ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto 07.01.2003"

Transkriptio

1 HELSINGIN KÄSKY ILMATORJUNTARYKMENTTI Henkilöstötoimisto Tuusula R3656/5/D/IV TUUSULAN VARUSKUNNAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Vahvistan käyttöönotettavaksi Tuusulan varuskunnan ampumaratojen johtosäännön. Tuusulan varuskunnan ampumaradoilla suoritettavissa ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä; D 1.2, D 2.1, D 2.2, D 4.1 ja D 7.5 sekä tämän johtosäännön yleisiä ja ratakohtaisia erikois-määräyksiä. Ampumaratojen turvallisuus- ja erikoismääräykset liite-tiedostoina. Tämä johtosääntö astuu voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Tällä asiakirjalla kumotaan aikaisempi ampumaratojen johtosääntö. (HelItR:n asiakirja R3656/5/D/IV/ ) Rykmentin komentaja Eversti Ari Rautala Esikuntapäällikkö Everstiluutnantti Harri Luoma LIITTEET Liite 1 Yleinen osa Liite 2 Kivääriratojen erikoismääräys

2 Liite 3 Hirviradan erikoismääräys Liite 4 Pienoiskivääriradan erikoismääräys Liite 5 Pistooliradan erikoismääräys Liite 6 Tilanneradan erikoismääräys Liite 7 Ampumaradat (karttapiirros) JAKELU TIEDOKSI A Pemaav-os LMpaE UudSlE HelSlE LMpa:n joukko-osastot PvKK MpKK SlMV Varalla olevan päivystäjän ohjekansio Käyttöoikeuden omaavat seurat ja järjestöt

3 YLEISTÄ 1. Omistus- ja johtosuhteet Tuusulan varuskunnan ampumaradat sijaitsevat Hyrylän kasarmialueella. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti johtaa ja vastaa Hyrylän kasarmialueen ampumaratojen käytöä, kehittämistä, valvontaa ja kunnossapitoa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Tuusulan palvelu-piste johtaa ja vastaa ampumaratojen kiinteistöjen kunnossapitoa, korjausta ja valvontaa sekä ampumaratojen teiden aurauksista. 2. Ampumaratojen käyttöoikeus ja valvonta Hyrylän kasarmialueen ampumaradat ovat ensisijaisesti Puolustusvoimien käytössä. Varuskunnan päällikkö hyväksyy ulkopuoliset käyttäjät. Ampumaradat ovat sotilasalueella, jonne on oikeutettu pääsemään: - sotilasosastot - puolustushallintoon kuuluva henkilöstö - poliisi virkatehtävissä - rajavartiolaitoksen henkilökunta virkatehtävissä - Henkilöt, joilla on varuskunnan päällikön myöntämä lupa (metsästys- ja ampumaseurat / vast) Ulkopuolisen käyttäjien on ennen luvan hyväksymistä suoritettava hyväksyttävästi kirjallinen koe ratojen käytöstä. (tasokoe) Ulkopuoliset seurat, järjestöt (vast) laativat ja ylläpitävät luetteloa henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti tasokokeen. Henkilöluettelot toimitettava HelItR:n henkilöstötoimistoon päivityksen jälkeen. Alueella suorittavat valvontaa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin sotilaspoliisit sekä henkilökunta. Ulkopuoliset käyttäjät ovat velvollisia pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä ja esittämään seuran tai yhdistyksen (vast) jäsenkortin ja pistokokein aseenkantoluvan. Mahdollisista väärinkäytöksistä, turvallisuuteen liittyvi stä laiminlyönneistä ja muista havainnoista on ilmoitettava virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virkaajan ulkopuolella vartiopäällikölle. Johtosäännön vastainen toiminta ampumaradoilla aiheuttaa henkilölle määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. Useamman tapauksen jälkeen seura, järjestö (vast) saa määräaikaisen tai pysyvän käyttökiellon. 3. Hyrylän kasarmialueen ampumaradat - Kiväärirata, 300 m 20 paikkaa katos - Kiväärirata, 150 m 28 paikkaa katos - Haulikkorata, 100 m 5 paikkaa - Hirvirata - Pienoiskiväärirata, 50 m 20 paikkaa katos - Pistoolirata, 25 m 25 paikkaa katos - Tilannerata, 5 m - 25 m 2 ampumasektoria Ratojen yksityiskohtainen rakenne on selvitetty ratakohtaisissa erikoismääräyksissä. Ratojen sijainti liitteessä 1. Hirviradan käyttöoikeus virka-ajan ulkopuolella klo jälkeen on pääsääntöisesti Keski-Uudenmaan Riistan-hoitoyhdistyksellä.

4 4. Ampuma-ajat Ammuntoja saa suorittaa: Ma-Pe klo La klo ja klo Su klo Ammunnat ovat kiellettyjä: - Uudenvuoden päivänä - Loppiaisena - Pitkäperjantaina - 1. ja 2. Pääsiäispäivänä - Vapunpäivänä - Helatorstaina - Pv:n lippujuhlapäivänä - Helluntaina - Juhannusaattona ja juhannuspäivänä - Pyhäinpäivänä - Itsenäisyyspäivänä - Jouluaattona ja 1. ja 2. joulupäivänä - varuskunnallisina juhlapäivinä Poikkeamat ampumapäiviin ja -aikoihin hyväksyy varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) Lauantaisin klo välisenä aikana suoritettavista ammunnoista on sovittava tapauskohtaisesti Keravan seurakunnan kanssa. Yhteyden ottamisesta vastaa ammunnan johtaja tai tapahtumanjärjestäjä. Keravan seurakunnan puhelin numero on Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150 m ampumapaikka ja taulut voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Ampumaradat voidaan sulkea tarvittaessa talvikaudeksi. 5. Suoritettavat ammunnat ampumaradoilla saa suorittaa ammuntoja alle 12mm:n kiväärikaliiperisilla aseilla (kivääri, rynnäkkökivääri, pienoiskivääri pistooli, konepistooli, singon sisäpiippu) ja haulikolla. Ampumaradoilla suoritettavien ammuntojen tulee olla koulu-ammunnoiksi luokiteltavia ammuntoja, joita ovat: - puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset kouluammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien ase- ja kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen Metsästäjäliiton ja Metsästäjäin keskusjärjestön hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat (ml kohdistukset) - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä

5 6. Ratojen varaaminen Varuskunnan päällikkö (HelItR:n komentaja) hyväksyy ulkopuolisten käyttäjien ampumaohjelmistot vuosittain. Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä on käsketty kullakin ampumaradalla sallitut ammunnat (aseet ml). Vain ratakohtaisissa erikoismääräyksien mukaisissa ammunnoissa vaara-alue päättyy tausta- ja sivuvalleihin. Ratojen erikoismääräykset liitteinä. Sarjatuliammunnat ovat kielletty pl apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:llä, jolloin voidaan ampua lyhyitä sarjoja. Aseiden kohdistus on tarkastettava kertatulella ennen ammunnan aloittamista. Ampumaratojen varaukset hoitaa Helsingin ilmatorjuntarykmentin henkilöstötoimisto. Ratavaraukset siirretään varuskunnallisen tietojärjestelmän palvelimelle, josta se on luettavissa asemalta r:\kouljärjos\a-radat radat. 7. Yleiset määräykset Luvat kilpailuja ja erillisiä tapahtumia varten on anottava erikseen varuskunnan päälliköltä. Ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) kilpailuja ja tapahtumia suunniteltaessa tulee välttää kivääriratojen osalta peruskoulutuskausia (tammi-, helmi-, heinä- ja elokuu). Puolustusvoimien omien joukkojen ammunnoissa noudatetaan voimassa olevia varomääräyksiä: - aseiden ja ampumatarvikkeiden käsittelystä (D 1.2), - pienikaliperisilla aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.1), - kuulonsuojaaminen (D 7.5), - panssaritorjunta-aseilla suoritettavat ammunnat (D 2.2) sekä - ampumaratojen johtosääntöä Pv:n ulkopuoliset noudattavat ampumaratojen johtosääntöä (ml. ratakohtaiset erikoismääräykset) sekä omia turvallisuusmääräyksiä. Ampumaoikeutta anottaessa määräykset ja ampuma-ohjelmistot on esitettävä varuskunnan päällikölle. Kaikissa ammunnoissa on aina oltava nimetty ammunnan johtaja. Useamman järjestön (vast) ampuessa samalla radalla samanaikaisesti on ampujien valittava johtaja keskuudestaan. Vastuu johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta on osaston ampuessa ammunnan johtajalla. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti johtosäännön ja varomääräysten noudattamisesta.

6 Ammunta on heti keskeytettävä, kun - vaara-alueella todetaan asiaankuulumatonta liikettä, - viestiyhteys näyttösuojaan katkeaa, - havaitaan turvallisuutta vaarantava virhe, - ampuma-alueella syttyy laajeneva palo tai - ihminen, ajoneuvo, ilma-alus havaitaan vaaraalueella. Jokainen joka huomaa vaaran uhkaavan, on velvollinen heti keskeyttämään ammunnan komentamalla SEIS. Kaikkien on tällöin heti toistettava SEISkomento, varmistettava aseensa ja pidettävä se maalialueelle suunnattuna. Jokaisen esimiesasemassa olevan ammunnan henkilöstöön kuuluvan on valvottava varomääräysten, ampumaradan tai -alueen johtosäännön sekä turvallisuutta koskevien muiden määräysten ja ohjeiden noudattamista ja puututtava välittömästi havaitsemiinsa turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin. Ulkopuolisen seuran, järjestön (vast) ammunnan johtajan tai tapahtuman järjestäjän on ilmoittauduttava päävartiossa ennen ammunnan aloittamista ja ammunnan päätyttyä. Käyntien yhteydessä merkitään käyttötiedot päävartiossa olevaan käyttöpäiväkirjaan. Tilanne- ja hirviradalla ammuttaessa ammunnan johtajalla on oltava ammunnan aikana punainen varoliivi tai tunniste. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin (pl pistoolirata). Metallisten, osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava radoilla oleviin keräyspisteisiin. Taulut joita voidaan vielä käyttää ammunnassa on paikattava taulun väriin soveltuvalla paikalla. Hylsyt on kerättävä jokaisen ammunnan jälkeen ampumapaikoilla oleviin keräyspisteisiin ratakohtaisten erikoismääräysten mukaisesti. Ennen ammunnan alkua on nostettava ratakohtaiset ammunnoista varoittavat punaiset varoitusmerkit, -liput tai sytytettävä varoitusvilkut. Ratojen avaimet säilytetään päävartiossa, josta ne kuittausta vastaan luovutetaan. Ammunnan päätyttyä avaimet on palautettava päävartioon. Rykmentin perusyksiköillä, Ilmatorjuntakoululla ja Hyrylän Korjaamolla on omat avaimet. Valojuovapatruunoita ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana. Käyttäjät huolehtivat siitä, että rata jää moitteettomaan kuntoon ja että roskat laitetaan roska-astioihin. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roskaastioihin vaan ne on toimitettava muonituskeskuksen takana olevaan jätepuristimeen. Rakennuslaitoksen Tuusulan palvelupiste vastaa kivääri-radan 150 m ampumapaikan roskalaatikon tyhjentämisestä. Huoltokeskus (autohalli) vastaa muiden roska-astioiden (sulot) tyhjentämisestä kerran viikossa perjantaisin. Tarvittaessa henkilöstötoimisto voi käskeä virka-apuosaston siivoamaan radat ja tyhjentämään roska-astiat. Talousjätteitä ei saa laittaa ampumaratojen roska-astioihin. Rikkoutumisista tai muista epäkohdista on ilmoitettava

7 virka-aikana henkilöstötoimistoon ja virka-ajan ulkopuolella vartiopäällikölle. 8. Lääkintähuolto ja toimenpiteet onnettomuustapauksissa Puolustusvoimien ammunnoissa lääkintähuolto toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen mukaisesti; Ammuttaessa ampumaradoilla kouluammuntajaoissa on ampuvan osaston mukana oltava riittävän ensiapukoulutuksen saanut henkilö, lääkintämiehen laukun varustus. Riittäväksi ensiapukoulutukseksi katsotaan vähintään lääkintämiehen koulutus sekä upseerin tai opistoupseerin peruskoulutukseen sisältyvä ensiapukoulutus. Onnettomuustapauksissa on välittömästi hälytettävä apua yleisestä hätänumerosta 112. Jos kyseessä ei ole hengenvaara apua voidaan hälyttää varuskuntasairaalasta p Onnettomuustapauksista on heti ilmoitettava päävartioon p , joka edelleen ilmoittaa niistä virka-aikana esikuntapäällikölle ja virka-ajan ulkopuolella varalla ole-valle päivystäjälle (VOP). 9. Muut asiat Ampumatarvikkeiden yön yli säilytyksestä on käsketty HelItR:ssä erillisellä asiakirjalla. Ampumarata-asioita hoitavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat ampumaratojen ilmoitustauluilla. LIITTEET Liite 1 Liite 2 Hyrylän kasarmialueen ampumaradat Ratakohtaiset erikoismääräykset

8 KIVÄÄRIRATOJEN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat Kaksiosainen kivääriampumarata. 300m kiväärirata - 20 ampumapaikkaa - 50, 100 ja 150 m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 300m matkalta - betoninen näyttösuoja - 20 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) 150m kiväärirata - 28 ampumapaikkaa - 50 ja 100m:n ampumapaikat - katettu ampumapaikka 150 m matkalta - betoninen näyttösuoja - 28 paikkainen sähköisesti toimiva taulunkääntölaitteisto (ohjausmahdollisuus 50, 100 ja 150 ampumapaikoilta) - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmiston mukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - sisäpiippuammunnat kertasingolla - ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammuttaessa 300 m:n kivääriradalla 200 ja 300 m:n matkalta ei 150m:n radalla saa ampua eikä siellä saa olla henkilöitä.. Ammunnat 300 m:n ja 150 m:n radoilla 150 m:n ja sitä lyhyemmiltä matkoilta samanaikaisesti on sallittu. Rataa varattaessa on ilmoitettava miltä etäisyydeltä ammunta suoritetaan. Ennen 300 m:n ammunnan aloittamista ammunnan johtajan on tarkastettava 150 m ampumarata, suljettava ampumaradalle johtavan tien portti ja asetettava porttiin ammunnoista varoittava taulu. Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa. Kuitenkin viimeistään klo Kivääriradan 150m:n ampumapaikka voidaan valaista, jolloin ammuntoja voidaan jatkaa pimeän tulon jälkeen klo saakka (ma - pe). 150 metrin ampumapaikka ja taulut on valaistava. Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja tai taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitettään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään vain asennettuihin laitteisiin.

9 Taulut on asennettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut ja taululaitteet on asennettava niin, että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (näyttösuojan edessä olevan suojavallin yläreuna) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Ampumataulujen (01) nostaminen on ohjeistettu näyttösuojissa olevilla ohjeilla. Ampumataulut (03) säilytetään näyttösuojassa olevissa säilytystelineissä. Käyttäjät korjaavat tarvittaessa 03-taulujen kehikot. Taulut on paikattava taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Kivääriradan kääntyvien maalilaitteiden käyttöohjeet on kiinnitetty 150 m ampumapaikan katoksen ilmoitustaululle. Käytöstä poistetut taulut on toimitettava parakin vieressä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Kivääriradalla liikkuminen on sallittu vain ampumasektoreiden reunoille rakennetuilla urilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ennen ammunnan alkua on sytytettävä ammunnoista varoittavat punaiset varoitusvilkut. Varoitusvilkut ovat ratakohtaiset. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan ampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olvien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista tehtävistä vastaa ammunnan johtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 150m katoksessa oleviin keräyslaatikoihin. Näyttösuoja ja ampumakatos lakaistaan tarvittaessa. Näyttösuojan yläluukut avataan näyttösuojassa olevien ohjeiden mukaisesti. Yläluukut on puhdistettava lumesta ennen ammuntojen aloittamista.

10 HIRVIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot HIRVIRATA - 50m, 100m ja 150m ampumapaikat - 2 kiinteää hirviampumapaikkaa 100m matkalta - 75m hirviampumapaikka - sähköisesti toimiva maalirata 2. Radalla suoritettavat ammunnat HAULIKKORATA (trap) - 5 ampumapaikkaa - sijainti 100 metrin ampumapaikan tasalla Hirvirata soveltuu ampumapaikkojen osalta ryhmäkohtaisten ammuntojen suorittamiseen. - puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaiset ammunnat - apuaseammunnat 23 Itk:lla ja 12.7 Itkk:lla ampumaohjelmistonmukaisesti - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - kevyen kertasingon sisäpiippuammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityismääräysten mukaiset ammunnat - Suomen metsästäjäliiton ja Suomen metsästäjäin keskusliiton hirviammuntasääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - kiväärillä - rynnäkkökiväärillä - konepistoolilla - sisäpiippuammunnat kertasingolla - haulikolla Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanataiperjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin. Tauluja saa kiinnittää vain niitä varten asennettuihin laitteisiin. Taulut ja taululaitteet on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin, että taulun alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulujen ja taululaitteiden säilyttäminen hirviradalla on kielletty. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Liikkuvaa maalirataa voidaan käyttää hirviammunnoissa ja pv:n ampumaohjelmiston mukaisissa kivääri- ja apuaseammunnoissa 23 Itk:lla ja 12.7 itkk:llä. Hirviradalla liikkuminen on sallittu vain ajourilla. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty.

11 Ammuntojen ajaksi punainen merkki / lippu on nostettava ylös ja sytytettävä punainen varoitusvalo. Ammuntojen jälkeen hylsyt on kerättävä. Pv:n, RVL:n ja suuremmissa ulkopuolisten järjestöjen (esim reserviläiset) ammunnoissa hylsyt kerätään ja toimitetaan kivääriampumaradan parakissa olevaan hylsyvarastoon. Hylsyt pakataan hylsyvarastossa olevien ohjeiden mukaisesti. Edellä mainituista toimenpiteistä vastaa ammunnanjohtaja tai tapahtuman järjestäjä. Muissa tapauksissa hylsyt kerätään ja toimitetaan 100 m:n ampumakatoksessa oleviin keräyslaatikoihin.

12 PIENOISKIVÄÄRIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot pienoiskiväärirata - 50 m - 20 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - betoninen näyttösuoja - sähköisesti toimiva taululaitteisto 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pienoiskivääri ammunnat kal.22 - vapaapistooliammunnat kal.22 Ampuminen sallittu vain ampumapaikalta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Kiinteissä taululaitteissa saa käyttää vain nauhatauluja. Irralliset taulut ja taululaitteet on kiinnitettävä puisiin taulukehikoihin. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun/taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden kaikilla käyttö radoilla on kielletty pl pv:n kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Käytetyt taulut on toimitettava pienois- ja pistooliradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Taulut paikataan taulun väreihin soveltuvilla paikoilla. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen merkki/lippu on nostettava ylös tai sytytettävä punainen varoitusvalo. Näyttösuoja ja ampumakatokset lakaistaan tarvittaessa. Hylsyt kerätään katoksessa oleviin keräyspisteisiin.

13 PISTOOLIRADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot Pistoolirata - 25 m - 25 ampumapaikkaa - katettu ampumapaikka - sähköisesti toimivat taululaitteet 2. Radalla suoritettavat ammunnat - puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat - Suomen ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityssääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen (vast) ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä Ulkopuolisten järjestöjen seurojen (vast) ammunnat pistoolikaliiperisilla aseilla kaliiperi patruuna lyijyluodilla. Ampuminen sallittu vain ampumapaikoilta. Välimaastosta ampuminen kielletty. 3. Varo- ja käyttömääräykset Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo (maanantai-perjantai) Tauluina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja. Taulut kiinnitetään taulunkääntölaitteiston kiinteisiin metallikehikoihin.. Taulut on asetettava niin, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. Taulut on asennettava niin että taulun / taululaitteen alareunan ja sen alapuolisen kiinteän rakennelman (etusuojavalli) väliin jää vapaata tilaa vähintään 50 cm:ä. Taulujen asettaminen välimaastoon on kielletty. Metallisten osumasta kaatuvien taululaitteiden käyttö kaikilla radoilla on kielletty pl puolustusvoimien kilpailutoiminnan mukaiset ammunnat. Taulut paikataan taulun väriin soveltuvilla paikoilla. Tauluja voidaan säilyttää pistooliradan varastossa. Käytetyt taulut on toimitettava pistooli- ja pienoiskivääriradan välissä olevaan keräyspisteeseen. Ampumakulissien asettaminen ampumapaikoille on kielletty. Suojavalleilla liikkuminen on kielletty. Taululaitteiston edessä olevan pienen suojavallin päälle nouseminen on kielletty. Ammuntojen ajaksi punainen lippu / merkki on nostettava ylös tai sytytettävä punainen merkkivalo. Hylsyt kerätään ampumapaikan katoksessa oleviin keräyslaatikoihin ohjeiden mukaisesti. Ampumakatos lakaistaan tarvittaessa.

14 TILANNERADAN ERIKOISMÄÄRÄYS 1. Yleistiedot 2. Radalla suoritettavat ammunnat - kaksi erillistä ampumasektoria - ampumaetäisyys 5-25 metriä - Puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaiset ammunnat - Suomen Ampumaurheiluliiton yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaiset ammunnat - ulkopuolisten seurojen, järjestöjen ammunnat varuskunnan päällikön hyväksyminä - pistoolilla - konepistoolilla - haulikolla 3. Varo- ja käyttömääräykset 3.1 Ammuntojen suunnittelu ja johtaminen Ammunnat on lopetettava pimeän tullessa, kuitenkin viimeistään klo Tilanneradalla voidaan ampua vain ampumaohjelmiston mukaisia tai varuskunnan päällikön hyväksymiä ammuntoja. Ammunnat toteutetaan voimassa olevan varomääräyksen ja ampumaratojen johtosäännön mukaisesti. Tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johto- ja varohenkilöstön tulee olla riittävän kokemuksen omaavia kouluammuntojen johtajia, jotka ovat perehtyneet tilanneradoilla suoritettavien ammuntojen johtamiseen. Radalla on oltava ammunnan aikana ympäristöön näkyvä punainen lippu. Ammunnan johtajan on varmistuttava siitä, että kaikilla ammuntaan osallistuvilla on riittävät taidot ammunnan turvalliseksi suorittamiseksi ja ampujat tuntevat radoilla noudatettavat turvallisuusmääräykset. Ammunnan johtaja määrittää etenemistasat ja liikkumisen siten, että porrastusta ei synny liikaa. Jokaisella erillisessä suunnassa tai tilassa ampuvalla osastolla on oltava tulitoiminnan valvoja joka vastaa, että ampuva osasto toimii turvallisesti ammunnan johtajan käskemällä tavalla. Ammunnat on suunniteltava siten, että ampumasuunta on kohtisuoraan taustavallia kohti. ylä- tai alaviistoon ei saa ampua. Ammunnat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ratojen rakenteita kulutetaan mahdollisimman vähän. Ammunnan johtajan on huomioitava alustan turvallisuus ammunnan aikana (esim liukkaus ja hylsyt) ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi ja takaamiseksi. Ammunnan jälkeen ampumapaikka on siivottava. Käytetyt pahvitaulut ja taulukehikot on toimitettava ampumapaikan takana oleviin keräyspisteisiin. Hylsyt kerätään ampumapaikan takana oleviin keräysastioihin.

15 3.2 Maalitoiminta 3.3 Harjoittelumääräykset Tauluina ja taululaitteina saa käyttää vain paperista tai pahvista valmistettuja tauluja ja taululaitteita. Taulut ja taululaitteet kiinnitetään puusta rakennettuihin taulukehikoihin, joista ei aiheudu kimmoke- tai muuta vaaraa ampujille. Maalitoiminta on järjestettävä siten, että se ohjaa ampujien toimintaa ja ehkäisee vaaratilanteiden syntymistä. Maalit on asetettava samalle korkeudelle ampujan kanssa siten, että maalin kautta kulkevan luodin lentoradan yläpuolelle jää vähintään 4 metriä taustavallia. Maalit on asennettava punakeltaisten tolppien ja taustavallien väliselle alueelle. Jokaisen ampujan on tiedettävä radalla noudatettavat harjoittelumääräykset. Kuulon- ja näönsuojaaminen on toteutettava voimassa olevien varomääräysten mukaisesti. Ammunnan johtaja käskee ampujien käyttämän varustuksen. Ase on oltava suunnattuna koko ammunnan ajan joko eteen maahan tai ampumasuuntaan. Sormi on pidettävä pois liipaisimelta kun aseella ei ammuta. Vaihdettaessa tuliasemaa, aseen on oltava mahdollisuuksien mukaan varmistettu. Jokaisen ampujan on tiedettävä sallittu ampumasuunta, liikkuminen ammunnan aikana ja maalit joita ammutaan. Jokaisen ampujan on huolehdittava osaltaan, ettei porrastusta synny liikaa. Ampuminen on kielletty jos aseen piippulinjan etupuolella on henkilöstöä.

16 Tuusulan varuskunta ampumaradat

Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) Henkilöstöosasto UTTI HI190 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) Henkilöstöosasto UTTI HI190 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Normilyhenne UTJRSKM KOULUTUSSEKTORI 002 - HENKOS Peruste Kumoaa asiakirjan Tyrrin ampumakeskuksen

Lisätiedot

Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat:

Siviiliseurojen ja -ampujien käytössä ovat seuraavat ampumaradat ja -paikat: SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 HIUKKAVAARAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN JOHTOSUHTEET JA YHTEISTOIMINTA... 3 3 AMPUMARADAT JA -PAIKAT JA NIILLÄ SALLITUT AMMUNNAT SEKÄ PAIKALLA OLEVAT AMPUMARATALAITTEET...

Lisätiedot

LIITE 9A. Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat TIEDOT AMPUMARATOJEN TOIMINNASTA

LIITE 9A. Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat TIEDOT AMPUMARATOJEN TOIMINNASTA mape Kiväärirata 150m (keskusampumarata) Puolustusvoimat 98%, muut 2% (reserviläisjärjestöt, 25 kpl rynnäkkö, tarkkuus ja konekiväärit, pistoolit käytössä vuodessa 164 000 100 % Käyttöönottovuosi 1957

Lisätiedot

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet:

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet: Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 8A1 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 1 YLEISTÄ Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat

Lisätiedot

Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen

Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen Temppelivuoren ampumaradan toiminnasta vastaa Turku IPSC ry, jolla on oikeus määritellä ratojen käyttöoikeus sekä antaa kaikkia käyttäjiä koskevia

Lisätiedot

Maavoimien Esikunta 1 (5) Henkilöstöosasto Liite 5 MIKKELI

Maavoimien Esikunta 1 (5) Henkilöstöosasto Liite 5 MIKKELI Maavoimien Esikunta 1 (5) AMPUMARADAN SUOJARAKENTEILLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 1 TAUSTAVALLI 1. Taustavallin on noustava kauttaaltaan vähintään 34 :n kulmassa luotien lentorataan nähden. Taustavallin pinnan

Lisätiedot

Toimintaohje Turku IPSC:n ja senille Sa kyla n ja Raasin ampuradoille

Toimintaohje Turku IPSC:n ja senille Sa kyla n ja Raasin ampuradoille Toimintaohje Turku IPSC:n ja senille Sa kyla n ja Raasin ampuradoille Turku IPSC on saanut määräaikaisen käyttöoikeuden Porin Prikaatin Säkylän ja Raasin perusampumaradoille. Tämä on merkittävä parannus

Lisätiedot

VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ alkaen toistaiseksi

VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ alkaen toistaiseksi Vehkataipaleen ampumarata AMPUMARATALAIN 763/2015 MUKAINEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Sivu 1( 8 ) VEHKATAIPALEEN AMPUMARATA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Voimassaolo Perusteet 19.8.2015 alkaen toistaiseksi Ampumaratalaki

Lisätiedot

Toimintaohje Turku IPSC:n jäsenille Säkylän ja Raasin ampuradoille 2017

Toimintaohje Turku IPSC:n jäsenille Säkylän ja Raasin ampuradoille 2017 Toimintaohje Turku IPSC:n jäsenille Säkylän ja Raasin ampuradoille 2017 Turku IPSC on saanut määräaikaisen käyttöoikeuden Porin Prikaatin Säkylän ja Raasin perusampumaradoille. Tämä on merkittävä parannus

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-16.4.2017 18.4.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

Radoilla käyttäydytään kun ampumaradoilla yleensäkin, toisen omaisuutta kunnioittaen ja paikallisia ratamääräyksiä tarkoin noudattaen.

Radoilla käyttäydytään kun ampumaradoilla yleensäkin, toisen omaisuutta kunnioittaen ja paikallisia ratamääräyksiä tarkoin noudattaen. Turku IPSC on saanut määräaikaisen käyttöoikeuden Porin Prikaatin Säkylän ja Raasin perusampumaradoille. Tämä on merkittävä parannus harjoittelumahdollisuuksiimme vaikka radoilla ei varsinaista Practical-Ammuntaa

Lisätiedot

Rakenteellinen ampumarataturvallisuus

Rakenteellinen ampumarataturvallisuus Rakenteellinen ampumarataturvallisuus Puolustusvoimien palvelusturvallisuusupseeri Majuri Olli Ohrankämmen Pääesikunta (Henkilöstöosasto, Koulutussektori, Palvelusturvallisuuden toimiala) 2.3.2012 Turvallinen

Lisätiedot

R1: Kiväärirasti, hirvirata

R1: Kiväärirasti, hirvirata R1: Kiväärirasti, hirvirata Rasti: pitkä kiväärirasti Taulut: 7 SRA-taulua, 4 platea (5 p) ja 1 E/A-taulu Minimilaukausmäärä: 18 Maksimipisteet: 90 Ampumaetäisyys: 5-100 m Käsittelysektori: oikea ja vasen

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-5.3.2017 6.3.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE A PERUSTIETOJA AMPUMATOIMINNASTA JA AMPUMARADOISTA

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE A PERUSTIETOJA AMPUMATOIMINNASTA JA AMPUMARADOISTA AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA LIITE A PERUSTIETOJA AMPUMATOIMINNASTA JA AMPUMARADOISTA A.1 Ulkona sijaitsevat ampumaradat A.1.1 Ampumalajit Arvio Suomessa

Lisätiedot

Maasotakoulu Johtosääntö 1 (29) Esikunta LAPPEENRANTA HN MAAVJSÄ - MAASK HAMINAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ

Maasotakoulu Johtosääntö 1 (29) Esikunta LAPPEENRANTA HN MAAVJSÄ - MAASK HAMINAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ Maasotakoulu Johtosääntö 1 (29) 22.2.2017 MAAVJSÄ - MAASK HAMINAN AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 2017 Peruste: PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEET, ERILLI- SET HARJOITUSALUEET SEKÄ AMPUMARADAT, HK693/30.10.2014

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

TYRRIN RATAVUOROT

TYRRIN RATAVUOROT TYRRIN RATAVUOROT 2 2016 VASTUU: Ampuja / ampuvan osaston johtaja on vastuussa Tyrrin johtosäännön mukaisesta toiminnasta ml. muiden ampujien kuulonsuojaus SEURAT= Seurojen vast, käyttövuoro AMPUMARATA

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2012 ( )

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2012 ( ) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2012 (2.4.2012-28.10.2012) Huom! MUISTAKAA MERKITÄ AMMUTUT LAUKAUKSET!!! 300 metrin ampumaradalta peritään seuralta maksu 5 senttiä/laukaus. Harjoitusvuorot ovat

Lisätiedot

Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) Esikunta TAMPERE HG SATLSTOOHJE - KOULUTUS SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ

Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) Esikunta TAMPERE HG SATLSTOOHJE - KOULUTUS SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ Satakunnan Lennosto Ohje 1 (8) 28.1.2011 SATLSTOOHJE - KOULUTUS 075 - SATLSTOEHENKOS 2 - PIRKKALAN AMPUMARADAN JOHTOSÄÄNTÖ Lyhenne SATLSTOOHJE 075 - SATLSTOEHENKOS 2 Voimassaoloaika Asiakirjan päiväyksestä

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2015 (20.4.2015-4.10.2015)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2015 (20.4.2015-4.10.2015) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2015 (20.4.2015-4.10.2015) Ampumisen edellytyksenä on: - Ilmoittautuminen ja kirjautuminen valvojalle ennen ammuntaa. - Ammunnan jälkeen ammuttujen laukausten

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat 1250 mm Sisäradoilla tauluvalaistus on oltava vähintään 1500 luxia, suosituksena 10 m radalla 1800 luxia ja 50 m radalla 3000 luxia. Yleisvalaistus vähintään 300 luxia,

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2013 (15.4.2013-1.11.2013)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2013 (15.4.2013-1.11.2013) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/2013 (15.4.2013-1.11.2013) Huom! HUOm! MUISTK MERKITÄ MMUTUT LUKUKSET!!! 300 metrin ampumaradalta peritään seuralta maksu 5 senttiä/laukaus. Harjoitusvuorot ovat

Lisätiedot

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2008 www.k-uas.fi

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2008 www.k-uas.fi K-UAS Keski-Uusimaan Ampumaseura ry Jäsentiedote 1/2008 www.k-uas.fi Yleistä Keski-Uusimaan Ampumaseura ry PL 32 04301 TUUSULA Seuran kotisivujen osoite WWW. K-UAS.FI Sivuilla on ajankohtaista tietoa seuran

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä 2014 (1.4.2014-31.10.2014)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä 2014 (1.4.2014-31.10.2014) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä 2014 (1.4.2014-31.10.2014) Ampumisen edellytyksenä on: - Ilmoittautuminen ja kirjautuminen tauluvarastolla ennen ammuntaa. - Ammunnan jälkeen ammuttujen laukausten

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

55.0 db 60.0 db 65.0 db 70.0 db 75.0 db

55.0 db 60.0 db 65.0 db 70.0 db 75.0 db Liite 10, 1/10 Kaikki ampumaradat Liite 10, 2/10 Hirvirata 75m Liite 10, 3/10 Hirvirata 100m Liite 10, 4/10 Kiväärirata 150m Liite 10, 5/10 Kiväärirata 300m Liite 10, 6/10 Pienoishirvirata 50m Liite 10,

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN 12 14.10.2012.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN 12 14.10.2012. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (9) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KUTSU TAPAHTUMAAN Toimintakäsky VI / 2012 12 14.10.2012 HELSINGIN PIIRIN AMPUMATAPAHTUMA JÄÄKÄRIN

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU Toimintakäsky VI / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN AMMUNNAN PARTIOKILPAILU JÄÄKÄRIPÄIVÄ

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan ehtojen mukaan (viikot 26. ja 27.

Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan ehtojen mukaan (viikot 26. ja 27. Ampumaradalla saa ampua ma to klo 12.00-19.00 perjantaisin klo 12.00-15.00 lauantaisin klo 12.00-15.00 Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan

Lisätiedot

Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan ehtojen mukaan (viikot 26. ja 27.

Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan ehtojen mukaan (viikot 26. ja 27. Ampumaradalla saa ampua ma to klo 12.00-19.00 perjantaisin klo 12.00-15.00 lauantaisin klo 12.00-15.00 Sunnuntaisin ja arkipyhinä ampuminen on kokonaan kielletty. Ampumarata on suljettu ympäristöluvan

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen ohjeistusta on noudatettava.

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat.

RATAKORTTI 53. Kemihaaran ampumarata Salla - - - - - Ei tiedossa Paikallinen - - - - - - - - Muuta: Radan tiedot puuttuvat. 52 RATAKORTTI 52. Yhdistyksen jäsenmäärä: Pintaala: Huoltotilat Ampumakokeita, ei kilpailutoimintaa Sähköverkkoliitäntä ympäristölupaa (ei vaadittu) Savukosken riistanhoitoyhdistyksen ampumarata Savukoski

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

Satakunnan lennosto Ilmoitus 1 (5) Esikunta PIRKKALA CM / /2017

Satakunnan lennosto Ilmoitus 1 (5) Esikunta PIRKKALA CM / /2017 Satakunnan lennosto Ilmoitus 1 (5) PIRKKALA 11.1.2017 23/12.08.00/2017 PIRKKALAN TUKIKOHDAN AMPUMARADAN KÄYTTÖVUOROT VIRKA-AJAN JÄLKEEN SEKÄ VIRANOMAISYHTEISTYÖHÖN PERUSTUVAT VUOROT 2017 1 Yleistä Satakunnan

Lisätiedot

Kilpailuorganisaation avainhenkilöt

Kilpailuorganisaation avainhenkilöt Kilpailuorganisaation avainhenkilöt TA JURY Heikki Pääkkönen Puheenjohtaja Sami Sipponen (MA), Marko Mäkelä (SAL), Pekka Rissanen (SiiLa), Kilpailun johtaja Kari Rautiainen Kivääriammunnan johtaja Pekka

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä/talvikausi (29.10.2012 31.3.2013) 22.10.2012 Huom! harjoitusvuorot ovat mahdollisia vain niinä aikoina, kun rata ei ole puolustusvoimien koulutuskäytössä. Laitteiden

Lisätiedot

Tutustuminen Männikun ampumarataan

Tutustuminen Männikun ampumarataan Tutustuminen Männikun ampumarataan 12.11.2008 www.ampumaurheilukeskus.fi Männiku Ampumaurheilukeskuksen valtuuskunta kävi tutustumassa Virossa Männikun ampumarataan. Männikun rata sijaitsee vain 6km päässä

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä.

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä. Kinkunsulatuskilpailu 8.1. Tikkurilassa tiistaina 8.1. klo 16:30 alkaen pienoispistoolikilpailu 15 + 15 laukausta (pienoispistoolin tarkkuus- ja kuviosarjat). Kummassakin osassa ammutaan aluksi 5 ls. koesarja.

Lisätiedot

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2016

K-UAS. Keski-Uusimaan Ampumaseura ry. Jäsentiedote 1/2016 K-UAS Keski-Uusimaan Ampumaseura ry Jäsentiedote 1/2016 www.k-uas.fi Yleistä Keski-Uusimaan Ampumaseura ry Seuran kotisivujen osoite WWW. K-UAS.FI Osoitteenmuutokset ilmoitetaan suoraan jäsenasioiden hoitajalle.

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri, haulikko ja pistooli 2 kpl kivääri 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua.

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA. Kivääriradat 150/300 m

VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA. Kivääriradat 150/300 m VIITASAAREN ILMOLAHDEN AMPUMARADAN LAAJENTAMISSUUNNITELMA Kivääriradat 150/300 m Seppo Tanninen ST RAKENNUSSUUNNITTELU Pöyhöläntie 39, 51900 Juva, p. 040-822 6423 RAKENNUSSUUNNITTELU SEPPO TANNINEN PÖYHÖLÄNTIE

Lisätiedot

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset, nuorten Karhu cuposakilpailut ja XXII Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 17.-18.1.2015 OHJELMA pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta.

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta. RASTI 1 Rasti on kiväärillä ammuttava pikarasti Taulut: 6 Mini IPSC-taulua Minimilaukausmäärä: 12 Maksimipisteet: 60 Ampumaetäisyys: n. 15 m Lähtö: Nomaalisi seisten lankun päällä, kivääri ladattuna ja

Lisätiedot

KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET

KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET 8.5.2014 Viite: Kymppi 64 ry johtokunta 2014 KYMPPI 64 SUOMATKAN AMPUMARATOJEN OHJEET Yleistä Suomatkan ampumarata-alueella on 5 eri ammuntalajeille tarkoitettua ampumarataa. Pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata,

Lisätiedot

RA 7 ammunta, Liite 2.7

RA 7 ammunta, Liite 2.7 RA 7 ammunta, Liite 2.7 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015 KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015 Kilpailun järjestävät Konneveden Reserviläiset Ry Konneveden Tankolammilla Jouhtisvuoren ampumaradalla lauantaina 8.11.2014. Kilpailu on avoin kaikille

Lisätiedot

Vekaranjärven ampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Kouvola. Vuosittainen laukausmäärä on noin 850 000 laukausta.

Vekaranjärven ampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Kouvola. Vuosittainen laukausmäärä on noin 850 000 laukausta. Etelä-Suomi Päätös Nrot 11/2011/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2011 ASIA Vekaranjärven ampumaradan toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Kouvola LUVAN HAKIJA Karjalan Prikaati

Lisätiedot

Dnro HAM-2005-Y-530-111 Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 2.9.2009

Dnro HAM-2005-Y-530-111 Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto 2.9.2009 H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro Nro YSO/113/2009 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2009 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.01.2015 10 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 Joensuu Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.01.2015 4615/11.01.00/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012

PÄÄTÖS. Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012 PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 233/2012/1 Dnro ESAVI/340/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2012 ASIA Päätös Puolustusvoimat, Viestirykmentin ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi KIRKKONUMMEN SEUDUN RESERVILÄISET ry KYRKSLÄTTNEJDENS RESERVISTER rf Kirkkonummi / Siuntio / Inkoo Uudenmaan piirin SR SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi 22.10.2017 Kilpailun organisaatio Pv:n valvoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 84. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 15.09.2016 Sivu 1 / 1 670/2015 11.01.00 84 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupaa koskevista valituksista, Lahnuksen ampumarata Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh.

Lisätiedot

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi

AMPUMAMELUN TUTKIMUKSIA. Timo Markula 1, Tapio Lahti 2. Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi Timo Markula 1, Tapio Lahti 2 1 Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4A, 00380 Helsinki timo.markula@akukon.fi 2 TL Akustiikka Kornetintie 4A, 00380 Helsinki tapio.lahti@tlakustiikka.fi 1 JOHDANTO Melu

Lisätiedot

Seuraavat säännöt on laadittu Metsästysyhdistys Nalli ry:n jäsenille sovellettavaksi seuran harjoitusammunnoissa ja ampumakilpailuissa Vahdon ampumaradalla SISÄLLYS 1. AMPUMA-AJAT 2012 2. TOIMINTA AMPUMAPAIKALLA

Lisätiedot

SANTAHAMINAN AMPUMARADAT YLEISSUUNNITELMA

SANTAHAMINAN AMPUMARADAT YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Puolustushallinnon rakennuslaitos Kaartin Jääkärirykmentti Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelmaselostus ympäristölupahakemusta varten Päivämäärä 25.6.2013 Päivämäärä 25/06/2013 Versio Laatija

Lisätiedot

Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!!

Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!! Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!! Hälytys!! Tulta! RASTI 1 Haulikko pikarasti. 7 savikiekkoa,

Lisätiedot

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 30 (18) lks Kivääri 72 lks Haulikko 10 (22)

Lisätiedot

Metsästysampumasäännöt painokseen tulevat muutokset:

Metsästysampumasäännöt painokseen tulevat muutokset: Metsästysampumasäännöt 2012 2. painokseen tulevat muutokset: Merkintäohje: Punaisella taustalla oleva teksti poistetaan kokonaan. Keltaisella taustalla oleva teksti on se, jota muutetaan siten kun vihreällä

Lisätiedot

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML

Karjalan prikaati Käsky 1 (5) Esikunta VEKARANJÄRVI ML Karjalan prikaati Käsky 1 (5) 4.5.2015 1. PVLOGLE määräys BL161/10.2.2015 2. PVLOGLE määräys BL 542/30.36.2015 KARJALAN PRIKAATIN AMPUMARATOJEN KÄYTÖNSEURANTA JA AMPUMATARVIKKEIDEN JA RÄJÄHTEIDEN KÄYTÖNSEURANTA

Lisätiedot

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan.

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 8 peltiä. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. Rastilla saa käyttää

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen 1 JOENSUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Rakennus- ja ympäristölautakunta MUUTTAMISESTA Muuntamontie 6 18.06.2014 74 80100 Joensuu Annettu julkipanon jälkeen Puh. (013) 267 7111 Päivämäärä Diaarinumero

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta

Lisätiedot

Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry.

Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry. Salon Seudun Reserviupseerit ry. Salon Seudun Reserviläiset ry. Jokainen ammuntaan osallistuva on omalta kohdaltaan velvollinen huolehtimaan ammunnan turvallisesta suorittamisesta. Asetta pitää käsitellä

Lisätiedot

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat:

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat: RATAKORTTI 50. Paikallistason kilpailuja huolto/majoitustiloja Melun leviäminen ja riskit pohjavedelle selvitetty Raahe Olkijoen ampumarata Raahen kaupunki 2000 Seudullinen ampumakeskus 2 ha Itä Hirvi

Lisätiedot

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 RESERVILÄISAMMUNTOJEN SÄÄNNÖT 25.1.2007 SISÄLLYS A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 A.2. Ammunnan johtaja ja muut toimitsijat 2 A.3. Aseiden tuonti

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Kilpailu IV / 2012 29.8.2012 HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

23.6.2010 saapunut kirjelmä liittyen ampumaradan käytön kieltämiseen ulkopuolisilta

23.6.2010 saapunut kirjelmä liittyen ampumaradan käytön kieltämiseen ulkopuolisilta Hallintopakkopäätös UUDELY/736/07.00/2010 20.12.2010 ASIA VIREILLEPANIJA VELVOITETTAVA Ympäristönsuojelulain 84 :n nojalla annettu päätös Thor Lindroos, Helsinki Kaartin Jääkärirykmentti HAKEMUS/VIREILLETULO

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopion Reservin Aliupseerit - Reserviläiset ry SÄÄNNÖT RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA 25.1.2007 Tätä sääntöä noudatetaan reserviläisammunnoissa Kuopion ruutiaseiden sisäampumaradalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012 KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012 Kilpailun järjestävät Petäjäveden Reserviläiset ry ja Petäjäveden Reservinupseerit ry Petäjävedellä lauantaina 17.09.2011. Kilpailu on avoin kaikille SRA

Lisätiedot

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista.

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista. Kiväärilajien esittely Kiväärilajit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: - 10 metriltä ammuttavat ilmakiväärin lajit. Ilmakiväärillä kilpailevat kaikenikäiset naiset ja miehet, muksusta mummoon. Ilmakivääri

Lisätiedot

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen.

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. Rasti 1: "Viipurin pamaus" / 100m kivääri Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. - Osuudella on 11 kpl pahvitauluja ja 3 kappaletta E/A tauluja - Minimilaukausmäärä

Lisätiedot

AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS. Jorma Riissanen

AMPUMARATOJEN TULEVAISUUS. Jorma Riissanen JORMA RIISSANEN Peruskoulutus FT meteorologiassa Entisessä elämässä professorin arvo Ampumaharrastusfoorumin sihteeri foorumin perustamisesta 29.3.2005 alkaen SAL:n ympäristövaliokunta 1997-2004 valtaosaltaan

Lisätiedot

Panssariprikaati Käsky 1 (6) Esikunta PAROLANNUMMI ML15111 6.7.2015 1710/12.08.01/2015

Panssariprikaati Käsky 1 (6) Esikunta PAROLANNUMMI ML15111 6.7.2015 1710/12.08.01/2015 Panssariprikaati Käsky 1 (6) PAROLANNUMMI 6.7.2015 1710/12.08.01/2015 Maavoimien toimintasuunnitelma vuosille 2015-2018 PSPR ak ML9880/12.6.2015 AMMUNNAN SOTILAS SM-KILPAILUT VUONNA 2015 1 YLEISTÄ 2 SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Kivääri 44 lks Pistooli 37 tai 31 lks Haulikko 12 tai 8 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 92/12/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 92/12/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 92/12/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2012 ASIA HAKIJA Puolustusvoimien Jääkäriprikaatin kouluampumaratojen ympäristölupa, Sodankylä Puolustusvoimat Jääkäriprikaati

Lisätiedot

Meluntorjuntasuunnitelma

Meluntorjuntasuunnitelma 103078-1.1 Santahaminan ampumatoiminta Meluntorjuntasuunnitelma Timo Markula Tapio Lahti Insinööritoimisto Akukon Oy Helsinki 10/2011 103078-1.1 1 (18) + liitteet DI Timo Markula, TkT Tapio Lahti (TL Akustiikka)

Lisätiedot

Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki

Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 57/2016/1 Dnro ESAVI/92/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2016 ASIA Santahaminan ampumaradan ympäristölupahakemus ja hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki Kilpailuohjeet Veteraanien SM-ampumahiihdot Seinäjoella 2015 Ohjelma pe 20.2 13,00 15,00 Harjoittelumahdollisuus 16,45 17,45 Kohdistus MN 120, 150, 180, 200 18,00 - Viestit MN 120, 150, 180, 200 la 21.2

Lisätiedot

LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS. Mika Hanski Timo Markula. akustiikka audiovisual melu

LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS. Mika Hanski Timo Markula. akustiikka audiovisual melu 155010-1 18.11.2015 LUMIJOEN AMPUMARATA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Mika Hanski Timo Markula Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual melu www.akukon.fi

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 12.-13.2.2011 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Lähdönjohtaja Maali Tuloslaskenta

Lisätiedot

Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y Nro YLO/lup/120/

Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y Nro YLO/lup/120/ H Ä M E E N Y M P Ä R I S T Ö L U P A P Ä Ä T Ö S Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2002-Y-516-111....................... Nro YLO/lup/120/04 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2004

Lisätiedot

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS AMPUMARADAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus ampumaradan tai -ratojen toiminnasta

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Toimintakäsky II / 2011 18.2.2011 HELSINGIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot