YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY."

Transkriptio

1 YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 O S OI TE: TUK KI TI E 2, OU LU P U H.: S Ä HK ÖP OS TI: Y MA IL.S UO MI.N ET K OT I SIV U: W WW.Y TYA.N ET

2 2 SISÄLLYS

3 3 Y H T E I S TY Ö K U M P PA N I T Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Seurakunta Opinto- ja sivistysjärjestöt Liikelaitokset ja yritykset Ammattiosastot Aikuiskoulutuskeskus Oulun kaupunki Oulun kaupungin työllisyyspalvelut Oulun työvoiman palvelukeskus TE-palvelut Kela ELY-keskus Kumppanuuskeskus Yksityiset ihmiset Urheilu- ja vapaa-ajanjärjestöt Rikosseuraamuslaitos Esko Hanke Vares-Hanke TVY PAINOPISTEALUEET Pitkäaikaistyöttömät Nuoret Päihdetyö Yhteistyötä niiden kanssa jotka tukevat toimintaamme

4 4 YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY PERUSTAMINEN YTYÄ - Yhteistyötä työttömät ry. on perustettu ja hyväks ytty yhdis tysrekisteriin YTYÄ ry. on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii työttömien ja muiden sosiaalisen avun tarpeessa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Yhdis tys ei sitoudu mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen, mutta tekee yhteistyötä niiden kanssa, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa. J Ä S EN Y Y S Yhdis tyksen vars inaisiksi jäseniksi voi liittyä kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomesta kotipaikan saanut ulkomaalainen. Jäseneksi voivat päästä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, haluavat toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja ovat työttömiä, nuoria, opiskelijoita, alle 1050 euroa/kk bruttoeläkettä saavia eläkeläisiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä, matalapalkkaisia palkansaajia tai työllisyysvaroilla määräajaksi työllistettyjä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdis tyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 758 joista jäsenmaksun oli kuluvana vuonna maksanut 20 jäsentä. Kannatusjäseniä oli 39 ainaisjäseniä 6, 65 jäsentä oli muuttanut paikkakuntaa ja jäsentä oli kuollut.toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 5 /vuosi ja kannatusjäsenmaksu 10 /vuosi.

5 5 TOIMINTA-AJATUS Työttömyyteen liittyvä huono-osaisuus on vaikeampi ongelma kuin köyhyys. Köyhyys on rahan ja ostovoiman puutetta, joka ei välttämättä merkitse sitä, että ihminen olisi tyytymätön muuhun, kuin vähiin rahoihinsa. Huono-osaisuuteen liittyy työttömyyttä, puutteellista asumista, alhainen koulutustaso, syrjäytymis tä, ikääntymistä, sairautta, päihdeongelmaa, perheettömyyttä, ihmissuhteiden vähäisyyttä ja niukkoja harrastusmahdollisuuksia. Näihin kaikkiin tekijöihin YTYÄ ry. haluaa toiminnallaan vaikuttaa. TOIMINNAN PERUSTA ELY-kes kuksen julkaiseman tilaston mukaan työttömyysas te Oulun seutukunnassa lokakuun lopussa 2014 oli 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli kaiken kaikkiaan henkilöä, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 2942 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 4785 henkilöä ja yli vuoden työttömänä olleita oli 4847 henkilöä. Maassamme on heikennetty vuosien varrella työllisyyslakia ja toimeentuloturvaa. Yhä us eammat putoavat ansiosidonnaiselta päivärahalta työm arkkinatuelle. Hätäaputöillä ja kursseilla ei ratkaista pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämäntilannetta. Suoranaisesti lailla ja byrokratialla estetään ihmisiä työllistymästä. Nämä toimenpiteet lisäävät työttömien ahdinkoa, ja näitä asioita Ytyä ry yrittää omalla toiminnallaan poistaa.

6 6 K I I N T EI S T Ö Kaljaasintie 10 sijaitsevan talon vuokrasimme Oulun kaupungilta vuoden 2010 alussa. Talo oli tutkimusten mukaan käyttökelvoton kellarissa olevien kosteusvaurioiden vuoksi. Talo oli ollut käytössä ja vuokralla kaupungilta Pohjois-Suomen Munuais ja maksayhdistyksellä, mutta heillä ei ollut mahdollista korjauttaa taloa. Nu-Va hankkeen myötä aloitimme talon peruskorjauksen ja entisöinnin maaliskuussa Rakennusalan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kanssa purimme talon melkein hirrelle. Talo on vuonna 1923 valmistunut ja suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-3.rky museovirasto. Talon korjaukset olivat luultua suuremmat ja jouduimme hakemaan pankis ta lainaa, koska emme saaneet rakennuskustannuksiin avustuksia mistään kautta. Esisopimuksen mukaan talon piti olla valmis jo lokakuun lopulla, mutta rakennusaika venyi odotettua pitemmäksi ja oli odotettua suurempi kokonaisuus. Joulukuun puolessa välissä saimme talon kuitenkin siihen kuntoon, että esisopimusta voitiin noudattaa ja lunastimme talon 7000 eurolla Ytyä ry:n om istukseen. Tontti on vuokratontti, jonka pinta-ala on 3083 neliötä. Vuokra-aika on voimassa asti. Taloudellisten pakotteiden vuoksi Ytyä ry joutui myymään kiinteistön tammikuussa 2014.

7 7 H A L L I T U S Ytyä ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä10kertaa. Puhelinkokouksia on pidetty kaksi kertaa. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Yhdis tyksen välitilintarkastus tehtiin Ytyä ry:n hallitus 2014: Puheenjohtaja: Rauni Halonen Jäsenet: Jani alatalo Irma Larinen Ismo Larinen Sulo Lahdenperä (15.4 saakka) Varajäsen: Osmo Jakku Muistoissamme Ytyä ry:n perustaja ja kunniajäsen Sulo Lahdenperä

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ytyä ry toimii tällä hetkellä vuokrakiinteistössä Toppilassa. Toimitilarakennuksen alakerrassa sijaitsevat Rakennustarvikkeiden kierrätystalo, Kirppismyymälä Onneli sekä nuorten työpajat. Yläkerrassa sijaitsee yhdistyksen toimistotilat sekä ns.toimistopaja. Toimistotiloissa on työskentelypisteet toiminnanjohtajalle sekä projektihenkilöstölle. Toimistopajassa on työs kentelee palkkatuella työllistettyjä toimistotyöntekijöitä sekä työkokeilijoita. Nuorille työkokeilijoille suunnatuissa työpajoissa tehdään autojen huoltoja ja korjauksia, pienimuotoisia metallitöitä, pienkonekorjauksia sekä maalaustöitä. Rakennustarvikkeiden kierrätystalossa ja Kirppismyymälä Onnelissa työskentelee tukityöllistettyjä työntekijöitä sekä työkokeilijoita. Kirppismyymälä Onneli sijaitsi aluksi vuokratiloissa välivainiolla, mutta kiinteiden kulujen karsimiseksi se siirrettiin samaan yhteyteen muiden toimintojen kanssa. Normaalien toimintojen lisäksi järjestimme kaksi suurta kirppistapahtumaa Ouluhallissa. Ensimmäinen tapahtuma oli huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Tapahtumien järjestelyihin tarvittiin koko henkilöstön työpanosta. Toimiston puolella luotiin tapahtumalle koti ja facebooksivustot, tehtiin markkinointia, otettiin pöytävarauks ia vas taan ja vas tattiin asiakaskyselyihin. Tehtiin lupahakemukset ja viranomaisilmoitukset, suoritettiin hankinnat, hommattiin esiintyjiä, järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä sekä hoidettiin kaikki muutkin yleiset tapahtumanjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Tapahtumien aikana toimistohenkilökunta toimi kirppismyyjien vastaanotossa ja lipunmyynnissä. Nuoret työpajalaiset hoitivat ta varoiden kuljetukset ja kirppispöytien paikoilleen laittamisen ja poispurkamisen.

9 9 Satamaruokalan työntekijät hoitivat kahvilan ja makkarapisteen pidon tapahtumassa ja vastasivat kaikista kahvilan tarjottavista. Varsinkin ensimmäisen suurkirppistapahtuman yleisömenestys yllätti myös meidät järjestäjätkin. Jo hyvis sä ajoin ennen tapahtuman alkua jonot lipunmyyntiin kiemurtelivat pitkästi parkkipaikalle asti. Molemmissa tapahtumissa saavutettiin tuhansia kävijämääriä. Asiakaspalautteiden perusteella tapahtumalle on kysyntää ja sille toivottiin jatkoa.

10 10 HANKKEET Ytyä ry:llä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta. Hankkeet ovat käynnistyneet syyskuussa 2013 ja kestävät vuoden 2015 loppuun. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke on suunnattu aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret työttömät, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka ovat rinnastettavissa työttömyyden kokonaiskeston tai toistuvuuden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttöminä olleisiin. Hankkeen tavoitteena on ammatillisten ja koulutuksellisten vaihtoehtojen selkiyttäminen, työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päämääränä on työnhakijan työllistyminen tai hakeutuminen uudelleen- / lisäkoulutukseen. Työkokeilun avulla työnhakija pääsee harjaannuttamaan työtaitojaan ja samalla osoittamaan osaamisensa työnantajalle. Työkokeilun avulla on mahdollista tutustua myös aivan uuteen, itseä kiinnostavaan työhön. Ytyä ry:n tarjoamia työllistymisaloja: toimistotyöt autojen huolto ja korjaus pienkoneiden korjaus ja huoltotyöt rakennus ja remontointityöt kiinteistönhuolto keittiötyöt kierrätysmyymälän työtehtävät Hanke pyrkii edistämään kohderyhm ään kuuluvien jatkotyöllistämistä mm. yhteistyöllä yritysten kanssa. Yrittäjiä tuetaan myös palkkatukityöllistämiseen liittyvissä asioissa.

11 11 Terve Nuori Yhteiskunnassa hanke Hanke tarjoaa oululaisille työttömille nuorille (18-28-vuotiaille) ohjausta ja tomintaa oman uran löytämiseen ja suunnitteluun. Ohjaus ja toiminta perustuu nuoren omiin toiveisiin, joten tekemisen sisältö muotoutuu yksilökohtaisesti. Työkokeilussa voi olla Ytyä ry:n eri alan työpajoissa tai päästä työkokeiluihin yrityksiin. Työkokeilun aikana ohjausta saa myös muihin työvalmiuksia parantaviin ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. Tarjoamme myös tarvittavia pienkoulutuksia ja kursseja osallistujille, mm. työturvallisuus, tulityökortti ja hygieniapassi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnan tarkoituksena on löytää osallistujille sopiva koulutus- tai työpaikka, eli meille voi tulla kokeilemaan ja löytämään oman juttunsa ja jatkaa eteenpäin. Ytyä ry:n työpajat: autojen huolto ja korjaus - pajassamme on kaikki nykyaikaiset laitteet metallipaja - mahdollisuus tehdä ja työstää erilaisia tuotteita metallisorvilla ja hitsaten (puikko ja mig) maalaus - eri materiaaleihin ja erikokoisiin kohteisiin pienkonekorjaus - mm. ruohonleikkurit, polkupyörät ja kodinkoneet pienimuotoinen puutyöpaja toimistotyö Catering ja ravitsemisalaan on mahdollista tutustua YtyTyö Oy:n Satamaruokalassa. Rakennustarvikkeiden kierrätystalo sekä Kirppismyymälä Onneli ovat myös mahdollisia työkokeilupaikkoja.

12 12 Y TY Ä RY TY Ö L L I S T Ä J Ä N Ä Ytyä ry. on työllistänyt vuonna 2014 korkeimmalla korotetulla palkkatuella/ perustuella määräaikaisiin työs uhteisiin 6 pitkäaikaistyötöntä, joiden palkat on maksettu Työ- ja elinkeinoministeriön ja Oulun kaupungin tuella. Ilman tukia palkattuna on ollut yksi henkilö. Yhdistyksen henkilöstöön on kuulunut 2 keittiöapulaista, 2 toimistotyöntekijää, 1 kirpputorityöntekijä, 1 autopajan ohjaaja sekä 1 rakennus-/korjaustyöntekijä. Projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden palkkoihin on saatu avus tusta ELYkeskukselta. Työkokeilussa on ollut kaiken kaikkiaan 56 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on ollut yhdyskuntapalvelussa.

13 13 PÄIVÄKIRJA

14 14 Tammikuu Joululoman jälkeen työt lähtivät heti räväkästi liikkeelle. Edessä oli nimittäin Nu-Va talon tyhjennysurakka. Kauppakirjat talon myynnistä tehtiin Nuvan tavaroita ja huonekaluja kuljetettiin Ytyän toimiston tiloihin, ja osa huonekaluista (lähinnä toimiston kalusteita) jäi talon uudelle omistajalle. Muilta osin työt jatkuivat entiseen tapaan hankkeiden parissa. Ainoa muutos oli se, että Heli siirtyi Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeesta työskentelemään Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeeseen. Ytyä ry:n puheenjohtaja siirsi valtakirjalla nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle 30.4 asti. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Tammikuun alussa laitettiin useita avoimia paikkoja hakuun TE-toimistoon. Haimme toimistopajan-, autopajan- ja keittiötyön ohjaajia sekä 1-2 toimistotyöntekijää. Tammikuussa haastattelimme yhteensä 24 henkilöä. Yksi toimistotyöntekijä aloitti työkokeilussa jo Yksi henkilö aloitti palkkatuella 24.1 (siirrettiin toisen työnantajan tehtäviin YtyTyölle) Kempeleen ruokalassa. Kempeleen ruokala suljettiin Työntekijät siirtyivät työskentelemään Satamaruokalaan. Nuorten kanssa käytiin tutustumassa Oulun kaupungin työpajoihin, jotka olivat siirtyneet toimimaan kaikki saman katon alle. Nuoret osallistuivat lisäksi Työelämään tapahtumaan sekä työvoimakoulutuksen infotilaisuuteen. Yksi uusi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Eija ja Sari kävivät välityömarkkinoiden palkkiokokeilun infossa..

15 15 Helmikuu Kevään yhteyshaun lähestyessä nuoret kävivät tutustumassa OSAO:n Haukiputaan yksikköön sekä Luovin koulutuspalveluihin Oulussa. Sari avusti nuoria yhteishakuun liittyvissä asioissa, sekä ohjasi nuoria työhakemusten ja CV:n teossa. Toisilla oli tavoitteena löytää kesätyö ja toisilla vakinainen työ. Hanketta ja työpajoja esiteltiin Byströmin talolla olleessa Tarviikko nää jeesiä tapahtumassa. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmä kokoontui 5.2. Toimistopajan työtilaa järjesteltiin siihen malliin, että kaksi uutta työkokeilijaa pystyivät aloittamaan siellä 10.2 työskentelyn. Toimistopajalla työskenteli siis tällä hetkellä työkokeilussa 3 pitkäaikaistyötöntä sekä yksi nuori työkokeilija. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Satamaruokalassa järjestettiin kaikille avoimia infotilaisuuksia Infojen aiheena olivat Kelan palvelut, TE-toimiston palveluiden muutokset, toimeentulotuki, ulosottoasiat sekä Takuusäätiön toiminta. Infoista tiedotettiin lehtimainoksella, sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Valitettavasti kuitenkin osallistujamäärä infoihin jäi hyvin pieneksi. Projektihenkilöstö kävi tutustumassa Tornion työvoimalasäätiöön. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen -hankkeen piirissä jatkettiin haastatteluja työnhakijoille, sekä käytiin muutamia palavereja yrittäjien kanssa mahdollisesta yritysyhteistyöstä. Oppisopimusasioita selviteltiin yhden työkokeilijan osalta. Kaksi työkokeilijaa pyrki työvoimakoulutukseen. Loppukuusta kävimme Ouluhalliin tutustumassa, koska suunnittelimme suuren kirppistapahtuman järjestämistä siellä. Toimistopajan työntekijöiden kanssa paneuduttiin toimintamme markkinointiin.

16 16 Maaliskuu Maaliskuun alussa kävi Oulu-lehden toimittaja tekemässä jutun Ytyän työpajoista sekä tulevasta suurkirppistapahtumasta. Monika ja Eija kävivät palaverissa kaupunginjohtajan luona. Ytyä ry:n tilintarkastus tehtiin Yksi toimistopuolen työkokeilija pääsi Liiketoimintaosaamisen työvoimakoulutukseen, joka alkoi 17.3, ja samana päivänä aloitti uusi työkokeilija Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Kolme työnhakijaa kävi yhteistyöyrittäjän luona työhaastattelussa. Autopajalla työkokeilussa ollut työntekijä siirtyi palkkatuettuun työhön, ja kolme nuorta työkokeilijaa aloitti autopajalla. Yksi nuori aloitti työkokeilun toimistopajalla suurkirppiksen tapahtumajärjestelyissä. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Satamaruokalaan. Heli ja Eija kävivät välityömarkkinoiden ja työhallinnon yhteiskokouksessa. Antti ja Monika kävivät tutustumassa Kestävän kehityksen keskukseen. Tulevan suurkirppistapahtuman ( ) suunittelu- ja järjestelytyöt työllistivät kaikkia mukavasti. Tehtiin laaja-alaista markkinointia (lehtimainokset, sähköinen media ja mainosten jakaminen). MTV 3:lle suunniteltiin mainos, joka alkoi pyöriä huhtikuun puolella. Etsittiin malleja muotinäytökseen ja heille asusteita kierrätysvaatteista. Otettiin myyjien pöytävarauksia vastaan ja vastattiin asiakkaiden kyselyihin. Puutyöpajalla suunniteltiin ja rakennettiin kirppispöytiä.

17 17 Huhtikuu Aprillipäivänä kävi yksi työkokeilija onnistuneesti suorittamassa hygieniapassikoulutuksen. Samana päivänä saimme täytekakkukahvit toiminnanjohtajan synttäreiden kunniaksi. TE toimistoon laitettiin avoimeksi kokin palkkatukipaikka. Kaksi toimistopajan työkokeilijaa siirtyivät palkkatuelle 7.4 lähtien. Yksi työnhakija kävi meillä haastattelussa yhteistyöyrittäjän paikkaan liittyen. Satamaruokalassa ollut työkokeilija siirtyi palkkatuelle lähtien. Samana päivänä aloitti uusi työntekijä työkokeilussa Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla ja yksi nuori puutyöpajalla. Kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Kolme nuoristamme osallistui Byströmin talon kesätyötapahtumaan, ja kaksi heistä onnistui heti saamaan sen kautta keikkatöitä. Ytyän hallitus kokoontui 15.4 ja 16.4 oli Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmän kokous. Pääsiäisen jälkeen alkoivatkin lopputohinat suurkirppiksen järjestelyiden osalta. Kerättiin kasaan Ouluhalliin mukaan lähteviä tavaroita, pidettiin muotinäytöksen kenraaliharjoitus ja tehtiin viimeiset ostokset/hankinnat. Perjantaina kuljetettiin tavaroita Ouluhalliin ja haettiin arvonnan pääpalkintona ollut Jopo-pyörä Jussin pyöräpisteestä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä laitettiin Ouluhalliin myyntipöydät paikoilleen sekä oma kahvilapisteemme kuntoon. Lauantaiaamuna osa väestä tuli töihin jo viideksi Ouluhallille valmistelutöihin. Kirppismyyjiä aloimme vastaanottamaan jo ennen seitsemää, ja siitäpä päivä sitten vierähtikin melkoisen hulinan ja tohinan merkeissä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja saavutti yleisömenestyksen. Tapahtuma alkoi kello kymmeneltä, ja jo paljon ennen sitä olivat lippujonot pitkät. Arvioitu kävijämäärä oli henkilöä. Saimme olla ylpeitä siitä, että kuinka hyvin tapahtumasta/järjestelyistä selvisimme niinkin vähällä työntekijämäärällä mitä meitä loppujen lopuksi oli.

18 18 Suurkirppistouhujen jälkeen palattiin normaaliin työarkeen. Maanantaina 28.4 oli Ytyän vuosikokous Satamaruokalassa. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui Rauni Halonen. Jo aiemmin olimme saaneet suruviestin Ytyän hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Sulo Lahdenperän kuolemasta. Toukokuu Vapun jälkeinen perjantai oli ytyäläisillä vapaapäivä, jonka olimme ansainneet suurkirppistapahtumassa työskentelystä. Toukokuu sujui normaaleissa työku vioissa. Terve nuori yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Monika, Eija ja hallituksen jäsen Jani olivat TVY:n järjestämässä Yhdistys työnantajana koulutuksessa Neljä henkilöä kävi suorittamassa hygieniapassikoulutuksen ja kaksi henkilöä suoritti työturvakortin. Kaksi työkokeilijaa aloitti puutyöpajalla, yksi metallityöpajalla ja yksi autopajalla. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Toukokuun loppupuolella alettiin suunnittelemaan kirppismyymälän perustamista Välivainiolle ja laitettiin kirppistyöntekijöiden paikkoja auki TE-toimistoon. Toukokuun lopussa ehdittiin jo tekemään haastattelujakin paikkoihin liittyen. Palkattiin yksi työntekijä tekemään kirppiksen myyntih yllyköitä. Muutama nuorten työpajalainenkin oli apuna hyllyköiden teossa.

19 19 Kesäkuu Kirppiksen työntekijöiden haastattelut jatkuivat. Ytyän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.6. Ensimmäinen Onnelin työntekijä aloitti työkokeilussa 5.6. Kirppismyymälän järjestely- ja siivoustyöt pitivät kaikki kiireisinä. Kirppismyymälä Onnelin avajaiset olivat Avajaisissa tarjosimme asiakkaille kakkukahvit. Avajaispäivänä aloitti yksi työkokeilija Onnelissa ja seuraavana päivänä myös yksi. Projektihenkilöstö toimi vuorotellen työkokeilijoiden työnohjaajina. Viikolla 26 saimme 4 uutta työkokeilijaa kirppikselle. Valitettavasti kuukauden sisällä työkokeilijoista joutui 3 lopettamaan työkokeilun terveydellisistä syistä. Yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa ja kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Osallistuimme Toppilan Meripäiville ( ) siten, että pidimme Satamaruokalan silloin avoinna. Satamaruokalan kellarikerrokseen järjestettiin lapsille aarteenetsintää merirosvon kanssa. Heinäkuu Heinäkuu sujui normaaleiden töiden merkeissä. Osa henkilöstöä oli kesälomalla, ja tämä aiheutti jonkin verran töiden järjestelyitä. Kolme uutta työkokeilijaa aloitti Onnelissa. Kirppistyöntekijöiden haastatteluja tehtiin myös vielä heinäkuussa. Yksi Onnelin työkokeilijoista siirtyi palkkatuelle 9.7. Nuorten työpajalla aloitti kolme uutta työkokeilijaa. Ytyän hallitus piti puhelinkokouksen 11.7.

20 20 Elokuu Normaaleiden työkuvioiden lisäksi alettiin valmistautumaan tulevaan syyskuiseen Ouluhallin suurkirppistapahtumaan. Tehtiin mainontaan, otettiin pöytävarauksia vastaan, vastailtiin asiakkaiden kyselyihin sekä myytiin tapahtumaan ennakkolippuja. Ennakkolippuja oli myynnissä Ytyän toimistolla, Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla, kirppismyymälä Onnelissa ja Satamaruokalassa. Kalevan toimittaja ja kuvaaja kävivät Satamaruokalassa 7.8. Satamaruokala oli osallisena jutussa, jossa kerrottiin historiallisesta Toppilasta. Ytyän toimistolle tuli yksi harjoittelija. Tämä työntekijä oli aiemmin ollut toimistopuolella työkokeilussa, josta hän lähti opiskelemaan. Hän tuli nyt toimistolle suorittamaan opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa. Nuorten työpajalle tuli kaksi uutta työkokeilijaa, ja yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa.Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Yksi Onnelin työntekijöistä kävi suorittamassa hygieniapassin. Ytyän hallituksen kokous oli 26.8.

21 21 Syyskuu Syyskuun alussa yksi työntekijä aloitti työkokeilun Satamaruokalassa. Onnelissa aloitti kaksi työkokeilijaa ja autopajalla yksi työkokeilija. Hygieniapassin kävi suorittamassa yksi työkokeilija. Lisäkiireitä syyskuun ensimmäiselle viikolla aiheutti suurkirppis, joka pidettiin 6.9 Ouluhallissa. Tällä kertaa työtaakkaamme helpotti se, että myyntipöytien paikoilleen laittamisen ja niiden poispurkamisen hoiti ulkopuolinen taho. Muutenkin järjestelyt sujuivat jo vanhalla rutiinilla ja edellisestä kerrasta viisastuneena. Tämän kertainen suurkirppis ei saavuttanut aivan niin suurta suosiota kuin järjestyksessään ensimmäinen suurkirppari. Saamamme palaute oli kuitenkin positiivista, ja tapahtumalle toivottiin jatkoa. Ytyä sai tapahtumasta myös suuren määrän vaatteita ja muuta tavaraa lahjoituksina. Ytyän molempien hankkeiden ohjausryhmät kokoontuivat syyskuussa, ja myös hallitus piti kokouksen 25.9.

22 22 Lokakuu Lokakuun alku sujui normaaleissa työkuvioissa. Toiminnan tehostamiseksi ja kiinteitä kuluja karsiaksemme oli tehty päätös, että Onneli siirretään samaan yhteyteen Rakennustarvikkeiden kierrätystalon kanssa. Välivainiolla sijaitseva Onneli oli viimeisen kerran avoinna Jo aiemmin oli yksi työntekijä ja yksi työkokeilija siirtynyt sieltä työskentelemään Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Viikolla 42 aloitettiin Onnelin tyhjennysurakka. Lauantaina Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla järjestettiin tyhjennysmyynti, jotta saatiin tilaa Onnelin toiminnalle. Ytyän hallitus kokoontui Sari ja Antti kävivät esittelemässä hankkeitamme TE-toimistossa Hankkeet tutuksi tapahtumassa. Yksi työntekijä kävi suorittamassa hygieniapassin. Nuorten työpajalle tuli kolme uutta työkokeilijaa. Marraskuu Marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kirppismyymälä Onnelin avajaisia Rakennustarvikkeiden kierrätystalon tiloissa pullakahvitarjoilun merkeissä. Ytyän hallitus kokoontui TE-toimiston virkailijoita kävi toimintaamme tutustumassa Satamaruokalassa aloitti yksi nuori työkokeilun. Marraskuun viimeisenä lauantaina vietettiin joulunavajaisia kierrätystalollamme. Tarjosimme asiakkaille grillimakkaroita, kahvia, kakkua, pullaa, pipareita ja mehua. Paikalla olivat myös Korvatunturilta joulupukki ja muori. Joulupukki jakoi lapsille karkkia, ja lapset saivat myös piirtää/kirjoittaa oman tervehdyksensä joulupukille. Tapahtumasta oli ilmoitettu lehtimainoksella Oulu-lehdessä sekä mainoksilla sosiaalisessa mediassa. Paikalle tulikin ihan uusia kasvoja, jotka eivät olleet ennen meillä käyneet. Siinä mielessä tapahtuma oli onnistunut. Lapsia olisi paikalle voinut tulla enemmänkin, kun joulupukki ja muori olivat varta vasten Korvatunturilta tänne saapuneet.

23 23 Joulukuu Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhm ä kokoontui Satamaruokalassa Autopajalla aloitti ensimmäinen tyttö työkokeilussa. Ytyän väki vietti joululomaa , ja toimipisteemme olivat silloin suljettuina.

24 24 KUVIA TOIMINNASTA JA TAPAHTUMISTA

25 25 Kirppismyymälä Onneli Välivainiolla Onneli Toppilan toimitalossamme Rakennustarvikkeiden kierrätystaloa

26 26 KUVIA TYÖPAJASTA yleiskuva hallista autonosturi hiekkapuhalluskaappi ilmastointihuoltolaite metallisorvi maalausseinä

27 27 KUVIA OULUN SUURKIRPPUTORILTA Yleiskuvaa hallista ennen tapahtuman alkamista Jonotusta

28 28

29 29 Henkilökuntaa töissään Kirppismyyjien vastaanotto Lipunmyynti Makkaranmyyntiä Kahvilan pitoa Arvonnan suorittaminen

30 30 Esiintymislavan ohjelman juonsi StellaPelle. Säestäjänä hänellä oli Pertti Haipola. Oulun Tähtisirkus esiintyi. Laulaja Niina Kähönen viihdytti yleisöä.

31 31 Henkilökunta toimi myös muotinäytöksessä malleina.

32 32 Malleina oli myös vapaaehtoistyöntekijöitä.

33 33 KIERRÄTYSMYYMÄLÄN JOULUNAVAJAISET

34 34 LEHTILEIKKEITÄ

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 YTYÄ ry Tukkitie Oulu Avoinna arkisin klo 8-15

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 27.01.2016/Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 21.07./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 25.08./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE

KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA 2009-2013 TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE Toteutettiin Tammikuussa 2014 Postitettiin kysely jokaiselle hankkeessa työssä olleelle luonnonhoitajalle,

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Lapissa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 27.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Taustaa ESR -rahoitteinen Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishanke (Tupa-hanke) Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin väestön määrän kehitystä kuukausittain.

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Päivitetty 24.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Vaalan kunta.

Vaalan kunta. Vaalan kunta - Asukkaita vuoden 2011 lopussa 3314. - Sijaitsee Oulun ja Kajaanin puolivälissä. - Oulujärven kunta. Suomen 4. suurin järvi, jonka jäälle mahtuisivat kaikki maailman ihmiset. - Kriisikunta

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Puhelutiedot

Puhelutiedot Puhelutiedot 1.1.215-3.5.215 12 Soitetut1 Hoidetut1 Soitetut2 Hoidetut2 Soitetut3 Hoidetut3 Soitetut4 Hoidetut4 Soitetut5 Hoidetut5 Siilaisen ta 9 997 4 652 7 54 4 626 1 8 4 967 8 17 4 36 6 485 4 54 Niinivaaran

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa Marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa Päivitetty 23.12./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Varikko Ruokala Elokuu 2014

Varikko Ruokala Elokuu 2014 Varikko Ruokala Elokuu 2014 Viikko: 31 Kello ma 28.7. ti 29.7. ke 30.7. to 31.7. pe 1.8. la 2.8. 9-10 10-11 Eläkeläiset Ikonikerho 11-12 Eläkeläiset Ikonikerho 12-13 Eläkeläiset Ikonikerho 13-14 Eläkeläiset

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan.

Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan. VUOSIKERTOMUS 2014 Yleistä Espoon Klubitalo muutti kesäkuussa Matinkylästä Nihtisiltaan. Maaliskuussa toteutui johtavan ohjaajan vaihdos. Berylli jatkoi osaaikaista työtä ohjaajana ja Tiina aloitti hänen

Lisätiedot