YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY."

Transkriptio

1 YT YÄ- YHT EIST YÖT Ä T YÖTT ÖMÄT RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 O S OI TE: TUK KI TI E 2, OU LU P U H.: S Ä HK ÖP OS TI: Y MA IL.S UO MI.N ET K OT I SIV U: W WW.Y TYA.N ET

2 2 SISÄLLYS

3 3 Y H T E I S TY Ö K U M P PA N I T Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Seurakunta Opinto- ja sivistysjärjestöt Liikelaitokset ja yritykset Ammattiosastot Aikuiskoulutuskeskus Oulun kaupunki Oulun kaupungin työllisyyspalvelut Oulun työvoiman palvelukeskus TE-palvelut Kela ELY-keskus Kumppanuuskeskus Yksityiset ihmiset Urheilu- ja vapaa-ajanjärjestöt Rikosseuraamuslaitos Esko Hanke Vares-Hanke TVY PAINOPISTEALUEET Pitkäaikaistyöttömät Nuoret Päihdetyö Yhteistyötä niiden kanssa jotka tukevat toimintaamme

4 4 YTYÄ - YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY PERUSTAMINEN YTYÄ - Yhteistyötä työttömät ry. on perustettu ja hyväks ytty yhdis tysrekisteriin YTYÄ ry. on yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii työttömien ja muiden sosiaalisen avun tarpeessa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Yhdis tys ei sitoudu mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen, mutta tekee yhteistyötä niiden kanssa, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa. J Ä S EN Y Y S Yhdis tyksen vars inaisiksi jäseniksi voi liittyä kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai Suomesta kotipaikan saanut ulkomaalainen. Jäseneksi voivat päästä ne, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, haluavat toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista ja ovat työttömiä, nuoria, opiskelijoita, alle 1050 euroa/kk bruttoeläkettä saavia eläkeläisiä, työkyvyttömyyseläkeläisiä, matalapalkkaisia palkansaajia tai työllisyysvaroilla määräajaksi työllistettyjä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdis tyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 758 joista jäsenmaksun oli kuluvana vuonna maksanut 20 jäsentä. Kannatusjäseniä oli 39 ainaisjäseniä 6, 65 jäsentä oli muuttanut paikkakuntaa ja jäsentä oli kuollut.toimintaan osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. Jäsenmaksu vuonna 2014 oli 5 /vuosi ja kannatusjäsenmaksu 10 /vuosi.

5 5 TOIMINTA-AJATUS Työttömyyteen liittyvä huono-osaisuus on vaikeampi ongelma kuin köyhyys. Köyhyys on rahan ja ostovoiman puutetta, joka ei välttämättä merkitse sitä, että ihminen olisi tyytymätön muuhun, kuin vähiin rahoihinsa. Huono-osaisuuteen liittyy työttömyyttä, puutteellista asumista, alhainen koulutustaso, syrjäytymis tä, ikääntymistä, sairautta, päihdeongelmaa, perheettömyyttä, ihmissuhteiden vähäisyyttä ja niukkoja harrastusmahdollisuuksia. Näihin kaikkiin tekijöihin YTYÄ ry. haluaa toiminnallaan vaikuttaa. TOIMINNAN PERUSTA ELY-kes kuksen julkaiseman tilaston mukaan työttömyysas te Oulun seutukunnassa lokakuun lopussa 2014 oli 15,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli kaiken kaikkiaan henkilöä, joista nuoria alle 25-vuotiaita oli 2942 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 4785 henkilöä ja yli vuoden työttömänä olleita oli 4847 henkilöä. Maassamme on heikennetty vuosien varrella työllisyyslakia ja toimeentuloturvaa. Yhä us eammat putoavat ansiosidonnaiselta päivärahalta työm arkkinatuelle. Hätäaputöillä ja kursseilla ei ratkaista pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämäntilannetta. Suoranaisesti lailla ja byrokratialla estetään ihmisiä työllistymästä. Nämä toimenpiteet lisäävät työttömien ahdinkoa, ja näitä asioita Ytyä ry yrittää omalla toiminnallaan poistaa.

6 6 K I I N T EI S T Ö Kaljaasintie 10 sijaitsevan talon vuokrasimme Oulun kaupungilta vuoden 2010 alussa. Talo oli tutkimusten mukaan käyttökelvoton kellarissa olevien kosteusvaurioiden vuoksi. Talo oli ollut käytössä ja vuokralla kaupungilta Pohjois-Suomen Munuais ja maksayhdistyksellä, mutta heillä ei ollut mahdollista korjauttaa taloa. Nu-Va hankkeen myötä aloitimme talon peruskorjauksen ja entisöinnin maaliskuussa Rakennusalan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien kanssa purimme talon melkein hirrelle. Talo on vuonna 1923 valmistunut ja suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-3.rky museovirasto. Talon korjaukset olivat luultua suuremmat ja jouduimme hakemaan pankis ta lainaa, koska emme saaneet rakennuskustannuksiin avustuksia mistään kautta. Esisopimuksen mukaan talon piti olla valmis jo lokakuun lopulla, mutta rakennusaika venyi odotettua pitemmäksi ja oli odotettua suurempi kokonaisuus. Joulukuun puolessa välissä saimme talon kuitenkin siihen kuntoon, että esisopimusta voitiin noudattaa ja lunastimme talon 7000 eurolla Ytyä ry:n om istukseen. Tontti on vuokratontti, jonka pinta-ala on 3083 neliötä. Vuokra-aika on voimassa asti. Taloudellisten pakotteiden vuoksi Ytyä ry joutui myymään kiinteistön tammikuussa 2014.

7 7 H A L L I T U S Ytyä ry:n hallitus on kokoontunut yhteensä10kertaa. Puhelinkokouksia on pidetty kaksi kertaa. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Yhdis tyksen välitilintarkastus tehtiin Ytyä ry:n hallitus 2014: Puheenjohtaja: Rauni Halonen Jäsenet: Jani alatalo Irma Larinen Ismo Larinen Sulo Lahdenperä (15.4 saakka) Varajäsen: Osmo Jakku Muistoissamme Ytyä ry:n perustaja ja kunniajäsen Sulo Lahdenperä

8 8 TOIMINNAN KUVAUS Ytyä ry toimii tällä hetkellä vuokrakiinteistössä Toppilassa. Toimitilarakennuksen alakerrassa sijaitsevat Rakennustarvikkeiden kierrätystalo, Kirppismyymälä Onneli sekä nuorten työpajat. Yläkerrassa sijaitsee yhdistyksen toimistotilat sekä ns.toimistopaja. Toimistotiloissa on työskentelypisteet toiminnanjohtajalle sekä projektihenkilöstölle. Toimistopajassa on työs kentelee palkkatuella työllistettyjä toimistotyöntekijöitä sekä työkokeilijoita. Nuorille työkokeilijoille suunnatuissa työpajoissa tehdään autojen huoltoja ja korjauksia, pienimuotoisia metallitöitä, pienkonekorjauksia sekä maalaustöitä. Rakennustarvikkeiden kierrätystalossa ja Kirppismyymälä Onnelissa työskentelee tukityöllistettyjä työntekijöitä sekä työkokeilijoita. Kirppismyymälä Onneli sijaitsi aluksi vuokratiloissa välivainiolla, mutta kiinteiden kulujen karsimiseksi se siirrettiin samaan yhteyteen muiden toimintojen kanssa. Normaalien toimintojen lisäksi järjestimme kaksi suurta kirppistapahtumaa Ouluhallissa. Ensimmäinen tapahtuma oli huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Tapahtumien järjestelyihin tarvittiin koko henkilöstön työpanosta. Toimiston puolella luotiin tapahtumalle koti ja facebooksivustot, tehtiin markkinointia, otettiin pöytävarauks ia vas taan ja vas tattiin asiakaskyselyihin. Tehtiin lupahakemukset ja viranomaisilmoitukset, suoritettiin hankinnat, hommattiin esiintyjiä, järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä sekä hoidettiin kaikki muutkin yleiset tapahtumanjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Tapahtumien aikana toimistohenkilökunta toimi kirppismyyjien vastaanotossa ja lipunmyynnissä. Nuoret työpajalaiset hoitivat ta varoiden kuljetukset ja kirppispöytien paikoilleen laittamisen ja poispurkamisen.

9 9 Satamaruokalan työntekijät hoitivat kahvilan ja makkarapisteen pidon tapahtumassa ja vastasivat kaikista kahvilan tarjottavista. Varsinkin ensimmäisen suurkirppistapahtuman yleisömenestys yllätti myös meidät järjestäjätkin. Jo hyvis sä ajoin ennen tapahtuman alkua jonot lipunmyyntiin kiemurtelivat pitkästi parkkipaikalle asti. Molemmissa tapahtumissa saavutettiin tuhansia kävijämääriä. Asiakaspalautteiden perusteella tapahtumalle on kysyntää ja sille toivottiin jatkoa.

10 10 HANKKEET Ytyä ry:llä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta. Hankkeet ovat käynnistyneet syyskuussa 2013 ja kestävät vuoden 2015 loppuun. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke on suunnattu aikuisille pitkäaikaistyöttömille. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat nuoret työttömät, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hanke Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta vähintään 500 päivältä ja jotka ovat työmarkkinatukeen oikeutettuja. Lisäksi kohderyhmään voivat kuulua ne työttömät, joiden työttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden tai jotka ovat rinnastettavissa työttömyyden kokonaiskeston tai toistuvuuden perusteella yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttöminä olleisiin. Hankkeen tavoitteena on ammatillisten ja koulutuksellisten vaihtoehtojen selkiyttäminen, työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Päämääränä on työnhakijan työllistyminen tai hakeutuminen uudelleen- / lisäkoulutukseen. Työkokeilun avulla työnhakija pääsee harjaannuttamaan työtaitojaan ja samalla osoittamaan osaamisensa työnantajalle. Työkokeilun avulla on mahdollista tutustua myös aivan uuteen, itseä kiinnostavaan työhön. Ytyä ry:n tarjoamia työllistymisaloja: toimistotyöt autojen huolto ja korjaus pienkoneiden korjaus ja huoltotyöt rakennus ja remontointityöt kiinteistönhuolto keittiötyöt kierrätysmyymälän työtehtävät Hanke pyrkii edistämään kohderyhm ään kuuluvien jatkotyöllistämistä mm. yhteistyöllä yritysten kanssa. Yrittäjiä tuetaan myös palkkatukityöllistämiseen liittyvissä asioissa.

11 11 Terve Nuori Yhteiskunnassa hanke Hanke tarjoaa oululaisille työttömille nuorille (18-28-vuotiaille) ohjausta ja tomintaa oman uran löytämiseen ja suunnitteluun. Ohjaus ja toiminta perustuu nuoren omiin toiveisiin, joten tekemisen sisältö muotoutuu yksilökohtaisesti. Työkokeilussa voi olla Ytyä ry:n eri alan työpajoissa tai päästä työkokeiluihin yrityksiin. Työkokeilun aikana ohjausta saa myös muihin työvalmiuksia parantaviin ja elämänhallintaan liittyviin asioihin. Tarjoamme myös tarvittavia pienkoulutuksia ja kursseja osallistujille, mm. työturvallisuus, tulityökortti ja hygieniapassi. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnan tarkoituksena on löytää osallistujille sopiva koulutus- tai työpaikka, eli meille voi tulla kokeilemaan ja löytämään oman juttunsa ja jatkaa eteenpäin. Ytyä ry:n työpajat: autojen huolto ja korjaus - pajassamme on kaikki nykyaikaiset laitteet metallipaja - mahdollisuus tehdä ja työstää erilaisia tuotteita metallisorvilla ja hitsaten (puikko ja mig) maalaus - eri materiaaleihin ja erikokoisiin kohteisiin pienkonekorjaus - mm. ruohonleikkurit, polkupyörät ja kodinkoneet pienimuotoinen puutyöpaja toimistotyö Catering ja ravitsemisalaan on mahdollista tutustua YtyTyö Oy:n Satamaruokalassa. Rakennustarvikkeiden kierrätystalo sekä Kirppismyymälä Onneli ovat myös mahdollisia työkokeilupaikkoja.

12 12 Y TY Ä RY TY Ö L L I S T Ä J Ä N Ä Ytyä ry. on työllistänyt vuonna 2014 korkeimmalla korotetulla palkkatuella/ perustuella määräaikaisiin työs uhteisiin 6 pitkäaikaistyötöntä, joiden palkat on maksettu Työ- ja elinkeinoministeriön ja Oulun kaupungin tuella. Ilman tukia palkattuna on ollut yksi henkilö. Yhdistyksen henkilöstöön on kuulunut 2 keittiöapulaista, 2 toimistotyöntekijää, 1 kirpputorityöntekijä, 1 autopajan ohjaaja sekä 1 rakennus-/korjaustyöntekijä. Projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden palkkoihin on saatu avus tusta ELYkeskukselta. Työkokeilussa on ollut kaiken kaikkiaan 56 henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on ollut yhdyskuntapalvelussa.

13 13 PÄIVÄKIRJA

14 14 Tammikuu Joululoman jälkeen työt lähtivät heti räväkästi liikkeelle. Edessä oli nimittäin Nu-Va talon tyhjennysurakka. Kauppakirjat talon myynnistä tehtiin Nuvan tavaroita ja huonekaluja kuljetettiin Ytyän toimiston tiloihin, ja osa huonekaluista (lähinnä toimiston kalusteita) jäi talon uudelle omistajalle. Muilta osin työt jatkuivat entiseen tapaan hankkeiden parissa. Ainoa muutos oli se, että Heli siirtyi Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeesta työskentelemään Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeeseen. Ytyä ry:n puheenjohtaja siirsi valtakirjalla nimenkirjoitusoikeuden hallituksen jäsenelle 30.4 asti. Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Tammikuun alussa laitettiin useita avoimia paikkoja hakuun TE-toimistoon. Haimme toimistopajan-, autopajan- ja keittiötyön ohjaajia sekä 1-2 toimistotyöntekijää. Tammikuussa haastattelimme yhteensä 24 henkilöä. Yksi toimistotyöntekijä aloitti työkokeilussa jo Yksi henkilö aloitti palkkatuella 24.1 (siirrettiin toisen työnantajan tehtäviin YtyTyölle) Kempeleen ruokalassa. Kempeleen ruokala suljettiin Työntekijät siirtyivät työskentelemään Satamaruokalaan. Nuorten kanssa käytiin tutustumassa Oulun kaupungin työpajoihin, jotka olivat siirtyneet toimimaan kaikki saman katon alle. Nuoret osallistuivat lisäksi Työelämään tapahtumaan sekä työvoimakoulutuksen infotilaisuuteen. Yksi uusi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Eija ja Sari kävivät välityömarkkinoiden palkkiokokeilun infossa..

15 15 Helmikuu Kevään yhteyshaun lähestyessä nuoret kävivät tutustumassa OSAO:n Haukiputaan yksikköön sekä Luovin koulutuspalveluihin Oulussa. Sari avusti nuoria yhteishakuun liittyvissä asioissa, sekä ohjasi nuoria työhakemusten ja CV:n teossa. Toisilla oli tavoitteena löytää kesätyö ja toisilla vakinainen työ. Hanketta ja työpajoja esiteltiin Byströmin talolla olleessa Tarviikko nää jeesiä tapahtumassa. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmä kokoontui 5.2. Toimistopajan työtilaa järjesteltiin siihen malliin, että kaksi uutta työkokeilijaa pystyivät aloittamaan siellä 10.2 työskentelyn. Toimistopajalla työskenteli siis tällä hetkellä työkokeilussa 3 pitkäaikaistyötöntä sekä yksi nuori työkokeilija. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla. Satamaruokalassa järjestettiin kaikille avoimia infotilaisuuksia Infojen aiheena olivat Kelan palvelut, TE-toimiston palveluiden muutokset, toimeentulotuki, ulosottoasiat sekä Takuusäätiön toiminta. Infoista tiedotettiin lehtimainoksella, sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Valitettavasti kuitenkin osallistujamäärä infoihin jäi hyvin pieneksi. Projektihenkilöstö kävi tutustumassa Tornion työvoimalasäätiöön. Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen -hankkeen piirissä jatkettiin haastatteluja työnhakijoille, sekä käytiin muutamia palavereja yrittäjien kanssa mahdollisesta yritysyhteistyöstä. Oppisopimusasioita selviteltiin yhden työkokeilijan osalta. Kaksi työkokeilijaa pyrki työvoimakoulutukseen. Loppukuusta kävimme Ouluhalliin tutustumassa, koska suunnittelimme suuren kirppistapahtuman järjestämistä siellä. Toimistopajan työntekijöiden kanssa paneuduttiin toimintamme markkinointiin.

16 16 Maaliskuu Maaliskuun alussa kävi Oulu-lehden toimittaja tekemässä jutun Ytyän työpajoista sekä tulevasta suurkirppistapahtumasta. Monika ja Eija kävivät palaverissa kaupunginjohtajan luona. Ytyä ry:n tilintarkastus tehtiin Yksi toimistopuolen työkokeilija pääsi Liiketoimintaosaamisen työvoimakoulutukseen, joka alkoi 17.3, ja samana päivänä aloitti uusi työkokeilija Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Kolme työnhakijaa kävi yhteistyöyrittäjän luona työhaastattelussa. Autopajalla työkokeilussa ollut työntekijä siirtyi palkkatuettuun työhön, ja kolme nuorta työkokeilijaa aloitti autopajalla. Yksi nuori aloitti työkokeilun toimistopajalla suurkirppiksen tapahtumajärjestelyissä. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Satamaruokalaan. Heli ja Eija kävivät välityömarkkinoiden ja työhallinnon yhteiskokouksessa. Antti ja Monika kävivät tutustumassa Kestävän kehityksen keskukseen. Tulevan suurkirppistapahtuman ( ) suunittelu- ja järjestelytyöt työllistivät kaikkia mukavasti. Tehtiin laaja-alaista markkinointia (lehtimainokset, sähköinen media ja mainosten jakaminen). MTV 3:lle suunniteltiin mainos, joka alkoi pyöriä huhtikuun puolella. Etsittiin malleja muotinäytökseen ja heille asusteita kierrätysvaatteista. Otettiin myyjien pöytävarauksia vastaan ja vastattiin asiakkaiden kyselyihin. Puutyöpajalla suunniteltiin ja rakennettiin kirppispöytiä.

17 17 Huhtikuu Aprillipäivänä kävi yksi työkokeilija onnistuneesti suorittamassa hygieniapassikoulutuksen. Samana päivänä saimme täytekakkukahvit toiminnanjohtajan synttäreiden kunniaksi. TE toimistoon laitettiin avoimeksi kokin palkkatukipaikka. Kaksi toimistopajan työkokeilijaa siirtyivät palkkatuelle 7.4 lähtien. Yksi työnhakija kävi meillä haastattelussa yhteistyöyrittäjän paikkaan liittyen. Satamaruokalassa ollut työkokeilija siirtyi palkkatuelle lähtien. Samana päivänä aloitti uusi työntekijä työkokeilussa Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla. Yksi nuori aloitti työkokeilun autopajalla ja yksi nuori puutyöpajalla. Kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Kolme nuoristamme osallistui Byströmin talon kesätyötapahtumaan, ja kaksi heistä onnistui heti saamaan sen kautta keikkatöitä. Ytyän hallitus kokoontui 15.4 ja 16.4 oli Yhteinen matka työttömyydestä työllistymiseen hankkeen ohjausryhmän kokous. Pääsiäisen jälkeen alkoivatkin lopputohinat suurkirppiksen järjestelyiden osalta. Kerättiin kasaan Ouluhalliin mukaan lähteviä tavaroita, pidettiin muotinäytöksen kenraaliharjoitus ja tehtiin viimeiset ostokset/hankinnat. Perjantaina kuljetettiin tavaroita Ouluhalliin ja haettiin arvonnan pääpalkintona ollut Jopo-pyörä Jussin pyöräpisteestä. Perjantain ja lauantain välisenä yönä laitettiin Ouluhalliin myyntipöydät paikoilleen sekä oma kahvilapisteemme kuntoon. Lauantaiaamuna osa väestä tuli töihin jo viideksi Ouluhallille valmistelutöihin. Kirppismyyjiä aloimme vastaanottamaan jo ennen seitsemää, ja siitäpä päivä sitten vierähtikin melkoisen hulinan ja tohinan merkeissä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja saavutti yleisömenestyksen. Tapahtuma alkoi kello kymmeneltä, ja jo paljon ennen sitä olivat lippujonot pitkät. Arvioitu kävijämäärä oli henkilöä. Saimme olla ylpeitä siitä, että kuinka hyvin tapahtumasta/järjestelyistä selvisimme niinkin vähällä työntekijämäärällä mitä meitä loppujen lopuksi oli.

18 18 Suurkirppistouhujen jälkeen palattiin normaaliin työarkeen. Maanantaina 28.4 oli Ytyän vuosikokous Satamaruokalassa. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui Rauni Halonen. Jo aiemmin olimme saaneet suruviestin Ytyän hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Sulo Lahdenperän kuolemasta. Toukokuu Vapun jälkeinen perjantai oli ytyäläisillä vapaapäivä, jonka olimme ansainneet suurkirppistapahtumassa työskentelystä. Toukokuu sujui normaaleissa työku vioissa. Terve nuori yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhmä kokoontui Monika, Eija ja hallituksen jäsen Jani olivat TVY:n järjestämässä Yhdistys työnantajana koulutuksessa Neljä henkilöä kävi suorittamassa hygieniapassikoulutuksen ja kaksi henkilöä suoritti työturvakortin. Kaksi työkokeilijaa aloitti puutyöpajalla, yksi metallityöpajalla ja yksi autopajalla. Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Toukokuun loppupuolella alettiin suunnittelemaan kirppismyymälän perustamista Välivainiolle ja laitettiin kirppistyöntekijöiden paikkoja auki TE-toimistoon. Toukokuun lopussa ehdittiin jo tekemään haastattelujakin paikkoihin liittyen. Palkattiin yksi työntekijä tekemään kirppiksen myyntih yllyköitä. Muutama nuorten työpajalainenkin oli apuna hyllyköiden teossa.

19 19 Kesäkuu Kirppiksen työntekijöiden haastattelut jatkuivat. Ytyän hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.6. Ensimmäinen Onnelin työntekijä aloitti työkokeilussa 5.6. Kirppismyymälän järjestely- ja siivoustyöt pitivät kaikki kiireisinä. Kirppismyymälä Onnelin avajaiset olivat Avajaisissa tarjosimme asiakkaille kakkukahvit. Avajaispäivänä aloitti yksi työkokeilija Onnelissa ja seuraavana päivänä myös yksi. Projektihenkilöstö toimi vuorotellen työkokeilijoiden työnohjaajina. Viikolla 26 saimme 4 uutta työkokeilijaa kirppikselle. Valitettavasti kuukauden sisällä työkokeilijoista joutui 3 lopettamaan työkokeilun terveydellisistä syistä. Yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa ja kaksi nuorta kävi suorittamassa työturvakortin. Osallistuimme Toppilan Meripäiville ( ) siten, että pidimme Satamaruokalan silloin avoinna. Satamaruokalan kellarikerrokseen järjestettiin lapsille aarteenetsintää merirosvon kanssa. Heinäkuu Heinäkuu sujui normaaleiden töiden merkeissä. Osa henkilöstöä oli kesälomalla, ja tämä aiheutti jonkin verran töiden järjestelyitä. Kolme uutta työkokeilijaa aloitti Onnelissa. Kirppistyöntekijöiden haastatteluja tehtiin myös vielä heinäkuussa. Yksi Onnelin työkokeilijoista siirtyi palkkatuelle 9.7. Nuorten työpajalla aloitti kolme uutta työkokeilijaa. Ytyän hallitus piti puhelinkokouksen 11.7.

20 20 Elokuu Normaaleiden työkuvioiden lisäksi alettiin valmistautumaan tulevaan syyskuiseen Ouluhallin suurkirppistapahtumaan. Tehtiin mainontaan, otettiin pöytävarauksia vastaan, vastailtiin asiakkaiden kyselyihin sekä myytiin tapahtumaan ennakkolippuja. Ennakkolippuja oli myynnissä Ytyän toimistolla, Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla, kirppismyymälä Onnelissa ja Satamaruokalassa. Kalevan toimittaja ja kuvaaja kävivät Satamaruokalassa 7.8. Satamaruokala oli osallisena jutussa, jossa kerrottiin historiallisesta Toppilasta. Ytyän toimistolle tuli yksi harjoittelija. Tämä työntekijä oli aiemmin ollut toimistopuolella työkokeilussa, josta hän lähti opiskelemaan. Hän tuli nyt toimistolle suorittamaan opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa. Nuorten työpajalle tuli kaksi uutta työkokeilijaa, ja yksi nuori aloitti työkokeilun Satamaruokalassa.Yksi työkokeilija siirtyi palkkatuettuun työhön Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Yksi Onnelin työntekijöistä kävi suorittamassa hygieniapassin. Ytyän hallituksen kokous oli 26.8.

21 21 Syyskuu Syyskuun alussa yksi työntekijä aloitti työkokeilun Satamaruokalassa. Onnelissa aloitti kaksi työkokeilijaa ja autopajalla yksi työkokeilija. Hygieniapassin kävi suorittamassa yksi työkokeilija. Lisäkiireitä syyskuun ensimmäiselle viikolla aiheutti suurkirppis, joka pidettiin 6.9 Ouluhallissa. Tällä kertaa työtaakkaamme helpotti se, että myyntipöytien paikoilleen laittamisen ja niiden poispurkamisen hoiti ulkopuolinen taho. Muutenkin järjestelyt sujuivat jo vanhalla rutiinilla ja edellisestä kerrasta viisastuneena. Tämän kertainen suurkirppis ei saavuttanut aivan niin suurta suosiota kuin järjestyksessään ensimmäinen suurkirppari. Saamamme palaute oli kuitenkin positiivista, ja tapahtumalle toivottiin jatkoa. Ytyä sai tapahtumasta myös suuren määrän vaatteita ja muuta tavaraa lahjoituksina. Ytyän molempien hankkeiden ohjausryhmät kokoontuivat syyskuussa, ja myös hallitus piti kokouksen 25.9.

22 22 Lokakuu Lokakuun alku sujui normaaleissa työkuvioissa. Toiminnan tehostamiseksi ja kiinteitä kuluja karsiaksemme oli tehty päätös, että Onneli siirretään samaan yhteyteen Rakennustarvikkeiden kierrätystalon kanssa. Välivainiolla sijaitseva Onneli oli viimeisen kerran avoinna Jo aiemmin oli yksi työntekijä ja yksi työkokeilija siirtynyt sieltä työskentelemään Rakennustarvikkeiden kierrätystalolle. Viikolla 42 aloitettiin Onnelin tyhjennysurakka. Lauantaina Rakennustarvikkeiden kierrätystalolla järjestettiin tyhjennysmyynti, jotta saatiin tilaa Onnelin toiminnalle. Ytyän hallitus kokoontui Sari ja Antti kävivät esittelemässä hankkeitamme TE-toimistossa Hankkeet tutuksi tapahtumassa. Yksi työntekijä kävi suorittamassa hygieniapassin. Nuorten työpajalle tuli kolme uutta työkokeilijaa. Marraskuu Marraskuun kahdeksas päivä vietettiin Kirppismyymälä Onnelin avajaisia Rakennustarvikkeiden kierrätystalon tiloissa pullakahvitarjoilun merkeissä. Ytyän hallitus kokoontui TE-toimiston virkailijoita kävi toimintaamme tutustumassa Satamaruokalassa aloitti yksi nuori työkokeilun. Marraskuun viimeisenä lauantaina vietettiin joulunavajaisia kierrätystalollamme. Tarjosimme asiakkaille grillimakkaroita, kahvia, kakkua, pullaa, pipareita ja mehua. Paikalla olivat myös Korvatunturilta joulupukki ja muori. Joulupukki jakoi lapsille karkkia, ja lapset saivat myös piirtää/kirjoittaa oman tervehdyksensä joulupukille. Tapahtumasta oli ilmoitettu lehtimainoksella Oulu-lehdessä sekä mainoksilla sosiaalisessa mediassa. Paikalle tulikin ihan uusia kasvoja, jotka eivät olleet ennen meillä käyneet. Siinä mielessä tapahtuma oli onnistunut. Lapsia olisi paikalle voinut tulla enemmänkin, kun joulupukki ja muori olivat varta vasten Korvatunturilta tänne saapuneet.

23 23 Joulukuu Terve Nuori Yhteiskunnassa hankkeen ohjausryhm ä kokoontui Satamaruokalassa Autopajalla aloitti ensimmäinen tyttö työkokeilussa. Ytyän väki vietti joululomaa , ja toimipisteemme olivat silloin suljettuina.

24 24 KUVIA TOIMINNASTA JA TAPAHTUMISTA

25 25 Kirppismyymälä Onneli Välivainiolla Onneli Toppilan toimitalossamme Rakennustarvikkeiden kierrätystaloa

26 26 KUVIA TYÖPAJASTA yleiskuva hallista autonosturi hiekkapuhalluskaappi ilmastointihuoltolaite metallisorvi maalausseinä

27 27 KUVIA OULUN SUURKIRPPUTORILTA Yleiskuvaa hallista ennen tapahtuman alkamista Jonotusta

28 28

29 29 Henkilökuntaa töissään Kirppismyyjien vastaanotto Lipunmyynti Makkaranmyyntiä Kahvilan pitoa Arvonnan suorittaminen

30 30 Esiintymislavan ohjelman juonsi StellaPelle. Säestäjänä hänellä oli Pertti Haipola. Oulun Tähtisirkus esiintyi. Laulaja Niina Kähönen viihdytti yleisöä.

31 31 Henkilökunta toimi myös muotinäytöksessä malleina.

32 32 Malleina oli myös vapaaehtoistyöntekijöitä.

33 33 KIERRÄTYSMYYMÄLÄN JOULUNAVAJAISET

34 34 LEHTILEIKKEITÄ

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 YTYÄ ry Tukkitie Oulu Avoinna arkisin klo 8-15

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013

Työllistämispalvelut NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 NASTOLAN KUNNAN TYÖPAJAT 2013 Organisaatiokaavio Kunnan työllistämispalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Nastolan Kakstahti Nastolan Kierrätyskeskus Ympäristötiimi Lounaskahvila Tekninen työpaja Kiinteistöyksikkö

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin

Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla. Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin Vuonna 2007 Suomessa Suomessa asui 5,3 miljoonaa ihmistä, heistä yli miljoona pääkaupunkiseudulla Työ ja elinkeinotoimistoissa oli keskimäärin 217 000 työtöntä tötötätöhkij työnhakijaa Ulkomaalaisia työnhakijoita

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 1 - OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI VAIHTOEHTOINEN AMMATTIKOULU SOVINTO RY Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 2 - KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016

Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Liite 4 201 Mikkelin kaupungin keskeiset asukasluvut, työttömyysprosentit, avoimet työpaikat sekä työmarkkinatuen vertailu 11 kaupunkiin Hallintopalvelut 2016 Seuraamme kaupungin

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö

Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, KOPPI -hanke Hannele Liesmäki, työ- ja yksilövalmennus päällikkö, Espoon Diakoniasäätiö KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ. GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ GREEN CARE 4.4.2013 Anita Hevosmaa KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TAUSTA Perustettu 2002; Kokkolan kaupunki, K-P:n koulutusyhtymä, K-P:n sos. psyk. yhdistys, Ventuskartano ry, Villa Elba ja Kokkolan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen

Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista. 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Prosessiarviointia Paltamon työllistämismallista 26.11.2013 Päätösseminaari Jouko Kajanoja ja Tellervo Nenonen Miksi prosessiarviointia ja ketkä arvioivat Arvioinnissa kysyttiin, mikä onnistui, mikä epäonnistui

Lisätiedot

Loppuraportti. 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI. Lahden 4H-yhdistys ry maaliskuu 2011

Loppuraportti. 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI. Lahden 4H-yhdistys ry maaliskuu 2011 2010 Loppuraportti 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI maaliskuu 2011 Raportointiajanjakso: 1.7.2010-31.1.2011 Hankkeen nimi: 4H-kotieläinpiha -hanke Päätösnumero:

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon, Liite B 5 Kokkolan työvoiman palvelukeskus, Pietarsaaren toimipiste INTRO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toiminta Työvoiman Palvelukeskus Intro on Pietarsaaren seutukunnan kuntien: Pietarsaaren, Pederören, Luodon,

Lisätiedot

NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar

NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar NUORTEN HYVINVOINTITIETOJEN KOONTILOMAKE/KOKO VUOSI 2014/ar Etsivä Nuorisotyö Yleisimmät huolenaiheet/etsivä Nuorisotyö Tammikuu Kesätyöt, yhteishaku Toimeentulo Helmikuu Kesätyöt, yhteishaku Toimeentulo

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä Toimenpiteet ja vaikutukset TAUSTATIETOA Aamujakelun jakoalue on jaettu neljään osaan: keskusta, itä, etelä ja länsi. Kullakin osalla on oma aluepäällikkönsä. Osat on

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa

Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Ajankohtaiset muutokset TEpalveluissa Hämeen TE-toimisto 1 Muutokset TE-palveluissa Asiakasta koskevat määritelmät Asiakas JTYPL:n mukaisia palveluita, tukia tai korvauksia hakeva tai saava yksityinen

Lisätiedot

Omnian nuorten työpajat

Omnian nuorten työpajat Omnian nuorten työpajat Sisällys Turha notkua kotona!... 3 Yksilöohjaus... 3 Taidepaja... 5 Tekstiilipaja T A T Z I A... 5 Puu- ja kunnostuspaja... 5 Kulttuuripaja... 5 Auto- ja kuljetuspaja... 7 Audiopaja...

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalla on sotainvalidien ja veteraanien vanhustenhuoltoon, Keski-Suomen yhteistyöseminaari 10.5.2012 Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Pajalta yritykseen. Armi Laamanen Yrityskoordinaattori

Pajalta yritykseen. Armi Laamanen Yrityskoordinaattori Pajalta yritykseen Armi Laamanen Yrityskoordinaattori Yhteistyön rakentaminen pajan ja yritysten välillä. Yrityksen vai asiakkaan näkökulma, vai molempien? Asiakkaan tukeminen ensimmäisellä työpaikalla.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Niina Laitisen opinnäytetyö

Niina Laitisen opinnäytetyö Niina Laitisen opinnäytetyö Työnantajien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutujat takaisin työpolulle 9.5.2012

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95 12.11.2014 Sivu 1 / 1 4100/02.05.01/2014 95 Valtuustokysymys palkkatukityöstä ja oppisopimuskoulutuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Heidi Nihtilä, puh. 043 825 7356 Kaarina

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015

Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Kansainvälinen rekrytointi yritysesimerkki Kokkeja Filippiineiltä MAMU-Ennakointikamari 23.4.2015 Satu Vennala Henkilöstöresurssipäällikkö Ravintolatoimiala HOK-Elanto Liiketoiminta Oy Kokkeja Filippiineiltä,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

Työllisyyden palvelurekisteri

Työllisyyden palvelurekisteri Työllisyyden palvelurekisteri 17.12.2015 Työllisyyden palvelurekisteri Oulun kaupungin työllisyyspalveluilla ei ollut olemassa toimivaa tietojärjestelmää työllisyyden hoidon kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot