TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä tahattomasti lapsettomien hyvinvointia. Simpukka-yhdistyksen toiminnan piiriin kuuluvat kaikki tahatonta lapsettomuutta kokevat. Olennaista on oma kokemus siitä, että ei voi syystä tai toisesta saada lasta tai lisää lapsia, vaikka haluaisi, tai että lapsettomuuskokemus on yhä osa elämää, vaikka olisi lapsen tai lapsia saanutkin. Tahattomasti lapsettomat jakautuvat alaryhmiin, joihin kuuluvat esimerkiksi hedelmöityshoidoissa olevat, kaksin elämiseen päätyneet, lapsettomuuden jälkeen biologisen lapsen saaneet, lapsen adoption tai sijaisvanhemmuuden kautta saaneet, luovutettuja sukusoluja hoidoissa käyttäneet, lapsettomuuden vuoksi eronneet, uusperheet, joista toisella puolisolla on biologisia lapsia, sinkut, lapsensa keskenmenon kautta menettäneet ja sekundäärisesti lapsettomat. Kaikki alaryhmät huomioidaan yhdistyksen toiminnassa. Kursivoidut tekstit Simpukka-yhdistyksen strategiasta Teema ja painopistealueet vuonna 2015 Yhdistyksen 27. toimintavuoden teemana on parisuhde. Parisuhteen hyvinvointiin liittyvät näkökulmat huomioidaan kaikessa vertaistukitoiminnassa, Simpukka-lehdessä ja viestinnässä. SimpukkaParitprojektin avulla Simpukassa voidaan keskittyä täysipainoisesti parisuhdetapaamisten järjestämiseen, vertaistukijoiden koulutukseen ja parisuhdeosaamisen kehittämiseen yhdistyksen toiminnassa Simpukka on tahattomasti lapsettomien yhteisö. Koko strategiakauden ajan lisäämme yhteisöllisyyttä muun muassa järjestämällä matalan kynnyksen tapaamisia ja tapahtumia. Tuemme yhteisöjen muodostumista ja vahvistamista myös verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Viestintä on Simpukan toiminnassa keskeistä, jotta tavoitamme kohderyhmämme ja mahdollistamme vertaistuen toteutumisen ja toisaalta lisäämme suurelle yleisölle tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Yhdistykseen palkataan tiedottaja Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki -avustusohjelman projektirahoituksella, joten viestintään pystytään keskittymään entistä suunnitellummin ja määrätietoisemmin. 1

2 1. Jäsenet Visio: Tahattomasti lapsettomat kokevat kuuluvansa Simpukka-yhteisöön. Yhdistyksellä on erilaisia jäseniä: varsinaisiin jäseniin kuuluvat yksin liittyneet, perhejäsenet ja ainaisjäsenet. Lapsettomien läheiset voivat liittyä kannatusjäseniksi. Lisäksi yhdistyksellä on kannatusyhteisöjä ja kunniajäseniä. Uusi jäsenmuoto on ammattilaisjäsenyys. Kaikki lapsettomien alaryhmät huomioidaan niin, että jäsenet löytävät yhdistyksestä apua omaan elämänvaiheeseensa ja heidät sitoutetaan jatkamaan jäsenyyttä myös elämäntilanteen muuttuessa. Jäsenet ja kohderyhmä ovat mukana myös toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa suorien yhteydenottojen lisäksi myös mm. jäsenkyselyn, kotisivujen ja Facebook-sivun kautta. Jäsenmäärä on laskenut kahden vuoden ajan. Etsitään keinoja saada jäsenmäärä jälleen nousuun. Apuna käytetään mm. syksyllä 2014 toteutetun jäsenkyselyn tuloksia. Tavoite: Pysäyttää jäsenmäärän lasku ja kääntää jäsenmäärä jälleen nousuun. 2. Vertaistukitoiminta Missio: Edistämme tahattomasti lapsettomien hyvinvointia tarjoamalla laadukasta vertaistukea. Visio: Eri elämäntilanteissa olevilla ja eri puolilla Suomea asuvilla lapsettomilla on mahdollisuus saada juuri heille sopivaa vertaistukea. Yhdistyksen resurssit vastaavat kysyntään ja vapaaehtoistoimijoita on riittävästi. Simpukka-yhdistys tarjoaa vertaistukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsettomille: lasta toivoville/hoidoissa käyville lapsettomille, kaksin eläville, sinkuille, eronneille, adoptio-odottajille, lapsen saaneille lapsettomille ja lahjasukusoluperheille. Vertaistukitoimintaan voi osallistua, vaikkei olisi yhdistyksen jäsen. Vertaistuki on yhdistyksen ydintoimintaa. Vertaistukitoiminnan kehittäminen jatkuu koko strategiakauden ( ) ajan. Tavoitteena on, että vertaistuki on laadukasta sekä tuettavan että vapaaehtoistoimijan näkökulmasta ja että myös miehet löytäisivät yhdistyksestä nykyistä paremmin heitä kiinnostavaa vertaistukitoimintaa. Paikalliseen vertaistukitoimintaan anotaan rahoitusta kaupungeilta. 2.1 Vertaistukijoiden koulutus ja tuki Järjestetään aiempien vuosien tapaan kaksi koulutusta, joissa molemmissa on myös ammattilaisen vetämä työnohjaus. Yhteistyössä Monimuotoiset perheet -järjestöverkoston kanssa toteutetaan vertaistukijoiden peruskoulutusta tarpeen mukaan eri puolilla Suomea. Vertaistukijoille tuotetaan ja kootaan jo olemassa olevaa koulutus- ja tukimateriaalia. Tuetaan vertaistukijoiden keskinäistä verkostoitumista kou- 2

3 lutusten ja verkossa Facebook-ryhmän avulla. Tehostetaan viestintää neljä kertaa vuodessa lähetettävän uutiskirjeen avulla, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja koulutuksista. Tavoite: Kaksi Simpukan järjestämää koulutusta ja Monimuotoiset perheet -järjestöverkoston kanssa järjestettyä koulutusta tarpeen mukaan. Mahdollisimman moni vertaistukija osallistuisi edes kerran vuodessa koulutukseen. Tavoitteena, että vertaistukijat kokevat koulutuksen ja tuen riittäväksi ja laadukkaaksi. 2.2 Vertaisvälitys Tukihenkilötoiminta on osoittautunut haastavaksi vertaistuen muodoksi tahattomasti lapsettomien kohdalla, joten on syytä kokeilla uutta toimintatapaa, vertaisvälitystä. Kokeillaan sähköistä nettiilmoitustaulua, jossa tuettava ja tukija ilmoittavat omasta halukkuudestaan vertaistuen tarpeeseen tai tarjontaan. Vertaistukihenkilöltä on mahdollista saada yksilöllistä vertaistukea sähköpostitse. Se sopii erityisesti niille, joiden paikkakunnalla ei ole vertaistukiryhmää ja henkilöille, jotka kokevat ryhmätoiminnan itselleen vieraana. Tavoite: Vertaisvälityksen käynnistäminen. 2.3 Vertaistukiryhmät Vapaaehtoisten vertaistukijoiden vetämiä ryhmiä on eri puolella Suomea. Vertaistukiryhmätoiminta sopii niille, jotka haluavat tavata kasvokkain muita samassa tilanteessa olevia. Yhdistyksessä toimii omia ryhmiä eri tilanteissa oleville lapsettomille. Vertaistukikoordinaattori vierailee eri puolilla Suomea kokoontuvissa vertaistukiryhmissä. Käynnistetään ryhmiä uusilla paikkakunnilla ja vahvistetaan jo olemassa olevia ryhmiä tarjoamalla ryhmien vetäjille koulutusta, tukea käytännön järjestelyissä ja foorumi ryhmien vetäjien keskinäiselle tuelle. Vertaistukikoordinaattori tarjoaa tukea ja ohjausta uusien vertaistukiryhmien käynnistämiseen sekä uusille vapaaehtoistoimijoille. Tavoite: Vertaistukiryhmään osallistuminen edistää osallistuvien koettua hyvinvointia. Sitä selvitetään kysymällä ryhmiin osallistuvilta, ovatko he saaneet apua tai onko osallistuminen vaikuttanut hyvinvointiin. Vertaistukikoordinaattori vierailee 10 ryhmässä. Vertaistukiryhmien vetäjät osallistuvat vähintään yhteen koulutukseen. Vertaistukiryhmien toimintaa avustetaan taloudellisesti (tilavuokrat, asiantuntijavierailut, kriisin käsittelyä tukeva toiminta). Tähän käytetään myös kaupungeilta anottavia avustuksia. Tavoite: 25 aktiivista ryhmää 15 paikkakunnalla. Käynnistetään ryhmätoiminta kolmella uudella paikkakunnalla. 3

4 2.4 Vertaistuki verkossa Keskustelupalstat mahdollistavat vertaistuen saamisen sielläkin, missä muita tuen muotoja ei ole saatavilla, ja se sopii niille, jotka haluavat pysyä nimettöminä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että keskustelufoorumi on muutaman vuoden kuluttua Suomen johtava lapsettomuusaiheinen keskustelupalsta. Foorumia muokataan ja kehitetään käyttäjien toiveiden mukaan. Keskustelupalstan seuraamiseen ja keskustelutuen tarjoamiseen haetaan vapaaehtoisia moderaattoreita. Heille järjestetään koulutus toimintaan. Vertaistukikoordinaattori seuraa aktiivisesti keskustelua, kommentoi tarvittaessa ja tekee myös omia keskustelunavauksia. Simpukalla on neljä suljettua keskusteluryhmää Facebookissa: Suljettu Simpukka kaikille tahatonta lapsettomuutta kokeville SYKE-verkosto niille tahattomasti lapsettomille, joiden elämä jatkuu yksin tai kaksin Lapselliset lapsettomat lapsettomuutta kokeneille, jotka tavalla tai toisella ovat saaneet lapsen tai ovat raskaana Helminauha lahjasukusoluhoidoissa oleville ja niiden avulla lapsen saaneille Jäseniä näissä ryhmissä on yli 600. Näissä ryhmissä on mahdollista turvallisessa ympäristössä hakea tukea ja tukea muita vertaisia. Facebookin keskusteluryhmien voimavarana ovat nopeat vastaukset ja matala kynnys osallistua keskusteluun. Keskusteluryhmä on suljettu ja ryhmän jäsenyyttä haetaan yhdistyksen moderaattoreilta. Vertaistukikoordinaattori ja vapaaehtoiset moderaattorit seuraavat keskustelua ja kommentoivat tarvittaessa. Ryhmän toimintaa kehitetään keskustelijoiden toiveiden ja palautteen mukaan. Moderaattorikoulutus järjestetään tammikuussa 2015 yhteistyössä Crohn ja Colitis ry:n kanssa. Moderaattoreita koulutetaan lukemaan eri keskustelualueita, ylläpitämään laadukasta keskustelua ja tuottamaan keskustelunavauksia. Tavoitteena on myös, että keskustelijat muodostavat keskenään uusia verkostoja ja yhteisöjä ja uutta vertaistukitoimintaa. Tavoite: Rekrytoida 10 vapaaehtoista moderaattoria. Lisäksi tavoitteena on, että keskustelijamäärät kasvavat toimintavuoden aikana. 2.5 Verkostot Lapsettomien eri alaryhmät jakautuvat omiksi verkostoikseen. Tätä kautta yhdistyksen toiminta laajenee palvelemaan mahdollisimman hyvin ja pitkään eri tilanteissa olevia lapsettomia. Verkostot tarjoavat myös ainutlaatuista kohdennettua vertaistukea eri alaryhmille. Helminauhaverkosto on perustettu vuonna 2009 lahjasukusoluperheille. Kysyntä lahjasoluperheiden tuelle on kasvanut ja tarve järjestää toimintaa on olemassa. Tällä hetkellä toimina on yhdistysvetoista. Vapaaehtoisia toimijoita etsitään toimintaan mukaan. Tavoite: Kaksi keskustelu ja -verkostoitumistilaisuutta eri paikkakunnilla. Ryhmätoimintaa 4 paikkakunnalla. 4

5 Yksin ja kaksin elävien SYKE-verkosto on perustettu vuonna Verkoston toimintaa vahvistetaan toimintavuonna. Verkosto on järjestänyt tapaamisia ja sen omaa aktiivisuutta tuetaan. Keskusteluryhmätoimintaa on ollut kolmella paikkakunnalla. Tavoite: Verkosto kokoontuu vuoden aikana kaksi kertaa. Keskusteluryhmiä kolmella paikkakunnalla. Laajennetaan yhdistyksen toimintaa perustamalla uusia verkostoja. Vuonna 2015 panostetaan erityisesti helminauhaverkoston kehittämiseen. Vuodelle 2016 on suunniteltu lapselliset lapsettomat -verkoston kehittämistä. Vertaistukikoordinaattori etsii aktiivisesti henkilöitä, jotka voisivat olla perustamassa ja organisoimassa verkostoja. 2.6 Muu vertaistukitoiminta Yhdistyksen toimistolla järjestetään brunssi kaksi kertaa vuodessa, Simpukka-viikolla toukokuussa ja Miesten viikolla marraskuussa. Brunssi tarjoaa hetken yhdessä oloon ja kokemusten vaihtoon eri elämäntilanteissa olevien lapsettomien kesken. Selvitetään uusien ryhmien ja vertaistuki-iltojen esim. englanninkielisen vertaistuki-illan tarvetta. Tavoitteena järjestää englanninkielinen vertaistuki-ilta keväällä Parisuhdetoiminta on tärkeä osa vertaistukea (kts. kohta 10.1). 3. Tapahtumat Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminta-alueena on koko Suomi. Osa tapahtumista on perinteisiä, mutta uusia tapahtumia järjestetään tarpeen ja kohderyhmän toivomusten mukaan. Tapahtumat ovat avoimia myös muille lapsettomille kuin jäsenille. Tapahtumat ja tapaamiset ovat tarpeen mukaan kohdennettuja tietyssä lapsettomuuden vaiheessa eläville tai ovat kaikille lapsettomille tarkoitettuja. 3.1 Lapsettomien lauantai ja Simpukka-viikko Lapsettomien lauantaita vietetään toukokuussa äitienpäivän aattona 22. kerran. Simpukka-viikko on järjestetty äitienpäiväviikolla vuodesta Simpukka-viikolla järjestetään tapahtumia eri puolella Suomea. Tapahtumat voivat olla yleisötilaisuuksia, pienimuotoisia kokoontumisia ja keskustelutilaisuuksia, Tyhjän sylin messuja tai erilaisia näyttelyitä, kirjaesittelyjä kirjastoissa tai esimerkiksi elokuvanäytöksiä. Kannustetaan vapaaehtoistoimijoita järjestämään Lapsettomien lauantain tai Simpukka-viikon tilaisuuksia omilla paikkakunnillaan. Tavoite: Simpukka-viikolla järjestetään toimintaa tai tapahtumia vähintään neljällä paikkakunnalla. Tapahtumiin osallistuu 200 henkilöä. 5

6 3.2 Isänpäivä/Miesten Viikko Huomioimme isänpäivän ja sen vaikutukset lapsettomien miesten jaksamiseen: teemme lehdistötiedotteen, järjestämme Miesten Viikolla (isänpäiväviikko) yleisötilaisuuden yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa ja osallistumme yhdessä seurakuntien kanssa Tyhjän sylin messujen järjestämiseen. Tavoite: Vähintään yksi tilaisuus ja yksi Tyhjän sylin messu, 50 osallistujaa. 3.3 Tyhjän sylin messut Tyhjän sylin messuja ja hartauksia järjestetään eri puolilla Suomea yhdessä seurakuntien, Käpyyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen (esimerkiksi Itu-projektin) kanssa. Tavoite: 5 Tyhjän sylin messua/hartautta, 150 osallistujaa. 3.4 Muut Järjestetään luento- ja keskustelutilaisuuksia. Tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä vertaistukiryhmien ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Luentotilaisuuksien aiheiden ja luentopaikkakuntien suhteen kuunnellaan jäsenistön ja lapsettomien toiveita. Tavoite: Yksi yleisöluento/keskustelutilaisuus keväällä ja toinen syksyllä eri paikkakunnilla. 4. Asiantuntijana toimiminen Visio: Yhdistys on tunnettu ja arvostettu toimija ja vaikuttaja, johon osataan ottaa yhteyttä, kun kaivataan lapsettomuuskokemuksen asiantuntijaa. Tarjoamme tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntijatietoa ja teemme aktiivisesti avauksia mm. tarjoamalla luennointia ja tekemällä kannanottoja ja mielipidekirjoituksia. Tavoite: Vähintään kaksi asiantuntijaluentoa ammattilaisille. 5. Edunvalvonta Missio: Edistämme lapsettomien hyvinvointia valvomalla lapsettomien etuja ja vaikuttamalla heitä koskeviin päätöksiin (viranomaiset, poliittiset päätökset). Visio: Lasten saamista ei pidetä itsestäänselvyytenä, vaan tahattoman lapsettomuuden yleisyys tunnistetaan ja tunnetaan yhteiskunnassa ja ymmärretään, että tahaton lapsettomuus aiheuttaa monelle kriisin. Ymmärretään, että ilman lapsiakin voi elää mielekästä elämää ja lapsia voi perheeseen tulla monella tavalla. Lapsettomien tarpeet tulevat huomioiduksi yhteiskunnassa ja kaikilla on halutessaan mahdollisuus saada psykososiaalista tukea ja neuvontaa. Hedelmöityshoitojen saatavuus ei riipu asuinpaikasta tai ta- 6

7 loudellisesta tilanteesta. Hedelmöityshoidot nähdään yhteiskunnan kannalta ennemminkin sijoituksena tuleviin kansalaisiin kuin ylimääräisenä menoeränä. Eduskuntavaalivuonna vaikuttamistyöhön panostetaan erityisesti. Vuoden aikana ajankohtaisia aiheita kotimaan edunvalvonnan saralla ovat hedelmöityshoitolain uudistustarve (täsmennys hoitojen epäämisen perusteluista, vanhemmuuden arvioinnin toimivat käytännöt ja valitusoikeus) ja sijaissynnytysten sallimisen edistäminen. Edunvalvontayhteistyötä tehdään erityisesti niiden järjestöjen kanssa, joiden piirissä on lapsettomuuden kokeneita (Adoptioperheet ry, Endometrioosiyhdistys ry, Suomen Monikkoperheet ry, Kohtuuttomat ry) sekä lapsettomuuslääkäreiden ja -klinikoiden muiden työntekijöiden kanssa (Suomen Fertiliteettiyhdistys ry). Etsitään myös uusia edunvalvontayhteistyötahoja, kuten muita järjestöjä ja tiivistetään yhteistyötä kansanedustajien ja muiden päättäjien kanssa. Simpukan edunvalvontatyötä täydentää vuonna 2013 alkanut Kaikkien perheiden Suomi -hanke, jossa ovat mukana Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöt (Adoptioperheet ry, Familia Club ry, Käpy ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry). Hankkeesta tarkemmin kohdassa Edunvalvonnassa tehdään kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Fertility Europen (eurooppalaisten lapsettomuusyhdistysten kattojärjestö) ja pohjoismaisten lapsettomuusjärjestöjen (Norja, Ruotsi, Islanti) kanssa. 6. Tiedotus ja viestintä Missio: Edistämme lapsettomien hyvinvointia jakamalla tietoa sekä lapsettomille että suurelle yleisölle. Viestintä ja markkinointi ovat olennaisia, jotta yhdistyksen brändi ja viesti ovat selkeitä, ne tavoittavat mahdollisimman suuren yleisön ja yhdistys on tunnettu. Viestinnässä pidetään esillä tahattoman lapsettomuuden eri muotoja ja yhdistyksen ainutlaatuista kokemusasiantuntijuutta. Tiedottajan palkkaamisen myötä tiedotukseen, erityisesti sen suunnitelmallisuuteen ja tavoitteiden toteutumisen arviointiin, pystytään panostamaan entistä enemmän. Lisäksi vertaistukikoordinaattori tekee eri paikkakunnilla lapsettomien kanssa yhteistyötä saadakseen näkyvyyttä yhdistykselle ja vertaistukiryhmätoiminnalle. 6.1 Internetsivut Internetsivuja muokataan palautteen ja käyttökokemusten mukaan. Keväällä 2014 tehty kotisivuuudistus, etenkin toiminnallisempi etusivu ja blogi, mahdollistaa monipuolisemman tiedottamisen mutta edellyttää aiempaa enemmän panostamista. Kotisivujen kävijämäärät ovat huikeassa kasvussa. Kotisivuille myydään ilmoitustilaa lapsettomuuteen liittyville yrityksille ja yhdistyksen yhteistyökumppaneille. Tavoite: käyntiä sivuilla, yksittäistä kävijää. 7

8 6.2 Sosiaalinen media Simpukan sosiaalisen median kanavia ovat Twitter, blogi ja Facebook-sivu sekä Facebook-ryhmät. Vuoden kuluessa otetaan käyttöön myös Instagram. Simpukan Facebook-sivu mahdollistaa nopean tiedottamisen. Sivulla on myös interaktiivisuutta kuten keskusteluja ja kommentointia, joten sivu tarjoaa aidon tilaisuuden vaikuttaa. Lapsettomuudesta vaietaan usein, mutta Facebook-sivun tykkääjät antavat kasvonsa lapsettomuudelle. Facebook-ryhmät ovat merkittävä vertaistuen kanava. Tavoite: Facebook-sivu: 1200 tykkääjää. Twitter: 300 seuraajaa. Instagram: 150 seuraajaa. Aktiivista kirjoittelua ja keskustelua blogissa. 6.3 Jäsenlehti Simpukka Simpukka on Suomen ainoa tahattomaan lapsettomuuteen erikoistunut asiantuntijalehti, jossa käsitellään sekä lapsettomuuden fyysisistä, psyykkistä, sosiaalista että kulttuurista puolta. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toiminnanjohtaja on sen päätoimittaja, ja lisäksi lehden toimitukseen osallistuu vapaaehtoinen toimituskunta. Tiedottaja ottaa perehdytyksen jälkeen vastuuta lehden kokoamisesta. Kaikki työntekijät osallistuvat lehden tekemiseen. Simpukka-lehti tarjoaa ainutlaatuista tietoa ja vertaistukea lapsettomille. Lehti on myös tärkeä ja laadukas yhdistyksen käyntikortti, ja siksi siihen panostetaan erityisesti. Laadukkaan julkaisun kokoaminen ja toimittaminen vaatii paljon resursseja. Eri alaryhmät pidetään esillä lehdessä. Lehden toimittamisessa tehdään yhteistyötä muun muassa eri järjestöjen ja ammattilaisten kanssa. Lehden paino- ja postituskuluja katetaan ilmoitusmyynnillä. Kehitetään lehteä lukijakyselyn pohjalta ja toistetaan vuosittainen kysely. Lehden tekoon (mm. juttujen kirjoittajiksi ja oikolukuun) rekrytoidaan lisää vapaaehtoistoimijoita. Vertaistukikoordinaattori on tässä avainasemassa. Lehteä ja muuta ilmaismateriaalia toimitetaan hedelmöityshoitoklinikoille ja ohjeistetaan lääkäreitä ja hoitajia antamaan materiaalia jokaiselle asiakkaalle. Lehti jaetaan myös kaikille kansanedustajille ja postitetaan suurimpiin kirjastoihin. 6.4 Media Kun tahattoman lapsettomuuden yleisyydestä ja sen aiheuttamista tunteista puhutaan julkisuudessa, tieto ja tietoisuus lapsettomuudesta yleistyvät. Sitä kautta tahattomasti lapsettomat saavat myös vertaistukea. Yhdistyksellä on tiedotusvälineitä varten luettelo haastatteluun suostuvista lapsettomista. Halukkaita etsitään lisää kotisivujen ilmoittautumislomakkeella. Myös vertaistukikoordinaattori rekrytoi haastateltavia. Näin tiedotusvälineitä voidaan auttaa mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Yhdistys tekee myös itse aloitteita tarjoamalla juttuvinkkejä ja tuottamalla lehtien käyttöön tiedotteita ajankohtaisista asioista sekä kutsumalla median edustajia tapahtumiinsa. 8

9 6.5 Uutiskirjeet Simpukalla on vuonna 2014 luotu pohja sähköiselle vertaistukijoiden, hedelmöityshoitoklinikoiden ja jäsenten/kohderyhmän uutiskirjeille. Vertaistukijoiden ja kohderyhmän uutiskirje ilmestyy vuoden aikana neljä kertaa, klinikkakirje tilanteen/tarpeen mukaan. 7. Materiaalit Simpukka-yhdistys myy ja lainaa lapsettomuusaiheista materiaalia. Osa materiaalista on tuotettu itse, osa on otettu myyntiin. Tarjolla on myös ilmaismateriaalia, jota lähetetään kysynnän mukaan. Materiaalimyynnin volyymi riippuu paljolti siitä, tuotetaanko vuoden aikana sopivaa materiaalia. Yhdistys on toteuttanut tietovihkoset lapsettomuuskriisissä oleville, lapsettomien läheisille, miehille ja keskenmenon kokeneille. Lisäksi on julkaistu yhdessä Helminauha-verkoston kanssa lahjasoluaiheinen opasvihkonen. Vuoden aikana valmistuu uusi tietovihkonen lapsellisille lapsettomille. Kaikkia vihkosia markkinoidaan jäsenistön ja kohderyhmän lisäksi muun muassa klinikoille, sairaaloihin, terapeuteille, oppilaitoksille, seurakuntiin ja perheneuvoloihin. Vuonna 2013 julkaistiin Simpukan oma runokirja Lapsettoman paikka. Kirjaa markkinoidaan edelleen. Lisäksi etsitään verkkokaupan valikoimiin uusia lapsettomuusaiheisia kirjoja. Etsitään rahoitusta ruotsinkielisen materiaalin tuottamiseen. Ainakin yleisesite ja Lapsen muotoinen unelma tahaton lapsettomuus kriisinä -vihkonen julkaistaan ruotsinkielisenä. Markkinoidaan esitteitä kaksikielisille alueille. Yhdistyksellä on yksinoikeudella myynnissä Hiljaa toivotut -dokumenttielokuvan DVD-levy. Markkinoidaan DVD:tä niin lapsettomille, ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin. Tuotetaan videomateriaalia, jossa kerrotaan yhdistyksestä ja lapsettomuudesta. Materiaali julkaistaan esimerkiksi You Tube -sivustolla. Toteutetaan joulukortit, joita myydään verkkokaupassa. Myydään Simpukka-aiheista korusarjaa. 8. Yhteistyö Yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia. Verkostoidumme yhteistyöjärjestöjen kanssa, jolloin syntyy aito kumppanuus. Teemme kansainvälistä yhteistyötä. Etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Simpukka-yhdistys tekee yhteistyötä erityisesti sellaisten järjestöjen kanssa, joiden piiriin kuuluu tahattomasti lapsettomia tai jotka työskentelevät lapsettomuuteen liittyvien asioiden parissa. Suomen Fertiliteettiyhdistys ry:n (lisääntymislääketieteen ammattilaisten yhdistyksen) kanssa jatketaan tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä. Parisuhdekeskus Kataja ry on tärkeä yhteistyökumppani erityisesti Simpukka- Parit-projektissa. Vertaistuen järjestämiseen ja erityisesti verkkovertaistukeen liittyen tehdään yhteistyötä Crohn & Colitis ry:n kanssa. 9

10 Tärkeä yhteistyökumppani on myös Monimuotoiset perheet -järjestöverkosto. Yhteistyötä tehdään myös muuten kuin Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen muodossa. Verkoston kanssa tehdään yhteisiä hankintoja esimerkiksi ohjelmistojen ja ostettujen palveluiden suhteen. Tärkeää on myös kokemusten jakaminen ja mm. yhteiset vapaaehtoistoimijoiden koulutukset. Yhteistyölle eri järjestöjen, oppilaitosten, lapsettomuusklinikoiden ja lääketehtaiden kanssa on löydetty luontevat väylät, ja tätä yhteistyötä jatketaan tiiviisti. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa sekä mahdollisuuden vaikuttaa, oppia uutta että vaihtaa kokemuksia muiden lapsettomuusjärjestöjen kanssa. Simpukka-yhdistys on Fertility Europen täysjäsen ja Simpukkayhdistyksen järjestösihteeri Satu Rautakallio-Hokkanen on Fertility Europen hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja kaudella Fertility Europe tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten lisääntymislääketieteen asiantuntijoiden (ESHRE) kanssa. Fertility Europe on myös Euroopan potilasjärjestöjen katto-organisaation (EPF) jäsen. Osallistutaan Fertility Europen jäsenkokoukseen keväällä (paikka vielä avoin) sekä vuosikokoukseen kesäkuussa Lissabonissa ESHRE-kongressin yhteydessä. Lisäksi Fertility Europen hallitus kokoontuu marraskuussa Brysselissä. Pohjoismainen yhteistyö Norjan, Islannin ja Ruotsin yhdistysten kanssa on vahvalla pohjalla. Oppilaitosyhteistyötä tehdään opinnäytetöiden muodossa. Mennään pyydettäessä luennoimaan. Simpukka-yhdistys on Fertility Europen lisäksi Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitto ry:n, Väestöliiton ja Suomen Sosiaali ja Terveys ry:n (Soste ry) jäsen. Aluetyöhön panostetaan ja vieraillaan vuoden kuluessa mahdollisimman monella hedelmöityshoitoklinikalla (yksityiset ja julkiset). 9. Hallinto ja toimisto Yhdistyksen toimintaa ja hallintoa ohjaavat strategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi talous- ja hallinto-ohjesäännöt. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tampereella. Toimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, vertaistukikoordinaattori, tiedottaja sekä SimpukkaParit-projektipäällikkö ja -projektisuunnittelija. Simpukan toimistossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja keskusteluryhmien kokoontumisia. Myös hallitus, lehden toimitus ja eri työryhmät kokoustavat toimiston tiloissa. Hallitukselle järjestetään koulutuspäivä tammi-helmikuussa. Elokuussa pidetään strategia- ja ideointipäivä, jolloin käydään läpi kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta, suunnitellaan seuraavaa vuotta sekä päivitetään tarpeen vaatiessa strategiaa. Henkilöstön kouluttautumiseen panostetaan ja tiedottajan perehdyttämiseen panostetaan. Toiminnanjohtaja varaa työaikaa toiminnan kehittämiseen. Hyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä työpaikan positiivinen ja kaikkia kunnioittava ilmapiiri ovat tärkeitä. Niihin panostetaan koulutuksen ja työnohjauksen 10

11 kautta sekä jakamalla kokemuksia vastaavaa työtä tekevien kollegoiden kanssa yhteistyöjärjestöissä. Käytössä on liikunta- ja kulttuurisetelit sekä yleislääkäritason työterveyshuolto. Erityistä huomiota kiinnitämme hallinnon ja toimintajärjestelmien kehittämiseen ja toiminnan arviointiin, vaikuttavuuteen ja näkyväksi tekemiseen. 10. Projektit Kaikkien Perheiden Suomi -hanke käynnistyi vuonna 2013 ja Simpukan oma SimpukkaParitparisuhdeprojekti vuonna Projektien hallinnointi vaatii panostamista, mutta toisaalta projektit laajentavat merkittävästi Simpukan toimintaa ja niistä on paljon hyötyä kohderyhmälle SimpukkaParit Kolmivuotinen SimpukkaParit-projekti käynnistyi vuonna 2014 projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 projektissa työskentelee projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Toiminnanjohtaja toimii työntekijöiden esimiehenä. Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli tahattomasti lapsettomien parisuhteen tukemiseen vertaistuen avulla. Toimintamalli otetaan projektin päätyttyä käyttöön Simpukka-yhdistyksessä ja parisuhdetyöstä tulee osa yhdistyksen perustoimintaa. Projektin aikana tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman monta tahattomasti lapsetonta pariskuntaa ja tarjota heille vertaistukea (parisuhdetapaamisiin osallistujat) sekä mielekästä vapaaehtoistoimintaa (vapaaehtoiset ohjaajat). Lapsettomat saavat tietoa parisuhde- ja lapsettomuusasioista ja tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa eläviin. Projektissa tarvittava parisuhdeosaaminen ostetaan Parisuhdekeskus Kataja ry:ltä. Yhteistyön myötä myös heidän tietoisuutensa ja osaamisensa lapsettomien parisuhteeseen liittyvistä asioista kasvaa ja siirtyy osaltaan heidän kauttaan eteenpäin. Näin sekä projektimme että Simpukan tavoite toteutuu: lapsettomien hyvinvointi yhteiskunnassamme lisääntyy. Vuonna 2015 keskeistä on, että parisuhdetapaamisia alkavat ohjata Simpukan koulutetut vertaisohjaajat Simpukan ja Katajan työntekijöiden tuella. Vuonna 2015 projektissa järjestetään vähintään 2-3 parisuhdeviikonloppua, 2-3 parisuhdepäivää ja pari-iltoja eri puolilla Suomea järjestetään 2 vertaisohjaajien koulutusviikonloppua sekä 1-2 työnohjauksellista koulutuspäivää luodaan vertaisohjaajien työkalupakki, jossa koulutusmateriaali ja ohjeistukset ovat helposti saatavilla luodaan vertaisohjaajille keskustelufoorumi verkostoitumista ja ideoiden jakamista varten 11

12 vähintään 1-2 lapsettomuus- ja parisuhdeaiheista luentoa (kohderyhmälle ja ammattilaisille) tehdään väliarviointi 10.2 Kaikkien perheiden Suomi Hanke on saanut RAY:n projektirahoituksen vuosille Hankkeen järjestöt ovat: Adoptioperheet ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen Nuoret Lesket ry, Suomen Uusperheellisten Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Hankkeen johtoryhmässä toimivat Monimuotoiset perheet verkoston järjestöjen toiminnanjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Hankkeen hallinnollisena valvojana toimii Sateenkaariperheet ry. Hankkeessa toimii kaksi kokoaikaista työntekijää: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Tavoitteena on tunnistaa järjestöjen kohderyhmiä yhdistäviä yhteisiä haasteita, etsiä niihin ratkaisuja ja viedä näitä ratkaisuja palveluiden ja lainsäädännön kehittäjien tietoisuuteen. Hanke mahdollistaa järjestöjen välisen tiiviin verkostotyöskentelyn ja yhteisten vaikuttamistyön työkalujen kehittämisen. Tavoitteena on, että yhteishankkeen myötä syntyy uutta tietoa ja osaamista järjestöjen vaikuttamistyön keinoista ja mahdollisuuksista. Vuonna 2015 hankkeessa mm. Lisäksi Verkoston tavoitteiden mukainen poliittinen vaikuttamistyö; yhteiset lausunnot ja kannanotot Kartoitetaan kriisiavun saamisen kriteerejä ja tuotetaan verkoston järjestöjen kesken ehdotus optimaalisesta toimintamallista kriisitilanteissa palvelujärjestelmän ja päättäjien käyttöön Tuotetaan materiaalit ammattilaisten käyttöön Tehdään edkuskuntavaalivaikuttamistyötä Luodaan verkoston kuntavaalitavoitteet vuodelle 2016 Järjestetään paikallisen vaikuttamisen koulutuspäivä kaikkien verkoston järjestöjen paikallisille vapaaehtoisille Rakennetaan Verkostopohjaisen vaikuttamistyön toimintatapojen valikkoa Järjstetään verkoston järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen Toteutetaan yksittäisten verkoston järjestöjen näkyvyyttä lisääviä kampanjoita Osallistutaan messuille, tapahtumiin ja erilaisten ammattiryhmien Kootaan hankkeen www-sivuille lisää tietoa perheiden monimuotoisuudesta ja monimuotoisten perheiden erityistilanteista Toteutetaan ostopalveluna valokuvanäyttely. Kartoitetaan hedelmöityshoitolain muutostarpeita, hoidon saannin kriteereitä ja muutoksenhakuoikeutta 12

13 10.3 Paikka auki tiedottajan palkkaaminen Palkataan Simpukkaan nuori henkilö tiedottajaksi osana RAY:n Paikka auki -ohjelmaa. Tavoitteena tarjota mielekästä työkokemusta nuorelle ja sitä kautta auttaa häntä työllistymään jatkossa. Samalla kehitetään yhdistyksen tiedotustoimintaa. 11. Talous Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus ja projektiavustukset antavat perusedellytykset yhdistyksen toiminnalle. Lisäksi tuloja tulee jäsenmaksuista. Jäsenlehden ilmoitusmyynnillä rahoitetaan lehden painokuluja ja internetsivujen ilmoitusmyynnillä internetsivuston ylläpitokuluja ja kehittämistä. Omaa varainhankintaa tehdään myymällä yhdistyksen julkaisuja ja muuta lapsettomuusaiheista materiaalia. Tuotteita markkinoidaan aktiivisesti. Materiaalien painokuluihin ja tapahtumien järjestämiskuluihin pyydetään tarpeen mukaan avustusta yhteistyökumppaneilta (esim. lääketehtaat, yksityiset lapsettomuusklinikat). Kustannuksia jaetaan myös järjestämällä tilaisuuksia yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Lisäksi otetaan vastaan lahjoituksia. Yhdistyksellä on sujuvat käytännöt talouden reaaliaikaiseen seurantaan. Työntekijät ja hallitus panostavat talouden seurantaan ja suunnitteluun. Yhteistyö tilitoimiston ja tilintarkastajan kanssa on sujuvaa. Tältä pohjalta on hyvät mahdollisuudet seurata ja suunnitella taloutta. Jäsenmäärän lasku ja verkkokaupan aiempia vuosia heikompi myynti aiheuttavat taloudellisia haasteita. Vuosina 2013 ja 2014 ei ole pystytty keräämään ylijäämää, mutta yhdistyksen maksuvalmius on yhä melko hyvä. On kuitenkin tärkeää, että vuonna 2015 tavoitellaan pientä ylijäämää, jotta kassavarannon hupeneminen pystytään pysäyttämään. Erityisen tärkeää tämä on toiminnan laajenemisen ja työntekijämäärän kasvamisen takia. 12. Tulevaisuus Yhdistyksen strategia mahdollistaa talouden ja toiminnan pitkäjännitteisen suunnittelun. Yhdistyksen tulevaisuus näyttää positiiviselta, vaikka jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. Jäsenmäärän laskun syitä on syytä arvioida, jotta tiedetään, miten yhdistyksen toimintaa voitaisiin kehittää houkuttelevammaksi. Kyseessä voi olla myös yleisempi trendi: ihmiset eivät ehkä koe jäsenyyttä tärkeäksi. Pohditaan, mitä uhkia ja mahdollisuuksia tämä tuo Simpukalle. Yhdistyksellä on selkeä asema järjestökentällä, eikä muiden järjestöjen kanssa ole päällekkäisyyttä. Kohderyhmä kasvaa koko ajan, sillä lapsettomuus yleistyy valitettavan nopeasti. Kiinnostus yhdistystä kohtaan on kasvussa ja lapsettomuudesta puhutaan julkisuudessa koko ajan enemmän, tästä kertovat yhteydenotot, palaute, julkinen keskustelu ja erityisesti huikeasti nousseet kotisivujen kävijämäärät. 13

14 Tiedottajan palkkaamisen ja SimpukkaParit-projektin myötä kyetään palvelemaan kohderyhmää entistä paremmin. Parisuhdetoiminnan laajenemisen ansiosta saadaan myös miehet entistä vahvemmin mukaan toimintaamme. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat myös entistä paremmalla tasolla Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen myötä. Yhdistyksen toiminta on vakiintunutta, ammattimaista ja tehokasta. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa mutta tiukka, ja lisähaastetta aiheuttaa kustannusten (mm. henkilöstökustannukset, ostopalvelut, materiaalit) jatkuva nousu. SimpukkaParit-projekti ja tiedottajan palkkaaminen Paikka auki - ohjelman rahoituksella tuovat toki lisää työntekijäresursseja, mutta lisäävät myös kuluja. Luovutetuilla sukusoluilla lapsia saaneet perheet ja lahjasukusoluhoitoja harkitsevat parit ja henkilöt tarvitsevat nykyistä enemmän tukea. Myös vaikuttamistyöhön tarvitaan panostamista, sillä vuonna 2007 voimaan tulleessa hedelmöityshoitolaissa on jätetty moni näitä perheitä koskeva seikka auki, erityisesti lasten tiedonsaantimahdollisuuksiin liittyen. Keräämme tietoa tämän kohderyhmän tarpeista ja suunnittelemme, olisiko projekti hyvä tapa panostaa lahjasukusoluasioihin. Jos tarvetta ilmenee, haetaan RAY:ltä projektirahoitusta keväällä

15 TALOUSARVIO 2015 Nro Nimi VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT 3000 Koulutustuotot 200, Omavastuuosuudet ja osallistumismaksut 1 000,00 TUOTOT YHTEENSÄ; VARSINAINEN TOIMINTA 1 200,00 KULUT HENKILÖSTÖKULUT 3030 Palkat ja palkkiot , Kelakorvaukset 0, Eläkevakuutusmaksut , Työntekijävakuutusmaksut 2 000, Sosiaaliturvamaksut 2 500, Muut henkilösivukulut 500, Henkilökunnan koulutus ja virkistys 4 500, Työterveyshuolto 1 500,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,00 MATKAKULUT Matkakulut ja majoitus 5 000, Päivärahat 3 000, Kilometrikorvaukset 0, Muut kuin henkilökunnan matkakulut 4 000,00 MATKAKULUT YHTEENSÄ ,00 OSTOPALVELUT Tilitoimisto ja muut toimistopalvelut 8 000, Kurssi- ja leiritoiminnan majoitus 1 000, Muut mahdolliset vuokrat 500, Muut ostopalvelut 3 000,00 Eteenpäin siirretyt avustukset OSTOPALVELUT YHTEENSÄ ,00 TOIMISTOKULUT 3072 Posti 7 500, Puhelin 500, Internet ja atk-kulut 1 000, Toimistotarvikkeet 1 000, Sähkö, vesi ja puhtaanapito 550, Muut toimistokulut 500,00 TOIMISTOKULUT YHTEENSÄ ,00 TIEDOTTAMINEN Painatuskulut, jäsenlehti 8 000, Painatuskulut, muut 500, Mainokset ja muut tiedotuskulut 500,00 TIEDOTTAMINEN YHTEENSÄ 9 000,00 MUUT KULUT Vakuutukset 600, Edustaminen 500, Pankin kulut 300, Provisiot ja transaktiomaksut 100, Tarjoilut tilaisuuksissa 2 500,00 15

16 Nro Nimi Kirjallisuus 400, Vuokrat , Jäsenmaksut 1 200, Muun kuin henkilökunnan koulutus 200, Ryhmien tukimaksut 1 500, v. irtaimisto 1 000, Muut kulut 300,00 MUUT KULUT YHTEENSÄ ,00 KULUT YHTEENSÄ; VARSINAINEN TOIMINTA ,00 VARAINHANKINTA TUOTOT 4000 Jäsenmaksutulot , Mainostulot , Lahjoitukset 3 000, Myynti, kirjat 3 000, Myynti, vihkoset 200, Myynti, muut 500, Muut tuotot 100,00 TUOTOT YHTEENSÄ; VARAINHANKINTA ,00 KULUT 4600 Ostot myyntiä varten 1 500, Varaston muutos 0,00 KULUT YHTEENSÄ; VARAINHANKINTA 1 500,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT 5100 Osinkotuotot sijoituksista 0, Pääoman palautus 0, Korkotuotot 50, Hyvityskorko/verotili 50, Laskutetut perintäkulut 50,00 TUOTOT YHTEENSÄ; SIJOITUS- JA VARAINHANKINTA 150,00 KULUT 5500 Omaisuuden hoitokulut 0, Korkokulut 0,00 KULUT YHTEENSÄ; SIJOITUS- JA VARAINHANKINTA 0,00 SATUNNAISET ERÄT 7000 RAY:n avustukset , Muut avustukset 3 000,00 Kulut yhteensä ,00 Muut tuotot ja varainhankinta ,00 Yleisavustus ja muut avustukset ,00 Tuotot yhteensä ,00 Voitto/tappio 3 000,00 16

S i v u 0 STRATEGIA Strategia on hyväksytty Strategia on päivitetty ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

S i v u 0 STRATEGIA Strategia on hyväksytty Strategia on päivitetty ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry S i v u 0 STRATEGIA 2014 2019 Strategia on hyväksytty 21.11.2009. Strategia on päivitetty 26.9.2011 ja 16.11.2013. S i v u 1 Sisältö 1. Me Simpukat yhdistyksen nimen symboliikka... 2 2. Saisimmepa lapsen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma (6) Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma (6) Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016 1(6) Tarkennettu toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Tarkennettu toimintasuunnitelma toimii alkuperäistä hankesuunnitelmaa täydentävänä ja tarkentavana suunnitelmana vuodelle 2016.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet Monimuotoiset perheet MITÄ MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN VAATII YKSILÖILTÄ JA AMMATTILAISILTA? Erilaisuus mahdollisuutena Juha Jämsä Perhesosiologi VTM Moninaisuuskouluttaja Tietokirjailija Sateenkaariperheet

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu /

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät. Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin. CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Valtakunnalliset lastensuojelupäivät CASE: Perheaikaa.fi verkkopalvelu / Näkökulmia sosiaaliseen markkinointiin Kari Lankinen Kehitysjohtaja, TM Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori, kätilö, BSc Health

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

"On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää.

On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. "On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. Sitä ei voi sanoin kuvata. Kesti hetken, että uskalsin rakastua lapseeni.

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 Strategia 2018 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten suunnitelmallinen

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 YHT 1 828 845 1 663 863 1 649 855 YHT 1 825 145 1 662 174 1 649 155 POISTOT 700 700 700 TULOS 3 000 989 0 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000 750 000 790 000 Korttituotot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot