TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011

2

3 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka Tuutorointi Viestintä Yhdenvertaisuus Ympäristö Yritysyhteistyö Turun ylioppilaslehti TYYn kirjasto Elokuvakerho Kinokopla Ylioppilaskunnan edustajat ja työntekijät, sekä huomionosoitukset Ylioppilaskunnan hallinto ja luottamustoimet TYYn edustus Turun yliopiston hallinnossa TYYn edustajat Turun yliopiston valmistelevissa elimissä TYYn edustajat lähiyhteisöjen ja yhtiöiden hallituksissa Edustus Suomen ylioppilaskuntien liitossa sekä opiskelijoiden liikuntaliitossa Myönnetyt huomionosoitukset Taloudellinen toiminta 2011 Puheita Valiokuntien toimintakertomukset vuodelta 2011 Alayhdistysvaliokunta Edunvalvontavaliokunta Ympäristövaliokunta Kansainvälisten asioiden valiokunta Kulttuurivaliokunta Kehitysyhteistyövaliokunta Ravintolavaliokunta

4 TOIMINTAKERTOMUS Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2011 Hyväksytty edustajiston kokouksessa Johdanto Vuosi 2011 oli Turun yliopiston ylioppilaskunnassa edelleen paluuta rauhallisempaan aikaan ja jatkuvuuden rakentamista vuosien 2009 ja 2010 yliopistouudistusten jälkeen. Poikkeuksellisen pitkän kauden istunut edustajisto vaihtui vuoden lopussa, kun uusi kaksivuotinen edustajisto valittiin marraskuussa järjestetyissä vaaleissa. Vuonna 2011 toiminnan painopisteet olivat eduskuntavaalivaikuttamisessa, hyvinvoinnin edistämisessä, YO-talojen remonttiin osallistumisessa, opiskelijoiden vastuullisessa opiskelussa sekä opiskelijakulttuurin esillä pitämisessä osana Turun kulttuuripääkaupunkivuotta. Kaikista näistä teemoista on pidemmät selvitykset osana toiminta- -4-

5 kertomusta. Tässä johdannossa aiheita on kuitenkin esitelty lyhyesti. Eduskuntavaalivaikuttaminen TYY osallistui aktiivisesti opintotuen indeksiin sitomiseksi järjestettyyn valtakunnalliseen kampanjaan. Yhdessä muiden alueen opiskelijajärjestöjen kanssa TYYn vastuulla oli Varsinais-Suomen kansanedustajaehdokkaat, joille järjestettiin soittokierros. Kampanja oli menestyksekäs, sillä hallitusohjelmaan kirjattiin opintotuen indeksiin sitominen. Hyvinvoinnin edistäminen Opiskelijoiden hyvinvointiin pyrittiin vaikuttamaan erityisesti alayhdistysten kautta järjestämällä koulutuksia, tukemalla hyvinvointitoimintaa ja ohjaamalla toimintaa alayhdistysavustuksilla. TYY järjesti tapahtumia yksinäisyyden vähentämiseksi ja kiusaamisen ehkäisyä vahvistettiin kaikille opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla. Myös järjestötoimijoiden kuormitukseen kiinnitettiin huomiota ja koulutuksissa muistutettiin, että opiskelijajärjestön ulkopuolellakin on elämää. YO-talojen remontti Vuoden aikana TYYn ja TYS:n rakennustoimikunta valmisteli B-talon remonttia. TYYn edustajisto teki myös päätöksen, että TYYn ja alayhditysten tilat jätetään kustannussyistä tulevaisuudessa nykyisille paikoilleen. Vuoden 2011 aikana remontin suuntaviivat selkiytyivät ja alayhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä, jotta nousevat vuokrakustannukset huomioiden tiloissa voitaisiin jatkaa opiskelijajärjestöjen toimintaa. Opiskelijan vastuu Opiskelijoiden vastuusta omista opinnoistaan viestittiin sekä alayhdistyksille että yliopiston henkilökunnalle. Ainejärjestöje kannustettiin kehittämään omaa opintoja tukevaa toimintaa ja rehtoriston ja opintoasioista vastaavan henkilökunnan kanssa suunniteltiin rakenteita, joissa opiskelijoiden olisi ai- -5-

6 empaa helpompi suunnitella opintojaan ja suorittaa niitä oma-aloitteisesti ja kiinnostuneesti, vastuun kantaen. Erityisesti opintojen ohjaus, sähköinen tenttiminen, ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot ja yliopistodemokratia ovat rakenteita ja näkökulmia, jotka saivat huomiota. Teema nostettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelman pääteemaksi, koska sen nähtiin kattavan niin suuren osan ylioppilaskunnan tehtäväkentästä. Rauli Elenius hallituksen puheenjohtaja 2011 Niklas Mannfolk edustajiston puheenjohtaja

7 ORGANISAATIO TOIMINTASUUNNITELMASTA Hallituksen työnjako Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan työnjaosta seuraavasti: Rauli Elenius, puheenjohtaja: (ravintolavaliokunta) Nuppu Ervasti: opiskelijakulttuuri, viestintä (kulttuurivaliokunta) Milja Henttonen: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, tuutorointi (edunvalvontavaliokunta) Joni Kajander: koulutuspolitiikka Lauri Kattelus: sosiaalipolitiikka, kehitysyhteistyö, ympäristö (kehitysyhteistyövaliokunta, ympäristövaliokunta) Mikko Leino, varapuheenjohtaja: kansainväliset asiat, yritysyhteistyö (kansainvälisten asioiden valiokunta) -7-

8 Tuulia Merivuori: alayhdistykset, liikunta (alayhdistysvaliokunta) Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sopivat pääsektorin sisäisestä työnjaosta seuraavasti: Elenius: talous, ylioppilastalojen remontti, organisaation kehittäminen, eduskuntavaalivaikuttaminen, kaupunkisuhteet Leino: valiokunnat, sidosryhmät, alumnitoiminta Sosiaalipoliittisia vastaavia oli kaksi. Katteluksen vastuulla olivat terveyspalvelut, toimeentulo ja asuminen, Henttosella hyvinvointi opintojen järjestämisessä. Strategian seuranta (Elenius, Nyström) Strategian toteutumista käytiin läpi pääsektoripalavereissa tarpeen mukaan, mutta vähintään kuukausittain. Hallitus käsitteli kerran keväällä ja kerran syksyllä, ja edustajistolle raportoitiin strategian toteutumisesta huhtikuun kokouksessa. Strategiasta nostettiin pääsektorilla vuodeksi 2011 kaksi konkreettista toimenpidettä, jotka vastuutettiin toteuttamissuunnitelmassa. Vuoden aikana uusia opiskelijoita ja alayhdistyksiä koskevia kohtia onnistuttiin parhaiten viemään eteenpäin. Valiokunnat ja hyvin alkuun lähtenyt, mutta sittemmin tyrehtynyt, alumnitoiminta tunnistettiin kohdiksi, joihin jatkopaneutuminen koettiin tärkeäksi. Toimintakäsikirja (Nyström) Ylioppilaskunnassa työstettiin toimintakäsikirjaa, jonka tehtävästä tunnistettiin aluksi kaksi eri puolta: sisäinen tehtävä perehdytyksen ja organisaatiomuistin välineenä sekä ulkoinen tehtävä ylioppilaskunnan toiminnan läpinäkyväksi ja tunnetuksi tekijänä. Toimintakäsikirjaa tehtiin sektoreittain edunvalvontasihteerivetoisesti työntekijöiden testamentteihin pohjautuen. Toimintakäsikirjaa tehtäessä kävi selväksi, että käsikirjan sisäinen tehtävä oli syytä priorisoida tässä vaiheessa ulkoisen tehtävän edelle. Käsikirjan työstäminen koettiin toimistolla liian raskaaksi sen perustehtävän ollessa -8-

9 vielä epäselvä. Projektisihteerijärjestelmän uudistaminen (Nyström) Projektisihteeri-nimikkeestä on luovuttu ja palkkausta on tarkistettu. Tämä on näkynyt vapun sekä avajaiskarnevaalin ja vuosijuhlan tapahtumantuottajien ja tuutorointikoordinaattorin palkoissa. Näiden lisäksi tuutoroinnin, alumnien ja valiokuntien osalta on omat kirjaukset organisaatioosiossa ja muita teemoja on edistetty sektoreittain kaikessa toiminnassa. Alumnitoiminnan kehittäminen (Leino) Vuoden alussa alumnitoiminnan ohjausryhmä kokoontui. Tapaamisessa keskusteltiin aikaisemmin laadittujen TYYn alumnitoiminnan tavoitteiden ja keinojen käytäntöönpanosta ja tehtiin katsaus alumnitietokannan kehittymiseen. Keväällä järjestettiin alumneille Turun ylioppilasteatterissa näytös, joka ei kuitenkaan saavuttanut laajaa suosiota. Tulevaisuudessa tapahtumien ajankohta tulee tietää paljon aikaisemmin ja valita ajankohdaksi mahdollisuuksien mukaan muu kuin arki-ilta. Ylioppilastalojen remonttiin vaikuttaminen (Elenius) Edustajiston helmikuun kokouksessa hyväksyttiin TYYn remonttitavoitteet (ns. Savolaisen suunnitelma) ja niihin käytettävissä olevat resurssit. Asia valmisteltiin 7. helmikuuta aamukoulussa, johon oli kutsuttu kaikki edustajistoryhmät, TYS:n rakennustoimikunnan jäsenet Toni Eklund ja Elias Laitinen, kirjastonhoitaja J. Tuomas Harviainen, hallitus sekä edustajiston ja taloustoimikunnan puheenjohtajat ja pääsihteeri. TYS:n rakennustoimikunnassa Eklund ja Laitinen neuvottelivat tavoitteiden pohjalta. Elenius ja Nyström, jotka ovat myös TYS:n hallituksen jäseniä, pitivät alustavia palavereja heidän kanssaan ennen rakennustoimikunnan kokouksia. Syyskuun kokouksessa edustajisto päätti, että remonttivaikuttamista jatketaan siten, että tilat jäisivät vanhoille paikoilleen, koska suunnitelman kustannukset olisivat olleet liian suuret. TYYn sisäinen remonttiryhmä kokoontui vuoden aikana neljästi. Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin remonttisuunnitelmaa, joka seuraavana päivänä oli edustajiston esityslistalla, aiheena olivat alayh- -9-

10 distysten evakkotilat, osakuntatilan mahdollista jakamista muillekin yhdistyksille ja viimeisessä kokouksessa esiteltiin Eleniuksen ja Nyströmin luonnos osakuntatilan jakamisesta. Kokouksissa Laitinen kertoi remonttiryhmän työn etenemisestä. TYYn www-sivuille alayhdistysosioon perustettiin remonttitiedottamista varten sivu, johon on koottu aikatauluja sekä materiaalia. Huhtikuussa Elenius ja Nyström keskustelivat yliopiston tilahallintopäällikkö Ari Nisosen kanssa alayhdistyksille tarjottavista evakkotiloista. Nisosen yllättäen jätettyä Turun yliopiston tilanne jäi auki, eikä marraskuussa aloittanutta uutta tilahallintopäällikköä saatu keskusteluun vuoden loppuun mennessä. Tavoitteeksi asetettiin, että remontti toteutettaisiin kirjaston ja osakuntatilan osalta muuta taloa nopeammin, mutta laskelmat sen kustannuksista ja sopimukset niiden jakamisesta TYYn ja TYS:n kesken jäivät vuoden 2012 alkupuolelle. Uusi opiskelijasihteeri Rauman filiaaliin (Nyström) Opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön opiskelijoiden palveluita varten palkattiin uusi osa-aikainen työntekijä Rauman opiskelijasihteeri Sari Sandelin, joka aloitti työnsä tammikuussa. Kevään aikana pääsihteeri seurasi uuden työntekijän työnkuvaa ja työtunteja. Toukokuussa pääsihteeri tapasi Raumalla opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön johtajan mm. mahdollisista työtiloista opiskelijasihteerille erillään Opekkaan toimistotiloista sekä tiedonkulun parantamisesta puolin ja toisin. Sandelinin irtisanouduttua syksyn aluksi uudeksi opiskelijasihteeriksi Raumalle rekrytoitiin syyskuussa Irene Niinikoski. Valiokuntien aseman selkiyttäminen (Leino) Valiokuntien puheenjohtajille sekä kaikille muillekin valiokuntatoimijoille järjestettiin alkuvuodesta koulutuksia. Jokaiselle valiokunnalle nimettiin hallituksesta vastuuhenkilö, joka osallistuu kokouksiin ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen päätöksentekoon. Hallitusvastaava ohjaa valiokunnan toimintaa edustajiston linjojen mukaisesti sekä kantaa poliittista vastuuta sektorin toiminnasta. Hallituksen varapuheenjohtaja on pitänyt säännöllisiä tapaamisia -10-

11 valiokuntien puheenjohtajien kanssa. Valiokuntien tehtävät ovat ensimmäisten toimintavuosien jälkeen selkeytyneet huomattavasti. Huhtikuussa tehtiin valiokuntien toimijoille kysely, jossa pyrittiin kartoittamaan valiokuntien tilaa kehitystoimenpiteitä varten. Kyselyn pohjalta järjestettiin workshop valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kanssa. Workshop:ssa pohdittiin keinoja valiokuntien toiminnan kehittämiseksi. Syksyllä järjestettiin kysely valiokuntalaisille. Tulokset käytiin läpi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa. Keskustelujen pohjalta suunniteltiin kehittämistoimenpiteitä. Keskeisimmäksi toteutuksi toimenpiteeksi nousi valiokuntien kuvauksien päivittäminen vastaamaan paremmin nykytilaa. Marraskuussa järjestettiin valiokuntien infotori educariumilla, jossa oli mahdollisuus tutustua valiokuntien toimintaan. Joulukuussa valiokunnille järjestettiin yhteiset pikkujoulut TYYn saunalla. Uudet valiokunnat perehdytettiin tehtäviinsä 8. joulukuuta. Turun yliopiston varainhankintaan osallistuminen (Leino) Valtioneuvosto päätti jatkaa yliopistojen varainkeruun vastinrahoitusta saakka. TYY edesauttoi Turun yliopiston varainhankinnan onnistumista vastinrahan keräysajan aikana viestimällä varainhankinnasta ja osallistumalla varainhankintakampanjaan yhteistyössä Akateemisen aurajokilaivuriyhdistyksen kanssa. TYY kannusti myös muita alayhdistyksiä varainhankintakampanjoihin. Edustajistovaalit 2011 (Nyström) Edustajisto valitsi maaliskuun kokouksessaan keskusvaalilautakunnan. Hallitus valitsi edustajistovaalikoordinaattoriksi Topi Artukan, joka toimi keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja hoiti vaaleihin liittyviä käytännön asioita. Johannes Dahlström palkattiin hoitamaan sähköisen äänestyksen teknistä puolta. Vaalimateriaalien englanninkielistä käännöstyötä alettiin valmistella toukokuun lopulla ja materiaalit saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen vaaleja. Vaalit olivat jälleen TYYssä hyvin onnistuneet muutamia pieniä epäkohtia lukuunottamatta. Työntekijät ja keskusvaalilautakunta tekivät ansiokasta työtä vaalien järjestämiseksi ja toimivat aktiivisesti ja ripeästi havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Artukka nosti kattavassa loppuraportissaan -11-

12 kehitysideoiksi tulevaisuutta varten mm. kokonaan sähköiseen äänestykseen siirtymisen, vaalien pitämisen vasta marraskuun puolivälin jälkeen ja tarkennuksia vaalikuulutukseen sekä kurinpitoon liittyviin asioihin. MUU TOIMINTA MYY-tapaamiset (Elenius) TYY järjesti HYYn, Tamyn, JYYn ja ÅAS:n hallituksille ja pääsihteereille tapaamisen, jossa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Ohjelmassa oli SYL:n varapuheenjohtaja Jarno Lappalainen kertomassa vaalivaikuttamisen tilanteesta, sektoritapaamiset, TYYn hallituksen vuoden 2007 puheenjohtaja Eric Carverin ylioppilasliikkeen tulevaisuudenvisiointia -työpaja sekä koulutussosiologian professori Osmo Kivisen alustus yliopistojen rahoituksesta. Toisen päivän lopuksi ideoitiin aiheita syksyllä Tampereella pidettävää MYY-tapaamista varten. Syksyn tapaamisen järjesti Tamy Tampereella. Ohjelmassa oli SYL:n liittokokoukseen valmistautumista, Tampereen yliopiston hallinnolliseen uudistukseen tutustuminen, kuntavaalityöpaja sekä opetusministerin erityisavustaja Aleksi Kaleniuksen vierailu. Linjapaperin valmistelu (Elenius) Edustajisto kävi syksyn aikana lähetekeskustelun ja hyväksyi päivitetyn poliittisen linjapaperin. Samassa yhteydessä linjattiin, että linjapaperin sykli muutetaan niin, että kukin edustajisto hyväksyy linjapaperin ensimmäisen vuotensa lopulla. -12-

13 ALAYHDISTYKSET ALAYHDISTYSTOIMINTA (MERIVUORI) Yleistä Alayhdistyssektorin toimintasuunnitelmassa ja strategiassa oli vuodelle 2012 seitsemän eri kirjausta. Lisäksi linjapaperissa oli yksi kirjaus, jota edistettiin aktiivisesti. Näistä kaikista muotoiltiin alkuvuodesta toteutussuunnitelma, johon kirjattiin kunkin projektin aikataulu ja vastuunjako. Lisäksi toteutussuunnitelmaan kirjattiin viisi muuta projektia sekä viisi jatkuvaa toimintaa kuvaavaa kohtaa. Yhteensä toteutussuunnitelmaan tuli 18 kirjausta. Suurin muutos edellisen vuoden toimintaan oli valiokunnan ottaminen vahvemmin mukaan koko sektorin toimintaan. Koko vuoden ajan hallituksen alayhdistysvastaava, TYYn järjestösihteeri ja valiokunnan pj sekä vpj kokoontuivat lähes viikoittain pidettyihin sektoripalavereihin. Tämän ansiosta valiokunnan ei tarvinnut kokoontua aivan yhtä usein kuin viime -13-

14 vuonna, projekteihin saatiin enemmän tekijöitä ja valiokunta oli paremmin perillä koko sektorin toiminnasta. Seuraavassa käydään läpi toteutussuunnitelmaan kirjattujen tehtävien edistyminen vuoden aikana. Toimintasuunnitelmasta ja strategiasta poimitut kirjaukset Uusittu alayhdistysohjesääntö Uusi ohjesääntö otettiin käytännössä käyttöön heti vuoden alusta. Hallitus hyväksyi alayhdistykset uudessa nopeammassa aikataulussa ja puheenjohtajiin saatiin heti yhteys valiokunnasta. Ohjesäännöstä ja sen muutoksista kerrottiin kaikissa puheenjohtajatapaamisissa, alayhdistyskoulutuksissa ja sähköisissä tiedotteissa. Kevään aikana kerättiin listaa asioista, joita tulee muuttaa tai lisätä ohjesääntöön ja syksyllä edustajisto hyväksyi muutetun ohjesäännön valiokunnan esityksestä. Filiaalien tukeminen Alayhdistyssektori järjesti vuoden aikana kaksi Porin vierailua ja kolme Rauman vierailua. Sen lisäksi Porin opiskelijasihteeri (Pointer ry) ja PorKy:n puheenjohtaja sekä Rauman opiskelijasihteeri vierailivat TYYssä. Vierailut koostuivat vapaasta sekä ohjatusta keskustelusta, koulutuksesta ja toimintaan tutustumisesta. Niiden ansiosta sekä valiokunnalla että muilla sektorin toimijoilla oli parempi käsitys Rauman ja Porin toiminnasta ja tuen tarpeesta. Filiaalien syyskokousrupeamien jälkeen Raumalla järjestettiin filiaaleissa toimivien alayhdistysten pyynnöstä sekä kopo- että sopo-koulutukset yhdistysten itse valitsemana aikana, mutta koulutukseen osallistui vain yksi henkilö. Loppuvuodesta päätettiin, että jatkossa Turussa järjestettävät kou- -14-

15 lutukset kuvataan ja annetaan filiaaleissa toimivien alayhdistysten käyttöön. Rohkaistaan alayhdistyksiä englanninkielisen viestinnän lisäämiseen ja kotikansainvälistymiseen Valiokunnasta valittiin kv-vastaava, jonka tehtävänä oli kv-kirjausten toteuttaminen. Ennen vappua kv-toiminnasta kiinnostuneet alayhdistykset tapasivat yhdessä TYYn ay- ja kv-sektorien sekä kv-alayhdistysten kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli innostaa alayhdistyksiä vielä enemmän kvtoimintaan, kouluttaa toimijoita ottamaan myös kv-opiskelijat huomioon, luoda suhteita kv-yhdistysten ja muiden alayhdistysten välille ja suunnitella syksyn toimintaa. Alkusyksystä ainakin tapaamiseen osallistuneet alayhdistykset osallistuivat kv-opiskelijoille suunnatuille messuille sekä järjestivät yhteistyössä ESN:n kanssa Welcome Partyjen etkotilaisuuden, jonka tarkoituksena oli luoda luonnollinen tilaisuus paikallisten ja kv-opiskelijoiden tutustumiselle. Siellä alayhdistyksillä oli myös mahdollisuus houkutella kv-opiskelijoita mukaan toimintaansa. Järjestötoimijan hyvinvointi-projekti Valiokunnan sopo-vastaava järjesti yhdessä hallituksen sopo-vastaavan kanssa järjestötoimijan hyvinvointipäivän. Alayhdistyspalveluiden kehittäminen Alkuvuodesta päätettiin muuttaa Turku-salin varausjärjestelmää siten, että salista voi vuokrata vain puolet. Tämä siksi, että etenkin ilmaisia kokoontumistiloja on vähän ja usein salin käyttäjät eivät tarvitse koko isoa tilaa itselleen. Tekninen uudistus nettisivuille jäi seuraavalle vuodelle. TYYMA astiastoa täydennettiin ostamalla mm. kannuja ja alkuruokalautasia. Alayhdistysten lainattavissa olevaa tarvikelistaa pidennettiin muultakin osin, ja käytäntöjä muutettiin esimerkiksi siten, että videotykin mukana voi lainata myös kannettavan tietokoneen ja molemmat saa viedä myös YO-talojen ulkopuolisiin tiloihin. -15-

16 Ylioppilastalon remonttiin vaikuttaminen Valiokunnasta valittiin remonttivastaava, joka osallistui remonttia koskeviin tilaisuuksiin. Myös puheenjohtajatapaamisissa keskusteltiin asiasta. Tarkempi kuvaus organisaatio-osiossa. Monitoimitilan hankkiminen alayhdistysten käyttöön Alkuvuodesta päätettiin, ettei monitoimitilaa kannata etsiä ennen kuin remontin suunnitelmat saadaan tehtyä. Sen sijaan osakuntatilojen käyttömahdollisuuksia on koottu alayhdistyksille tiedoksi. Linjapaperista poimittu kirjaus Alayhdistysten osallistuminen kulttuuripääkaupunkivuoteen Alkuvuodesta ideoitiin yhdessä kulttuurisektorin kanssa uudenlaista laajasti kampukselle levittäytyvää avajaiskarnevaalia ikään kuin näyteikkunana opiskelijakulttuuriin. Asiasta tiedotettiin ja keskusteltiin molemmissa kevään pj-tapaamisissa ja sähköisesti. Uudenlainen avajaiskarnevaali saikin alayhdistykset aktiivisesti mukaan tapahtumaan ja uutta konseptia päätettiin jatkaa seuraavanakin vuonna. Alayhdistyksiä myös kannustettiin tiedottamaan tapahtumistaan TYYn kulttuurivastaavalle, joka lisäsi tapahtumien tiedot kulttuuripääkaupungin viralliseen tapahtumakalenteriin. Jatkuvaa toimintaa kuvaavat kirjaukset Sopo-ay projektit Valiokunnan sopo-vastaava vastaa sektorin sopo-toiminnasta. Keväällä alayhdistysten koulutuksissa ja tapaamisissa keskityttiin enemmän alayhdistystoiminnan perusteisiin ja sopoa on sivuttu vain vähän, mutta syksyllä -16-

17 sopoa painotettiin esimerkiksi puheenjohtajatapaamisissa enemmän. Edeltävänä vuonna toteutetusta sopo-toiminnasta alayhdistykset saavat painotettuja pisteitä vuoden 2012 toiminta-avustusten pisteytyksessä. Alayhdistyskoulutukset Alkuvuodesta alayhdistyksille pidettiin pj-seminaari ja koulutukset aiheina talous, viestintä, kopo, yhdistystoiminta, kv, tapahtumat ja sopo. Koulutusten sisällöistä vastasivat aiheen parissa toimivat työntekijä ja hallituksen jäsenet. Lisäksi valiokunta järjesti kaksi open space mallista iltaa, joiden aikana alayhdistysten aktiivit saivat kierrellä keskustelu- ja koulutuspisteillä, joita oli tarjolla kaikista yleisesti alayhdistyksissä jaetuista tehtäväalueista. Pisteiden vetäjinä toimivat pääasiassa kokeneet alayhdistystoimijat ja TYYläiset. Loppuvuodesta koulutettiin uusia puheenjohtajia, taloudenhoitajia ja filiaalien sopo- sekä kopo toimijoita. Alayhdistysten puheenjohtajien tapaamiset Alkuvuosi aloitettiin uudenlaisella pj-seminaarilla, jossa yleisten alkuvuoden asioiden lisäksi eri sektorit käyttivät puheenvuoroja vuoden tärkeistä asioista. Kevään toinen pj-tapaaminen järjestettiin ravintola Galaxin tiloissa. Tapaaminen keskittyi pääasiassa toiminta-avustusten hakuprosessiin. Lisäksi tarjolla oli sopoa, kulttuuria ja tortillabuffet. Syksyn ensimmäinen pj-tapaaminen pidettiin Sampo-pankin tiloissa. Pankin esittelyn jälkeen käytiin läpi syksyllä eteen tulevia yhdistystoiminnan haasteita, TYYn eri sektoreiden kuulumisia koskien alayhdistyksiä ja hallituksen pj koulutti puheenjohtajia yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Viimeinen pj-tapaaminen keskittyi ohjesääntöön tulleisiin muutoksiin ja loppuvuoden rutiineihin. Tapaamisen jälkeen puheenjohtajat osallistuivat valiokunnan järjestämille pj-sitseille. Alayhdistysluettelo ja alayhdistysavustukset Alayhdistysluettelo hyväksyttiin alkuvuodesta uuden ohjesäännön edellyttämällä tavalla. Muutamia yhdistyksiä joiden jäsenmäärä oli alle vaadittavat 10 tai joiden alayhdistysasema muusta syystä vaati keskustelua, kutsuttiin -17-

18 vierailulle TYYhyn. Pidetyistä keskusteluista oli selvästi hyötyä, sillä yhdistykset ovat sen jälkeen esimerkiksi hankkineet lisää virallisia jäseniä. Valiokunnasta valittiin projektiavustusvastaava, joka yhdessä hallituksen ay-vastaavan ja järjestösihteerin kanssa kokoontui käsittelemään hakemuksia myöntöpäätöksiä valmistellen. Projektiavustuksia haettiin vuonna 2011 aikaisempia vuosia huomattavasti enemmän, mikä tarkoittaa myönnettyjen summien pienenemistä. Uudistetut kriteerit ovat luultavasti auttaneet alayhdistystoimijoita hahmottamaan, mihin avustusta voi saada ja toisaalta niiden perusteella on ollut helppo sulkea pois tapahtumia joihin avustusta ei ole tarkoitettu. Toiminta-avustuksia myönnettiin pistemallilla nyt toista kertaa. Valiokunta valmisteli asiaa pitkään ja prosessiin tehtiin monia parannuksia aikaisempaan vuoteen verrattuna. Pisteytystä käytiin etukäteen paremmin läpi ja teknisesti avustukset pisteytettiin selkeämmin johtuen uudesta pisteytystaulukosta. Linjaa tiukennettiin esimerkiksi määräaikojan suhteen. Eniten haastetta tuotti tiedotus, koska vaikutti siltä että tiedonpuute alayhdistyksissä aiheutti ongelmia. Toiminta-avustusten hakemisesta tiedotettiin ainakin valiokunnan kummimaileissa, TYYn nettisivuilla, pj-listalla ja etenkin pj-tapaamisissa. Kummit myös tarjoutuivat menemään alayhdistyksiin vierailulle kun hakemusta aletaan kirjoittaa. Neuvonta-, laina- ja vuokrauspalvelut Neuvontaa alayhdistyksille antoivat sekä järjestösihteeri että ay-vastaava. Myös kummit toimivat entistä aktiivisemmin. Laina- ja vuokrauspalveluja hoisivat järjestö- ja toimistosihteerit. Palveluun kerättiin alayhdistyksiltä täydennysideoita, joita valiokunnan kummivastaava vei syksyllä eteenpäin. Muut kirjaukset Alayhdistyskoulutusten kehittäminen Vuoden ensimmäistä pj-tapaamista uudistettiin. Koulutusten ajoitusta koordinoitiin järjestösihteerin toimesta. Tavoitteena oli sijoitella koulutukset pa- -18-

19 remmin siten, että ne mahdollisimman vähän söisivät osallistujia toisiltaan. Etenkin Rauman koulutusten sopimisessa ja niistä tiedottamisessa on vielä parantamisen varaa. Alayhdistyssektorikäsikirja Käsikirjaa tehtiin järjestösihteerin toimesta loppuvuoden aikana, mutta projekti jäi vielä kesken ja sitä jatketaan vuonna Yhdistystoimijaoppaan päivittäminen Yhdistystoimijaoppaan kirjoittajat ovat luvanneet päivittää opasta nykyisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Eduskuntavaalien kiireiden vuoksi projekti päätettiin toteuttaa kesällä ja syksyllä järjestösihteerin ja kirjoittajien yhteistyössä. Edistystä ei kuitenkaan syksynkään aikana tapahtunut. Kilpailut Osana sopo-vuotta päätettiin järjestää alayhdistysten toimistokilpailu. Myös valiokunta innostui asiasta ja kirjasi sen toimintasuunnitelmaansa. Valiokunta toteutti kilpailun loppukeväästä. Osallistujia oli vastaaviin kilpailuihin nähden hyvin ja parhaiten jäsenistöä yhdistyksen kokoon nähden palvelevat toimistot palkittiin TYYlikkäässä vapussa. Syksyllä valiokunta järjesti jatkuvuuskilpailun, jonka tarkoituksena oli kerätä hyviä vinkkejä alayhdistysten jatkuvuuden turvaamiseksi ja jakaa tietoa eteenpäin muille alayhdistyksille. Osakuntatilojen ja TYYn kappelin ay-käyttö Osakuntien edustajien kanssa keskusteltiin alayhdistysten tilatarpeista ja edustajien kanssa sovittiin miten, minkälaisia tiloja ja millä ehdoilla muut alayhdistykset voivat käyttää osakuntien tiloja. Ohjeet tiloista on lisätty TYYn nettisivuille. Pääsihteerin toimesta myös kappeli on saatu TYYn alayhdistysten käyttöön. -19-

20 KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLISET ASIAT (LEINO) Toimintasuunnitelmasta Alayhdistysten englanninkielisen viestinnän lisääminen Alayhdistyksille annettiin mahdollisuus tiedottaa tapahtumistaan Mid-Week Mailin kautta, sekä rohkaistiin ilmoittamaan tapahtumistaan myös englanniksi TYYn verkkosivuilla. Alayhdistysten kansainvälisyysopasta on päivitetty ja oppaan pohjalta alayhdistyksille järjestettiin koulutus huhtikuussa. Tarkempi kuvaus alayhdistysosiossa. -20-

21 Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sosiaalipoliittisten tukipalveluiden kehittäminen Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden sosiaalipoliittisten tukipalveluiden kehittäminen painottuu syksyyn. Keväällä on osallistuttu Kielikeskuksen suunnittelupäivään, jossa vaikutettu tarjottavien kurssien saatavuuteen ja keskusteltu kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kielten opiskelun ongelmista. Maaliskuussa lausuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön raporttiin kansainvälisten opiskelijoiden asumispalveluiden kehittämisestä. Kevään aikana osallistuttiin yliopiston kieliohjelman valmisteluun, joka valmistui juhannukseksi. Hallituksen kansainvälisten asioiden vastuualueen arviointi TYYn kansainvälistä sektoria arvioitiin vuoden aikana. Sihteerit ja hallituksen jäsenet pitivät säännöllisesti tapaamisia, jossa keskusteltiin sektorin kehittämisestä. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen pohjalta laadittiin sisäinen muistio, jota käytettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelman sektorijaon suunnittelun pohjana. Kansainvälisen sektorin tehtäviä integroitiin muihin sektoreihin, mutta hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavan tehtävä päätettiin säilyttää, koska kaikkia tehtäviä ei voitu kohdistaa mielekkäällä tavalla muille sektoreille. Käännätetään ylioppilaskunnan dokumentteja englanniksi Vuoden aikana TYY rekrytoi virallisen kääntäjän tekemään dokumenttien käännökset. Dokumentteja käännettiin suunniteltua vähemmän johtuen kääntäjän puutteesta ja tulevista uudistuksista dokumenteissa. Selvitetään tutkinnoissa käytössä olevia kansainvälistymisosioita Kansainvälistymisosioiden selvitystyötä tehtiin jatkuvasti vuoden aikana eri sektoreilla. -21-

22 Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden rohkaiseminen edunvalvontatyöhön Kevään aikana oltiin aktiivisesti yhteydessä International students of Turku universities ry:hyn. Yhdistyksen toimijoille järjestettiin koulutus maalikuussa. Lisäksi yhdistyksen toimijoita on autettu yhdistyksen toiminnan kehittämisessä. Kansainvälisiä opiskelijoita kannustettiin osallistumaan edustajistovaaleihin. Jatkuva toiminta Toimintasuunnitelman projektien lisäksi keväällä toteutettiin jatkuvan toiminnan projekteja ja tehtäviä. Hallituksen kv-vastaava ja kv-sihteeri pitivät palavereja viikoittain ja kevään aikana koulutettiin kansainvälisten asioiden valiokuntaa sekä tavattiin ESN:n edustajia muutamaan otteeseen. Kv-sihteeri osallistui myös kuukausittain Turun yliopiston kansainvälisten palveluiden kokouksiin, sekä Turun yliopiston kv-ohjausryhmän kokouksiin. Kevään aika järjestettiin yhteistyössä kv-valiokunnan kanssa kansainvälisten yhdistysten tapaaminen. Saapuvat vaihto-opiskelijat otettiin vastaan alkukeväästä pitämällä heille orientaatiopuheenvuoro ja järjestämällä yhteistyössä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Welcome Partyt. Lähteville vaihto-opiskelijoille käytiin kertomassa vinkkejä vaihtoon lähtöorientaatiossa ja kv-valiokunta järjesti samana päivänä kokemuksia vaihdosta -tilaisuuden. Kv-sektori koulutti sekä kv-vaihto-opiskelijoiden että kv-tutkintoopiskelijoiden tuutoreita. Vuoden aikana osallistuttiin yliopiston kieliohjelman laatimiseen, joka sisältää muun muassa linjauksia ja tavoitteita koskien kielten asemaa ja suhteita opetuksessa ja tutkimuksessa sekä kieliä yliopiston hallinnossa ja viestinnässä. -22-

23 KAUPUNKISUHTEET KAUPUNKISUHTEET (ELENIUS) Kaupunkisuhteiden osalta vetovastuu vuonna 2011 oli ÅAS:lla. Kevään aikana kunnallispoliittinen vaikutustyö keskittyi kunnallispoliittisen ohjelman valmisteluun. Turun Sanomien Kampukselta kajahtaa blogiin kirjoitettiin pääosin kaksi tekstiä joka neljäs viikko. Kunnallispoliittisen ohjelman toteuttaminen (toimintasuunnitelmasta) Ylioppilas- ja opiskelijakuntien kiireistä johtuen ohjelman työstäminen viivästyi. Ohjelmaan nostettiin syksyllä 2010 toteutetussa opiskelijoiden kaupunkikyselyssä nousseita ongelmakohtia, päällimmäisinä opiskelijoiden työllistyminen, kaupunkiympäristön kehittäminen, terveydenhuolto ja kaupungin hallinto ja tiedottaminen. Ohjelma hyväksyttiin TYYn hallituksessa -23-

24 26.5. ja ohjelma painettiin syksyn alussa. Julkistaminen yhdessä kaupungin kanssa oli Ohjelmaa käytiin esittelemässä vuoden loppuun mennessä keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton, vihreiden ja rkp:n valtuustoryhmille Opiskelijoiden yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistaminen (toimintasuunnitelmasta) Projekti sidottiin eduskuntavaalivaikuttamiseen, jota on kuvattu sosiaalipolitiikka-osiossa. Allianssin kampanjaan ei osallistuttu sen ollessa suunnattu enemmän toisen asteen opiskelijoille, alaikäisille ja juuri äänestysikään päässeille kuin korkeakouluopiskelijoille. Kiinnostaako.fi-sivua päivitettiin jatkuvasti vaalivaikuttamisen yhteydessä. Päivittämisestä vastasivat kunkin yo- tai opiskelijakunnan viestintävastaavat. Yhteistyön tiivistäminen Turun kaupungin kanssa Loppuvuonna sovittiin apulaiskaupunginjohtaja Lehmuston kanssa, että vuonna 2012 luotaisiin uudelleen säännöllinen tapaamismalli, jossa ajankohtaisista asioista olisi helppo keskustella. -24-

25 KEHITYSYHTEISTYÖ KEHITYSYHTEISTYÖ Toimintasuunnitelmasta Selkeytetään kehitysyhteistyöstä tiedottamista Kehitysyhteistyön tiedottamista pohdittiin sektorin sisäisissä palavereissa ja asiasta keskusteltiin kehitysyhteistyövaliokunnassa. Suurempia uudistustoimenpiteitä ei kuitenkaan vuoden aikana aloitettu. TYYn oma Meksiko-hanke TYYn kehitysyhteistyövaliokunnassa toimiva Meksiko-ryhmä, Meksiko-hankekoordinaattori ja kansainvälisten asioiden sihteeri koordinoivat vuonna 2010 aloitettua metsähanketta. Ulkoasiainministeriölle on laadittu vuosira- -25-

26 portti yhteistyössä TYYn meksikolaisen kumppanijärjestö AJAGIn kanssa. Meksikoon tehtiin hankeseurantamatka, jolle osallistuivat kansainvälisten asioiden sihteeri sekä Meksiko-hankekoordinaattori Peltonen. Hankeseurantamatkalla aloitettiin vuosina mahdollisesti toteutettavan uuden kehitysyhteistyöhankkeen suunnittelu. TYYn viestintä- ja kehityskasvatushanke Vuoden 2011 viestintä- ja kehityskasvatushanke koostui seuraavista osaalueista: - Turun ylioppilaslehden välissä ilmestynyt kehitysyhteistyöliite - Kehitysyhteistyöesite uusille opiskelijoille (Yks iso ja Big One) - Lukiovierailut - Sandaaliteos - Kehitysyhteistyöaiheisten korttien suunnittelukilpailu Kehitysyhteistyövaliokunnan jäsenet toteuttivat hankkeen osa-alueet kansainvälisten asioiden sihteerin avustuksella. Lisäksi hankkeeseen palkattiin kehitysyhteistyöliitteen päätoimittaja ja taittajia. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat muun muassa turkulaiset lukiot, Kristiina Tuura ja Shiffa ry sekä Suomen Pakolaisapu. Sandaaliteos oli osa Turun kulttuuripääkaupunkivuotta. Kulttuurivaliokunta osallistui teoksen toteuttamiseen. SYL:n valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko TYY on mukana SYL:n koordinoimassa kaksivuotisessa viestintä- ja kehityskasvatushankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikko. Paikallinen hankekoordinaattori ja kehitysyhteistyövaliokunta olivat vastuussa paikallisen teemaviikon järjestelyistä. Koordinaattori kokosi ympärilleen vapaaehtoisryhmän, jonka avulla teemaviikko toteutettiin. Eri paikkakuntien koordinaattoreista koostuva ohjausryhmä koordinoi teemaviikon suunnittelua ja toteutusta valtakunnallisesti. -26-

27 MUU TOIMINTA Kehitysyhteistyön 0,7 % -varojen suunnitelma Kehitysyhteistyövaliokunta päivitti TYYn 0,7 % -suunnitelmaa. Japanin katastrofi TYYn hallitus päätti kokouksessaan 13/2011 lahjoittaa 500 euroa SPR:n katastrofirahastoon Japanin maanjäristyksen uhreille. TYY organisoi myös halukkaille opiskelijoille mahdollisuuden kerätä lippailla varoja Japanin-työn tukemiseen SPR:n kautta. Osallistuneet keräsivät lähes tuhat euroa. -27-

28 KOULUTUSPOLITIIKKA KOULUTUSPOLITIIKKA (KAJANDER) Yleistä TYYn vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa oli koulutuspoliittisella sektorilla kymmenen projektia. Näiden toteuttamiseksi laadittiin alkuvuonna toteuttamissuunnitelma, jossa määriteltiin tarkempi kuvaus projektien toteuttamisesta, vastuut, aikataulut sekä yhteistyötahot. Toteuttamissunnitelman toimeenpanosta ovat vastanneet hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Joni Kajander ja koulutuspoliittinen sihteeri Jukka Vornanen. Toteuttamissuunnitelma sisältää myös paljon toimintasuunnitelman ulkopuolista toimintaa. Sektori on pitänyt viikoittain palavereja, joihin myös edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja ja viikon asioista riippuen hallituksen puheenjohtaja ovat osallistuneet. Palavereissa on käyty läpi käynnissä olleita -28-

29 projekteja ja suunniteltu tulevaa toimintaa. Syksyllä palavereita pidettiin tarpeen mukaan. Vuotta voi jakaa toiminnallisesti seuraavanlaisesti. Keväällä toiminnan pääpaino oli selkeästi toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja edistämisessä. Syksyllä painopiste siirtyi enemmän asiakirjojen valmisteluun (lausunnot: KESU, rahoitusmalli, opiskelijavalintauudistus; asiakirjat: lipa, tosu, liittokokousasiakirjat, TY:n strategia). Seuraavassa käydään läpi toteuttamissuunnitelman projektit ja selvitetään, mitä on tehty toimintasuunnitelman ulkopuolella. Sektorin vakiintunut toiminta ja työnjako Hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen täydentäminen Yliopistouudistuksen myötä muuttuneen hallopedien valintamenettelyn puitteissa jäivät täytöt vielä viime vuonna vähiin. Alkuvuonna 2011 niitä on kuitenkin tullut useita. Sektori onkin pyrkinyt kehittämään täyttöihin liittyviä hallinnollisia menettelyjä entistä sujuvampaan suuntaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on hallituksen kokouksessaan 3/11 hyväksymä pysyväispäätös hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshakujen käynnistämisestä. Alayhdistyksissä vuoden 2010 alussa muuttunut valintamenettely on aiheuttanut sekaannuksia täydennysten kohdalla. Sektori onkin pitänyt alayhdistyskoulutuksissa esillä halloped-valintamenettelyä, jotta alayhdistykset tietäisivät miten toimia täydennystilanteissa. Sektori osallistui myös halloped-ohjesäännön uudistustyöhön, mutta sitä käsittelee erillinen kappale. Syksyllä sektori jatkoi keskustelua käytäntöjen kehittämisestä silmällä pitäen kevään 2012 halloped-valintoja. Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinta vuosille osui myös syksylle. Sektori valmisteli haun, järjesti infotilaisuuden hakijoille (13.9.) ja oli mukana valittujen perehdytyksessä. Vuoden opettaja ja opintojakso 2011 Prosessin alussa koposihteeri oli yhteydessä opintohallintoon ja sopi menettelystä ja hakukriteereistä keskusteltuaan hallituksen kanssa asiasta päiväkoulussa. Hakukuulutus hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 11/11. Haku avattiin avattiin ajalle Kun haku päättyi, hakemukset kä- -29-

30 siteltiin hallituksen kesken ja opintoasiainneuvostossa, minkä jälkeen TYYn hallituksen puheenjohtaja valitsi voittajat yhdessä yliopiston rehtorin kanssa. Palkitseminen tapahtui poikkeuksellisesti Turun yliopiston avajaisissa 5.9. Tällä haluttiin korostaa palkintojen merkitystä henkilökunnan piirissä. Ennen palkinnot on jaettu TYYn avajaiskarnevaalin yhteydessä. Vuoden opettajaksi 2011 valittiin pohjoismaisten kielten professori Camilla Wide ja vuoden opintojaksoksi 2011 valittiin kansantieteen työseminaari. Valinnat saivat hyvin huomiota ja julkisuutta yliopiston sisällä, joten palkitsemistilaisuuden vaihtoa voi pitää onnistuneena. Ehdotuksia palkittaviksi tuli myös edeltävää vuotta enemmän. KOKOUKSET JA TAPAAMISET 1. TYYn ja SYL:n kopo-koulutusten ja -tapaamisten vuosisuunnitelma SYL: - SYL:n avausseminaari Kajander - I kopotapaaminen, Helsinki Kajander & Vornanen - II kopotapaaminen, Helsinki Kajander & Vornanen MYY: - MYY-tapaaminen Turussa Kajander & Vornanen - Kevään IEKSMYYKST (koposihteeritapaaminen) Tampereella Vornanen - MYY-tapaaminen Tampereella Kajander - Syksyn IEKSMYYKST Vornanen Muita valtakunnallisia tapaamisia - Bolognan seurantaseminaari Helsingissä Kajander - Suomen hammaslääketieteen opiskelijoiden liiton kevätliittopäivät Turussa Vornanen - Kuka maksaa? seminaari yliopistojen rahoituksesta, Espoon Hanasaari 8.6. Kajander & Vornanen -30-

31 - Peda-forum- ja opintohallinnon päivät (ohessa SYL-verkostotapaaminen), Kuopio Kajander - SYL-varjotyöryhmän yliopistojen rahoitusmallista, kokouksia syksyllä Vornanen Turun yliopiston hallinnon edustajien ja sidosryhmien tapaamiset Rehtorinlounaat Professorien valinnan menettelyprosessi, TYY NettiOpsun kehittäminen, sivuaineoikeudet Avoin yliopisto, opintojen ohjaus 9.5. OKL:n piilomaksut, yliopiston strategian valmistelu Yliopiston strategiatyö, TABU-neuvottelut KESU, TABU-neuvottelut, TYYn syksy TABU-neuvottelut Opintojen ohjaus, TYYn painopisteet TYYn uusi hallitus Tapaaminen vararehtori Reposen kanssa 2.2. hakukohteet, aloituspaikkamäärät, opiskelukulttuuri Tiedekuntien dekaanien ja kauppakorkeakoulun johtajan tapaamiset helmi toukokuu (Kajander) Tiedekuntien opintopäälliköiden tapaamiset huhti-toukokuu (Vornanen) Tapaaminen yliopistoviestinnän kanssa Paloheimo Tapaaminen koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean kanssa 3.3. Tapaaminen opintohallinnon kanssa Petri Sjöblom Tapaaminen TY:n avoimen yliopiston kanssa 6.4. Mervi Varja Tapaaminen yliopiston tietohallinnon kanssa 4.5. Saarikko TYYn ja ÅAS:n kopojen tapaaminen Tapaaminen vararehtori Reposen kanssa (opiskelukulttuuri & opintojen ohjaus) Turun yliopiston pedagogiset messut Tapaaminen tietohallinnon kanssa 7.6. Tapaaminen Turun tieteentekijöiden kanssa Tapaaminen opetuksen kehittämispäällikkö Lappalaisen kanssa 6.9. (opintoje- -31-

32 nohjaus, OhKeSu) Turun tieteentekijöiden Nuorten tutkijoiden klubi Tapaaminen opintohallinnon kanssa (opintoaikojen rajaus, SORA, opintojen ohjaus, hätämajoitus) Petri Sjöblom Tapaaminen vararehtori Reposen kanssa (opintojen ohjaus, opiskelukulttuuri) Kopo-koulutukset hallopedeille, ainejärjestötoimijoille ja valiokuntalaisille Kevään aikana pidettiin kaksi kopokoulutusta Turussa (8.2. ja 22.3.) sekä yksi Raumalla (20.4.). Turun ensimmäisessä kopokoulutuksessa keskityttiin uusien toimijoiden yleiseen perehdyttämiseen, samalla kuitenkin kokeneemmille toimijoille oli tarjolla vuoden kopopääteemaan liittyvä pienryhmä. Toisessa koulutuksessa käytiin läpi yliopiston ajankohtaisia asioita ja opiskelijalähtöistä oppimista. Raumalla kopokoulutuksessa keskityttiin Rauman OKL:sta koskeviin aiheisiin, kuten piilomaksuihin. Tämän lisäksi hallopedeille järjestettiin koulutus, jossa aiheena oli muun muassa halloped-kauden puolivälin katsaus ja rekrytointiprosessit. Raumalla järjestettiin myös koposihteerin voimin kopotoimijoiden tapaaminen Syksyllä kopo- ja halloped-koulutusten tilalla järjestettiin TYYn koulutuspoliittinen seminaari (20.9.) ja kopojen sekä hallopedien kiitosilta (14.12.). Koulutuspoliittinen seminaari oli uusi kokeilu, joka osoittautui menestykseksi. Tilaisuus kesti neljä tuntia, jonka aikana kuultiin alustukset vastuullisesta opiskelukulttuurista (vararehtori Reponen), yliopiston taloudesta (talousjohtaja Helminen), sähköpostiuudistuksesta sekä sähköisestä tenttimisestä. Osallistujia oli paljon ja palaute oli erittäin positiivista. Joulukuussa järjestetty kiitosilta oli jatkumoa vuoden 2010 vastaavalle tilaisuudelle. Osallistujia oli melko vähän, mutta käyty keskustelu summasi hyvin kulunutta vuotta eri toimijoiden näkökulmista ja samalla TYY pystyi kiittämään aktiiveja työpanoksestaan. Raumalla käytiin sopo- ja kopokoulutusten merkeissä, mutta koulutuksiin ei tullut kuin pari ihmistä. Opiskelijan vastuu -teemaa on tuotu -32-

33 esiin kaikkien koulutustilaisuuksien yhteydessä. Halloped-koordinaattorit ovat pitäneet tahoillaan tiedekuntakohtaisia halloped-/kopotapaamisia, joihin koulutuspoliittinen vastaava on mahdollisuuksien mukaan osallistunut. Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous ja sitä edeltänyt valmistelu SYL:n liittokokous kokoontuu vuosittain marraskuussa liittokokoukseen. TYYn hallituksen jäsenet ovat ensisijaisesti vastuussa ylioppilaskunnassa tapahtuvasta valmistelusta. TYYn hallitus lausui ensin kaikista liittokokousasiakirjoista. Lausuntokierroksen jälkeen asiakirjat tulivat uudelleen käsittelyyn teemapohjaisen työryhmäjaon mukaan. Koulutuspolitiikan osalta valmisteluun tuli koulutuspolitiikkaa käsitelleet toimintasuunnitelmakohdat sekä liittokokouskannanotto. Koulutuspoliittinen vastaava johti ylioppilaskunnan valmistelua liittokokousedustajien kopotyöryhmässä. Työryhmän aloitteesta päätettiin esittää vaihtoehtoista kannanottoa huonoksi koetun pohjan tilalle. Aiheeksi valittiin opiskelijavalintauudistus. Tämän kannanoton taakse saatiin suuri määrä ylioppilaskuntia ja kannanottoa jalostettiin liittokokouksessa laajan yhteistyön voimin. Lopulta kannanotto ( SYL:n liittokokous: Järjestelmä saa tehdä virheitä, opiskelija ei? ) hyväksyttiin, samoin kuin tärkeimmät TYYn kopotyöryhmän muutosesityksistä toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2012 Sektori sai syksyn aikana erilaisilta tahoilta (kopot, hallopedit, koordinaattorit, edaattorit) hyviä ehdotuksia toimintasuunnitelmaa silmällä pitäen. Erityisesti TYYn koulutuspoliittisen seminaarin kautta kerättiin runsaasti palautetta. Valmistelun lähtökohtana toimi opiskelijan vastuu-teemaan edelleen jatkaminen ja sen tavoitteiden vahvistaminen. Toinen valmistelua ohjaava tekijä oli halu muodostaa irtonaisten projektien ja asiakohtien sijaan laajempia, useita asiakokonaisuuksia yhteen kokoavia ja sitä kautta myös tavoitteellisempia projekteja. Opiskelijan vastuu -teemaa päätettiin laajentaa koko TYYn toimintasuunnitelman pääteemaksi ja toimintasuunnitelman projektit tiivistettiin kolmeen. Valmistelu tapahtui loka-marraskuussa. Valmistelu pyrittiin sovittamaan yhteen edunvalvontavaliokunnan toimintasuunnitelman valmistelun kanssa. -33-

34 Sektorin toimintasuunnitelmaprojektit vuodeksi 2011 Opiskelijan vastuu ja kiinnittyminen yliopistoyhteisöön Tammikuussa sektori piti palaverin suunnitellakseen pääteeman toteuttamista. Suunnittelun pohjalta tavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat: 1) vuoden loppuun mennessä alayhdistykset huomioivat teeman omassa toiminnassaan, 2) yliopisto, tiedekunnat ja oppiaineet tarkastelevat opetustarjontaansa opiskelijakeskeisen oppimisen näkökulmasta, 3) luodaan edellytykset yliopistoyhteisön yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden osallisuuden tunteen vahvistumiselle. Vuoden aikana teema sisällytetään kaikkiin sidosryhmätapaamisiin ja kaikkiin koulutuksiin. Samalla todettiin, että teema ei toteudu parhaiten kampanjoimalla, vaan teeman aikaansaattamiseksi on pyrittävä muokkaamaan yliopistolla vallitsevaa opiskelukulttuuria. Alkuvuoden painotus teeman toteuttamisessa oli tiedotuksellinen. Teema pyrittiin saada ihmisten tietoisuuteen mahdollisimman laajasti ja monialaisesti. Opiskelijoiden kohdalla tämä tarkoitti teemasta kertomista ja sen avaamista kopo- ja halloped-koulutuksissa, alayhdistysten pj-tapaamisessa, edunvalvontavaliokunnan opiskelijan vastuu -tiimin toiminnassa ja halloped-koordinaattorien kokouksissa. Alayhdistyksille teemaan liittyvät aiheet menivät myös edunvalvontavaliokunnan laatiman ja alayhdistysvaliokunnan kummikierroksillaan toteuttaman kyselyn kautta. Kyselyn tuloksia ei vuoden 2011 aikana ehditty käsittelemään, mutta kysely poiki ideoita valiokuntatoiminnan ja -yhteistyön kehittämiseksi, jotka näkyvät vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa. Yliopiston puolella teema on ollut esillä kaikissa tapaamisissa, joita on ollut muun muassa seuraavien tahojen kanssa: rehtoraatti, opintohallinto, yliopistoviestintä, koulutuskeskus Brahea, avoin yliopisto, yliopiston tietohallinto, opintoasiainneuvosto ja sen alaiset jaostot, tiedekuntien dekaanit ja opintopäälliköt. Yliopiston puolella teema on otettu hyvin vastaan ja opintohallinto sekä opetuksesta vastaava vararehtori Reponen ovat lähteneet kehittämään opiskelukulttuuria Turun yliopistolla. Tästä hyvänä esimerkkinä on opiskelukulttuurille annettu painoarvo yliopiston strategian päivitykses- -34-

35 sä. Teemaa on myös pidetty esillä ylioppilaskuntien yhteisissä tapaamisissa. Teemasta tietoiseksi tekemisessä on onnistuttu. Oppiaineiden henkilökuntatason tavoittamisessa on kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Kevään lopulla painopiste siirtyi kohti konkreettisempia vaiheita teeman ympärillä. Opintohallinnon aloitteesta kevään puolessa välissä eteni projekti opintojen ohjauksen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. Opintoasiainneuvoston ja sen jaostojen opiskelijaedustajien myötävaikutuksella saatiin yhteistyössä opintohallinnon valmistelijoiden kanssa projekti muotoutumaan kartoituksesta suosituksiin perustuvaksi kehittämissuunnitelmaksi. Samalla vaikutettiin siihen, että suositukset/määräykset opintojen ohjauksen vähimmäistasosta yliopistolla saataisiin ylimmältä mahdolliselta tasolta. Syksyllä kehittämissuunnitelman määräävät osat haluttiin antaa rehtorin päätöksenä. Tällaisen päätöksen muotoa valmisteltiin syksyllä useaan otteeseen, mutta itse päätöksen anto venyi kuitenkin vuoden 2012 puolelle. Kaiken kaikkiaan päätöksen lähetekeskusteluissa on korostunut opiskelukulttuuriin vaikuttaminen ja opiskelijan vastuu sekä yhteisöllisyys. Konkreettisina asioina päätökseen on saatu opiskelija- ja opettajatuutoroinnin vastuista ja yhteistyöstä sekä e-hops:sta suositukset. Opiskelukulttuuriin vaikuttamisen kannalta uudet opiskelijat ovat avainasemassa. Tämän takia TYYn kopo- ja tuutorointisektorien sekä yliopiston asialistalla on ollut tuutoroinnin ja sitä kautta myös tuutorikoulutusten kehittäminen. Yksi vastaus tähän oli TYYn oma tuutorkoulutus, mutta asiaa on viety eteenpäin myös opetuksen kehittämisen osa-alueella vaikuttamalla opettaja- ja opiskelijatuutoroinnin kehittämiseen. Opiskelun alkuvaiheessa yhteisöllisyyden ja sitoutumisen edistäminen on ollut myös useamman sektorin tavoitteena. Alussa mainittujen kolmen tavoitteen toteutuminen: 1) Alayhdistyksistä on tullut selkeitä viestejä niin kiinnostuksesta kuin toiminnasta teemaan liittyen. Tavoite on vähintään osittain toteutunut. Yhteenveto on kuitenkin vaikea tehdä ja tavoitteenmukaiseen toimintaan tulee jatkossakin kannustaa. 2) Opiskelijakeskeisen oppimisen (SCL) huomioiminen ei vielä toteutunut huomattavassa mittakaavassa. Kuitenkin opiskelukulttuurin edistäminen ja huomion kiinnittäminen kaikille yhtäläisen opintojen ohjauksen toteuttamiseen sekä huoli opiskelijoiden sitoutuneisuudesta voidaan nähdä merkkeinä onnistumisesta opiskelijalähtöisyyden edistämisessä. Myös vuo- -35-

36 den opettajan ja opintojakson saama lisääntynyt julkisuus toi esille opiskelijalähtöisyyttä opetuksessa. 3) Yliopiston osoittama kiinnostus opintojen alkuvaihetta ja yleisesti opiskelukulttuuria kohtaan luo tavoitteenmukaiset edellytykset. Kuitenkin opiskelijoiden osallisuuden (kuten muidenkin yliopistoryhmien) vahvistaminen on tärkeää tilanteessa, jossa kolmikantainen yliopistohallinto on menettänyt selkeästi merkitystään. Ylioppilaskunnan tulee myös kiinnittää kasvavaa huomiota opiskelijoiden yhteisöllisyyteen. Tätä kuitenkin edistää usea TYYn sektori ja moni niistä koposektoria paremmin. Yllämainitun pohjalta sektori näki teeman edistämisen kannalta parhaana jatkotoimena teeman korottamista koko TYYn toimintasuunnitelman 2012 pääteemaksi. Tällä tavalla teeman yhteisöllinen näkökulma tulee paremmin esille läpi TYYn toiminnan ja teeman edistämiselle tarjoutuu yhä laajemmat työvälineet. Edustajisto valitsi teeman TYYn 2012 pääteemaksi. Sivuaineoikeus Sektori on kartoittanut sivuainetilannetta Turun yliopistolla vierailuillaan tiedekuntien dekaanien ja opintopäälliköjen luona. Näissä tapaamisissa on kyselty tiedekuntien näkemyksiä mahdollisista ongelmista sivuaineiden osalta. On myös kyselty mahdollisia tiedekunnasta nousevia haluja joidenkin sivuaineiden parempaan saatavuuteen. Sivuainetilannetta on kyselty halloped-koordinaattoreilta. Mitään erityisen suuria huolia ei ole tiedusteluissa ilmennyt. Kaikista muista tiedekunnista on haluja suorittaa sivuaineopintoja ja -kokonaisuuksia kauppakorkeakoulusta, mutta senkin osalta monet totesivat asian kehittyneen viime vuoden aikana parempaan suuntaan. Matemaattis-luonnontieteellisen osalta on käyty keskustelua tiedekunnan ja lääketieteellisen välisestä sivuaineopiskelusta. Humanistisen sisällä erityisesti kielten opiskelussa sivuainetilanne on hankala. Sivuaineoikeudet vaativat sivuainekokeen ja tämä voi tarkoittaa, että ensimmäisenä vuonna opiskelija ei pysty opiskelemaan kuin noin 30 opintopistettä. Tähän on kuitenkin herätty tiedekunnan ja opintohallinnon tasolla ja tilanteeseen pyritään vaikuttamaan opintojen ohjausta kehittämällä. -36-

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 32/2015 Aika: 22. lokakuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella

SYL:n liittokokous Espoon Korpilammella Sivu 1/5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 270 Kokouksen avaus 271 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1/7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi Ylioppilaskunnan vaikuttavat projektit Turun

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 40/2012 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.11.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt: - jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2012 liitteen mukaisesti. - nimetä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 1/5 Pöytäkirja 1/2017 Aika: 15. joulukuuta 2016 klo 10.45 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Ali Benkherouf Inari Harjuniemi

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Pöytäkirja 15/2015 Aika: 23. huhtikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Esityslista 34/2014 Aika: 16. lokakuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Esitys: Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjat valitsemalla kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Sivu 1/7 Pöytäkirja 19/2015 Aika: 28. toukokuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja 34/2014 Aika: 16. lokakuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 36/2017 Aika: 2. marraskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja (poistui kohdassa

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/7 Pöytäkirja 5/2015 Aika: 12. helmikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/6 Esityslista 28/2015 Aika: 24. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 35/2016 Aika: 27. lokakuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2016 Aika: 11. toukokuuta 2016 klo 12.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Esityslista 5/2015 Aika: 12. helmikuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15.

13.5.2015 PÄÄTÖSLUETTELO 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015. Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. 1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 6. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 11/2017 Aika: 23. maaliskuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2015 Aika: 4. kesäkuuta 2015 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö

Miika Tiainen, varapuheenjohtaja Laura Aaltonen Tuomas Dahlström Katariina Kulha Jyri Lähdemaa Teppo Vättö Sivu 1/7 Esityslista 2/2016 Aika: 14. tammikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Esityslista 30/2017 Aika: 14. syyskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2017 Aika: 18. toukokuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/6 Pöytäkirja 33/2017 Aika: 5. lokakuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 1 2 sivu 1/21 1 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.11.2010 2 3 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Organisaatio...2 2.

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja 41/2014 Aika: 4. joulukuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/7 Pöytäkirja 37/2017 Aika: 9. marraskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 13/2017 Aika: 30. maaliskuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika. Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta ja vapaa-aika Sanni Marjanen Eetu Rantakangas Koulutus tutorleirillä 26.4.2015 Mikä on suosikkipaikkasi Jyväskylässä? Jyväskylä on fuksin uusi koti Ihminen on onnellisempi,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 3/2017 Aika: 20. tammikuuta 2017 klo 10.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 20. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 17/2015 Aika: 13. toukokuuta 2015 klo 12.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/7 Pöytäkirja 30/2017 Aika: 14. syyskuuta 2017 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme (kohdasta 382) Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme (kohdasta 382) Sami-Petteri Seppä Sivu 1/8 Pöytäkirja 26/2015 Aika: 10. syyskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 22/2016 Aika: 16. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Esityslista 4/2017 Aika: 26. tammikuuta 2017 klo 9.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä

Janika Takatalo, varapuheenjohtaja Jesse Huovinen Lauri Liljenbäck Julia Litokorpi Riina Lumme Sami-Petteri Seppä Sivu 1/5 Pöytäkirja 34/2015 Aika: 5. marraskuuta 2015 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Mikko Mononen, puheenjohtaja Janika Takatalo, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun suunnistajien seuramaja Alppila, Rauvolantie 230, Kaarina

Turun suunnistajien seuramaja Alppila, Rauvolantie 230, Kaarina Sivu 1/5 Pöytäkirja 25/2017 Aika: 10. elokuuta 2017 klo 15.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turun suunnistajien seuramaja Alppila, Rauvolantie 230, Kaarina Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/6 Pöytäkirja 6/2016 Aika: 11. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja 39/2014 Aika: 20. marraskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt:

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt: Hallituksen päätösluettelo 29/2013 Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.9.2013 pitämässään kokouksessa päättänyt: - hyväksyä verkkomainosmyyntisopimuksen RC kustannus Oy:n kanssa. - valita

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Esityslista 8/2017 Aika: 24. helmikuuta 2017 klo 11.00 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 3. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Esityslista Aika: 4. syyskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 9. tammikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/6 Pöytäkirja 19/2017 Aika: 10. toukokuuta 2017 klo 14.30 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Esityslista 38/2014 Aika: 13. marraskuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/10 Pöytäkirja 2/2016 Aika: 14. tammikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Muu jakelu: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013

TYYE syyskuu2013: LIITE 4: HALLITUKSEN PUOLIVUOTISSELVITYS 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys 2013 sivu 1(33) TYYn hallituksen puolivuotisselvitys sivu 2(33) Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Organisaatio... 5 Henkilöstöpoliittinen ohjelma (jatkuva projekti vuodelta 2012)... 5 TYYn henkilöstön työnohjaus

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 HELMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 1.2. SU hallituksen mökkeily, Tuusniemi 2.2. MA SYL:in avausseminaari, Korpilampi 3.2. TI SYL:in avausseminaari,

Lisätiedot

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Marjo Turunen (hallituksen puheenjohtaja) - 1.2. Tosuntosun työstämistä - 2.-3.2 AYY:n vuosijuhlat - 5.2. Hallituksen iltakoulu - 6.2. Hallituksen kokous

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot