YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY."

Transkriptio

1 YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 O S OI TE: TUK KI TI E 2, OU LU P U H.: S Ä HK ÖP OS TI: Y MA IL.S UO MI.N ET K OT I SIV U: W WW.Y TYA.N ET

2 2 SISÄLLYS

3 3 Y H T E I S TY Ö K U M P PA N I T Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Seurakunta Opinto- ja sivistysjärjestöt Liikelaitokset ja yritykset Ammattiosastot Aikuiskoulutuskeskus Oulun kaupunki Oulun kaupungin työllisyyspalvelut Oulun työvoiman palvelukeskus TE-palvelut Kela ELY-keskus Kumppanuuskeskus Yksityiset ihmiset Urheilu- ja vapaa-ajanjärjestöt Rikosseuraamuslaitos Esko Hanke Vares-Hanke TVY PAINOPISTEALUEET Pitkäaikaistyöttömät Nuoret Päihdetyö Yhteistyötä niiden kanssa jotka tukevat toimintaamme

4 4 YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY PERUSTAMINEN YTYÄ - Yhteistyötä työttömät ry. on perustettu ja hyväks ytty yhdis tysrekisteriin YTYÄ ry. on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii työttömien ja muiden sosiaalisen avun tarpeessa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Yhdis tys ei sitoudu mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen, mutta tekee yhteistyötä niiden kanssa, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa. J Ä S EN Y Y S Yhdis tyksen vars inaisiksi jäseniksi voi liittyä kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomesta kotipaikan saanut ulkomaalainen. Jäseneksi voivat päästä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, haluavat toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja ovat työttömiä, nuoria, opiskelijoita, alle 1050 euroa/kk bruttoeläkettä saavia eläkeläisiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä, matalapalkkaisia palkansaajia tai työllisyysvaroilla määräajaksi työllistettyjä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdis tyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 758 joista jäsenmaksun oli kuluvana vuonna maksanut 20 jäsentä. Kannatusjäseniä oli 39 ainaisjäseniä 6, 65 jäsentä oli muuttanut paikkakuntaa ja jäsentä oli kuollut.toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 5 /vuosi ja kannatusjäsenmaksu 10 /vuosi.

5 5 TOIMINTA-AJATUS Työttömyyteen liittyvä huono-osaisuus on vaikeampi ongelma kuin köyhyys. Köyhyys on rahan ja ostovoiman puutetta, joka ei välttämättä merkitse sitä, että ihminen olisi tyytymätön muuhun, kuin vähiin rahoihinsa. Huono-osaisuuteen liittyy työttömyyttä, puutteellista asumista, alhainen koulutustaso, syrjäytymis tä, ikääntymistä, sairautta, päihdeongelmaa, perheettömyyttä, ihmissuhteiden vähäisyyttä ja niukkoja harrastusmahdollisuuksia. Näihin kaikkiin tekijöihin YTYÄ ry. haluaa toiminnallaan vaikuttaa. TOIMINNAN PERUSTA ELY-kes kuksen julkaiseman tilaston mukaan työttömyysas te Oulun seutukunnassa lokakuun lopussa 2014 oli 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli kaiken kaikkiaan henkilöä, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 2942 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 4785 henkilöä ja yli vuoden työttömänä olleita oli 4847 henkilöä. Maassamme on heikennetty vuosien varrella työllisyyslakia ja toimeentuloturvaa. Yhä us eammat putoavat ansiosidonnaiselta päivärahalta työm arkkinatuelle. Hätäaputöillä ja kursseilla ei ratkaista pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämäntilannetta. Suoranaisesti lailla ja byrokratialla estetään ihmisiä työllistymästä. Nämä toimenpiteet lisäävät työttömien ahdinkoa, ja näitä asioita Ytyä ry yrittää omalla toiminnallaan poistaa.

6 6 K I I N T EI S T Ö Kaljaasintie 10 sijaitsevan talon vuokrasimme Oulun kaupungilta vuoden 2010 alussa. Talo oli tutkimusten mukaan käyttökelvoton kellarissa olevien kosteusvaurioiden vuoksi. Talo oli ollut käytössä ja vuokralla kaupungilta Pohjois-Suomen Munuais ja maksayhdistyksellä, mutta heillä ei ollut mahdollista korjauttaa taloa. Nu-Va hankkeen myötä aloitimme talon peruskorjauksen ja entisöinnin maaliskuussa Rakennusalan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kanssa purimme talon melkein hirrelle. Talo on vuonna 1923 valmistunut ja suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-3.rky museovirasto. Talon korjaukset olivat luultua suuremmat ja jouduimme hakemaan pankis ta lainaa, koska emme saaneet rakennuskustannuksiin avustuksia mistään kautta. Esisopimuksen mukaan talon piti olla valmis jo lokakuun lopulla, mutta rakennusaika venyi odotettua pitemmäksi ja oli odotettua suurempi kokonaisuus. Joulukuun puolessa välissä saimme talon kuitenkin siihen kuntoon, että esisopimusta voitiin noudattaa ja lunastimme talon 7000 eurolla Ytyä ry:n om istukseen. Tontti on vuokratontti, jonka pinta-ala on 3083 neliötä. Vuokra-aika on voimassa asti. Taloudellisten pakotteiden vuoksi Ytyä ry joutui myymään kiinteistön tammikuussa 2014.

7 7 H A L L I T U S Ytyä ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä10kertaa. Puhelinkokouksia on pidetty kaksi kertaa. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Yhdis tyksen välitilintarkastus tehtiin Ytyä ry:n hallitus 2014: Puheenjohtaja: Rauni Halonen Jäsenet: Jani alatalo Irma Larinen Ismo Larinen Sulo Lahdenperä (15.4 saakka) Varajäsen: Osmo Jakku Muistoissamme Ytyä ry:n perustaja ja kunniajäsen Sulo Lahdenperä

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ytyä ry toimii tällä hetkellä vuokrakiinteistössä Toppilassa. Toimitilarakennuksen alakerrassa sijaitsevat Rakennustarvikkeiden kierrätystalo, Kirppismyymälä Onneli sekä nuorten työpajat. Yläkerrassa sijaitsee yhdistyksen toimistotilat sekä ns.toimistopaja. Toimistotiloissa on työskentelypisteet toiminnanjohtajalle sekä projektihenkilöstölle. Toimistopajassa on työs kentelee palkkatuella työllistettyjä toimistotyöntekijöitä sekä työkokeilijoita. Nuorille työkokeilijoille suunnatuissa työpajoissa tehdään autojen huoltoja ja korjauksia, pienimuotoisia metallitöitä, pienkonekorjauksia sekä maalaustöitä. Rakennustarvikkeiden kierrätystalossa ja Kirppismyymälä Onnelissa työskentelee tukityöllistettyjä työntekijöitä sekä työkokeilijoita. Kirppismyymälä Onneli sijaitsi aluksi vuokratiloissa välivainiolla, mutta kiinteiden kulujen karsimiseksi se siirrettiin samaan yhteyteen muiden toimintojen kanssa. Normaalien toimintojen lisäksi järjestimme kaksi suurta kirppistapahtumaa Ouluhallissa. Ensimmäinen tapahtuma oli huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Tapahtumien järjestelyihin tarvittiin koko henkilöstön työpanosta. Toimiston puolella luotiin tapahtumalle koti ja facebooksivustot, tehtiin markkinointia, otettiin pöytävarauks ia vas taan ja vas tattiin asiakaskyselyihin. Tehtiin lupahakemukset ja viranomaisilmoitukset, suoritettiin hankinnat, hommattiin esiintyjiä, järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä sekä hoidettiin kaikki muutkin yleiset tapahtumanjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Tapahtumien aikana toimistohenkilökunta toimi kirppismyyjien vastaanotossa ja lipunmyynnissä. Nuoret työpajalaiset hoitivat ta varoiden kuljetukset ja kirppispöytien paikoilleen laittamisen ja poispurkamisen.

9 9 Satamaruokalan työntekijät hoitivat kahvilan ja makkarapisteen pidon tapahtumassa ja vastasivat kaikista kahvilan tarjottavista. Varsinkin ensimmäisen suurkirppistapahtuman yleisömenestys yllätti myös meidät järjestäjätkin. Jo hyvis sä ajoin ennen tapahtuman alkua jonot lipunmyyntiin kiemurtelivat pitkästi parkkipaikalle asti. Molemmissa tapahtumissa saavutettiin tuhansia kävijämääriä. Asiakaspalautteiden perusteella tapahtumalle on kysyntää ja sille toivottiin jatkoa.

10 10 HANKKEET Ytyä ry:llä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta. Hankkeet ovat käynnistyneet syyskuussa 2013 ja kestävät vuoden 2015 loppuun. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke on suunnattu aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret työttömät, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka ovat rinnastettavissa työttömyyden kokonaiskeston tai toistuvuuden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttöminä olleisiin. Hankkeen tavoitteena on ammatillisten ja koulutuksellisten vaihtoehtojen selkiyttäminen, työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päämääränä on työnhakijan työllistyminen tai hakeutuminen uudelleen- / lisäkoulutukseen. Työkokeilun avulla työnhakija pääsee harjaannuttamaan työtaitojaan ja samalla osoittamaan osaamisensa työnantajalle. Työkokeilun avulla on mahdollista tutustua myös aivan uuteen, itseä kiinnostavaan työhön. Ytyä ry:n tarjoamia työllistymisaloja: toimistotyöt autojen huolto ja korjaus pienkoneiden korjaus ja huoltotyöt rakennus ja remontointityöt kiinteistönhuolto keittiötyöt kierrätysmyymälän työtehtävät Hanke pyrkii edistämään kohderyhm ään kuuluvien jatkotyöllistämistä mm. yhteistyöllä yritysten kanssa. Yrittäjiä tuetaan myös palkkatukityöllistämiseen liittyvissä asioissa.

11 11 Terve Nuori Yhteiskunnassa hanke Hanke tarjoaa oululaisille työttömille nuorille (18-28-vuotiaille) ohjausta ja tomintaa oman uran löytämiseen ja suunnitteluun. Ohjaus ja toiminta perustuu nuoren omiin toiveisiin, joten tekemisen sisältö muotoutuu yksilökohtaisesti. Työkokeilussa voi olla Ytyä ry:n eri alan työpajoissa tai päästä työkokeiluihin yrityksiin. Työkokeilun aikana ohjausta saa myös muihin työvalmiuksia parantaviin ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. Tarjoamme myös tarvittavia pienkoulutuksia ja kursseja osallistujille, mm. työturvallisuus, tulityökortti ja hygieniapassi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnan tarkoituksena on löytää osallistujille sopiva koulutus- tai työpaikka, eli meille voi tulla kokeilemaan ja löytämään oman juttunsa ja jatkaa eteenpäin. Ytyä ry:n työpajat: autojen huolto ja korjaus - pajassamme on kaikki nykyaikaiset laitteet metallipaja - mahdollisuus tehdä ja työstää erilaisia tuotteita metallisorvilla ja hitsaten (puikko ja mig) maalaus - eri materiaaleihin ja erikokoisiin kohteisiin pienkonekorjaus - mm. ruohonleikkurit, polkupyörät ja kodinkoneet pienimuotoinen puutyöpaja toimistotyö Catering ja ravitsemisalaan on mahdollista tutustua YtyTyö Oy:n Satamaruokalassa. Rakennustarvikkeiden kierrätystalo sekä Kirppismyymälä Onneli ovat myös mahdollisia työkokeilupaikkoja.

12 12 Y TY Ä RY TY Ö L L I S T Ä J Ä N Ä Ytyä ry. on työllistänyt vuonna 2014 korkeimmalla korotetulla palkkatuella/ perustuella määräaikaisiin työs uhteisiin 6 pitkäaikaistyötöntä, joiden palkat on maksettu Työ- ja elinkeinoministeriön ja Oulun kaupungin tuella. Ilman tukia palkattuna on ollut yksi henkilö. Yhdistyksen henkilöstöön on kuulunut 2 keittiöapulaista, 2 toimistotyöntekijää, 1 kirpputorityöntekijä, 1 autopajan ohjaaja sekä 1 rakennus-/korjaustyöntekijä. Projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden palkkoihin on saatu avus tusta ELYkeskukselta. Työkokeilussa on ollut kaiken kaikkiaan 56 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on ollut yhdyskuntapalvelussa.

13 13 PÄIVÄKIRJA

14 14 Tammikuu Joululoman jälkeen työt lähtivät heti räväkästi liikkeelle. Edessä oli nimittäin Nu-Va talon tyhjennysurakka. Kauppakirjat talon myynnistä tehtiin Nuvan tavaroita ja huonekaluja kuljetettiin Ytyän toimiston tiloihin, ja osa huonekaluista (lähinnä toimiston kalusteita) jäi talon uudelle omistajalle. Muilta osin työt jatkuivat entiseen tapaan hankkeiden parissa. Ainoa muutos oli se, että Heli siirtyi Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeesta työskentelemään Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeeseen. Ytyä ry:n puheenjohtaja siirsi valtakirjalla nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle 30.4 asti. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Tammikuun alussa laitettiin useita avoimia paikkoja hakuun TE-toimistoon. Haimme toimistopajan-, autopajan- ja keittiötyön ohjaajia sekä 1-2 toimistotyöntekijää. Tammikuussa haastattelimme yhteensä 24 henkilöä. Yksi toimistotyöntekijä aloitti työkokeilussa jo Yksi henkilö aloitti palkkatuella 24.1 (siirrettiin toisen työnantajan tehtäviin YtyTyölle) Kempeleen ruokalassa. Kempeleen ruokala suljettiin Työntekijät siirtyivät työskentelemään Satamaruokalaan. Nuorten kanssa käytiin tutustumassa Oulun kaupungin työpajoihin, jotka olivat siirtyneet toimimaan kaikki saman katon alle. Nuoret osallistuivat lisäksi Työelämään tapahtumaan sekä työvoimakoulutuksen infotilaisuuteen. Yksi uusi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Eija ja Sari kävivät välityömarkkinoiden palkkiokokeilun infossa..

15 15 Helmikuu Kevään yhteyshaun lähestyessä nuoret kävivät tutustumassa OSAO:n Haukiputaan yksikköön sekä Luovin koulutuspalveluihin Oulussa. Sari avusti nuoria yhteishakuun liittyvissä asioissa, sekä ohjasi nuoria työhakemusten ja CV:n teossa. Toisilla oli tavoitteena löytää kesätyö ja toisilla vakinainen työ. Hanketta ja työpajoja esiteltiin Byströmin talolla olleessa Tarviikko nää jeesiä tapahtumassa. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmä kokoontui 5.2. Toimistopajan työtilaa järjesteltiin siihen malliin, että kaksi uutta työkokeilijaa pystyivät aloittamaan siellä 10.2 työskentelyn. Toimistopajalla työskenteli siis tällä hetkellä työkokeilussa 3 pitkäaikaistyötöntä sekä yksi nuori työkokeilija. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Satamaruokalassa järjestettiin kaikille avoimia infotilaisuuksia Infojen aiheena olivat Kelan palvelut, TE-toimiston palveluiden muutokset, toimeentulotuki, ulosottoasiat sekä Takuusäätiön toiminta. Infoista tiedotettiin lehtimainoksella, sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Valitettavasti kuitenkin osallistujamäärä infoihin jäi hyvin pieneksi. Projektihenkilöstö kävi tutustumassa Tornion työvoimalasäätiöön. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen -hankkeen piirissä jatkettiin haastatteluja työnhakijoille, sekä käytiin muutamia palavereja yrittäjien kanssa mahdollisesta yritysyhteistyöstä. Oppisopimusasioita selviteltiin yhden työkokeilijan osalta. Kaksi työkokeilijaa pyrki työvoimakoulutukseen. Loppukuusta kävimme Ouluhalliin tutustumassa, koska suunnittelimme suuren kirppistapahtuman järjestämistä siellä. Toimistopajan työntekijöiden kanssa paneuduttiin toimintamme markkinointiin.

16 16 Maaliskuu Maaliskuun alussa kävi Oulu-lehden toimittaja tekemässä jutun Ytyän työpajoista sekä tulevasta suurkirppistapahtumasta. Monika ja Eija kävivät palaverissa kaupunginjohtajan luona. Ytyä ry:n tilintarkastus tehtiin Yksi toimistopuolen työkokeilija pääsi Liiketoimintaosaamisen työvoimakoulutukseen, joka alkoi 17.3, ja samana päivänä aloitti uusi työkokeilija Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Kolme työnhakijaa kävi yhteistyöyrittäjän luona työhaastattelussa. Autopajalla työkokeilussa ollut työntekijä siirtyi palkkatuettuun työhön, ja kolme nuorta työkokeilijaa aloitti autopajalla. Yksi nuori aloitti työkokeilun toimistopajalla suurkirppiksen tapahtumajärjestelyissä. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Satamaruokalaan. Heli ja Eija kävivät välityömarkkinoiden ja työhallinnon yhteiskokouksessa. Antti ja Monika kävivät tutustumassa Kestävän kehityksen keskukseen. Tulevan suurkirppistapahtuman ( ) suunittelu- ja järjestelytyöt työllistivät kaikkia mukavasti. Tehtiin laaja-alaista markkinointia (lehtimainokset, sähköinen media ja mainosten jakaminen). MTV 3:lle suunniteltiin mainos, joka alkoi pyöriä huhtikuun puolella. Etsittiin malleja muotinäytökseen ja heille asusteita kierrätysvaatteista. Otettiin myyjien pöytävarauksia vastaan ja vastattiin asiakkaiden kyselyihin. Puutyöpajalla suunniteltiin ja rakennettiin kirppispöytiä.

17 17 Huhtikuu Aprillipäivänä kävi yksi työkokeilija onnistuneesti suorittamassa hygieniapassikoulutuksen. Samana päivänä saimme täytekakkukahvit toiminnanjohtajan synttäreiden kunniaksi. TE toimistoon laitettiin avoimeksi kokin palkkatukipaikka. Kaksi toimistopajan työkokeilijaa siirtyivät palkkatuelle 7.4 lähtien. Yksi työnhakija kävi meillä haastattelussa yhteistyöyrittäjän paikkaan liittyen. Satamaruokalassa ollut työkokeilija siirtyi palkkatuelle lähtien. Samana päivänä aloitti uusi työntekijä työkokeilussa Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla ja yksi nuori puutyöpajalla. Kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Kolme nuoristamme osallistui Byströmin talon kesätyötapahtumaan, ja kaksi heistä onnistui heti saamaan sen kautta keikkatöitä. Ytyän hallitus kokoontui 15.4 ja 16.4 oli Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmän kokous. Pääsiäisen jälkeen alkoivatkin lopputohinat suurkirppiksen järjestelyiden osalta. Kerättiin kasaan Ouluhalliin mukaan lähteviä tavaroita, pidettiin muotinäytöksen kenraaliharjoitus ja tehtiin viimeiset ostokset/hankinnat. Perjantaina kuljetettiin tavaroita Ouluhalliin ja haettiin arvonnan pääpalkintona ollut Jopo-pyörä Jussin pyöräpisteestä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä laitettiin Ouluhalliin myyntipöydät paikoilleen sekä oma kahvilapisteemme kuntoon. Lauantaiaamuna osa väestä tuli töihin jo viideksi Ouluhallille valmistelutöihin. Kirppismyyjiä aloimme vastaanottamaan jo ennen seitsemää, ja siitäpä päivä sitten vierähtikin melkoisen hulinan ja tohinan merkeissä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja saavutti yleisömenestyksen. Tapahtuma alkoi kello kymmeneltä, ja jo paljon ennen sitä olivat lippujonot pitkät. Arvioitu kävijämäärä oli henkilöä. Saimme olla ylpeitä siitä, että kuinka hyvin tapahtumasta/järjestelyistä selvisimme niinkin vähällä työntekijämäärällä mitä meitä loppujen lopuksi oli.

18 18 Suurkirppistouhujen jälkeen palattiin normaaliin työarkeen. Maanantaina 28.4 oli Ytyän vuosikokous Satamaruokalassa. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui Rauni Halonen. Jo aiemmin olimme saaneet suruviestin Ytyän hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Sulo Lahdenperän kuolemasta. Toukokuu Vapun jälkeinen perjantai oli ytyäläisillä vapaapäivä, jonka olimme ansainneet suurkirppistapahtumassa työskentelystä. Toukokuu sujui normaaleissa työku vioissa. Terve nuori yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Monika, Eija ja hallituksen jäsen Jani olivat TVY:n järjestämässä Yhdistys työnantajana koulutuksessa Neljä henkilöä kävi suorittamassa hygieniapassikoulutuksen ja kaksi henkilöä suoritti työturvakortin. Kaksi työkokeilijaa aloitti puutyöpajalla, yksi metallityöpajalla ja yksi autopajalla. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Toukokuun loppupuolella alettiin suunnittelemaan kirppismyymälän perustamista Välivainiolle ja laitettiin kirppistyöntekijöiden paikkoja auki TE-toimistoon. Toukokuun lopussa ehdittiin jo tekemään haastattelujakin paikkoihin liittyen. Palkattiin yksi työntekijä tekemään kirppiksen myyntih yllyköitä. Muutama nuorten työpajalainenkin oli apuna hyllyköiden teossa.

19 19 Kesäkuu Kirppiksen työntekijöiden haastattelut jatkuivat. Ytyän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.6. Ensimmäinen Onnelin työntekijä aloitti työkokeilussa 5.6. Kirppismyymälän järjestely- ja siivoustyöt pitivät kaikki kiireisinä. Kirppismyymälä Onnelin avajaiset olivat Avajaisissa tarjosimme asiakkaille kakkukahvit. Avajaispäivänä aloitti yksi työkokeilija Onnelissa ja seuraavana päivänä myös yksi. Projektihenkilöstö toimi vuorotellen työkokeilijoiden työnohjaajina. Viikolla 26 saimme 4 uutta työkokeilijaa kirppikselle. Valitettavasti kuukauden sisällä työkokeilijoista joutui 3 lopettamaan työkokeilun terveydellisistä syistä. Yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa ja kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Osallistuimme Toppilan Meripäiville ( ) siten, että pidimme Satamaruokalan silloin avoinna. Satamaruokalan kellarikerrokseen järjestettiin lapsille aarteenetsintää merirosvon kanssa. Heinäkuu Heinäkuu sujui normaaleiden töiden merkeissä. Osa henkilöstöä oli kesälomalla, ja tämä aiheutti jonkin verran töiden järjestelyitä. Kolme uutta työkokeilijaa aloitti Onnelissa. Kirppistyöntekijöiden haastatteluja tehtiin myös vielä heinäkuussa. Yksi Onnelin työkokeilijoista siirtyi palkkatuelle 9.7. Nuorten työpajalla aloitti kolme uutta työkokeilijaa. Ytyän hallitus piti puhelinkokouksen 11.7.

20 20 Elokuu Normaaleiden työkuvioiden lisäksi alettiin valmistautumaan tulevaan syyskuiseen Ouluhallin suurkirppistapahtumaan. Tehtiin mainontaan, otettiin pöytävarauksia vastaan, vastailtiin asiakkaiden kyselyihin sekä myytiin tapahtumaan ennakkolippuja. Ennakkolippuja oli myynnissä Ytyän toimistolla, Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla, kirppismyymälä Onnelissa ja Satamaruokalassa. Kalevan toimittaja ja kuvaaja kävivät Satamaruokalassa 7.8. Satamaruokala oli osallisena jutussa, jossa kerrottiin historiallisesta Toppilasta. Ytyän toimistolle tuli yksi harjoittelija. Tämä työntekijä oli aiemmin ollut toimistopuolella työkokeilussa, josta hän lähti opiskelemaan. Hän tuli nyt toimistolle suorittamaan opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa. Nuorten työpajalle tuli kaksi uutta työkokeilijaa, ja yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa.Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Yksi Onnelin työntekijöistä kävi suorittamassa hygieniapassin. Ytyän hallituksen kokous oli 26.8.

21 21 Syyskuu Syyskuun alussa yksi työntekijä aloitti työkokeilun Satamaruokalassa. Onnelissa aloitti kaksi työkokeilijaa ja autopajalla yksi työkokeilija. Hygieniapassin kävi suorittamassa yksi työkokeilija. Lisäkiireitä syyskuun ensimmäiselle viikolla aiheutti suurkirppis, joka pidettiin 6.9 Ouluhallissa. Tällä kertaa työtaakkaamme helpotti se, että myyntipöytien paikoilleen laittamisen ja niiden poispurkamisen hoiti ulkopuolinen taho. Muutenkin järjestelyt sujuivat jo vanhalla rutiinilla ja edellisestä kerrasta viisastuneena. Tämän kertainen suurkirppis ei saavuttanut aivan niin suurta suosiota kuin järjestyksessään ensimmäinen suurkirppari. Saamamme palaute oli kuitenkin positiivista, ja tapahtumalle toivottiin jatkoa. Ytyä sai tapahtumasta myös suuren määrän vaatteita ja muuta tavaraa lahjoituksina. Ytyän molempien hankkeiden ohjausryhmät kokoontuivat syyskuussa, ja myös hallitus piti kokouksen 25.9.

22 22 Lokakuu Lokakuun alku sujui normaaleissa työkuvioissa. Toiminnan tehostamiseksi ja kiinteitä kuluja karsiaksemme oli tehty päätös, että Onneli siirretään samaan yhteyteen Rakennustarvikkeiden kierrätystalon kanssa. Välivainiolla sijaitseva Onneli oli viimeisen kerran avoinna Jo aiemmin oli yksi työntekijä ja yksi työkokeilija siirtynyt sieltä työskentelemään Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Viikolla 42 aloitettiin Onnelin tyhjennysurakka. Lauantaina Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla järjestettiin tyhjennysmyynti, jotta saatiin tilaa Onnelin toiminnalle. Ytyän hallitus kokoontui Sari ja Antti kävivät esittelemässä hankkeitamme TE-toimistossa Hankkeet tutuksi tapahtumassa. Yksi työntekijä kävi suorittamassa hygieniapassin. Nuorten työpajalle tuli kolme uutta työkokeilijaa. Marraskuu Marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kirppismyymälä Onnelin avajaisia Rakennustarvikkeiden kierrätystalon tiloissa pullakahvitarjoilun merkeissä. Ytyän hallitus kokoontui TE-toimiston virkailijoita kävi toimintaamme tutustumassa Satamaruokalassa aloitti yksi nuori työkokeilun. Marraskuun viimeisenä lauantaina vietettiin joulunavajaisia kierrätystalollamme. Tarjosimme asiakkaille grillimakkaroita, kahvia, kakkua, pullaa, pipareita ja mehua. Paikalla olivat myös Korvatunturilta joulupukki ja muori. Joulupukki jakoi lapsille karkkia, ja lapset saivat myös piirtää/kirjoittaa oman tervehdyksensä joulupukille. Tapahtumasta oli ilmoitettu lehtimainoksella Oulu-lehdessä sekä mainoksilla sosiaalisessa mediassa. Paikalle tulikin ihan uusia kasvoja, jotka eivät olleet ennen meillä käyneet. Siinä mielessä tapahtuma oli onnistunut. Lapsia olisi paikalle voinut tulla enemmänkin, kun joulupukki ja muori olivat varta vasten Korvatunturilta tänne saapuneet.

23 23 Joulukuu Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhm ä kokoontui Satamaruokalassa Autopajalla aloitti ensimmäinen tyttö työkokeilussa. Ytyän väki vietti joululomaa , ja toimipisteemme olivat silloin suljettuina.

24 24 KUVIA TOIMINNASTA JA TAPAHTUMISTA

25 25 Kirppismyymälä Onneli Välivainiolla Onneli Toppilan toimitalossamme Rakennustarvikkeiden kierrätystaloa

26 26 KUVIA TYÖPAJASTA yleiskuva hallista autonosturi hiekkapuhalluskaappi ilmastointihuoltolaite metallisorvi maalausseinä

27 27 KUVIA OULUN SUURKIRPPUTORILTA Yleiskuvaa hallista ennen tapahtuman alkamista Jonotusta

28 28

29 29 Henkilökuntaa töissään Kirppismyyjien vastaanotto Lipunmyynti Makkaranmyyntiä Kahvilan pitoa Arvonnan suorittaminen

30 30 Esiintymislavan ohjelman juonsi StellaPelle. Säestäjänä hänellä oli Pertti Haipola. Oulun Tähtisirkus esiintyi. Laulaja Niina Kähönen viihdytti yleisöä.

31 31 Henkilökunta toimi myös muotinäytöksessä malleina.

32 32 Malleina oli myös vapaaehtoistyöntekijöitä.

33 33 KIERRÄTYSMYYMÄLÄN JOULUNAVAJAISET

34 34 LEHTILEIKKEITÄ

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 YTYÄ ry Tukkitie Oulu Avoinna arkisin klo 8-15

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Kievarin U U T I S E T 2/11

Kievarin U U T I S E T 2/11 Kievarin U U T I S E T 2/11 LEHDEN TIEDOT Kievarin Uutiset Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Jyvässeudun Työttömät ry Yhteystiedot Matarankatu 4 40100 Jyväskylä p. 040 821 1987 toimisto2@jstry.fi Päätoimittaja

Lisätiedot

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI

TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI TAITAJA 2010 OULU LOPPURAPORTTI Sauli Jaara Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Taitaja 2010 Oulu 20.10.2010 2 Sisältö 1 Esipuhe... 5 Visio Taitaja 2010... 6 2 Kisojen suojelija... 6 3 Järjestelyjen vastuutahot...

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Vantaan Mielenterveysyhdistys Hyvät Tuulet ry HYVÄT TUULET RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lauhatuuli Myöhätuuli Hiekkaharjuntie 13 A Lammaslammentie 17 A 01300 Vantaa 01710 Vantaa 09-8734386

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE?

VUODENVAIHTEESSA. MITÄ KUULUU YLIKIIMINGIN YRITTÄJILLE? ELOKUU MIKÄ ON PAIKALLISEN YRITTÄJÄJÄRJESTÖN MERKITYS? JÄSENET, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TOIMIJAT KERTOVAT tähän YLIKIIMINKI jotain inserttiä JA OULU liittyen YHDISTYVÄT kansikuvaan ja / tai päätekstiin VUODENVAIHTEESSA.

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013)

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013) Valtio tuli väliin Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa Suvi Lyytinen (2013) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kemijärvi ja Itä-Lappi rakennemuutoksessa...

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä

In English, p. 17 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI. 3.5.2015 www.lappeenranta.fi. Raatihuone kutsuu kävijöitä LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 3.5.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 17 19 Raatihuone kutsuu kävijöitä Lappeenrantalaiset ovat teatterikansaa s.

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot