Ruukki RR - ja RRs -paalu. Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruukki RR - ja RRs -paalu. Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin."

Transkriptio

1 Ruukki RR - ja RRs -paalu Luotettava ja monipuolinen ratkaisu paaluperustuksiin

2 Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logistiikkamme ansiosta kykenemme toimittamaan ratkaisuja vaativiin kohteisiin myös muualle Eurooppaan. Ruukki on ammattitaitoinen kumppanisi. Tarjoamamme ratkaisut ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä ja teknisesti korkeatasoisia. Ne perustuvat monipuoliseen osaa- miseen ja vastuulliseen toimintatapaan. Kumppanuus asiakkaan kanssa merkitsee meille sitoutumista korkean toimituskyvyn ja -täsmällisyyden lisäksi tarvittaessa myös suunnittelu- ja toteutusvaiheen konsultointiin. RR -paalu on Ruukin valmistama luotettava ja korkealaatuinen lyömällä tai puristamalla asennettava teräspaalu. Pieniläpimittaiseen RR-paaluun kehitetty helppokäyttöi- 2

3 RR - ja RRs -paalut nen ja korkeimmat mekaanisille paalujatkoksille asetetut vaatimukset täyttävä jatkostekniikka on hyvä tapa parantaa paalutustyön tuottavuutta ja perustusrakenteiden laatua. Suuriläpimittainen RR-paalu on oikea valinta kun paaluun kohdistuu suuret kuormat ja paalulta vaaditaan luotettavuutta. Ruukki tarjoaa kattavan valikoiman eri paalukokoja ja teräslajeja pienpaalujen RR75-RR320 ja suurpaalujen RR400-RR1200 kokoluokissa. Ruukin valmistama RR -paalu on rekisteröity tuotemerkki. RR-paalut ja niissä käytettävät osat valmistetaan kontrolloiduissa tehdasolosuhteissa ja tuotteiden valmistuksen laatua valvoo VTT ja Inspecta. Valitessasi Ruukin toimituskokonaisuuden saat tarvittaessa myös kaikki muut hankkeesi teräksiset pohjarakentamisen komponentit, järjestelmät ja kokonaisratkaisut vaivattomasti yhdeltä toimittajalta. 3

4 RR -paalujen käyttökohteet Pientalorakentaminen Pieniläpimittainen RR -paalu tarjoaa tehokkaan ja vaivattoman tavan toteuttaa pientalon paalutus. Helppokäyttöistä ja kustannustehokasta jatkostekniikkaa käyttämällä RR-paalun asentaminen on nopeaa ja materiaalihukka vähäinen. Teräspaalujen asentaminen voidaan suorittaa kevyellä asennuskalustolla ympäristöä säästäen, mikä vähentää merkittävästi maanrakennustöiden tarvetta ja kustannuksia. Monien teknisten ja taloudellisten etujen ansiosta RR-paalut ovat markkinoiden suosituin tapa toteuttaa pientalojen paaluperustukset. Asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentaminen Asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa teräsputkipaalujen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti erityisesti vaikeissa pohjasuhteissa sekä rakenteissa, joissa on suuria keskittyneitä kuormia. Suuren kantavuuden ja laajan mittavalikoiman ansiosta RR-paalujen lukumäärä voidaan optimoida tehokkaasti. RR-paaluja käyttämällä maan siirtymät ja asentamisesta aiheutuva tärinä saadaan lyöntipaalutuskohteissa minimoitua. Ruukki err -energiapaalu Perustukset voivat olla myös osa rakennusten lämmitysja jäähdytysjärjestelmää. Ruukki on kehittänyt teräspaaluun perustuvan Ruukki energiapaalun, jonka avulla maasta kerätään ilmaista energiaa rakennuksen tarpeisiin. RR-paalut soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiapaaluna. Lue energiapaaluista lisää Ruukin err - ja erd -energiapaalut esitteestä. Perustusten vahvistaminen RR-paalut soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi perustusten vahvistuskohteissa, koska nopean ja luotettavan mekaanisen paalujatkoksen ansiosta käytettävä paaluelementin pituus voidaan valita aina kohdekohtaisesti asennuspaikan ja kaluston vaatimusten mukaisesti. Ahtaissa kellaritiloissa 1,0-1,5 metrin RR-paaluelementtejä käyttämällä on toteutettu jopa yli 50 metriä pitkiä paaluja. 4

5 RR - ja RRs -paalut Satamarakentaminen Satamarakentaminen on yksi suurimmista ja perinteisimmistä suuriläpimittaisten RR-paalujen käyttöalueista. Monet itämeren merkittävimpien satamien reuna- ja pistolaiturit on perustettu RR-paaluilla niiden erinomaisen kantavuuden, taivutusjäykkyyden ja -kestävyyden ansiosta. Teräsputkipaaluista ja ponttiprofiileista muodostettavat combi-seinät ovat yleistyneet reunalaitureiden yleisimmiksi rakenneratkaisuiksi, koska niiden muunneltavuus antaa hyvät mahdollisuudet rakenteen kapasiteetin ja muodon optimointiin. RR-paaluja voidaan käyttää monipuolisesti erilaisten meluesterakenteiden perustuksissa. Esimerkiksi yhden paalun perustuksiin voidaan valita optimaalisin paalukoko laajasta valikoimasta. Meluesteiden runkorakenteiden kiinnittäminen teräspaaluperustuksiin on myös vaivatonta. Satamarakentamisessa käytettävät paalut ovat yleensä pitkiä, joiden toimittamisesta ja logistiikan hallinnasta Ruukilla on hyvä kokemus. Silta- ja väylärakentaminen RR-paalut siltarakentamisessa mahdollistavat paaluperustuksen liittämisen oleelliseksi osaksi sillan kokonaisrakennetta ja sen toimivuutta. Pienissä silloissa ylimääräiset välirakenteet voidaan jättää kokonaan pois, kun teräspaalut liitetään ilman laakereita suoraan sillan kanteen. Lyhentynyttä rakennusaikaa ja tehokkaita rakenneratkaisuja hyödynnetään esimerkiksi rautateiden siirrettävissä silloissa. Paalulaatoissa RR-paalujen suuri kantokyky suhteessa paalun poikkileikkauspinta-alaan on merkittävä etu, koska lyöntipaalujen syrjäyttämä maamäärä voidaan RR-paaluja käyttämällä pienentää noin neljäsosaan perinteisiin paaluratkaisuihin verrattuna. 5

6 Pieniläpimittaiset RR -paalut Paaluputket ja -elementit Pieniläpimittainen RR -paalu perustuu pituussaumahitsaamalla valmistettuun korkealaatuiseen teräsputkeen. RR75-RR220-paalut toimitetaan mekaanisilla jatkoksilla varustettuina paaluelementteinä tai ilman jatkosta paaluputkina. RR270-RR320-paalut toimitetaan paaluputkina. Paaluelementtien vakiopituudet ovat paalukoosta riippuen 6 tai 12 metriä. Paaluelementtien suositeltavat projektikohtaiset pituudet ovat 6, 4, 3, 2, 1,5, 1,2 tai 1,0 metriä. Paalujen poikkileikkaussuureet on esitetty Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeessa. Teräslajit RR-paaluissa käytetään Ruukin erityisesti paalutuskäyttöön valmistamia teräslajeja. RR-paalujen teräslaji on S440J2H ja RRs-paalujen S550J2H. Erikseen tilattaessa paalut voidaan toimittaa myös standardin EN10219 mukaisella MH-laadulla. Teräslajin valinnalla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi paalun rakenteelliseen kestävyyteen. Valitsemalla lujempi teräslaji, voidaan paalun halkaisijaa tai seinämäpaksuutta monessa tapauksessa pienentää tai paalujen kokonaismäärää vähentää. Paaluputkien ja jatkosten valmistustoleranssit Ruukin paaluissa ja jatkoksissa käytettävien teräsputkien valmistustoleranssit ovat merkittävästi tiukemmat kuin yleisissä rakenneputkissa käytetyt toleranssit. Tiukoilla valmistustoleransseilla varmistutaan paalujatkoksen toimivuudesta. Normaaleilla rakenneputkien valmistustoleransseilla ei saavuteta mekaanisille paalujatkoksille asetettujen vaatimusten täyttymistä eikä rakenneputkea saa käyttää mekaanisten paalujatkosten kanssa. RR75 RR90 RR115/6,3 RR115/8 RR140/8 RR140/10 RR170/10 RR170/12,5 RR220/10 RR220/12,5 Valikoima RRs115/8 RRs140/10 RRs170/10 Mekaaniset paalujatkokset RR-paaluissa käytetään kitkaan perustuvia korkealuokkaisia jatkoksia, jotka täyttävät Eurokoodi NA ja Paalutusohje PO-2011 jäykkäjatkoksille asetetut vaatimukset. Helppokäyttöinen ulkopuolinen kaksoiskartioitu holkkijatkos on käytettävissä paalukoosta RR75 lähtien aina paalukokoon RR220/12,5 saakka. RR140-, RR170- ja RR220-paalut voidaan toimittaa myös irrallisella sisäpuolisella jatkoksella. Mekaanisten jatkosten käyttö on luotettavaa ja tehokasta, eikä työmaalla tehtäviä hitsausjatkoksia tarvita. Jos mekaanisia jatkoksia ei käytetä, paalut jatketaan hitsaamalla. Paalujen tunnistaminen Ruukin RR-paalun tunnistaa paalun kyljessä olevasta merkinnästä. RR-paaluelementit varustetaan lisäksi jatkoksen tai sen välittömään läheisyyteen kiinnitetyllä tunnisteteipillä. Paaluniput toimitetaan taakkalapuilla varustettuina, joista ilmenee valmistajan ja mittatietojen lisäksi RR-paalujen teräslaji. Kärkikappaleet Kärkikappaleet kiinnittyvät RR75-RR220-paaluun kitkan välityksellä ja RR270-R320-paaluun hitsaamalla. Kalliokärjen kärkitappi valmistetaan karkaistusta erikoisteräksestä, jolla varmistetaan hyvä tunkeutumiskyky kallioon. Pohjarakennesuunnittelija valitsee kärkikappaleen tyypin olosuhteiden mukaan. 6

7 RR - ja RRs -paalut Paaluhatut RR-paalun yläpäähän asennetaan yleensä paaluhattu, jonka avulla ylärakenteiden kuormat siirretään paalulle. Paaluhattu keskitetään paaluvarteen sisäpuolisella holkilla, jolloin holkin tehtävänä on pitää paaluhattu paikallaan. RR -paalun jatkaminen holkkijatkoksella RR-paalun jatkaminen mekaanisia jatkososia käyttämällä on vaivatonta. Ulkopuolista jatkosta käytettäessä paalun lyönti aloitetaan yleensä jatkoksettomalla paalun osalla, esimerkiksi aiemmin katkaistun paalun hukkapalalla, jonka työmaalla katkaistuun päähän kiinnitetään kärkikappale. Kun ensimmäinen paaluputki on lyöty maahan, paalu jatketaan asentamalla seuraava elementti edellisen päälle jatkosholkki alaspäin ja jatketaan lyöntiä. Paaluelementtejä asennetaan niin monta kunnes paalun kärki saavuttaa suunnitelmissa määritellyn tavoitetason tai paalun kärki tukeutuu kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen siten, että paalun loppulyönnit voidaan hyväksytysti suorittaa. Paaluhattu Ulkopuolinen jatkos Sisäpuolinen jatkos Maakärki Kalliokärki 7

8 Suuriläpimittaiset RR -paalut Paaluputket Suuriläpimittainen RR -paalu perustuu kierresaumahitsaamalla valmistettuun korkealaatuiseen teräsputkeen. Paaluvalikoima kattaa paalut kokoluokassa mm. RR-paalujen koko valikoima on esitetty taulukossa 2. Suuriläpimittaisia RR-paaluja voidaan valmistaa myös muilla halkaisijoilla ja asiakaskohtaisilla seinämäpaksuuksilla, jolloin seinämäpaksuus voidaan valita 0,1 mm:n tarkkuudella. Paalujen tarkemmatpoikkileikkaussuureet on esitetty Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeessa. Teräslajit Suuriläpimittaisissa RR-paaluissa käytetään vakioteräslajia S355J2H ja Ruukin erityisesti paalutuskäyttöön valmistamia teräslajeja S440J2H ja S550J2H. Erikseen tilattaessa paalut voidaan toimittaa myös standardin EN10219 mukaisilla MH-laaduilla tai API5L mukaisilla X-laaduilla. CE-merkittyä laatua Ruukki haluaa varmistaa, että asiakas saa kaikissa tilanteissa korkealaatuisen ja vaatimukset täyttävän tuotteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Markkinoiden edelläkävijänä Ruukin kaikki suurpaalujen kärjet ovat CE-merkittyjä tuotteita. Myös Ruukin valmistamien standardiin EN perustuvien suuriläpimittaisten RR-paalujen laatu ja varustelutyö on todennettu CE-merkillä. Paalujen tunnistaminen Ruukin RR-suurpaalun tunnistaa paalun kyljessä olevasta merkinnästä. Paalut toimitetaan taakkalapuilla varustettuina, joista ilmenee valmistajan ja mittatietojen lisäksi RR-paalujen teräslaji. Paalujen jatkaminen Tehdastilauksena voidaan valmistaa jopa 34 m pitkiä suuriläpimittaisia RR-paaluja ilman jatkoshitsausta. Jatkoshitsattuna pisimmät Ruukin toimittamat RR-paalut ovat olleet 45 m pitkiä. Määrämittaisilla, asiakkaan tilauksen mukaan valmistetuilla paaluilla voidaan minimoida työmaalla tehtävät jatkoshitsaukset ja täten saavuttaa merkittäviä aikataulu- ja kustannussäästöjä rakentamisessa. Tarvittaessa RR-paalut voidaan jatkaa työmaalla hitsaamalla. Paalukärjet Varastomitat RR400/12,5 S355J2H RR500/12,5 S355J2H RR600/12,5 S355J2H RR700/12,5 S355J2H RR800/12,5 S355J2H Kärjellä kantavat RR-paalut varustetaan Pohjoismaissa yleensä RR-kalliokärjillä. Kärkien rakennelaskelmat on tehty tarkoilla FEM-analyyseillä ja Suomen liikennevirasto on myöntänyt kalliokärjille käyttöluvan. Kalliokärkiä käytetään suojaamaan paalun alapäätä asentamisen aikaisia rasituksia vastaan, keskittämään paalun kärkeen kohdistuvat rasitukset mahdollisimman tasaisesti paaluputken poikkileikkaukselle sekä estämään paalun kärjen liukumista sivusuunnassa. 8

9 RR - ja RRs -paalut Kalliokärki rakenneterätuurnalla Kalliokärki karkaistulla kärkitapilla Kalliokärki reikätuurnalla Kärkivahvike Paalujen varustelu Suuriläpimittaiset RR-paalut voidaan toimittaa yksilöllisesti asiakkaan suunnitelmien mukaisesti. Paalut voidaan varustella esimerkiksi ponttilukoilla. Ponttilukkojen hitsaus kierresaumahitsaamalla valmistettuun teräsputkeen tehdään automatisoidulla tuotantolinjalla yhtä aikaisesti molemmille puolille putkea, jolloin tuotanto on tehokasta ja lopputuotteen laatu korkealla tasolla. Ruukki toimittaa RR-paaluja ja niihin perustuvia tuotteita myös suojamaalattuina tai HDPE 3-kerrospinnoitettuina. 9

10 Injektoidut RR -paalut Paalun periaate ja rakenne Injektoidut RR -paalut ovat pääasiassa paalun vaipalla kantavia pienpaaluja, joissa paalun vaipan geoteknistä kantokykyä on parannettu sementtilaastilla tehtävällä jatkuvalla vaippainjektoinnilla (Continuous Shaft Grouting). Injektoidut paalut soveltuvat käytettäviksi kitkamaakerroksissa, joissa voidaan hyödyntää injektoidun paalun suurta vaippavastusta ja siten oleellisesti lyhentää paalupituutta. Injektoiduissa RR-paaluissa käytetään samoja mekaanisia osia kuin pieniläpimittaisissa RR-paaluissa, mutta näiden lisäksi paaluun liitetään ns. avarrinkappale. Käytettävät paaluelementit ovat yleensä RR90-RR140-paaluelementtejä. Paalussa käytettävän avarrinkappaleen halkaisija on puolestaan yleensä mm. Asentaminen Vaippainjektointoitua RR-paalua asennettaessa vesisementtilaastia syötetään paalun sisälle yläpäästä. Laasti paineistuu paaluun aiheutettujen iskujen vaikutuksesta, mutta tarvittaessa laasti voidaan paineistaa pumpulla. Avarrinkappaleen avulla saadaan aikaan riittävä tila paalua ympäröivälle sementtilaastille. Laasti purkautuu paalua ympäröivään tilaan ja maahan paalun alapäässä olevien injektointireikien kautta. Injektointi, tarvittaessa paineistettu Jatkos Laastivaippa Injektointireiät Avarrin Paalukärki Taulukko 1. RR -paalujen kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet. Teräslaji RR-paaluelementti Hiiliekvivalentti Kemiallinen koostumus, max. Mekaaniset ominaisuudet Iskusitkeys CEV max. C Mn P S f y min f u A 5 min T KV min [%] [%] [%] [%] [%] [MPa] [MPa] [%] [ C] [J] S355J2H 0,39 0,22 1,6 0,03 0, S440J2H 0,39 0,16 1,6 0,02 0, * ) 27 S550J2H 0,43 0,12 1,9 0,02 0, * ) 27 X60 0,43 0,19 1,75** ) 0,03 0, X70 0,43 0,19 2,00** ) 0,03 0, ** ) Mangaanipitoisuutta voidaan nostaa, jos hiilipitoisuutta lasketaan. API 5L/ISO 3183 Taulukko 4, huomautus b. * ) Yli 12,5 mm seinämäpaksuuksilla iskusitkeysarvot määritetään erikseen. 10

11 RR - ja RRs -paalut Taulukko 2. Paalukoot, teräslajit ja maksimikestävyydet. Paalu Halkaisija Seinämäpaksuus [mm] [mm] 6, ,5 14, RR75 76,1 S440: 547 kn RR90 88,9 S440: 647 kn RR ,3 S440: 846 kn S440: 1058 kn S550: 1322 kn RR ,7 S440: 1311 kn RR ,3 S440: 1614 kn S550: 2017 kn S440: 1969 kn S440: 2423 kn S550: 2462 kn RR ,1 S440: 2601 kn S440: 3213 kn RR ,0 RR ,9 RR ,4 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 RR ,0 S440: 3272 kn S440: 4051 kn S550: 4090 kn S550: 5064 kn S440: 3905 kn S440: 4843 kn S550: 4881 kn S550: 6053 kn S355: 3199 kn S355: 3979 kn S355: 4942 kn S440: 3965 kn S440: 4931 kn S440: 6125 kn S355: 3605 kn S355: 4487 kn S355: 5577 kn S440: 4469 kn S440: 5561 kn S440: 6912 kn S355: 4015 kn S355: 4999 kn S355: 6217 kn S355: 7038 kn S355: 7901 kn S440: 4976 kn S440: 6195 kn S440: 7705 kn S440: 8723 kn S440: 9793 kn S355: 4424 kn S355: 5511 kn S355: 6857 kn S355: 7765 kn S355: 8720 kn S440: 5484 kn S440: 6830 kn S440: 8499 kn S440: 9624 kn S440: kn S355: 4834 kn S355: 6022 kn S355: 7497 kn S355: 8492 kn S355: 9540 kn S355: kn S440: 5991 kn S440: 7464 kn S440: 9292 kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 5236 kn S355: 6524 kn S355: 8124 kn S355: 9205 kn S355: kn S355: kn S440: 6489 kn S440: 8086 kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 5645 kn S355: 7036 kn S355: 8764 kn S355: 9932 kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: 6997 kn S440: 8721 kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 6055 kn S355: 7548 kn S355: 9404 kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: 7504 kn S440: 9355 kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 6464 kn S355: 8060 kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: 8012 kn S440: 9990 kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 7275 kn S355: 9074 kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: 9017 kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 8094 kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S355: 9732 kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S355: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn S440: kn Teräslaji S440J2H Teräslaji S550J2H Teräslajit S440J2H, S550J2H, S355J2H, X60 ja X70 Teräslajit S440J2H ja S355J2H Soluissa on esitetty maksimikestävyyden arvo = 0,9*f y*a s EN12699 mukaisesti. 11

12 RR -paalu ympäristöystävällinen paalu 4 Ruukki on edelläkävijä lujien teräslajien kehittämisessä. Kehityksellä pyritään teräsrakenteiden entistäkin parempaan tehokkuuteen ja teräksen kapasiteetin käyttöasteen nostoon. RRs-paaluissa käytetty erityisesti paalutuskäyttöön kehitetty teräslaji säästää kohteen paalutukseen tarvittavaa materiaalia jopa % perinteisiin teräslajeihin verrattuna. 3 Ruukin teräspaalujen koko toimitusketju raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi on tarkasti hallittu ja valvottu. Teräspaaluille on laadittu standardien ISO ja ISO vaatimusten mukainen ympäristöseloste, jonka oikeellisuuteen asiakas voi 100 % varmuudella luottaa. Ruotsissa Byggvarubedömningen suosittelee Ruukin teräspaaluja ympäristöystävällisyyttä arvioivassa rakennusmateriaalien ja tuotteiden luokittelussa. 2 Ruukin terästuotanto aiheuttaa vuositasolla tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin eurooppalainen terästuotanto keskimäärin vastaavalla teräksen tuotantomäärällä. Teräksen valmistuksessa käytetyn kierrätysteräksen osuus on jopa 30 %. Suuri osa teräksen valmistukseen käytetyistä raakaaineista tuotetaan lähellä Suomea. Teräspaalun matka raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi ei vaadi pitkiä kuljetusmatkoja. 1 Ruukin teräs on Suomessa valmistettua, ympäristöystävällisesti tuotettua terästä. Tästä osoituksena Ruukki nousi maailmanlaajuisesti toimialansa kärkeen Dow Jones Sustainability -indekseissä: DJSI World and DJSI Europe. 12

13 RR - ja RRs -paalut Teräs on painoonsa suhteutettuna erittäin kestävä materiaali. RR-paalujen kuljetukseen, käsittelyyn ja asentamiseen tarvittava energiamäärä on merkittävästi pienempi kuin muilla perustus- ja pohjanvahvistusratkaisuilla. 5 Ruukin paalujen mekaaniset jatkokset on suunniteltu siten, että paalun poikkileikkauksen koko kapasiteetti voidaan käyttää täysimääräisesti hyväksi paalun mitoituksessa. Ruukin jatkokset ovat testattuja ja toiminnaltaan luotettavia. 6 RR-paalujen jatkostekniikka mahdollistaa paalumateriaalin korkean käyttöasteen. Katkaistu paalun osa voidaan käyttää seuraavassa paalussa, eikä katkaistuista paaluosista synny ongelmallista hukkaa. 7 RR-paalujen jatkostekniikka nopeuttaa paalun jatkamista merkittävästi. Näin työn tuottavuus kasvaa ja työmaan ympäristössä asuville ja työskenteleville ihmisille aiheutuu vähemmän haittaa. Teräspaalujen asentaminen voidaan tehdä kevyelläkin kalustolla, asentaminen aiheuttaa vähän tärinöitä ja maan syrjäytyminen on selvästi vähäisempää kuin perinteisillä paalutuotteilla. 8 RR-paalua voidaan helposti käyttää energiapaaluna. Energiapaaluratkaisussa paalun sisään asennetaan maalämmönkeruuputkisto, jolloin paalu toimii osana rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää.energiapaalu tuo teräspaaluperustuksille merkittävää lisäarvoa ja nostaa teräspaalun ympäristötehokkuutta entisestään. Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Teräksestä valmistetun lopputuotteen kierrätettävyys on 100 %. 9 13

14 RR -paalujen suunnittelu ja asentaminen RR-paalut mitoitetaan voimassa olevien eurooppalaisten (CEN) normien ja standardien ja/tai kansallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Ruukin RR-paalujen laaja mittavalikoima ja vaihtoehdot teräslajeissa tarjoavat hyvät mahdollisuudet kokonaistaloudellisen perustusratkaisun suunnitteleluun. Paalut voidaan mitoittaa rakenteellisesti joko teräsrakenteena tai betonitäytteisillä paaluilla teräksen ja betonin liittorakenteena. Mikäli paalua kuormittaa puristavan normaalivoiman lisäksi taivutusmomentti/vääntömomentti tai leikkausvoima, mitoitetaan paalu yhdistetyille rasituksille. Teräspaalujen korroosio otetaan yleensä huomioon vähentämällä poikkileikkauksen seinämäpaksuudesta rakenteen suunnitteluikää vastaava korroosiovara. Geotekninen kantavuus pieniläpimittaisilla RR-paaluilla muodostuu yleensä kärkivastuksesta ja injektoiduilla RR-paaluilla kärkivastuksen lisäksi vaippavastuksesta. Teräspaalujen asennuskaluston valinta ja asennettavuus ovat keskeinen osa paalujen suunnittelua. Lyötävien RRpaalujen kaluston valinnassa on varmistuttava, että sillä kyetään asentamaan paalut geoteknisen kantavuuden edellyttämään tasoon ja kalusto on riittävän tehokas mobilisoimaan vaadittu kantavuus dynaamisessa koekuormituksessa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös erillistä koekuormitusjärkälettä. RR-paalujen asentaminen tehdään Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeen ja PO-2011 mukaisesti. RR-paalu mahdollistaa monipuolisen asennuskaluston hyödyntämisen kohteen vaatimukset ja olosuhteet huomioden. Pieniläpimittaisilla RR-paaluilla voidaan kalustona käyttää kevyitä esimerkiksi tela-alustaisia ja mataliin sisätiloihin mahtuvia paalutuskoneita. Pientalokohteet paalutetaan monesti tela-alustaisiin kaivinkoneisiin perustuvilla paalutuskoneilla. Suuriläpimittaisten RR-paalujen asentaminen tehdään perinteisillä raskailla paalutuskoneilla. Paalujen lyöntilaitteet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. Pudotus- ja hydraulijärkäleet Pudotus- ja hydraulijärkäleet soveltuvat kaikkien RR-paalukokojen asentamiseen. Järkäleiden liikkuvan osan massa ja pudotuskorkeus on kuitenkin määriteltävä tapauskohtaisesti paalukoko ja paalun tavoiteltava kantokyky huomioiden. Lisätietoja suositusten mukaisista järkäleiden massoista ja asennuskalustoista löytyy Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeesta. Hydrauli- ja paineilmavasarat Hydrauli- ja paineilmavasarat ovat nopeaiskuisia ja hyvin myös sisätiloissa tapahtuvaan asennukseen soveltuvia lyöntilaitteita. Niiden tekniset ominaisuudet vaihtelevat mallista riippuen. Hydraulivasarat ovat osoittautuneet suositeltaviksi pieniläpimittaisten RR-aalujen asennuslaitteiksi keveytensä ja tehokkuutensa ansiosta. Muut mahdolliset asennuslaitteet Täryttimen käyttö RR-paalun asentamisessa voi olla edullista tapauksissa, joissa paalut asennetaan määräsyvyyteen, kuten esimerkiksi meluesteiden paaluperustuksissa. Soveltuvissa olosuhteissa myös suuriläpimittaisten RR-paalujen asentaminen täryttimellä on kustannustehokas tapa asentaa paalu. Perustusten vahvistuskohteissa RR-paalut voidaan asentaa hydraulisilla tunkeilla puristamalla. 14

15 RR - ja RRs -paalut Tuotteiden valmistus, laadunvalvonta ja toimitusehdot Ruukki noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2008 laatujärjestelmä- ja ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmästandardien mukaisia toimintatapoja. Laatujärjestelmillä varmistetaan prosessien toimivuus raaka-aineiden hankinnasta aina lopputuotteen asiakkaalle toimittamiseen asti. Ruukin valmistamat RR-paalut perustuvat Raahen terästehtaalla valmistettuun korkealaatuiseen teräkseen. RR-paalujen ja niihin liittettävien osien valmistuksessa käytetään hyväksi nykyaikaista automatisoitua tuotantotekniikkaa, jolla varmistetaan tuotteiden korkea laatu. Esimerkiksi suuriläpimittaisten RR-paalujen kalliokärkien valmistus ja kiinnihitsaaminen paaluputkeen konepajaolosuhteissa täsmällistä komponenttien esilämmitystä ja robottihitsauslaitteistoa hyväksikäyttäen varmistavat hitsausliitosten kestävyyden ja lopputuotteen korkean ja tasaisen laadun. Paalujen tekniset toimitusehdot ovat standardin SFS-EN mukaisia. Mitat ja toleranssit ovat standardin SFS-EN mukaisia. Paalumateriaalista toimitetaan SFS-EN tyypin 2.2 tai 3.1 mukainen ainestodistus. Lisätietoja Ruukin teräspaalutuotteista on Ruukin internet-sivuilla. Ruukin mitoitusohjelmat sekä paaluihin ja paaluperustuksiin liittyvät Teklakomponentit ovat ladattavissa osoitteesta software.ruukki.com. 15

16 Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi. CFI 03/009FI/ /PR/HK Ruukki Construction Oy U Harvialantie 420, Hämeenlinna S X w Copyright 2012 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi SSAB teräspaalut www.ruukki.fi YLEISESITTELY SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logistiikkamme

Lisätiedot

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet. Hannu Vesamäki

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet.  Hannu Vesamäki Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet 1 www.ruukki.com Hannu Vesamäki 17.1.2013 Esityksen sisältö RR-paalutuotteet Pieniläpimittaiset RR-paalut Suuriläpimittaiset RR-paalut Injektoidut RR-paalut

Lisätiedot

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin teräspaalujen varaan Ruukki RR -PAALU RUUKIN TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio Paaluosien tekniset vaatimukset Yleiset vaatimukset Paalujen jatkaminen / jatkokset Paalujen kärjet Yleiset

Lisätiedot

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan. RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT

www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten

Lisätiedot

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille RR-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille Päivitetty 01/20 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee lyömällä asennettavia RR75- RR220-paaluja. Ruukin valmistama RR-paalu TM on rekisteröity

Lisätiedot

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HTM HT-TERÄSPAALUT HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 3/2015 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

06/03/2012 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL

06/03/2012 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 1 Ruukin uudet infraratkaisut - käsityöstä teolliseen tuotantoon Infra 12 - Kestävä ja taloudellinen Infra 2 Ympäristövastuu Ruukin infraratkaisuissa 3 Ympäristövastuu terästuotannosta infraratkaisuihin

Lisätiedot

Ruukki Suunnitteluohjeet

Ruukki Suunnitteluohjeet Ruukki Suunnitteluohjeet 5.10.2011 Aamiaisseminaari Oulu Materiaalit RR- ja RD-paalujen Eurokoodien mukaiseen suunnitteluun RR-paalut RD-paalut Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut RD-paaluseinä PO2011

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio PDA-mittaukset urakoitsijan kannalta Vaatimukset dynaamiset koekuormitukset. PO 2011: Paalutusluokassa 3

Lisätiedot

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM HTM HT-TERÄSPAALUT HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 9/2014 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne ja teräslaji...

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien vaikutukset paalutuotteisiin Sisältö Paalutusohje 2011 lyhyesti ja ohjeen tilannekatsaus Rakennusmääräyskokoelman, eurokoodien ja toteutusstandardien tilannekatsaus Suomessa

Lisätiedot

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Ruukin paalujen

Lisätiedot

SSAB:n teräksestä paalutusratkaisuun Valmistus- ja jalostusketju omissa käsissä. Marko Maukonen

SSAB:n teräksestä paalutusratkaisuun Valmistus- ja jalostusketju omissa käsissä. Marko Maukonen SSAB:n teräksestä paalutusratkaisuun Valmistus- ja jalostusketju omissa käsissä Marko Maukonen 19.1.2017 SSAB:n suurimmat tuotantolaitokset Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa 16 000 työntekijää yli

Lisätiedot

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara 26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston

Lisätiedot

VTT-VA (9)

VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9)

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta. Minna Salmi, SSAB

Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta. Minna Salmi, SSAB Vahvaa osaamista SSAB:n teräspaaluja jo 30 vuotta Minna Salmi, SSAB Merkkipaaluja vuosien varrella Kuumavalssatut profiilit, palkit ja kiskot, esim. X-paalu, TT-paalu Porattavat sydänteräspaalut G-paalut,

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 12/2015 HTM. Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille

HTM. HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 12/2015 HTM. Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen loppulyöntiohjeet Hydraulivasaroille sekä pudotus- ja hydraulijärkäleille Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Lyöntilaitteet... 3 3. Paalutyypit... 4 4. Paalutustyön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI MAAKÄRKI 25.9.2009 - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 1.1. Emeca Oy...3 1.2. Kalliokärjen käyttö...3 1.3. Maakärjen käyttö...4 2. Tyypit ja mittapiirrokset... 4 2.1. Tyypit ja

Lisätiedot

Veli-Matti Uotinen

Veli-Matti Uotinen Teräsputkipaalut ja niiden varustelu Terässiltapäivät 2012 6-7.6.2012 Tampere Sisältö Teräspaalutuotteet Pieniläpimittaiset RR- ja RRs-paalut Injektoidut CSG-RR-paalut Suuriläpimittaiset RR-paalut Pieniläpimittaiset

Lisätiedot

HTM. HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HT-TERÄSPAALUT. ver. 1/2017 HTM

HTM. HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HT-TERÄSPAALUT.  ver. 1/2017 HTM HTM HT-TERÄSPAALUT www.htmyhtiot.fi HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutu soh je RIL254 PO - 201 6 mukaises ti ver 3/201 7 ver. 1/2017 HTM Sisällys 1. HT-teräspaalut... 3 1.1 Paalutuotteiden

Lisätiedot

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB Teräsputkipaalut Antti Perälä SSAB 1 Teräspaalujen hyväksyntä (osa 1, kohta 2.5) Teräspaalun vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen käytetään ensisijaisesti EAD:hen (European Assessment Document) perustuvalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra

SSAB suojakaiteet. Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut. www.ssab.fi/infra SSAB suojakaiteet Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut www.ssab.fi/infra SSAB:N SUOJAKAITEET Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti turvallinen

Lisätiedot

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja

REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja REFERENSSIT Laserhitsatut levyt - ainutlaatuisia ratkaisuja www.ruukki.fi 1 Laserhitsauksen monipuoliset mahdollisuudet Ruukin laserhitsausprosessin avulla voidaan tuottaa ohuita ja erittäin leveitä levyjä,

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

Ruukki Aamiaisseminaari

Ruukki Aamiaisseminaari Ruukki Aamiaisseminaari Hotelli-ravintola Lasaretti, Oulu Alustava aikataulu ja ohjelma 8:00 aamiainen 8:30 Seminaarin avaus ja Ruukin tuoteryhmien esittely /Jari Mara, Ruukki 8:45 Oulun kaupungin ajankohtaiset

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET

www.ruukki.fi/infra kotimaiset RUUKIN SUOJAKAITEET www.ruukki.fi/infra Turvalliset kotimaiset kaideratkaisut RUUKIN SUOJAKAITEET Ruukin suojakaiteet Käyttökohteet Maantiet Sillat Pysäköintialueet ja -talot Satamat Teollisuushallit ja -varastot Testatusti

Lisätiedot

RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille

RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille RD-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille Päivitetty 01/2010 Kuva: Reino Heikinheimo 2. Käyttökohteet 3. Pohjatutkimukset 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee poraamalla

Lisätiedot

26.1.2012 www.ruukki.com Petri Nieminen INTERNAL

26.1.2012 www.ruukki.com Petri Nieminen INTERNAL 26.1.2012 www.ruukki.com Petri Nieminen INTERNAL Tervetuloa! Petri Nieminen Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 26.01.2012 www.ruukki.com Petri Nieminen INTERNAL Teräspaalupäivä 2008-2012 Vuoden 2012 Teräspaalupäivä

Lisätiedot

Lujat teräkset käytössä Todennettua kilpailukykyä. Antti Perälä Technology Manager

Lujat teräkset käytössä Todennettua kilpailukykyä. Antti Perälä Technology Manager Lujat teräkset käytössä Todennettua kilpailukykyä Antti Perälä Technology Manager RRs- ja RDs-paalujen etuja RRs- ja RDs-paalujen käyttöä on perusteltu enimmäkseen teknisillä ominaisuuksilla Katsotaan

Lisätiedot

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi

Optim erikoisluja teräs. Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön. www.ruukki.fi Optim erikoisluja teräs Nostureiden uusi sukupolvi - teoriasta käytäntöön www.ruukki.fi Paremmin, korkeammalle Nosturivalmistuksessa suunnittelupöydän ja edistyksellisen lopputuotteen välinen kuilu kapenee

Lisätiedot

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA Julkisivuverhoukset Sandwich panel SPA Ruukin tuulettuva julkisivuverhousjärjestelmä tarjoaa laajat mahdollisuudet Ruukin paneeleilla toteutetun seinän julkisivuarkkitehtuuriin. Verhousvaihtoehdoksi sopii

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen

Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Tulevaisuuden koti perustuu teräkseen RR-teräsperustus Talon perustaminen on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa. Rakentajalle tämä merkitsee kustannussäästöjä ja lisävarmuutta. Rautaruukin

Lisätiedot

Veli-Matti Uotinen

Veli-Matti Uotinen 1 20.3.2013 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Teräspaalujen vastaanotto, käsittely ja asentaminen PO-2011 koulutuspäivä 20.3.2013 2 20.3.2013 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Sisältö 3 20.3.2013 www.ruukki.com

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 2011. Teräspaalupäivä 2011

Teräspaalupäivä 2011. Teräspaalupäivä 2011 Teräspaalupäivä 2011 1 TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.01.2011, Messukeskus, Helsinki Suuren kantavuuden varmistaminen RR-suurpaaluille casekohteissa VT3 Tampereen Läntinen ohikulkutie S54 (2005) Pinoperän silta, Taivassalo

Lisätiedot

Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu.

Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu. Ruukki Finnera Älykäs kattoratkaisu. Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen etureunataitoksensa

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. 13212.1 Teräspaalujen materiaalit Esivalmistetut teräspaalut ovat CE-merkittyjä.

Lisätiedot

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Rakentamisen tilastotietoa Teräspaaluperustusten suunnittelu pohjatutkimukset paalutyypin

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET

AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET AINESPUTKET JA SAUMATTOMAT TERÄSPUTKET V & M TUBES - kumppanisi onnistumiseen Laaja asiantuntemus Erikoisosaaminen saumattomasta, kuumavalssatusta teräsputkesta. Kattava mittavalikoima Halkaisijat 17,3

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. Tässä luvussa käsitellään poraamalla asennettavia teräspaaluja. Käsiteltävät

Lisätiedot

Tuulivoimalan porapaaluperustus

Tuulivoimalan porapaaluperustus Tuulivoimalan porapaaluperustus Geotekniikan päivä 17.11.2005 Sakari Lotvonen, PSV-Maa ja Vesi Oy Jouko Viitala, LEMCON Oy Hannu Jokiniemi, Ruukki Sami Eronen, Ruukki 15 March 2006 www.ruukki.com Sami

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Ruukin paalujen Eurokoodien mukaiset suunnittelu- ja asennusohjeet

Ruukin paalujen Eurokoodien mukaiset suunnittelu- ja asennusohjeet Ruukin paalujen Eurokoodien mukaiset suunnittelu- ja asennusohjeet 1 Sisältö Ruukin paalujen ja perustusratkaisujen tuote-esitteet ja ohjeet Ruukin paalujen suunnittelu- ja asennusohje Teräsbetoniset vakiopaaluanturat

Lisätiedot

Paaluseminaari 2015 Koepaalutus MetsäFibren Äänekosken työmaalla

Paaluseminaari 2015 Koepaalutus MetsäFibren Äänekosken työmaalla 1 20.11.2015 Paaluseminaari 2015 Esityksen sisältö: Työmaa lukuina Tuotelehden mukaiset loppulyönnit Loppulyönnit koepaalutuksen mukaan Yhteenveto 2 Tehtaan vaatima pinta-ala 40 ha Rakennusten bruttoala

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

Mihin perustuu kierreholkkijatkoksen suosio Ruotsissa ja Norjassa? Mats Larsson, Tekninen päällikkö Ruukki Construction, Ruotsi

Mihin perustuu kierreholkkijatkoksen suosio Ruotsissa ja Norjassa? Mats Larsson, Tekninen päällikkö Ruukki Construction, Ruotsi Mihin perustuu kierreholkkijatkoksen suosio Ruotsissa ja Norjassa? Mats Larsson, Tekninen päällikkö Ruukki Construction, Ruotsi www.ruukki.com Mats Larsson Sisältö 1. Taustaa 2. RD-paalutusjärjestelmä

Lisätiedot

Teräsbetonipaalujen kantokyky

Teräsbetonipaalujen kantokyky Teräsbetonipaalujen kantokyky Tilannetietoa tb-paalujen rakenteellisen kantokyvyn tutkimusprojektista Betonitutkimusseminaari 2.11.2016 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä

Lisätiedot

Ristikkorakenteinen masto ja niiden vaatimukset perustuksille

Ristikkorakenteinen masto ja niiden vaatimukset perustuksille Ristikkorakenteinen masto ja niiden vaatimukset perustuksille Pohjarakentaminen tuulivoimassa teemailtapäivä 15.5.2012 RIL, Kuparisali 2 Sisältö Taustaa miksi kannattaa tavoitella yhä korkeammalle? Ristikkorakenteinen

Lisätiedot

Paalujen tuotehyväksynnät Paalutusohje PO-2016 koulutustilaisuus

Paalujen tuotehyväksynnät Paalutusohje PO-2016 koulutustilaisuus Paalujen tuotehyväksynnät Paalutusohje PO-2016 koulutustilaisuus, Liikennevirasto Sisältö Yleistä Teräsbetonipaalut Teräsputkipaalut Muut esivalmistetut paalut Porapaalujen kärkiosat Paalujen ankkuroinnit

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Ruuvipaaluperustus täyttä terästä

Ruuvipaaluperustus täyttä terästä PaaluPiste Oy Ruuvipaaluperustus täyttä terästä Nopea asentaa - käsin tai koneellisesti Ei routaeristystä eikä salaojitusta Erinomainen kantokyky Ei maansiirtotöitä Heti käyttövalmis ei kuivumisaikoja

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet

Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet Käsin- ja koneasennettavien ruuvipaalujen asennusohjeet A) asennus rautakangella B) asennus polttomoottorikäyttöisellä pyöritysmoottorilla C) asennus kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella pyöritysmoottorilla

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Aksiaalisesti kuormitettu tukipaalu PO-2016 koulutustilaisuus 14.3.2017 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä Geoteknisen kestävyyden

Lisätiedot

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä

Melueste Rautio. absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Melueste Rautio absorboiva patentoitu melunsuojausjärjestelmä Ilmala- Leppävaara kaupunkirata meluesteet, Helsinki (2001), toimitus ja asennus Rautio on meluntorjunnan ammattilainen Urakointiasennus M

Lisätiedot

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Uudet ohjeet Teräsbetonipaalut suunnitellaan uuden paalutusohjeen PO-2011 ja SFS-EN 1992 (Eurocode 2) mukaan PO-2011 on Suomen kansallinen ohje jota tehdessä

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

2 RIL Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax ,

2 RIL Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , 2 RIL 230-2007 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, 00100 Helsinki Puh. 0207 120 600, fax 0207 120 619, email

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Betonipaalujen korvaaminen RRspaaluilla, HAMK Sisältö Kohteen yleiskuvaus Pohjasuhteet Urakkalaskentavaiheen paalutussuunnitelma RRs-paaluihin perustuva paalutussuunnitelma Paalutustyön toteutus PDA-mittaukset

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

13211 Teräsbetonipaalut

13211 Teräsbetonipaalut InfraRYL, osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. 13211.1 Teräsbetonipaalujen materiaalit Esivalmistetut teräsbetonipaalut

Lisätiedot

RT- 2011 24.11.2011-1 -

RT- 2011 24.11.2011-1 - RT-2011 24.11.2011-1- Tämä tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen. Tämän tuotelehden mukaisia paaluja ovat oikeutettuja valmistamaan

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaiteet Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaidejärjestelmät tarjoavat räätälöidyn ratkaisun liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suojakaiteet estävät ajoneuvon suistumisen tieltä, ohjaavat

Lisätiedot

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen

TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET. Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen TÄRINÄ JA MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Lyöntipaalutustärinä Tärinän ohjearvot Tärinämittauskohde, Lahti Maan tiivistyminen Maan syrjäytyminen Lyöntipaalutustärinä Tärinä on hukkaan mennyttä energiaa Tärinä

Lisätiedot

Nostin- ja kuljetinkettingit

Nostin- ja kuljetinkettingit Nostin- ja kuljetinkettingit 212 WWW.ERLATEK.FI RUD Nostinkettingit RUD on EN818-7 mukaisten nostinkettinkien suurin valmistaja maailmassa. Kettingit sopivat niin moottoroituihin nostimiin kuin käsitaljoihinkin.

Lisätiedot

RAMBOLL FINLAND OY GEOSUUNNITELUA JA TUTKIMUKSIA PAIKALLISESTI KOKO MAASSA

RAMBOLL FINLAND OY GEOSUUNNITELUA JA TUTKIMUKSIA PAIKALLISESTI KOKO MAASSA RAMBOLL FINLAND OY GEOSUUNNITELUA JA TUTKIMUKSIA PAIKALLISESTI KOKO MAASSA TERÄSPAALUKOKEMUKSIA JYVÄSKYLÄN KOHTEISTA Kohde KOAS Ratapiha ja Kotiraide Innova 2 Käytetyt paalut RR170-220, TB 300*300 RR170-220,

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto

Sisältö. Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen. Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30 Tekninen aineisto Sisältö Kerto-Ripa -välipohjaelementti kuivaan rakentamiseen Yleistä, Kantavuus, jäykkyys, akustiikka, palonkestävyys, liitosdetaljit Metsä Wood -kattoelementti Kerto-Ripa -kattoelementti Liimapuu GL30

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

Emeca-jatkoksen käyttöohje

Emeca-jatkoksen käyttöohje Emeca-jatkoksen käyttöohje 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Emeca Oy... 2 2 Paalujatkos... 3 2.1 Käyttötarkoitus... 3 2.2 Toimintaperiaate... 4 3 Suunnittelu ja valmistus... 5 3.1 Standardit...

Lisätiedot

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset

Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset 1 Uusi Paalutusohje PO-2016 keskeiset muutokset Teemu Riihimäki, Inspecta Oy 2 1 RIL-254-2016: PAALUTUSOHJE 2016 (PO-2016) Paalutustoimikunta = työryhmä ohjeen takana: Teemu Riihimäki, Inspecta Oy, puh.

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN. TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ Aki Kopra / Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy

TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN. TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ Aki Kopra / Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy TÄRYTTÄMÄLLÄ ASENNETTUJEN TERÄSPUTKIPAALUJEN KANTAVUUDEN MÄÄRITTÄMINEN - DIPLOMITYÖ ESITYKSEN SISÄLTÖ Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät Paalujen asentaminen täryttämällä Maan vastus

Lisätiedot

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan. RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz

ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz ESN 160-250 Ruuvikompressorit 160-250 kw 50 Hz Raskaansarjan ammattilainen Paras valinta paineilman tuoton optimointiin ESN -sarjan ruuvikompressori on malliesimerkki nykyaikaisesta ruuvikompressorista.

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot