Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat:"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ HIUKKAVAARAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN JOHTOSUHTEET JA YHTEISTOIMINTA AMPUMARADAT JA -PAIKAT JA NIILLÄ SALLITUT AMMUNNAT SEKÄ PAIKALLA OLEVAT AMPUMARATALAITTEET AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN KÄYTTÖOIKEUS AMPUMARADAN AMPUMA-AJAT: AMPUMA- JA HARJOITUSALUEELLE SAAPUMINEN JA POISTUMINEN AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN VASTAANOTTO SEKÄ LUOVUTUS AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN VARAAMINEN POIKKEUKSELLISEEN KÄYTTÖÖN VAROTOIMINNAN JÄRJESTELYT PÄIVITTÄISISTÄ AMPUMA-AJOISTA POIKKEAMINEN TURVALLISUUS TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA TAULULAITEHUOLTO AMPUMARADAN PAVILJONKI YHTEYSTIETOJA... 8 LIITE 1: AMPUMARADAT JA -PAIKAT, NIILLÄ SALLITUT AMMUNNAT SEKÄ PAIKALLA OLEVAT AMPUMARATALAITTEET... 9

3 1 YLEISTÄ 3(9) Tähän ohjeeseen on koottu keskeisimmät ohjeet siviiliampujille Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen käytöstä (Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen johtosääntö, PSHR:n asiakirja HG1322/ ). Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat: o Rata metrin rata (30 paikkaa) o Rata metrin rata (60 paikkaa) o Rata 3 25 metrin rata (A- ja B-puoli, yht ) o Rata 4 50 metrin rata (40 paikkaa) o Rata m:n rata (hirvirata, 2 paikkaa) o Rata 6 Sotilaspoliisi- ja practical-rata ampumataskut A-E (5 kpl) o Rata 8 Villikarjurata (3 paikkaa) o Rata 9 Haulikkorata Muut radat ja alueet ovat puolustusvoimien käytössä. 2 HIUKKAVAARAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN JOHTOSUHTEET JA YHTEISTOIMINTA Metsähallitus omistaa osan Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen maapohjasta ja puustosta vastaa alueen metsänhoidosta ja luonnonsuojelusta. Senaatti-kiinteistöt omistaa suurimman osan Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen maapohjasta ja puustosta omistaa Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen ratarakenteet (vallit), rakennuskiinteistöt ja ampumakatokset. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta (PSSLE) vastaa aluehallintoviranomaistehtävistä johtaa alueellaan eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan ampuma- ja harjoitusalueiden ylläpitoon liittyen osallistuu ampuma- ja harjoitusalueen tavoitetilan määrittelyyn ja johtaa toimenpidesuunnitelmien laatimisen. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto (PPOHMALTSTO) tekee esityksiä ampuma- ja harjoitusalueen kehittämisestä käsittelee ampumaradan paviljongin käyttöanomukset ja tilavaraukset. Pohjois-Suomen Huoltorykmentti (PSHR) toimii ampuma- ja harjoitusalueen vastuullisena hoitajana vastaa tila- ja harjoitusalueen varausten hyväksymisestä, ratavuorojen jaosta sekä käyttöoikeuksien myöntämisestä tekee pv:n ulkopuolisten käyttäjien ampuma- ja harjoitusalueen tilavaraukset PVAH:än laatii tarvittavat ammuntojen varoilmoitukset toteuttaa ampuma- ja harjoitusalueen kehittämistoimenpiteet osallistuu kehittämiseen toimimalla asiantuntijana ja palveluiden tuottajana ampuma- ja harjoitusalueen kehittämisessä ja ylläpidossa.

4 4(9) Oulun Metsästys ja Ampumaseura ry (OMAS) hallinnoi seuraavia Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen ratoja ja rakennuksia Rata 3, 25 metrin radan B-puoli (oikea puoli) ratalaitteineen Rata 4, 50 metrin radan ampumakatos ja ratalaitteet Rata 4, 50 metrin radan takana olevat toimisto-/ taulukopit (2 kpl) Rata 5, 100 metrin radan ampumakatos ja ratalaitteet Rata 8, villikarjuradan (*) ampumakatos (3 kpl) ja ratalaitteet Rata 9, haulikkoradan (*) heitintornit ja taukokoppi. vastaa edellä mainittujen ratojen kunnossapidosta, ampumatoiminnasta radalla sekä oman toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista solmii ratojen käytöstä käyttösopimuksen PSHR:n kanssa. OMAS ry on rakentanut (*) -merkityt kiinteät rakenteet Puolustusministeriön luvalla (PLMkiint-os ak n:o 2704/llg/kiint/85/ ). Puolustusvoimat voi käyttää edellä mainittuja ratoja palveluskäytössään. Mahdollisesta käytöstä sovitaan puolustusvoimien (PSHR) ja OMAS ry:n kanssa. OMAS:n hallinnoimille radoille ei kohdenneta PVAH:n tilavarauksia. Hirvirataa (rata 5) voidaan käyttää puolustusvoimien palveluskäytössä liikemaaliratana puolustusvoimien (PSHR) ja OMAS ry:n erikseen sopimina ajankohtina. Ampumaharjoituksen johtajan on hankittava ratalaitteiston käyttökoulutus OMAS ry:ltä ennen ampumaharjoituksen toimeenpanoa. Range Masters ry rakentanut neljä (4) practical-radan ampumataskua ylläpitää practical-ampumataskut (5 kpl) ja vastaa niiden siisteydestä. Muut puolustusvoimien ulkopuoliset ampumarata-alueen käyttäjät laativat PSHR:n kanssa sopimuksen ampumaratojen käytöstä. 3 AMPUMARADAT JA -PAIKAT JA NIILLÄ SALLITUT AMMUNNAT SEKÄ PAIKALLA OLEVAT AMPUMARATALAITTEET Kuva ampumaradoista ja -paikoista sekä taulukko sallituista ammunnoista ja ampumaratalaitteista on liitteessä 1. 4 AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN KÄYTTÖOIKEUS Ampumaratojen käyttöoikeus on viranomaisilla, jotka ovat tehneet ampumaradan käyttösopimuksen PSHR:n kanssa sekä siviiliampujilla, jotka kuuluvat seuraan tai yhdistykseen (vast.), joka on tehnyt ampumaradan käyttösopimuksen PSHR:n kanssa. Edellä mainitut voivat käyttää kaikkia kohdassa 1 mainittuja ampumaratoja ampumaharjoitteluun, jäljempänä mainituin tarkennuksin.

5 5(9) Seuraavien ratojen käytöstä sovittava Oulun Metsästys ja Ampumaseura ry:n (OMAS) kanssa: Rata 3, 25 metrin radan B-puoli Rata 4, 50 metrin rata Rata 5, 100 metrin rata Rata 8, villikarjurata Rata 9, haulikkorata. Seuraavien ratojen käytöstä on sovittava Range Masters ry:n kanssa: Rata 6, sotilaspoliisi- ja practical-rata A-E (5 kpl) Poikkeuksena edelliseen on sotilaspoliisi- ja practical -radan ampumataskut C- E. Näihin ampumalupa kutakin ampumakertaa varten on anottava PSHR:ltä, viimeistään kolme viikkoa ennen suunniteltua ampumapäivää. 5 AMPUMARADAN AMPUMA-AJAT: Maanantai - perjantai , lauantaina klo ja sunnuntaina klo AMPUMA- JA HARJOITUSALUEELLE SAAPUMINEN JA POISTUMINEN Kulku ampumaradoille tapahtuu Vaalantien risteyksestä Hiukanreittiä pitkin tulopisteelle, joka sijaitsee ampumaradan paviljongilla. Ampuja ilmoittautuu tulopisteellä ottamalla postilaatikosta käyttöilmoituslomakkeen. Käyttöilmoituslomakkeeseen kirjataan seuraavat tiedot: Ampumaradan numero, ampujien lukumäärä, joukko-osasto / seura (vast), päivämäärä, ampuma-aika, laukausmäärä ja ammunnan johtaja. Lomake palautetaan ammunnan jälkeen ampumaradan tulopisteellä olevaan lukittuun postilaatikkoon. Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa edellyttää, että ampuma- ja harjoitusalueen käytöstä pidetään kirjaa. Tästä johtuen alueen käyttäjien on ilmoitettava ampumansa laukausmäärät ammunnan jälkeen. Kuva. Malli lomakkeesta

6 7 AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN VASTAANOTTO SEKÄ LUOVUTUS Ammunnan johtaja/ampuja toimii ammunnan vastuuhenkilönä. 6(9) Ampumakatoksissa on huopa-alustat, joita käytetään varsinaisten ampuma-alustojen alla. Taulut ja taulukehikot ovat pääsääntöisesti näyttösuojassa tai ampumakatoksessa. Ammunnoissa käytetyt radat tai paikat on siivottava aina ammuntojen jälkeen. Kaikki roskat on kerättävä roska-astioihin. Ratakohtaiset roska-astiat tyhjennetään ampumakatoksen takana oleviin roskasäiliöihin. Ampujat keräävät hylsyt radoilla oleviin hylsyastioihin. PSHR vastaa ampuma- ja harjoitusalueen jätehuollon toteuttamisesta Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti. PSHR valvoo siisteyden noudattamista. Mikäli asiassa ilmenee laiminlyöntejä, voidaan laiminlyönnin aiheuttaneelta seuralta/yhdistykseltä perua oikeus käyttää ampumarataa. 8 AMPUMARATOJEN JA -PAIKKOJEN VARAAMINEN POIKKEUKSELLISEEN KÄYTTÖÖN PSHR käsittelee anomukset, jotka koskevat Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) alaisten ampumaseurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaan liittyviä tarpeita ampumaratojen poikkeuksellisesta käytöstä. Anomukset tällaisiin tapahtumiin tulee toimittaa PSHR:iin seuraavan vuoden osalta viimeistään kuluessa, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa. Osoitetiedot ovat kohdassa 15. Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentaja ratkaisee ampuma-alueen käytön muuhun kuin Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen johtosäännössä määritettyyn tarkoitukseen. 9 VAROTOIMINNAN JÄRJESTELYT Ampumaharjoituksen vastuuhenkilö, kilpailun johtaja tai yksittäinen ammunnan harjoittelija vastaa siitä, että ammunnat toteutetaan turvallisesti ja vaaraa aiheuttamatta. Sotilapoliisi- ja practical- radan siviiliammunnoissa noudatetaan Suomen Ampumaurheiluliiton sääntöjä ja practical-ammunnan kansainvälisiä sääntöjä (IPSC Handgun Competition Rules). Maalitaulut ja taulukehikot on ampumasuunnassa sijoitettava joko kiinteiden taululaitteiden tasalle tai taustavallia vasten. Ammunnan johtajan on varmistettava harjoitusjoukon osaaminen valmistavalla ase- ja ampumakoulutuksella. Samalla varmistutaan siitä, ettei taustavallin yli ammuta. Ampumakatosten yhteydessä oleva punainen valomajakka on sytytettävä ammunnan ajaksi. Ajoneuvojen pääsy vaara-alueelle 150 metrin ja 300 metrin radoilla estetään asettamalla puomi ampumakatoksen päädystä näyttösuojaan johtavalle tieuralle ampumakatoksen kohdalle. Puomissa on ilmoitus radalla tapahtuvasta ammunnasta. Näyttösuojien (150 metrin ja 300 metrin radat) päädyissä oleva punainen lippu on nostettava salkoon siksi ajaksi, kun näyttösuojan henkilöstö on suojautuneena näyttösuojassa.

7 10 PÄIVITTÄISISTÄ AMPUMA-AJOISTA POIKKEAMINEN 7(9) Ampumaradan käytöstä sopimuksen tehneiden seurojen ja yhdistysten (vast.) on lähetettävä anomus ko. vuodelle suunnittelemistaan kohdassa 5 olevista normaaleista ampuma-ajoista poikkeavista ammunnoista PSHR:iin vuosittain viimeistään 1.3. mennessä. Osoitetiedot ovat kohdassa TURVALLISUUS Puolustusvoimat valvoo Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueen turvallisuutta sekä alueen ohjeiden mukaista käyttöä. Ampumaradan käyttöoikeuden omaavilla siviiliampujilla on lupa liikkua vain ampumarata-alueella. Kaikkien alueella liikkuvien on tarvittaessa kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä sekä oikeutensa ampua ampumaradalla. Ampumaratojen käyttäjien on noudatettava ratakohtaisia määräyksiä ja huolehdittava ammuntojen turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueella on tallentava kamera-valvonta. Siviiliampujia pyydetään ilmoittamaan ampuma- ja harjoitusalueella havaitsemistaan epäkohdista tai väärinkäytöksistä virka-aikana PSHR:n ampumaratavastaavalle p Avotulen teko on kielletty Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalueella ilman erillistä lupaa. Tarvittaessa luvan avotulen tekoon myöntää PSHR. 12 TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA Onnettomuustilanteissa hälytetään apua soittamalla ensisijaisesti hätäkeskukseen numeroon 112. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan operaatiokeskukseen on tehtävä ilmoitus välittömästi hätäkeskukseen soittamisen jälkeen numeroon Hälytysajoneuvo tilataan ampumaradan Paviljongille osoitteeseen Hiukanreitti 225, josta se opastetaan onnettomuuspaikalle. Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan operaatiokeskukseen on tehtävä ilmoitus välittömästi onnettomuuden tapahduttua, vaikka hätäkeskusta ei olisi onnettomuuden tai vahingon vähäisyyden vuoksi tarvinnut hälyttää. 13 TAULULAITEHUOLTO Pohjois-Suomen Huoltorykmentti vastaa taululaitteiden huollosta. Suuremmat taululaitteiden huollot suoritetaan vuosihuoltosuunnitelman mukaisesti. 14 AMPUMARADAN PAVILJONKI Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenseurat voivat anomuksesta käyttää paviljonkia kilpailutoimintaan liittyen toimistotilana, mikäli puolustusvoimien tai vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toiminta ei sitä estä.

8 Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto hyväksyy kaikki ampumaradan paviljongin käyttöanomukset. Käyttöanomukset lähetetään Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimistoon, Hiukanreitti 40, Oulu, 8(9) 15 YHTEYSTIETOJA Pohjois-Suomen Huoltorykmentti PL Oulu PSHR:n ampumaratavastaava PSHR:n koulutusupseeri Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnan operaatiokeskus Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston asiakaspalvelu Oulun Metsästys- ja Ampumaseura ry (OMAS) Range Masters ry

9 9(9) LIITE 1: AMPUMARADAT JA -PAIKAT, NIILLÄ SALLITUT AMMUNNAT SEKÄ PAIKALLA OLEVAT AMPUMARATALAITTEET

ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003

ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003 HELSINGIN KÄSKY ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003 Tuusula R3656/5/D/IV TUUSULAN VARUSKUNNAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Vahvistan käyttöönotettavaksi Tuusulan varuskunnan ampumaratojen

Lisätiedot

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten

Sotilasalueiden kehittäminen. Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Sotilasalueiden kehittäminen Ehdotus sotilasalueiden kehittämisestä puolustushallinnon kansainvälistä ja kaupallista toimintaa varten Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT

PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT sivu 1 (7) PAYTRAIL- TILIN YLEISET EHDOT a) Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7, osoitteessa c/o Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, sähköposti asiakaspalvelu@paytrail.com, ( Paytrail ); ja b) 18 vuotta

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot