34. Liikennelaitos 1}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "34. Liikennelaitos 1}"

Transkriptio

1 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää suurin ja vaikein liikennetarve. Raitiovaunukaluston jatkuva huonontuminen vaikutti, että raitioliikennettä jouduttiin jonkin verran vähentämään. Kun autoja saatiin hankituksi verraten paljon, koetettiin autoliikenteellä mahdollisuuksien mukaan korvata vähentynyttä raitioliikennettä ja lisäksi autoliikenteen avulla parantaa varsinkin esikaupunkiliikennettä. Liikennelaitoksen liikennesuunnitelmassa oli kertomus vuonnakin alussa mainitun perusteen lisäksi otettava huomioon, että kaupungin asutus enenevässä määrässä siirtyy yhä kauemmaksi keskustasta, mikä kehitys on omiaan asettamaan liikennelaitoksen ratkaistavaksi monasti hyvinkin vaikeita tehtäviä. Kun liikennelaitoksen hoitama pai kallis liikenne oli järjestettävä edellä mainittujen näkökohtien mukaisesti, ei laitos läheskään aina voinut ratkaisevasti ottaa huomioon linjojen kannattavaisuutta. Laitoksen toiminta oli tässä suhteessa voimakkaasti sosiaalisia näkökohtia huomioiva, jolloin toiminnan taloudellinen tuloa merkitsi vähemmän siitä huolimatta, että kaupungin tarkoituksena oli hoitaa liikennelaitoskin itsekannattavana. Olympian kisoja varten laadittu liikennesuunnitelma osoittautui käytännössä mahdolliseksi toteuttaa, ja voitiin henkilökuljetukset hoitaa yleiseksi tyydytykseksi. Taloudellisesti kisaliikeftne tuotti laitokselle pienen ylijäämäti. Uudishankinnoista sujuivat Koskelan hallien rakennustyöt yleensä suunnitelmien mukaisesti, joskin viimeistelytyöt viivästyivät lähinnä koneellisten laitteiden toimitusten myöhästymisen vuoksi. Hallit valmistunevat lopullisesti v:n 1953 syksyn alussa, mutta voitiin niitä jo kertomusvuonna käyttää liikenne vaunu j en yösä ilytyks een, raitiovaunujen säilytykseen syyskuun 22 ptstä alkaen ja linja-autojen säilytykseen joulukuun 8 pistä alkaen. Ratsastushalli, jossa liikennelaitos säilytti 60 raitiovaunua, luovutettiin takaisin urheilu- ja retkeilytoimistolle jo ennen Olympian kisoja. Joulukuun alussa luovutettiin Hernesaaressa sijaitseva, liikennelaitoksen käytössä ollut.ja autojen säilytystä varten kunnostettu vanha rakennus rakennustoimiston puhtaanapito-osaston käyttöön. Linja-autojen hankinnat sujuivat ohjelman mukaisesti. Sitävastoin olivat raitio vaunuhankinnat pysähdyksissä lisenssivaikeuksien vuoksi. Laitoksen taloudellinen tulos oli, kuten kertomuksen myöhemmästä osasta nähdään, tappiollinen* vaikkakaan ei niin suuressa määrin, kuin talousarviossa edellytettiin, ollen tappio nimittäin n. 37 milj. mk pienempi, kuin kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty. Parempaa taloudellista tulosta ei voida odottaakaan, ennenkuin mm. saadaan uutta vaunukalustoa niin paljon, että vapaudutaan goistovalmiin kaluston suurista korjauskustannuksista. Myöskin lisäsivät huomattavasti suurentuneen pääomavelan korko, sähkövirran korkea hinta ja yhä kasvava esikaupunkiliikenne vuosituloksen tappiota. Vielä on todettava, että matkalippujen hinnat olivat kustannustason noususta huolimatta alkuosan vuotta jo edellisenä vuonna lilan alhaiseksi osoittautuneella tasolla ja että kertomuavuönnak&m aaatua korotusta ei voida pitää riittävänä.

2 liikennelaitokseen lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana rahatoimenjohtaja E. von Frenckell ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja J.V. Vuortama sekä jäseninä johtaja J. Hakulinen, raitiovaununkulje11aja V Laine, osastonhoitaja Y. Laine, filosofian maisteri V. Loppi, järjestösihteeri Y. Salonen, filosofian maisteri Ch. Schildt ja diplomi-insinööri Y. Vänttinen. Kaupunginvaltuuston vapautettua anomuksesta sihteeri Salosen lautakunnan jäsenyydestä lokakuun 10 pjnä, valittiin hänen seuraajakseen lautakuntaan toimikauden loppuun taloudenhoitaja J. Mellin. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa toimi kiinteistöjohtaja J. Kivistö. Lautakunnan kokousten lukumäärä oli vuoden kuluessa 32 ja pöytäkirjain pykäläluku 736. Lautakunnalle esitettyjen kirjeiden lukumäärä oli 772, lähetettyjen kirjeiden 379.ia lautakunnan pöytäkirjanotteiden Lautakunnan päätökset. Seuraavassa selostetaan tärkeimmät lautakunnan tekemät lopulliset päätökset: kertomusvuoden syksystä alkaen päätettiin ottaa käytäntöön vain yksi koululaislippu koko lukuvuodeksi entisten kahden asemesta ( ); päätettiin hyväksyä liikennelaitoksen toimenpide laitoksen autojen kaskovakuutussopimuksen uudistamisesta kertomusvuodeksi ja edelleen v:ksi 1953 Vakuutusosakeyhtiö Fenniassa, päätettiin vakuuttaa s/s J.L. Runeberg kesäkuun 15 p:n ja elokuun 14 p:n väliseksi ajaksi samassa vakuutusyhtiössä sekä uusia vastuuvakuutussopimus Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa ( , , , ); liikennelaitoksen pysäkkikorokkeiden suojakaiteet päätettiin edelleenkin maalata punakeltaisiksi ( ,' ); Teollisuuden Työnjohto-opiston kursseille päätettiin lähettää yksi hallityönjohtaja ja kaksi apulaistyönjohtajaa, Ammattienedistämislaitoksen kursseille 3 työntekijää sekä valmistavan poikien ammattikoulun kursseille 20 työntekijää, kurssimaksut päätettiin suorittaa lautakunnan käyttövaroista ( ); päätettiin laitoksen raitiovaunujen ja autojen liputusta varten ostaa olympialippuja ja käyttää tarkoitukseen enintään mk olympiakisojen aiheuttamia menoja varten varatusta määrärahasta ( , , 68 ); omnibusvaunuston esimiehelle I. Hiltuselle päätettiin suorittaa toimitetuista liikennelaitoksen autojen katsastuksista 225 mk/kpl ( ); päätettiin oikeuttaa liikennelaitos myymään kolme käytöstä poistettua raitiotieperävaunua ( , f 86, * ); päätettiin maaliskuun 3 p:stä alkaen toistaiseksi lisätä raitiolinja 7 in päiväliikenteeseen kaksi junaa ( ); päätettiin hyväksyä eräät määräykset, jotka koskivat liikenneoppilaiden ottamista liikennelaitokseen ( ); hyväksyttiin laitoksen toimenpide ratakiskovaihteiden tilaamisesta Teljon tehtaalta ( ); hyväksyttiin Oy. Volvo Auto ah:n esitys liikennelaitoksen neljän edustajan lähettämisestä yhtiön kustannuksella mm 0 G-öteborgissa pidettävään pohjoismaiseen kongressiin ( , 127, ); päätettiin kehottaa liikennelaitosta suorittamaan autolinjojensa auraaminen siinäkin tapauksessa, että kysymys oli yksityisen hoidettavasta katu- tai tieosuudesta ( ); päätettiin vahvistaa liikennepäällystön virkamerkin ja virkalakin sekä autonkuljettajan virkapuvun käytössä noudatettavat määräykset ( , 2.5., 2b2 ); päätettiin, että liikennelaitoksen palveluksesta eläkkeelle siirtyvät henkilöt saavat pitää vuosivapaalippunsa ao. kalenterivuoden loppuun ( ); päätettiin vahvistaa kesäkuun 1 p:stä noudatettavat tilausajomaksut sekä eräitä muita ko. ajoja koskevia määräyksiä ( ); päätettiin, että laitoksen liikennevälineitä ja muuta lautakunnan hallinnossa olevaa kaupungin omaisuutta käytettäisiin mainostarkoituksiin ja että siitä ilmoitettaisiin sanomalehdissä tarjousten saamiseksi sekä hyväksyttiin eräitä tarjouksia ( , , , , , ); oikeutettiin liikennelaitos suorittamaan Oy. Strömberg ab:ile 35 ennakkona raitiovaunuhankintoihin liittyvien varamoottorien hinnasta (

3 ); päätettiin linja-auton alustojen ( , , , ) sekä Iinja-autonkorien ( , , , ) tilauksista tai ostoista; oikeutettiin toimitusjohtaja päättämään laitoksen osoittamasta.vieraanvaraisuudesta eräillä edellytyksillä ( , , 305 ); päätettiin jakaa henkilökunnan järjestötoiminnan tukemiseksi avustuksina yhteensä' mk ( ); päätettiin pidentää diplomi-insinööri G. Nyströmin toiminta-aikaa liikennelaitoksen Koskelan vaunuhallien rakennusvalvo jana siihen saakka, kunnes ko. hallien rakennustyöt olisivat päättyneet ( ); päätettiin luovuttaa XV Olympia Helsinki nimisen yhdistyksen Olympiakylä-osaston käyttöön kisojen ajaksi erinäistä keittiökalustoa sekä periä korvauksena 5 sen hankintahinnasta. ( ); päätettiin oikeuttaa XV Olympia Helsinki niminen yhdistys jakamaan virallisille kisojen osanottajille 200 mk:n korvauksesta ja eräin ehdoin vapaalippu liikennelaitoksen kulkuneuvoihin heinäkuun 10 p:n ja elokuun 4 p:n väliseksi ajaksi; vapaalipuista päätettiin yhdistystä veloittaa yhteensä mk ( , , ); päätettiin hankkia radiokone Töölön vaunuhallin liikennehenkilökunnan odotushuoneeseen ( ); päätettiin periaatteessa Koskelan hallien polttoaineaseman polttoaineen ym. säilytys- ja jakelulaitteiden asentamisesta, polttoaineen hankinnasta ym. hallien rakentamiseen liittyvistä asioista ( , , ); päätettiin perustaa turistilaiva Bathoryn matkustajien kuljetusta varten tilapäinen autolinja Fordin laiturin ja autolinjan 14 Eiran pääteaseman välille ( ); Suomen Kansan Ryhtiliikkeelle myönnettiin oikeus julisteiden kiinnittämiseen liikennelaitoksen kulkuneuvoihin heinäkuun 10 p:n ja elokuun 4 p:n väliseksi ajaksi ( ); hyväksyttiin liikennelaitoksen toimenpide, jonka mukaan olympiakisojen ajaksi oli vuokrattu Diisseldorfista uudenaikainen raitiovaunu mk:n vuokrasta ym. ehdoilla ( ); päätettiin antaa liikennelaitoksen tehtäväksi tutkia mahdollisuuksia raitioliikenteen siirtämiseksi Aleksanterinkadulta toisille kaduille ym. ( ); päätettiin Koskelan vaunuhallialueen keskusrakennuksessa sijaitsevien, virka-asunnoiksi määrättyjen asuinhuoneistojen jaosta sekä yöpymishuoneiden käytöstä toistaiseksi toimistotarkoitokseen ( ); päätettiin myöntää Helsingin Raitiotien Urheiluseuralle Kööpenhaminaan lähetettävän joukkueen matkakustannuksiin mk sekä oikeutettiin seura saamaan laitoksen huoltokonttorista mk:n suuruinen laina.( )j päätettiin vahvistaa liikennelaitoksen uusien autolinjojen vyöhykerajat ( ); päätettiin määrätä "Helsingin Kulkuneuvot" -nimisen julkaisun myyntihinnaksi 50 mk/kpl sekä painattaa sitä aluksi kpl ja myöhemmin tarvittaessa lisää ( ); päätettiin hankkia radanpuhdistusvaunu Länsi-Saksasta ( ); päätettiin, että laitoksen matkailija-autoa saadaan tarvittaessa käyttää linjaliikenteessä ( ) ; oikeutettiin laitos suorituttamaan tarvittaessa vaunujen korjauksia muissakin kuin kaupungin korjaamoissa, kunnes laitoksen omien korjaamoiden suorituskyky olisi lisääntynyt ( ); päätettiin ostaa Caterpillar-merkkinen tiehöylä Autola öy:ltä hintaan mk, johon lisättiin kuljetuskustannukset ja liikevaihtovero ( ); päätettiin esittää Suomen Autoklubille, että liikennelaitoksen autonkuljettajille myönnettäisiin 4 kultaista ja 46 hopeista ansiomerkkiä ( ); päätettiin valistusmenoihin varatusta määrärahasta käyttää enintään mk liikennekartan valmistustöiden aloittamiseen kertomusvuonna sekä matkustavan yleisön liikennevalistukseen enintään mk ( ); päätettiin ostaa laitokselle Kölnistä jousien erikoiskarkaisu-uunl(7.il. 601 ); päätettiin jakaa liikennelaitoksen ansiomerkkejä seuraavasti: 40-vuotisesta palveluksesta yhdelle henkilölle, 30-vuotisesta palveluksesta 21 henkilölle sekä 20-vuotisesta palveluksesta 9 henkilölle sekä käyttää kustannuksiin tarkoitusta varten talousarvioon varattuja mäarärahoja ( ); päätettiin eräistä toimenpiteistä, jotka koskivat liikennelaitoksen talouden tasapainoon saattamista ( ', ); raitioteiden varoitusmerkin uusi malli päätettiin vahvistaa ( ); päätettiin v:ksi 1953 tilattavista sanoma- ja

4 aikakauslehdistä ( , ); päätettiin poistaa käytöstä ja myydä huutokaupalla vanhaa liikkuvaa kalustoa seuraavasti: 39 Bussing-Nag -merkkistä linja-autoa, 1 Scania-Vabis -merkkinen linja-auto, 13 Asean valmistamaa raitiomoottorivaunua ja 69 raitioperävaunua varaosineen (12.12, 667 ); päätettiin oikeuttaa samat virastot, laitokset ym. kuin kertomusvuonnakin ostamaan liikennelaitoksen vuosiliput v:ksi 1953? kaupungin virastojen ja laitosten ostamien vuosilippujen hinnaksi määrättiin koko vuodelta mk/kpl ( ); päätettiin ostaa liikennelaitokselle *7 johdinautoa Valmet oy:itä ( ); päätettiin pysyä aikaisemmassa periaatepäätöksessä, että laitoksen toimintaa olisi jatkettava kunnallisena laitoksena lähinnä muiden kaupungin laitosten tapaan, kuitenkin siinä määrin itsenäisesti kuin se olisi mahdollista; lisäksi annettiin laitoksen tehtäväksi tutkituttaa sen toiminnan järjestely- ym. kysymyksiä ( '); kehotettiin liikennelaitosta pyytämään tarjouksia n. 30 raitiomoottorivaunun hankinnasta syyskuuksi 1954 sekä oikeutettiin laitos tekemään sopimus em. hankinnoista Oy. Nortek ab. -nimisen yhtiön kanssa eräillä edellytyksillä ( , ); päätettiin eräistä toimenpiteistä itäänpäin suuntautuvan liikenteen järjestelyksi sen jälkeen kun Kulosaaren siltaa koskevat liikennerajoitukset tulisivat voimaan ( , ). Lautakunnan tekemistä päätöksistä mainittakoon lisäksi seuraavia asioita koskevat: raitiotie-, omnibus- ja johdinauto- sekä laivaliikenne niihin liittyvine kysymyksineen; omnibusautojen ja raitiovaunujen tilapäiskäyttö; liikenteessä ja konepajoissa sattuneiden sekä henkilökunnan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen; vuosilippujen osto-oikeus, vapaaja alennuslippujen myöntäminen; uusien pysäkkien tai korokkeiden käytäntöön ottaminen, vanhojen poistaminen tai siirtäminen sekä henkilökunnalle kurinpidollisista syistä määrättävät rangaistukset. Lisäksi esitettiin kaupunginhallituksen ratkaistavaksi eräitä ikälisään oikeuttavan palvelusajan laskemista koskevia asioita sekä kaupunginhallituksen ja palkkalautakunnan ratkaistaviksi lukuisia anomuksia sairaus- tai virkaloman myöntämisestä sekä palkkaeduista niiden aikana. Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: eräiden pienten kassavajausten ym. saatavien poistamista liikennelaitoksen tileistä ( , , ); eräiden asioiden poistamista diaarista ( ); liikennekorokkeiden poistamista tai kaventamista ( , 33 ); Iinja-autopysäkkien järjestelyä ( , , ); Liisan- ja Unioninkatujen risteyksen järnestelysuunnitehjiian toteuttamista ainakin osittain ennen olympiakisoja ( ); eräiden määrärahojen ylittämisoikeuden myöntämistä ( , , ); laitoksen järjestysja ohjesääntöjen eräiden kohtien muuttamista ( ); vahingonkorvausten suorittamista ( , ); alennuslippujen myöntämistä ( , ); oikeuden myöntämistä laitokselle omien erikoisvaatimustensa mukaisten lääkärintarkastuslomakkeiden käyttöön ym. ( ); dieselautojen tilaamista laitokselle ( ); raitiotieliikenteen ja linja-autoliikenteen liikennesuunnitelmien vahvistamista tuleviksi voimaan 15.9.> em. suunnitelmien muuttamista sekä erilaisia liikennelinjojen muutoksia ja järjestelyitä, liikennelupa-asioita ym. ( , , , 3.9» 461 ); uusien virkojen perustamista laitokseen ( , , ); Vallilan ratapihan laajentamiskysymystä ( , ); jäsenmaksun suoritusta Kansainväliselle Liikenneunionille ( ); Herttoniemehtien ja Laajasalontien risteyksen järjestämistä^( ); liikenteen järjestelyä olympiakisojen aikana ( ); ehdotusta laitoksen lisätalousarvioksi kertomusvuonna ( ); liikennehenkilökunnan palkkausta kertomusvuoden heinäkuun 16 p:n ja elokuun 3 p:n välillä ( ); asiamiehen apulaisen viran palkkaluokan korottamista ( ); komitean asettamista laatimaan liikennelaitoksen organisaatioehdotusta ja siihen liittyvää laitoksen suunnittelutyön ja rationalisoinnin järjestämisehdotusta ( )? eräiden raidetöiden järjestelyä ja niihin varattujen määrärahojen käyttöä ( ); Kaivo- 319

5 "J.OQ kadun länsipään liikenteen Järjestelyä ( ); laitoksen omaisuuden arvon tarkistamiskysymystä (2.9o 429, 7« , 593 ); varoitusmerkkilaitteen saamista satamaradan ylikäytävälle Lautatarhankadulla (2.9, 448 ); laitoksen talousarvioehdotusta ja uudishankintamäärärahoja v:ksi 1953 ( , ); laitoksen-{arkistettua ehdotusta vsn rakennusohjelmaksi ym. ( ); joulu- ja uudenvuodenliikenteen järjestämistä (5c ); eräiden määrärahojen käyttämislupaa linja-autopysäkkien korokkeiden rakentamiseen (12.1?. 684 ) sekä itäänpäin suuntautuvan linja-autoliikenteen järjestelyä ( ). Lisäksi tehtiin palkkalautakunnalle esityksiä, jotka koskivat palkan maksamista viranhaltijoille ja työntekijöille kursseille osallistumisen aikana sekä urheilukilpailuihin ym. osallistumista varten myönnetyn loman aikana, virka-asuntojen vuokrien määräämistä sekä viranhaltijan oikeuttamista asumaan kaupungin ulkopuolella ym. Liikennelaitos Hallinto, organisatio y m* Henkilökunta. Laitoksen henkilökuntaan kuului v:n 1951 päättyessä ja v:n päättyessä henkilöä seuraavasti ryhmitettyinä: Pääkonttori, lippukassat, vahtimestarit ja konttorisiivoojat RaitioJ.iikenne Omnibusliikenne Rataosasto Vaunuhallit ja korjauspajat Vaatehtimo * Sairaanhoito.... 5" 5 Laivaliikenne.,.. 1 ^ Eläkkeensaajia oli v:n 1951 päättyessä 464 ja v:n 1952 päättyessä 490. Vakinaisen henkilökunnan ollessa kesälomalla toukokuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n välisenä aikana työskenteli laitoksen eri osastoilla ylimääräistä henkilökuntaa. Laivamiehistöön kuului purjehduskautena toukokuun 1 p:stä lokakuun 15 p:ään moottorilautalla Korkeasaari-Högholmen 8 miestä ja kesäkuun 15 p:stä elokuun 3 p:ään höyrylaivalla J.L. Runeberg 7 miestä. Lääkärien toiminta. Laitoksen poliklinikalla oli lääkärien vastaanottojen lukumäärä , sen oltua v Kotikäyntejä oli Tarkastajille ja rahastajille pidettyjen ensiapua ja terveydenhoitoa koskevien luentojen luku oli 14. Huhtikuussa v aloitettua-henkilökunnan keuhkojen röntgentarkastusta jatkettiin ja saatiin tarkastukset kertomusvuoden aikana loppuun suoritetuiksi. Eniten sairaus ilmoituksia oli tammikuussa, ja vähiten elokuussa, Henkilökunnan huoltokonttori. Kertomusvuoden päättyessä oli huoltokonttorin jäsenmäärä Tilillepanojen yhteismäärä oli mk ja ottojen mk. Talletettuja varoja oli joulukuun 31 p:nä mk. Kertomusvuoden aikana myönnettiin lainaa. Niiden yhteissumma nousi mk:aan. Vientejä kirjattiin n Lövtötavaratoimisio 9 Talteenotettujen esineiden luku oli Niistä voitiin toimittaa takaisin asianomaiselle omistajalle.

6 321 Ti?astoll inen yleiskatsaus. Alla olevassa taulukossa annetaan tietoja v:n 1952 raitio-, johdinauto-'ja omnibus liikenteestä v:n 1951 vastaaviin lukuihin verrattuna: Laskettu vaunukilo-.» metrimäärä 1 -' Matkustajia Tulo 4 a, mk Meno ;) * 4 mk Kaikkiaan Liikenteestä Kaikkiaan Liikenteestä 2) V $ V Erotus * Laivaliikenteestä oli tuloja mk. v:n 1951 vastaava määrä oli mk, joten lisäys oli mk eli 4.9 Saman liikenteen menot nousivat samana aikana mk:sta mk:aan, lisäyksen ollessa siis mk eli 40.4 Raitiotiet Liikenne. Kantaliikenne eri linjoilla jatkui syyskuun 22 p:ään saakka joulukuun 1 p:stä 1951 voimaan tulleen aikataulun mukaisena muutoin, paitsi että linjalle 7 lisättiin kaksi päiväjunaa, jotka toimivat yövaunuina linjoilla 6 ja K. Tämän johdosta uusittiin linjan kaikki arkipäivien aikataulut. Vakinaisten vuorojunien lukumäärä oli tämän jälkeen 98. Vaunuhankintojen viivästymisen takia oli maaliskuun 3 p:stä alkaen tehtävä huomattaviä muutoksia tungosaikaliikenteeseen ja sen johdosta uusittava kaikkien tungo s a ikavaunu j en aikataulut sekä osittain muutettava linjojen reittejä. Useilta tungosaikavaunuilta poistettiin ajovuoroja, jotta kalusto kuluisi vähemmän. Olympian kisojen aikana oli liikenteen pohjana voimassa ollut kesäaika taulu, joka sisälsi 98 koko päivän junaa seka 14 tungos a ika junaa, eli yhteensä 112 junaa; 79 oli ilta- ja 21 yöjunaa. Iltaliikennettä jatkettiin kaikilla linjoilla kaksi tuntia, noin klo 1 saakka ja yöliikennettä siirrettiin vastaavasti kaksi tuntia myöhemmäksi, jatkuen se klo 3 οο saakka. Yöliikenteeseen lisättiin vuoroja niin, että niiden tiheys tuli olemaan 7.5 min., paitsi linjalla H 10 min. Myös linjoille 7 ja 12, joilla tavallisesti ei ole yöliikennettä, järjestettiin yöliikenne 7.5 min. väliajoin. Yöliikenne käsitti kaikkiaan 57 junaa, jota määrää toisella kisaviikolla supistettiin 29:ään. Kilpailutilaisuuksiin ja tärkeimmille majoitusalueille, pyrkivää yleisöä varten lisättiin tungosajan liikennettä järjestämällä tila päälinjoja ja lisäämällä vaunuvuorojen lukumäärää. Yhteenvetona voidaan todeta, että kisa-ajan liikenne sujui oletettua paremmin ilman mainittavia häiriöitä, vastasi tyydyttävästi tarvetta ja sen taloudellinenkin tulos oli tyydyttävä. Samoin voidaan todeta, että laitoksen henkilökunta selviytyi rasittavasta kokeestaan kaikella kunnialla. Syyskuun 22 p:stä alkaen otettiin talviaikataulut jälleen käytäntöön. Vaunupulan takia poistettiin 13 tungosajan junaa liikenteestä ja kaikkien tungpsajan vaunujen aikataulut uusittiin. Raitiolinja 10 lopetettiin ja korvattiin autolinjalla 19«. Raitiolinjat, niiden vaunumäärät ja vaunujen keskimääräiset ajotiheydet eri linjoilla vuoden kuluessa ilmenevät taulukosta n:o I. Kertomusvuoden aikana ylläpidettiin sunnuntai- ja pyhäaamuisin samaa harvaa liikennettä kuin aikaisempina vuosina. Raitiolinjojen kuormitusta tarkkailtiin koko vuoden. 1) Laskettuun vaunukilometrimäärään sisältyvät moottorivaunukilometrimäärä ja puolet perävaunujen kulkemasta kilomet rimat kasta» 2) Ilman yhteiskustannuksia, korkoja ja kuoletuksia.

7 322 Valitettavasti vaunutilanne ei sallinut ryhtyä tarkkailun tarpeelliseksi osoittamaan vaunujen lisäämiseen. Luotettavien perusteiden saamiseksi vakinaisten vuorojen liikenteen järjestämiselle toimitettiin joulukuun 13 p:n ja 21 p:n välisenä aikana matkustajalaskenta vaunun lähtiessä määrätyltä pysäkiltä.kaikissa vaunuissa, jotka ajoivat arkisin klo 9»oo ja klo l8.oossta liikenneajan loppuun (lauantaisin kl 9.oo- 12.oo ja klo 16.oo:sta liikenteen loppumiseen) ja sunnuntaisin koko liikenneajan. Laskennan tulosta ei kertomusvuoden aikana kuitenkaan vielä selvitetty Jotta liikenteen valvonta ja ohjaaminen nimenomaan Olympian kisojen aikana saataisiin mahdollisimman varmaksi, otettiin kesäkuun 20 p:stä käytäntöön uusi keskitetty valvonta- ja ohjausmenetelmä. Ylioppilastalolla toimineet liikennetarkastajat siirrettiin muihin tehtäviin ja pääkonttoriin perustettiin ns. liikenteenohjauskeskus, jossa koko liikenneajan toimi liikenteenohjaaja apulaisenaan kirjuri. Hänen käytettävänään oli radiopuhelin ja tavallinen puhelin sekä liikkuvina valvonta- j-t häiriöidenpoistamiseliminä kaksi radiopuhelimella varustettua partiocutoa sekä torni- ja hinausautot. Kalkista liikennehäiriöistä, joita eivät kuljettajat itse voi heti poistaa, ilmoitetaan viipymättä liikenteenohjaajalle, jonka on käytettävissä olevin keinoin poistettava häiriö mahdollisimman pian ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin väliaikaisen liikenteen ohjaamiseksi tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä liikenteenoh jaamisjärjestelmä osoittautui sekä kisojen aikana että niiden jälkeenkin tarkoituksenmukaiseksi tehostaen liikenteen valvontaa ja tehden tapahtuneiden häiriöiden torjunnan nopeammaksi ja tehokkaammaksi» Partioautojen miehistö suoritti lisäksi paljon pieniä korjaustöitä vaunuissa ym. Liikennehenkilökunnan peruskoulutus tapahtui kertomusvuoden aikana entisten määräysten mukaisesti. Ensi kerran pidettiin kevättalvella myös n 3 kk kestävä peruskurssi tarkastajiksi pyrkiville. Oppilaita oli kurssilla 12, joista 10 hyväksyttiin. Nämä nimitettiin myöhemmin lipputarkastajiksi. Kuljettajien ja rahastajien jatkokoulutusta jatkettiin helmikuun 7 p:nä 1951 julkaistun jatkokoulutusohjelman mukaisesti. Henkilökunnan kielikursseja pidettiin aikaisemman ohjelman mukaisesti. Liikennehenkilökunnan virantoimitusta koskevia määräyksiä täydennettiin jatkuvasti. V toimitetun määräysvalikoiman, joka sisältää vielä noudatettavat päiväkäsky- ym. määräykset vv , jakaminen liikennehenkilökunnalle aloitettiin maaliskuun 17 p:nä. Kertomusvuoden aikana annettiin lisäksi joukko uusia paiväkäskymääräyksiä mm. seuraavista asioista: radiopalvelusta, luettelo virantekovuoroista, uuden tariffin soveltamisesta ym. Alla olevassa taulukossa esitetään muutamia raitioliikennettä koskevia tilastollisia tietoja w:lta 1951 ja 1952: Matkustajia Liikennetuloja, mk Liikenrjeraenoja, mk 1) Kaikkiaan vian kohden Kaikkiaan Vkra kohden Kaikkiaan - Vkic kohden Laskettu vaanukilometrtmäärä Matkustajaa kohden V : P :29 12:14 V : J :16 13:55 Erotus : :87 +1:41 afa * , ,3 Liikkuva kalusto. Kertomusvuoden aikana toimitettiin ilmajohto-osastolle 0y 8 Helsingin Autokoritehdas ab:n Volvo BV-1303 alustalle rakentama tornivaunu kuljettajanhytteineen ja englantilaista valmistetta olevine hydrauli3ine nostolaitteineen. Lisäksi toimitettiin 2 kpl Fordson henkilöpakettiautoja radiokeskukselle ja Coraer-merkkinen pakettiauto linja-autokonepajalle. Vanhoja moottorivaunuja poistettiin 13 kpl ja samoin perävaunuja 69 kpl. 3 kpl perävaunuja myytiin kirjanpitoarvostaan kaupungin eri laitoksille. Lisäksi romutettiin 4 yksisiipistä autokärkiaujraa. i) Ilman yhteiskustannuksia, korkoja ja kuoletuksia»

8 Kertomusvuoden aikana suoritettiin raitiovaunujen täydellinen tarkasiu laajempana kuin aikaisemmin Raitio vaunuston kuluneisuuden vuoksi oli korjattavien vaunujen lukumäärä kuitenkin huomattavasti suurempi kuin aika i s empina vuos ina. Kertomusvuoden päättyertö kuului vaunustoon 219 moottorivaunua, 243 perävaunua, 1 kiskonhiontamoottorivaunu, 1 hitsausmoottorivaun,u f 3 työmoottorivaunua, 1 kiskojenpuhdistusperövaunu, 2 ratajäähöylää, 1 rataerikois jäähöylä, 27 raitiovaunujen lumiauraa 6 lumenkuljetusperävaunua, 2 Caterpillar-tiehöylää, 1 Teräskarhu-tlehöylä, 13 asennus- ja kuormaautoa, 2 asehnuslinja-autoat 1 molustolinja-auto, 4 henkilöpakettiautoa, 2 pakettiautoa, 4 traktoria, 3 puolitraktoria, 2 kuljetettavaa Colesnosturia, 2 kuorma-auton perä-vaunua, 1 traktoriperävaunu, 1 autoperävaunu raitiovaunujen kuljetusta varten, 1 kuljetettava höyrykattila, 8 miehistövaunua, 4 henkilöautoa sekä 1 kaksisiipinen ja 2 yksisiipistä autokärkiauraa. Raiteet. Olympian kisoja silmällä pitäen uusittiin Töölön raitiovaunuhallin ratapiharaiteisto ja rakennettiin mm. vaununvaihtoraiteita. Lisäksi rakennettiin kaksoisraiteet Kammion- ja Ruusulankadulle, ja sieltä yhteydet uusine vaihteineen ja raideristeykaineen Runeberginkadulle sekä yhteys etelään Mannerheimintielle Ruusulankadulle rakennettiin urakiskorata sepelialustalle ratapölkkyineen. Yllämainitun radan yhteenlaskettu pituus oli m yksinkertaista rataa Asemakaavamuutoksen johdosta rakennettiin Hämeentielle Paavalinkirkon kohdalle 528*2 m yksinkertaista rataa Etelä Rantatien levennyksen ja kiskojen uusimisen yhteydessä radat, m yksinkertaista rataa, siirrettiin kadun keskelle Mannerheimintien-Kaivokadun kulmassa ja Unioninkadun-Aleksanterinka~* dun kulmassa sekä Unioninkadun-Kaisaniemenkadun risteyksessä olevat raiteet järjestettiin uudelleen. Kustaa Vaasantielle, Hämeentieltä Koskelan halleille, rakennettiin halleille menevä ratakiskorata 42.1 kg:n kiskoista sepelialustalle, yhteensä m yksinkertaista rataa Koskelan hallin «ratapihalle rakennettiin yksinkertaista suoraa rataa 1 233*5 m ja kaarta 300 m, halleihin suoraa rataa m ja kaarta 300 m sekä huoltohallin ratapihalle suoraa rataa m ja kaarta 355 m Kaikkiaan rakennettiin uutta raidetta ratametriä. Ratsastushallissa purettiin sisällä oleva raiteisto vaihteineen sekä osa ratapihasta yhteensä 938 ratametriä ja Hämeentiellä Paavalinkirkon kohdalta 500 ratametriä eli kaikkiaan ratametriä. Kuluneita urakiskoja -aihdettiin eri paidoissa rataverkostoa yhteensä *4 m. Yksinkertaista raidetta nostettiin ja tuettiin uudelleen m:n matkalla, ratapölkkyjä käytettiin yhteensä kpl. Kivimurskaamossa valmistettiin 239 kivimurskaa. Kiskojen vaihdon ja radan kor jausnoston yhteydessä levitettiin raideetäisyys nykyisestä 2.5 mistä 3 puiin yhteensä 2.7 km:n matkalla 2-raiteista rataa sekä uutta raidetta rakennettaessa 835 m:n matkalla 2-raiteista rataa eli vv aloitetut levennykset huomioon ottaen yhteensä 13*9 Im:n matkalla 2-raiteista rataa Vuoden päättyessä oli" raiteiden yhteenlaskettu pituus m yksinkertaista raidetta, josta määrästä m oli ratakiekoa (43.5 kg/m «ja 42.1 kg/m), sekä ratapiha- ja halliraiteiden yhteenlaskettu pituus m yksinkertaista raidetta^, josta määrästä m oli Koskelan halleilla. Kertomusvuoden aikana aiennettiin 76 kpl uusia vaihteita ja poistettiin 30 kpl loppuunkuluneita. Kertomusvuoden päättyessä oli radoilla 170 kpl vaihteita, joista sähkövirralla käännettäviä 31. Rata- ja hallipihoi - sa oli 131 kpl vaihteita. Vaihteitten kokonaismäärä oli sj-is 301. Uusia raideristeyksla asennettiin 17 eri palkkaan. 1 poistettiin Unioninkadulta Kaisaniemen kohdalla, 3 Unioninkadun ja Aleksanterinkadun risteyksestä ja 3 Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksestä Raideristeyksien kokonaisluku vuoden päättyessä oli 65 kpl radoilla ja Töölön hallipihalla 1 kpl. Nupuki vipä äl lyat e isiä katuosuuksia korjattiin m 2 ja bitumipäällysteisiä m 2. Ilmajohtoa varten pystytettiin 215 pylvästä, 65 pylvästä poistettiin ja yksi vikaantunut vaihdettiin uuteen. 23 uutta raitiotiekoroketta rakennettiin tai uusittiin, kahdeksan linja-auto koroketta ja kolme tarpeetonta ptfukoroketta poistettiin 323

9 324 Rataosaston konepajalla valmistettiin kertomusvuoden aikana raideristeyksiä, risteyskappaleita, vaihteita ym. ja 4 kpl kolmipyöräisiä raitiovaunulumiauroja muutettiin nelipyöräisiksi, Ilmajohto. Kaksoisraidetta varten asennettiin Kustaa Vaasantielle, Hämeentieltä Koskelan halleille, m ilmajohtoa, ja Koskelan hallialueelle ja B-halliin m, uutta raiteistoa varten Töölön III hallista Kammiohkadun ja Ruusulankadun kautta Runeberginkadulle sekä kaarteeseen Runeberginkatua etelään Mannerheimintielle vaununvaihtoraiteineen m ilmajohtoa; uutta raiteistoa varten Sturenkadun ja Hämeen tullin välille 540 m, Sturenkadun ja Mäkelänkadun kulmaukseen 250 m ja raiteistoa varten Eteläranta ti el le m ilmajohtoa. Kertomusvuoden aikana poistettiin tarpeetonta johtoa m: n pituudelta. Zulunutta ilmajohtoa vaihdettiin uuteen 570 m ja johtojen muutoksiin eri paikoilla käytettiin 300 m uutta johtoa.. Ilmajohdon pituus lisääntyi v:n 1952 aikana m ja oli kertomusvuoden päättyessä, m. Raide-etäisyyden suurenemisen vuoksi 3. mj iin siirrettiin vastaavasti ilmajohtoa kaikkiaan 2.7 km:n pituudelta kaksiraiteista rataa. Katuristeyksieil sähkömerkinantovalojen lukumäärä oli edelleen 29. Kaivokadun ja Mannerheimintien risteykseen rakennetun yleisen katuristeysmerkkivalon johdosta asennettiin laitoksen ilmajohtoon virikekoskettimet. Kondensaattorien lukumäärä oli edelleen 75. Vuosi oli erittäin työntäyteinen ilmajohto-osastolle, ennen kaikkea Koskelan halleihin ja ratapihalle rakennetun ilmajohtoverkoston vuoksi, mikä mm. käsitti kosketinlaitteiden asentamisen sähkö-mekaanisia työntöovia varten. Johtojen kunnossapito käsitti pääasiassa verkoston tarkistamisen, jolloin ainoastaan pienehköjä osia kulunutta johtoa uusittiin. Kulosaaren uuden sillan rakennustöiden johdosta poistettiin ilmajohto Kulosaaren ja mantereen väliltä. Johtovikoja sattui kertomusvuoden aikana 20 kertaa, joista 16 aiheutti liikennehäiriöitä liikenteen ollessa keskeytyksissä 5 minuutista 1 tuntiin kerrallaan. Tämän lisäksi sattui virranjaon keskeytyksiä 19 kertaa koko verkostossa ja 14 kertaa osissa verkostoa. Linja-autot Liikenne. Liikenne eri Iinja-autolinjoilla jatkui tammikuun 1 p:stä maaliskuun 16 p:ään vsn 1951 lopussa käytännössä olleiden aikataulujen mukaisena. Esikaupunkiasutuksen kasvamisen takia oli maaliskuun 17 p:nä linjoille 32, 52 ja 54 lisättävä yksi tungosaikavaunu kullekin ja sitä varten poistettava linjalta 18 kolme tungosaikavaunua. Kesälinjaa 31 Sörnäisten apteekki - Kivinokka liikennöitiin 11 p:stä toukokuuta 15 psään lokakuuta. Kesäaikataulut otettiin käytäntöön 16 p:nä kesäkuuta. Linja 25P, Erottaja - Pitäjänmäki, lopetettiin tällöin. Kesäaikataulut olivat, Olympian kisojen aikaa lukuunottamatta, käytännössä 21 piään syyskuuta. Olympian kisojen johdosta lisättiin heinäkuun 16 p:n ja elokuun 3 p:n väliseksi ajaksi vaunuja useille linjoille ja tungosaika- ja yöliikennettä pidennettiin, mutta öisen liikennetarpeen osoittautuessa arvioitua vähäisemmäksi, pidennettyä aikaa jonkin verran lyhennettiin. Lisäksi liikennöitiin sanottuna aikana laivoissa asuneiden kuljetusta varten tilapäislinjoja 5E, Erottaja - Katajanokka, ja 14 H, Eira - Hernesaari. Kisapaikoille johtaville linjoille lisättiin vaunuja tarpeen mukaan. Kun 39 linja-autoa oli liikenteeseen kelpaamattomana poistettava ja uusia ei ollut saatu tarpeeksi, oli talven liikermesuunitelmassa tyydyttävä vain esikaupunkilinjojen kipeimmän lisätarpeen osittaiseen tyydyttämiseen. Syyskuun 22 p:hä toimeenpantiin linja-autoliikenteessä seuraavat muutokset: Linja 25, Erottaja - Kaarela, lopetettiin; liikenne aloitettiin linjoilla 26, Erottaja - Konala: 26K, Erottaja - Kaarela, (vain tungosaikoina); 27, Erottaja - Kaarela (uutta Nurmijärven tietä) ja 19,. Nordenskiöldinkatu - Pasila. Linjan 20 ja 24 Erottajalla olleet pääteasemat siirrettiin Rautatientorille; linjan 50 Kumpulassa ollut päätekohta siirrettiin Vanhankaupungin sillan luo, sen reittiä muutettiin huomattavasti ja ko.

10 325 Itnjsn kaksi tungosaikavaunua muutettiin kokopäivävaunuiksi. Myöskin muil * le eslkaupunkilinjoille lisättiin vaunuja. Kertomusvudden alussa oli arkipäivisin liikenteessä olleiden vaunujen lukumäärä 111, kesäkumi 16 pistä alkaen 105, heinäkuun 16 p:stä alkaen 125, elokuun 4 p:stä alkaen 105, syyskuun 10 pistä alkaen 112, syyskuun 22 pistä alkaen 123 ja lokakuun 22 pistä alkaen 127. Myöskin ai.tolinjojen kuormitusta tarkkailtiin koko vuoden. Autolinjat, niiden vaunumäärät ja vuorojen keskimääräiset ajotiheydet vuoden eri aikoina selviävät taulukosta nio II, Taulukoissa ilmenevien päivittäisten vaihtelujen lisäksi siirrettiin useita vaunuja tungosaikana kaupunkilinjoilta esikaupunkilinjoille työntekijöiden kuljettamista varten. Alla olevassa taulukossa esitetään muutamia autoliikennettä koskevia tietoja viita 1951 ja 1952i V V Erotus... Matkustajia Liikennetuloja, mk Liikennemenoja, mk 1 ) Kaikkiaan Vkm kohden Kaikkiaan Vk» kohdan 72:77 79:90 + 7: Kaikkiaan '+ 18.o Vkm kohden 73:08 73:87 + -: Vaunukilometrimäärä Matkustajaa kohden 15:58 16:50 + -: Johdinautoliikenteen vastaavat luvut riita 1951 ja 1952 ovat seuraavatt Matkustajia Liikennetuloja, mk Vaumikilo- Liikennemeno ja, ak 1^ metriaäärä Kaikkiaan Vkm kohden Kuitta««? Vkm Vkm Matkustajaa kohd«n Kaikkiaan kohden Jcohden. V W 8.90i : :37 7:12 V , : :37 7:72 Erotus : , + 15:- + -s 60 * V 14.0 * : Linja-autovaunusto. Kertomusvuoden aikana toimitettiin liikennelaitokselle 4 kpl Volvo -B 532 merkkisiä linja-autoja, 10 kpl Volvo^B 617, 7 kpl Scania-Vabis *BF 61 ja 3 kpl Scania-Vabis B 62, joihin kaikkiin korit valmisti Oy. Ajokki; 12 kpl Scania-Vabis B 62 ja,6 kpl Scania-Vabis -B 63, joihin korit valmisti Oy. Helsingin Autokoritehdas ab^ sekä 12 kpl Scania- Vabis B 62 linja-autoa, joiden korit valmisti Valmet by. eli yhteensä 54 uutta linja-autoa Vuoden kuluessa tilattiin lisäksi seuraavat diesel-linja-autojalustat: 30 kpl Scania-Vabis B 62, 32 kpl Volvo B 617," 3 kpl Volvo B 532, 1 kpl Volvo B 537 sekä 4 kpl Volvo B 538 eli yhteensä 70 alustaa. Korit yllämainittuja alustoja varten tilattiin seuraavastii Oy. Helsingin Autokoritehdas abi Itä 15 kpl Volvo* B 617,, 1 kpl Volvo B 537 ja 4 kpl B 538* Ajokki oyiitä 7 kpl Volvo B 617 ja 3 kpl Volvo B 532 sekä almet oyiitä 10 kpl Volvo B 617. Tilatuista alustoista toimitettiin kertomusvuoden aikana 40 kpl Volvo-merkkisiä. Sen sijaan 30ilie tilatulle Scania-Vabis alustalle ei vielä saatu tuontilisenssiä. Kaikki uudet linja-autot tarkastettiin rakennustyön aikana ja katsastettiin Idikennekelvottomina poistettiin vaunustosta 39 Biissing-linja-autoa ja 1: Soania-Vabis. Vaunusto käsitti vuoden päättyessä 201 linja-autoa, joista 57 suurta jä 143 keskikokoista sekä yhden matkailuauton. Linja-autovaunustosta oli vuoden lopussa 153 linja-autoa liikennekelpoisessa kunnossa ja rekisteröitynä. 1) Ilman yhteiskustannuksia, korkoja ja kuoletuksia.

11 326 JohdiuuuiovaunuMto. Johdinautovaunustoon Kuului kertomus vuoa en päättyessä 16 johdinautoa, jotka kaikki olivat liikennekelpoisessa kunnossa ja rekisteriöitynä. Kaikkien johdinautojen vuositarkastus suoritettiin. Kahdessa johdinautossa suoritettiin täysi tarkastus. Johdinmitojen johtoverkosto. Johdinautojen halliinajoa varten rakennettiin föölön I halliin 500 m yksinkertaista johtoa Topeliuksenkadulta numa 1 istonkatua pitkin konepajan pihan yli hallin pohjoiselle portille, lopeliuksenkadulle asennettiin jousivaihde ja konepajan pihalle kaksi risteystä mitiotie- ja johdinautojen johtoverkostojen risteyksiin. Johtoverkostoa pituus oli vuoden päättyessä 9*46 km yksinkertaista johtoa. Johtovikoja sattui vuoden aikana 13 kertaa, joista 8 aiheutti liiken- ^«bäiriön. L a i v a 1 i i k e n n e Moottorilautta Korkeasaari - Högholmgn oli purjehduskautena toukokuun 1 p:stä lokakuun 15 ptään liikenteessä Korkeasaaren - Pohjoissataman reitillä. "Yhteensä kuljetettiin matkustajaa, joiata lapsia. Höyryalus J.L. Runeberg oli kesäkuun 15 p:stä elokuun 3 ptään vuokrattu Helsingin kaupungin urheilu- ja retkeilytoimistolle, joka järjesti retkeilyjä saaristoon; sunnuntai«in altis oli kuitenkin liikennelaitoksen käytössä.ia liikennöi Korkeasaareen. Rakennukset Töölön I hallissa kunnostettiin ja asennettiin johdinautohalle ja varten kaksi kulmatyöntöporttia, jotka tukholmalainen AJLlmänna Handels ab. oli toimittanut Porttien ja ilmajohtokoskettimien sähköasennustyöt aloitettiin, mutta eivät valmistuneet kertomusvuoden aikana. Halleissa, konepajoissa ja asuntokiinteistöissä suoritettiin erinäisiä korjaustöitä. Töölön I ja III halliin asennettiin loisteputkivalaistus huoltotyöpaikoille. III varastossa uusittiin sähköjohdot ja asennettiin loisteputkivalaistus. lisäksi asennettiin sähkönostin tavarankuljetusta varten. Matkalippujen hinnat ja myynti Matkalippujen hinnat. Kertomusvuoden aikana olivat tammikuun 1 p:n ja huhtikuun 30 p:n välisenä aikana eri liikennelinjoilla voimassa samat lippujen hinnat kuin v Toukokuun 1 p:stä lähtien tulivat voimaan seuraavat lippujen hinnat: Raitiotiet, sisäiset autolinjat ja vyöfeykerajäiset autolinjat: kertamaksu 20 mk, 6 matkan sarjalippu 100 mk ja 13 matkan sarjalippu 200 mk; yöliikenteessä kaksinkertainen maksu. "Pasilan-linja siirto-oikeuksin raitiolinjalle 3: kertamaksu 20 mk, 6 matkan lippu vihko 100 mk ja 13 matkan lippu vihko 200 mk. Edellä mainitut liput oikeuttivat 5 mk:n siirtolipun Ivtnastamiseen, joka puolestaan oikeutti yhteen siirtoon kaikille niille, raitiotie- ja autolinjoille, joille ei ole vyöhykemaksura joja. Siirtoliput oikeuttivat myös siirtoon vyöhykemaksulinjoille siten, että siirtolipun hinnan lisäksi oli suoritettava vyöhyke lukua vastaava lisämaksu.

12 Autslinjojen lippujen hinnat linjoilla, joilla oli vyöhykerajat, oliist rainat kuin v. 1951/ nimittäin: JCesjeuKsesta mk Kaarölaan (H:gin mlk. ja Malminkartano), Mellunkylään (kertalippu (sarjalippu 8 matkaa 35 25C Kaarelaan (H:gin kaup.), Itä-Pakilaan, Mal-.... mille, Vartiokylään, Marjaniemeen, Jollak- Uertaiippu ^30 seen, Hevoösalmeen (sarjalippu 9 matkaa 250 Pitäjänmäelle, Konalaan, Etelä-Kaarelaan, (kertalippu 25 Pirkkolaan, Länsi-Pakilaan, Oulunkylään, Viikiin,- Pohjois Herttoniemeen, laajasaloon (sarjalippu 11 matkaa d ** 250 Taliin, Pohjois Haagaan, Metsälään, Koske- (kertalippu 20 laan, Vanhaankaupunkiin, länsi Herttoniemeen (sarjalippu 11 matkaa 200 Etelä Haagaan, Käpylfiän, Olympiakylään, Kum- (kertalippu. pulaan, Armalaan, Kulosaareen.. (sarjalippu 13 matkaa 200 Yöliikenteessä oli kaksinkertainen maksu. Liput oikeuttivat 5 mk:n hintaisen siirtolipun lunastamiseen, joka oikeutti yhteen siirtoon vyöhykemaksulinjoilta keskikaupunkilinjoille (rait io ja aut olin joille) sekä toukokuun 1 prstä lähtien myös keskikaupunkilin joilta vyöhykemaksulin joille vuotiasten lasten kertalippu maksoi kaikilla linjoilla toukokuun 1 p:stä lähtien 10 mk ja oikeutti matkustamiseen arkisin klo 18 jälkeen sekä sunnuntai-, pyhä- ja juhlapäivinä, sekä 5 mk:n siirtolipun lunastamiseen kaikille muille raitio- ja autolin joille, mutta ei vyöhykemaksulin jalta toiselle. Huhtikuun 30 p:ään asti olivat koululais-, invaliidi- ja sokeainlippujen hinnat samat kuin v Toukokuun 1 p:stä lähtien lippujen hinnat olivat seuraavat: 8 matkan lippu 50 mk ja 16 matkan lippu 100 mk; liput oikeuttivat 5 mk:n siirtolipun lunastamiseen samoin siirto-oikeuksin kuin lastenlippu. Matkojen suurin sallittu lukumäärä kuukaudessa alennuslipuin oli koululaisille 72, invaliideille ja sokeille 112. Henkilökohtaisia vuosilippuja saivat kaupunginvirastot ja laitokset lunastaa mk:sta kappaleelta. Posti- ja lennätinlaitos sai lunastaa lippuja tammikuun ja maaliskuun väliseksi ajaksi mk:sta ja loppuvuodeksi mk:sta. Poliisilaitokselle myytiin lippuja, jotka eivät olleet henkilökohtaisia, samaan hintaan kuin posti- ja lennätinlaitokselle. Muille valtion laitoksille ja eräille järjestöille myytiin lippuja tammikuun ja maaliskuun väliseksi ajaksi mk:sta ja loppuvuodeksi mk:sta. Yksityiset henkilöt maksoivat ensimmäisen neljänneksen lipusta 5 750^ mk, toisen neljänneksen lipusta mk ja toisen vuosipuoliskon lipusta mk. Laivalinjalla Korkeasaari - Pohjoissatama olivat lippujen hinnat samat kuin v. 1951, nimittäin: aikuisten 20 mk yksinkertaisesta matkasta ja 40 mk edestakaisesta matkasta, 4-14 vuotiaitten lasten vastaavasti 5 mk ja 10 mk. Korkeasaaren, Palosaaren ja Hylkysaaren asukkaat maksoivat yksinkertaisesta matkasta 5 mk, lapset 2:50. Retkeilyryhmiin osallistuvat lapset ja invaliidit maksoivat edestakaisesta matkasta 5 mk. Vuosi-, koululais- ja invaliidilippujen myynti. Vuosilippuja myytiin kpl, neljännes vuosilippuja ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 kpl ja toisella vuosineljänneksellä 198 kpl, kolmenel jänne s vuoden lippuja, jotka olivat voimassa huh ti-joulukuun aikana, 739 kpl ja puolivuosilippuja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 210 kpl. Koulukortteja, jotka oikeuttivat alennuslippujen ostoon koululaisille, annettiin kevätlukukaudella kpl ja lukuvuodeksi oppilaalle sekä invaliidilippujen ostoon oikeuttavia kortteja kpl. 327

13 328 Menot ja tulot Liikennelaitoksen menot nousivat kertomusvuonna yhteensä mk:aan jakaantuen seuraaviin eriin: Yhteiset kustannukset: Hallinto Kassa- ja tilivirasto Yhteiset sekalaismenot: Vuokrat Vakuutusmaksut Konttorikaluston hankinta Eläkkeet Työntekijäin ja viranhaltijain erinäiset edut Muita liikennemenoja Lautakunnan käyttövarat Raitio liikennekustannukset: * Palkkaus ym. Sähkövoima Raitiovaunuston kunnossapito Ratojen ja ilmajohtojen kunnossapito Puvut, liput ym Käyttörakennusten kunnossapito Omnibusliikennekustannukset: Palkkaus ym Polttoaine, öljy; Vaunusto, renkaat *, kunnossapito Autoverot ja -vakuutukset $34 Puvui, liput ym Käyttörakennusten kunnossapito Johdinautonikennekustannukset: Palkkaus ym Sähkövoima, öljy Vaunusto, renkaat ", kunnossapito Ilmajohtojen kunnossapito Autoverot ja -vakuutukset..s Puvut, liput ym Käyttörakennusten kunnossapito Laiv aliikennekustannukset Asuntokiinteistökustannukset Korot ja kuoletukset: Korot Kuoletukset Yhteensä mk Ra i ti o liikent e en laskettu vaunukilometrimäärä oli yhteensä , omnibusliikenteen ja johdinautoliikenteen , yhteensä Jos yhteiset menot mk, käyttörakennusten a kaluston pääomavelan korot ja poistot sekä konttokuranttitilin ja sekalaiset korot mukaanluettuina jaetaan suhteessa vaunukilometrimäärään, tulee raitioliikenteen osalle mk, omnibusliikenteen osalle nk ja johdinautoliikenteen osalle mk. Raitioliikenteen kokonaismenot, pääomavelan korot jä poistot mukaanluettuina, nousivat L mk:aan, omnibusliikenteen mk:aan ja johdinautoliikenteen mk:aan. Menoerät laskettua vaunukilometrifi kohden olivat seuraavat:

14 329 Käyttörakennusten kunnossapito.. Käyttövoima, polttoaine, öljy... Liikenne, palkat Sairausapu Radat ja ilmajohdot Renkaat Vaivnusto, korjaukset ja huolto.. Autoverot ja -vakuutukset... Pääomavelan korko Käyttörakennusten, vaunuston, ilmajohtojen ja ratojen poistot.. Yhteiset menot Yhteensä mk Raitio- Omnibus- Johdinaatoliikenne liikenne liikenne mk/vkm mk/vkm mk/vkm 2:341 2:337 0:330 7:949 6:886 12:376 45:Q58 33:046 43:748 3:078 1:707 1:455 8:997-0:321-4:433 4: :633 14:131-3:827 1:919 2:302 1:729 7:092 2:442 94:900 5:817 81:415 12:323 97:789 16:022 16:022 16: :922 97: :811 Liikennelaitoksen tulot nousivat yhteensä mk:aan jakaantuen seuraaviin eriin: Liikennetulot: Radioliikenteestä Omnibusliikenteestä Johdinautoliikenteestä Laivaliikenteestä! Asuntokiinteistö-tulot Sekalaisia tuloja Tilivuoden tappio Yhteensä mk Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1952 Vastaavaa: Rahaa, arvopaperit, saamiset: Kassat Puhelinosuudet Tili- ym. saamiset Tarveaineet ja valmisteet Nostamattomat määrärahat Keskeneräiset uudishankinnat ^ Laitoksen pääoma-arvo: Liikennekiinteistöt 1 38l Asuntokiinteistöt Radat Ilmajohdot Raitiovaunusto Omnibusvaunusto. r Johdinvaunusto Henkilö- ja pakettiautot Alukset Kalusto Tilivuoden tappio Yhteensä mk Vastattavaa: Tili- ym. velat Konttokuranttivelka kaupungille Siirtyvät määrärahat: Vapaat määrärahat Hankkijan tilille sidotut Pääomavelka kaupungille Yhteensä jnk H 487

15 330 Liikennelaitoksen pääoma-arvon muutokset v, 1952 Arvo , mk Arvonlisäys , mk Arvonlisäys uudishankintojen kautta, mk Myyty (»naisuutta, mk Kuoletukset v.1952, mk Arvo , mk Liikennekiinteistöt ; Asuntokiinteistöt Ilmajohdot mn*ibU8vaunusto J ohd invaunus t o Heilkilö- ja pakettiautot Alukset ' } : Helsingissä 9 maaliskuun 31 p:nä 1953 E v Frenckell MU B+ltnder

34. Liikennelaitos 1}

34. Liikennelaitos 1} 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää

Lisätiedot

34 Liikennelaitos 1}

34 Liikennelaitos 1} 34 Liikennelaitos 1} Laitoksen toiminta keskittyi kertomusvuonna pääasiallisesti liikenteen parantamiseen niin keski- kuin esikaupunkilinjoilla. Tässä mielessä lisättiin liikennettä helmikuussa noin 15

Lisätiedot

34. Liikennelaitos. Liikennelaitoksen lautakunta

34. Liikennelaitos. Liikennelaitoksen lautakunta 34. Liikennelaitos Liikennelaitoksen toimintakertomus 1 ) vuodelta 1948 nli seuraavan sisältöinnn: Liikennelaitoksen toiminnassa oli v. 1948 huomattavissa vakiintumista, sillä inflaation voima oli heikkenemässä

Lisätiedot

28«Liikennelaitos. Liikennelaitoksen toimintakertomus viita 1945 oli seuraavan sisältöinen:

28«Liikennelaitos. Liikennelaitoksen toimintakertomus viita 1945 oli seuraavan sisältöinen: 28«Liikennelaitos Liikennelaitoksen toimintakertomus viita 1945 oli seuraavan sisältöinen: Joulukuun 28 p:lle 1944 päivätyllä kauppakirjalla osti Helsingin kaupunki Helsingin Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön

Lisätiedot

35. Liikennelaitos^ Liikennelaitoksen lautakunta

35. Liikennelaitos^ Liikennelaitoksen lautakunta 35. Liikennelaitos^ Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta yhä edelleen liikenteen järjestämiseen keski- ja esikaupungeissa siten, että se mahdollisimman tasapuolisesti palvelisi kaikkia kaupungin

Lisätiedot

Liikennelaitos

Liikennelaitos 33 Liikennelaitos Liikennelaitoksen lautakunta Liikennelaitoksen lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana kaup.johtaja Erik v. Frenckell ja varapuheenjohtajana professori Erkki Leikola sekä jäseninä toimitsija

Lisätiedot

32. Liikennelaitos. Liikennelaitoksen lautakunta

32. Liikennelaitos. Liikennelaitoksen lautakunta 32. Liikennelaitos Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimintakertomus 1 ) v:lta 1947 oli seuraavan sisältöinen: Kuluneen toimintakauden merkillepantavin seikka on laitoksen tuottama huomattava tappio.

Lisätiedot

34. Liikennelaitos X)

34. Liikennelaitos X) 34. Liikennelaitos X) Liikennelaitoksen lautakunta Liikennelaitoksen lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana kaup.joht. Erik v. Frenckell ja varapuheenjohtajana kenr. Paavo Talvela sekä jäseninä varat.

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

35 Liikennelaitos. Liikennelaitoksen toimintakertomus v:lta 1950 oli seuraavan sisältöinen:

35 Liikennelaitos. Liikennelaitoksen toimintakertomus v:lta 1950 oli seuraavan sisältöinen: i 35 Liikennelaitos Liikennelaitoksen toimintakertomus v:lta 1950 oli seuraavan sisältöinen: Vuosi 1950 oli laitoksen toiminnassa merkkivuosi. Joulukuun 11 p:nä oli kulunut 60 vuotta raitioliikenteen alkamisesta

Lisätiedot

34 Liikennelaitos 1}

34 Liikennelaitos 1} 34 Liikennelaitos 1} Toimintavuoden aikana on päähuomio kiinnitetty esikaupunkiliikenteeseen, joka vilkkaan rakennustoiminnan johdosta on voimakkaasti kasvanut. Tässä mielessä ja kun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8

Kankaretie 7. Jakomäentie 6 Jakomäentie 8 26 3. Asuntotuotantokomitea Rakennusohjelmasta valmistui v:n 1968 aikana asuinhuoneistoja asuttavaan kuntoon 77 ja v:n 1969 aikana 132 asuinhuoneistoa. Lisäksi kertomusvuoden aikana valmistui asuttavaan

Lisätiedot

11. Liikennettä koskevat asiat

11. Liikennettä koskevat asiat 94 1. Kaupunginvaltuusto hyvin. Erikoisesti suunnittelutyöt oli komitean mielestä suoritettu tehokkaasti. Rakennustyöt oli teetetty urakoitsijoilla kilpailun perusteella saatujen tarjousten pohjalla. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) INKA/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) INKA/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (5) 199 Raitiovaunujen toimitusta koskevan hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen nykyisten matalalattiaraitiovaunujen korvaavien raitiovaunujen hankkimiseksi

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Asuntotuotantotoimikuntaan ja

Asuntotuotantotoimikuntaan ja Toimikunnan ja sen teknillisen jaoston kokoonpano. Asuntotuotantotoimikuntaan ja sen teknilliseen jaostoon kuuluivat v. 1973 samat jäsenet kuin edellisenä vuonna, paitsi että sihteerinä toimi Lauri Rautiainen

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 18.12.2008 palauttaa Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Tiedelinjan liikennöintiä

Lisätiedot

Helsingin Runkolinja kokeilu 29.08.1955-14.04.1958

Helsingin Runkolinja kokeilu 29.08.1955-14.04.1958 Helsingin Runkolinja kokeilu - Runkolinjan Liityntälinjat RUSKEASUON SUUNNAN ESIKAUPUNKILIIKENNE alkaen LIITTYVÄT YHTEYDET LIIKENTEEN UUSI JÄRJESTELY RUNKORAITIOLINJAT N:o 10 EROTTAJA-RUSKEASUO Väliajat

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA 17/2003 Ilmoitus jäsenille Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2003 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C16/2003. VALIOKUNTIEN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+

HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA. (Liikennöintikustannussäästö+ HSL HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE Joukkoliikennesuunnitteluosasto 29.4.2011 Lauri Räty RAITIOLINJAN 8 KEHITTÄMISOHJELMA Toimenpide 1 Itämerenkadun ryhmittymiskaistojen poistaminen 2 Ruoholahden metroaseman

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2017 1 (5) 762 Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi yöraitioliikenteestä Laajasaloon Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Väst. - Esitys N:o 11. Suomen Eduskunnan alamainen vastaus Keisarillisen Majesteetin armolliseen esitykseen varain osottamisesta valtiopäiväkustannusten suorittamiseen. Suurivaltaisin, Armollisin

Lisätiedot

Kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 5, lukien

Kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 5, lukien Kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen, 1.6.2017 lukien HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTORAHASTON SÄÄNNÖT Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston tarkoituksena

Lisätiedot

32. Liikennelaitos 1 )

32. Liikennelaitos 1 ) 1 ) Liikennelaitoksen lautakunta seuraava: Londen, Carl-Gustaf Kalliala, Henrik Gestrin, Kristian Ilveskorpi, Martti Korvenheimo, Jorma Nieminen, Martti Vakkuri, Juho Valpas, Olavi Virtanen, Kalle Krogius,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön, kun ehdot täyttyvät.

Seuraavia sääntöjä sovelletaan sekä vakinaisessa että määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaan henkilöstöön, kun ehdot täyttyvät. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 22.12.2008 368 Kaupunginhallitus 24.5.2010 135 lisäys/muutos Voimaantulo 1.1.2009 Kaupunginhallitus 11.11.2013 346 Voimaantulo 1.12.2013 Voimaantulo 1.1.2017 MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ r.cpqqn luulo IITADSiZMM ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 80 ESPOON KAUPUNGIN KULTTUURITOIMISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 16.12.1981 hyväksymä sekä 13.5.1987

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

Väestönsuojelu. Väestönsuojelulautakunnan v:lta 1940 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen:

Väestönsuojelu. Väestönsuojelulautakunnan v:lta 1940 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen: XVIII. Väestönsuojelu Väestönsuojelulautakunnan v:lta 1940 antama kertomus oli seuraavan sisältöinen: Väestönsuojelun edellyttämiä valmistavia tehtäviä varten kaupunginhallitus jo syyskuussa 1938 asetti

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA

'&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ. >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun VUODELTA '&féw /m^w VUOSIKERTOMUS JOULUKUUN 31 P.NA 1931 PÄÄTTYNEELTÄ VUODELTA >np ÄTEN ILMOITETAAN, että yllämainitun yhtiön *- varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Hotelli Seurahuoneella keskiviikkona

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/3 19.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 41/2012 1 (5) 1284 V Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle vuosina 2009-2012 toteutetun perusparannushankkeen loppuunsaattamiseen HEL 2012-000290 T 02 05 03 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

11 Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

11 Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 22.03.2017, klo 08:00-08:56 Paikka TKL:n kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Tampereen Kaupunkiliikenne

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ

PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LAHJA- JA MERKKIPÄIVÄSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖT 1..1 Luokitus Luottamushenkilöt jaetaan tätä lahja- ja merkkipäiväsääntöä sovellettaessa kolmeen luokkaan seuraavasti: I II III kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Helsingin kaupungin pelastuslautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin pelastuslaitos huolehtivat pelastustoimesta sekä niille erikseen määrätyistä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot