Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013"

Transkriptio

1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta

2 Sisällysluettelo Johdanto Organisaatio... 7 Yleistä... 7 Toimintasuunnitelmasta... 8 Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012)... 8 TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen... 9 YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti)... 9 Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset Valiokuntien aseman selkiyttäminen Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti) Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Edunvalvonnan kokonaiskartoitus Kunniajäsen Olavi Granön poisnukkuminen Kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuva Monialayliopistojen ylioppilaskuntien tapaamiset Tiedottajan palkkaaminen ja järjestö- ja hallintoasiantuntijan tehtävän perustaminen Ongelmat opiskelijakorttien toimituksessa Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous Strategiatyöryhmä Alayhdistystoiminta Yleistä Toimintasuunnitelmasta Toiminta-avustusprosessi ja sen kehittäminen Filiaaleissa toimivat alayhdistykset Sektorikohtainen alayhdistysviestintä Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen Puheenjohtajien neuvoston perustaminen (pääteema) Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Alayhdistyskoulutusten muodon uudelleenarviointi Kansainväliset asiat Yleistä

3 Toimintasuunnitemasta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti) Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa KV-tuutoroinnin kehittäminen KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti) Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti) Kaupunkisuhteet Yleistä Toimintasuunnitelmasta Kunnallispoliittinen opiskelijakysely TYY kunnallispoliittiseksi toimijaksi Selkeä työnjako työurakeskusteluun Kehitysyhteistyö Yleistä Toimintasuunnitelmasta TYYn kehitysyhteistyösektorin rakenteellinen kehittäminen TYYn viestintä- ja kehityskasvatushankeen suunnittelu vuodelle SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko Koulutuspolitiikka Yleistä Toimintasuunnitelmasta Nopeat valmistumisajat pehmeillä keinoilla Tutkinnon inflatoituminen kuriin Opiskelijat akateemisen toiminnan järjestäjinä Kollegiaaliselle valmistelulle ja päätöksenteolle painoarvoa Sähköisen tenttimisen käyttöaste kasvuun Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Halloped-koordinaattorit Yliopiston hallituksen valinta Maksuton koulutus Auditointiin valmistautuminen

4 Koposeminaari Alayhdistys- ja halloped-koulutukset Opiskelijapalautejärjestelmä Liikunta Yleistä Toimintasuunnitelmasta Liikuntatuutorointi ja vähän liikkuvien aktivointi Hallihankkeen edistäminen Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Opiskelijoiden liikuntaliiton järjestöllisen kehittämisen työryhmä Opiskelijoiden liikuntaliiton ylimääräinen liittokokous Opiskelijoiden liikuntaliiton varsinainen liittokokous Opiskelijakulttuuri Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivä Fastlaskiainen Akateeminen vappu Yliopistonmäen kaupunginosaviikko TYYn avajaiskarnevaalit Porthanin päivä TYYn akateemiset vuosijuhlat Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Kulttuuriedunvalvonnan tehostaminen (pääteema) Opiskelijaperinteistä viestiminen englanniksi (pääteema) Yhteistyö Korporaatio Ugalan kanssa Sosiaalipolitiikka Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy Varhainen puuttuminen konflikteihin ja korkeakoulukiusaamisen ehkäisy Alayhdistysten sosiaalipoliittisten / hyvinvointivastaavien verkostojen vahvistaminen Lakipalveluiden kehittäminen Opintotukikampanja YTHS:n rahoituksen ympärillä käyty keskustelu Sosiaaliturvan kokonaisuudistus Sosiaalinen luototus

5 Opiskelukyvyn tukeminen Asuminen Tuutorointi Tuutoroinnin kehittäminen Viestintä Yleistä Toimintasuunnitelmasta Verkkoviestinnän kokonaisuudistus Kampusnäkyvyys TYY-radio TYYn esittelyvideo Kootut viestit kaikille TYYläisille Toimintasuunnitelman ulkopuoliset projektit Paikallismedioihin tutustuminen TYY vs. Tamy Facebook -tykkäyskilpailu Yhdenvertaisuus Yli sadan toimenpiteen yhdenvertaisuusohjelma Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Viikko venäjän ihmisoikeuksien puolesta Ympäristö...47 Yleistä...47 Toimintasuunnitelmasta...47 Polttava kysymys-kampanja...47 Kevyen liikenteen liikennejärjestelyiden ja pyöräilyedellytysten kehittäminen (kaupunkiympäristö-yhteistyöprojekti)...47 Turun yliopistosta ekokampus Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Ympäristöohjelman tarkastaminen Reilu yliopisto -hanke Yritysyhteistyö Turun ylioppilaslehti TYYn kirjasto Elokuvatoimikunta Elokuvakerho Kinokopla Yleistä

6 Esitystoiminta Kevätsarja Syyssarja Kinokoplan myynti Tiedotus Muu toiminta Ylioppilaskunnan edustajat ja työntekijät sekä huomionosoitukset Ylioppilaskunnan hallinto ja luottamustoimet TYYn edustus Turun yliopiston hallinnossa TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja yhtiöiden hallituksissa Edustus Suomen Ylioppilaskuntien liitossa sekä Opiskelijoiden liikuntaliitossa...67 Myönnetyt huomionsosoitukset LIITE 1: Taloudellinen toiminta Yleistä Talousarvion toteutuminen Järjestötoiminnan kulut ja tuotot tilikaudella TYYn jakamat avustukset tilikaudella Tilinpäätös LIITE 2: Puheita LIITE 3: Valiokunnat Yleistä Alayhdistysvaliokunta Edunvalvontavaliokunta Kansainvälisten asioiden valiokunta / Committee on International Affairs Kehitysyhteistyövaliokunta Kulttuurivaliokunta Ravintolavaliokunta Ympäristövaliokunta

7 Tässä toimintakertomuksessa tiedekunnalla tarkoitetaan kaikkia Turun yliopiston tutkintoopetuksesta vastaavia yksiköitä eli tiedekuntia ja Turun kauppakorkeakoulua. Tiedekuntajärjestöllä tarkoitetaan tiedekuntien kattojärjestöjä ja Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:tä. Dokumentin kieli on suomi, lukuun ottamatta kansainvälisten asioiden valiokuntaa koskevaa osioita, jossa käytetään valiokunnan työkieltä englantia Johdanto Vuodelle 2013 antoi leimansa opintorahapainotteista opintotukea puolustanut Näpit irti opintotuesta! -kampanja sekä ylioppilaskunnan toimintatapojen kehittäminen. Opintotukikampanja kuormitti koko toimistoa erityisesti helmi-maaliskuussa. Ylioppilastalo B:n remonttiprojekti vietiin viivästyksien jälkeen päätökseen. Kevään aikana kartoitettiin tulevien vuokralaisten tarpeita ja allekirjoitettiin esivuokrasopimukset. Syyskuun alussa uudet vuokralaiset muuttivat B-talon tiloihin. Myös TYYn toimisto koki kasvojen kohotuksen, kun kalustusta ja toimintoja järjestettiin uudelleen. Vuoden aikana työtä teetti myös raskaaksi koettujen toimintaa ohjaavien dokumenttien ja vanhentuneiden käytänteiden uudistaminen. Toimintasuunnitelman rakenne uudistettiin, uusi kolmivuotissuunnitelma lanseerattiin ja valiokuntien tilalle perustettiin uusi vapaaehtoiselin, TYYn siivet. Myös henkilöstökäytänteitä uudistettiin ja yhdenvertaisuusohjelma koki perusteellisen remontin Organisaatio Yleistä Hallituksen työnjako Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan työnjaosta seuraavasti: Heikki Isotalo: Puheenjohtaja Essi Karvonen: varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava, tuutorointi; ravintolavaliokunta Tero Ahlgren: koulutuspoliittinen vastaava; edunvalvontavaliokunta 7

8 Henna Henriksson: kansainvälisten asioiden vastaava, opiskelijakulttuuri; kansainvälisten asioiden valiokunta ja kulttuurivaliokunta Aku-Mathias Kähkönen: alayhdistysvastaava, liikunta, yritysyhteistyö; alayhdistysvaliokunta Petra Peltonen: viestintävastaava, kaupunkisuhteet, työelämäasiat Juho Wilska: sosiaalipoliittinen vastaava, kehitysyhteistyö, yhdenvertaisuus, ympäristö; kehitysyhteistyövaliokunta ja ympäristövaliokunta Hallituksen työnjako Hallitus päätti jakaa työnjaon uudelleen seuraavasti: Heikki Isotalo: Puheenjohtaja Essi Karvonen: varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava, tuutorointi, yhdenvertaisuus; ravintolavaliokunta Tero Ahlgren: koulutuspoliittinen vastaava; edunvalvontavaliokunta Henna Henriksson: kansainvälisten asioiden vastaava, opiskelijakulttuuri; kansainvälisten asioiden valiokunta ja kulttuurivaliokunta Aku-Mathias Kähkönen: alayhdistysvastaava, liikunta, yritysyhteistyö; alayhdistysvaliokunta Petra Peltonen: viestintävastaava, kaupunkisuhteet, työelämäasiat Juho Wilska: kehitysyhteistyö, ympäristö; kehitysyhteistyövaliokunta ja ympäristövaliokunta Toimintasuunnitelmasta Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012) Henkilöstöpoliittinen työryhmä kokousti 6 kertaa kevään aikana ja käsitteli mm. henkilöstöohjelmaa, hallituksen ja työntekijöiden työnkuvien eroa, henkilöstön jaksamista, kannustinjärjestelmiä, toimiston viihtyvyyttä sekä TYYn johtamiskäytänteitä. Työryhmän keskustelujen pohjalta päivitettiin henkilöstöohjesääntö (edustajiston kokous 3/2013) vastaamaan uutta työehtosopimusta, uudistettiin TYYn rekrytointiprosessi (esimerkiksi hakukuulutus päivitettiin helpommin lähestyttäväksi) ja järjestettiin toimiston kalustus uudelleen. Työryhmän tulosten perusteella myös toimiston työkulttuuria kehitettiin kannustavampaan suuntaan ja henkilöstöä rohkaistaan avoimeen keskusteluun ja keskinäiseen palautteenantoon. Henkilöstöpoliittisen työryhmän tuloksista koottiin syksyllä muistio, johon oli kerätty keskeisimpiä kehittämiskohteita. 8

9 TYYn henkilöstön työnohjaus ja työskentelytapojen kehittäminen TYYssä teetettiin työhyvinvointikysely vuosien 2012 ja 2013 toimijoille, jonka tuloksia purettiin koko toimiston kesken. Työhyvinvointikysely osoitti, että työntekijöiden stressi ja hallituslaisten kiireen kokemus ovat kasvaneet vuonna 2009 teetetyn hyvinvointikyselyn jälkeen. Vaikka kyselyn osoittaman trendin suunta on kielteinen, ei kysely kokonaisuudessaan antanut heikkoa arvosanaa työssä viihtymisestä. Syyksi kehitykselle tulkittiin toimintaympäristön muutos, liian laajaksi paisunut tehtäväkenttä, epäselvät vastuutukset sekä hallituksen ja työntekijöiden työnkuvien rajan muuttuminen häilyvämmäksi. Työhyvinvointikyselyssä ilmenneitä kehityskulkuja lähdettiin ehkäisemään henkilöstöpoliittisen työryhmän esittämillä keinoilla. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta käydä koulutetun työnohjaajan luona ja mahdollisuutta käytettiin vuoden aikana kiitettävästi YO-talojen remontti (pääsektori-ay-yhteisprojekti) TYY toimii TYS:n Ylioppilastalo B:n järjestötilojen vuokralaisena ja vuokraa niitä eteenpäin alayhdistyksilleen toimisto-, varasto- ja juhlatiloiksi. TYYn edustajisto on päättänyt (3/2012) että TYY subventoi Ylioppilastalo B:n tilojen vuokraa kahdella eurolla neliöltä. Päätöksen mukaisesti TYY peri tiloista vuokraa 9 euroa / käyttöneliö, antaen yleistilat käyttöön veloituksetta. Kahden euron subventio toteutui näin jotakuinkin tarkasti. Ylioppilastalo B:n remontin oli määrä valmistua alkuperäisen aikataulun perusteella keväällä 2013, mutta vesivahingosta johtuen tilojen käyttöönotto lykkääntyi syyskuulle. Kaikille alayhdistyksille avoin remonttiryhmän kokoontui viimeistä kertaa Kokouksessa jaettiin ylioppilastalo B:n tiloja ja selvitettiin viimeistelyn tarvetta. Varastotilaa tarvitseville järjestettiin erillinen tapaaminen 11.6., minkä jälkeen vuokralaisten toiveiden perusteella yksi B-talon huoneista muokattiin varastokopeiksi. Keväällä kartoitettiin myös tiloista löytyvän suuren salin mahdollisen käytön ehtoja, koska 2. kerroksen asuinhuoneet estävät meluisan toiminnan. TYS salli suuren salin juhlakäytön klo 22 asti, minkä seurauksena salille löytyi vuokralaiseksi S-Osakunnat ja Aaly ry. 9

10 Edustajisto valtuutti kokouksessaan (5/2013) hallituksen solmimaan vuokrasopimuksen TYS:n kanssa. Vuokrasopimus solmittiin Kaikkiin B-talon toimistotiloihin saatiin vuoden aikana vuokralaiset. Varastokopeista kaikki yhtä lukuun ottamatta vuokrattiin edelleen. Koska osa B-taloon muuttaneista järjestöistä oli nykyisiä A-talon vuokralaisia, jäi A-taloon kaksi toimistotilaa tyhjilleen. A-talon tyhjäksi jääneitä toimistoja ei ehditty vuokraamaan vuoden 2013 aikana. TYS suunnittelee aloittavansa Ylioppilastalo A:n remontin aikaisintaan loppuvuodesta A-talon remonttisuunnitelmien laatiminen on TYYn osalta ajankohtaista keväällä Alumnitoiminnan kehittäminen ja sektorikohtaiset alumnitapaamiset Toimintasuunnitelman mukaan oli keväällä tarkoitus järjestää sektorikohtaiset alumnitapaamiset ja kaikille yhteinen alumnitapaaminen vuosijuhlien läheisyydessä. Sektorikohtaisille tapaamisille ehdittiin luoda valmis järjestämisrunko, mutta itse tapaamiset peruttiin toimiston liiallisen työkuorman vähentämiseksi. Koska vuosijuhlat järjestettiin poikkeuksellisesti Raumalla, ei alumnitapaamista katsottu järkeväksi järjestää vuosijuhlien yhteydessä Valiokuntien aseman selkiyttäminen Strategiatyöryhmä piti yhden koko päivän kestoisen strategiaretriitin (10.2.), jonka osana valiokuntien asemaa ja suhdetta ylioppilaskuntaan selvitettiin. Uudistus linkitettiin tällöin yhteen henkilöstöresurssin tarpeen selvityksen kanssa. Syys-lokakuun aikana uutta vapaaehtoistoiminnan mallia työstettiin kolmessa työpajassa ja pienemmissä palavereissa. Niissä hyödynnettiin valiokuntalaisille tehtyä kyselyä, jonka avulla selvitettiin heidän omaa näkemystään valiokuntakentän toimivuudesta ja toiveita uudistusta varten. Osanottajina työpajoissa oli edustajiston jäseniä, valiokuntalaisia, työntekijöitä ja hallituslaisia. Valiokuntaohjesääntöä avattiin miettimällä vapaaehtoistoiminnan tarkoitusta ylioppilaskunnan toiminnassa ja sen asemaa TYYn arvojen sekä tavoitteiden toteutuksessa. Hallitus päätti esittää edustajistolle valiokuntaohjesäännön poistamista ja hyväksymistä kuvausta TYYn siipien toiminnasta. Kuvauksen mukaan TYYssä toimii viisi siipeä: kansainvälisyys-, kehitysyhteistyö-, kulttuuri-, ravintola- ja ympäristösiipi. Siipien tehtävänkuvat liitettiin selkeämmäksi osaksi TYYn toiminnan 10

11 kokonaisuutta ja kahden siiven puheenjohtajat ovatkin hallituksen jäseniä. Siivet rekrytoidaan avoimen sivuston kautta, joka on auki myös virallisten hakuaikojen ulkopuolella, joten toimintaan mukaan tuleminen on jatkossa helppoa ja yksinkertaista. Edustajisto hyväksyi kokouksessaan kuvauksen TYYn siipien toiminnasta ja haku siipien jäseniksi avattiin hallituksen kokouksessa Edustajistovaalit 2013 (pääsektori-viestintä-yhteisprojekti) Keskusvaalilautakunta nimettiin edustajiston helmikuun kokouksessa ja hallitus valitsi vaalikoordinaattoriksi (7/2013) Nuppu Ervastin ajalle Kevään ajan pääsihteeri valmisteli yhdessä vaalilautakunnan ja vaalikoordinaattorin kanssa vaalien käytännön toteutusta ja viestintäsektori suunnitteli tulevaa vaalimainontaa Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Edunvalvonnan kokonaiskartoitus Edunvalvonnan kokonaiskartoituksen yhteydessä järjestettiin kolme toimiston yhteistä tilaisuutta, joissa käytiin läpi mm. yliopiston uudistunutta hallintorakennetta, TYYn kaupunkivaikuttamista ja yhteistyösuhdetta TYS:ön. Kartoituksen tarkoituksena oli hahmottaa TYYn edunvalvonnan kärkipaikat ja paikantaa ne tahot, joiden suuntaan tehtävässä vaikuttamistyössä on parannettavaa. Syksyllä järjestettiin vielä kokoava palaveri, jossa kerrattiin vuoden tuloksia ja laadittiin niiden pohjalta suunnitelma edunvalvonnan kehittämisestä. Kunniajäsen Olavi Granön poisnukkuminen TYYn pitkäaikainen kunniajäsen, akateemikko Olavi Granö nukkui pois Turun yliopiston maantieteen professorina ja kanslerina toiminut Granö oli TYYn historian viides kunniajäsen. TYY kunnioitti Granön muistoa pitämällä hiljaisen hetken edustajiston kokouksessa (4/2013), laskemalla seppeleen siunaustilaisuudessa ja pitämällä muistopuheen muistotilaisuudessa. 11

12 Kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuva Edustajisto valitsi edeltävänä vuonna (11/2012) rehtori emeritus Keijo Virtasen TYYn kunniajäseneksi. Kunniajäsenistä on perinteisesti teetetty muotokuvat. Hallitus toteutti kilpailutuksen kunniajäsen Keijo Virtasen muotokuvan teettävästä taiteilijasta. Mukana kilpailutuksessa oli neljä taiteilijaa, joista kolme oli muotokuvamaalareita ja yksi valokuvaaja. Kunniajäsen Virtanen lausui henkilökohtaiset mieltymyksensä ja kulttuurihistorian professori emeritus Kari Immonen toimi ulkopuolisena asiantuntijana. Virtasen ja Immosen konsultaation pohjalta hallitus valitsi turkulaisen maalaustaiteilija Erika Adamssonin muotokuvan toteuttajaksi. Akryylilevylle maalattu muotokuva paljastettiin Porthanin päivänä ja samalla Virtaselle luovutettiin ylioppilaskunnan jäsenten allekirjoittama kutsu kunniajäseneksi. Muotokuva sijoitettiin Turku-saliin muiden kunniajäsenten muotokuvien joukkoon. Muotokuva saatiin rahoitettua täysin lahjoituksin. Monialayliopistojen ylioppilaskuntien tapaamiset Suurten eteläisten monialayliopistojen ylioppilaskunnat TYY, ÅAS, Tamy, JYY, AYY ja HYY järjestivät vuoden aikana kaksi hallitusten yhteistapaamista, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä jaettiin vertaiskokemuksia. TYY ja ÅAS järjestivät Turussa ensimmäisen tapaamisen. Tapaamisessa oli mm. paneelikeskustelu yliopistosta vuonna 2030 sekä työpajat opiskelijan työllistymisestä ja ylioppilaskuntien jäsenten aktivoimisesta. Syksyn tapaamista isännöi Tamy ja aiheena oli mm. ajankohtaisia kysymyksiä SYL:sta ja OLL:sta. Tiedottajan palkkaaminen ja järjestö- ja hallintoasiantuntijan tehtävän perustaminen Jo vuodesta 2007 on toimistolla tiedostettu tarve tiedottajalle ja pysyvälle henkilöstön lisäykselle. Vuonna 2013 toteutetun toiminnan arvioinnin perusteella näytti siltä, että suurin tarve kohdistuu erilaisten viestintämuotojen hallintaan ja viestinnän kokonaisuuden suunnitteluun sekä tapahtumatuotannon käytännön järjestelyiden pyörittämiseen. Kattavan selvityksen jälkeen hallitus esitti edustajistolle kolmea vaihtoehtoa: - Järjestöasiantuntija, tiedottaja toimen eriyttäminen tiedottajaksi ja järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi - Tiedottajan ja järjestöasiantuntijan tehtävien eriyttäminen tiedottajaksi ja järjestö- ja kulttuuriasiantuntijaksi 12

13 Tiedottajan ja järjestöasiantuntijan tehtävien eriyttäminen tiedottajaksi ja puolipäiväiseksi järjestöasiantuntijaksi Edustajisto päätyi toukokuun kokouksessaan (5/2013) tiedottajan ja järjestöasiantuntijan toimien eriyttämiseen tiedottajaksi ja järjestö- ja hallintoasiantuntijaksi, mikä tarkoitti uuden tiedottajan palkkaamista ja entisen tiedottajan ja järjestöasiantuntijan tehtävänkuvan uudelleenjärjestelyä. Uudeksi tiedottajaksi palkattiin Katja Keto Toimiston kokoushuone Koskenniemi muutettiin palkkaamisen myötä työhuoneeksi. Ongelmat opiskelijakorttien toimituksessa Opiskelijakorttien toimitukset viivästelivät läpi syksyn, johtuen kortteja toimittavan Frankin ja Elisan ongelmista korttien tuotannossa. Tämä aiheutti tyytymättömyyttä uusien opiskelijoiden keskuudessa sekä kasvatti TYYhyn tehtyjen yhteydenottojen määrää. Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous SYL:n liittokokous pidettiin Espoon Korpilammella. TYYtä edusti liittokokouksessa viidentoista varsinaisen jäsenen ja viidentoista varajäsenen kokoinen delegaatio. Liittokokouksessa valittiin TYYn ehdokas Petra Peltonen SYL:n hallitukseen vuodelle Liittokokoukseen valmistautuminen aloitettiin TYYssä jo syyskuussa, jolloin Peltonen nimettiin edustajiston kokouksessa TYYn ehdokkaaksi. TYYssä järjestettiin liittokokouksen materiaalien lausuntokierroksen yhteydessä avoin työpaja (3.10.), sekä edustajistoryhmille suunnattu kommenttikierros. Ennen liittokokousta delegaation jäsenet kokoontuivat työryhmiin valmistelemaan TYYn kantoja ja muutosesityksiä liittokokoukseen. Edustajistoryhmien osallistuminen liittokokousmateriaalien työstöön jäi olemattomaksi, ja delegaation koolle kutsuminen osoittautui haasteelliseksi. Vuoden 2013 kokemusten perusteella TYYn tulee uudelleenarvioida tapaa, jolla TYYdelegaatio toimii olosuhteissa, jossa suurin osa delegaatiosta ei sitoudu ylioppilaskunnan tavoitteisiin, vaan toimii liittokokouksessa omissa valtakunnallisissa viiteryhmissään. Strategiatyöryhmä 13

14 Turun yliopiston ylioppilaskunta uusi strategiansa Vanha strategia oli laadittu 2007 ja päivitetty Uusi strategia hyväksyttiin edustajiston kokouksessa Vuonna 2013 strategiatyö jatkui uuden strategian toteutuksen suunnittelulla. Strategiatyössä päädyttiin pienemmän, mandaattipaikkoihin perustuvan työryhmän työskentelyyn, jotta strategiantyössä syntyneitä ideoita voisi suoraan soveltaa omassa tehtävässään. Edustajisto nimesi strategiatyöryhmän kokouksessaan : Ville Valkonen, edustajiston puheenjohtaja (puheenjohtaja) Rauli Elenius, pääsihteeri (sihteeri) Heikki Isotalo, hallituksen puheenjohtaja Otto Sulin, taloustoimikunnan puheenjohtaja Joel Holmen, edustajiston varapuheenjohtaja Essi Karvonen, hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Lahoniitty, järjestöasiantuntija (työntekijöiden edustaja) Työryhmän toimeksiantona oli suunnitella, johtaa ja valvoa strategian toteuttamista ylioppilaskunnassa. Edustajisto hyväksyi TYYn strategiatyön toimintasuunnitelman Strategiatyöryhmä kokoontui 6.2., (strategiapäivä), ja sekä yhdessä hallituksen kanssa suunnittelumökillä Pääosa strategiatyöstä tehtiin strategiapäivänä , jolloin hahmoteltiin TYYn strategiaprosessi. Päivä järjestettiin Kongressikeskus Caribialla. Strategiatyöryhmän varsinainen työ päättyi strategiaprosessin laatimiseen ja merkintään tiedoksi edustajistossa Tämän jälkeen ylioppilaskunnan strategiatyö jatkui prosessin mukaan ensimmäisen kolmivuotissuunnitelman laatimisella, joka hyväksyttiin edustajistossa Edustajistolta ja muilta toimijoilta pyydettiin ideoita jo ennen kolmivuotissuunnitelman laatimista. Ensimmäisen kolmivuotissuunnitelman pohjan laati strategiatyöryhmä yhdessä hallituksen kanssa, ja lopullisen esityksen edustajistolle teki hallitus. 14

15 Alayhdistystoiminta Yleistä Alayhdistyssektorilla toimi vuoden 2013 aikana hallituksen jäsen Aku-Mathias Kähkönen, järjestöasiantuntija Lauri Lahoniitty ja alayhdistysvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Jaakola. Sektorin jatkuvaan toimintaan kuului muun muassa alayhdistysvaliokunnan kokouksissa käyminen, koulutusten järjestäminen alayhdistystoimijoille, valiokunnan puheenjohtajan ja järjestöasiantuntijan kanssa pidetyt säännölliset sektoritapaamiset, projektiavustusten jakaminen (4 kertaa vuodessa) ja TYYhyn yhteyttä ottavien yhdistysten tukeminen ja neuvominen. Kevään aikana TYYn vanhasta Yhdistystoimijan oppaasta teetettiin uudistettu painos, joita varattiin yksi jokaiselle alayhdistykselle. Hallitus suoritti ohjesäännön mukaiset alayhdistysaseman tarkistukset helmikuussa ja alayhdistyksen määrä vuoden 2013 osalta oli 139. Toimintasuunnitelmasta Toiminta-avustusprosessi ja sen kehittäminen Hallitus päivitti ja hyväksyi kevään aikana toiminta-avustuspisteytystaulukon. Alayhdistysten puheenjohtajille joulukuussa perehdytetty toiminta-avustusten hakuprosessi kerrattiin maaliskuussa järjestetyssä infotilaisuudessa ja TYYn kotisivuilta löytyvä ohjeistus päivitettiin. Ohjeistus myös käännettiin englanniksi. Hakuprosessin alkamisesta ja päättymisestä tiedotettiin alayhdistysten hallituksille. Jotta toiminta-avustushakemusten arviointi olisi ripeää ja oikeudenmukaista, alayhdistysvaliokunnalle järjestettiin aiheesta koulutus. Pisteidenlaskuun ja budjetoidun toimintaavustussumman jakoon tarkoitetun Excel-taulukon virheet korjattiin ja sitä kehitettiin edelleen. Alayhdistysvaliokunnan pisteytettyä toiminta-avustushakemukset, toiminta-avustuksiin varattu summa jaettiin pisteytyksen mukaisesti ja maksettiin yhdistysten tileille kesäkuun aikana. Jaettu avustussumma oli noin euroa. Syksyllä toiminta-avustusten jakoperusteita kehitettiin tasapuolisemmiksi kaikille yhdistyksille ja 15

16 siirryttiin tukemaan enemmän edunvalvonnallista toimintaa, niin koulutuspolitiikan kuin hyvinvoinnin saralla. Toiminta-avustuksien jaon määritellyt ohjesääntö uudistettiin, niin että aine- ja tiedekuntajärjestöjen sekä muiden yhdistysten kriteerit toiminta-avustuksen pisteytykselle yhdistettiin. Ohjesäännön uudistuksen ja TYYn muiden valiokuntien uudistuksen myötä myös alayhdistysvaliokunnan toimintaa uudistettiin. Alayhdistysvaliokunta muutettiin avustustoimikunnaksi, jota TYYn hallituksen jäsen johtaisi. Toimikunnan vastuutehtäviksi määriteltiin toiminta-avustusten pisteytyksen valmistelu sekä hakemusten pisteyttäminen. Lisäksi toimikunta vastaa tulevaisuudessa myös muista edustajiston sille määräämistä rahanjakotehtävistä, kuten mahdollisesta UniversitasTurku-hankkeen pisteytyksistä. Toimikunnalta karsittiin alayhdistysvaliokunnan aikaisempi koulutus ja tapahtumanjärjestämisvastuu Filiaaleissa toimivat alayhdistykset Filiaaleissa olevat alayhdistykset on huomioitu erityisesti sektoriviestinnässä. Filiaaleissa toimivien alayhdistysten katto-organisaatioiden (Pointer sekä Opekas ry) puheenjohtajiin oltiin kevään aikana suoraan yhteydessä, jotta tiedonkulun sujuminen oli kitkatonta. Lisäksi pääsektori ja ay-sektori kävivät kevään aikana niin Raumalla kuin Porissa tapaamassa ja keskustelemassa paikallisten alayhdistysten kanssa. Keväällä järjestöasiantuntijan koulutusmatka Raumalle peruuntui liian harvan ilmoittauduttua koulutukseen. Koulutusmateriaalit TYYn järjestämistä koulutuksista välitettiin kuitenkin kaikille filiaaleissa toimiville yhdistyksille. Filiaalialayhdistysten filiaalilisää toiminta-avustuksissa korotettiin 50 eurolla. Syksyllä hallitus rekrytoi uuden opiskelijasihteerin, Matti Niemisen, Raumalle edellisen tilalle Sektorikohtainen alayhdistysviestintä Alayhdistysten hallitusten eri jäsenet tavoittaa parhaiten kohdennetulla suoralla oman sektorin viestinnällä, ja kaikkea tiedotusta ei tarvitse hoitaa alayhdistysten puheenjohtajalistan kautta. Tästä syystä mm. sopo ja liikunta ovat luoneet omalle sektorilleen omat sähköpostilistansa, joita hyödynnettiin sektorikohtaisessa viestinnässä. Yhdistysten yhteystiedot on kerätty 16

17 alayhdistysilmoituksen yhteydessä. Puoluepoliittisten alayhdistysten tukimuotojen kehittäminen Puoluepoliittisia alayhdistyksiä on tiedotettu TYYn tarjoamista palveluista yleisen alayhdistysviestinnän kautta. TYY selvitti puoluepoliittisten alayhdistysten rahallisia tukemiskäytäntöjä muista ylioppilaskunnista, joissa on hyvin moninaisia käytänteitä. TYYn piirissä toimivat puoluepoliittiset alayhdistykset omaavat hyvin erilaiset toimintaedellytykset ja toimintamallin suhteessa emopuolueeseen, mikä ei mahdollista yhtä yhtäläistä kaikkiin yhdistyksiin sovellettavaa ohjenuoraa rahallisesta tukemisesta, jotta lakia puolueiden lähiyhteisöjen tukemisesta ei rikottaisi. Puoluepoliittisia yhdistyksiä kehotettiin hakemaan projektiavustuksia, sekä pyrkimään osallistumaan TYYn tarjoamiin työmahdollisuuksiin, kuten Tylkkärin jakamiseen Puheenjohtajien neuvoston perustaminen (pääteema) Puheenjohtajien neuvosto perustettiin ja Kanta ryn puheenjohtaja Klaus Kurki valittiin puheenjohtajien neuvoston puheenjohtajaksi. Puheenjohtajien neuvostoon kuuluivat kaikki aine- ja tiedekuntajärjestöjen puheenjohtajat. Neuvoston tarkoitus on toimia TYYn ja alayhdistysten välisenä kahdensuuntaisena tiedonsiirtokanavana, joka tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Neuvosto edesauttaa myös puheenjohtajien keskinäistä verkostoitumista ja alayhdistysten TYY-identiteetin muotoutumista. Lisäksi se antaa puheenjohtajille mahdollisuuden vertaistukeen ja oppimiseen toisiltaan. Neuvoston ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin mm. opintotukivaikuttamisesta ja TYYn viestinnän tavoitteiden toteutumisesta. Puheenjohtajien neuvosto tapasi kevyemmissä merkeissä 9.5, sekä kerran syksyllä. Puheenjohtajien neuvoston jäseniä varten perustettu Facebook-ryhmä vakiintui niin tiedonvälitys- kuin vertaistuen kanavaksi puheenjohtajille Toimintasuunnitelman ulkopuolelta Alayhdistyskoulutusten muodon uudelleenarviointi Alayhdistyskoulutuksia järjestettiin alkuvuodesta kuudella sektorilla (pj, kopo, sopo, kv, talous ja 17

18 yleinen yhdistystoiminta). Näistä koulutuksista kerättiin niin osallistujilta kuin koulutusten pitäjiltä palaute ja dokumentoitiin kehitysehdotukset seuraavan vuoden koulutuksia varten. Koulutuksiin osallistuneiden suuren määrän vuoksi koulutusten yhteen niputtaminen tai koulutusviikonlopun järjestäminen todettiin haastavaksi ja epäkäytännölliseksi. Koulutusmateriaalit säilöttiin vapaasti luettaviksi TYYn internetsivuille. Loppuvuodesta uusille puheenjohtajille sekä rahastonhoitajille järjestettiin koulutus Kansainväliset asiat Yleistä Toimintasuunnitelman projektien lisäksi vuoden aikana toteutettiin jatkuvan toiminnan projekteja ja tehtäviä. Kansainvälisten asioiden valiokunta koulutettiin keväällä ja ESN:n ja ISTU:n edustajia tavattiin läpi vuoden. Kv-asiantuntija osallistui myös kuukausittain Turun yliopiston kansainvälisten palveluiden kokouksiin, sekä Turun yliopiston kv-ohjausryhmän kokouksiin. Kvasiantuntijavaihdoksen aikana hallituksen kv-vastaava tuurasi kuukauden ajan kv-asiantuntijaa kokouksissa ja erilaisissa tehtävissä, kuten yliopiston lähtöorientaation järjestämisessä. Saapuvat vaihto- ja kv-tutkinto-opiskelijat otettiin vastaan sekä keväällä että syksyllä pitämällä heille orientaatiopuheenvuorot ja järjestämällä yhteistyössä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Welcome Partyt. Lähteville vaihto-opiskelijoille järjestettiin lähtöorientaatioon entisten vaihdossa olleiden opiskelijoiden pitämiä maakohtaisia ryhmiä. Kv-sektori koulutti sekä kv-vaihto-opiskelijoiden että kv-tutkinto-opiskelijoiden tuutoreita. Edustajistovaalien yhteydessä levitettiin englanninkielistä materiaalia vaaleista ja aktivoitiin kansainvälisiä opiskelijoita äänestämään. Toimintasuunnitelmasta Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen (KV-AY -yhteisprojekti) Keväällä pidettiin pitkästä aikaa kv-koulutus alayhdistyksille. Koulutuksessa käytiin läpi toimivaksi todettuja käytänteitä ja suunniteltiin uusia tapoja kansainvälistymisen edistämiseksi ja alayhdistyksiä 18

19 ohjeistettiin kv-sähköpostilistojen perustamisessa. Kv-koulutuksessa toivottiin TYYn vaikuttavan yliopistotasolla kv-tutkinto-opiskelijoiden yhteystietojen saamiseksi yliopistolta alayhdistyksille. TYYn kv-sanasto päivitettiin lopulliseen muotoonsa ja se yhtenäistettiin yliopiston sanaston kanssa. Kansainvälisten opiskelijoiden aktivoiminen edustajistovaaleissa Keväällä edustajistovaalien tärkeyttä korostettiin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuutorikoulutuksessa. Tuutoreille kerrottiin mistä edustajistossa on kyse ja miksi sinne kannattaa pyrkiä. Tuutoreita kouluttamalla tieto levisi myös heidän tuutoroitavilleen ja muille kv-opiskelijoille. Syksyllä tuotettiin edustajistomateriaalit myös englanniksi ja englanninkieliseen tiedotukseen panostettiin. Edustajistoryhmiä kannustettiin ottamaan yhteyttä kansainvälisiin opiskelijoihin. Edustajiston dokumenttien kääntämiseen ja kaksikielisyyteen panostettiin uuden edustajiston kokouksessa. KV-tuutoroinnin kehittäminen Keväällä osallistuttiin useisiin tuutoroinnin kehittämiskokouksiin ja yliopistolta oltiin tyytyväisiä ideaan parituutoroinnista, jossa tuutori ja kv-tutkinto-opiskelijoiden tuutori järjestäisivät yhteisiä illanviettoja. Sekä kv-tutkinto-opiskelijoiden että kv-vaihto-opiskelijoiden tuutorihakuaikoja ja tiedekuntien käytänteitä tullaan yhtenäistämään. KV-sektorin yhteistyö eri toimijoiden kanssa Muut toimistolla työskentelevät ovat keväällä huomioineet kansainvälisyyden kiitettävästi eikä huomautettavaa ole juurikaan ollut. ISTU:n ja ESN:n kanssa toimi pääsääntöisesti kv-asiantuntija. Hallituksen kv-vastaava kävi mahdollisuuksien mukaan kansainvälisten asioiden valiokunnan kokouksissa. Turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen tapaaminen pidettiin keväällä. Tapaamisessa yhtenäistettiin ylioppilas- ja opiskelijakuntien linjoja korkeakoulujen muutoksiin. Koulutuspoliittinen edunvalvonta KV-maisteriohjelmissa (KV-KOPO yhteisprojekti) Kv-tutkinto-opiskelijoiden tuutorikoulutuksessa kerrottiin halloped-toiminnasta ja sen tärkeydestä. Työelämäasioissa avattiin yhteyksiä työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan. Akavan kanssa suunniteltiin 19

20 mm. työharjoittelun saannin helpottamiseen suunnattuja menetelmiä sekä työnantajien ennakkoluulojen muokkaamiseksi tarvittavia keinoja. Paikallisella tasolla oltiin yhteydessä Turun yliopiston työelämäpalvelu Rekryyn. Projektiässien jatkuminen pyrittiin varmistamaan. Koko vuoden ajan osallistuttiin lukukausimaksuja koskevaan keskusteluun ja pidettiin tilannetta silmällä sekä oltiin asian tiimoilta yhteydessä SYL:n toimijoihin. Myös Erasmus-ohjelman muuttumista seurattiin ja oltiin mukana uuden rahoitushakemuksen valmistelussa. Vuoden aikana vaikutettiin Kv-siiven tulevaan muotoon, jotta hallituksen kv-vastaava ja ISTU:n sekä ESN:n toimijat saataisiin kiinteämmin mukaan vaikuttamaan koulutuspoliittisen edunvalvonnan nykytilanteeseen ja kehittämismahdollisuuksiin. Poliittisen linjapaperin kansainvälisyysosion linjausten toimeenpano (KV-Viestintäyhteisprojekti) Tähän projektiin lukeutuvat kaikki edellä mainitut toimenpiteet sekä sosiaalipoliittisen asiantuntijan työ YTHS:n ja TYS:n suuntaan. Tärkeimmät TYYn dokumentit käännettiin englanniksi Kaupunkisuhteet Yleistä TYYn kaupunkisuhteista vastasi vuonna 2013 hallituksen puheenjohtaja Isotalo sekä hallituksen kaupunkisuhdevastaava Peltonen. TYYn kunnallispoliittinen vaikuttaminen pohjaa kunnallispoliittiseen ohjelmaan, joka taas pohjautuu kunnallispoliittiseen opiskelijakyselyyn. Vuonna 2012 kunnallispoliittisen kyselyn sykliä muutettiin neljään vuoteen ja seuraava kysely järjestettiin heti vuonna Koska vuonna 2013 järjestettiin uusi kunnallispoliittinen opiskelijakysely uuden kunnallispoliittisen ohjelman pohjaksi, oli vuosi eräänlainen välivuosi kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa. Vuoden alussa TYY yhdessä Ryhmä :n kanssa kuitenkin kutsui vastavalitut Turun nuoret kunnanvaltuutetut tapaamiseen, jossa oli tarkoitus tutustua ja kertoa opiskelijoiden mielipiteitä Turun kunnallispolitiikasta. Tämän jälkeen nuoria kunnanvaltuutettuja ei nähty enää kootusti. 20

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintamallit vähäosaisten opiskelijoiden tukemiseksi Hallituksen vastaus edustajiston ponteen lainakassan lakkauttamisesta ja vähäosaisten opiskelijoiden tukemisesta

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot