Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa"

Transkriptio

1 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

2 Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset kaikkialla kiristävät menojaan kaikilla liiketoiminnan alueilla. Silti niiden on pystyttävä toimimaan tehokkaasti ja tuottavasti. Aiemmat lamat ovat osoittaneet, että haastavassa taloustilanteessa älykkäitä sijoituksia tekevät yritykset nousevat usein hallitsevaan asemaan laman jälkeen. Miten tuottavuus ja tehokkuus sitten tavoitetaan? Jos työnkuvaan kuuluu tiedonhallinta, tuottavia ja tehokkaita työtapoja tavoitellaan todennäköisesti käyttämällä useita keskeisiä yritysratkaisuja, kuten portaaliratkaisuja, hakutyökaluja, yhteistyöympäristöjä ja Business Intelligence toimintoja. Käyttämällä näitä yritysratkaisuja tehokkaasti säästetään rahaa tuottavuuden kärsimättä, sillä niillä voi vähentää IT infrastruktuurin kokonaiskuluja maksimoida yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten Microsoft SharePoint tuotteet ja tekniikat voivat auttaa pienentämään kokonaiskustannuksia ja maksimoimaan yritysratkaisuihin tehtyjen sijoitusten tuoton. SharePoint tuotteet ja tekniikat sisältävät kattavasti eri tiedonhallinnan alueilla käytettäviä ominaisuuksia, ja niiden avulla kaikki yritysratkaisut voidaan yhdistää yhdeksi hallittavaksi ympäristöksi. Monet maailman johtavista yrityksistä, kuten MTV ja Bank of America, ovat jo huomanneet näiden tekniikoiden antamat edut. Tässä artikkelissa keskitytään viiteen tapaan, jolla SharePoint tuotteet ja tekniikat auttavat säästämään rahaa. SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden käyttöönoton vaikutukset yrityksessä: IT kustannukset pienenevät ja IT:n käyttö yksinkertaistuu, kun useita tuotteita yhdistetään samaan infrastruktuuriin, infrastruktuurin ja tuen kustannuksia vähennetään ja yksi käyttöoikeus kattaa kaikki yritysratkaisut. Kehittämiskulut pienenevät, kun käytetään kattavia käyttövalmiita osia, Microsoft Office 2007 integrointia ja.net Framework objektimalleja, mikä vähentää opetteluun ja kehittämiseen käytettyä aikaa. Hallinta ja koulutus yksinkertaistuu, kun käyttäjillä, IT hallinnolla ja johtajilla on sama helppokäyttöinen käyttöliittymä. Työntekijöiden tuottavuus paranee, kun käyttöön otetaan yhteistyötilat, käyttäjien omatoiminen Web julkaiseminen, sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet sekä liiketoimintaprosessien työnkulut ja lomakkeet. 2 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

3 Asiakaspalvelun ja myyntitiimien toiminta tehostuu, kun koko yrityksen keskeiset tiedot on kerätty yhteen ja ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Jokaisesta edellä olevista kohdista on olemassa asiakasratkaisukuvauksia, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten suuret, tunnetut yritykset ovat saavuttaneet tällaisia säästöjä ja etuja. RAPORTIN KOHDERYHMÄ Raportissa kerrotaan, miten SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voi pienentää kokonaiskustannuksia ja maksimoida yritysratkaisuympäristöihin tehtyjen sijoitusten tuoton. Ympäristöt voivat sisältää portaaliratkaisuja, yhteistyötyökaluja, tiedostonhallintaympäristöjä ja hakutyökaluja. Nämä tiedot ovat tärkeitä yritysjohdolle ja teknisten päätösten tekijöille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat infrastruktuurin yhdistämistä, tukikustannusten pienentämistä ja liiketoimintaprosessien yksinkertaistamista. 3 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

4 Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin julkaisuhetkellä. Koska Microsoftin on kyettävä vastaamaan markkinoiden muutoksiin, Microsoft ei sitoudu näihin mielipiteisiin eikä takaa asiakirjan tietojen virheettömyyttä julkaisuhetken jälkeen. Tämä tekninen raportti on tarkoitettu vain tiedoksi. MICROSOFT EI ANNA MITÄÄN TÄMÄN ASIAKIRJAN TIETOJA KOSKEVIA NIMENOMAISIA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA. Kaikkien soveltuvien tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tekijänoikeuslakeja rajoittamatta mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai viedä hakujärjestelmään eikä siirtää missään muodossa, millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokuvaamalla, nauhoittamalla tai muuten) tai mitään tarkoitusta varten ilman Microsoft Corporationin erityistä kirjallista lupaa. Microsoft voi omistaa tämän asiakirjan sisältöön liittyviä patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Ilman Microsoftin erityistä kirjallista sopimusta tämä asiakirja ei anna sinulla mitään oikeutta näihin patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, SharePoint, Microsoft Office,.NET Framework, Windows SharePoint Services, ASP.NET, Office SharePoint Server, Business Data Catalog, Windows Workflow Foundation, InfoPath, InfoPath Forms Services ja Office Outlook ovat joko Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tässä mainittujen oikeiden yritysten ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. 4 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

5 YHTEENVETO... 2 RAPORTIN KOHDERYHMÄ... 3 NYKYISEN TILANTEEN ARVIOINTI... 6 YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET... 6 MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI?... 7 YKSINKERTAISEMMAT JA HALVEMMAT IT JÄRJESTELMÄT... 9 INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN... 9 KÄYTTÖKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KEHITYSKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN KATTAVAT VALMIIT OSAT TUTTU KEHITYSYMPÄRISTÖ OFFICE INTEGROINTI HALLINNAN JA KOULUTUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN YLLÄPITO JA HALLINTA KÄYTTÄJIEN KANNUSTAMINEN HELPPOKÄYTTÖISYYS TYÖTEKIJÖIDEN TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN YHTEISTYÖN PARANTAMINEN LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI TIIMIEN YHDISTÄMINEN VERKKOSISÄLLÖN HALLINTA ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN LOPUKSI Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

6 Nykyisen tilanteen arviointi Nykyinen taloustilanne on luonut kaikkien toimialojen yrityksille aivan uudenlaisia haasteita. Organisaatioiden päätöksentekijöiden on vähennettävä menoja, kuten ITsijoituksia ja menoja. Samaan aikaan yritysten on pyrittävä ylläpitämään ja parantamaan tuottavuuttaan ja tehostamaan toimintaansa, jotta kilpailukyky säilyisi kutistuvilla markkinoilla. YRITYSRATKAISUT JA NIIDEN HEIKKOUDET Monet organisaatiot tehostavat tuottavuutta ja toimintaa keskeisillä alueilla organisaation laajuisten sovellusten avulla. Yrityksissä on otettu käyttöön esimerkiksi seuraavia ratkaisuja: Sisällönhallintaratkaisut. Nämä ratkaisut sisältävät yhteistyökaluja, kuten asiakirjojen versionhallinnan ja työnkulun mahdollistavat jaetut työtilat, ja liiketoimintaprosessien integrointiratkaisuja, joilla tiedonkulkua voidaan tarkkailla ja hallita yrityksen sisällä. IT-menot uutisissa Forrester Research alentaa ITmenojen vuoden 2009 kasvuennusteen 1,6 prosenttiin Lisätietoja... IDC alentaa USA:n yritysten teknologiaostojen ennusteita 4,2 prosentista 0,9 prosenttiin. Lisätietoja... Gartner laskee maailmanlaajuisten teknologiaostojen kasvuennusteen 5,8 prosentista 2,3 prosenttiin. Portaaliratkaisut. Portaaleista voi käyttää keskitetysti yrityksen yhteiseen infrastruktuuriin perustuvia sivustoja, työtiloja ja verkkosisältöä. Portaaliratkaisut on voitu suunnata työtekijöille, kumppaneille tai asiakkaille. Hakuratkaisut. Nämä ratkaisut ovat ympäristöjä, joissa työntekijät voivat hakea tarvitsemaansa ajantasaista tietoa kattavisti koko yrityksen erillisistä lähteistä. Tehokkaat hakuratkaisut ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä työvälineitä suurille tai tietoon perustuville yrityksille. IDC:n riippumaton tutkimus osoitti, että yhdysvaltalainen tietotyöläinen käyttää tiedonhakuun keskimäärin noin yhdeksän ja puoli tuntia viikossa (IDC: The Hidden Costs of Information Work, huhtikuu 2006, asiakirjanumero ). Business Intelligence ratkaisut. BI ratkaisuilla voidaan kerätä ja tiivistää tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista työkaluista, kuten varastonhallinta tai asiakkuudenhallintajärjestelmistä. BI ratkaisuilla voidaan luoda selkeitä ja visuaalisia elementtejä käyttäviä raporttinäkymiä esim. asiakaspalvelun, myyntijohtajien ja ylemmän johtajiston käyttöön. Näillä ratkaisuilla suoritetaan yritysten tärkeitä päivittäisiä toimintoja, mutta ne aiheuttavat myös lisäkustannuksia ja uudenlaisia vaatimuksia IT resursseille. Yritysratkaisut ovat yleensä kalliita. Ohjelmistojen käyttöoikeuksien lisäksi tarvittavan infrastruktuurin toteuttamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Jokainen uusi ratkaisu kuormittaa IT osastoa uusilla vaatimuksilla, sillä heidän on ensin opittava, miten ratkaisu otetaan 6 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

7 käyttöön ja miten sitä hallitaan, ja myöhemmin heidän on paneuduttava sen ylläpitoon. Käyttäjät tarvitsevat koulutusta ja opastusta jokaisen uuden järjestelmän käytössä. Yritysratkaisujen sovittaminen toimimaan yhdessä voi olla hankalaa ja kallista, mutta se on usein välttämätöntä, jos yritykseen halutaan todella toimiva BI ratkaisu. Näiden ratkaisujen laajentaminen ja mukauttaminen yrityksen tarpeita vastaaviksi saattaa edellyttää kallista erikoisosaamista. Yritysratkaisujen etuja ja haittoja kannattaakin miettiä käyttäjien kannalta: Työntekijöiden työssään käyttämien erilaisten järjestelmien lukumäärä. Aika, joka työntekijöiltä kuluu kunkin ohjelman tehokkaan käytön opetteluun. Miten helposti työntekijät voivat etsiä, jakaa tai koota tietoja eri lähteistä? Yritysratkaisun käyttöönottamisesta saattaa kulua useita kuukausia, ennen kuin työntekijät osaavat käyttää sitä hyvin ja ennen kuin he ymmärtävät täysin, mitä ominaisuuksia siinä on. MITEN SHAREPOINT ON AVUKSI? SharePoint tuotteet ja tekniikat vastaavat moniin yritysratkaisujen haasteisiin. Windows SharePoint Services 3.0 (WSS) on kaikkia SharePoint tuotteita ja tekniikoita tukeva perusteknologia. WSS:n ansiosta käyttäjä voi luoda verkkosivuja nopeasti keskeisillä yhteistyö ja dokumentinhallintatoiminnoilla. WSS perustuu ASP.NET ja.net Framework ympäristöön. Sillä voi käyttää kattavaa ja helppokäyttöistä objektimallia, jonka ominaisuuksia ASP.NETin ja hallitun koodin tuntevat kehittäjät voivat helposti laajentaa ja mukauttaa. WSS:ään perustuva Microsoft Office SharePoint Server 2007 on kokonaisvaltainen käyttövalmis tiedonhallintaratkaisu. Tämän vuoksi pohjana olevan ympäristön kaikki laajennettavuus ja ohjelmoitavuusominaisuudet ovat käytettävissä. Office SharePoint Server 2007:n tärkeimmät ominaisuudet: Monipuoliset yhteistyöominaisuudet, kuten työtilat, asiakirjojen hallinta, wikisivustot ja sosiaaliset tietojenkäsittelyominaisuudet. Täydellinen portaaliympäristö, jota voidaan käyttää tiedon kokoamiseen ja hallintaan sekä näiden tietojen käytön rajoittamiseen. Todellinen yritystason haku kaikista SharePoint sivustoista, etäsivustoilta, asiakirjasäilöistä ja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Lisätietoja SharePointtuotteista ja tekniikoista Tuotetiedot: Microsoft Office SharePoint Server Tekniset tiedot: SharePoint Server TechCenter Kehittäjät: Windows SharePoint Services Developer Center 7 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

8 Kokonaisvaltainen yrityksen sisällönhallintajärjestelmä, jonka työkalut soveltuvat kaikentyyppisen verkkosisällön Web julkaisujen luomiseen, kohderyhmille räätälöimiseen ja tallenteiden hallintaan. Liiketoimintaprosessien integroinnin ja työnkulkujen kattava tuki. Monipuolinen Business Intelligence ympäristö, jolla voidaan koota liiketoimintakohtaisia tietoja ja luoda BI raporttinäkymiä. Office SharePoint Server 2007 yhdistää useita yritysratkaisuja yhdeksi hallittavaksi järjestelmäksi. Yhdistettävyys ja laajennettavuus auttavat vähentämään ITinfrastruktuurin kokonaiskustannuksia vähentämällä infrastruktuurin käyttöönottokustannuksia ja yksinkertaistamalla sitä vähentämällä kehittämiskuluja yksinkertaistamalla hallintaa minimoimalla koulutustarpeet. Samanaikaisesti monipuoliset ominaisuudet ja helppokäyttöisyys auttavat maksimoimaan sijoituksen tuoton, sillä työntekijöiden toiminta tehostuu tiimien tehokkuus paranee. Raportissa käsitellään kutakin edellä olevaa kohtaa yksityiskohtaisesti. Lisäksi kerrotaan esimerkkejä tavoista, joilla yritykset ovat vähentäneet kustannuksiaan SharePointtuotteilla ja tekniikoilla. 8 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

9 Yksinkertaisemmat ja halvemmat IT järjestelmät Viime vuosina monet yritykset ovat sijoittaneet yritysratkaisuihin, joilla voi hallita tiedonkulkua. Nämä yritysratkaisut keskittyvät yleensä tärkeisiin alueisiin, kuten yrityksen sisällönhallintaan, yhteiskäyttöön, hakuihin, portaaliratkaisuihin, liiketoimintaprosessien integrointiin ja Business Intelligence tietoihin. Tällaiset ratkaisut ovat usein eri valmistajien tekemiä, joten ne perustuvat erilaisiin tekniikoihin, mikä rasittaa infrastruktuuria ja talon sisäistä osaamista. Ratkaisut otetaan käyttöön yksittäisinä, erillisinä sovelluksina. Niitä on myös hankala integroida muihin sovelluksiin, jotta tietotyöntekijät saisivat tarvitsemiaan tietoja. INFRASTRUKTUURIN YHDISTÄMINEN Office SharePoint Server 2007 yhdistää kaikki ratkaisut yhdeksi skaalautuvaksi liiketoimintaympäristöksi. Välittömät edut ovat selvät, sillä yritys voi suunnitella ja ottaa käyttöön yhden ratkaisun infrastruktuurin monien sijasta hankkia vain yhden ratkaisun käyttöoikeuden monien sijasta tarjota palveluja ja tukea vain yhdelle ratkaisulle monien sijasta. Yhdysvaltalainen sairausvakuutusyhtiö säästää vuodessa noin 2 miljoonaa dollaria jättämällä vakuutuskirjat painamatta Haaste Independence Blue Cross (IBC) käytti vuosittain yli 4 miljoonaa dollaria vakuutuskirjojen painamiseen ja lähettämiseen. Yritys halusi siirtyä käyttämään sähköisiä vakuutuskirjoja, mutta tämä aiheutti uusia haasteita. IBC:n täytyi pohtia, miten asiakirjat säilytetään tai noudetaan, miten tietoturvaa hallitaan ja miten työntekijät voivat suorittaa hakuja vakuutuskirjojen nykyisissä ja vanhoissa versioissa. Ratkaisu IBC loi Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan dokumentinhallinta-, yhteistyö- ja julkaisuratkaisun. Järjestelmä luo ja tallentaa vakuutuskirjat asiakirjasäilöön, josta käyttäjien on helppo löytää ja noutaa tiettyjen vakuutuskirjojen tietyt versiot nopeasti monipuolisten metatietojen hallinnan ja Office SharePoint Serverin hakuominaisuuksien ansiosta. Vakuutussopimuksen tehneet käyttäjät pääset suojattuun jäsenportaaliin, josta he voivat ladata vakuutuskirjan uusimman version. Edut IBC arvioi, että yritys säästää vuodessa painatus- ja kuljetuskuluissa noin 2 miljoonaa dollaria. Samalla jäsenet saavat parempaa palvelua, koska he voivat ladata vakuutuskirjan välittömästi, eikä heidän tarvitse odottaa postitse saapuvaa lähetystä. 9 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

10 Jokainen Office SharePoint Server 2007:n osa perustuu yhteisiin palveluihin, mikä varmistaa joustavuuden ja saumattoman integraation muiden osien kanssa. Liiketoimintaprosessit ja lomakkeet voi esimerkiksi viedä yhteistyöympäristöön ja BItiedot voi sisällyttää portaalin aloitussivulle. Lisäksi sisältöä voi indeksoida SharePointkäyttöönoton aikana ja sen jälkeen, joten hakujen tekeminen on nopeaa ja tehokasta ilman integroinnista ja mukauttamisesta yleensä aiheutuvia rajoituksia. Jokainen osa on suunniteltu toimimaan yhdessä muiden ohjelmistojen ja tekniikoiden kanssa. Esimerkiksi Office SharePoint Server 2007:n Business Data Catalog (BDC) on työkalu, joka kokoaa tietoja liiketoimintakohtaisista tietokannoista, kuten yrityksen ERPtai CRM järjestelmistä, hakujen indeksointia sekä BI raporttinäkymiä ja toimintoja varten. Käyttäjät voivatkin koota ja käyttää tietoja useista tietolähteistä ja sovellusympäristöistä tutulla, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Useita asiakirjaversioita ei enää tarvitse säilyttää säästö dollaria vuodessa Elintarvikevalmistaja parantaa yhteistyötä ja prosesseja käyttöoikeuskulut alenevat dollaria. Verkko- ja sisällönhallintapalvelimien vähennys säästää dollaria vuodessa YLEISKUSTANNUSTEN PIENENTÄMINEN Kun yritys käyttää tehokkaasti Office SharePoint Server 2007:n sisällönhallintaominaisuuksia ja yhteistyötiloja, sen tukikustannukset pienevät tuntuvasti. Yhteistyöprojektin puolivalmiita töitä ei tarvitse lähettää sähköpostin liitteinä, vaan asiakirjat, laskentataulukot ja esitykset voidaan ladata jaettuun yhteistyötilaan, jossa on käytössä versionhallintatoiminto. Sisältö voidaan hyväksyttää liikeprosessien integroinnin ja työnkulkuominaisuuksien avulla verkossa sen sijaan, että asiakirjat ja lomakkeet tulostettaisiin ja kierrätettäisiin eri henkilöille. Tärkeitä tietoja ei myöskään 10 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Erillisten tallennusjärjestelmien yhdistäminen vähensi soittoja tuotetukeen 30 % Palvelimen tallennuskapasiteetti puolittui, kun hajautetut tiedostonjakojärjestelmät yhdistettiin

11 enää tarvitse tulostaa ja lähettää asiakkaille, vaan ne voi julkaista verkkoportaalissa, jossa asiakkaat voivat käyttää viimeisimpiä versioita milloin tahansa. Tämä puolestaan yksinkertaistaa tarkistuksia ja poistaa painatus ja lähetyskulut. Tällä tavoin voidaan säästää kaistanleveyttä merkittävästi ja leikata palvelimen tallennus, painatus ja kuljetuskuluja. Kehittämiskulujen pienentäminen Office SharePoint Server 2007 voi pienentää yrityksen kehittämiskuluja eri tavoin. Kuten aiemmin mainittiin, WSS sisältää dokumentinhallinnan ja yhteiskäytön perustoimintoja, kuten sivustomalleja, Web osakehyksen, tietoluetteloita, asiakirjakirjastoja ja Windows Workflow Foundation (WF) suorituspalvelun. Näiden toimintojen pohjalta Office SharePoint Server 2007 on luonut keskeiset yritystason ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi käyttäjäsivustojen valmistelu ja yhteisöverkkojen käyttö, BI työkalut, liiketoimintaprosessien integrointi ja lomaketuki, yrityksen sisällönhallinta sekä koko yrityksen kattava haku. Koska nämä ominaisuudet perustuvat yhteiseen ympäristöön ja koska niissä on yhteiset peruspalvelut, ne integroituvat sellaisenaan saumattomasti yritysratkaisuihin. KATTAVAT VALMIIT OSAT Web osakehys on keskeinen WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n toiminnalle ja monissa tapauksissa se mahdollistaa ratkaisujen mukauttamisen omien vaatimusten mukaiseksi ilman erillistä kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuka tahansa, jolla on riittävät käyttöoikeudet, voi lisätä osia verkkosivulle tai poistaa niitä sieltä. Luetteloiden ja kirjastojen mukautettavien näkymien lisäksi Office SharePoint Server 2007:n mukana toimitetaan yli 50 Web osaa. Näitä osia voi lisätä omiin sivustoihin tai sivuihin ja niiden avulla voi lisätä monia toimintoja, kuten hakutyökaluja, suodattimia, sisällön koostetoimintoja, sivuston hakemisto ominaisuuksia ja BI raporttinäkymien osia. Lisäksi suuri ja alati kasvava Microsoft kumppaneiden ja kolmansien osapuolien yhteisö kehittää Web osia moniin tarkoituksiin, jotka kaikki on suunniteltu sopimaan sellaisenaan SharePoint infrastruktuuriin. Työntekijöiden käytössä BI-, työnkulku- ja yhteistyötyökaluja Haaste Suurella paristojen, taskulamppujen ja parranajovälineiden valmistaja Energizer Holdingsilla on maailmanlaajuisesti yli työntekijää. Energizerin tietotyöntekijät käyttävät Microsoft Office -tuotteita päivittäisissä tehtävissään. Lisäksi he käyttävät kymmeniä liiketoimintakohtaisia sovelluksia, kuten yritysresurssien suunnittelun ja tuotantoketjun hallintatyökaluja. Heidän suurin haasteensa oli yksinkertaistaa ja yhdistää tietojen käyttäminen koko yrityksessä. Ratkaisu Energizer on nyt vähentänyt integrointikustannuksia ja tehostanut työntekijöiden toimintaa Office SharePoint Server 2007:n monipuolisilla ominaisuuksilla. Excel Services ja Business Data Catalog auttavat yritystä etsimään tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä ja integroimaan nämä tiedot Microsoft Office -ohjelmiin. Verkkolomakkeisiin sisältyvät työnkulut yksinkertaistavat liiketoimintaprosesseja. Lisäksi Office SharePoint Server on perusta koko yrityksen kattavalle intranetille, jonka kautta kootuissa tiedoissa voi tehdä hakuja. Edut Energizer on tehostanut tietotyöntekijöidensä tuottavuutta yksinkertaistamalla päivittäisiä tehtäviä ja mahdollistamalla ajantasaisten liiketoimintakohtaisten tietojen käytön. Myös kehittämiskulut ovat laskeneet, koska ITtyöntekijät käyttävät vähemmän aikaa tietojen integrointiin. 11 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

12 Comment [A1]: SAP sisällön etäkäyttö iview Web osan kautta. Etäsivun HMTL sieppaus Sivun tarkastelu Web osalla Keskeisten suorituskykyilmaisimien suora valinta HTML etälohkon käyttäminen ympäristöstä " intranet riippumattomalla valmistui WSRP:llä alle viidessä kuukaudessa portaalin toteutus sujui siis puolet nopeammin ja edullisemmin kuin tavallisesti." TUTTU KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ Vaikka SharePoint tuotteet ja tekniikat ovat itsessään toimivia ja joustavia, monet yritykset haluavat käyttää SharePointia omien ratkaisujensa luontiympäristönä. WSS ja Office SharePoint Server 2007 ovat pohjimmiltaan ASP.NET verkkosovelluksia, joten kehittämisen kannalta tärkeimmät asiat, kuten pääsivut, ohjausobjektien toiminta ja sivun elinkaari ovat tuttuja monille Web kehittäjille. Tämän lisäksi sekä WSS:n että Office SharePoint Server 2007:n avulla voi käyttää laajoja objektimalleja, joiden ansiosta osien, kuten luetteloiden, kirjastojen, sivustojen ja käyttäjien, välinen toiminta on helppoa.netin hallittujen koodikielten avulla. Toisin sanoen kehittäjät voivat laajentaa WSS:ää ja Office SharePoint Server 2007:ä tutuilla kielillä, kehitystyökaluilla ja objektimalleilla, joten kehitysajat ja kustannukset voivat pienentyä merkittävästi. WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n käyttäjä voi myös käyttää monipuolisia Webpalveluja kummassakin sivustossa. Siten kehittäjät voivat käyttää ja käsitellä SharePointpalvelimeen tallennettuja tietoja muista sovelluksista ja ympäristöistä. OFFICE INTEGROINTI Jos yrityksessä käytetään Microsoft Office sovelluksia, SharePoint tuotteet ja tekniikat muodostavat saumattoman tallennus ja yhteistyöympäristön. Microsoft Office 2007 ohjelmistopaketin sovellukset integroituvat tiiviisti Office SharePoint Server 2007:ään. Käyttäjä voi esimerkiksi tilata SharePoint luetteloita tai katsella Outlookin tehtäviä ja ilmoituksia, muodostaa tai poimia tietoja Excel laskentataulukoista portaalin käyttöliittymässä sekä laatia InfoPath lomakkeita selaimessa käyttäjätietojen keräämistä varten. Argus arvioi, että se säästi dollaria uuden portaalin kehittämisessä ja että kehittämisaika oli 8 kuukautta lyhyempi Office SharePoint Server 2007 lyhensi kehittämisaikaa ja säästi rahaa 12 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

13 Hallinnan ja koulutuksen yksinkertaistaminen Office SharePoint Server 2007:n ottaminen käyttöön yritysratkaisuympäristönä voi johtaa merkittäviin hallinta ja koulutuskulujen säästöihin. Säästöjä syntyy yksinkertaisemmasta ylläpidosta ja hallinnasta, hallinnan delegoinnista ja käyttäjien itsepalvelusta sekä johdonmukaisesta, tutusta ympäristöstä, joka on suunniteltu käytettävyyttä silmällä pitäen. Fortune 500 rakennusyhtiö säästää aikaa, pienentää kustannuksia ja parantaa koordinointia yhteistyöportaalin avulla YLLÄPITO JA HALLINTA IT:n näkökulmasta hallintakulut pienenevät, koska tuettavana on vain yksi infrastruktuuri, ja koko yrityksessä on käytössä yhteen tekniikkaan perustuvien yritysratkaisujen ominaisuudet. SharePoint tuotteilla ja tekniikoilla voidaan luoda keskitetty verkkosivusto kaikille hallinta, määritys ja ylläpitotehtäville. Hallintakäyttöliittymä on intuitiivinen ja yhdenmukainen kaikissa tehtävissä. Samaa käyttöliittymää käytetään esimerkiksi sivustojen ja ominaisuuksien käyttöönottoon sekä hakusääntöjen määrittämiseen. Tämä yksinkertaistaa hallintaprosesseja ja vähentää koulutuksen tarvetta. Haaste Skanska on yksi maailman suurimmista rakennus- ja projektikehitysyrityksistä. Yritys tarvitsi yhteistyöportaalin, joka kykenisi käsittelemään yli suurta ja monimutkaista aktiivista projektia, joiden talousarviot vaihtelevat 15 miljoonan ja 1 miljardin dollarin välillä. Projektitiimeissä voi olla tuhansia jäseniä, kuten alihankkijoita, insinöörejä, arkkitehteja, konsultteja ja asiakkaan tiimejä. Ratkaisu Skanska kehitti Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan yhteistyöratkaisun. Yritys on luonut erittäin suurille ja monitahoisille projekteille portaaleja ja tiimisivustoja. Yksi näistä projekteista on Meadowlandsstadionin suunnittelu ja rakentaminen New Jerseyssä. Arkkitehtien ja insinöörien piirustuksia ladataan valtavia määriä. Projektin tiimit saavat automaattisesti ilmoituksen muutoksista, joihin on tutustuttava tai joille on tehtävä jotain. Skanska käyttää runsaasti sovellukseen sisältyviä ominaisuuksia, kuten hajautettua suojausta, työnkulkuja ja tiedostonhallintaa. Edut 13 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Skanska on kehittänyt Office SharePoint Serverin avulla yhteistyöratkaisun, joka pystyy tukemaan yhä suurempia ja monitahoisempia projekteja. Ratkaisun etuina ovat parempi muutostenhallinta, ajan ja kustannusten säästöt sekä merkittävästi pienemmät kokonaiskoulutuskustannukset.

14 KÄYTTÄJIEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN Käyttäjät voivat tehdä SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ansiosta tehtäviä, jotka perinteisesti jäivät IT tiimin tehtäväksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi luoda, hyväksyä ja julkaista tietoja sivustossa yksinkertaisen työnkulun avulla. IT tiimi voi myös delegoida tärkeimmille yhteistyökumppaneille kuten projektijohtajille tai tiiminvetäjille sivustokokoelmien tai sivustojen päivittäisen hallinnan, esimerkiksi käyttäjien lisäämisen tai poiston sekä luetteloiden ja kirjastojen luomisen. Määrittämällä sivustokiintiöitä tai muita rajoituksia IT tiimi pitää silti kokonaishallinnan omissa käsissään. Sivuston järjestelmänvalvojat hallitsevat täysin ympäristöä, jossa käyttäjät toimivat. Käyttäjiä voidaan vaatia kirjaamaan asiakirjat ulos, ennen kuin niitä voi muokata. Voidaan myös määrittää, kuinka monta asiakirjan vanhaa versiota säilytetään, ja vaatia käyttäjiä antamaan tarvittavat metatiedot, kun he lataavat sivustoon tietyntyyppistä sisältöä. Näin tiedostojen järjestäminen ja noutaminen helpottuu. Käyttäjät voivatkin työskennellä sivustoissa ja työtiloissa varmoina siitä, että ympäristö ohjaa heitä noudattamaan määritettyjä liiketoiminnan vaatimuksia. Tukipalvelujen kuormitus väheni ja tavalliset käyttäjät voivat itse julkaista sisältöä säästöt dollaria vuodessa Paperikopioihin perustuvasta prosessista täysin automaattiseen työnkulkuratkaisuun siirtyminen säästää dollaria vuodessa "Nyt IT-osasto voi perustaa SharePoint-yhteistyösivuston muutamalla napsautuksella." 14 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

15 HELPPOKÄYTTÖISYYS Kun yritysratkaisuympäristö luodaan yritykseen SharePointtuotteilla ja tekniikoilla, käyttäjät hyötyvät johdonmukaisesta, intuitiivisesta selainkäyttöliittymästä kaikissa tehtävissä, joissa tietojen käyttö on olennaista. Officeasiakassovelluksia säännöllisesti käyttävät tietotyöntekijät pystyvät käyttämään Office SharePoint Server 2007:ää nopeasti, sillä Office ympäristö tuntuu tutulta. Esimerkiksi asiakirjaa Office Word 2007:ssä muokkaava käyttäjä voi kirjata asiakirjan ulos, tutustua versiohistoriaan ja muokata metatietoja suoraan asiakassovelluksessa. " koulutus kestää yleensä vain yhden iltapäivän." " otimme käyttöön mobiililaitteet ja koulutimme poliisit käyttämään niitä viidessä minuutissa, kun he kokoontuivat puistossa." 15 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

16 Työntekijöiden tuottavuuden parantaminen Kaikkien WSS:n ja Office SharePoint Server 2007:n työkalujen ja ominaisuuksien tarkoituksena on tehostaa työntekijöiden toimintaa. Seuraavaksi kuvaillaan, miten näillä ominaisuuksilla voi tehostaa toimintaa liiketoiminnan tärkeimmillä alueilla. YHTEISTYÖN PARANTAMINEN SharePointin tiimisivustot ja yhteistyötilat muodostavat jäsennettyjä ympäristöjä, joissa tiimit voivat jakaa asiakirjoja, viestiä keskenään ja työskennellä tehokkaasti yhdessä. Projektinjohtajien ei tarvitse käyttää tiimityöhön sähköpostiviestejä, neuvottelupuheluita ja verkkoasemia, vaan he voivat luoda sivustoja jäsennellyksi ympäristöiksi, joita eri toimipisteiden työntekijät voivat keskitetysti käyttää. Yhteistyöominaisuudet: Asiakirjakirjastot ja niiden versionhallinnan mahdollistavat sisään ja uloskirjaamisominaisuudet. Microsoft Office 2007:n integrointi helpottaa tarkistamista, muokkausta ja päivittämistä. Ilmoitukset, hälytykset ja RSS syötteet pitävät tiimit ajan tasalla. Tiimien Outlookin kanssa yhteensopivat kalenterit auttavat jakamaan tärkeät päivämäärät ja määräajat. Tehtäväluettelot auttavat jakamaan työtehtäviä tiimin jäsenille. Office SharePoint Server 2007:n yhteistyösivustoja on helppo hallita. Käyttöoikeuksien avulla hierarkian eri tasojen käyttöä koko sivuston kokoelmista yksittäisiin tiedostoihin voi valvoa. Sivustomalleja voi mukauttaa, jolloin käyttäjät voivat luoda koko yrityksen vaatimuksia ja työtapoja vastaavia sivustoja. Office SharePoint Server 2007 sisältää myös turvallisen, kaksivaiheisen roskakorin, jonka ansiosta käyttäjä voi palauttaa vahingossa poistamansa tärkeän tiedoston tai asiakirjan itse eikä IT tiimiltä kulu resursseja tietojen palauttamiseen. LIIKETOIMINTAPROSESSIEN AUTOMATISOINTI Kaikki yritykset keräävät ja käsittelevät asiakkaiden, kumppanien, tavarantoimittajien ja työntekijöiden tietoja jollakin tasolla. Tähän tiedonkeräysprosessiin liittyy useita haasteita. Monet yritykset yrittävät nykyisin päästä liiketoiminnallista syistä eroon paperilomakkeista, sillä se pienentäisi menoja. Prosessin tehokkuus paranee ja kulut pienenevät, kun yritys pyrkii järjestämään tiedon keräysprosessin siten, että se parantaa 16 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa SharePoint-portaaliratkaisu mahdollistaa ideoiden ja sisällön vapaan liikkumisen maailman johtavassa viihdeyrityksessä. Haaste MTV Networks International lähettää televisio-ohjelmia, elokuvia ja digitaalista mediaa yli 508 kotitalouteen 161 maassa eri puolilla maailmaa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä MTV:n on hyödynnettävä luovuus ja autettava työntekijöitään välittämään ideoita ja sisältöä. MTV:n entinen portaaliratkaisu ei ollut skaalautuva. Se rajoitti ideoiden liikkumista, koska vain IT-henkilöstö saattoi julkaista sisältöä. Ratkaisu MTV otti käyttöön uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetportaalin. Uuden portaalin keskeinen ominaisuus on itsepalvelulla toimiva sisällönhallinta, jonka ansiosta luova henkilökunta voi julkaista sisältöä muiden nähtäväksi. Käyttöön saatiin myös uuden sisällön automatisoidut hyväksymistyönkulut. MTV käyttää myös muita keskeisiä SharePointyhteistyöominaisuuksia, kuten wikisivuja ja blogeja. Lisäksi käyttäjät löytävät helposti etsimänsä hakutoimintojen avulla. Edut Itsepalveluna toimiva sisällön julkaisu auttaa MTV:n työntekijöitä kommunikoimaan tehokkaammin sisäisten käyttäjien ja ulkoisten kumppanien kanssa. Yhteistyösivustot ovat puolestaan tehostaneet toimintaa. Office SharePoint Serveriin standardointi on vähentänyt merkittävästi IT-tiimin työtaakkaa.

17 kerätyn tiedon laatua ja vähentää samalla käsittelyvirheitä. Kuhunkin prosessiin kuuluvat tiedonkeräyksen vaiheet kannattaa supistaa mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi kutakin prosessia kannattaa yksinkertaistaa siten, että käyttöön ei oteta uusia palvelimia tai että uusia koulutustarpeita ei synny. Tiedonkeräysprosessi asettaa haasteita IT osastolle. IT tiimin pitäisi pyrkiä tarjoamaan yksi integroitu lomakeinfrastruktuuri, jossa samaa helppokäyttöistä käyttöliittymää käytettäisiin johdonmukaisesti kaikissa liiketoimintaprosesseissa. IT osaston on huolehdittava tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta, kun osallistujilta kerätään tietoja, ja sen on myös integroitava tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi varastotilanne ja uudelleentilaustasot. Nämä näkökohdat on otettava huomioon, jotta prosessista on hyötyä. Office SharePoint Server 2007 auttaa vastaamaan näihin haasteisiin. Office InfoPathin lomakemalleilla sähköisiin lomakkeisiin voidaan liittää tiedon tarkistus ja laskentatoimintoja, ehdollista muotoilua sekä monia muita ominaisuuksia. Tämä varmistaa, että kerätyt tiedot ovat laadukkaita. Lomakkeisiin voi myös integroida tietoja lähes mistä tahansa ulkoisesta lähteestä. Tällä tavoin käyttäjälle voidaan joko antaa tärkeitä tietoja tai heidän vastauksiaan voidaan jäsennellä. "Odotamme, että Office SharePoint Server auttaa Sonnenscheinia saavuttamaan strategiset liiketoimintatavoitteensa eli kasvamaan kaksinkertaiseksi seuraavan kahden vuoden aikana." InfoPath Forms Services on Office SharePoint Server 2007:n osa, joka valvoo sähköisten lomakkeiden integrointia SharePoint ympäristöön. InfoPath Forms Services mahdollistaa lomakemallien keskitetyn hallinnan, versioinnin ja käyttöönoton. Sen avulla voi myös muodostaa lomakkeita selainikkunoissa, mobiililaitteissa ja Office Outlook 2007:n sähköpostiviesteissä. Lisäksi InfoPath Forms Services integroituu täydellisesti työnkulkuihin, mikä luo kattavan liiketoimintaprosessien automatisointiympäristön. 17 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

18 TIIMIEN TUOMINEN YHTEEN Yrityksissä on usein monia työntekijöitä, joilla on taitoa ja kokemusta eri aloilta. Jotta nämä taidot ja kokemukset saataisiin käyttöön, kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: Miten löydetään työntekijä, jolla on jokin tietty taito? Miten työntekijöitä rohkaistaan jakamaan kokemuksiaan ja siirtämään tietoaan muille? Miten kootaan tiimi, jossa oikeat kyvyt ja kokemukset kohtaavat? Office SharePoint Server 2007 sisältää useita sosiaalisen tietojenkäsittelyn toimintoja, joilla voi tuoda tiimejä yhteen ja jakaa asiantuntemusta yrityksen sisällä. Käyttäjien sivustoissa työntekijät voi kertoa itsestään, taidoistaan ja kokemuksistaan, ja henkilöhakutoiminto etsii näiden tietojen perusteella sopivan asiantuntijan. Wiki sivustot ja keskusteluryhmät rohkaisevat tiimejä jakamaan tietoja epävirallisesti ja rakentamaan kollektiivista älykkyyttä. Blogisivustoissa henkilöt voivat puolestaan jakaa vihjeitä, ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa yrityksen sisällä tai laajemminkin. Läsnäolotietojen integrointitoiminnon avulla näkee kätevästi, kuka on verkossa. "SharePoint Server 2007 antoi meille yhteistyötyökalut, joilla työntekijämme muuttuivat alan edelläkävijöiksi" Mainostoimisto säästää satoja tunteja viikossa integroidulla yhteistyöratkaisulla 18 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

19 WEB SISÄLLÖN HALLINTA Monet yritykset toimittavat suuria määriä Web pohjaista tietoa asiakkaille ja kumppaneille. Sisältö on ajankohtaista vain hetken ja sitä on päivitettävä jatkuvasti. Ilman tehokasta ympäristöä tämä prosessi voi kuluttaa runsaasti resursseja ja muuttua lähes hallitsemattomaksi. Office SharePoint Server 2007:ssä on kattavat Web sisällön hallintaominaisuudet, joilla Web julkaisun elinkaarta voi hallita ja yksinkertaistaa. Pää ja sivuversiointi sekä hyväksymistyönkulut auttavat käyttäjiä luomaan uutta sisältöä, jonka vain valitut hyväksyjät näkevät. Hyväksytty sisältö muuttuu sitten pääversioksi ja korvaa nykyisen julkaistun sisällön. Muiden ominaisuuksien avulla voi määrittää sisällön käyttöönoton aikataulun esituotantoympäristöstä käytössä olevaan sivustoon. Julkaisuaikatauluissa voi olla myös päättymispäivä. Jos esimerkiksi julkaistava tarjous päättyy 1. heinäkuuta, sisällön voi määrittää poistettavaksi 2. heinäkuuta. Tiimiltä kuluukin nyt vähemmän aikaa sivuston seuraamiseen ja vanhentuneen materiaalin poistamiseen. Monien muiden SharePoint tuotteiden ja tekniikoiden ominaisuuksien tavoin myös näissä työkaluissa tehokas toiminta perustuu käyttäjänhallintaan. Koska toistettava käyttöönottoprosessi tapahtuu luotettavassa ympäristössä, liiketoimintayksiköt voivat itse hallita omia dynaamisia internet sivustojaan, mikä säästää IT resursseja, sillä ITosaston ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai sisällön päivittämisestä. "SharePoint Server 2007:n avulla käyttäjät voivat hallita sisältöä ennennäkemättömällä tavalla." Tavalliset käyttäjät voivat lisätä päivityksiä jopa 20 sekunnissa. "Office SharePoint Server 2007 antaa meille mahdollisuuden aivan uudenlaiseen markkinointiin. Pystymme ajattelemaan luovemmin ja laaja-alaisemmin sitä, kuinka voimme parhaiten tavoittaa asiakkaamme ja palvella heitä." Asiakaspalvelun ja myynnin toiminnan tehostaminen Yritys voi leikata kuluja auttamalla työntekijöitä käyttämään tietoja tehokkaammin. Myyntiprosessi nopeutuu, matkakulut pienentyvät, tiedonhakuun käytetty aika lyhenee ja tavarantoimittajien ja asiakassuhteiden hallintaa paranee. Monia muitakin etuja saavutetaan, kun useista hajanaisista lähteistä peräisin oleva tieto yhdistetään ja sen käyttö sallitaan mistä tahansa. Vodafone Germany on luonut SharePointin avulla työntekijöilleen helppokäyttöisen portaaliratkaisun ja foorumin uusia myyntitietoja varten. TIETOJEN KÄYTTÄMISEN PARANTAMINEN Asiakaspalvelun toimintaa heikentää eniten heikko tiedonsaanti ja tiedon nopean löytämisen vaikeus. Kannattaa pohtia tilannetta, jossa myyntitiimin jäsen on asiakkaan tai mahdollisen asiakkaan luona. Voiko myyntiedustaja käyttää turvallisesti yrityksen resursseja palomuurin ulkopuolelta omalla tietokoneellaan? Entäpä mobiililaitteella? Kuinka helposti myyntiedustuja löytää tarvitsemansa tiedot? 19 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa "Voimme määritellä muutamassa sekunnissa, ketä on palveltava, ottamalla samalla huomioon kaikki mahdolliset muuttuvat kulut."

20 Office SharePoint Server 2007:n avulla portaaliratkaisuihin voidaan liittää suojattu ekstranet käyttö. Yhdistettynä yrityshakutoimintoihin ja muista ympäristöistä kerättäviin tietoihin se voi tehostaa myyntitiimien toimintaa merkittävästi. Myyntiedustaja voi vastata asiakkaalle nopeasti paikan päällä, kun aiemmin vastaus olisi vaatinut käyntiä toimistolla. Kun myyntiedustajat saavat käyttöönsä tarvitsemansa tiedot, koko myyntiprosessi nopeutuu. TÄRKEIDEN TIETOJEN KOOSTAMINEN Yritysten monet työtekijät hyötyvät työkaluista, jotka koostavat tärkeitä tietoja yhteen visuaaliseen käyttöliittymään. Näiden työkalujen avulla työntekijät voivat havaita tärkeät tiedot nopeasti. Johtajat tarvitsevat tiivistä tietoa osastojen myynnistä, toiminnoista ja kannattavuudesta. Alueelliset myyntitiimit haluavat ehkä näyttää tietoja myyntisijoituksista ja seurata tavoitteiden saavuttamista. Varastopäälliköille on apua graafisista tiivistelmistä, joista selviää varastotilanne sekä eri kanavien ja tavarantoimittajien uuden tilauksen ajankohta. Asiakaspalvelu puolestaan tarvitsee käyttöliittymän, joka hakee tärkeimmät asiakastiedot liiketoimintakohtaisista sekä kirjanpito ja tilaustenhallintatyökaluista. Suuri tekniikkavalmistaja luo intranet-myyntiportaalin, joka tukee kentällä toimivia myyntitiimejä, ja lyhentää myyntiprosessin keston puoleen Haaste CDW on yhdysvaltalainen 8,1 miljardin dollarin arvoinen teknisiä ratkaisuja toimittava yritys, joka työllistää henkilöä. Yrityksen kentällä toimivan myyntihenkilöstön mielestä nykyisestä intranetin myynti-sivustosta ei löytänyt tietoja riittävän nopeasti, minkä vuoksi myynti-prosessit olivat pitkiä ja kalliita. Ratkaisu CDW loi uuden Office SharePoint Server 2007:ään perustuvan intranetmyyntiportaalin. Uudesta sivustosta näkee keskitetysti tärkeitä tietoja, kuten tuotetietoja, tarjousmalleja ja myyntitilanteen. Yritys voi hakutoiminnolla indeksoida kolmannen osapuolen myyntisovelluksen sisällön, mikä helpottaa portaalin käyttöä. Myyntiportaali käyttää myös kattavasti BI-ominaisuuksia, joilla luodaan raporttinäkymiä ja raportteja myyntiä koskevia tiivistelmiä varten. Edut Office SharePoint Server 2007 sisältää kattavat työkalut, joilla voidaan koostaa tietoja ja rakentaa Business Intelligence raporttinäkymiä. Ratkaisun Web osat auttavat poimimaan ja visualisoimaan suorituskykyilmaisimet laskentataulukoista ja muista tietolähteistä. BDC auttaa keräämään ja tiivistämään tärkeitä tietoja liiketoimintakohtaisista järjestelmistä. Web osakehykseen ja mukauttamismahdollisuuksiin yhdistettyinä nämä toiminnot CDW arvioi, että tiedonhaun nopeuduttua jokainen myyjä säästää 10 tuntia viikossa. Liiketoiminnan päätökset perustuvat parempiin tietoihin ja niitä tehdään älykkäämmin. Myyntisopimusten solmimiseen käytetty aika on vähentynyt 50 prosentilla. 20 Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas

Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Office 2010 ja SharePoint 2010: tuottava ja tehokas Paras käyttäjäkokemus tietokoneella, puhelimella ja selaimella Tämän asiakirjan tiedot ilmentävät Microsoft Corporationin kantaa käsiteltyihin kysymyksiin

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Tehosta valaistustoimintaasi

Tehosta valaistustoimintaasi Tehosta valaistustoimintaasi CityTouch workflow application Valaistusinfrastruktuurin hallinta CityTouch workflow application / OMAISUUDENHOITO 3 workflow application 04 Yksinkertaisuus 06 Läpinäkyvyys

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin

Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla. Unfallkrankenhaus Berlin Johtava kansainvälinen vammojen hoitoon erikoistunut sairaala mullistaa potilaitten hoidon teknologian avulla (Berliinin akuuttisairaala) www.ukb.de yli 1 000 työntekijää Saksa Terveydenhuolto on yksi

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi

Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Tehosta toimintaasi oikealla tiedonhallinnalla 5.4.2016 Helsinki, TIVIAn tapahtuma Jussi Salmi Minkälaista tietoa organisaatioissa on? Prosessit R&D Talous Tuote Myynti Laatu XYZ Rakenteellinen tieto Ei-rakenteellinen

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille.

Tervetuloa Westpro cc Oy:n verkkosivuille. Tervetuloa :n verkkosivuille. YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme oheisesta

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016

AVOIMET KOULUTUKSET. K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 AVOIMET KOULUTUKSET K-ryhmän etuhinnoin, loppukevät ja syksy 2016 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN!

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. syksy 2016 & kevät 2017 AVOIMET KOULUTUKSET syksy 2016 & kevät 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Proactum Virtual Office. 1 Sähköinen työpöytä

Proactum Virtual Office. 1 Sähköinen työpöytä VIRTUAL OFFICE Proactum Virtual Office Proactum Virtual Office tarjoaa yhtenä toimivana kokonaisuutena kaiken sen, mitä tarvitset hyödyntääksesi uusinta tietotekniikka täysipainoisesti päivittäisessä työssäsi.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Valtiokonttorin uusi intranet Mesta

Valtiokonttorin uusi intranet Mesta Valtiokonttorin uusi intranet Mesta Projektin lähtökohdat ja tavoitteet lyhyesti sekä lopputuloksen esittely. Anna-Liisa Tuominen, projektipäällikkö JATin vierailu Valtiokonttoriin 10.2.2016 Projektin

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360

Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Autodesk Subscription Entistäkin hyödyllisempi Subscription ja Autodesk 360 Tapani Parmanen, Vianova Systems Finland Oy tapani.parmanen@vianova.fi Monien etujen Autodesk Subscription Autodesk Subscription

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa

Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Metatiedot organisaatioiden sisällönhallinnassa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Lainsäädäntöprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Metatiedot suomalaisen lainsäädäntöprosessin

Lisätiedot

Bookrresurssienhallintajärjestelmä

Bookrresurssienhallintajärjestelmä Bookrresurssienhallintajärjestelmä 21.10.2013 Hartikaari 2013 Aloittanut toimintansa 1992 Hartikaari Oy Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelut Tarjoamme kokonaisvaltaisia

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Hajautettu versionhallinta Gitillä

Hajautettu versionhallinta Gitillä Ohjelmistotekniikka Henrik Hedberg Tietojenkäsittelytieteiden laitos Versionhallintajärjestelmä Hallitsee tiedostot ja niiden eri versiot ts. muutokset Mahdollisuus rinnakkaisiin historioihin ts. haaroihin

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä 1 Kiukkonen Erno 07.06.2016 Pankit kahden rintaman välissä FINTECH Säätely lisääntyy Uudet toimijat tulevat markkinoille 2 Esimerkki pankkien

Lisätiedot

Suuri teknologiayhtiö lyhensi myyntiprosessin puoleen intranet-myyntiportaalin avulla

Suuri teknologiayhtiö lyhensi myyntiprosessin puoleen intranet-myyntiportaalin avulla Microsoft Office System Asiakasratkaisu Suuri teknologiayhtiö lyhensi myyntiprosessin puoleen intranet-myyntiportaalin avulla Yleiskatsaus Maa tai alue: Yhdysvallat Toimiala: tietotekniikka Asiakasprofiili

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Esimerkki: Uhkakartoitus

Esimerkki: Uhkakartoitus 1 Esimerkki: Uhkakartoitus 2 Tunnelmaa luovaa lehtisalaattia vuodelta 2003 Vapulta: Operaattori asettaa puheviestipalvelun muutoksen yhteydessä kaikille saman tunnusluvun. Huhtikuun lopulta: Junat pysähtyivät

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (8) Käytettävyysarvion yhteenveto Tilaaja Etunimi Sukunimi, Yritys Aihe/Kohde Yleisimpiä käytettävyystapauksia Päivämäärä Tulokset x.x.2016 Kriittiset ongelmat, 2 kpl, kohta 1-2 Vakavat ongelmat,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan.

Ne liittyvät samaan henkilöön, paikkaan, projektiin, asiaan, asiakkaaseen, tapahtumaan tai seikkaan. 6. Asiakirjapalvelu 6.1 PALVELUINFORMAATIO Palvelun nimi Asiakirjapalvelu Palvelun versio 1.0 Tunnus (ks. M14.4.42) 6.2 Avainkäsitteet 6.2.1 Tarkoituksenmukainen asiakirjakoosteiden muodostaminen MoReq2010

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot