Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa"

Transkriptio

1 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

2 Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset kaikkialla kiristävät menojaan kaikilla liiketoiminnan alueilla. Silti niiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tuottavasti. Aiemmat lamat ovat osoittaneet, että haastavassa taloustilanteessa älykkäitä sijoituksia tekevät yritykset nousevat usein hallitsevaan asemaan laman jälkeen. Miten tuottavuus ja tehokkuus sitten tavoitetaan? Jos työnkuvaan kuuluu tiedonhallinta, tuottavia ja tehokkaita työtapoja tavoitellaan todennäköisesti käyttämällä useita keskeisiä yritysratkaisuja, kuten portaaliratkaisuja, hakutyökaluja, yhteistyöympäristöjä ja Business Intelligence toimintoja. Käyttämällä näitä yritysratkaisuja tehokkaasti säästetään rahaa tuottavuuden kärsimättä, sillä niillä voi vähentää IT infrastruktuurin kokonaiskuluja maksimoida yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten Microsoft SharePoint tuotteet ja tekniikat voivat auttaa pienentämään kokonaiskustannuksia ja maksimoimaan yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. SharePoint tuotteet ja tekniikat sisältävät kattavasti eri tiedonhallinnan alueilla käytettäviä ominaisuuksia, ja niiden avulla kaikki yritysratkaisut voidaan yhdistää yhdeksi hallittavaksi ympäristöksi. Monet maailman johtavista yrityksistä, kuten MTV ja Bank of America, ovat jo huomanneet näiden tekniikoiden antamat edut. Tässä artikkelissa keskitytään viiteen tapaan, jolla SharePoint tuotteet ja tekniikat auttavat säästämään rahaa. SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden käyttöönoton vaikutukset yrityksessä: IT kustannukset pienenevät ja IT:n käyttö yksinkertaistuu, kun useita tuotteita yhdistetään samaan infrastruktuuriin, infrastruktuurin ja tuen kustannuksia vähennetään ja yksi käyttöoikeus kattaa kaikki yritysratkaisut. Kehittämiskulut pienenevät, kun käytetään kattavia käyttövalmiita osia, Microsoft Office 2007 integrointia ja.net Framework objektimalleja, mikä vähentää opetteluun ja kehittämiseen käytettyä aikaa. Hallinta ja koulutus yksinkertaistuu, kun käyttäjillä, IT hallinnolla ja johtajilla on sama helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työntekijöiden tuottavuus paranee, kun käyttöön otetaan yhteistyötilat, käyttäjien omatoiminen Web julkaiseminen, sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet sekä liiketoimintaprosessien työnkulut ja lomakkeet. 2 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

3 Asiakaspalvelun ja myyntitiimien toiminta tehostuu, kun koko yrityksen keskeiset tiedot on kerätty yhteen ja ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Jokaisesta edellä olevista kohdista on olemassa asiakasratkaisukuvauksia, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten suuret, tunnetut yritykset ovat saavuttaneet tällaisia säästöjä ja etuja. RAPORTIN KOHDERYHMÄ Raportissa kerrotaan, miten SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voi pienentää kokonaiskustannuksia ja maksimoida yritysratkaisuympäristöihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Ympäristöt voivat sisältää portaaliratkaisuja, yhteistyötyökaluja, tiedostonhallintaympäristöjä ja hakutyökaluja. Nämä tiedot ovat tärkeitä yritysjohdolle ja teknisten päätösten tekijöille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat infrastruktuurin yhdistämistä, tukikustannusten pienentämistä ja liiketoimintaprosessien yksinkertaistamista. 3 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

4 Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin julkaisuhetkellä. Koska Microsoftin on kyettävä vastaamaan markkinoiden muutoksiin, Microsoft ei sitoudu näihin mielipiteisiin eikä takaa asiakirjan tietojen virheettömyyttä julkaisuhetken jälkeen. Tämä tekninen raportti on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOJA KOSKEVIA NIMENOMAISIA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA. Kaikkien soveltuvien tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tekijänoikeuslakeja rajoittamatta mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai viedä hakujärjestelmään eikä siirtää missään muodossa, millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, nauhoittamalla tai muuten) tai mitään tarkoitusta varten ilman Microsoft Corporationin erityistä kirjallista lupaa. Microsoft voi omistaa tämän asiakirjan sisältöön liittyviä patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Ilman Microsoftin erityistä kirjallista sopimusta tämä asiakirja ei anna sinulla mitään oikeutta näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, SharePoint, Microsoft Office,.NET Framework, Windows SharePoint Services, ASP.NET, Office SharePoint Server, Business Data Catalog, Windows Workflow Foundation, InfoPath, InfoPath Forms Services ja Office Outlook ovat joko Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tässä mainittujen oikeiden yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. 4 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

5 YHTEENVETO... 2 RAPORTIN KOHDERYHMÄ... 3 NYKYISEN TILANTEEN ARVIOINTI... 6 YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET... 6 MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI?... 7 YKSINKERTAISEMMAT JA HALVEMMAT IT JÄRJESTELMÄT... 9 INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN... 9 KÄYTTÖKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KEHITYSKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KATTAVAT VALMIIT OSAT TUTTU KEHITYSYMPÄRISTÖ OFFICE INTEGROINTI HALLINNAN JA KOULUTUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN YLLÄPITO JA HALLINTA KÄYTTÄJIEN KANNUSTAMINEN HELPPOKÄYTTÖISYYS TYÖTEKIJÖIDEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI TIIMIEN YHDISTÄMINEN VERKKOSISÄLLÖN HALLINTA ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN LOPUKSI Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

6 Nykyisen tilanteen arviointi Nykyinen taloustilanne on luonut kaikkien toimialojen yrityksille aivan uudenlaisia haasteita. Organisaatioiden päätöksentekijöiden on vähennettävä menoja, kuten ITsijoituksia ja menoja. Samaan aikaan yritysten on pyrittävä ylläpitämään ja parantamaan tuottavuuttaan ja tehostamaan toimintaansa, jotta kilpailukyky säilyisi kutistuvilla markkinoilla. YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET Monet organisaatiot tehostavat tuottavuutta ja toimintaa keskeisillä alueilla organisaation laajuisten sovellusten avulla. Yrityksissä on otettu käyttöön esimerkiksi seuraavia ratkaisuja: Sisällönhallintaratkaisut. Nämä ratkaisut sisältävät yhteistyökaluja, kuten asiakirjojen versionhallinnan ja työnkulun mahdollistavat jaetut työtilat, ja liiketoimintaprosessien integrointiratkaisuja, joilla tiedonkulkua voidaan tarkkailla ja hallita yrityksen sisällä. IT-menot uutisissa Forrester Research alentaa ITmenojen vuoden 2009 kasvuennusteen 1,6 prosenttiin Lisätietoja... IDC alentaa USA:n yritysten teknologiaostojen ennusteita 4,2 prosentista 0,9 prosenttiin. Lisätietoja... Gartner laskee maailmanlaajuisten teknologiaostojen kasvuennusteen 5,8 prosentista 2,3 prosenttiin. Portaaliratkaisut. Portaaleista voi käyttää keskitetysti yrityksen yhteiseen infrastruktuuriin perustuvia sivustoja, työtiloja ja verkkosisältöä. Portaaliratkaisut on voitu suunnata työtekijöille, kumppaneille tai asiakkaille. Hakuratkaisut. Nämä ratkaisut ovat ympäristöjä, joissa työntekijät voivat hakea tarvitsemaansa ajantasaista tietoa kattavisti koko yrityksen erillisistä lähteistä. Tehokkaat hakuratkaisut ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä työvälineitä suurille tai tietoon perustuville yrityksille. IDC:n riippumaton tutkimus osoitti, että yhdysvaltalainen tietotyöläinen käyttää tiedonhakuun keskimäärin noin yhdeksän ja puoli tuntia viikossa (IDC: The Hidden Costs of Information Work, huhtikuu 2006, asiakirjanumero ). Business Intelligence ratkaisut. BI ratkaisuilla voidaan kerätä ja tiivistää tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista työkaluista, kuten varastonhallinta tai asiakkuudenhallintajärjestelmistä. BI ratkaisuilla voidaan luoda selkeitä ja visuaalisia elementtejä käyttäviä raporttinäkymiä esim. asiakaspalvelun, myyntijohtajien ja ylemmän johtajiston käyttöön. Näillä ratkaisuilla suoritetaan yritysten tärkeitä päivittäisiä toimintoja, mutta ne aiheuttavat myös lisäkustannuksia ja uudenlaisia vaatimuksia IT resursseille. Yritysratkaisut ovat yleensä kalliita. Ohjelmistojen käyttöoikeuksien lisäksi tarvittavan infrastruktuurin toteuttamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Jokainen uusi ratkaisu kuormittaa IT osastoa uusilla vaatimuksilla, sillä heidän on ensin opittava, miten ratkaisu otetaan 6 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

7 käyttöön ja miten sitä hallitaan, ja myöhemmin heidän on paneuduttava sen ylläpitoon. Käyttäjät tarvitsevat koulutusta ja opastusta jokaisen uuden järjestelmän käytössä. Yritysratkaisujen sovittaminen toimimaan yhdessä voi olla hankalaa ja kallista, mutta se on usein välttämätöntä, jos yritykseen halutaan todella toimiva BI ratkaisu. Näiden ratkaisujen laajentaminen ja mukauttaminen yrityksen tarpeita vastaaviksi saattaa edellyttää kallista erikoisosaamista. Yritysratkaisujen etuja ja haittoja kannattaakin miettiä käyttäjien kannalta: Työntekijöiden työssään käyttämien erilaisten järjestelmien lukumäärä. Aika, joka työntekijöiltä kuluu kunkin ohjelman tehokkaan käytön opetteluun. Miten helposti työntekijät voivat etsiä, jakaa tai koota tietoja eri lähteistä? Yritysratkaisun käyttöönottamisesta saattaa kulua useita kuukausia, ennen kuin työntekijät osaavat käyttää sitä hyvin ja ennen kuin he ymmärtävät täysin, mitä ominaisuuksia siinä on. MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI? SharePoint tuotteet ja tekniikat vastaavat moniin yritysratkaisujen haasteisiin. Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) on kaikkia SharePoint tuotteita ja tekniikoita tukeva perusteknologia. WSS:n ansiosta käyttäjä voi luoda verkkosivuja nopeasti keskeisillä yhteistyö ja dokumentinhallintatoiminnoilla. WSS perustuu ASP.NET ja.net Framework ympäristöön. Sillä voi käyttää kattavaa ja helppokäyttöistä objektimallia, jonka ominaisuuksia ASP.NETin ja hallitun koodin tuntevat kehittäjät voivat helposti laajentaa ja mukauttaa. WSS:ään perustuva Microsoft Office SharePoint Server 2007 on kokonaisvaltainen käyttövalmis tiedonhallintaratkaisu. Tämän vuoksi pohjana olevan ympäristön kaikki laajennettavuus ja ohjelmoitavuusominaisuudet ovat käytettävissä. Office SharePoint Server 2007:n tärkeimmät ominaisuudet: Monipuoliset yhteistyöominaisuudet, kuten työtilat, asiakirjojen hallinta, wikisivustot ja sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet. Täydellinen portaaliympäristö, jota voidaan käyttää tiedon kokoamiseen ja hallintaan sekä näiden tietojen käytön rajoittamiseen. Todellinen yritystason haku kaikista SharePoint sivustoista, etäsivustoilta, asiakirjasäilöistä ja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Lisätietoja SharePointtuotteista ja tekniikoista Tuotetiedot: Microsoft Office SharePoint Server Tekniset tiedot: SharePoint Server TechCenter Kehittäjät: Windows SharePoint Services Developer Center 7 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

8 Kokonaisvaltainen yrityksen sisällönhallintajärjestelmä, jonka työkalut soveltuvat kaikentyyppisen verkkosisällön Web julkaisujen luomiseen, kohderyhmille räätälöimiseen ja tallenteiden hallintaan. Liiketoimintaprosessien integroinnin ja työnkulkujen kattava tuki. Monipuolinen Business Intelligence ympäristö, jolla voidaan koota liiketoimintakohtaisia tietoja ja luoda BI raporttinäkymiä. Office SharePoint Server 2007 yhdistää useita yritysratkaisuja yhdeksi hallittavaksi järjestelmäksi. Yhdistettävyys ja laajennettavuus auttavat vähentämään ITinfrastruktuurin kokonaiskustannuksia vähentämällä infrastruktuurin käyttöönottokustannuksia ja yksinkertaistamalla sitä vähentämällä kehittämiskuluja yksinkertaistamalla hallintaa minimoimalla koulutustarpeet. Samanaikaisesti monipuoliset ominaisuudet ja helppokäyttöisyys auttavat maksimoimaan sijoituksen tuoton, sillä työntekijöiden toiminta tehostuu tiimien tehokkuus paranee. Raportissa käsitellään kutakin edellä olevaa kohtaa yksityiskohtaisesti. Lisäksi kerrotaan esimerkkejä tavoista, joilla yritykset ovat vähentäneet kustannuksiaan SharePointtuotteilla ja tekniikoilla. 8 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

9 Yksinkertaisemmat ja halvemmat IT järjestelmät Viime vuosina monet yritykset ovat sijoittaneet yritysratkaisuihin, joilla voi hallita tiedonkulkua. Nämä yritysratkaisut keskittyvät yleensä tärkeisiin alueisiin, kuten yrityksen sisällönhallintaan, yhteiskäyttöön, hakuihin, portaaliratkaisuihin, liiketoimintaprosessien integrointiin ja Business Intelligence tietoihin. Tällaiset ratkaisut ovat usein eri valmistajien tekemiä, joten ne perustuvat erilaisiin tekniikoihin, mikä rasittaa infrastruktuuria ja talon sisäistä osaamista. Ratkaisut otetaan käyttöön yksittäisinä, erillisinä sovelluksina. Niitä on myös hankala integroida muihin sovelluksiin, jotta tietotyöntekijät saisivat tarvitsemiaan tietoja. INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN Office SharePoint Server 2007 yhdistää kaikki ratkaisut yhdeksi skaalautuvaksi liiketoimintaympäristöksi. Välittömät edut ovat selvät, sillä yritys voi suunnitella ja ottaa käyttöön yhden ratkaisun infrastruktuurin monien sijasta hankkia vain yhden ratkaisun käyttöoikeuden monien sijasta tarjota palveluja ja tukea vain yhdelle ratkaisulle monien sijasta. Yhdysvaltalainen sairausvakuutusyhtiö säästää vuodessa noin 2 miljoonaa dollaria jättämällä vakuutuskirjat painamatta Haaste Independence Blue Cross (IBC) käytti vuosittain yli 4 miljoonaa dollaria vakuutuskirjojen painamiseen ja lähettämiseen. Yritys halusi siirtyä käyttämään sähköisiä vakuutuskirjoja, mutta tämä aiheutti uusia haasteita. IBC:n täytyi pohtia, miten asiakirjat säilytetään tai noudetaan, miten tietoturvaa hallitaan ja miten työntekijät voivat suorittaa hakuja vakuutuskirjojen nykyisissä ja vanhoissa versioissa. Ratkaisu IBC loi Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan dokumentinhallinta-, yhteistyö- ja julkaisuratkaisun. Järjestelmä luo ja tallentaa vakuutuskirjat asiakirjasäilöön, josta käyttäjien on helppo löytää ja noutaa tiettyjen vakuutuskirjojen tietyt versiot nopeasti monipuolisten metatietojen hallinnan ja Office SharePoint Serverin hakuominaisuuksien ansiosta. Vakuutussopimuksen tehneet käyttäjät pääset suojattuun jäsenportaaliin, josta he voivat ladata vakuutuskirjan uusimman version. Edut IBC arvioi, että yritys säästää vuodessa painatus- ja kuljetuskuluissa noin 2 miljoonaa dollaria. Samalla jäsenet saavat parempaa palvelua, koska he voivat ladata vakuutuskirjan välittömästi, eikä heidän tarvitse odottaa postitse saapuvaa lähetystä. 9 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

10 Jokainen Office SharePoint Server 2007:n osa perustuu yhteisiin palveluihin, mikä varmistaa joustavuuden ja saumattoman integraation muiden osien kanssa. Liiketoimintaprosessit ja lomakkeet voi esimerkiksi viedä yhteistyöympäristöön ja BItiedot voi sisällyttää portaalin aloitussivulle. Lisäksi sisältöä voi indeksoida SharePointkäyttöönoton aikana ja sen jälkeen, joten hakujen tekeminen on nopeaa ja tehokasta ilman integroinnista ja mukauttamisesta yleensä aiheutuvia rajoituksia. Jokainen osa on suunniteltu toimimaan yhdessä muiden ohjelmistojen ja tekniikoiden kanssa. Esimerkiksi Office SharePoint Server 2007:n Business Data Catalog (BDC) on työkalu, joka kokoaa tietoja liiketoimintakohtaisista tietokannoista, kuten yrityksen ERPtai CRM järjestelmistä, hakujen indeksointia sekä BI raporttinäkymiä ja toimintoja varten. Käyttäjät voivatkin koota ja käyttää tietoja useista tietolähteistä ja sovellusympäristöistä tutulla, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Useita asiakirjaversioita ei enää tarvitse säilyttää säästö dollaria vuodessa Elintarvikevalmistaja parantaa yhteistyötä ja prosesseja käyttöoikeuskulut alenevat dollaria. Verkko- ja sisällönhallintapalvelimien vähennys säästää dollaria vuodessa YLEISKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN Kun yritys käyttää tehokkaasti Office SharePoint Server 2007:n sisällönhallintaominaisuuksia ja yhteistyötiloja, sen tukikustannukset pienevät tuntuvasti. Yhteistyöprojektin puolivalmiita töitä ei tarvitse lähettää sähköpostin liitteinä, vaan asiakirjat, laskentataulukot ja esitykset voidaan ladata jaettuun yhteistyötilaan, jossa on käytössä versionhallintatoiminto. Sisältö voidaan hyväksyttää liikeprosessien integroinnin ja työnkulkuominaisuuksien avulla verkossa sen sijaan, että asiakirjat ja lomakkeet tulostettaisiin ja kierrätettäisiin eri henkilöille. Tärkeitä tietoja ei myöskään 10 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Erillisten tallennusjärjestelmien yhdistäminen vähensi soittoja tuotetukeen 30 % Palvelimen tallennuskapasiteetti puolittui, kun hajautetut tiedostonjakojärjestelmät yhdistettiin

11 enää tarvitse tulostaa ja lähettää asiakkaille, vaan ne voi julkaista verkkoportaalissa, jossa asiakkaat voivat käyttää viimeisimpiä versioita milloin tahansa. Tämä puolestaan yksinkertaistaa tarkistuksia ja poistaa painatus ja lähetyskulut. Tällä tavoin voidaan säästää kaistanleveyttä merkittävästi ja leikata palvelimen tallennus, painatus ja kuljetuskuluja. Kehittämiskulujen pienentäminen Office SharePoint Server 2007 voi pienentää yrityksen kehittämiskuluja eri tavoin. Kuten aiemmin mainittiin, WSS sisältää dokumentinhallinnan ja yhteiskäytön perustoimintoja, kuten sivustomalleja, Web osakehyksen, tietoluetteloita, asiakirjakirjastoja ja Windows Workflow Foundation (WF) suorituspalvelun. Näiden toimintojen pohjalta Office SharePoint Server 2007 on luonut keskeiset yritystason ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi käyttäjäsivustojen valmistelu ja yhteisöverkkojen käyttö, BI työkalut, liiketoimintaprosessien integrointi ja lomaketuki, yrityksen sisällönhallinta sekä koko yrityksen kattava haku. Koska nämä ominaisuudet perustuvat yhteiseen ympäristöön ja koska niissä on yhteiset peruspalvelut, ne integroituvat sellaisenaan saumattomasti yritysratkaisuihin. KATTAVAT VALMIIT OSAT Web osakehys on keskeinen WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n toiminnalle ja monissa tapauksissa se mahdollistaa ratkaisujen mukauttamisen omien vaatimusten mukaiseksi ilman erillistä kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, jolla on riittävät käyttöoikeudet, voi lisätä osia verkkosivulle tai poistaa niitä sieltä. Luetteloiden ja kirjastojen mukautettavien näkymien lisäksi Office SharePoint Server 2007:n mukana toimitetaan yli 50 Web osaa. Näitä osia voi lisätä omiin sivustoihin tai sivuihin ja niiden avulla voi lisätä monia toimintoja, kuten hakutyökaluja, suodattimia, sisällön koostetoimintoja, sivuston hakemisto ominaisuuksia ja BI raporttinäkymien osia. Lisäksi suuri ja alati kasvava Microsoft kumppaneiden ja kolmansien osapuolien yhteisö kehittää Web osia moniin tarkoituksiin, jotka kaikki on suunniteltu sopimaan sellaisenaan SharePoint infrastruktuuriin. Työntekijöiden käytössä BI-, työnkulku- ja yhteistyötyökaluja Haaste Suurella paristojen, taskulamppujen ja parranajovälineiden valmistaja Energizer Holdingsilla on maailmanlaajuisesti yli työntekijää. Energizerin tietotyöntekijät käyttävät Microsoft Office -tuotteita päivittäisissä tehtävissään. Lisäksi he käyttävät kymmeniä liiketoimintakohtaisia sovelluksia, kuten yritysresurssien suunnittelun ja tuotantoketjun hallintatyökaluja. Heidän suurin haasteensa oli yksinkertaistaa ja yhdistää tietojen käyttäminen koko yrityksessä. Ratkaisu Energizer on nyt vähentänyt integrointikustannuksia ja tehostanut työntekijöiden toimintaa Office SharePoint Server 2007:n monipuolisilla ominaisuuksilla. Excel Services ja Business Data Catalog auttavat yritystä etsimään tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä ja integroimaan nämä tiedot Microsoft Office -ohjelmiin. Verkkolomakkeisiin sisältyvät työnkulut yksinkertaistavat liiketoimintaprosesseja. Lisäksi Office SharePoint Server on perusta koko yrityksen kattavalle intranetille, jonka kautta kootuissa tiedoissa voi tehdä hakuja. Edut Energizer on tehostanut tietotyöntekijöidensä tuottavuutta yksinkertaistamalla päivittäisiä tehtäviä ja mahdollistamalla ajantasaisten liiketoimintakohtaisten tietojen käytön. Myös kehittämiskulut ovat laskeneet, koska ITtyöntekijät käyttävät vähemmän aikaa tietojen integrointiin. 11 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

12 Comment [A1]: SAP sisällön etäkäyttö iview Web osan kautta. Etäsivun HMTL sieppaus Sivun tarkastelu Web osalla Keskeisten suorituskykyilmaisimien suora valinta HTML etälohkon käyttäminen ympäristöstä " intranet riippumattomalla valmistui WSRP:llä alle viidessä kuukaudessa portaalin toteutus sujui siis puolet nopeammin ja edullisemmin kuin tavallisesti." TUTTU KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ Vaikka SharePoint tuotteet ja tekniikat ovat itsessään toimivia ja joustavia, monet yritykset haluavat käyttää SharePointia omien ratkaisujensa luontiympäristönä. WSS ja Office SharePoint Server 2007 ovat pohjimmiltaan ASP.NET verkkosovelluksia, joten kehittämisen kannalta tärkeimmät asiat, kuten pääsivut, ohjausobjektien toiminta ja sivun elinkaari ovat tuttuja monille Web kehittäjille. Tämän lisäksi sekä WSS:n että Office SharePoint Server 2007:n avulla voi käyttää laajoja objektimalleja, joiden ansiosta osien, kuten luetteloiden, kirjastojen, sivustojen ja käyttäjien, välinen toiminta on helppoa.netin hallittujen koodikielten avulla. Toisin sanoen kehittäjät voivat laajentaa WSS:ää ja Office SharePoint Server 2007:ä tutuilla kielillä, kehitystyökaluilla ja objektimalleilla, joten kehitysajat ja kustannukset voivat pienentyä merkittävästi. WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n käyttäjä voi myös käyttää monipuolisia Webpalveluja kummassakin sivustossa. Siten kehittäjät voivat käyttää ja käsitellä SharePointpalvelimeen tallennettuja tietoja muista sovelluksista ja ympäristöistä. OFFICE INTEGROINTI Jos yrityksessä käytetään Microsoft Office sovelluksia, SharePoint tuotteet ja tekniikat muodostavat saumattoman tallennus ja yhteistyöympäristön. Microsoft Office 2007 ohjelmistopaketin sovellukset integroituvat tiiviisti Office SharePoint Server 2007:ään. Käyttäjä voi esimerkiksi tilata SharePoint luetteloita tai katsella Outlookin tehtäviä ja ilmoituksia, muodostaa tai poimia tietoja Excel laskentataulukoista portaalin käyttöliittymässä sekä laatia InfoPath lomakkeita selaimessa käyttäjätietojen keräämistä varten. Argus arvioi, että se säästi dollaria uuden portaalin kehittämisessä ja että kehittämisaika oli 8 kuukautta lyhyempi Office SharePoint Server 2007 lyhensi kehittämisaikaa ja säästi rahaa 12 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

13 Hallinnan ja koulutuksen yksinkertaistaminen Office SharePoint Server 2007:n ottaminen käyttöön yritysratkaisuympäristönä voi johtaa merkittäviin hallinta ja koulutuskulujen säästöihin. Säästöjä syntyy yksinkertaisemmasta ylläpidosta ja hallinnasta, hallinnan delegoinnista ja käyttäjien itsepalvelusta sekä johdonmukaisesta, tutusta ympäristöstä, joka on suunniteltu käytettävyyttä silmällä pitäen. Fortune 500 rakennusyhtiö säästää aikaa, pienentää kustannuksia ja parantaa koordinointia yhteistyöportaalin avulla YLLÄPITO JA HALLINTA IT:n näkökulmasta hallintakulut pienenevät, koska tuettavana on vain yksi infrastruktuuri, ja koko yrityksessä on käytössä yhteen tekniikkaan perustuvien yritysratkaisujen ominaisuudet. SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voidaan luoda keskitetty verkkosivusto kaikille hallinta, määritys ja ylläpitotehtäville. Hallintakäyttöliittymä on intuitiivinen ja yhdenmukainen kaikissa tehtävissä. Samaa käyttöliittymää käytetään esimerkiksi sivustojen ja ominaisuuksien käyttöönottoon sekä hakusääntöjen määrittämiseen. Tämä yksinkertaistaa hallintaprosesseja ja vähentää koulutuksen tarvetta. Haaste Skanska on yksi maailman suurimmista rakennus- ja projektikehitysyrityksistä. Yritys tarvitsi yhteistyöportaalin, joka kykenisi käsittelemään yli suurta ja monimutkaista aktiivista projektia, joiden talousarviot vaihtelevat 15 miljoonan ja 1 miljardin dollarin välillä. Projektitiimeissä voi olla tuhansia jäseniä, kuten alihankkijoita, insinöörejä, arkkitehteja, konsultteja ja asiakkaan tiimejä. Ratkaisu Skanska kehitti Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan yhteistyöratkaisun. Yritys on luonut erittäin suurille ja monitahoisille projekteille portaaleja ja tiimisivustoja. Yksi näistä projekteista on Meadowlandsstadionin suunnittelu ja rakentaminen New Jerseyssä. Arkkitehtien ja insinöörien piirustuksia ladataan valtavia määriä. Projektin tiimit saavat automaattisesti ilmoituksen muutoksista, joihin on tutustuttava tai joille on tehtävä jotain. Skanska käyttää runsaasti sovellukseen sisältyviä ominaisuuksia, kuten hajautettua suojausta, työnkulkuja ja tiedostonhallintaa. Edut 13 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Skanska on kehittänyt Office SharePoint Serverin avulla yhteistyöratkaisun, joka pystyy tukemaan yhä suurempia ja monitahoisempia projekteja. Ratkaisun etuina ovat parempi muutostenhallinta, ajan ja kustannusten säästöt sekä merkittävästi pienemmät kokonaiskoulutuskustannukset.

14 KÄYTTÄJIEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Käyttäjät voivat tehdä SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ansiosta tehtäviä, jotka perinteisesti jäivät IT tiimin tehtäväksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda, hyväksyä ja julkaista tietoja sivustossa yksinkertaisen työnkulun avulla. IT tiimi voi myös delegoida tärkeimmille yhteistyökumppaneille kuten projektijohtajille tai tiiminvetäjille sivustokokoelmien tai sivustojen päivittäisen hallinnan, esimerkiksi käyttäjien lisäämisen tai poiston sekä luetteloiden ja kirjastojen luomisen. Määrittämällä sivustokiintiöitä tai muita rajoituksia IT tiimi pitää silti kokonaishallinnan omissa käsissään. Sivuston järjestelmänvalvojat hallitsevat täysin ympäristöä, jossa käyttäjät toimivat. Käyttäjiä voidaan vaatia kirjaamaan asiakirjat ulos, ennen kuin niitä voi muokata. Voidaan myös määrittää, kuinka monta asiakirjan vanhaa versiota säilytetään, ja vaatia käyttäjiä antamaan tarvittavat metatiedot, kun he lataavat sivustoon tietyntyyppistä sisältöä. Näin tiedostojen järjestäminen ja noutaminen helpottuu. Käyttäjät voivatkin työskennellä sivustoissa ja työtiloissa varmoina siitä, että ympäristö ohjaa heitä noudattamaan määritettyjä liiketoiminnan vaatimuksia. Tukipalvelujen kuormitus väheni ja tavalliset käyttäjät voivat itse julkaista sisältöä säästöt dollaria vuodessa Paperikopioihin perustuvasta prosessista täysin automaattiseen työnkulkuratkaisuun siirtyminen säästää dollaria vuodessa "Nyt IT-osasto voi perustaa SharePoint-yhteistyösivuston muutamalla napsautuksella." 14 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

15 HELPPOKÄYTTÖISYYS Kun yritysratkaisuympäristö luodaan yritykseen SharePointtuotteilla ja tekniikoilla, käyttäjät hyötyvät johdonmukaisesta, intuitiivisesta selainkäyttöliittymästä kaikissa tehtävissä, joissa tietojen käyttö on olennaista. Officeasiakassovelluksia säännöllisesti käyttävät tietotyöntekijät pystyvät käyttämään Office SharePoint Server 2007:ää nopeasti, sillä Office ympäristö tuntuu tutulta. Esimerkiksi asiakirjaa Office Word 2007:ssä muokkaava käyttäjä voi kirjata asiakirjan ulos, tutustua versiohistoriaan ja muokata metatietoja suoraan asiakassovelluksessa. " koulutus kestää yleensä vain yhden iltapäivän." " otimme käyttöön mobiililaitteet ja koulutimme poliisit käyttämään niitä viidessä minuutissa, kun he kokoontuivat puistossa." 15 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

16 Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen Kaikkien WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n työkalujen ja ominaisuuksien tarkoituksena on tehostaa työntekijöiden toimintaa. Seuraavaksi kuvaillaan, miten näillä ominaisuuksilla voi tehostaa toimintaa liiketoiminnan tärkeimmillä alueilla. YHTEISTYÖN PARANTAMINEN SharePointin tiimisivustot ja yhteistyötilat muodostavat jäsennettyjä ympäristöjä, joissa tiimit voivat jakaa asiakirjoja, viestiä keskenään ja työskennellä tehokkaasti yhdessä. Projektinjohtajien ei tarvitse käyttää tiimityöhön sähköpostiviestejä, neuvottelupuheluita ja verkkoasemia, vaan he voivat luoda sivustoja jäsennellyksi ympäristöiksi, joita eri toimipisteiden työntekijät voivat keskitetysti käyttää. Yhteistyöominaisuudet: Asiakirjakirjastot ja niiden versionhallinnan mahdollistavat sisään ja uloskirjaamisominaisuudet. Microsoft Office 2007:n integrointi helpottaa tarkistamista, muokkausta ja päivittämistä. Ilmoitukset, hälytykset ja RSS syötteet pitävät tiimit ajan tasalla. Tiimien Outlookin kanssa yhteensopivat kalenterit auttavat jakamaan tärkeät päivämäärät ja määräajat. Tehtäväluettelot auttavat jakamaan työtehtäviä tiimin jäsenille. Office SharePoint Server 2007:n yhteistyösivustoja on helppo hallita. Käyttöoikeuksien avulla hierarkian eri tasojen käyttöä koko sivuston kokoelmista yksittäisiin tiedostoihin voi valvoa. Sivustomalleja voi mukauttaa, jolloin käyttäjät voivat luoda koko yrityksen vaatimuksia ja työtapoja vastaavia sivustoja. Office SharePoint Server 2007 sisältää myös turvallisen, kaksivaiheisen roskakorin, jonka ansiosta käyttäjä voi palauttaa vahingossa poistamansa tärkeän tiedoston tai asiakirjan itse eikä IT tiimiltä kulu resursseja tietojen palauttamiseen. LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI Kaikki yritykset keräävät ja käsittelevät asiakkaiden, kumppanien, tavarantoimittajien ja työntekijöiden tietoja jollakin tasolla. Tähän tiedonkeräysprosessiin liittyy useita haasteita. Monet yritykset yrittävät nykyisin päästä liiketoiminnallista syistä eroon paperilomakkeista, sillä se pienentäisi menoja. Prosessin tehokkuus paranee ja kulut pienenevät, kun yritys pyrkii järjestämään tiedon keräysprosessin siten, että se parantaa 16 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa SharePoint-portaaliratkaisu mahdollistaa ideoiden ja sisällön vapaan liikkumisen maailman johtavassa viihdeyrityksessä. Haaste MTV Networks International lähettää televisio-ohjelmia, elokuvia ja digitaalista mediaa yli 508 kotitalouteen 161 maassa eri puolilla maailmaa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä MTV:n on hyödynnettävä luovuus ja autettava työntekijöitään välittämään ideoita ja sisältöä. MTV:n entinen portaaliratkaisu ei ollut skaalautuva. Se rajoitti ideoiden liikkumista, koska vain IT-henkilöstö saattoi julkaista sisältöä. Ratkaisu MTV otti käyttöön uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetportaalin. Uuden portaalin keskeinen ominaisuus on itsepalvelulla toimiva sisällönhallinta, jonka ansiosta luova henkilökunta voi julkaista sisältöä muiden nähtäväksi. Käyttöön saatiin myös uuden sisällön automatisoidut hyväksymistyönkulut. MTV käyttää myös muita keskeisiä SharePointyhteistyöominaisuuksia, kuten wikisivuja ja blogeja. Lisäksi käyttäjät löytävät helposti etsimänsä hakutoimintojen avulla. Edut Itsepalveluna toimiva sisällön julkaisu auttaa MTV:n työntekijöitä kommunikoimaan tehokkaammin sisäisten käyttäjien ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhteistyösivustot ovat puolestaan tehostaneet toimintaa. Office SharePoint Serveriin standardointi on vähentänyt merkittävästi IT-tiimin työtaakkaa.

17 kerätyn tiedon laatua ja vähentää samalla käsittelyvirheitä. Kuhunkin prosessiin kuuluvat tiedonkeräyksen vaiheet kannattaa supistaa mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi kutakin prosessia kannattaa yksinkertaistaa siten, että käyttöön ei oteta uusia palvelimia tai että uusia koulutustarpeita ei synny. Tiedonkeräysprosessi asettaa haasteita IT osastolle. IT tiimin pitäisi pyrkiä tarjoamaan yksi integroitu lomakeinfrastruktuuri, jossa samaa helppokäyttöistä käyttöliittymää käytettäisiin johdonmukaisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissa. IT osaston on huolehdittava tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta, kun osallistujilta kerätään tietoja, ja sen on myös integroitava tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi varastotilanne ja uudelleentilaustasot. Nämä näkökohdat on otettava huomioon, jotta prosessista on hyötyä. Office SharePoint Server 2007 auttaa vastaamaan näihin haasteisiin. Office InfoPathin lomakemalleilla sähköisiin lomakkeisiin voidaan liittää tiedon tarkistus ja laskentatoimintoja, ehdollista muotoilua sekä monia muita ominaisuuksia. Tämä varmistaa, että kerätyt tiedot ovat laadukkaita. Lomakkeisiin voi myös integroida tietoja lähes mistä tahansa ulkoisesta lähteestä. Tällä tavoin käyttäjälle voidaan joko antaa tärkeitä tietoja tai heidän vastauksiaan voidaan jäsennellä. "Odotamme, että Office SharePoint Server auttaa Sonnenscheinia saavuttamaan strategiset liiketoimintatavoitteensa eli kasvamaan kaksinkertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana." InfoPath Forms Services on Office SharePoint Server 2007:n osa, joka valvoo sähköisten lomakkeiden integrointia SharePoint ympäristöön. InfoPath Forms Services mahdollistaa lomakemallien keskitetyn hallinnan, versioinnin ja käyttöönoton. Sen avulla voi myös muodostaa lomakkeita selainikkunoissa, mobiililaitteissa ja Office Outlook 2007:n sähköpostiviesteissä. Lisäksi InfoPath Forms Services integroituu täydellisesti työnkulkuihin, mikä luo kattavan liiketoimintaprosessien automatisointiympäristön. 17 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

18 TIIMIEN TUOMINEN YHTEEN Yrityksissä on usein monia työntekijöitä, joilla on taitoa ja kokemusta eri aloilta. Jotta nämä taidot ja kokemukset saataisiin käyttöön, kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: Miten löydetään työntekijä, jolla on jokin tietty taito? Miten työntekijöitä rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan ja siirtämään tietoaan muille? Miten kootaan tiimi, jossa oikeat kyvyt ja kokemukset kohtaavat? Office SharePoint Server 2007 sisältää useita sosiaalisen tietojenkäsittelyn toimintoja, joilla voi tuoda tiimejä yhteen ja jakaa asiantuntemusta yrityksen sisällä. Käyttäjien sivustoissa työntekijät voi kertoa itsestään, taidoistaan ja kokemuksistaan, ja henkilöhakutoiminto etsii näiden tietojen perusteella sopivan asiantuntijan. Wiki sivustot ja keskusteluryhmät rohkaisevat tiimejä jakamaan tietoja epävirallisesti ja rakentamaan kollektiivista älykkyyttä. Blogisivustoissa henkilöt voivat puolestaan jakaa vihjeitä, ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa yrityksen sisällä tai laajemminkin. Läsnäolotietojen integrointitoiminnon avulla näkee kätevästi, kuka on verkossa. "SharePoint Server 2007 antoi meille yhteistyötyökalut, joilla työntekijämme muuttuivat alan edelläkävijöiksi" Mainostoimisto säästää satoja tunteja viikossa integroidulla yhteistyöratkaisulla 18 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

19 WEB SISÄLLÖN HALLINTA Monet yritykset toimittavat suuria määriä Web pohjaista tietoa asiakkaille ja kumppaneille. Sisältö on ajankohtaista vain hetken ja sitä on päivitettävä jatkuvasti. Ilman tehokasta ympäristöä tämä prosessi voi kuluttaa runsaasti resursseja ja muuttua lähes hallitsemattomaksi. Office SharePoint Server 2007:ssä on kattavat Web sisällön hallintaominaisuudet, joilla Web julkaisun elinkaarta voi hallita ja yksinkertaistaa. Pää ja sivuversiointi sekä hyväksymistyönkulut auttavat käyttäjiä luomaan uutta sisältöä, jonka vain valitut hyväksyjät näkevät. Hyväksytty sisältö muuttuu sitten pääversioksi ja korvaa nykyisen julkaistun sisällön. Muiden ominaisuuksien avulla voi määrittää sisällön käyttöönoton aikataulun esituotantoympäristöstä käytössä olevaan sivustoon. Julkaisuaikatauluissa voi olla myös päättymispäivä. Jos esimerkiksi julkaistava tarjous päättyy 1. heinäkuuta, sisällön voi määrittää poistettavaksi 2. heinäkuuta. Tiimiltä kuluukin nyt vähemmän aikaa sivuston seuraamiseen ja vanhentuneen materiaalin poistamiseen. Monien muiden SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ominaisuuksien tavoin myös näissä työkaluissa tehokas toiminta perustuu käyttäjänhallintaan. Koska toistettava käyttöönottoprosessi tapahtuu luotettavassa ympäristössä, liiketoimintayksiköt voivat itse hallita omia dynaamisia internet sivustojaan, mikä säästää IT resursseja, sillä ITosaston ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai sisällön päivittämisestä. "SharePoint Server 2007:n avulla käyttäjät voivat hallita sisältöä ennennäkemättömällä tavalla." Tavalliset käyttäjät voivat lisätä päivityksiä jopa 20 sekunnissa. "Office SharePoint Server 2007 antaa meille mahdollisuuden aivan uudenlaiseen markkinointiin. Pystymme ajattelemaan luovemmin ja laaja-alaisemmin sitä, kuinka voimme parhaiten tavoittaa asiakkaamme ja palvella heitä." Asiakaspalvelun ja myynnin toiminnan tehostaminen Yritys voi leikata kuluja auttamalla työntekijöitä käyttämään tietoja tehokkaammin. Myyntiprosessi nopeutuu, matkakulut pienentyvät, tiedonhakuun käytetty aika lyhenee ja tavarantoimittajien ja asiakassuhteiden hallintaa paranee. Monia muitakin etuja saavutetaan, kun useista hajanaisista lähteistä peräisin oleva tieto yhdistetään ja sen käyttö sallitaan mistä tahansa. Vodafone Germany on luonut SharePointin avulla työntekijöilleen helppokäyttöisen portaaliratkaisun ja foorumin uusia myyntitietoja varten. TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN Asiakaspalvelun toimintaa heikentää eniten heikko tiedonsaanti ja tiedon nopean löytämisen vaikeus. Kannattaa pohtia tilannetta, jossa myyntitiimin jäsen on asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan luona. Voiko myyntiedustaja käyttää turvallisesti yrityksen resursseja palomuurin ulkopuolelta omalla tietokoneellaan? Entäpä mobiililaitteella? Kuinka helposti myyntiedustuja löytää tarvitsemansa tiedot? 19 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa "Voimme määritellä muutamassa sekunnissa, ketä on palveltava, ottamalla samalla huomioon kaikki mahdolliset muuttuvat kulut."

20 Office SharePoint Server 2007:n avulla portaaliratkaisuihin voidaan liittää suojattu ekstranet käyttö. Yhdistettynä yrityshakutoimintoihin ja muista ympäristöistä kerättäviin tietoihin se voi tehostaa myyntitiimien toimintaa merkittävästi. Myyntiedustaja voi vastata asiakkaalle nopeasti paikan päällä, kun aiemmin vastaus olisi vaatinut käyntiä toimistolla. Kun myyntiedustajat saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedot, koko myyntiprosessi nopeutuu. TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN Yritysten monet työtekijät hyötyvät työkaluista, jotka koostavat tärkeitä tietoja yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. Näiden työkalujen avulla työntekijät voivat havaita tärkeät tiedot nopeasti. Johtajat tarvitsevat tiivistä tietoa osastojen myynnistä, toiminnoista ja kannattavuudesta. Alueelliset myyntitiimit haluavat ehkä näyttää tietoja myyntisijoituksista ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Varastopäälliköille on apua graafisista tiivistelmistä, joista selviää varastotilanne sekä eri kanavien ja tavarantoimittajien uuden tilauksen ajankohta. Asiakaspalvelu puolestaan tarvitsee käyttöliittymän, joka hakee tärkeimmät asiakastiedot liiketoimintakohtaisista sekä kirjanpito ja tilaustenhallintatyökaluista. Suuri tekniikkavalmistaja luo intranet-myyntiportaalin, joka tukee kentällä toimivia myyntitiimejä, ja lyhentää myyntiprosessin keston puoleen Haaste CDW on yhdysvaltalainen 8,1 miljardin dollarin arvoinen teknisiä ratkaisuja toimittava yritys, joka työllistää henkilöä. Yrityksen kentällä toimivan myyntihenkilöstön mielestä nykyisestä intranetin myynti-sivustosta ei löytänyt tietoja riittävän nopeasti, minkä vuoksi myynti-prosessit olivat pitkiä ja kalliita. Ratkaisu CDW loi uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetmyyntiportaalin. Uudesta sivustosta näkee keskitetysti tärkeitä tietoja, kuten tuotetietoja, tarjousmalleja ja myyntitilanteen. Yritys voi hakutoiminnolla indeksoida kolmannen osapuolen myyntisovelluksen sisällön, mikä helpottaa portaalin käyttöä. Myyntiportaali käyttää myös kattavasti BI-ominaisuuksia, joilla luodaan raporttinäkymiä ja raportteja myyntiä koskevia tiivistelmiä varten. Edut Office SharePoint Server 2007 sisältää kattavat työkalut, joilla voidaan koostaa tietoja ja rakentaa Business Intelligence raporttinäkymiä. Ratkaisun Web osat auttavat poimimaan ja visualisoimaan suorituskykyilmaisimet laskentataulukoista ja muista tietolähteistä. BDC auttaa keräämään ja tiivistämään tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Web osakehykseen ja mukauttamismahdollisuuksiin yhdistettyinä nämä toiminnot CDW arvioi, että tiedonhaun nopeuduttua jokainen myyjä säästää 10 tuntia viikossa. Liiketoiminnan päätökset perustuvat parempiin tietoihin ja niitä tehdään älykkäämmin. Myyntisopimusten solmimiseen käytetty aika on vähentynyt 50 prosentilla. 20 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi

Me näemme teknologian mahdollisuudet. Sen inhimilliset mahdollisuudet. Lue lisää verkossa: company.nokia.com/fi Nokia vuonna 2014 Me Nokiassa olemme innostuneita siitä, mihin teknologia meitä johtaa. Visioimme maailmaa, jossa teknologia sulautuu osaksi elämäämme. Teknologiaa, joka toimii meitä varten, huomaamattomasti

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot