HTM. HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 1/2017 HTM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTM. HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 1/2017 HTM"

Transkriptio

1 HTM HT-TERÄSPAALUT HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutu soh je RIL254 PO mukaises ti ver 3/201 7 ver. 1/2017 HTM

2 Sisällys 1. HT-teräspaalut Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus Pieniläpimittaiset teräspaalut (HT90 HT320) Rakenne ja teräslaji Paalukärjet ja -hatut Suuriläpimittaiset teräspaalut (HT400 HT1200) Teräslaji ja rakenne Paalukärjet HT-paalujen mitat ja geometriset poikkileikkaussuureet Paalutyypin valinta Lyömällä asennettava vs. poraamalla asennettava HT-paalu Paalutustyöluokka Paalujen suunnittelu Suunnitteluprosessi Kuormat ja mitoitustilanteet Pohjatutkimukset Geotekninen kestävyys Mitoitusmenetelmät Rakenteen kestävyys Asennuksen aikainen kestävyys Käytönaikainen kestävyys Korroosio Muuta huomioitavaa HT90-HT320 mitoitustaulukot Paaluperustuksen suunnittelu Paalujen kiinnittyminen yläpuoliseen rakenteeseen HT-paalujen keskiö- ja reunaetäisyydet Kaltevuudet Paalutustyön vaikutus jo asennettuihin paaluihin, muihin pohjarakenteisiin ja lähiympäristöön Paalutustyö Tarkastus ja varastointi HT-paalujen asentaminen lyömällä Paalutuskalusto Paalutustyön aloittaminen Upotuslyönnit Paalun jatkaminen Tukipaalun lyönnin päättäminen Kitkapaalujen lopetuslyönnit Paalun katkaisu Paaluhatun asennus Paalutustyön johtaminen, laadunvalvonta ja mittaukset Paalutustyön dokumentointi Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu ver. 3/2017 HTM

3 1. HT-teräspaalut 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus HTM Yhtiöt Oy:n teräsputkipaalut ovat Paalutusohjeessa PO-2016 RIL paalumateriaaleille ja paaluvarusteille esitettyjen vaatimusten mukaisia. HT-paaluissa käytettävät rakenneputket ovat standardin EN10219 mukaisia CE-merkittyjä tai RIL kohdan vaatimukset täyttäviä rakenneputkia. Pieniläpimittaisille HT-paaluille on myönnetty rakennustuoteasetuksen mukainen Varmennustodistus VTT-VA Suuriläpimittaisten HT-paalujen kalliokärjille on myönnetty Liikenneviraston käyttölupa 565/090/2010. Kaikkien paalutuotteiden valmistus tehdään standardin EN kohdan 6.3 ja EN mukaisesti. Valmistuksen laadunvarmentajana toimii Inspecta, sertifikaatti nro HT-paaluissa käytettävien paaluputkien teknisissä toimitusehdoissa ja valmistuksessa noudatetaan standardia EN /2. Paalumateriaalista toimitetaan tarvittaessa standardin SFS-EN tyypin 3.1 mukainen ainestodistus. 1.2 Pieniläpimittaiset teräspaalut (HT90 HT320) Rakenne ja teräslaji HT-paalun rakenne siihen kiinteästi sekä erikseen liittyvin varusteluosin on esitetty kuvassa 1. Perusteräslajina HT-paaluissa on EN mukainen S460MH. HT-paaluja voidaan toimittaa myös teräslajilla S550J2H. Teräslajien mekaaniset ominaisuudet on esitetty taulukossa 1. HT-paaluihin saatavissa oleva lyöntipaalun mekaaninen ulkopuolinen holkkijatkos kattaa paalukoot HT90-HT220. Käytettävissä oleva valikoima on esitetty taulukossa 8. Jatkokset täyttävät PO-2016 RIL ja Eurokoodi EN Teräsrakenteiden suunnittelu, Teräspaalut, kansallisen liitteen jäykkäliitoksille asetetut vaatimukset. HT-paalut voidaan jatkaa myös hitsaamalla (lähinnä poraamalla asennettavat). Paaluniput toimitetaan merkinnöin, joissa on mainittuina valmistaja, mittatiedot ja paaluputken teräslaji. HT-paaluelementtien sekä ilman jatkosholkkia toimitettavien paaluputkien varastopituudet ovat paaluilla HT90-HT140 6 metriä ja paaluilla HT140- HT metriä. Paaluputkia ja elementtejä voidaan toimittaa tarvittaessa myös määrämittaisina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Taulukko 1. HT-paalujen teräslajien mekaaniset ominaisuudet Teräslaji CEV max f y min [MPa] f u [MPa] A5 min [%] T [ C] Iskusitkeys KV min [J] S355J2H 0, S460MH 0, S550J2H 0, ver. 3/2017 HTM

4 1.2.2 Paalukärjet ja -hatut Lyömällä asennettaviin HT90-HT320-paaluihin mekaanisesti kiinnitettävät maa- ja kalliokärjet ovat PO-2016 vaatimusten mukaisia. Karkearakeisissa, kiviä sisältävissä maakerroksissa sekä vinoon kalliopintaan tukeutuvissa paaluissa määritetään kärjeksi pääsääntöisesti kalliokärki, jonka karkaistu kärkitappi läpäisee kiviset maakerrokset tehokkaammin ja estää paremmin paalun luiskahtamisen sivusuuntaan kaltevalla kalliopinnalla. Poraamalla asennettaviin HT-paaluihin voidaan jo tehtaalla kiinnihitsata asiakkaan toimittama maakenkä / avarrinkruunu. Ylärakenteiden kuormat siirretään paaluille yleensä paaluhatulla. Paaluhatuissa oleva keskitysholkki ohjaa paaluhatun keskeisesti paikalleen. Paaluhatun levyssä käytettävä teräslaji on S355J2. Paaluhatun mitoituskestävyysarvot R d on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Paaluhatun teräsosan kestävyys tasaisena pintakuormana Rd [kn] Paalutyyppi Levyn koko [mm] Kestävyys [kn] HT90 150x150x HT x200x HT x200x HT x250x HT x300x HT x300x HT x350x HT x450x Paaluhattu Paalujatkos Kärkikappale Kuva 1. Teräspaalun rakenne. 4 ver. 3/2017 HTM

5 1.3 Suuriläpimittaiset teräspaalut (HT400 HT1200) Teräslaji ja rakenne Hitsaamalla jatkettavien suuriläpimittaisten HTpaalujen yleisimmin käytetty teräslaji on S355J2H, mutta muitakin teräslajeja on tarvittaessa saatavilla. Poraamalla asennettaviin HT-paaluihin voidaan jo tehtaalla kiinnihitsata asiakkaan toimittamat maakengät. 1.4 HT-paalujen mitat ja geometriset poikkileikkaussuureet HT-paalujen mitat ja geometriset poikkileikkaussuureet on esitetty taulukossa 4. Suuriläpimittaiset HT-paalut toimitetaan 12 metrin pituisina, mutta tarvittaessa myös määrämittaisina. Paalut toimitetaan merkinnöin, joissa on mainittu valmistaja, mittatiedot ja teräslaji Paalukärjet Lyömällä asennettavat suuriläpimittaiset HT-paalut ovat yleensä varustettu kalliokärjillä, joiden käytölle Liikennevirasto on myöntänyt käyttöluvan 565/090/2010. Kalliokärjen tehtävä on suojata paalun alapäätä asennuksen aikaisilta rasituksilta ja estää paalun sivusuuntainen liike. Kalliokärjet toimitetaan rakenneteräksisellä tai karkaistulla kärkitapilla. HT-paalujen kalliokärkien mitoituskestävyysarvot rakenneteräksisellä ja karkaistulla kärkitapilla on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Kalliokärkien mitoituskestävyys Rd,L [kn] Paalutyyppi Karkaistulla kärkitapilla [kn] Rakenneteräksisellä kärkitapilla [kn] HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT ver. 3/2017 HTM

6 Taulukko 4. HT-paalujen mitat ja poikkileikkaussuureet Paalutyyppi Halkaisija Seinämä Teräspoikkileikkauksen pinta-ala Metripaino Taivutusvastus Jäyhyysmomentti Taivutusjäykkyys D [mm] t [mm] A [mm 2 ] M [kg/m] Wei [cm 3 ] I [cm 4 ] EI [knm 2 ] HT90/6,3 88,9 6,3 1634,8 12,8 31,5 140,2 294 HT115/6,3 114,3 6,3 2137,5 16,8 54,7 312,7 657 HT115/8 114,3 8,0 2671,6 21,0 66,4 379,5 797 HT125/6,3 127,0 6,3 2388,9 18,8 68,7 436,2 916 HT140/8 139,7 8,0 3310,0 26,0 103,1 720, HT140/10 139,7 10,0 4074,6 32,0 123,4 861, HT170/10 168,3 10,0 4973,1 39,0 185,9 1564, HT170/12,5 168,3 12,5 6118,3 48,0 222,0 1868, HT220/10 219,1 10,0 6569,1 51,6 328,5 3598, HT220/12,5 219,1 12,5 8113,2 63,7 396,6 4344, HT270/10 273,0 10,0 8262,4 64,9 524,1 7154, HT270/12,5 273,0 12, ,8 80,3 637,2 8697, HT320/10 323,9 10,0 9861,5 77,4 750, , HT320/12,5 323,9 12, ,6 96,0 916, , HT400/12,5 406,0 12, ,7 121,3 1474, , HT500/12,5 508,0 12, ,2 152,7 2352, , HT600/12,5 610,0 12, ,8 184,2 3434, , HT700/12,5 711,0 12, ,0 215,3 4707, , HT800/12,5 813,0 12, ,6 246,8 6195, , HT900/12,5 914,0 12, ,8 277,9 7871, , HT1000/12,5 1016,0 12, ,4 309,3 9766, , HT1200/12,5 1219,0 12, ,1 371, , , ver. 3/2017 HTM

7 2. Paalutyypin valinta Kohteeseen parhaiten soveltuva paalutyyppi ja paalukoko valitaan mm. pohjasuhteiden, kuormitusten sekä ympäröivien rakenteiden perusteella. Määrittämällä kohteeseen useampaa paalukokoa sekä -tyyppiä voidaan hankkeen perustusratkaisut monesti optimoida mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. 2.1 Lyömällä asennettava vs. poraamalla asennettava HT-paalu Paalun asentaminen lyömällä on yleensä kustannustehokkain asennustapa. Niissä olosuhteissa joissa HT-paaluja ei ole kuitenkaan mahdollista asentaa lyömällä voidaan paalu asentaa poraamalla. Poraamalla paalut voidaan asentaa lähes kaikissa maaperäolosuhteissa. pohjasuhteiden ollessa hankalat, saattaa olla tarpeellista käyttää paalutustyöluokkaa PTL3. Paalupisteiden määrän kasvaessa olennaisesti tai haluttaessa pienentää paalutuksen ympäristövaikutuksia käytettäessä lyömällä asennettavia HTpaaluja kannattaa harkita paalutustyöluokkaa PTL3. Paalunkestävyyden suuremmasta mitoitusarvosta johtuen on mahdollista vähentää paalujen lukumäärää suurimmillaan jopa 20 % verrattuna PTL2:n. Suuriläpimittaisilla HT-paaluilla tulee kantavuuden varmistaminen tehdä aina dynaamisilla kuormituskokeilla ja paalutustyöluokkana on rakenteiden optimoinnin kannalta suositeltava käyttää PTL3. Poraamalla asennettavilla HT-paaluilla suositellaan käytettäväksi alinta seuraamusluokan ja geoteknisen luokan sallimaa paalutustyöluokkaa. Haastavat olosuhteet, kuten isolohkareiset paksut täytemaakerrokset, saattavat vaatia riskittömän asentamisen (paalun käyristymisen välttäminen) varmistamiseksi hieman suurempaa paalukokoa. Kitkamaakerroksien puuttuessa kalliopinnan päältä, kalliopinnan ollessa lähellä maanpintaa (<3 5m) tai sen ollessa kovin vino, on poraamalla asennettava HT-paalu varmin ratkaisu haluttaessa varmistaa paalun alapään riittävä tukeutuminen. Valittaessa sopivaa paalukokoa on huomioitavaa, että poraamalla asennettavan HT-paalun kestävyyden mitoitusarvo voidaan valita pääsääntöisesti huomattavasti suuremmaksi kuin lyömällä asennettavassa vastaavan kokoisessa paalussa. Paalukoon suurentuessa kasvaa myös lyömällä asennettavien HT-paalujen kyky tunkeutua kantavaan maakerrokseen saakka. Kun lyömällä asennettava paalu varustetaan kalliokärjellä, paalun tunkeutumiskyky niin ikään paranee ja riski sijaintisekä kaltevuuspoikkeamiin vähenee. Samalla riski, etteivät paalut ulotu kantavaan maakerrokseen saakka tai paalut käyristyvät, vähenee huomattavasti. 2.2 Paalutustyöluokka Valtaosa hankkeista määritetään yleensä kuuluviksi paalutustyöluokkiin PTL2 tai PTL3. Pientalokohteissa (HT90 HT140) suositellaan pääosin käytettäväksi paalutustyöluokkaa PTL2. Aluerakentamishankkeissa (suuret paalumäärät) tai 7 ver. 3/2017 HTM

8 3. Paalujen suunnittelu Eurokoodijärjestelmää noudatetaan talonrakentamisen kohteissa Ympäristöministeriön asetusten mukaisesti. Infratöissä noudatetaan myös Liikenneviraston ohjeistuksia. Hankkeen pohjarakennesuunnittelija määrittää kohteen geoteknisen luokan (GL1, GL2 tai GL3), jonka valinta tehdään PO-2016 ja RIL 207 (Eurokoodi 7) mukaan. Paalutustyöluokka (PTL1,PTL2 tai PTL3) määräytyy geoteknisen luokan ja seuraamusluokan (CC1 CC3) mukaisesti. 3.1 Suunnitteluprosessi Tavanomaisissa kohteissa, missä paaluihin kohdistuva kuormitus on pääasiassa aksiaalista, suunnitteluun kuuluu: 1. Paalutyypin valinta, huomioiden: pohjasuhteet, kuormitukset ja ympäristö. 2. Paalutustyöluokan valinta. 3. Paalun geoteknisen kestävyyden määrittäminen, R c;d PO-2106 osa 1 kohta Normaalitapauksissa HT90 HT320 tukipaaluilla taulukko 8 ja asennusvaiheessa loppulyöntiohjeet. Poraamalla asennettavilla HTpaaluilla geotekninen kestävyys ei yleensä ole mitoittava. Suuriläpimittaisilla HT-paaluilla dynaamiset koekuormitukset. 4. Paalun rakenteen kestävyyden määrittäminen, R d;rak PO-2106 osa 1 kohta 4.7. Korroosiovaran määrittäminen. Kriittisen nurjahdusmurtokestävyyden määrittäminen, pienempi arvoista F d;s tai F d;p. Normaalitapauksissa taulukot Paaluilla HT270 HT1200 kalliokärjen rakenteellisen kestävyyden huomioiminen taulukon 3 mukaisesti. 5. Paalun kestävyyden mitoitusarvo R d on; pienempi arvoista R c;d tai R d;rak. 6. Mahdollisten paalujen siirtymien huomioiminen asennusvaiheessa. 7. Ympäristövaikutusten arviointi huomioiden mm: tärinä, melu, maan syrjäytyminen, huokosvesipaine ja pohjamaan tiivistyminen. 8. Ympäristövaikutuksiin varautuminen ja niiden vähentäminen mm: valitsemalla oikea paalutyyppi, suunnittelemalla paalujen asennus huolellisesti ja suorittamalla seurantamittauksia (esim. tärinä, melu, siirtymät). 9. Paaluperustuksen rakennesuunnittelu sisältäen: liitokset, toleranssit (sijainti ja kaltevuus), korkeusasemat, keskiöetäisyydet, etäisyys olemassa olevista rakenteista, paaluanturan reunan etäisyys paalusta. 10. Pohjarakennussuunnitelman tulosteet: rakennusselostus, paaluperustuspiirustukset, mitoituslaskelmat, toteumapiirustus ( tarkkeet ). 3.2 Kuormat ja mitoitustilanteet RIL julkaisu sisältää soveltamisohjeineen standardin SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1991 mukaiset kuormien mitoitusarvot. Kuormitukset jotka aiheutuvat maapohjan siirtymisestä, esim. negatiivinen vaippahankaus, mitoitetaan tarvittaessa paaluun kohdistuvana pysyvänä kuormana. 8 ver. 3/2017 HTM

9 3.3 Pohjatutkimukset Talonrakentamisen pohjatutkimusten yleiset vaatimukset on esitetty paalutusohjeessa PO-2016 ja infrahankkeiden osalta Liikenneviraston voimassaolevissa ohjeissa. Lähirakenteet (putket, kaapelit, rakennukset yms.), niiden sijainti, kunto, perustamistapa sekä tärinäherkkyys tulee olla selvitettynä riittävässä laajuudessa ennen paalutustyön aloittamista. Pohjatutkimusraportissa tulee ilmetä seuraavat suunnittelun ja mitoituksen kannalta olennaiset asiat: maan suljettu leikkauslujuus, korroosiovara, arvioitu paalupituus (arvion peruste), asennukseen vaikuttavat pohjamaan ominaisuudet (kivisyys, täytöt, kallionpinnan kaltevuus yms.), kärkityyppi, mahdollinen negatiivinen vaippahankaus. 3.4 Geotekninen kestävyys Mitoitusmenetelmät PO-2016 mahdollistaa teräspaalujen geoteknisen puristuskestävyyden arvioimisen ja varmistamisen usealla eri tavalla. Iskuaaltoanalyysi Lyömällä asennettaville HT90-HT320 paaluille paalutustyöluokissa PTL 1 ja PTL 2 geoteknisen puristuskestävyyden varmistamisen ensisijainen menetelmä on iskuaaltoanalyysillä määritetyt loppulyönnit. Loppulyönnit HT-paaluille on esitetty ohjeessa; HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet. Dynaaminen koekuormitus Dynaaminen koekuormitus soveltuu kaikissa paalutustyöluokissa kitka- ja tukipaaluille paalukooilla HT90-HT1200. PTL 3:ssa tulee aina käyttää dynaamisia koekuormituksia ja HT-suurpaaluilla (HT400-HT1200) on suositeltavaa tehdä koekuormituksia myös PTL 2:ssa. Paalutuskaavoilla määritetty kestävyys Paalutuskaavaa voidaan käyttää arvioitaessa geoteknistä puristuskestävyyttä PO-2016 mukaisesti paalutustyöluokissa PTL 1 ja PTL 2, kun paalutustyöhön käytetty lyöntilaite ei kykene mobilisoimaan riittävää murtokuormaa. Pohjatutkimuksen perusteella määritetty kestävyys Pohjatutkimuksen perusteella tehtävä geoteknisen kestävyyden määrittäminen tehdään PO-2016 mukaisesti. Menetelmä soveltuu kitkapaalujen kantavuuden määrittämiseen. Menetelmällä arvioitu kantavuus on suositeltavaa varmistaa staattisilla tai dynaamisilla koekuormituksilla. Kevytrakenteisissa kohteissa joissa aksiaaliset kuormat ovat pieniä, esim. meluesteet, on menetelmä hyvin käyttökelpoinen. Staattinen koekuormitus Staattista koekuormitusta käytetään pääasiassa puristus- ja vetopaalujen geoteknisessä mitoituksessa PO-2016 osan 1 kohdan mukaisesti. 3.5 Rakenteen kestävyys Asennuksen aikainen kestävyys Lyömällä tai iskumaisella rasituksella asennetun paalun asennuksen aikaiset rasitukset eivät saa ylittää PO-2016 osa 1:n kohdan mukaisia puristuskestävyyden maksimiarvoja. Vaikka teräspaalun asennuksen aikainen kestävyys ei yleensä ole ongelma, voidaan asennuksen aikaiseen kestävyyteen vaikuttaa huomattavasti huolehtimalla asennus- ja loppulyöntien keskeisyydestä. Myös kalliokärjen käyttäminen kivisissä ja lohkareisissa olosuhteissa parantaa paalun asennuksen aikaista kestävyyttä Käytönaikainen kestävyys Paalun käytönaikainen kestävyys tulee tarkastaa Paalutusohjeen PO-2016 mukaisesti paalun rakenteen F d;p ja maan murtumisen F d;s suhteen. Aksiaalisesti kuormitetun paalun nurjahduskestävyys lasketaan PO-2016 kohdan mukaisesti. Mikäli paalua kuormittaa normaalivoiman lisäksi ulkoinen momentti ja/tai leikkausvoima, on paalu tai sen osa mitoitettava yhdistetyille rasituksille. Tämän ohjeen kohdassa 3.7 on valmiiksi laskettuja rakenteen kestävyyden R d;rak mitoitusarvoja 1,2 mm ja 2,0 mm korroosiovaroille. 9 ver. 3/2017 HTM

10 3.5.3 Korroosio Korroosioksi tavanomaisissa olosuhteissa suojaamattomalle teräspaalulle maan sisällä arvioidaan olevan minimissään 1,2 mm paalun ulkopuolista syöpyvää pintaa kohden sadassa vuodessa. Sisäpuolinen korroosio voidaan jättää huomioimatta paalun alapään ollessa suljettuna tai paalun ollessa täytettynä betonilla. Suunnittelussa käytettävät suositellut korroosiovarat, taulukot 5-7, on esitetty myös paalutusohjeen PO-2016 osan 1 kohdassa tai standardissa SFS-EN Tavanomaisista poikkeavissa olosuhteissa on syytä käyttää seinämäpaksuuden ylimitoitusta tai ulkopuolisia pinnoitteita. Taulukko 5. Korroosion aiheuttama keskimääräinen pinnan syöpymä [mm] maassa oleville suojaamattomille teräspaaluille pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella. Tavoite käyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta Tavanomaiset olosuhteet Häiriintymättömät luonnonmaat (hiekka, siltti, savi, ) Tiivistämättömät, ei-aggressiiviset kivennäismaatäytöt (savi, hiekka, siltti, ) 0,00 0,18 0,30 0,70 0,60 1,20 0,90 1,70 1,20 2,20 Tavanomaisesta poikkeavat tai aggressiiviset olosuhteet Saastuneet luonnonmaat ja teollisuusalueiden maaalueet Aggressiiviset luonnonmaat (suo, räme, turve, ) Tiivistämättömät, aggressiiviset täytöt (tuhka, kuona, ) 0,15 0,20 0,50 0,75 1,00 2,00 1,50 1,75 3,25 2,25 2,50 4,5 3,00 3,25 5,75 Huom. Korroosionopeudet tiivistetyissä täytöissä ovat pienempiä kuin tiivistämättömissä. Tiivistetyissä täytöissä tiivistämättömän täytön luvut voidaan jakaa kahdella. Annetut arvot ovat ohjeellisia. Paikalliset olosuhteet täytyy ottaa huomioon 5 ja 25 vuoden käyttöikää vastaavat arvot perustuvat mittauksiin; muut arvot on ekstrapoloitu. Korroosio ilmassa sadassa vuodessa: 1 mm normaali-ilmastossa ja 2 mm lähellä merta. Taulukko 6. Betonoimattomien pienpaalujen mitoittava korroosio 100 vuodessa eri olosuhteissa.* Olosuhteet Korroosio 100 vuodessa [mm] Homogeeniset luonnonmaaolosuhteet pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 1,2 Tiivistetyt kivennäismaatäytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 1,5 Tiivistämättömät kivennäismaatäytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 2,0 * Jouko Törnqvist: Teräsputkipaalujen korroosio Mitoitus empiiriseen aineistoon pohjautuen, VTT ver. 3/2017 HTM

11 Taulukko 7. Makeaan veteen tai meriveteen asennettujen paalujen ja ponttien korroosiosta aiheutuvan paksuuden ohenemisen suositeltavat arvot [mm]. Suunnitelmassa edellytetty käyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta Tavallinen makea vesi (joki, laivakulkuinen kanava,...) suuren rasituksen alueella (vesiraja) Erittäin saastunut makea vesi (viemäri, teollisuusjätevesi,...) suuren rasituksen alueella (vesiraja) Merivesi lauhkeassa ilmastossa suuren rasituksen alueella (matala vesi ja roiskealueet) Merivesi lauhkeassa ilmastossa pysyvästi veden alla olevalla alueella tai vuorovesialueella 0,15 0,55 0,90 1,15 1,40 0,30 1,30 2,30 3,30 4,30 0,55 1,90 3,75 5,60 7,50 0,25 0,90 1,75 2,60 3,50 Huomautukset: 1) Korroosionopeus on yleensä suurin roiskealueella tai vuorovesialueella laskuveden tasolla. Useimmissa tapauksissa suurimmat taivutusjännitykset kuitenkin esiintyvät pysyvästi veden alla olevalla alueella. 2) 5 ja 25 vuoden arvot perustuvat mittauksiin, kun taas muut arvot on ekstrapoloitu. 3.6 Muuta huomioitavaa Pystysuuntaiset siirtymät Edellyttäen, että murtorajatarkastelut on tehty, ei tiiviiseen moreeniin tai kallioon tukeutuville teräspaaluille yleensä tarvitse tehdä painumien tarkastelua. Tarvittaessa paaluperustusten pystysuuntaiset siirtymät tarkastellaan PO-2016 osan 1 kohdan mukaan. Negatiivinen vaippahankaus Negatiivinen vaippahankaus (vaippakitka) tulee ottaa huomioon PO-2016 osan 1 kohdan mukaisesti. Poikittaiskuormitetut paalut Lyhyet paalut Lyhin lyömällä asennetun HT-paalun pituus maassa on PO-2016 osan 1 kohdan mukaisesti: HT90-HT220 1,5 m HT270-HT320 2,0 m HT400-HT600 2,5 m HT700-HT1200 3,0 m Paalun maassa olevan pituuden ollessa alle 5 metriä, tulee arvioida maan paalulle antavan sivuttaisen tuen riittävyys. Kalliokärkiä käyttämällä saadaan usein parannettua sivutuentaa, koska paalut kiinnittyvät paremmin kallioon. Poraamalla asennettavilla HT-paaluille ei ole vähimmäispituutta. Poikittaiskuormitettujen paalujen suunnittelun tulee noudattaa PO-2016 suunnittelusääntöjä. 11 ver. 3/2017 HTM

12 3.7 HT90-HT320 mitoitustaulukot Maan jousivakiota laskettaessa alustalukukertoimena on käytetty 50 (ks = 50 x cu,k/d eff) ja sivuvastuksen ääriarvon laskennassa kerrointa 9 (p m = 9 x c u,k). Paalun nurjahdustarkastelu on tehty rakennemallilla, jossa maan kestävyyden osavarmuusluku kohdistuu maata kuvaavien jousien kestävyyksien ominaisarvoihin. Itse jouset on laskettu maan ominaisarvoja käyttäen. Maan kestävyyden osavarmuuslukuna on käytetty oletusarvoa R = 1,5 (RIL ). Teräksen osavarmuuslukuna on käytetty SFS-EN mukaisesti si = 1,0. Paalun rakenteen mitoitus on tehty teräsrakennemitoituksena. Paalun kestävyyden mitoitusarvo Rd on pienempi arvoista Rc;d (taulukko 8) tai Rd;rak (taulukot 9-12). Taulukko 8. Geoteknisen kestävyyden mitoitusarvot R c;d [kn] Teräslaji S460MH Paalutyyppi PTL1 PTL2 PTL3 HT90/6, HT115/6, HT115/ HT125/6, HT140/ HT140/ HT170/ HT170/12, HT220/ HT220/12, HT270/ HT270/12, HT320/ HT320/12, Teräslaji S550J2H Paalutyyppi PTL1 PTL2 PTL3 HT115/6, HT115/ HT125/6, HT140/ HT140/ HT170/ HT170/12, HT220/ HT220/12, HT270/ HT270/12, HT320/ HT320/12, Voidaan varustaa lyöntipaalun mekaanisella jatkoksella. 12 ver. 3/2017 HTM

13 Taulukko 9. Rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvot R d;rak [kn] Teräslaji S460MH Korroosio 1,2 mm Suljettu leikkauslujuus c uk [kpa] Paalutyyppi Alkutaipuma HT90/6,3 HT115/6,3 HT115/8 HT127/6,3 HT140/8 HT140/10 HT170/10 HT170/12,5 HT220/10 HT220/12,5 HT270/10 HT270/12,5 HT320/10 HT320/12,5 Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ ver. 3/2017 HTM

14 Taulukko 10. Rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvot R d;rak [kn] Teräslaji S460MH Korroosio 2,0 mm Suljettu leikkauslujuus c uk [kpa] Paalutyyppi Alkutaipuma HT90/6,3 HT115/6,3 HT115/8 HT127/6,3 HT140/8 HT140/10 HT170/10 HT170/12,5 HT220/10 HT220/12,5 HT270/10 HT270/12,5 HT320/10 HT320/12,5 Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ ver. 3/2017 HTM

15 Taulukko 11. Rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvot R d;rak [kn] Teräslaji S550J2H Korroosio 1,2 mm Suljettu leikkauslujuus c uk [kpa] Paalutyyppi Alkutaipuma HT115/6,3 HT115/8 HT127/6,3 HT140/8 HT140/10 HT170/10 HT170/12,5 HT220/10 HT220/12,5 Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ ver. 3/2017 HTM

16 Taulukko 12. Rakenteen puristuskestävyyden mitoitusarvot R d;rak [kn] Teräslaji S550J2H Korroosio 2,0 mm Suljettu leikkauslujuus c uk [kpa] Paalutyyppi Alkutaipuma HT115/6,3 HT115/8 HT127/6,3 HT140/8 HT140/10 HT170/10 HT170/12,5 HT220/12,5 HT220/12,5 Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ Lcr/ ver. 3/2017 HTM

17 4. Paaluperustuksen suunnittelu 4.1 Paalujen kiinnittyminen yläpuoliseen rakenteeseen Yläpuolisen rakenteen ja paalun välinen liitos on mahdollista mitoittaa nivelenä. Ellei rakenteen suunnittelu tai paalujen kiinnittäminen muuta edellytä, tulee paalujen yläpään ulottua vähintään 50 mm yläpuoliseen betonirakenteeseen (useimmiten paaluanturaan). Paalupituuden jäädessä alle 3 metrin, pyritään paalut aina kiinnittämään ylärakenteeseen jäykästi. Tarvittaessa myös pidemmillä paaluilla voidaan kiinnittäminen toteuttaa jäykästi. Aksiaalisesti puristetuissa HT-paaluissa on suositeltavaa käyttäää taulukon 1 mukaisia vakiopaaluhattuja. Paaluhattua ei normaalitapauksessa ole tarvetta hitsata paaluputkeen. Momenttijäykkä liitos betonirakenteeseen voidaan toteuttaa upottamalla paaluputkea riittävästi betonirakenteen sisään. Paaluperustuksen vakavuutta saadaan lisättyä vinopaaluilla, mutta vinopaaluja suunniteltaessa tulee huomioida mahdolliset maakerrosten muodonmuutosten paaluihin aiheuttamat rasitukset. Lisäksi tulee selvittää asennuskaluston ominaisuudet ja mahdollisuus asentaa paaluja poikkeuksellisiin kaltevuuksiin. Teräspaaluille sallittavat sijainti- ja kaltevuuspoikkeamat on esitetty PO-2016 osassa 2 kohdassa Paalutustyön vaikutus jo asennettuihin paaluihin, muihin pohjarakenteisiin ja lähiympäristöön Rakennuskohteen pohjarakennustyöt (kaivu-, täyttö- ja paalutustyöt) tulee suunnitella ja suorittaa siten etteivät ne vähennä aikaisemmin asennettujen paalujen kestävyyttä eivätkä aiheuta vahinkoa tai haittaa rakennuspaikan lähiympäristössä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää perustusten vahvistuskohteissa, joissa vahvistettava rakennus on usein jo valmiiksi vaurioitunut ja täten herkkä siirtymille ja tärinöille. Tarvittaessa on syytä suorittaa katselmus ennen paalutustyön aloittamista. 4.2 HT-paalujen keskiö- ja reunaetäisyydet Suunnitelmissa esitettävät paalujen väliset minimikeskiöetäisyydet ovat: HT90-HT270 HT mm k/k 850 mm k/k HT-suurpaaluilla (HT400-HT1200) etäisyydet ovat mm mm PO-2016 mukaisesti. Lähimmän paalun ulkopinnasta tai paaluhatun reunasta tulee olla minimissään puolet paalun halkaisijasta tai paaluhatun sivumitasta paaluanturan ulkoreunaan. Suunnittelussa tulee huomioida mahdolliset asennuksen aiheuttamat sijaintipoikkeamat. Minimietäisyydet muista rakenteista tulee aina huomioida tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. pohjasuhteet, paalutyyppi, paalutuskalusto ja mahdolliset lähirakenteiden rajoitukset. 4.3 Kaltevuudet 17 ver. 3/2017 HTM

18 5. Paalutustyö Paalutustyön toteuttajan tulee laatia ennen paalutustyön aloitusta kohdekohtainen paalutuksen toteutussuunnitelma. Rakennukselle, jonka paalutustyöluokka on PTL2 tai PTL3, on osana toteutussuunnitelmaa laadittava kirjallinen suunnitelma laadunvarmistamisesta. PO-2016 osan 2 kohdassa 5.1 on esitetty paalutustyöhön tarvittavan toteutus- ja laatusuunnitelman sisältö. 5.1 Tarkastus ja varastointi Välittömästi paalujen sekä paaluvarusteiden saapuessa työmaalle tulee suorittaa silmämääräinen vastaanottotarkastus. Samalla tulee todeta toimituksen vastaavan tilausta. Mikäli paaluja ja paaluvarusteita on varastoitu työmaalla, tulee ennen asennuksen aloittamista varmistaa etteivät tuotteet ole vahingoittuneet käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä. Virheellistä tai väärää tuotetta ei saa asentaa. 5.2 HT-paalujen asentaminen lyömällä Paalutuskalusto Paalut, suojaputket ja työputket upotetaan sopivalla kalustolla, joka saa aikaan tunkeutumisen ennakkoon määrättyyn kaltevuuteen ja syvyyteen tai jolla saavutetaan vaadittu lyöntivastus, mutta ei aiheuteta vaurioita ja ympäristöä häiritään mahdollisimman vähän. Mekaanista paalujatkosta käytettäessä on varmistuttava, että käytettävä kalusto pystyy asentamaan kitkaan perustuvan jatkoksen kiinni. erittäin tiiviissä moreenissa, voidaan usein riittävällä varmuudella käyttää vasara-paaluyhdistelmää, jolla laskennallisesti mobilisoituva geotekninen staattinen vastus ei täytä loppulyöntikriteerejä. Tällöin paalujen geotekninen kestävyys on varmistettava esimerkiksi dynaamisilla koekuormituksilla (PDA-mittauksilla). Hydraulivasarakalusto sopii kokonsa puolesta ahtaisiin paikkoihin ja tiloihin sekä paalutusalustoille, joiden kantavuus on heikko. Suuren iskulukunsa ansiosta hydraulivasarakalusto upottaa paalua vaikeissakin maaperäolosuhteissa usein varsin tehokkaasti. Luonteenomaista hydraulivasaraasennukselle on myös se, että paalut pysyvät suorina ja siirtymät ovat pieniä. Pudotus- ja hydraulijärkälekalusto soveltuu parhaiten HT-paalujen asennukseen paalukoosta HT140 alkaen. Suositeltavat järkäleen liikkuvan osan painot voidaan jaotella karkeasti: HT kg HT kg HT kg HT270 HT kg HT kg Paalutuskoneiden määräaikaistarkastukset ja muut vaatimukset on esitetty PO-2016 osan 2 kohdassa HT-paalujen asentamiseen soveltuvat seuraavat lyöntilaitteet: pudotus- ja hydraulijärkäleet hydrauli- ja paineilmavasarat muut lyöntilaitteet hydrauliset tunkit Hydraulivasarat soveltuvat hyvin pieniläpimittaisten HT90 HT140-paalujen asentamiseen. Ne soveltuvat myös HT170 HT220-paalujen asentamiseen, jos paaluilta ei edellytetä täyttä geoteknistä puristuskestävyyttä tai jos geotekninen puristuskestävyys todennetaan muilla keinoin. Jos kohteen pohjaolosuhteet ovat selkeät ja paalun voidaan todeta olevan luotettavasti kalliossa tai 18 ver. 3/2017 HTM

19 5.2.2 Paalutustyön aloittaminen HT90-HT220 lyöntipaalun asentaminen aloitetaan asettamalla paalun alapäähän esim. lekalla lyömällä suunnitelmien mukainen kärkikappale (maa- tai kalliokärki). Tämän jälkeen paalu asemoidaan tarkalleen suunnittelijan suunnitelmiin määrittämälle paikalle ja aloitetaan asennus. Paalun pystysuoruutta tai kaltevuutta seurataan esim. vatupassilla asennuksen aikana. HT270-HT1200 paalujen kärkikappale on kiinnitetty paaluun tehtaalla. Käytettäessä mitä tahansa lyöntilaitetta, tulee lyönnit aina ohjata keskeisesti paalun päähän ja tarvittaessa käyttää paalun yläpäätä suojaavaa lyöntikappaletta. HT-suurpaalut ja poraamalla asennettavat paalut jatketaan hitsaamalla ja hitsauksen, tarkastuksen ja testauksen sekä niihin liittyvien toimintojen tulee täyttää PO-2016 mukaiset vaatimukset. Tarvittaessa sovelletaan standardin EN1090-1/2 ohjeita. Lisätietoja hitsaamalla jatkamiseen on esitetty ohjeessa: HT-teräspaalujen hitsausohjeet - Standardin SFS EN ja ohjeen RIL 254 PO-2011 mukaisesti ( Työmaahitsauksissa huomioitavaa Upotuslyönnit Sopiva upotuslyönneissä käytettävä iskuenergia riippuu kohteen olosuhteista ja siten tehokkain iskuenergia / iskuluku löytyy kokeilemalla. Lyöntijännitykset eivät saa ylittää 90 % paalun myötörajasta. Riski pienpaalujen mekaanisten jatkosten avautumiseen vältetään käyttämällä pehmeissä maakerroksissa sellaista lyöntienergiaa, että painuma iskua kohti on kohtuullinen (noin 100 mm) Paalun jatkaminen Käytettäessä mekaanista holkkijatkosta voidaan paalu asentaa joko jatkos ylöspäin tai alaspäin. Lyötäessä paalua jatkosholkki ylöspäin on suositeltavaa käyttää sovitekappaletta, joka välittää lyönnin jatkosholkin ohi suoraan paaluputkeen. Jatkosholkkiin ei saa lyönnin aikana muodostua vaurioita. Jatkosholkkia käytettäessä on myös varmistuttava, että holkkiin liitettävän putken pää on purseeton, etenkin jos putki on katkaistu työmaalla tai putken päähän on lyöty asennuslyöntejä. Holkin kiinni lyöminen on aloitettava varoen ja varmistuttava, että jatkettavat paaluputket ovat samassa linjassa toisiinsa nähden. Paalun asentamisen jälkeen on varmistuttava, että jatkos/jatkokset ovat kiinni. Erityisesti käytettäessä tärytintä, tunkkia tai muuta asennuslaitteita jonka lyöntienergia on pieni, tulee varmistua, että jatkos menee kiinni paalun upotuksen aikana tai viimeistään loppulyöntien aikana. Tarvittaessa jatkoksen kitkaa voidaan pienentää käyttämällä jatkosholkissa voitelurasvaa. Työmaahitsaukset tehdään haastavissa olosuhteissa tuuli, sade, kylmyys, ilmankosteus, telineet, asennot, työturvallisuus. Hitsausta pitää koordinoida nimetyn vastuuhenkilön toimesta (hitsauskoordinaattori). Hitsausurakoitsijalla pitää olla ennalta tehdyt hitsausohjeet jotka huomioivat mm; hitsattavat teräslajit, hitsausprosessit ja -asennot, railomuodot sekä olosuhteet. Jokaista hitsausta varten tulee olla siihen soveltuva hitsaussuunnitelma ja tätä suunnitelmaa tulee myös noudattaa. Hitsaajilla pitää olla työn edellyttämä pätevyys. Hitsauspuikkoja ja muita hitsauslisäaineita on käsiteltävä asianmukaisesti suuri merkitys hitsin laatuun ja lujuuteen. Hitsit on tarkastettava luotettavasti, sekä silmämääräisesti että muilla NDT menetelmillä. Hitsausvirheet, esimerkiksi huokoset, kuonasulkeumat ja liitosvirheet, heikentävät oleellisesti hitsausliitoksen lujuutta ja vaarantavat koko rakenteen toimivuuden. 19 ver. 3/2017 HTM

20 5.2.5 Tukipaalun lyönnin päättäminen Tukipaalun lyönti voidaan lopettaa, kun paalun kärki on lähellä arvioitua tavoitetasoa ja kun ennalta määritetyt loppulyöntiehdot täyttyvät. HT-paalujen loppulyöntiehdot on esitetty ohjeessa: HTteräspaalujen loppulyöntiohjeet - Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille ( Kitkapaalujen lopetuslyönnit Koepaalutuksessa kitkapaalut lyödään tavallisesti pohjatutkimuksen ja staattisten kantavuuskaavojen perusteella suunniteltuun tasoon ja/tai alustavasti arvioituun tai iskuaaltoteorian perusteella analysoituun lyöntitiukkuuteen. Karkearakeisissa maakerroksissa vaippavastus kehittyy yleensä alle viikossa, mutta silttipitoisessa maassa voi odotusaika olla huomattavasti pidempi. Dynaamisen koekuormituksen perusteella (PDA-mittaus) määritetään paaluille määräsyvyystaso ja/tai loppulyöntitiukkuus Paalun katkaisu Paalun katkaisu voidaan tehdä esimerkiksi kulmahiomakoneella tai plasmaleikkaamalla suunnitelman mukaiseen katkaisutasoon kohtisuoraan paalun pituusakselia vastaan. Katkaistun pään suorakulmaisuusvaatimus on yleensä <2% Paaluhatun asennus Paaluhattu asennetaan paaluputkeen keskeisesti paaluhatussa olevan holkkiputken avulla. Paaluhattu on suositeltava asentaa heti paalun asennuksen tai katkaisun jälkeen paikoilleen, ettei paaluputkeen joudu sinne kuulumattomia aineita. Etenkin isojen paaluputkien yhteydessä, joihin liittyy putoamisvaara, on päiden suojaaminen tehtävä huolellisesti ja tarvittaessa paaluhattu on kiinnitettävä paaluun. 20 ver. 3/2017 HTM

21 5.3 Paalutustyön johtaminen, laadunvalvonta ja mittaukset Teräspaalutustyön johtaminen ja valvonta toteutetaan PO-2016 osan 2 kohdan 6 mukaisesti. Paalutustyönjohtaja vastaa laadunvalvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Asennetun HT-paalun suoruus tarkastetaan ja tarvittaessa dokumentoidaan esimerkiksi ns. taskulamppumittauksella. Suoruusvaatimukset alittavat paalut tulee ilmoittaa hankkeen vastaavalle pohjarakennesuunnittelijalle mahdollisia jatkotoimenpiteitä (esim. korvaavan paalun asentaminen) varten. 5.4 Paalutustyön dokumentointi Kaikki paalutukseen liittyvät dokumentit kootaan talonrakentamisen hankkeissa rakennustyön tarkastusasiakirjaan PO-2016 osan 2 kohdan 7 mukaisesti. Infrahankkeissa noudatetaan vastaavasti Liikenneviraston voimassa olevia ohjeita tai hankekohtaisia ohjeita. Paalutustyön aikana ylläpidetään paalutuspöytäkirjaa ja paalutustyön dokumentoinnissa noudatetaan EN ja PO-2016 osa 2 kohtaa 7.2. Paalutustyön valmistuttua laaditaan toteumapiirustus, jonka sisällön ja laatimisen osalta noudatetaan PO-2016 osan 2 kohtaa Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu Paaluja käsiteltäessä tulee aina noudattaa voimassa olevia turvallisuusohjeita, PO-2016 ohjeita ja työmaan erityisohjeita. Paaluja ja paalutuotteita käsiteltäessä on käytettävä kypärää, turvakenkiä, suojakäsineitä ja suojavaatetusta huomioiden työmaan ohjeet. Nostoissa on huomioitava aina mm. nostotöille yleisesti asetetut turvallisuusmääräykset, lait ja asetukset, työmaan ohjeet sekä nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden toimittajien ohjeet. Nostoissa ja siirroissa tulee käyttää vain hyväksyttyjä nostoapuvälineitä. Nostoissa on varmistuttava, että välineitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Roikkuvan taakan alle ei saa mennä. Nostovanteita ei saa käyttää tuotteiden nostamisessa. Vanteet ovat jännitettyjä ja katkaistaessa vannetta tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kylmään aikaan teräspaalut ja paaluniput voivat olla lumesta ja jäästä johtuen erittäin liukkaita. Lisäohjeita käsittelyyn annetaan ohjeessa: HTteräspaalujen käsittelyohjeet - Käsittelyohjeita ja suosituksia työmaalle ( Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. HTM Yhtiöt Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 21 ver. 3/2017 HTM

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HTM HT-TERÄSPAALUT HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 3/2015 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne

Lisätiedot

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM HTM HT-TERÄSPAALUT HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 9/2014 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne ja teräslaji...

Lisätiedot

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Ruukin paalujen

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

RIL PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin

RIL PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin RIL 254-2011 PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin Selvennyksiä käyttötila termin käyttöön, jolla tarkoitetaan joko käyttörajatilaa tai käytön aikana. Yliviivattu teksti poistetaan. s. 71 Lyöntipaalujen

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

Ruukki Suunnitteluohjeet

Ruukki Suunnitteluohjeet Ruukki Suunnitteluohjeet 5.10.2011 Aamiaisseminaari Oulu Materiaalit RR- ja RD-paalujen Eurokoodien mukaiseen suunnitteluun RR-paalut RD-paalut Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut RD-paaluseinä PO2011

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio Paaluosien tekniset vaatimukset Yleiset vaatimukset Paalujen jatkaminen / jatkokset Paalujen kärjet Yleiset

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 12/2015 HTM. Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille

HTM. HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 12/2015 HTM. Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Lyöntilaitteet... 3 3. Paalutyypit... 4 4. Paalutustyön

Lisätiedot

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio PDA-mittaukset urakoitsijan kannalta Vaatimukset dynaamiset koekuormitukset. PO 2011: Paalutusluokassa 3

Lisätiedot

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Esityksen sisältö Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari

Esityksen sisältö Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutukseen: - Ohjeita suunnittelijalle Teräsbetonipaaluseminaari 15.11.2018 WWW.AINS.FI Esityksen sisältö Yleistä suunnittelusta Paalutussuunnitelman sisältö Erityisohjeita

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien vaikutukset paalutuotteisiin Sisältö Paalutusohje 2011 lyhyesti ja ohjeen tilannekatsaus Rakennusmääräyskokoelman, eurokoodien ja toteutusstandardien tilannekatsaus Suomessa

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille RR-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille Päivitetty 01/20 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee lyömällä asennettavia RR75- RR220-paaluja. Ruukin valmistama RR-paalu TM on rekisteröity

Lisätiedot

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Aksiaalisesti kuormitettu tukipaalu PO-2016 koulutustilaisuus 14.3.2017 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä Geoteknisen kestävyyden

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara 26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston

Lisätiedot

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet. Hannu Vesamäki

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet.  Hannu Vesamäki Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet 1 www.ruukki.com Hannu Vesamäki 17.1.2013 Esityksen sisältö RR-paalutuotteet Pieniläpimittaiset RR-paalut Suuriläpimittaiset RR-paalut Injektoidut RR-paalut

Lisätiedot

Paaluseminaari 2015 Koepaalutus MetsäFibren Äänekosken työmaalla

Paaluseminaari 2015 Koepaalutus MetsäFibren Äänekosken työmaalla 1 20.11.2015 Paaluseminaari 2015 Esityksen sisältö: Työmaa lukuina Tuotelehden mukaiset loppulyönnit Loppulyönnit koepaalutuksen mukaan Yhteenveto 2 Tehtaan vaatima pinta-ala 40 ha Rakennusten bruttoala

Lisätiedot

VTT-VA (9)

VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9)

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. 13212.1 Teräspaalujen materiaalit Esivalmistetut teräspaalut ovat CE-merkittyjä.

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen kantavuus

Teräsbetonipaalujen kantavuus Teräsbetonipaalujen kantavuus Tutkittua tietoa sovellettu uusiin paalutuotteisiin Betonipäivät 1.11.2018 Jukka Haavisto, prof. Anssi Laaksonen TTY Esityksen sisältö Yleistä paaluista Paalujen suunnittelu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. Tässä luvussa käsitellään poraamalla asennettavia teräspaaluja. Käsiteltävät

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Rakentamisen tilastotietoa Teräspaaluperustusten suunnittelu pohjatutkimukset paalutyypin

Lisätiedot

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan. RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB Teräsputkipaalut Antti Perälä SSAB 1 Teräspaalujen hyväksyntä (osa 1, kohta 2.5) Teräspaalun vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen käytetään ensisijaisesti EAD:hen (European Assessment Document) perustuvalla

Lisätiedot

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE 4 2.1 Kalliokärkien mitat 4 2.2 Materiaalit 5 2.3 Valmistustapa 6 2.4 Laadunvalvonta 6 3 VALMISTUSMERKINNÄT 6 4

Lisätiedot

RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille

RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille RD-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille Päivitetty 01/2010 Kuva: Reino Heikinheimo 2. Käyttökohteet 3. Pohjatutkimukset 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee poraamalla

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin teräspaalujen varaan Ruukki RR -PAALU RUUKIN TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

Kalliokärjen käyttöohje Malli A

Kalliokärjen käyttöohje Malli A Kalliokärjen käyttöohje Malli A 18.9.2018 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Emeca Oy... 2 2 Kalliokärjet... 2 2.1 Toimintatapa... 2 2.2 Emeca paaluun valettavat kalliokärjet... 3 3 Mitat

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen vastaanotto, käsittely ja asentaminen. SGY PO HTM Yhtiöt Oy Reijo Mustonen

Teräsbetonipaalujen vastaanotto, käsittely ja asentaminen. SGY PO HTM Yhtiöt Oy Reijo Mustonen Teräsbetonipaalujen vastaanotto, käsittely ja asentaminen Toimituksen käynnistäminen Kuormatilauksen ilmoittaminen paalulähettämöön Toimituskäynnistyy tilausvahvistuksessa sovittuna aikana ostajan ilmoituksella,

Lisätiedot

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi SSAB teräspaalut www.ruukki.fi YLEISESITTELY SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logistiikkamme

Lisätiedot

Uusi paalutusohje PO taustoitusta - prosessimuutosta. Betoniteollisuuden paaluseminaari 2011 Jouko Törnqvist, VTT

Uusi paalutusohje PO taustoitusta - prosessimuutosta. Betoniteollisuuden paaluseminaari 2011 Jouko Törnqvist, VTT Uusi paalutusohje PO 2011 - taustoitusta - prosessimuutosta Betoniteollisuuden paaluseminaari 2011 Jouko Törnqvist, VTT 2 Vain prosessia muuttamalla tehokkuus lisääntyy...teknogia on mahdollistaja Nopeampaan

Lisätiedot

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset 1 Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 RIL-254-2016: PAALUTUSOHJE 2016 (PO-2016) Paalutustoimikunta = työryhmä ohjeen takana: Teemu Riihimäki, Inspecta Oy, puh.

Lisätiedot

2 RIL Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax ,

2 RIL Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , 2 RIL 230-2007 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, 00100 Helsinki Puh. 0207 120 600, fax 0207 120 619, email

Lisätiedot

Uudet loppulyöntiohjeet

Uudet loppulyöntiohjeet Uudet loppulyöntiohjeet Kiwa Inspecta Teemu Riihimäki Tekninen asiantuntija Julkinen 23.11.2017 Trust Quality Progress Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Suomi Yli 550 työntekijää, 29 toimistoa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Betoniteollisuuden paaluseminaari

Betoniteollisuuden paaluseminaari Betoniteollisuuden paaluseminaari 1 Betoniteollisuuden paaluseminaari 01.12.2011 Sokos Hotel Vantaa Uusi paalutusohje PO-2011 7.12.2011 Päivän sisältö Paalutusohje PO 2011 Loppulyöntien laskentaperusteet

Lisätiedot

BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI

BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI 1 Inspecta Group About Us Finnish company with over 30 years of experience with trust and quality in Northern Europe. Operations in Finland, Sweden, Norway, Denmark, Latvia, Estonia, Lithuania with 1400

Lisätiedot

Tuotelehti suunnittelijan apuna

Tuotelehti suunnittelijan apuna Tuotelehti suunnittelijan apuna Betoniteollisuuden paaluseminaari 15.11.2018 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Paalutuotelehden luvut 2.3.2-2.3.3: Paalujen puristuskapasiteettitaulukko ja - käyrästöt

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Uudet ohjeet Teräsbetonipaalut suunnitellaan uuden paalutusohjeen PO-2011 ja SFS-EN 1992 (Eurocode 2) mukaan PO-2011 on Suomen kansallinen ohje jota tehdessä

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Betonipaalujen korvaaminen RRspaaluilla, HAMK Sisältö Kohteen yleiskuvaus Pohjasuhteet Urakkalaskentavaiheen paalutussuunnitelma RRs-paaluihin perustuva paalutussuunnitelma Paalutustyön toteutus PDA-mittaukset

Lisätiedot

RIL Paalutusohje 2016 PO Osa 1: Suunnittelun perusteet Osa 2: Paalutusohje

RIL Paalutusohje 2016 PO Osa 1: Suunnittelun perusteet Osa 2: Paalutusohje RIL 254-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry Paalutusohje 2016 PO-2016 Osa 1: Suunnittelun perusteet Osa 2: Paalutusohje 2 RIL 254-2016 RILin julkaisuilla

Lisätiedot

BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI Uusi Paalutusohje PO-2016 muutokset ja tavoitteet BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI

BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI Uusi Paalutusohje PO-2016 muutokset ja tavoitteet BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI 17.11.2016 1 16.11.2016 BETONITEOLLISUUDEN PAALUSEMINAARI 17.11.2016 Uusi Paalutusohje PO-2016 muutokset ja tavoitteet Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 RIL-254-2016: PAALUTUSOHJE 2016 (PO-2016) Paalutustoimikunta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI 25.9.2009 - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 1.1. Emeca Oy...3 1.2. Kalliokärjen käyttö...3 1.3. Maakärjen käyttö...4 2. Tyypit ja mittapiirrokset... 4 2.1. Tyypit ja

Lisätiedot

Ensisijaisesti puupaalutukset tehdään pohjavedenpinnan alapuolisina rakenteina.

Ensisijaisesti puupaalutukset tehdään pohjavedenpinnan alapuolisina rakenteina. 13213 Puupaalut tässä luvussa käsitellään lyömällä asennettavia puupaaluja sekä luiskapaalutusta. Luiskapaalutuksella lisätään luonnontilaisten, työnaikaisten tai rakennettujen luiskien vakavuutta. Ensisijaisesti

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

Ruukki RR - ja RRs -paalu. Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin.

Ruukki RR - ja RRs -paalu. Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin. Ruukki RR - ja RRs -paalu Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin www.ruukki.fi/infra Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

Inspecta Tarkastus Oy Teräspaalupäivä 2014

Inspecta Tarkastus Oy Teräspaalupäivä 2014 Inspecta Tarkastus Oy Teräspaalupäivä 2014 1 23-01-2014 Inspecta Group About Us Finnish company with over 30 years of experience with trust and quality in Northern Europe. Operations in Finland, Sweden,

Lisätiedot

EUROKOODI JA GEOTEKNIIKKA TALONRAKENTAMISESSA

EUROKOODI JA GEOTEKNIIKKA TALONRAKENTAMISESSA EUROKOODI JA GEOTEKNIIKKA TALONRAKENTAMISESSA EUROKOODI 2013 SEMINAARI Juho Mansikkamäki 11.12.2013 ALUSTUS Lisääkö vai vähentääkö eurokoodi tällaisten tapahtumien riskiä jatkossa? NYKYTILA Liikennevirasto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana)

Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana) Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana) Betoniteollisuuden paaluseminaari 2013 28.11.2013 Jouko Törnqvist, VTT 2

Lisätiedot

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan. RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

LYÖNTIPAALUN VALINTA

LYÖNTIPAALUN VALINTA LYÖNTIPAALUN VALINTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2017 Jyri Jokinen TIIVISTELMÄ HAMK Visamäki Rakennustekniikan koulutusohjelma Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

RT- 2011 24.11.2011-1 -

RT- 2011 24.11.2011-1 - RT-2011 24.11.2011-1- Tämä tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen. Tämän tuotelehden mukaisia paaluja ovat oikeutettuja valmistamaan

Lisätiedot

Veli-Matti Uotinen

Veli-Matti Uotinen 1 20.3.2013 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Teräspaalujen vastaanotto, käsittely ja asentaminen PO-2011 koulutuspäivä 20.3.2013 2 20.3.2013 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Sisältö 3 20.3.2013 www.ruukki.com

Lisätiedot

Betonipaalun käyttäytyminen

Betonipaalun käyttäytyminen Betonipaalun käyttäytyminen Rakenteellista kantavuutta uudella mitoitusfilosofialla Betoniteollisuuden paaluseminaari, TTY Yleistä tb-paalujen kantokyvystä Geotekninen kantokyky Paalua ympäröivän maa-

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

Vaatimus Kohta koskee kaikkia lyömällä asennettavia paaluja. Betonipaaluilla tarkoitetaan teräsbetoni- ja jännebetonipaaluja.

Vaatimus Kohta koskee kaikkia lyömällä asennettavia paaluja. Betonipaaluilla tarkoitetaan teräsbetoni- ja jännebetonipaaluja. InfraRYL, Päivitys 15.9.2017 / KM 1 13211 Lyöntipaalut 13211.0 Yleistä Kohta koskee kaikkia lyömällä asennettavia paaluja. Betonipaaluilla tarkoitetaan teräsbetoni- ja jännebetonipaaluja. Paalujen ja paalutarvikkeiden

Lisätiedot

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 2 FMC 47683.138.138 2.5.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...4 2 KÄYTTÖKOHTEET...5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet...5 2.2 Perustamisolosuhteet ja pohjatutkimukset...5 2.3 Suunniteltu

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen kantokyky

Teräsbetonipaalujen kantokyky Teräsbetonipaalujen kantokyky Tilannetietoa tb-paalujen rakenteellisen kantokyvyn tutkimusprojektista Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

13211 Teräsbetonipaalut

13211 Teräsbetonipaalut InfraRYL, osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. 13211.1 Teräsbetonipaalujen materiaalit Esivalmistetut teräsbetonipaalut

Lisätiedot

LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT

LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT 08.01.2013 WWW.LUJABETONI.FI 8.1.2013 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖKOHTEET... 5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet... 5 2.2 Perustamisolosuhteet ja

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 2011. Teräspaalupäivä 2011

Teräspaalupäivä 2011. Teräspaalupäivä 2011 Teräspaalupäivä 2011 1 TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.01.2011, Messukeskus, Helsinki Suuren kantavuuden varmistaminen RR-suurpaaluille casekohteissa VT3 Tampereen Läntinen ohikulkutie S54 (2005) Pinoperän silta, Taivassalo

Lisätiedot

Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta. Minna Salmi, SSAB

Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta. Minna Salmi, SSAB Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta Minna Salmi, SSAB Merkkipaaluja vuosien varrella Kuumavalssatut profiilit, palkit ja kiskot, esim. X-paalu, TT-paalu Porattavat sydänteräspaalut G-paalut,

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Paalun pituus on suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn kantavuustavoitteen mukainen.

Paalun pituus on suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn kantavuustavoitteen mukainen. 1 13213 Puupaalut Tässä luvussa käsitellään lyömällä asennettavia puupaaluja sekä luiskapaalutusta. Luiskapaalutuksella lisätään luonnontilaisten, työaikaisten tai rakennettujen luiskien vakavuutta. Ensisijaisesti

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE Lujabetoni Oy Luja-pienpaaluohje FMC 47683.138.138 8.1.2013 8.1.2013 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...4 2 KÄYTTÖKOHTEET...5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet...5 2.2 Perustamisolosuhteet

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus

Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus 1 Paalutustyönjohtajan ja paalutuskoneen kuljettajan koulutus Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 Pätevyys ja koulutus: Eri paalutustyöluokissa PTL1-PTL3 pätevyysvaatimukset paalutustyön johtajille Eri paalutustyöluokissa

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet A) asennus rautakangella B) asennus polttomoottorikäyttöisellä pyöritysmoottorilla C) asennus kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella pyöritysmoottorilla

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN. TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ Aki Kopra / Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy

TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN. TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ Aki Kopra / Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ ESITYKSEN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät Paalujen asentaminen täryttämällä Maan vastus

Lisätiedot

Paaluseminaari 2014 Teräsbetonipaalujen lopetuslyöntien revisio

Paaluseminaari 2014 Teräsbetonipaalujen lopetuslyöntien revisio Teräsbetonipaalujen lopetuslyöntien revisio 1 20.11.2014 Paaluseminaari 2014 Teräsbetonipaalujen lopetuslyöntien revisio Esityksen sisältö: Lopetuslyöntitaulukot nopea kertaus 2013 Revisio Iskusuoja Revisio

Lisätiedot

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina

Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Teemu Riihimäki Tekninen asiantuntija Julkinen 23.11.2017 Trust Quality Progress Kiwa & Kiwa Inspecta Lukuina Kiwa Inspecta Suomi Yli 550 työntekijää, 29 toimistoa Kiwa Inspecta Suomi, Ruotsi,

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT VERSIO 1

LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT VERSIO 1 LUJA-PIENPAALUOHJE KUIN KALLIOLLE RAKENTAISIT 19.2.2019 VERSIO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 KÄYTTÖKOHTEET 3 2.1 Suunnitellut käyttökohteet 2.2 Perustamisolosuhteet ja pohjatutkimukset 3 2.3 Suunniteltu

Lisätiedot