ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003"

Transkriptio

1 HELSINGIN KÄSKY ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto Tuusula R3656/5/D/IV TUUSULAN VARUSKUNNAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Vahvistan käyttöönotettavaksi Tuusulan varuskunnan ampumaratojen johtosäännön. Tuusulan varuskunnan ampumaradoilla suoritettavissa ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä; D 1.2, D 2.1, D 2.2, D 4.1 ja D 7.5 sekä tämän johtosäännön yleisiä ja ratakohtaisia erikois-määräyksiä. Ampumaratojen turvallisuus- ja erikoismääräykset liite-tiedostoina. Tämä johtosääntö astuu voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Tällä asiakirjalla kumotaan aikaisempi ampumaratojen johtosääntö. (HelItR:n asiakirja R3656/5/D/IV/ ) Rykmentin komentaja Eversti Ari Rautala Esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Harri Luoma LIITTEET Liite 1 Yleinen osa Liite 2 Kivääriratojen erikoismääräys

2 Liite 3 Hirviradan erikoismääräys Liite 4 Pienoiskivääriradan erikoismääräys Liite 5 Pistooliradan erikoismääräys Liite 6 Tilanneradan erikoismääräys Liite 7 Ampumaradat (karttapiirros) JAKELU TIEDOKSI A Pemaav-os LMpaE UudSlE HelSlE LMpa:n joukko-osastot PvKK MpKK SlMV Varalla olevan päivystäjän ohjekansio Käyttöoikeuden omaavat seurat ja järjestöt

3 YLEISTÄ 1. Omistus- ja johtosuhteet Tuusulan varuskunnan ampumaradat sijaitsevat Hyrylän kasarmialueella. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti johtaa ja vastaa Hyrylän kasarmialueen ampumaratojen käytöä, kehittämistä, valvontaa ja kunnossapitoa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Tuusulan palvelu-piste johtaa ja vastaa ampumaratojen kiinteistöjen kunnossapitoa, korjausta ja valvontaa sekä ampumaratojen teiden aurauksista. 2. Ampumaratojen käyttöoikeus ja valvonta Hyrylän kasarmialueen ampumaradat ovat ensisijaisesti Puolustusvoimien käytössä. Varuskunnan päällikkö hyväksyy ulkopuoliset käyttäjät. Ampumaradat ovat sotilasalueella, jonne on oikeutettu pääsemään: - sotilasosastot - puolustushallintoon kuuluva henkilöstö - poliisi virkatehtävissä - rajavartiolaitoksen henkilökunta virkatehtävissä - Henkilöt, joilla on varuskunnan päällikön myöntämä lupa (metsästys- ja ampumaseurat / vast) Ulkopuolisen käyttäjien on ennen luvan hyväksymistä suoritettava hyväksyttävästi kirjallinen koe ratojen käytöstä. (tasokoe) Ulkopuoliset seurat, järjestöt (vast) laativat ja ylläpitävät luetteloa henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti tasokokeen. Henkilöluettelot toimitettava HelItR:n henkilöstötoimistoon päivityksen jälkeen. Alueella suorittavat valvontaa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin sotilaspoliisit sekä henkilökunta. Ulkopuoliset käyttäjät ovat velvollisia pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja esittämään seuran tai yhdistyksen (vast) jäsenkortin ja pistokokein aseenkantoluvan. Mahdollisista väärinkäytöksistä, turvallisuuteen liittyvi stä laiminlyönneistä ja muista havainnoista on ilmoitettava virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virkaajan ulkopuolella vartiopäällikölle. Johtosäännön vastainen toiminta ampumaradoilla aiheuttaa henkilölle määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. Useamman tapauksen jälkeen seura, järjestö (vast) saa määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. 3. Hyrylän kasarmialueen ampumaradat - Kiväärirata, 300 m 20 paikkaa katos - Kiväärirata, 150 m 28 paikkaa katos - Haulikkorata, 100 m 5 paikkaa - Hirvirata - Pienoiskiväärirata, 50 m 20 paikkaa katos - Pistoolirata, 25 m 25 paikkaa katos - Tilannerata, 5 m - 25 m 2 ampumasektoria Ratojen yksityiskohtainen rakenne on selvitetty ratakohtaisissa erikoismääräyksissä. Ratojen sijainti liitteessä 1. Hirviradan käyttöoikeus virka-ajan ulkopuolella klo jälkeen on pääsääntöisesti Keski-Uudenmaan Riistan-hoitoyhdistyksellä.

4 4. Ampuma-ajat Ammuntoja saa suorittaa: Ma-Pe klo La klo ja klo Su klo Ammunnat ovat kiellettyjä: - Uudenvuoden päivänä - Loppiaisena - Pitkäperjantaina - 1. ja 2. Pääsiäispäivänä - Vapunpäivänä - Helatorstaina - Pv:n lippujuhlapäivänä - Helluntaina - Juhannusaattona ja juhannuspäivänä - Pyhäinpäivänä - Itsenäisyyspäivänä - Jouluaattona ja 1. ja 2. joulupäivänä - varuskunnallisina juhlapäivinä Poikkeamat ampumapäiviin ja -aikoihin hyväksyy varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) Lauantaisin klo välisenä aikana suoritettavista ammunnoista on sovittava tapauskohtaisesti Keravan seurakunnan kanssa. Yhteyden ottamisesta vastaa ammunnan johtaja tai tapahtumanjärjestäjä. Keravan seurakunnan puhelin numero on Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150 m ampumapaikka ja taulut voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Ampumaradat voidaan sulkea tarvittaessa talvikaudeksi. 5. Suoritettavat ammunnat ampumaradoilla saa suorittaa ammuntoja alle 12mm:n kiväärikaliiperisilla aseilla (kivääri, rynnäkkökivääri, pienoiskivääri pistooli, konepistooli, singon sisäpiippu) ja haulikolla. Ampumaradoilla suoritettavien ammuntojen tulee olla koulu-ammunnoiksi luokiteltavia ammuntoja, joita ovat: - puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset kouluammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien ase- ja kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen Metsästäjäliiton ja Metsästäjäin keskusjärjestön hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat (ml kohdistukset) - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä

5 6. Ratojen varaaminen Varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) hyväksyy ulkopuolisten käyttäjien ampumaohjelmistot vuosittain. Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä on käsketty kullakin ampumaradalla sallitut ammunnat (aseet ml). Vain ratakohtaisissa erikoismääräyksien mukaisissa ammunnoissa vaara-alue päättyy tausta- ja sivuvalleihin. Ratojen erikoismääräykset liitteinä. Sarjatuliammunnat ovat kielletty pl apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:llä, jolloin voidaan ampua lyhyitä sarjoja. Aseiden kohdistus on tarkastettava kertatulella ennen ammunnan aloittamista. Ampumaratojen varaukset hoitaa Helsingin ilmatorjuntarykmentin henkilöstötoimisto. Ratavaraukset siirretään varuskunnallisen tietojärjestelmän palvelimelle, josta se on luettavissa asemalta r:\kouljärjos\a-radat radat. 7. Yleiset määräykset Luvat kilpailuja ja erillisiä tapahtumia varten on anottava erikseen varuskunnan päälliköltä. Ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) kilpailuja ja tapahtumia suunniteltaessa tulee välttää kivääriratojen osalta peruskoulutuskausia (tammi-, helmi-, heinä- ja elokuu). Puolustusvoimien omien joukkojen ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä: - aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelystä (D 1.2), - pienikaliperisilla aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.1), - kuulonsuojaaminen (D 7.5), - panssaritorjunta-aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.2) sekä - ampumaratojen johtosääntöä Pv:n ulkopuoliset noudattavat ampumaratojen johtosääntöä (ml. ratakohtaiset erikoismääräykset) sekä omia turvallisuusmääräyksiä. Ampumaoikeutta anottaessa määräykset ja ampuma-ohjelmistot on esitettävä varuskunnan päällikölle. Kaikissa ammunnoissa on aina oltava nimetty ammunnan johtaja. Useamman järjestön (vast) ampuessa samalla radalla samanaikaisesti on ampujien valittava johtaja keskuudestaan. Vastuu johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta on osaston ampuessa ammunnan johtajalla. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta.

6 Ammunta on heti keskeytettävä, kun - vaara-alueella todetaan asiaankuulumatonta liikettä, - viestiyhteys näyttösuojaan katkeaa, - havaitaan turvallisuutta vaarantava virhe, - ampuma-alueella syttyy laajeneva palo tai - ihminen, ajoneuvo, ilma-alus havaitaan vaaraalueella. Jokainen joka huomaa vaaran uhkaavan, on velvollinen heti keskeyttämään ammunnan komentamalla SEIS. Kaikkien on tällöin heti toistettava SEISkomento, varmistettava aseensa ja pidettävä se maalialueelle suunnattuna. Jokaisen esimiesasemassa olevan ammunnan henkilöstöön kuuluvan on valvottava varomääräysten, ampumaradan tai -alueen johtosäännön sekä turvallisuutta koskevien muiden määräysten ja ohjeiden noudattamista ja puututtava välittömästi havaitsemiinsa turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin. Ulkopuolisen seuran, järjestön (vast) ammunnan johtajan tai tapahtuman järjestäjän on ilmoittauduttava päävartiossa ennen ammunnan aloittamista ja ammunnan päätyttyä. Käyntien yhteydessä merkitään käyttötiedot päävartiossa olevaan käyttöpäiväkirjaan. Tilanne- ja hirviradalla ammuttaessa ammunnan johtajalla on oltava ammunnan aikana punainen varoliivi tai tunniste. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin (pl pistoolirata). Metallisten, osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava radoilla oleviin keräyspisteisiin. Taulut joita voidaan vielä käyttää ammunnassa on paikattava taulun väriin soveltuvalla paikalla. Hylsyt on kerättävä jokaisen ammunnan jälkeen ampumapaikoilla oleviin keräyspisteisiin ratakohtaisten erikoismääräysten mukaisesti. Ennen ammunnan alkua on nostettava ratakohtaiset ammunnoista varoittavat punaiset varoitusmerkit, -liput tai sytytettävä varoitusvilkut. Ratojen avaimet säilytetään päävartiossa, josta ne kuittausta vastaan luovutetaan. Ammunnan päätyttyä avaimet on palautettava päävartioon. Rykmentin perusyksiköillä, Ilmatorjuntakoululla ja Hyrylän Korjaamolla on omat avaimet. Valojuovapatruunoita ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana. Käyttäjät huolehtivat siitä, että rata jää moitteettomaan kuntoon ja että roskat laitetaan roska-astioihin. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roskaastioihin vaan ne on toimitettava muonituskeskuksen takana olevaan jätepuristimeen. Rakennuslaitoksen Tuusulan palvelupiste vastaa kivääri-radan 150 m ampumapaikan roskalaatikon tyhjentämisestä. Huoltokeskus (autohalli) vastaa muiden roska-astioiden (sulot) tyhjentämisestä kerran viikossa perjantaisin. Tarvittaessa henkilöstötoimisto voi käskeä virka-apuosaston siivoamaan radat ja tyhjentämään roska-astiat. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roska-astioihin. Rikkoutumisista tai muista epäkohdista on ilmoitettava

7 virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virka-ajan ulkopuolella vartiopäällikölle. 8. Lääkintähuolto ja toimenpiteet onnettomuustapauksissa Puolustusvoimien ammunnoissa lääkintähuolto toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen mukaisesti; Ammuttaessa ampumaradoilla kouluammuntajaoissa on ampuvan osaston mukana oltava riittävän ensiapukoulutuksen saanut henkilö, lääkintämiehen laukun varustus. Riittäväksi ensiapukoulutukseksi katsotaan vähintään lääkintämiehen koulutus sekä upseerin tai opistoupseerin peruskoulutukseen sisältyvä ensiapukoulutus. Onnettomuustapauksissa on välittömästi hälytettävä apua yleisestä hätänumerosta 112. Jos kyseessä ei ole hengenvaara apua voidaan hälyttää varuskuntasairaalasta p Onnettomuustapauksista on heti ilmoitettava päävartioon p , joka edelleen ilmoittaa niistä virka-aikana esikuntapäällikölle ja virka-ajan ulkopuolella varalla ole-valle päivystäjälle (VOP). 9. Muut asiat Ampumatarvikkeiden yön yli säilytyksestä on käsketty HelItR:ssä erillisellä asiakirjalla. Ampumarata-asioita hoitavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat ampumaratojen ilmoitustauluilla. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Hyrylän kasarmialueen ampumaradat Ratakohtaiset erikoismääräykset

8 KIVÄÄRIRATOJEN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat Kaksiosainen kivääriampumarata. 300m kiväärirata - 20 ampumapaikkaa - 50, 100 ja 150 m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 300m matkalta - betoninen näyttösuoja - 20 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) 150m kiväärirata - 28 ampumapaikkaa - 50 ja 100m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 150 m matkalta - betoninen näyttösuoja - 28 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - sisäpiippuammunnat kertasingolla - ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammuttaessa 300 m:n kivääriradalla 200 ja 300 m:n matkalta ei 150m:n radalla saa ampua eikä siellä saa olla henkilöitä.. Ammunnat 300 m:n ja 150 m:n radoilla 150 m:n ja sitä lyhyemmiltä matkoilta samanaikaisesti on sallittu. Rataa varattaessa on ilmoitettava miltä etäisyydeltä ammunta suoritetaan. Ennen 300 m:n ammunnan aloittamista ammunnan johtajan on tarkastettava 150 m ampumarata, suljettava ampumaradalle johtavan tien portti ja asetettava porttiin ammunnoista varoittava taulu. Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa. Kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150m:n ampumapaikka voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja tai taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitettään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään vain asennettuihin laitteisiin.

9 Taulut on asennettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut ja taululaitteet on asennettava niin, että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (näyttösuojan edessä olevan suojavallin yläreuna) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Ampumataulujen (01) nostaminen on ohjeistettu näyttösuojissa olevilla ohjeilla. Ampumataulut (03) säilytetään näyttösuojassa olevissa säilytystelineissä. Käyttäjät korjaavat tarvittaessa 03-taulujen kehikot. Taulut on paikattava taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Kivääriradan kääntyvien maalilaitteiden käyttöohjeet on kiinnitetty 150 m ampumapaikan katoksen ilmoitustaululle. Käytöstä poistetut taulut on toimitettava parakin vieressä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Kivääriradalla liikkuminen on sallittu vain ampumasektoreiden reunoille rakennetuilla urilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ennen ammunnan alkua on sytytettävä ammunnoista varoittavat punaiset varoitusvilkut. Varoitusvilkut ovat ratakohtaiset. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan ampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olvien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista tehtävistä vastaa ammunnan johtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 150m katoksessa oleviin keräyslaatikoihin. Näyttösuoja ja ampumakatos lakaistaan tarvittaessa. Näyttösuojan yläluukut avataan näyttösuojassa olevien ohjeiden mukaisesti. Yläluukut on puhdistettava lumesta ennen ammuntojen aloittamista.

10 HIRVIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot HIRVIRATA - 50m, 100m ja 150m ampumapaikat - 2 kiinteää hirviampumapaikkaa 100m matkalta - 75m hirviampumapaikka - sähköisesti toimiva maalirata 2. Radalla suoritettavat ammunnat HAULIKKORATA (trap) - 5 ampumapaikkaa - sijainti 100 metrin ampumapaikan tasalla Hirvirata soveltuu ampumapaikkojen osalta ryhmäkohtaisten ammuntojen suorittamiseen. - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmistonmukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen metsästäjäliiton ja Suomen metsästäjäin keskusliiton hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - konepistoolilla - sisäpiippuammunnat kertasingolla - haulikolla Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanataiperjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Tauluja saa kiinnittää vain niitä varten asennettuihin laitteisiin. Taulut ja taululaitteet on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin, että taulun alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulujen ja taululaitteiden säilyttäminen hirviradalla on kielletty. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Liikkuvaa maalirataa voidaan käyttää hirviammunnoissa ja pv:n ampumaohjelmiston mukaisissa kivääri- ja apuaseammunnoissa 23 Itk:lla ja 12.7 itkk:llä. Hirviradalla liikkuminen on sallittu vain ajourilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty.

11 Ammuntojen ajaksi punainen merkki / lippu on nostettava ylös ja sytytettävä punainen varoitusvalo. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan kivääriampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olevien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista toimenpiteistä vastaa ammunnanjohtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 100 m:n ampumakatoksessa oleviin keräyslaatikoihin.

12 PIENOISKIVÄÄRIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot pienoiskiväärirata - 50 m - 20 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - betoninen näyttösuoja - sähköisesti toimiva taululaitteisto 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pienoiskivääri ammunnat kal.22 - vapaapistooliammunnat kal.22 Ampuminen sallittu vain ampumapaikalta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Kiinteissä taululaitteissa saa käyttää vain nauhatauluja. Irralliset taulut ja taululaitteet on kiinnitettävä puisiin taulukehikoihin. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun/taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden kaikilla käyttö radoilla on kielletty pl pv:n kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava pienois- ja pistooliradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Taulut paikataan taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen merkki/lippu on nostettava ylös tai sytytettävä punainen varoitusvalo. Näyttösuoja ja ampumakatokset lakaistaan tarvittaessa. Hylsyt kerätään katoksessa oleviin keräyspisteisiin.

13 PISTOOLIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot Pistoolirata - 25 m - 25 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - sähköisesti toimivat taululaitteet 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä Ulkopuolisten järjestöjen seurojen (vast) ammunnat pistoolikaliiperisilla aseilla kaliiperi patruuna lyijyluodilla. Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja. Taulut kiinnitetään taulunkääntölaitteiston kiinteisiin metallikehikoihin.. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (etusuojavalli) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulut paikataan taulun väriin soveltuvilla paikoilla. Tauluja voidaan säilyttää pistooliradan varastossa. Käytetyt taulut on toimitettava pistooli- ja pienoiskivääriradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Taululaitteiston edessä olevan pienen suojavallin päälle nouseminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen lippu / merkki on nostettava ylös tai sytytettävä punainen merkkivalo. Hylsyt kerätään ampumapaikan katoksessa oleviin keräyslaatikoihin ohjeiden mukaisesti. Ampumakatos lakaistaan tarvittaessa.

14 TILANNERADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat - kaksi erillistä ampumasektoria - ampumaetäisyys 5-25 metriä - Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pistoolilla - konepistoolilla - haulikolla 3. Varo- ja käyttömääräykset 3.1 Ammuntojen suunnittelu ja johtaminen Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Tilanneradalla voidaan ampua vain ampumaohjelmiston mukaisia tai varuskunnan päällikön hyväksymiä ammuntoja. Ammunnat toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen ja ampumaratojen johtosäännön mukaisesti. Tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johto- ja varohenkilöstön tulee olla riittävän kokemuksen omaavia kouluammuntojen johtajia, jotka ovat perehtyneet tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johtamiseen. Radalla on oltava ammunnan aikana ympäristöön näkyvä punainen lippu. Ammunnan johtajan on varmistuttava siitä, että kaikilla ammuntaan osallistuvilla on riittävät taidot ammunnan turvalliseksi suorittamiseksi ja ampujat tuntevat radoilla noudatettavat turvallisuusmääräykset. Ammunnan johtaja määrittää etenemistasat ja liikkumisen siten, että porrastusta ei synny liikaa. Jokaisella erillisessä suunnassa tai tilassa ampuvalla osastolla on oltava tulitoiminnan valvoja joka vastaa, että ampuva osasto toimii turvallisesti ammunnan johtajan käskemällä tavalla. Ammunnat on suunniteltava siten, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. ylä- tai alaviistoon ei saa ampua. Ammunnat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ratojen rakenteita kulutetaan mahdollisimman vähän. Ammunnan johtajan on huomioitava alustan turvallisuus ammunnan aikana (esim liukkaus ja hylsyt) ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi ja takaamiseksi. Ammunnan jälkeen ampumapaikka on siivottava. Käytetyt pahvitaulut ja taulukehikot on toimitettava ampumapaikan takana oleviin keräyspisteisiin. Hylsyt kerätään ampumapaikan takana oleviin keräysastioihin.

15 3.2 Maalitoiminta 3.3 Harjoittelumääräykset Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin, joista ei aiheudu kimmoke- tai muuta vaaraa ampujille. Maalitoiminta on järjestettävä siten, että se ohjaa ampujien toimintaa ja ehkäisee vaaratilanteiden syntymistä. Maalit on asetettava samalle korkeudelle ampujan kanssa siten, että maalin kautta kulkevan luodin lentoradan yläpuolelle jää vähintään 4 metriä taustavallia. Maalit on asennettava punakeltaisten tolppien ja taustavallien väliselle alueelle. Jokaisen ampujan on tiedettävä radalla noudatettavat harjoittelumääräykset. Kuulon- ja näönsuojaaminen on toteutettava voimassa olevien varomääräysten mukaisesti. Ammunnan johtaja käskee ampujien käyttämän varustuksen. Ase on oltava suunnattuna koko ammunnan ajan joko eteen maahan tai ampumasuuntaan. Sormi on pidettävä pois liipaisimelta kun aseella ei ammuta. Vaihdettaessa tuliasemaa, aseen on oltava mahdollisuuksien mukaan varmistettu. Jokaisen ampujan on tiedettävä sallittu ampumasuunta, liikkuminen ammunnan aikana ja maalit joita ammutaan. Jokaisen ampujan on huolehdittava osaltaan, ettei porrastusta synny liikaa. Ampuminen on kielletty jos aseen piippulinjan etupuolella on henkilöstöä.

16 Tuusulan varuskunta ampumaradat

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet:

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet: Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 8A1 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 1 YLEISTÄ Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-16.4.2017 18.4.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ alkaen toistaiseksi

VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ alkaen toistaiseksi Vehkataipaleen ampumarata AMPUMARATALAIN 763/2015 MUKAINEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Sivu 1( 8 ) VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Voimassaolo Perusteet 19.8.2015 alkaen toistaiseksi Ampumaratalaki

Lisätiedot

Radoilla käyttäydytään kun ampumaradoilla yleensäkin, toisen omaisuutta kunnioittaen ja paikallisia ratamääräyksiä tarkoin noudattaen.

Radoilla käyttäydytään kun ampumaradoilla yleensäkin, toisen omaisuutta kunnioittaen ja paikallisia ratamääräyksiä tarkoin noudattaen. Turku IPSC on saanut määräaikaisen käyttöoikeuden Porin Prikaatin Säkylän ja Raasin perusampumaradoille. Tämä on merkittävä parannus harjoittelumahdollisuuksiimme vaikka radoilla ei varsinaista Practical-Ammuntaa

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) Esikunta TAMPERE HG SATLSTOOHJE - KOULUTUS SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ

Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) Esikunta TAMPERE HG SATLSTOOHJE - KOULUTUS SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) 28.1.2011 SATLSTOOHJE - KOULUTUS 075 - SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ Lyhenne SATLSTOOHJE 075 - SATLSTOEHENKOS 2 Voimassaoloaika Asiakirjan päiväyksestä

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat 1250 mm Sisäradoilla tauluvalaistus on oltava vähintään 1500 luxia, suosituksena 10 m radalla 1800 luxia ja 50 m radalla 3000 luxia. Yleisvalaistus vähintään 300 luxia,

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen ohjeistusta on noudatettava.

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013) 22.10.2012 Huom! harjoitusvuorot ovat mahdollisia vain niinä aikoina, kun rata ei ole puolustusvoimien koulutuskäytössä. Laitteiden

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat.

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat. 52 RATAKORTTI 52. Yhdistyksen jäsenmäärä: Pintaala: Huoltotilat Ampumakokeita, ei kilpailutoimintaa Sähköverkkoliitäntä ympäristölupaa (ei vaadittu) Savukosken riistanhoitoyhdistyksen ampumarata Savukoski

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

RA 7 ammunta, Liite 2.7

RA 7 ammunta, Liite 2.7 RA 7 ammunta, Liite 2.7 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n

Lisätiedot

Tutustuminen Männikun ampumarataan

Tutustuminen Männikun ampumarataan Tutustuminen Männikun ampumarataan 12.11.2008 www.ampumaurheilukeskus.fi Männiku Ampumaurheilukeskuksen valtuuskunta kävi tutustumassa Virossa Männikun ampumarataan. Männikun rata sijaitsee vain 6km päässä

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2016

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2016 K-UAS Keski-Uusimaan Ampumaseura ry Jäsentiedote 1/2016 www.k-uas.fi Yleistä Keski-Uusimaan Ampumaseura ry Seuran kotisivujen osoite WWW. K-UAS.FI Osoitteenmuutokset ilmoitetaan suoraan jäsenasioiden hoitajalle.

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA. Kivääriradat 150/300 m

VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA. Kivääriradat 150/300 m VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA Kivääriradat 150/300 m Seppo Tanninen ST RAKENNUSSUUNNITTELU Pöyhöläntie 39, 51900 Juva, p. 040-822 6423 RAKENNUSSUUNNITTELU SEPPO TANNINEN PÖYHÖLÄNTIE

Lisätiedot

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML Karjalan prikaati Käsky 1 (5) 4.5.2015 1. PVLOGLE määräys BL161/10.2.2015 2. PVLOGLE määräys BL 542/30.36.2015 KARJALAN PRIKAATIN AMPUMARATOJEN KÄYTÖNSEURANTA JA AMPUMATARVIKKEIDEN JA RÄJÄHTEIDEN KÄYTÖNSEURANTA

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET

KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET 8.5.2014 Viite: Kymppi 64 ry johtokunta 2014 KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET Yleistä Suomatkan ampumarata-alueella on 5 eri ammuntalajeille tarkoitettua ampumarataa. Pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata,

Lisätiedot

Seuraavat säännöt on laadittu Metsästysyhdistys Nalli ry:n jäsenille sovellettavaksi seuran harjoitusammunnoissa ja ampumakilpailuissa Vahdon ampumaradalla SISÄLLYS 1. AMPUMA-AJAT 2012 2. TOIMINTA AMPUMAPAIKALLA

Lisätiedot

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012

PÄÄTÖS. Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012 PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012 ASIA Päätös Puolustusvoimat, Viestirykmentin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

Dnro HAM-2005-Y-530-111 Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 2.9.2009

Dnro HAM-2005-Y-530-111 Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 2.9.2009 H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2009 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen 1 JOENSUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTTAMISESTA Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen Puh. (013) 267 7111 Päivämäärä Diaarinumero

Lisätiedot

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan.

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 8 peltiä. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. Rastilla saa käyttää

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 12.-13.2.2011 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Lähdönjohtaja Maali Tuloslaskenta

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry.

Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry. Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry. Jokainen ammuntaan osallistuva on omalta kohdaltaan velvollinen huolehtimaan ammunnan turvallisesta suorittamisesta. Asetta pitää käsitellä

Lisätiedot

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Kopissa Vakiorasti Kivääri tai pistooli 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Taulujen pisteytys: SRA-taulu 10 p, osuma E/A-taulussa -10p Ampumaetäisyydet: n. 3-30 metriä Maksimipisteet:

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU Perjantaina 9.5.2014 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Klo 16.00 17.00 Kohdistus Klo 17.00-17.10

Lisätiedot

23.6.2010 saapunut kirjelmä liittyen ampumaradan käytön kieltämiseen ulkopuolisilta

23.6.2010 saapunut kirjelmä liittyen ampumaradan käytön kieltämiseen ulkopuolisilta Hallintopakkopäätös UUDELY/736/07.00/2010 20.12.2010 ASIA VIREILLEPANIJA VELVOITETTAVA Ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla annettu päätös Thor Lindroos, Helsinki Kaartin Jääkärirykmentti HAKEMUS/VIREILLETULO

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE 1 YLEISTÄ

TURVALLISUUSOHJE 1 YLEISTÄ TURVALLISUUSOHJE 1 YLEISTÄ 2 VARUSTEET Tätä turvallisuusohjetta noudatetaan Reserviläisurheiluliiton talvijotoksella 4.-6.3.2016 Turvallisuusohjetta täydennetään tarvittaessa vähän ennen kilpailua jaettavassa

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta

Lisätiedot

SANTAHAMINAN AMPUMARADAT YLEISSUUNNITELMA

SANTAHAMINAN AMPUMARADAT YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Kaartin Jääkärirykmentti Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelmaselostus ympäristölupahakemusta varten Päivämäärä 25.6.2013 Päivämäärä 25/06/2013 Versio Laatija

Lisätiedot

KIVÄÄRIJAOSTO 2016 KIVÄÄRIJAOSTO

KIVÄÄRIJAOSTO 2016 KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO Pj. Pekka Niemelä 040-5220 760 pekkaniemela@saunalahti.fi Rah.hoitaja Kimmo Prusila 040-8692 999 kimmo.prusila@gmail.com Valmennus Raimo Jääskeläinen 040-5961 477 rami.jaaskelainen@gmail.com

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki

Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 57/2016/1 Dnro ESAVI/92/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2016 ASIA Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2014

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2014 KIVÄÄRIJAOSTO Pj. Pekka Niemelä 040-5220 760 pekkaniemela@saunalahti.fi Rah.hoitaja Kimmo Prusila 040-8692 999 kimmo.prusila@gmail.com Valmennus Raimo Jääskeläinen 040-5961 477 rami.jaaskelainen@gmail.com

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus

Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus LOIMAAN JANKKO RY. Avoin am-sprinttisuunnistuskilpailu Loimaalla 9.9.2015 Kilpailukeskuksena Loimaan kaupungin Urheilukeskus 1. Toimihenkilöt Kilpailunjohtaja ja tiedottaja: Osmo Hongisto puh. 040 716

Lisätiedot

RASTIN TYYPPI: Vakiorasti TAULUT: 3xSRA-taulu AMPUMAETÄISYYDET: 5-15m MAKSIMIPISTEET: 60p MINIMILAUKAUSMÄÄRÄ: 12 laukausta

RASTIN TYYPPI: Vakiorasti TAULUT: 3xSRA-taulu AMPUMAETÄISYYDET: 5-15m MAKSIMIPISTEET: 60p MINIMILAUKAUSMÄÄRÄ: 12 laukausta Rasti 1 Kolmiloikkaaja Pistoolirasti Olet metsikössä helpottamassa oloasi, kun kuulet takaasi raskaita askelia ja vieraskielisen murahduksen, jähmetyt ensin paikallesi ja nostat kätesi ylös hämäysmielessä.

Lisätiedot

Ampumaratojen BAT melu

Ampumaratojen BAT melu Ampumaratojen BAT melu n päivät 2011 Melutyöryhmän puheenjohtaja Asko Parri Puolustusvoimien ampumaradat meluselvitystilanne Altistuvien määrän pv:n ampumaratojen melualueilla Melualue Asukkaat Vapaaajanasunnot

Lisätiedot

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista

Lisätiedot

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom

Ison radan arkea. Case Sipoon Keskusampumarata. Curt Sjöblom Ison radan arkea Case Sipoon Keskusampumarata Curt Sjöblom NCC:n murskaamo Kaatopaikka Sipoon moottorirata Sipoon keskusampumarata SMY:n rata! Perustettu 1981! n. 40 km H:gin keskustasta! SSG:n omistama!

Lisätiedot

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Kurssipäivät ovat: La-su 13.04. - 14.04.2013 Lauantai 27.4.2013 Lauantai 11.5.2013 1 Ampumakorttikoulutuksen tavoitteet Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus

Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Nopeuden Perustoimitsijakoulutus Autourheilun säännöt www.autourheilu.fi/saannot Säännöt Autokilpailujen kansalliset määräykset suomessa Nopeuskilpailujen säännöt Ko. lajin kilpailusäännöt (sarjasäännöt)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown Kilpailun järjestää Konneveden Reserviläiset ry. Konneveden Jouhtisvuoren ampumaradalla lauantaina 2.6.2012. Kilpailu on avoin kaikille

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio 1.0 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2

Lisätiedot

Nro A 2020 Dnro KAS-2004-Y-156-121 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2005

Nro A 2020 Dnro KAS-2004-Y-156-121 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2005 K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin (05) 75441 Telefax (05) 371 0893 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(23) Nro A 2020 Dnro KAS-2004-Y-156-121

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks Rastit 5 kpl: 2 kpl pistooli 3 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Lopulliset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS. Mika Hanski Timo Markula. akustiikka audiovisual melu

LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS. Mika Hanski Timo Markula. akustiikka audiovisual melu 155010-1 18.11.2015 LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Mika Hanski Timo Markula Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual melu www.akukon.fi

Lisätiedot

Stage 1 Ees taas. Pistoolirata 1. Pistooli. Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24

Stage 1 Ees taas. Pistoolirata 1. Pistooli. Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24 Stage 1 Ees taas Pistoolirata 1 Pistooli Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24 Sectors: 90 astetta ylös, alas, sivuille Starting position: Normaalisti

Lisätiedot

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS PL 69, JOENSUU. Dnro PKA-2004-Y-202 (121)

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS PL 69, JOENSUU. Dnro PKA-2004-Y-202 (121) POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS PL 69, 80101 JOENSUU Puh. (013)*1411 PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2005 Dnro PKA-2004-Y-202 (121) 1 ASIA Ympäristölupa, joka koskee ampumarataa HAKIJA Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 51 16.06.2016 Big Bore Club ry:n Keräkankareella kiinteistöllä Kilpiä 444-508-2-66 sijainneen ampumaratatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista

Lisätiedot

Meluntorjuntasuunnitelma

Meluntorjuntasuunnitelma 103078-1.1 Santahaminan ampumatoiminta Meluntorjuntasuunnitelma Timo Markula Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 10/2011 103078-1.1 1 (18) + liitteet DI Timo Markula, TkT Tapio Lahti (TL Akustiikka)

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y Nro YLO/lup/120/

Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y Nro YLO/lup/120/ H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y-516-111....................... Nro YLO/lup/120/04 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2004

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Talvi SRA 2016. Rasti 1. Salon Seudun Reserviläiset ry Talvi SRA 2016

Talvi SRA 2016. Rasti 1. Salon Seudun Reserviläiset ry Talvi SRA 2016 SalonSeudunReserviläisetry Talvi SRA2016 Talvi SRA2016 Rasti1 Rastionpistoolirasti Rastionpikarasti Rastillaon2platea,2minipopperiaja3SRA taulua,joistakaksionheiluvia Minimilaukausmääräon10 Ampumaetäisyysnoin15metriä

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki Talvicup 2009-2010 osakilpailu 2. Padasjoki 23.1.2010 Yhteensä: kiväärillä kolme rastia, 56 laukausta ja 280 pistettä pistoolilla kaksi rastia, 26 laukausta ja 130 pistettä haulikolla kaksi bonuspeltiä,

Lisätiedot

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako 1.2. UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT Yleistä Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako Upseerien Ampumayhdistys ry:n (UAY)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 4308/11.01.00/2011 75 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvasta, Espoon Ampumaratayhdistys ry:n Lahnuksen ampumarata Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

OHJEET KILPAILIJOILLE

OHJEET KILPAILIJOILLE OHJEET KILPAILIJOILLE AMPUMAHIIHDON NUORTEN SM-KILPAILUT 10.-11.1.201 OHJEET KILPAILIJOILLE OHJELMA Perjantai 9.1. Klo 13.00-17.00 Klo 1.00-17.00 Kilpailutoimisto auki Harjoittelu ja ratoihin tutustuminen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

lautakunta 28.12.1998 (päivitetty 26.11.2014) Ympäristöluvan myöntäminen ampumaradalle

lautakunta 28.12.1998 (päivitetty 26.11.2014) Ympäristöluvan myöntäminen ampumaradalle SAVONLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristönsuojelu- Annettu julkipanon jälkeen lautakunta 28.12.1998 (päivitetty 26.11.2014) 1 ASIA: Ympäristöluvan myöntäminen ampumaradalle VIREILLETULO: 28.11.1997 HAKIJA:

Lisätiedot

Palvelusammunnat Ammunta. 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat Ammunta. 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 4 Versio 1.2 Kahden hallitun peräkkäisen laukauksen ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2012

KIVÄÄRIJAOSTO KIVÄÄRIJAOSTO 2012 KIVÄÄRIJAOSTO Pj. Pekka Niemelä 040-5220 760 pekka.niemela@saunalahti.fi Rah.hoitaja Kimmo Prusila 040-8692 999 kimmo.prusila@gmail.com Valmennus Raimo Jääskeläinen 040-5961 477 rami.jaaskelainen@gmail.com

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (6) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (6) 2 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee selvitystä ampumaratahankkeen eteenpäin viemisestä (b-asia)

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Kilpailu II / 2012 6.3.2012 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu

Hiukkavaaran ampumarata, Oulu Rambøll Finland Oy Oulun Sotilasläänin Esikunta, Oulun kaupunki 3.10.2007 Oulun kaupunki, Oulun Sotilasläänin Esikunta Viite 82110340-11 Versio Pvm 3.10.2007 Hyväksynyt Tarkistanut JHs Kirjoittanut JKO,

Lisätiedot

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-)

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) LUENTORUNKO, KUOPIO LIITE SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) - HARJOITTELUN RAKENTEESTA - TOTEUTTAMISESTA - OHEISHARJOITTELU

Lisätiedot