska kylään oltiin laatimassa vesihuoltosuunnitelmaa ja perustamassa vesihuolto-osuuskuntaa, tuli samalla mahdollisuus päivittää edellisen kyläkyselyn tuloksia. Uuden kyselyn tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin edellisenkin. Kylään on tullut uusia asukkaita, joiden joukossa on paljon lapsiperheitä. Samoin on perusväestölle tullut kokemusta ja vuosia lisää. Näiden myötä kyläläisten tarpeet ovat lisääntyneet. Alue tuntuu kiinnostavan uusia mahdollisia omakotiasujia. Kaupunki on hankkinut alueelta paljon maata omistukseensa. Toisaalta se nähdään kylällä mahdollisuutena, toisaalta on myös huoli siitä, miten kaupunki aikoo alueita käyttää. Myös tämä oli kyselyn taustalla ja tuli myös vastauksissa esiin. Metsäkansalaisia hevoskyydissä. 4

5 2. KYLÄN ESITTELY 2.1 Historiaa Metsäkansa on vanha maatalouskylä, jossa arvellaan olleen asutusta jo varhain. Siitä todistavat alueelta löydetyt kivikautiset esineet ja myöhemmät työkalut. Ensimmäiset pysyvät asukkaat lienevät olleen alunperin Konhossa, joka sijaitsee veden äärellä, mikä on ennen ollut kulkuyhteyksien kannalta oleellista. (Seitsemän kylän Metsäkansa 2004, 9-10.) Metsäkansan rakennukset tuhoutuivat lähes kokonaan vuoden 1918 kapinassa, jonka jälkeen kylä rakennettiin uudelleen. Rakentaminen on ollut voimakasta; kylään saatiin nuo muassa rautatie vuonna Emil Aaltosen synnyinkylälleen lahjoittama kyläkirkko vihittiin käyttöön vuonna Maalaismainen omakotitalorakentaminen on jatkunut edelleen. 2.2 Sijainti ja ympäristö Metsäkansa on vanhaa Pohjois-Sääksmäkeä ja kuuluu nykyään Valkeakosken kaupunkiin. Kylä sijaitsee keskeisellä paikalla; Valkeakosken ja Akaan Toijalan kaupunkikeskustoihin on kumpaankin kymmenisen kilometriä matkaa, samoin Lempäälään ja Kylmäkoskelle. Kylän halki kulkeekin Valkeakoski-Toijala-maantie, samoin rautatie, joka palvelee teollisuuden tarpeita. Moottoritien (joka jakaa mielipiteet) läheisyyden ansiosta kulku esimerkiksi Tampereelle, Hämeenlinnaan, Turkuun ja Helsinkiin on entistä helpompaa ja nopeampaa. Moottoritien vastustajien kulkue Metsäkansassa. Nykyään moottoritie koetaan ennemminkin mahdolisuutena. Asutus alueella on kylämäistä. Toimivia maatiloja ja joitakin yrityksiä löytyy, pääasiassa kuitenkin omakotitaloja. Maa-alueet ovat yksityisomistuksessa. Kerrostaloasutusta ei ole, eikä se monen mielestä kylälle sopisikaan, mikä on tullut voimakkaasti esille jo edellisessä kyläkyselyssä. Kylää ympäröivät laajat pellot, ja metsäsaarekkeet siellä täällä luovat viehättävää maalaismaisemaa. Metsäkansan alue koostuu seitsemästä kylästä, jotka ovat Poukkala, Rytiälä, Ylenjoki, Mutinen (Muti), Koivunporras (myöhemmin käytetty nimeä Pietola), Partala ja Taloila. Kylän nimeksi onkin aikoinaan rovasti Wallinheimo ehdottanut Seitsenkylää, mutta kyläläiset ovat halunneet pitää nimenä Metsäkansan. (Seitsemän kylän Metsäkansa 2004, 18.) 5

6 2.3 Väestö ja asuminen Metsäkansassa on noin parisataa taloutta, joista suurin osa omakotitalouksia, maatiloja sen sijaan yhä vähemmän. Vakituisesti asuvia on noin 400, kesäasukkaita on myös paljon. Metsäkansan seitsemän kylän vaikutus näkyy myös yhteisörakenteessa, sillä monet haluavat ajatella oman kylänsä omaksi yhteisökseen. Kuitenkin alue käsitetään laajemmin yhtenäiseksi; koska kylässä on oma kirkko, kuulee monen ohikulkijan kyselevän, onko kyse Metsäkansan kunnasta. Kylään mahtuu kaikenikäisiä asukkaita. Kylään on syntynyt lapsiakin viime vuosina kivasti. Enemmistö vastaajista oli työikäisiä tai eläkeläisiä. Suuri osa väestöstä on asunut kylässä melkein koko ikänsä, jonkin verran on myös paluumuuttajia, töissä käydään muualla. Lapsia esiintymässä Metsäkansan kirkossa. 2.4 Elinkeinot ja yritykset Yritystoimintaa Metsäkansassa edustavat Aino Klinikat Oy, Ilolan maatilamatkailu, Kivinen Timo Johannes (Maa- ja metsätalous, puunkorjuu), Koivisto Hannu ja Anita (Maa- ja metsätalous, puun sahaus, höyläys ja kyllästys), Lakiasiaintoimisto Marju Klemola, Oy Agrame Ab, Puutavaraliike KM Tuote Oy, Sarkaniemi Heikki Ensio (rakentaminen), Tilintarkastus ja Laskenta Aira Sillanpää Oy, Tankkauspiste Pulkki, Tmi Huvilahuolto Hiitelä, Remonttipalvelu Arola. Näiden lisäksi on perinteistä maatiloja ja urakointia. 2.5 Palvelut Palvelut kylällä ovat vuosikymmenten saatossa supistuneet monesta kaupasta, pankkipalveluista ja rautatieasemasta Ilolan Wanhalla Asemalla toimivaan asiamiespostiin ja sekatavarapuotiin. Tilanne ei siis ole sen kummoisempi kuin muillakaan maaseudun pikkukylillä nykyisin. Tilannetta kuitenkin parantaa lyhyt matka kaupunkien keskustoihin, joista löytyvät monipuoliset palvelut. Eniten kylällä kaivataan kuitenkin liikennepalveluiden parantamista. Tällä hetkellä julkisella liikenteellä kulkeminen esimerkiksi Tampereelle on vaikeaa. 6

7 Kärjenniemen koululaiset auringonkukkaretkellä Metsäkansassa. 2.6 Yhdistys- ja yhteistoiminta Kyläyhdistys on nykyään rekisteröity yhdistys. Toiminta alkoi 1980-luvulla, kun alettiin hoitaa kylän yhteisiä asioita - koulumatkoja, vesijohtoa, teiden valaistusta ym. - kaupungin kanssa. Kylässä toimii myös vireä nuoriseura, joka järjestää monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden. Metsäkansassa toimii myös vesiosuuskunta jonka tavoitteena on saada Metsäkansaan jätevesiviemäröinti. 2.7 Merkittäviä kohteita alueella Emil Aaltosen lahjoittama kyläkirkko on kylän selvin tunnusmerkki, samoin nuorisoseurantalo Tapiola. Myös Wanha asema on monelle tuttu paikka. Kyläläisille tärkeitä rakennuksia ja paikkoja on paljon. 3. KYLÄKYSELYN TULOKSET 3.1 Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin elokuussa 2006 kyselylomakkeella, joka jaettiin joka talouteen vesihuoltokirjeen kanssa. Palautusta varten oli muutama laatikko eri puolilla kylää. Kuitenkin vastausmäärä jäi melko alhaiseksi, joten kyselyn tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia. 7

8 3.2 SWOT-analyysi Eniten kyläläiset tuntuvat arvostavan maaseudun rauhaa ja idyllistä maisemaa. Sijainti koetaan myös hyvänä, yhteydet ovat nopeat, ja moni taajama palveluineen on suht lyhyen matkan päässä. Eniten parannusta kaipaava asia on selvästi julkiset liikenneyhteydet ja kylän yhteishenki. Samoin mahdollisuutena koetaan sijainti, ja sen myötä kylän elämän vilkastuminen entisestään uusien asukkaiden ja yritysten myötä. Suurimpana uhkana koetaan kylän liikarakentaminen ja sen kaupungistuminen ja maalaisidyllin katoaminen. Vahvuudet - maalaismiljöö - sijainti - moottoritie - ystävälliset asukkaat - puoti, ravintola, asiamiesposti - oma kirkko Heikkoudet - kylän huonohko yhteishenki - joukkoliikenneyhteydet - vesi- ja jätevesihuolto - kyläkaupan puuttuminen - pikkuteiden huono kunto Mahdollisuudet - reitistöjen kehittäminen (kävely, ratsastus) - Tampeereen ja maaseudun vuorovaikutuksen lisääntyminen - vesistön hyväksikäytön lisääminen Uhat - suurteollisuuden tuleminen - maalaismaiseman häviäminen - rautatieliikenteen lisääntyminen ja vartioimattomat tasoristeykset 3.3 Tulevaisuudenkuvia Metsäkansassa Vastaajat näkevät Metsäkansan tulevaisuuden kokonaisuudessaan positiivisena; kylän odotetaan kasvavan ja uusien, nuorien asukkaiden lisääntyvän. Toisaalta toivotaan kasvun olevan hillittyä ja kyläelämään sopivaa. Metsäkansa on mukana Konhon kehittämisstrategiassa, joka on Valkeakosken ja Akaan yhteinen hanke. Kehittämisstrategiassa on luotu visio, millaiseksi Konhon alue halutaan kehittää vuoteen 2030 mennessä. Siinä Metsäkansan osalta painotetaan asumista siten, että rakentaminen tukee kylärakennetta ja mahdollistaa maanviljelyksen säilymisen alueella. Lisäksi tavoitteena on lisätä pienyritystoimintaa ja maatalouden liitännäiselinkeinoja. (Konhon alueen keittämisstrategia 2003.) 3.4 Kehittämistarpeet Kysyttäessä mihin kylän tulee tulevaisuudessa panostaa, olivat vastaajien mielipiteet melko eriäviä. Eniten kyselyn perusteella huomiota kaipaavia asioita ovat kuitenkin joukkoliikenne ja kulkuyhteydet, maisema ja ympäristö sekä yhteistyön lisääminen kyläläisten kesken. Myös vanhusten ja lasten palvelut nousivat esiin, samoin kuin harrastusmahdollisuudet, tiedonkulku kylässä ja kylätapahtumat. Monet olivat maininneet panostamisen arvoiseksi myös 8

9 kaavoitus- ja rakentamisasiat. Nuorten vapaa-ajan toimintaa voisi kehittää noin puolen vastaajien mielestä. Julkiset palvelut -kysymys puolestaan jakoi mielipiteitä, sillä tämä kohta oli saanut saman verran vastauksia puolesta ja vastaan. Samanlainen tilanne oli kysyttäessä kurssitoiminnasta ja yhteisistä kokoontumistiloista. Erään vastaajan mielipide oli, että kun maalla eletään, ei kaikkia palveluita voi edes olettaa saatavan omalle kylälle. Päivittäistavarakauppa kaipaili kuitenkin muutama. Muita vastauksissa esille tulleita, kehittämistä kaipaavia asioita olivat jätevesihuolto, joukkoliikenneyhteydet (Tampereelle) ja pikkuteiden kunto. Moni mainitsi myös kyläläisten yhteishengen tarvitsevan kohennusta. 3.5 Toimenpiteet Vesihuolto on tällä hetkellä tärkeimpiä toimenpiteitä vaativia asioita kylällä. Tällä hetkellä suunnitelmat on tehty osalle kylän aluetta ja tarkoituksen on myöhemmin laajentaa suunnitelmaa kattamaan koko kylän. Työtarjouskirjeet odottavat lähettämistä, mutta rahoitussuunnitelma on vielä keskeneräinen. Neuvottelut kaupungin kanssa jatkuvat. 4. KYLÄSUUNNITELMAN SEURANTA JA PÄIVITYSSUUNNITELMA Jotta suunnitelma palvelee tarkoitustaan parhaiten, on sitä päivitettävä ajan tasaiseksi, kun tarvetta ilmenee. 5. YHTEYSTIEDOT Metsäkansan kyläyhdistys ry Marja Ilola, Vedentaantie 30, Metsäkansa LÄHTEET Konhon alueen Kehittämisstrategia Saatavissa www-muodossa. Seitsemän kylän Metsäkansa Metsäkansan Kyläyhdistys ry. Koskiprint Oy: Valkeakoski. 9

10 LIITE 1. Metsäkansan kyläsuunnitelman 2000 yhteenveto 10

11 LIITE 2. Kyläkysely 11

12 12

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Haasteet ja pullonkaulat

Haasteet ja pullonkaulat Kotipaikka on tärkeä. Kotiseudulle perustetaan sellainen yritys, jolle on nähty siellä tarvetta. Halutaan tukea omaa aluetta ja maksaa sinne myös veroja. Kun hain työntekijää, kolmesta minulle vastasi

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka

Lisätiedot

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila

VEHKAJÄRVI. Eilen, tänään, huomenna. Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma. kuva: Kyösti Anttila VEHKAJÄRVI Eilen, tänään, huomenna Vehkajärven ja Pajulan kylien kyläsuunnitelma kuva: Kyösti Anttila sivu 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Kylän esittely Vehkajärvi - kylä vedenjakajalla... 3 Vehkajärven

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell

Maisema on, työ puuttuu. Riitta Nieminen-Sundell Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell 2 Maisema on, työ puuttuu Riitta Nieminen-Sundell Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2 PL 160 00181 Helsinki www.sitra.fi Maisema on, työ puuttuu

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 TIIVISTELMÄ Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma 2010 2030 - Tiivistelmä 1 Sisältö Lempäälän ja Vesilahden kunnat sijaitsevat

Lisätiedot

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke,

Lisätiedot

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla

Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Mielikuvien muutos ja pysyvyys: Maaseutukäsite suomalaislehdissä 2000-luvulla TIIVISTELMÄ Artikkelissa eritellään pääasiassa

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot