Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa"

Transkriptio

1 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

2 Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset kaikkialla kiristävät menojaan kaikilla liiketoiminnan alueilla. Silti niiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tuottavasti. Aiemmat lamat ovat osoittaneet, että haastavassa taloustilanteessa älykkäitä sijoituksia tekevät yritykset nousevat usein hallitsevaan asemaan laman jälkeen. Miten tuottavuus ja tehokkuus sitten tavoitetaan? Jos työnkuvaan kuuluu tiedonhallinta, tuottavia ja tehokkaita työtapoja tavoitellaan todennäköisesti käyttämällä useita keskeisiä yritysratkaisuja, kuten portaaliratkaisuja, hakutyökaluja, yhteistyöympäristöjä ja Business Intelligence toimintoja. Käyttämällä näitä yritysratkaisuja tehokkaasti säästetään rahaa tuottavuuden kärsimättä, sillä niillä voi vähentää IT infrastruktuurin kokonaiskuluja maksimoida yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten Microsoft SharePoint tuotteet ja tekniikat voivat auttaa pienentämään kokonaiskustannuksia ja maksimoimaan yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. SharePoint tuotteet ja tekniikat sisältävät kattavasti eri tiedonhallinnan alueilla käytettäviä ominaisuuksia, ja niiden avulla kaikki yritysratkaisut voidaan yhdistää yhdeksi hallittavaksi ympäristöksi. Monet maailman johtavista yrityksistä, kuten MTV ja Bank of America, ovat jo huomanneet näiden tekniikoiden antamat edut. Tässä artikkelissa keskitytään viiteen tapaan, jolla SharePoint tuotteet ja tekniikat auttavat säästämään rahaa. SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden käyttöönoton vaikutukset yrityksessä: IT kustannukset pienenevät ja IT:n käyttö yksinkertaistuu, kun useita tuotteita yhdistetään samaan infrastruktuuriin, infrastruktuurin ja tuen kustannuksia vähennetään ja yksi käyttöoikeus kattaa kaikki yritysratkaisut. Kehittämiskulut pienenevät, kun käytetään kattavia käyttövalmiita osia, Microsoft Office 2007 integrointia ja.net Framework objektimalleja, mikä vähentää opetteluun ja kehittämiseen käytettyä aikaa. Hallinta ja koulutus yksinkertaistuu, kun käyttäjillä, IT hallinnolla ja johtajilla on sama helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työntekijöiden tuottavuus paranee, kun käyttöön otetaan yhteistyötilat, käyttäjien omatoiminen Web julkaiseminen, sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet sekä liiketoimintaprosessien työnkulut ja lomakkeet. 2 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

3 Asiakaspalvelun ja myyntitiimien toiminta tehostuu, kun koko yrityksen keskeiset tiedot on kerätty yhteen ja ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Jokaisesta edellä olevista kohdista on olemassa asiakasratkaisukuvauksia, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten suuret, tunnetut yritykset ovat saavuttaneet tällaisia säästöjä ja etuja. RAPORTIN KOHDERYHMÄ Raportissa kerrotaan, miten SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voi pienentää kokonaiskustannuksia ja maksimoida yritysratkaisuympäristöihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Ympäristöt voivat sisältää portaaliratkaisuja, yhteistyötyökaluja, tiedostonhallintaympäristöjä ja hakutyökaluja. Nämä tiedot ovat tärkeitä yritysjohdolle ja teknisten päätösten tekijöille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat infrastruktuurin yhdistämistä, tukikustannusten pienentämistä ja liiketoimintaprosessien yksinkertaistamista. 3 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

4 Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin julkaisuhetkellä. Koska Microsoftin on kyettävä vastaamaan markkinoiden muutoksiin, Microsoft ei sitoudu näihin mielipiteisiin eikä takaa asiakirjan tietojen virheettömyyttä julkaisuhetken jälkeen. Tämä tekninen raportti on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOJA KOSKEVIA NIMENOMAISIA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA. Kaikkien soveltuvien tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tekijänoikeuslakeja rajoittamatta mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai viedä hakujärjestelmään eikä siirtää missään muodossa, millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, nauhoittamalla tai muuten) tai mitään tarkoitusta varten ilman Microsoft Corporationin erityistä kirjallista lupaa. Microsoft voi omistaa tämän asiakirjan sisältöön liittyviä patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Ilman Microsoftin erityistä kirjallista sopimusta tämä asiakirja ei anna sinulla mitään oikeutta näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, SharePoint, Microsoft Office,.NET Framework, Windows SharePoint Services, ASP.NET, Office SharePoint Server, Business Data Catalog, Windows Workflow Foundation, InfoPath, InfoPath Forms Services ja Office Outlook ovat joko Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tässä mainittujen oikeiden yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. 4 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

5 YHTEENVETO... 2 RAPORTIN KOHDERYHMÄ... 3 NYKYISEN TILANTEEN ARVIOINTI... 6 YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET... 6 MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI?... 7 YKSINKERTAISEMMAT JA HALVEMMAT IT JÄRJESTELMÄT... 9 INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN... 9 KÄYTTÖKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KEHITYSKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KATTAVAT VALMIIT OSAT TUTTU KEHITYSYMPÄRISTÖ OFFICE INTEGROINTI HALLINNAN JA KOULUTUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN YLLÄPITO JA HALLINTA KÄYTTÄJIEN KANNUSTAMINEN HELPPOKÄYTTÖISYYS TYÖTEKIJÖIDEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI TIIMIEN YHDISTÄMINEN VERKKOSISÄLLÖN HALLINTA ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN LOPUKSI Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

6 Nykyisen tilanteen arviointi Nykyinen taloustilanne on luonut kaikkien toimialojen yrityksille aivan uudenlaisia haasteita. Organisaatioiden päätöksentekijöiden on vähennettävä menoja, kuten ITsijoituksia ja menoja. Samaan aikaan yritysten on pyrittävä ylläpitämään ja parantamaan tuottavuuttaan ja tehostamaan toimintaansa, jotta kilpailukyky säilyisi kutistuvilla markkinoilla. YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET Monet organisaatiot tehostavat tuottavuutta ja toimintaa keskeisillä alueilla organisaation laajuisten sovellusten avulla. Yrityksissä on otettu käyttöön esimerkiksi seuraavia ratkaisuja: Sisällönhallintaratkaisut. Nämä ratkaisut sisältävät yhteistyökaluja, kuten asiakirjojen versionhallinnan ja työnkulun mahdollistavat jaetut työtilat, ja liiketoimintaprosessien integrointiratkaisuja, joilla tiedonkulkua voidaan tarkkailla ja hallita yrityksen sisällä. IT-menot uutisissa Forrester Research alentaa ITmenojen vuoden 2009 kasvuennusteen 1,6 prosenttiin Lisätietoja... IDC alentaa USA:n yritysten teknologiaostojen ennusteita 4,2 prosentista 0,9 prosenttiin. Lisätietoja... Gartner laskee maailmanlaajuisten teknologiaostojen kasvuennusteen 5,8 prosentista 2,3 prosenttiin. Portaaliratkaisut. Portaaleista voi käyttää keskitetysti yrityksen yhteiseen infrastruktuuriin perustuvia sivustoja, työtiloja ja verkkosisältöä. Portaaliratkaisut on voitu suunnata työtekijöille, kumppaneille tai asiakkaille. Hakuratkaisut. Nämä ratkaisut ovat ympäristöjä, joissa työntekijät voivat hakea tarvitsemaansa ajantasaista tietoa kattavisti koko yrityksen erillisistä lähteistä. Tehokkaat hakuratkaisut ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä työvälineitä suurille tai tietoon perustuville yrityksille. IDC:n riippumaton tutkimus osoitti, että yhdysvaltalainen tietotyöläinen käyttää tiedonhakuun keskimäärin noin yhdeksän ja puoli tuntia viikossa (IDC: The Hidden Costs of Information Work, huhtikuu 2006, asiakirjanumero ). Business Intelligence ratkaisut. BI ratkaisuilla voidaan kerätä ja tiivistää tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista työkaluista, kuten varastonhallinta tai asiakkuudenhallintajärjestelmistä. BI ratkaisuilla voidaan luoda selkeitä ja visuaalisia elementtejä käyttäviä raporttinäkymiä esim. asiakaspalvelun, myyntijohtajien ja ylemmän johtajiston käyttöön. Näillä ratkaisuilla suoritetaan yritysten tärkeitä päivittäisiä toimintoja, mutta ne aiheuttavat myös lisäkustannuksia ja uudenlaisia vaatimuksia IT resursseille. Yritysratkaisut ovat yleensä kalliita. Ohjelmistojen käyttöoikeuksien lisäksi tarvittavan infrastruktuurin toteuttamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Jokainen uusi ratkaisu kuormittaa IT osastoa uusilla vaatimuksilla, sillä heidän on ensin opittava, miten ratkaisu otetaan 6 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

7 käyttöön ja miten sitä hallitaan, ja myöhemmin heidän on paneuduttava sen ylläpitoon. Käyttäjät tarvitsevat koulutusta ja opastusta jokaisen uuden järjestelmän käytössä. Yritysratkaisujen sovittaminen toimimaan yhdessä voi olla hankalaa ja kallista, mutta se on usein välttämätöntä, jos yritykseen halutaan todella toimiva BI ratkaisu. Näiden ratkaisujen laajentaminen ja mukauttaminen yrityksen tarpeita vastaaviksi saattaa edellyttää kallista erikoisosaamista. Yritysratkaisujen etuja ja haittoja kannattaakin miettiä käyttäjien kannalta: Työntekijöiden työssään käyttämien erilaisten järjestelmien lukumäärä. Aika, joka työntekijöiltä kuluu kunkin ohjelman tehokkaan käytön opetteluun. Miten helposti työntekijät voivat etsiä, jakaa tai koota tietoja eri lähteistä? Yritysratkaisun käyttöönottamisesta saattaa kulua useita kuukausia, ennen kuin työntekijät osaavat käyttää sitä hyvin ja ennen kuin he ymmärtävät täysin, mitä ominaisuuksia siinä on. MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI? SharePoint tuotteet ja tekniikat vastaavat moniin yritysratkaisujen haasteisiin. Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) on kaikkia SharePoint tuotteita ja tekniikoita tukeva perusteknologia. WSS:n ansiosta käyttäjä voi luoda verkkosivuja nopeasti keskeisillä yhteistyö ja dokumentinhallintatoiminnoilla. WSS perustuu ASP.NET ja.net Framework ympäristöön. Sillä voi käyttää kattavaa ja helppokäyttöistä objektimallia, jonka ominaisuuksia ASP.NETin ja hallitun koodin tuntevat kehittäjät voivat helposti laajentaa ja mukauttaa. WSS:ään perustuva Microsoft Office SharePoint Server 2007 on kokonaisvaltainen käyttövalmis tiedonhallintaratkaisu. Tämän vuoksi pohjana olevan ympäristön kaikki laajennettavuus ja ohjelmoitavuusominaisuudet ovat käytettävissä. Office SharePoint Server 2007:n tärkeimmät ominaisuudet: Monipuoliset yhteistyöominaisuudet, kuten työtilat, asiakirjojen hallinta, wikisivustot ja sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet. Täydellinen portaaliympäristö, jota voidaan käyttää tiedon kokoamiseen ja hallintaan sekä näiden tietojen käytön rajoittamiseen. Todellinen yritystason haku kaikista SharePoint sivustoista, etäsivustoilta, asiakirjasäilöistä ja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Lisätietoja SharePointtuotteista ja tekniikoista Tuotetiedot: Microsoft Office SharePoint Server Tekniset tiedot: SharePoint Server TechCenter Kehittäjät: Windows SharePoint Services Developer Center 7 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

8 Kokonaisvaltainen yrityksen sisällönhallintajärjestelmä, jonka työkalut soveltuvat kaikentyyppisen verkkosisällön Web julkaisujen luomiseen, kohderyhmille räätälöimiseen ja tallenteiden hallintaan. Liiketoimintaprosessien integroinnin ja työnkulkujen kattava tuki. Monipuolinen Business Intelligence ympäristö, jolla voidaan koota liiketoimintakohtaisia tietoja ja luoda BI raporttinäkymiä. Office SharePoint Server 2007 yhdistää useita yritysratkaisuja yhdeksi hallittavaksi järjestelmäksi. Yhdistettävyys ja laajennettavuus auttavat vähentämään ITinfrastruktuurin kokonaiskustannuksia vähentämällä infrastruktuurin käyttöönottokustannuksia ja yksinkertaistamalla sitä vähentämällä kehittämiskuluja yksinkertaistamalla hallintaa minimoimalla koulutustarpeet. Samanaikaisesti monipuoliset ominaisuudet ja helppokäyttöisyys auttavat maksimoimaan sijoituksen tuoton, sillä työntekijöiden toiminta tehostuu tiimien tehokkuus paranee. Raportissa käsitellään kutakin edellä olevaa kohtaa yksityiskohtaisesti. Lisäksi kerrotaan esimerkkejä tavoista, joilla yritykset ovat vähentäneet kustannuksiaan SharePointtuotteilla ja tekniikoilla. 8 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

9 Yksinkertaisemmat ja halvemmat IT järjestelmät Viime vuosina monet yritykset ovat sijoittaneet yritysratkaisuihin, joilla voi hallita tiedonkulkua. Nämä yritysratkaisut keskittyvät yleensä tärkeisiin alueisiin, kuten yrityksen sisällönhallintaan, yhteiskäyttöön, hakuihin, portaaliratkaisuihin, liiketoimintaprosessien integrointiin ja Business Intelligence tietoihin. Tällaiset ratkaisut ovat usein eri valmistajien tekemiä, joten ne perustuvat erilaisiin tekniikoihin, mikä rasittaa infrastruktuuria ja talon sisäistä osaamista. Ratkaisut otetaan käyttöön yksittäisinä, erillisinä sovelluksina. Niitä on myös hankala integroida muihin sovelluksiin, jotta tietotyöntekijät saisivat tarvitsemiaan tietoja. INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN Office SharePoint Server 2007 yhdistää kaikki ratkaisut yhdeksi skaalautuvaksi liiketoimintaympäristöksi. Välittömät edut ovat selvät, sillä yritys voi suunnitella ja ottaa käyttöön yhden ratkaisun infrastruktuurin monien sijasta hankkia vain yhden ratkaisun käyttöoikeuden monien sijasta tarjota palveluja ja tukea vain yhdelle ratkaisulle monien sijasta. Yhdysvaltalainen sairausvakuutusyhtiö säästää vuodessa noin 2 miljoonaa dollaria jättämällä vakuutuskirjat painamatta Haaste Independence Blue Cross (IBC) käytti vuosittain yli 4 miljoonaa dollaria vakuutuskirjojen painamiseen ja lähettämiseen. Yritys halusi siirtyä käyttämään sähköisiä vakuutuskirjoja, mutta tämä aiheutti uusia haasteita. IBC:n täytyi pohtia, miten asiakirjat säilytetään tai noudetaan, miten tietoturvaa hallitaan ja miten työntekijät voivat suorittaa hakuja vakuutuskirjojen nykyisissä ja vanhoissa versioissa. Ratkaisu IBC loi Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan dokumentinhallinta-, yhteistyö- ja julkaisuratkaisun. Järjestelmä luo ja tallentaa vakuutuskirjat asiakirjasäilöön, josta käyttäjien on helppo löytää ja noutaa tiettyjen vakuutuskirjojen tietyt versiot nopeasti monipuolisten metatietojen hallinnan ja Office SharePoint Serverin hakuominaisuuksien ansiosta. Vakuutussopimuksen tehneet käyttäjät pääset suojattuun jäsenportaaliin, josta he voivat ladata vakuutuskirjan uusimman version. Edut IBC arvioi, että yritys säästää vuodessa painatus- ja kuljetuskuluissa noin 2 miljoonaa dollaria. Samalla jäsenet saavat parempaa palvelua, koska he voivat ladata vakuutuskirjan välittömästi, eikä heidän tarvitse odottaa postitse saapuvaa lähetystä. 9 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

10 Jokainen Office SharePoint Server 2007:n osa perustuu yhteisiin palveluihin, mikä varmistaa joustavuuden ja saumattoman integraation muiden osien kanssa. Liiketoimintaprosessit ja lomakkeet voi esimerkiksi viedä yhteistyöympäristöön ja BItiedot voi sisällyttää portaalin aloitussivulle. Lisäksi sisältöä voi indeksoida SharePointkäyttöönoton aikana ja sen jälkeen, joten hakujen tekeminen on nopeaa ja tehokasta ilman integroinnista ja mukauttamisesta yleensä aiheutuvia rajoituksia. Jokainen osa on suunniteltu toimimaan yhdessä muiden ohjelmistojen ja tekniikoiden kanssa. Esimerkiksi Office SharePoint Server 2007:n Business Data Catalog (BDC) on työkalu, joka kokoaa tietoja liiketoimintakohtaisista tietokannoista, kuten yrityksen ERPtai CRM järjestelmistä, hakujen indeksointia sekä BI raporttinäkymiä ja toimintoja varten. Käyttäjät voivatkin koota ja käyttää tietoja useista tietolähteistä ja sovellusympäristöistä tutulla, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Useita asiakirjaversioita ei enää tarvitse säilyttää säästö dollaria vuodessa Elintarvikevalmistaja parantaa yhteistyötä ja prosesseja käyttöoikeuskulut alenevat dollaria. Verkko- ja sisällönhallintapalvelimien vähennys säästää dollaria vuodessa YLEISKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN Kun yritys käyttää tehokkaasti Office SharePoint Server 2007:n sisällönhallintaominaisuuksia ja yhteistyötiloja, sen tukikustannukset pienevät tuntuvasti. Yhteistyöprojektin puolivalmiita töitä ei tarvitse lähettää sähköpostin liitteinä, vaan asiakirjat, laskentataulukot ja esitykset voidaan ladata jaettuun yhteistyötilaan, jossa on käytössä versionhallintatoiminto. Sisältö voidaan hyväksyttää liikeprosessien integroinnin ja työnkulkuominaisuuksien avulla verkossa sen sijaan, että asiakirjat ja lomakkeet tulostettaisiin ja kierrätettäisiin eri henkilöille. Tärkeitä tietoja ei myöskään 10 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Erillisten tallennusjärjestelmien yhdistäminen vähensi soittoja tuotetukeen 30 % Palvelimen tallennuskapasiteetti puolittui, kun hajautetut tiedostonjakojärjestelmät yhdistettiin

11 enää tarvitse tulostaa ja lähettää asiakkaille, vaan ne voi julkaista verkkoportaalissa, jossa asiakkaat voivat käyttää viimeisimpiä versioita milloin tahansa. Tämä puolestaan yksinkertaistaa tarkistuksia ja poistaa painatus ja lähetyskulut. Tällä tavoin voidaan säästää kaistanleveyttä merkittävästi ja leikata palvelimen tallennus, painatus ja kuljetuskuluja. Kehittämiskulujen pienentäminen Office SharePoint Server 2007 voi pienentää yrityksen kehittämiskuluja eri tavoin. Kuten aiemmin mainittiin, WSS sisältää dokumentinhallinnan ja yhteiskäytön perustoimintoja, kuten sivustomalleja, Web osakehyksen, tietoluetteloita, asiakirjakirjastoja ja Windows Workflow Foundation (WF) suorituspalvelun. Näiden toimintojen pohjalta Office SharePoint Server 2007 on luonut keskeiset yritystason ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi käyttäjäsivustojen valmistelu ja yhteisöverkkojen käyttö, BI työkalut, liiketoimintaprosessien integrointi ja lomaketuki, yrityksen sisällönhallinta sekä koko yrityksen kattava haku. Koska nämä ominaisuudet perustuvat yhteiseen ympäristöön ja koska niissä on yhteiset peruspalvelut, ne integroituvat sellaisenaan saumattomasti yritysratkaisuihin. KATTAVAT VALMIIT OSAT Web osakehys on keskeinen WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n toiminnalle ja monissa tapauksissa se mahdollistaa ratkaisujen mukauttamisen omien vaatimusten mukaiseksi ilman erillistä kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, jolla on riittävät käyttöoikeudet, voi lisätä osia verkkosivulle tai poistaa niitä sieltä. Luetteloiden ja kirjastojen mukautettavien näkymien lisäksi Office SharePoint Server 2007:n mukana toimitetaan yli 50 Web osaa. Näitä osia voi lisätä omiin sivustoihin tai sivuihin ja niiden avulla voi lisätä monia toimintoja, kuten hakutyökaluja, suodattimia, sisällön koostetoimintoja, sivuston hakemisto ominaisuuksia ja BI raporttinäkymien osia. Lisäksi suuri ja alati kasvava Microsoft kumppaneiden ja kolmansien osapuolien yhteisö kehittää Web osia moniin tarkoituksiin, jotka kaikki on suunniteltu sopimaan sellaisenaan SharePoint infrastruktuuriin. Työntekijöiden käytössä BI-, työnkulku- ja yhteistyötyökaluja Haaste Suurella paristojen, taskulamppujen ja parranajovälineiden valmistaja Energizer Holdingsilla on maailmanlaajuisesti yli työntekijää. Energizerin tietotyöntekijät käyttävät Microsoft Office -tuotteita päivittäisissä tehtävissään. Lisäksi he käyttävät kymmeniä liiketoimintakohtaisia sovelluksia, kuten yritysresurssien suunnittelun ja tuotantoketjun hallintatyökaluja. Heidän suurin haasteensa oli yksinkertaistaa ja yhdistää tietojen käyttäminen koko yrityksessä. Ratkaisu Energizer on nyt vähentänyt integrointikustannuksia ja tehostanut työntekijöiden toimintaa Office SharePoint Server 2007:n monipuolisilla ominaisuuksilla. Excel Services ja Business Data Catalog auttavat yritystä etsimään tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä ja integroimaan nämä tiedot Microsoft Office -ohjelmiin. Verkkolomakkeisiin sisältyvät työnkulut yksinkertaistavat liiketoimintaprosesseja. Lisäksi Office SharePoint Server on perusta koko yrityksen kattavalle intranetille, jonka kautta kootuissa tiedoissa voi tehdä hakuja. Edut Energizer on tehostanut tietotyöntekijöidensä tuottavuutta yksinkertaistamalla päivittäisiä tehtäviä ja mahdollistamalla ajantasaisten liiketoimintakohtaisten tietojen käytön. Myös kehittämiskulut ovat laskeneet, koska ITtyöntekijät käyttävät vähemmän aikaa tietojen integrointiin. 11 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

12 Comment [A1]: SAP sisällön etäkäyttö iview Web osan kautta. Etäsivun HMTL sieppaus Sivun tarkastelu Web osalla Keskeisten suorituskykyilmaisimien suora valinta HTML etälohkon käyttäminen ympäristöstä " intranet riippumattomalla valmistui WSRP:llä alle viidessä kuukaudessa portaalin toteutus sujui siis puolet nopeammin ja edullisemmin kuin tavallisesti." TUTTU KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ Vaikka SharePoint tuotteet ja tekniikat ovat itsessään toimivia ja joustavia, monet yritykset haluavat käyttää SharePointia omien ratkaisujensa luontiympäristönä. WSS ja Office SharePoint Server 2007 ovat pohjimmiltaan ASP.NET verkkosovelluksia, joten kehittämisen kannalta tärkeimmät asiat, kuten pääsivut, ohjausobjektien toiminta ja sivun elinkaari ovat tuttuja monille Web kehittäjille. Tämän lisäksi sekä WSS:n että Office SharePoint Server 2007:n avulla voi käyttää laajoja objektimalleja, joiden ansiosta osien, kuten luetteloiden, kirjastojen, sivustojen ja käyttäjien, välinen toiminta on helppoa.netin hallittujen koodikielten avulla. Toisin sanoen kehittäjät voivat laajentaa WSS:ää ja Office SharePoint Server 2007:ä tutuilla kielillä, kehitystyökaluilla ja objektimalleilla, joten kehitysajat ja kustannukset voivat pienentyä merkittävästi. WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n käyttäjä voi myös käyttää monipuolisia Webpalveluja kummassakin sivustossa. Siten kehittäjät voivat käyttää ja käsitellä SharePointpalvelimeen tallennettuja tietoja muista sovelluksista ja ympäristöistä. OFFICE INTEGROINTI Jos yrityksessä käytetään Microsoft Office sovelluksia, SharePoint tuotteet ja tekniikat muodostavat saumattoman tallennus ja yhteistyöympäristön. Microsoft Office 2007 ohjelmistopaketin sovellukset integroituvat tiiviisti Office SharePoint Server 2007:ään. Käyttäjä voi esimerkiksi tilata SharePoint luetteloita tai katsella Outlookin tehtäviä ja ilmoituksia, muodostaa tai poimia tietoja Excel laskentataulukoista portaalin käyttöliittymässä sekä laatia InfoPath lomakkeita selaimessa käyttäjätietojen keräämistä varten. Argus arvioi, että se säästi dollaria uuden portaalin kehittämisessä ja että kehittämisaika oli 8 kuukautta lyhyempi Office SharePoint Server 2007 lyhensi kehittämisaikaa ja säästi rahaa 12 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

13 Hallinnan ja koulutuksen yksinkertaistaminen Office SharePoint Server 2007:n ottaminen käyttöön yritysratkaisuympäristönä voi johtaa merkittäviin hallinta ja koulutuskulujen säästöihin. Säästöjä syntyy yksinkertaisemmasta ylläpidosta ja hallinnasta, hallinnan delegoinnista ja käyttäjien itsepalvelusta sekä johdonmukaisesta, tutusta ympäristöstä, joka on suunniteltu käytettävyyttä silmällä pitäen. Fortune 500 rakennusyhtiö säästää aikaa, pienentää kustannuksia ja parantaa koordinointia yhteistyöportaalin avulla YLLÄPITO JA HALLINTA IT:n näkökulmasta hallintakulut pienenevät, koska tuettavana on vain yksi infrastruktuuri, ja koko yrityksessä on käytössä yhteen tekniikkaan perustuvien yritysratkaisujen ominaisuudet. SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voidaan luoda keskitetty verkkosivusto kaikille hallinta, määritys ja ylläpitotehtäville. Hallintakäyttöliittymä on intuitiivinen ja yhdenmukainen kaikissa tehtävissä. Samaa käyttöliittymää käytetään esimerkiksi sivustojen ja ominaisuuksien käyttöönottoon sekä hakusääntöjen määrittämiseen. Tämä yksinkertaistaa hallintaprosesseja ja vähentää koulutuksen tarvetta. Haaste Skanska on yksi maailman suurimmista rakennus- ja projektikehitysyrityksistä. Yritys tarvitsi yhteistyöportaalin, joka kykenisi käsittelemään yli suurta ja monimutkaista aktiivista projektia, joiden talousarviot vaihtelevat 15 miljoonan ja 1 miljardin dollarin välillä. Projektitiimeissä voi olla tuhansia jäseniä, kuten alihankkijoita, insinöörejä, arkkitehteja, konsultteja ja asiakkaan tiimejä. Ratkaisu Skanska kehitti Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan yhteistyöratkaisun. Yritys on luonut erittäin suurille ja monitahoisille projekteille portaaleja ja tiimisivustoja. Yksi näistä projekteista on Meadowlandsstadionin suunnittelu ja rakentaminen New Jerseyssä. Arkkitehtien ja insinöörien piirustuksia ladataan valtavia määriä. Projektin tiimit saavat automaattisesti ilmoituksen muutoksista, joihin on tutustuttava tai joille on tehtävä jotain. Skanska käyttää runsaasti sovellukseen sisältyviä ominaisuuksia, kuten hajautettua suojausta, työnkulkuja ja tiedostonhallintaa. Edut 13 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Skanska on kehittänyt Office SharePoint Serverin avulla yhteistyöratkaisun, joka pystyy tukemaan yhä suurempia ja monitahoisempia projekteja. Ratkaisun etuina ovat parempi muutostenhallinta, ajan ja kustannusten säästöt sekä merkittävästi pienemmät kokonaiskoulutuskustannukset.

14 KÄYTTÄJIEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Käyttäjät voivat tehdä SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ansiosta tehtäviä, jotka perinteisesti jäivät IT tiimin tehtäväksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda, hyväksyä ja julkaista tietoja sivustossa yksinkertaisen työnkulun avulla. IT tiimi voi myös delegoida tärkeimmille yhteistyökumppaneille kuten projektijohtajille tai tiiminvetäjille sivustokokoelmien tai sivustojen päivittäisen hallinnan, esimerkiksi käyttäjien lisäämisen tai poiston sekä luetteloiden ja kirjastojen luomisen. Määrittämällä sivustokiintiöitä tai muita rajoituksia IT tiimi pitää silti kokonaishallinnan omissa käsissään. Sivuston järjestelmänvalvojat hallitsevat täysin ympäristöä, jossa käyttäjät toimivat. Käyttäjiä voidaan vaatia kirjaamaan asiakirjat ulos, ennen kuin niitä voi muokata. Voidaan myös määrittää, kuinka monta asiakirjan vanhaa versiota säilytetään, ja vaatia käyttäjiä antamaan tarvittavat metatiedot, kun he lataavat sivustoon tietyntyyppistä sisältöä. Näin tiedostojen järjestäminen ja noutaminen helpottuu. Käyttäjät voivatkin työskennellä sivustoissa ja työtiloissa varmoina siitä, että ympäristö ohjaa heitä noudattamaan määritettyjä liiketoiminnan vaatimuksia. Tukipalvelujen kuormitus väheni ja tavalliset käyttäjät voivat itse julkaista sisältöä säästöt dollaria vuodessa Paperikopioihin perustuvasta prosessista täysin automaattiseen työnkulkuratkaisuun siirtyminen säästää dollaria vuodessa "Nyt IT-osasto voi perustaa SharePoint-yhteistyösivuston muutamalla napsautuksella." 14 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

15 HELPPOKÄYTTÖISYYS Kun yritysratkaisuympäristö luodaan yritykseen SharePointtuotteilla ja tekniikoilla, käyttäjät hyötyvät johdonmukaisesta, intuitiivisesta selainkäyttöliittymästä kaikissa tehtävissä, joissa tietojen käyttö on olennaista. Officeasiakassovelluksia säännöllisesti käyttävät tietotyöntekijät pystyvät käyttämään Office SharePoint Server 2007:ää nopeasti, sillä Office ympäristö tuntuu tutulta. Esimerkiksi asiakirjaa Office Word 2007:ssä muokkaava käyttäjä voi kirjata asiakirjan ulos, tutustua versiohistoriaan ja muokata metatietoja suoraan asiakassovelluksessa. " koulutus kestää yleensä vain yhden iltapäivän." " otimme käyttöön mobiililaitteet ja koulutimme poliisit käyttämään niitä viidessä minuutissa, kun he kokoontuivat puistossa." 15 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

16 Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen Kaikkien WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n työkalujen ja ominaisuuksien tarkoituksena on tehostaa työntekijöiden toimintaa. Seuraavaksi kuvaillaan, miten näillä ominaisuuksilla voi tehostaa toimintaa liiketoiminnan tärkeimmillä alueilla. YHTEISTYÖN PARANTAMINEN SharePointin tiimisivustot ja yhteistyötilat muodostavat jäsennettyjä ympäristöjä, joissa tiimit voivat jakaa asiakirjoja, viestiä keskenään ja työskennellä tehokkaasti yhdessä. Projektinjohtajien ei tarvitse käyttää tiimityöhön sähköpostiviestejä, neuvottelupuheluita ja verkkoasemia, vaan he voivat luoda sivustoja jäsennellyksi ympäristöiksi, joita eri toimipisteiden työntekijät voivat keskitetysti käyttää. Yhteistyöominaisuudet: Asiakirjakirjastot ja niiden versionhallinnan mahdollistavat sisään ja uloskirjaamisominaisuudet. Microsoft Office 2007:n integrointi helpottaa tarkistamista, muokkausta ja päivittämistä. Ilmoitukset, hälytykset ja RSS syötteet pitävät tiimit ajan tasalla. Tiimien Outlookin kanssa yhteensopivat kalenterit auttavat jakamaan tärkeät päivämäärät ja määräajat. Tehtäväluettelot auttavat jakamaan työtehtäviä tiimin jäsenille. Office SharePoint Server 2007:n yhteistyösivustoja on helppo hallita. Käyttöoikeuksien avulla hierarkian eri tasojen käyttöä koko sivuston kokoelmista yksittäisiin tiedostoihin voi valvoa. Sivustomalleja voi mukauttaa, jolloin käyttäjät voivat luoda koko yrityksen vaatimuksia ja työtapoja vastaavia sivustoja. Office SharePoint Server 2007 sisältää myös turvallisen, kaksivaiheisen roskakorin, jonka ansiosta käyttäjä voi palauttaa vahingossa poistamansa tärkeän tiedoston tai asiakirjan itse eikä IT tiimiltä kulu resursseja tietojen palauttamiseen. LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI Kaikki yritykset keräävät ja käsittelevät asiakkaiden, kumppanien, tavarantoimittajien ja työntekijöiden tietoja jollakin tasolla. Tähän tiedonkeräysprosessiin liittyy useita haasteita. Monet yritykset yrittävät nykyisin päästä liiketoiminnallista syistä eroon paperilomakkeista, sillä se pienentäisi menoja. Prosessin tehokkuus paranee ja kulut pienenevät, kun yritys pyrkii järjestämään tiedon keräysprosessin siten, että se parantaa 16 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa SharePoint-portaaliratkaisu mahdollistaa ideoiden ja sisällön vapaan liikkumisen maailman johtavassa viihdeyrityksessä. Haaste MTV Networks International lähettää televisio-ohjelmia, elokuvia ja digitaalista mediaa yli 508 kotitalouteen 161 maassa eri puolilla maailmaa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä MTV:n on hyödynnettävä luovuus ja autettava työntekijöitään välittämään ideoita ja sisältöä. MTV:n entinen portaaliratkaisu ei ollut skaalautuva. Se rajoitti ideoiden liikkumista, koska vain IT-henkilöstö saattoi julkaista sisältöä. Ratkaisu MTV otti käyttöön uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetportaalin. Uuden portaalin keskeinen ominaisuus on itsepalvelulla toimiva sisällönhallinta, jonka ansiosta luova henkilökunta voi julkaista sisältöä muiden nähtäväksi. Käyttöön saatiin myös uuden sisällön automatisoidut hyväksymistyönkulut. MTV käyttää myös muita keskeisiä SharePointyhteistyöominaisuuksia, kuten wikisivuja ja blogeja. Lisäksi käyttäjät löytävät helposti etsimänsä hakutoimintojen avulla. Edut Itsepalveluna toimiva sisällön julkaisu auttaa MTV:n työntekijöitä kommunikoimaan tehokkaammin sisäisten käyttäjien ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhteistyösivustot ovat puolestaan tehostaneet toimintaa. Office SharePoint Serveriin standardointi on vähentänyt merkittävästi IT-tiimin työtaakkaa.

17 kerätyn tiedon laatua ja vähentää samalla käsittelyvirheitä. Kuhunkin prosessiin kuuluvat tiedonkeräyksen vaiheet kannattaa supistaa mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi kutakin prosessia kannattaa yksinkertaistaa siten, että käyttöön ei oteta uusia palvelimia tai että uusia koulutustarpeita ei synny. Tiedonkeräysprosessi asettaa haasteita IT osastolle. IT tiimin pitäisi pyrkiä tarjoamaan yksi integroitu lomakeinfrastruktuuri, jossa samaa helppokäyttöistä käyttöliittymää käytettäisiin johdonmukaisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissa. IT osaston on huolehdittava tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta, kun osallistujilta kerätään tietoja, ja sen on myös integroitava tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi varastotilanne ja uudelleentilaustasot. Nämä näkökohdat on otettava huomioon, jotta prosessista on hyötyä. Office SharePoint Server 2007 auttaa vastaamaan näihin haasteisiin. Office InfoPathin lomakemalleilla sähköisiin lomakkeisiin voidaan liittää tiedon tarkistus ja laskentatoimintoja, ehdollista muotoilua sekä monia muita ominaisuuksia. Tämä varmistaa, että kerätyt tiedot ovat laadukkaita. Lomakkeisiin voi myös integroida tietoja lähes mistä tahansa ulkoisesta lähteestä. Tällä tavoin käyttäjälle voidaan joko antaa tärkeitä tietoja tai heidän vastauksiaan voidaan jäsennellä. "Odotamme, että Office SharePoint Server auttaa Sonnenscheinia saavuttamaan strategiset liiketoimintatavoitteensa eli kasvamaan kaksinkertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana." InfoPath Forms Services on Office SharePoint Server 2007:n osa, joka valvoo sähköisten lomakkeiden integrointia SharePoint ympäristöön. InfoPath Forms Services mahdollistaa lomakemallien keskitetyn hallinnan, versioinnin ja käyttöönoton. Sen avulla voi myös muodostaa lomakkeita selainikkunoissa, mobiililaitteissa ja Office Outlook 2007:n sähköpostiviesteissä. Lisäksi InfoPath Forms Services integroituu täydellisesti työnkulkuihin, mikä luo kattavan liiketoimintaprosessien automatisointiympäristön. 17 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

18 TIIMIEN TUOMINEN YHTEEN Yrityksissä on usein monia työntekijöitä, joilla on taitoa ja kokemusta eri aloilta. Jotta nämä taidot ja kokemukset saataisiin käyttöön, kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: Miten löydetään työntekijä, jolla on jokin tietty taito? Miten työntekijöitä rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan ja siirtämään tietoaan muille? Miten kootaan tiimi, jossa oikeat kyvyt ja kokemukset kohtaavat? Office SharePoint Server 2007 sisältää useita sosiaalisen tietojenkäsittelyn toimintoja, joilla voi tuoda tiimejä yhteen ja jakaa asiantuntemusta yrityksen sisällä. Käyttäjien sivustoissa työntekijät voi kertoa itsestään, taidoistaan ja kokemuksistaan, ja henkilöhakutoiminto etsii näiden tietojen perusteella sopivan asiantuntijan. Wiki sivustot ja keskusteluryhmät rohkaisevat tiimejä jakamaan tietoja epävirallisesti ja rakentamaan kollektiivista älykkyyttä. Blogisivustoissa henkilöt voivat puolestaan jakaa vihjeitä, ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa yrityksen sisällä tai laajemminkin. Läsnäolotietojen integrointitoiminnon avulla näkee kätevästi, kuka on verkossa. "SharePoint Server 2007 antoi meille yhteistyötyökalut, joilla työntekijämme muuttuivat alan edelläkävijöiksi" Mainostoimisto säästää satoja tunteja viikossa integroidulla yhteistyöratkaisulla 18 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

19 WEB SISÄLLÖN HALLINTA Monet yritykset toimittavat suuria määriä Web pohjaista tietoa asiakkaille ja kumppaneille. Sisältö on ajankohtaista vain hetken ja sitä on päivitettävä jatkuvasti. Ilman tehokasta ympäristöä tämä prosessi voi kuluttaa runsaasti resursseja ja muuttua lähes hallitsemattomaksi. Office SharePoint Server 2007:ssä on kattavat Web sisällön hallintaominaisuudet, joilla Web julkaisun elinkaarta voi hallita ja yksinkertaistaa. Pää ja sivuversiointi sekä hyväksymistyönkulut auttavat käyttäjiä luomaan uutta sisältöä, jonka vain valitut hyväksyjät näkevät. Hyväksytty sisältö muuttuu sitten pääversioksi ja korvaa nykyisen julkaistun sisällön. Muiden ominaisuuksien avulla voi määrittää sisällön käyttöönoton aikataulun esituotantoympäristöstä käytössä olevaan sivustoon. Julkaisuaikatauluissa voi olla myös päättymispäivä. Jos esimerkiksi julkaistava tarjous päättyy 1. heinäkuuta, sisällön voi määrittää poistettavaksi 2. heinäkuuta. Tiimiltä kuluukin nyt vähemmän aikaa sivuston seuraamiseen ja vanhentuneen materiaalin poistamiseen. Monien muiden SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ominaisuuksien tavoin myös näissä työkaluissa tehokas toiminta perustuu käyttäjänhallintaan. Koska toistettava käyttöönottoprosessi tapahtuu luotettavassa ympäristössä, liiketoimintayksiköt voivat itse hallita omia dynaamisia internet sivustojaan, mikä säästää IT resursseja, sillä ITosaston ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai sisällön päivittämisestä. "SharePoint Server 2007:n avulla käyttäjät voivat hallita sisältöä ennennäkemättömällä tavalla." Tavalliset käyttäjät voivat lisätä päivityksiä jopa 20 sekunnissa. "Office SharePoint Server 2007 antaa meille mahdollisuuden aivan uudenlaiseen markkinointiin. Pystymme ajattelemaan luovemmin ja laaja-alaisemmin sitä, kuinka voimme parhaiten tavoittaa asiakkaamme ja palvella heitä." Asiakaspalvelun ja myynnin toiminnan tehostaminen Yritys voi leikata kuluja auttamalla työntekijöitä käyttämään tietoja tehokkaammin. Myyntiprosessi nopeutuu, matkakulut pienentyvät, tiedonhakuun käytetty aika lyhenee ja tavarantoimittajien ja asiakassuhteiden hallintaa paranee. Monia muitakin etuja saavutetaan, kun useista hajanaisista lähteistä peräisin oleva tieto yhdistetään ja sen käyttö sallitaan mistä tahansa. Vodafone Germany on luonut SharePointin avulla työntekijöilleen helppokäyttöisen portaaliratkaisun ja foorumin uusia myyntitietoja varten. TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN Asiakaspalvelun toimintaa heikentää eniten heikko tiedonsaanti ja tiedon nopean löytämisen vaikeus. Kannattaa pohtia tilannetta, jossa myyntitiimin jäsen on asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan luona. Voiko myyntiedustaja käyttää turvallisesti yrityksen resursseja palomuurin ulkopuolelta omalla tietokoneellaan? Entäpä mobiililaitteella? Kuinka helposti myyntiedustuja löytää tarvitsemansa tiedot? 19 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa "Voimme määritellä muutamassa sekunnissa, ketä on palveltava, ottamalla samalla huomioon kaikki mahdolliset muuttuvat kulut."

20 Office SharePoint Server 2007:n avulla portaaliratkaisuihin voidaan liittää suojattu ekstranet käyttö. Yhdistettynä yrityshakutoimintoihin ja muista ympäristöistä kerättäviin tietoihin se voi tehostaa myyntitiimien toimintaa merkittävästi. Myyntiedustaja voi vastata asiakkaalle nopeasti paikan päällä, kun aiemmin vastaus olisi vaatinut käyntiä toimistolla. Kun myyntiedustajat saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedot, koko myyntiprosessi nopeutuu. TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN Yritysten monet työtekijät hyötyvät työkaluista, jotka koostavat tärkeitä tietoja yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. Näiden työkalujen avulla työntekijät voivat havaita tärkeät tiedot nopeasti. Johtajat tarvitsevat tiivistä tietoa osastojen myynnistä, toiminnoista ja kannattavuudesta. Alueelliset myyntitiimit haluavat ehkä näyttää tietoja myyntisijoituksista ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Varastopäälliköille on apua graafisista tiivistelmistä, joista selviää varastotilanne sekä eri kanavien ja tavarantoimittajien uuden tilauksen ajankohta. Asiakaspalvelu puolestaan tarvitsee käyttöliittymän, joka hakee tärkeimmät asiakastiedot liiketoimintakohtaisista sekä kirjanpito ja tilaustenhallintatyökaluista. Suuri tekniikkavalmistaja luo intranet-myyntiportaalin, joka tukee kentällä toimivia myyntitiimejä, ja lyhentää myyntiprosessin keston puoleen Haaste CDW on yhdysvaltalainen 8,1 miljardin dollarin arvoinen teknisiä ratkaisuja toimittava yritys, joka työllistää henkilöä. Yrityksen kentällä toimivan myyntihenkilöstön mielestä nykyisestä intranetin myynti-sivustosta ei löytänyt tietoja riittävän nopeasti, minkä vuoksi myynti-prosessit olivat pitkiä ja kalliita. Ratkaisu CDW loi uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetmyyntiportaalin. Uudesta sivustosta näkee keskitetysti tärkeitä tietoja, kuten tuotetietoja, tarjousmalleja ja myyntitilanteen. Yritys voi hakutoiminnolla indeksoida kolmannen osapuolen myyntisovelluksen sisällön, mikä helpottaa portaalin käyttöä. Myyntiportaali käyttää myös kattavasti BI-ominaisuuksia, joilla luodaan raporttinäkymiä ja raportteja myyntiä koskevia tiivistelmiä varten. Edut Office SharePoint Server 2007 sisältää kattavat työkalut, joilla voidaan koostaa tietoja ja rakentaa Business Intelligence raporttinäkymiä. Ratkaisun Web osat auttavat poimimaan ja visualisoimaan suorituskykyilmaisimet laskentataulukoista ja muista tietolähteistä. BDC auttaa keräämään ja tiivistämään tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Web osakehykseen ja mukauttamismahdollisuuksiin yhdistettyinä nämä toiminnot CDW arvioi, että tiedonhaun nopeuduttua jokainen myyjä säästää 10 tuntia viikossa. Liiketoiminnan päätökset perustuvat parempiin tietoihin ja niitä tehdään älykkäämmin. Myyntisopimusten solmimiseen käytetty aika on vähentynyt 50 prosentilla. 20 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Paras käyttäjäkokemus tietokoneella, puhelimella ja selaimella Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin

Lisätiedot

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 MOSS2007 Juha Vermaja juha.vermaja@microsoft.com 050-3457467 Agenda Nykypäivän tietotyöläinen Office SharePoint Server 2007 Tietotyöläisen haasteita Tiedon jakaminen

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa

XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa XML Finland seminaari 25.3.2010: Office 2007 XML dokumenttituotannossa Anne Honkaranta anne.honkaranta@digia.com Digia oyj 1 2010 DIGIA Plc Vuonna 2010 80%:ssa organisaatioista on Microsoft Office SharePoint

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by 1 2 sinun tavoitteesi. poweredbycisco. Olet hankkinut asiakkaita, palkannut työntekijöitä, vastannut haasteisiin ja kehittänyt yritystäsi. Nyt

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Pienyrityksen mobilisointi. Microsoft Office 365:n avulla PIENYRITYKSEN MOBILISOINTI MICROSOFT OFFICE 365:N AVULLA 1

Pienyrityksen mobilisointi. Microsoft Office 365:n avulla PIENYRITYKSEN MOBILISOINTI MICROSOFT OFFICE 365:N AVULLA 1 Pienyrityksen mobilisointi Microsoft Office 365:n avulla PIENYRITYKSEN MOBILISOINTI MICROSOFT OFFICE 365:N AVULLA 1 Totta puhuen useimmat asiakkaat ja työntekijät ovat jo liikkuvia. Toimistossa työpöydän

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Microsoft Unified Communications

Microsoft Unified Communications Microsoft Unified Communications Microsoftin yhdistetty viestintä Puhe- ja puhelinviestinnän uusi aika Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Viestintä tänään Kuormittunut, hajanainen, kallis,

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin

Asiakkaan menestystarina. Alquity. sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin Asiakkaan menestystarina Alquity sai kattavan käsityksen myyntiputkesta, järjestelmälliset seurantatoiminnot ja kohdennetun sähköpostimarkkinoinnin PIRSTALOITUNEET TIEDOT MUUNNETTIIN ETULYÖNTIASEMAKSI

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Outlook 2016 Vihjeitä ja vinkkejä

Outlook 2016 Vihjeitä ja vinkkejä Outlook 2016 Vihjeitä ja vinkkejä Pikanäppäimet ja aikaa säästävät vinkit suosikkisähköposti- ja kalenterisovelluksiisi Koskee Outlook 2016 for Windowsia 1. Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon Käynnistitkö

Lisätiedot

Office SharePoint Server 2007:n dokumenttihallinta

Office SharePoint Server 2007:n dokumenttihallinta Office SharePoint Server 2007:n dokumenttihallinta Yhteenveto Monissa suuryrityksissä luotetaan aivan liikaa jaettuihin levyasemiin ja sähköpostiin yritykselle tärkeiden asiakirjojen ensisijaisena säilytys-

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business

Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen. Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Google yritysratkaisut motivointia tehokkuuteen Juha Elonen, kehitysjohtaja, DNA Business Tietomäärän räjähdysmäinen kasvu Sosiaalinen media Pilvilaskenta ja pilvipalvelut Luonnolliset käyttöliittymät

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa ArcGIS.com uusia tapoja jakaa paikkatietoa Mikä on ArcGIS.com? ArcGIS.com on online-foorumi, jossa voidaan jakaa paikkatietoa ja tehdä yhteistyötä karttojen avulla. ArcGIS.com on maksuton ja avoin kaikille.

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi

ArcGISSM. Online. Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGISSM Online Paikkatietoalusta organisaatiollesi ArcGIS Online on yhteisöllinen, pilvipohjainen alusta karttojen, sovellusten ja paikkatietoaineistojen tekemiseen ja jakamiseen. ArcGIS Online on Esrin

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja julkaisuprosessit yksinkertaisiksi Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Esityksen sisältö Mitä ollaan

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy

Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä. Aki Antman / Sulava Oy Sosiaalinen teknologia mullistaa työryhmätyöskentelyn pilvessä Aki Antman / Sulava Oy Vapaa-ajalla kaikki palvelut käytössä Sovellukset ladataan kaikille päätelaitteille Palvelut vapaasti käytössä tarpeen

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä The world of PowerPoints Myyjien valtakunta Myyjät käyttävät yli päivän viikosta esitysten tuunaamiseen. PowerPointilla vapaat kädet - yrityksen brändi ja viesti kärsii..

Lisätiedot

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö

Sulava. Markku Suominen. markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2. Käyttöönotto Käyttö Sulava Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Markku Suominen Käyttöönotto Käyttö markku.suominen@sulava.com Puhelin: 040 743 2381. www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 Convergence 2013 tapahtuman

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

SAS ja Sharepoint. Yhteiselon ihanuus ja kurjuus

SAS ja Sharepoint. Yhteiselon ihanuus ja kurjuus SAS ja Sharepoint Yhteiselon ihanuus ja kurjuus Sisältö Mikä on Sharepoint Tomas Beijar Tieto- Tapiola Mitä SAS tarjoaa Itsenäiskäyttö Staattiset raportit Dynaamiset raportit Rajatut käyttöoikeudet Ajastetut

Lisätiedot

Standardoitu portaali parantaa mediajätin yhteistyötoimintoja ja tehostaa toimintaa

Standardoitu portaali parantaa mediajätin yhteistyötoimintoja ja tehostaa toimintaa Microsoft Office System Asiakasratkaisun tapaustutkimus Standardoitu portaali parantaa mediajätin yhteistyötoimintoja ja tehostaa toimintaa Yhteenveto Maa tai alue: Yhdysvallat Toimiala: media ja viihde

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy

Viasys VDC Stream Mallipohjaista projektinhallintaa. Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Mallipohjaista projektinhallintaa Tapani Parmanen ja Mia Rantakari Vianova Systems Finland Oy Web-pohjainen projektiportaali, mikä tarjoaa tehokkaat työvälineet hankkeen tietojen hallintaan, aineiston

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8)

AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT Itämerenkatu Helsinki Finland Tel (8) AVOIMET KOULUTUKSET KEVÄT 2018 1 (8) TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta taulukosta. Ilmoittautuminen Koulutukset järjestetään Wistecin tiloissa Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista. Käyttöönotto-opas

Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista. Käyttöönotto-opas Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Käyttöönotto-opas Oppaan päiväys: 14.9.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Keskitymme sinun toimintoihisi HotSoft 8 on monipuolinen ja kokonaisvaltainen tilojenvarausjärjestelmä, joka sopii koko hotelli- ja ravintola-alalle retkeilymajoista

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015

Salcom Learning. käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Salcom Learning käyttäjäkoulutukset syksy 2015 Tervetuloa avoimiin koulutuksiin, webinaareihin ja verkkokursseille! Koulutukset alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 16.00. Ilmoittautumiset ja lisätiedot www.salcomlearning.fi,

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch LightPoint Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch LightPoint / OMAISUUDENHOITO 3 Tervetuloa valaistuksen hallinnan uuteen, älykkääseen maailmaan. Kaupungin

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Lamaa pataan 4.9.2013. Aki Antman. Sulava Oy Mannerheimintie 8 00100 Helsinki www.sulava.com

Lamaa pataan 4.9.2013. Aki Antman. Sulava Oy Mannerheimintie 8 00100 Helsinki www.sulava.com Lamaa pataan 4.9.2013 Aki Antman Sulava Oy Mannerheimintie 8 00100 Helsinki www.sulava.com Voice Customer Momentum 70 270 3 M 33,000 Voice users 4,300 Voice users 15,000 Voice users 250 86 % 15,000 Voice

Lisätiedot

Joustavat järjestelmät mukautuvat liiketoiminnan tarpeisiin

Joustavat järjestelmät mukautuvat liiketoiminnan tarpeisiin Joustavat järjestelmät mukautuvat liiketoiminnan tarpeisiin Mitä on palvelukeskeinen arkkitehtuuri? Liiketoimintaprosessien muunneltavuus ja optimoitavuus ovat keskeisiä jokaisen yrityksen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA PARANTAA LIIKETOIMINNAN YHTEISTYÖTÄ

NELJÄ HELPPOA TAPAA PARANTAA LIIKETOIMINNAN YHTEISTYÖTÄ NELJÄ HELPPOA TAPAA PARANTAA LIIKETOIMINNAN YHTEISTYÖTÄ Työskentele tehokkaammin yhdessä Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Kohti verkottunutta vuorovaikutteista sähköistä työpöytää Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Sanottua tietotyön vuonna 2010 AD "Työpäiväni koostuu niin monista asioista tehtävistä, että minulla

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Etteplan Oyj Yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Aloitusopas. Järjestelmänvalvojan perusopas

Aloitusopas. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Käyttäjät... 4 2. Lisenssit... 4 3. Toimialueet (Domainit)... 4 4. Tilaussuunnitelman

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot