II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212 Äänekosken seudulla metsäteollisuus uusiutuu ja metalliala investoi Bioenergia ja luomutuotanto Saarijärvi-Viitasaaren seudun kasvualoja Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen Jyväskylän seutu maakunnan veturi Vapaa-ajan asukkaista ostovoimaa Joutsan seudulle Tarkastelussa KOHTALONKYSYMYKSET Poimintoja Keski-Suomen skenaariotyöstä

2 Lukijalle Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät KENELLE? Julkaisu on suunnattu kaikille Keski-Suomen tulevaisuudesta kiinnostuneille: asukkaille, kehittäjille, päättäjille, yrittäjille. Keski-Suomen alueelliset talousnäkymät katsauksen tavoitteena on palvella alueen päättäjiä ja toimijoita antaen ajankohtaista tietoa elinkeinoelämän, työllisyyden ja työttömyyden teemoista. MITÄ? Julkaisun alkuosa koostuu Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELYkeskuksen tuottamista aineistoista, toukokuussa pidetyn ennakointifoorumin ja elokuussa olleen Keski-Suomen kauppakamarin valiokuntavallankumouksen aineistoista. Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät on osa TEM:n valtakunnallista Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta. Siinä tuodaan esille seutujen ja alueen kehitysnäkymiä seuraavan 12 kuukauden aikanaelinkeinoelämän ja yritystoiminnan, työttömyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmista tällä hetkellä olevan tiedon perusteella. Katsauksen ovat laatineet eri seutujen asiantuntijat ja viranomaiset. Valtakunnallinen katsaus on kokonaisuudessaan luettavana: Tämä julkaisu löytyy osoitteesta: MIKSI? Kukaan ei voi kertoa meille tarkalleen, millainen tulevaisuutemme on. Ennakoinnilla voimme vaikuttaa sen suuntaan. Ennakointi ei ole vain yksittäisten asiantuntijoiden työtä, vaan kuuluu jokaiselle. Se on yhteistä keskustelua tulevaisuudessta. Tämä julkaisu on osa tätä keskustelua. Sekä työ- ja elinkeinoministeriö että opetus- ja kulttuuriministeriö käyttävät Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisua valmisteluissaan. Julkaisun sisältö ja laatimisprosessi on seuraavan ennakointifoorumin teemana. Seija Kiiskilä ja Anu Huotari Julkaisun toimitus ja visuaalinen suunnittelu Julkaisu on osa alueellista ennakointiprosessia, jota rakennetaan verkostoyhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Keski-Suomi ennakoi -hankkeessa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja sitä rahoitetaan Maakunnan kehittämisrahasta ja -rahastosta sekä koulutusorganisaatioiden osuuksilla. Valokuvat: Stock.XCHNG,

3 Sisältö Mitkä ovat Keski-Suomen kohtalonkysymykset? Keski-Suomen työttömyyden rakenne Kauppakamarin valiokuntavallankumous Uudistunut keskisuomi.info Paikkatieto vastaa kysymyksiin mitä, missä ja milloin Keski-Suomen alueelliset kehitysnäkymät II /212 Keski-Suomen yhteenveto Moni-ilmeinen maakunta Joutsan seutukunta Ostovoimaa vapaa-ajan asukkaista Jyväskylän seutukunta Maakunnan veturi Jämsän seutukunta Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Keuruun seutukunta Seudulla vankka usko tulevaisuuteen Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Bioenergia ja luomutuotanto kasvualoja Äänekosken seutukunta Metsäteollisuus uusiutuu, metalliala investoi

4 Keski-Suomen kohtalonkysymykset Asiantuntija: Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto Vuonna 25 ja 29 Keski-Suomessa laadittiin tulevaisuusskenaarioita. Silloin tunnistettiin maakunnan elinkeinorakentta, toimintaympäristöä, johtamista ja infrastruktuuri koskevia kohtalonkysymyksiä. Toukokuun 212 ennakointifoorumissa tarkasteltiin, ovatko tuolloin laaditut kysymykset edelleen relevantteja. Nämä koosteet on laadittu foorumin työskentelyn pohjalta. Mistä saadaan 1 uutta työpaikkaa ja miten käy julkisen talouden? faktat Keski-Suomessa on 17 työtöntä työnhakijaa ja tämän lisäksi vielä 6 henkilöä erilaisissa ns. työvoimapoliittisissa toimenpiteissä. Oikeita töitä vailla olevia on siis 23 henkilöä. Työttömyysaste on maan korkeimpia ja se on liki 14 %. Keski-Suomen kunnat ovat talouskriisissä. Jyväskylän tappiot ovat tänä vuonna arvion mukaan liki 4 miljoonaa. Jämsä ja Äänekoski joutuvat säästämään jo tänä vuonna miljoonia. Verotulot eivät riitä kattamaan menoja. entä jos? Mitä jos Keski-Suomessa olisi 1 uutta työpaikkaa yksityissektorilla? Työpaikat toisivat tullessaan kunnille 6 miljoonan euron vuotuiset kunnallisverotulot. Lisäksi kunnat säästäisivät mm toimentulotuista arviolta 4 miljoonaa euroa. Uudet työpaikat toisivat tulleessaan siis 1 miljoonan lisätulon ja säästöt kunnille vuosittain. Kannattaisiko uusien työpaikkojen synnyttämiseen sijoittaa 2 miljoonaa/vuosi? Mistä saadaan uusia vientituloja? Faktat Suomi ja Keski-Suomi ovat eläneet viennistä. Keski- Suomen vienti oli ennätysvuonna 28 yhteensä 3,5 miljardia euroa. Vuonna 29 se putosi 2,5 miljardiin ja viime vuonna se oli 2,9 miljardia. Metsäteollisuuden vienti oli 1,2 miljardia ja suunta on lievästi laskeva. Teknologiateollisuuden vienti oli 1,3 miljardia ja siinä on kasvumahdollisuuksia. Maakunnanyhteistyöryhmän alainen Y-jory on asettanut tavoitteeksi viennin määrän nostamisen 4,5 miljardiin euroon vuoteen 22 mennessä eli 2 miljardin lisävienti vuoden 29 lukuihin. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uutta vientiä, uusilta yrityksiltä, uusiin maihin ja uudistunein keinoin. Entä jos? Eurotalous yskii vielä vuosia ja siksi olisi syytä löytää uusia vientimahdollisuuksia. Venäjä liittyi maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi ja tämä tuo tiettyä vakautta ja ennustettavuutta Venäjän kanssa käytävään kauppaan. Olisiko syytä kiinnostua Venäjästä vientimaana oikein tosissaan? Kahden miljardin vientisavotan saavuttamiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Y-jory on päättänyt tehdä toimenpideohjelman, jolla haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin; Mitä ja miten palveluja voidaan lisätä vientikauppaan? Riittääkö keskisuomalaisilla yrityksillä kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla? Paljonko pitää panostaa, jotta tavoite saavutetaan? Millaisia uusia rahoitus-/neuvontapalveluja yritykset tarvitsevat? Miten palvelut tulisi järjestää?

5 Miten rakennetaan yrityksiä palveleva innovaatiojärjestelmä? Faktat Keski-Suomen t&k panostus on tippunut viime vuosien aikana. Samanaikaisesti panostus t&k toimintaan kasvoi koko maassa. Eli Keski-Suomen osuus koko Suomen T&K toiminnoista on laskenut. Huolestuttavinta on keskisuomalaisten yritysten T&K -osuuden lasku. Yritysten osuus maakunnan tuotekehitysmenoista on laskenut 6 %:sta 45 %:iin. Korkeakoulut ovat siis kasvattaneet omaa osuuttaan. Entä jos? Yritysten on oltava jatkossa entistä kilpailukykyisempiä, kansainvälistyneimpiä sekä kannattavampia. Nämä asiat eivät kehity ilman T&K toimintaa. Tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, jotta korkeakouluissa kehitetyt innovaatiot tulisivat myös yritysten käyttöön. Suomessa on jo muualla hyviä esimerkkejä siitä, miten yrityksille on luotu kohtaamispaikka innovaatioille ja verkostoille. Keski-Suomeen tarvitaan Uusi Yritystehdas, jossa on kaikkien oppilaitosten palvelut yrityksille ovat käytettävissä yhden luukun periaatteella. Ideaalitilanteessa yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on yhteinen tila, jonne yrittäjien on helppo tulla ja esittää oma T&K ongelmansa ratkaistavaksi. Palveluun voisi lisätä vielä rahoitusmallin muuttamisen eli julkinen tuki annetaankin yritykselle, jolla se ostaa tarvittavaa t&k osaamista. i Nostureiden määrää voidaan käyttää kuvaamaan rakentamisen vilkkautta. Tilanne Jyväskylän keskustassa kuvattuna Innova 1:stä. Tulos 5 kappaletta. KOHTALONKYSYMYKSIÄ SKENAARIOISTA JA ENNAKOINTIFOORUMISTA MILLÄ KESKI-SUOMI ELÄÄ 23? Kasvuyritykset, yritysten uudistuminen, jalostusasteen nosto. Uudet kärjet elinkeinossa? Koulutuksen ja yrittäjien tarpeiden kohtaaminen? Uudet koulutusmallit? Kohtaanto-ongelman syvempi ymmärtäminen? Elinkeinoelämän ja yrittäjien vahva oma panos ratkaisuissa. Hyvinvoinnin palvelutuotannon yritystoimintaa, palvelualan yrittäjyyden edistämistä ja tukemista. MILLÄ KEINOILLA MAAKUNTA SÄILYTTÄÄ VETOVOIMAISUUTENSA TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ? Millä Keski-Suomi erottuu muista maakunnista? Säilyykö maakunta? Suuntaudutaanko itään vai länteen? Mitkä ovat kunnat 22? Miten palvelut turvataan? Miten ympäristön ja erityisesti vesistöjen tila kehittyy? Mitä teemme vedelle ja vedellä? MITEN FYYSINEN INFRASTRUKTUURI SAADAAN VASTAAMAAN TARPEESEEN JA TUOTTAMAAN KILPAILUETUA? Energian osuus kustannuksista korkea - missä voidaan säästää? Turvetuotannon kehittyminen: kansalaismielipide vastaan työllistävä vaikutus hiipuu. Tuulivoima uusi kohtalonkysymys, lähdetäänkö rakentamaan. Asenne kestävään kehitykseen. Keski-Suomesta energiatehokkain maakunta. Bioenergian tuotantolaitoksen sijoittaminen maakuntaan Maakunnan saavutettavuus. Tilanne heikentynyt. Tietoliikenneyhteydet kuntoon Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen (kunnat, sote, valtio) MITEN MAAKUNNASSA KYETÄÄN ENNAKOIMAAN TULEVAISUUTTA JA JOHTAMAAN KEHITYSTÄ? Miten arvot ja elämäntavat muuttuvat? Nuorten näkökulma? Miten kehittämistä ja yhteistyötä edistetään? Miten kaupungit ja maaseutu kehittyvät toisiaan tukien? Miten kykenemme entistä paremmin tarkastelemaan asioita helikopteriperspektiivistä? Kykenemmekö oikeasti globaaliin ajatteluun? Otammeko huomioon valtion ja EU:n ennakoinnin ja linjaukset riittävän hyvin? Mitä on Keski-Suomen ennakointi suhteessa muiden alueiden ennakointiin? Uskommeko nykyiseen koulutuspaikkarakenteeseen? Syntyykö uusi yrittäjyyskulttuuri ja -alat nykytoimenpiteillä? Miten varmistamme paremman johtajuuden avulla kilpailukyvyn kehittämisen? Maakunnan johtajuuden roolit pitää selkeyttää. TARVITAAN: Uutta ajattelua, hullunkurisia perheitä ja monialaisuutta. Suvaitsevuutta ja yhteisöllisyyttä Enemmän tukea ja kannustusta - vähemmän jarrutusta Korkeampia tavoitteita

6 KESKI-SUOMEN Asiantuntijat: Risto Julin ja Jere Nieminen, Keski-Suomen ELY-keskus TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE Vertailussa ELY-keskuksia tarkastellaan suhteessa toisiinsa ja työttömyyden muutoksen suhteen i LUKUOHJE Kuviot esittävät kunkin ELY-keskuksen suhteellista asemaa muihin ELY-keskuksiin verrattuna työttömien ja ennen kaikkea työttömien eri ryhmien osalta. Sekä vaaka- että pystyakselilla esitetään ryhmän sijaluku ELY-keskusten joukossa. Vaaka-akselilla sijaluvun peruste on ryhmän osuus ELY-keskuksen koko työvoimasta (ryhmän työttömät/ely-keskuksen työvoima). Pystyakselilla sijaluvun peruste on ryhmän työttömien työnhakijoiden suhteellinen muutos (%) vuotta aiemmasta tilanteesta. Ajattele kuviota koordinaatistona: parhaat sijoitukset ovat vihreällä vasemmassa yläkulmassa (1) ja huonoimmat punaisella oikeassa alakulmassa (9). MAAKUNNASSA TYÖTTÖMÄNÄ NUORIA JA KORKEAKOULUTETTUJA Keski-Suomessa vuotiaiden nuorten osuus työttömistä työnhakijoista on valtakunnallisesti suuri. Ainoastaan yhdessä ELYkeskuksessa vuotiaiden (IR25) työttömien osuus on suurempi kuin Keski-Suomessa. Samoin ryhmän työttömyyden kehitys (vuosimuutos) on Keski-Suomessa toiseksi heikointa ELY-keskusten joukossa. Yhtä huono suhteellinen kehitys on 5-54 vuotiaissa (IR5) ja rakennus- ja kaivosalalla (A6). Keski-Suomessa yli 6-vuotiaiden (IR6) työttömyyden kehitys on paras ELY-keskusten joukossa - tai paremminkin vähiten huono: Keski-Suomessakin kyseisen ryhmän työttömyys on kasvanut 4,3 % vuoden takaisesta. Kaupallisen alan työttömien (A3) osuus työvoimasta on Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella kaikista suurin ja työttömyyden kehitys vuoden takaisesta on yhdeksänneksi parasta. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden (K7) osuus työvoimasta on suurin. Alemman perusasteen (K1) ja tuntemattoman koulutusasteen (K9) sekä muualla luokittelemattoman työn (AX) työttömien osuudet työvoimasta ovat seitsemänneksi pienimpiä ELY-keskusten joukossa. IR6 YHT Työttömät työnhakijat yhteensä Tilanne K9 K1 AX A5 K5 K2 IR4 IR15 IR55 A4 IR3 YHT K3 A6 A A9 A1 K6 K8 IR5 IR45 A78 IR2 A2 K7 A3 IR35 IR25 IR15 IR2 IR25 IR3 IR35 IR4 IR45 IR5 IR55 IR6 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A78 A9 AX K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K vuotiaat 2-24-vuotiaat vuotiaat 3-34-vuotiaat vuotiaat 4-44-vuotiaat vuotiaat 5-54-vuotiaat vuotiaat Yli 6-vuotiaat Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen 1 Terveydenhoito ja sosiaaliala 2 Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ 3 Kaupallinen työ 4 Maa- ja metsätal.työ, kalastusala 5 Kuljetus- ja liikenne 6 Rakennus- ja kaivosala 7-8 Teollinen työ 9 Palvelutyö X Muualla luokittelematon työ Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon i Työttömät on jaettu iän, ammatin ja koulutuksen mukaan eri ryhmiin. Lyhenteet kuvaavat näitä ryhmiä.

7 i Tilanne Tässä kuvassa näkyy kunkin ryhmän sijainti ysikentässä kaikissa ELYkeskuksissa. Sijainneista on laskettu keskiarvot, joiden perusteella ELY-keskukset on asetettu paremmuusjärjestykseen. Satakunta ja Pohjanmaa erottuvat tilanteeltaan parhaimpina ja Pohjois-Karjala ja Lappi huonoimpina, Keski-Suomen tilanteen ollessa neljänneksi huonoin. SA = Satakunta PO = Pohjanmaa EP = Etelä-Pohjanmaa UU = Uusimaa HÄ = Häme PS = Pohjois-Savo VS = Varsinais-Suomi PI = Pirkanmaa ES = Etelä-Savo KA = Kainuu PP = Pohjois-Pohjanmaa KS = Keski-Suomi KK = Kaakkois-Suomi LA = Lappi PK = Pohjois-Karjala Työttömät työnhakijat yhteensä IR15 IR2 IR25 IR3 IR35 IR4 IR45 IR5 IR55 IR6 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7-8 A9 AX K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 SA PO EP UU HÄ PS VS PI ES KA PP KS KK LA PK Satakunta Satakunnan osalta ryhmiä kuvaavat pisteet sijaitsevat taulukon yläosassa. Useimpien ryhmien työttömyystilanne on siis kehittynyt suhteellisen suotuisasti vuoden takaisesta. Poikkeuksina ovat punaisella alueella yli 6-vuotiaat ja alemman perusasteen suorittaneet työttömät. Pohjanmaan osalta ryhmiä kuvaavat pisteet sijaitsevat puolestaan pääsääntöisesti taulukon vasemmassa laidassa. Useimpien ryhmien työttömyystilanne on siis parhaimpien joukossa, mutta muutosvauhti vuoden takaiseen vaihtelee hyvästä huonoon. Pohjanmaa Keski-Suomi Lappi Keski-Suomen tilanne muistuttaa kehitykseltään Lapin ja Pohjois-Karjalan tilannetta, hajontaa tosin on enemmän. Pohjois-Karjala Lapin osalta ryhmiä kuvaavat pisteet sijaitsevat pääsääntöisesti taulukon oikeassa laidassa. Useimpien ryhmien työttömyystilanne on siis huonoimpien joukossa, mutta muutosvauhti vuoden takaiseen vaihtelee. Pohjois-Karjalan osalta ryhmiä kuvaavia pisteitä sijaitsee kuitenkin enemmän aivan taulukon alalaidassa. Useiden ryhmien työttömyystilanne on siis kehittynyt kaikista heikoiten vuoden takaisesta. Poikkeuksina ovat kuitenkin lähinnä korkeimmat koulutusasteet.

8 Kauppakamarin VALIOKUNTAVALLANKUMOUS Keski-Suomen kauppakamarin valiokunnat kokoontuivat 14.8 suunnittelemaan toimintaansa teemalla kasvu ja kansainvälistyminen. Seuraavat teemat ja kommentit on poimittu viestiseinältä, johon osallistujat saivat lähettää ajatuksiaan. Mistä saadaan 1. työntekijää pelkkien palkan saajien sijaan? Keski-Suomessa on 23 henkilöä oikeita töitä vailla, joten potentiaalia on vaikka mihin! Uskotaanko ja luotetaanko oikeasti siihen, että. 23 on oikeasti potentiaali? Suuri osa nuoria ja hyvin koulutettuja! Hyvä hyvä, avoimet rekrytoinnit vauhdittavat Keski-Suomea ja yrityksiä uusiutumisessa. Pakko perustaa omaa tuotantoa Baltiaan, työvoimakustannukset karanneet Suomessa käsistä. Jotta voi tarjota töitä keskisuomalaisille on mentävä lähemmäs kansainvälisiä asiakkaita, myös tuotannollisilla yksiköillä. Täytyy rekrytoida ihmisiä, jotka pystyvät tekemään kasvua. Ei ainoastaan kasvun tuoman työn tekijöitä. Mistä saadaan 1. uutta työpaikkaa Keski- Suomeen? Tarvitaan 2 pk yritystä, jotka palkkaavat kukin 5 hlöä lisää = 1 työpaikkaa. UUSIA TYÖPAIKKOJA Työpaikat syntyy pieniin kasvuyrityksiin. Oletko jo tehnyt kaikkesi niiden auttamiseen? Jyvässeudun tiet kuntoon mm. Vaajakoski-Kanavuori väli, myös nelostie etelään jäi torsoksi! Kuka haastaa julkisen sektorin johtajat kehittymään? Vähenevät rahat ovat hyvä konsultti julkisen sektorin johtamiseen. Mennäänkö Pietariinkin lentäen? Pietariin kolmessa tunnissa Jyväskylästä onnistuu Estonian Airilla kolmasti viikossa. Miten kansainvälistytään, jos ei ole lentoliikennettä!! Johtamisella ja johtajuudella iso ero. Jos johtajuutta ei ole, johtaminen on narun työntämistä. Jos johtajuutta löytyy, ei johtamisessa tarvitse kuin "pitää ja päästää. Ennustaminen on osa strategiatyötä ja siten osa hyvää johtamista. LOGISTISET YHTEYDET JOHTAMINEN

9 Julkinen sektori sukeltaa ja kasvu on pelkästään yritysten varassa. Julkisen sektorin suhteellisen korkea palkkataso imee työvoimaa ja nostaa yksityisen sektorin palkkoja kilpailukyvyn äärirajoille. KeskiSuomi on kuin Norja: julkisen sektorin iso rooli työllistäjänä näivettää yrittäjyysilmastoaa! Vai? Tarjotaan yksityishenkilöille väylä pkyrityksen kannustamiseksi kasvuun: kokemusjohtajat esiin, piensijoittajat liikkeelle. Kuinka monta kasvuyritystä Keski-Suomeen mahtuu? Rajoittaako pieni kotimarkkina kasvuun kehittymistä vai voiko yritys päästä kasvun imuun suoraan kv-markkinoille. Kaikki kasvuyritysten tueksi. Kasvuyritysten kehittämisen dynamiikkaan pitää laittaa dynamiittia! Nyt tarvitaan aina vaan ketterempää, rohkeampaa, avoimempaa ja ennakkoluulottomampaa maakunnallista (julkistakin) rahaa ja osaajia. Kuinka moni investoi merkittävästi Keski- Suomeen, esim. Yli 1% liikevaihdosta? Miten maankäyttö saataisiin vapautettua tukemaan yritysten kasvua? Edullista toimitilaa hyvillä palveluilla hyvien liikenne yhteyksien varrelta. Ei se niin vaikeaa voi olla. KASVU & KANSAINVÄLISTYMINEN Vienti elättää meidät nyt ja tulevaisuudessa. Suomessa pitäisi käynnistää sisäinen devalvaatio vientiyritysten kilpailukyvyn palauttamiseksi. Ulkomailta saapuvan matkailijan kuluttama raha lasketaan vientituloksi. Miten palveluista saadaan vientituloja? Opiskelijamäärät eivät kasva kotimaassa, siis on pakko hakea kasvua ulkoa. Pakko voi olla kasvun siemen. Start upit nauttii suurta mielenkiintoa, hyvä niin. On kuitenkin muistettava kasvupotentiaalin omaavat keskisuuret yritykset, joiden kasvu luo nopeammin työtä. Pärjääkö Keski-Suomi vai pitääkö liittoutua voittajien eli Tampereen kanssa? Osaavia sweat equity (osaamissijoittaja) -enkeleitä tarvitaan lisää, ja mieluusti sellaisia jotka tuovat rahaa sisään myynti- tai rahoituskontaktien kautta. Pohjalaisia emme ole, savolaisiksi emme halua. Olkaamme siis...? Maakunnat yhtyvät tulevaisuudessa. Mikä on Jyväskylän suunta? Kuopio, Seinäjoki, Lahti vai Tampere? Löytyykö enkeleitä Keski-Suomesta? 2 Sari Vaajasen (=business enkeli) tyylistä persoonaa hommiin Keski-Suomen kasvuyritysaihioiden sytyttämiseksi (=2-3 vuoden päästä 1 uutta kasvuhakuista yritystä) MAAKUNTA- HENKI BUSINESS ENKELIT

10 1 Tilaisuudessa hyödynnettiin viestiseinää ja kysyttiin mukana olleista noin 1 osallistujalta näkymiä tulevaisuudesta seuraavan 12 kk aikana. Vastauksia kuhunkin kysymykseen antoi noin 5 yritystä.

11 Keski-Suomen tulevaisuuskuvaa rakennetaan yhdessä Keskisuomi.infosta alueellisen ennakoinnin työkalu Uudistunut keskisuomi.info -sivusto avattiin kesäkuun lopussa. Sivusto on luonteeltaan ajan mukaan muuntuva ja täydentyvä alueellisen ennakointiyhteistyön työkalu. Sisältö ja rakenne muokkautuvat ja täydentyvät tästä eteenpäin. keskisuomi.info TILASTOT -osion aineistot kuvaavat Keski-Suomen kehittämisen kannalta oleellisia muuttujia. Löydät osiosta mm. tietoa väestöstä, työmarkkinoista ja koulutuksesta. ENNAKOINTITYÖ KESKI-SUOMESSA kertoo yhteistyöstä alueelliseen ennakointiin liittyen. Sieltä löydät esimerkiksi eri organisaatioiden vastuuhenkilöt tässä työssä. POHDINTAA JA TULKINTAA -osiossa on asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien tuottamia pohdittuja aineistoja tulevaisuuteen liittyen. Sinne on linkitetty Keski-Suomi ennakoi Facebook-profiili ja sinne päivittyy Twitterpalvelusta tulevaisuus-tweettejä. TULE MUKAAN! Osallistu Keski-Suomen tulevaisuuskuvan rakentamiseen - ilmianna mielenkiintoinen tilasto, pohdi tulevaisuuden ammatteja tai kerro ajankohtaiset kuulumiset seminaarista! 11

12 PAIKKATIETO Asiantuntija: Juha Romula, Keski-Suomen ELY-keskus vastaa kysymyksiin missä, mitä ja milloin Perinteisen tilastotiedon ohella tietoa voidaan esittää paikkatiedon avulla. Sen avulla voidaan esittää ja tutkia ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä ja asioita siten, että kohteen sijainti ja siihen liittyvä ominaisuustieto yhdistyvät. Ominaisuustieto voi olla tietoa esimerkiksi rakennuksista, väestöstä, ikärakenteesta, ympäristöön liittyvää tietoa tai tietoa liikenneverkoista. Paikkatietoa tullaan hyödyntämään osana keskisuomi.infoa. Jyväskylän keskustasta 2 minuutin saavutettavuus Jyväskylän keskustasta 2 minuutin saavutettavuus Jyväskylän keskustasta 2 minuutin saavutettavuuden etäisyydellä asuu asukasta. Keski-Suomen väkiluku on noin 274. Saavutettavuus on laskettu paikkatietoanalyysillä tieverkon avulla. Väestömäärä on laskettu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän avulla, jossa väestötiedot ovat saatavissa hyvin tarkkaan. Karttakeskus Oy, lupa L4659 Karttakeskus Oy, Lupa L Jyväskylän keskustasta 2 minuutin saavutettavuuden etäisyydellä asuu asukasta. Saavutettavuus on laskettu paikkatietoanalyysillä tieverkon avulla. Väestömäärä on laskettu yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän avulla, jossa väestötiedot ovat hyvin tarkkaan saatavissa.

13 Paikkatiedon sijainti voidaan määrittää esim. koordinaattien, tilastoruuduin tai katuosoitteen mukaan. Oleellista on, että itse tieto voidaan sijoittaa kartalle. Samoin eri karttatasoja ja paikkatietoaineistoja voidaan käsitellä ja sijoittaa päällekkäin. Paikkatiedolla on useimmiten myös ajallinen määre, eli aikakoordinaatti, joka mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden muutosten tutkimisen ja esittämisen kartoilla. Esimerkki tästä on väestönmuutokset tai työpaikkojen muutokset pitkällä aikavälillä. Perinteinen tilastotieto esitetään usein hallinnollisen rajauksen mukaa (kunta, seutukunta, maakunta). Paikkatieto antaa mahdollisuuden esittää ja tutkia tietoa ilman sitovaa alueellista rajausta ja tutkittavaksi kohteeksi /alueeksi voidaan ottaa vapaavalintaisia alueita. Paikkatiedon avulla voidaan esimerkiksi tutkia tietyn kunnan-/kaupunginosa väestön ikärakennetta. Paikkatiedon hyötykäyttö on moninaista. Tietoa voidaan analysoida, paikkatiedolla voidaan synnyttää uutta tietoa, paikkatieto luo perustan hyvälle suunnittelulle tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi ennakoinnin apuvälineenä. Paikkatiedosta on tullut myös johtamisen apuväline ja työkalu tiedolla johtamiseen. Esimerkki: Paikkatiedon avulla voidaan etsiä potentiaalisia liikepaikkoja, kun tutkitaan logistiset yhteydet ja lähialueiden väestö/väestön ikärakenne sekä liikepaikan saavutettavuus. Monet organisaatiot tarjoavat nykyään tietoa ilmaiseksi vapaaseen käyttöön. Julkisen datan vapautuminen on lisännyt huomattavasti paikkatiedon hyötykäyttöä ja avannut aivan uusia mahdollisuuksia ottaa tiedosta irti uusia ulottuvuuksia. Samalla tiedon avaaminen on mahdollistanut aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Väestöntiheys Jyvässeudun alueet missä väestöntiheys on yli 2 asukasta hehtaarille. VTJ/VRK 4/21 Karttakeskus Oy, lupa L4659 Jyvässeudun alueet missä väestötiheys on yli 2 asukasta/hehtaarille. VTJ/VRK 4/21 Karttakeskus Oy, Lupa L

14 Alueelliset kehitysnäkymät II /212 Keski-Suomi yhteenveto Asiantuntijat: Eija Heinonen ja Jere Nieminen Keski-Suomen ELY-keskus Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Nyt 6 kk - 12 kk Moni-ilmeinen maakunta Euroopan valtionvelkakriisi ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuvat ja heijastuvat viennin kautta Keski-Suomen aluetalouteen. Keski-Suomessa elinkeinoelämän ei arvella merkittävästi kohentuvan seuraavan vuoden kuluessa. Työttömyyden osalta tilanteen odotetaan hieman jopa hankaloituvan lähitulevaisuudessa. Osaavaa työvoimaa alueella on riittävästi. Keski-Suomen seutukunnat eroavat toisistaan merkittävästi niin kokonsa kuin elinkeino- ja väestörakenteensakin vuoksi, joten alueiden arvioissa on eroja. Pk-barometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymien pitkään jatkunut lasku katkesi kesällä ja kääntyi loivaan nousuun niin Keski-Suomessa kuin koko maassakin. Keski-Suomen pk-yritysten arviot tulevaisuudesta ovat olleet jo parisen vuotta positiivisempia kuin koko maassa. Näkymät paranivat lähinnä Jyväskylän seudulla, kun taas eteläisessä Keski-Suomessa ne huonontuivat entisestään. Toimialoista erityisesti teollisuuden näkymät ovat piristyneet, rakennusalalla puolestaan tulevaisuus näyttäytyy synkempänä. Myös EK:n kyselyssä Keski-Suomen yritysten suhdannearviot ovat koko maan keskiarvoa paremmat. Suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen näkymät paranivat sekä keväällä että alkukesällä. Tuotanto on kasvanut ja tilaustilanne on normaalia parempi. Kannattavuus on kasvussa mutta investoinnit laskussa. Työvoimaa palkattaneen lisää kesän lopulla. Palveluiden suhdannetilanne on tavanomaista huonompi ja myös suhdanneodotukset ovat aiempaa varovaisemmat. Näkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myynti lisääntyi vuoden takaisesta selvästi, mutta lähikuukausina myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. Henkilökunnan määrä pysynee ennallaan lähikuukausina. Keski-Suomelle tärkeät metsä- ja metalliteollisuus ovat kuljetusintensiivisiä aloja. Keskeiset päätiet on pystytty pitämään pääosin hyvässä kunnossa, mutta perusväylänpidon rahoitus ei riitä koko maantieverkon ylläpitoon kaikkia tyydyttävässä kunnossa. Vilkkaimpien teiden ylläpitoa priorisoidaan, mikä näkyy alemman tieverkon kunnon heikkenemisenä. Pääteiden liikenne laski tammi-kesäkuun aikana edellisvuoteen verrattuna. Etenkin raskas liikenne on vähentynyt, mikä osaltaan kertoo talouden taantumisesta. Keski-Suomen lentoyhteydet on toistaiseksi turvattu määräaikaisella sopimuksella, mikä edistää alueen saavutettavuutta. Sopimukset kuitenkin umpeutuvat talven aikana. Isossa murroksessa oleva lentoliikenne on erityisen tärkeää työmatkaliikkumiselle ja kansainvälisille yrityksille. Lentorahdin osuus Keski-Suomessa on pieni. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan valokuituverkkoa aletaan rakentaa kesällä kahdentoista Keski-Suomen kunnan alueella. Kyseessä on noin 1 miljoonan euron investointi, joka liittyy valtakunnalliseen Laajakaista kaikille -hankkeeseen. Keski-Suomi on metsien ja reittivesistöjen maakunta. Maakunnan ympäristön tila on jotakuinkin hyvä. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesikuormitusta sekä teollisuuden ja energiatuotannon ilmapäästöjä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana vähennetty huomattavasti. Tulevaisuuden haas-teita ovat muun muassa vesien tilassa lisääntyvä ravinnekuormitus ja siitä aiheutuva rehevöitymiskehitys etenkin suurten järvien lahtialueilla. Luontaisen kuormituksen lisäksi maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto osaltaan heikentävät tilannetta. Vesienkäsittelyn teknologian merkitys korostuu entisestään.

15 Saarijärven-Viitasaaren seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit - Nyt 6 kk - 12 kk Äänekosken seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit Nyt 6 kk - 12 kk Keuruun seutukunta Jyväskylän seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit Nyt 6 kk - 12 kk Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit Nyt 6 kk - 12 kk Jämsän seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit Nyt 6 kk - 12 kk Joutsan seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Investoinnit Nyt 6 kk - 12 kk Arviot seutukuntien tulevasta kehityksestä: Tilanne tällä hetkellä verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen sekä 6 kk ja 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen (++) Paljon parempi,(+) Parempi, () Ennallaan/nykytasolla,(-) Heikompi,(--) Paljon heikompi 15

16 Rakennemuutosten aikaa Uusimman Aikajanan ennakkotietojen mukaan vientiliikevaihto supistui kaikissa toimialaryhmissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maakunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu vientiliikevaihto supistui yli viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vienti on selvästi taantumaa edeltänyttä tasoa alempana. Liikevaihdon kehitys oli vaihtelevaa. Teollisuuden liikevaihdot laskivat vuoden takaiseen verrattuna, kun kotimarkkinavetoisella palvelusektorilla kasvua oli samanaikaisesti yli kahdeksan prosenttia. Vuodesta 25 palvelualojen liikevaihto on kasvanut yli 3 %. Jalostuksen liikevaihto nousi taantu-man jälkeen alkuun voimakkaasti, mutta kasvu on sittemmin tasoittunut. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Liikevaihto on nyt taantumaa edeltäneellä tasolla. Yritysten henkilöstömäärän loiva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna kasvu oli voimakkainta hyvinvointi- ja energiaklusterissa. Metsäteollisuuden henkilöstömäärä sen sijaan supistui. Vuoden 21 alussa alkanut jalostuksen henkilöstömäärän kasvu on jatkunut loivana, mutta määrä on edelleen selvästi alle vuoden 25 tason. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärän kasvu oli liki kolme prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Henkilöstömäärä on nyt vuoden 25 tasolla. Palveluyritysten määrä yrityskannasta on suuri ja vaikka alan kehitys onkin suotuisaa, työpaikkoja tarvittaisiin yhä enemmän myös teollisuuteen. Äänekoskella, M-Realin suljettua hienopaperia valmistavan paperikoneen, irtisanomiset koskivat 17 työntekijää. Työsuhteet päättyivät touko-heinäkuussa. Tästä joukosta kuitenkin enää noin 4 on työttömänä. Tehtaan merkitys alueelle työllistäjänä oli suuri, mutta myös elinkeinoelämälle alihankinta-ketjun ja koko maakunnalle vientitulojen kautta. Äänekoski on äkillisen rakennemuutoksen aluetta vuoden 214 loppuun saakka. Keuruun Pioneerirykmentin lakkauttaminen vuoden 214 loppuun mennessä ja Jämsässä Hallin Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttaminen vuoden 213 loppuun mennessä ovat seutukunnille merkittäviä takaiskuja sekä suorien että välillisten vaikutusten kautta. Osa Teknillisen Koulun henki-löstöstä jää maakuntaan Tikkakoskelle, jonne siirtyy myös Kauhavan Lentosotakoulu. Tukilentolaivue sen sijaan siirretään Tikkakoskelta Pirkkalaan. Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuus näyttää haasteelliselta. Julkisen talouden ongelmat vaikuttavat mm. palveluihin ja infrastruktuurin ylläpitoon. Maaseudun pienyrityskenttä on suhteellisen aktiivista ja rahoitustukien kysyntää on kohtuullisesti. Kiinnostus lähi- ja luomuruokaa koh-taan on lisääntymässä ja se luo mahdollisuuksia myös pienimuotoiselle elintarvikejalostukselle. Luomutuotanto on lisääntynyt tänä vuonna ja sen arvioidaan lisääntyvän edelleen. Maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä karjasta luopuminen on hyvin yleistä, mikä vaikeuttaa maidontuotannon säilymistä maakunnassa. Jyväskylän Valion vienti jatkaa tänä vuonna kasvuaan. Jyväskylän meijeri on investoinut uuteen pakkauslinjastoon ja syksyllä valmistuu vientivaraston laajennus. Lihan osalta tilanne on jo valmiiksi vaikea ja heikko kannattavuus näyttää jatkuvan lähitulevaisuudessa. Viljan hinnannousu voi hetkellisesti paikata viljatilojen taloutta, jos sato on lähellä normaalia ja sadonkorjuu sujuu ongelmitta. Lannoitteiden hinnannousu tullee taas kuitenkin syömään huomattavan osan tästä hyvästä. Maatalouden investointiaktiivisuuteen vaikuttaa myös lähestyvä rahoituskauden vaihdos. Kun tulevan kauden tukijärjestelmistä ei ole vielä tietoa, investointeja saatetaan jarrutella jo nyt. Epävarmuus ja varovaisuus näyttävät levinneen myös rahoittajiin. Lisäksi tämän vuoden aikana on havaittu aiempaa enemmän jaksamisongelmia tiloilla. Lähitulevaisuudessa ongelmia on paikoitellen sadonkorjuun kanssa, ja sadon laatukaan ei muodostu kovin korkeaksi märkyyden vaivatessa kasvustoja. Eteläisen Keski-Suomen tilanne on parempi, ja runsaita sateista on ollut eniten haittaa maakunnan luoteis- ja pohjoisosissa. 16

17 Myös metsätaloudessa on havaittavissa epävarmuutta. Puun hinta on ollut kohtuullisen hyvä ja kauppa on käynyt. Pääomaveron nousu voi yllättää metsänomistajat. Energiapuun osalta kiinnostusta vähentää alhainen hinta ja Kemeratukien tulevaisuus. Sateinen kesä on vaikeuttanut myös turpeen nostoa. Tämä on paitsi aiheuttanut ongelmia turveyrittäjille, myös aiheuttanut lämpölaitoksille tarvetta lisätä energiapuun käyttöä ja/tai pakottanut turvautumaan kivihiileen. Puumarkkinoiden kehitys kokonaisuudessaan riippuu ennen kaikkea lopputuotemarkkinoiden kehittymisestä ja puun kysynnän kehityksestä. Metsäteollisuuden markkinatilanne heijastuu myös metsätalouden kannattavuuteen. Yrityksiä perustettiin alkuvuonna poikkeuksellisen vähän. Starttirahapäätösten määrä on pienin sitten vuoden 26. Lopettaneiden yritysten määrä ei poikkea edellisistä vuosista ja yritysmäärän nettomuutos on yhä positiivinen. Myönnettyjen yritystukien määrät ovat lähes viimevuotisella tasolla. Yritysten investointi- ja kehittämispanostukset ovat kohdistuneet entistä enemmän Jyväskylän seudulle. Kehittämisaktiivisuus on ollut hyvällä tasolla ja toimialat olleet valtaosin samat kuin aiemmin. Näitä ovat kone- ja laiteteollisuus sekä puutuoteteollisuus. Lisäksi ICT-ala on hakenut aktiivisesti uusia palveluratkaisuja. Ikäryhmistä suurinta kasvua vuoden takaisesta tilanteesta on koettu ikäryhmässä vuotiaat. Ammattiryhmistä suurimmat kasvuluvut löytyvät rakennus- ja kaivosalalta (erityisesti talonrakennus) ja koulutusasteista keskiasteelta. Myös lomautettujen määrä on kasvanut. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli Keski-Suomessa heinäkuun lopussa 6 69 henkilöä (4,6 % työvoimasta). Nuorten työttömyyden suhteellinen kasvu vuodentakaisesta tilanteesta on Keski-Suomessa ollut koko maata voimakkaampaa. Myös pitkäaikaistyöttömien osalta tilanne on huolestuttava. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Keski-Suomessa heinäkuun lopussa toi-seksi korkein kaikkien ELY-keskuksien joukossa ollen 26,2 %, kun koko maassa osuus oli 22,9 %. Työpaikkojen vähäinen määrä on ongelma alueella. Avoimia työpaikkoja oli huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten. Työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa kohti oli heinäkuun aikana Keski-Suomessa yhdeksäntoista ja koko maassa yhdeksän. Työllisyyden parantamiseksi sekä yrityskannan että yritysten keskimääräisen henkilömäärän on yhä kasvettava. Työttömyysluvuissa Keski-Suomen suhteellinen asema on hieman parantunut yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä. Työpaikkojen puute vaivana Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan heinäkuun lopussa työtöntä työnhakijaa, eli 12,9 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 2,6 % enemmän kuin vuosi sitten, kun vastaava luku koko maassa oli 2,9 %. Keuruun seutukunnan työttömien työnhaki-joiden määrä laski heinäkuussa sekä kuluvan vuoden kesäkuusta että viime vuoden heinäkuusta. Viiden muun Keski-Suomen seutukunnan muutosluvut olivat kasvavat. Keski-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä nousi niin kesäkuusta kuin viime vuoden heinäkuustakin useimmissa ikä- ja ammattiryhmissä ja lähes kaikilla koulutusasteilla. Reservissä määrää ja laatua Osaavan työvoiman saatavuus ei ole suuri ongelma Keski- Suomessa nyt eikä lähitulevaisuudessa, vaan ongelmana on edelleen työpaikkojen vähäisyys. Työttöminä ja työvoimapoliittisissa toimenpiteissä on kattava osaamisreservi. Rekrytointivaikeuksia on kuitenkin ollut muun maan tapaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Paikallisia kohtaanto-ongelmia on ollut myös metalli- ja rakennusaloilla sekä siivouspuolen ja taloushallinnon osaajista. 17

18 Joutsan seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus + Nyt 6 kk - 12 kk Ostovoimaa vapaa-ajan asukkaista Elinkeinoelämän tilanne Joutsan seutukunnalla on suhteellisen vakaa eikä merkittäviä muutoksia tarkastelujaksolla ole odotettavissa. Elinkeinorakenteen osalta teollisuuden osuus on laskenut ja vastaavasti palvelujen kasvanut. Teollisuudessa ei ole odotettavissa merkittäviä investointeja, mutta tiedossa ole myöskään lopettamisuhkia. Seudun yrityksissä on käynnissä muutamia kehittämishanketta, joiden arvo on noin miljoonaa euroa. Metallin osalta tilanne on kääntynyt parempaan. Konepajateollisuuden isojen toimijoiden parantunut tilanne alkaa näkyä tilauskantojen lisääntymisenä myös Joutsan seudun yrityksissä. Rakennusalan tilanne on erinomainen käynnissä olevien hankkeiden vuoksi. Luhangan kunnan Hepoluhdan alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Menossa on mm. erityisryhmien palvelutalon ja Joutsan yhtenäiskoulun rakentaminen sekä merkittäviä yksityisiä rakennushankkeita. Luhangan kunta toteuttaa laajakaistaverkon rakentamisen vuosien aikana. Joutsan kunta on varautunut laajakaistahankkeen toteutukseen 213 alkaen investointiohjelmassaan. Selvittelyn alla on tuulivoimapuistohanke sekä kaivostoiminnan mahdollisuudet Luhangassa. Kiven teollisen jalostamisen mahdollisuuksia selvittävä hanke on käynnistynyt kesäkuussa. Kaupan alalla tilanne on säilynyt ennallaan ja palveluiden osalta odotukset on jopa ylitetty. Tähän on vaikuttanut loma-asuntojen kasvanut määrä ja niiden käytön ympärivuotisuus. Alkutuotannon osalta tilanne on säilynyt ennallaan eikä muutosta ole odotettavissa. Toimivien maati-lojen määrä laskee edelleen, mutta tilojen toimintojen kasvattaminen on säilyttänyt maatalouden aseman ennallaan. Metsätaloudessa tilanne on ollut hyvä ja vastannut arvioitua kehitystä. Keväällä tilanne kohentui metsäteollisuuden ja puun hintakehityksen myötä. Metsäpalveluyritysten työtilanne sekä alan työllisyys ovat olleet erittäin hyviä, ja ennusteen mukaan tulevat myös jatkumaan hyvinä. Seutukunnalla toimivien metsäpalveluyritysten työllistävä vaikutus on merkittävä. Yritysten perustaminen on vähentynyt ja tämä on näkynyt myös starttirahan kysynnässä. Lopettamisten tai konkurssien osalta ei ole näkyvissä lisäyksiä. Seutukunnan yritysten omistajanvaihdostilannetta ja yrittäjien eläköitymistä on kartoitettu säännöllisesti, eikä määrissä odoteta merkittäviä muutoksia. Rakennusalalle investoidaan Julkisista investoinneista Puolustusvoimien Nokan varikon laajentaminen, 4 miljoonaa euroa, jatkuu edelleen ja tarjoaa työtilaisuuksia seudun urakoitsijoille. Joutsan yhtenäiskoulun rakennustyöt alkoivat joulukuussa 211 urakalla ja jatkuu 212 aikana. Yhtenäiskoulun investoinnin kokonaisarvo n. 5 miljoonaa euroa. Luhangan kunta on käynnistänyt erityisryhmien palvelutalon rakentamisen. investoinni arvo n. 75. euroa. Vuoden 212 investointilistalla ovat Luhangan osalta lisäksi vanhainkodin peruskorjauksen aloittaminen, Hepoluhdan yhden korttelin tieyhteyden rakentaminen ja varavoiman hankkiminen. 18

19 Merkittävin yksityinen investointi seutukunnalle varmistui vuoden alussa Joensuun kauppa ja koneen julkistaessa 55 m 2 liikekeskuksen rakentamisen Joutsaan. Liikekeskukseen sijoittuvat Tokmanni, Kes-ko sekä Keski-Suomen Osuuspankki. Keskimaan ABC-liikenneaseman investoinnin käynnistyminen elokuussa 212 varmistui kesä alussa. Hankkeen arvo 3,5-4 miljoonaa euroa. Seutukunnalla valmisteltu hanke biokaasulaitoksen rakentamiseksi on edennyt investointivaiheeseen. Joutsan Ekokaasu Oy on saanut hanketta koskevan rahoituspäätöksen. Hankkeen kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa ja sijoituspaikka Joutsa. Rahoituksesta koossa tarkasteluajankohtana 9 % ja rakentaminen käynnistynee syksyn 212 aikana. Väestörakenne haasteena Työttömien määrä on laskenut edellisestä katsauksesta, mutta kasvanut vuodentakaisesta. Joutsan seutukunnalla oli heinäkuun lopussa 274 työtöntä työnhakijaa, eli 11,7 % työvoimasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Keski-Suomen seutukuntien matalin. Työttömiä työnhakijoita oli kuitenkin peräti 13,7 % enemmän kuin vuosi sitten. Seudun väestörakenteen kehitys näkyy työvoimaluvuissa selvästi. Noin puolet seudun työttömistä työnhakijoista on yli 5-vuotiaita. Nuorten osuus työttömistä työnhakijoista on pieni (8,8 %), mutta kasvanut viimevuotisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut tuntuvasti vuoden takaisesta. Rakenteellisen työttömyyden taso seutukunnalla on korkea. Työttömyys tulee laskemaan tarkastelujaksolla, joskin selvää on, että kausityöttömyys vaikuttaa työttömyyden tasoon. Uusia työpaikkoja niukalti Seutukunnalle ei ole juuri syntynyt uusia työpaikkoja. Laajamittaisia rekrytointeja ei ole ennustettavissa lukuun ottamatta toteutuvan liikekeskuksen rakentamisen myötä syntyviä kaupan alan työpaikkoja. Työpaikkoja on ollut tarjolla lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, palvelualoilla sekä luonnonvara-aloilla. Erityisiä rekrytointiongelmia ei seutukunnalla ole nähtävissä. Työvoiman kysyntä kohdistuu terveys- ja sosiaalialan sekä rakentamisen työtehtäviin ja luonnonvara-aloille. Keski-Suomen ammattibarometrin tulosten mukaan näillä toimialoilla on jatkuvaa pulaa työntekijöistä laajemminkin. Seutukunnan ikärakenne näkyy myös työnhakijoiden ikääntymisenä. Tämän kehityskulun vuoksi osaavan työvoiman saannin turvaaminen Joutsan seutukunnalla on haasteellista. 19

20 Jyväskylän seutukunta Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Työttömyyden määrä ja rakenne Osaavan työvoiman saatavuus Nyt 6 kk - 12 kk Maakunnan veturi Keskeisiä toimialoja ovat kone- ja laiteteollisuus, metalliteollisuus sekä ICT. Lisäksi palvelusektori on varsin vahva. Suurten yritysten, kuten Metson ja Moventaksen, tilanne on suoraan verrannollinen globaaleihin trendeihin. Viime aikoina olemme saaneet kuulla positiivisia uutisia esimerkiksi Moventakselta ja toimintojen keskittäminen Jyväskylään tuo selvän piristysruiskeen toimialalle. Samoin ICT-yrityksistä on tullut positiivisia signaaleja ja alalla on rekrytoitu lisää henkilöstöä, mikä on osoitus vahvistuneesta tilauskannasta. Nokian alihankkijoiden vaikutus tuntuu vielä jonkin verran ICT-alalla, mutta toisaalta se on mahdollistanut ammattitaitoisen henkilöstön siirtymisen muille alan toimijoille. Koulutussektori on merkittävä työllistäjä seudulla. Toisen asteen ja korkeakoulutuksen päätetyillä ja ennakoiduilla resurssileikkauksilla tullee olemaan ensi vuonna henkilöstövaikutuksia, jotka heijastuvat aluetalouden kehitykseen mm. vähitellen voimistuvana akateemisesti koulutettujen työnhakijoi-den määränä. Toisaalta koulutuksen muutosprosessi lisännee vähitellen koulutuspalveluiden myyn-tiin perustuvaa liiketoimintaa alueella, millä voi olla myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Uusia yrityksiä on kahden ensimmäisen neljänneksen aikana perustettu edellisvuoden malliin, joten siltä osin tilanne on varsin hyvä. Valtaosa uusista yrityksistä syntyy palvelualoille ja on kooltaan varsin pieniä, lähinnä 1 2 hengen yrityksiä. Ongelmana on pienten yritysten kasvu suuremmaksi toimijaksi ja työllistäjäksi. Pk-yritysten vähäisyys on varsin tyypillistä Jyväskylän seudulle. Yrityksiä täytyisi rohkaista ja mahdollistaa kasvuun ja kansainvälistymiseen entistä enemmän. Seudun toimijoista Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja Jykes yhdessä ovat muodostaneet ydinorganisaation Innovaatiokeskittymän valmistelutyöhön. Tässä työssä tarvitaan kaikkia keskeisiä toimijoita: niin yrityksiä, edunvalvojia kuin julkisia toimijoitakin. On tärkeää valmistella ja muodostaa niin hyvä ja vetovoimainen ehdotus ja esitys, että Jyväskylä saa innovaatiokeskittymän vuoden 213 aikana. Tämä on tulevan syksyn ja talven keskeisiä yhteisiä asioita eri toimijoiden välillä. Teollisuusinvestointeja ei suuressa mittakaavassa Jyväskylän seudulla ole, mutta rakentaminen on sinällään vilkasta. Esimerkkeinä voisi mainita Innova 4-rakennuksen aloittamisen Lutakossa sekä Seppälän uuden Prisman rakentamisen aloittaminen lähitulevaisuudessa. Lisäksi pienempiä investointeja on sekä teollisuudessa että palvelusektorilla. Vastaavasti osa suurista investoinneista on saatu päätökseen. Alueen logistiset yhteydet ovat säilyneet ennallaan, joskin lähitulevaisuudessa lentoliikenteen ratkai-sut nousevat keskiöön. Lentoyhtiöiden (FlyBe ja Estonian Air) kanssa solmitut sopimukset umpeutuvat tulevan talven aikana ja sen jälkeen lentoyhtiöiden täytyy pärjätä liiketaloudellisin perustein. Lentoliikenteen pitäminen elinvoimaisena ja säännöllisenä on tärkeää etenkin vientiteollisuutta ajatellen. Jyväskylän seutu kasvavana keskuksena tarvitsee toimivat yhteydet Helsinkiin ja sieltä eteenpäin sekä vaihtoehtoisesti myös Tallinnan kautta. 2

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 23.9.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 7 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.1.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.10.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.5.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 11,6 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 20.10.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYDEN KASVU EI HIDASTUNUT SYYSKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä maltillisessa laskussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 400 '000 350 300 250 (1)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi hieman viime

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.6.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,8 % viime vuodesta

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 Elokuun työllikatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 25.9.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,0 % viime

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys laskenut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7.2013 klo 9.00 Työttömyys lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.8.2012 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.679 Pohjois-Karjalassa oli heinäkuun lopussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT

Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT Ennakointifoorumi IV 22.5.2012 TILASTOT JA SKENAARIOT Ohjelma 08.30 Aamukahvi 09.00 Foorumin avaus Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto TILASTOT - Mitkä ovat oleelliset tilastot ja mitä ne kertovat? Juontaja

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.8. klo 9.00 Työttömyys pysytteli likipitäen vuoden takaisella tasolla Työttömyysjaksot pitkittyvät työttömyyseläkeputki on

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.4.2013 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Pohjois-Karjalassa 7,8 %, koko maassa 16,6

Lisätiedot

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle

Työttömyys jumiutui huhtikuussa lähes vuoden takaiselle tasolle NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.5. klo 9.00 Työttömyys jumiutui kuussa lähes vuoden takaiselle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta kasvoi samanaikaisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,1 % viime

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot