Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA"

Transkriptio

1 Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

2 Päivän teemat Toimilaitteiden - liikesuunnan ohjaus? - liikenopeuden ohjaus? - voiman ohjaus? Mistä riittävästi voimaa ohjaukseen? Onko venttiileistä vain iloa?

3 VENTTIILIT Ohjaavat hydraulista tehoa (= q V p) Paineen ohjaus/säätö: - toimilaitteista saatavat voimat ja momentit Tilavuusvirran suuruuden ohjaus/säätö - toimilaitteiden nopeudet Tilavuusvirran suunnan ohjaus - toimilaitteiden liikesuunnat Paineventtiilit Virtaventtiilit Suuntaventtiilit

4 Rakenteet q V Keskitysurat q V q V q V Ohjausreuna Rengasurat q V Rakennetyypit: - istukka - luisti

5 Venttiilirakenteet Signaalirakennetyypit: - normaalisti avoin - normaalisti suljettu

6 Kokoluokat NS = nimelliskoko (Nominal Size) / NG (Nenngrö e) Ilmaisee venttiiliin kytkettävän poikkileikkaukseltaan pyöreän virtauskanavan (putki tai letku) likimääräisen sisähalkaisijan yksikössä [mm] Yleisimmät koot 6, 10, 16, 25 ja 32

7 Suuntaventtiilit Ohjaavat tilavuusvirran suuntaa Sulkuventtiilit Vastaventtiilit Varsinaiset suuntaventtiilit Sulkuventtiilit - joko sallitaan tai estetään virtaus Vastaventtiilit - sallitaan virtaus toiseen suuntaan ja estetään vastakkaiseen suuntaan Varsinaiset suuntaventtiilit - virtaustilanteiden monipuolisempi hallinta

8 Suuntaventtiilit Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit a b Sallitaan tai estetään virtaus c d

9 Suuntaventtiilit Vastaventtiilit q V Vastaventtiilit Sallitaan virtaus yhteen suuntaan ja estetään toiseen suuntaan b f c d a e

10 Suuntaventtiilit Vastaventtiilit A X A X Ohjausmäntä B B p Kara X A B Ohjausmäntä qv Esiohjauskara qv Pääkara Ohjatut vastaventtiilit Sallitaan virtaus yhteen suuntaan ja estetään toiseen suuntaan, mutta voidaan sallia myös normaalisti estettyyn suuntaan p X Y A B q V q V

11 Suuntaventtiilit Vastaventtiilit Ohjatut vastaventtiilit b a

12 Suuntaventtiilit Vastaventtiilit Vaihtovastaventtiilit C A C B Virtausuunta määräytyy korkeimman tulolinjan paineen perusteella A B

13 Suuntaventtiilit Suuntaventtiilien nimeäminen A A AB P PT PT A B A B X P T Y P X Y T Liitäntöjen määrä / Kytkentäasentojen määrä

14 Suuntaventtiilit A B P T Karatyypit T A P B A P T T A P

15 Suuntaventtiilit Ohjaukset Mekaaninen Lihas Paine Sähkö a b c e f g d h Monostabiili Bistabiili

16 Suuntaventtiilit Kytkentäesimerkkejä a b c d e f

17 Suuntaventtiilit Kytkentäominaisuudet Positiivinen peitto Kytkentäaika Karan peitot Karan muotoilu T A P B Paine-esiavaus Paluu-esiavaus Negatiivinen peitto T A P B a b c Nollapeitto T A P B

18 Suuntaventtiilit Suoraanohjaus / Esiohjaus Suoraanohjattu = yksiasteinen Esiohjattu = moniasteinen (yleensä 2 tai 3) Tarvittavat ohjausvoimat kasvavat tilavuusvirran kasvun myötä Esiohjaus = ohjaussignaalin hydraulinen vahvistaminen Nimelliskoko Normaali käyttöalue l/min Maksimi läpäisykyky l/min Ohjaustapa Rakenne NS suoraanohjattu istukka NS suoraanohjattu istukka NS suoraanohjattu luisti NS suoraanohjattu luisti NS esiohjattu luisti NS esiohjattu luisti NS esiohjattu luisti NS esiohjattu luisti

19 Suuntaventtiilit Esiohjaus, jousikeskitys

20 Suuntaventtiilit Esiohjaus, painekeskitys Keskityssignaalin vahvistaminen

21 Suuntaventtiilit Esiohjatun venttiilin kytkentäaika A B A e B e P X Y T

22 Suuntaventtiilit AB p [bar] PT P T B P P A T A B T Suuntaventtiilin käyttöalue q V Tilavuusvirta Painehäviö Ohjausteho [l/min] p [bar] q V [l/min]

23 PAINEVENTTIILIT Ohjaavat/säätävät painetta Ohjaavat järjestelmää painesignaalin perusteella Paineen ohjaus/säätö: - järjestelmän paineen rajoittaminen - osajärjestelmän paineen rajoittaminen Järjestelmän ohjaus paineen perusteella - toiminnan sekvenssointi - pumpun kuormituksen pienentäminen - kuorman hallinta

24 Paineventtiilit Rakenteet q V q V q V q V Rakennetyypit: - istukka - luisti

25 Paineventtiilit Signaalirakenne Signaalirakennetyypit: - normaalisti avoin - normaalisti suljettu

26 Paineventtiilit Suoraanohjaus / Esiohjaus Suoraanohjattu = yksiasteinen Esiohjattu = moniasteinen (yleensä 2 tai 3) Tarvittavat ohjausvoimat kasvavat tilavuusvirran kasvun myötä Esiohjaus = ohjaussignaalin hydraulinen vahvistaminen qv qv

27 Paineventtiilit Ohjaukset ja ohjausjousitilan paineettomuus Ulkoinen vuotokanava Sisäinen ohjauskanava Sisäinen vuotokanava Ulkoinen ohjauskanava

28 Paineventtiilit Paineenrajoitusventtiili Rajoittaa järjestelmän maksimipainetason m p Järjestelmän maksimipaine T Suojaa hydraulijärjestelmän ja siihen kiinnitetyt rakenteet 6 t

29 Paineventtiilit Paineenrajoitusventtiili Asetuspaine Avautumispaine p o p a p p o p c Ideaalisen paineenrajoitusventtiilin ominaiskäyrä Sulkeutumispaine p c q V p [bar] 45 p [bar] Suoraanohjattu paineenrajoitusventtiili q V [l/min] q V [l/min]

30 Paineventtiilit Paineenrajoitusventtiili p [bar] Esiohjattu paineenrajoitusventtiili q Voe q V 300 [l/min]

31 Paineventtiilit Paineenrajoitusventtiili Usean painetason toteuttaminen

32 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili Rajoittaa osajärjestelmän painetason eli alentaa osajärjestelmän paineen pääjärjestelmän painetta matalammalle tasolle järjestelmän eri osiin mahdollista saada useita eri painetasoja 2-tieventtiili 3-tieventtiili - sisältää paineenrajoitustoiminnon

33 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili 2-tieventtiili Ensiöjärjestelmään m p Järjestelmän maksimipaine Ensiöjärjestelmän paine Paineenalennusventtiilin asetuspaine t

34 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili 3-tieventtiili Ensiöjärjestelmään m p Järjestelmän maksimipaine Ensiöjärjestelmän paine Paineenalennusventtiilin asetuspaine t

35 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili Y 2-tie Suoraanohjatut paineenalennusventtiilit A B A B Y 3-tie

36 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili p [bar] tie B T A B q V Suoraanohjattu paineenalennusventtiili Paineenrajoitustoiminto Paineenalennustoiminto [l/min] Asetuspaine

37 Paineventtiilit Paineenalennusventtiili 2-tie p [bar] q V 3-tie [l/min] Esiohjatut paineenalennusventtiilit

38 Paineventtiilit Paine-eroventtiili ja painesuhdeventtiili A A B Vakio paine-ero liitäntöjen välillä B Vakio painesuhde liitäntöjen välillä A Y A Y B B

39 Paineventtiilit Paineohjausventtiili Ohjaa järjestelmän toimintaa painesignaalin perusteella Sisäisesti ohjattu venttiili Ulkoisesti ohjattu venttiili

40 Paineventtiilit Paineohjausventtiili Sisäisesti ohjattu venttiili p Järjestelmän maksimipaine Plusliike 2.2 Venttiilin 2.2 asetuspaine t

41 Paineventtiilit Paineohjausventtiili Ulkoisesti ohjattu venttiili p Järjestelmän 2 maksimipaine Plusliike Järjestelmän 1 maksimipaine 3.2 Venttiilin 2.2 avautumispaine t

42 Paineventtiilit Paineohjausventtiili Suoraanohjattu paineohjausventtiili Esiohjattu paineohjausventtiili

43 Paineventtiilit Kevennysventtiili Ohjaa pumpun tuoton suuntaa painesignaalin perusteella eli keventää (vähentää) järjestelmän käyttötehoa m p Järjestelmän maksimipaine 4.1 Paine pumpun 1.1 lähtöliitännässä Paine pumpun 2.1 lähtöliitännässä t

44 Paineventtiilit Kevennysventtiili A X B Suoraanohjattu kevennysventtiili X A B Esiohjattu kevennysventtiili

45 Paineventtiilit Kevennysventtiili Esiohjattu paineenrajoitusventtiili - Kevennysventtiili A B A B

46 Paineventtiilit Kevennysventtiili Esiohjattu paineakun latausventtiili

47 Paineventtiilit Kevennysventtiili Paineakun latausventtiili m p Järjestelmän maksimipaine Plusliike Paine sylinterissä Latausventtiilin asetuspaine Paine pumpun lähtöliitännässä t

48 Paineventtiilit Vastapaineventtiili Tuottaa negatiiviselle kuormalle hydraulisen vastakuorman ja mahdollistaa kuorman hallinnan Sisäisesti ohjattu venttiili Ulkoisesti ohjattu venttiili Sisäisesti ja ulkoisesti ohjattu venttiili

49 Paineventtiilit Vastapaineventtiili Sisäisesti ohjattu venttiili

50 Paineventtiilit Vastapaineventtiili Ulkoisesti ohjattu venttiili

51 Paineventtiilit Vastapaineventtiili Sisäisesti ja ulkoisesti ohjattu venttiili M

52 Paineventtiilit Vastapaineventtiili Suoraanohjattu vastapaineventtiili

53 VIRTAVENTTIILIT Ohjaavat/säätävät tilavuusvirtaa Tilavuusvirran ohjaus/säätö: - toimilaitteiden liikenopeuksiin vaikuttaminen - komponenttien omiin sisäisiin toimintoihin vaikuttaminen

54 Virtaventtiilit Kuristus Toimintaperiaate p1 2 - p = p qv qv p1 p2 q V q V p p

55 Virtaventtiilit Toimintaedellytys q V [l/min] 12 q V q V2 6 q V2 4 2 q V Tilavuusvirran venttiiliohjaus edellyttää vaihtoehtoisen virtauskanavan olemassaoloa q V1 t [s] q V3

56 Virtaventtiilit Kuristustyypit Laminaarinen Turbulenttinen q V p 1 d p 2 q V d p1 p2 l l q V D 4 H 128 l p 1 p 2 q V C q D 4 2 H 2 p 1 p 2

57 Virtaventtiilit Venttilien kuristusmuotoja q V q V x x A A max 1,0 0,8 q V x 0,4 0,2 q V 0, ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 x x max max

58 Virtaventtiilit Toimilaitteen nopeuden ohjaus c a b Kuristuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat d f e Esim. plusliikkeen mukaisesti nimettynä a, d = tulokanava b, e = paluukanava c, f = rinnakkaiskanava

59 Virtaventtiilit Toimilaitteen eri liikesuuntien nopeuksien erillinen ohjaus Plusliike Miinusliike c c a b a b

60 Virtaventtiilit Vastusventtiilit p 2 v F a) c) F p b) p q V v p p p 2 p 1 Toimilaitteen liikenopeus riippuu kuormituksesta t

61 Virtaventtiilit Vastusventtiilit

62 Virtaventtiilit Vastusventtiilit

63 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 2-tieventtiili 3-tieventtiili - sisältää paineenrajoitustoiminnon

64 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 2-tieventtiili p 2 p 3 v F a) F b) p p 2 -p 3 p p 2 1 p 3 p 1 c) q V v t Toimilaitteen liikenopeus ei riipu kuormituksesta

65 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 2-tieventtiili Painekompensaattori Mittakuristin A Täydellinen piirrosmerkki B A p 1 p p 2 3 B Yksinkertaistettu piirrosmerkki A B

66 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 2-tieventtiili

67 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit Säätötoiminnon reunaehdot q V 0 p min p max p

68 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 3-tieventtiili p 3 v F a) F p 2 p p1 -p 3 p 1 b) p 1 p 3 c) q V v Toimilaitteen liikenopeus ei riipu kuormituksesta t

69 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 3-tieventtiili Mittakuristin A p 1 Painekompensaattori p 3 B Täydellinen piirrosmerkki A T B p 2 T Yksinkertaistettu piirrosmerkki A T B

70 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 3-tieventtiili

71 Virtaventtiilit Virransäätöventtiilit 3-tieventtiili Esiohjattu

72 Virtaventtiilit Virranjakoventtiilit Yksitoimiset - virtaus vain yhteen suuntaan Yksitoimiset - säädetty virtaus yhteen suuntaan, vapaa virtaus vastakkaiseen suuntaan Kaksitoimiset - säädetty virtaus molempiin suuntiin

73 Virtaventtiilit Virranjakoventtiilit Yksitoiminen p 4 Painekompensaattori A p 5 B Täydellinen piirrosmerkki A B p 3 P p 2 p 1 Yksinkertaistettu piirrosmerkki A B Mittakuristimet P P

74 Virtaventtiilit Virranjakoventtiilit F A A B F B Toimilaitteiden nopeudet yhtäsuuret

75 Virtaventtiilit Virranjakoventtiilit Säätötarkkuuden tilavuusvirtariippuvuus q V [%] q Vmax [%]

76 Päivän teemat kerraten Toimilaitteiden - liikesuunnan ohjaus? - liikenopeuden ohjaus? - voiman ohjaus? Onko venttiileistä muiden ohjaustoimintojen toteuttajiksi? Tarvittavan ohjausvoiman tuottaminen? Virtaventtiileissäkö haittapuolia? Karatyyppien ominaisuudet?

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan

Lisätiedot

Kon Hydraulijärjestelmät

Kon Hydraulijärjestelmät Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Hydraulijärjestelmän häviöiden laskenta Oheisten kuvien (2 5) esittämissä järjestelmissä voiman F kuormittamalla sylinterillä tehdään edestakaisia liikkeitä, joiden välillä

Lisätiedot

Paineventtiilit. No 4. FLUID Finland 2-2003. (Visidon arkisto 1986) Pilottipaine. Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu

Paineventtiilit. No 4. FLUID Finland 2-2003. (Visidon arkisto 1986) Pilottipaine. Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu Paineventtiilit (Visidon arkisto 1986) No 4 FLUID Finland 2-2003 Pilottipaine Kuristus, jonka kautta paine tasaantuu Paineventtiilit Paineventtiileitä ovat: Paineenrajoitusventtiilit Paineenalennusventtiilit

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Hydromekaniikan Piirrosmerkit Johdanto erusteet Päivän teemat Mitä se hydrauliikka oikein on? Missä ja miksi sitä käytetään? Paine, mitä ja miksi? Onko aineesta

Lisätiedot

Proportionaali- ja servoventtiilit toimivat

Proportionaali- ja servoventtiilit toimivat Proportionaali- ja servoventtiilit toimivat Suuntaventtiileinä Tilavuusvirran suunnan ohjauksella vaikutetaan toimilaitteiden liikesuuntiin. Paineventtiileinä Paineensäädöllä vaikutetaan toimilaitteista

Lisätiedot

Pumppusäädöt. Heikki Kauranne. Teknillinen korkeakoulu Koneensuunnittelu Hydrauliset koneet

Pumppusäädöt. Heikki Kauranne. Teknillinen korkeakoulu Koneensuunnittelu Hydrauliset koneet umppusäädöt Heikki Kauranne Teknillinen korkeakoulu Koneensuunnittelu Hydrauliset koneet 21.3.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto eli pumppusäätö vs. venttiilisäätö 2 2. umppusäädöt säätötilavuuspumpuilla 3

Lisätiedot

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Sähköhydrauliikka Päivän teemat Onko hydrauliikasta muuhunkin kuin silkkaan voimantuottoon? Miten järkeä hydrauliikkaan? Mitä sitten saadaan aikaan ja millaisin

Lisätiedot

Hatanpään valtatie 34 A FI Tampere, Finland. Bucher Hydraulics +358 (0) (0) Yleiskuvaus

Hatanpään valtatie 34 A FI Tampere, Finland. Bucher Hydraulics +358 (0) (0) Yleiskuvaus Insinööritoimisto J. TEITTINEN KY ddress Tel. Fax Hatanpään valtatie 34 FI-33 Tampere, Finland +358 ()3 214 881 +358 ()3 2146 353 ucher Hydraulics E-mail: info@teittinen.fi www.teittinen.fi Safety for

Lisätiedot

4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf

4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf 4/1 4. VASTAVENTTIILIN JA PAINEENRAJOITUSVENTTIILIN SEKÄ VASTAPAINEVENTTIILIN KÄYTTÖ hydrlabra4.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tehtävänä on annettujen kytkentäkaavioiden mukaisilla hydraulijärjestelmillä

Lisätiedot

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput

XA-sarja, paineilmahydrauliset jalkapumput XA-, paineilmahydrauliset jalkapumput Kuvassa: XA 11G Tuottavuus & ergonomia Lisävarusteena saatava painemittari Integroitu mittari, jossa painelukema (bar, psi ja MPa). 4/3-ohjausventtiili Kaksitoimisten

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Sarja 56 Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Hydraulipumput Toimilaitteet Paineakut Päivän teemat Sarja 56 Järjestelmälle tilavuusvirtaa, mutta miten? Miten nesteeseen sidotun hydraulisen tehon saa

Lisätiedot

Paineilmahydrauliset pumput. PA sarja

Paineilmahydrauliset pumput. PA sarja Paineilmahydrauliset pumput Vasemmalta oikealle: PA-1150, PA-133 PA Säiliön koko: 0,6-1,3 litraa Öljyn tuotto: 0,13 l/min kulutus: 255 l/min bar PC-66 Säiliön muunnos Kaksinkertaistaa säiliön tilavuuden

Lisätiedot

Rexroth -tuotteet teollisuushydrauliikkaan

Rexroth -tuotteet teollisuushydrauliikkaan Rexroth -tuotteet teollisuushydrauliikkaan 2 Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VSO-31-sarja; 280/350 bar Kokoluokat [cm3/kier]: 18, 28, 45, 71, 100, 140 Säätötilavuuspumppu

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma. Pasi Kinnunen PUUTAVARAKUORMAIMEN ESIOHJATUN VENTTIILIPÖYDÄN VALINTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma. Pasi Kinnunen PUUTAVARAKUORMAIMEN ESIOHJATUN VENTTIILIPÖYDÄN VALINTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Pasi Kinnunen PUUTAVARAKUORMAIMEN ESIOHJATUN VENTTIILIPÖYDÄN VALINTA Opinnäytetyö Toukokuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2012

Lisätiedot

Paineakku. Reijo Mäkinen. No 11

Paineakku. Reijo Mäkinen. No 11 Paineakku Reijo Mäkinen No 11 FLUID Finland 1-2005 Paineakku Kaasuntäyttöventtiili sijaitsee suojahatun alla Paineakku on painelaite. Kaikessa käsittelyssä, korjauksessa ja huollossa tämä on otettava huomioon.

Lisätiedot

7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf

7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf 1 7. PAINEILMAJÄRJESTELMÄN TUTKIMINEN pneulab7.doc/pdf Annettu tehtävä Työn suoritus Tutkitaan OAMK Tekniikan yksikön käytössä oleva paineilmajärjestelmä. Järjestelmään kuuluvat mm. kompressoriyksikkö,

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

Suuntaventtiilit, sarja E

Suuntaventtiilit, sarja E Suuntaventtiilit, sarja E Pohjalaatta-asenteisia, yksittäis- tai ryhmäasennukseen Koot 10.5, 16 ja 19 mm Tekniset tiedot rakenne luistiventtiili mallit 5/2 ja 5/3 materiaalit runko, luisti ja pohjalaatat

Lisätiedot

Pneumatiikka venttiilit

Pneumatiikka venttiilit Pneumatiikka venttiilit Veli Hulkkonen No 18 FLUID Finland 1-2008 Johdanto Pneumatiikassa yleisnimeä venttiili käytetään laitteesta, joka ohjaa tai säätää järjestelmän ilmavirtoja. Venttiilien tehtävänä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT M5 - G 1 vasta- ja vastusvastaventtiilit Vastusvastaventtiilejä käytetään pääasiassa, kun halutaan säätää sylinterin iskunnopeutta. Venttiilejä käytetään myös ilmanvirtauksen säätöön. Vastaventtiili säätää

Lisätiedot

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3 Sylinterit (Visidon arkisto 1986) No 3 FLUID Finland 1-2003 Sylinterit Pääsääntöisesti sylintereitä on kahta perustyyppiä: yksitoimisia ja kaksitoimisia sylintereitä. Tavalliselle mattimeikäläiselle sylinteri

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Sarja Kon-4.303 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA erusteet Päiän teemat Sarja Neste kuin neste, onko sillä äliä? Tilauusirta, miten ja miksi? Mihin tilauusirtaa taritaan? Onko tilauusirran ja aineen älillä

Lisätiedot

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset EMME TARJOA KEPPIÄ VAAN PELKKIÄ PORKKANOITA SALHYDRO:n ammattitaitoinen ja kokenut tiimi palvelee ja lähettää tuotteet nopeasti. Varaston toimituskyky

Lisätiedot

LIIKKUVAN KALUSTON VENTTIILIT

LIIKKUVAN KALUSTON VENTTIILIT SUUNTAVENTTIILIT MONOBLOCK, 1-7 KARAA Symboli Malli Karoja Liitännät Nimel. Max Käyttöpaine Varastointi virtaus virtaus VDM6/D/U4G 1 3/8 3/8 1/2 45 60 350 25 * VDM6/DD/U4G 2 3/8 3/8 1/2 45 60 350 25 *

Lisätiedot

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805

jus oy Voitelutalo Nisintanhua 35 23600 Kalanti HINNASTO 2008 Puh: 044-0665306 E-mail: jus@jus.fi ALV rek JARRUNESTEEN VAIHTAJAT Malli R-10705 R-10805 R10805 R11001 Sarja R11004 sisältää: Säädettävän rung ja tulpat: Tulppa Halkaisija JARRUNESTEEN VAIHTAJAT R10705 R10805 Nesteen määrä 5 l 5 l Työkammi maks.paine 2 bar 2 bar Paineensäädin Ilmasäiliön maks.

Lisätiedot

Suuntaventtiilit. Visidon arkisto. No 6

Suuntaventtiilit. Visidon arkisto. No 6 Suuntaventtiilit Visidon arkisto No 6 FLUID Finland 4-2003 Suuntaventtiilit Suuntaventtiileitä käytetään nimensä mukaisesti tilavuusvirtojen ohjaamiseen toimilaitteille (sylintereille tai moottoreille),

Lisätiedot

Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon

Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon Rexroth uutuus- ja kampanjatuotteita Liikkuvaan kalustoon Uusia Helppo, kustannustehokkaita skaalattava ja ja tehokas ratkaisuja Avoimen piirin säätötilavuuspumput ja moottorit Säätötilavuuspumppu A10VO-30-sarja;

Lisätiedot

PUTKISTOASENTEISET VENTTIILIT

PUTKISTOASENTEISET VENTTIILIT PAINEENRAJOITUSVENTTIILIT T P SUORAOHJATUT, ESIOHJATUT, DIFFERENTIAALIOHJATUT P Symboli Malli Läpi- Painealue Liitäntä Varastointi Suoraohjattu VMP/B/L/5-38/TS.S/AC 35 50-220 3/8 * VMP/B/L/10-12/TS.S/AC

Lisätiedot

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Pneumatiikan tutkimustehtävä 2016 RYHMÄTYÖNÄ RATKAISTAVA TUTKIMUSTEHTÄVÄ KOOSTUU LABORATORIOHAR- JOITUKSESTA SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYSTEN RATKAISEMISESTA. Tämä dokumentti

Lisätiedot

3/ > 2015 ILMANKÄSITTELY > Sarja MD 3/2-venttiilit TEKNISET TIEDOT ILMANKÄSITTELY. Uutta

3/ > 2015 ILMANKÄSITTELY > Sarja MD 3/2-venttiilit TEKNISET TIEDOT ILMANKÄSITTELY. Uutta LUETTELO > 2015 > Sarja MD /2-venttiilit Sarja MD /2-venttiilit Uutta Liitännät vaihdettavin patruunoin: sisäkierre (1/8, 1/4, /8) tai pistoliittimet Ø 6, 8 ja 10 mm putkelle. Modulaarinen asennus Käsi-,

Lisätiedot

Koodiavain. KOKO 6 20 mm

Koodiavain. KOKO 6 20 mm Sähköohjatut venttiilit Ympäristön lämpötila: -20... +0 C Väliaineen lämpötila: maks. +0 C Väliaine: 0 ì m suodatettu ilma ja neutraalit kaasut, Väliaine: voitelulla tai ilman Rakenne: karaventtiili Runko:

Lisätiedot

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Suodattimet Lämmönsiirtimet Säiliö Putkistokomponentit Päivän teemat Onko nesteen puhtaudella väliä eli pitääkö roskat poistaa järjestelmästä? Lämmintä piisaa,

Lisätiedot

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MAANALAISESSA LOUHINNASSA KÄYTETTÄVIEN NYKYAIKAISTEN PÄÄLTÄLYÖVIEN KALLIOPORALAITTEIDEN PORAUSHYDRAULIIKKA

KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MAANALAISESSA LOUHINNASSA KÄYTETTÄVIEN NYKYAIKAISTEN PÄÄLTÄLYÖVIEN KALLIOPORALAITTEIDEN PORAUSHYDRAULIIKKA KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA MAANALAISESSA LOUHINNASSA KÄYTETTÄVIEN NYKYAIKAISTEN PÄÄLTÄLYÖVIEN KALLIOPORALAITTEIDEN PORAUSHYDRAULIIKKA Mikko Rautanen KANDIDAATINTYÖ 2016 Ohjaaja: Tapio Korpela TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Juhani Brax, Antti Hurmelinna. Hydrauliikkajärjestelmän suunnittelu

Juhani Brax, Antti Hurmelinna. Hydrauliikkajärjestelmän suunnittelu Juhani Brax, Antti Hurmelinna Hydrauliikkajärjestelmän suunnittelu Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio. Tutkintotyö. Tuomo Yli-Karhu

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio. Tutkintotyö. Tuomo Yli-Karhu TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kone- ja laiteautomaatio Tutkintotyö Tuomo Yli-Karhu HYDRAULIIKAN HARJOITUSTYÖT Työn ohjaaja: Lehtori Mika Korpela Työn teettäjä:

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Letkukeloja (ilman letkuja) Letkun maksimipituudet referenssejä, riippuu letkun paksuudesta. 2-tie letkukelat 3/8 letkuille Letkun Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm maksimipituus 1,8-2 m vasen 9,7 270

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka

Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Hydrauliikan tutkimustehtävä 2016 RYHMÄYÖNÄ RAKAISAVA UKIMUSEHÄVÄ KOOSUU LABORAORIOHAR- JOIUKSESA SEKÄ UKIMUSKYSYMYSEN RAKAISEMISESA. ämä dokumentti sisältää molempien

Lisätiedot

1. Hidaskäyntiset moottorit

1. Hidaskäyntiset moottorit 1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue

Lisätiedot

HYDRAULITYÖKALUJA AMMATTILAISILLE

HYDRAULITYÖKALUJA AMMATTILAISILLE HYDRAULITYÖKALUJA AMMATTILAISILLE Enerpac on johtava hydraulisten varusteiden, työkalujen, komponenttien ja järjestelmien valmistaja. Suorituskykyiset teollisuustyökalut parantavat tuottavuutta ja tekevät

Lisätiedot

Heikki Paavilainen 27.8.2008 Metropolia MOBILETEKNIIKKA / HYDRAULIIKKA

Heikki Paavilainen 27.8.2008 Metropolia MOBILETEKNIIKKA / HYDRAULIIKKA Heikki Paavilainen 27.8.2008 Metropolia MOBILETEKNIIKKA / HYDRAULIIKKA SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO... 3 2. MOBILEVENTTIILIT... 4 2.1 Venttiilirakenteet... 4 2.1.1 Yksilohkoventtiilit... 4 2.1.2 Monilohkoventtiilit...

Lisätiedot

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. 7900 l, renkailla Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta. LAME imupainevaunut täyttävät sekä Koneettä Painelaitedirektiivien

Lisätiedot

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%).

Tarkoitettu jäähdytysvedelle, lämmitysvedelle, suolaliuokselle ja vedelle, jossa on jäätymissuoja-ainetta (maks.50%). sennus ja huolto Säätölaiteet STZ-16, STZ-16 3-tieistukkaventtiili, valurautaa VXF31 Käytetään sekoitus- tai jakoventtiilinä lämpöilmanvaihto- ja ilmankäsittelylaitteissa. Vain suljetuissa nestepiireissä.

Lisätiedot

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014)

HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) HYDRAULIIKAN LUENNOT (2014) KOULUTUSOHJELMA: Mekatroniikka SISÄLLYSLUETTELO: HYDRAULIIKKA 2 1. JOHDANTO 2 2. HYDRAULINESTEET 12 3. HYDRAULIPUMPUT 18 4. PAINEVARAAJAT 30 5. HYDRAULIIKKAVENTTIILIT 35 6.

Lisätiedot

Raskaan kaluston parhaat palat

Raskaan kaluston parhaat palat Letkukeloja (ilman letkuja) maksimipituudet referenssejä, pituus riippuu letkun paksuudesta. 2-tie letkukelat 3/8 letkuille Kätisyys Paino kg A Ø mm B mm C mm maksimipituus 1,8-2 m vasen 9,7 270 65 148

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT

MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT MF MULTIPOWER- JA SUURTEHOPUMPUT 21.09.2009 Huom. Tilatessasi mainitse traktorin malli, tyyppi, sarja- ja pumpun numero. Toimitusajalla myös muita malleja! MF0078 TRAKTORI- KUVAUS TUOTE- MALLI NUMERO MF

Lisätiedot

Innovatiivisuus ja laatu

Innovatiivisuus ja laatu Innovatiivisuus ja laatu Tekniset tiedot Cocon Säätöventtiili jäähdytyspalkkien asennuksiin Cocon säätöventtiili eco ja classic mittaustekniikoilla Tuotekuvaus: Oventrop Cocon säätöventtiili suhteellisella

Lisätiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot Tekninen tuote-esite R2..xx-S.. Säätöpalloventtiilit, 2-tie, sisäkierteellä voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) VM 2 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4

Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4 Kuvaus HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa. Ominaisuudet: Luokkansa pienin vuoto

Lisätiedot

Lietevaunujen tarvikkeet

Lietevaunujen tarvikkeet Lietevaunujen tarvikkeet 2010 Anfor Bauer Perrot Valducci TILAA TARVIKEHINNASTO OSOITTESTA Laakson Metalli Oy www.laaksonmetalli.fi lame@laaksonmetalli.fi Alaanentie 93 60800 Ilmajoki puh. 06-4241 800

Lisätiedot

Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät

Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Tutkimustehtävä 1 HENKILÖKOHTAISESTI RATKAISTAVA TUTKIMUSTEHTÄVÄ KOOSTUU LABORA- TORIOHARJOITUKSESTA SEKÄ TUTKIMUSKYSYMYKSISTÄ. TÄMÄ DOKUMENTTI SISÄLTÄÄ MOLEMPIEN OSUUKSIEN

Lisätiedot

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01

3/2-, 5/2- ja 5/3-venttiilit sarja 590 On-Line järjestelmä Täydelliset venttiiliryhmät, koko VDMA 01 Tekniset tiedot Tyyppi Luistiventtiili Vakio VDMA 24 563 koko 01 Käyttöpaine, maks. Ks. Taulukko Virtaus 6 barilla ja P (painehäviö) 1 bar Qn 750 NI/min. Lämpötila-alue 10 C +40 C Paineväliaine Paineilma,

Lisätiedot

Dieselkäyttöinen hydrauliikkavoimayksikkö

Dieselkäyttöinen hydrauliikkavoimayksikkö Dieselkäyttöinen hydrauliikkavoimayksikkö Antero Enbuska Teollisuuden ja luonnonvarojen koulutusohjelman opinnäytetyö Tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2014 ALKUSANAT 2 Tämä opinnäytetyö on tehty

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min)

TEKNISET TIEDOT. Pohjalaatta (painevalettua alumiinia) Liitäntä. Pohjalaatta. Liitäntä. Läpäisy (Nl/min) VDMA ohjatut venttiilit ISO 15407-2 tai VDMA 24563/ISO15407-1 standardin mukaiset ohjatut karaventtiilit, joiden koot ovat 18 ja 26 mm. Standardi mahdollistaa minimietäisyyden kahden venttiilipaikan välissä,

Lisätiedot

kyunique Single Seat Unique SSV -tangentiaaliventtiili

kyunique Single Seat Unique SSV -tangentiaaliventtiili . kyunique Single Seat Unique SSV -tangentiaaliventtiili Konsepti Unique SSV:n hygieenisyys ja turvallisuus vastaavat kaikkia prosessin asettamia vaatimuksia. Käytönnössä hyväksi todettuun Unique SSV -valikoimmaan

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN LUENNOT (2008) OSA 2

AUTOMAATIOTEKNIIKAN LUENNOT (2008) OSA 2 AUTOMAATIOTEKNIIKAN LUENNOT (2008) OSA 2 KOULUTUSOHJELMAT: Muovitekniikka Puutekniikka SISÄLLYSLUETTELO: 5. HYDRAULIIKKA 2 5.1. JOHDANTO 2 5.2. HYDRAULINESTEET 6 5.3 HYDRAULIPUMPUT 11 5.4 PAINEVARAAJAT

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

Kon-41.4027 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi L (3 op)

Kon-41.4027 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi L (3 op) Kon-41.4027 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi L (3 op) Viikkoharjoitukset syksyllä 2015 Paikka: Maarintalo, E-sali Aika: perjantaisin klo 10:15-13:00 (14:00) Päivämäärät: Opetushenkilöstö

Lisätiedot

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401

62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 RIVI99SU 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta ja toivotamme Teille parhainta menestystä työssänne. Pyydämme teitä

Lisätiedot

UUSI M-SARJA. Teknologinen edelläkävijä.

UUSI M-SARJA. Teknologinen edelläkävijä. UUSI M-SARJA Teknologinen edelläkävijä. Master Drive Hydraulisesti esiohjatut vivut Saatavana myös nelivipuisena JOHTAJIEN SATULA Master Drive on PALFINGER EPSILONin uusi luxus-penkki. PALFINGER EPSILON

Lisätiedot

2. Käytä haalareita ja suojakäsineitä - pyyhi haalareista mahdolliset öljytahrat pois ennen kuin palautat ne naulakkoon - käytä myös suojalaseja

2. Käytä haalareita ja suojakäsineitä - pyyhi haalareista mahdolliset öljytahrat pois ennen kuin palautat ne naulakkoon - käytä myös suojalaseja HYDRAULIIKKALABORAATIOT 2015-16 TOIMINTA JA TURVALLISUUSOHJEITA 1. Noudata siisteyttä ja järjestystä - jos öljyä valuu lattialle, niin pyyhi öljy välittömästi pois - valuta letkut tyhjiksi ja laita perusliittimen

Lisätiedot

Henri Mustajärvi KORIN NOSTOLAITE

Henri Mustajärvi KORIN NOSTOLAITE Henri Mustajärvi KORIN NOSTOLAITE KORIN NOSTOLAITE Henri Mustajärvi Opinnäytetyö Kevät 2015 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Kone-

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI

Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI Pumput Pumput voi jakaa kolmeen ryhmään: Turbopumput Keskipako-, puoliaksiaali- ja aksiaalipumput Syrjäytyspumput Mäntä- ja kiertopumput Muut pumput

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

HYDRAULIPRÄSSIN MODERNISOINTI

HYDRAULIPRÄSSIN MODERNISOINTI HYDRAULIPRÄSSIN MODERNISOINTI Tuomas Karttunen Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Kone- ja tuotantotekniikka Tuotekehitys Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkekoulu Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Venttiilikoodit ovat ilman solenoideja ja pistokkeita. Saatavana myös kokoja NS25 ja NS32 sekä muita karakuvioita.

Venttiilikoodit ovat ilman solenoideja ja pistokkeita. Saatavana myös kokoja NS25 ja NS32 sekä muita karakuvioita. SÄHKÖSUUNTAVENTTIILIT SUORA- JA ESIOHJATUT SOLENOIDIT Symboli Malli Max Max Nimellis- Varastointi virtaus paine koko DHI-0610-00 60 350 6 03 * DKE-1610-00 120 315 10 05 * DPHI-2610-00 300 350 16 07 DHI-0611-00

Lisätiedot

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4

Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Tekninen esite Kääntöluistiventtiilit HRE 3, HRE 4 Kuvaus HRE-kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä AMB 162- ja AMB 182 -sähkötoimilaitteiden kanssa. Ominaisuudet: Valurautarunko Luokkansa pienin

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Alustus Luentorunko (1-4) 1. Miksi pneumatiikkaa 2. Hydrauliikka vs. pneumatiikka 3. Sähkö vs. pneumatiikka 4. Pneumatiikan rajat 5. Fysiikkaa pneumatiikan takana

Lisätiedot

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?

Lisätiedot

HINNASTOLUETTELO 2012

HINNASTOLUETTELO 2012 HINNASTOLUETTELO 2012 mail@pr-hydrauliikka.fi Versio 21-02-2012 ver.2 p. 010 548 9300 Hinnasto 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 OHJAUSVENTTIILIT... 4 Galtech... 4 Badestnost... 5 KÄSIPUMPUT...

Lisätiedot

HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT LUETTELO 2011

HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT LUETTELO 2011 HYDRAULIIKKAKOMPONENTIT LUETTELO 2011 Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät takakannen sisäosasta. Kehitämme tuotteitamme ja valikoimaamme jatkuvasti. Siksi varaamme oikeuden tehdä muutoksia ilman

Lisätiedot

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus- ja 2-tie säätöventtiili (PIBCV) IMI TA / Säätöventtiilit / Painevakioitu virtauksen maksimirajoitus-

Lisätiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot

T RC/ PC - Tekniset tiedot T7.185-200 RC/ PC - Tekniset tiedot TRAKTORIMALLI T7.185 T7.200 T7.185 T7.200 RC RC PCE PCE Sylinteriluku/hengitys 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc 6 T Interc Iskutilavuus litraa 6,728 6,728 6,728 6,728

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

CETOP-venttiilit. Q max. l/min. 20. Q max. l/min. 30. Q max. l/min. 60. Q max. l/min. 100. Q max. l/min. 120. Q max. l/min. 60

CETOP-venttiilit. Q max. l/min. 20. Q max. l/min. 30. Q max. l/min. 60. Q max. l/min. 100. Q max. l/min. 120. Q max. l/min. 60 Esite 04.05 Suuntaohjaus AD.2.E... Sähköisesti ohjattu CETOP 2 ADC.3.E... Sähköisesti ohjattu AD.3.E... Sähköisesti ohjattu 60 AD.5.E... Sähköisesti ohjattu ADP.5.E... Suuri teho, sähköisesti ohjattu 1

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

TILAVUUSVIRRAN MUUTTAMINEN

TILAVUUSVIRRAN MUUTTAMINEN TILVUUSVIRRN UUTTINEN Visidon arkisto No 10 FLUID Finland 4-2004 Tilavuusvirran muuttaminen 25 l/min 50 l/min iskutilavuus 50 litraa Toimilaitteiden nopeus riippuu pumpun tilavuusvirrasta, eli kuinka monta

Lisätiedot

302.7D CR. Hydraulinen minikaivukone. Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb

302.7D CR. Hydraulinen minikaivukone. Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb 302.7D CR Hydraulinen minikaivukone Moottori Nettoteho 15,2 kw 20,7 hp Bruttoteho 17,9 kw 24,3 hp Paino Työpaino 2 670 kg 5 890 lb Pieni koko Vähemmän vaurioita takuuvarma parempi tuottavuus Pieni säde

Lisätiedot

Lasse Salmi HYDROSTAATTISEN VOIMANSIIRRON ESISUUNNITTELU

Lasse Salmi HYDROSTAATTISEN VOIMANSIIRRON ESISUUNNITTELU Lasse Salmi HYDROSTAATTISEN VOIMANSIIRRON ESISUUNNITTELU Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikan ja liikenteen ala Kone- ja tuotantotekniikka Kevät 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin

Lisätiedot

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 TS1- ja TS2-yleispatruunatiivisteet on suunniteltu yleistiivisteiksi, jotka soveltuvat vakiopunostiivisteen

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot

Heikki Paavilainen 20.08.09 1 HYDRAULIIKKA 1

Heikki Paavilainen 20.08.09 1 HYDRAULIIKKA 1 Heikki Paavilainen 20.08.09 1 HYDRAULIIKKA 1 Heikki Paavilainen 20.08.09 2 Sisällysluettelo: 1. YKSIKÖT...5 2. PIIRROSMERKKEJÄ...6 2.1 Putket, letkut ja liitokset...6 2.2 Pumput ja moottorit...6 2.3 Paineventtiilit...7

Lisätiedot

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 14. Putkivirtausten ratkaiseminen KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten erilaisia putkistovirtausongelmia ratkaistaan? Motivointi: putkijärjestelmien mitoittaminen sekä painehäviöiden

Lisätiedot

Ohjauspaine min./max. Hiukkaskoko maks. 50 µm. Kytkentäaika 100 %

Ohjauspaine min./max. Hiukkaskoko maks. 50 µm. Kytkentäaika 100 % 5/3suuntaventtiili, Sarja CD2 = 3600 400 l/min Esiohjausventtiilin leveys: 30 mm Putkiliitin Paineilmaliitäntä lähtö: G /2 Sähk. liitäntä: Pistoke, EN 7530803, muoto A Käsiavusteinen käyttö: Kiinnittyvä,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään

Lisätiedot

TRAKTORIN TYÖHYDRAULIIKKA

TRAKTORIN TYÖHYDRAULIIKKA TRAKTORIN TYÖHYDRAULIIKKA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Mustiala, 4.12.2009 Antti Klemola OPINNÄYTETYÖ Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Tammela Työn

Lisätiedot