ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003"

Transkriptio

1 HELSINGIN KÄSKY ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto Tuusula R3656/5/D/IV TUUSULAN VARUSKUNNAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Vahvistan käyttöönotettavaksi Tuusulan varuskunnan ampumaratojen johtosäännön. Tuusulan varuskunnan ampumaradoilla suoritettavissa ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä; D 1.2, D 2.1, D 2.2, D 4.1 ja D 7.5 sekä tämän johtosäännön yleisiä ja ratakohtaisia erikois-määräyksiä. Ampumaratojen turvallisuus- ja erikoismääräykset liite-tiedostoina. Tämä johtosääntö astuu voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Tällä asiakirjalla kumotaan aikaisempi ampumaratojen johtosääntö. (HelItR:n asiakirja R3656/5/D/IV/ ) Rykmentin komentaja Eversti Ari Rautala Esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Harri Luoma LIITTEET Liite 1 Yleinen osa Liite 2 Kivääriratojen erikoismääräys

2 Liite 3 Hirviradan erikoismääräys Liite 4 Pienoiskivääriradan erikoismääräys Liite 5 Pistooliradan erikoismääräys Liite 6 Tilanneradan erikoismääräys Liite 7 Ampumaradat (karttapiirros) JAKELU TIEDOKSI A Pemaav-os LMpaE UudSlE HelSlE LMpa:n joukko-osastot PvKK MpKK SlMV Varalla olevan päivystäjän ohjekansio Käyttöoikeuden omaavat seurat ja järjestöt

3 YLEISTÄ 1. Omistus- ja johtosuhteet Tuusulan varuskunnan ampumaradat sijaitsevat Hyrylän kasarmialueella. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti johtaa ja vastaa Hyrylän kasarmialueen ampumaratojen käytöä, kehittämistä, valvontaa ja kunnossapitoa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Tuusulan palvelu-piste johtaa ja vastaa ampumaratojen kiinteistöjen kunnossapitoa, korjausta ja valvontaa sekä ampumaratojen teiden aurauksista. 2. Ampumaratojen käyttöoikeus ja valvonta Hyrylän kasarmialueen ampumaradat ovat ensisijaisesti Puolustusvoimien käytössä. Varuskunnan päällikkö hyväksyy ulkopuoliset käyttäjät. Ampumaradat ovat sotilasalueella, jonne on oikeutettu pääsemään: - sotilasosastot - puolustushallintoon kuuluva henkilöstö - poliisi virkatehtävissä - rajavartiolaitoksen henkilökunta virkatehtävissä - Henkilöt, joilla on varuskunnan päällikön myöntämä lupa (metsästys- ja ampumaseurat / vast) Ulkopuolisen käyttäjien on ennen luvan hyväksymistä suoritettava hyväksyttävästi kirjallinen koe ratojen käytöstä. (tasokoe) Ulkopuoliset seurat, järjestöt (vast) laativat ja ylläpitävät luetteloa henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti tasokokeen. Henkilöluettelot toimitettava HelItR:n henkilöstötoimistoon päivityksen jälkeen. Alueella suorittavat valvontaa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin sotilaspoliisit sekä henkilökunta. Ulkopuoliset käyttäjät ovat velvollisia pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja esittämään seuran tai yhdistyksen (vast) jäsenkortin ja pistokokein aseenkantoluvan. Mahdollisista väärinkäytöksistä, turvallisuuteen liittyvi stä laiminlyönneistä ja muista havainnoista on ilmoitettava virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virkaajan ulkopuolella vartiopäällikölle. Johtosäännön vastainen toiminta ampumaradoilla aiheuttaa henkilölle määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. Useamman tapauksen jälkeen seura, järjestö (vast) saa määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. 3. Hyrylän kasarmialueen ampumaradat - Kiväärirata, 300 m 20 paikkaa katos - Kiväärirata, 150 m 28 paikkaa katos - Haulikkorata, 100 m 5 paikkaa - Hirvirata - Pienoiskiväärirata, 50 m 20 paikkaa katos - Pistoolirata, 25 m 25 paikkaa katos - Tilannerata, 5 m - 25 m 2 ampumasektoria Ratojen yksityiskohtainen rakenne on selvitetty ratakohtaisissa erikoismääräyksissä. Ratojen sijainti liitteessä 1. Hirviradan käyttöoikeus virka-ajan ulkopuolella klo jälkeen on pääsääntöisesti Keski-Uudenmaan Riistan-hoitoyhdistyksellä.

4 4. Ampuma-ajat Ammuntoja saa suorittaa: Ma-Pe klo La klo ja klo Su klo Ammunnat ovat kiellettyjä: - Uudenvuoden päivänä - Loppiaisena - Pitkäperjantaina - 1. ja 2. Pääsiäispäivänä - Vapunpäivänä - Helatorstaina - Pv:n lippujuhlapäivänä - Helluntaina - Juhannusaattona ja juhannuspäivänä - Pyhäinpäivänä - Itsenäisyyspäivänä - Jouluaattona ja 1. ja 2. joulupäivänä - varuskunnallisina juhlapäivinä Poikkeamat ampumapäiviin ja -aikoihin hyväksyy varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) Lauantaisin klo välisenä aikana suoritettavista ammunnoista on sovittava tapauskohtaisesti Keravan seurakunnan kanssa. Yhteyden ottamisesta vastaa ammunnan johtaja tai tapahtumanjärjestäjä. Keravan seurakunnan puhelin numero on Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150 m ampumapaikka ja taulut voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Ampumaradat voidaan sulkea tarvittaessa talvikaudeksi. 5. Suoritettavat ammunnat ampumaradoilla saa suorittaa ammuntoja alle 12mm:n kiväärikaliiperisilla aseilla (kivääri, rynnäkkökivääri, pienoiskivääri pistooli, konepistooli, singon sisäpiippu) ja haulikolla. Ampumaradoilla suoritettavien ammuntojen tulee olla koulu-ammunnoiksi luokiteltavia ammuntoja, joita ovat: - puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset kouluammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien ase- ja kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen Metsästäjäliiton ja Metsästäjäin keskusjärjestön hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat (ml kohdistukset) - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä

5 6. Ratojen varaaminen Varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) hyväksyy ulkopuolisten käyttäjien ampumaohjelmistot vuosittain. Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä on käsketty kullakin ampumaradalla sallitut ammunnat (aseet ml). Vain ratakohtaisissa erikoismääräyksien mukaisissa ammunnoissa vaara-alue päättyy tausta- ja sivuvalleihin. Ratojen erikoismääräykset liitteinä. Sarjatuliammunnat ovat kielletty pl apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:llä, jolloin voidaan ampua lyhyitä sarjoja. Aseiden kohdistus on tarkastettava kertatulella ennen ammunnan aloittamista. Ampumaratojen varaukset hoitaa Helsingin ilmatorjuntarykmentin henkilöstötoimisto. Ratavaraukset siirretään varuskunnallisen tietojärjestelmän palvelimelle, josta se on luettavissa asemalta r:\kouljärjos\a-radat radat. 7. Yleiset määräykset Luvat kilpailuja ja erillisiä tapahtumia varten on anottava erikseen varuskunnan päälliköltä. Ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) kilpailuja ja tapahtumia suunniteltaessa tulee välttää kivääriratojen osalta peruskoulutuskausia (tammi-, helmi-, heinä- ja elokuu). Puolustusvoimien omien joukkojen ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä: - aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelystä (D 1.2), - pienikaliperisilla aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.1), - kuulonsuojaaminen (D 7.5), - panssaritorjunta-aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.2) sekä - ampumaratojen johtosääntöä Pv:n ulkopuoliset noudattavat ampumaratojen johtosääntöä (ml. ratakohtaiset erikoismääräykset) sekä omia turvallisuusmääräyksiä. Ampumaoikeutta anottaessa määräykset ja ampuma-ohjelmistot on esitettävä varuskunnan päällikölle. Kaikissa ammunnoissa on aina oltava nimetty ammunnan johtaja. Useamman järjestön (vast) ampuessa samalla radalla samanaikaisesti on ampujien valittava johtaja keskuudestaan. Vastuu johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta on osaston ampuessa ammunnan johtajalla. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta.

6 Ammunta on heti keskeytettävä, kun - vaara-alueella todetaan asiaankuulumatonta liikettä, - viestiyhteys näyttösuojaan katkeaa, - havaitaan turvallisuutta vaarantava virhe, - ampuma-alueella syttyy laajeneva palo tai - ihminen, ajoneuvo, ilma-alus havaitaan vaaraalueella. Jokainen joka huomaa vaaran uhkaavan, on velvollinen heti keskeyttämään ammunnan komentamalla SEIS. Kaikkien on tällöin heti toistettava SEISkomento, varmistettava aseensa ja pidettävä se maalialueelle suunnattuna. Jokaisen esimiesasemassa olevan ammunnan henkilöstöön kuuluvan on valvottava varomääräysten, ampumaradan tai -alueen johtosäännön sekä turvallisuutta koskevien muiden määräysten ja ohjeiden noudattamista ja puututtava välittömästi havaitsemiinsa turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin. Ulkopuolisen seuran, järjestön (vast) ammunnan johtajan tai tapahtuman järjestäjän on ilmoittauduttava päävartiossa ennen ammunnan aloittamista ja ammunnan päätyttyä. Käyntien yhteydessä merkitään käyttötiedot päävartiossa olevaan käyttöpäiväkirjaan. Tilanne- ja hirviradalla ammuttaessa ammunnan johtajalla on oltava ammunnan aikana punainen varoliivi tai tunniste. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin (pl pistoolirata). Metallisten, osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava radoilla oleviin keräyspisteisiin. Taulut joita voidaan vielä käyttää ammunnassa on paikattava taulun väriin soveltuvalla paikalla. Hylsyt on kerättävä jokaisen ammunnan jälkeen ampumapaikoilla oleviin keräyspisteisiin ratakohtaisten erikoismääräysten mukaisesti. Ennen ammunnan alkua on nostettava ratakohtaiset ammunnoista varoittavat punaiset varoitusmerkit, -liput tai sytytettävä varoitusvilkut. Ratojen avaimet säilytetään päävartiossa, josta ne kuittausta vastaan luovutetaan. Ammunnan päätyttyä avaimet on palautettava päävartioon. Rykmentin perusyksiköillä, Ilmatorjuntakoululla ja Hyrylän Korjaamolla on omat avaimet. Valojuovapatruunoita ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana. Käyttäjät huolehtivat siitä, että rata jää moitteettomaan kuntoon ja että roskat laitetaan roska-astioihin. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roskaastioihin vaan ne on toimitettava muonituskeskuksen takana olevaan jätepuristimeen. Rakennuslaitoksen Tuusulan palvelupiste vastaa kivääri-radan 150 m ampumapaikan roskalaatikon tyhjentämisestä. Huoltokeskus (autohalli) vastaa muiden roska-astioiden (sulot) tyhjentämisestä kerran viikossa perjantaisin. Tarvittaessa henkilöstötoimisto voi käskeä virka-apuosaston siivoamaan radat ja tyhjentämään roska-astiat. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roska-astioihin. Rikkoutumisista tai muista epäkohdista on ilmoitettava

7 virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virka-ajan ulkopuolella vartiopäällikölle. 8. Lääkintähuolto ja toimenpiteet onnettomuustapauksissa Puolustusvoimien ammunnoissa lääkintähuolto toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen mukaisesti; Ammuttaessa ampumaradoilla kouluammuntajaoissa on ampuvan osaston mukana oltava riittävän ensiapukoulutuksen saanut henkilö, lääkintämiehen laukun varustus. Riittäväksi ensiapukoulutukseksi katsotaan vähintään lääkintämiehen koulutus sekä upseerin tai opistoupseerin peruskoulutukseen sisältyvä ensiapukoulutus. Onnettomuustapauksissa on välittömästi hälytettävä apua yleisestä hätänumerosta 112. Jos kyseessä ei ole hengenvaara apua voidaan hälyttää varuskuntasairaalasta p Onnettomuustapauksista on heti ilmoitettava päävartioon p , joka edelleen ilmoittaa niistä virka-aikana esikuntapäällikölle ja virka-ajan ulkopuolella varalla ole-valle päivystäjälle (VOP). 9. Muut asiat Ampumatarvikkeiden yön yli säilytyksestä on käsketty HelItR:ssä erillisellä asiakirjalla. Ampumarata-asioita hoitavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat ampumaratojen ilmoitustauluilla. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Hyrylän kasarmialueen ampumaradat Ratakohtaiset erikoismääräykset

8 KIVÄÄRIRATOJEN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat Kaksiosainen kivääriampumarata. 300m kiväärirata - 20 ampumapaikkaa - 50, 100 ja 150 m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 300m matkalta - betoninen näyttösuoja - 20 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) 150m kiväärirata - 28 ampumapaikkaa - 50 ja 100m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 150 m matkalta - betoninen näyttösuoja - 28 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - sisäpiippuammunnat kertasingolla - ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammuttaessa 300 m:n kivääriradalla 200 ja 300 m:n matkalta ei 150m:n radalla saa ampua eikä siellä saa olla henkilöitä.. Ammunnat 300 m:n ja 150 m:n radoilla 150 m:n ja sitä lyhyemmiltä matkoilta samanaikaisesti on sallittu. Rataa varattaessa on ilmoitettava miltä etäisyydeltä ammunta suoritetaan. Ennen 300 m:n ammunnan aloittamista ammunnan johtajan on tarkastettava 150 m ampumarata, suljettava ampumaradalle johtavan tien portti ja asetettava porttiin ammunnoista varoittava taulu. Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa. Kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150m:n ampumapaikka voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja tai taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitettään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään vain asennettuihin laitteisiin.

9 Taulut on asennettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut ja taululaitteet on asennettava niin, että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (näyttösuojan edessä olevan suojavallin yläreuna) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Ampumataulujen (01) nostaminen on ohjeistettu näyttösuojissa olevilla ohjeilla. Ampumataulut (03) säilytetään näyttösuojassa olevissa säilytystelineissä. Käyttäjät korjaavat tarvittaessa 03-taulujen kehikot. Taulut on paikattava taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Kivääriradan kääntyvien maalilaitteiden käyttöohjeet on kiinnitetty 150 m ampumapaikan katoksen ilmoitustaululle. Käytöstä poistetut taulut on toimitettava parakin vieressä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Kivääriradalla liikkuminen on sallittu vain ampumasektoreiden reunoille rakennetuilla urilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ennen ammunnan alkua on sytytettävä ammunnoista varoittavat punaiset varoitusvilkut. Varoitusvilkut ovat ratakohtaiset. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan ampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olvien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista tehtävistä vastaa ammunnan johtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 150m katoksessa oleviin keräyslaatikoihin. Näyttösuoja ja ampumakatos lakaistaan tarvittaessa. Näyttösuojan yläluukut avataan näyttösuojassa olevien ohjeiden mukaisesti. Yläluukut on puhdistettava lumesta ennen ammuntojen aloittamista.

10 HIRVIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot HIRVIRATA - 50m, 100m ja 150m ampumapaikat - 2 kiinteää hirviampumapaikkaa 100m matkalta - 75m hirviampumapaikka - sähköisesti toimiva maalirata 2. Radalla suoritettavat ammunnat HAULIKKORATA (trap) - 5 ampumapaikkaa - sijainti 100 metrin ampumapaikan tasalla Hirvirata soveltuu ampumapaikkojen osalta ryhmäkohtaisten ammuntojen suorittamiseen. - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmistonmukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen metsästäjäliiton ja Suomen metsästäjäin keskusliiton hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - konepistoolilla - sisäpiippuammunnat kertasingolla - haulikolla Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanataiperjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Tauluja saa kiinnittää vain niitä varten asennettuihin laitteisiin. Taulut ja taululaitteet on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin, että taulun alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulujen ja taululaitteiden säilyttäminen hirviradalla on kielletty. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Liikkuvaa maalirataa voidaan käyttää hirviammunnoissa ja pv:n ampumaohjelmiston mukaisissa kivääri- ja apuaseammunnoissa 23 Itk:lla ja 12.7 itkk:llä. Hirviradalla liikkuminen on sallittu vain ajourilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty.

11 Ammuntojen ajaksi punainen merkki / lippu on nostettava ylös ja sytytettävä punainen varoitusvalo. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan kivääriampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olevien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista toimenpiteistä vastaa ammunnanjohtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 100 m:n ampumakatoksessa oleviin keräyslaatikoihin.

12 PIENOISKIVÄÄRIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot pienoiskiväärirata - 50 m - 20 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - betoninen näyttösuoja - sähköisesti toimiva taululaitteisto 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pienoiskivääri ammunnat kal.22 - vapaapistooliammunnat kal.22 Ampuminen sallittu vain ampumapaikalta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Kiinteissä taululaitteissa saa käyttää vain nauhatauluja. Irralliset taulut ja taululaitteet on kiinnitettävä puisiin taulukehikoihin. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun/taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden kaikilla käyttö radoilla on kielletty pl pv:n kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava pienois- ja pistooliradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Taulut paikataan taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen merkki/lippu on nostettava ylös tai sytytettävä punainen varoitusvalo. Näyttösuoja ja ampumakatokset lakaistaan tarvittaessa. Hylsyt kerätään katoksessa oleviin keräyspisteisiin.

13 PISTOOLIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot Pistoolirata - 25 m - 25 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - sähköisesti toimivat taululaitteet 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä Ulkopuolisten järjestöjen seurojen (vast) ammunnat pistoolikaliiperisilla aseilla kaliiperi patruuna lyijyluodilla. Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja. Taulut kiinnitetään taulunkääntölaitteiston kiinteisiin metallikehikoihin.. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (etusuojavalli) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulut paikataan taulun väriin soveltuvilla paikoilla. Tauluja voidaan säilyttää pistooliradan varastossa. Käytetyt taulut on toimitettava pistooli- ja pienoiskivääriradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Taululaitteiston edessä olevan pienen suojavallin päälle nouseminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen lippu / merkki on nostettava ylös tai sytytettävä punainen merkkivalo. Hylsyt kerätään ampumapaikan katoksessa oleviin keräyslaatikoihin ohjeiden mukaisesti. Ampumakatos lakaistaan tarvittaessa.

14 TILANNERADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat - kaksi erillistä ampumasektoria - ampumaetäisyys 5-25 metriä - Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pistoolilla - konepistoolilla - haulikolla 3. Varo- ja käyttömääräykset 3.1 Ammuntojen suunnittelu ja johtaminen Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Tilanneradalla voidaan ampua vain ampumaohjelmiston mukaisia tai varuskunnan päällikön hyväksymiä ammuntoja. Ammunnat toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen ja ampumaratojen johtosäännön mukaisesti. Tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johto- ja varohenkilöstön tulee olla riittävän kokemuksen omaavia kouluammuntojen johtajia, jotka ovat perehtyneet tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johtamiseen. Radalla on oltava ammunnan aikana ympäristöön näkyvä punainen lippu. Ammunnan johtajan on varmistuttava siitä, että kaikilla ammuntaan osallistuvilla on riittävät taidot ammunnan turvalliseksi suorittamiseksi ja ampujat tuntevat radoilla noudatettavat turvallisuusmääräykset. Ammunnan johtaja määrittää etenemistasat ja liikkumisen siten, että porrastusta ei synny liikaa. Jokaisella erillisessä suunnassa tai tilassa ampuvalla osastolla on oltava tulitoiminnan valvoja joka vastaa, että ampuva osasto toimii turvallisesti ammunnan johtajan käskemällä tavalla. Ammunnat on suunniteltava siten, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. ylä- tai alaviistoon ei saa ampua. Ammunnat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ratojen rakenteita kulutetaan mahdollisimman vähän. Ammunnan johtajan on huomioitava alustan turvallisuus ammunnan aikana (esim liukkaus ja hylsyt) ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi ja takaamiseksi. Ammunnan jälkeen ampumapaikka on siivottava. Käytetyt pahvitaulut ja taulukehikot on toimitettava ampumapaikan takana oleviin keräyspisteisiin. Hylsyt kerätään ampumapaikan takana oleviin keräysastioihin.

15 3.2 Maalitoiminta 3.3 Harjoittelumääräykset Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin, joista ei aiheudu kimmoke- tai muuta vaaraa ampujille. Maalitoiminta on järjestettävä siten, että se ohjaa ampujien toimintaa ja ehkäisee vaaratilanteiden syntymistä. Maalit on asetettava samalle korkeudelle ampujan kanssa siten, että maalin kautta kulkevan luodin lentoradan yläpuolelle jää vähintään 4 metriä taustavallia. Maalit on asennettava punakeltaisten tolppien ja taustavallien väliselle alueelle. Jokaisen ampujan on tiedettävä radalla noudatettavat harjoittelumääräykset. Kuulon- ja näönsuojaaminen on toteutettava voimassa olevien varomääräysten mukaisesti. Ammunnan johtaja käskee ampujien käyttämän varustuksen. Ase on oltava suunnattuna koko ammunnan ajan joko eteen maahan tai ampumasuuntaan. Sormi on pidettävä pois liipaisimelta kun aseella ei ammuta. Vaihdettaessa tuliasemaa, aseen on oltava mahdollisuuksien mukaan varmistettu. Jokaisen ampujan on tiedettävä sallittu ampumasuunta, liikkuminen ammunnan aikana ja maalit joita ammutaan. Jokaisen ampujan on huolehdittava osaltaan, ettei porrastusta synny liikaa. Ampuminen on kielletty jos aseen piippulinjan etupuolella on henkilöstöä.

16 Tuusulan varuskunta ampumaradat

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET

PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET PÄIJÄT-HÄMEEN AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILUALUEET 13.11.2013 Projektinumero: 305226 2 (52) Päijät-Hämeen liiton julkaisuja 2013 Kannen moottoriurheilukuva: Ilkka Niskanen Kannen ampumaurheilukuva: Lauri

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Tarkka-ampujan käsikirja

Tarkka-ampujan käsikirja Tarkka-ampujan käsikrja TarkampKäsik 2003 Tarkka-ampujan käsikirja (TarkampKäsik) Pääesikunta Maavoimaosasto PL 5, 00131 Helsinki Suomi Finland www.mil.fi Tarkka-ampujan käsikirja (TarkampKäsiK) Puolustusvoimien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO)

YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ (YLPALVO) 2009 1 Pääesikunta, henkilöstöosasto Kansi: Janne Kopu Kuvat: Lisa Hentunen, Jarno Riipinen, Juhani Kandell Kuviot: Annele Palonen, Kimi Issakainen Taitto: Tiina Kokkonen

Lisätiedot

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus.

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus. TURUN PURSISEURA KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on kotisataman alueella liikkuvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa vapaa-ajan toimien ja yleisen viihtyvyyden

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

S/HYVÄJOHTAMINEN PYSTYTKÖ MAHDOTTOMAAN

S/HYVÄJOHTAMINEN PYSTYTKÖ MAHDOTTOMAAN S/HYVÄJOHTAMINEN Yleensä aikaa on riittävästi ja alaisia kannattaa kuunnella. Johtajalla on kuitenkin selkeästi vastuu ja siis myös valta ratkaista asiat. Alijohtajien kanssa voi käydä läpi päätavoitteet

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI KOULUTUSAINEISTO Sisäasiainministeriö on järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 13 :n 2 momentin nojalla 27.8.1999 vahvistanut koulutusaineiston käytettäväksi 1.9.1999

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot