YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY."

Transkriptio

1 YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 O S OI TE: TUK KI TI E 2, OU LU P U H.: S Ä HK ÖP OS TI: Y MA IL.S UO MI.N ET K OT I SIV U: W WW.Y TYA.N ET

2 2 SISÄLLYS

3 3 Y H T E I S TY Ö K U M P PA N I T Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Seurakunta Opinto- ja sivistysjärjestöt Liikelaitokset ja yritykset Ammattiosastot Aikuiskoulutuskeskus Oulun kaupunki Oulun kaupungin työllisyyspalvelut Oulun työvoiman palvelukeskus TE-palvelut Kela ELY-keskus Kumppanuuskeskus Yksityiset ihmiset Urheilu- ja vapaa-ajanjärjestöt Rikosseuraamuslaitos Esko Hanke Vares-Hanke TVY PAINOPISTEALUEET Pitkäaikaistyöttömät Nuoret Päihdetyö Yhteistyötä niiden kanssa jotka tukevat toimintaamme

4 4 YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY PERUSTAMINEN YTYÄ - Yhteistyötä työttömät ry. on perustettu ja hyväks ytty yhdis tysrekisteriin YTYÄ ry. on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii työttömien ja muiden sosiaalisen avun tarpeessa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Yhdis tys ei sitoudu mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen, mutta tekee yhteistyötä niiden kanssa, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa. J Ä S EN Y Y S Yhdis tyksen vars inaisiksi jäseniksi voi liittyä kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomesta kotipaikan saanut ulkomaalainen. Jäseneksi voivat päästä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, haluavat toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja ovat työttömiä, nuoria, opiskelijoita, alle 1050 euroa/kk bruttoeläkettä saavia eläkeläisiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä, matalapalkkaisia palkansaajia tai työllisyysvaroilla määräajaksi työllistettyjä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdis tyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 758 joista jäsenmaksun oli kuluvana vuonna maksanut 20 jäsentä. Kannatusjäseniä oli 39 ainaisjäseniä 6, 65 jäsentä oli muuttanut paikkakuntaa ja jäsentä oli kuollut.toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 5 /vuosi ja kannatusjäsenmaksu 10 /vuosi.

5 5 TOIMINTA-AJATUS Työttömyyteen liittyvä huono-osaisuus on vaikeampi ongelma kuin köyhyys. Köyhyys on rahan ja ostovoiman puutetta, joka ei välttämättä merkitse sitä, että ihminen olisi tyytymätön muuhun, kuin vähiin rahoihinsa. Huono-osaisuuteen liittyy työttömyyttä, puutteellista asumista, alhainen koulutustaso, syrjäytymis tä, ikääntymistä, sairautta, päihdeongelmaa, perheettömyyttä, ihmissuhteiden vähäisyyttä ja niukkoja harrastusmahdollisuuksia. Näihin kaikkiin tekijöihin YTYÄ ry. haluaa toiminnallaan vaikuttaa. TOIMINNAN PERUSTA ELY-kes kuksen julkaiseman tilaston mukaan työttömyysas te Oulun seutukunnassa lokakuun lopussa 2014 oli 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli kaiken kaikkiaan henkilöä, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 2942 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 4785 henkilöä ja yli vuoden työttömänä olleita oli 4847 henkilöä. Maassamme on heikennetty vuosien varrella työllisyyslakia ja toimeentuloturvaa. Yhä us eammat putoavat ansiosidonnaiselta päivärahalta työm arkkinatuelle. Hätäaputöillä ja kursseilla ei ratkaista pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämäntilannetta. Suoranaisesti lailla ja byrokratialla estetään ihmisiä työllistymästä. Nämä toimenpiteet lisäävät työttömien ahdinkoa, ja näitä asioita Ytyä ry yrittää omalla toiminnallaan poistaa.

6 6 K I I N T EI S T Ö Kaljaasintie 10 sijaitsevan talon vuokrasimme Oulun kaupungilta vuoden 2010 alussa. Talo oli tutkimusten mukaan käyttökelvoton kellarissa olevien kosteusvaurioiden vuoksi. Talo oli ollut käytössä ja vuokralla kaupungilta Pohjois-Suomen Munuais ja maksayhdistyksellä, mutta heillä ei ollut mahdollista korjauttaa taloa. Nu-Va hankkeen myötä aloitimme talon peruskorjauksen ja entisöinnin maaliskuussa Rakennusalan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kanssa purimme talon melkein hirrelle. Talo on vuonna 1923 valmistunut ja suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-3.rky museovirasto. Talon korjaukset olivat luultua suuremmat ja jouduimme hakemaan pankis ta lainaa, koska emme saaneet rakennuskustannuksiin avustuksia mistään kautta. Esisopimuksen mukaan talon piti olla valmis jo lokakuun lopulla, mutta rakennusaika venyi odotettua pitemmäksi ja oli odotettua suurempi kokonaisuus. Joulukuun puolessa välissä saimme talon kuitenkin siihen kuntoon, että esisopimusta voitiin noudattaa ja lunastimme talon 7000 eurolla Ytyä ry:n om istukseen. Tontti on vuokratontti, jonka pinta-ala on 3083 neliötä. Vuokra-aika on voimassa asti. Taloudellisten pakotteiden vuoksi Ytyä ry joutui myymään kiinteistön tammikuussa 2014.

7 7 H A L L I T U S Ytyä ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä10kertaa. Puhelinkokouksia on pidetty kaksi kertaa. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Yhdis tyksen välitilintarkastus tehtiin Ytyä ry:n hallitus 2014: Puheenjohtaja: Rauni Halonen Jäsenet: Jani alatalo Irma Larinen Ismo Larinen Sulo Lahdenperä (15.4 saakka) Varajäsen: Osmo Jakku Muistoissamme Ytyä ry:n perustaja ja kunniajäsen Sulo Lahdenperä

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ytyä ry toimii tällä hetkellä vuokrakiinteistössä Toppilassa. Toimitilarakennuksen alakerrassa sijaitsevat Rakennustarvikkeiden kierrätystalo, Kirppismyymälä Onneli sekä nuorten työpajat. Yläkerrassa sijaitsee yhdistyksen toimistotilat sekä ns.toimistopaja. Toimistotiloissa on työskentelypisteet toiminnanjohtajalle sekä projektihenkilöstölle. Toimistopajassa on työs kentelee palkkatuella työllistettyjä toimistotyöntekijöitä sekä työkokeilijoita. Nuorille työkokeilijoille suunnatuissa työpajoissa tehdään autojen huoltoja ja korjauksia, pienimuotoisia metallitöitä, pienkonekorjauksia sekä maalaustöitä. Rakennustarvikkeiden kierrätystalossa ja Kirppismyymälä Onnelissa työskentelee tukityöllistettyjä työntekijöitä sekä työkokeilijoita. Kirppismyymälä Onneli sijaitsi aluksi vuokratiloissa välivainiolla, mutta kiinteiden kulujen karsimiseksi se siirrettiin samaan yhteyteen muiden toimintojen kanssa. Normaalien toimintojen lisäksi järjestimme kaksi suurta kirppistapahtumaa Ouluhallissa. Ensimmäinen tapahtuma oli huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Tapahtumien järjestelyihin tarvittiin koko henkilöstön työpanosta. Toimiston puolella luotiin tapahtumalle koti ja facebooksivustot, tehtiin markkinointia, otettiin pöytävarauks ia vas taan ja vas tattiin asiakaskyselyihin. Tehtiin lupahakemukset ja viranomaisilmoitukset, suoritettiin hankinnat, hommattiin esiintyjiä, järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä sekä hoidettiin kaikki muutkin yleiset tapahtumanjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Tapahtumien aikana toimistohenkilökunta toimi kirppismyyjien vastaanotossa ja lipunmyynnissä. Nuoret työpajalaiset hoitivat ta varoiden kuljetukset ja kirppispöytien paikoilleen laittamisen ja poispurkamisen.

9 9 Satamaruokalan työntekijät hoitivat kahvilan ja makkarapisteen pidon tapahtumassa ja vastasivat kaikista kahvilan tarjottavista. Varsinkin ensimmäisen suurkirppistapahtuman yleisömenestys yllätti myös meidät järjestäjätkin. Jo hyvis sä ajoin ennen tapahtuman alkua jonot lipunmyyntiin kiemurtelivat pitkästi parkkipaikalle asti. Molemmissa tapahtumissa saavutettiin tuhansia kävijämääriä. Asiakaspalautteiden perusteella tapahtumalle on kysyntää ja sille toivottiin jatkoa.

10 10 HANKKEET Ytyä ry:llä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta. Hankkeet ovat käynnistyneet syyskuussa 2013 ja kestävät vuoden 2015 loppuun. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke on suunnattu aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret työttömät, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka ovat rinnastettavissa työttömyyden kokonaiskeston tai toistuvuuden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttöminä olleisiin. Hankkeen tavoitteena on ammatillisten ja koulutuksellisten vaihtoehtojen selkiyttäminen, työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päämääränä on työnhakijan työllistyminen tai hakeutuminen uudelleen- / lisäkoulutukseen. Työkokeilun avulla työnhakija pääsee harjaannuttamaan työtaitojaan ja samalla osoittamaan osaamisensa työnantajalle. Työkokeilun avulla on mahdollista tutustua myös aivan uuteen, itseä kiinnostavaan työhön. Ytyä ry:n tarjoamia työllistymisaloja: toimistotyöt autojen huolto ja korjaus pienkoneiden korjaus ja huoltotyöt rakennus ja remontointityöt kiinteistönhuolto keittiötyöt kierrätysmyymälän työtehtävät Hanke pyrkii edistämään kohderyhm ään kuuluvien jatkotyöllistämistä mm. yhteistyöllä yritysten kanssa. Yrittäjiä tuetaan myös palkkatukityöllistämiseen liittyvissä asioissa.

11 11 Terve Nuori Yhteiskunnassa hanke Hanke tarjoaa oululaisille työttömille nuorille (18-28-vuotiaille) ohjausta ja tomintaa oman uran löytämiseen ja suunnitteluun. Ohjaus ja toiminta perustuu nuoren omiin toiveisiin, joten tekemisen sisältö muotoutuu yksilökohtaisesti. Työkokeilussa voi olla Ytyä ry:n eri alan työpajoissa tai päästä työkokeiluihin yrityksiin. Työkokeilun aikana ohjausta saa myös muihin työvalmiuksia parantaviin ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. Tarjoamme myös tarvittavia pienkoulutuksia ja kursseja osallistujille, mm. työturvallisuus, tulityökortti ja hygieniapassi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnan tarkoituksena on löytää osallistujille sopiva koulutus- tai työpaikka, eli meille voi tulla kokeilemaan ja löytämään oman juttunsa ja jatkaa eteenpäin. Ytyä ry:n työpajat: autojen huolto ja korjaus - pajassamme on kaikki nykyaikaiset laitteet metallipaja - mahdollisuus tehdä ja työstää erilaisia tuotteita metallisorvilla ja hitsaten (puikko ja mig) maalaus - eri materiaaleihin ja erikokoisiin kohteisiin pienkonekorjaus - mm. ruohonleikkurit, polkupyörät ja kodinkoneet pienimuotoinen puutyöpaja toimistotyö Catering ja ravitsemisalaan on mahdollista tutustua YtyTyö Oy:n Satamaruokalassa. Rakennustarvikkeiden kierrätystalo sekä Kirppismyymälä Onneli ovat myös mahdollisia työkokeilupaikkoja.

12 12 Y TY Ä RY TY Ö L L I S T Ä J Ä N Ä Ytyä ry. on työllistänyt vuonna 2014 korkeimmalla korotetulla palkkatuella/ perustuella määräaikaisiin työs uhteisiin 6 pitkäaikaistyötöntä, joiden palkat on maksettu Työ- ja elinkeinoministeriön ja Oulun kaupungin tuella. Ilman tukia palkattuna on ollut yksi henkilö. Yhdistyksen henkilöstöön on kuulunut 2 keittiöapulaista, 2 toimistotyöntekijää, 1 kirpputorityöntekijä, 1 autopajan ohjaaja sekä 1 rakennus-/korjaustyöntekijä. Projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden palkkoihin on saatu avus tusta ELYkeskukselta. Työkokeilussa on ollut kaiken kaikkiaan 56 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on ollut yhdyskuntapalvelussa.

13 13 PÄIVÄKIRJA

14 14 Tammikuu Joululoman jälkeen työt lähtivät heti räväkästi liikkeelle. Edessä oli nimittäin Nu-Va talon tyhjennysurakka. Kauppakirjat talon myynnistä tehtiin Nuvan tavaroita ja huonekaluja kuljetettiin Ytyän toimiston tiloihin, ja osa huonekaluista (lähinnä toimiston kalusteita) jäi talon uudelle omistajalle. Muilta osin työt jatkuivat entiseen tapaan hankkeiden parissa. Ainoa muutos oli se, että Heli siirtyi Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeesta työskentelemään Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeeseen. Ytyä ry:n puheenjohtaja siirsi valtakirjalla nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle 30.4 asti. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Tammikuun alussa laitettiin useita avoimia paikkoja hakuun TE-toimistoon. Haimme toimistopajan-, autopajan- ja keittiötyön ohjaajia sekä 1-2 toimistotyöntekijää. Tammikuussa haastattelimme yhteensä 24 henkilöä. Yksi toimistotyöntekijä aloitti työkokeilussa jo Yksi henkilö aloitti palkkatuella 24.1 (siirrettiin toisen työnantajan tehtäviin YtyTyölle) Kempeleen ruokalassa. Kempeleen ruokala suljettiin Työntekijät siirtyivät työskentelemään Satamaruokalaan. Nuorten kanssa käytiin tutustumassa Oulun kaupungin työpajoihin, jotka olivat siirtyneet toimimaan kaikki saman katon alle. Nuoret osallistuivat lisäksi Työelämään tapahtumaan sekä työvoimakoulutuksen infotilaisuuteen. Yksi uusi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Eija ja Sari kävivät välityömarkkinoiden palkkiokokeilun infossa..

15 15 Helmikuu Kevään yhteyshaun lähestyessä nuoret kävivät tutustumassa OSAO:n Haukiputaan yksikköön sekä Luovin koulutuspalveluihin Oulussa. Sari avusti nuoria yhteishakuun liittyvissä asioissa, sekä ohjasi nuoria työhakemusten ja CV:n teossa. Toisilla oli tavoitteena löytää kesätyö ja toisilla vakinainen työ. Hanketta ja työpajoja esiteltiin Byströmin talolla olleessa Tarviikko nää jeesiä tapahtumassa. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmä kokoontui 5.2. Toimistopajan työtilaa järjesteltiin siihen malliin, että kaksi uutta työkokeilijaa pystyivät aloittamaan siellä 10.2 työskentelyn. Toimistopajalla työskenteli siis tällä hetkellä työkokeilussa 3 pitkäaikaistyötöntä sekä yksi nuori työkokeilija. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Satamaruokalassa järjestettiin kaikille avoimia infotilaisuuksia Infojen aiheena olivat Kelan palvelut, TE-toimiston palveluiden muutokset, toimeentulotuki, ulosottoasiat sekä Takuusäätiön toiminta. Infoista tiedotettiin lehtimainoksella, sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Valitettavasti kuitenkin osallistujamäärä infoihin jäi hyvin pieneksi. Projektihenkilöstö kävi tutustumassa Tornion työvoimalasäätiöön. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen -hankkeen piirissä jatkettiin haastatteluja työnhakijoille, sekä käytiin muutamia palavereja yrittäjien kanssa mahdollisesta yritysyhteistyöstä. Oppisopimusasioita selviteltiin yhden työkokeilijan osalta. Kaksi työkokeilijaa pyrki työvoimakoulutukseen. Loppukuusta kävimme Ouluhalliin tutustumassa, koska suunnittelimme suuren kirppistapahtuman järjestämistä siellä. Toimistopajan työntekijöiden kanssa paneuduttiin toimintamme markkinointiin.

16 16 Maaliskuu Maaliskuun alussa kävi Oulu-lehden toimittaja tekemässä jutun Ytyän työpajoista sekä tulevasta suurkirppistapahtumasta. Monika ja Eija kävivät palaverissa kaupunginjohtajan luona. Ytyä ry:n tilintarkastus tehtiin Yksi toimistopuolen työkokeilija pääsi Liiketoimintaosaamisen työvoimakoulutukseen, joka alkoi 17.3, ja samana päivänä aloitti uusi työkokeilija Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Kolme työnhakijaa kävi yhteistyöyrittäjän luona työhaastattelussa. Autopajalla työkokeilussa ollut työntekijä siirtyi palkkatuettuun työhön, ja kolme nuorta työkokeilijaa aloitti autopajalla. Yksi nuori aloitti työkokeilun toimistopajalla suurkirppiksen tapahtumajärjestelyissä. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Satamaruokalaan. Heli ja Eija kävivät välityömarkkinoiden ja työhallinnon yhteiskokouksessa. Antti ja Monika kävivät tutustumassa Kestävän kehityksen keskukseen. Tulevan suurkirppistapahtuman ( ) suunittelu- ja järjestelytyöt työllistivät kaikkia mukavasti. Tehtiin laaja-alaista markkinointia (lehtimainokset, sähköinen media ja mainosten jakaminen). MTV 3:lle suunniteltiin mainos, joka alkoi pyöriä huhtikuun puolella. Etsittiin malleja muotinäytökseen ja heille asusteita kierrätysvaatteista. Otettiin myyjien pöytävarauksia vastaan ja vastattiin asiakkaiden kyselyihin. Puutyöpajalla suunniteltiin ja rakennettiin kirppispöytiä.

17 17 Huhtikuu Aprillipäivänä kävi yksi työkokeilija onnistuneesti suorittamassa hygieniapassikoulutuksen. Samana päivänä saimme täytekakkukahvit toiminnanjohtajan synttäreiden kunniaksi. TE toimistoon laitettiin avoimeksi kokin palkkatukipaikka. Kaksi toimistopajan työkokeilijaa siirtyivät palkkatuelle 7.4 lähtien. Yksi työnhakija kävi meillä haastattelussa yhteistyöyrittäjän paikkaan liittyen. Satamaruokalassa ollut työkokeilija siirtyi palkkatuelle lähtien. Samana päivänä aloitti uusi työntekijä työkokeilussa Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla ja yksi nuori puutyöpajalla. Kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Kolme nuoristamme osallistui Byströmin talon kesätyötapahtumaan, ja kaksi heistä onnistui heti saamaan sen kautta keikkatöitä. Ytyän hallitus kokoontui 15.4 ja 16.4 oli Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmän kokous. Pääsiäisen jälkeen alkoivatkin lopputohinat suurkirppiksen järjestelyiden osalta. Kerättiin kasaan Ouluhalliin mukaan lähteviä tavaroita, pidettiin muotinäytöksen kenraaliharjoitus ja tehtiin viimeiset ostokset/hankinnat. Perjantaina kuljetettiin tavaroita Ouluhalliin ja haettiin arvonnan pääpalkintona ollut Jopo-pyörä Jussin pyöräpisteestä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä laitettiin Ouluhalliin myyntipöydät paikoilleen sekä oma kahvilapisteemme kuntoon. Lauantaiaamuna osa väestä tuli töihin jo viideksi Ouluhallille valmistelutöihin. Kirppismyyjiä aloimme vastaanottamaan jo ennen seitsemää, ja siitäpä päivä sitten vierähtikin melkoisen hulinan ja tohinan merkeissä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja saavutti yleisömenestyksen. Tapahtuma alkoi kello kymmeneltä, ja jo paljon ennen sitä olivat lippujonot pitkät. Arvioitu kävijämäärä oli henkilöä. Saimme olla ylpeitä siitä, että kuinka hyvin tapahtumasta/järjestelyistä selvisimme niinkin vähällä työntekijämäärällä mitä meitä loppujen lopuksi oli.

18 18 Suurkirppistouhujen jälkeen palattiin normaaliin työarkeen. Maanantaina 28.4 oli Ytyän vuosikokous Satamaruokalassa. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui Rauni Halonen. Jo aiemmin olimme saaneet suruviestin Ytyän hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Sulo Lahdenperän kuolemasta. Toukokuu Vapun jälkeinen perjantai oli ytyäläisillä vapaapäivä, jonka olimme ansainneet suurkirppistapahtumassa työskentelystä. Toukokuu sujui normaaleissa työku vioissa. Terve nuori yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Monika, Eija ja hallituksen jäsen Jani olivat TVY:n järjestämässä Yhdistys työnantajana koulutuksessa Neljä henkilöä kävi suorittamassa hygieniapassikoulutuksen ja kaksi henkilöä suoritti työturvakortin. Kaksi työkokeilijaa aloitti puutyöpajalla, yksi metallityöpajalla ja yksi autopajalla. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Toukokuun loppupuolella alettiin suunnittelemaan kirppismyymälän perustamista Välivainiolle ja laitettiin kirppistyöntekijöiden paikkoja auki TE-toimistoon. Toukokuun lopussa ehdittiin jo tekemään haastattelujakin paikkoihin liittyen. Palkattiin yksi työntekijä tekemään kirppiksen myyntih yllyköitä. Muutama nuorten työpajalainenkin oli apuna hyllyköiden teossa.

19 19 Kesäkuu Kirppiksen työntekijöiden haastattelut jatkuivat. Ytyän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.6. Ensimmäinen Onnelin työntekijä aloitti työkokeilussa 5.6. Kirppismyymälän järjestely- ja siivoustyöt pitivät kaikki kiireisinä. Kirppismyymälä Onnelin avajaiset olivat Avajaisissa tarjosimme asiakkaille kakkukahvit. Avajaispäivänä aloitti yksi työkokeilija Onnelissa ja seuraavana päivänä myös yksi. Projektihenkilöstö toimi vuorotellen työkokeilijoiden työnohjaajina. Viikolla 26 saimme 4 uutta työkokeilijaa kirppikselle. Valitettavasti kuukauden sisällä työkokeilijoista joutui 3 lopettamaan työkokeilun terveydellisistä syistä. Yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa ja kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Osallistuimme Toppilan Meripäiville ( ) siten, että pidimme Satamaruokalan silloin avoinna. Satamaruokalan kellarikerrokseen järjestettiin lapsille aarteenetsintää merirosvon kanssa. Heinäkuu Heinäkuu sujui normaaleiden töiden merkeissä. Osa henkilöstöä oli kesälomalla, ja tämä aiheutti jonkin verran töiden järjestelyitä. Kolme uutta työkokeilijaa aloitti Onnelissa. Kirppistyöntekijöiden haastatteluja tehtiin myös vielä heinäkuussa. Yksi Onnelin työkokeilijoista siirtyi palkkatuelle 9.7. Nuorten työpajalla aloitti kolme uutta työkokeilijaa. Ytyän hallitus piti puhelinkokouksen 11.7.

20 20 Elokuu Normaaleiden työkuvioiden lisäksi alettiin valmistautumaan tulevaan syyskuiseen Ouluhallin suurkirppistapahtumaan. Tehtiin mainontaan, otettiin pöytävarauksia vastaan, vastailtiin asiakkaiden kyselyihin sekä myytiin tapahtumaan ennakkolippuja. Ennakkolippuja oli myynnissä Ytyän toimistolla, Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla, kirppismyymälä Onnelissa ja Satamaruokalassa. Kalevan toimittaja ja kuvaaja kävivät Satamaruokalassa 7.8. Satamaruokala oli osallisena jutussa, jossa kerrottiin historiallisesta Toppilasta. Ytyän toimistolle tuli yksi harjoittelija. Tämä työntekijä oli aiemmin ollut toimistopuolella työkokeilussa, josta hän lähti opiskelemaan. Hän tuli nyt toimistolle suorittamaan opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa. Nuorten työpajalle tuli kaksi uutta työkokeilijaa, ja yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa.Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Yksi Onnelin työntekijöistä kävi suorittamassa hygieniapassin. Ytyän hallituksen kokous oli 26.8.

21 21 Syyskuu Syyskuun alussa yksi työntekijä aloitti työkokeilun Satamaruokalassa. Onnelissa aloitti kaksi työkokeilijaa ja autopajalla yksi työkokeilija. Hygieniapassin kävi suorittamassa yksi työkokeilija. Lisäkiireitä syyskuun ensimmäiselle viikolla aiheutti suurkirppis, joka pidettiin 6.9 Ouluhallissa. Tällä kertaa työtaakkaamme helpotti se, että myyntipöytien paikoilleen laittamisen ja niiden poispurkamisen hoiti ulkopuolinen taho. Muutenkin järjestelyt sujuivat jo vanhalla rutiinilla ja edellisestä kerrasta viisastuneena. Tämän kertainen suurkirppis ei saavuttanut aivan niin suurta suosiota kuin järjestyksessään ensimmäinen suurkirppari. Saamamme palaute oli kuitenkin positiivista, ja tapahtumalle toivottiin jatkoa. Ytyä sai tapahtumasta myös suuren määrän vaatteita ja muuta tavaraa lahjoituksina. Ytyän molempien hankkeiden ohjausryhmät kokoontuivat syyskuussa, ja myös hallitus piti kokouksen 25.9.

22 22 Lokakuu Lokakuun alku sujui normaaleissa työkuvioissa. Toiminnan tehostamiseksi ja kiinteitä kuluja karsiaksemme oli tehty päätös, että Onneli siirretään samaan yhteyteen Rakennustarvikkeiden kierrätystalon kanssa. Välivainiolla sijaitseva Onneli oli viimeisen kerran avoinna Jo aiemmin oli yksi työntekijä ja yksi työkokeilija siirtynyt sieltä työskentelemään Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Viikolla 42 aloitettiin Onnelin tyhjennysurakka. Lauantaina Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla järjestettiin tyhjennysmyynti, jotta saatiin tilaa Onnelin toiminnalle. Ytyän hallitus kokoontui Sari ja Antti kävivät esittelemässä hankkeitamme TE-toimistossa Hankkeet tutuksi tapahtumassa. Yksi työntekijä kävi suorittamassa hygieniapassin. Nuorten työpajalle tuli kolme uutta työkokeilijaa. Marraskuu Marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kirppismyymälä Onnelin avajaisia Rakennustarvikkeiden kierrätystalon tiloissa pullakahvitarjoilun merkeissä. Ytyän hallitus kokoontui TE-toimiston virkailijoita kävi toimintaamme tutustumassa Satamaruokalassa aloitti yksi nuori työkokeilun. Marraskuun viimeisenä lauantaina vietettiin joulunavajaisia kierrätystalollamme. Tarjosimme asiakkaille grillimakkaroita, kahvia, kakkua, pullaa, pipareita ja mehua. Paikalla olivat myös Korvatunturilta joulupukki ja muori. Joulupukki jakoi lapsille karkkia, ja lapset saivat myös piirtää/kirjoittaa oman tervehdyksensä joulupukille. Tapahtumasta oli ilmoitettu lehtimainoksella Oulu-lehdessä sekä mainoksilla sosiaalisessa mediassa. Paikalle tulikin ihan uusia kasvoja, jotka eivät olleet ennen meillä käyneet. Siinä mielessä tapahtuma oli onnistunut. Lapsia olisi paikalle voinut tulla enemmänkin, kun joulupukki ja muori olivat varta vasten Korvatunturilta tänne saapuneet.

23 23 Joulukuu Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhm ä kokoontui Satamaruokalassa Autopajalla aloitti ensimmäinen tyttö työkokeilussa. Ytyän väki vietti joululomaa , ja toimipisteemme olivat silloin suljettuina.

24 24 KUVIA TOIMINNASTA JA TAPAHTUMISTA

25 25 Kirppismyymälä Onneli Välivainiolla Onneli Toppilan toimitalossamme Rakennustarvikkeiden kierrätystaloa

26 26 KUVIA TYÖPAJASTA yleiskuva hallista autonosturi hiekkapuhalluskaappi ilmastointihuoltolaite metallisorvi maalausseinä

27 27 KUVIA OULUN SUURKIRPPUTORILTA Yleiskuvaa hallista ennen tapahtuman alkamista Jonotusta

28 28

29 29 Henkilökuntaa töissään Kirppismyyjien vastaanotto Lipunmyynti Makkaranmyyntiä Kahvilan pitoa Arvonnan suorittaminen

30 30 Esiintymislavan ohjelman juonsi StellaPelle. Säestäjänä hänellä oli Pertti Haipola. Oulun Tähtisirkus esiintyi. Laulaja Niina Kähönen viihdytti yleisöä.

31 31 Henkilökunta toimi myös muotinäytöksessä malleina.

32 32 Malleina oli myös vapaaehtoistyöntekijöitä.

33 33 KIERRÄTYSMYYMÄLÄN JOULUNAVAJAISET

34 34 LEHTILEIKKEITÄ

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 YTYÄ ry Tukkitie Oulu Avoinna arkisin klo 8-15

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa

Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työttömyyden rakenne ja kehitys tilastojen valossa Työllisyysseminaari.4. Kaustinen Veteli Kaustisen sk Toholampi Halsua Lestijärvi Keski-Pohjanmaa Kokkola Kokkolan sk Kannus Perho Työttömyys Keski-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Päivitetty 24.10./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Päivitetty 25.10./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 26.9./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 25.7./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Päivitetty 24.5./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa maaliskuu Päivitetty 27.4./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 22.12./Hämeen ELY-keskus, Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.12. klo 9.00 Työvoiman kysyntä kasvaa Työvoiman kysynnässä on koko kuluvan vuoden ollut merkkejä piristymisestä. TE-toimistoon

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa tammikuu Päivitetty 23.02./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Päivitetty 22.11./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa marraskuu Päivitetty 20.12./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 28.8./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa elokuu Päivitetty 20.09./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, syyskuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllikatsaus, kuu Julkistettavissa 20.10. klo 9.00 Työttömyys vähenee jälleen Kainuussa Yksi taustalla oleva syy on ikärakenne Työttömyys on alkukesän jälkeen palannut

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Päivitetty 20.6./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin 217 000 työtöntä tötötätöhkij työnhakijaa Ulkomaalaisia työnhakijoita

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa huhtikuu Päivitetty 24.05./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä Toimenpiteet ja vaikutukset TAUSTATIETOA Aamujakelun jakoalue on jaettu neljään osaan: keskusta, itä, etelä ja länsi. Kullakin osalla on oma aluepäällikkönsä. Osat on

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Teimola Sari Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa heinäkuu Päivitetty 23.08./Teimola Sari Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa toukokuu Päivitetty 21.06./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Päivitetty 26.07./Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu 2017 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 29.3./Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa joulukuu Päivitetty 26.1.2017/Sanna Paakkunainen Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot